HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT"

Transkrypt

1 HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

2 HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi zarządzania, dzięki czemu administracja poszczególnymi elementami infrastruktury nie narusza integralności całości. HP OneView to aplikacja, która pozwala dowodzić całym centrum przetwarzania, a nie tylko pojedynczymi serwerami. W tym ujęciu OneView stanowi ważny komponent konwergentnej infrastruktury IT przedsiębiorstwa. PROWADZĄCY Mateusz Maciejewski, konsultant techniczny HP Celem artykułu jest zaprezentowanie aplikacji HP OneView, która pozwala dowodzić całą infrastrukturą centrum przetwarzania danych, a nie tylko poszczególnymi jej komponentami, takimi jak serwery, sieć, pamięć masowa czy zasilanie i chłodzenie. Firma HP, jako jedyna na rynku, posiada od wielu lat kompletne portfolio produktów dla centrów przetwarzania danych. Oznacza to, że HP jest w stanie samodzielnie wyposażyć każde centrum danych we wszystkie komponenty infrastruktury, zaczynając od serwerów, macierzy i przełączników, a na szafach stelażowych i modułach zasilający PDU kończąc. Od ponad roku portfolio firmy obejmuje także aplikację HP OneView do zarządzania konwergentną, spójną, zestandaryzowaną, a dzięki temu łatwą w obsłudze, infrastrukturą zbudowaną w oparciu o produkty HP. Konwergencja w zarządzania HP OneView stanowi uzupełnienie produktów HP, który pozwala wdrażać w życie strategię konwergentnej, spójnej infrastruktury centrum przetwarzania danych. Aplikacja ta usprawnia zarządzanie wszystkimi elementami centrum danych, a nie tylko jak w przypadku konkurencyjnych produktów, jedynie zainstalowanymi w nim serwerami. Za pomocą kilku kliknięć myszą możemy stworzyć profil serwera, dołączyć do niego interfejsy sieciowe, skonfigurować jego dyski lokalne, podłączyć dyski z macierzy HP 3PAR StoreServ tworząc automatycznie strefy (zoning) na przełącznikach sieci SAN, a nawet wyrównać poziom oprogramowania układowego (firmware) na wszystkich kontrolowanych urządzeniach. W praktyce oznacza to możliwość wdrażania serwerów do działania w środowisku produkcyjnym bezpośrednio z konsoli zarządzania HP OneView. Konwergencja w zarządzania oznacza: możliwość zarządzania poszczególnymi elementami infrastruktury, bez naruszania integralności całości, szybsze reagowanie na potrzebę zmiany, automatyzację powtarzalnych (żmudnych) zadań administracyjnych, standaryzację tych czynności za pomocą szablonów, łatwą integrację z pozostałymi narzędziami w centrum przetwarzania danych. W tym kontekście HP OneView wprowadza nowy model zarządzania, których charaktery- 2

3 zuje się uproszczeniem mechanizmów zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych, standaryzacją metod i narzędzi zarządzania (szablony) oraz automatyzacją zadań administracyjnych przez wyeliminowanie powtarzalnych, żmudnych czynności z pracy administratora. Podsumujemy. Trzy najważniejsze cechy konwergentnego zarządzania przez HP OneView to: uproszczenie zarządzania, standaryzacja, automatyzacja. Maszyna wirtualna OneView HP OneView dostarczany jest w formie maszyny wirtualnej gotowej do uruchomienia w najpopularniejszych środowiskach wirtualizacji Microsoft Hyper-V oraz VMware ESXi. Podejście to eliminuje konieczność przejścia całego żmudnego i długotrwałego procesu instalacji aplikacji zarządzającej w centrum danych. Zamiast kilku dni, instalacja i skonfigurowanie HP OneView zajmuje raptem kilkanaście, może kilkadziesiąt minut. W momencie uruchomienia maszyny wirtualnej wystarczy podać adres IP, nazwę DNS oraz konfigurację serwera NTP. W trakcie konfiguracji HP OneView definiujemy komponenty centrum danych (serwery, macierze, moduły komunikacyjne), którymi zamierzamy zarządzać. Standaryzacja zarządzania Drugą cechą modelu zarządzania w oparciu o platformę HP OneView, zaraz po uproszczeniu zadań administracyjnych, jest standaryzacja. Podstawowym narzędziem, które pozwala ustandaryzować metody i mechanizmy zarządzania są profile szablony, czyli zestawy parametrów określających tożsamość danego urządzenia np. serwera. Przykładowy profil zawiera informacje o liczbie i typie połączeń sieciowych serwera, konfiguracji dysków lokalnych oraz na macierzy a nawet ustawieniach BIOS komputera. Standaryzacja zarządzania za pomocą profili obejmuje także zarządzanie konfiguracją modułów komunikacyjnych HP VirtualConnect oraz macierzy dyskowych. Administrator może przygotować profil (szablon) dysku, który będzie automatycznie stosowany w połączeniu z innymi profilami. Wyobraźmy sobie sytuację, w której administrator dodaje kolejny serwer do klastra VMware lub Hyper-V. Dzięki predefiniowanym profilom HP OneView automatycznie utworzy dysk na macierzy, z którego uruchamiany jest wirtualizator (np. o pojemności 4 GB) oraz dysk współdzielony, wykorzystywany przez wszystkie serwery w klastrze. Automatyzacja zarządzania Trzecią z podstawowych charakterystyk modelu zarzadzania w oparciu o HP OneView jest automatyzacja. Automatyzacja wymusza uproszczenie i/lub wyeliminowanie żmudnych, powtarzalnych zadań administratora, tak aby mogły one być wykonywane za pomocą predefiniowanych akcji. Przykładem automatyzowanego zadania może być dołączenie kolejnego serwera do klastra za pomocą kilku kliknięć myszą. Sama idea automatyzacji bardzo ściśle wiąże się ze standaryzacją. Wystarczy przywołać tutaj przykład automatycznego tworzenia zestandaryzowanych dysków na macierzy z wykorzystaniem predefiniowanych profili. Klasyczne podejście zakłada konieczność wykrojenia miejsca w pamięci masowej dla każdego nowego serwera w centrum danych z poziomu dedykowanego interfejsu do zarządzania macierzą dyskową. W tym przypadku Windows Server 2012 oferowany jest w czterech edycjach: Datacenter, Standard, Essentials i Foundation. 3

4 W optymalnej konfiguracji wykorzystaliśmy wydajną kartę graficzna Gigabyte G1 z układem GeForce GTX 980. administrator definiuje profil dysków bezpośrednio w konsoli HP OneView. Podejście to upraszcza dodawania serwera do klastra, pozwala wyraźnie skrócić czas potrzebny na wykonanie tego zadania, a przy tym ograniczyć lub zredukować do zera prawdopodobieństwo popełnienia przez administratora błędu w konfiguracji macierzy i samego serwera. Efektem tego jest brak awarii i przestojów w funkcjonowaniu infrastruktury IT przedsiębiorstwa. W skrócie: uproszczenie zarządzania, standaryzacja i automatyzacja to trzy podstawowe korzyści, które przynosi nam zmiana modelu zarządzania centrum danych w oparciu o produkt HP OneView. HP Insight Control server provisioning HP OneView licencjonowany jest per serwer. W centrum danych uruchamiana jest maszyna wirtualna z aplikacją do zarządzania środowiskiem IT. W cenie licencji HP OneView Advanced otrzymujemy dodatkowo oprogramowanie HP Insight Control server provisioning oraz zestaw wtyczek HP OneView dla zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem wirtualnym VMware vcenter, Microsoft System Center oraz Red Hat Enterprise Virtualization Manager (RHEV-M). Podobnie jak HP OneView, oprogramowanie Insight Control server provisioning, dostarczane jest w formie gotowej do uruchomienia, prekonfigurowanej maszyny wirtualnej. Insight Control server provisioning automatyzuje wybrane zadania administratora związane m.in. z instalacją systemu operacyjnego, aktualizacją oprogramowania układowego serwera oraz wprowadzaniem zmian w jego konfiguracji sprzętowej, w tym przygotowaniem karty HBA do startu z macierzy SAN zamiast z dysków lokalnych. Krótko mówiąc, aplikacja ta automatyzuje wszelkiego rodzaju zadania administratorskie, pozwalając specjaliście IT na zdalne uruchamianie skryptów odpowiedzialnych za modyfikację ustawień warstwy sprzętowej serwera oraz instalację systemu operacyjnego. Licencja Insight Control server provisioning pomaga w konfigurowaniu i zarządzaniu serwerami fizycznymi oraz wdrażania na nich maszyn wirtualnych. Insight Control server provisioning umożliwia instalację systemów operacyjnych z pominięciem mechanizmu PXE. Dotyczy to serwerów HP generacji 8. oraz 9., czyli urządzeń wyposażonych w moduł ilo w wersji 4. Instalacja systemu odbywa się tutaj przez interfejs ilo. Brak konieczności konfigurowania serwera PXE, co czasem bywa problematyczne, szczególnie jeśli w tej samej sieci mamy ruch z serwera DHCP, upraszcza proces wdrażania systemu operacyjnego na serwerze. Wtyczki dla środowisk zwirtualizowancyh Trzecim elementem, który otrzymujemy w ramach licencji HP OneView, jest zestaw wtyczek do najpopularniejszych systemów zarządzania środowiskiem zwirtualizowanym. Firma HP udostępnia wtyczki HP OneView dla oprogramowania VMware vcenter, Microsoft System Center oraz Red Hat Enterprise Virtualization Manager. Zadaniem tych wtyczek jest integracja w konsoli zarządzania środowiskiem wirtualnym narzędzi pozwalających na monitorowanie, konfigurowanie i kontrolowanie warstwy sprzętowej (fizycznej) centrum przetwarzania danych. Innymi słowy, każda z tych wtyczek dostarcza zestaw informacji i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania warstwą sprzętową z poziomu panelu VMware vcenter, Microsoft System Center lub Red Hat EM-V. Najwięcej korzyści z tej integracji odniosą klienci posiadający homogeniczne środowisko IT, a w szczególności administratorzy, którzy większość zadań administracyjnych wykonują z poziomu aplikacji zarządzającej wirtualizacją np. VMware vcenter. Wtyczka HP OneView dla narzędzi zarządzania środowiskiem zwirtualizowanym w istotny sposób usprawnia pracę administratora, który z jednego miejsca może zarządzać warstwą wirtualną i sprzętową centrum przetwarzania danych. Dodatkowo, każda z takich wtyczek udostępnia szereg odnośników (linków), które pozwalają wywołać bardziej zaawansowane narzędzia zarządzania serwerem w aktualnym kontekście pracy informatyka. Przykładowo, wystarczy pojedyncze kliknięcie, aby administrator mógł błyskawicznie przejąć graficzną konsolę serwera. Proces logowania do odległego systemu jest zautomatyzowany i odbywa się z wykorzystaniem tych samych poświadczeń administratora (single sign-on). Trzy narzędzia zarządzania W cenie licencji HP OneView Advanced firma nabywa prawo do korzystania z trzech komple- 4

5 mentarnych narzędzi - aplikacji HP OneView, programu Insight Control server provisioning oraz wtyczek dla najpopularniejszych systemów zarządzania środowiskiem wirtualnym. Każdy z tych komponentów ekosystemu HP OneView może być wykorzystywany jednocześnie. Oznacza to, że administrator może zarządzać serwerem z poziomu aplikacji HP OneView oraz Insight Control server provisioning, ale równolegle zainstalować wtyczkę w konsoli VMware vcenter, aby kontrolować warstwę wirtualną i sprzętową z jednego miejsca. HP OneView 1.20 HP OneView to dojrzały produkt, którego obecna wersja nosi numer Firma HP przykłada duży nacisk na rozwój tej aplikacji, a najnowsze wydanie wprowadza szereg nowych funkcjonalności oraz rozszerza liczbę obsługiwanych generacji serwerów HP. Konsola HP OneView w wersji 1.20 umożliwia zarządzanie serwerami kasetowymi 7., 8., oraz 9. generacji oraz monitorowanie serwerów 6. generacji. W tym wydaniu oprogramowania wprowadzono zaawansowane raporty, które w większym stopniu pozwalają monitorować, inwentaryzować i zarządzać środowiskiem przetwarzania danych. Kolejne zmiany HP OneView 1.20 obejmują szereg udogodnień w zakresie modyfikacji i personalizowania samej aplikacji. Administrator ma możliwość samodzielnego ustalenia zakresu i ilości informacji prezentowanych w panelu głównym (dashboard), w tym zawężenie wyświetlanych wyników do wskazanego przedziału czasu. Potrzeby klientów Zmiany i nowe funkcjonalności wprowadzane w kolejnych wersjach HP OneView w dużej mierze inspirowane są uwagami użytkowników. Kilka miesięcy temu firma HP otrzymała od jednego ze swoich klientów uwagę dotyczącą sposobu obsługi adresów MAC i WWN. HP OneView może wirtualizować, czyli nadpisywać adresy kart sieci Ethernet (MAC) oraz kart sieci SAN (WWN), co ułatwia przenoszenie serwerów kasetowych między wnękami i obudowami w centrum danych, bez konieczności rekonfiguracji ustawień sieci LAN/SAN. Wersja HP OneView 1.10 nie zezwalała na wprowadzenie (podmianę) dowolnego adresu MAC/ WWN dla wskazanego adaptera sieciowego. Funkcjonalność ta pojawiła się w wydaniu 1.20 narzędzia i od tego czasu administratorzy mogą samodzielnie przypisywać adresy MAC/ WWN sprzętu, który został wcześniej odłączony od sieci/ zutylizowany, adapterom sieciowym nowo wdrażanych serwerów. Każdego dnia dział rozwoju i badań (R&D) firmy HP otrzymuje dziesiątki zgłoszeń zmiany, które są dokładnie analizowane. Każda z taka uwaga jest brana pod rozwagę przez osoby odpowiedzialne za rozwój aplikacji, dzięki czemu HP OneView może zmienić się zgodnie z potrzebami klientów. Licencjonowanie HP OneView Wersja HP OneView 1.20 wprowadza istotne zmiany w zakresie licencjonowania. Dotychczas portfolio firmy HP obejmowało pojedynczą, płatną wersję HP OneView. Obecna oferta firmy obejmuje dwa typy licencji: darmową Standard oraz komercyjną Advanced. Bezpłatna wersja HP OneView Standard ma docelowo zastąpić oprogramowanie HP Systems Insight Manager (HP SIM). Wszystko to stanie się prawdopodobnie dopiero w 2016 roku, choć HP nie ma jeszcze zdefiniowanej mapy drogowej (roadmap). Pewne jest, że w 2015 roku obie aplikacje będą utrzymywane równolegle. Zasadnicza idea zmian w licencjonowaniu HP OneView polega na rozdzieleniu darmowej wersji Standard, która umożliwia (w uproszczeniu) monitorowanie środowiska IT od płatnej wersji Advanced, wprowadzającej do centrum danych mechanizmy standaryzacji i automatyzacji procesów zarządzania w centrum przetwarzania danych z wykorzystaniem profili (szablonów) zadań. W tym ujęciu HP OneView Advanced stanowi bezpośredniego następcę aplikacji HP Insight Control. Oprogramowanie HP OneView Advanced licencjonowane jest na serwer. Jak już zostało wspomniane, w ramach licencji klient otrzymuje dodatkowo możliwość korzystania z aplikacji HP Insight Control server provisioning oraz wtyczek HP OneView dla zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem wirtualnym. Jak można wyczytać, sposób licencjonowania produktów z rodziny HP OneView jest bardzo prosty. Do wyboru mamy wersję bezpłatną Standard, do której możemy dokupić wsparcie techniczne oraz płatną wersję Advanced, w cenie której otrzymamy 3-letnie wsparcie świadczone w modelu 24x7, uprawniające do zgłaszania ewentualnych problemów oraz, co HP OneView to dojrzały produkt, którego obecna wersja nosi numer Firma HP przykłada duży nacisk na rozwój tej aplikacji, a najnowsze wydanie wprowadza szereg nowych funkcjonalności oraz rozszerza liczbę obsługiwanych generacji serwerów HP. 5

6 bardzo istotne, pobierania kolejnych, nowych wersji tej aplikacji. HP OneView w wersji Standard oraz Advanced dystrybuowane są w ramach tej samej maszyny wirtualnej. Za każdy razem mamy do czynienia z tą samą aplikacją, która w zależności od wgranej licencji pozwala monitorować i/lub zarządzać poszczególnymi serwerami w centrum przetwarzania danych. Wdrażanie licencji Licencja HP OneView Standard upoważnia do przyłączenia serwera w trybie Monitored, który pozwala na monitorowanie serwera, ale bez możliwości tworzenia profili i automatyzacji zadań zarządzania. Licencja HP OneView Advanced obejmuje komplet funkcji monitorowania i zarządzania dla obsługiwanego serwera. Jeśli chcemy zarządzać serwerem np. stworzyć profil lub zdalnie przejąć jego konsolę graficzną (dotyczy serwerów stelażowych, zdalny dostęp do serwerów kasetowych wliczony jest w ich cenę) konieczne jest włączenie trybu zarządzania ( Managed ). Wymaga to zakupu odpowiedniego zestawu licencji HP OneView Advanced, które będą mogły zostać pobrane i przypisane dla serwera, którym chcemy zarządzać w pełnym zakresie. Osoby zainteresowane produktem HP OneView mogą pobrać licencję Advanced i bezpłatnie testować ją w swoim środowisku przez 60 dni. Darmowa licencja pozwala na bliższe zapoznanie się z produktem. Proces wyboru licencji odbywa się na etapie dodawania serwera do konsoli HP OneView. To na tym etapie decydujemy, czy chcemy jedynie monitorować pracę serwera (wówczas wybieramy tryb Monitored) czy także aktywnie nim zarządzać (tryb Managed). Istnieje możliwość dodania części urządzeń w trybie monitorowania i pozostałych w trybie pełnego zarządzania. Podejście to ma uzasadnienie w heterogenicznym środowisku, w których nadal stosowane są serwery w obudowach starszego typu, monitorowane i zarządzane przez HP Systems Insight Manager (HP SIM) lub HP Insight Control, a więc poprzednie aplikacje, których sukcesorem ma być właśnie HP OneView. Scenariusz, o którym tutaj mowa, ma zastosowanie w przypadku wprowadzenia do centrum danych serwerów w nowych obudowach, dostarczonych razem z licencjami HP OneView. Wielu administratorów chce mieć możliwość monitorowania całego środowiska IT z poziomu jednego miejsca (punktu kontaktu). Omawiany tutaj model licencjonowania pozwala w pełni zarządzać nowymi serwerami z poziomu HP OneView, przy jednoczesnym dołączeniu do konsoli urządzeń starszego typu jedynie w trybie monitorowania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Innymi słowy stare serwery mogą być zarządzane z poziomu aplikacji HP SIM lub HP Insight Control i równolegle monitorowane przez HP OneView. Jednocześnie obowiązuje tutaj zasada, że serwerem zarządza tylko jedna aplikacja, podczas 6

7 gdy druga może go jedynie monitorować. Co ważne, takie mieszane środowiska są w pełni wspierane przez serwis HP. HP OneView Standard Wersja HP OneView Standard umożliwia zbieranie komunikatów SNMP i monitorowanie informacji przekazywanych przez interfejs ilo. Oprócz funkcji monitorowania ta wersja HP OneView umożliwia generowanie raportów, inwentaryzację sprzętu oraz tworzenie logicznych powiązań między komponentami centrum przetwarzania danych. Funkcja ta nazywa się Map View i pozwala wyrysować na ekranie konsoli zarządzania logiczne połączenia zależności pomiędzy poszczególnymi elementami nasze infrastruktury. Dotyczy to tych komponentów, które mogą być monitorowane w wersji HP OneView Standard np. sposobu podłączenia serwera do modułu zasilającego PDU lub rodzaju szafy, w której zainstalowano urządzenie. W tej wersji oprogramowania nie zobaczymy jednak zależności między dyskami na macierzy, czy profilami serwera. To już domena HP OneView w wersji Advanced. HP OneView Advanced W pewnym uproszczeniu HP OneView Standard oferuje te same funkcje co aplikacja HP Systems Insight Manager (HP SIM). Licencja Advanced rozszerza obszary obsługiwane przez wersję Standard (monitorowanie, inwentaryzacja, raportowanie) o mechanizmy standaryzacji z wykorzystaniem profili, funkcje zdalnego zarządzania, możliwość instalacji systemów operacyjnych (przez Insight Control server provisioning), zarządzanie oprogramowaniem układowym serwerów, zarządzanie interfejsami sieciowymi (HP Virtual Connect) i macierzami dyskowymi (tworzenie przestrzeni dyskowej i zoningu). Interfejs OneView HP OneView to aplikacja na miarę XXI wieku. Cechą charakterystyczną konsoli zarządzania jest czytelny interfejs w atrakcyjnej dla użytkownika postaci, który agreguje informacje o stanie infrastruktury IT. Administrator może w pełni dostosować zawartość i zakres danych prezentowanych w panelu głównym (dashboard) dodając nowe wskaźniki i jednocześnie usuwając z ekranu informacje nieistotne z jego kontekstu pracy. Panel główny dostarcza aktualnych informacji na temat stanu zdrowia serwera, wdrożeń profili, interfejsów sieciowych oraz wykorzystania pamięci masowej (storage pools, volumes, logical interconnects). W tym ujęciu HP OneView jest aplikacją, która umożliwia monitorowanie i zarządzanie nie tylko pojedynczymi serwerami lub ich grupą, ale całym środowiskiem centrum przetwarzania danych. Jak już zostało wspomniane, w przypadku wersji Standard w panelu głównym nie będziemy mieli informacji na temat profili, dysków i sieci, ale znajdą się tam dane na temat serwerów i ich obudów. Profile HP OneView Bardzo ważnym elementem HP OneView są profile, czyli formatka, która definiuje tożsamość serwera. Formatka ta zawiera nazwę i opis profilu, jego przyporządkowanie do serwera oraz zgodność z wersją (poziomem) oprogramowania układowego. Najczęściej stosuje się przypisanie profilu do kieszeni, choć istnieje możliwość jego powiązania z modelem serwera. Ustawienia nie zostaną zaaplikowane, jeżeli do kieszeni obudowy włożymy inny model serwera, niż ten określony w profilu. Aby to zilustrować posłużmy się przykładem. Profil nie zostanie zaaplikowany na Podstawowe cechy OneView - uproszczenie, standaryzacja, automatyzacja. 7

8 HP OneView pozwala monitorować wykorzystanie procesorów i pamięci RAM, temperaturę w otoczeniu serwera, a także poziom zużycia energii elektrycznej. serwerze z procesorem AMD, umieszczonym w kieszeni przeznaczonej do instalacji urządzeń z układami Intela. Dodatkowo, aby profil został zastosowany, każdy serwer zgodny z tym typem procesora musi mieć wersję oprogramowania układowego określoną w profilu. To właśnie w tym podejściu tkwi siła zarządzania centrum danych przez profile HP OneView. Oprogramowanie pozwala zachować i utrzymać pewne standardy (wytyczne konfiguracji) bez względu na zmiany, które zajdą w środowisku IT. Administrator nie musi pamiętać o konieczności zachowania standardów, ani nie musi ich monitorować. HP OneView wyręcza go we wszystkich tych zadaniach. Profile: ustawienia dysków Profile HP OneView pozwalają zdefiniować parametry połączeń sieciowych LAN, konfigurację dysków oraz ustawienia sieci SAN. Administrator może określić poziom RAID oraz kryteria startu systemu z dysków lokalnych, macierzy lub przez PXE. Profil zawiera informacje dotyczące dysków na macierzy. W tym miejscu administrator może przypisać dysk lokalny do startu serwera oraz dyski współdzielone na macierzy dyskowej. Zamiast wchodzić w dedykowany interfejs macierzy HP 3PAR, wszystkie operacje związane z alokacją przestrzeni dyskowej, możemy wykonać z poziomu konsoli zarządzania HP OneView. To tutaj zdefiniujemy nowy wolumen dla serwera, określając jego pojemność oraz typ. Do wyboru mamy wolumeny prywatne, dedykowane dla danego serwera oraz wolumeny współdzielone w grupie serwerów. Profile: ustawienia BIOS Profil HP OneView umożliwia szczegółowe zdefiniowanie każdego parametru BIOS serwera, a więc włączenie mechanizmów wirtualizacji, włączenie wymaganej liczby rdzeni procesora, czy też określenie trybu poboru energii (tryb wydajności, tryb oszczędzania) itd. Profil oznacza standaryzację Dzięki profilom, środowisko centrum przetwarzania danych można oprzeć na kilku, kilkunastu predefiniowanych standardach, po to, aby łatwiej było nim zarządzać. HP OneView zapewnia spójność i standardaryzację tego środowiska, minimalizuje prawdopodobieństwo pojawienia się błędów w konfiguracji komponentów infrastruktury IT i powiązań między nimi, a także zmniejsza ilość żmudnej, powtarzalnej pracy administratora. Widok mapy Poza profilami HP OneView oferuje widok mapy (Map View), który wizualizuje infrastrukturę centrum danych w kontekście danego urządzenia. Na ekranie konsoli zarządzania administrator widzi wszystkie powiązania serwera kasetowego z pozostałymi komponentami infrastruktury, a więc w jakiej szafie rack i obudowie został dany serwer zainstalowany, do jakich modułów zasilających PDU go podłączono, jakie ma podpięte dyski, jaki ma przypisany profil konfiguracji itd. Map View dostarcza także wszelkie informacje niezbędne do określenia lokalizacji serwera, bez konieczności wchodzenia do serwerowni. Monitorowanie i informacje HP OneView pozwala monitorować wykorzystanie procesorów i pamięci RAM, temperaturę w otoczeniu serwera, a także poziom zużycia energii elektrycznej. Wszystkie te parametry mogą być śledzone w czasie rzeczywistym. Wykresy tworzone są automatycznie i udostępniane administratorowi w panelu zarządzania danego serwera. Administrator może dostosować treść i zakres informacji prezentowanych w konsoli HP OneView do swoich wymagań, charakteru pracy, najlepszych doświadczeń i najlepszych praktyk. Mimo szerokich opcji personalizacji dodawanie elementów do panelu głównego jest bardzo proste. Wystarczy umieścić wskaźnik myszy w panelu głównym i za pomocą ikony krzyżyka, usunąć element informacyjny z panelu. Dodawanie nowych elementów odbywa się z poziomu wygodnego GUI. Za pomocą specjalnego zapytania możemy zawęzić ilość informacji prezentowanych w wybranym widoku. Funkcje raportowania Ważnym elementem HP OneView są raporty. W tym kontekście należy odnieść się do narzędzi zarządzania starszego typu, a więc HP Systems Insight Manager (HP SIM) oraz HP Insight Control, które co prawda pozwalają na tworzenie raportów, ale wielu klientów wyraźnie narzeka na ich niezbyt atrakcyjną formę. W trakcie swojej pracy zostałem poproszony przez jednego z klientów o przygotowanie 8

9 raportu, w którym można byłoby zobaczyć cały zinwentaryzowany sprzęt centrum danych z podziałem na typy procesorów, czy też typy modeli serwerów, którymi ta aplikacja zarządza. Tak postawione zadanie udało się zrealizować, choć nie było to proste do zrobienia. W HP OneView raporty prezentowane są w dużo bardziej atrakcyjnej formie, a ich tworzenie jest zdecydowanie szybsze i łatwiejsze. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby otrzymać pełne informacje na temat całego zarządzanego środowiska IT z podziałem na typy serwerów, procesorów oraz ilością zainstalowanej w nich pamięci RAM. W tym samym miejscu znajdziemy informacje o kondycji serwerów. Gotowych raportów, które przedstawiają stan infrastruktury centrum danych, mamy do dyspozycji dużo, dużo więcej. Co ważne, wszystkie one zasilane są aktualnymi danymi z HP OneView. Każde zestawienie wygenerowane w konsoli zarządzania możemy wyeksportować do pliku CSV. Tak pozyskane dane można następnie umieścić w dokumencie Excela w celu ich dalszej analizy i tworzenia rozbudowanych statystyk. Dodatkowo, HP OneView ma wbudowaną funkcję wysyłania ostrzeżeń oraz informacji na temat zdarzeń w monitorowanym środowisku na adres . To standardowa funkcjonalność tego typu narzędzi. W przeciwieństwie do nich, HP OneView pozwala w prosty, ale zarazem inteligentny sposób, wybrać tylko te informacje, które mogą być dla nas interesujące. Zarządzanie macierzami Jak już wspomniano, HP OneView zarządza całą infrastrukturą centrum danych, a nie tylko zainstalowanymi w nim serwerami. Przykładem urządzenia, które może być zarządzane z poziomu HP OneView, jest czterowęzłowa macierz dyskowa 3PAR StorServe Na uwagę zwraca tutaj łatwość, z jaką dołączamy nowe urządzenia do zarządzania. W tym przypadku wymaga to wpisania adresu IP interfejsu zarządzającego macierzy oraz wskazania poświadczeń administratora upoważnionego do pracy z macierzą. HP OneView umożliwia automatyczne wykrajanie (tworzenie) dysków w pamięci masowej, a konkretnie na grupach dyskowych tzw. CPG, które udostępnił nam administrator macierzy. Bardzo ważnym argumentem za wyborem HP OneView jest to, że nie musimy być specjalistami od pamięci masowych, aby alokować zasoby dyskowe na potrzeby serwerów, którymi zarządzamy. W ramach HP OneView dostajemy pełny zestaw funkcjonalności niezbędnych do pra- 9

10 W środowisku HP OneView jesteśmy w stanie zarządzać macierzami z rodziny HP 3PAR StorServ 7400 oraz HP 3PAR StorServ W najbliższej przyszłości, firma HP planuje objąć zarządzaniem inne macierze dostępne w portfolio produktowym. cy z serwerami oraz pamięciami masowymi. Administrator ma wgląd w dane na temat zabezpieczeń RAID na wskazanej grupie dyskowej (CPG), które mogą zostać uzupełnione o dodatkowe informacje o typie zastosowanych nośników wolnych dyskach magnetycznych lub też szybkich dyskach SSD, dyskach SAS 10k, SAS 15k, SSD, nearline SAS czy midline SAS. W praktyce są to jedyne informacje, których potrzebujemy aby sprawnie zarządzać środowiskiem serwerowym razem z jego częścią pamięci masowej (storage). Zoning SAN W trakcie dodawania nowego serwera oraz dołączania do niego dysków na macierzy, HP OneView automatycznie tworzy strefę sieci SAN (zoning) na przełączniku SAN, aby zestawić wymagane połączenia od interfejsów sieciowych serwera do karty HBA macierzy. Dysk na macierzy zostanie zaprezentowany (zamapowany) w taki sposób, aby był widoczny dla serwera, a cały ten proces odbywa się automatycznie. Tworzenie strefy sieci SAN (zoning) wykonywane jest przy pomocy narzędzia Brocade Network Advisor, który udostępniany jest za darmo dla dwóch wydzielonych części sieci SAN (fabriców). W przypadku mniejszych instalacji firma nie ponosi więc dodatkowych kosztów wdrożenia tej funkcjonalności. Aplikacja Brocade Network Advisor jest płatna, jeżeli chcemy obsługiwać większą liczbę fabriców. Nie stanowi to jednak większej bariery wdrożenia tego rozwiązania, bowiem klienci którzy dysponują większymi instalacjami, w praktyce i tak posiadają komercyjne licencje na oprogramowanie Brocade Network Advisor, które wydatnie ułatwia zarządzanie całą siecią SAN. Oznacza to, że większość klientów, którzy zdecydują się wdrożyć u siebie rozwiązanie HP OneView będzie mogło skorzystać z mechanizmów automatyzacji zadań w całym centrum przetwarzania danych, w tym tworzenia stref (zone) sieci SAN, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzięki integracji z Brocade Network Advisorem administrator może za pomocą dosłownie kliku kliknięć myszą wdrożyć nowy węzeł w klastrze VMware lub Microsoft wraz z podłączeniem dysków na macierzy, konfiguracją interfejsów sieciowych oraz instalacją systemu operacyjnego na hoście. HP, jako jedyne na rynku, jest w stanie w tak prosty sposób, a przy tym ekonomiczny biorąc pod uwagę koszt zakupu licencji HP OneView obsługiwać te mechanizmy w infrastrukturze IT centrum danych. Administrator może samodzielnie zdecydować, jakie nazwy mają być nadawane tworzonym strefom (zone). Funkcjonalność ta stanowi odpowiedź na potrzeby klientów, którzy wprowadzając serwery zarządzane przez HP OneView, wymagają elastyczności w dostosowaniu nowo wdrażanych rozwiązań do stosowanej nomenklatury (nazewnictwa) w sieci SAN. HP OneView pozwala szczegółowo określić sposób tworzenia aliasów. Obsługiwane macierze W środowisku HP OneView jesteśmy w stanie zarządzać macierzami z rodziny HP 3PAR StorServ 7400 oraz HP 3PAR StorServ W najbliższej przyszłości, a więc jeszcze w tym roku, firma HP planuje objąć zarządzaniem inne macierze dostępne w portfolio produktowym. Wynika to z faktu, że HP OneView jest projektowana i rozwijana jako aplikacja, która pozwala z jednego miejsca dowodzić całym centrum przetwarzania danych. Komponenty pamięci masowych, obok serwerów, sieci, systemów zasilania i chłodzenia, są kluczowym elementem tej układanki. Obsługiwane przełączniki W wersji HP OneView 1.20 wprowadzono wsparcie dla konwergentnych przełączników HP 5900, które mogą działać jako przełącznik sieci Ethernet oraz Fibre Channel. Mamy tutaj do czynienia z integracją tego typu urządzeń z konsolą zarządzania HP OneView. HP deklaruje, że rodzina przełączników, które mogą być monitorowane i zarządzane z poziomu HP OneView będzie sukcesywnie poszerzana, przy czym już dzisiaj istnieje możliwość integracji z niektórymi modelami przełączników Cisco. Wynika to z faktu, że klienci HP mogą korzystać z produktów konkurencyjnych, a kierunkiem rozwoju HP OneView jest zapewnienie wsparcia także dla wybranych urządzeń firm trzecich. Chłodzenie centrum danych Z panelu HP OneView administrator może monitorować temperaturę serwerów we wszystkich szafach, wizualizując zebrane dane w widoku całego centrum danych. Mechanizm ten pozwala zidentyfikować gorące punkty serwerowni, a więc miejsca, w którym chłodzenie jest nieefektywne. Dane o temperaturze, pocho- 10

11 dzące z zainstalowanych w szafach serwerów, są przetwarzane, uśredniane i wizualizowane przez HP OneView. W konsoli prezentowana jest średnia temperatura w danej szafie, co pozwala zorientować się, czy nasze centrum danych jest dobrze chłodzone. Jeśli system chłodzenia został poprawnie zaprojektowany, a mimo to HP OneView dostarcza informacji o zbyt wysokiej temperaturze w wybranych punktach serwerowni, może oznacza to, że sprzęt został źle umiejscowionych i należy go inaczej rozdystrybuować między szafami. Lokalizacja serwerów To kolejny dowód na to, że HP OneView pozwala efektywnie zarządzać całą infrastrukturą centrum danych, a nie tylko zainstalowanymi w nim serwerami. Dzięki zastosowaniu inteligentnych szaf oprogramowanie zarządzające wie, w jakiej szafie zainstalowano wskazany sprzęt. Serwery HP od ich 8. generacji wyposażono w możliwość instalacji PIN-ów w obudowie, które w zetknięciu z inteligentną szafą, informują moduł ilo, na jakiej wysokości zostało zainstalowane dane urządzenie. Dane te mogą być wprowadzone ręczne, jeśli dysponujemy serwerami starszej generacji lub przełącznikami i innymi modułami, które nie są w pełni zarządzane przez HP OneView. Zaawansowane mechanizmy obsługi dysków W odniesieniu do pamięci masowych, istotna jest łatwość, z jaką administrator tworzy dyski na macierzy z poziomu pojedynczej konsoli zarządzania HP OneView. Ważnym argumentem za wyborem tego rozwiązania jest możliwość definiowania dysków powiązanych z serwerem. Wycofanie serwera automatycznie skutkuje usunięciem przypisanych mu dysków z macierzy. Podejście to pozwala zadbać o porządek na macierzy, i tym samym lepiej gospodarować dostępną przestrzenią pamięci masowych, kasując natychmiast dyski, które nie będą dłużej wykorzystywane. Dodatkowo, HP OneView umożliwia import dysków stworzonych za pomocą dedykowanej aplikacji do zarządzania macierzą 3PAR. Jednocześnie w wersji 1.20 oprogramowania wprowadzono nowe funkcje obsługi macierzy, które zwiększają elastyczność pracy użytkownika, w tym możliwość zmiany rozmiaru wolumenu bezpośrednio z poziomu konsoli zarządzania HP OneView. Migracja do HP OneView Proces migracji ze starszych narzędzi do zarządzania infrastrukturą do HP OneView wymaga pewnych przygotowań i zaplanowania okna serwisowego, bowiem wiąże się z koniecznością wyłączenia obudowy i restartu serwera. Mimo, że sam proces nie jest trywialny, HP udostępnia dedykowaną aplikację, która automatyzuje i znacząco ułatwia migrację z Virtual Connect Manager do HP OneView. Proces migracja zajmuje od 30 do 60 minut i obejmuje m.in. ponowne załadowanie profili oraz zmianę konfiguracji modułów Virtual Connect. Celem migracji jest możliwość pełnego zarządzania infrastrukturą centrum danych z poziomu HP OneView. Funkcje HP Insight Control server provisioning HP Insight Control server provisioning to kolejne narzędzie, które dostajemy w ramach licencji HP OneView. Aplikacja ma wbudowany zestaw ok. 50 gotowych skryptów automatyzujących zadania administratora i umożliwiających wykonywanie czynności zarządczych na odległych serwerach. Za pomocą skryptu możemy skonfigurować kartę ilo na serwerze, zmodyfikować ustawienia karty do uruchamiania systemu z sieci SAN FC oraz zainstalować system operacyjny na hoście. Administrator może tworzyć własne skrypty i modyfikować te dostarczone wraz z oprogramowaniem, w czym pomocna okaże się bogata dokumentacja przygotowana przez HP, opisująca w jaki dokładnie sposób można to zrobić. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby zdefiniować plan wykonania skryptu (Run OS Build Plans) na serwerze. Ogromną zaletą HP Insight Control server provisioning jest łatwość, z jaką możemy wykonywać akcje na odległej maszynie. W przypadku zdalnej instalacji systemu Windows Server wystarczy uruchomić gotowy skrypt wprowadzając jedynie wymagany klucz produktu. Integracja ze środowiskiem wirtualnym Trzecią rzeczą, którą otrzymujemy w ramach licencji HP OneView, są wtyczki do najpopularniejszych systemów zarządzania wirtualizacją. Jedną z funkcji tej wtyczki jest wizualizacja infrastruktury w części sprzętowej w oprogramowaniu do zarządzania środowiskiem wirtu- W odniesieniu do pamięci masowych, istotna jest łatwość, z jaką administrator tworzy dyski na macierzy z poziomu pojedynczej konsoli zarządzania HP OneView. 11

12 Z perspektywy wielu firm istotny może okazać się fakt, że licencja HP OneView upoważnia do korzystania z narzędzia HP Insight Control. alnym. Przykładowo, z poziomu tego samego narzędzia do zarządzania wirtualizacją, administrator widzi powiązania między fizycznymi adapterami na serwerze, modułami komunikacyjnymi Virtual Connect oraz przełącznikami sieciowymi. W przypadku HP ProCurve 5400 prezentowana jest nawet nazwa przełącznika, do którego dany moduł Virtual Connect jest podłączony. Funkcjonalność wtyczki zdecydowanie wykracza poza proste wizualizacje środowiska fizycznego. Oprogramowanie dostarcza szereg informacji na temat poziomu oprogramowania układowego serwera czy też infrastruktury i typu obudowy, w której zainstalowano dane urządzenie, i to bezpośrednio w oknie aplikacji takiej jak VMWare vcenter, czy jej odpowiedników dostarczonych przez konkurencję: Microsoft i Red Hat. Wtyczka umożliwia także zarządzanie systemem pamięci masowej, w szczególności jeśli po drugiej stronie mamy do dyspozycji macierz HP 3PAR. W oknie konsoli mamy do dyspozycji odnośniki do najbardziej popularnych narzędzi dedykowanych HP do zarządzania sprzętem np. konsoli zarządzania ilo. Wystarczy kliknąć pojedynczy przycisk, aby zdalnie przejąć konsolę graficzna serwera. W tak łatwy i szybki sposób przechodzimy do interesującego nas interfejsu narzędzia zarządzania właściwego dla bieżącego kontekstu pracy administratora. Nazewnictwo produktów (wtyczki) Pełna nazwa wtyczki, o której mowa we wcześniejszym akapicie, brzmi HP OneView for vcenter 7.5. Ta sama nomenklatura stosowana jest dla oprogramowania zaprojektowanych dla systemów firm Microsoft i Red Hat. Podobnie jak w przypadku HP OneView, aplikacja Insight Control server provisioning oraz wtyczki dla środowisk wirtualnych dostępne są do darmowego pobrania i testowania przez okres 60 dni. Warto zwrócić uwagę, że wtyczki HP OneView to kolejna wersja znanych wcześniej wtyczek HP Insight Control for vcenter, HP Insight Control for Microsoft System Center oraz HP Insight Control for Red Hat Enteprise Virtualization. Mimo, że jest to ten sam produkt, jego nazwa została zmieniona z uwagi na plany zastąpienia oprogramowania HP Insight Control narzędziem HP OneView. Ceny licencji HP OneView licencjonowany jest na serwer, a ceny licencji kształtują się na bardzo atrakcyjnym poziomie. Pojedyncza licencja dla serwera kasetowego ProLiant BL to wydatek ok zł w przypadku zakupu wraz z serwerem (najczęstszy wybór klientów) oraz ok zł w przypadku licencji kupowanej oddzielnie (bez sprzętu). Dla porównania mniej więcej tyle samo wynosi cena zakupu licencji starszego oprogramowania Insight Control. Istnieje możliwość zakupu licencji typu upgrade do HP OneView Advanced z produktów HP Insight Control lub HP ilo Advanced. Licencja HP OneView Advanced zawiera trzy narzędzia zarządzania, które przedstawiliśmy w artykule, trzyletnie wsparcie techniczne oraz licencję na HP ilo Advanced. W tym ujęciu HP OneView stanowi najwyższy poziom funkcjonalności w zakresie zarządzania, które firma HP jest dzisiaj w stanie zaoferować swoim klientom, przy jednoczesnym zachowaniu cen tych produktów na poziomie zbliżonym do poprzednich wersji narzędzi zarządzania. Z perspektywy wielu firm istotny może okazać się fakt, że licencja HP OneView upoważnia do korzystania z narzędzia HP Insight Control. Posiadając licencję HP OneView dla danego serwera możemy pobrać z portalu HP licencję Insight Control i korzystać z niej do czasu, aż nie zdecydujemy się zmigrować naszego środowiska zarządzania do HP OneView. Dla porządku dodajmy, że licencja HP Insight Control nie upoważnia do korzystania z HP OneView. W tym przypadku wymagany jest zakup licencji na zasadach aktualizacji (upgrade). Więcej informacji o OneView znajdziemy na stronie hp.com/go/oneview. W serwisie udostępniono szereg materiałów wideo oraz dokumentację produktową. Na szczególną uwagę zwraca dokument HP OneView 1.20 FAQ, który zawiera najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami na nie dotyczące użytkowania i technicznych szczegółów tej aplikacji. HP Operations Analytics HP Operations Analytics to aplikacja, która wydatnie rozszerza funkcjonalność HP OneView w zakresie przetwarzania danych historycznych i analizy trendów. Baza HP Operations Analytics zasilana jest danymi pochodzącymi z HP OneView np. o temperaturze serwera czy poziomie wykorzystania procesorów. 12

13 Na podstawie zebranych danych historycznych HP Operations Analytics pozwala na dokonywanie różnego rodzaju analiz trendów. Przykładem może być analiza wykorzystania zasobów serwera, która dostarcza informacji na temat prognozowanych obciążeń w centrum danych w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zebrane w ten sposób dane warto wykorzystać do planowanie zakupów i rozwój infrastruktury IT np. w zakresie rozbudowy klastra o kolejne moce obliczeniowe. Innym przykładem wykorzystania HP Operations Analytics jest monitorowanie temperatury w centrum danych. Zebrane w ten sposób wiedza pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy zainstalowane serwery pracują w poprawnych warunkach. Co więcej, na podstawie analizy danych historycznych, HP Operations Analytics pozwala wyznaczyć warunki brzegowe monitorowanych wskaźników, tutaj temperatury. W przypadku przekroczenia tych wartości w dół lub w górę, oprogramowanie zasygnalizuje administratorowi, że serwer pracuje niepoprawnie lub nie ma zapewnionego właściwego chłodzenia. HP Operations Analytics działa na zasadzie podobnej co oprogramowanie do przetwarzania dużych zbiorów danych (big data). W tym przypadku baza zasilana jest informacjami pochodzącymi z HP OneView. Jak już powiedziano, w najprostszym scenariuszu HP Operations Analytics pozwala wskazać obszary, w których monitorowane parametry wykraczają poza wartości brzegowe. W bardziej złożonych analizach, aplikacja potrafi określić prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w naszym środowisku, a jeśli już do niej dojdzie wskazać także, co było jej przyczyną. HP Operations Analytics zbiera informacje na temat zmian w infrastrukturze centrum przetwarzania danych. Mechanizm ten pozwala zauważyć korelacje między problemem, a wprowadzonymi zmianami np. w konfiguracji adaptera sieciowego. Koszt zakupu licencji HP Operations Analytics w wersji zintegrowanej z HP OneView wynosi ok zł per serwer. Tym samym niewielkim kosztem możemy rozszerzyć funkcjonalność narzędzi zarządzania o mechanizmy zaawansowanej analizy trendów i predykcji na podstawie danych zbieranych przez HP OneView. Integracja platformy HP Operations Analytics z HP OneView jest bardzo prosta i wymaga jedynie wskazania hasła administratora. Wszystkie informacje niezbędne do analiz są automatycznie zasysane z HP OneView. Prezentacje produktów W laboratorium testowy HP w Warszawie przy ulicy Szturmowej zostało zaprojektowane i wdrożone rzeczywiste środowisko pracy urządzeń. Tam też dysponujemy instalacją produktu HP OneView, które można obejrzeć na żywo w trakcie prowadzonych przez nas seminariów. Nie jest to żaden symulator, wersja demonstracyjna, ale w pełni funkcjonalna, rzeczywista aplikacja monitorująca i zarządzająca fizycznymi urządzeniami zainstalowanymi w naszym laboratorium. Panel HP OneView Panel główny HP OneView żyje i na bieżąco pozwala monitorować stan infrastruktury IT oraz wykrywać różnego rodzaju problemy w warstwie sprzętowej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na łatwość, z jaką można modyfikować typ i zakres informacji prezentowanych w tym panelu. Za pomocą kilku kliknięć myszą administrator może usunąć wskaźniki nieistotne z perspektywy jego pracy, a jednocześnie równie łatwo dodać do panelu nowy widok np. aktualizowane na bieżąco dane na temat szaf stelażowych zainstalowa- Przykład wyglądu raportu generowane w HP OneView 13

14 Dla wielu klientów, którzy zarządzają centrum przetwarzania danych w praktyce, mechanizm inteligentnego wyszukiwania stanowi wartość dodaną, bowiem pozwala szybko wyszukać informacje o zarejestrowanych zdarzeniach. nych w serwerowni. I choć sama możliwość monitorowania szaf w centrum danych nie wydaje się nazbyt interesująca, przykład ten pokazuje jak szeroki jest obszar warstwy sprzętowej monitorowany przez HP OneView. Jednocześnie administrator może zawęzić ilość prezentowanych na ekranie informacji do wybranej grupy serwerów lub danych zarejestrowanych w zadanym okresie czasu. Inteligentne wyszukiwanie Panel Activity zawiera aktualne informacje na temat tego, co dzieje się w całym centrum danych. W połączeniu z mechanizmem inteligentnego wyszukiwania smart search administrator może natychmiast efektywnie odnajdywać dane o konkretnych zdarzeniach w monitorowanym środowisku. Pasek wyszukiwania dostarcza podpowiedzi w sposób podobny do tego, jaki robi to najpopularniejsza wyszukiwarce na świecie, czyli Google. Sposób działania modułu wyszukiwania spróbujemy zilustrować na konkretnym przykładzie. W celach demonstracyjnych wyjęliśmy z serwera moduł Virtual Connect FlexFabric, aby dowiedzieć się jak zareaguje na to zdarzenie konsola HP OneView. Informacja o tym fakcie została zarejestrowana w dzienniku zdarzeń. Mamy awarię urządzenia. Po wpisaniu w pasku wyszukiwania HP OneView frazy flexfabric natychmiast i w prosty sposób udało nam się odnaleźć skojarzony z tym zdarzeniem wpis informujący nas o tym, że moduł Virtual Connect nie jest obecny, został usunięty lub mógł ulec awarii. Mimo, że samo zdarzenie mogło miejsce kilka miesięcy temu, wbudowana w HP OneView wyszukiwarka i jej system podpowiedzi działał dokładnie tak, jak tego oczekujemy. Dla wielu klientów, którzy zarządzają centrum przetwarzania danych w praktyce, a nie tylko w środowisku laboratoryjnym, mechanizm inteligentnego wyszukiwania stanowi wartość dodaną, bowiem pozwala szybko wyszukać informacje o zarejestrowanych zdarzeniach. Raportowanie W kontekście konsoli HP OneView szerszego omówienia wymagają także raporty. Raport inwentaryzacji dostarcza szczegółowych informacji na temat zainstalowanych w centrum danych serwerów wraz z wersją ich oprogramowania układowego (firmware). Dane przedstawione w raporcie umożliwiają dokonanie kategoryzacji serwerów pod kątem typu wykorzystywanych procesorów, ilości zainstalowanej pamięci lub statusu urządzenia. Dane te prezentowane są w formie interaktywnych tabel oraz wykresów, które możemy kliknąć, aby wyświetlić więcej szczegółów. Jeżeli klikniemy obszar wykresu odpowiadający serwerom, których stan został oznaczony jako krytyczny, HP OneView przełączy nas w widok z zestawem szczegółowych informacji o urządzeniach, które wymagają większej uwagi i podjęcia natychmiastowych działań. Warto podkreślić, że w przypadku HP OneView mamy do czynienia z interaktywnymi wykresami i tabelami, zamiast statycznymi dokumentami i zestawieniami gotowych do przeczytania lub wydruku. Profile Najważniejszym elementem HP OneView są bez wątpienia szablony, czyli profile. Tworzenie profili odbywa się z poziomu graficznego interfejsu konsoli i wymaga zdefiniowania kilku parametrów serwera, sieci i pamięci masowej. Definiowanie szablonu zaczynamy od wprowadzenia jego nazwy. W kolejnym kroku decydujemy, czy profil ma zostać przywiązany do kieszeni czy też kieszeni i serwera jednocześnie. Na tym etapie możemy także wskazać wymagany poziom oprogramowania układowego serwera. Klikamy Add Connection, aby zdefiniować nowe połączenie sieciowe. Czynność ta wymaga wprowadzenia nazwy połączenia oraz wybrania sieci z listy sieci predefiniowanych w konfiguracji modułów komunikacyjnych. Na tej samej zasadzie tworzymy połączenia do sieci SAN. Z poziomu OneView administrator może obsługiwać dyski lokalne oraz dyski na macierzy SAN, w tym skonfigurować na nich macierz RAID oraz oznaczyć wolumen jako startowy (bootowalny). Opcje tworzenia dysków definiowane są w profilu, analogicznie jak ustawienia połączeń sieciowych. Klikamy przycisk Add Volume, a następnie definiujemy podstawowe parametry nowego dysku, w tym jego pojemność oraz typ (Thin lub Full). Za pomocą profilu administrator może zdefiniować praktycznie każdy parametr BIOS-u serwera. Mimo, że parametrów tych jest bardzo dużo, większość z nich ma przypisane wartości domyślne, które można po- 14

15 zostawić w takiej formie jak są lub zmienić na własne. Z drugiej strony wielu administratorów chce dokładnie dostosować BIOS serwera do własnych potrzeb, aby zachować spójność konfiguracji urządzeń w całym centrum danych. Przykładowe parametry definiowane w profilu HP OneView dotyczą włączenia obsługi hyper- -threadingu albo wszystkich rdzeni procesora. I choć przejrzenie i ustawienie wszystkich dostępnych opcji BIOS zajmie nieco czasu, warto pamiętać, że czynność ta wykonywana jest jednokrotnie, a dzięki profilom nie musi być powtarzana dla każdego z serwerów z osobna. Raz wykonana praca procentuje w przyszłości, a każde kolejne urządzenie wdrażane w centrum danych ma identyczna, zestandaryzowaną, zgodną z polityką firmy, konfigurację. Wizualizacja infrastruktury Map View wizualizuje relacje między komponentami w centrum przetwarzania danych. Przykładowy widok prezentuje z jednej strony powiązania serwera z dyskami na macierzy, a z drugiej pozwala administratorowi szybko ustalić miejsce instalacji (logiczne, niekonieczne fizyczne) urządzenia w szafie stelażowej. Wystarczy kilka kliknięć myszą w HP OneView, aby pozyskać szereg przydanych informacji o powiązaniach między poszczególnymi elementami infrastruktury IT. Integracja urządzeń w HP OneView Równie łatwa co tworzenie profili jest integracja urządzeń centrum danych w ramach centralnej konsoli zarządzania. Przykładem może być tutaj dodawanie nowej macierzy do zarządzania przez HP OneView. Wszystko, co musimy zrobić to wskazać adres IP macierzy, poświadczenia uwierzytelniania oraz kliknąć przycisk Connect. W ostatnim kroku wskazujemy grupy dyskowe tzw. CPG, które chcemy udostępnić administratorowi HP OneView. Widok zasobów dyskowych w konsoli HP OneView zawiera informacje o zdefiniowanych pulach dyskowych (storage pools) różniących się np. szybkością dysków i poziomem RAID, dane o ilości wolnego i wykorzystanego miejsca na macierzy czy w końcu liczbie utworzonych na niej dysków. Zarządzanie tymi zasobami jest trywialne i może być prowadzone przez administratora, który niekoniecznie musi być specjalistą od pamięci masowych. HP Insight Control server provisioning w praktyce Aplikacji HP Insight Control server provisioning to oddzielna maszyna wirtualna, do korzystania z której mamy prawo, jeśli posiadamy licencję na HP OneView Advanced. W panelu głównym tego narzędzia wyświetlana jest 15

16 HP Insight Control server provisioning to w pełni funkcjonalna aplikacja oferująca szereg funkcji przydatnych w pracy administratora centrum danych. lista serwerów, na których możemy wykonywać zdalnie szereg czynności administracyjnych m.in. instalować systemy operacyjne. Dodawanie kolejnych serwerów do zarządzania przez HP Insight Control server provisioning jest trywialne i wymaga podania adresu ilo serwera oraz poświadczeń administratora (login, hasło). Informacje o urządzeniu np. ta, w której kieszeni zostało on zainstalowany, pobierane są automatycznie z HP OneView. HP Insight Control server provisioning umożliwia wykonywanie różnych akcji na serwerze. Przykładowo w części Run OS Build Plans definiujemy plan przygotowania serwera do pracy, który obejmuje usunięcie (wymazanie) istniejącej konfiguracji serwera, utworzenie macierzy RAID 1 na dyskach lokalnych oraz wymuszenie instalacji systemu Windows. W opisie celowo zdefiniowaliśmy zadanie utworzenia macierzy RAID, aby zademonstrować mechanizmy zapewnienia integralności całego zarządzanego środowiska przez HP OneView. W tym miejscu HP Insight Control server provisioning wykryje, że akcja ta jest niezgodna z przyjętymi w firmie standardami, bowiem konfiguracja RAID została zdefiniowana uprzednio w profilu serwera. Jeśli mimo wszystko zatwierdzimy tak zdefiniowane zadanie przygotowania serwera do pracy, konsola Insight Control server provisioning rozpocznie jego wykonywanie w ustalonej przez administratora kolejności. Proces ten możemy śledzić w widok zadań (Jobs). Na początek serwer zostanie wyczyszczony. W kolejnym kroku skrypt skonfiguruje macierz RAID, a na koniec, na tak przygotowanym urządzeniu, zainstaluje system operacyjny Windows. Dzięki zestawowi gotowych skryptów zdefiniowanie zadania, który zautomatyzuje każdą z tych trzech czynności, jest trywialne i szybkie do zrealizowania. Skrypty, obrazy i instalacja Administrator może przygotować własny zestaw skryptów wprowadzając w nich modyfikacje. Wymaga to utworzenia kopii wybranego z gotowych skryptów i zdefiniowanie własnych parametrów zadania dla każdego z takich planów wykonania (OS Build Plans). Aplikacja HP Insight Control server provisioning jest prosta w obsłudze oraz w konfiguracji. Ma wbudowane mechanizmy integracji z media serwerem, na którym przechowujemy obrazy systemów operacyjnych. Jest to wydzielony system (serwer plikowy), z którego dostarczane są obrazy systemów, i z którym automatycznie integruje się oprogramowanie HP Insight Control server provisioning. Mimo, że w 8. oraz 9. generacja serwerów HP system operacyjny może być instalowany przez interfejs ilo, HP Insight Control server provisioning ma wbudowany serwer DHCP oraz serwer PXE, które pozwalają na zdalne wdrażanie systemów w tradycyjny sposób przez PXE na serwerach starszej generacji oraz w maszynach wirtualnych. HP Insight Control server provisioning to w pełni funkcjonalna aplikacja oferująca szereg funkcji przydatnych w pracy administratora centrum danych. Także bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą w niej coś dla siebie. Administrator może tworzyć własne zadania uruchomieniowe, pisząc je od zera lub modyfikując któryś z predefiniowanych, podstawowych skryptów. Podpowiedzi, jak to robić znajdziemy w dokumentach HP opublikowanych w internecie. Wtyczka dla vcenter Przykładem, na podstawie którego warto zilustrować działanie wtyczki HP OneView dla środowiska VMware jest diagram sieci w konsoli VMware vsphere Web Client. W widoku tym dostajemy wszystkie informacje potrzebne do spójnego zarządzania środowiskiem fizycznym i wirtualnym z jednego miejsca. W części Infrastructure znajdziemy m.in. informacje o obudowie, w której zainstalowano serwer, jego numerach seryjnych, poziomie zasilania oraz liczbie aktywnych wentylatorów i zasilaczy. Z poziomu VMware vsphere Web Client mamy także wgląd w dziennik zdarzeń (logi) serwera. Zamiast podsumowania Celem artykułu było przybliżenie aplikacji HP OneView, przedstawienie jej funkcjonalności, praktycznych zastosowań, sposobu licencjonowania i cen zakupy. Zachęcamy do pobrania co najmniej wersji Standard i sprawdzenia jej zalet we własnym środowisku. Osobom zainteresowanym sugerujemy wybór dużo bardziej funkcjonalnej wersji Advanced z darmową licencją na okres 60 dni oraz instalację aplikacji Insight Control server provisioning oraz wtyczki HP OneView dla wirtualizatorów, które wydatnie rozszerzają możliwości zintegrowanego systemu zarządzania od HP. 16

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe Prelegenci Maciej Wrzód, Kierownik zespołu wsparcia sprzedaży w Atena S.A. Marcin Kosiedowski, Kierownik zespołu rozwoju oprogramowania, Atena S.A.. Atena od 20 lat produkuje oprogramowanie dostosowane

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo