Załącznik do zapytania ofertowego nr 1: Specyfikacja Aplikacji B2B i Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do zapytania ofertowego nr 1: Specyfikacja Aplikacji B2B i Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji"

Transkrypt

1 Załącznik do zapytania ofertowego nr 1: Specyfikacja Aplikacji B2B i Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji Aplikacja B2B Aplikacja B2B będzie miała na celu automatyzację wymiany danych między systemami Dostawców ofert (będą to: oferty biletów lotniczych, usług hotelowych, wynajmu samochodów, ubezpieczeń podróżnych) oraz zapewnienie dostępu w modelu SaaS dla Nabywców ofert (będą to: biura podróży oraz firmy i organizacje nie będące biurami podróży, a które będą współpracować bezpośrednio z Wnioskodawcą). Planowane elementy aplikacji B2B: - Moduł użytkownicy - Moduł administracyjny - Integracja ofert biletów lotniczych - Integracja ofert ubezpieczeniowych - Integracja ofert wynajmu samochodów - Integracja ofert hoteli - dostawca 1 - Integracja ofert hoteli - dostawca 2 - Moduł waluty - Moduł rezerwacje - Moduł rozliczenia - Moduł dostępu dla Nabywców - Moduł Raporty i statystyki. Moduł użytkownicy Moduł będzie odpowiadać za zarządzanie profilami użytkowników systemu. Konkretni użytkownicy będą działali w ramach uprawnień ich profilu głównego (konta firmowego). W ramach aplikacji Flugo przewiduje 3 główne typy profili: - biura podróży, - firmy bezpośrednio współpracujące, - profil administracyjny. Za pomocą profilu administracyjnego administratorzy aplikacji będą mogli zarządzać profilami firmowymi (profile Nabywców ofert) oraz kontami użytkowników, czyli pracowników partnerów handlowych, które będą powiązane z profilami firmowymi. Profile firmowe będą tworzone dla współpracujących z Wnioskodawcą poszczególnych rodzajów Nabywców ofert: biur podróży i firm bezpośrednio współpracujących. Profile użytkowników także będą wyposażone w konkretne uprawnienia wynikające np. ze stanowiska w danej firmie i potrzeb z zakresie podejmowania decyzji i dostępu do danych. Moduł administracyjny 1

2 Będzie to główna część aplikacji B2B stanowić będzie podstawę jego działania, a w zakres jego funkcjonalności wejdzie szereg elementów realizujących różne zadania konfiguracyjne i administracyjne. Główne zadania modułu będą polegały na zarządzaniu uprawnieniami profili firm i użytkowników systemu. W module administracyjnym następowała będzie konfiguracja uprawnień profili i organizowanie ich w grupy uprawnień, które następnie będą przypisywane poszczególnym firmom i użytkownikom w ramach modułu użytkownicy. Ważną częścią modułu będzie część konfiguracyjna i zarządcza dla integrowanych systemów Dostawców ofert. Umożliwi ona zarządzanie ustawieniami każdego z systemów z osobna (ustawianie marż itp.). Moduł umożliwi więc zarządzanie dostawcami ofert (aktywację i dezaktywację w systemie) oraz dowolne kreowanie polityki marżowej w stosunku do cen otrzymywanych od nich (w ramach możliwości udostępnianych przez dostawców). Integracja ofert biletów lotniczych dostawcy udostępniającemu oferty biletów lotniczych z całego świata. Następnie, również drogą elektronicznej wymiany danych, zebrane zostaną odpowiedzi (ustrukturyzowane paczki ujednoliconego widoku wyników wyszukiwanych ofert biletów lotniczych. W celu ułatwienia wyszukiwania odpowiedniej oferty, moduł prezentacji ofert wyposażony zostanie w system zaawansowanych filtrów umożliwiających doprecyzowanie warunków oferty. udostępnianą partnerom handlowym dzięki której realizują główne zadania - wyszukiwanie ofert rezerwacji biletów lotniczych. Integracja ofert ubezpieczeniowych dostawcy udostępniającemu oferty ubezpieczeń podróżnych. Następnie, również drogą elektronicznej wymiany danych, zebrane zostaną odpowiedzi (ustrukturyzowane paczki ujednoliconego widoku wyników wyszukiwanych ofert ubezpieczeniowych. udostępnianą partnerom handlowym dzięki której realizują główne zadania - wyszukiwanie ofert rezerwacji ubezpieczeń podróżnych. Integracja ofert wynajmu samochodów dostawcy udostępniającemu oferty wynajmu samochodów na całym świecie. Następnie, również drogą elektronicznej wymiany danych, zebrane zostaną odpowiedzi (ustrukturyzowane paczki 2

3 ujednoliconego widoku wyników wyszukiwanych ofert wynajmu samochodów w różnych lokalizacjach na całym świecie. W celu ułatwienia wyszukiwania odpowiedniej oferty, moduł prezentacji ofert wyposażony zostanie w system zaawansowanych filtrów umożliwiających doprecyzowanie warunków oferty. udostępnianą partnerom handlowym dzięki której realizują główne zadania - wyszukiwanie ofert wynajmu samochodów. Integracja ofert hoteli dostawca 1 dostawcy udostępniającemu oferty hotelowe na całym świecie. Następnie, również drogą elektronicznej wymiany danych, zebrane zostaną odpowiedzi (ustrukturyzowane paczki ujednoliconego widoku wyników wyszukiwanych ofert wynajmu usług hotelowych w różnych lokalizacjach na całym świecie. W celu ułatwienia wyszukiwania odpowiedniej oferty, moduł prezentacji ofert wyposażony zostanie w system zaawansowanych filtrów umożliwiających doprecyzowanie warunków oferty. udostępnianą partnerom handlowym, dzięki której realizują główne zadania - wyszukiwanie ofert hotelowych. Integracja ofert hoteli dostawca 2 dostawcy udostępniającemu oferty hotelowe na całym świecie. Następnie, również drogą elektronicznej wymiany danych, zebrane zostaną odpowiedzi (ustrukturyzowane paczki ujednoliconego widoku wyników wyszukiwanych ofert wynajmu usług hotelowych w różnych lokalizacjach na całym świecie. W celu ułatwienia wyszukiwania odpowiedniej oferty, moduł prezentacji ofert wyposażony zostanie w system zaawansowanych filtrów umożliwiających doprecyzowanie warunków oferty. udostępnianą partnerom handlowym dzięki której realizują główne zadania - wyszukiwanie ofert hotelowych. Moduł waluty Wnioskodawca w ramach realizacji usługi współpracował będzie z dostawcami ofert z zagranicy, co wiąże się z zakupem od nich usług w różnych walutach. Funkcjonalność odpowiedzialna będzie za zarządzanie zmiennymi kursami walut, co przyczyni się do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania strat związanych z dynamicznie zmieniającymi się ich kursami. Moduł zautomatyzuje proces przewalutowania kwot oraz naliczania odpowiednich marż. 3

4 Moduł rezerwacje Flugo przewiduje realizację tej funkcjonalności jako jeden komponent (jeden zbiorczy widok) w ramach systemu lub jako kilka powiązanych komponentów opracowanych jako osobne widoki dla każdej z usług. Ma to związek z różnorodnością danych potrzebnych do prezentacji w ramach takiego widoku wynikającą ze zróżnicowania usług jakie planowane są do udostępnienia w ramach aplikacji B2B (bilety lotnicze, usługi hotelowe, wynajem samochodów, ubezpieczenia). Decyzja o formie prezentacji zostanie podjęta podczas ustaleń z wybranym wykonawcą na etapie tworzenia specyfikacji technicznej dla projektu. W ramach tego modułu użytkownicy aplikacji B2B będą mieli dostęp do historii złożonych rezerwacji pochodzącymi z każdego ze zintegrowanych systemów. Z tego miejsca będą mogli oni również zarządzać złożonymi rezerwacjami (np. edycja, anulowanie, usuwanie). Zadaniem modułu będzie również gromadzenie wszelkich danych związanych z rezerwacjami i ich zakładaniem. Moduł odpowiedzialny będzie przede wszystkim za obsługę dokonywania rezerwacji ofert w poszczególnych systemach zintegrowanych w ramach aplikacji B2B. W ramach funkcjonalności rezerwacyjnych zaszyte będą funkcje walidujące poprawność wprowadzanych danych (np. wypełnienie pól wymaganych, warunków w polach typu tylko liczby, adres , itp.). Moduł dostępu dla Nabywców Nabywcy ofert współpracujący z Wnioskodawcą otrzymają dostęp do aplikacji B2B poprzez końcówkę umożliwiająca logowanie się z poziomu przeglądarki internetowej. Moduł dostępu dla Nabywców odpowiadał będzie za możliwość korzystania z planowanego systemu i przewidzianych uprawnieniami funkcjonalności. Dostęp do systemu w modelu SaaS gwarantuje każdemu Partnerowi handlowemu możliwość wyszukiwania oraz dokonywania oferty w ramach każdej dostępnej w systemie usługi turystycznej. Moduł dostępu pozwoli na niezależne logowanie wszystkich pracowników partnerów handlowych do systemu B2B, którzy zostaną do tego przez osobę zarządzającą profilem Nabywcy uprawnieni (uprawnienia dostępowe i ich zakres będzie mógł przydzielać przedstawiciel nabywcy w ramach dostarczonego konta administrującego konkretnie tym jednym profilem firmowym). Logowanie będzie odbywać się za pomocą nadanego uprzednio loginu i hasła. Dodatkowe bezpieczeństwo systemu zapewni wbudowana funkcjonalność ustawień poziomu bezpieczeństwa haseł po aktywacji której hasła zostaną obłożone dodatkowymi warunki wymuszające ich skomplikowanie. Do zadań modułu będzie należało gromadzenie informacji o działaniach prowadzonych w systemie logowane (zapisywanie informacji o zdarzeniu) będą najważniejsze zdarzenia realizowane przez użytkowników obsługujących system (m.in. poprawne i niepoprawne logowania do systemu, zmiany kluczowych funkcjonalności czy ustawień, itd.). Moduł raporty i statystyki Dostęp do takich danych odciąży pracowników Flugo z potrzeby ręcznego generowania i przygotowywani zestawień i raportów sprzedaży. Umożliwi także dostęp do statystyk (np. najczęściej wyszukiwane, najczęściej rezerwowane). W ramach dostępu do tej usługi partnerzy 4

5 handlowi uzyskają możliwość samodzielnego (i w dodatku o dowolnej porze dnia i nocy) generowania wszelkiego rodzaju zdefiniowanych w systemie raportów na bazie danych, które gromadzone są w aplikacji B2B lub w systemie do zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonalność opierać się będzie na dostępie do bazy danych aplikacji poprzez rozbudowany model filtrów umożliwiających przeszukiwania gromadzonych danych, przy czym będą to dane tego konkretnego projektu a nie sumarycznie wszystkich użytkowników systemu B2B. Moduł rozliczenia Firma Flugo przewiduje realizację tej funkcjonalności jako jeden komponent (jeden zbiorczy widok) w ramach systemu lub jako kilka powiązanych komponentów opracowanych jako osobne widoki dla każdej z usług. Ma to związek z różnorodnością danych potrzebnych do prezentacji w ramach takiego widoku wynikającą ze zróżnicowania usług jakie planowane są do udostępnienia w ramach aplikacji B2B (bilety lotnicze, usługi hotelowe, wynajem samochodów, ubezpieczenia). Decyzja o formie prezentacji zostanie podjęta podczas ustaleń z wybranym wykonawcą na etapie tworzenia specyfikacji technicznej dla projektu. Częściami składowymi całego modułu będzie kilka mniejszych, ale powiązanych ze sobą funkcjonalności, którymi będą: należności nabywców, faktury nabywców oraz dokumenty sprzedaży (np. vouchery, numery umowy, nr rezerwacji biletów, nr umów ubezpieczeniowych/polis będzie to zależne od usługi której dana funkcjonalność będzie dotyczyła). Do realizacji tych zadań, aplikacja B2B zostanie zintegrowana z wybranym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach tej integracji zaimplementowana zostanie dwustronna elektroniczna wymiana danych. Aplikacja B2B będzie wysyłała do systemu dane związane z zamówieniami w celu wygenerowania faktur (i podpisania ich elektronicznie w zależności od możliwości systemu fakturującego). Faktury te i statusy będą następnie dystrybuowane partnerom handlowym w ramach planowanej aplikacji B2B. Na potrzeby obsługi tych zadań Wnioskodawca przewidział następujące komponenty w ramach modułu: a) Faktura - w ramach aplikacji B2B dystrybuowane będą wygenerowane w bazie systemowych zamówień usług faktury w postaci podpisanych elektronicznie plików PDF. Funkcjonalność ta będzie odpowiedzialna za wysłanie do systemu fakturującego wszystkich wymaganych do wystawienia faktury danych - wysyłanie będzie warunkowane wieloma ustawieniami profilu firmowego (okres rozliczeniowy, termin płatności faktury, korzystanie z linii kredytowej, itd.). System do fakturowania odbierze dane i wygeneruje dokument (fakturę) do postaci elektronicznej. W zależności od możliwości systemu, faktura zostanie podpisana w systemie do fakturowania lub po dostarczeniu jej do aplikacji B2B. Taki dokument w postaci pliku PDF będzie dystrybuowany przez aplikację do odpowiedniego nabywcy, który dzięki dostępowi do aplikacji w modelu SaaS będzie mógł ją pobrać. b) Należności ten komponent będzie służył Flugo do automatyzacji rozliczeń z partnerami 5

6 handlowymi. Na bazie danych systemowych oraz informacji o zasadach współpracy zawartych w profilu (okresy rozliczeniowe, zasady, terminy płatności faktur) będą generowane zestawienia o stanie należności każdego z partnerów handlowych z osobna, oraz zbiorczo informacje ogólnie o stanie rozliczeń. Dla partnerów handlowych będzie również podgląd do takich zestawień odnośnie ich rozliczeń z Wnioskodawcą. Zadaniem funkcjonalnym tego komponentu będzie również wymiana danych z systemem do zarządzania przedsiębiorstwem i odbieranie danych dotyczących statusów rozliczeń statusy poszczególnych faktur (opłacone czy nieopłacone, należności przeterminowane, itp.). c) Dokumenty potwierdzające nabycie usług będzie to komponent obsługujący dokumenty potwierdzające nabycie usług, które będą dokumentami wynikowymi sprzedaży oferty nabywcom, a uprawniającym konkretne osoby do faktycznej realizacji usługi. Dokumenty te będą inne dla każdej z usług (bilety lotnicze, usługi hotelowe, wynajem samochodu, ubezpieczenia podróżne). W zależności od usługi generowane będą w ramach aplikacji B2B do odpowiedniej formy lub dystrybuowane przez aplikację B2B po otrzymaniu z systemu dostawcy ofert zintegrowanego z aplikacją B2B. Najczęściej obowiązującym modelem będzie taki, w którym wykupienie usługi powodować będzie wysłanie drogą elektroniczną odpowiednich komunikatów do odpowiedniego systemu dostawcy danej usługi komunikacja będzie odbywała się: automatycznie po wykupieniu usługi / po akceptacji uprawnionych użytkowników / na żądanie uprawnionych użytkowników. Komunikat taki będzie zawierał paczkę metadanych z żądaniem wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usługi. W odpowiedzi, system dostawcy oferty do którego poszło żądanie prześle paczkę metadanych potrzebne do wygenerowania dokumentu, lub paczkę metadanych z już gotowym dokumentem. System do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji System ten będzie się składał z modułów realizujących określone funkcje, które działają w ramach jednego usystematyzowanego standardu. Zakupione licencje zostaną wykorzystane jako dostęp do warstwy api wielowarstwowej architektury platformy B2B. Usługa instalacji i konfiguracji polegać będzie na przygotowaniu środowiska produkcyjnego, na którym docelowo udostępniana będzie działający system do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Zakupywany system do zarządzania przedsiębiorstwem będzie posiadał poniższe moduły: Moduł sprzedaży zawierać powinien następujące funkcjonalności: - automatycznie generowanie faktur, bez konieczności wprowadzania/przepisywania danych z systemu rezerwacji przy założeniu, że wszystkie niezbędne dane zostały zawarte w rezerwacji/zamówieniu, - możliwość automatycznego fakturowania zaimportowanej sprzedaży hoteli i ubezpieczeń, - możliwość tworzenia faktur z atrybutami ściśle stworzonymi i przyporządkowanymi dla branży turystycznej np.: nr biletu, nr vouchera, nr polisy, data wylotu, data powrotu itp., 6

7 - możliwość przygotowywania faktur proforma i na ich podstawie wystawianie faktur docelowych, - możliwość wystawiania dokumentów zbiorczych lub pojedynczych do niezafakturowanych hoteli i ubezpieczeń, - możliwość druku wielu dokumentów (faktur) po kliknięciu tylko jednego przycisku, - automatyczne drukowanie dokumentów KP/KW. Moduł dokumentów zawierać powinien następujące funkcjonalności: - możliwość wieloparametrowego wyszukiwania dokumentów np. widok sprzedaż (z parametrami filtrowania), widok lista faktur (z parametrami filtrowania), widok lista korekt (z parametrami filtrowania), widok kontrahenci (z parametrami filtrowania), wyszukiwanie po ciągu numeru faktur, - możliwość anulacji faktur, - możliwość dodawania płatności do poszczególnych dokumentów, - wystawienie noty korygującej, - edycję dokumentów, - wystawianie duplikatu dokumentów. Moduł raportów zawierać powinien następujące funkcjonalności: - możliwość eksportu danych (eksport danych tabelarycznych do programu MS Excel lub formatu CSV), eksport danych można dokonywać zarówno przed jak i po zastosowaniu filtrów czy sortowania, - możliwość sparametryzowanego raportowania danych takich jak: lista sprzedaży, raport sprzedaży w formacie z podziałem na poszczególne formy płatności oraz usługi, lista sprzedaży z podziałem na miasta docelowe, grupy wg stałych klientów, listy dokumentów (faktury), raport pozycji faktur, szczegółów (atrybutów) faktur oraz raport płatności. Moduł zarządzania programem zawierać powinien następujące funkcjonalności: - możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby wystawców faktur (kont użytkowników), - zarządzanie kontami użytkowników, - możliwość definicji odrębnych opłat serwisowych dla każdego wystawcy (konta), - możliwość samodzielnego definiowania znaczników faktur na poziomie biura. Moduł użytkownika zawierać powinien następujące funkcjonalności: - definiowanie indywidualnych ustawień użytkownika takich jak: hasło, wyrównanie menu, opisy przycisków. Moduł rozliczeń zawierać powinien następujące funkcjonalności: - możliwość sparametryzowanej kontroli rozliczeń z kontrahentami, - możliwość wystawianie wezwań do zapłaty. Moduł zarządzania relacjami z klientami zawierać powinien następujące funkcjonalności: - sprawdzanie warunków handlowych z kontrahentem, 7

8 - sprawdzanie kontaktów handlowych, - spersonalizowane informacje dotyczące kontrahentów dotyczące: warunków handlowych, zamawianych usług, oraz kontaktów, - definiowanie automatycznego mailingu informacyjno-promocyjnego. Dodatkowe ogólne funkcjonalności systemu do zarządzania przedsiębiorstwem powinny być następujące: -system winiec być otwarty na otrzymywanie informacji z zewnętrznych systemów czy serwisów związanych z turystyką za pośrednictwem np. Web Service'ów, - system powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami rezerwacji usług turystycznych np. za pośrednictwem Web Serivce'ów (na indywidualne i niesymetryzowane zamówienie). 8

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo