Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców"

Transkrypt

1 Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców Podsumowanie wyników ankiety Grupa robocza - Technologie Luty 2010

2 Spis treści Wprowadzenie i cele ankiety... 3 O grupie technologicznej... 3 Streszczenie wyników ankiety... 4 Metodologia... 4 Struktura respondentów... 5 Doświadczenie w realizacji projektów internetowych... 6 Wybór dostawcy... 8 Ilośd firm zapraszanych do złożenia oferty... 9 Czynniki decydujące o wyborze wykonawcy... 9 Błędy Przebieg projektu Najtrudniejsze etapy projektu Najczęstsze problemy O firmach biorących udział w opracowaniu ankiety W przygotowaniu i opracowaniu ankiety brali udział: Małgorzata Jezierska, Piotr Kozłowski, Dawid Liszka, Grzegorz Krzemieo, Łukasz Kolczyoski, Maciej Liżewski, Rafael Moucka, Sławomir Puchalski, Bartłomiej Rozkrut, Szymon Szymczyk Koordynator grup roboczych IAB Polska: Jacek Wownysz Wszelkie prawa do treści zamieszczony w niniejszym opracowaniu są zastrzeżone. 2

3 Wprowadzenie i cele ankiety Ankieta skierowana była do osób, które miały okazję współpracowad przy realizacji projektów internetowych po stronie zleceniodawców. Jej celem było nie tylko zbadanie doświadczeo i wiedzy przedstawicieli Klientów, ale także próba wychwycenia źródeł najczęstszych nieporozumieo między zleceniodawcami a wykonawcami. Co prawda mamy z nimi kontakt na co dzieo, ale przeprowadzenie ankiety daje nam szerszy i pełniejszy obraz tego, jak proces realizacji projektów internetowych jest postrzegany przez Klientów. Tym samym chcieliśmy skonfrontowad doświadczenia członków grupy roboczej z doświadczeniami i odczuciami drugiej strony. Badanie miało również wskazad, czy istnieją (a jeśli tak, to jakie?) bezpośrednie zależności między błędami popełnianymi jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu, czyli już na etapie określania jego specyfikacji i wyboru wykonawcy, a przebiegiem kolejnych jego etapów i całkowitym jego powodzeniem. Wyniki potwierdziły istnienie tych zależności, co powinno stanowid przestrogę dla tych, którzy bagatelizują pierwsze etapy projektów. Ankieta miała również wskazad kierunki prac nad przygotowywanym przez grupę roboczą podręcznikiem nt. prowadzenia projektów internetowych. Co się w nim znajdzie? Postaramy się wyjaśnid zagadnienia związane z tworzeniem specyfikacji, analizy przedwdrożeniowej, a także etapów z jakich powinny składad się projekty, zwracając szczególną uwagę na elementy, które często są bagatelizowane, np. testowanie i ustalanie warunków utrzymania i serwisowania. O grupie technologicznej Grupa robocza ds. technologii powstała na początku września Jako swoje główne zadanie stawiamy sobie edukację rynku na temat dobrych praktyk z zakresu projektowania, wdrażania i utrzymywania zaawansowanych technologicznie serwisów i aplikacji internetowych oraz efektywnej komunikacji między Klientami a firmami realizującymi te projekty. Powodzenie tych, trwających często wiele miesięcy przedsięwzięd zależy bowiem od wielu czynników, a dużą rolę odgrywają decyzje podjęte nawet na długo przed wyborem wykonawcy. W pracach nad ankietą brali udział przedstawiciele: 3E Software House & Interactive Agency Empathy Interactive GoldenSubmarine Interia.pl Making Waves Netsprint.pl Opcom Grupa Eskadra Positive Power 3

4 Streszczenie wyników ankiety Wyniki ankiety pokazały, że nadspodziewanie wielu respondentów brało udział w realizacji złożonych i trwających wiele miesięcy projektów. Prawie 40% ankietowanych było zaangażowanych w projekt trwający ponad 9 miesięcy, a wśród najczęściej realizowanych projektów, obok serwisów WWW, znalazł się e- commerce (41%) oraz aplikacje wewnątrzfirmowe (ok. 24%). Ankietowani pełnią zwykle szereg podobnych funkcji. 72% osób odpowiedzialnych za przygotowanie wymagao kierowało następnie projektem, a 88% odpowiadało za weryfikację i odbiór. Fakt, że to działy marketingu mają największy wpływ na wybór wykonawcy nie stanowi dużego zaskoczenia jak wynika z doświadczeo członków grupy technologicznej, to one bowiem są najczęściej również zleceniodawcami. Z kolei najpopularniejszym sposobem poszukiwania wykonawców okazały się rekomendacje. Zdecydowana większośd respondentów (ok. 83%) zadeklarowała przy tym, że do złożenia oferty zaprasza jedynie 1-4 firm. Słusznie, gdyż respondenci, którzy zapraszali 8 i więcej firm mieli zwykle poważne trudności już na etapie wyboru oferenta. Co nie dziwi, głównym czynnikiem decydującym o wyborze oferenta, jest cena. Kolejne wskazane czynniki (dotychczasowa współpraca oraz doświadczenie i rekomendacje) sugerują, że dla większości zleceniodawców najważniejsze jest poczucie bezpieczeostwa i przekonanie, że wybierają wykonawcę, który w największym stopniu gwarantuje solidne wykonanie projektu. Za najpoważniejsze błędy w odpowiedziach na zapytania ofertowe, zleceniodawcy uważają zbyt ogólne opisy realizacji oraz nieprecyzyjne oszacowanie ich kosztów. Ankieta potwierdziła, że błędy popełnione na tym etapie projektu rzutują na całą jego realizację. Wina w tym przypadku leży jednak także po stronie Klientów dostarczających często niedostateczną ilośd informacji nt. planowanego projektu. Istotną częścią ankiety były pytania dotyczące najczęstszych trudności występujących na różnych etapach realizacji. Okazały się nimi produkcja oraz ustalanie wymagao i wybór oferenta. Aż około 40% respondentów przyznało, że podczas ostatnio realizowanego projektu wystąpiły poważne problemy. Co ciekawe, często wymieniane problemy dotyczyły komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą projektu. Pokazuje to, że wzajemna edukacja oraz ustalenie sposobów komunikacji dostosowanych do specyfiki projektu, nie tylko wpływa na efektywnośd realizacji, ale także decyduje o jego sukcesie lub porażce. Metodologia Ankieta została przeprowadzona w dniach od 20 listopada do 5 grudnia 2009 roku w formie ankiety internetowej stworzonej poprzez aplikację Webankieta.pl. Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało skierowane do przedstawicieli zleceniodawców poprzez informacje w kilku serwisach branżowych oraz mailing skierowany do partnerów IAB Polska i członków grupy roboczej. Odpowiedzi udzieliło 240 respondentów. Udział w ankiecie był całkowicie anonimowy. 4

5 Struktura respondentów Większośd osób, które wypełniły ankietę (63%), reprezentuje firmy zatrudniające do 50 pracowników. Kolejną co do wielkości grupą są pracownicy firm dużych (powyżej 250 pracowników), których dotyczy 30% ankiet. Wielkośd firmy, w której realizował(a) Pan/Pani ostatni projekt (wg zatrudnionych) Duża: >250 30% Mikro: % Średnia: % Mała: % Blisko połowa respondentów (48%) pracuje w firmie świadczącej profesjonalne usługi dla firm (min. telekomunikacja, finanse, media). Druga w kolejności jest branża FMCG (17%), gdzie dokładnie połowę respondentów stanowią pracownicy firm dużych. Blisko połowa (48%) respondentów to pracownicy działu marketingu. Branża firmy, w której realizował(a) Pan/Pani ostatni projekt FMCG 15% 8% 4% 48% 17% - Dział ten jest również najczęściej wskazywany jako posiadający największy wpływ na decyzje o wyborze wykonawcy projektu (52%) zwraca uwagę Piotr Kozłowski, CIO Netsprint.pl. 5% 3% AGD i RTV Motoryzacja Usługi dla firm Bankowośd i finanse Handel hurtowy i detaliczny Przemysł i budownictwo Dział marketingu jest najczęściej wskazywany jako posiadający największy wpływ na decyzje o wyborze wykonawcy projektu. Piotr Kozłowski CIO, Netsprint.pl Drugą w kolejności grupę respondentów stanowią pracownicy IT (20% ankiet). 5

6 Dział, w którym pracował(a) Pan/Pani podczas realizacji ostatniego projektu. Stanowisko zajmowane przez Pana/Panią podczas realizacji ostatniego projektu. 2% 0% 6% 10% 20% 5% 9% 48% Marketing Sprzedaż IT Produkcja HR PR Badania Inny Właściciel Dyrektor 5% 7% Kierownik 16% Specjalista 24% Manager 43% Zarząd 5% Najczęściej zajmowane przez respondentów stanowisko to Manager (43%), a kolejne stanowiska to Specjalista (24%) i Kierownik (16%). - Ocena każdej z tych grup odnośnie wpływu poszczególnych działów na wybór dostawcy była w zasadzie zgodna z oceną całej grupy badanej mówi Piotr Kozłowski Dla odmiany osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze (Dyrektor, Zarząd) oraz Właściciele najczęściej uznawali wybór wykonawcy za decyzję Zarządu. Doświadczenie w realizacji projektów internetowych Zaskakująco wielu respondentów zadeklarowało udział w projektach trwających wiele miesięcy - prawie 40% z nich było zaangażowanych w projekt trwający ponad 9 miesięcy. Ile trwał najdłuższy projekt, w którego realizacji brał(a) Pan/Pani udział? Do 1 mies. 7% > 9 mies. 39% 1-3 mies. 26% 3-9 mies. 28% Wg czasu mierzonego od momentu podjęcia decyzji o wyborze wykonawcy do wdrożenia. 6

7 W pytaniu o rolę w prowadzonych projektach możliwe było wybranie kilku odpowiedzi. Widad wyraźnie, że zdecydowana większośd respondentów ma podobny zakres obowiązków. Dokładne przyjrzenie się wynikom potwierdziło nasze przypuszczenia. Spośród osób, które odpowiadały za przygotowywanie wymagao ponad 72% następnie kierowało projektem, a 88% odpowiadało za jego weryfikację i odbiór. Ale już tylko 45% spośród tych osób określało budżet. Jaka była Pana/Pani rola w prowadzonym projekcie? Użytkownik 23% Weryfikacja i odbiór projektu Kierowanie projektem 70% 68% Określanie budżetu projektu 32% Przygotowanie wymagao 72% Inna 7% Możliwośd udzielenia wielu odpowiedzi. Do zdecydowanie najczęściej realizowanych przez respondentów projektów należą serwisy WWW, takie jak strony produktowe, serwisy społecznościowe itp. Wielu spośród ankietowanych brało także udział w stosunkowo złożonych projektach internetowych, do których zaliczają się aplikacje wewnątrzfirmowe i e-commerce. Jaką tematykę obejmowały projekty zrealizowane przez Pana/Panią do tej pory? E-commerce 41% Aplikacje wewnątrzfirmowe 24% Serwisy WWW 74% Kreacje reklamowe Inne Z jednej strony jedynie w niecałych 10% przypadków zleceniodawcom w przygotowaniu wymagao pomagają zewnętrzne podmioty. Ale czy to aby na pewno mało? Przygotowujący badanie członkowie grupy roboczej zgadzają się, że to jednak całkiem wysoki wynik. - Zaangażowanie zewnętrznych konsultantów zwykle oznacza, że Klient przywiązuje dużą wagę do realizowanego projektu i chce skorzystad ze wsparcia doświadczonych specjalistów zauważa Bartłomiej Rozkrut, CTO Empathy Interactive. 10% Możliwośd udzielenia wielu odpowiedzi. 47% Zaangażowanie zewnętrznych konsultantów zwykle oznacza, że Klient przywiązuje dużą wagę do realizowanego projektu i chce skorzystad ze wsparcia doświadczonych specjalistów. Bartłomiej Rozkrut CTO, Empathy Interactive 7

8 Wybór dostawcy Tak jak wspomniano przy okazji struktury respondentów, działem najczęściej odpowiedzialnym za decyzję o wyborze wykonawcy projektu jest zdecydowanie dział marketingu (52%). - Warto zauważyd przy tym, że respondenci mieli tendencję do wskazywania własnego działu jako decydującego przy wyborze wykonawcy zwraca uwagę Piotr Kozłowski, CIO Netsprint.pl. Wyłączając respondentów działu marketingu, najbardziej decyzyjnym okazuje się zarząd (40%) jednak marketing wciąż zajmuje istotną, drugą pozycję (28%). Który z działów w Pana/Pani firmie miał największy wpływ na decyzje o wyborze wykonawcy projektu? Zarząd 43% IT 25% Marketing 52% Sprzedaż 17% Inny 3% Maksymalnie dwie odpowiedzi. Istotną rolę w wyborze wykonawcy pełni także zarząd (43%). 25% respondentów wskazało dział IT jako dział odpowiedzialny za ową decyzję. Najmniej decyzyjny okazał się dział sprzedaży (17%). W jaki sposób poszukiwano w Pana/Pani firmie wykonawców, którzy byli zapraszani do złożenia oferty? Dotychczasowa współpraca 61% Wykonawcy konkurencji 18% Targi, konferencje 10% Wyszukiwanie w Internecie 41% Rekomendacje 65% Inny 8% - Najczęstszymi sposobami poszukiwania wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty są rekomendacje (65%) oraz zwracanie się do firm, z którymi respondenci mieli już okazję współpracowad (61%) mówi Małgorzata Jezierska, Specjalista ds. sprzedaży IT w Interia.pl. 8 Możliwośd udzielenia wielu odpowiedzi.

9 Często spotykane jest także wyszukiwanie wykonawcy w Internecie (41%). Zdecydowanie mniej popularne są poszukiwania wśród wykonawców konkurencji lub firm o zbliżonym profilu (tylko 18% odpowiedzi). Najmniejszą rolę pełnią jednak targi i konferencje (10%). Ilość firm zapraszanych do złożenia oferty Najwięcej respondentów zaprasza do złożenia oferty od 3-4 firm (51%). Odpowiedź 1-2 firmy udzieliło 31% osób. Nieco ponad 17% firm zaprasza do złożenia oferty pięd i więcej firm. - Zapraszanie wielu firm do złożenia oferty może wydawad się rozsądne ze względu na możliwośd porównania większej ilości konkurencyjnych rozwiązao, ale jak się okazuje, pociąga ze sobą dodatkowe problemy z wyborem oferenta zauważa Małgorzata Jezierska. Zestawienie odpowiedzi nt. liczby zapraszanych do złożenia oferty firm z odpowiedziami na pytanie o najtrudniejszy etap projektu, pokazują wyraźnie, że respondenci, którzy zaprosili do złożenia oferty ponad 8 firm, najczęściej mieli potem problemy na etapie ustalenia wymagao i wyboru oferenta. Który z etapów realizacji projektu okazał się dla Pana/Pani najtrudniejszy?* 33% 22% 0% 45% Ustalenie wymagao i wybór oferenta Realizacja, produkcja Uruchomienie Obsługa po uruchomieniu *Odpowiedzi respondentów, którzy na pytanie o liczbę zapraszanych firm odpowiedzieli 8 i więcej. Czynniki decydujące o wyborze wykonawcy Dla nikogo zapewne nie jest zaskoczeniem, że dla najliczniejszej grupy respondentów (prawie 70%) to cena okazała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze oferenta. Warto jednak w tym miejscu zwrócid uwagę, że nie tylko zbyt wysoka cena może wykluczyd potencjalnego wykonawcę z przetargu, ale także cena zbyt niska. Często spotykaną praktyką przy wyborze ofert jest bowiem odrzucanie tych skrajnych najdroższej, ale i najtaoszej. Na szczęście możliwa jest konkurencja nie tylko ceną. Zapraszanie wielu firm do złożenia oferty może wydawad się rozsądne ze względu na możliwośd porównania większej ilości konkurencyjnych rozwiązao, ale jak się okazuje, pociąga ze sobą dodatkowe problemy z wyborem oferenta. Małgorzata Jezierska Specjalista ds. sprzedaży IT, Interia.pl 9

10 Jakie czynniki w największym stopniu decydowały o wyborze wykonawcy? Cena Wielkośd firmy Metodologia prowadzenia projektów Kompetencje, rekomendacje Obsługa powdrożeniowa Koncepcja rozwiązania Termin dostarczenia Dotychczasowa współpraca - Miłym zaskoczeniem jest duża waga, jaką Klienci przywiązują do zaproponowanych koncepcji rozwiązao komentuje Sławomir Puchalski z Opcom mają one istotne znaczenie dla 53% ankietowanych i jest to trzeci, najważniejszy czynnik decydujący o wyborze wykonawcy. Kwestia zaproponowanych rozwiązao oraz dwa inne często wymieniane czynniki - dotychczasowa współpraca oraz doświadczenie i rekomendacje sugerują, że dla zleceniodawców zdecydowanie najważniejsze jest poczucie bezpieczeostwa i przekonanie, że wybierają wykonawcę, który w największym stopniu gwarantuje solidne wykonanie projektu. 5% 16% 19% 23% Maksymalnie cztery odpowiedzi. 47% 53% 58% 69% Miłym zaskoczeniem jest duża waga, jaką Klienci przywiązują do zaproponowanych koncepcji rozwiązao mają one istotne znaczenie dla ponad 50% ankietowanych i jest to trzeci, najważniejszy czynnik decydujący o wyborze wykonawcy. Sławomir Puchalski IT Manager, Opcom Grupa Eskadra Czynnikiem niedocenianym na etapie wyboru wykonawcy jest jednak kwestia utrzymania i obsługi serwisu bądź aplikacji już po jej stworzeniu i wdrożeniu. Kwestia ta ma duże znaczenie jedynie dla niecałych 20% Klientów. - Nasze doświadczenia niestety to potwierdzają przyznaje Bartłomiej Rozkrut Kwestie obsługi powdrożeniowej są często bagatelizowane przez zleceniodawców. Tymczasem mają on duże znaczenie dla stabilnego funkcjonowania projektu dłuższej perspektywie czasowej. Warto przypomnied, że wcześniejsze odpowiedzi wskazują na dużą ilośd skomplikowanych, rozłożonych w czasie projektów. Najmniejsze znaczenie dla zleceniodawców ma wielkośd firmy-oferenta. To z kolei dobra wiadomośd dla mniejszych, dynamicznych graczy rynku internetowego. Jeśli tylko są w stanie zaoferowad ciekawe rozwiązania w konkurencyjnej cenie, a dodatkowo mogą pochwalid się doświadczeniem i rekomendacjami, to mogą konkurowad z większymi od siebie firmami. Błędy Do najpoważniejszych błędów dostrzeganych przez zleceniodawców w odpowiedziach na zapytania ofertowe należą zbyt ogólny opis realizacji (prawie 50%) oraz nieprecyzyjne oszacowanie kosztów (44%). Nie powinno to dziwid skoro realizacja zostaje zbyt ogólnie opisana, to zapewne podobnie zostały oszacowane koszty. Kwestie obsługi powdrożeniowej są często bagatelizowane przez zleceniodawców. Tymczasem mają on duże znaczenie dla stabilnego funkcjonowania projektu w dłuższej perspektywie czasowej. Bartłomiej Rozkrut CTO, Empathy Interactive 10

11 Jakie największe błędy dostrzega Pan/Pani w odpowiedziach na zapytania ofertowe? Zbyt ogólny opis realizacji 49% Niesatysfakcjonujący czas projektu 29% Niezrozumienie zapytania 36% Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów 44% Inne 7% Maksymalnie dwie odpowiedzi. Błędy w przesyłanych ofertach mają oczywiście wpływ na realizację projektów na późniejszych etapach. Przykładowo, aż połowa respondentów, która skarżyła się na zbyt ogólny opis realizacji w przesłanych ofertach, miała następnie poważne problemy na etapie produkcji. Z kolei respondenci skarżący się na nieprecyzyjne oszacowanie kosztów i zbyt ogólne opisy realizacji w 46% za najtrudniejszy uznali etap ustalenia wymagao i wyboru oferenta. Wina za taki stan rzeczy leży jednak także po stronie Klientów, którzy przygotowują ogólne zapytania ofertowe i dostarczają zbyt mało informacji nt. planowanego projektu. Utrudnia to przygotowanie szczegółowej oferty ściśle dopasowanej do potrzeb zleceniodawcy, a tym samym wąskiego przedziału cenowego. Podanie szerokich widełek cenowych stanowi również pewne zabezpieczenie dla oferenta. Zleceniodawcy mają bowiem tendencję do traktowania ceny przedstawionej w pierwszej ofercie jako ostatecznej. Także wtedy, gdy projekt został znacznie uszczegółowiony. Przebieg projektu Najtrudniejsze etapy projektu Ważnym elementem przeprowadzonej ankiety była częśd związana z realizacją projektu internetowego i trudności występujących na różnych jego etapach. Który z etapów realizacji projektu okazał się dla Pana/Pani najtrudniejszy? 19% 7% 34% Ustalenie wymagao i wybór oferenta Realizacja, produkcja Uruchomienie 40% Obsługa po uruchomieniu 11

12 Największą trudnośd dla respondentów stanowiły etapy realizacji i produkcji (niemal 40% odpowiedzi) oraz ustalenia wymagao i wyboru oferenta (34%). - Nie powinno to dziwid, gdyż w typowym projekcie internetowym etapy te pochłaniają w sumie najwięcej czasu przeznaczonego na cały projekt i mają bardzo istotny wpływ na jego efekt koocowy mówi Dawid Liszka, Technology Manager w Making Waves. Najczęstsze problemy Około 40% uczestników ankiety stwierdziło, że podczas ostatnio realizowanego projektu wystąpiły poważne problemy. Pokazuje to, że nie można bagatelizowad sprawy właściwego podejścia do realizacji projektu, a w szczególności projektu internetowego, który ma swoją specyfikę. Jako główne problemy w realizowanych projektach respondenci wymienili niepoprawne działanie rozwiązania lub działanie niezgodne ze specyfikacją, znaczne przekroczenie terminów oraz, co ciekawe, problemy w komunikacji z wykonawcą projektu. Z jakimi największymi problemami spotkał(a) się Pan/Pani podczas ostatniego projektu? Działanie aplikacji niezgodne ze specyfikacją Problemy komunikacyjne zleceniodawca-wykonawca Niepoprawne działanie 28% 38% 43% Wzajemna edukacja oraz ustalenie sposobu komunikowania się dostosowanego do specyfiki projektu, nie tylko znacząco wpływa na efektywnośd realizacji (a tym samym koszty), ale też może determinowad sukces lub porażkę całego projektu. Znaczące przekroczenie budżetu Znaczące przekroczenie terminów 15% 40% Dawid Liszka Operations and Technology Manager, Making Waves Innym (proszę wpisad jakim) 8% O ile nieterminowośd realizacji i niepoprawne działanie systemu potwierdzają przypuszczenia, to ciekawy jest problem komunikacji pomiędzy dostawcą i odbiorcą rozwiązania. - Narzędzia projektowe, przyjęta metodyka, umowa, wielkośd projektu czy zespół projektowy, to tylko wybrane elementy, które mają istotny wpływ na komunikację podczas realizacji projektu zauważa Dawid Liszka Wzajemna edukacja oraz ustalenie sposobu komunikowania się dostosowanego do specyfiki projektu, nie tylko znacząco wpływa na efektywnośd realizacji (a tym samym koszty), ale też może determinowad sukces lub porażkę całego projektu. 12 Maksymalnie dwie odpowiedzi.

13 O firmach biorących udział w opracowaniu ankiety Ankieta została przygotowana przez przedstawicieli firm zrzeszonych grupie roboczej Technologie, działającej w ramach Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. 3e software house & interactive agency to działająca od 2001 roku firma specjalizująca się w budowie dedykowanych rozwiązao IT wspierających biznes, jak również w obszarach: WWW, e-marketing, animacja, video. Jako internet software house Empathy specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i integrowaniu dedykowanych aplikacji internetowych, m.in. systemów B2B, CRM, obiegu dokumentów, e-finansów itp. GoldenSubmarine jest jedną z największych polskich agencji interaktywnych. Strategiczne myślenie o marce w internecie w połączeniu z wieloletnim marketingowym doświadczeniem stanowi wyznacznik siły i potencjału agencji. INTERIA.PL jest jednym z wiodących portali internetowych w Polsce, z którego korzysta ponad 8 milionów internautów. W oparciu o najwyższej klasy specjalistów świadczy również usługi w zakresie tworzenia i wdrażania nowoczesnych systemów oraz technologii internetowych. Making Waves jest norweską firmą konsultingową, dostarczającą zaawansowane i zorientowane na użytkownika rozwiązania internetowe dla biznesu: portale, systemy e-commerce, społecznościowe oraz rozwiązania dedykowane NetSprint.pl Sp. z o.o. dostarcza rozwiązania wyszukiwawcze dla firm oraz usługi związane z tworzeniem sieci reklamy kontekstowej w 7 krajach europejskich (w Polsce zarządza siecią Adkontekst). Oferta firmy obejmuje też wyszukiwarkę polskiego Internetu oraz monitoring komunikacji w internecie. Opcom od 2001r. oferuje pełną gamę usług w zakresie marketingu interaktywnego, budowaniem skutecznych strategii internetowych dla klientów przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Agencja Interaktywna Positive Power łączy w sobie kompetencje agencji interaktywnej z twórcą dedykowanego oprogramowania. Tworzone przez nas oprogramowanie jest nie tylko użyteczne i funkcjonalne dla odbiorcy, ale przede wszystkim efektywnie spełnia postawione przed nim cele biznesowe. 13

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Poniższe odpowiedzi są podsumowaniem wyników naszej webankiety oraz ankiet wysyłanych bezpośrednio do agencji reklamowych w Polsce.

Poniższe odpowiedzi są podsumowaniem wyników naszej webankiety oraz ankiet wysyłanych bezpośrednio do agencji reklamowych w Polsce. Wyniki webankiety w ramach projektu Kodeks Dobrych Praktyk Freelance. Ankieta zawierała 7 pytań wielokrotnego wyboru, dotyczących współpracy i relacji agencji reklamowych z freelancerami. Ankietę wypełniło

Bardziej szczegółowo

Najefektywniejsze formy marketingu w Internecie to według respondentów strona WWW produktu (73% wskazao), SEO (50% wskazao) i SEM (44% wskazao).

Najefektywniejsze formy marketingu w Internecie to według respondentów strona WWW produktu (73% wskazao), SEO (50% wskazao) i SEM (44% wskazao). Główne wnioski Branża interaktywna wierzy w efektywnośd marketingu i reklamy w Internecie (83 proc.). Na dalszych miejscach pod względem efektywności znajdują się działania public relations (71%), prasa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Zawartość prezentacji Misja Doświadczenie Konsultanci Technologie Podejście do Klienta Proces realizacji projektów Badania dojrzałości projektowej Projekty

Bardziej szczegółowo

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców O badaniu Raport przedstawia stosunek polskich przedsiębiorców do pracy zdalnej. Można się z niego dowiedzieć m.in: ile firm na rynku polskim zatrudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study Agenda Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań Co to jest Aleo i do czego służy? Case study 1 Osoby fizyczne zdecydowanie częściej wykorzystują internet do zakupów (lub sprzedaży) niż firmy

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. obsługa informatyczna przedsiębiorstw wdrożenia oprogramowania marketing internetowy

Oferta firmy. obsługa informatyczna przedsiębiorstw wdrożenia oprogramowania marketing internetowy Oferta firmy obsługa informatyczna przedsiębiorstw wdrożenia oprogramowania marketing internetowy Informacje ogólne Firma Komspec powstała w 2009 roku. Oferujemy szeroki zakres usług informatycznych, od

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów dla nas to możliwe 27 kwietnia 2009 Prezentacja dla inwestorów dotycząca publikacji danych finansowych za 2008 r Spis treści 1 Działalność K2 2 Wyniki finansowe 3 Realizacja celów inwestycyjnych Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC 25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC Projekt badawczy Realizacja Specjaliści PR PRowcy w agencjach PRowcy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska FREE ARTICLE Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce Autor: Zofia Bednarowska Kwiecień 2012 Spośród sprzętu RTV i AGD Polacy chętnie kupują telewizory, zestawy kina domowego oraz komputery. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Jak to się robi w praktyce?

Jak to się robi w praktyce? IV Kongres Innowacyjnego Marketingu w samorządach Łukasz Szymański Skok technologiczny w urzędach Jak to się robi w praktyce? Skok technologiczny czyli np. co? Z czym rewolucja informatyczna kojarzy się

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 10-01-2014 r. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

założenia do projektu pt. w branży stolarki otworowej

założenia do projektu pt. w branży stolarki otworowej założenia do projektu pt. w branży stolarki otworowej Po co badać satysfakcję klienta? Firmy z branży stolarki budowlanej działają w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, w którym liczba odbiorców jest niewielka,

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe Wstępne podsumowanie 2010 Strategia i plany na 2011 wobec kierunków rozwoju branży IT Warszawa, 18 stycznia 2011 r. Agenda Wstępne podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

CUBE MS Sp. z o.o. Ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa NIP 9512371017, REGON 146858936 Kapitał Zakładowy 330 955,00 zł Sąd Rejonowy dla M.st.

CUBE MS Sp. z o.o. Ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa NIP 9512371017, REGON 146858936 Kapitał Zakładowy 330 955,00 zł Sąd Rejonowy dla M.st. CUBE MS Sp. z o.o. Ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa NIP 9512371017, REGON 146858936 Kapitał Zakładowy 330 955,00 zł Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy Acuarius Consulting Sp. z o.o Zakres usług firmy O firmie Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z ponad 12-letnim doświadczeniem w usługach na rzecz handlu zagranicznego oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Berolina Polska Sp. z o. o. ul Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 5213035120

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT audit/2014 I III EDYCJA IT Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT Organizator: Patroni medialni: ZAŁOŻENIA audit/2014 Dynamiczny rozwój branży IT spowodował, że jednymi

Bardziej szczegółowo

Apple Polska kontra Samsung na Facebooku

Apple Polska kontra Samsung na Facebooku Warszawa, 25 listopada 11 r. kontra Samsung na Facebooku Wszystko zaczęło się od niezwykle popularnej reklamy Samsunga Galaxy (w ciągu dwóch dni w internecie obejrzało ją ok. 1,5 mln osób), w której pojawia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Kuba Lewicki Kierownik Działu Wdrożeń Madkom Sp. z o.o.

Kuba Lewicki Kierownik Działu Wdrożeń Madkom Sp. z o.o. Kuba Lewicki Kierownik Działu Wdrożeń Madkom Sp. z o.o. Patronat konferencji Misja Być dla naszych Klientów partnerem w efektywnym działaniu, poprzez dostarczanie im innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

FIRMA. Agencja Promocji SAVOIR Sp. z o.o. to:

FIRMA. Agencja Promocji SAVOIR Sp. z o.o. to: FIRMA Agencja Promocji SAVOIR Sp. z o.o. to: Ogólnopolski zasięg działalności 16 lat doświadczenia Zespół i zasoby do realizacji projektów Siedziba w Warszawie Biuro regionalne w Katowicach Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki 3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT ORGANIZACYJNY Każda firma jest inna. Każdy zespół handlowy jest inny. Problemy w sprzedaży bardzo

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy? Nie taki diabeł straszny,

Sklep internetowy? Nie taki diabeł straszny, Sklep internetowy? Nie taki diabeł straszny, czyli jak efektywnie połączyć sprzedaż offline i online. Rynek e-commerce w Polsce wielkość, trendy, branża łazienkowa Charakterystyka rynku e-commerce Przychody

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo

W raporcie znajdziesz

W raporcie znajdziesz BADANIE PROCESÓW REKRUTACJI 2013 W raporcie znajdziesz Spis treści{ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ Spis treści Wstęp do badania Wielkość przedsiębiorstwa Przyczyny rekrutacji Kto rekrutuje?

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Leszno, 3.07.2013 1. Nazwa i adres zamawiającego: TORA-Leszno Monika Ratajczak ul. Reja 75, 64-100 Leszno NIP 6972152551 REGON - 301414929

Bardziej szczegółowo

Ankieta Kandydata CEE Styczeń 2011. Polska

Ankieta Kandydata CEE Styczeń 2011. Polska Ankieta Kandydata CEE Styczeń 2011 Polska Szanowni Państwo, Po sukcesie poprzedniej ankiety Grafton CEE przeprowadzonej w czerwcu 2010 roku Grafton przeprowadził pogłębione badanie w grudniu 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 Raport na temat wykorzystania internetu i jego korzyści w prowadzeniu biznesu przez polskich przedsiębiorców Badanie zrealizowane przez nazwa.pl w czerwcu 2015 r. Ankietę

Bardziej szczegółowo

O nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej.

O nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej. O nas Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej. Naszą pasją jest ciągłe uatrakcyjnianie komunikacji w internecie. Wykorzystujemy najnowsze aplikacje, rozwiązania graficzne, dźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing Netkata Design of digital products AGENDA O firmie Netkata Nasi klienci Wybrane projekty Jak pracujemy Dlaczego Netkata? Porozmawiajmy! Co oferuje Netkata? Projektujemy i realizujemy strony www, aplikacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo