Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?"

Transkrypt

1 Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia 2014 roku organizator: Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie więcej na stronie: iea.edu.pl

2 Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Regulamin Konkursu Inny 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 2. Decyzje w imieniu Organizatora podejmuje Dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 3. Temat konkursu jest nawiązaniem do misji organizatora. Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej przygotowuje studentów do pracy z drugim człowiekiem zarówno w roli nauczyciela, jak i arteterapeuty oraz do działalności artystycznej. 2 Temat konkursu 1. Tematem Konkursu jest dowolnie rozumiany przez Uczestników tytułowy Inny. 2. Jury Konkursu będzie brało pod uwagę wszelkie sposoby rozumienia przez Uczestników słowa Inny, w szczególności może ono dotyczyć osób, grup, zbiorowości, których obecność w społeczeństwie oraz przestrzeni publicznej jest marginalizowana i wypierana. 3. Oczekiwaniem Organizatora jest by słowo Inny stanowiło punkt wyjścia do artystycznych rozważań. 3 Przedmiot i cel Konkursu 1. Konkurs służy wybraniu najlepszych prac artystycznych poświęconych tematowi Konkursu. 2. Celem konkursu jest: zwalczanie dyskryminacji osób, grup, zbiorowości, których obecność w społeczeństwie jest marginalizowana i wypierana. Propagowanie tolerancji i akceptacji dla inności, uwrażliwienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności przyszłych studentów Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 4 Uczestnicy Konkursu 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce (liceów, techników, studium podyplomowych, także szkół i klas o profilu artystycznym itp.). 2. W momencie zgłoszenia Uczestnik musi posiadać status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. 5 Nagrody i wyróżnienia 1. Dla Laureatów Konkursu przewidziane są Nagrody i Wyróżnienia: a. I nagroda rzeczowa (tablet graficzny i aparat do fotografii natychmiastowej); b. II nagroda rzeczowa (tablet graficzny); c. III nagroda rzeczowa (aparat do fotografii natychmiastowej); d. 3 wyróżnienia o charakterze honorowym.

3 2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień dla uczestników. 6 Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie do Sekretariatu IEA APS, na adres: ul. Spiska 16, Warszawa, pracy konkursowej w terminie do 30 kwietnia 2014 roku, do godz , z dopiskiem Konkurs INNY. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data otrzymania przesyłki przez Sekretariat IEA APS. Data nadania przesyłki nie będzie brana pod uwagę przy kierowaniu prac konkursowych pod obrady Jury. 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do opatrzenia opakowania z pracą konkursową trwałym i czytelnym godłem (składającym się z 9 znaków zarówno cyfr jak i liter). Opakowanie z pracą konkursową nie może zawierać jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację autora. 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć osobną zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem. Koperta powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, adres mailowy, nazwę i adres szkoły. 4. Złożenie pracy artystycznej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie projektu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych. 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w trakcie Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tym konkursie. 7. W wypadku nadesłania przez Uczestnika pracy konkursowej, co do której istnieje podejrzenie naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, jego udział w Konkursie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia sprawy. 8. Prace plastyczne będzie można odebrać w wyznaczonych terminach w siedzibie Instytutu Edukacji Artystycznej przy ulicy Spiskiej 16 w Warszawie. Terminy odbioru prac (dni i godziny) będą podane na stronie internetowej organizatora iea.edu.pl. 7 Ogłoszenie wyników Konkursu 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 14 maja 2014 roku. 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie. 3. Sposób przekazania nagrody zostanie indywidualnie ustalony z Uczestnikiem przez Sekretariat Organizatora. 8 Jury Konkursu 1. Wyboru prac, których autorzy otrzymają nagrody i wyróżnienia, o których mowa w 5 dokonuje Jury powołane przez Organizatora.

4 2. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań. 3. W przypadku stwierdzenia przez Jury Konkursu, iż żadna ze złożonych prac nie spełnia wystarczających kryteriów do wyłonienia laureata, Jury ma prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia. 4. Ocena jury ma charakter subiektywny. 9 Warunki techniczne projektów 1. Każdy z Uczestników może złożyć do trzech projektów. 2. Format pracy i technika wykonania są dowolne (np. prace malarskie, rysunkowe, graficzne, fotograficzne). 10 Zobowiązania końcowe 1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 2. Koszty dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik. Organizator nie odsyła nadesłanych prac. Uczestnik może jedynie odebrać przesłaną pracę osobiście lub przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo Uczestnika w terminie podanym przez Sekretariat Organizatora. 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z jakichkolwiek przyczyn. 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu. 5. Obsługę konkursu, w tym prac Jury prowadzi Sekretariat IEA APS, tel. 22/ , 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania jego treści na stronie internetowej 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie jego trwania. Sekretariat IEA APS ul. Spiska Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Wszystkie kolory języka zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady Konkursu Zostań Bajkowym Bohaterem (zwanym dalej Konkursem ) na napisanie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep Regulamin konkursu na wygraj swój sklep 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł na biznes, zwanego dalej Konkursem, jest Tara Coaching Szkolenia Doradztwo, zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zostań Ambasadorką Face & Body Institute. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Zostań Ambasadorką Face & Body Institute. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Zostań Ambasadorką Face & Body Institute 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Programie Zostań Ambasadorką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ PROJEKTU WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA III

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ PROJEKTU WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA III REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ PROJEKTU I. Postanowienia ogólne 1 WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA III Konkurs na zaprojektowanie najbardziej oryginalnej laleczki jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo