TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER *"

Transkrypt

1 JOANNA KRYGIER * INTERNET JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES SPRZEDAŻY W RELACJACH B2B NA POLSKIM RYNKU IT THE INTERNET AS THE SALES PROCESS SUPPORTING TOOL IN B2B RELATIONS ON THE POLISH IT MARKET STRESZCZENIE. Gwałtowny rozwój handlu przez Internet w ostatnich latach stworzył nowe możliwości zarówno kupującym jak i sprzedającym. Pierwszym dał możliwość swobodnego, wygodnego i nieograniczonego dokonywania zakupów, dowolnego wyboru spośród ofert na całym świecie, drugim możliwość zdobycia ogromnej ilości informacji o klientach oraz usprawnienie procesów organizacyjnych i kontaktów handlowych. W niniejszym artykule analizie poddana została sytuacja polskiego rynku IT w zakresie wykorzystania internetowych systemów dystrybucji. Paradoksalnie do niedawna w tej właśnie branży, zdominowanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wykorzystanie Internetu w sprzedaży było znikome. Dopiero naciski ze strony dostawców i coraz większe wymagania ze strony klientów zmusiły uczestników tego sektora do dostosowania własnych systemów sprzedaży do standardów realizowanych przez światowych liderów tego sektora. ABSTRACT. In recent years a dynamic development of Internet based commerce created new opportunities both for buyers and for sellers. E-commerce provided clients with easy, comfortable and unlimited worldwide purchasing. It also gave the sellers the possibility for obtaining a large quantity of information about their clients and it supported the companies in the improvement of organization processes and the development of business relations. In this article the situation of Polish IT market in the area of utilization of Internet distribution systems was analyzed. Until recently, paradoxically, the application of the Internet technologies for sales in this sector, which is dominated by small and medium sized companies, was minimal. Only the pressure from suppliers and increasing requirements from clients forced the sector participants to adapt their sales systems to the world IT leaders standards. 1. Wprowadzenie Wiele przedsiębiorstw działających na polskim rynku IT stosuje już Internet w działalności handlowej. Jednakże kryteria, jakimi kierują się przedsiębiorcy podejmujący decyzję o wdrożeniu systemu dystrybucji z wykorzystaniem Internetu, nie pokrywają się z celami strategicznymi firm. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż głównym celem menedżerów jest dążenie do usprawnienia procesu sprzedaży, co świadczy raczej o operacyjnym a nie strategicznym podejściu do problemu. Niski jeszcze poziom rozwoju gospodarki elektro- * Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 130

2 nicznej w Polsce powoduje, że w wielu przedsiębiorstwach Internet kojarzony jest wyłącznie z procesami informatycznymi. W niniejszym artykule analizie poddano zmiany, jakie następują w kanałach dystrybucji w wyniku zastosowania rozwiązań sprzedaży internetowej. Szczególne miejsce zajmuje prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez autora rozprawy w lipcu i sierpniu 2003 r. na próbie 219 małych i średnich firm sektora IT w Polsce. Przeprowadzone metodą ankietową przy wykorzystaniu poczty elektronicznej badanie dotyczyło między innymi stopnia wykorzystania rozwiązań internetowych w dystrybucji wśród polskich firm IT. 2. Charakterystyka stosowanych na rynku IT systemów dystrybucji z wykorzystaniem Internetu Zadaniem stosowanych dziś (także, choć sporadycznie, na polskim rynku IT) nowoczesnych systemów sprzedaży przez Internet na poziomie B2B jest maksymalne zautomatyzowanie i jednoczesne uproszczenie obsługi zamówień elektronicznych w celu usprawnienia procesów związanych z dystrybucją i podniesienia jakości obsługi sprzedaży. Pozwalają one nie tylko na szczegółowe zapoznanie się z ofertą firmy (prezentowaną w postaci katalogu ze zdjęciami produktów i cennika), składanie zamówień, czy też ich anulowanie, ale są wyposażone w szereg dodatkowych funkcji i usług, które wzbogacają ofertę handlową firmy. Rozwinięte systemy umożliwiają dostęp do bieżącej informacji na temat aktualnego stanu magazynu dostawcy. Wejście do takiego systemu odbywa się ze strony internetowej firmy i najczęściej jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych (użytkownik musi podać swój identyfikator i hasło). W większości tego typu systemów procedura zamawiania jest bardzo podobna. Niektóre rozwiązania (np. system SSPI firmy TCH Components) zawierają moduł do prowadzenia aukcji. Daje on klientom możliwość kupienia towaru po atrakcyjnej, ustalonej przez nich w wyniku licytacji cenie. Ponadto spotyka się również systemy umożliwiające takie przydzielenie uprawnień, w którym do zakupu przez Sieć upoważniony jest tylko prezes lub dyrektor firmy, a dział księgowości ma wyłącznie wgląd w ofertę i wystawione na firmę faktury. Wiele systemów sprzedaży przez Internet cechuje wysoki stopień personalizacji. Posiadają one np. szereg dodatkowych funkcji takich jak możliwość tworzenia przez klienta-użytkownika własnych cenników podręcznych, które może on wykorzystać przy składaniu kolejnych zamówień. Do takiego cennika można dodawać zarówno określone produkty jak i grupy produktów, np. urządzenia danej firmy czy marki. Cennik podręczny może być dowolnie konfigurowany, a kolejność produktów wewnątrz cennika zmieniana. Podczas wybierania grupy produktów klient-użytkownik może zamówić subskrypcję pocztą elektroniczną wszelkich informacji na ich temat. Może on również tą drogą otrzymywać materiały w postaci elektronicznych biuletynów informacyjnych wydawanych przez firmę dystrybucyjną. Przejawem personalizacji w systemach sprzedaży internetowej jest również możliwość dokonywania przez klienta indywidualnej konfiguracji zamawianego produktu, np. zestawu komputerowego. W Polsce system taki wprowadziła np. firma Dell Computer. 131

3 Niewątpliwą zaletą zaawansowanych rozwiązań sprzedaży przez Internet jest bieżąca informacja o dostępności towaru. Jednak w sytuacji, kiedy w tym samym czasie kilku użytkowników złoży zamówienie na ten sam towar w łącznej ilości przekraczającej stan magazynu, informacja ta będzie zafałszowana. Twórcy systemów przewidują na tę okoliczność możliwość automatycznego powiadamiania użytkowników systemu o chwilowej niedostępności towaru i przesunięcia tej części zamówienia do grupy zamówień oczekujących na realizację. Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji i poufność danych, wszelkie operacje w systemie sprzedaży przez Internet powinny być (i najczęściej są) dokonywane z zastosowaniem odpowiedniego programu szyfrującego. W praktyce niestety funkcjonalność wielu aplikacji do obsługi systemu sprzedaży przez Internet pozostawia wiele do życzenia. Standardowe, mało elastyczne rozwiązania nie spełniają wymogów wielu firm. Jednym z ważniejszych problemów, na jakie napotyka się przy zakupie gotowych rozwiązań, jest brak możliwości ścisłej integracji systemu z innymi aplikacjami, gdzie przechowywane są ważne informacje (programy finansowoksięgowe, produkcyjne, magazynowe). Ogranicza to możliwość pełnej automatyzacji wszystkich procesów związanych obsługą sprzedaży, wymaga wielokrotnego powielania tych samych danych, co przyczynia się do częstszego pojawiania się rozmaitych przekłamań. Ponadto wiele gotowych rozwiązań nie posiada systemów archiwizacji dokumentów, monitorowania przebiegu transakcji, nie zapewnia właściwej ochrony i bezpieczeństwa danych. Zatem najlepszym, choć nie najtańszym rozwiązaniem jest stworzenie niepowtarzalnego systemu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Duże firmy IT decydują się na rozwiązania proponowane przez znanych producentów, mniejsze robią to często we własnym zakresie. 3. Modele kanałów marketingowych z udziałem Internetu na rynku IT Łatwo zaobserwować, iż rozwój nowoczesnych technologii, w szczególności Internetu, zaczyna w dużym stopniu wpływać na kształt kanałów dystrybucji oraz na role, jakie pełnią ich poszczególni uczestnicy. Wykorzystanie sieci Internet w sprzedaży może bowiem znacznie ograniczać zapotrzebowanie na tradycyjne usługi pośredników handlowych, w szczególności dzięki dużym ułatwieniom w bezpośredniej komunikacji uczestników kanału oraz możliwości szybkiego przekazywania i gromadzenia informacji rynkowych. Oczywistą konsekwencją tej sytuacji jest tendencja do skracania kanałów dystrybucji. Innym czynnikiem ograniczającym wykorzystywanie ogniw pośredniczących jest ich niedostateczne przygotowanie do prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zbyt długi cykl dostaw oraz utrudnienia w przekazywaniu informacji powodują brak zadowolenia zarówno ze strony producentów jak i detalistów. Z kolei możliwość wykorzystywania własnych witryn internetowych do prowadzenia sprzedaży detalicznej skłania producentów do integrowania działalności hurtowej z detaliczną. Coraz więcej firm, dotyczy to w szczególności dystrybutorów na rynku IT, zaczyna dostrzegać szansę na podniesienie swojej pozycji rynkowej, decydując się na wprowadzenie do systemu sprzedaży modułu realizującego dystrybucję przez Internet na poziomie B2B. W tego typu relacjach rola klienta dealera jest mocno sformalizowana. Pojawia się 132

4 pytanie, czy w ogóle należy realizować sprzedaż na poziomie B2B, jeżeli można przez niewielkie rozwinięcie oprogramowania wejść w bezpośrednią relację z klientem końcowym i wprowadzić sprzedaż na poziomie B2C. Daleko posunięta automatyzacja procesów sprzedaży (dzięki systemowi sprzedaży przez Internet) pozwala bez problemu ogarnąć proces obsługi wielu tysięcy klientów. Dealer staje się w tej sytuacji zbędny. Przedsiębiorstwo może obniżyć koszty sprzedaży, uprościć procesy organizacyjne, w efekcie podnieść swoją konkurencyjność obniżając ceny oferowanych produktów i zwiększając swoje obroty. Podobna sytuacja dotyczy relacji pomiędzy producentem a dystrybutorem. Coraz doskonalsza technologia telekomunikacyjna umożliwia składanie milionów zamówień bezpośrednio u producenta, teoretycznie możliwe jest więc dalsze skrócenie kanału dystrybucji. Model ten jest już realizowany w praktyce (Rys. 1). Widać to doskonale na przykładzie rynku komputerowego, gdzie renomowane firmy w coraz większym zakresie umożliwiają dokonywanie zakupów zestawów komputerowych na indywidualne zamówienie bezpośrednio u wytwórcy. Sztandarowym przykładem tego zjawiska jest działalność firmy Dell Computer. Mamy tu zatem do czynienia ze zjawiskiem skracania kanałów dystrybucji, nazywanym ubezpośrednieniem (z ang. disintermediation). Ubezpośrednienie jest w ekonomii definiowane jako eliminowanie pośredników w łańcuchu dostaw w wyniku coraz większej przejrzystości rynku (http://en.wikipedia.org/wiki/disintermediation, 18 czerwca 2004; Informatyka w polskich małych i średnich firmach, Polish Market Review, październik 2002). Coraz więcej informacji na temat produktów, ich cen i możliwości zakupu jest dostępnych dla finalnych nabywców, którzy świadomie docierają do najtańszych źródeł poszukiwanych produktów, jakimi są ich producenci. Pomijają w ten sposób ogniwa pośrednie takie jak hurtownicy czy detaliści. Producent Dystrybutor Reseller Sklep internetowy producenta Konsument Rys. 1 Tradycyjny model kanału dystrybucji oraz internetowy model kanału dystrybucji z wykorzystaniem własnego sklepu internetowego producenta na rynku komputerowym. 133

5 W erze gospodarki cyfrowej pojawiły się obawy, że proces ubezpośrednienia może zostać zintensyfikowany dzięki wykorzystaniu Internetu (Vassos 1999). Dowiedziono mianowicie, że Internet, przyczyniając się do coraz większej przejrzystości rynku dzięki upowszechnieniu dostępu do informacji, istotnie wpływa na kształt współczesnych łańcuchów dostaw. Jednakże w 2002 roku spektakularne fiasko wielu firm internetowych (tzw. dotcomów) powstałych w okresie internetowego boomu, pokazało, że jest inaczej. Bezpośrednie dostarczanie produktów od producenta do nabywcy przez Internet okazywało się w licznych przypadkach mniej efektywne niż dostarczanie ich poprzez tradycyjną sieć sklepów i hurtowni. Zatem zastosowanie Internetu w handlu nie musi wcale oznaczać eliminacji ogniw pośredniczących, a wręcz niejednokrotnie staje się czynnikiem sprzyjającym utrzymywaniu wielopoziomowych struktur kanałów dystrybucji (Karolak 2001). W wielu przypadkach okazuje się, że wprowadzenie w życie nowego modelu kanału dystrybucji (z modułem sprzedaży internetowej w miejsce pośredników) może przysporzyć firmie pewne problemy. W przeciwieństwie do nowopowstałych firm, przedsiębiorstwa o ustalonej strukturze i sieci sprzedaży, decydując się na sprzedaż przez Internet, mogą nieświadomie wywołać konflikty w swoich kanałach dystrybucji, których uczestnicy odbiorą to posunięcie jako zagrożenie dla swojej pozycji. Taka sytuacja może okazać się niekorzystna dla samej firmy. Dużo trudniej także rozwinąć w Internecie działalność firmie nowej niż funkcjonującej dotąd na tradycyjnym rynku. Odpowiedzią na zjawisko ubezpośrednienia stała się więc strategia bricks and clicks (ang. "cegły i kliknięcia ), polegająca na integracji w rękach pośrednika fizycznej obecności na rynku z obecnością online (http://en.wikipedia.org/wiki/bricks_and_clicks, 18 czerwca 2004). Pośrednicy powinni dostrzec szansę dla siebie, wykorzystując możliwości, jakie daje nowoczesna technologia. Internet może im posłużyć do umocnienia ich pozycji jako zasadniczego kanału, za pomocą którego wytwórca dociera ze swą ofertą do odbiorców finalnych. Sieć może poprawić znacznie jakość łączności detalistów z klientami, zwiększyć szybkość reakcji na wymagania rynku, pomóc w kreowaniu ich marek. Detaliści coraz większą część swojej działalności mogą realizować drogą internetową, gromadząc na przykład tym kanałem zamówienia od klientów. Organizując wysyłkę towarów wprost od producenta do klienta, mogą oni w dużym stopniu ograniczyć własne koszty związane z magazynowaniem towarów. Dzięki temu mogą również podnieść atrakcyjność swojej oferty, zwiększając jej asortyment. Obok konfliktów w kanałach dystrybucji zasadniczym problemem dla firm organizujących sprzedaż bezpośrednią przez Internet jest obsługa logistyczna całego procesu (szczególnie dotyczy to produktów materialnych). Korzystanie z tej formy komunikacji z klientem w procesie dystrybucji oznacza konieczność posiadania przez producenta silnego zaplecza logistycznego, aby mógł on dostarczyć zamówiony produkt do klienta w jak najkrótszym czasie. Wiązałoby się to oczywiście z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych i często niedostatecznym wykorzystaniem wszystkich wewnętrznych zasobów logistycznych firmy (np. posiadanych przez przedsiębiorstwo hal magazynowych i środków transportu wyłącznie na własny użytek). Nie zawsze zatem rezygnacja z tradycyjnych usług hurtowników czy detalistów będzie oznaczała wyeliminowanie pośredników z kanału dystrybucji. Natomiast ich funkcje mogą ulec przesunięciu w kierunku 134

6 usług logistycznych. Takie rozwiązanie daje producentom możliwość optymalizacji globalnego poziomu kosztów, zwłaszcza tych związanych z magazynowaniem i fizyczną dystrybucją towarów. Systemy dystrybucji muszą być na tyle elastyczne, aby mogły sprostać zmieniającym się wymaganiom nabywców. Elastyczność taką są w stanie zapewnić zewnętrzne firmy logistyczne, które są lepiej przygotowane do minimalizowania kosztów dzięki lepszemu wykorzystaniu środków trwałych (do obsługi wielu klientów) oraz innych zasobów takich jak np. siła robocza. Na rynku IT zmiany w kanałach marketingowych najsilniej można zaobserwować w przypadku takich produktów jak programy komputerowe. Rozwój technologii cyfrowych pozwala na dystrybucję tych produktów w formie elektronicznej, co ma negatywny wpływ na branżę logistyczną i przemysł opakowań. 4. Wykorzystanie Internetu w dystrybucji na polskim rynku IT wybrane wyniki badań Aby zbadać stopień i zakres wykorzystania Internetu w procesie dystrybucji przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku IT, w lipcu i sierpniu 2003 r. zrealizowano badanie w oparciu o interaktywny kwestionariusz ankietowy wysłany drogą elektroniczną. Badana zbiorowość generalna, liczyła 1257 działających w Polsce przedsiębiorstw sektora IT, których podstawową działalność stanowi produkcja lub sprzedaż sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz świadczenie usług związanych z zakupem wymienionych produktów. Po przeanalizowaniu różnych źródeł danych dla pobrania próby, zdecydowano się na Branżowy Spis Firm i Instytucji Polskich Książek Telefonicznych, dostępny w Internecie pod adresem (stan na 15 lipca 2003 r.), ze względu na wiarygodność i zakres danych (rekordy zawierają pełne dane teleadresowe, w tym adresy www i ). Adresatami ankiety były wszystkie firmy należące do zbiorowości generalnej. Analizowane dane pochodzą z 219 poprawnie wypełnionych ankiet spośród 248 nadesłanych. Podstawową barierą badania był brak możliwości zweryfikowania, czy odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym (czy udzielano ich w oparciu o własne przypuszczenia czy też poparte zostały wcześniejszymi analizami). Badana grupa przedsiębiorstw to w większości małe firmy z kapitałem polskim. Połowę stanowiły firmy z województw o najwyższym poziomie informatyzacji i internetyzacji (śląskie, dolnośląskie, mazowieckie). Badana próba oddaje pod tym względem sytuację całej zbiorowości, gdzie firmy z tych trzech województw stanowią również największy odsetek wynoszący 43 proc. Jedna czwarta z nich jest obecna na rynku dłużej niż 10 lat. 19 proc. stanowiły przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, istniejące nie więcej niż 3 lata. Niemal wszystkie prowadzą łącznie działalność handlową i usługową związaną z obsługą wdrożeń systemów, instalacji sprzętu oraz serwisu technicznego. Blisko połowa zajmuje się także produkcją. 62 proc. badanych firm stanowią sklepy komputerowe kierujące swoją ofertę wyłącznie do lokalnego odbiorcy, co ma kluczowy wpływ na końcowy wynik badania. Ponad jedna trzecia konkuruje także na rynku ogólnopolskim. Zdecydowana większość wykorzystuje Internet w procesie dystrybucji (81 proc.) i uczestniczy w oferowanych przez firmy dystrybucyjne programach partnerskich (77 proc.), obsługując zarówno klientów korporacyjnych (relacje B2B) jak i indywidualnych (relacje B2C). 135

7 Respondenci to głównie mężczyźni w wieku od 26 do 40 lat, będący właścicielami firm lub piastujący wysokie stanowiska kierownicze. Blisko dwie trzecie z nich posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w branży Wykorzystanie Internetu w procesie dystrybucji 177 ankietowanych odpowiedziało, że ich firma wykorzystuje technologie internetowe w procesie dystrybucji na poziomie B2B. Oznacza to, że ponad 80 proc. badanych przedsiębiorstw IT branży sprzęt i akcesoria wykorzystuje Internet w sprzedaży. Najczęściej firmy te łączą tradycyjne formy sprzedaży poprzez własne punkty sprzedaży bądź sieci dealerskie ze sprzedażą przez Internet. Jedynie dla 2 proc. Sieć stanowi wyłączny kanał dystrybucji. W Polsce wśród firm komputerowych dominuje zatem forma przejściowa pomiędzy dystrybucją tradycyjną a dystrybucją elektroniczną w czystej postaci (dystrybucję elektroniczną należy rozumieć jako proces, którego wszystkie etapy są realizowane za pośrednictwem medium elektronicznego, w tym wypadku Internetu). Korzystanie z obu form jednocześnie może wynikać z wielu czynników, przede wszystkim z chęci zaspokojenia potrzeb i przyzwyczajeń wszystkich obsługiwanych klientów. Ponadto firmy często traktują Internet jako dodatkowy, uzupełniający kanał dystrybucji, zaś tradycyjne kanały stanowią wciąż zasadniczy trzon ich sprzedaży. Taka strategia zapewnia firmom większe bezpieczeństwo funkcjonowania. Niejednokrotnie wykorzystanie nowej formy dystrybucji ma na celu w pierwszej kolejności kreowanie pozytywnego wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, wychodzącego na przeciw potrzebom wymagających klientów. Generowanie dodatkowych zysków ze sprzedaży przez Internet jest na razie jeszcze celem drugoplanowym i ta sytuacja będzie się stopniowo zmieniać w miarę wzrostu popularności zakupów internetowych Doświadczenie w sprzedaży internetowej i wykorzystywane formy dystrybucji w Internecie 63 proc. firm wykorzystujących Internet w dystrybucji, które wzięły udział w badaniu, ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w sprzedaży internetowej. Biorąc pod uwagę krótką historię gospodarki elektronicznej w Polsce oraz dynamiczne tempo jej rozwoju, można by wysnuć wniosek, iż firmy te mogły w tak krótkim czasie zdobyć duże doświadczenie w dziedzinie handlu elektronicznego i osiągnąć wysoki poziom kompetencji w tej materii. Jednakże z uwagi na fakt, iż aż 44 proc. przedsiębiorstw stosuje najprostsze i najmniej zaawansowane rozwiązania sprzedaży przez Internet, tj. ing oraz witrynę internetową bądź sam ing, powyższy wniosek mógłby dotyczyć jedynie tych przedsiębiorstw, które w swej co najmniej dwuletniej działalności wykorzystują obok ingu i witryny internetowej jeszcze inne formy dystrybucji internetowej, takie jak własny sklep internetowy, internetowe pasaże handlowe czy internetowe rynki i aukcje. Firmy te stanowią zaledwie jedną czwartą wszystkich badanych przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w dystrybucji. Własny sklep internetowy po- 136

8 siada jedna czwarta badanych firm, 20 proc. korzysta z usług rynków elektronicznych a 15 proc. wykorzystuje sklepy internetowe i pasaże handlowe należące do innych podmiotów. 66 badanych firm (37 proc. ogółu badanych przedsiębiorstw korzystających z Internetu w dystrybucji) stosuje co najmniej trzy różne formy dystrybucji za pośrednictwem Internetu (najczęściej ing, sklep internetowy i sklep partnerski lub rynki elektroniczne). Taka strategia pozwala im przy niewielkim wysiłku i minimalnych kosztach zwiększyć szansę na dotarcie do nowych rynków. Firmy działające lokalnie rzadziej decydują się na prowadzenie własnego sklepu internetowego. Zaledwie co piąte przedsiębiorstwo w tej grupie sprzedaje swoje produkty wykorzystując do tego celu własny sklep online. Nieco więcej, bo 28 proc. firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prowadzi sprzedaż za pośrednictwem własnego sklepu internetowego Najważniejsze powody zastosowania Internetu w dystrybucji Spośród wymienionych w ankiecie powodów zastosowania Internetu w dystrybucji respondenci mieli wybrać trzy ich zdaniem najważniejsze. Najczęściej wskazywanym powodem było usprawnienie procesu sprzedaży (zaznaczyło go 69 proc. respondentów). Na drugim miejscu znalazła się oszczędność czasu (56 proc. badanych uznało ją za jeden z trzech najważniejszych powodów zastosowania Internetu w dystrybucji). Natomiast oszczędność kosztów i wymagania klientów zajęły dopiero trzecią pozycję w rankingu - wymieniło je po 54 proc. respondentów. Tabela 1 prezentuje listę najczęściej wymienianych przez respondentów kombinacji możliwych powodów wykorzystania Internetu w dystrybucji w ich firmach. Analizując wyniki tabeli można zaobserwować wyraźny podział na dwie grupy przedsiębiorstw. W pierwszej z nich generatorami zmian są czynniki zewnętrzne pochodzące z otoczenia przedsiębiorstwa (dostawcy, klienci, konkurenci). W drugiej zarysowuje się dominacja czynników wewnętrznych takich jak procesy czy zasoby, których optymalizacja jest głównym celem podejmowanych działań. Z uwagi na powtarzalność pewnych kombinacji odpowiedzi, można tu wyodrębnić trzy modele zachowań: Tabela 1 Powody zastosowania Internetu w dystrybucji najczęściej wskazywane kombinacje odpowiedzi. Najważniejsze powody zastosowania Internetu w dystrybucji Najczęściej wskazywane kombinacje 3 powodów Ilość wskazań Wymagania dostawców/producentów, wymagania klientów, nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej 21 Usprawnienie procesu sprzedaży, oszczędność kosztów, oszczędność 21 czasu Oszczędność kosztów, oszczędność czasu, poprawa wizerunku firmy 20 Wymagania klientów, nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, usprawnienie procesu sprzedaży 13 Wymagania klientów, nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, 9 innowacyjność 137

9 Nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, usprawnienie procesu sprzedaży, oszczędność kosztów Wymagania dostawców/producentów, usprawnienie procesu sprzedaży, oszczędność kosztów Nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, oszczędność kosztów, oszczędność czasu Źródło: Opracowanie własne ) przedsiębiorstwa zorientowane na klienta (kombinacja: wymagania klientów + nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej) 2) przedsiębiorstwa zorientowane na optymalizację zasobów (kombinacja: oszczędność kosztów + oszczędność czasu) 3) przedsiębiorstwa zorientowane na optymalizację procesów (kombinacja: usprawnienie procesu sprzedaży + oszczędność kosztów) Przyczyny niewykorzystywania Internetu w sprzedaży Co piąta firma biorąca udział w badaniu nie wykorzystuje Internetu w procesie dystrybucji. Spośród nich 7 proc. podejmowało wcześniej, bez powodzenia, próby zastosowania takiego rozwiązania. Wśród przyczyn zaniechania sprzedaży poprzez Sieć respondenci wymieniają błędy w przygotowaniu i wdrożeniu nowego systemu, kłopoty w zarządzaniu sprzedażą oraz złożoność sprzedawanych produktów. Najczęstszą przyczyną niewykorzystywania Internetu w procesie dystrybucji jest przeświadczenie menedżerów o tym, że jest jeszcze zbyt wcześnie na podejmowanie tego typu działań uważa tak 57 proc. respondentów z grupy przedsiębiorstw, które nie prowadzą sprzedaży w Internecie. Dla blisko jednej trzeciej koszt realizacji projektu sprzedaży internetowej przekracza ich możliwości finansowe, a co piąty menedżer uważa takie przedsięwzięcie za nieuzasadnione marketingowo, co może wynikać z przyjętej strategii marketingowej (firmy te nie zakładają ekspansji poprzez działania w Internecie lub uważają, iż ich aktualni klienci przyzwyczajeni do dotychczasowych metod prowadzenia handlu nie będą zainteresowani nową formą zaopatrzenia). Podobne obserwacje poczyniono w grupie przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym, gdzie także co piąty respondent uważa, że sprzedaż produktów jego firmy przez Internet jest nieuzasadniona marketingowo, co w tym przypadku może mieć także ewentualnie związek z zasięgiem oddziaływania firmy. Podobnie jak w całej badanej grupie, najczęściej wskazywaną przyczyną niewykorzystywania Internetu w dystrybucji było stwierdzenie, że jest jeszcze zbyt wcześnie na decyzję o sprzedaży przez Sieć. Na sceptycyzm menedżerów w dużej mierze mogą mieć wpływ wnioski z obserwacji niepowodzeń wielu firm internetowych nastawionych na szybki rozwój w oparciu o sprzedaż w Sieci, jakie miały miejsce na początku tego stulecia. 138

10 5. Wnioski Dystrybucja z udziałem Internetu w polskim sektorze przedsiębiorstw IT znajduje się jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Chociaż większość działających w Polsce firm IT, zajmujących się produkcją, sprzedażą i usługami w zakresie sprzętu i akcesoriów komputerowych, deklaruje wykorzystanie Internetu w dystrybucji, to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo stosuje do tego celu bardziej zaawansowane rozwiązania internetowe takie jak wirtualny sklep (w większości przypadków wykonany we własnym zakresie) czy platformy handlu elektronicznego. Menedżerowie nie zawsze traktują sprzedaż internetową jako strategiczne narzędzie budowania wartości przedsiębiorstwa. Wybierając internetowe kanały dystrybucji przedsiębiorcy kierują się najczęściej możliwością usprawnienia procesu sprzedaży i oszczędności czasu. Dla co drugiego menedżera ważnymi czynnikami wpływającymi na decyzję o realizacji sprzedaży przez Internet jest także oszczędność kosztów. Postawa taka świadczy o nastawieniu przede wszystkim na rozwiązywanie doraźnych problemów przedsiębiorstwa, co może wynikać z typowego dla sektora małych i średnich firm braku umiejętności planowania i strategicznego podejścia do zarządzania. Nadal co piąte przedsiębiorstwo sektora IT nie wykorzystuje Internetu w dystrybucji. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest sceptycyzm większości menedżerów reprezentujących te firmy, którzy uważają, iż jest jeszcze zbyt wcześnie na podejmowanie decyzji o prowadzeniu sprzedaży za pośrednictwem Sieci. Takie zachowanie jest zbieżne z postawą menedżerów małych i średnich firm w innych sektorach, których cechuje bardziej reaktywne niż proaktywne podejście do wprowadzania jakichkolwiek innowacji. Literatura 18 czerwca czerwca 2004 Informatyka w polskich małych i średnich firmach, Polish Market Review, październik 2002, Karolak J. 2001: Czy Internet skróci kanały dystrybucji. Modern Marketing, 2, Krygier J. 2003: Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim w oparciu o rozwiązania internetowe. Euromarketing przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie Integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zakopane. Krygier J. 2004, Budowanie przewagi konkurencyjnej na polskim rynku IT w oparciu o internetowe systemy dystrybucji, Świat Marketingu, Krygier J. 2004: Rola systemów dystrybucji wykorzystujących Internet w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm na polskim rynku IT, rozprawa doktorska. Piasecki B. (ed.) 1997: Przedsiębiorczość i mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Vassos T. (ed.) 1999: Strategie marketingowe w Internecie. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa. 139

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wyników badań rynku B2B w Polsce przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Główny

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska Katedra Turystyki Szkoła Główna Handlowa Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Wstęp Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-0-1 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo