Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 12 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 SŁOWO WSTĘPU O WDRAŻANIU I I II PRIORYTETU POIG ORAZ XIII PRIORYTETU POIIŚ W 2009 ROKU Drodzy Czytelnicy, Koniec roku to moment podsumowań podejmowanych w tym czasie działań. Dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego był to okres szczególnie intensywnego wdrażania m.in. programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Niniejszy biuletyn stanowi podsumowanie przebiegu oraz wyników organizowanych w ich ramach konkursów. Bieżące wydanie rozpoczynamy sprawozdaniem z wdrażania POIG. Dowiedzą się Państwo jaka ilość aplikacji wpłynęła do MNiSW oraz które działania i poddziałania cieszyły się największym zainteresowaniem. Podliczamy również ile projektów zakwalifikowano do wsparcia oraz ile podpisano do tej pory umów, a także jaka jest łączna wartość przyznanych dotacji. Przedstawiamy ponadto najbardziej aktywnych w pozyskiwaniu funduszy Beneficjentów. Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji O odczuciach resortu nauki w związku z aktywnością uczelni wyższych w konkursach w ramach POIiŚ oraz poziomem proponowanych projektów, opowie Państwu Pan Daniel Maksym, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Szkół Wyższych. Polecam również wywiady z Beneficjentami omawianych programów. Dowiedzą się z nich Państwo między innymi jak Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zamierza zmniejszyć kruchość ceramiki, a także czemu mają służyć tzw. clean room oraz komora akustyczna, które powstaną w ramach Centrum Technopolis na Politechnice Wrocławskiej. Niniejszy biuletyn stanowi dwunaste, a zarazem ostatnie wydanie informatora. Jest mi niezmiernie miło, że możemy pochwalić się dużym zainteresowaniem, jakim biuletyn cieszył się u Państwa przez cały miniony rok. Dziękuję za wszystkie wskazówki oraz pytania kierowane do pracowników Ministerstwa. Tak żywy odbiór pozwala nam wierzyć, że podjęta przez nas inicjatywa okazała się potrzebna. Życzę Państwu przyjemnej i pożytecznej lektury. Z poważaniem, Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

3 W NUMERZE TEMAT MIESIĄCA n Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka podsumowanie wdrażania w 2009 roku I i II Osi Priorytetowej 3 n Rekordowe nakłady, rekordowa frekwencja 3 n Ranking najlepszych 3 n Najbardziej innowacyjne regiony Polski 4 n O planach na przyszłość jeszcze nic straconego 4 ROZMOWY O PROJEKTACH n Wywiad z Danielem Maksymem, z-cą Dyrektora Departamentu Finansowania Szkół Wyższych MNiSW na temat podsumowania wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2009 roku. 5 INNOWACJA W REGIONIE n Rozmowa z doc. dr. hab. Michałem Basistą z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Beneficjenta Działania 1.3 PO IG. 8 n Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Tłaczała oraz prof. dr. hab. inż. Czesławem Smutnickim z Politechniki Wrocławskiej, Beneficjenta Działania 13.1 PO IiŚ. 10 n Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Karbownikiem, Rektorem Politechniki Śląskiej, Beneficjenta Działania 13.1 PO IiŚ. 13 n Rozmowa z dr. hab. Marcinem Pałysem, Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, Beneficjenta Działania 13.1 PO IiŚ. 14 KALENDARIUM 17

4 TEMAT MIESIĄCA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA podsumowanie wdrażania w 2009 roku I i II Osi Priorytetowej. Innowacyjna Gospodarka to jeden z trzech programów operacyjnych, we wdrażaniu których uczestniczy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z budżetu, jakim resort nauki dysponuje na lata , największa część przeznaczona jest na realizację I i II Osi Priorytetowej POIG. Pula środków wynosi 2,6 mld euro (według obecnego kursu euro około 10,8 mld zł), po około 1,3 mld euro na każdy priorytet. W związku ze zbliżającym się końcem roku czas na podsumowanie stanu wdrażania programów podliczenie zgłoszonych oraz zatwierdzonych w ciągu ostatnich dwóch lat wniosków, podpisanych umów oraz określenie wartości przyznanych dofinansowań. Fundusze strukturalne w MNiSW dla nauki oraz szkolnictwa wyższego n REKORDOWE NAKŁADY, REKORDOWA FREKWENCJA W 2008 i 2009 roku w ramach I i II Priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło łącznie 32 konkursy, na które przeznaczyło ponad 4 mld zł. W tym czasie do MNiSW oraz Instytucji Wdrażających wpłynęła rekordowa liczba 2293 wniosków o wartości 25,6 mld zł. Zdecydowanie większym zainteresowaniem wśród wnioskodawców cieszył się Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii ; w jego ramach złożono 1733 aplikacje, z których do tej pory pozytywnie rozpatrzono 587. Natomiast o dofinansowanie w ramach Priorytetu II, Infrastruktura sfery B+R, walczyło 499 projektów, z czego do tej pory do wsparcia zakwalifikowano 86. Do 24 grudnia 2009 roku, w ramach obydwu priorytetów podpisano 461 umów o dofinansowanie projektów kluczowych oraz konkursowych, na łączną wartość ponad 6,5 mld zł. W efekcie pozwoliło to na zakontraktowanie ponad 60% całego budżetu. n RANKING NAJLEPSZYCH Zdecydowanym faworytem wśród działań, w ramach których możliwe było zdobycie dotacji, okazało się działanie 1.4 Podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R. W konkursach organizowanych w ramach tego działania wniosków wpłynęło niemal trzykrotnie więcej (1089), niż w ramach sklasyfikowanego na drugim miejscu pod kątem popularności (366 aplikacji) poddziałania Projekty rozwojowe projekty mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowania w praktyce. Zaledwie dwa wnioski mniej wpłynęły w ramach działania 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Natomiast najmniejsze zainteresowanie odnotowano w konkursach organizowanych do Poddziałania Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (82 złożone wnioski). Wielu spośród Beneficjentów otrzymało dofinansowanie na więcej niż jeden projekt. Prym wiedzie Akademia Górniczo-Hutnicza już 15 projektów (12 w ramach I Priorytetu i 3 w ramach II Priorytetu) zgłoszonych przez tę uczelnię zakwalifikowano do wsparcia. Jeden z największych udziałów w budowie gospodarki opartej na wiedzy będzie miał również Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN; dofinansowanie otrzymało już 12 pomysłów na innowacyjne badania i rozwój nowoczesnych technologii zgłoszonych przez Instytut w ramach Priorytetu I. Natomiast przedsiębiorstwem, które realizuje największą liczbę projektów, jest Celon Pharma Sp. z o.o. 8 podpisanych umów. 3

5 TEMAT MIESIĄCA Największą część Beneficjentów funduszy stanowią przedsiębiorcy (179) oraz jednostki naukowe (168). Podmioty te otrzymały odpowiednio 900 mln i 2,3 mld zł dofinansowania. Natomiast projekt, który otrzymał największą dotację w ramach POIG, realizowany jest w ramach II osi priorytetowej (Działanie 2.1) przez Politechnikę Warszawską. Zakłada stworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 385 mln zł. Dotacja unijna pokryje całkowity koszt wydatków kwalifikowanych i wyniesie 359 mln zł. n NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE REGIONY POLSKI Fundusze cieszyły się największą popularnością w województwie mazowieckim, gdzie zawarto aż 153 umowy z Beneficjentami. Drugie w kolejności okazały się województwa małopolskie i wielkopolskie, ale liczba dofinansowanych projektów była duża mniejsza niż w przypadku Mazowsza odpowiednio 62 i 51. Najmniej przedsięwzięć realizowanych jest w województwie podlaskim i świętokrzyskim zaledwie 4 i 3. Liczba podpisanych umów w ramach I i II Priorytetu w podziale na województwa 4 n O PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ JESZCZE NIC STRACONEGO Ośrodki akademickie oraz jednostki naukowe, zainteresowane dotacjami na innowacyjne badania i rozwój nowoczesnych technologii bądź infrastrukturę sfery B+R, w roku 2010 będą mogły ubiegać się o środki w ramach wszystkich Działań I Osi Priorytetowej oraz Działań 2.1 i 2.3 II Priorytetu. Planowane jest również uruchomienie 2 nowych programów w ramach Działania 1.2 POIG: HOMING PLUS i POMOST. Pierwszy zakłada dofinansowanie projektów badawczych prowadzonych przez młodych uczonych przyjeżdżających do Polski, którzy realizowali swoje prace doktorskie lub staże podoktorskie za granicą. Drugi program natomiast ma za zadanie wspieranie powrotów do pracy naukowej wybitnych naukowców, którzy z powodu opieki nad dzieckiem lub ciąży musieli przerwać pracę lub ich sytuacja uniemożliwia wykonywanie niektórych zadań badawczych.

6 ROZMOWY O PROJEKTACH WYWIAD Z DANIELEM MAKSYMEM, z-cą Dyrektora Departamentu Finansowania Szkół Wyższych MNiSW na temat podsumowania wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2009 roku Daniel Maksym, z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Szkół Wyższych MNiSW Na jakiej zasadzie rozdzielane były fundusze w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? Środki zostały rozdysponowane w ramach dwóch trybów wyboru projektów, czyli listy projektów indywidualnych i poprzez uruchomienie procedury konkursowej. Po zatwierdzeniu programu operacyjnego w grudniu 2008 r. stworzono wykaz kryteriów oceny projektów, obejmujący m.in. konieczność posiadania co najmniej pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków tzw. priorytetowych, uprawnienia do nadawania stopnia doktora minimum na dwóch kierunkach czy też dysponowanie odpowiednim potencjałem dydaktycznym, umożliwiającym prowadzenie studiów I i II stopnia. Warto zaznaczyć, iż pomimo dwóch różnych trybów wyboru projektów, wszystkie oceniane są na podstawie tych samych kryteriów. Indykatywna lista projektów kluczowych była tworzona na bazie wstępnych wniosków sondujących zapotrzebowanie uczelni na nowe inwestycje oraz w oparciu o listę inwestycji zgłoszonych przez uczelnie w ramach projektów finansowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace nad konstrukcją Listy trwały od drugiej połowy 2006 roku. W wyniku jej weryfikacji w lutym 2008 roku, która wiązała się m.in. z przeliczeniem przewidzianego dla projektów wsparcia z euro na złotówki, lista obejmowała 25 projektów. Obecnie znajduje się na niej 26 projektów zaproponowanych przez 25 Beneficjentów i podlega aktualizacji co 6 miesięcy. W wyniku przeliczenia wartości projektów na złote, pozostałe w alokacji wolne środki zostały przeznaczone na uruchomienie procedury konkursowej. We wrześniu 2008 r. ukazało się ogłoszenie o naborze projektów, w ramach którego wnioski o dofinansowanie można było składać do końca grudnia 2008 roku. Wpłynęły 42 aplikacje, z których 19 po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej I stopnia zostało umieszczonych na liście rankingowej (ze statusem podstawowym i rezerwowym). Ile umów z uczelniami wyższymi podpisało już Ministerstwo? W ramach trybu indywidualnego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako Instytucja Pośrednicząca dla XIII Priorytetu PO IiŚ, wyraził zgodę na podpisanie 23 umów o łącznej wartości dofinansowania ponad 1,6 mld zł. Planujemy, iż w najbliższym czasie zostaną zawarte kolejne trzy umowy - z Akademią Medyczną we Wrocławiu, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Politechniką Gdańską. Liczba projektów w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ w podziale na województwa Uwzględniono projekty z Indykatywnej listy projektów kluczowych oraz projekty o statucie podstawowym z Listy projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu 5

7 ROZMOWY O PROJEKTACH Rozpoczął się już także proces podpisywania pierwszych umów z Beneficjentami wyłonionymi w ramach ogłoszonego konkursu. Jeszcze w tym roku, tj. 22 grudnia 2009 roku, zostały zawarte umowy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniką Łódzką. Łączna wartości dofinansowania przyznana tym trzem uczelniom przekracza 112 mln zł. Zakładamy, że w pierwszym kwartale przyszłego roku uda nam się podpisać umowy z pozostałymi Beneficjentami projektów konkursowych XIII Priorytetu PO IiŚ, którzy zakończą etap oceny merytorycznej z wynikiem pozytywnym. W maju 2009 roku resort nauki zwiększył o 300 mln zł pulę środków przeznaczonych na wsparcie dla uczelni wyższych w konkursie. Jaka łączna kwota została ostatecznie rozdysponowana pomiędzy zwycięzców konkursu? Z uwagi na fakt, iż konkurs nie został definitywnie rozstrzygnięty, gdyż ocena projektów nadal trwa, obecnie nie można wskazać jednoznacznie, jaka kwota została ostatecznie rozdysponowana pomiędzy zwycięzców konkursu. Zakończenie oceny jest uwarunkowane dostarczeniem przez Beneficjentów pełnej dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia oceny merytorycznej. Termin na uzupełnienie dokumentacji dla ostatniego z projektodawców upływa w I kwartale 2010 roku, wtedy też możliwe będzie dokonanie takiego podsumowania. Dodatkowe środki zostały wygospodarowane dzięki utrzymującemu się wysokiemu kursowi euro, który ma znaczenie dla przeliczenia alokacji na złotówki. Po uwzględnieniu kwot zarezerwowanych dla projektów kluczowych, zwiększona dzięki temu pula wolnych środków została przeznaczona na dofinansowanie projektów konkursowych. Dzięki zwiększeniu alokacji możliwość dofinansowania uzyskało 8 dodatkowych Beneficjentów, dzięki czemu na liście podstawowej umieszczono 10 projektów. Zgodnie z przepisami, zaplanowana alokacja pozwoli na dofinansowanie projektów, które mają obecnie status projektu podstawowego. W przypadku, gdy projekt podstawowy nie spełni wszystkich wymaganych kryteriów, może zostać zastąpiony projektem z listy rezerwowej. Z jakich przyczyn najczęściej odrzucano wnioski o dofinansowanie? Nie spełniały wymagań merytorycznych czy formalnych? W ramach konkursu złożono 42 wnioski o dofinansowanie, z czego na etapie oceny formalnej, 22 zostały ocenione negatywnie. Przyczynami odrzucenia wniosków były m.in. niekompletność załączników, brak odpowiednich danych czy niezgodność z założeniami programu. Mimo możliwości uzupełnienia wniosków, część z Beneficjentów nie zrobiła tego lub uczyniła w sposób niewystarczający. Na etapie oceny merytorycznej I stopnia został odrzucony tylko jeden wniosek, co oznacza, że pozostałe 19 zostało wpisanych na Listę projektów rekomendowanych do wsparcia z różnym statusem w zależności od dostępności środków. Czy są Państwo zadowoleni z aktywności uczelni wyższych w konkursach oraz poziomem proponowanych projektów? Cieszymy się, że na podstawie naszych analiz, ponad 80% wszystkich uczelni w Polsce, spełniających kryteria wyboru projektów, starało się o uzyskanie dofinansowania ze środków XIII Priorytetu PO IiŚ. Liczba ta obejmuje zarówno uczelnie starające się o wsparcie w trybie indywidualnym, jak i konkursowym. W konkursie złożono 42 wnioski przez 36 Beneficjentów, a w trybie indywidualnym 25 Beneficjentów zaproponowało 26 projektów. Wysoko ustawiona poprzeczka w postaci kryteriów wyboru projektów, już na etapie oceny formalnej spowodowała, że ponad połowa wniosków została odrzucona. Natomiast 19 na 20 wniosków o dofinansowanie projektów dopuszczonych do oceny merytorycznej I stopnia, zakończyło ten etap z wynikiem pozytywnym i przeszło do kolejnego etapu, co świadczy o wysokiej jakości zgłaszanych projektów. Spełniają one wysokie wymagania związane z jakością kształcenia, prowadzeniem lub rozwijaniem kierunków priorytetowych oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce. Oczywiście wysoka merytoryczna jakość wniosków o dofinansowanie musi wiązać się z wysoką jakością realizacji projektów, na co składają się także: sprawność organizacyjna zespołów projektowych, wsparcie ośrodka decyzyjnego na uczelni dla projektu, czy też terminowość w realizacji harmonogramu projektu. Mając na uwadze, iż konkurs w Działaniu 13.1 został ogłoszony po raz pierwszy, a niezbędne kryteria szczegółowo określone i niełatwe do spełnienia, zainteresowanie możliwością pozyskania wsparcia finansowego jest naprawdę duże. Tym bardziej, że wszystkie projekty zostały przygotowywane na wysokim poziomie. Czy są regiony, które szczególnie wyróżniają się pod względem ilości złożonych wniosków? Pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 13.1 zainteresowane były największe ośrodki akademickie z prawie wszystkich regionów kraju. Liderem okazało się województwo mazowieckie, z którego to uczelnie złożyły 10 wniosków o dofinansowanie. Istnieje szansa, że na Mazowszu zostanie zrealizowanych 5 projektów o łącznej wartości dofinansowania około 655 mln zł. Wsparcie infrastruktury dydaktycznej przez PO IiŚ cieszy się także powodzeniem w województwie śląskim, łódzkim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim, gdzie złożono łącznie 21 wniosków. 6

8 ROZMOWY O PROJEKTACH Czy wśród Beneficjentów POIiŚ znajdują się uczelnie, które otrzymały dofinansowanie na kilka projektów? Część uczelni wyższych, w celu zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania, złożyło więcej niż jeden wniosek i to w obu trybach konkursowym i indywidualnym. Przykładem mogą tu być trzy Politechniki Gdańska, Łódzka oraz Śląska, które złożyły aż po trzy wnioski jeden tzw. kluczowy oraz po dwa konkursowe. Na uwagę zasługuje także Uniwersytet Łódzki, którego dwa projekty ( Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Informatyczno- Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ) znajdują się na liście indykatywnej. Dodam, że łącznie aż 7 uczelni będzie realizować projekty, zarówno w trybie indywidualnym, jak i konkursowym. Czy spodziewają się Państwo, że w przyszłym roku mogą być dodatkowe konkursy? W chwili obecnej nie jest planowane zorganizowanie dodatkowego konkursu w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ, niemniej jednak nie można wykluczyć takiej możliwości. Jego ewentualne ogłoszenie zależeć będzie od dostępności środków alokacji po rozstrzygnięciu obecnego konkursu i zakończenia procesu kontraktacji środków dla projektów indywidualnych, a także od wahań kursu euro. 7 Ponieważ aktualny biuletyn ma charakter podsumowujący, proszę wskazać co pomaga Państwu w sprawnym wydatkowaniu środków PO IiŚ? Trudno przecenić rolę Pomocy Technicznej we wsparciu realizacji programów operacyjnych. Jej celem jest stworzenie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego dla pracowników zajmujących się wdrażaniem projektów PO IiŚ. Do głównych działań PT należy m.in. zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie kontroli, promocja XIII Priorytetu w środkach masowego przekazu czy poprzez stronę internetową a także obsługa Komitetu Monitorującego. W ramach XIV Priorytetu PO IiŚ, gdzie planowane i wydatkowane są środki PT, finansowane są również koszty przygotowania analiz i ekspertyz prawnych, a także działania informacyjne i szkoleniowe, mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Pomoc Techniczna pokrywa również koszty związane z wynajęciem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację projektów PO IiŚ.

9 INNOWACJE W REGIONIE ROZMOWA Z DOC. DR. HAB. MICHAŁEM BASISTĄ z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Beneficjenta Działania 1.3 PO IG. Doc. dr hab. Michał Basista, Kierownik Zespołu Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych IPPT PAN, koordynator projektu KomCerMet Konsorcjum, w którego skład wchodzi Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, jest Beneficjentem funduszy europejskich w ramach POIG. Proszę powiedzieć, na jaki projekt przeznaczone zostały środki. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN koordynuje czteroletni projekt kluczowy pt. Zaawansowane Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (KomCerMet) w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oprócz IPPT PAN, w skład Konsorcjum KomCerMet wchodzą instytuty naukowo-badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa przemysłowe: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska, AGH, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Instytut Transportu Samochodowego, KGHM Ecoren, WSK PZL Rzeszów, GM Manufacturing Poland, Polska Izba Motoryzacji. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie tego projektu, ponieważ istnieje na rynku pilna potrzeba stworzenia nowoczesnych materiałów inżynierskich, które byłyby w stanie wytrzymać ekstremalne warunki eksploatacyjne, takie jak wysoka i zmienna temperatura, wysokie ciśnienie, intensywne tarcie, korozja, obciążenia dynamiczne. Materiały stosowane obecnie w elementach konstrukcji lotniczych i samochodowych nie charakteryzują się jeszcze właściwościami, które satysfakcjonowałyby producentów. Dlatego właśnie otrzymane dofinansowanie projektu KomCerMet przeznaczone jest na kompleksowe opracowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych i pokryć ceramiczno-metalowych odpornych na zużycie tarciowe, wysoką temperaturę, wysokie ciśnienie oraz korozję chemiczną. Otrzymane nowe materiały charakteryzować się będą wysoką wytrzymałością mechaniczną, twardością i odpornością na pękanie, a także posiadać będą dodatkowe właściwości wynikające z ich roli w elementach konstrukcji (np. wysokie przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne). Co dokładnie jest przedmiotem Państwa badań? Metodologia badań w projekcie KomCerMet jest wzorowana na interdyscyplinarnym podejściu zastosowanym w innym projekcie koordynowanym przez IPPT PAN, zrealizowanym w ramach 6. Programu Ramowego UE pt. Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance (KMM-NoE, ). Obejmuje ono wytwarzanie kompozytów oparte na projektowaniu ich mikro i nanostruktury, charakteryzację właściwości wytworzonych materiałów oraz modelowanie zachowania się materiałów w warunkach eksploatacji, a także weryfikację półprzemysłową próbek reprezentujących części rzeczywistej konstrukcji. W efekcie projekt składa się z trzech pakietów badawczych: Kompozyty ceramiczno- -metalowe typu przenikających się faz (interpenetrating network microstructure), Kompozyty na osnowie metalowej i ceramicznej (MMC, CMC) oraz Wielofunkcyjne pokrycia z nanokompozytów na podłożach metalowych lub ceramicznych. Jednym z ciekawych elementów badań jest zmniejszenie kruchości materiałów ceramicznych. Proszę wyjaśnić w jaki sposób chcą Państwo osiągnąć ten efekt? W przypadku ceramiki, podstawową wadą jest niska odporność na pękanie (kruchość), co mocno zawęża pole jej zastosowań. Aby poprawić właściwości tego materiału dodajemy do niego drugą fazę wzmacniającą w postaci włókien lub cząstek ciągliwego metalu. Spowoduje to, że odporność na pękanie powstałego kompozytu ceramiczno-metalowego będzie znacznie wyższa niż samej ceramiki, a jednocześnie materiał zachowa swoje właściwości takie jak twardość, czy mała ścieralność. Jakie korzyści będą płynęły z opracowania przez Konsorcjum wspomnianych materiałów? Opracowanie technologii ww. kompozytów powinno mieć bezpośredni wpływ na konkurencyjność firm z sektora lotniczego i motoryzacyjnego, gdyż problemy materiałowe są jedną z najważniejszych przyczyn ponoszonych przez nie strat. Jednak oprócz doskonałych cech technicznych, proponowane materiały muszą być atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia, aby mogły zainteresować przemysł lotniczy, a zwłaszcza motoryzacyjny, dla którego czynnik kosztów jest decydujący z uwagi na masowa produkcję. Dlatego aspekt ekonomiczny opracowywanych technologii jest również brany pod uwagę w pracach projektu KomCerMet. 8

10 INNOWACJE W REGIONIE STRUKTURA PRZEŁOMÓW KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE AL % CERAMIKI (SAFFIL) Widok włókien z resztkami osnowy 2024 Czy opracowane w wyniku badań technologie będą wykorzystywane w produkcji przedmiotów użytku codziennego? Opracowane w ramach projektu KomCerMet kompozyty i powłoki kompozytowe KCM ukierunkowane są na wykorzystanie w przemyśle lotniczym i samochodowym. Przykładowe zastosowania to łopatki turbin w silnikach lotniczych, zawory, tłoki, pierścienie w silnikach spalinowych, elementy systemów wtryskowych w silnikach Diesla, tarcze i klocki hamulcowe, sprzęgła, układów wydechowe, łożyska. Nie są to zatem warunki typowe dla przedmiotów codziennego użytku. Ale nie należy wykluczać, że takie zastosowania w przyszłości również się pojawią. Zdarzało się bowiem, że materiały opracowane dla zupełnie innych potrzeb, znajdowały zastosowanie w urządzeniach codziennego użytku. Koszt technologii będzie tu miał decydujące znaczenie. Jaki jest koszt całej inwestycji i ile wydatków pokryje dofinansowanie w ramach PO IG? Kwota potrzebna na realizację projektu to złotych. Fundusze Programu Innowacyjna Gospodarka w całości pokrywają ten koszt. Prace badawcze są w toku; odnotowali już Państwo pierwsze sukcesy, czy jeszcze za wcześnie na efekty? Na kiedy planowane jest zakończenie badań? Właśnie mija pierwszy rok realizacji projektu. Pierwsze serie próbek kompozytów KCM zostały już wytworzone. Obecnie badana jest ich mikrostruktura i właściwości fizyko-mechaniczne. Mamy już pierwsze pomyślne wyniki, w szczególności dotyczące technologii wytwarzania kompozytów typu wzajemnie przenikających się faz, gdzie częstym problemem technologicznym jest niska zwilżalność ceramicznej preformy przez ciekły metal podczas infiltracji. Zakończenie badań przewidziane jest na 30 września Czy mają Państwo już pomysły na następne badania i czy zamierzają Państwo ubiegać się o środki z programów operacyjnych w przyszłości? Pomysły są. Realizację jednego z nich w postaci projektu europejskiego w ramach 7. Programu Ramowego Micro and nanocrystalline functionally graded materials for transport applications (MATRANS), zaczynamy 1 lutego Planujemy również złożyć kolejne wnioski projektowe w ramach funduszy strukturalnych UE, tym razem w działaniu przeznaczonym na wspólne aplikacje z firmami przemysłowymi, gdyż nasza współpraca z krajowymi firmami poszukującymi innowacyjnych rozwiązań w zakresie materiałów zacieśnia się. 9 Kanał po wyłamanym włóknie z charakterystyczną strzępiatą powierzchnią Dziękuję za rozmowę

11 INNOWACJE W REGIONIE ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. MARKIEM TŁACZAŁA ORAZ PROF. DR. HAB. CZESŁAWEM SMUTNICKIM z Politechniki Wrocławskiej, Beneficjenta Działania 13.1 PO IiŚ. Prof. dr hab. Marek Tłaczała z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, autor projektu Technopolis Prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki, Prodziekan Politechniki Wrocławskiej Politechnika Wrocławska podpisała niedawno umowę o dofinansowywanie w ramach POIiŚ. Czy mogą Panowie krótko opisać projekt, na który przeznaczone zostaną zdobyte środki? Celem projektu jest powiększenie infrastruktury dydaktyczno-naukowej Politechniki Wrocławskiej o dwa nowoczesne, kompleksowe obiekty: Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych oraz Centrum Edukacyjno Technologiczne. Bazą obu Centrów są zaawansowane technologicznie laboratoria wyposażone w najnowszą aparaturę specjalistyczną z zakresu nanoi mikroelektroniki, informatyki, teleinformatyki, automatyki, robotyki oraz telekomunikacji. Całość infrastruktury przeznaczona jest do kształcenia studentów oraz doktorantów, poprzez ich bezpośredni udział w badaniach w priorytetowych obszarach ICT. Laboratoria będą ponadto wyposażone w komputerową sieć szkieletową, pozwalającą na kształcenie zdalne (e-learning) i realizację projektów międzynarodowych w oparciu o rozproszone zespoły naukowe. Zapewnią także dostęp do rozległych zasobów informatycznych PWr, w tym Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego, zasobów Biblioteki Głównej PWr, Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zasobów naukowych w kraju i za granicą. Rozwój bazy edukacyjno-technologicznej w ramach Centrum Edukacyjno Technologicznego, tworzonej z wykorzystaniem dotychczasowych zasobów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, umożliwi intensyfikację kształcenia na poziomie II i III stopnia studiów. Dydaktyka będzie ściśle połączona z możliwością prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej mikroelektroniki i technologii informatycznych, nanotechnologii i inżynierii nowych materiałów półprzewodnikowych i fotonicznych, systemów laserowych oraz technik obserwacji i diagnostyki powierzchni. Są to dziedziny stanowiące o postępie technicznym i cywilizacyjnym oraz społeczno-gospodarczym Polski; mają istotne znaczenie dla wzrostu zainteresowania studiami technicznymi i podniesienia poziomu kształcenia kadr technicznych dla przemysłu high-tech. W nowym budynku powstanie clean room wraz z pełnym wyposażeniem technicznym, 10 laboratoriów technologiczno- -pomiarowych dla studentów, sala wykładowa na 120 miejsc i dwie sale seminaryjno- -ćwiczeniowe. Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych tworzone jest z wykorzystaniem dotychczasowej bazy Wydziału Elektroniki i przewiduje budowę nowego budynku dydaktycznego zawierającego 29 laboratoriów, 7 sal dydaktycznych, komorę akustyczną oraz tzw. ogródek antenowy na dachu. Umożliwi prowadzenie edukacji i badań m.in. w zakresie systemów laserowych, diagnostyki terahertzowej, systemów sterowania, automatyki i informatyki przemysłowej, inżynierii systemów cyfrowych i oprogramowania, budynków inteligentnych, przetwarzania obrazów i sygnałów, sieci komputerowych (w tym bezpieczeństwa), szeroko rozumianej teleinformatyki i telekomunikacji, akustyki oraz inteligentnych robotów autonomicznych i mobilnych. Technopolis to Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno - Technologiczne; na czym będzie polegał międzyuczelniany charakter? Laboratorium Badawcze Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych od wielu lat cieszy się dużym uznaniem wśród ośrodków akademickich, instytutów badawczych PAN i instytutów resortowych, zarówno krajowych, jak zagranicznych, umożliwiając realizację wspólnych badań i procesu dydaktycznego dla studentów i doktorantów. W ramach współpracy, realizują oni swoje badania związane z pracami habilitacyjnymi i doktoratami (np. Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Badań Strukturalnych i Niskich Temperatur PAN, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie) dotyczącymi zaawansowanych procesów technologicznych z zakresu mikroelektroniki i niskowymiarowych struktur kwantowych. Oprócz realizowanej już 10

12 INNOWACJE W REGIONIE współpracy, od dłuższego czasu obserwujemy także wzrost zainteresowania udziałem laboratorium w procesie kształcenia na innych wydziałach Politechniki Wrocławskiej. Stworzenie nowej bazy dydaktycznej niewątpliwie wpłynie na poszerzenie istniejącej już współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczelniami (w ramach podpisanych umów o wzajemnej współpracy), a także na wzrost poziomu badań związanych z realizacją prac naukowych. Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych będzie otwarte dla wykonywania interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie zastosowań medycznych dla technik laserowych, przetwarzania obrazów dla potrzeb medycznych, symulacyjnego nauczania operacji laparoskopowych, sterowania protezami, projektowania robotów społecznych, systemów diagnostyki obrazowej dla kryminalistyki, systemów rozpoznawania obrazów, obrazowania graficznego, eksploracji danych dla analiz ekonomicznych oraz zarządzania informacją w GIS. Przewiduje się także współpracę w wyżej wymienionym zakresie z innymi wydziałami Politechniki Wrocławskiej. Wspominali Panowie, że w ramach Centrum Technopolis powstać ma tzw. clean room oraz komora akustyczna. Czemu mają one służyć? Clean room to niewątpliwie serce Międzyuczelnianego Centrum Dydaktyczno- -Technologicznego Technopolis. Wysoki poziom prac badawczych i rozwojowych w zakresie zaawansowanych procesów i technologii wymaga stworzenia idealnych warunków do ich realizacji. Clean room to pomieszczenie o kontrolowanej czystości, temperaturze i wilgotności. Tyko takie pomieszczenie gwarantuje prawidłową realizację skomplikowanych procesów technologicznych czy projektowych. Większość uczelni w świecie stara się budować takie pomieszczenia, żeby zagwarantować wysoki poziom prac doktorskich czy magisterskich. Z drugiej strony prowadzenie procesu dydaktycznego w takich pomieszczeniach od początku uczy wysokiej kultury technologicznej oraz umożliwia pełne zrozumienie przez studentów wpływu warunków, w jakich prowadzone są prace badawcze i technologiczne, na ich końcowy efekt. Clean room ma również istotny wpływ na jakość wytwarzanych elementów mikro- i nanoelektronicznych oraz na powtarzalność procesów technologicznych. Komora akustyczna natomiast jest specjalnym pomieszczeniem o unikalnej geometrii, chronionym od wpływu drgań, hałasu i zakłóceń środowiska, przeznaczonym do wykonywania precyzyjnych pomiarów akustycznych. Wykorzystywana jest m.in. do badań jakości sprzętu elektroakustycznego (kolumny głośnikowe, wzmacniacze, etc.), doskonałości instrumentów muzycznych, hałaśliwości urządzeń codziennego użytku oraz maszyn. Wyniki badań mają bezpośrednie zastosowania użytkowe. Jaki jest szacowany koszt całej inwestycji i jaką jego część pokryje dofinansowanie w ramach PO IiŚ? Całkowity koszt inwestycji, obejmujący wybudowanie dwóch budynków dydaktycznych wraz z planowaną infrastrukturą i wyposażeniem, wynosi 79 mln zł. Zgodnie z umową, koszt realizacji w 100% zostanie pokryty ze środków PO IiŚ (85% kosztów pokrywają środki UE, 15% budżet państwa) Koszt aparatury do wyposażenia obiektu, przeniesionej lub zakupionej poza kosztami projektu przez PWr, to 1,5-2 mln zł. Na kiedy zaplanowano rozpoczęcie prac i kiedy możemy spodziewać się zakończenia inwestycji? Powołany przez Rektora Politechniki Wrocławskiej zespół do realizacji projektu Technopolis pracuje nad nim już od dwóch lat. Dysponujemy projektami budowlanymi dla obydwu budynków, zakończono również prace nad projektami 11

13 INNOWACJE W REGIONIE 12 wykonawczymi. Obecnie przygotowujemy dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację dwóch kolejnych zadań. Planujemy, jeżeli nie napotkamy komplikacji związanych z procedurą przetargową, że na przełomie kwietnia i maja będziemy mogli wbić w ziemię przysłowiową łopatę. Zakończenie budowy Centrum Technologiczno-Dydaktycznego planujemy na 30 września 2012 roku, a Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, na 30 czerwca 2013 roku. Czy zamierzają Państwo ubiegać się o środki unijne w przyszłości? Politechnika Wrocławska od początku ogłoszenia programów operacyjnych aktywnie ubiega się o środki unijne na rozwój kadry oraz infrastruktury dydaktycznej i badawczej. Jak dotąd, skuteczność uczelni w pozyskiwaniu środków jest bardzo duża. Uważamy, że jest to doskonały sposób na pozyskiwanie finansów niezbędnych do szybszego rozwoju naszej uczelni. Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i badawczej jest niezbędne do kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry naukowej i badawczej oraz stanowi czynnik zachęcający do studiowania na kierunkach priorytetowych. Dlatego Politechnika Wrocławska w dalszym ciągu będzie prowadzić starania mające na celu pozyskiwanie środków unijnych z programów operacyjnych. Te fundusze w znacznym stopniu pomagają w realizacji założeń programu strategicznego rozwoju PWr, przyjętego przez Senat Uczelni oraz realizacji procesu kształcenia zgodnie z Kartą Bolońską. Dziękuję za rozmowę

14 INNOWACJE W REGIONIE ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. INŻ. ANDRZEJEM KARBOWNIKIEM, Rektorem Politechniki Śląskiej, Beneficjenta Działania 13.1 PO IiŚ. Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska realizuje jeden z kluczowych projektów w POIiŚ. Proszę krótko opisać na czym polega to przedsięwzięcie. Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej będzie nowoczesnym obiektem, mającym realizować funkcje badawcze i edukacyjne. W skład obiektu wchodzić będą pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne i naukowe trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Matematyczno-Fizycznego, Mechaniczno- Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Całość ma mieć charakter tzw. "budynku inteligentnego"; co to oznacza? Obiekt będzie składał się z dwóch brył: od strony północnej siedmiokondygnacyjnego bloku, zawierającego pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, a także od strony południowej - trójkondygnacyjnego bloku zawierającego pomieszczenia laboratoryjne. Pomiędzy nimi znajdą się przeszklone dziedzińce, które będą stanowić zieloną przestrzeń rekreacji dla użytkowników Centrum. Poza tradycyjnymi instalacjami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, budynek wyposażony będzie także w system odzysku energii, system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych, które stanowić będą integralny element elewacji budynku, oraz energię cieplną z kolektorów słonecznych. Jaki jest koszt całej inwestycji i ile wydatków pokryje dofinansowanie w ramach PO IiŚ? Projekt budowy Centrum jest projektem kluczowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Koszt całkowity określony w umowie to kwota zł, w tym koszty kwalifikowane to zł, które zgodnie z umową w 100% pokrywa Ministerstwo. Czy prace już rozpoczęto? Na kiedy planowane jest zakończenie inwestycji? Uczelnia dysponuje obecnie wielobranżowym projektem budowlanym obiektu oraz zagospodarowania terenu, który uzyskał wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i opinie wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja projektu planowana jest na lata Rozpoczęte już zostały prace wyburzeniowe przygotowujące miejsce pod inwestycje, natomiast rozpoczęcie zasadniczej budowy przewidziane jest na maj 2010 roku. Zakończenie budowy obiektu planowane jest na koniec II kwartału 2014 roku. 13 Projekt nie tylko będzie przyjazny dla środowiska, ale służyć ma również rozwojowi gospodarczemu naszego kraju... W Centrum realizowane będą prace naukowe oraz dydaktyczne w strategicznych kierunkach z punktu widzenia gospodarki kraju. To właśnie tutaj, mam nadzieję, realizowane będą projekty, które decydować będą o innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Czy zamierzają Państwo ubiegać się o środki unijne w przyszłości? Oczywiście, że tak. Środki unijne wspierają przecież m.in. rozwój infrastruktury uczelnianej i wpływają w istotnym stopniu na rozkwit nauki. Dziękuję za rozmowę

15 INNOWACJE W REGIONIE ROZMOWA Z DR. HAB. MARCINEM PAŁYSEM, Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, Beneficjenta Działania 13.1 PO IiŚ. Dr hab. Marcin Pałys, Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie w ramach programów operacyjnych na budowę kompleksu dydaktyczno-naukowego. Proszę w kilku zdaniach opisać projekt oraz przedstawić, jaki jest przewidywany wynik jego realizacji. Projekt kompleksu dydaktyczno-naukowego obejmuje kilka uzupełniających się przedsięwzięć, ujmowanych pod wspólną nazwą "Kampus Ochota". W jego skład wchodzą dwa budynki przeznaczone na działalność edukacyjno-naukową pod nazwą Centrum Nowoczesnych Technologii Ochota (tzw. CENT-I i CENT-II), Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (tzw. CENT-III), konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) oraz szereg mniejszych projektów wspomagających i uzupełniających. Od strony technicznej, Centrum Nowoczesnych Technologii obejmować będzie dwa budynki wyposażone w sale dydaktyczne, pracownie studenckie, nowoczesne, specjalistyczne laboratoria, pokoje do pracy i zaawansowaną infrastrukturę informatyczną. Prowadzone będą w nich studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju naszej gospodarki. Przygotowywane w CeNT prace naukowe będą skupiać się na wykorzystaniu nowoczesnych metod do rozwiązywania problemów ważnych dla gospodarki, medycyny, zdrowia, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. Jednocześnie kształcić się będzie w tych dziedzinach specjalistów, stanowiących potencjał ludzki dla przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystywaniem i rozwijaniem nowoczesnych technologii. W ramach studiów licencjackich chcemy zaproponować innowacyjne, interdyscyplinarne programy kształcenia, kładące nacisk na kierunki uznane za strategicznie ważne dla kraju. Naszym celem jest stworzenie kampusu, w którym realizowane byłyby zarówno cele edukacyjne, jak i badawcze, skoncentrowane na jednym obszarze i uzupełniające się funkcjonalnie. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację tego zamierzenia we względnie krótkim czasie, tworząc w ten sposób masę krytyczną o ponadregionalnym znaczeniu. Ponieważ w promieniu kilkuset metrów znajduje się także Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz szereg instytutów PAN, istnieją bardzo atrakcyjne możliwości współpracy i współdziałania, zarówno w kształceniu, jak i w badaniach. Jak dotąd najbardziej spektakularnym przykładem wykorzystania tej szansy jest konsorcjum CePT, grupujące 3 uczelnie (WUM, UW, PW) oraz 7 instytutów PAN, zawiązane dla prowadzenia wspólnych przedsięwzięć oraz wzajemnego udostępniania aparatury i infrastruktury. Na swoje projekty badawcze konsorcjum to otrzymało dofinansowanie z PO IG. Do studentów jakich kierunków skierowana będzie oferta dydaktyczna Centrum? Kampus Ochota to skupienie przede wszystkim wydziałów i ośrodków z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych i eksperymentalnych. Dlatego obiekty CENT-I i CENT-II będą służyły kształceniu studentów oraz doktorantów z kierunków priorytetowych, takich jak technologie biomedyczne, nauki chemiczne, technologie informatyczne i informacyjne, nanotechnologie, analityka prozdrowotna i nowe materiały stosowane w medycynie i przemyśle, ochronie środowiska. Będą się również koncentrować na technologiach ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska oraz dbałości o jakość życia. W ramach tych dziedzin prowadzone będą prace naukowe, wdrożeniowe, 14

16 INNOWACJE W REGIONIE eksperckie oraz badania na zlecenie z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. W naszych planach jest także szereg przedsięwzięć dotyczących kształcenia interdyscyplinarnego, kierunków międzywydziałowych a także m.in. szkoły doktoranckie. Warto wspomnieć również o projektach łączących nauki ścisłe z naukami o charakterze społecznym, takich jak np. Centrum Nauk Sądowych, w których osiągnięcia badawcze łączone są z zastosowaniami na przykład w kryminalistyce czy badaniach dla celów sądowych. Szkoły doktoranckie, o których wspomniałem, mają być platformą dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu, poszerzającą możliwości ich profesjonalnego rozwoju, wdrażającą najlepsze międzynarodowe standardy naukowo-badawcze, a jednocześnie zapewniające rozsądne i konkurencyjne w układzie międzynarodowym wsparcie finansowe. Chcielibyśmy, aby w programach tych szkół uwzględnić również elementy kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na zarządzanie projektami i instytucjami naukowymi, informatycznymi, a także ogólniej gospodarczymi albo publicznymi. Ważnym aspektem jest formułowanie indywidualnych programów kształcenia, starannie dobranych do profilu badań i zrównoważonych z nimi czasowo. Centrum ma być odpowiedzią na potrzebę podniesienia poziomu innowacyjności naszej gospodarki oraz zatrzymania w kraju polskich naukowców? Podniesienie innowacyjności naszej gospodarki jest bardzo ważnym celem. Nasze przedsięwzięcia mają dostarczyć pomysłów oraz kadr, a także wspierać mechanizm przepływu jednego i drugiego do gospodarki. Sukces takiego projektu uzależniony jest również od tego, na ile gospodarka będzie chciała skorzystać z tych możliwości, innymi słowy - jaka będzie "siła ssąca" dla innowacyjnych pomysłów. Wierzę, że przemiany w naszej gospodarce polegające na przejściu od gospodarki konkurującej kosztami pracy do gospodarki konkurującej innowacyjnością, wywoła odpowiednio dużą "siłę ssącą", którą my będziemy wspierać "siłą tłoczącą". Nie wiem natomiast, czy powinniśmy koncentrować się tylko na zatrzymywaniu w kraju polskich naukowców. Wydaje mi się, że powinniśmy ściągać na uczelnię dobrych specjalistów i zdolnych naukowców z całego świata. Wśród nich na pewno dużą część stanowić będą Polacy, którzy dłuższy lub krótszy czas spędzili za granicą, zdobywając wiedzę i umiejętności w innych ośrodkach. Ten efekt widać już wśród kandydatów zgłaszających się do konkursów na stanowiska badawcze. Jeśli stworzymy konkurencyjne warunki pracy, ambitne otoczenie, możliwości rozwoju, to zapewnimy sobie doskonałe kadry, przyciągając dobrych polskich naukowców. Wspomniał Pan, że zakres prowadzonych w CeNT prac badawczych ma być silnie powiązany z potrzebami gospodarki oraz służyć ma ożywieniu współpracy na osi nauka-biznes. W jaki sposób realizowane będzie to zadanie? Chcielibyśmy, aby w prace w ramach projektów CENT zaangażować intelektualną czołówkę młodego pokolenia. Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia w kraju liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów specjalistów w zakresie kierunków ścisłych i przyrodniczych, których niedobór coraz silniej odczuwamy. Nie mam wątpliwości, że przyczyni się to do zwiększenia możliwości rozwoju dziedzin decydujących o konkurencyjności gospodarki. Jednocześnie chcielibyśmy położyć nacisk na kształcenie interdyscyplinarne i szybkie reagowanie na potrzeby gospodarki. Oczywiście szybkie w skali czasu trwania studiów pamiętajmy, że absolwenci nowootwartego kierunku studiów czy doktorzy po studiach doktoranckich, wchodzą na rynek pracy dopiero po kilku latach od wprowadzenia zmian. Również w projekcie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych duży nacisk położony jest na współpracę z gospodarką. Już na etapie formułowania projektu wywołał on zainteresowanie przedsiębiorstw, tak krajowych jak i zagranicznych, współpracą w wielu dziedzinach, w tym w naukach związanych z ochroną zdrowia, diagnostyką medyczną czy zaawansowanymi technologiami. W planach Centrum jest również powołanie ośrodka eksperckiego, zajmującego się doradztwem, konsultingiem naukowym czy badaniami na zlecenie. 15

17 INNOWACJE W REGIONIE Kiedy w budynkach będą mogli uczyć się studenci? Według planu, budowa obiektów "Centrum Nowych Technologii" zakończy się w 2013 roku, zaś "Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych" (CENT III) rok później, w Budowa CeNT to olbrzymie przedsięwzięcie. Jaki jest szacowany koszt zarówno budowy wszystkich trzech budynków, jak wyposażenia ich? Jaką część niezbędnych wydatków pokryją fundusze europejskie? Całkowita wartość realizowanych inwestycji to 718,5 mln zł, z czego koszt budowy Centrum Nowoczesnych Technologii "Ochota" (CENT-I wraz z CENT-II) wynosi ponad 286,5 mln zł brutto. Wydatki pokrywane łącznie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa wynoszą ponad 270 mln zł. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CENT III) to inwestycja o wartości blisko 282 mln zł brutto i finansowana jest ona w całości z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tym projekcie na samą nowoczesną aparaturę naukową i wyposażenie przewidziana jest kwota blisko 127 mln zł. Do tego należy dodać wartość związanych z kampusem Ochota projektów wspomagających i uzupełniających o wartości około 150 mln zł. Czy zamierzają Państwo ubiegać się o środki unijne w przyszłości? Oczywiście. Projekty, o których rozmawiamy są największymi pod względem nakładów i rozmachu projektami Uniwersytetu, ale jednocześnie finalizujemy sprawę I etapu budynku dla wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej na Powiślu, naprzeciw Biblioteki Uniwersyteckiej. Inwestycja finansowana jest głównie z mazowieckiego regionalnego programu operacyjnego. W przyszłości chcemy zrealizować również jego II etap. Prócz tego szereg innych, czasem mniejszych, ale dla uczelni równie ważnych planów zawartych jest w naszej strategii rozwoju. To np. budynek dla specjalistycznych bibliotek Wydziału Historycznego (m.in. biblioteki muzycznej), nowa siedziba dla Wydziału Psychologii, obiekty Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Bednarskiej, rewitalizacja budynku audytoryjnego, obecnie użytkowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Oddzielną grupę stanowią natomiast projekty zorientowane na badania, oraz rozwój zawodowy naszych pracowników, na przykład projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydaje nam się, że sporo z tych planów można zrealizować w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Dziękuję za rozmowę 16

18 KALENDARIUM HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH PO IG (nowe nabory w 2010 r.) Działanie POIG Poddziałania Data rozpoczęcia naboru Miejsce ogłoszenia naboru Termin ukończenia naboru Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight 15 lutego ogłoszenie konkursu 1 marca nabór wniosków marca 2010 Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej tryb indywidualny Wsparcie dla odbiorców ostatecznych: Program VENTURES Styczeń 2010 Sierpień kwietnia października 2010 Program TEAM Styczeń 2010 Lipiec marca września 2010 Program Międzynarodowe Programy Doktoranckie Styczeń marca 2010 Program WELCOME Sierpień kwietnia października 2010 Program HOMING PLUS Styczeń 2010 Sierpień marca października 2010 Program POMOST Styczeń 2010 Sierpień marca października 2010 Poddziałanie Projekty rozwojowe (INFO, TECHNO, BIO) 15 lutego ogłoszenie konkursu 1 marca nabór wniosków 30 kwietnia 2010 Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej Przewidziano dwie rundy aplikacyjne: 1) 15 lutego ogłoszenie konkursu 1 marca nabór wniosków 2) 18 sierpnia ogłoszenie konkursu 1 września nabór wniosków Przewidziano dwie rundy aplikacyjne: 1) 5 marca 2010 ogłoszenie konkursu 2 kwietnia nabór wniosków 2) 3 września ogłoszenie konkursu 1 października 2010 nabór wniosków 31 marca ) 30 kwietnia ) 30 września ) 30 kwietnia 2010 (do wyczerpania alokacji na konkurs) 2) 30 października 2010 (do wyczerpania alokacji na konkurs) Maj lutego kwietnia

Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)

Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/ O PROJEKCIE: Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej 12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej Blisko 12 milionów złotych otrzyma Politechnika Białostocka z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Oprócz

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012 2020 Gliwice, styczeń 2013 Strategia rozwoju Instytutu Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE Lp. Fundusz Tytuł projektu Krótki opis projektu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dysponują

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne Fundusze Strukturalne 2014-2020 Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020 2 Propozycja podziału Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r.

Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Innowacyjna działalność kluczem do inteligentnego rozwoju - na przykładzie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Elbląg, dnia 24 września 2014 r. Inteligentny rozwój - Nowoczesna technika i technologia (inwestowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 6 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 66 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 6 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 66 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów stażowych w ramach Programu Stypendialnego dla młodych doktorów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ W TORUNIU

CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ W TORUNIU Lumeny 2015 Kategoria Infrastruktura Stanisław Chwirot CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ W TORUNIU Centrum Optyki Kwantowej Projekt: Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Marek ORKISZ Rzeszów 2016

Marek ORKISZ Rzeszów 2016 Marek ORKISZ Rzeszów 2016 ZOBOWIĄZANIA ZŁOŻONE W 2012 r. Uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego do 2020 r. Rozwój kadry naukowej Zabieganie o nowych studentów Nowe projekty badawcze Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 MoŜliwo liwości dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na

Bardziej szczegółowo

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Poznań, 26.03.2014 r. Misja i zadania NCBR March 31, 2014 Misja i zadania NCBR Wsparcie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ

WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ Rzeszów, 2007.07.19 POLITECHNIKA RZESZOWSKA WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ Projekty realizowane w ramach CZT AERONET oraz Sieci Naukowej Aeronautica Integra Prof. dr hab. inż. Marek ORKISZ DEMONSTRATOR ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo