dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015"

Transkrypt

1 dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015

2 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski www: konsultacje: informacja na stronie jw. oraz na spoleczna.pl

3 CEL PRZEDMIOTU CELEM PRZEDMIOTU E-FIRMA JEST PRZYBLIŻENIE STUDENTOM TEMATYKI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (BEZ WZGLĘDU NA ICH WIELKOŚĆ) OSADZONYCH I OPTYMALIZUJĄCYCH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W WIRTUALNYM ŚWIECIE ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI KREOWANEJ PRZEZ INTERNET. MOGĄ TO BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE PROWADZĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ TYLKO W SIECI LUB TE, WSPOMAGAJĄCE SWOJE DZIAŁANIE TECHNOLOGIAMI KOMUNIKACYJNYMI I INFORMATYCZNYMI ICT (MODEL ŁĄCZONY)

4 GŁÓWNE OBSZARY / TEMATYKA 1. Gospodarka elektroniczna w globalnym społeczeństwie, e-klient 2. Infrastruktura teleinformatyczna podstawą prowadzenia e-firmy 3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w przestrzeni wirtualnej 4. Rozwój sektora e-usług oraz E-administracji 5. Aspekty techniczne prowadzenia działalności gospodarczej w Sieci 6. Działania promocyjne w Sieci (e-marketing) 7. Modele i ekonomika działalności gospodarczej w Sieci 8. Aspekty prawne prowadzenia działalności w świecie wirtualnym

5 LITERATURA 1. Olszak C., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. PWN, Warszawa Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wyd. PWN, Warszawa Majewski P., Czas na e-biznes, Wyd. Helion, Gliwice Januła E., Truś T., Gospodarka elektroniczna, Wyd. Difin, W-wa Wrycza S. (red.), Informatyka dla ekonomistów, Wyd. UG, Gdańsk Cichoń M. (red.), Biblia e-biznesu, Wyd. Helion, Gliwice 2013

6 FORMA PROWADZENIA 1.WYKŁAD/KONWERSATORIUM (4 SPOTKANIA NIEDZIELA A) 2.ĆWICZENIA/LABORATORIUM

7 FORMA ZALICZENIA CZĘŚCI WYKŁADOWEJ TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU NA OSTATNICH ZAJĘCIACH

8 WIRTUALIZACJA XXI wiek to czas informatyzacji, cyfryzacji i elektronizacji przepływów oraz wirtualizacji działań zarządczych. Rozwój technologii informatycznych przyczynił się do tego, iż w obszarze zarządzania bardzo wiele czynności może być wykonywane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, a w szczególności Internetu, bez konieczności fizycznego udziału stron transakcji.

9 WIRTUALIZACJA Wirtualizacja jest traktowana, jako swoiste odmiejscowienie działalności gospodarczej i wykorzystanie sieci oraz systemów komputerowych w tym celu. Wirtualizacja stwarza możliwość istnienia i funkcjonowania w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu organizacja może, za pomocą systemów multimedialnych, w każdej lokalizacji zarówno prezentować swoje wyroby, jak i świadczyć usługi

10 WIRTUALIZACJA Zarządzanie w dobie globalizacji, dynamicznego postępu w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT oraz wszechobecnego wykorzystania sieci Internet, staje obecnie przed nowymi wyzwaniami. Pojawiają się nowe pojęcia jak np. e-gospodarka czy e-konsument.

11 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA e-gospodarka (e-economy) - to bardzo szerokie i pojemne pojęcie, które definiuje wirtualną arenę, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty pomiędzy uczestnikami. Jest odwzorowaniem starej, tradycyjnej gospodarki w wirtualnym świecie, kreowanym przez Internet.

12 E-KONSUMENT e-konsument - to osoba fizyczna przejawiająca potrzeby konsumpcyjne i zaspokajająca je dobrami i usługami kupionymi w Internecie e-nabywca - to osoba fizyczna wchodząca w posiadania dóbr i usług w drodze aktu kupnasprzedaży za pośrednictwem Internetu E-Klient

13 E-ZACHOWANIA e-zachowania nabywcze proces wyboru lub/i zakupu w Internecie dóbr i usług, które zaspokajają potrzeby e-konsumentów Zachowania nabywcze vs. e-zachowania nabywcze: -podmiot, który kupuje -przedmiot zakupu -czas zakupu -przestrzeń zakupu

14 e-konsument (cechy): E-KONSUMENT - CECHY jest wygodny (zakup 7/24 + dogodny odbiór) nie jest anonimowy (personalizacja/indywidualizacja) ceni swój czas (pełna kontrola procesu + instant ) ceni wartość (lojalność vs. jeden klik) zapłaci więcej (bezpieczeństwo i pewność dostarczenia oczekuje możliwości modyfikacji oferty (elastyczność)

15 E-KONSUMENT - PROCES Proces podejmowania decyzji przez e-konsumenta: rozpoznanie potrzeby poszukiwanie informacji ocena alternatyw decyzja o zakupie zachowanie po dokonaniu zakupu

16 E-KONSUMENT - CZYNNIKI Czynniki kształtujące zachowania e-konsumentów: Ekonomiczne: (cena, podaż, dochód) Demograficzne: (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wielkość gosp. dom.) Społeczno-zawodowe: (wykształcenie, zawód, kultura, rodzina, wykluczenie cyfr.) Psychologiczne: (motywy, postawy, emocje, percepcja, przyzwyczajenia, )

17 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTW tradycyjne (rolnicze, pierwotne) - przed rewolucją przemysłową, gospodarka oparta na rolnictwie i rzemiośle przemysłowe (industrialne) - po rewolucji przemysłowej (przełom XVIII i XIX w.) dominująca rola przemysłu i produkcji masowej poprzemysłowe (postindustrialne) - przełom lat 60. i 70. XX wieku, rozwój sektora usług, indywidualizacja informacyjne - lata 90. XX wieku, informacja głównym towarem, gospodarka oparta na wiedzy.

18 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Społeczeństwo Informacyjne - to nowy typ społeczeństwa, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa.

19 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Społeczeństwo Informacyjne opiera się na 4 filarach: I. technologicznym - dostępność urządzeń i technologii ICT II. ekonomicznym - duży udział gałęzi usług i przetwarzania informacji III. społecznym - wysoki odsetek korzystających z ICT = wykształcenie IV. kulturowym - wysoki poziom kultury informacyjnej (akceptacja )

20 RYNEK ELEKTRONICZNY Rynek elektroniczny - to taki rynek, na którym stosowane są technologie informatyczne, a w szczególności Internet i technologie z nim związane. Podstawowe cechy rynku elektronicznego to: - wszechobecność - łatwość dostępu do informacji - niski koszt całej transakcji

21 e-biznes e-biznes (e-business) - to prowadzenie biznesu online z wykorzystaniem systemów informatycznych i technologii internetowych. To przeniesienie tradycyjnych procesów biznesowych wymiany informacji, zasobów, wiedzy w wirtualną przestrzeń sieci teleinformatycznych - w szczególności Internetu. 21

22 sekwencja pojęć związanych z elektronicznym biznesem e-commerce < e-biznes < E-Gospodarka 22

23 sekwencja pojęć związanych z elektronicznym biznesem e-logistyka e-commerce m-commerce e-biznes e-banking m-banking 23

24 kategorie e-biznes B2B (ang. Business to Business) B2C (ang. Business to Customer) B2A (ang. Business to Administration) C2B (ang. Customer to Business) C2C (ang. Customer to Customer) C2A (ang. Customer to Administration) 24

25 e-biznes B2B (ang. Business to Business) - stronami transakcji są tylko przedsiębiorstwa (osoby prawne będące podatnikami podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług) np. wirtualne rynki, branżowe giełdy internetowe, aukcje B2B 25

26 e-biznes B2C (ang. Business to Customer) - stronami transakcji są: przedsiębiorstwo oferujące swoje usługi bądź towary i odbiorca, którym jest najczęściej osoba fizyczna np. sklepy internetowe, pasaże handlowe 26

27 e-biznes B2A (ang. Business to Administration) - transakcje, których stronami są przedsiębiorcy oraz organy administracji publicznej np. składanie ofert w przetargach rządowych 27

28 e-biznes C2B (ang. Customer to Business) - transakcja, której przedmiotem jest zamieszczanie ofert przez potencjalnych nabywców w specjalnych serwisach oraz jednoczesne umożliwienie producentom poszukiwanych dóbr zamieszczenia odpowiedzi na oferty nabywców np. oferty kupna wystawiane przez klientów Priceline.com, 28

29 e-biznes C2C (ang. Customer to Customer) - transakcja charakteryzująca się tym, że jej stronami nie są przedsiębiorcy, tylko osoby fizyczne. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że częstą praktyką jest oferowanie towarów bądź usług przez przedsiębiorców w ramach transakcji typu C2C, co sprawia, iż ten rodzaj obrotu elektronicznego zaczyna się upodabniać do obrotu typu B2C. (ALLEGRO 50% / 80% / 20%) np. serwisy aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe 29

30 e-biznes C2A (ang. Customer to Administration) - stronami transakcji są osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej np. możliwość płacenia podatków przez Internet, wnoszenie pism urzędowych drogą elektroniczną 30

31 PODSTAWOWE MODELE E-BIZNESOWE Elektroniczna witryna i sklep internetowy (e-fulfilment) Elektroniczne zaopatrzenie (e-procurment) Elektroniczne centrum handlowe (e-mall) Aukcja elektroniczna Wirtualna społeczność Platforma współpracy (B2B) Integrator i dostawca usług (wartości) Pośrednictwo informacji Usługi zaufania (centra certyfikacji)

32 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? I. Pomysł na biznes i strategia rozwoju - pomysł: rozwój/przeniesienie istniejącej lub start-up - misja / wizja - e-biznes plan - działania operacyjne, taktyczne i strategiczne II. Kwestie formalne prowadzenia działalności - rejestracja działalności - wsparcie dla firm: PARP, Urzędy Pracy, - opłaty

33 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? III. wybór i rejestracja domeny -domena to adres strony będący jej nazwą -składa się z nazw oddzielonych kropkami -typy domen: globalne, krajowe, funkcjonalne, organizacyjne adres domenowy: mojafirma - nazwa domenowa.pl - rozszerzenie WAŻNE: -wybór adresu/domeny jest kluczowy dla e-biznesu -domenę dzierżawimy na 12 miesięcy (nie kupujemy)

34 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? IV. Infrastruktura IT / serwer (sposoby): a. model własnych zasobów -własna infrastruktura serwerowa (koszty vs. skala działania) b. modele outsourcingowe (hosting) -tzw. kolokacja (firma zewnętrzna utrzymuje nasze serwery) -serwery dedykowane (dzierżawimy serwery) -serwery wirtualne (dzierżawimy i współdzielimy serwery) -chmura obliczeniowa (dzierżawimy zasoby IT na żądanie)

35 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? IV. Infrastruktura IT cd. : chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to model wykorzystania na żądanie usług IT dostarczonych przez usługodawcę (zazwyczaj zewnętrznego), który charakteryzuje się brakiem koniczności posiadania własnej infrastruktury IT oraz brakiem koniczności zakupu, instalacji i administrowania oprogramowaniem. Modele chmury obliczeniowej: -IaaS: infrastruktura jako usługa -PaaS: platforma jako usługa -SaaS: oprogramowania jako usługa

36

37 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? CHMURA SPOŁECZNA

38 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? V. Projekt i zarządzanie serwisem WWW e-firmy: -projekt strony (zakres i układ prezentowanych informacji) -layout (warstwa graficzna strony WWW) -system zarządzania treścią (CMS) a. Wordpress b. Joomla -opracowanie i wprowadzanie treści -testy

39 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? VI. Aspekty integracyjne e-firmy: - płatności - logistyka - obsługa klienta - e-administracja - zaawansowane rozwiązania online (CRM, ERP, )

40 PROSUMENT Prosument - to profesjonalny i aktywny konsument. To e-konsument aktywny czyli taki, który z jednej strony pozyskuje informacje z różnych źródeł przed zakupem, a z drugiej aktywnie komentuje i przesyła informacje na temat firmy i zakupionych produktów. Skutecznie łączy zakupy w wielu kanałach: online offline mobile

41 PROMOCJA VS E-PROMOCJA I. PROMOCJA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR II. KANAŁY PROMOCJI ZWIĄZANE Z INTERNETEM - SEM / SEO (związane z wyszukiwarką) - porównywarki cen / reklama online / ing / blogi / aukcje / portale społecznościowe / katalogi / mapy / wirtualna rzeczywistość / viral marketing/???

42 PROMOCJA VS E-PROMOCJA

43 PROMOCJA VS E-PROMOCJA

44 E-MARKETING Marketing internetowy (e-marketing) to pojęcie szerokie. Obejmuje wszelkie działania w Internecie na wszystkich jego płaszczyznach. Głównym celem działania marketingu internetowego jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb internautów. Dodatkowymi celami są: budowanie marki firmy/produktu, budowanie lojalności klientów, zaspokajanie potrzeb informacyjnych klienta, zwiększanie zysków poprzez poprawienie satysfakcji klienta.

45 E-MARKETING Podstawową strategią e-marketingową jest strategia interaktywna. Główne jej założenia to: komunikacja z klientem w formie dialogu, otwartość na interakcję w przestrzeni wirtualnej, ukierunkowanie na zmieniające się potrzeby prosumenta, stosowanie technologii, ale wspomagającej komunikację z klientem, nie dla samej tylko chęci posiadania technologii

46 E-MARKETING Odmiany marketingu internetowego: Commerce Marketing E (elektroniczny) e-commerce e-marketing M (mobilny) m-commerce m-marketing S (social media) s-commerce s-marketing F (Facebook) f-commerce f-marketing

47 W działaniach e-marketingowych należy przede wszystkich zmienić podejście do metod oddziaływania na klienta. Skuteczna tutaj jest zasada 3A (trzy obszary aktywności): Zasada 1 - informacja (aktualność i uczciwość treści, dopasowanie do grupy docelowej) Zasada 2. - interakcja (dialog, LTV, budowanie społeczności wirtualnej wokół marki) Zasada 3 - wizualizacja E-MARKETING ZASADA 3A (multimedialna prezentacja produktów, technologia wirtualna)

48 E-MARKETING - wirtualny doradca

49 E-MARKETING W WYSZUKIWARCE E-MARKETING W WYSZUKIWARCE SEM (ang. Search Engine Marketing) - ogół działań promocyjnych (kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW), które mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa (frazy kluczowe) wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.

50 SEM OBECNIE: I. POZYCJONOWANIE (SEO) II. E-MARKETING W WYSZUKIWARCE REKLAMA PŁATNA W WYSZUKIWARCE AD-WORDS zasięg strony/serwisu w Internecie - to liczba efektywnych użytkowników (real users), którzy w danym okresie czasu odwiedzają stronę/serwis

51 E-MARKETING POZYCJONOWANIE (SEO) - ang. Search Engine Optimization SEO (ang. Search Engine Optimization) czyli optymalizacja zawartości strony (serwisu internetowego) w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania (wyszukiwanie organiczne) GOOGLE to > 90% wyszukiwania

52 E-MARKETING PŁATNA REKLAMA W WYSZUKIWARCE (AD-WORDS) Płaci się za kliknięcie użytkownika w link a nie za wystawienie (wyświetlenie reklamy) - model PPC pay per click SEM = SEO (optymalizacja/pozycjonowanie) + PPC (AdWords)

53 E-MARKETING NARZĘDZIA ANALITYCZNE W SEM: GOOGLE ANALYTICS (darmowe) https://www.google.pl/analytics/

54 E-MARKETING Social media marketing - promowanie marki/produktu z wykorzystaniem technologii Web 2.0 (tu. Serwisów społecznościowych): -Blogi (zaplecze merytoryczne i wsparcie pozycjonowania) -Facebook marketing -YouTube

55 E-MARKETING marketing - jest formą marketingu bezpośredniego. Jako narzędzie do komunikacji wykorzystuje pocztę elektroniczną. marketing obejmuje takie zagadnienia i procesy, jak: budowa baz adresów i zarządzanie nimi przygotowywanie wiadomości (szablonu) zautomatyzowana wysyłka wiadomości do subskrybentów lub klientów

56 E-MARKETING marketing - jest formą marketingu bezpośredniego. Jako narzędzie do komunikacji wykorzystuje pocztę elektroniczną. marketing obejmuje takie zagadnienia i procesy, jak: budowa baz adresów i zarządzanie nimi przygotowywanie wiadomości (szablonu) zautomatyzowana wysyłka wiadomości do subskrybentów lub klientów

57 E-MARKETING Viral marketing - pozwala on w nieinwazyjny sposób infekować masowego odbiorcę treścią komercyjną, której ten nie zamawiał. Przy tym zachowana zostaje zgodność z przepisami prawa (brak wymaganej zgody na przedstawienie oferty). Evian Roller Babies

58 E-MARKETING WSPARCIE E-MARKETINGU: I.UDZIAŁ W SERWISACH AUKCYJNYCH II.UDZIAŁ W PORÓWNYWARKACH CEN III.UDZIAŁ W SERWISACH ZAKUPÓW GRUPOWYCH

59 E-MARKETING - co kiedy???

60 E-MARKETING DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

dr inż. Paweł Morawski E-Firma

dr inż. Paweł Morawski E-Firma dr inż. Paweł Morawski E-Firma KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: TBD. CEL PRZEDMIOTU CELEM PRZEDMIOTU E-FIRMA JEST

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroniczna

Gospodarka Elektroniczna dr inż. Paweł Morawski Gospodarka Elektroniczna semestr letni 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: środy

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

e-commerce - handel elektroniczny cz.2

e-commerce - handel elektroniczny cz.2 e-commerce - handel elektroniczny cz.2 promocja sklepu Internetowego GŁÓWNE OBSZARY: - REKLAMA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR - PROMOCJA TRADYCYJNA SKLEPÓW INTERNETOWYCH - PROMOCJA SPRZEDAŻY 2 promocja sklepu

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

SUPERMEDIA Interactive

SUPERMEDIA Interactive 1 SUPERMEDIA Interactive Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa http://www.smi.pl e-mail: smi@smi.pl Infolinia 0 801 335 500 tel. +48 22 829 65 52 fax +48 22 829 65 42 2 O NAS KIM JESTEŚMY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Ewa Dłubakowska Puzio, Renata Gałan, Kamil Puzio Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id=375 Niniejsze opracowanie przedstawia zestawienie modeli biznesowych opisanych w literaturze

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

E-usługi definicja i przykłady

E-usługi definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek Szut Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński UNIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO

KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO Magdalena Brzozowska-Woś 1 Streszczenie Celem artykułu jest ukazanie istoty e-commerce oraz wskazanie najważniejszych kierunków jego rozwoju w Polsce. Opracowano

Bardziej szczegółowo

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Wzrost wymagań w stosunku do systemów informatycznych oraz ograniczone

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo