Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter"

Transkrypt

1 Maj 2014 Nr 4/2014 Newsletter Spis treści: 2 Walne Zgromadzenie Członków PZW 3 CMS World Forum 3 Praktyki zabiezpieczenia transakcji - skutki dla windykacji 4 Dobrowolne poddanie się egzekucji jako forma zabezpieczenia należności w obrocie gospodarczym 6 Zatory płatnicze - lepiej zapobiegać niż leczyć 7 Wywiad gospodarczy - czego może się dowiedzieć przedsiębiorca? 8 Inwestycje w portfele wierzytelności 10 Cesja patologiczna 11 Akcja mobilizacja 12 V Bankowe Forum Wierzytelności 13 Windykacja od 49 zł miesięcznie 13 Zaproszenie na kongres FENCA Polski Związek Windykacji Polski Związek Windykacji powstał w 2003 roku w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem. W chwili obecnej Związek zrzesza 36 podmiotów działa na terenie całej Polski. Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Od 2008 Polski Związek Windykacji jest członkiem FENCA. Polskiego Związku Windykacji Walne Zgromadzenie Członków PZW Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło Częstochowy odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Windykacji. Spotkanie będzie miało na celu podsumowanie roku 2013, wymianę doświadczeńi poglądu na temat rynku windykacji, a także zaplanowanie dalszych działań Związku. Patronami wydarzenia są: BIG InfoMonitor, Deltavista Services oraz firma Bisnode Polska. Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się na str.2, a relację na żywo można obejrzeć w dniu wydarzenia w telewizji TVP INFO. Newsletter PZW

2 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji W dniach czerwca 2014 roku, w Pałacu Czarny Las w Woźnikach koło Częstochowy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PZW. W spotkaniu wezmą udział członkowie Polskiego Związku Windykacji, przedstawiciele firm windykacyjnych, nie należący do Zwiazku a kształtujacy rynek wierzytelnosci w Polsce, przedstawiciele biur informacji gospodarczej i giełd wierzytelności. Na spotkaniu nastąpi podsumowanie roku 2013, a także plany na lata Poruszona zostanie kwestia dotycząca realizacji Programu Leonardo da Vinci oraz nowego Projektu Erasmus+, w którym Polski Związek Windykacji pragnie uczestniczyc z partnerami: IVÖ (Austria), BDIU (Niemcy), DIA (Niemcy), CSA (Wielka Brytania), PZW (Polska), FENCA (Norwegia/Europa) oraz EOS Ltd (Niemcy/Europa). Dzieki wsparciu partnerskiej giełdy długów PZW - dlugi.info, informacje z wydarzenia beda relacjonowane na żywo przez telewizję TVP INFO. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PZW! Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZW wystąpią Partnerzy wydarzenia: Mariusz Hildebrand z BIG InfoMonitor, przedstawiciel firmy Deltavista Services oraz Bisnode Polska. Po części oficjalnej uczestnicy wezmą udziału w licznych atrakcjach na świeżym powietrzu, w tym m.in. w przejazdach linowych nad wąwozem, wspinaczce, strzelectwie z łuku i broni palnej i innych. Po imprezie integracyjnej odbędzie się uroczysta kolacja bez krawata pod gołym niebem. Newsletter PZW 2

3 Praktyki zabezpieczenia transakcji skutki dla winwindykacji CMS World Forum 2014 W dniach maja 2014 r. w Lizbonie odbyła się CMS World Forum - Narodowa Konferencja Windykacji. Polski Związek Windykacji objął patronat nad tym wydarzeniem. CMS World Forum to były dwa dni pełne konferencji plenarnych, debat, studiów przypadku, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, a także dodatkowych atrakcji odbywających się w otoczeniu pięknej stolicy Portugalii. Organizowana wraz z V edycją National Credit & Collection Conference zgromadziła ponad 300 gości ekspertów z branży windykacyjnej, bankowej i finansowej. Dzięki temu wydarzeniu możliwa była wymiana doświadczeń z uczestnikami z USA, Ameryki Łacińskiej oraz Europy. Prelegentem konferencji był między innymi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Duża konkurencyjność na rynku powoduje, że pozyskanie nowego klienta czy kontraktu to często walka wymagająca stosowania taktyk i ustępstw ze strony oferenta. W ferworze tych zmagań przedsiębiorcy zapominają o właściwym zabezpieczeniu transakcji. Możliwości dochodzenia roszczeń niewystarczająco udokumentowanych pozostają ograniczone. Wciąż lubimy ryzyko Mimo żmudnej pracy u podstaw, licznych publikacji o charakterze poradnikowym, dotyczących sposobów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do windykacji wciąż trafiają sprawy trudne. Przyczyną trudności jest zwykle kondycja dłużnika ale problemów nastręczają też liczne niedopatrzenia ze strony wierzyciela. Sądząc po determinacji przedsiębiorców w dochodzeniu roszczeń nieudokumentowanych, świadomość wielu z nich w nieznacznym stopniu ulega poprawie. Firmy inwestują większość swoich zasobów w realizacje zleceń, których nie zabezpieczają należycie. Podejmują współpracę z kooperantami bez wiedzy o ich sytuacji finansowej i zwyczajach płatniczych. Korzystanie z wsparcia prawników przy sporządzaniu umów handlowych nie jest popularną praktyką. Barierę stanowią przede wszystkim koszty obsługi prawnej. Uczymy się głównie na własnych błędach.świadomość i potrzeba zabezpieczenia transakcji pod względem prawnym pojawia się zwykle u przedsiębiorców, którzy już kiedyś mieli trudności z odzyskaniem należności za wykonaną pracę. To samo dotyczy usługi prześwietlania potencjalnego kooperanta w ramach wywiadu gospodarczego. Przeprowadzenie wywiadu zlecają głównie przedsiębiorcy, którzy w przeszłości korzystali już z usług firmy windykacyjnej a zatem, ci którzy zetknęli się z problemem nierzetelności lub niewypłacalności kooperanta. Porozumienia dżentelmeńskie naszym zwyczajem Innym poważnym problemem jest zwyczaj traktowania windykacji jako ostateczności. Gros spraw zlecanych do windykacji trafia na etapie, kiedy dług jest już bardzo przeterminowany, a prawdopodobieństwo wyegzekwowania wierzytelności na etapie polubownym pozostaje niewielkie. Można spekulować, że źródło trudności tkwi również w sferze obyczajowej czy mentalnej. Polscy przedsiębiorcy chcą sobie ufać. Szereg umów jest zawieranych na zasadach gentlemen s agreement. W sytuacji kiedy któraś ze stron nie wywiązuje się ze swoich powinności wierzyciele jeszcze długo oczekują na ugodowe rozwiązanie, aby szybką reakcją nie naruszyć dobrych relacji biznesowych. Weksel in blanco to nie cyrograf Tymczasem doskonałą formą zabezpieczenia przyszłych roszczeń 3 Newsletter PZW

4 mógłby być weksel In blanco. Mógłby, gdyby wiedza dotycząca jego właściwego sporządzenia i skutków prawnych polegała na faktach, a nie na mitach skutecznie odstraszających przed jego zastosowaniem. Prawidłowo wypełniony weksel in blanco jest pisemnym dowodem uznania długu i pozwala wyegzekwować należności w uproszczonym trybie postępowania sądowego. Charakter zobowiązania wekslowego skutkuje bardzo mocną pozycją wierzyciela, a szybkość procesu uzyskania zaspokojenia z weksla daje praktyczne rozwiązania, które ułatwiają i upraszczają drogę do uzyskania w przyszłości niezbędnego tytułu wykonawczego. Argumentem, którzy powinien przemawiać za popularnością tego rozwiązania jest brak dodatkowych kosztów związanych z jego zastosowaniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że weksel sprawdzi się tylko wtedy, kiedy intencje i wola do wywiązania się z zobowiązań obu podmiotów transakcji są przejrzyste. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, weksel In blanco zabezpiecza przyszłe roszczenia każdej ze stron. Przede wszystkim zminimalizuje ryzyko powstania wierzytelności trudno ściągalnych. Michał Kolmasiak W- ce Prezes Zarządu PRAGMA INKASO S.A. Dobrowolne poddanie się egzekucji jako forma zabezpieczenia należności w obrocie gospodarczym. Spośród instrumentów prawnych pozwalających na przyspieszenie przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego a wręcz przeskoczenie etapu postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania prawomocnego wyroku (tytułu wykonawczego) na uwagę zasługuje dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika. Oświadczenie takie musi jednak mieć formę aktu notarialnego i może zostać zawarte w umowie o współpracy handlowej pomiędzy kontrahentami. Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzająca fakt dokonania określonej czynności prawnej. Zostaje on sporządzony gdy wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, sprawia, że dana czynność prawna jest bezskuteczna i powoduje nieważność tej czynności (np. w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej własność nie przejdzie na nabywcę). Poddanie się egzekucji jest jedną z form zabezpieczenia należności o charakterze osobistym. Instytucja ta uregulowana została art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym notarialny akt o poddani się egzekucji ma prawnie równorzędne znaczenie z tytułem egzekucyjnym, który dla wszczęcia postępowania egzekucyjnego wymaga jedynie nadania przez sąd klauzuli wykonalności. Zatem uprawniony wierzyciel dysponujący takim dokumentem, nie musi przeprowadzać nierzadko długotrwałego postępowania sądowego. Ustawodawca dopuścił dwa schematy, w których dłużnik poddaje się notarialnie egzekucji. Art. 777 par 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego określa jako tytuł egzekucyjny akt notarialny obejmujący obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych ilościowo (oznaczonych w tym akcie) lub też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu lub nieruchomości (również statku) wpisanego do rejestru, w terminie zapłaty, uiszczenia lub wydania wskazanym w tymże akcie notarialnym. Innymi słowy, jedyną przesłanką dla wszczęcia egzekucji będzie nadejście określonego w akcie notarialnym terminu i brak dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika. W związku z tym istnieją pewne ograniczenia, gdyż z góry musi być ustalona pomiędzy stronami kwota długu oraz termin spłaty (np. przy umowie pożyczki lub sprzedaży określonej rzeczy z odroczonym terminem płatności). Natomiast par 1 pkt 5 artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, ze tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej (lub oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej) gdy akt określa warunki upoważniające wierzyciela do prowadzenia egzekucji przeciw dłużnikowi na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia. Określa Newsletter PZW 4

5 także termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. W uproszczeniu wystarczającym będzie wskazanie w treści aktu notarialnego maksymalnej wysokości długu warz z warunkami uprawniającymi wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji wraz ze wskazaniem nieprzekraczalnego terminu, w którym wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Ten rodzaj zabezpieczenia można zatem zastosować dla wierzytelności o nieokreślonej konkretnie wysokości na dzień podpisywania aktu notarialnego. Przepisy określają jedynie kształt i niezbędne elementy poddania się egzekucji aktem notarialnym natomiast jego treść pozostaje do ustalenia przez strony. Niezwykle istotne jest to, że egzekucja na podstawie aktu notarialnego dotyczyć może roszczeń nie tylko istniejących ale i przyszłych. Według polskiego prawa, akt powinien zostać sporządzony w języku polskim i zawierać: dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu a w razie potrzeby lub na żądanie strony godzinę i minutę sporządzenia i podpisania aktu, miejsce jego sporządzenia, imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notarialnej (jeżeli akt sporządza zastępca notariusza również imię i nazwisko zastępcy), imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w sporządzaniu aktu, imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników a także innych osób biorących udział w sporządzaniu aktu, oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, stwierdzenie (na żądanie stron) faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez osoby biorące udział przy sporządzaniu aktu, obecne przy jego sporządzaniu, a także przez notariusza. Dla wierzyciela równie ważne powinno być zawarcie w treści aktu stwierdzenia, że do uzyskiwania wypisów aktu uprawniony jest również wierzyciel. Składając do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wierzyciel musi wykazać wcześniejsze wykonanie swojego zobowiązania wynikającego z zawartej z dłużnikiem umowy lub też wskazać upływ terminu określonego do zapłaty należności przez dłużnika, Sąd wydaje postanowienie, na które zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi przysługuje środek odwoławczy w postaci wniesienia zażalenia do sądu II instancji. Podsumowując notarialne poddanie się egzekucji przez dłużnika znacznie skraca drogę dzielącą wspólne interesy od postępowania egzekucyjnego, jednakże, tak jak inne zabezpieczenia należności (np. weksel, poręczenie cywilne) nie gwarantuje pełnej wypłacalności dłużnika, znacznie skraca jednak czas oczekiwania na uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, co w praktyce daje mniejsze możliwości dłużnikowi na uchylanie się od płatności. Daria Cwen - Dyrektor Działu Windykacji B2B Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. 5 Newsletter PZW

6 Zatory płatnicze lepiej zapobiegać, niż leczyć Według danych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w pierwszym kwartale br. upadłość ogłosiło 189 przedsiębiorstw. To oznacza spadek o niemal 20% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Czy to oznacza mniejsze ryzyko w kontaktach handlowych? Analitycy ocenią zdolność kredytową przedsiębiorstwa, jego wiarygodność płatniczą, zarekomendują najwyższy zalecany kredyt kupiecki, a także obliczą wskaźnik PD (ang. probability of default) czyli prawdopodobieństwo upadłości przedsiębiorstwa. Mając do dyspozycji taki raport każdy przedsiębiorca może bez posiadania działu analiz oszacować ryzyko współpracy z potencjalnym klientem. Ten instrument z powodzeniem może ograniczyć zatory płatnicze, nie tylko w dużych firmach. Przewagą raportu z wywiadowi nad np. suchymi danymi pozyskanymi z akt sądowych spółki, czy informacją o czystym koncie w BIG jest jego wszechstronność. Na kilkunastu stronach przedsiębiorca otrzyma in formacje z różnych źródełpoparte dodatkowo oceną analityka. Oczywiście, firmy specjalizujące się w analizie moralności płatniczej mogą być mniej lub bardziej wiarygodne. Dlatego warto skorzystać z usług wywiadowni uznanych na rynk u, z długoletnim doświadczeniem. Magdalena Maciejewska, Kierownik Działu Informacji w Creditreform Polska Raczej nie: cały czas wielkim problemem przedsiębiorców pozostają zatory płatnicze choć i na nie narzeka coraz mniej właścicieli firm. Odczuwa je jednak nadal ponad połowa przedsiębiorstw. Ten problem w najmniejszym stopniu dotyczy dużych podmiotów. Wynika to zapewne z faktu posiadania przez duże przedsiębiorstwa wyspecjalizowanych komórek oceny ryzyka kredytowego. Czy w takim razie małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać na zatrudnienie specjalistów od analizy sytuacji finansowej potencjalnych kontrahentów, są skazane na odczuwanie skutków zatorów płatniczych? Absolutnie nie. Z pomocą mogą przyjść firmy wyspecjalizowane w ocenie moralności płatniczej. Przykładem takich firm są wywiadownie gospodarcze, które posiadają odpowiednie narzędzia prewencyjne i świadczą profesjonalne usługi z tego zakresu. Wywiadownie gospodarcze działają jawnie, w granicach prawa. Korzystają z ogólnie dostępnych źródeł informacji i z nich pozyskują dane. Współpracują z Biurami Informacji Gospodarczej, z rejestrami długów, z giełdami wierzytelności. Dane pozyskane z ww. źródeł są następnie anal izowane. Efektem końcowym jest raport o moralności płatniczej przedsiębiorstwa. Zawiera on dane kontaktowe i formalnoprawne, analizę finansową przedsiębiorstwa, jego powiązania z innymi podmiotami na rynku, porównanie wyników z branżą, w której firma działa. Newsletter PZW 6 551

7 Wywiad gopodarczy czego może się dowiedzieć przedsiębiorca? Polskie przedsiębiorstwa, w okresie spowolnienia gospodarczego i powszechnych problemów z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów, przykładają coraz większą wagę do właściwego doboru potencjalnych partnerów biznesowych i starają się redukować ryzyko powstania zadłużeń. Istnieje wiele metod i sposobów na pozyskanie informacji i weryfikację rzetelności przedsiębiorstw. Jedną z nich jest wywiad gospodarczy. Podmiotami wyspecjalizowanymi w zbieraniu i przetwarzaniu informacji oraz danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw są wywiadownie gospodarcze. Dla swoich klientów przygotowują specjalne raporty gospodarcze, które pomagają zminimalizować ryzyko związane z podjęciem współpracy z kontrahentem. Informacje do takich raportów są zbierane w ramach tzw. białego wywiadu i pochodzą wyłącznie z jawnych, ogólnodostępnych źródeł, np. rejestrów sądowych i urzędowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, rejestr REGON), oficjalnych raportów i sprawozdań finansowych publikowanych regularnie przez przedsiębiorstwa, informacji znalezionych w Internecie bądź pozyskanych od badanych podmiotów w ramach telefonicznych ankiet. Raporty przygotowane przez wywiadownie gospodarcze zawierają m.in. historię przedsiębiorstwa, dane z rejestrów KRS i CEIDG, sprawozdania finansowe, strukturę organizacyjną, wykaz osób decyzyjnych, informacje o majątku i powiązaniach kapitałowych. Najistotniejsze nie jest jednak samo pozyskanie informacji, ale ich odpowiednie opracowanie i przedstawienie w taki sposób, aby stanowiły element wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych. Wynik takiego opracowania stanowią: prezentacja wskaźników finansowych, cyfrowa ocena moralności płatniczej, ilościowa ocena ryzyka współpracy czy rekomendowana kwota maksymalnego kredytu kupieckiego. Najistotniejsze i najbardziej pożądane przez przedsiębiorców informacje są związane z posiadanym majątkiem oraz wypłacalnością, dlatego wywiadownie gospodarcze, oprócz standardowych raportów, oferują często takie usługi jak wizyty terenowe pozwalające ustalić realność istnienia majątku i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób dane zazwyczaj pozwalają na ocenę kondycji finansowej kontrahenta. Zdarzają się jednak przypadki, w których raporty gospodarcze nie są wystarczające. Część przedsiębiorstw, mimo ciążącego na nich obowiązku, świadomie nie składa sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. Kary za niedopełnienie tego obowiązku są stosunkowo niskie (ok zł) i zdarza się, że firmy ukrywają przed otoczeniem rynkowym takie dane jak poziom sprzedaży, zyski/straty, wielkość kapitału, odpisy na złe długi itp. Należy pamiętać, iż obowiązek składania sprawozdań finansowych nie obejmuje spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uzyskanie informacji o tych podmiotach jest najtrudniejsze. W takich przypadkach wywiadownie zwracają się zazwyczaj do badanego podmiotu z prośbą o dostarczenie pożądanych informacji, takich jak: podsumowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaświadczenia z banków i urzędów, rekomendacje i certyfikaty. Dużym wyzwaniem dla wywiadowni jest odpowiednie zmotywowanie badanej firmy do ujawnienia danych. Odpowiednią motywację dla przedsiębiorstwa stanowi np. zapytanie o informacje złożone przez poważnego dostawcę. W polskiej rzeczywistości istnieje jednak irracjonalna obawa przed wykorzystaniem danych finansowych na szkodę przedsiębiorstwa. W rozwiniętych gospodarkach transparentność finansów firmy jest synonimem rzetelności. Inną formą zdobycia informacji gospodarczych jest współpraca z agencją detektywistyczną. W odróżnieniu od wywiadowni gospodarczych, wywiad detektywistyczny najczęściej polega zdobyciu informacji tajnych, które nie są udostępniane na zewnątrz. Detektyw jest uprawniony do pozyskiwania informacji z rejestrów niejawnych, stosowania podglądu, podsłuchu, śledzenia osób itp. Z raportu detektywa możemy się dowiedzieć, z kim badany podmiot robi interesy, jaki - realny i ukryty majątek posiada, czy właściciele są osobami uczciwymi. Z usług detektywów firmy korzystają najczęściej w przypadkach dużych i ryzykowanych kontraktów bądź realnych podejrzeń oszustw w obrocie gospodarczym. Ceny za pełen raport z wywiadowni gospodarczej zaczynają się od kilkunastu złotych i mogą wynieść nawet 300 zł - koszty są zwykle mocno powiązane z jakością danych. Jeśli w zakres działań wchodzi również wizyta terenowa, cena może wzrosnąć do 1000 zł. Minimalny koszt raportu detektywistycznego to ok zł jednak ostateczna cena, w zależności od podjętych 7 Newsletter PZW

8 działań i zastosowanych środków, może sięgać wielokrotności tej kwoty. Powstają też wyspecjalizowane narzędzia internetowe, które pomagają ocenić poziom ryzyka współpracy. Przykładem takiego rozwiązania jest System Zarządzania Należnościami Rozważna Firma. Daje pełen dostęp do informacji o wierzytelnościach firm na sprzedaż. Ciekawą funkcjonalnością tego rozwiązania jest monitoring numerów NIP kontrahentów pod kątem zdarzeń negatywnych. Istnieją również inne rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcom weryfikację on-line zarówno obecnych jak i przyszłych kontrahentów w różnego rodzaju bazach i internetowych rejestrach. Ważnym źródłem informacji, zwłaszcza tej negatywnej, są biura informacji gospodarczej oraz internetowe giełdy długów. Dostęp do wiarygodnej informacji o kondycji finansowej i wypłacalności kontrahentów jest fundamentem bezpiecznego i odpowiedzialnego biznesu. Pieniądze wydane na informacje gospodarcze stanowią inwestycję w redukcję ryzyka utraty przyszłych należności. Wyobraźmy sobie, iż 1000 zł wydane na raporty o firmach poskutkowały zapobieżeniu szkodowej transakcji o wartości zł. Korzyść jest oczywista. Sprawdzanie kontrahentów to forma zabezpieczenia biznesu. To dmuchanie na zimne. Grzegorz Grzesiak Członek Zarządu EULEO Inwestycje w portfele wierzytelności Bez względu na to czy inwestujemy w portfele wierzytelności straconych, regularnych lub korporacyjnych, liczymy na zysk. Musi się pojawić w określonym czasie, powinien przewyższać zyski z innych, alternatywnych inwestycji. W przypadku portfeli tzw. straconych ryzyko jest odpowiednio większe, dlatego inwestorzy liczą, że zysk wynagrodzi im poniesione ryzyko. Przy ocenie atrakcyjności portfela wierzytelności bierze się pod uwagę zwrot ceny i kosztów w określonym czasie, poziom Interest Rate of Return (IRR), czasem zmodyfikowaną i odpowiadającą specyfice tego biznesu XIRR (zmodyfikowany IRR) oraz przepływy netto przyszłych strumieni pieniężnych (Net Present Value NPV). Sposoby osiągnięcia celu Najprostszą i często stosowaną formułą jest zakup portfeli wierzytelności Newsletter PZW bezpośrednio przez przedsiębiorstwo windykacyjne (zakup na własny rachunek). Przedsiębiorca jest wtedy zarówno inwestorem, jak i obsługującym wierzytelności. Innym sposobem jest zawiązywanie (dla potrzeb transakcji) spółek celowych SPV (Special Purpose 8 Vehicle). Mogą to być podmioty polskie i zagraniczne. W tym modelu firma windykacyjna świadczy usługę windy kacji. Podobny schemat (chociaż znacznie bardziej sformalizowany) funkcjonuje w strukturze z funduszem sekurytyzacyjnym. Portfel wierzytelności jest

9 nabywany przez fundusz sekurytyzacyjny, reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, natomiast jeszcze inny podmiot zarządza aktywami (wierzytelnościami) funduszu. Firma windykacyjna obsługująca takie wierzytelności, musi spełniać najwyższe standardy i posiadać licencję Komisji Nadzoru Finansowego. W tym przypadku pomiar zysku inwestora uzależnia się od wyceny papieru wartościowego, którym jest certyfikat inwestycyjny funduszu. Na jego wartość mają wpływ uzyskane i szacowane przyszłe wyniki na portfelach wierzytelności. Cena i warunki umowy. Przez wiele lat funkcjonowania rynku obrotu wierzytelnościami zostały wypracowane standardy dotyczące finalizowania tego typu transakcji. Cena płacona za pakiet zwykle wyrażona jest w procencie jego wartości całkowitej i wyliczonej na tej podstawie kwoty nominalnej Co nowego w GetBACK? Rozpoczynając swoją działalność w 2012 r. od samego początku mocno zaznaczyliśmy swoją obecność na rynku wierzytelności. Obecnie jesteśmy serwiserem dwóch funduszy sekurytyzacyjnych. Od marca 2014 r. pod nazwą getback Recovery rozpoczęliśmy działalność na rynku rumuńskim. Formuła budowy biznesu jest odwzorowaniem sprawdzonego już modelu rozwoju działalności w Polsce. Finalizujemy kolejne transakcje zakupowe i obecnie obsługujemy portfele wierzytelności rumuńskich o nominale 140 mln PLN. Po dwóch latach budowania nowoczesnej firmy windykacyjnej postanowiliśmy zmierzyć się z trudnym tematem jakim jest obsługa zleceń masowych. Serwis, w naszym wykonaniu to mocno przemyślany i sprawdzony proces bazujący na zdobytym doświadczeniu w obsłudze portfeli własnych, zewnętrznego FIZ-a oraz spraw bankowych (monitoring). Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pozwalające nam przygotować optymalne rozwiązania dla Klientów szukających recepty na swoje problemy finansowe. Monika Korpas Kierownik Działu Obsługi Klienta i Marketingu getback SA GetBACK Specjalizujemy się w windykacji należności, a podstawą naszej pracy jest zakup portfeli wierzytelności. Siedziba spółki getback mieści się we Wrocławiu, ale swoich Klientów obsługujemy na terenie całego kraju. Dzięki doświadczonej kadrze, złożonej z najlepszych ludzi w branży, zapewniamy naszym Klientom skuteczność w działaniu i pełne zaangażowanie. 9 Newsletter PZW

10 CESJA PATOLOGICZNA Negocjując nowy kontrakt przedsiębiorca z reguły skupia się na najbardziej istotnych jego elementach: przedmiocie umowy, terminie realizacji, cenie, warunkach płatności. Pozostałym szczegółowym zapisom raczej się nie przygląda uważając, że są to jedynie standardowe zapisy. Coraz częściej, w tych zdawałoby się czysto technicznych zapisach, ukrywa się klauzula zakazująca dokonywania cesji bez wcześniejszego uzyskania zgody dłużnika. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że w przypadku chęci skorzystania z faktoringu lub chęci wykorzystania wierzytelności np. jako zabezpieczenia, będzie to niemożliwe. Kodeks cywilny daje podmiotom gospodarczym możliwość swobodnego kształtowania umów. W praktyce często oznacza to tyle, że silniejszy może narzucić słabszemu swoją wolę. Można powiedzieć, że przecież nikt nie zmusza do podpisania umowy. W praktyce i to niekoniecznie monopolistycznej, często strony umowy są niejako skazane na siebie z różnych względów. A jeśli są skazane, to silniejszy na pewno wykorzysta swoją uprzywilejowaną pozycję. Można zapytać co w tym złego, że strony umawiają się na zakaz cesji? Duża ilość cesji mogłaby skomplikować księgowość i znacząco dezorganizować jej bieżące działania. Stąd sam przymus uzyskania zgody na cesję może wydawać się uzasadniony. Z jednym wyjątkiem - brak zgody na cesję musiałby być odpowiednio uzasadniony i wydany w określonym czasie. Obecnie, pod przykrywką unikania niepewności co do tego, komu należy zapłacić, nieuczciwe podmioty gospodarcze usiłują zająć uprzywilejowaną pozycję i osiągnąć dodatkowe korzyści finansowe. Pierwsze masowe zapisy o zakazie cesji zaczęły pojawiać się w połowie lat 90-tych w branży górniczej. Spółki węglowe w ówczesnej formie prawnej, usiłowały skupić maksymalną władzę w swoich rękach. Jednym z elementów umacniania tej władzy była gospodarka pieniężna polegająca na tym, że jednym wiernym, płacono szybciej, a innym, bardziej krnąbrnym później. Sprzedaż wierzytelności górniczych, tak popu larna na początku lat 90-tych, bardzo przeszkadzała w realizacji tego celu. Ratunkiem okazało się wprowadzenie do wszelkich umów klauzul o zakazie cesji. Po krótkiej walce polegającej z jednej strony na obchodzeniu tych klauzul, a z drugiej strony na ich uszczelnianiu walka została zakończona. Do dziś zgodę na cesję otrzymują jedynie bardzo uprzywilejowani. Wiadomo, że kontrahent, który jest skazany na druga stronę, bywa bardziej spolegliwy niż np. firma windykacyjna czy faktoringowa. Dlatego da się na nim wymusić przedłużenie terminu płatności, płatność ratalną, odstąpienie od naliczania odsetek, itd. Niestety śladem górnictwa poszły inne branże i obecnie zjawisko zakazu cesji można uznać za powszechne. Mamy wiele przykładów na to, że zakaz cesji coraz częściej jest stosowany do zachowań nieetycznych i w sposób kryminogenny wykorzystujący sytuację wierzyciela. Dlatego potrzebna jest w tym zakresie zmiana prawa. Nie chodzi tu o ingerowanie w swobodę stanowienia umów, ale o taką zmianą, która spowodowałaby, że wierzytelność, która nie została zaspokojona zgodnie z zapisami umowy czyli gdy płatność nie nastąpi w terminie wymagalności, nie jest już objęta zakazem cesji. Wierzytelności, które są objęte zakazem cesji, a termin ich wymagalności jeszcze nie nastąpił powinny utrzymać zakaz cesji jedynie w umotywowanych przypadkach. Umożliwi to zwiększoną podaż wierzytelności na rynku, poprawi dyscyplinę płatniczą, będzie stymulatorem rozwoju mniejszych podmiotów. Tadeusz Zientek Przewodniczący Rady Nadzorczej INDOS SA Newsletter PZW 10 9

11 BIG InfoMonitor mobilizuje przedsiębiorców do aktywnego odzyskiwania należności! W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz z uwagi na trudną sytuację finansową małych firm w Polsce, BIG InfoMonitor uruchamia kampanię pod hasłem Akcja Mobilizacja. Kampania skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mogą utracić płynność finansową w wyniku nieterminowych płatności od dużych podmiotów. Głównym jej celem jest zmobilizowanie do aktywnego odzyskiwania należności m.in. poprzez nieograniczony wpis dłużników do Rejestru Dłużników BIG. Jest to jedna z prostszych metod, dzięki której unika się nieprzyjemności związanych z odzyskiwaniem należności na drodze sądowej i egzekucji komorniczej. BIG InfoMonitor regularnie analizuje w Raporcie BIG poziom i wpływ zjawiska nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety badania wykazują, że problem ten jest powszechny wśród przedsiębiorców i jest jednym z największych utrudnień w prowadzeniu biznesu. Podmioty z sektora MSP mają poważne kłopoty z odzyskiwaniem należnych im płatności od dużych firm, a dochodzenie swoich praw na drodze sądowej trwa długo i jest dla małych biznesów zbyt kosztowne. dalszego rozwoju - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają zdecydowanie gorszą pozycję jeżeli chodzi o ściąganie płatności od dużych firm jest to powszechna opinia wśród przedsiębiorców poparta wynikami badań. Jednym z najpowszechniejszych prze awów tej dysproporcji jest przesuwanie terminów płatności, czyli tak zwanego kredytu kupieckiego, co dla firm z sektora MSP może skutkować poważnymi problemami finansowymi, a w skrajnych przypadkach prowadzić do upadłości. Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy mogą wiele zyskać wykorzystując rozwiązania ułatwiające odzyskiwanie należności. Jak pokazują statystyki, stosowanie narzędzi takich jak wpis do Rejestru Dłużników okazuje się bardzo skuteczne. W opinii naszych klientów samo wezwanie do zapłaty sprawia, że nawet 35 proc. firm znacznie szybciej odzyskuje swoje należności. Jest to bardzo ważna konkluzja dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Istotne jest także by mieli oni świadomość, że wpis do Rejestru Dłużników BIG nie jest napiętnowaniem a jedynie procedurą, która staje się standardem w biznesie - dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor. W ramach akcji przedsiębiorcy, po zawarciu umowy, będą mogli wpisać bezpłatnie nieograniczoną liczbę dłużników do Rejestru Dłużników BIG, która jest najczęściej przeszukiwaną bazą na rynku. Dodatkowo otrzymają 50 proc. rabatu na dowolny abonament oraz darmową wysyłkę do dłużników powiadomień o wpisie do BIG. Akcja Mobilizacja potrwa do 30 maja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Coraz więcej firm z sektora MŚP ma problemy z zatorami płatniczymi wynikającymi stąd, że więksi kontrahenci płacą im po terminie, a zdarza się też, że nie płacą w ogóle. Małe firmy często skarżą się, że przy współpracy z dużymi, mają trudność z wyegzekwowaniem zapłaty za wykonane usługi. Wynika to przede wszystkim z tego, że dużym firmom o odpowiednio większych obrotach często zdarza się pomijać faktury na drobne kwoty, które dla tych małych stanowią podstawę do funkcjonowania oraz 11 Newsletter PZW

12 Akcja Mobilizacja będzie promowana poprzez kampanię radiową, reklamę prasową i ingi. Zapraszamy również do odwiedzania nowego serwisu internetowego Relacja z V Bankowego Forum Wierzytelności 8 kwietnia 2014 r. odbyło się już po raz piąty Bankowe Forum Wierzytelności organizowane przez BIG InfoMonitor. W tym roku przedstawiciele środowiska bankowego i windykacyjnego spotkali się w Centrum Konferencyjnym Pepsi Arena (Stadion Legii Warszawa). Forum zawsze było doskonałą okazją do rozmów kuluarowych w znamienitym gronie, ale zadbaliśmy również w tym roku o interesujący program konferencyjny, który prowokował do dyskusji. Myśl przewodnia konferencji Czy zmiana modeli gromadzenia i udostępniania danych o konsumentach i przedsiębiorcach, wpłynie na rynek wierzytelności? wzbudziła duże zainteresowanie licznego grona przybyłych gości. V Bankowe Forum Wierzytelności otworzył Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. Po powitaniu gości głos zabrał Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich. W swojej wypowiedzi podsumował ostatnie 25 lat polskiej gospodarki. Ważnym punktem pierwszej części forum, bez wątpienia, była prelekcja Grzegorza Langa dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji w Ministerstwie Gospodarki o planowanych zmianach w ustawie o BIG. Aktywną reakcję słuchaczy wywołał panel dyskusyjny, który moderował red. Gazety Wyborczej, Maciej Samcik. Naszym panelistom zadaliśmy pytanie: Czy zbieranie bardzo szerokiego zakresu danych (w świetle założeń BIG DATA) jest fair wobec klienta? Kto będzie chciał po nie sięgać oprócz banków i firm windykacyjnych? Różne poglądy na ten temat wyrażali zaproszeni do panelu: Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor, dr Jacek Adamski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego Newsletter PZW (klienci SME), Bank Pekao S.A., Wojciech Kuryłek, Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, Bank PKO BP oraz Loukas Notopoulos, Prezes Zarządu Vivus Finance. W II części Forum Prezes Zarządu EOS KSI Polska Anna Paczuska mówiła o windykacji w MŚP, zaś Prezes Hildebrand mówił na temat wpływu i roli pozytywnej informacji gospodarczej na procesy oceny wiarygodności finansowej konsumentów i przedsiębiorców. Niezwykle ciekawym wątkiem Forum było wystąpienie Dyrektora Generalnego i współzałożyciela Firmy Big Data Scoring, pana Erki Kerta z Estonii. Przybliżył on możliwości wykorzystania informacji zawartych na portalach społecznościach do budowania konsumenckich modeli scoringowych, wykorzystywanych m.in. przez banki. Mamy nadzieję, że tegoroczne Forum spełniło Państwa oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok! Zachęcamy do obejrzenia retransmisji, fotoreportażu oraz do pobrania prezentacji wygłoszonych podczas Forum na stronie 12 Biuro Informacji Gospodarczej Info- Monitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Jako jedyny z działających w Polsce BIGów umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor udostępnia łącznie 6,1 mln informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej swojego głównego akcjonariusza. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. Nowoczesne narządzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie *Ustawa o BIG : Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)

13 Windykacja już od 49 zł miesięcznie Tarcza Windykacyjna e-kancelarii, czyli windykacja w abonamencie w trzech dogodnych pakietach w sprzedaży już od połowy kwietnia. Tarcza Windykacyjna występuje w trzech dogodnych opcjach do wyboru: MINI 49 zł/mc (windykacja bez limitu) EKO 69 zł/mc (windykacja bez limitu plus pieczęć prewencyjna) MAX 99 zł/mc (windykacja bez limitu i pieczęć prewencyjna plus infolinia prawna) W ramach każdego z pakietów Spółka zapewnia windykację polubowną bez limitu (wezwania do zapłaty, SMS i oraz negocjacje Call Center). Klient zleca do obsługi dowolną liczbę spraw bez ponoszenia dodatkowych kosztów opłaca tylko niski abonament miesięczny. Atutem Tarczy Windykacyjnej jest także stała stawka prowizyjna po skutecznej windykacji, która kształtuje się na poziomie 10% wartości odzyskanego zobowiązania bez względu na przeterminowanie czy status sprawy. Zaproszenie na kongres FENCA września 2014 r. w Dubrowniku Pragniemy serdecznie zaprosić Członków Polskiego Związku Windykacji na kongres organizowany przez FEN- CA, który odbędzie się w dniach września 2014 r. w Dubrowniku. Celem spotkania jest udział w warsztatach / prezentacjach informacyjnych na temat aktualnych trendów w windykacji i dziedzinach pokrewnych, a przede wszystkim wymiana doświadczeń z ekspertami z Europy, a nawet całego z świata. Wszelie pytania dotyczące kongresu FENCA proszę zgłaszać telefonicznie (+48) lub drogą elektroniczą Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie 13 Newsletter PZW

14

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Grażyna Szustak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Wprowadzenie Sukces działalności każdego podmiotu, także banku, w bardzo dużej

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Poradnik E-konsumenta 5. Ranking E-sklepów Opineo.pl 17. Wstęp 3. Wiarygodność daje przewagę 6. Konsument pod specjalnym nadzorem 8

Poradnik E-konsumenta 5. Ranking E-sklepów Opineo.pl 17. Wstęp 3. Wiarygodność daje przewagę 6. Konsument pod specjalnym nadzorem 8 Wstęp 3 Poradnik E-konsumenta 5 Wiarygodność daje przewagę 6 Konsument pod specjalnym nadzorem 8 Jak skutecznie zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się? 13 Niecierpliwy e-konsument 15 Ranking E-sklepów Opineo.pl

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Do granic wyobraźni Konrad Sierzputowski, Bartosz Barłowski, Omni 3D Odzyskać

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo