ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA"

Transkrypt

1 ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia - Doradztwo

2 Spis treści 1 Cel i zakres niniejszego dokumentu Działalność firmy Lancelot Identyfikacja potrzeb firmy Lancelot Cele realizacji projektu Charakterystyka Systemu B2B Moduł obsługi użytkowników i podpisu elektronicznego Moduł uploadera i repozytorium plików Moduły raportów i notyfikacji Moduł workflow Moduły statystyk, trackingu stanów, widoków dedykowanych Moduł zarządzania operandami i centralny moduł zarządzania, moduł zarządzania czasem pracy Moduł zarządzania lokalizacjami Moduły backupu i archiwizacji Diagram modułów Zmiany procesów w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwa współpracujące (Partnerzy) Usługi świadczone na rzecz Partnerów Stałe monitorowanie sytuacji na docelowym rynku Przygotowanie raportów z wyszukiwania potencjalnych partnerów handlowych Przygotowanie dla Partnerów spotkań z przedstawicielami potencjalnych partnerów handlowych Asystowanie w negocjacjach Partnerów z potencjalnymi partnerami handlowymi Uczestnictwo w targach, akcjach promocyjnych oraz prezentacjach Partnera Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności Realizacja działań mających na celu budowę pozytywnego wizerunku Partnera. 34 2

3 7.2 Zakres integracji w ramach procesów biznesowych Proces wspomagania komunikacji połączonych zespołów projektowych Lancelot i Partnerów Proces zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów biznesowych we wspólnych projektach Proces zarządzania zadaniami we wspólnych projektach Proces sporządzania analiz, wspomagania procesu decyzyjnego i oceny ryzyka w trakcie trwania prac projektowych Ocena infrastruktury technicznej i technologicznej Infrastruktura w firmie Lancelot Infrastruktura w firmach Partnerów Harmonogram prac wdrożeniowych Etap II projektu Etap III projektu Szacunkowe koszty przedsięwzięcia (zgodnie z projektem) Etap I projektu Etap II projektu Etap III projektu

4 1 Cel i zakres niniejszego dokumentu Niniejszy dokument przedstawia propozycję rozwiązań w zakresie systemu wspierającego procesy biznesowe zachodzące u Klienta w ramach niżej wymienionych modułów. Ujęto w nim elementy funkcjonalne, jakie zostały ustalone w toku prac analitycznych. Analiza przedwdrożeniowa dotyczy następujących obszarów działalności przedsiębiorstwa: Moduł obsługi użytkowników i podpisu elektronicznego, Moduł uploadera i repozytorium plików, Moduły raportów i notyfikacji, Moduł workflow, Moduły statystyk, trackingu stanów, widoków dedykowanych, Moduł zarządzania operandami i centralny moduł zarządzania, moduł zarządzania czasem pracy, Moduł zarządzania lokalizacjami, Moduły backupu i archiwizacji. Dokument ten został sporządzony na podstawie rozmów, które odbywały się w siedzibie firmy Lancelot oraz otrzymanych materiałów. W ramach prac związanych z przygotowaniem niniejszego dokumentu, wykonano analizę procesów występujących w działalności przedsiębiorstwa Lancelot oraz zdefiniowano obecnych i przyszłych użytkowników Systemu. 2 Działalność firmy Lancelot Firma Marek Cieśla Lancelot, prowadząca działalność od 2000 roku, specjalizuje się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Działalność Wnioskodawcy polega na tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oraz kompleksowym wspomaganiu klientów biznesowych w zakresie oprogramowania na zamówienie, 4

5 przejawiającym się między innymi w świadczeniu usług programistycznych dotyczących portali internetowych Klientów. Prowadzone przez Lancelot wdrożenia informatyczne mają na celu stworzenie optymalnych rozwiązań łączących twórczo wiedzę i doświadczenie z dziedziny informatyki, ekonomii i zarządzania. Stosując schematyczne podejście trudno jest uzyskać maksymalne, technicznie możliwe efekty. Ze względu na wymaganą elastyczność oraz możliwość rozbudowy systemów informatycznych założenia naszych wdrożeń obejmują modułową budowę systemu i możliwość dodawania kolejnych funkcjonalności. W celu osiągnięcia tego efektu, oprogramowanie budowane jest na bazie architektury modułowej w oparciu o otwarte interfejsy i usługi WWW. Innowacyjna architektura tego typu zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, a jednocześnie oferuje niezwykłe możliwości w zakresie skalowalności. Otwarte interfejsy i usługi WWW umożliwiają lepszą łączność i współpracę z innymi aplikacjami. Świadczone przez firmę Lancelot usługi programistyczne obejmują również projektowanie serwisów www, portali, oraz oprogramowania webowego. Projektowanie stron internetowych dla klientów biznesowych ma celu wykreowanie odpowiedniego wizerunku firmy Klienta, a także wygenerowanie dla Klienta wartości dodanej (np. sprzedaż w Internecie, wzmocnienie pozycji firmy na rynku, tworzenie społeczności wokół produktu). W ramach realizowanych przez Wnioskodawcę usług programistycznych, oferowane są gotowe autorskie produkty, rozwiązania innych firm oraz indywidualne prace na zlecenie. Firma Wnioskodawcy oferuje również usługi doradcze w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych dla firm z branży IT, obejmujące następujące działania: Stałe monitorowanie sytuacji na docelowym rynku, wśród odbiorców usług oferowanych przez Klienta oraz wśród potencjalnych partnerów handlowych z branży IT. Przygotowanie raportów z wyszukiwania potencjalnych partnerów handlowych, spełniających warunki współpracy wyznaczone przez Klienta. 5

6 Przygotowanie dla Klientów spotkań z przedstawicielami potencjalnych partnerów handlowych. Asystowanie w negocjacjach Klientów z potencjalnymi partnerami handlowymi, dotyczących ustalenia warunków współpracy. Uczestnictwo w targach, akcjach promocyjnych oraz prezentacjach Klientów, mających na celu dotarcie do potencjalnych partnerów handlowych i odbiorców usług/produktów Klienta. Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności na określonych rynkach oraz współpracy z podmiotami zlokalizowanymi na rynkach docelowych, dostarczanie Klientom informacji rynkowej dotyczącej sytuacji w branży IT, w odniesieniu do określonych rynków docelowych. Raportowanie w uzgodnionych z Klientem: formie i ramach czasowych Realizacja działań mających na celu budowę pozytywnego wizerunku Klienta na rynku docelowym. 3 Identyfikacja potrzeb firmy Lancelot Na podstawie przeprowadzonych konsultacjami oraz spotkań z przedstawicielami firmy Lancelot i jej Partnerami dotyczącymi identyfikacji potrzeb oraz celów realizacji projektu zostały zidentyfikowane następujące potrzeby względem systemu B2B: usprawnienia przepływu informacji, szybkiej wymiany danych oraz współpracy na wszystkich etapach procesów obsługi klienta i realizacji projektów, konieczność wyeliminowania dublowania stanowisk pracy i zakresu obowiązków, efektywniejsze zarządzanie pracami zespołów programistycznych, koordynacji zadań poszczególnych osób pracujących w zespołach oraz analiza utrudnień w realizacji tych zadań, utrzymywanie stale dostępnej bazy wiedzy technicznej w celu budowy zbioru najlepszych praktyk do wykorzystania w przyszłych działaniach, 6

7 pełna automatyzacji procesów biznesowych, w tym ostrzeganie i przypominanie o zdarzeniach krytycznych, np. potencjalne lub rzeczywiste przekroczenie terminu realizacji projektu, ograniczenie przesyłania papierowych dokumentów na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów w celu odbiurokratyzowania procesów biznesowych oraz ograniczenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wydruki, koszty przesyłek pocztowy i kurierskich), optymalizacja czasu pracy pracowników poprzez ograniczenie kilkukrotnego, ręcznego wpisywania danych do osobnych systemów informatycznych Lancelot i Partnerów, dostęp informacji o klientach dla zapewnienia szybszej obsługi klientów oraz usprawnienie procesu wyszukiwania potencjalnych kontrahentów dla Partnerów firmy Lancelot, wprowadzenie efektywnej organizacji pracy Lancelot i Partnerów w celu pozyskania nowych klientów dotychczas ostały przeprowadzone wstępne rozmowy o nawiązaniu współpracy z następującymi firmami: o Rovi Corporation firma świadcząca usługi doradcze w zakresie technologii zarządzania mediami, ochrony kopii, standardów sieci przemysłowych, związane z cyfrowymi urządzeniami rozrywkowymi, o AVG Technologies firma skupiająca się na rozwoju technologii ochrony komputerów przed wirusami, spyware, hakerami i spamem, o ATS S.A. firma zajmująca się produkcją oraz dostarczaniem urządzeń RTV (telewizory LCD, odtwarzacze DVD/DivX, nagrywarki HDD/DVD, tunery DVB-S i DVB-T) dla rynków amerykańskich i europejskich. 4 Cele realizacji projektu Według informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami firmy Lancelot i jej Partnerów dotychczasowy model współpracy nie jest efektywny. Wymienione firmy kontaktują się z wykorzystaniem standardowych metod komunikacji takich jak telefon, , 7

8 faks, spotkania. Systemy informatyczne podmiotów biorących udział w procesach biznesowych są mało użyteczne, a ich architektura ogranicza dalszy rozwój i wykorzystanie w przyszłości. Wdrożenie nowego systemu B2B w firmie Lancelot i u jej Partnerów, który będzie mógł być zintegrowany z elementami dotychczas wykorzystywanych systemów, w tym z istniejącymi w ich ramach bazami danych klientów i bazami projektowymi umożliwi dalszy rozwój współpracy. Podstawowym celem projektu jest zasadnicze usprawnienie i zmiana procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Lancelot. Dotyczy to przede wszystkich następujących obszarów: proces wspomagania komunikacji połączonych zespołów projektowych Lancelot i Partnerów, proces zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów biznesowych we wspólnych projektach, proces zarządzania zadaniami we wspólnych projektach, proces sporządzania analiz, wspomagania procesu decyzyjnego i oceny ryzyka w trakcie trwania prac projektowych. Funkcjonalność systemu B2B pozwoli na łatwą koordynację pracy i ocenę wydajności zespołów. Wykorzystanie modułu automatycznych notyfikacji i raportowania zmniejszą możliwość wystąpienia błędu ludzkiego w często powtarzających się procesach oraz umożliwią analizowanie realizowanych operacji pod względem różnych aspektów. Wdrożenie systemu usprawni dotychczasową współpracę Lancelot i Partnerów poprzez wprowadzenie nowego modelu zintegrowanej współpracy, której trzon stanowił będzie system informatyczny B2B. Automatyzacja organizacji pracy umożliwi zacieśnienie współpracy między Lancelot a jej Partnerami. System B2B zapewni pełne wsparcie prac zespołów Lancelot i Partnerów, dzięki czemu powstanie efekt synergiczny umożliwiający skuteczną i kompleksową obsługę klientów przy mniejszym zaangażowaniu zasobów. Czytelny interfejs graficzny oferowany przez system B2B umożliwia łatwe i szybkie eksplorowanie przechowywanych danych, co bezpośrednio przełoży się na efektywność pracy. Jednocześnie ograniczeniu ulegnie ilość dokumentów w formie papierowej, a użytkownicy systemu B2B 8

9 otrzymają dostęp do najświeższych informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć oraz spójnych dokumentów bez względu na miejsce w którym będą pracować. Serwer aplikacyjny systemu B2B będzie zapewniać bezpieczeństwo danych. Wykorzystanie modułu backupu zminimalizuje możliwość utraty danych poprzez cykliczne wykonywanie kopii zapasowych oraz zapewni ich spójności na stacjach roboczych. Wbudowane w system B2B mechanizmy autoryzacji i uwierzytelnienia będą czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz składowanych w repozytorium dokumentów przed niepowołanym i nieautoryzowanym dostępem. Dzięki mechanizmom zarządzania rolami na poziomie grup oraz użytkowników możliwe będzie selektywne prezentowanie treści poszczególnym uczestnikom systemu. Dodatkowo implementacja mechanizmu podpisu elektronicznego zapewni gwarancję integralności i niezaprzeczalności przesyłanych wiadomości i dokumentów. Wdrożenie systemu B2B umożliwi realizację projektów uwzględniających oferty wszystkich trzech kooperantów (Lancelot i dwóch Partnerów). Ponadto dzięki funkcjonalności zdalnego monitoringu realizacji zleceń usprawnieniu ulegnie przepływ informacji handlowej i zwiększenie wydajności kooperacji poprzez zmniejszanie czasu realizacji zleceń. Integracja baz danych doprowadzi do zacieśnienia kooperacji pomiędzy firmą Lancelot a jej Partnerami, a w dalszej kolejności uzyskane zostaną oszczędności czasu pracy oraz nakładów związanych z prowadzonymi wspólnie projektami. Wymienione zmiany umożliwią pozyskanie większej niż dotychczas liczby klientów, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie zysków uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. 5 Charakterystyka Systemu B2B Wdrażany System B2B będzie wspierał swoim działaniem procesy biznesowe realizowane w firmach Lancelot oraz współpracujących Partnerów. Szczególnie ważna przy realizacji wdrożenia będzie integracja nowo zakupionych modułów z istniejącymi i działającymi w firmach Lancelot oraz Partnerów systemami informatycznymi, a także dostosowanie funkcjonalności 9

10 oprogramowania do specyficznych potrzeb realizowanych projektów. Moduły Systemu B2B będą posiadać funkcjonalności opisane poniżej. 5.1 Moduł obsługi użytkowników i podpisu elektronicznego Moduł zawiera podstawowe funkcjonalności do obsługi użytkowników w systemie. Głównym zadaniem modułu jest przechowywanie danych o użytkownikach systemu. Funkcjonalność modułu: rejestracja nowych użytkowników, autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników, przechowywanie danych osobowych użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania haseł, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie zależnościami między użytkownikami, autoryzacja dokumentów przez podpis elektroniczny, weryfikacja podpisów elektronicznych. Zbieranie danych o użytkownikach musi odbywać się w sposób bezpieczny. W szczególności chodzi tutaj o hasła dostępowe, które nie powinny być przechowywane w postaci jawnej. Gwarantuje to zastosowanie algorytmu mieszającego przy zapisywaniu haseł do bazy danych systemu. Moduł wymaga zainstalowanego na serwerze certyfikatu SSL ze względu na charakter przekazywanych danych, dzięki czemu otrzymujemy możliwość bezpiecznej autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników w systemie. Istotne jest także odpowiednie zabezpieczenie fizycznej architektury sieciowej, w której znajduje się serwer, aby dane były w pełni bezpieczne. Struktura bazy danych współpracująca z modułem będzie także przechowywała dane teleadresowe użytkowników oraz informacje systemowe (na potrzebę poprawnego funkcjonowania całości systemu). 10

11 Rejestracja nowych użytkowników odbywa się przez podanie podstawowych danych osobowych oraz wybraniu unikalnego identyfikatora użytkownika (zestawu znaków jednoznacznie identyfikującego użytkownika w systemie), za pośrednictwem którego jest możliwe zalogowanie się i korzystanie z systemu. Moduł posiada mechanizmy pozwalające na różnicowanie uprawnień użytkowników (dostęp do różnych funkcjonalności zależy od posiadanego w systemie statusu). Ważnym elementem modułu jest możliwość tworzenia zależności między użytkownikami poprzez tworzenie grup oraz możliwość dedykowania uprawnień całej grupie. Moduł umożliwia także elektroniczne podpisywanie dokumentów przez bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Realizowane jest to za pomocą algorytmu RSA opartego na kluczu prywatnym i kluczu publicznym. W systemie dodatkowo stworzony zostanie globalny key store, który przechowywał będzie klucze publiczne użytkowników. 5.2 Moduł uploadera i repozytorium plików Funkcjonalność modułu: wymiana plików pomiędzy użytkownikami systemu, automatyczna synchronizacja zmian pomiędzy użytkownikami, dostęp do zewnętrznych systemów przechowywania plików, dostęp do plików/folderów w oparciu o prawa przyznane danemu użytkownikowi, możliwość pracy online i offline, dostęp do plików poprzez system plików użytkownika lub klienta B2B. Zadaniem modułu jest umożliwienie użytkownikom systemu pracę na tych samym plikach, będących składnikami systemu. Plikami tymi mogą być różnego rodzaju załączniki projektowe, dokumenty jak i zasoby nie powiązane z resztą systemu. Oprócz synchronizacji samych plików moduł umożliwi synchronizację struktury katalogów, przypisanej w danej chwili do danego użytkownika. Synchronizacja będzie się odbywać w sposób 11

12 ciągły w tle, dzięki czemu każda zmiana zawartości pliku i/lub folderu zostanie automatycznie wykonana przez moduł u wszystkich innych użytkowników, mających dostęp do danego węzła. Moduł umożliwia dostęp do zasobów zarówno w trybie online jak i offline. Użytkownik może edytować pliki i/lub zmieniać strukturę katalogów pracując offline. Wszystkie zmiany, zarówno po stronie danego użytkownika jak i po stronie innych użytkowników, zostaną uwzględnione, gdy system odzyska dostęp do sieci. Zarówno w trybie offline jak i online moduł stale monitoruje wszelkie zmiany wykonywane po stronie użytkownika, jak i po stronie innych użytkowników i wykonuje automatyczną synchronizację. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mający dostęp do danego zasobu zawsze pracują na jego aktualnej wersji. Dostęp do plików objętych synchronizacją jest możliwy zarówno poprzez aplikację kliencką systemu B2B jak i również poprzez system plików danego systemu operacyjnego użytkownika. Użytkownik podaje folder który będzie jego folderem synchronizacji. Moduł zarządza strukturą folderów i plików w folderze synchronizacji, na podstawie istniejącej w systemie B2B struktury folderów oraz praw przyznanych danemu użytkownikowi. Moduł wykorzystuje prawa dostępu użytkowników do konkretnych zasobów objętych synchronizacją. Użytkownik może mieć możliwość dodania, edycji, usunięcia pliku oraz dodania i usunięcia folderu. Na podstawie praw przyznanych przez Moduł obsługi użytkowników oraz Moduł zarządzania lokalizacjami, dla każdego klienta systemu B2B może zostać zbudowana inna struktura zasobów. Dzięki temu każdy użytkownik może mieć przyporządkowaną strukturę zasobów specyficzną dla jego stanowiska i/lub projektów w których bierze udział. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych, wszystkie pliki objęte synchronizacją są przechowywane na zewnętrznych nośnikach danych. Moduł współpracuje z następującymi systemami przechowywania danych: systemy danych oparte na chmurze (np.: GoogleDrive, SkyDrive, itp.), lokalne systemy plików, serwery FTP. 12

13 Struktura zasobów modułu umożliwia rozproszenie plików pomiędzy różne nośniki danych. Użytkownik posiadający odpowiednie prawa, za pomocą aplikacji klienckiej systemu B2B może utworzyć w danym miejscu struktury folder i powiązać go z zewnętrznym systemem przechowywania danych. Podczas tej operacji musi on podać dane dostępowe odpowiednie dla danego systemu danych i odpowiednio skonfigurować swoje konto klienckie w zewnętrznym systemie danych. Zawartość tak skonfigurowanego folderu będzie wówczas przechowywana w powiązanym z nim systemie danych. Folder może zostać również utworzony bezpośrednio w systemie plików użytkownika. Wówczas miejsce składowania plików zostaje określone przez folder mu nadrzędny. System B2B w żaden sposób nie przechowuje plików na swoich serwerach aby zapewnić bezpieczeństwa danych. Wymiana zasobów następuje bezpośrednio pomiędzy stanowiskiem użytkownika a docelowym zewnętrznym nośnikiem danych. 5.3 Moduły raportów i notyfikacji Moduły raportów oraz notyfikacji służące do zwiększenia ogólnego stanu wiedzy projektowej dla wszystkich współpracujących stron. Automatycznie generowane powiadomienia (np. o stanie projektu, o nowych plikach o nowych lokalizacjach) i raporty periodyczne (np. dobowe lub miesięczne) w łatwy i przejrzysty sposób ilustrują aktualne postępy projektowe, co znacznie upraszcza złożony proces koordynacji współpracy. Moduł raportów umożliwia generowanie raportów w oparciu o dane przechowywanie w systemie B2B. Każdy raport w systemie zostaje zdefiniowany poprzez: zbiór parametry wejściowych możliwych do wykorzystania jako ograniczenie danych wynikowych, zapytanie SQL generujące dane wynikowe zgodnie z wartościami parametrów wejściowych, określenie formy danych wynikowych, np. wykres graficzny (liniowy kołowy, słupkowy, kolumnowy, itp), zwykła tabela statyczna albo tabela przestawna, 13

14 definicję wglądu określającą sposób prezentacji danych dla użytkownika końcowego. W powiązaniu z Centralnym modułem zarządzania raporty mogą wykorzystywać dodatkowe atrybuty obiektów, dzięki czemu wszelkie dodatkowe cechy są automatycznie dostępne z poziomu modułu raportów. Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność prezentowanych danych moduł raportów jest ściśle zintegrowany z Modułem obsługi użytkowników w wyniku czego na raporcie generowanym przez użytkownika końcowego dostępne są wyłącznie te dane, do których dana osoba posiada stosowne uprawnienia w systemie B2B. Moduł raportowy zapewnia dostęp zarówno do bieżących danych przechowywanych w systemie B2B, a dzięki integracji z Modułem backupu i archiwizacji także do danych archiwalnych. Uprawnieni użytkownicy mogą analizować dane w dłuższych perspektywach czasowych, co stanowi istotne wsparcie przy podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Generując dany raport użytkownik końcowy określa formę prezentacji danych (np. wykres, tabela przestawna) oraz definiuje zakres parametrów wyjściowych (np. zakres dat od-do, status zadania). Wynikiem tych operacji jest domyślny wgląd zawierający prezentację danych wynikowych. Użytkownik może modyfikować zawartość wglądu zależnie od formy prezentacji, np.: dodając lub usuwając kolumny w tabeli, zmieniają kolejność wyświetlania danych, ustawiając dodatkowe filtry na kolumnach tabeli, grupując dane wg poszczególnych kolumn czy też wprowadzając agregacje danych. Tak zmodyfikowany wgląd użytkownik może zachować w systemie B2B do wykorzystania w przyszłości. Raport wynikowy można także wyeksportować do plików zewnętrznych (np. TXT, CSV, XLS) do wykorzystania poza systemem B2B lub w celach zachowania bieżącego stanu danych w Module repozytorium plików. Moduł notyfikacji umożliwia generowanie automatycznych powiadomień systemowych, których wyzwalaczem są różne zdarzenia występujące w systemie B2B takie jak: zdarzenie zaplanowane przez użytkownika (klient poczty elektronicznej), 14

15 kroki obiegu dokumentów (Moduł workflow), zmiany w ramach zadania projektowego (Moduł zarządzania lokalizacjami), modyfikacje zasobów plikowych (Moduł repozytorium plików), spełnienie określonych warunków granicznych (różne obiekty i moduły systemu). Integracja modułu notyfikacji z pozostałymi modułami systemu B2B umożliwia generowania powiadomień dla użytkowników końcowych w odpowiedzi na wszystkie krytyczne sytuacje jakie mogą wystąpić. Sposób prezentacji notyfikacji jako komunikatów wyświetlanych użytkownikom w trakcie pracy z systemem B2B oraz notyfikacji owych dystrybuowanych poza system B2B zapewniają dwa niezależne kanały komunikacji. 5.4 Moduł workflow Moduł pozwalający na swobodną wymianę informacji pomiędzy osobami z różnych grup projektowych, zaangażowanych w prace nad tym samym projektem. Pozwala on na lepszą organizację informacji niż standardowy system wymiany informacji jakim jest czy też papierowy obieg dokumentów. Najważniejsze funkcjonalności modułu: uporządkowanie informacji przesyłanych w ramach danego projektu, śledzenie przepływu informacji, określenie ścieżki przepływu informacji dla projektu, dynamiczne budowanie ścieżek przepływu informacji, przechowywanie informacji projektowych po stronie serwera. W celu lepszego scharakteryzowania modułu wprowadzony zostaje następujący spis pojęć: Sprawa logiczny odpowiednik informacji która jest przesyłana w systemie B2B pomiędzy użytkownikami, pozwalająca zrealizować obieg dokumentów. Załącznik dowolny plik z repozytorium plików który może zostać podpięty do sprawy na dowolnym etapie obiegu dokumentów. 15

16 Akcja zdefiniowane działanie, które na danym etapie obiegu dokumentu musi wykonać użytkownik. Ścieżka zbiór kolejnych etapów w obiegu dokumentów. Etap użytkownik lub użytkownicy do których w danym czasie sprawa jest przyporządkowana, wraz z akcją którą należy wykonać. Obieg dokumentów jest inicjowany przez użytkownika posiadającego odpowiednie prawa. Tworząc nowy obieg dokumentów użytkownik tworzy nową sprawę, podpina do niej załączniki z repozytorium plików oraz może zdefiniować ścieżkę. Nowy obieg dokumentów (sprawa) może również zostać zainicjowany jako konsekwencja innego zdarzenia w systemie B2B, jak odebrany lub wprowadzony do systemu plik. Wówczas załącznik taki zostaje automatycznie podpięty do nowo tworzonego obiegu dokumentów. Tak utworzona sprawa musi zostać przekazana do obsługi przez kolejnych użytkowników systemu. Możemy tutaj skorzystać ze zdefiniowanej wcześniej ścieżki przepływu dokumentu lub też tworzyć ją dynamicznie podczas samego przepływu. W tym drugim przypadku, osoba inicjująca wybiera osobę (lub osoby) do których sprawa powinna zostać przekazana. Osoby te określają kolejne osoby i działania dla danej sprawy. Jednocześnie w systemie tworzona jest ścieżka, będącą historią obiegu danej sprawy. Ścieżka ta, może zostać później użyta przy tworzeniu nowego obiegu dokumentów, jako zdefiniowana ścieżka obiegu. Sam obieg dokumentów (spraw) realizowany jest poprzez powiązanie danej sprawy, na danym etapie, z konkretnym użytkownikiem (użytkownikami). Osoba taka widzi wówczas daną sprawę wraz z akcją którą powinna na niej wykonać. Gdy użytkownik wykona działanie określone przez daną akcję, sprawa zostaje powiązana z kolejną osobą na ścieżce przepływu dokumentu. Akcją może być oznaczenie zapoznania się z dokumentem, akceptacja lub odrzucenie, praca na dokumencie, czy też dołączenie nowych załączników do sprawy. Po zrealizowaniu akcji użytkownik potwierdza jej wykonanie, co kieruje sprawę do kolejnej osoby przewidzianej na ścieżce przepływu. 16

17 Każdy etap, a co za tym idzie wykonanie każdej akcji jest zapisywane w systemie. W zależności od posiadanych praw dostępu, użytkownicy mogą śledzić etap na którym znajduje się dana sprawa, modyfikować jej ścieżkę przepływu lub zakończyć obieg dokumentów w dowolnym momencie. Użytkownik posiadający prawo do obserwowania sprawy dostaje informacje gdy sprawa pokonuje kolejne etapy w obiegu dokumentu. Ma również możliwość podglądu listy spraw będących w danym momencie w obiegu. Może sprawdzić na jakim etapie znajduje się dana sprawa jak również jej poprzednie i kolejne etapy. Obserwując zrealizowane etapy ma możliwość sprawdzenia jaka akcja została na danym etapie zrealizowana, kiedy i przez kogo. W systemie istnieje również możliwość podglądu spraw historycznych, zakończonych. Analogicznie jak podczas podglądu spraw aktualnych, użytkownik ma dostęp do poszczególnych etapów i akcji w nich wykonanych. Każdy etap może mieć określony czas na wykonanie akcji przez użytkownika. W połączeniu z Modułem raportów i notyfikacji określony użytkownik będzie otrzymywał informację o przebiegu sprawy, jak również o przekroczonym czasie realizacji danego etapu. Zastosowanie modułu workflow wprowadza następujące korzyści: możliwość zdefiniowania dowolnej liczby ścieżek, odpowiadających istniejącym obiegom dokumentów w przedsiębiorstwie, możliwość łatwej i szybkiej weryfikacji w jakim stanie znajduje się sprawa, na jakim jest etapie, kto i do kiedy ma czas na wykonanie danej akcji, do każdej sprawy możemy dołączyć dowolną liczbę załączników, do których w powiązaniu z Modułem uploadera i repozytorium plików, użytkownik ma łatwy i intuicyjny dostęp. Poniżej przedstawiono przykładowy obieg dokumentów, wraz z akcjami wykonywanymi na poszczególnych etapach. Za przykład posłuży zestaw działań, mający na celu zatwierdzenie wykonania usługi przez firmę zewnętrzną. 17

18 Do asystentki trafia wraz z ofertą na wykonanie pewnej usługi od firmy zewnętrznej: o asystentka inicjuję obieg dokumentów z poziomu klienta poczty będącego częścią systemu B2B, o staje się automatycznie załącznikiem w nowo utworzonej sprawie, o wybiera odpowiednią ścieżkę obiegu z zestawu zdefiniowanych ścieżek, o zatwierdza wykonanie etapu. Oferta trafia do dwóch osób: osoby odpowiedzialnej za finanse przedsiębiorstwa oraz osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie wykonania usługi ze strony przedsiębiorstwa: o opiniują oni ofertę zawartą w mailu, dopisując do sprawy odpowiednie uwagi o zatwierdzają wykonanie etapu, sprawa przechodzi do kolejnego etapu, gdy wykonanie obecnego etapu zostanie zatwierdzone przez obie osoby odpowiedzialne. Oferta trafia do Prezesa Zarządu: o Prezes na podstawie zawartych w poprzednim etapie opinii, akceptuje bądź odrzuca ofertę, o obieg dokumentów zostaje zakończony i sprawa zostaje zarchiwizowana. 5.5 Moduły statystyk, trackingu stanów, widoków dedykowanych Są to moduły opcjonalne, nie wymagane do prawidłowego działania systemu B2B. Pozwalają one na lepszą analizę informacji wymienianych w systemie B2B jak również na dostosowanie niektórych widoków aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Moduły te są niejako rozwinięciem funkcjonalności oferowanej przez inne moduły systemu B2B i bazują na ich podstawowym działaniu. Oferują jednak nowe możliwości i lepsze uporządkowanie informacji oferowanych przez system. Moduł statystyk bazuje na podstawowym działaniu modułu raportów. Wykorzystując funkcje generowania raportów, moduł ten oferuje możliwość dynamicznego tworzenia zestawień informacji. Dla każdego elementu systemu który został opisany jako zestaw atrybutów, 18

19 użytkownik może wygenerować swoje własne zestawienie z najbardziej interesującym go zestawem pól danego elementu. Możemy również określić zakres czasowy analizowanych danych. Tak zdefiniowane zestawienie zostaje zapisane w systemie B2B i może zostać udostępnione innym użytkownikom. Następnie, w dowolnym momencie życia systemu, użytkownik ma możliwość wygenerowania danych na podstawie zestawienia. Otrzymuje w ten sposób dostęp do posegregowanych informacji z takich elementów jak np.: projekty, etapy projektów i ich zadania. Przykładowe wykorzystanie Modułu statystyk to zbudowanie zestawienia, w którym otrzymamy informacje na temat czasu poświęconego na realizację zadań projektowych w odniesieniu do czasu przewidzianego, za wybrany okres. Otrzymujemy wówczas raport na podstawie którego możemy w prosty sposób ocenić efektywność pracy osób odpowiedzialnych za realizację zadań, a także sprawdzić ile zadań zostało ukończonych w lub po przewidzianym terminie. Moduł trackingu stanów wykorzystuje funkcjonalność dostarczoną wraz z modułem notyfikacji. Oferuje on możliwość ustawienia w systemie zdarzenia, którego skutkiem będzie wysłanie informacji o jego wystąpieniu. Wiadomość taka może być wysłana zarówno do jednej konkretnej osoby jak i do grupy osób. Zdarzeniami mogą być np.: przekroczony czas zakończenia realizacji zadania, czas przejścia sprawy do kolejnej osoby w obiegu dokumentów, itp. Informacje wysyłane są drogą elektroniczną i mogą to być zarówno wiadomości jak i wewnątrz systemowe notyfikacje systemu B2B. Konfigurując nowe zdarzenie użytkownik określa warunek jego wystąpienia. Może nim być np.: przekroczony czas realizacji zadania lub zmiana stanu sprawy w obiegu dokumentów. Następnie określa się osoby, które zostaną powiadomione gdy zdarzenie wystąpi oraz treść wiadomości którą otrzymają. Dla każdej z osób istnieje możliwość wyboru, czy wiadomość zostanie wysłana wewnętrznym systemem notyfikacji czy jako wiadomość . Moduł widoków dedykowanych umożliwia lepsze dostosowanie widoków aplikacji dla indywidualnych potrzeb użytkowników. Pozwala tym samym na lepszą organizację pracy poprzez personalizację systemu. Za jego pomocą użytkownik może tworzyć różnego rodzaju widoki 19

20 tabelaryczne, zawierające zestawienia potrzebnych mu danych. Każda taka lista zostaje zapisana w systemie jako schemat i jest gotowa do użycia w przyszłości. Zawartość list może być dynamicznie modyfikowana. Użytkownik może przestawiać kolejność prezentowanych danych (kolumn), usuwać lub dodawać nowe kolumny. Źródłem danych dla widoku mogą być elementy systemu opisane przez szereg atrybutów, jak projekty, etapy, zadania, ale też we współpracy z modułem statystycznym, mogą nimi być dynamicznie tworzone zestawienia informacji. Funkcjonalność ta zapewnia szerokie możliwości dopasowania prezentowanych przez system informacji, do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przykładem zastosowania Modułu widoków dedykowanych może być jego połączenie z Modułem zarządzania lokalizacjami. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do danych projektowych ułożonych w taki sposób, aby każdy użytkownik w jasny i przejrzysty sposób mógł uzyskać potrzebne mu informacje na temat projektów. 5.6 Moduł zarządzania operandami i centralny moduł zarządzania, moduł zarządzania czasem pracy Moduł zarządzania operandami, centralny moduł zarządzania oraz moduł zarządzania czasem pracy integrują ze sobą wszystkie pozostałe komponenty systemu B2B. Sterują on przepływami, notyfikacjami, raportami i lokalizacjami. Odpowiada bezpośrednio za prezentację danych na ekranie użytkownika końcowego (graficzny interfejs użytkownika) oraz sterowanie dostępem do poszczególnych funkcjonalności systemu zgodnie z nadanymi użytkownikowi uprawnieniami przez upoważnioną do tego osobę. Głównym ekranem aplikacji (odpowiada za to centralny moduł zarządzania) jest pulpit użytkownika, który zawiera następujące elementy: powiadomienia systemowe (informacje o ważnych akcjach w systemie pobrane z Modułu raportów i notyfikacji), projekty użytkownika wraz z najważniejszymi informacjami o nich (np. opóźnienia realizacji zadań) pobrane z Modułu zarządzania lokalizacjami, 20

21 informacje o aktualizacjach w repozytorium plików w katalogach udostępnionych użytkownikowi, komponent administracyjny widoczny tylko dla administratora systemu. Powiadomienia systemowe wyświetlane są w formie przewijanej listy z możliwością przejścia bezpośrednio do dedykowanego widoku powiadomień, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat każdego powiadomienia. Każde z powiadomień jest ukrywane po przeczytaniu przez użytkownika. Lista projektów agreguje najważniejsze bieżące informacje o projektach tak, aby bez konieczności wchodzenia w dany projekt można było dowiedzieć się o nowych komentarzach, nowych zakończonych zadaniach, opóźnieniach w realizacji zadań oraz ile czasu pozostało do zakończenia całości projektu. Aktualizacje w repozytorium plików w katalogach udostępnionych użytkownikowi prezentowane są w sposób podobny do powiadomień systemowych. Wyświetlana jest lista w formie drzewa z nazwami folderów oraz oznaczeniem czy w danym folderze jakiś plik został zaktualizowany i trzeba o tym poinformować użytkownika. W tym komponencie istnieje także możliwość szybkiego wgrywania plików poprzez wskazanie pliku z systemowego okna wyboru plików. Istotnym elementem tego modułu jest także obsługa definiowania dodatkowych atrybutów dla obiektów opisanych w pozostałych modułach. Moduł ten opowiada za dostarczenie interfejsu do obsługi definiowania takich atrybutów przez podanie następujących informacji: nazwa, typ (np.: tekst, liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa, wartość logiczna, lista wyboru), wartości domyślne i graniczne, edytowalność (możliwość zdefiniowania, którzy użytkownicy mają możliwość edytowania danego atrybutu na formularzu), widoczności (możliwość zdefiniowania, dla których użytkowników atrybut jest widoczny w systemie). 21

22 Za pośrednictwem Centralnego modułu zarządzania można także w łatwy sposób analizować czas pracy zarówno poświęcony na realizację zadań projektowych, jak i na edytowanie dokumentów znajdujących się w repozytorium plików. Widok zawiera skumulowane dane z pozostałych modułów systemowych i prezentuje zaangażowanie poszczególnych użytkowników w realizację zadań. Dodatkowo możliwość filtrowania na podstawie okresu, projektu oraz zadania znacznie ułatwia analizę czasu pracy poszczególnych użytkowników. Administrator systemu posiada dostęp do danych użytkowników systemu B2B. Za pośrednictwem przygotowanych mechanizmów może nimi zarządzać: tworzyć nowe konta, edytować konta istniejące, usuwać konta nieaktywne blokować/odblokowywać konta użytkowników. 5.7 Moduł zarządzania lokalizacjami Moduł pozwalający na uporządkowanie rozległej bazy wiedzy projektowej oraz zarządzanie zasobami w ramach realizowanych projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą: scalanie bazy wiedzy w ramach danego projektu, zarządzanie realizacją projektu, zapewnienie platformy do wymiany informacji w ramach projektu, raportowanie aktualnego stanu projektu, informowanie o zmianach w projekcie (za pomocą modułu notyfikacji). Moduł zarządzania lokalizacjami jest przewidziany do wymiany informacji, przydziału zadań oraz weryfikacji wykonania zadań w ramach realizacji projektu. Ma on szczególne zastosowanie w przypadkach, gdzie realizacja zadania wymaga zaangażowania wielu osób w następujących po sobie etapach. Jednocześnie pozwala na zebranie całej wiedzy potrzebnej do realizacji projektu 22

23 w jednym miejscu tak, aby była ona dostępna dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt na każdym etapie jego realizacji. Tworzenie bazy wiedzy projektowej może odbywać się na każdym etapie realizacji projektu. Na bazę wiedzy mogą składać się wszelkiego typu załączniki, będące jednocześnie zasobami w systemie B2B jak i informacje wymieniane pomiędzy członkami zespołu projektowego w trakcie trwania projektu. Jako nośnik zasobów wykorzystany zostanie Moduł uploadera i repozytorium plików. Konkretne zasoby mogą zostać powiązane z projektem. Jednocześnie Moduł uploadera zapewni wymianę zasobów pomiędzy urządzeniami użytkowników oraz ich synchronizację. Moduł pozwala na definiowane kolejnych etapów, które składają się na realizację projektu. W ramach każdego etapu możemy zdefiniować szereg zadań i przydzielić je do wykonania poszczególnym osobom. Etapy mają jedynie charakter informacyjny, pozwalający na lepsze zarządzanie projektem. Ich podstawowym celem jest grupowanie zadań tak, aby projekt był bardziej przejrzysty dla osoby nadzorującej. Każde zadanie będzie miało określony maksymalny czas wykonania, a jego zrealizowanie przez osobę odpowiedzialną musi zostać zaraportowane w systemie B2B. Przydział zadania może być w każdym momencie zmieniony tak, aby zapewnić obsługę nieprzewidzianych sytuacji losowych podczas realizacji projektu. Osoby realizujące poszczególne zadania mają dostęp do bazy wiedzy powiązanej z projektem. Dostęp do poszczególnych zasobów zostaje określony na podstawie praw przyporządkowanych do danych osób. Możemy więc zarządzać, które zasoby mają być widziane przez osoby odpowiedzialne podczas realizacji przez nie konkretnego zadania. Po zakończeniu realizacji zadania osoba odpowiedzialna raportuje jego wykonanie. Zadanie takie jest wówczas widoczne jako wykonane, do zatwierdzenia przez osobę nadzorującą. Może ona zwrócić zadanie do osoby odpowiedzialnej, w celu poprawy wykonanego zadania lub uzupełnienia bazy wiedzy. Osoba odpowiedzialna ma wgląd do projektów w których zostały przydzielone jej jakieś zadania. W ramach projektu ma dostęp do zadań, które zostały jej przydzielone do realizacji. 23

24 Osoba nadzorująca projekt ma możliwość dodawania etapów i zadań w ramach projektu w trakcie jego trwania. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, w której podczas realizacji projektu wynikną okoliczności wymagające dodatkowych aktywności do jego zakończenia. Tworząc nowe zadanie osoba nadzorująca przypisuje je do konkretnej osoby odpowiedzialnej za jego realizację. Może jednak nie przekazywać zadania do wykonania od razu. W ten sposób zadania istnieją w systemie, można dodawać do nich odpowiednie załączniki i edytować opis zadania, a jednocześnie jest ono nie widoczne dla osoby odpowiedzialnej za jego realizację. Zadanie takie stanie się widoczne do wykonania dla osoby odpowiedzialnej w momencie gdy osoba nadzorująca przekaże je do wykonania. W ten sposób może ona w dowolny sposób ustalać kolejność wykonywania zadań, czy też zmieniać przydział zadań w trakcie trwania projektu. Aby zapewnić elastyczność systemu zarówno projekt, jak i etap oraz zadanie mogą być opisane przez szereg atrybutów. Osoba tworząca nowy projekt, etap lub zadanie ma możliwość dodania pól, które rozszerzą podstawowy zakres informacji, przechowywany przez każdy z elementów modułu. Dodatkowymi atrybutami mogą być wartości tekstowe, liczbowe, słownikowe oraz logiczne. Możemy w ten sposób dowolnie modyfikować szablony elementów dostosowując początkowy opis elementu do rzeczywistych wymagań użytkowników. Jedną z ważniejszych funkcjonalności realizowanych przed moduł jest zapewnienie platformy wymiany informacji projektowych. W ten sposób wszystkie informacje wymieniane pomiędzy członkami zespołu projektowego pozostają ściśle powiązane z samym projektem. Są łatwo dostępne dla każdego członka zespołu i archiwizowane wraz z projektem po jego zakończeniu. Wymiana informacji realizowana jest za pośrednictwem krótkich wiadomości tworzonych w systemie B2B w ramach projektu. Nadawcami wiadomości mogą być zarówno osoby realizujące poszczególne zadania jak i osoba nadzorująca. Wiadomości grupowane są w wątki, tak, aby powstał przejrzysty zapis wymiany informacji. Kolejnym ważnym elementem modułu zarządzania lokalizacjami jest podsystem raportowania stanu projektów. Osoba posiadająca odpowiednie prawa w systemie B2B ma dostęp do tabelarycznego zestawienia, informującego o aktualnym stanie realizowanych projektów. Jest to 24

25 jednocześnie miejsce w systemie, gdzie mamy dostęp do wszystkich projektów, etapów i zadań. Możemy przeglądać zarówno historyczne, ukończone już zadania, jak i te nie przypisane jeszcze do konkretnych osób lub będące w trakcie realizacji. Podstawowy widok zapewnia informacje o przebiegu każdego projektu, liczbie zrealizowanych już zadań i etapów oraz tych które pozostają do realizacji. Dostępna jest również informacja, które osoby zostały przydzielone do realizacji poszczególnych zadań. Na podstawie maksymalnego czasu wykonania każdego zadania oraz rzeczywistego czasu wykonania możemy zobaczyć czy projekt nie ma opóźnień, a jeśli tak, to ile ono obecnie wynosi i jaki jest planowany czas jego zakończenia. Pozwala to na ciągłe monitorowanie przebiegu projektów, w dowolnej chwili z dowolnego miejsca. Jednocześnie otrzymujemy narzędzie, dzięki któremu możemy odpowiednio wcześnie zareagować, gdy zagrożone jest planowe ukończenie projektu. Ponieważ projekt, etap i zadanie mogą być opisane przez szereg dynamicznie dodawanych atrybutów, mamy również możliwość modyfikacji zestawienia tabelarycznego. Funkcjonalność tą uzyskamy w połączeniu z Modułem widoków dedykowanych. W każdym zestawieniu, możemy dowolnie dodawać i usuwać kolumny, które mają się na nim znaleźć. Dodając kolumny do zestawienia korzystamy z pól zdefiniowanych jako atrybuty opisujące pozycje, będące elementami danej listy. Zmodyfikowane w ten sposób zestawienia zostają zapisane w systemie B2B i pozostają wyświetlane w dany sposób dla użytkownika który je zmienił. Dzięki temu każdy użytkownik może dowolnie modyfikować wygląd zestawień tak, aby znajdowały się na nim najbardziej przydatne informacje z jego punktu widzenia. Pozwala to na dowolną personalizację systemu pod kątem danego użytkownika. W połączeniu z Modułem notyfikacji otrzymujemy funkcjonalność która pozwala nam na wyzwalanie notyfikacji w określonych sytuacjach. Osoba nadzorująca może otrzymywać notyfikację o takich wydarzeniach jak: przekroczenie czasu wykonania zadania przez osobę odpowiedzialną, zakończenie wykonania zadania, nowa wiadomość projektowa. 25

26 5.8 Moduły backupu i archiwizacji Moduł odpowiada za dwie bardzo istotne w bezpieczeństwie danych przechowywanych przez system kwestie: archiwizację danych, kopie bezpieczeństwa danych, które zapewniają zachowanie maksymalnego możliwego bezpieczeństwa i odtwarzalności pracy systemu oraz optymalnej wydajności całego systemu B2B. Moduł archiwizacji danych umożliwia uprawnionym użytkownikom oznaczenie danych przechowywanych w systemie jako dane archiwalne. Zadaniem modułu jest przeniesienie takich danych do bazy danych archiwalnych, aby nie obciążały systemu transakcyjnego. W każdym momencie możliwy jest odczyt takich danych przez osoby do tego uprawnione (organy prawne lub organy państwowe) do celów wyjaśnień lub postępowań sądowych. Moduł przewiduje dostępność tych danych dla uprawnionych użytkowników systemu jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach. Danymi archiwalnymi mogą być na przykład faktury wystawione 5 lat wcześniej. Nie ma konieczności przechowywania tych danych w bazie głównej systemu, ponieważ nie są już brane pod uwagę przy wyliczaniu statystyk oraz prezentowaniu zestawień. Mogą jednak przydać się w przypadku zaistnienia nieprawidłowości formalnych. W takim przypadku odpowiednie organa (na przykład urząd skarbowy lub prokuratura) mogą poprosić administratora systemu o możliwość wglądu w dane archiwalne. Moduł backupowania danych odpowiedzialny jest za zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa podczas pracy z systemem. Regularnie wykonywane kopie bezpieczeństwa krytycznych danych z bazy danych pozwolą na szybką odtwarzalność stany systemu w przypadku ewentualnej awarii. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są nie rzadziej niż raz na 24 godziny, co pozwoli na przywrócenie stanu systemu do stanu maksymalnie dobę wcześniej. W przypadku wystąpienia 26

27 awarii działanie systemu B2B będzie mogło zostać wznowione w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Kopie bezpieczeństwa są przechowywane na innej macierzy dyskowej oraz zwielokrotniane, co powoduje, że nawet w przypadku awarii backupu istnieją jeszcze inne kopie zapasowe tych danych, przez co sytuacja, w której odzyskanie danych będzie niemożliwe z praktycznego punktu widzenia nie powinna się zdarzyć. 5.9 Diagram modułów 27

28 6 Zmiany procesów w przedsiębiorstwie Główną zmianą, dotyczącą wewnętrznej polityki działania, będzie uruchomienie systemu informatycznego typu B2B, który wprowadzi nowy, zautomatyzowany model współpracy firmy Lancelot i wybranych firm partnerskich. Głównymi efektami wdrożenia będą: oszczędność czasu pracy dzięki wyeliminowaniu konieczności organizacji bezpośrednich spotkań z Partnerami, wspieranie aktywnej pracy grupowej pracowników firmy Lancelot i Partnerów, odbiurokratyzowanie współpracujących firm (mniejsza liczba papierowych dokumentów na rzecz dokumentów elektronicznych, przechowywanych na urządzeniach serwerowych i komputerach firmowych), większe możliwości pozyskania nowych partnerów biznesowych i realizacji nowych zleceń, lepsze planowanie zasobów ludzkich i finansowych na potrzeby konkretnych zleceń, wydajniejsze wykorzystanie wewnętrznych systemów firmy Lancelot i Partnerów, w zintegrowanym systemie klasy B2B. Projekt wprowadza zasadnicze zmiany w czterech procesach biznesowych realizowanych w firmie Lancelot: proces wspomagania komunikacji połączonych zespołów projektowych Lancelot i Partnerów, proces zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów biznesowych we wspólnych projektach, proces zarządzania zadaniami we wspólnych projektach, proces sporządzania analiz, wspomagania procesu decyzyjnego i oceny ryzyka w trakcie trwania prac projektowych. W wyniku realizacji projektu zmienią się wyżej wymienione procesy organizacyjne przedsiębiorstwa (tzw. reengineering procesów) oraz zostaną wprowadzone rozwiązania 28

29 informatyczne usprawniające organizację (m.in. zarządzanie projektami, workflow/obieg dokumentów, elektroniczna wymiana danych). Zmianie ulegnie model kooperacji między firmą Lancelot a Partnerami. Dzięki wdrożeniu Systemu B2B nastąpi poprawa jakości i efektywności działania w obszarze procesów objętych systemem B2B, a także planowany jest znaczący wzrost przychodów. W sektorze B2B firma Lancelot i Partnerzy będą stymulować tworzenie wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej z Partnerami objętymi projektem, a także z innymi Partnerami, którzy są planowani do współpracy w ramach platformy B2B w okresie trwałości projektu (dzięki skalowalności wdrażanego rozwiązania). Stanie się to poprzez wdrożenie platformy B2B, czyli rozwiązania ICT (ang. Information and Communications Technology) w przedsiębiorstwach objętych projektem. Konieczność składania wizyt w biurze firmy Lancelot przez pracowników Partnerów zostanie ograniczona do minimum, zmniejszeniu ulegnie częstotliwość kontaktów telefonicznych, a wprowadzenie elektronicznej wymiany informacji w znacznej mierze wyeliminuje dokumenty papierowe. Wszystkie te zmiany przyczynią się to do zmniejszenia kosztów i oszczędności czasu, zarówno w firmie Lancelot, jak i u współpracujących Partnerów. 7 Przedsiębiorstwa współpracujące (Partnerzy) Realizacja projektu B2B wiąże się ze zmianą zakresu i sposobu obsługi procesów biznesowych prowadzonych przez Partnerów we współpracy z firmą Lancelot po wdrożeniu systemu B2B i dotyczy następujących podmiotów: ALLPlayer Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa BitTorrent, Inc. Technologie informatyczne wykorzystane do opracowania i stworzenia nowego Systemu B2B opierać się będą na najnowszych dostępnych rozwiązaniach informatycznych i mają na celu doprowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów firmy Lancelot w kierunku optymalizacji prowadzonej działalności operacyjnej we współpracy z partnerami biznesowymi. 29

30 System ma również charakteryzować się możliwościami takiej rozbudowy, aby pozwolić na nieograniczony rozwój firmy (zwiększenie liczby odbiorców poprzez wykonywanie większej liczby danych). W ramach projektu nastąpi implementacja elektronicznej wymiany danych (EDI) w standardzie XML. Lancelot oraz Partnerzy będą wspólnie uczestniczą w procesie zarządzania projektami informatycznymi, stąd też, każda z firm realizując działania biznesowe, tworzy szereg dokumentów. Wdrożenie narzędzia EDI pozwoli zarówno na importowanie jak i eksportowanie danych bezpośrednio pomiędzy systemami informatycznymi partnerów biznesowych, ale będzie ono również wykorzystywane do współpracy z odbiorcami. Systemy Partnerów z którymi integrować się będzie firma Lancelot to aplikacje wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, kontaktami z klientami i/lub projektami wdrożone w różnych zakresach: ALLPlayer Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa: o Skype komunikator internetowy, o Redmine system zarządzania projektami, o dodatkowo komunikacja poprzez wiadomości . BitTorrent, Inc.: o SalesForce system zarządzania relacjami z klientami (CRM), o Redmine system zarządzania projektami, o Trello system zarządzania przekazem informacji. Integracja wykonana zostanie za pomocą mechanizmów wymiany danych przy wykorzystaniu formatu EDI oraz dokumentów w formatach XML, XLS, bądź plików płaskich (w zależności od możliwości danego systemu) oraz wewnętrznych formatach akceptowanych przez oprogramowanie używane przez Partnerów. Do przesyłania dokumentów używane będą protokoły FTP, HTTP. Na życzenie partnera dokumenty wysyłane będą także w formie a (System B2B będzie wysyłał automatycznie maile wraz załącznikami w odpowiednim formacie). 30

31 Platforma sprzętowo-systemowa zostanie dobrana w sposób umożliwiający łatwe skalowanie systemu (spodziewany jest istotny wzrost obciążeń Systemu B2B wraz z rozwojem współpracy pomiędzy Partnerami i firmą Lancelot oraz poprzez przyłączenie do Systemu B2B nowych podmiotów). Aplikacja będzie pracowała na serwerze Linux i wykorzystywała bazę danych zarządzaną przez MySQL lub równoważny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. 7.1 Usługi świadczone na rzecz Partnerów Stałe monitorowanie sytuacji na docelowym rynku Sprawdzanie, ustalanie alertów w Google Alerts albo bezpośrednio w systemach typu Brand24, w celu monitoringu Internetu: Bittorrent: o z jednej strony media nowoczesne: blogosfery, social media, o z drugiej strony media klasyczne: czytanie i sprawdzanie literatury, czasopism branżowych związanych z producentami urządzeń konsumenckich (np. Panasonic, Sony, Manta) na rynku europejskim. ALLPlayer: o monitorowanie rynku gier i podzespołów komputerowych dla graczy, monitorowanie producentów gier i podzespołów komputerowych. Na podstawienie zebranych informacji generowane są i dystrybuowane raportów do firm Partnerów w cyklu tygodniowym. Potrzeby związane z wdrożeniem Systemu B2B: Tworzenie priorytetów możliwość wyznaczania, wśród wielu zadań równoległych, priorytetów w ramach raportowania, monitorowania i szukania klientów. 31

32 Zarządzanie procesem przydziału zadań zlecanych podwykonawcom partnerzy wyznaczają priorytety, nadają wagę zadaniom w ramach projektu (np. zrobienie raportu na temat danej marki) Przygotowanie raportów z wyszukiwania potencjalnych partnerów handlowych Raporty z wyszukiwania potencjalnych partnerów handlowych spełniających warunki współpracy wyznaczone przez Partnerów w formacie PDF lub analogicznym prezentują nowe trendy na rynku, umożliwiające podjęcie decyzji biznesowych (aktualnie wykorzystywany jest systemu KNote). Potrzeby związane z wdrożeniem Systemu B2B: Możliwość określania ważności projektów i ich wyświetlanie w porządku chronologicznym od najnowszego projektu do najstarszego. Grupowanie raportów w danym projekcie. Lepsza komunikacji z Partnerami dzięki możliwości uzyskiwania przez Lancelot informacji, która pozwoli skonfrontować dane pozyskane przez Lancelot z danymi pozyskanymi przez Partnerów i przygotować bardziej obiektywne dane związane z lepszym dopasowaniem. Możliwość raportowania rynku przez firmy zewnętrzne, zbieranie opinii. Możliwość automatycznego tworzenia raportu zbiorczego na podstawie raportów cząstkowych. Raport zbiorczy powinien być połączony z alertami alert pojawia się, jeżeli np. przygotowanie raportu cząstkowego przekracza określony termin. W przypadku przydzielenia podzadania możliwość odbioru informacji przez wykonawcę w postaci e- maila lub informacji typu pop-up. Feedback powinno dotyczyć pozyskiwania przez poszczególne osoby informacji cząstkowych do raportu, uwzględniania źródła. Możliwość definiowania znaczników (tagów). 32

33 7.1.3 Przygotowanie dla Partnerów spotkań z przedstawicielami potencjalnych partnerów handlowych Obecnie do komunikacji z potencjalnymi partnerami wykorzystywany jest serwis zewnętrzny LinkedIn. Zebrane w ten sposób informacje np. czy istnieje możliwość spotkania z potencjalnym partnerem, czy uczestniczy w imprezach targowych, itp. zapisywane są w formie papierowej. Brak elektronicznego obiegu niniejszych informacji. Potrzeby związane z wdrożeniem Systemu B2B: Zamieszczenie w systemie B2B danych LinkedIn, w których będzie można przechowywać zadania związane z szansami biznesowymi (ang. lead), a następnie na podstawie realizacji tych zadań generować raporty prezentujące prace wykonane przez Lancelot dla Partnerów. Dane związane z zarządzaniem kontaktami na serwisach zewnętrznych powinny być zapisywane i raportowane w systemie B2B. W trakcie realizacji spotkania powinna istnieć możliwość wysłania zaproszenia do stron w celu spotkania Asystowanie w negocjacjach Partnerów z potencjalnymi partnerami handlowymi Firma Lancelot asystuje w negocjacjach Partnerów z potencjalnymi partnerami handlowymi w kwestiach dotyczących ustalenia warunków współpracy. Wyniki takich spotkań w formie notatek rejestrowane są ręcznie. Potrzeby związane z wdrożeniem Systemu B2B: Możliwość tworzenia notatek ze spotkań w postaci formularza online (wymagane informacje to m.in. uczestnicy, data negocjacji, cel negocjacji, główne ustalenia, plan kolejnych działań). Możliwość uzupełnienia formularza online na dowolnym urządzeniu przenośnym z dostępem do Internetu. 33

34 Docelowo także możliwość automatycznego wpisywania do systemu informacji z wizytówek (digitalizacja wizytówek) Uczestnictwo w targach, akcjach promocyjnych oraz prezentacjach Partnera Potrzeby związane z wdrożeniem Systemu B2B: Zarządzanie przepływem informacji związanym z akceptacją danego tekstu, grafiki do prezentacji potrzeba automatyzacji względem sytuacji obecnej. Wysyłka mailowa, potrzeba zautomatyzowania mailingu konfigurowalnego (dopasowanego do konkretnego odbiorcy) Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności Doradzanie na jakim rynku prowadzić działalność, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności, dobór działań marketingowych. Doradzanie podmiotom docelowym, potencjalnym klientom w zakresie rozwiązań oferowanych przez Partnerów. Dostęp do informacji konkurencji i jej wykorzystanie w trakcie świadczenia usług doradctwa. Potrzeby związane z wdrożeniem Systemu B2B: Wdrożenie systemu do bezpośredniej wymiany plików Realizacja działań mających na celu budowę pozytywnego wizerunku Partnera Działania bezpośrednio związane z robieniem miękkiego PR: kontakt z blogosferą, redaktorami, wysyłanie informacji prasowych na temat produktów Partnerów, raportowanie efektów. 34

35 7.2 Zakres integracji w ramach procesów biznesowych Proces wspomagania komunikacji połączonych zespołów projektowych Lancelot i Partnerów System umożliwia skonfigurowanie obsługi wielu kont mailowych przez co udostępnia klientowi i partnerom jednolity interfejs do obsługi wszystkich wiadomości ze skonfigurowanych kont. Wystarczy, że użytkownik poda podstawowe dane swojej skrzynki pocztowej (nazwa użytkownika, hasło, adres serwera) i będzie miał możliwość wysyłania i odbierania poczty z wbudowanego w system klienta. Sprawdzanie poczty na wszystkich skonfigurowanych skrzynkach odbywa się automatycznie w określonych odstępach czasowych i jest zarządzane przez system. Obsługa systemu mailowego w systemie udostępnia użytkownikom dodatkowe opcje wspomagające prace w zespole. Mail jest zintegrowany z Modułem workflow, dzięki czemu każda wiadomość może zostać przekształcona na zadanie. Nie trzeba kopiować treści i przechodzić do osobnego modułu systemu. Wystarczy przy danej wiadomości kliknąć przycisk tworzący zadanie i system automatycznie doda je do listy zadań. Obsługa dalszych procesów związanych z zadaniami, o których informacje przekazywane są w mailach jest także zintegrowana z klientem mailowym. Każda następna wiadomość jest identyfikowana przez system i rozpoznawana, jako powiązana z utworzonym zadaniem, przez co cała wymiana informacji związanych z danym zadaniem jest widoczna także w Module workflow. Komunikacja kończy się, kiedy użytkownik tworzący zadanie oznaczy jego status, jako zakończone. Użytkownik końcowy korzysta z klienta pocztowego, który integruje skonfigurowane skrzynki mailowe oraz umożliwia na podstawie wiadomości do nich przychodzących tworzenie zadań. Istotną cechą procesu wspomagania komunikacji jest możliwość tworzenia załączników z plików znajdujących się w repozytorium plików. Każda wiadomość może zawierać wiele odnośników do plików z repozytorium. W przypadku, gdy użytkownik chce załączyć plik z zewnątrz, może to 35

36 zrobić przez Moduł uploadera, który jest zintegrowany z klientem poczty. Dzięki temu załączony plik od razu znajdzie się we wskazanej przez użytkownika lokalizacji. Próba otwarcia załącznika będącego odnośnikiem do pliku znajdującego się w repozytorium plików poprzedzana jest sprawdzeniem uprawnień użytkownika do otwarcia tego pliku. Zabezpieczenia systemowe nie pozwolą na otworzenie pliku użytkownikowi, który nie posiada do niego uprawnień. Przykładowy proces jaki można zrealizować przy pomocy mechanizmów udostępnianych przez system B2B może wyglądać tak jak przedstawiono na poniższym rysunku. Pracownik Partnera wysyła do swojego przełożonego wiadomość o konieczności przygotowania analizy rynkowej dla jednego ze swoich klientów. Przełożony jako osoba odpowiedzialna za kontakty z firmą Lancelot generuje nowe zadania w systemie B2B na podstawie odebranej wiadomości e- mail. Przypisanie właściwej kategorii zadania uruchamia zdefiniowany obieg dokumentów, w wyniku czego zadanie zostaje przypisane do właściwej osoby w firmie Lancelot, która zatwierdza je i uruchamia w ten sposób kolejne kroki workflow. W wyniku realizacji zadania zostają z nim powiązane dokumenty stanowiące wynik przeprowadzonej analizy. Notyfikacja o zakończeniu zadania trafia do pracownika Partnera, który przesyła rezultat wykonania zadania jako wiadomość do osoby, która zgłosiła takie zapotrzebowanie. 36

37 Pracownik Partnera odpowiedzialny za kontakty z Lancelot Utworzenie zadania na podstawie Odebranie wiadomości Pracownicy firmy Lancelot Realizacja zadania, dołączenie plików z repozytorium System B2B Odebranie wiadomości Wysłanie wiadomości Osoba odpowiedzialna za realizację zadania ze strony firmy Lancelot Pracownika Partnera Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z integracji w ramach procesu wspomagania komunikacji są: kumulowanie wiadomości mailowych z różnych źródeł (skrzynek pocztowych) w jednym miejscu, 37

38 możliwość prowadzenia realizacji zadań (spraw) bez konieczności uruchamiania Modułu workflow, linkowanie do plików znajdujących się w repozytorium plików oraz automatyczny upload nowych załączników mailowych do repozytorium. Integracja komunikacji jest zorganizowana w sposób przyjazny dla użytkownika i koncentruje się na maksymalnym wykorzystaniu opcji niezbędnych do efektywnej komunikacji zachowując przy tym ergonomię interfejsu i prostotę funkcjonalności. Oznacza to, że użytkownik nie musi mieć świadomości istnienia pewnych mechanizmów, a system wykonuje czynności automatycznie wyręczając użytkownika. Pozwala to na bardzo dużą oszczędność czasu w procesie komunikacji zespołów projektowych firmy i jej partnerów Proces zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów biznesowych we wspólnych projektach Ważnym aspektem systemu jest realizacja obiegu dokumentów biznesowych, pomiędzy Lancelot a Partnerem. Proces ten znajduje zastosowanie w takich konkretnych przypadkach jak: uzgadnianie spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi, tworzenie notatek z negocjacji Partnerów z potencjalnymi partnerami handlowymi, zarządzanie przepływem informacji związanym z akceptacją danego tekstu, grafiki do prezentacji. Inicjatorem nowego obiegu dokumentów może być zarówno Partner jak i Lancelot. Istnieje kilka sposobów na zainicjowanie nowego dokumentu: dana osoba wypełnia odpowiedni formularz udostępniony użytkownikom końcowym systemu B2B, Partner importuje informacje początkowe ze swojego systemu do systemu B2B tworząc tym samym nowy dokument w systemie B2B, utworzenie dokumentu odbywa się jako odpowiedź na odebrany , wówczas jego treść stanowi informację początkową dokumentu. 38

39 W tak utworzonym dokumencie mamy możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji opisowych oraz dodania załączników. Aby wysłać dokument w obieg, osoba tworząca dokument może następnie przesłać go do innych osób lub wybrać zdefiniowaną wcześniej ścieżkę obiegu. System B2B poprzez mechanizmy obiegu dokumentów będzie realizował następujące typy obiegu dokumentów: Standardowe, schematyczne gdzie wymiana informacji między stronami wymaga przejścia dokumentu pomiędzy tymi samymi osobami po stronie Partnera jak i Lancelot. Przykładem takiego procesu jest akceptacja tekstów i/lub grafiki do prezentacji. Niestandardowe gdzie osoby zaangażowane w wymianę informacji zależą od konkretnego przypadku sprawy. Przykładem takiego procesu jest uzgadnianie spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Aby rozpocząć proces akceptacji zasobów do prezentacji osoba odpowiedzialna po stronie Lancelot sporządza za pomocą formularza w systemie B2B notatkę z prośbą o akceptację danego zasobu w celu użycia jej w prezentacji. Dołącza do sprawy konkretny zasób a następnie wybiera zdefiniowaną wcześniej ścieżkę obiegu, służącą do akceptacji zasobów przez Partnera. Po zatwierdzeniu operacji system B2B umieszcza dokument w panelu użytkownika końcowego systemu osoby odpowiedzialnej za akceptację po stronie Partnera. Jednocześnie drogą mailową i/lub poprzez notyfikacje systemu B2B osoba ta zostaje poinformowana o otrzymaniu nowego dokumentu do akceptacji. Ma ona dostęp do notatki wprowadzonej przez osobę inicjującą jak i do pliku zasobu który powinien zostać zaakceptowany. Następnie umieszcza ona odpowiedni komentarz i zatwierdza operacje. Dokument wraca tym samym do osoby inicjującej która ma dostęp do komentarza umieszczonego przez osobą akceptującą. 39

40 Osoba przygotowująca prezentację po stronie firmy Lancelot Prośba o akceptację zasobów Informacja o akceptacji zasobów Osoba akceptująca prezentację po stronie Partnera System B2B Innym przykładem użycia procesu obiegu dokumentów jest wymiana informacji dotyczących uzgadniania i obsługi spotkań z partnerami biznesowymi. W tym celu osoba odpowiedzialna za kontakty z partnerami handlowymi po stronie Partnera tworzy w systemie B2B dokument zawierający podstawowe informacje na temat potencjalnego partnera handlowego. Dokument ten zostaje przesłany następnie do osoby w Lancelot, której zadaniem jest umówienie spotkania z partnerem. Gdy termin zostaje ustalony, osoba ta uzupełnia informacje dotyczące spotkania i przesyła go do osób, które zarówno ze strony Partnera jak i Lancelot będą brały w nim udział, celem potwierdzenia uczestnictwa. Gdy osoby zaangażowane w spotkanie potwierdzą w nim swój udział, dokument wraca do osoby która prosiła o potwierdzenie. Następnie zostaje wybrana osoba odpowiadająca za tworzenie notatek ze spotkania i do niej dokument zostaje przesłany. Podczas samego spotkania osoba ta ma możliwość za pomocą formularza dostępnego w kliencie końcowym systemu B2B, do wprowadzania notatek, dołączania plików binarnych, itp. Po zakończonym spotkaniu dokument wraz z całą zebraną 40

41 podczas jego obiegu informacją, zostaje przesłany do osoby po stronie Partnera, która może dany dokument przesłać do innych osób, jak też zakończyć jego obieg. Osoba wprowadzająca dane kontaktowe potencjalnego partnera handlowego Dane kontaktowe partnera Informacje o przebiegu negocjacji Osoby uczestniczące w negocjacjach Potwierdzenie terminu spotkania System B2B Notatka z przebiegu spotkania Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnym partnerem handlowym Osoba odpowiedzialna za raportowanie przebiegu negocjacji Podczas każdego obiegu dokumentów osoby do których w danej chwili dokument został przesłany, mogą otrzymywać powiadomienia poprzez lub wewnętrzny system notyfikacji. W zależności od praw przyznanych danym osobom mają one wgląd w całość lub część informacji 41

42 wymienianych podczas obiegu dokumentów. Informacje te pozostają zarchiwizowane w systemie B2B po zakończeniu danej sprawy i zawsze istnieje do nich dostęp. Dzięki implementacji procesu obiegu dokumentów firma Lancelot uzyska następujące korzyści: szybka i łatwa komunikacja z Partnerem celem akceptacji zasobów użytych w prezentacjach, przejrzysty sposób uzgadniania spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi, przechowywanie w jednym, łatwo dostępnym miejscu jakim jest system B2B, wszystkich informacji, potrzebnych podczas negocjacji, jak i będących wynikiem tych negocjacji Proces zarządzania zadaniami we wspólnych projektach Partner będzie miał możliwość inicjacji i obserwacji wykonywania projektów po stronie Lancelot. Stworzenie nowego projektu dokonuje on za pomocą formularza dostępnego dla Partnera w systemie B2B lub poprzez zaimportowanie projektu z systemu projektowego Partnera. W ten sposób będzie miał on możliwość inicjacji nowego projektu, którego realizacja powinna przebiegać po stronie Lancelot. Inicjując nowy projekt, Partner, definiuje zadania które powinny zostać zrealizowane w ramach projektu. Do każdego z zadań może określić priorytet ważności oraz proponowany czas realizacji. Zarówno do projektu jako takiego, jak i do poszczególnych zadań może on definiować opis oraz dołączać dokumenty w dowolnym formacie, które stanowią dane potrzebne do realizacji zadania lub całości projektu. Tak skonfigurowany projekt przekierowuje on do osoby nadzorującej. Osoba ta jest odpowiedzialna w Lancelot za realizację projektu. Osoba odpowiedzialna po stronie Lancelot weryfikuje poszczególne zadania i przydziela je osobom które mają zająć się ich realizacją. Na podstawie priorytetów przypisanych do zadań, może grupować je w etapy. Osoby którym przydzielono zadania zostają o tym poinformowane za pomocą odpowiednich notyfikacji. Mają również dostęp do zadań w ramach swojego konta w systemie B2B. 42

43 Partner, jako osoba inicjująca projekt, poprzez system notyfikacji, zostaje poinformowany które zadanie zostało przydzielone do której osoby. Ma również wgląd w całość zestawienia projektów i zadań. W ten sposób zarówno Partner jak i osoba nadzorująca projekt po stronie Lancelot mają stały dostęp do danych projektowych. Osoby realizujące poszczególne zadania raportują ich wykonanie załączając jednocześnie opisy lub dokumenty, które stanowią rezultat wykonanego zadania. Mogą nimi być uzyskane informacje, adresy, wykresy czy zestawienia. Wgląd w wyniki ma zarówno osoba nadzorująca jak i Partner. Zostają oni automatycznie poinformowani o zakończeniu zadania. Następnie Partner, jako osoba która zainicjowała projekt w systemie B2B, dokonuje oceny jego realizacji. Opierając się na jego wynikach raportuje, za pomocą statusu i/lub notatki dołączanej do zadania, czy efekt jest dla niego zadowalający. Na podstawie tej informacji osoba nadzorująca w Lancelot steruje dalszą realizacją zadań w ramach danego projektu. W systemie B2B będzie zatem zamodelowany następujący proces: zainicjowanie projektu przez Partnera, zdefiniowanie zadań składających się na dany projekt, przydzielenie zadań do realizacji po stronie Lancelot, realizacja zadań: o wykonanie prac objętych zadaniem, o dołączenie efektów pracy, zakończenie zadania o przesłanie informacji do Partnera i osoby nadzorującej, o akceptacja wykonania zadania przez Partnera, o zarchiwizowanie zadania i związanych z nim danych w systemie B2B. 43

44 Przedstawiciel Partnera Wprowadzenie projektu do systemu Informacje o przydziale i realizacji zadań Osoby realizujące zadania System B2B Osoby realizujące zadania Osoba nadzorująca realizację po stronie firmy Lancelot Osoby realizujące zadania Dzięki implementacji procesu zarządzania zadaniami w systemie B2B uzyskujemy następujące korzyści: stały i bezpośredni dostęp do informacji wymienianych w ramach projektu, łatwość i szybkość komunikacji pomiędzy Partnerem a firmą Lancelot, wgląd w realizację poszczególnych zadań oraz ich efekty, 44

45 przechowywanie wszystkich informacji związanych z projektem w jednym miejscu oraz możliwość ich archiwizacji i backupu Proces sporządzania analiz, wspomagania procesu decyzyjnego i oceny ryzyka w trakcie trwania prac projektowych Analizowanie, raportowanie i powiadamianie to najważniejsze elementy procesu decyzyjnego w firmie. System integruje dane pozyskane za pomocą wszystkich modułów oraz przetwarza je zgodnie z ustawieniami użytkownika tak, aby efekcie dać mu artefakt wspomagający podjęcie decyzji lub ocenę ryzyka. Najważniejszymi elementami wspomagającymi proces podejmowania decyzji oraz analizę ryzyka w systemie są: automatyczne powiadomienia systemowe możliwe do skonfigurowania przez końcowego użytkownika, raporty w formie wybranej przez użytkownika (tabele, wykresy) oraz przedstawiające dane, którymi jest on zainteresowany. Powiadomienia systemowe są konfigurowalne przez użytkownika, dzięki czemu otrzymuje on wiadomości tylko o istotnych dla niego zdarzeniach. Są one zintegrowane z modułem odpowiedzialnym za organizację komunikacji i wysyłane są w formie specjalnie oznaczonej w systemie wiadomości mailowej. Użytkownik może być przez system automatycznie powiadamiany o zdarzeniach pochodzących z różnych modułów systemowych. Można wskazać dla przykładu następujące zdarzenia: dodanie lub zmiana zasobu, do którego użytkownik posiada uprawnienia w repozytorium plików, dodanie nowego zadania w ramach projektu, do którego użytkownik jest przypisany i w ramach którego podejmuje działania, przekroczenie terminu zakończenia zadania, do którego użytkownik jest wydelegowany i którym się zajmuje, 45

46 przejście sprawy, w której bierze udział użytkownik przez dany punkt, który został ustawiony do powiadamiania. Sporządzanie analiz odbywa się poprzez integrację danych raportowych z całego systemu i przekazanie ich do modułu odpowiedzialnego za prezentację. Prezentacja danych raportowych jest konfigurowalna przez użytkownika. Oznacza to, że użytkownik może określić pożądaną formę wizualną raportu oraz zakres potrzebnych mu danych, które mają zasilić tworzony raport. Proces tworzenia raportu przedstawia schemat poniżej. FORMA ZAKRES DANE FILTRY RAPORT Forma jest rodzajem prezentacji raportu. Można tutaj określić, czy chcemy otrzymać wykres (liniowy kołowy, słupkowy, kolumnowy), czy zwykłą tabelę statyczną. Następnie określić należy zakres, czyli co będzie w odpowiednich elementach raportu. Ustawienia te będą różne w zależności od wybranej formy prezentacji. Na przykład dla tabeli do określenia będą wartości w kolumnach oraz wartości w wierszach. Kolejnym krokiem jest ustalenie danych, którymi chcemy zasilić raport. Należy tutaj wskazać z jakiego podzbioru danych chcemy korzystać. Na koniec można zdefiniować dodatkowe filtry, przez które przechodzić będą dane zasilające raport. Sporządzony raport może być przez użytkownika zapisany i wykorzystany w przyszłości. System wtedy zaktualizuje tylko dane zasilające i nie będzie potrzebne generowanie nowego raportu. Moduł zarządzania czasem pracy jest wykorzystywany do realizacji procesu analizy ryzyka projektowego. Dzięki niemu użytkownik otrzymuje informacje o aktualnym stanie projektów przedstawione w przejrzystej formie. Integracja z Modułem raportów i notyfikacji oraz Modułem workflow pozwala na efektywną analizę postępów projektowych. 46

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 4 2/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8 Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo