Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze"

Transkrypt

1 Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI DIG OD CZERWCA 2007 r. DO CZERWCA 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków DIG Sprawozdawcze WROCŁAW, 16 czerwca

2 Działalność Dolnośląskiej Izby Gospodarczej w ostatnim roku skupiła się przede wszystkim na trzech obszarach działań, które wzajemnie się przenikały i uzupełniały, dzięki czemu oferta Izby była bardzo bogata i kaŝda firma zrzeszona mogła wybrać coś dla siebie. Główne działania to przede wszystkim : szkolenia dla przedsiębiorców (często dofinansowane z UE), pomoc w pozyskiwaniu funduszy z UE i informowanie o ich dostępności oraz współpraca zagraniczna. Dział Funduszy Unii Europejskiej i Programów Pomocowych 1. Projekt KIGNET Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw SPO WKP 1.1.2: Przeprowadzenie remontu generalnego pomieszczeń biurowych działu administracji i finansów; Wprowadzenie i świadczenie kolejnych nowych usług adresowanych do przedsiębiorców wśród których moŝna wymienić: o Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itp.) dla przedsiębiorcy; o Doradztwo w zakresie kreowania ścieŝki kariery tworzenie przedsiębiorstwa zgodnie z predyspozycjami zawodowymi; o Doradztwo w zakresie organizacji konferencji i szkoleń; o Informacja gospodarcza w zakresie współpracy polsko-włoskiej. o Jak być społecznie odpowiedzialną firmą?" - Punkt informacyjno-doradczy dla firm zainteresowanych stosowaniem w praktyce zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) 6. Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych dla przedsiębiorcy Prace w ramach wybranych podsieci (Rynki Zagraniczne, Przedsiębiorczość, Finanse, Innowacje, Legalizacja, Aktywizacja Zawodowa Kobiet, Szkolenia), uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach podsumowujących ich pracę; BieŜące prace związane z realizacją Projektu; Prace związane z zakończeniem i prawidłowym rozliczeniem Projektu sprawozdanie okresowe i końcowe, rozliczenie projektu pod względem rachunkowo-księgowym, skompletowanie wymaganej dokumentacji, itp.; Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym realizację Projektu. Sporządzanie sprawozdań okresowych z podejmowanych działań po zakończeniu trwania Projektu na podstawie umowy zawartej pomiędzy KIG a kaŝdym z uczestników Projektu. Przygotowanie wystąpienia pt.: Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju przedsiębiorstw. Doświadczenia Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, zaprezentowanej podczas uroczystej konferencji kończacej projekt w Warszawie pt.: Wykorzystanie funduszy z perspektywy na pobudzenie rozwoju regionalnego poprzez rozwój przedsiębiorczości - doświadczenia i wnioski na przyszłość. 2. Projekt EUROFIRMA Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim SPO RZL 2.3 a: Rekrutacja uczestników do III edycji projektu (60 osób): kompleksowa akcja informacyjno promocyjna tzn. ogłoszenia prasowe, ogłoszenia w TV, mailing, przekazywanie informacji poprzez strony internetowe, konsultacje telefoniczne, organizacja kilku spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców potencjalnych uczestników projektu, takŝe przy współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Wrocławia. Prowadzenie testów i rozmów kwalifikacyjnych w celu określenia poziomu znajomości języka obcego. Rekrutacja zespołu lektorskiego: kontynuacja współpracy z lektorami dotychczasowo pracującymi w 2

3 projekcie jak i wyłonienie na podstawie rozmów kwalifikacyjnych minimum trzech nowych współpracowników (ogłoszenia prasowe, Internet, zbieranie ofert, analiza ofert, rozmowy kwalifikacyjne, wyłonienie najlepszych kandydatów) Rekrutacja zespołu trenerskiego: kontynuacja współpracy z trenerami dotychczasowo pracującymi w projekcie jak i poszukiwania nowych kontaktów Przeszkolenie kadry obsługującej projekt, przeszkolenie lektorów i trenerów w celu sprawnej i prawidłowej realizacji projektu: prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi programowymi, postępowanie zgodnie z załoŝonym harmonogramem Przygotowanie i opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i kontynuowania szkoleń: szczegółowe zgłoszenia szkoleń (10 grup językowych 2 grupy tematyczne) tj. opracowanie szczegółowego harmonogramu wykaz dat, dni, godzin w których będą odbywać się szkolenia od października 2007 do czerwca 2008 Przygotowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej beneficjentów ostatecznych (teczki osobowe, formularze zgłoszeniowe, załączniki PEFS, umowy z beneficjentami ostatecznymi dot. uczestnictwa w szkoleniu). Kwalifikacja beneficjentów do odpowiednich grup językowych. Przygotowanie i opracowanie materiałów szkoleniowych na zajęcia językowe i szkolenia tematyczne. Współpraca z grafikiem i drukarnią. Przygotowanie i realizacja uroczystego rozpoczęcia III tury projektu - spotkania B2B (spotkanie uczestników projektu z władzami lokalnymi i specjalnie zaproszonymi gośćmi z kraju i zagranicy) Przygotowanie i realizacja konferencji w ramach spotkań B2B (spotkanie uczestników projektu z władzami lokalnymi i specjalnie zaproszonymi gośćmi z kraju i zagranicy) pt: Dolny Śląsk Saksonia Partnerzy w Europie Przygotowanie i realizacja konferencji w ramach spotkań B2B (spotkanie uczestników projektu z władzami lokalnymi i specjalnie zaproszonymi gośćmi z kraju i zagranicy) pt: DOLNY ŚLĄSK EMILIA ROMAGNA: PARTNERZY W EUROPIE. Przygotowania Dolnego Śląska do Euro 2012 BieŜąca realizacji projektu: nadzór nad terminowym przebiegiem szkoleń, monitoring nieobecności uczestników, zawiadamianie uczestników o kolejnych spotkaniach tematycznych, kontrola dokumentacji związanej z przebiegiem projektu (karty pracy lektorów, trenerów i pracowników, listy obecności uczestników na poszczególnych szkoleniach, kontrola dzienników zajęć, list odbioru materiałów szkoleniowych), ciągła ewaluacja projektu na podstawie przygotowanych ankiet i sprawdzianów wiedzy, dokumentowanie przebiegu projektu poprzez zdjęcia, filmy, artykuły prasowe, stronę internetową (stała aktualizacja informacji dot. projektu na stronie www ) itp. Organizacja i nadzór nad prawidłowym działaniem pomocy multimedialnych. Przygotowanie pełnego programu wynajmu sal i obsługi cateringowej dla uczestników III tury projektu. BieŜąca kontrola wydatkowania środków w ramach projektu. Monitoring płatności. Współpraca z księgowością zewnętrzną. Ciągła realizacja zamówień na podstawie regulaminu dotyczącego wydatkowania środków w ramach projektu (na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych): 30 zamówień w trybie negocjacje z wykonawcą Organizacja i nadzór nad realizacją kilkudziesięciu szkoleń tematycznych dla uczestników II i III tury projektu. 3. AKADEMIA EKSPORTU. Firma na rynku zagranicznym najlepsze doświadczenia i praktyki. SPO RZL 2.3 a : Rekrutacja uczestników do II i III (120 osób) a następnie IV (30 osób) edycji projektu: kompleksowa akcja informacyjno promocyjna tzn. ogłoszenia prasowe, ogłoszenia w TV, mailing, przekazywanie informacji poprzez strony internetowe, konsultacje telefoniczne, organizacja kilku spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców potencjalnych uczestników projektu, takŝe przy współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Wrocławia. Prowadzenie testów i rozmów kwalifikacyjnych w celu określenia poziomu znajomości języka obcego. 3

4 Rekrutacja zespołu lektorskiego: kontynuacja współpracy z lektorami dotychczasowo pracującymi w projekcie jak i wyłonienie na podstawie rozmów kwalifikacyjnych nowych współpracowników (ogłoszenia prasowe, Internet, zbieranie ofert, analiza ofert, rozmowy kwalifikacyjne, wyłonienie najlepszych kandydatów) Rekrutacja zespołu trenerskiego: kontynuacja współpracy z trenerami dotychczasowo pracującymi w projekcie jak i poszukiwania nowych kontaktów zwłaszcza trenerów wysokiej klasy specjalistów z zagranicy (w tym organizacja pobytu i rozliczenia pracy trenerów zagranicznych) Przeszkolenie kadry obsługującej projekt, przeszkolenie lektorów i trenerów w celu sprawnej i prawidłowej realizacji projektu: prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi programowymi, postępowanie zgodnie z załoŝonym harmonogramem Przygotowanie i opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i kontynuowania szkoleń: szczegółowe zgłoszenia szkoleń tj. opracowanie szczegółowego harmonogramu wykaz dat, dni, godzin w których będą odbywać się szkolenia od października 2007 do czerwca 2008 Przygotowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej beneficjentów ostatecznych (teczki osobowe, formularze zgłoszeniowe, załączniki PEFS, umowy z beneficjentami ostatecznymi dot. uczestnictwa w szkoleniu). Kwalifikacja beneficjentów do odpowiednich grup językowych. Przygotowanie i opracowanie materiałów szkoleniowych na zajęcia językowe i szkolenia tematyczne. Współpraca z grafikiem i drukarnią. Przygotowanie i realizacja uroczystego rozpoczęcia II i III tury projektu Przygotowanie i realizacja uroczystego rozpoczęcia IV tury projektu Przygotowanie i realizacja uroczystego zakończenia I, II i III tury projektu BieŜąca realizacji projektu: nadzór nad terminowym przebiegiem szkoleń, monitoring nieobecności uczestników, zawiadamianie uczestników o kolejnych spotkaniach tematycznych, kontrola dokumentacji związanej z przebiegiem projektu (karty pracy lektorów, trenerów i pracowników, listy obecności uczestników na poszczególnych szkoleniach, kontrola dzienników zajęć, list odbioru materiałów szkoleniowych), ciągła ewaluacja projektu na podstawie przygotowanych ankiet i sprawdzianów wiedzy, dokumentowanie przebiegu projektu poprzez zdjęcia, filmy, artykuły prasowe, stronę internetową (stała aktualizacja informacji dot. projektu na stronie www ) itp. Organizacja i nadzór nad prawidłowym działaniem pomocy multimedialnych. Przygotowanie pełnego programu wynajmu sal i obsługi cateringowej dla uczestników II i III tury projektu. BieŜąca kontrola wydatkowania środków w ramach projektu. Monitoring płatności. Współpraca z księgowością zewnętrzną. Ciągła realizacja zamówień na podstawie regulaminu dotyczącego wydatkowania środków w ramach projektu (na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych): 40 zamówień w trybie negocjacje z wykonawcą Organizacja i nadzór nad realizacją kilkudziesięciu szkoleń tematycznych dla uczestników II, III i IV tury projektu. 4. Dalsza realizacja projektu LD-CAST (Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology) 6 PR: Opracowanie ontologii na potrzeby projektu Testowanie opracowanego prototypu platformy pośredniczącej w wymianie usług świadczonych przez DIG i izby partnerskie Współpraca z partnerami Akcje promocyjne: opracowanie ulotek, teczek i plakatów promujących projekt Zorganizowanie workshopów dla przedsiębiorców i pracowników 3 sektora w celu przetestowania stworzonego portalu wymiany informacji LD-Cast Uczestnictwo w spotkaniu partnerów w Bułgarii, Rumunii i spotkaniach przezd Komisją Europejską 6. Świadczenie usług informacyjnych i doradczych nt Funduszy UE dostępnych dla przedsiębiorców w latach

5 7. Kontynuacja i rozwój dalszej współpracy z krajem związkowym Saksonii. Podjecie działań w celu opracowania i złoŝenia projektu wspólnie z wybraną Instytucją w Saxonii w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia Polska Kontynuacja opracowywania i składania projektów szkoleniowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i innych projektów przyczyniających się do rozwoju DIG (na kolejno ogłaszane konkursy) Opracowanie i złoŝenie wniosku aplikacyjnego na realizację III tury projektu EUROFIRMA Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim SPO RZL 2.3 a dla 60 uczestników przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Na realizację tego przedsięwzięcia DIG pozyskała około PLN. Opracowanie i złoŝenie wniosku aplikacyjnego na realizacje IV tury projektu AKADEMIA EKSPORTU. Firma na rynku zagranicznym najlepsze doświadczenia i praktyki. SPO RZL 2.3 a : dla 30 uczestników przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Opracowanie i złoŝenie wniosku aplikacyjnego projektu pt: SilesiaNet Dolnośląska Sieć Współpracy w ramach EFS Priorytet VIII: Regionalne kadry Gospodarki, Działanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalna i zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu. Opracowanie i złoŝenie wniosku aplikacyjnego projektu dotyczącego szkoleń dla pracowników 3 sektora (pracowników i kadry zarządzającej miast i gmin) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Opracowanie wstępnego zarysu projektu w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , mającego na celu wparcie turystyki biznesowej w Polsce, w tym związaną z miejscem rozgrywek Mistrzostw Europy EURO Opracowanie i złoŝenie projektu pt: Akademia Biznesu Europejskie Szkolenia Zawodowe, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie : Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt przeszedł pozytywna ocenę formalną i merytoryczną. Uzyskał 111 punktów na 120 moŝliwych i znalazł się na 13 miejscu (na 51 wniosków rekomendowanych do wsparcia i wśród kilkuset złoŝonych) na liście wniosków rekomendowanych do przyznania finansowania. Ze względu na wyczerpanie dostępnych środków, dofinansowanie nie zostało przyznane i nie została rozpoczęta realizacja projektu. INNE REALIZOWANE DZIAŁANIA Punkt Obsługi Funduszu PoŜyczkowego Dolny Śląsk Kontynuacja współpracy z Polska Fundacją Przedsiębiorczości i Urzędem Miasta Wrocławia w prowadzeniu Subregionalnego Funduszu PoŜyczkowego. W ciągu dwóch lat działalności Subregionalnego Funduszu PoŜyczkowego "Dolny Śląsk" przedsiębiorcom z naszego regionu przyznano 132 poŝyczek na łączną kwotę prawie 9,8 mln zł (dane z 15. kwietnia 2008). Co dziesiąty klient SFP otrzymał poŝyczkę dzięki DIG, co daje Izbie drugie miejsce wśród punktów obsługi funduszu (za Biurem Regionalnym). Średnia wysokość przyznanej poŝyczki wyniosła ok. 75 tys. złotych. Uzupełnieniem oferty Funduszu na Dolnym Śląsku są bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, finansowane ze spłat juŝ udzielonych poŝyczek. Do tej pory przeprowadzono na Dolnym Śląsku łącznie 44 szkolenia o róŝnorodnej tematyce, obejmującej m.in. przygotowanie biznesplanu, ABC przedsiębiorczości, zarządzanie projektami, księgowość, przepływy pienięŝne, programy pomocowe dla MSP z funduszy strukturalnych, negocjacje handlowe czy budowanie wizerunku firmy i jakość obsługi klienta. W szkoleniach wzięło udział 1086 przedsiębiorców i pracowników firm z całego regionu. Łącznie trwały one 264 godzin. W kaŝdym szkoleniu uczestniczyło średnio 25 osób. 5

6 DZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLEŃ I SPOTKAŃ W okresie sprawozdawczym Izba była organizatorem i współorganizatorem wielu seminariów, szkoleń i konferencji. Znacząca większość z nich dotyczyła informowania o moŝliwościach pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych dla przedsiębiorstw. Zostało w nich przeszkolonych ok. 300 osób, nie tylko z firm zrzeszonych w Izbie. M.in.: cykl szkoleń z zakresu prawa dla przedsiębiorców zorganizowane wspólnie z Kancelarią BSO Prawo i Podatki, cykl bezpłatnych szkoleń wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ( Jakość obsługi klienta w małej firmie, Podatki w działalności gospodarczej i inne). Prowadzenie nowej usługi w ramach projektu KIGNET : Doradztwo w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. W kaŝdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywały się spotkania Klubu Biznesu DIG; towarzyskie spotkania członków Izby, na które zapraszanie są przedstawiciele władz lokalnych i biznesu. Spotkania mają miejsce w Gospodzie Wrocławskiej - Sukiennice 7. W grudniu ub. r. po raz kolejny Izba zorganizowała spotkanie wigilijne dla swoich członków, które juŝ tradycyjnie odbyło się w Sali Wielkiej Ratusza Wrocławskiego i zgromadziło ok. 250 osób, w tym władze miasta w województwa. We wrześniu br. odbędzie się kolejna edycja Business Cup 2008, czyli Mistrzostwa Biznesmenów w tenisie ziemnym, które gromadzą rokrocznie ok. 100 wielbicieli tenisa. Działania public relations, w przypadku takiej instytucji jak izba gospodarcza, mają niezmiernie waŝne znaczenie. DIG. Informacje o Izbie, reklamy oraz wywiady ukazały się w ciągu roku ok. 30 razy (w prasie codziennej : Słowo Polskie/Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza Wrocław, Puls Biznesu, Gazeta Transportowa, Biznes Wrocławski, Poland Monthly, ). Ponadto udział w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. W okresie sprawozdawczym przyjęto do Izby 69 firm, rezygnację z członkostwa złoŝyło 10 firm, w tym 34 zostało skreślonych z uwagi na brak zainteresowania współpracą z DIG i zaległościami w uiszczaniu składek. DIG liczy obecnie 327 członków. dział ds. projektów międzynarodowych 1. Współpraca z Unią Izb Łaby i Odry utworzenie wspólnej strony internetowej, zintegrowanej ze stronami niemieckich izb gospodarczych, celem kojarzenia i wyszukiwania partnerów biznesowych pomiędzy Czechami, Niemcami i Polską ( obecnie w fazie finalizacji). 2. Uczestnictwo w projekcie Al- Invest - rekrutacja i pomoc polskim firmom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z firmami z Ameryki Łacińskiej w nawiązaniu kontaktów biznesowych. W ramach projektu zainteresowane firmy otrzymują wsparcie finansowe w zakresie wspólnych inicjatyw takich jak: zakładanie firm, organizacja spotkań integracyjnych, uczestnictwa w targach oraz szkoleń. 3. ETP Japan & Korea promocja projektu Komisji Europejskiej skierowanej do kadry menedŝerskiej jako elementu polityki Unii Europejskiej wobec konkurencyjnych gospodarek świtowych. W tym roku DIG została zaproszona po raz trzeci do udziału w projekcie w związku z sukcesem w poprzednich edycjach i duŝym zainteresowaniem przedsiębiorców z ziem zachodnich w projekcie. 4. Uczestnictwo w projekcie Komisji Europejskiej pt: Podnoszenie świadomości firm w zakresie zwalczania stereotypów związanych z płcią w miejscu pracy. DIG została powierzona rola koordynatora narodowego. Projekt jest realizowany z Eurochambre a jego liderem jest Międzynarodowe Centrum Treningowe Międzynarodowej Organizacji Pracy z Turynu we Włoszech Oddział ds. Równości Płci. W ramach projektu zostanie przeprowadzona dogłębna ekspertyza dotycząca obecnego stanu zatrudnienia kobiet w Polsce( raport narodowy). Następnie DIG zorganizuje szkolenia dla trenerów, którzy będą współpracować z polskimi przedsiębiorcami celem prezentacji dogodnych rozwiązań w zakresie zatrudnienia kobiet. Projekt zakończy się międzynarodową konferencją w Brukseli, gdzie prezentowane będą rozwiązania wszystkich państw unijnych w tym zakresie. 5. Świadczenie usług dla kobiet w zakresie aktywizacji zawodowej ( cały rok). 6

7 6. Współpraca z Eurochambre, KIG oraz Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ( UNDP) w celu doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. 7

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 I. DANE TELEADRESOWE ul. Żyrardowska 4 96-320 Mszczonów Tel./fax: 46 857 11 99, Tel. 46 857 30 71 www.gci.mszczonow.pl,

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo