Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców"

Transkrypt

1 Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców Podsumowanie wyników ankiety Grupa robocza - Technologie Luty 2010

2 Spis treści Wprowadzenie i cele ankiety... 3 O grupie technologicznej... 3 Streszczenie wyników ankiety... 4 Metodologia... 4 Struktura respondentów... 5 Doświadczenie w realizacji projektów internetowych... 6 Wybór dostawcy... 8 Ilośd firm zapraszanych do złożenia oferty... 9 Czynniki decydujące o wyborze wykonawcy... 9 Błędy Przebieg projektu Najtrudniejsze etapy projektu Najczęstsze problemy O firmach biorących udział w opracowaniu ankiety W przygotowaniu i opracowaniu ankiety brali udział: Małgorzata Jezierska, Piotr Kozłowski, Dawid Liszka, Grzegorz Krzemieo, Łukasz Kolczyoski, Maciej Liżewski, Rafael Moucka, Sławomir Puchalski, Bartłomiej Rozkrut, Szymon Szymczyk Koordynator grup roboczych IAB Polska: Jacek Wownysz Wszelkie prawa do treści zamieszczony w niniejszym opracowaniu są zastrzeżone. 2

3 Wprowadzenie i cele ankiety Ankieta skierowana była do osób, które miały okazję współpracowad przy realizacji projektów internetowych po stronie zleceniodawców. Jej celem było nie tylko zbadanie doświadczeo i wiedzy przedstawicieli Klientów, ale także próba wychwycenia źródeł najczęstszych nieporozumieo między zleceniodawcami a wykonawcami. Co prawda mamy z nimi kontakt na co dzieo, ale przeprowadzenie ankiety daje nam szerszy i pełniejszy obraz tego, jak proces realizacji projektów internetowych jest postrzegany przez Klientów. Tym samym chcieliśmy skonfrontowad doświadczenia członków grupy roboczej z doświadczeniami i odczuciami drugiej strony. Badanie miało również wskazad, czy istnieją (a jeśli tak, to jakie?) bezpośrednie zależności między błędami popełnianymi jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu, czyli już na etapie określania jego specyfikacji i wyboru wykonawcy, a przebiegiem kolejnych jego etapów i całkowitym jego powodzeniem. Wyniki potwierdziły istnienie tych zależności, co powinno stanowid przestrogę dla tych, którzy bagatelizują pierwsze etapy projektów. Ankieta miała również wskazad kierunki prac nad przygotowywanym przez grupę roboczą podręcznikiem nt. prowadzenia projektów internetowych. Co się w nim znajdzie? Postaramy się wyjaśnid zagadnienia związane z tworzeniem specyfikacji, analizy przedwdrożeniowej, a także etapów z jakich powinny składad się projekty, zwracając szczególną uwagę na elementy, które często są bagatelizowane, np. testowanie i ustalanie warunków utrzymania i serwisowania. O grupie technologicznej Grupa robocza ds. technologii powstała na początku września Jako swoje główne zadanie stawiamy sobie edukację rynku na temat dobrych praktyk z zakresu projektowania, wdrażania i utrzymywania zaawansowanych technologicznie serwisów i aplikacji internetowych oraz efektywnej komunikacji między Klientami a firmami realizującymi te projekty. Powodzenie tych, trwających często wiele miesięcy przedsięwzięd zależy bowiem od wielu czynników, a dużą rolę odgrywają decyzje podjęte nawet na długo przed wyborem wykonawcy. W pracach nad ankietą brali udział przedstawiciele: 3E Software House & Interactive Agency Empathy Interactive GoldenSubmarine Interia.pl Making Waves Netsprint.pl Opcom Grupa Eskadra Positive Power 3

4 Streszczenie wyników ankiety Wyniki ankiety pokazały, że nadspodziewanie wielu respondentów brało udział w realizacji złożonych i trwających wiele miesięcy projektów. Prawie 40% ankietowanych było zaangażowanych w projekt trwający ponad 9 miesięcy, a wśród najczęściej realizowanych projektów, obok serwisów WWW, znalazł się e- commerce (41%) oraz aplikacje wewnątrzfirmowe (ok. 24%). Ankietowani pełnią zwykle szereg podobnych funkcji. 72% osób odpowiedzialnych za przygotowanie wymagao kierowało następnie projektem, a 88% odpowiadało za weryfikację i odbiór. Fakt, że to działy marketingu mają największy wpływ na wybór wykonawcy nie stanowi dużego zaskoczenia jak wynika z doświadczeo członków grupy technologicznej, to one bowiem są najczęściej również zleceniodawcami. Z kolei najpopularniejszym sposobem poszukiwania wykonawców okazały się rekomendacje. Zdecydowana większośd respondentów (ok. 83%) zadeklarowała przy tym, że do złożenia oferty zaprasza jedynie 1-4 firm. Słusznie, gdyż respondenci, którzy zapraszali 8 i więcej firm mieli zwykle poważne trudności już na etapie wyboru oferenta. Co nie dziwi, głównym czynnikiem decydującym o wyborze oferenta, jest cena. Kolejne wskazane czynniki (dotychczasowa współpraca oraz doświadczenie i rekomendacje) sugerują, że dla większości zleceniodawców najważniejsze jest poczucie bezpieczeostwa i przekonanie, że wybierają wykonawcę, który w największym stopniu gwarantuje solidne wykonanie projektu. Za najpoważniejsze błędy w odpowiedziach na zapytania ofertowe, zleceniodawcy uważają zbyt ogólne opisy realizacji oraz nieprecyzyjne oszacowanie ich kosztów. Ankieta potwierdziła, że błędy popełnione na tym etapie projektu rzutują na całą jego realizację. Wina w tym przypadku leży jednak także po stronie Klientów dostarczających często niedostateczną ilośd informacji nt. planowanego projektu. Istotną częścią ankiety były pytania dotyczące najczęstszych trudności występujących na różnych etapach realizacji. Okazały się nimi produkcja oraz ustalanie wymagao i wybór oferenta. Aż około 40% respondentów przyznało, że podczas ostatnio realizowanego projektu wystąpiły poważne problemy. Co ciekawe, często wymieniane problemy dotyczyły komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą projektu. Pokazuje to, że wzajemna edukacja oraz ustalenie sposobów komunikacji dostosowanych do specyfiki projektu, nie tylko wpływa na efektywnośd realizacji, ale także decyduje o jego sukcesie lub porażce. Metodologia Ankieta została przeprowadzona w dniach od 20 listopada do 5 grudnia 2009 roku w formie ankiety internetowej stworzonej poprzez aplikację Webankieta.pl. Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało skierowane do przedstawicieli zleceniodawców poprzez informacje w kilku serwisach branżowych oraz mailing skierowany do partnerów IAB Polska i członków grupy roboczej. Odpowiedzi udzieliło 240 respondentów. Udział w ankiecie był całkowicie anonimowy. 4

5 Struktura respondentów Większośd osób, które wypełniły ankietę (63%), reprezentuje firmy zatrudniające do 50 pracowników. Kolejną co do wielkości grupą są pracownicy firm dużych (powyżej 250 pracowników), których dotyczy 30% ankiet. Wielkośd firmy, w której realizował(a) Pan/Pani ostatni projekt (wg zatrudnionych) Duża: >250 30% Mikro: % Średnia: % Mała: % Blisko połowa respondentów (48%) pracuje w firmie świadczącej profesjonalne usługi dla firm (min. telekomunikacja, finanse, media). Druga w kolejności jest branża FMCG (17%), gdzie dokładnie połowę respondentów stanowią pracownicy firm dużych. Blisko połowa (48%) respondentów to pracownicy działu marketingu. Branża firmy, w której realizował(a) Pan/Pani ostatni projekt FMCG 15% 8% 4% 48% 17% - Dział ten jest również najczęściej wskazywany jako posiadający największy wpływ na decyzje o wyborze wykonawcy projektu (52%) zwraca uwagę Piotr Kozłowski, CIO Netsprint.pl. 5% 3% AGD i RTV Motoryzacja Usługi dla firm Bankowośd i finanse Handel hurtowy i detaliczny Przemysł i budownictwo Dział marketingu jest najczęściej wskazywany jako posiadający największy wpływ na decyzje o wyborze wykonawcy projektu. Piotr Kozłowski CIO, Netsprint.pl Drugą w kolejności grupę respondentów stanowią pracownicy IT (20% ankiet). 5

6 Dział, w którym pracował(a) Pan/Pani podczas realizacji ostatniego projektu. Stanowisko zajmowane przez Pana/Panią podczas realizacji ostatniego projektu. 2% 0% 6% 10% 20% 5% 9% 48% Marketing Sprzedaż IT Produkcja HR PR Badania Inny Właściciel Dyrektor 5% 7% Kierownik 16% Specjalista 24% Manager 43% Zarząd 5% Najczęściej zajmowane przez respondentów stanowisko to Manager (43%), a kolejne stanowiska to Specjalista (24%) i Kierownik (16%). - Ocena każdej z tych grup odnośnie wpływu poszczególnych działów na wybór dostawcy była w zasadzie zgodna z oceną całej grupy badanej mówi Piotr Kozłowski Dla odmiany osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze (Dyrektor, Zarząd) oraz Właściciele najczęściej uznawali wybór wykonawcy za decyzję Zarządu. Doświadczenie w realizacji projektów internetowych Zaskakująco wielu respondentów zadeklarowało udział w projektach trwających wiele miesięcy - prawie 40% z nich było zaangażowanych w projekt trwający ponad 9 miesięcy. Ile trwał najdłuższy projekt, w którego realizacji brał(a) Pan/Pani udział? Do 1 mies. 7% > 9 mies. 39% 1-3 mies. 26% 3-9 mies. 28% Wg czasu mierzonego od momentu podjęcia decyzji o wyborze wykonawcy do wdrożenia. 6

7 W pytaniu o rolę w prowadzonych projektach możliwe było wybranie kilku odpowiedzi. Widad wyraźnie, że zdecydowana większośd respondentów ma podobny zakres obowiązków. Dokładne przyjrzenie się wynikom potwierdziło nasze przypuszczenia. Spośród osób, które odpowiadały za przygotowywanie wymagao ponad 72% następnie kierowało projektem, a 88% odpowiadało za jego weryfikację i odbiór. Ale już tylko 45% spośród tych osób określało budżet. Jaka była Pana/Pani rola w prowadzonym projekcie? Użytkownik 23% Weryfikacja i odbiór projektu Kierowanie projektem 70% 68% Określanie budżetu projektu 32% Przygotowanie wymagao 72% Inna 7% Możliwośd udzielenia wielu odpowiedzi. Do zdecydowanie najczęściej realizowanych przez respondentów projektów należą serwisy WWW, takie jak strony produktowe, serwisy społecznościowe itp. Wielu spośród ankietowanych brało także udział w stosunkowo złożonych projektach internetowych, do których zaliczają się aplikacje wewnątrzfirmowe i e-commerce. Jaką tematykę obejmowały projekty zrealizowane przez Pana/Panią do tej pory? E-commerce 41% Aplikacje wewnątrzfirmowe 24% Serwisy WWW 74% Kreacje reklamowe Inne Z jednej strony jedynie w niecałych 10% przypadków zleceniodawcom w przygotowaniu wymagao pomagają zewnętrzne podmioty. Ale czy to aby na pewno mało? Przygotowujący badanie członkowie grupy roboczej zgadzają się, że to jednak całkiem wysoki wynik. - Zaangażowanie zewnętrznych konsultantów zwykle oznacza, że Klient przywiązuje dużą wagę do realizowanego projektu i chce skorzystad ze wsparcia doświadczonych specjalistów zauważa Bartłomiej Rozkrut, CTO Empathy Interactive. 10% Możliwośd udzielenia wielu odpowiedzi. 47% Zaangażowanie zewnętrznych konsultantów zwykle oznacza, że Klient przywiązuje dużą wagę do realizowanego projektu i chce skorzystad ze wsparcia doświadczonych specjalistów. Bartłomiej Rozkrut CTO, Empathy Interactive 7

8 Wybór dostawcy Tak jak wspomniano przy okazji struktury respondentów, działem najczęściej odpowiedzialnym za decyzję o wyborze wykonawcy projektu jest zdecydowanie dział marketingu (52%). - Warto zauważyd przy tym, że respondenci mieli tendencję do wskazywania własnego działu jako decydującego przy wyborze wykonawcy zwraca uwagę Piotr Kozłowski, CIO Netsprint.pl. Wyłączając respondentów działu marketingu, najbardziej decyzyjnym okazuje się zarząd (40%) jednak marketing wciąż zajmuje istotną, drugą pozycję (28%). Który z działów w Pana/Pani firmie miał największy wpływ na decyzje o wyborze wykonawcy projektu? Zarząd 43% IT 25% Marketing 52% Sprzedaż 17% Inny 3% Maksymalnie dwie odpowiedzi. Istotną rolę w wyborze wykonawcy pełni także zarząd (43%). 25% respondentów wskazało dział IT jako dział odpowiedzialny za ową decyzję. Najmniej decyzyjny okazał się dział sprzedaży (17%). W jaki sposób poszukiwano w Pana/Pani firmie wykonawców, którzy byli zapraszani do złożenia oferty? Dotychczasowa współpraca 61% Wykonawcy konkurencji 18% Targi, konferencje 10% Wyszukiwanie w Internecie 41% Rekomendacje 65% Inny 8% - Najczęstszymi sposobami poszukiwania wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty są rekomendacje (65%) oraz zwracanie się do firm, z którymi respondenci mieli już okazję współpracowad (61%) mówi Małgorzata Jezierska, Specjalista ds. sprzedaży IT w Interia.pl. 8 Możliwośd udzielenia wielu odpowiedzi.

9 Często spotykane jest także wyszukiwanie wykonawcy w Internecie (41%). Zdecydowanie mniej popularne są poszukiwania wśród wykonawców konkurencji lub firm o zbliżonym profilu (tylko 18% odpowiedzi). Najmniejszą rolę pełnią jednak targi i konferencje (10%). Ilość firm zapraszanych do złożenia oferty Najwięcej respondentów zaprasza do złożenia oferty od 3-4 firm (51%). Odpowiedź 1-2 firmy udzieliło 31% osób. Nieco ponad 17% firm zaprasza do złożenia oferty pięd i więcej firm. - Zapraszanie wielu firm do złożenia oferty może wydawad się rozsądne ze względu na możliwośd porównania większej ilości konkurencyjnych rozwiązao, ale jak się okazuje, pociąga ze sobą dodatkowe problemy z wyborem oferenta zauważa Małgorzata Jezierska. Zestawienie odpowiedzi nt. liczby zapraszanych do złożenia oferty firm z odpowiedziami na pytanie o najtrudniejszy etap projektu, pokazują wyraźnie, że respondenci, którzy zaprosili do złożenia oferty ponad 8 firm, najczęściej mieli potem problemy na etapie ustalenia wymagao i wyboru oferenta. Który z etapów realizacji projektu okazał się dla Pana/Pani najtrudniejszy?* 33% 22% 0% 45% Ustalenie wymagao i wybór oferenta Realizacja, produkcja Uruchomienie Obsługa po uruchomieniu *Odpowiedzi respondentów, którzy na pytanie o liczbę zapraszanych firm odpowiedzieli 8 i więcej. Czynniki decydujące o wyborze wykonawcy Dla nikogo zapewne nie jest zaskoczeniem, że dla najliczniejszej grupy respondentów (prawie 70%) to cena okazała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze oferenta. Warto jednak w tym miejscu zwrócid uwagę, że nie tylko zbyt wysoka cena może wykluczyd potencjalnego wykonawcę z przetargu, ale także cena zbyt niska. Często spotykaną praktyką przy wyborze ofert jest bowiem odrzucanie tych skrajnych najdroższej, ale i najtaoszej. Na szczęście możliwa jest konkurencja nie tylko ceną. Zapraszanie wielu firm do złożenia oferty może wydawad się rozsądne ze względu na możliwośd porównania większej ilości konkurencyjnych rozwiązao, ale jak się okazuje, pociąga ze sobą dodatkowe problemy z wyborem oferenta. Małgorzata Jezierska Specjalista ds. sprzedaży IT, Interia.pl 9

10 Jakie czynniki w największym stopniu decydowały o wyborze wykonawcy? Cena Wielkośd firmy Metodologia prowadzenia projektów Kompetencje, rekomendacje Obsługa powdrożeniowa Koncepcja rozwiązania Termin dostarczenia Dotychczasowa współpraca - Miłym zaskoczeniem jest duża waga, jaką Klienci przywiązują do zaproponowanych koncepcji rozwiązao komentuje Sławomir Puchalski z Opcom mają one istotne znaczenie dla 53% ankietowanych i jest to trzeci, najważniejszy czynnik decydujący o wyborze wykonawcy. Kwestia zaproponowanych rozwiązao oraz dwa inne często wymieniane czynniki - dotychczasowa współpraca oraz doświadczenie i rekomendacje sugerują, że dla zleceniodawców zdecydowanie najważniejsze jest poczucie bezpieczeostwa i przekonanie, że wybierają wykonawcę, który w największym stopniu gwarantuje solidne wykonanie projektu. 5% 16% 19% 23% Maksymalnie cztery odpowiedzi. 47% 53% 58% 69% Miłym zaskoczeniem jest duża waga, jaką Klienci przywiązują do zaproponowanych koncepcji rozwiązao mają one istotne znaczenie dla ponad 50% ankietowanych i jest to trzeci, najważniejszy czynnik decydujący o wyborze wykonawcy. Sławomir Puchalski IT Manager, Opcom Grupa Eskadra Czynnikiem niedocenianym na etapie wyboru wykonawcy jest jednak kwestia utrzymania i obsługi serwisu bądź aplikacji już po jej stworzeniu i wdrożeniu. Kwestia ta ma duże znaczenie jedynie dla niecałych 20% Klientów. - Nasze doświadczenia niestety to potwierdzają przyznaje Bartłomiej Rozkrut Kwestie obsługi powdrożeniowej są często bagatelizowane przez zleceniodawców. Tymczasem mają on duże znaczenie dla stabilnego funkcjonowania projektu dłuższej perspektywie czasowej. Warto przypomnied, że wcześniejsze odpowiedzi wskazują na dużą ilośd skomplikowanych, rozłożonych w czasie projektów. Najmniejsze znaczenie dla zleceniodawców ma wielkośd firmy-oferenta. To z kolei dobra wiadomośd dla mniejszych, dynamicznych graczy rynku internetowego. Jeśli tylko są w stanie zaoferowad ciekawe rozwiązania w konkurencyjnej cenie, a dodatkowo mogą pochwalid się doświadczeniem i rekomendacjami, to mogą konkurowad z większymi od siebie firmami. Błędy Do najpoważniejszych błędów dostrzeganych przez zleceniodawców w odpowiedziach na zapytania ofertowe należą zbyt ogólny opis realizacji (prawie 50%) oraz nieprecyzyjne oszacowanie kosztów (44%). Nie powinno to dziwid skoro realizacja zostaje zbyt ogólnie opisana, to zapewne podobnie zostały oszacowane koszty. Kwestie obsługi powdrożeniowej są często bagatelizowane przez zleceniodawców. Tymczasem mają on duże znaczenie dla stabilnego funkcjonowania projektu w dłuższej perspektywie czasowej. Bartłomiej Rozkrut CTO, Empathy Interactive 10

11 Jakie największe błędy dostrzega Pan/Pani w odpowiedziach na zapytania ofertowe? Zbyt ogólny opis realizacji 49% Niesatysfakcjonujący czas projektu 29% Niezrozumienie zapytania 36% Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów 44% Inne 7% Maksymalnie dwie odpowiedzi. Błędy w przesyłanych ofertach mają oczywiście wpływ na realizację projektów na późniejszych etapach. Przykładowo, aż połowa respondentów, która skarżyła się na zbyt ogólny opis realizacji w przesłanych ofertach, miała następnie poważne problemy na etapie produkcji. Z kolei respondenci skarżący się na nieprecyzyjne oszacowanie kosztów i zbyt ogólne opisy realizacji w 46% za najtrudniejszy uznali etap ustalenia wymagao i wyboru oferenta. Wina za taki stan rzeczy leży jednak także po stronie Klientów, którzy przygotowują ogólne zapytania ofertowe i dostarczają zbyt mało informacji nt. planowanego projektu. Utrudnia to przygotowanie szczegółowej oferty ściśle dopasowanej do potrzeb zleceniodawcy, a tym samym wąskiego przedziału cenowego. Podanie szerokich widełek cenowych stanowi również pewne zabezpieczenie dla oferenta. Zleceniodawcy mają bowiem tendencję do traktowania ceny przedstawionej w pierwszej ofercie jako ostatecznej. Także wtedy, gdy projekt został znacznie uszczegółowiony. Przebieg projektu Najtrudniejsze etapy projektu Ważnym elementem przeprowadzonej ankiety była częśd związana z realizacją projektu internetowego i trudności występujących na różnych jego etapach. Który z etapów realizacji projektu okazał się dla Pana/Pani najtrudniejszy? 19% 7% 34% Ustalenie wymagao i wybór oferenta Realizacja, produkcja Uruchomienie 40% Obsługa po uruchomieniu 11

12 Największą trudnośd dla respondentów stanowiły etapy realizacji i produkcji (niemal 40% odpowiedzi) oraz ustalenia wymagao i wyboru oferenta (34%). - Nie powinno to dziwid, gdyż w typowym projekcie internetowym etapy te pochłaniają w sumie najwięcej czasu przeznaczonego na cały projekt i mają bardzo istotny wpływ na jego efekt koocowy mówi Dawid Liszka, Technology Manager w Making Waves. Najczęstsze problemy Około 40% uczestników ankiety stwierdziło, że podczas ostatnio realizowanego projektu wystąpiły poważne problemy. Pokazuje to, że nie można bagatelizowad sprawy właściwego podejścia do realizacji projektu, a w szczególności projektu internetowego, który ma swoją specyfikę. Jako główne problemy w realizowanych projektach respondenci wymienili niepoprawne działanie rozwiązania lub działanie niezgodne ze specyfikacją, znaczne przekroczenie terminów oraz, co ciekawe, problemy w komunikacji z wykonawcą projektu. Z jakimi największymi problemami spotkał(a) się Pan/Pani podczas ostatniego projektu? Działanie aplikacji niezgodne ze specyfikacją Problemy komunikacyjne zleceniodawca-wykonawca Niepoprawne działanie 28% 38% 43% Wzajemna edukacja oraz ustalenie sposobu komunikowania się dostosowanego do specyfiki projektu, nie tylko znacząco wpływa na efektywnośd realizacji (a tym samym koszty), ale też może determinowad sukces lub porażkę całego projektu. Znaczące przekroczenie budżetu Znaczące przekroczenie terminów 15% 40% Dawid Liszka Operations and Technology Manager, Making Waves Innym (proszę wpisad jakim) 8% O ile nieterminowośd realizacji i niepoprawne działanie systemu potwierdzają przypuszczenia, to ciekawy jest problem komunikacji pomiędzy dostawcą i odbiorcą rozwiązania. - Narzędzia projektowe, przyjęta metodyka, umowa, wielkośd projektu czy zespół projektowy, to tylko wybrane elementy, które mają istotny wpływ na komunikację podczas realizacji projektu zauważa Dawid Liszka Wzajemna edukacja oraz ustalenie sposobu komunikowania się dostosowanego do specyfiki projektu, nie tylko znacząco wpływa na efektywnośd realizacji (a tym samym koszty), ale też może determinowad sukces lub porażkę całego projektu. 12 Maksymalnie dwie odpowiedzi.

13 O firmach biorących udział w opracowaniu ankiety Ankieta została przygotowana przez przedstawicieli firm zrzeszonych grupie roboczej Technologie, działającej w ramach Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. 3e software house & interactive agency to działająca od 2001 roku firma specjalizująca się w budowie dedykowanych rozwiązao IT wspierających biznes, jak również w obszarach: WWW, e-marketing, animacja, video. Jako internet software house Empathy specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i integrowaniu dedykowanych aplikacji internetowych, m.in. systemów B2B, CRM, obiegu dokumentów, e-finansów itp. GoldenSubmarine jest jedną z największych polskich agencji interaktywnych. Strategiczne myślenie o marce w internecie w połączeniu z wieloletnim marketingowym doświadczeniem stanowi wyznacznik siły i potencjału agencji. INTERIA.PL jest jednym z wiodących portali internetowych w Polsce, z którego korzysta ponad 8 milionów internautów. W oparciu o najwyższej klasy specjalistów świadczy również usługi w zakresie tworzenia i wdrażania nowoczesnych systemów oraz technologii internetowych. Making Waves jest norweską firmą konsultingową, dostarczającą zaawansowane i zorientowane na użytkownika rozwiązania internetowe dla biznesu: portale, systemy e-commerce, społecznościowe oraz rozwiązania dedykowane NetSprint.pl Sp. z o.o. dostarcza rozwiązania wyszukiwawcze dla firm oraz usługi związane z tworzeniem sieci reklamy kontekstowej w 7 krajach europejskich (w Polsce zarządza siecią Adkontekst). Oferta firmy obejmuje też wyszukiwarkę polskiego Internetu oraz monitoring komunikacji w internecie. Opcom od 2001r. oferuje pełną gamę usług w zakresie marketingu interaktywnego, budowaniem skutecznych strategii internetowych dla klientów przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Agencja Interaktywna Positive Power łączy w sobie kompetencje agencji interaktywnej z twórcą dedykowanego oprogramowania. Tworzone przez nas oprogramowanie jest nie tylko użyteczne i funkcjonalne dla odbiorcy, ale przede wszystkim efektywnie spełnia postawione przed nim cele biznesowe. 13

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY

RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA I RESPONDENTÓW... 3 2. DECYZJA O WDROŻENIU ISO W FIRMIE... 7 2.1. POSIADANIE INNYCH CERTYFIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo