TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER *"

Transkrypt

1 JOANNA KRYGIER * INTERNET JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES SPRZEDAŻY W RELACJACH B2B NA POLSKIM RYNKU IT THE INTERNET AS THE SALES PROCESS SUPPORTING TOOL IN B2B RELATIONS ON THE POLISH IT MARKET STRESZCZENIE. Gwałtowny rozwój handlu przez Internet w ostatnich latach stworzył nowe możliwości zarówno kupującym jak i sprzedającym. Pierwszym dał możliwość swobodnego, wygodnego i nieograniczonego dokonywania zakupów, dowolnego wyboru spośród ofert na całym świecie, drugim możliwość zdobycia ogromnej ilości informacji o klientach oraz usprawnienie procesów organizacyjnych i kontaktów handlowych. W niniejszym artykule analizie poddana została sytuacja polskiego rynku IT w zakresie wykorzystania internetowych systemów dystrybucji. Paradoksalnie do niedawna w tej właśnie branży, zdominowanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wykorzystanie Internetu w sprzedaży było znikome. Dopiero naciski ze strony dostawców i coraz większe wymagania ze strony klientów zmusiły uczestników tego sektora do dostosowania własnych systemów sprzedaży do standardów realizowanych przez światowych liderów tego sektora. ABSTRACT. In recent years a dynamic development of Internet based commerce created new opportunities both for buyers and for sellers. E-commerce provided clients with easy, comfortable and unlimited worldwide purchasing. It also gave the sellers the possibility for obtaining a large quantity of information about their clients and it supported the companies in the improvement of organization processes and the development of business relations. In this article the situation of Polish IT market in the area of utilization of Internet distribution systems was analyzed. Until recently, paradoxically, the application of the Internet technologies for sales in this sector, which is dominated by small and medium sized companies, was minimal. Only the pressure from suppliers and increasing requirements from clients forced the sector participants to adapt their sales systems to the world IT leaders standards. 1. Wprowadzenie Wiele przedsiębiorstw działających na polskim rynku IT stosuje już Internet w działalności handlowej. Jednakże kryteria, jakimi kierują się przedsiębiorcy podejmujący decyzję o wdrożeniu systemu dystrybucji z wykorzystaniem Internetu, nie pokrywają się z celami strategicznymi firm. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż głównym celem menedżerów jest dążenie do usprawnienia procesu sprzedaży, co świadczy raczej o operacyjnym a nie strategicznym podejściu do problemu. Niski jeszcze poziom rozwoju gospodarki elektro- * Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 130

2 nicznej w Polsce powoduje, że w wielu przedsiębiorstwach Internet kojarzony jest wyłącznie z procesami informatycznymi. W niniejszym artykule analizie poddano zmiany, jakie następują w kanałach dystrybucji w wyniku zastosowania rozwiązań sprzedaży internetowej. Szczególne miejsce zajmuje prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez autora rozprawy w lipcu i sierpniu 2003 r. na próbie 219 małych i średnich firm sektora IT w Polsce. Przeprowadzone metodą ankietową przy wykorzystaniu poczty elektronicznej badanie dotyczyło między innymi stopnia wykorzystania rozwiązań internetowych w dystrybucji wśród polskich firm IT. 2. Charakterystyka stosowanych na rynku IT systemów dystrybucji z wykorzystaniem Internetu Zadaniem stosowanych dziś (także, choć sporadycznie, na polskim rynku IT) nowoczesnych systemów sprzedaży przez Internet na poziomie B2B jest maksymalne zautomatyzowanie i jednoczesne uproszczenie obsługi zamówień elektronicznych w celu usprawnienia procesów związanych z dystrybucją i podniesienia jakości obsługi sprzedaży. Pozwalają one nie tylko na szczegółowe zapoznanie się z ofertą firmy (prezentowaną w postaci katalogu ze zdjęciami produktów i cennika), składanie zamówień, czy też ich anulowanie, ale są wyposażone w szereg dodatkowych funkcji i usług, które wzbogacają ofertę handlową firmy. Rozwinięte systemy umożliwiają dostęp do bieżącej informacji na temat aktualnego stanu magazynu dostawcy. Wejście do takiego systemu odbywa się ze strony internetowej firmy i najczęściej jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych (użytkownik musi podać swój identyfikator i hasło). W większości tego typu systemów procedura zamawiania jest bardzo podobna. Niektóre rozwiązania (np. system SSPI firmy TCH Components) zawierają moduł do prowadzenia aukcji. Daje on klientom możliwość kupienia towaru po atrakcyjnej, ustalonej przez nich w wyniku licytacji cenie. Ponadto spotyka się również systemy umożliwiające takie przydzielenie uprawnień, w którym do zakupu przez Sieć upoważniony jest tylko prezes lub dyrektor firmy, a dział księgowości ma wyłącznie wgląd w ofertę i wystawione na firmę faktury. Wiele systemów sprzedaży przez Internet cechuje wysoki stopień personalizacji. Posiadają one np. szereg dodatkowych funkcji takich jak możliwość tworzenia przez klienta-użytkownika własnych cenników podręcznych, które może on wykorzystać przy składaniu kolejnych zamówień. Do takiego cennika można dodawać zarówno określone produkty jak i grupy produktów, np. urządzenia danej firmy czy marki. Cennik podręczny może być dowolnie konfigurowany, a kolejność produktów wewnątrz cennika zmieniana. Podczas wybierania grupy produktów klient-użytkownik może zamówić subskrypcję pocztą elektroniczną wszelkich informacji na ich temat. Może on również tą drogą otrzymywać materiały w postaci elektronicznych biuletynów informacyjnych wydawanych przez firmę dystrybucyjną. Przejawem personalizacji w systemach sprzedaży internetowej jest również możliwość dokonywania przez klienta indywidualnej konfiguracji zamawianego produktu, np. zestawu komputerowego. W Polsce system taki wprowadziła np. firma Dell Computer. 131

3 Niewątpliwą zaletą zaawansowanych rozwiązań sprzedaży przez Internet jest bieżąca informacja o dostępności towaru. Jednak w sytuacji, kiedy w tym samym czasie kilku użytkowników złoży zamówienie na ten sam towar w łącznej ilości przekraczającej stan magazynu, informacja ta będzie zafałszowana. Twórcy systemów przewidują na tę okoliczność możliwość automatycznego powiadamiania użytkowników systemu o chwilowej niedostępności towaru i przesunięcia tej części zamówienia do grupy zamówień oczekujących na realizację. Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji i poufność danych, wszelkie operacje w systemie sprzedaży przez Internet powinny być (i najczęściej są) dokonywane z zastosowaniem odpowiedniego programu szyfrującego. W praktyce niestety funkcjonalność wielu aplikacji do obsługi systemu sprzedaży przez Internet pozostawia wiele do życzenia. Standardowe, mało elastyczne rozwiązania nie spełniają wymogów wielu firm. Jednym z ważniejszych problemów, na jakie napotyka się przy zakupie gotowych rozwiązań, jest brak możliwości ścisłej integracji systemu z innymi aplikacjami, gdzie przechowywane są ważne informacje (programy finansowoksięgowe, produkcyjne, magazynowe). Ogranicza to możliwość pełnej automatyzacji wszystkich procesów związanych obsługą sprzedaży, wymaga wielokrotnego powielania tych samych danych, co przyczynia się do częstszego pojawiania się rozmaitych przekłamań. Ponadto wiele gotowych rozwiązań nie posiada systemów archiwizacji dokumentów, monitorowania przebiegu transakcji, nie zapewnia właściwej ochrony i bezpieczeństwa danych. Zatem najlepszym, choć nie najtańszym rozwiązaniem jest stworzenie niepowtarzalnego systemu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Duże firmy IT decydują się na rozwiązania proponowane przez znanych producentów, mniejsze robią to często we własnym zakresie. 3. Modele kanałów marketingowych z udziałem Internetu na rynku IT Łatwo zaobserwować, iż rozwój nowoczesnych technologii, w szczególności Internetu, zaczyna w dużym stopniu wpływać na kształt kanałów dystrybucji oraz na role, jakie pełnią ich poszczególni uczestnicy. Wykorzystanie sieci Internet w sprzedaży może bowiem znacznie ograniczać zapotrzebowanie na tradycyjne usługi pośredników handlowych, w szczególności dzięki dużym ułatwieniom w bezpośredniej komunikacji uczestników kanału oraz możliwości szybkiego przekazywania i gromadzenia informacji rynkowych. Oczywistą konsekwencją tej sytuacji jest tendencja do skracania kanałów dystrybucji. Innym czynnikiem ograniczającym wykorzystywanie ogniw pośredniczących jest ich niedostateczne przygotowanie do prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zbyt długi cykl dostaw oraz utrudnienia w przekazywaniu informacji powodują brak zadowolenia zarówno ze strony producentów jak i detalistów. Z kolei możliwość wykorzystywania własnych witryn internetowych do prowadzenia sprzedaży detalicznej skłania producentów do integrowania działalności hurtowej z detaliczną. Coraz więcej firm, dotyczy to w szczególności dystrybutorów na rynku IT, zaczyna dostrzegać szansę na podniesienie swojej pozycji rynkowej, decydując się na wprowadzenie do systemu sprzedaży modułu realizującego dystrybucję przez Internet na poziomie B2B. W tego typu relacjach rola klienta dealera jest mocno sformalizowana. Pojawia się 132

4 pytanie, czy w ogóle należy realizować sprzedaż na poziomie B2B, jeżeli można przez niewielkie rozwinięcie oprogramowania wejść w bezpośrednią relację z klientem końcowym i wprowadzić sprzedaż na poziomie B2C. Daleko posunięta automatyzacja procesów sprzedaży (dzięki systemowi sprzedaży przez Internet) pozwala bez problemu ogarnąć proces obsługi wielu tysięcy klientów. Dealer staje się w tej sytuacji zbędny. Przedsiębiorstwo może obniżyć koszty sprzedaży, uprościć procesy organizacyjne, w efekcie podnieść swoją konkurencyjność obniżając ceny oferowanych produktów i zwiększając swoje obroty. Podobna sytuacja dotyczy relacji pomiędzy producentem a dystrybutorem. Coraz doskonalsza technologia telekomunikacyjna umożliwia składanie milionów zamówień bezpośrednio u producenta, teoretycznie możliwe jest więc dalsze skrócenie kanału dystrybucji. Model ten jest już realizowany w praktyce (Rys. 1). Widać to doskonale na przykładzie rynku komputerowego, gdzie renomowane firmy w coraz większym zakresie umożliwiają dokonywanie zakupów zestawów komputerowych na indywidualne zamówienie bezpośrednio u wytwórcy. Sztandarowym przykładem tego zjawiska jest działalność firmy Dell Computer. Mamy tu zatem do czynienia ze zjawiskiem skracania kanałów dystrybucji, nazywanym ubezpośrednieniem (z ang. disintermediation). Ubezpośrednienie jest w ekonomii definiowane jako eliminowanie pośredników w łańcuchu dostaw w wyniku coraz większej przejrzystości rynku (http://en.wikipedia.org/wiki/disintermediation, 18 czerwca 2004; Informatyka w polskich małych i średnich firmach, Polish Market Review, październik 2002). Coraz więcej informacji na temat produktów, ich cen i możliwości zakupu jest dostępnych dla finalnych nabywców, którzy świadomie docierają do najtańszych źródeł poszukiwanych produktów, jakimi są ich producenci. Pomijają w ten sposób ogniwa pośrednie takie jak hurtownicy czy detaliści. Producent Dystrybutor Reseller Sklep internetowy producenta Konsument Rys. 1 Tradycyjny model kanału dystrybucji oraz internetowy model kanału dystrybucji z wykorzystaniem własnego sklepu internetowego producenta na rynku komputerowym. 133

5 W erze gospodarki cyfrowej pojawiły się obawy, że proces ubezpośrednienia może zostać zintensyfikowany dzięki wykorzystaniu Internetu (Vassos 1999). Dowiedziono mianowicie, że Internet, przyczyniając się do coraz większej przejrzystości rynku dzięki upowszechnieniu dostępu do informacji, istotnie wpływa na kształt współczesnych łańcuchów dostaw. Jednakże w 2002 roku spektakularne fiasko wielu firm internetowych (tzw. dotcomów) powstałych w okresie internetowego boomu, pokazało, że jest inaczej. Bezpośrednie dostarczanie produktów od producenta do nabywcy przez Internet okazywało się w licznych przypadkach mniej efektywne niż dostarczanie ich poprzez tradycyjną sieć sklepów i hurtowni. Zatem zastosowanie Internetu w handlu nie musi wcale oznaczać eliminacji ogniw pośredniczących, a wręcz niejednokrotnie staje się czynnikiem sprzyjającym utrzymywaniu wielopoziomowych struktur kanałów dystrybucji (Karolak 2001). W wielu przypadkach okazuje się, że wprowadzenie w życie nowego modelu kanału dystrybucji (z modułem sprzedaży internetowej w miejsce pośredników) może przysporzyć firmie pewne problemy. W przeciwieństwie do nowopowstałych firm, przedsiębiorstwa o ustalonej strukturze i sieci sprzedaży, decydując się na sprzedaż przez Internet, mogą nieświadomie wywołać konflikty w swoich kanałach dystrybucji, których uczestnicy odbiorą to posunięcie jako zagrożenie dla swojej pozycji. Taka sytuacja może okazać się niekorzystna dla samej firmy. Dużo trudniej także rozwinąć w Internecie działalność firmie nowej niż funkcjonującej dotąd na tradycyjnym rynku. Odpowiedzią na zjawisko ubezpośrednienia stała się więc strategia bricks and clicks (ang. "cegły i kliknięcia ), polegająca na integracji w rękach pośrednika fizycznej obecności na rynku z obecnością online (http://en.wikipedia.org/wiki/bricks_and_clicks, 18 czerwca 2004). Pośrednicy powinni dostrzec szansę dla siebie, wykorzystując możliwości, jakie daje nowoczesna technologia. Internet może im posłużyć do umocnienia ich pozycji jako zasadniczego kanału, za pomocą którego wytwórca dociera ze swą ofertą do odbiorców finalnych. Sieć może poprawić znacznie jakość łączności detalistów z klientami, zwiększyć szybkość reakcji na wymagania rynku, pomóc w kreowaniu ich marek. Detaliści coraz większą część swojej działalności mogą realizować drogą internetową, gromadząc na przykład tym kanałem zamówienia od klientów. Organizując wysyłkę towarów wprost od producenta do klienta, mogą oni w dużym stopniu ograniczyć własne koszty związane z magazynowaniem towarów. Dzięki temu mogą również podnieść atrakcyjność swojej oferty, zwiększając jej asortyment. Obok konfliktów w kanałach dystrybucji zasadniczym problemem dla firm organizujących sprzedaż bezpośrednią przez Internet jest obsługa logistyczna całego procesu (szczególnie dotyczy to produktów materialnych). Korzystanie z tej formy komunikacji z klientem w procesie dystrybucji oznacza konieczność posiadania przez producenta silnego zaplecza logistycznego, aby mógł on dostarczyć zamówiony produkt do klienta w jak najkrótszym czasie. Wiązałoby się to oczywiście z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych i często niedostatecznym wykorzystaniem wszystkich wewnętrznych zasobów logistycznych firmy (np. posiadanych przez przedsiębiorstwo hal magazynowych i środków transportu wyłącznie na własny użytek). Nie zawsze zatem rezygnacja z tradycyjnych usług hurtowników czy detalistów będzie oznaczała wyeliminowanie pośredników z kanału dystrybucji. Natomiast ich funkcje mogą ulec przesunięciu w kierunku 134

6 usług logistycznych. Takie rozwiązanie daje producentom możliwość optymalizacji globalnego poziomu kosztów, zwłaszcza tych związanych z magazynowaniem i fizyczną dystrybucją towarów. Systemy dystrybucji muszą być na tyle elastyczne, aby mogły sprostać zmieniającym się wymaganiom nabywców. Elastyczność taką są w stanie zapewnić zewnętrzne firmy logistyczne, które są lepiej przygotowane do minimalizowania kosztów dzięki lepszemu wykorzystaniu środków trwałych (do obsługi wielu klientów) oraz innych zasobów takich jak np. siła robocza. Na rynku IT zmiany w kanałach marketingowych najsilniej można zaobserwować w przypadku takich produktów jak programy komputerowe. Rozwój technologii cyfrowych pozwala na dystrybucję tych produktów w formie elektronicznej, co ma negatywny wpływ na branżę logistyczną i przemysł opakowań. 4. Wykorzystanie Internetu w dystrybucji na polskim rynku IT wybrane wyniki badań Aby zbadać stopień i zakres wykorzystania Internetu w procesie dystrybucji przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku IT, w lipcu i sierpniu 2003 r. zrealizowano badanie w oparciu o interaktywny kwestionariusz ankietowy wysłany drogą elektroniczną. Badana zbiorowość generalna, liczyła 1257 działających w Polsce przedsiębiorstw sektora IT, których podstawową działalność stanowi produkcja lub sprzedaż sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz świadczenie usług związanych z zakupem wymienionych produktów. Po przeanalizowaniu różnych źródeł danych dla pobrania próby, zdecydowano się na Branżowy Spis Firm i Instytucji Polskich Książek Telefonicznych, dostępny w Internecie pod adresem (stan na 15 lipca 2003 r.), ze względu na wiarygodność i zakres danych (rekordy zawierają pełne dane teleadresowe, w tym adresy www i ). Adresatami ankiety były wszystkie firmy należące do zbiorowości generalnej. Analizowane dane pochodzą z 219 poprawnie wypełnionych ankiet spośród 248 nadesłanych. Podstawową barierą badania był brak możliwości zweryfikowania, czy odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym (czy udzielano ich w oparciu o własne przypuszczenia czy też poparte zostały wcześniejszymi analizami). Badana grupa przedsiębiorstw to w większości małe firmy z kapitałem polskim. Połowę stanowiły firmy z województw o najwyższym poziomie informatyzacji i internetyzacji (śląskie, dolnośląskie, mazowieckie). Badana próba oddaje pod tym względem sytuację całej zbiorowości, gdzie firmy z tych trzech województw stanowią również największy odsetek wynoszący 43 proc. Jedna czwarta z nich jest obecna na rynku dłużej niż 10 lat. 19 proc. stanowiły przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, istniejące nie więcej niż 3 lata. Niemal wszystkie prowadzą łącznie działalność handlową i usługową związaną z obsługą wdrożeń systemów, instalacji sprzętu oraz serwisu technicznego. Blisko połowa zajmuje się także produkcją. 62 proc. badanych firm stanowią sklepy komputerowe kierujące swoją ofertę wyłącznie do lokalnego odbiorcy, co ma kluczowy wpływ na końcowy wynik badania. Ponad jedna trzecia konkuruje także na rynku ogólnopolskim. Zdecydowana większość wykorzystuje Internet w procesie dystrybucji (81 proc.) i uczestniczy w oferowanych przez firmy dystrybucyjne programach partnerskich (77 proc.), obsługując zarówno klientów korporacyjnych (relacje B2B) jak i indywidualnych (relacje B2C). 135

7 Respondenci to głównie mężczyźni w wieku od 26 do 40 lat, będący właścicielami firm lub piastujący wysokie stanowiska kierownicze. Blisko dwie trzecie z nich posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w branży Wykorzystanie Internetu w procesie dystrybucji 177 ankietowanych odpowiedziało, że ich firma wykorzystuje technologie internetowe w procesie dystrybucji na poziomie B2B. Oznacza to, że ponad 80 proc. badanych przedsiębiorstw IT branży sprzęt i akcesoria wykorzystuje Internet w sprzedaży. Najczęściej firmy te łączą tradycyjne formy sprzedaży poprzez własne punkty sprzedaży bądź sieci dealerskie ze sprzedażą przez Internet. Jedynie dla 2 proc. Sieć stanowi wyłączny kanał dystrybucji. W Polsce wśród firm komputerowych dominuje zatem forma przejściowa pomiędzy dystrybucją tradycyjną a dystrybucją elektroniczną w czystej postaci (dystrybucję elektroniczną należy rozumieć jako proces, którego wszystkie etapy są realizowane za pośrednictwem medium elektronicznego, w tym wypadku Internetu). Korzystanie z obu form jednocześnie może wynikać z wielu czynników, przede wszystkim z chęci zaspokojenia potrzeb i przyzwyczajeń wszystkich obsługiwanych klientów. Ponadto firmy często traktują Internet jako dodatkowy, uzupełniający kanał dystrybucji, zaś tradycyjne kanały stanowią wciąż zasadniczy trzon ich sprzedaży. Taka strategia zapewnia firmom większe bezpieczeństwo funkcjonowania. Niejednokrotnie wykorzystanie nowej formy dystrybucji ma na celu w pierwszej kolejności kreowanie pozytywnego wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, wychodzącego na przeciw potrzebom wymagających klientów. Generowanie dodatkowych zysków ze sprzedaży przez Internet jest na razie jeszcze celem drugoplanowym i ta sytuacja będzie się stopniowo zmieniać w miarę wzrostu popularności zakupów internetowych Doświadczenie w sprzedaży internetowej i wykorzystywane formy dystrybucji w Internecie 63 proc. firm wykorzystujących Internet w dystrybucji, które wzięły udział w badaniu, ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w sprzedaży internetowej. Biorąc pod uwagę krótką historię gospodarki elektronicznej w Polsce oraz dynamiczne tempo jej rozwoju, można by wysnuć wniosek, iż firmy te mogły w tak krótkim czasie zdobyć duże doświadczenie w dziedzinie handlu elektronicznego i osiągnąć wysoki poziom kompetencji w tej materii. Jednakże z uwagi na fakt, iż aż 44 proc. przedsiębiorstw stosuje najprostsze i najmniej zaawansowane rozwiązania sprzedaży przez Internet, tj. ing oraz witrynę internetową bądź sam ing, powyższy wniosek mógłby dotyczyć jedynie tych przedsiębiorstw, które w swej co najmniej dwuletniej działalności wykorzystują obok ingu i witryny internetowej jeszcze inne formy dystrybucji internetowej, takie jak własny sklep internetowy, internetowe pasaże handlowe czy internetowe rynki i aukcje. Firmy te stanowią zaledwie jedną czwartą wszystkich badanych przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w dystrybucji. Własny sklep internetowy po- 136

8 siada jedna czwarta badanych firm, 20 proc. korzysta z usług rynków elektronicznych a 15 proc. wykorzystuje sklepy internetowe i pasaże handlowe należące do innych podmiotów. 66 badanych firm (37 proc. ogółu badanych przedsiębiorstw korzystających z Internetu w dystrybucji) stosuje co najmniej trzy różne formy dystrybucji za pośrednictwem Internetu (najczęściej ing, sklep internetowy i sklep partnerski lub rynki elektroniczne). Taka strategia pozwala im przy niewielkim wysiłku i minimalnych kosztach zwiększyć szansę na dotarcie do nowych rynków. Firmy działające lokalnie rzadziej decydują się na prowadzenie własnego sklepu internetowego. Zaledwie co piąte przedsiębiorstwo w tej grupie sprzedaje swoje produkty wykorzystując do tego celu własny sklep online. Nieco więcej, bo 28 proc. firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prowadzi sprzedaż za pośrednictwem własnego sklepu internetowego Najważniejsze powody zastosowania Internetu w dystrybucji Spośród wymienionych w ankiecie powodów zastosowania Internetu w dystrybucji respondenci mieli wybrać trzy ich zdaniem najważniejsze. Najczęściej wskazywanym powodem było usprawnienie procesu sprzedaży (zaznaczyło go 69 proc. respondentów). Na drugim miejscu znalazła się oszczędność czasu (56 proc. badanych uznało ją za jeden z trzech najważniejszych powodów zastosowania Internetu w dystrybucji). Natomiast oszczędność kosztów i wymagania klientów zajęły dopiero trzecią pozycję w rankingu - wymieniło je po 54 proc. respondentów. Tabela 1 prezentuje listę najczęściej wymienianych przez respondentów kombinacji możliwych powodów wykorzystania Internetu w dystrybucji w ich firmach. Analizując wyniki tabeli można zaobserwować wyraźny podział na dwie grupy przedsiębiorstw. W pierwszej z nich generatorami zmian są czynniki zewnętrzne pochodzące z otoczenia przedsiębiorstwa (dostawcy, klienci, konkurenci). W drugiej zarysowuje się dominacja czynników wewnętrznych takich jak procesy czy zasoby, których optymalizacja jest głównym celem podejmowanych działań. Z uwagi na powtarzalność pewnych kombinacji odpowiedzi, można tu wyodrębnić trzy modele zachowań: Tabela 1 Powody zastosowania Internetu w dystrybucji najczęściej wskazywane kombinacje odpowiedzi. Najważniejsze powody zastosowania Internetu w dystrybucji Najczęściej wskazywane kombinacje 3 powodów Ilość wskazań Wymagania dostawców/producentów, wymagania klientów, nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej 21 Usprawnienie procesu sprzedaży, oszczędność kosztów, oszczędność 21 czasu Oszczędność kosztów, oszczędność czasu, poprawa wizerunku firmy 20 Wymagania klientów, nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, usprawnienie procesu sprzedaży 13 Wymagania klientów, nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, 9 innowacyjność 137

9 Nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, usprawnienie procesu sprzedaży, oszczędność kosztów Wymagania dostawców/producentów, usprawnienie procesu sprzedaży, oszczędność kosztów Nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, oszczędność kosztów, oszczędność czasu Źródło: Opracowanie własne ) przedsiębiorstwa zorientowane na klienta (kombinacja: wymagania klientów + nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej) 2) przedsiębiorstwa zorientowane na optymalizację zasobów (kombinacja: oszczędność kosztów + oszczędność czasu) 3) przedsiębiorstwa zorientowane na optymalizację procesów (kombinacja: usprawnienie procesu sprzedaży + oszczędność kosztów) Przyczyny niewykorzystywania Internetu w sprzedaży Co piąta firma biorąca udział w badaniu nie wykorzystuje Internetu w procesie dystrybucji. Spośród nich 7 proc. podejmowało wcześniej, bez powodzenia, próby zastosowania takiego rozwiązania. Wśród przyczyn zaniechania sprzedaży poprzez Sieć respondenci wymieniają błędy w przygotowaniu i wdrożeniu nowego systemu, kłopoty w zarządzaniu sprzedażą oraz złożoność sprzedawanych produktów. Najczęstszą przyczyną niewykorzystywania Internetu w procesie dystrybucji jest przeświadczenie menedżerów o tym, że jest jeszcze zbyt wcześnie na podejmowanie tego typu działań uważa tak 57 proc. respondentów z grupy przedsiębiorstw, które nie prowadzą sprzedaży w Internecie. Dla blisko jednej trzeciej koszt realizacji projektu sprzedaży internetowej przekracza ich możliwości finansowe, a co piąty menedżer uważa takie przedsięwzięcie za nieuzasadnione marketingowo, co może wynikać z przyjętej strategii marketingowej (firmy te nie zakładają ekspansji poprzez działania w Internecie lub uważają, iż ich aktualni klienci przyzwyczajeni do dotychczasowych metod prowadzenia handlu nie będą zainteresowani nową formą zaopatrzenia). Podobne obserwacje poczyniono w grupie przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym, gdzie także co piąty respondent uważa, że sprzedaż produktów jego firmy przez Internet jest nieuzasadniona marketingowo, co w tym przypadku może mieć także ewentualnie związek z zasięgiem oddziaływania firmy. Podobnie jak w całej badanej grupie, najczęściej wskazywaną przyczyną niewykorzystywania Internetu w dystrybucji było stwierdzenie, że jest jeszcze zbyt wcześnie na decyzję o sprzedaży przez Sieć. Na sceptycyzm menedżerów w dużej mierze mogą mieć wpływ wnioski z obserwacji niepowodzeń wielu firm internetowych nastawionych na szybki rozwój w oparciu o sprzedaż w Sieci, jakie miały miejsce na początku tego stulecia. 138

10 5. Wnioski Dystrybucja z udziałem Internetu w polskim sektorze przedsiębiorstw IT znajduje się jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Chociaż większość działających w Polsce firm IT, zajmujących się produkcją, sprzedażą i usługami w zakresie sprzętu i akcesoriów komputerowych, deklaruje wykorzystanie Internetu w dystrybucji, to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo stosuje do tego celu bardziej zaawansowane rozwiązania internetowe takie jak wirtualny sklep (w większości przypadków wykonany we własnym zakresie) czy platformy handlu elektronicznego. Menedżerowie nie zawsze traktują sprzedaż internetową jako strategiczne narzędzie budowania wartości przedsiębiorstwa. Wybierając internetowe kanały dystrybucji przedsiębiorcy kierują się najczęściej możliwością usprawnienia procesu sprzedaży i oszczędności czasu. Dla co drugiego menedżera ważnymi czynnikami wpływającymi na decyzję o realizacji sprzedaży przez Internet jest także oszczędność kosztów. Postawa taka świadczy o nastawieniu przede wszystkim na rozwiązywanie doraźnych problemów przedsiębiorstwa, co może wynikać z typowego dla sektora małych i średnich firm braku umiejętności planowania i strategicznego podejścia do zarządzania. Nadal co piąte przedsiębiorstwo sektora IT nie wykorzystuje Internetu w dystrybucji. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest sceptycyzm większości menedżerów reprezentujących te firmy, którzy uważają, iż jest jeszcze zbyt wcześnie na podejmowanie decyzji o prowadzeniu sprzedaży za pośrednictwem Sieci. Takie zachowanie jest zbieżne z postawą menedżerów małych i średnich firm w innych sektorach, których cechuje bardziej reaktywne niż proaktywne podejście do wprowadzania jakichkolwiek innowacji. Literatura 18 czerwca czerwca 2004 Informatyka w polskich małych i średnich firmach, Polish Market Review, październik 2002, Karolak J. 2001: Czy Internet skróci kanały dystrybucji. Modern Marketing, 2, Krygier J. 2003: Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim w oparciu o rozwiązania internetowe. Euromarketing przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie Integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zakopane. Krygier J. 2004, Budowanie przewagi konkurencyjnej na polskim rynku IT w oparciu o internetowe systemy dystrybucji, Świat Marketingu, Krygier J. 2004: Rola systemów dystrybucji wykorzystujących Internet w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm na polskim rynku IT, rozprawa doktorska. Piasecki B. (ed.) 1997: Przedsiębiorczość i mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Vassos T. (ed.) 1999: Strategie marketingowe w Internecie. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa. 139

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Metody i techniki pomiarowe w badaniach ilościowych i jakościowych

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Metody i techniki pomiarowe w badaniach ilościowych i jakościowych Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 8 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Metody i techniki pomiarowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces?

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony,

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych:

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny SFA (Sales Force Automation) System Mobiz Android dostępny na urządzeniach typu Smartfon

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Analizowanie dystrybucji wykład dla studentów Podyplomowego Studium Analiz Marketingowych dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Charakterystyka analizy dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych

Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych prezentacji omnichannel na e-commerce? FORUM? czyli jak obserwować customer journey w Joanna Komuda, IAB Polska Karolina Wrońska-Boukhalfa, opiniac.com

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

O metodzie OJT? Proces optymalizacji zachowań organizacyjnych rozumiemy jako skuteczne

O metodzie OJT? Proces optymalizacji zachowań organizacyjnych rozumiemy jako skuteczne O metodzie OJT? Proces optymalizacji zachowań organizacyjnych rozumiemy jako skuteczne dostosowanie szeregu działań operacyjnych na poziomie: sprzedaży, marketingu, produkcji, zarządzania do warunków otoczenia

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Część A Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2004 roku

Część A Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2004 roku Część A Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2004 roku Przedstawione w raporcie Elektroniczna gospodarka w Polsce Raport 2004 wyniki badań wielu dziedzin życia społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów 2013

Prezentacja dla mediów 2013 Prezentacja dla mediów 2013 O Projekcie Stacja z Paczką to obsługa zamówień składanych przez klientów w sklepach internetowych wraz z odbiorem ich przesyłki na wybranej stacji paliw sieci ORLEN w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study

Agenda. Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań. Co to jest Aleo i do czego służy? Case study Agenda Procesy zakupowe firm w sektorze prywatnym wyniki badań Co to jest Aleo i do czego służy? Case study 1 Osoby fizyczne zdecydowanie częściej wykorzystują internet do zakupów (lub sprzedaży) niż firmy

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo