Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter"

Transkrypt

1 Maj 2014 Nr 4/2014 Newsletter Spis treści: 2 Walne Zgromadzenie Członków PZW 3 CMS World Forum 3 Praktyki zabiezpieczenia transakcji - skutki dla windykacji 4 Dobrowolne poddanie się egzekucji jako forma zabezpieczenia należności w obrocie gospodarczym 6 Zatory płatnicze - lepiej zapobiegać niż leczyć 7 Wywiad gospodarczy - czego może się dowiedzieć przedsiębiorca? 8 Inwestycje w portfele wierzytelności 10 Cesja patologiczna 11 Akcja mobilizacja 12 V Bankowe Forum Wierzytelności 13 Windykacja od 49 zł miesięcznie 13 Zaproszenie na kongres FENCA Polski Związek Windykacji Polski Związek Windykacji powstał w 2003 roku w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem. W chwili obecnej Związek zrzesza 36 podmiotów działa na terenie całej Polski. Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Od 2008 Polski Związek Windykacji jest członkiem FENCA. Polskiego Związku Windykacji Walne Zgromadzenie Członków PZW Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło Częstochowy odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Windykacji. Spotkanie będzie miało na celu podsumowanie roku 2013, wymianę doświadczeńi poglądu na temat rynku windykacji, a także zaplanowanie dalszych działań Związku. Patronami wydarzenia są: BIG InfoMonitor, Deltavista Services oraz firma Bisnode Polska. Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się na str.2, a relację na żywo można obejrzeć w dniu wydarzenia w telewizji TVP INFO. Newsletter PZW

2 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji W dniach czerwca 2014 roku, w Pałacu Czarny Las w Woźnikach koło Częstochowy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PZW. W spotkaniu wezmą udział członkowie Polskiego Związku Windykacji, przedstawiciele firm windykacyjnych, nie należący do Zwiazku a kształtujacy rynek wierzytelnosci w Polsce, przedstawiciele biur informacji gospodarczej i giełd wierzytelności. Na spotkaniu nastąpi podsumowanie roku 2013, a także plany na lata Poruszona zostanie kwestia dotycząca realizacji Programu Leonardo da Vinci oraz nowego Projektu Erasmus+, w którym Polski Związek Windykacji pragnie uczestniczyc z partnerami: IVÖ (Austria), BDIU (Niemcy), DIA (Niemcy), CSA (Wielka Brytania), PZW (Polska), FENCA (Norwegia/Europa) oraz EOS Ltd (Niemcy/Europa). Dzieki wsparciu partnerskiej giełdy długów PZW - dlugi.info, informacje z wydarzenia beda relacjonowane na żywo przez telewizję TVP INFO. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PZW! Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZW wystąpią Partnerzy wydarzenia: Mariusz Hildebrand z BIG InfoMonitor, przedstawiciel firmy Deltavista Services oraz Bisnode Polska. Po części oficjalnej uczestnicy wezmą udziału w licznych atrakcjach na świeżym powietrzu, w tym m.in. w przejazdach linowych nad wąwozem, wspinaczce, strzelectwie z łuku i broni palnej i innych. Po imprezie integracyjnej odbędzie się uroczysta kolacja bez krawata pod gołym niebem. Newsletter PZW 2

3 Praktyki zabezpieczenia transakcji skutki dla winwindykacji CMS World Forum 2014 W dniach maja 2014 r. w Lizbonie odbyła się CMS World Forum - Narodowa Konferencja Windykacji. Polski Związek Windykacji objął patronat nad tym wydarzeniem. CMS World Forum to były dwa dni pełne konferencji plenarnych, debat, studiów przypadku, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, a także dodatkowych atrakcji odbywających się w otoczeniu pięknej stolicy Portugalii. Organizowana wraz z V edycją National Credit & Collection Conference zgromadziła ponad 300 gości ekspertów z branży windykacyjnej, bankowej i finansowej. Dzięki temu wydarzeniu możliwa była wymiana doświadczeń z uczestnikami z USA, Ameryki Łacińskiej oraz Europy. Prelegentem konferencji był między innymi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Duża konkurencyjność na rynku powoduje, że pozyskanie nowego klienta czy kontraktu to często walka wymagająca stosowania taktyk i ustępstw ze strony oferenta. W ferworze tych zmagań przedsiębiorcy zapominają o właściwym zabezpieczeniu transakcji. Możliwości dochodzenia roszczeń niewystarczająco udokumentowanych pozostają ograniczone. Wciąż lubimy ryzyko Mimo żmudnej pracy u podstaw, licznych publikacji o charakterze poradnikowym, dotyczących sposobów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do windykacji wciąż trafiają sprawy trudne. Przyczyną trudności jest zwykle kondycja dłużnika ale problemów nastręczają też liczne niedopatrzenia ze strony wierzyciela. Sądząc po determinacji przedsiębiorców w dochodzeniu roszczeń nieudokumentowanych, świadomość wielu z nich w nieznacznym stopniu ulega poprawie. Firmy inwestują większość swoich zasobów w realizacje zleceń, których nie zabezpieczają należycie. Podejmują współpracę z kooperantami bez wiedzy o ich sytuacji finansowej i zwyczajach płatniczych. Korzystanie z wsparcia prawników przy sporządzaniu umów handlowych nie jest popularną praktyką. Barierę stanowią przede wszystkim koszty obsługi prawnej. Uczymy się głównie na własnych błędach.świadomość i potrzeba zabezpieczenia transakcji pod względem prawnym pojawia się zwykle u przedsiębiorców, którzy już kiedyś mieli trudności z odzyskaniem należności za wykonaną pracę. To samo dotyczy usługi prześwietlania potencjalnego kooperanta w ramach wywiadu gospodarczego. Przeprowadzenie wywiadu zlecają głównie przedsiębiorcy, którzy w przeszłości korzystali już z usług firmy windykacyjnej a zatem, ci którzy zetknęli się z problemem nierzetelności lub niewypłacalności kooperanta. Porozumienia dżentelmeńskie naszym zwyczajem Innym poważnym problemem jest zwyczaj traktowania windykacji jako ostateczności. Gros spraw zlecanych do windykacji trafia na etapie, kiedy dług jest już bardzo przeterminowany, a prawdopodobieństwo wyegzekwowania wierzytelności na etapie polubownym pozostaje niewielkie. Można spekulować, że źródło trudności tkwi również w sferze obyczajowej czy mentalnej. Polscy przedsiębiorcy chcą sobie ufać. Szereg umów jest zawieranych na zasadach gentlemen s agreement. W sytuacji kiedy któraś ze stron nie wywiązuje się ze swoich powinności wierzyciele jeszcze długo oczekują na ugodowe rozwiązanie, aby szybką reakcją nie naruszyć dobrych relacji biznesowych. Weksel in blanco to nie cyrograf Tymczasem doskonałą formą zabezpieczenia przyszłych roszczeń 3 Newsletter PZW

4 mógłby być weksel In blanco. Mógłby, gdyby wiedza dotycząca jego właściwego sporządzenia i skutków prawnych polegała na faktach, a nie na mitach skutecznie odstraszających przed jego zastosowaniem. Prawidłowo wypełniony weksel in blanco jest pisemnym dowodem uznania długu i pozwala wyegzekwować należności w uproszczonym trybie postępowania sądowego. Charakter zobowiązania wekslowego skutkuje bardzo mocną pozycją wierzyciela, a szybkość procesu uzyskania zaspokojenia z weksla daje praktyczne rozwiązania, które ułatwiają i upraszczają drogę do uzyskania w przyszłości niezbędnego tytułu wykonawczego. Argumentem, którzy powinien przemawiać za popularnością tego rozwiązania jest brak dodatkowych kosztów związanych z jego zastosowaniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że weksel sprawdzi się tylko wtedy, kiedy intencje i wola do wywiązania się z zobowiązań obu podmiotów transakcji są przejrzyste. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, weksel In blanco zabezpiecza przyszłe roszczenia każdej ze stron. Przede wszystkim zminimalizuje ryzyko powstania wierzytelności trudno ściągalnych. Michał Kolmasiak W- ce Prezes Zarządu PRAGMA INKASO S.A. Dobrowolne poddanie się egzekucji jako forma zabezpieczenia należności w obrocie gospodarczym. Spośród instrumentów prawnych pozwalających na przyspieszenie przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego a wręcz przeskoczenie etapu postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania prawomocnego wyroku (tytułu wykonawczego) na uwagę zasługuje dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika. Oświadczenie takie musi jednak mieć formę aktu notarialnego i może zostać zawarte w umowie o współpracy handlowej pomiędzy kontrahentami. Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzająca fakt dokonania określonej czynności prawnej. Zostaje on sporządzony gdy wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, sprawia, że dana czynność prawna jest bezskuteczna i powoduje nieważność tej czynności (np. w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej własność nie przejdzie na nabywcę). Poddanie się egzekucji jest jedną z form zabezpieczenia należności o charakterze osobistym. Instytucja ta uregulowana została art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym notarialny akt o poddani się egzekucji ma prawnie równorzędne znaczenie z tytułem egzekucyjnym, który dla wszczęcia postępowania egzekucyjnego wymaga jedynie nadania przez sąd klauzuli wykonalności. Zatem uprawniony wierzyciel dysponujący takim dokumentem, nie musi przeprowadzać nierzadko długotrwałego postępowania sądowego. Ustawodawca dopuścił dwa schematy, w których dłużnik poddaje się notarialnie egzekucji. Art. 777 par 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego określa jako tytuł egzekucyjny akt notarialny obejmujący obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych ilościowo (oznaczonych w tym akcie) lub też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu lub nieruchomości (również statku) wpisanego do rejestru, w terminie zapłaty, uiszczenia lub wydania wskazanym w tymże akcie notarialnym. Innymi słowy, jedyną przesłanką dla wszczęcia egzekucji będzie nadejście określonego w akcie notarialnym terminu i brak dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika. W związku z tym istnieją pewne ograniczenia, gdyż z góry musi być ustalona pomiędzy stronami kwota długu oraz termin spłaty (np. przy umowie pożyczki lub sprzedaży określonej rzeczy z odroczonym terminem płatności). Natomiast par 1 pkt 5 artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, ze tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej (lub oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej) gdy akt określa warunki upoważniające wierzyciela do prowadzenia egzekucji przeciw dłużnikowi na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia. Określa Newsletter PZW 4

5 także termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. W uproszczeniu wystarczającym będzie wskazanie w treści aktu notarialnego maksymalnej wysokości długu warz z warunkami uprawniającymi wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji wraz ze wskazaniem nieprzekraczalnego terminu, w którym wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Ten rodzaj zabezpieczenia można zatem zastosować dla wierzytelności o nieokreślonej konkretnie wysokości na dzień podpisywania aktu notarialnego. Przepisy określają jedynie kształt i niezbędne elementy poddania się egzekucji aktem notarialnym natomiast jego treść pozostaje do ustalenia przez strony. Niezwykle istotne jest to, że egzekucja na podstawie aktu notarialnego dotyczyć może roszczeń nie tylko istniejących ale i przyszłych. Według polskiego prawa, akt powinien zostać sporządzony w języku polskim i zawierać: dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu a w razie potrzeby lub na żądanie strony godzinę i minutę sporządzenia i podpisania aktu, miejsce jego sporządzenia, imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notarialnej (jeżeli akt sporządza zastępca notariusza również imię i nazwisko zastępcy), imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w sporządzaniu aktu, imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników a także innych osób biorących udział w sporządzaniu aktu, oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, stwierdzenie (na żądanie stron) faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez osoby biorące udział przy sporządzaniu aktu, obecne przy jego sporządzaniu, a także przez notariusza. Dla wierzyciela równie ważne powinno być zawarcie w treści aktu stwierdzenia, że do uzyskiwania wypisów aktu uprawniony jest również wierzyciel. Składając do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wierzyciel musi wykazać wcześniejsze wykonanie swojego zobowiązania wynikającego z zawartej z dłużnikiem umowy lub też wskazać upływ terminu określonego do zapłaty należności przez dłużnika, Sąd wydaje postanowienie, na które zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi przysługuje środek odwoławczy w postaci wniesienia zażalenia do sądu II instancji. Podsumowując notarialne poddanie się egzekucji przez dłużnika znacznie skraca drogę dzielącą wspólne interesy od postępowania egzekucyjnego, jednakże, tak jak inne zabezpieczenia należności (np. weksel, poręczenie cywilne) nie gwarantuje pełnej wypłacalności dłużnika, znacznie skraca jednak czas oczekiwania na uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, co w praktyce daje mniejsze możliwości dłużnikowi na uchylanie się od płatności. Daria Cwen - Dyrektor Działu Windykacji B2B Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. 5 Newsletter PZW

6 Zatory płatnicze lepiej zapobiegać, niż leczyć Według danych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w pierwszym kwartale br. upadłość ogłosiło 189 przedsiębiorstw. To oznacza spadek o niemal 20% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Czy to oznacza mniejsze ryzyko w kontaktach handlowych? Analitycy ocenią zdolność kredytową przedsiębiorstwa, jego wiarygodność płatniczą, zarekomendują najwyższy zalecany kredyt kupiecki, a także obliczą wskaźnik PD (ang. probability of default) czyli prawdopodobieństwo upadłości przedsiębiorstwa. Mając do dyspozycji taki raport każdy przedsiębiorca może bez posiadania działu analiz oszacować ryzyko współpracy z potencjalnym klientem. Ten instrument z powodzeniem może ograniczyć zatory płatnicze, nie tylko w dużych firmach. Przewagą raportu z wywiadowi nad np. suchymi danymi pozyskanymi z akt sądowych spółki, czy informacją o czystym koncie w BIG jest jego wszechstronność. Na kilkunastu stronach przedsiębiorca otrzyma in formacje z różnych źródełpoparte dodatkowo oceną analityka. Oczywiście, firmy specjalizujące się w analizie moralności płatniczej mogą być mniej lub bardziej wiarygodne. Dlatego warto skorzystać z usług wywiadowni uznanych na rynk u, z długoletnim doświadczeniem. Magdalena Maciejewska, Kierownik Działu Informacji w Creditreform Polska Raczej nie: cały czas wielkim problemem przedsiębiorców pozostają zatory płatnicze choć i na nie narzeka coraz mniej właścicieli firm. Odczuwa je jednak nadal ponad połowa przedsiębiorstw. Ten problem w najmniejszym stopniu dotyczy dużych podmiotów. Wynika to zapewne z faktu posiadania przez duże przedsiębiorstwa wyspecjalizowanych komórek oceny ryzyka kredytowego. Czy w takim razie małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać na zatrudnienie specjalistów od analizy sytuacji finansowej potencjalnych kontrahentów, są skazane na odczuwanie skutków zatorów płatniczych? Absolutnie nie. Z pomocą mogą przyjść firmy wyspecjalizowane w ocenie moralności płatniczej. Przykładem takich firm są wywiadownie gospodarcze, które posiadają odpowiednie narzędzia prewencyjne i świadczą profesjonalne usługi z tego zakresu. Wywiadownie gospodarcze działają jawnie, w granicach prawa. Korzystają z ogólnie dostępnych źródeł informacji i z nich pozyskują dane. Współpracują z Biurami Informacji Gospodarczej, z rejestrami długów, z giełdami wierzytelności. Dane pozyskane z ww. źródeł są następnie anal izowane. Efektem końcowym jest raport o moralności płatniczej przedsiębiorstwa. Zawiera on dane kontaktowe i formalnoprawne, analizę finansową przedsiębiorstwa, jego powiązania z innymi podmiotami na rynku, porównanie wyników z branżą, w której firma działa. Newsletter PZW 6 551

7 Wywiad gopodarczy czego może się dowiedzieć przedsiębiorca? Polskie przedsiębiorstwa, w okresie spowolnienia gospodarczego i powszechnych problemów z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów, przykładają coraz większą wagę do właściwego doboru potencjalnych partnerów biznesowych i starają się redukować ryzyko powstania zadłużeń. Istnieje wiele metod i sposobów na pozyskanie informacji i weryfikację rzetelności przedsiębiorstw. Jedną z nich jest wywiad gospodarczy. Podmiotami wyspecjalizowanymi w zbieraniu i przetwarzaniu informacji oraz danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw są wywiadownie gospodarcze. Dla swoich klientów przygotowują specjalne raporty gospodarcze, które pomagają zminimalizować ryzyko związane z podjęciem współpracy z kontrahentem. Informacje do takich raportów są zbierane w ramach tzw. białego wywiadu i pochodzą wyłącznie z jawnych, ogólnodostępnych źródeł, np. rejestrów sądowych i urzędowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, rejestr REGON), oficjalnych raportów i sprawozdań finansowych publikowanych regularnie przez przedsiębiorstwa, informacji znalezionych w Internecie bądź pozyskanych od badanych podmiotów w ramach telefonicznych ankiet. Raporty przygotowane przez wywiadownie gospodarcze zawierają m.in. historię przedsiębiorstwa, dane z rejestrów KRS i CEIDG, sprawozdania finansowe, strukturę organizacyjną, wykaz osób decyzyjnych, informacje o majątku i powiązaniach kapitałowych. Najistotniejsze nie jest jednak samo pozyskanie informacji, ale ich odpowiednie opracowanie i przedstawienie w taki sposób, aby stanowiły element wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych. Wynik takiego opracowania stanowią: prezentacja wskaźników finansowych, cyfrowa ocena moralności płatniczej, ilościowa ocena ryzyka współpracy czy rekomendowana kwota maksymalnego kredytu kupieckiego. Najistotniejsze i najbardziej pożądane przez przedsiębiorców informacje są związane z posiadanym majątkiem oraz wypłacalnością, dlatego wywiadownie gospodarcze, oprócz standardowych raportów, oferują często takie usługi jak wizyty terenowe pozwalające ustalić realność istnienia majątku i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób dane zazwyczaj pozwalają na ocenę kondycji finansowej kontrahenta. Zdarzają się jednak przypadki, w których raporty gospodarcze nie są wystarczające. Część przedsiębiorstw, mimo ciążącego na nich obowiązku, świadomie nie składa sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. Kary za niedopełnienie tego obowiązku są stosunkowo niskie (ok zł) i zdarza się, że firmy ukrywają przed otoczeniem rynkowym takie dane jak poziom sprzedaży, zyski/straty, wielkość kapitału, odpisy na złe długi itp. Należy pamiętać, iż obowiązek składania sprawozdań finansowych nie obejmuje spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uzyskanie informacji o tych podmiotach jest najtrudniejsze. W takich przypadkach wywiadownie zwracają się zazwyczaj do badanego podmiotu z prośbą o dostarczenie pożądanych informacji, takich jak: podsumowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaświadczenia z banków i urzędów, rekomendacje i certyfikaty. Dużym wyzwaniem dla wywiadowni jest odpowiednie zmotywowanie badanej firmy do ujawnienia danych. Odpowiednią motywację dla przedsiębiorstwa stanowi np. zapytanie o informacje złożone przez poważnego dostawcę. W polskiej rzeczywistości istnieje jednak irracjonalna obawa przed wykorzystaniem danych finansowych na szkodę przedsiębiorstwa. W rozwiniętych gospodarkach transparentność finansów firmy jest synonimem rzetelności. Inną formą zdobycia informacji gospodarczych jest współpraca z agencją detektywistyczną. W odróżnieniu od wywiadowni gospodarczych, wywiad detektywistyczny najczęściej polega zdobyciu informacji tajnych, które nie są udostępniane na zewnątrz. Detektyw jest uprawniony do pozyskiwania informacji z rejestrów niejawnych, stosowania podglądu, podsłuchu, śledzenia osób itp. Z raportu detektywa możemy się dowiedzieć, z kim badany podmiot robi interesy, jaki - realny i ukryty majątek posiada, czy właściciele są osobami uczciwymi. Z usług detektywów firmy korzystają najczęściej w przypadkach dużych i ryzykowanych kontraktów bądź realnych podejrzeń oszustw w obrocie gospodarczym. Ceny za pełen raport z wywiadowni gospodarczej zaczynają się od kilkunastu złotych i mogą wynieść nawet 300 zł - koszty są zwykle mocno powiązane z jakością danych. Jeśli w zakres działań wchodzi również wizyta terenowa, cena może wzrosnąć do 1000 zł. Minimalny koszt raportu detektywistycznego to ok zł jednak ostateczna cena, w zależności od podjętych 7 Newsletter PZW

8 działań i zastosowanych środków, może sięgać wielokrotności tej kwoty. Powstają też wyspecjalizowane narzędzia internetowe, które pomagają ocenić poziom ryzyka współpracy. Przykładem takiego rozwiązania jest System Zarządzania Należnościami Rozważna Firma. Daje pełen dostęp do informacji o wierzytelnościach firm na sprzedaż. Ciekawą funkcjonalnością tego rozwiązania jest monitoring numerów NIP kontrahentów pod kątem zdarzeń negatywnych. Istnieją również inne rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcom weryfikację on-line zarówno obecnych jak i przyszłych kontrahentów w różnego rodzaju bazach i internetowych rejestrach. Ważnym źródłem informacji, zwłaszcza tej negatywnej, są biura informacji gospodarczej oraz internetowe giełdy długów. Dostęp do wiarygodnej informacji o kondycji finansowej i wypłacalności kontrahentów jest fundamentem bezpiecznego i odpowiedzialnego biznesu. Pieniądze wydane na informacje gospodarcze stanowią inwestycję w redukcję ryzyka utraty przyszłych należności. Wyobraźmy sobie, iż 1000 zł wydane na raporty o firmach poskutkowały zapobieżeniu szkodowej transakcji o wartości zł. Korzyść jest oczywista. Sprawdzanie kontrahentów to forma zabezpieczenia biznesu. To dmuchanie na zimne. Grzegorz Grzesiak Członek Zarządu EULEO Inwestycje w portfele wierzytelności Bez względu na to czy inwestujemy w portfele wierzytelności straconych, regularnych lub korporacyjnych, liczymy na zysk. Musi się pojawić w określonym czasie, powinien przewyższać zyski z innych, alternatywnych inwestycji. W przypadku portfeli tzw. straconych ryzyko jest odpowiednio większe, dlatego inwestorzy liczą, że zysk wynagrodzi im poniesione ryzyko. Przy ocenie atrakcyjności portfela wierzytelności bierze się pod uwagę zwrot ceny i kosztów w określonym czasie, poziom Interest Rate of Return (IRR), czasem zmodyfikowaną i odpowiadającą specyfice tego biznesu XIRR (zmodyfikowany IRR) oraz przepływy netto przyszłych strumieni pieniężnych (Net Present Value NPV). Sposoby osiągnięcia celu Najprostszą i często stosowaną formułą jest zakup portfeli wierzytelności Newsletter PZW bezpośrednio przez przedsiębiorstwo windykacyjne (zakup na własny rachunek). Przedsiębiorca jest wtedy zarówno inwestorem, jak i obsługującym wierzytelności. Innym sposobem jest zawiązywanie (dla potrzeb transakcji) spółek celowych SPV (Special Purpose 8 Vehicle). Mogą to być podmioty polskie i zagraniczne. W tym modelu firma windykacyjna świadczy usługę windy kacji. Podobny schemat (chociaż znacznie bardziej sformalizowany) funkcjonuje w strukturze z funduszem sekurytyzacyjnym. Portfel wierzytelności jest

9 nabywany przez fundusz sekurytyzacyjny, reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, natomiast jeszcze inny podmiot zarządza aktywami (wierzytelnościami) funduszu. Firma windykacyjna obsługująca takie wierzytelności, musi spełniać najwyższe standardy i posiadać licencję Komisji Nadzoru Finansowego. W tym przypadku pomiar zysku inwestora uzależnia się od wyceny papieru wartościowego, którym jest certyfikat inwestycyjny funduszu. Na jego wartość mają wpływ uzyskane i szacowane przyszłe wyniki na portfelach wierzytelności. Cena i warunki umowy. Przez wiele lat funkcjonowania rynku obrotu wierzytelnościami zostały wypracowane standardy dotyczące finalizowania tego typu transakcji. Cena płacona za pakiet zwykle wyrażona jest w procencie jego wartości całkowitej i wyliczonej na tej podstawie kwoty nominalnej Co nowego w GetBACK? Rozpoczynając swoją działalność w 2012 r. od samego początku mocno zaznaczyliśmy swoją obecność na rynku wierzytelności. Obecnie jesteśmy serwiserem dwóch funduszy sekurytyzacyjnych. Od marca 2014 r. pod nazwą getback Recovery rozpoczęliśmy działalność na rynku rumuńskim. Formuła budowy biznesu jest odwzorowaniem sprawdzonego już modelu rozwoju działalności w Polsce. Finalizujemy kolejne transakcje zakupowe i obecnie obsługujemy portfele wierzytelności rumuńskich o nominale 140 mln PLN. Po dwóch latach budowania nowoczesnej firmy windykacyjnej postanowiliśmy zmierzyć się z trudnym tematem jakim jest obsługa zleceń masowych. Serwis, w naszym wykonaniu to mocno przemyślany i sprawdzony proces bazujący na zdobytym doświadczeniu w obsłudze portfeli własnych, zewnętrznego FIZ-a oraz spraw bankowych (monitoring). Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pozwalające nam przygotować optymalne rozwiązania dla Klientów szukających recepty na swoje problemy finansowe. Monika Korpas Kierownik Działu Obsługi Klienta i Marketingu getback SA GetBACK Specjalizujemy się w windykacji należności, a podstawą naszej pracy jest zakup portfeli wierzytelności. Siedziba spółki getback mieści się we Wrocławiu, ale swoich Klientów obsługujemy na terenie całego kraju. Dzięki doświadczonej kadrze, złożonej z najlepszych ludzi w branży, zapewniamy naszym Klientom skuteczność w działaniu i pełne zaangażowanie. 9 Newsletter PZW

10 CESJA PATOLOGICZNA Negocjując nowy kontrakt przedsiębiorca z reguły skupia się na najbardziej istotnych jego elementach: przedmiocie umowy, terminie realizacji, cenie, warunkach płatności. Pozostałym szczegółowym zapisom raczej się nie przygląda uważając, że są to jedynie standardowe zapisy. Coraz częściej, w tych zdawałoby się czysto technicznych zapisach, ukrywa się klauzula zakazująca dokonywania cesji bez wcześniejszego uzyskania zgody dłużnika. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że w przypadku chęci skorzystania z faktoringu lub chęci wykorzystania wierzytelności np. jako zabezpieczenia, będzie to niemożliwe. Kodeks cywilny daje podmiotom gospodarczym możliwość swobodnego kształtowania umów. W praktyce często oznacza to tyle, że silniejszy może narzucić słabszemu swoją wolę. Można powiedzieć, że przecież nikt nie zmusza do podpisania umowy. W praktyce i to niekoniecznie monopolistycznej, często strony umowy są niejako skazane na siebie z różnych względów. A jeśli są skazane, to silniejszy na pewno wykorzysta swoją uprzywilejowaną pozycję. Można zapytać co w tym złego, że strony umawiają się na zakaz cesji? Duża ilość cesji mogłaby skomplikować księgowość i znacząco dezorganizować jej bieżące działania. Stąd sam przymus uzyskania zgody na cesję może wydawać się uzasadniony. Z jednym wyjątkiem - brak zgody na cesję musiałby być odpowiednio uzasadniony i wydany w określonym czasie. Obecnie, pod przykrywką unikania niepewności co do tego, komu należy zapłacić, nieuczciwe podmioty gospodarcze usiłują zająć uprzywilejowaną pozycję i osiągnąć dodatkowe korzyści finansowe. Pierwsze masowe zapisy o zakazie cesji zaczęły pojawiać się w połowie lat 90-tych w branży górniczej. Spółki węglowe w ówczesnej formie prawnej, usiłowały skupić maksymalną władzę w swoich rękach. Jednym z elementów umacniania tej władzy była gospodarka pieniężna polegająca na tym, że jednym wiernym, płacono szybciej, a innym, bardziej krnąbrnym później. Sprzedaż wierzytelności górniczych, tak popu larna na początku lat 90-tych, bardzo przeszkadzała w realizacji tego celu. Ratunkiem okazało się wprowadzenie do wszelkich umów klauzul o zakazie cesji. Po krótkiej walce polegającej z jednej strony na obchodzeniu tych klauzul, a z drugiej strony na ich uszczelnianiu walka została zakończona. Do dziś zgodę na cesję otrzymują jedynie bardzo uprzywilejowani. Wiadomo, że kontrahent, który jest skazany na druga stronę, bywa bardziej spolegliwy niż np. firma windykacyjna czy faktoringowa. Dlatego da się na nim wymusić przedłużenie terminu płatności, płatność ratalną, odstąpienie od naliczania odsetek, itd. Niestety śladem górnictwa poszły inne branże i obecnie zjawisko zakazu cesji można uznać za powszechne. Mamy wiele przykładów na to, że zakaz cesji coraz częściej jest stosowany do zachowań nieetycznych i w sposób kryminogenny wykorzystujący sytuację wierzyciela. Dlatego potrzebna jest w tym zakresie zmiana prawa. Nie chodzi tu o ingerowanie w swobodę stanowienia umów, ale o taką zmianą, która spowodowałaby, że wierzytelność, która nie została zaspokojona zgodnie z zapisami umowy czyli gdy płatność nie nastąpi w terminie wymagalności, nie jest już objęta zakazem cesji. Wierzytelności, które są objęte zakazem cesji, a termin ich wymagalności jeszcze nie nastąpił powinny utrzymać zakaz cesji jedynie w umotywowanych przypadkach. Umożliwi to zwiększoną podaż wierzytelności na rynku, poprawi dyscyplinę płatniczą, będzie stymulatorem rozwoju mniejszych podmiotów. Tadeusz Zientek Przewodniczący Rady Nadzorczej INDOS SA Newsletter PZW 10 9

11 BIG InfoMonitor mobilizuje przedsiębiorców do aktywnego odzyskiwania należności! W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz z uwagi na trudną sytuację finansową małych firm w Polsce, BIG InfoMonitor uruchamia kampanię pod hasłem Akcja Mobilizacja. Kampania skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mogą utracić płynność finansową w wyniku nieterminowych płatności od dużych podmiotów. Głównym jej celem jest zmobilizowanie do aktywnego odzyskiwania należności m.in. poprzez nieograniczony wpis dłużników do Rejestru Dłużników BIG. Jest to jedna z prostszych metod, dzięki której unika się nieprzyjemności związanych z odzyskiwaniem należności na drodze sądowej i egzekucji komorniczej. BIG InfoMonitor regularnie analizuje w Raporcie BIG poziom i wpływ zjawiska nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety badania wykazują, że problem ten jest powszechny wśród przedsiębiorców i jest jednym z największych utrudnień w prowadzeniu biznesu. Podmioty z sektora MSP mają poważne kłopoty z odzyskiwaniem należnych im płatności od dużych firm, a dochodzenie swoich praw na drodze sądowej trwa długo i jest dla małych biznesów zbyt kosztowne. dalszego rozwoju - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają zdecydowanie gorszą pozycję jeżeli chodzi o ściąganie płatności od dużych firm jest to powszechna opinia wśród przedsiębiorców poparta wynikami badań. Jednym z najpowszechniejszych prze awów tej dysproporcji jest przesuwanie terminów płatności, czyli tak zwanego kredytu kupieckiego, co dla firm z sektora MSP może skutkować poważnymi problemami finansowymi, a w skrajnych przypadkach prowadzić do upadłości. Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy mogą wiele zyskać wykorzystując rozwiązania ułatwiające odzyskiwanie należności. Jak pokazują statystyki, stosowanie narzędzi takich jak wpis do Rejestru Dłużników okazuje się bardzo skuteczne. W opinii naszych klientów samo wezwanie do zapłaty sprawia, że nawet 35 proc. firm znacznie szybciej odzyskuje swoje należności. Jest to bardzo ważna konkluzja dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Istotne jest także by mieli oni świadomość, że wpis do Rejestru Dłużników BIG nie jest napiętnowaniem a jedynie procedurą, która staje się standardem w biznesie - dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor. W ramach akcji przedsiębiorcy, po zawarciu umowy, będą mogli wpisać bezpłatnie nieograniczoną liczbę dłużników do Rejestru Dłużników BIG, która jest najczęściej przeszukiwaną bazą na rynku. Dodatkowo otrzymają 50 proc. rabatu na dowolny abonament oraz darmową wysyłkę do dłużników powiadomień o wpisie do BIG. Akcja Mobilizacja potrwa do 30 maja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Coraz więcej firm z sektora MŚP ma problemy z zatorami płatniczymi wynikającymi stąd, że więksi kontrahenci płacą im po terminie, a zdarza się też, że nie płacą w ogóle. Małe firmy często skarżą się, że przy współpracy z dużymi, mają trudność z wyegzekwowaniem zapłaty za wykonane usługi. Wynika to przede wszystkim z tego, że dużym firmom o odpowiednio większych obrotach często zdarza się pomijać faktury na drobne kwoty, które dla tych małych stanowią podstawę do funkcjonowania oraz 11 Newsletter PZW

12 Akcja Mobilizacja będzie promowana poprzez kampanię radiową, reklamę prasową i ingi. Zapraszamy również do odwiedzania nowego serwisu internetowego Relacja z V Bankowego Forum Wierzytelności 8 kwietnia 2014 r. odbyło się już po raz piąty Bankowe Forum Wierzytelności organizowane przez BIG InfoMonitor. W tym roku przedstawiciele środowiska bankowego i windykacyjnego spotkali się w Centrum Konferencyjnym Pepsi Arena (Stadion Legii Warszawa). Forum zawsze było doskonałą okazją do rozmów kuluarowych w znamienitym gronie, ale zadbaliśmy również w tym roku o interesujący program konferencyjny, który prowokował do dyskusji. Myśl przewodnia konferencji Czy zmiana modeli gromadzenia i udostępniania danych o konsumentach i przedsiębiorcach, wpłynie na rynek wierzytelności? wzbudziła duże zainteresowanie licznego grona przybyłych gości. V Bankowe Forum Wierzytelności otworzył Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. Po powitaniu gości głos zabrał Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich. W swojej wypowiedzi podsumował ostatnie 25 lat polskiej gospodarki. Ważnym punktem pierwszej części forum, bez wątpienia, była prelekcja Grzegorza Langa dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji w Ministerstwie Gospodarki o planowanych zmianach w ustawie o BIG. Aktywną reakcję słuchaczy wywołał panel dyskusyjny, który moderował red. Gazety Wyborczej, Maciej Samcik. Naszym panelistom zadaliśmy pytanie: Czy zbieranie bardzo szerokiego zakresu danych (w świetle założeń BIG DATA) jest fair wobec klienta? Kto będzie chciał po nie sięgać oprócz banków i firm windykacyjnych? Różne poglądy na ten temat wyrażali zaproszeni do panelu: Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor, dr Jacek Adamski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego Newsletter PZW (klienci SME), Bank Pekao S.A., Wojciech Kuryłek, Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, Bank PKO BP oraz Loukas Notopoulos, Prezes Zarządu Vivus Finance. W II części Forum Prezes Zarządu EOS KSI Polska Anna Paczuska mówiła o windykacji w MŚP, zaś Prezes Hildebrand mówił na temat wpływu i roli pozytywnej informacji gospodarczej na procesy oceny wiarygodności finansowej konsumentów i przedsiębiorców. Niezwykle ciekawym wątkiem Forum było wystąpienie Dyrektora Generalnego i współzałożyciela Firmy Big Data Scoring, pana Erki Kerta z Estonii. Przybliżył on możliwości wykorzystania informacji zawartych na portalach społecznościach do budowania konsumenckich modeli scoringowych, wykorzystywanych m.in. przez banki. Mamy nadzieję, że tegoroczne Forum spełniło Państwa oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok! Zachęcamy do obejrzenia retransmisji, fotoreportażu oraz do pobrania prezentacji wygłoszonych podczas Forum na stronie 12 Biuro Informacji Gospodarczej Info- Monitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Jako jedyny z działających w Polsce BIGów umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor udostępnia łącznie 6,1 mln informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej swojego głównego akcjonariusza. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. Nowoczesne narządzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie *Ustawa o BIG : Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)

13 Windykacja już od 49 zł miesięcznie Tarcza Windykacyjna e-kancelarii, czyli windykacja w abonamencie w trzech dogodnych pakietach w sprzedaży już od połowy kwietnia. Tarcza Windykacyjna występuje w trzech dogodnych opcjach do wyboru: MINI 49 zł/mc (windykacja bez limitu) EKO 69 zł/mc (windykacja bez limitu plus pieczęć prewencyjna) MAX 99 zł/mc (windykacja bez limitu i pieczęć prewencyjna plus infolinia prawna) W ramach każdego z pakietów Spółka zapewnia windykację polubowną bez limitu (wezwania do zapłaty, SMS i oraz negocjacje Call Center). Klient zleca do obsługi dowolną liczbę spraw bez ponoszenia dodatkowych kosztów opłaca tylko niski abonament miesięczny. Atutem Tarczy Windykacyjnej jest także stała stawka prowizyjna po skutecznej windykacji, która kształtuje się na poziomie 10% wartości odzyskanego zobowiązania bez względu na przeterminowanie czy status sprawy. Zaproszenie na kongres FENCA września 2014 r. w Dubrowniku Pragniemy serdecznie zaprosić Członków Polskiego Związku Windykacji na kongres organizowany przez FEN- CA, który odbędzie się w dniach września 2014 r. w Dubrowniku. Celem spotkania jest udział w warsztatach / prezentacjach informacyjnych na temat aktualnych trendów w windykacji i dziedzinach pokrewnych, a przede wszystkim wymiana doświadczeń z ekspertami z Europy, a nawet całego z świata. Wszelie pytania dotyczące kongresu FENCA proszę zgłaszać telefonicznie (+48) lub drogą elektroniczą Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie 13 Newsletter PZW

14

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 2 W ustawodawstwie białoruskim nie istnieje termin windykacja, działalność windykacyjna, w rozumieniu światowej praktyki prawniczej, określana jako egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych!

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych! OFERTA USŁUG UNIKALNA OFERTA NA RYNKU Jedyne, unikalne na rynku połączenie usług weryfikacji, prewencji i windykacji w ramach jednej oferty przygotowanej specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych!

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych! OFERTA USŁUG UNIKALNA OFERTA NA RYNKU Jedyne, unikalne na rynku połączenie usług weryfikacji, prewencji i windykacji w ramach jednej oferty przygotowanej specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy o Programie FairPay

Kompendium wiedzy o Programie FairPay Kompendium wiedzy o Programie FairPay Celem Programu FairPay jest zbieranie i udostępnianie Informacji Pozytywnych o wszystkich przedsiębiorcach, instytucjach i konsumentach, którzy terminowo wywiązują

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH Kancelaria Effect s.c. R. Latos, J. Wajda, 30-051

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy?

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy? ,, ul. M. Chwiałkowskiego 32/3, 61-553 Poznań Czym się zajmujemy? Kancelaria Windykacja Isalski oferuje swoje usługi w ściśle określonym sektorze branży doradczo-prawnej, wspierając zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych

Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych Rejestr Dłużników Monitoruj Giełda Windykuj Certyfikat Wiarygodności Promuj się Sprawdzaj Wyszukiwarka Weryfikuj Wywiadownia Zapobiegaj Firm Gospodarcza Pieczęć Prewencyjna Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Media o firmie. Wybrane publikacje

Media o firmie. Wybrane publikacje Media o firmie Wybrane publikacje Spis treści: Na naszej stronie www.agnegocjator.pl... 3 "Windykacja bliska i daleka"... 5 "Warto otworzyć się na firmę windykacyjną"... 6 "Rekordowy rok 2013?"... 8 "Dłużnik

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! KLIENCI ZALEGAJĄ Z PŁATNOŚCIAMI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Działamy Szybko i Skutecznie! Bez Zaliczek i Kosztów Wstępnych! OFERTA USŁUG WINDYKACYJNYCH i PRAWNYCH dla hurtowni, składów budowlanych, firm budowlanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych

Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych Rejestr Dłużników Monitoruj Giełda Windykuj Certyfikat Wiarygodności Promuj się Sprawdzaj Wyszukiwarka Weryfikuj Wywiadownia Zapobiegaj Firm Gospodarcza Pieczęć Prewencyjna Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA (ZBYWCA): Nazwa

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2014 godz. 12:47:18 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2014 godz. 12:47:18 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2014 godz. 12:47:18 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE RAPACKI OFERTA SPIS TREŚCI OFERTA...2 WPROWADZENIE, INFORMACJE OGÓLNE... 2 ETAP I. CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE...3 Windykacja listowna:...3 Windykacja telefoniczna:...3 Negocjacje i rozłożenie

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz.

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny Maj 2014 r.

Raport miesięczny Maj 2014 r. Raport miesięczny Maj 2014 r. Mysłowice, dnia 14.06.2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA WINDYKACJA Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r.

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r. Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności 12 maja 2016 r. Agenda Skala problemów wybrane statystyki Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK Przedsiębiorca ramy prawne Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 140 poz.939 z poźn. zmianami) Art.105 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności w Polsce, dłużnicy zalegający ze spłatą swoich zobowiązań, instytucje

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy.

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:36:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:36:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2016 godz. 01:36:46 Numer KRS: 0000567776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie - WK Bank Spółdzielczy w Halinowie Oddział/Filia WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo