Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie polityki kulturalnej samorządów"

Transkrypt

1 Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

2 Plan prezentacji I. Polityka, w którą wpisuje się projekt. 1. Polityka kulturalna. 2. Strategie gmin i powiatów. II. Szukanie źródeł dofinasowania. 1. Rodzaje finansowania. 2. Architektura finansowania. III. Środki publiczne. 1. UE. 2. Państwo. 3. Województwo. IV. Środki prywatne. 1. Przedsiębiorstwa. 2. Organizacje pozarządowe. 3. Wydatki gospodarstw domowych. 4. Osoby fizyczne. V. Podsumowanie.

3 Czy jest polityka w którą wpisuje się projekt?

4 Finanse są środkiem a nie celem Czy wiemy co samorządowcy chcą finansować? Czy są to pojedyncze, chaotyczne projekty, czy przemyślane działania uzupełniające się nawzajem, prowadzące do wyznaczonego celu? Po czym rozpoznajemy jedne, a po czym drugie? Czy jest co finansować czy istnieje polityka kulturalna samorządu?

5 Polityka kulturalna Suma świadomych, ukierunkowanych przedsięwzięć i działań Mająca na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez Maksymalne wykorzystanie środków i dóbr jakimi to społeczeństwo dysponuje Po co strategie? - wyartykułowanie polityki Przykład województwo opolskie Planowanie strategiczne w gminach i powiatach województwa opolskiego raport 80 kwestionariuszy, badanie w latach 2000, 2004, 2006 strategię posiada 85% gmin, 90% powiatów Wzrost liczby strategii w gminach 23/48/60 Uspołeczniony charakter tych dokumentów Zwiększa się poziom wiedzy nt. strategii krajowych i wojewódzkich

6

7 Strategie gmin i powiatów KULTURA Przeanalizowano w 2009 roku 8 strategii powiatów 30 strategii gmin OCHRONA DZIEDZICTWA TRADYCJA TOŻSAMOŚĆ Hasło obecne w 28 strategiach (na 38 poddanych analizie) Hasło obecne w 14 strategiach Hasło obecne w 17 strategiach (na 38 poddanych analizie) WNIOSKI 1. Mitologizacja kultury 2. Słabo akcentowana sfera twórczości, kreatywności, innowacyjności 3. Brak diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców

8 Strategie gmin i powiatów 1. Mitologizacja roli kultury wpływa na konstrukcję polityki kulturalnej gminy i powiatu 2. Pytania: Czy gminy i podległe im instytucje kultury badają potrzeby mieszkańców? Czy oferta kulturalna dostosowywana jest do potrzeb mieszkańców? Czy gminy i podległe im instytucje kultury obserwują poziom uczestnictwa w kulturze? Czy i w jaki sposób zachęca się mieszkańców do uczestnictwa w kulturze? 3. Czy coraz większe środki finansowe na kulturę są wydawane efektywnie?

9 Strategie gmin i powiatów Analiza stanu instytucji kultury może być pierwszym etapem budowania strategii pozwoli określić cele i kierunki rozwoju Przykład: Analiza stanu instytucji kultury (wsie i miasto z gminy Opoczno) Cel projektu: Opracowanie analiz i przygotowanie raportu dotyczącego obecnego stanu i poziomu zapotrzebowania na kulturę wśród mieszkańców wsi i miasta z gminy Opoczno (MDK w Opocznie sprawuje nadzór nad 21 kołami gospodyń wiejskich i świetlicami wiejskimi w gminie Opoczno) Planowane działania: Badania diagnostyczne: ankiety warsztaty strategiczne raport i publikacja wyników prac Zaangażowane podmioty: pracownicy MDK w Opocznie, koła gospodyń wiejskich, świetlice wiejskie

10 Dlaczego to jest ważne? Instytucje oceniające wnioski o dofinansowanie zupełnie inaczej podchodzą do wspierania pomysłów przyczyniających się do budowy CZEGOŚ WIĘKSZEGO Oceniającym daje to gwarancję: Racjonalnego wydatkowania środków Przeciwdziałaniu dryfowaniu polityki kulturalnej (samorządów, instytucji) w zmieniającej się rzeczywistości Efektu synergii, efekt kuli śniegowej Gdzie szukać pomocy? ŁDK szkolenia RAKK

11 Jest projekt Szukam dofinansowania

12 Rodzaje dotacji projekty dotacje inwestycje działania twarde miękkie

13 Rodzaj kosztów Koszt (zł) Środki własne (zł) Honoraria dla konferansjera Honorarium dla prowadzących warsztaty tańca Transport zespołów Wyżywienie zespołów Noclegi zespołów Nagranie DVD i wyd. płyty Wynajęcie sceny Namioty Zakup sceny/podłogi do tańca Mam Obsługa techniczna Ochrona zewnętrzna Folder promocyjny (oprac., projekt, druk) Aktualizacja www Reklama w mediach w tym Internet Potrzebuję Szukam

14 Architektura finansowania

15 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

16 Publiczne + Prywatne

17 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

18 Unia Europejska Rada Europy Eurimages DG Regio Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego DG Education & Culture Uczenie się przez całe życie Europejski Fundusz Społeczny Młodzież w Działaniu Europa dla Obywateli Kultura Media 7 Program Ramowy

19 Program Kultura , , Cele programu: mobilność osób działających w sektorze kultury; obieg dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; dialog międzykulturowy. Finansowane projekty dotyczące: Współpracy; Tłumaczeń literackich; Wspierania europejskich festiwali kultury; Wspierania podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury. Wysokość wsparcia jest corocznie określana dla poszczególnych rodzajów projektów. Role: Koordynator/ współorganizator/ partner.

20 Konkursy OBSZAR PROGRAMU KULTURA ( ) 2 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim 1.1 Długoterminowe projekty współpracy Krótkoterminowe projekty współpracy 3.2 Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną Wspieranie europejskich festiwali kultury OSTATNI DZIEŃ NABORU Termin minął 10 października 2012 Termin minął 7 listopada 2012 Termin minął 7 listopada 2012 Termin minął 7 listopada 2012 Termin minął 5 grudnia 2012 WYNIKI SELEKCJI 28 lutego marca lutego lutego marca 2013 PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ Rok finansowy maja kwietnia maja kwietnia maja kwietnia maja kwietnia 2014 PROJEKT TRWA Rok finansowy lat (36-60 miesięcy) Max. 24 miesiące miesiące Max. 12 miesięcy Projekty tłumaczeń literackich Termin minął 6 lutego lipca września sierpnia 2014 Max. 24 miesiące Projekty współpracy z krajami trzecimi 8 maja 2013 (termin przedłużony) 31 sierpnia listopada października 2014 Max. 24 miesiące

21 Media Programme , , , million Euro, w latach budżet 900 million Euro Cele: wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami należącymi do Programu; wzmocnienie konkurencyjności europejskich utworów audiowizualnych; zwiększenie rozpowszechniania utworów audiowizualnych na terenie Unii Europejskiej jak również poza nią. Adresaci: profesjonaliści branży audiowizualnej, niezależni producenci, dystrybutorzy, agenci handlowi, instytucje szkoleniowe, szkoły filmowe i organizatorzy festiwali. Finansowane działania: przygotowania i rozwoju projektu filmowego; produkcji filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych; dostępu do finansowania produkcji filmowej przez instytucje finansowe; dystrybucji filmów europejskich; promocji i festiwali; organizacji międzynarodowych programów szkoleniowych; wdrażania nowych technologii (Pilot Project). Przykłady: 2002 Pianista reż. Roman Polanski, 2008 Królik po berlińsku reż. Bartek Konopka, sceny z życia reż. Małgorzata Szumowska

22 Uczenie się przez całe życie Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Celem programu jest rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych od przedszkola po Uniwersytet III Wieku. Podprogramy: Comenius edukacja przedszkolna i szkolna, Erasmus szkolnictwo wyższe, Leonardo da Vinci kształcenie i szkolenie zawodowe, Grundtvig edukacja dorosłych, Wizyty studyjne wyjazdy dla kadr eksperckich i kierowniczych w obszarze edukacji i szkoleń, doradztwa zawodowego oraz akredytacji, Wizyty przygotowawcze LLP (Limited liability partnership) w ramach wizyt możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego projektu. Przewodnik po programie dostępny na:

23 Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Adresaci: młodzież (13-30) oraz osoby pracujące z młodzieżą. Struktura dofinansowań. Akcja 1: Młodzież dla Europy Akcja 1.1. Wymiany Młodzieżowe; Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe; Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji; Akcja 2: Wolontariat Europejski; Akcja 3: Młodzież w świecie; Akcja 4: Systemy wsparcia młodzieży; Akcja 5: Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Termin składania wniosków: i Przewodnik po programie dostępny na Wniosek online oraz listownie (1 egzemplarz)

24 Europa dla Obywateli 215 mln euro. Od 2006 roku. Pobudzanie aktywności obywateli i refleksji nad obywatelstwem. Termin naboru wniosków: i Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy 1.1.Spotkania mieszkańców miast partnerskich, 1.2. Sieci miast partnerskich, 2.1. Projekty obywatelskie, 2.2. Środki wsparcia. Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie 1. Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną, 2. Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim, 3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Działanie 3: Razem dla Europy (brak konkursu) Działanie 4: Aktywna pamięć europejska Przykład: Zduńska Wola, Urząd Gminy, 2009, spotkanie mieszkańców miast partnerskich.

25 Eurimages Fundusz powstał w 1988, 36 państw członkowskich opłacających składki. Terminy konkursów: Cel: wsparcie dla europejskiej branży filmowej m.in. na działalność koproducencką. Adresaci: Producenci (jako osoby fizyczne lub prawne), których główną działalnością jest produkcja kinematograficzna i którzy są niezależni od publicznych bądź prywatnych nadawców Finansowane działania: Koprodukcja projektów filmowych: pełnometrażowe filmy fabularne, pełnometrażowe filmy animowane, filmy dokumentalne o czasie trwania powyżej 70 minut Wysokość dofinansowania: wsparcie finansowe nie może przekroczyć 17% całkowitych kosztów produkcji

26 Lifelong Learning Tempus Media Youth in Action Intra ACP academic mobility scheme Bilateral cooperation Erasmus Mundus Culture Europe for Citizens Erasmus for all Erasmus dla wszystkich Creative Europe Kreatywna Europa

27 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

28 Struktura sektora

29 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - fundusze strukturalne

30 EFRR Ministerstwo Kultury Ministerstwo Rozwoju Regionalnego DG Regio Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca Priorytety I-V Priorytety VI-VIII Priorytety IX-X Priorytet XI Priorytet XII Priorytet XIII Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

31

32 Opis działań Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 22 projekty (14 konkursowe + 8 kluczowe) 126,91 mln Euro z EFRR Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 17 projektów (8 konkursowych + 9 kluczowych) 294,28 mln Euro z EFRR Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 18 projektów (11 konkursowych + 7 kluczowych) 132, 37 mln Euro z EFRR Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych w ramach Priorytetu obecnie nie przewiduje się prowadzenia kolejnych naborów wniosków.

33 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mechanizmy finansowe

34

35 Fundusz Wymiany Kulturalnej Zamknięto nabory , ostatni nabór w 2010 Cel: zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej promowanie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami w zakresie m.in. sztuk wizualnych, muzyki, literatury, kultury ludowej i zarządzania kulturą oraz projektów dotyczących dokumentacji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Co: organizacja wystaw, spektakli, koncertów i innych; udział twórców i artystów w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych; wymiana artystów; współpraca szkół i uczelni artystycznych; współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, i inne. Wnioskodawcy: osoby fizyczne i prawne (bez przedsiębiorców) Budżet: euro Min dofinansowania: euro, max: euro Wkład własny: 10% Dysponent: Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Operator Funduszu: MKiDN Długość projektu: do 2 lat

36

37 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Programy: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Cel: zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski. Co: rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów, rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, budowa i rozbudowa publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu, konserwacja i digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, tworzenie systemów zabezpieczeń Budżet: 60 mln euro Operator Funduszu: MKiDN

38 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - środki krajowe

39

40 Programy Ministra 1. Wydarzenia artystyczne 1. Muzyka 2. Teatr i Taniec 3. Sztuki Wizualne 4. Film 5. Promocja polskiej kultury za granicą 2. Kolekcje 1. Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2. Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 3. Zamówienia kompozytorskie 4. Kolekcje muzealne 3. Promocja literatury i czytelnictwa 1. Literatura 2. Promocja czytelnictwa 3. Czasopisma 4. Edukacja 1. Edukacja kulturalna 2. Edukacja artystyczna 5. Obserwatorium kultury 6. Dziedzictwo kulturowe 1. Ochrona zabytków 2. Wspieranie działań muzealnych 3. Kultura ludowa 4. Ochrona dziedzictwa narodowego za granicą 5. Ochrona zabytków archeologicznych 6. Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowe 7. Rozwój infrastruktury kultury 1. Infrastruktura kultury 2. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 3. Infrastruktura domów kultury 8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9. Pomoc socjalna 10. Fundusz Promocji Twórczości 11. Stypendia

41 Ogólne zasady Nabory: I nabór: do 30 listopada, II nabór: do 31 marca (z powodu rozdysponowania środków w I naborze drugi nabór jest czasami odwoływany) EBOI Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - System Zarządzania Programami Ministra Konto wnioskodawcy założenie i aktywacja, Wypełnianie wniosku, Złożenie wniosku numer EBOI, Potwierdzenie złożenia wniosku, Sprawdzanie statusu, Odwołanie Dokumenty dostępne na stronie: Regulamin - cele; nazwę instytucji zarządzającej; rodzaje kwalifikujących się zadań; prognozowaną, w danym roku kalendarzowym, wielkość środków przeznaczonych na realizację programu; uprawnionych wnioskodawców; kryteria i punktację oceny wniosku; terminy, tryb naboru i oceny wniosków; warunki rozliczenia dofinansowania; zobowiązania beneficjenta, rodzaje wydatków kwalifikowalnych Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań Instrukcja krok po kroku od założenia konta do złożenia wniosku Wniosek wzorcowy Ważne informacje: Odwołania min 50 pkt, Nie składać w ostatnim dniu obciążenie sieci Potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym Załączniki do 5 MB

42 Wydarzenia artystyczne Priorytet 1 - Muzyka Priorytet 2 - Teatr i taniec Priorytet 4 - Film Instytucja zarządzająca Dep. Mecenatu Państwa Departament Własności Intelektualnej i Mediów Budżet zł zł zł Cele Wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskim i światowym teatrze i tańcu. Promocja, wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej, upowszechniający ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 40% budżetu.

43 Wydarzenia artystyczne Instytucja zarządzająca Priorytet 3 - Sztuki wizualne Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Priorytet 5 - Promocja kultury polskiej za granicą Instytut Adama Mickiewicza Budżet zł zł Cele Wnioskodawcy Wpieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce. samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą Promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk kultury polskiej zarówno poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, różnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak również poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych. samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu.

44 Kolekcje Instytucja zarządzająca Priorytet 1 - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Departament Narodowych Instytucji Kultury Priorytet 2 - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Budżet zł zł Cele Wnioskodawcy Tworzenie i rozwój strategicznych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce. państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym Wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej. państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł - Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku zł - Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

45 Kolekcje Instytucja zarządzająca Priorytet 3 - Zamówienia kompozytorskie Instytut Muzyki i Tańca Priorytet 4 - Kolekcje muzealne Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Budżet zł zł Cele Wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej. Wnioskodawcy państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł - Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku zł - Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku.

46 Promocja literatury i czytelnictwa Priorytet 1 - Literatura Priorytet 2 - Promocja czytelnictwa Instytucja zarządzająca Instytut Książki Budżet zł zł Cele Podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej. Wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska dla literatury współczesnej. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu. W zależności od zadań.

47 Promocja literatury i czytelnictwa Priorytet 3 - Czasopisma Instytucja zarządzająca Budżet Departament Mecenatu Państwa zł Cele Wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych. Wnioskodawcy Min wnioskowana Max wnioskowana samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zł zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 60% budżetu.

48 Edukacja Instytucja zarządzająca Priorytet 1 - Edukacja kulturalna Priorytet 2 - Edukacja artystyczna Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Budżet zł zł Cele Wnioskodawcy Min wnioskowana Wspieranie innowacyjnych zadań z obszaru edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego i intelektualnego naszego społeczeństwa, w tym dotyczących stymulowania kreatywności obywateli w posługiwaniu się m.in. nowymi mediami. samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów uczelni artystycznych. uczelnie artystyczne prowadzące samodzielną księgowość, publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość, niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość, jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości, podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości, zł Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 85% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu.

49 Obserwatorium kultury Obserwatorium kultury Instytucja zarządzająca Budżet Cele Wnioskodawcy Min wnioskowana Departament Mecenatu Państwa zł Zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej opartej na założeniu, iż aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia społeczeństwa. samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zł Max wnioskowana zł - Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

50 Dziedzictwo kulturowe Instytucja zarządzająca Priorytet 1 - Ochrona zabytków Departament Ochrony Zabytków Priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Budżet zł zł Cele Wnioskodawcy Min wnioskowana Max wnioskowana Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. podmioty prawa polskiego - osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie Wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej na muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe zł zł zł - dofinansowanie nie przekracza 80% W zależności od zadań. budżetu, zł - dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu.

51 Dziedzictwo kulturowe Instytucja zarządzająca Priorytet 3 - Kultura ludowa Departament Narodowych Instytucji Kultury Priorytet 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Departament Dziedzictwa Kulturowego Budżet zł zł Cele Wnioskodawcy Wspieranie najwartościowszych zjawisk z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej. samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł - dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu zł - dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu.

52 Dziedzictwo kulturowe Instytucja zarządzająca Priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych Narodowy Instytut Dziedzictwa Priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowe Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Budżet zł zł Cele Ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych, dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Zainicjowanie kompleksowego procesów cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych znajdujących się pod opieką podmiotów z poza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych. Wnioskodawcy państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie akademickie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą organizacje pozarządowe, publiczne uczelnie akademickie, uczelnie publiczne Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł - dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu zł - dofinansowanie nie może przekraczać 80% budżetu.

53 Rozwój infrastruktury kultury Priorytet 1 - Infrastruktura kultury Priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Priorytet 3 - Infrastruktura domów kultury Instytucja zarządzająca Dep. Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Narodowe Centrum Kultury Budżet zł zł zł Cele Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych. Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizacje i rozbudowę ich infrastruktury. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem domów i centrów i ośrodków kultury, państwowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organy prowadzące niepubliczne szkoły artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury - z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące Min wnioskowana zł / zł zł / zł Max wnioskowana 75% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł. 85% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł. 85% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł.

54 Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytucja zarządzająca: Departament Funduszy Europejskich Budżet: zł Cele: Zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez dofinansowanie wkładu własnego dla wybranych zadań realizowanych ze środków europejskich. Wnioskodawcy: samorządowe instytucje kultury; państwowe instytucje kultury; państwowe instytucje filmowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; publiczne szkoły artystyczne; uczelnie artystyczne; archiwa państwowe. Kwota wnioskowana: udział procentowy promesy we wkładzie własnym zadania nie może przekroczyć 75%.

55 Fundusz Promocji Twórczości Dotacje Zapomogi Stypendia Nabór Do 30 stycznia każdego roku. Podania przyjmowane są przez cały rok. Do 30 stycznia każdego roku (stypendia półroczne na okres lipiec - grudzień danego roku, stypendia roczne lipiec danego roku - czerwiec następnego roku) Co? Dofinansowanie na pokrycie całości lub części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomocy socjalnej dla twórców. Wsparcie finansowe. Dofinansowanie wybitnych działań twórczych. Wnioskodawcy Instytucja zarządzająca Termin wykorzystania środków organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Do 30 października roku, w którym przyznano środki. twórcy z dorobkiem artystycznym znajdujący się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub socjalnej MKiDN, Departament Mecenatu Państwa. osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, którzy przedstawią projekt w dziedzinach: - literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury - -

56 Stypendia z budżetu państwa Nabór Co? Wnioskodawcy Stypendia z budżetu MKiDN Edycja 1 stypendia półroczne na okres lipiec - grudzień danego roku Edycja 2 - stypendia roczne od stycznia do grudnia następnego roku i półroczne: od stycznia do czerwca następnego roku Dofinansowanie wybitnych działań twórczych. osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Stypendia - Thesaurus Poloniae 3 miesięczny program stypendialny - 1 tura: nabór może być rozpoczęty w terminie od 15 listopada do 15 grudnia a zakończony w okresie 31 grudnia 15 lutego każdego roku - 2 tura: : nabór może być rozpoczęty w terminie od 01 maja do 15 czerwca a zakończony w okresie 30 czerwca 15 lipca każdego roku Stypendia na badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. osoby zamieszkałe poza Polską, prowadzący badania poświęcone kulturze, historii, wielokulturowemu dziedzictwu RP oraz szeroko rozumianej Europie Środkowej. Senior profesorowie i wykładowcy Junior doktorzy i doktoranci Instytucja Zarządzająca MKiDN, Departament Mecenatu Państwa. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Uwaga Można być stypendystą raz na 3 lata. Wysokość stypendium zł (senior) / zł (junior) zł (zakup książek i pomocy).

57 KULTURA + Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek Terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 roku: - pierwszy nabór upłynął 15 listopada 2012 roku, - drugi nabór upływa 26 marca 2013 roku, - trzeci nabór upływa 24 maja 2013 roku. Wnioskodawcy: samorządowe instytucje kultury gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejskowiejska lub gmina miejska do 50 tys. mieszkańców. Co: budowa, remont, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie biblioteki, podnoszące jej standard Minimalna kwota dofinansowania: zł Maksymalna kwota dofinansowania: zł Okres realizacji : maksymalnie 36 miesiące od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Montaż finansowy: dotacja do 75% wartości zadania, wkład własny minimum 25% wartości zadania (środki pochodzące z budżetów gminy i samorządów wojewódzkich) Instytucja Zarządzająca: Instytut Książki

58 KULTURA + Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek zł zł zł zł zł

59 KULTURA + Digitalizacja Nabór: zostanie ogłoszony na przełomie I i II kwartału 2013 roku. Co: tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, udostępnienie oraz przechowywanie zasobów Wnioskodawcy: Państwowe instytucja kultury, których organizatorem jest MKiDN, Samorządowe instytucja kultury oraz samorządowe instytucja kultury współprowadzone przez MKiDN, Archiwa Państwowe, Państwowe Instytucje filmowe Minimalna kwota dofinansowanie: zł Maksymalna kwota dofinansowania: zł (do zł przy projektach inwestycyjnych) Wkład własny: 20% samorządowe instytucja kultury i instytucje filmowe; 0% państwowe instytucja kultury i archiwa państwowe Instytucja Zarządzająca: Narodowy Instytut Audiowizualny

60

61 Polski Instytut Sztuki Filmowej Programy Operacyjne PISF Produkcja filmowa Promocja polskiego filmu za granicą Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej Rozwój kin

62 Polski Instytut Sztuki Filmowej PROGRAM PRIORYTET Alokacja (mln zł) Razem alokacja 2013 (mln zł) Produkcja filmowa Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej Rozwój kin Stypendia scenariuszowe 1,000 Rozwój projektu 5,500 Produkcja filmów fabularnych 60,000 Produkcja filmów dokumentalnych 9,500 Produkcja filmów animowanych 13,144 Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne Wydarzenia filmowe Filmowe inicjatywy lokalne Rekonstrukcja cyfrowa Badania i rozwój Modernizacja kin Cyfryzacja kin 89,144 17,000 11,300 Promocja polskiego filmu za granicą 7,954 Nagrody, eksperci, inne 3,000 RAZEM 128,398 Projekt alokacji na Programy Operacyjne PISF 2013.

63 Programy Operacyjne PISF (aktualne nabory) Produkcja filmowa Rozwój kin Nabór , , r , r. Cel Wspieranie produkcji filmowej na etapie powstawania scenariusza, rozwoju projektu oraz produkcji filmu. Stworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych, dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów. Co? Scenariusze filmowe, rozwój projektu filmów, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Modernizacja kin i cyfryzacja kin. Wnioskodawcy Scenarzyści, producenci filmowi. Modernizacja kin kina (spełniające określone warunki), Instytucje filmowe, studia i wytwornie filmowe, Szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadza systematyczną działalność kinowa. Instytucja Kwota Polski Instytut Sztuki Filmowej. Uzależniona od realizowanego projektu.

64 Programy Operacyjne PISF (aktualne nabory) Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej Promocja polskiego filmu za granica Nabór Cel Co? Wnioskodawcy , r. (tylko IV Priorytet Rekonstrukcja cyfrowa ) Edukacja filmowa, wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych, wspieranie procesu cyfrowej rekonstrukcji filmów i zachowanie archiwalnych zbiorów filmowych, wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych. Edukacja dotycząca historii i społecznych funkcji filmu polskiego i światowego, organizacja festiwali i konkursów filmowych, rekonstrukcja cyfrowa filmów polskich oraz ich przygotowanie do rozpowszechniania. Państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie, podmioty będące właścicielami praw majątkowych do filmów (ostatnie dotyczy Priorytetu IV) Tryb ciągły. Promocja polskich filmów oraz osiągnięć polskich twórców filmowych poza granicami kraj, prezentacja polskiego filmu oraz dorobku polskich twórców filmowych, realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie filmu, wspieranie działań promocyjnych i marketingowych. Kampanie promocyjne, organizowanie imprez promujących poza granicami kraju dorobek polskich twórców filmowych, organizowanie wystaw, konferencji, wizyt, spotkań itp. promujących polską twórczość filmową, udział polskich twórców filmowych, producentów i dystrybutorów w imprezach międzynarodowych. Producenci filmowi, dystrybutorzy filmowi i agenci sprzedaży, szkoły i uczelnie o profilu filmowym, państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe, organizacje pozarządowe, polskie placówki dyplomatyczne. Instytucja Kwota Polski Instytut Sztuki Filmowej. Uzależniona od realizowanego projektu.

65 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

66 Instytuty i ambasady Instytut Adama Mickiewicza Instytut Cervantesa Goethe Instytut British Council Ambasada USA itp.

67 Instytut Adama Mickiewicza

68 Instytut Cervantesa

69 Instytut Goethego

70 British Council

71 Ambasada USA polish.poland.usembassy.gov

72 Fundusze międzyrządowe

73 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

74 Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

75 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

76 Fundusz Wyszehradzki Terminy naboru wniosków: - 15 marca 2013 roku, - 15 września 2013 roku. Wnioskodawcy: Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których - oprócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy. Co: 1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje), 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania), 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie), 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci), 5.współpraca transgraniczna (np. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy), 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). Kwota wsparcia: w ramach programu Standardowych Grantów wynosi od EUR w górę. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

77 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

78 Organizacje pozarządowe Działania priorytetowe: zł Organizacja wydarzeń artystycznych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji ( zł) Organizacja wydarzeń kulturalnych, zakładających czynne uczestnictwo w kulturze, angażujących odbiorców w podejmowane działania ( zł) Promocja twórców związanych z województwem łódzkim ( zł) Informacje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, tel ,

79 Organizacje pozarządowe Upowszechnianie wiedzy o kulturze materialnej województwa łódzkiego, mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców regionu łódzkiego o ich lokalnym dziedzictwie kulturowym ( zł) Prowadzenie badań w sektorze kultury, diagnozujących stan kultury regionu łódzkiego, które posłużą wypracowaniu strategii rozwoju kultury w jednostkach samorządu terytorialnego lub instytucjach kultury zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego ( zł) - wymagany wkład własny (1-30%)

80 Zabytki Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ zł zł zł zł zł

81 Zabytki O dotację ubiegać się może każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego. Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Katalog prac wyszczególniony w 2 ust. 3 Regulaminu. Dotacja może być udzielona na: pokrycie kosztów wykonania prac w danym roku do 50% wartości tych prac. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być udzielona do 100%. Szczegółowe informacje: Kultura/Ochrona zabytków. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, Magdalena Sowińska, tel ,

82 Stypendia artystyczne Wysokość środków finansowych w budżecie WŁ zł zł zł zł zł zł

83 Stypendia artystyczne Stypendium w kategorii młody twórca uczniowie lub studenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia stypendium przyznawane na realizację projektu artystycznego stypendium w wysokości do zł Stypendium w kategorii uczeń uczniowie szkół artystycznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (średnia z przedmiotów artystycznych 4,5) studenci wyższych uczelni artystycznych (średnia z przedmiotów artystycznych 4,0) stypendium w wysokości od zł do zł Kontakt: Departament Kultury i Edukacji, tel oraz drogą ową:

84 Nagrody zł Laureat do zł. Całokształt działalności do zł. Dziennikarz do 3000 zł. Osobowość do zł. Regio Kultura do zł. Gmina w centrum kultury do zł.

85 Nagrody Uprawnieni wnioskodawcy: organy administracji państwowej, organy administracji samorządowej, członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, inne podmioty działające na rzecz kultury. Termin składania wniosków na rok 2013 minął 15 marca. Kontakt: Departament Kultury i Edukacji, tel oraz drogą ową:

86 Wojewódzki Konserwator Zabytków Dotacje na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac w roku udzielenia dotacji, Dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja). Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do zabytku W przypadku refundacji może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych Co do zasady: 50% wartości inwestycji

87 Wojewódzki Konserwator Zabytków Terminy składania wniosków: do dnia 28 lutego - na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w bieżącym roku, do dnia 30 czerwca - na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W przypadku, gdy środki na dany rok zostaną wykorzystane w pierwszym terminie, nabór wniosków na kolejny termin zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje: Kontakt: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, Łódź, tel ,

88 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Cele: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki Nabór wniosków: system ciągły - do dnia 30 września każdego roku Okres wdrażania: - wdrażanie Programu: w latach wydatkowanie środków: do roku Forma dofinansowania Planowana pula środków do rozdysponowania [zł] Rok 2013 Pożyczka ,00 Dotacja ,00

89 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konkursy z dziedziny Edukacja Ekologiczna w 2013 r.: produkcje cyklu audycji radiowych i programów telewizyjnych z zakresu ochrony środowiska termin ogłoszenia: styczeń 2013 r. utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach termin ogłoszenia: luty 2013 r. zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej - konkurs dla szkół łódzkiego termin ogłoszenia: marzec 2013 r. z woj. Wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna, które nie kwalifikują się do rozpatrywania w ramach ww. planowanych konkursów, można składać w trybie ciągłym do dnia r. Więcej informacji na stronie:

90 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

91 Fundacja im. Leopolda Kronenberga

92 Fundacja PZU

93 Fundacja Orange

94 Bankowa Fundacja im. dr Mariana Kantona

95 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

96 Fundacja im. Stefana Batorego

97 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

98 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

99 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

100 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

101 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

102 Fundacja Wspomagania Wsi

103 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

104 Akademia Rozwoju Filantropii

105 Fundusz Społeczny Notariatu

106 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

107 Roczne wydatki gospodarstw domowych na kulturę w 2011 roku w przeliczeniu na jedną osobę rocznie w Polsce (wg GUS) Wartość wydatków (w zł) Struktura wydatków (w %) Ogółem 405,72 100,00% w tym*: Opłaty za telewizję kablową 138,96 34,30% Opłaty za abonament radiowy i telewizyjny 32,76 8,10% Gazety i czasopisma 37,80 9,30% Zakup telewizorów 36,84 9,10% Książki i inne wydawnictwa 19,32 4,80% Opłaty za wstęp do teatrów, instytucji muzycznych i kina 19,32 4,80% *bez podręczników szkolnych oraz innych książek i czasopism do nauki

108 Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne

109 Mikrofinansowanie W oparciu o portale społecznościowe. Autorzy publikują w Internecie swoje projekty, a wydawcy decydują, co zostanie zrealizowane. Twórca gromadzi środki dzięki ściągnięciu pliku przez użytkownika bądź przelaniu określonej kwoty pieniężnej na konto danego artysty.

110

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Toruń, 06.07.2016

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z obszaru kultury

Finansowanie projektów z obszaru kultury Finansowanie projektów z obszaru kultury Fundusz Wymiany Kulturalnej Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Plan prezentacji Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych. Toruń, r.

Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych. Toruń, r. Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Toruń, 06.07.2016 r. Dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla kultury. www.fundusze.podkarpackie.pl

Fundusze europejskie dla kultury. www.fundusze.podkarpackie.pl Fundusze europejskie dla kultury www.fundusze.podkarpackie.pl 1 Fundusze europejskie dla kultury 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2. Możliwości finansowania projektów kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych 2014-2020 Kreatywna Europa Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych Cele Programu Kreatywna Europa promocja europejskiej kultury i róŝnorodności językowej międzynarodowa współpraca artystów i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006 Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry 19 października 2006 Finansowanie, a ekonomia Dobro publiczne, a dobro prywatne: dotacja produkcji versus dotacja konsumpcji /bilet do kina? do teatru?

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006 Finansowanie instytucji kultury -środki unijne 16 listopada 2006 Środki europejskie Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Rozdzielane na poziomie kraju: sektorowe programy operacyjne regionalne

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 Kultura Czym jest dziedzictwo kulturowe? Materialne, niematerialne i cyfrowe zasoby odziedziczone z przeszłości zabytki obszary przyrodnicze umiejętności, wiedza

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Jacek Mikuszewski Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.30 10.30 Założenia Programu oraz przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Kto jest odpowiedzialny za program? Komisja Europejska Agencja Wykonawcza Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020)

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2018 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2018 roku Załącznik do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 08 roku Lp. Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie

UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Otwarte konkursy ofert 9 grudzień 2014 W zależności od konkursu Konkursy na rok 2015 dotyczące działań z zakresu: -mediacji, -historii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY "PROMOCJA CZYTELNICTWA"

PROGRAM OPERACYJNY PROMOCJA CZYTELNICTWA PROGRAM OPERACYJNY "PROMOCJA CZYTELNICTWA" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program operacyjny "Promocja czytelnictwa". Budżet programu na rok 2006 wynosi 38,5 mln zł [1]. I. Cele programu

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015 Strona1 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 4 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011"

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Państwu możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY

WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY WSPARCIE SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLITYKI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie działalności sportowej

Fundusze na finansowanie działalności sportowej Na co? Kto? Jak? Ile? Na jakich zasadach? Fundusze na finansowanie działalności sportowej Od kogo? Kraków, 29.11.2013 Kiedy? 1 Po pierwsze Fundusze Europejskie POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 2014-2020 środki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER dla organizacji pozarządowych

NEWSLETTER dla organizacji pozarządowych NEWSLETTER dla organizacji pozarządowych informacje o konkursach, grantach, dotacjach Nr 10/2013 listopad 2013 1. Konkurs UE: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/572/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 11 marca 2013 r. nadająca statut Bibliotece Elbląskiej im.

UCHWAŁA NR XXII/572/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 11 marca 2013 r. nadająca statut Bibliotece Elbląskiej im. UCHWAŁA NR XXII/572/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 11 marca 2013 r. nadająca statut Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 września 2014 roku

Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 września 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz. 5559 UCHWAŁA NR L-474-14 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Centrum

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

LUTOSŁAWSKI 2013 PROMESA PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WPROWADZENIE DO PROGRAMU

LUTOSŁAWSKI 2013 PROMESA PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WPROWADZENIE DO PROGRAMU LUTOSŁAWSKI 2013 PROMESA PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WPROWADZENIE DO PROGRAMU Cele Programu Celem Programu Lutosławski 2013 Promesa jest: podkreślenie znaczenia i roli twórczości

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY. "Dziedzictwo kulturowe"

PROGRAM OPERACYJNY. Dziedzictwo kulturowe PROGRAM OPERACYJNY "Dziedzictwo kulturowe" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program operacyjny "Dziedzictwo kulturowe". Budżet programu na rok 2006 wynosi 44 mln zł [1]. I. Cel programu:

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO LITERATURA I CZYTELNICTWO

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO LITERATURA I CZYTELNICTWO Zatwierdzam... Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO LITERATURA I CZYTELNICTWO Budżet programu wynosi 37,5 mln zł, w tym: Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń. Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń. Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017 REGULAMIN KONKURSU Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017 realizowanego w ramach grantów kulturalnych dofinansowanych ze środków Gminy Wieleń pod patronatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2015 PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA DEPARTAMENT SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Program Kreatywna Europa (2014-2020)

Program Kreatywna Europa (2014-2020) Program Kreatywna Europa (2014-2020) Cele i priorytety Promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej Międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł Rozwój publiczności Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Dostępne możliwości na realizację projektów przy wsparciu z Funduszy Europejskich

Dostępne możliwości na realizację projektów przy wsparciu z Funduszy Europejskich Dostępne możliwości na realizację projektów przy wsparciu z Funduszy Europejskich Szkolenie dla beneficjentów dotyczące rozliczania projektów dofinansowanych w ramach III Osi priorytetowej Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Klaster Medialny. Strategia rozwoju Łodzi i regionu poprzez rozwój lokalnej branży medialnej. 2007 PWSFTViT im. L.Schillera

Klaster Medialny. Strategia rozwoju Łodzi i regionu poprzez rozwój lokalnej branży medialnej. 2007 PWSFTViT im. L.Schillera Klaster Medialny Strategia rozwoju Łodzi i regionu poprzez rozwój lokalnej branży medialnej Klaster Medialny Struktura Łódzkie firmy z branży filmowej, telewizyjnej i internetowej Uczelnie i ośrodki badawczo-rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Edukacja i młodzież. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Edukacja i młodzież. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency NEWSLETTER dla organizacji pozarządowych informacje o konkursach, grantach, dotacjach Nr 8/2013 sierpień 2013 Edukacja i młodzież 1. Konkurs UE: Partnerstwa młodzieżowe Education, Audiovisual and Culture

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo