11 13 kwietnia 2011 Hotel Sheraton / Knowledge Village Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 13 kwietnia 2011 Hotel Sheraton / Knowledge Village Warszawa"

Transkrypt

1 Już dziś zarezerwuj miejsce! kwietnia 2011 Hotel Sheraton / Knowledge Village arszawa NAJAŻNIEJSZE OTKANIE OBSZARZE RZEDAŻY POLSCE! INNOACJE ZEÓŁ JAKOŚĆ HOARD STEVENS ŚIATOY EKSRT DZIEDZINIE BENCHMARKINGU, AUTOR KSIĄŻEK, MIĘDZYNARODOY DORADCA RICHARD BARKEY INNOACYJNY PRAKTYK BIZNESU, EKSRT OBSZARZE STRATEGII RZEDAŻY BETH ROGERS EKSRT BUDOANIA DŁUGOTRA- ŁYCH RELACJI Z KLIENTEM, AUTOR- KA PUBLIKACJI JONATHAN FARRINGTON MIĘDZYNARODOY KONSULTANT OBSZARZE EFEKTYNEGO PRZY- ÓDZTA RZEDAŻY MARIANNE EBERSBERG EKSRT BUDOANIU NOO- CZESNYCH ROZIĄZAŃ BLENDED LEARNING.KONGRESRZEDAZ.PL SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM MIĘDZYNARODO- YCH EKSRTÓ 4 RÓŻNORODNE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE KAŻDEGO DNIA 30 YSTĄPIEŃ PRELEKCJE EKSRCKIE, CASE STU- DIES, PANELE DYSKUSYJNE, PREZENTACJA YNI- KÓ BADAŃ INDYIDUALNE SESJE COACHINGOE Z UDZIAŁEM RENOMOANYCH COACHÓ PRAKTYCZNE CAŁODNIOE ARSZTATY TRZE- CIM DNIU KONGRESU BANKIET UCZESTNIKÓ KONGRESU GALA PROGRAMU FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOI PARTNERZY PARTNERZY MERYTORYCZNI ORGANIZATOR

2 CAŁODZIENNA PRZERA KAOA, LUNCH DOSTĘPNY GODZINACH DZIEŃ 1 KONGRES RZEDAŻ KIETNIA HOTEL SHERATON ARSZAA SESJE PORANNE 10 najczęstszych wybiegów klienta, na które należy uważać SALESGURU.PL UROCZYSTE OTARCIE KONGRESU RZEDAŻ Szanowni Państwo! Unlocking a Change in Mindset The Science of Sales Uwalniając zmiany w mentalności Nauka o sprzedaży HOARD STEVENS, CEO, CHALLY GROUP ORLDIDE Avoiding the Seven Deadly Sins of Sales Effectiveness Jak uniknąć siedmiu najczęstszych błędów w budowaniu efektywności sprzedaży? RICHARD BARKEY, CEO, IMPARTA ZARZĄDZANIE RZEDAŻĄ DYREKTOR STRATEGIE Kongres Sprzedaż 2011 to innowacyjne, dwudniowe wydarzenie w całości poświęcone zagadnieniu sprzedaży usług oraz najważniejszym kwestiom towarzyszącym codziennej pracy Dyrektora, Kierownika Działu Sprzedaży i Key Account Managera, takim jak rozwój działów sprzedaży, przywództwo, techniki sprzedaży czy zarządzanie relacjami z Klientem. programie merytorycznym Kongresu znajdziecie Państwo starannie dobrane wystąpienia praktyków reprezentujących liderów rynku oraz najwyższej klasy ekspertów autorytetów w dziedzinie skutecznych metod sprzedaży i zarządzania procesami sprzedażowymi. Kongres Sprzedaż to odbywające się już po raz drugi istotne wydarzenie, dzięki któremu mogą spotkać się reprezentanci firm działających we wspólnym sektorze usług. Jest to doskonała okazja do wymiany poglądów, doświadczeń w obszarze sprzedaży, a także podkreślenia stale rosnącej roli działu sprzedaży. Podczas najbliższej edycji projektu, pragniemy wspólnie zastanowić się nad najważniejszymi zagadnieniami w obszarze sprzedaży i dostarczyć odpowiedzi na pytanie: jak zarządzać sprzedażą, nad jakimi aspektami sprzedaży pracować i jakie szczególnie rozwijać, aby sprzedawać skutecznie, wyprzedzić konkurencję, i dołączyć do ścisłej czołówki liderów rynku. Dlatego też podczas prestiżowego spotkania kluczowych reprezentantów działów sprzedaży: Kongresu Sprzedaż 2011 zaproszeni eksperci wystąpią pod hasłem Innowacje Zespół Jakość, wskazując uczestnikom drogę do najwyższych wyników sprzedażowych, a tym samym budowania czołówki rynku! Zapraszamy do udziału osoby, które łączy wspólna pasja sprzedaż! LUDZIE RZEDAŻY LIDER RZEDAŻY BUDOANIE PRZEAGI KONKURENCYJNEJ STRATEGIE RZEDAŻY Outsourcing organizacja działu sprzedaży BANK ZACHODNI BK RAIFFEISEN FINANCIAL SERVICES POLSKA Zarządzanie rozproszonym zespołem sprzedaży AXA ŻYCIE POLSKA Budowanie efektywności ludzi w sprzedaży jak stworzyć efektywny zespół sprzedaży? INDOS Metodologia zarządzania 2 podstawowymi typami sprzedawców Czy Twój handlowiec to Pies czy Kot (i czy tego Szef Sprzedaży oczekiwał)? JAKUB LEJA Coachise Market Leadership Program (MLP) w Bayer Polska BAYER SCHERING POLSKA COACHING CENTER Czego nie może firmie ukraść konkurencja. Projekt Standaryzacji Kompetencji Menedżerskich w SKOK ielkopolska IELKOPOLSKA SKOK MPS POLSKA Efektywny Lider Sprzedaży Nic nie jest dane raz na zawsze: czyli o przewadze konkurencyjnej i efektywności w sprzedaży AVIVA Usługa jako proces, budowanie przewagi konkurencyjnej na etapie projektowania. Rola działu sprzedaży w tym procesie. TOI TOI POLSKA Zarządzanie szansami sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji w strukturze handlowej jednej firmy Międzynarodowa strategia rozwoju sprzedaży IC COMPANYS KALKSTEIN Strategia sprzedaży, a budowanie relacji z Klientami TRZYMAJ KLASE Kto jest moim klientem? Strategia sprzedaży oparta o klienta odbiorcę i klienta dostawcę. Magdalena Pielak Menedżer projektu RAIFFEISEN BANK POLSKA SAGE AT MEDIA Rola lidera w negocjacjach Ukierunkowanie na jakość obsługi klienta jako determinant osiągnięcia długofalowej przewagi konkurencyjnej na rynku usług Czy sprzedaż poprzez kanał partnerski to efektywny sposób zwiększenia sprzedaży, czy kosztowny relikt przeszłości? ybór optymalnego kanału sprzedaży SUKCES INSTYTUT ROZOJU UMIEJĘTNOŚCI HILLAY TRAINING & CONSULTING PLAY FINANCE INDYIDUALNE SESJE COACHINGOE UROCZYSTA GALA PROGRAMU FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOI I BANKIET UCZESTNIKÓ KONGRESU RZEDAŻ TEATR KAMIENICA LEGENDA SESJA PLENARNA CASE STUDY PRELEKCJA EKSRCKA PD PANEL DYSKUSYJNY ARSZTAT FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOI UŻYTECZNA STRONA INESTOR KAPITAŁ LUDZKI TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE

3 DZIEŃ 2 KONGRES RZEDAŻ KIETNIA HOTEL SHERATON ARSZAA SESJE PORANNE Obsługa Klienta a dochodowość DIVE AD HOC Balans praca życie, czyli jak zwolnić i być pierwszym na mecie PRODIALOG CAŁODZIENNA PRZERA KAOA, LUNCH DOSTĘPNY GODZINACH Seeing things from the buyer s point of view: a critical thinking skill for sales success Spojrzenie z punktu widzenia klienta: krytyczna umiejętność w sprzedaży BETH ROGERS, UNIVERSITY OF PORTSMOUTH Sprzedaż B2B światowe trendy rozwoju i zarządzaniu umiejętnościami sprzedaży MODERATORZY: PIOTR ŁAACZ, TOMASZ OLEJNIK ZAPROSZENI PRAKTYCY RZEDAŻY Z RENOMOANYCH FIRM Tougher at the Top Jak stać się silniejszym przywódcą? JONATHAN FARRINGTON, CEO, JF CORPORATION SKUTECZNA RZEDAŻ PROFESJONALNY HANDLOIEC YNIKI Jak podnosić wyniki, konkurencyjność i efektywność działań zespołu handlowego na coraz bardziej wymagającym rynku? MARIANNE EBERSBERG, MERCURI INTERNATIONAL GROUP KU EFEKTYNOŚCI RELACJE Z KLIENTEM PRACA RZEDAŻY ARCIE RZEDAŻY Motywacja sprzedawcy. Zadowolenie Klienta. ynik sprzedażowy. TELEKOMUNIKACJA POLSKA Budowanie kompetencji sprzedażowych w ramach grupy MESKIEZABAKI.COM FIREFLY CREATION Analiza potencjału i doskonalenie współpracy w dziale sprzedaży TP EMITEL TIME FOR TEAM Budowanie relacji z klientami opartych na wspólnych wartościach AVANTI SZKOLENIA COACHING KONSULTING Marketing i Sprzedaż trudne małżeństwo SAS INSTITUTE Nowe tendencje w wynagradzaniu pracowników sprzedaży SEDLAK & SEDLAK Rotacja sprzedawców. Jak ją oddalić w czasie? O skutecznej rekrutacji na podstawie badań INSTYTUT ROZOJU BIZNESU Poszukiwane kompetencje handlowców na przykładzie sprzedaży usług internetowych STEPSTONE.PL JAKOŚĆ Coaching kadry sprzedażowej: perspektywa coacha i coachee TUI POLAND SGR GROUP Jak uszczęśliwić klienta, który przyjdzie w szlafroku i kapciach? O szybkim starcie w sprzedaży online. HOME.PL yjazdy typu Incentive nowoczesna forma marketingu bezpośredniego i narzędzie wsparcia sprzedaży ZAPROSZENI DYREKTORZY RZEDAŻY MODERATOR: FORSAIL PD INDYIDUALNE SESJE COACHINGOE DZIEŃ 3 KONGRES RZEDAŻ 2011 ARSZTATY CENTRUM KONFERENCYJNE KNOLEDGE VILLAGE ARSZAA ARSZTAT 1 ARSZTAT 2 ARSZTAT 3 Lider w praktyce jak być skutecznym menedżerem DOM SZKOLEŃ I DORADZTA Jak w 4 godziny zwiększyć efektywność Twojego zespołu? KALKSTEIN Budowanie relacji w procesie sprzedaży TRZYMAJ KLASĘ

4 SESJE PLENARNE DZIEŃ 1 KONGRES RZEDAŻ 2011 SESJE PLENARNE DZIEŃ 2 KONGRES RZEDAŻ 2011 Unlocking a Change in Mindset The Science of Sales Uwalniając zmiany w mentalności Nauka o sprzedaży HOARD STEVENS CEO, CHALLY GROUP ORLDIDE Avoiding the Seven Deadly Sins of Sales Effectiveness Jak uniknąć siedmiu najczęstszych błędów w budowaniu efektywności sprzedaży? RICHARD BARKEY CEO, IMPARTA Seeing things from the buyer s point of view: a critical thinking skill for sales success Spojrzenie z punktu widzenia klienta: krytyczna umiejętność w sprzedaży BETH ROGERS UNIVERSITY OF PORTSMOUTH Tougher at the Top Jak stać się silniejszym przywódcą? JONATHAN FARRINGTON CEO, JF CORPORATION Jak podnosić wyniki, konkurencyjność i efektywność działań zespołu handlowego na coraz bardziej wymagającym rynku? MARIANNE EBERSBERG MERCURI INTERNATIONAL GROUP Od 1992 roku Chally Group prowadzi przełomowe badania mające na celu zidentyfikowanie przyszłość sprzedaży. Na początku procesu badawczego, klucza do przyszłego sukcesu upatrywano w tzw. sprzedaży konsultacyjnej. Liderzy sprzedaży skupiali się przede wszystkim na poszukiwaniu wartości dodanej w sprzedaży, odchodząc od strategii opartej wyłącznie na objętości oferty. odpowiedzi na zmiany rynkowe, pojawiały się nowe rozwiązania zakładające dużą szybkość zmian technologicznych, nieograniczony rozwój produktów, a także powstanie nowych regulacji prawnych. Jednakże kluczowa okazała się konieczność zmian w tradycji i kulturze wewnątrz organizacji, które stabilizowałyby miejsce kierownictwa sprzedaży w strukturze firmy, a szczególnie umocowanie dyrektora sprzedaży w zarządzie po to, aby działy sprzedaży stały się kluczowym zasobem organizacji w walce z konkurencją. Podczas wystąpienia, Howard Stevens zaprezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach orld Class Benchmark, zidentyfikuje najważniejsze umiejętności konieczne do osiągnięcia sukcesu oraz wskaże przyszłość sprzedaży bazującej na rywalizacji. Howard Stevens jest prezesem i CEO firmy CHALLY Group orldwide, międzynarodowej korporacji badawczej działającej w obszarze zarządzania talentami, rozwoju przywództwa oraz efektywności sprzedaży. Ekspert w benchmarkingu w zakresie sprzedaży i twórca unikatowych klasyfikacji cyklu życia produktów. Licencjonowany psycholog prowadzący projekty badawcze rozwijające sprzedaż. Autor książek na temat sprzedaży oraz zarządzania (publikowanych także w Polsce), artykułów. ielokrotny mówca telewizyjny, radiowy oraz gość konferencji. ykładowca Columbia University Graduate School of Business, Ohio University oraz Theatre Board of right State University. Mimo dużych nakładów finansowych przeznaczanych na szkolenia sprzedaży, ich wpływ na efektywność jest niewielki lub wręcz żaden. Jest to spowodowane niejasnym określeniem celów, brakiem coachingu umiejętności oraz pracy nad ich wzmocnieniem. Nie mierzy się też wyników, a marketing i sprzedaż nie działają wspólnie. rezultacie cały proces nie jest skutecznie zarządzany. Prelekcja Richarda poruszy powyższe kwestie, prezentując schemat, dzięki któremu możliwe jest zaprojektowanie całościowej Akademii Sprzedaży, ułatwiającej wdrożenie rzeczywistej i trwałej zmiany w działaniu sprzedaży. Richard Barkey jest założycielem i Dyrektorem Zarządzającym Imparta, międzynarodowej firmy specjalizującej się we wspieraniu firm w osiąganiu i utrzymywaniu najwyższych efektów działań związanych ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Przed założeniem Imparty w 1998r. Richard pracował w McKinsey&Co, gdzie uczestniczył w planowaniu i wdrażaniu projektów na szeroką skalę w obszarze zarządzania, które realizowane były np. w największym banku w UK czy też w najważniejszej sieci supermarketów. ciągu ostatnich trzech lat w McKinsey, Richard wdrażał pionierskie projekty szkoleń poprzez symulację, co dało początek firmie Imparta. Strategia sprzedaży nie ma szans na powodzenie, jeśli nie powiąże się jej ze strategią kupowania Klientów. Jest to szczególnie istotne w przypadku sprzedaży kierowanej do organizacji o złożonych strukturach. Strategia kupna zyskała na znaczeniu w ciągu ostatnich 30 lat w przypadku większości gałęzi gospodarki, a także w organizacjach z sektora publicznego. środowisku niepewnego i wysoko konkurencyjnego rynku, menedżerowie zakupu muszą identyfikować najlepszych dostawców, aby mieć pewność, że spełniony zostanie wymóg najwyższej jakości, a ryzyko zostanie zminimalizowane. Niestety nadal twierdzi się, że większość dostawców oferuje niezróżnicowane i zwyczajne produkty, zamiast odpowiadać na potrzeby kupców. Zatem, aby odnieść sukces musimy zrozumieć, jak klienci dokonują analizy kategorii zakupowych oraz jak oceniają działania dostawcy. Dlatego wystąpienie wskaże, jak profesjonaliści ds. zakupu kategoryzują dostawców oraz przedstawi przykłady dostawców zyskujących przewagę konkurencyjną poprzez innowacje. Prelegentka posłuży się przykładami projektów realizowanych zarówno w obszarze biznesu, jak i sektora publicznego. Beth Rogers jest autorką programów na temat zarządzania sprzedażą, które wykłada na Uniwersytecie w Portsmouth, a także szkoleń z zakresu rozwoju sprzedaży prowadzonych w firmach. Członkini Akademickiego Senatu w Chartered Institute of Marketing, przewodnicząca Narodowej Rady Sprzedaży ielkiej Brytanii w latach Zdobywała doświadczenie jako Business Development Manager w międzynarodowej firmie IT. Prowadzi badania, warsztaty dla działów sprzedaży oraz publikuje artykuły na łamach prasy branżowej. Do tej pory tradycyjny telefon od lub do klienta uważany był za niezastąpiony w procesie sprzedaży, a czas i wydatki związane z takim procesem obsługi stanowiły podstawowy koszt prowadzenia firmy. ostatnich latach jednakże, przedstawiciele świata biznesu zaczęli postrzegać telefony sprzedażowe jako niepotrzebny wydatek, który można zastąpić innymi rozwiązaniami. większości firm nowoczesne telemarketing, video konferencje oraz bezpośredni e mailing zmieniły kontakt telefoniczny z konieczności w jedną z opcji. Nie jest to zaskakujące biorąc pod uwagę wyniki różnorodnych badań, wg których koszt odpowiedzialności jednego handlowca za jednego klienta to 1500$ wynik ten potroił się od 1993 roku. Mamy więc etap sprzedaży 2.0. Ale co ze sprzedażą 3.0? Kiedy się pojawi i jak będzie wyglądać? Podczas wystąpienia, Jonathan Farrington opowie słuchaczom o tym, dlaczego potrzebujemy nowego typu podejścia w sprzedaży do zupełnie nowego rodzaju klienta oraz dlaczego skupienie na kliencie stanowi rzeczywiście klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jonathan Farrington jest rozpoznawalnym na całym świecie coachem biznesowym, mentorem, autorem i konsultantem. Prowadził projekty w obszarze sprzedaży w setkach firm oraz przeszkolił tysiące osób na całym świecie prowadząc je w kierunku osiągania najwyższych wyników. Jest Prezesem The JF Corporation i CEO Top Sales Associates, mającego siedziby w Londynie i Paryżu. Twórca i CEO Top Sales orld pierwszego na świecie hipermarketu sprzedaży online. Prezes Globalnej Rady Sprzedaży i przedstawiciel Annual Top Sales Awards. Każdego dnia handlowcy i zarządzający zmuszani są do podejmowania coraz większych wysiłków zmagając się z uderzającymi we wszystkie firmy skutkami 7 trendów wytyczających kierunki rozwoju współczesnego świata: 1. Potrzebą osiągania pożądanych, trwałych rezultatów, 2. Użyciem ograniczonych zasobów (finansowych i ludzkich), 3. Rosnącą presją konkurencji, 4. Pojawianiem się nowych gospodarek, 5. Nowymi technologiami (pozwalającymi każdemu na dotarcie do najlepszych rozwiązań), 6. Siecią połączeń sposoby w jaki pracownicy się uczą, rozwijają, komunikują, tworzą,... wykorzystujące nowe technologie, 7. agą oferowania prostych rozwiązań. Jak zatem, w obliczu tych trendów, podnosić wyniki i efektywność? Zaprezentujemy innowacyjne podejście do budowania przewagi konkurencyjnej poprzez wsparcie zarządzających sprzedażą w rozwijaniu kompetencji i podnoszeniu efektywności działań wszystkich członków zespołów handlowych. Prelekcja przedstawi Mercuri s Blended Solutions rozwiązanie, które łączy w sobie różnorodność powyższych trendów oraz nowych technologii oczekiwanych zarówno przez pracowników jak i klientów. Marianne Ebersberg, Blended Learning Product Manager, Mercuri International Group. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w rozwiązaniach Blended Learning oraz we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, które wspierają firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wzmacnianie kompetencji ludzi. Specjalizuje się w projektowaniu i implementacji rozwiązań Blended Learning, wyborze najbardziej adekwatnych narzędzi w zależności od oczekiwanych celów, wdrażaniu efektów szkoleniowych do realnego planu rozwoju, zarządzaniu projektami i wprowadzaniu LMS, nauczaniu oraz szkoleniu online.

5 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI ONSOR MEDIA ÓŁPRACUJĄCE PARTNER OBSŁUGI PATRONI MERYTORYCZNI ORGANIZATOR MENEDŻER RZEDAŻY UCZESTNICT ANNA PARTYKA tel.: MENEDŻER PROJEKTU MAGDALENA PIELAK tel.: Nowoczesna Firma S.A. ul. iertnicza arszawa tel.: faks:

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ROBERT LAUTERBORN KONGRES 21 22 kwietnia 2015 WARSZTATY 20 MATEUSZ GRZESIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ŁUKASZ JAKÓBIAK 5 SESJI PLENARNYCH Z UDZIAŁEM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowana. Efekty

Do kogo skierowana. Efekty O szkole Do kogo skierowana jest Cele Dlaczego SSM Zajęcia, ile, kiedy Efekty Fazy Wykładowcy Rekrutacja O szkole Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów IT dla zarządów 1 Spis treści Wstępniak Robert Jesionek Poradnik: IT dla członków zarządu Stanisław Bochnak, Deloitte Polska Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii Borys

Bardziej szczegółowo

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Patronat honorowy: Patronat medialny: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Program konferencji:...

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo