KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER"

Transkrypt

1 Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej pod kierunkiem Dr Inż. Jacka Winiarskiego W roku akademickim 2007/2008 Sopot 2008

2 Wstęp... 3 Rozdział I. Zagadnienie public relations Definicje PR Historia public relations Public relations w ujęciu modelowym Narzędzia public relations Rozdział II. Działania public relations w Internecie Serwis internetowy Firma w katalogach i wyszukiwarkach Współpraca z mediami w Internecie Grupy dyskusyjne oraz fora internetowe w procesie epr Pozostałe narzędzia internetowego public relations Porównanie tradycyjnego PR z epr Rozdział III. Tworzenie wizerunku firmy za pomocą epr Charakterystyka firmy turystycznej Traveler i zakres jej działalności Plan strategii kreowania wizerunku firmy Traveler w Internecie Analiza sytuacji wyjściowej Cel kampanii PR Grupa docelowa działań PR Narzędzia działań PR Sposoby pomiaru efektów działań PR Koszty kampanii PR Wnioski końcowe Spis literatury Spis rysunków Spis tabel

3 Wstęp Wiek XXI, doba Internetu, mediów, nowoczesnej technologii, czasy, w których wiedza i nauka odgrywają bardzo ważną rolę. Całe życie ludzi toczy się w sferze elektroniki i jest powiązane z komputerami, telewizją, telefonami komórkowymi i Internetem. Zmienia się wszystko sposób życia, nauczania, pracy nawet sposób odpoczynku. Dlatego tak ważne jest to, aby wraz z rozwojem świata i nowoczesnej technologii zmieniał się również wizerunek firm, ich sposób porozumiewania się z klientem, informowania o ich działalności, reklamowania, zarządzania, czy też planowania. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwo musi dołożyć głębokich starań, aby być zauważonym w gąszczu konkurencji. Niezwykle istotną częścią działań marketingowych powinno być dla firmy kreowanie własnego wizerunku, czyli public relations (PR). Dziedzina ta pomaga przedsiębiorstwom zaistnieć na rynku, porozumieć się i tworzyć związek z otoczeniem. Przekaz PR jest selektywny, czyli kierowany do ściśle określonej grupy osób, często spersonalizowany. Odróżnia go to od zwykłej reklamy, która z założenia ma charakter masowy. Właśnie z tych względów PR powinien być niezwykle ważny dla firm. Łączy się on z wieloma naukami m.in. marketingiem, komunikacją społeczną, zarządzaniem. Ma za zadanie kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez przekazywanie informacji do otoczenia. Informacja ta dzięki sprawnemu zarządzaniu tworzy w świadomości odbiorców pozytywny obraz przedsiębiorstwa. Klienci coraz częściej poszukują informacji o firmach w rzetelnych i niezależnych źródłach. Bardziej niż reklamą wieżą treścią dostarczanym przez same media. PR ma właśnie za zadanie kształtowanie pożądanej przez firmę opinii na jej temat, jej produktach czy też usługach. Właśnie z tych powodów PR jest dziedziną, której menadżerowie firm powinni poświęcić dużo uwagi. Treść pracy skupia się głównie na zagadnieniu public relations w Internecie. Rozwój Internetu dokonał bardzo wielkiego przełomu w komunikowaniu się ludzi i dostępie do informacji. Obecnie Internet stanowi dla wielu osób główne źródło wiedzy. Wypiera on z rynku takie media jak radio, telewizja, czy gazety, bez których jeszcze parę lat temu człowiek nie mógł się obejść. Internet jest głównie domeną ludzi młodych, jednak obserwuje się wzrastające zainteresowanie tym medium również wśród osób starszych. Internet daje wiele możliwości, ważne jest to, aby firmy zauważyły je i potrafiły wykorzystać. Dzięki dostrzeżeniu jego potencjału przedsiębiorstwa mogą w 3

4 bardzo szybki sposób uzyskać przewagę nad konkurencją. Zakładanie witryn WWW i internetowych biur prasowych, pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach, monitorowanie sieci i poszukiwanie informacji, zamieszczanie wiadomości o firmie i jej działalności na grupach dyskusyjnych i forach, wszystkie te działania związane są właśnie z tzw. epr i mają na celu stworzenie nowoczesnego wizerunku firmy. Sieć WEB staje się jednym z najpoważniejszych mediów, z największą dynamiką wzrostu oglądalności. W zaskakująco szybkim tempie wzrasta ilość nowych użytkowników oraz nowych stron WWW. Właśnie dlatego Internet staje się standardem działań marketingowych małych, średnich i dużych firm. Menadżerowie przedsiębiorstw wiedzą, że coraz popularniejszym źródłem informacji o firmach są wyszukiwarki oraz katalogi, a dzięki komunikacji Internetowej można w łatwy, szybki i tani sposób utrzymać kontakt z klientem. W świecie biznesu komunikacja odgrywała zawsze ważną rolę, jednak wraz z nastaniem ery Internetu stała się ona kluczową przesłanką sukcesu. Właśnie dlatego dziedzina public relations stanowi ważny element w firmie. Coraz popularniejsze od tradycyjnego PR staje się wykorzystywanie sieci. Przedsiębiorstwo, które nie ma własnej strony WWW jest w dzisiejszych czasach dla potencjalnego klienta mało wiarygodne. Większość osób, przed kupieniem jakiegoś produktu czy skorzystaniem z usługi poszukuje informacji na temat jej producenta lub wykonawcy, a ze względu na coraz łatwiejszy dostęp, korzysta z Internetu. Z tych względów epr powinien być jednym z najważniejszych punktów działalności przedsiębiorstwa, które chce zbudować wizerunek nowoczesnej firmy i osiągnąć sukces w swojej branży. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów oraz metod skutecznego kształtowania wizerunku firmy w Internecie. Główna uwaga została skierowana na proces komunikacji marketingowej, mającej za zadanie kreowanie korzystnych stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem i klientem. Ukazane tu zostały różnice pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym PR, ich narzędzia oraz strategie. Praca ta ma za zadanie przedstawić sposoby tworzenia wizerunku firmy dzięki wykorzystaniu najnowszych metod epr-u. Zakres pracy obejmuje problematykę związaną z kształtowaniem wizerunku firmy za pomocą Internetu. Opiera się na takich dziedzinach nauki jak ekonomia, zwłaszcza marketing oraz finansowa strona PR, socjologia i psychologia, na które składają się komunikacja wewnątrz firmy oraz stosunki ze społeczeństwem. Istotnymi dziedzinami nauki wykorzystanymi w pracy są też zarządzanie, w tym planowanie oraz 4

5 wdrażanie odpowiednich strategii, oraz informatyka, zwłaszcza tworzenie stron WWW i internetowych biur prasowych, komunikacja sieciowa, działalność for i grup dyskusyjnych czy pozycjonowanie witryn w wyszukiwarkach. Metodą badawczą w pisaniu pracy było wykorzystanie profesjonalnej literatury z dziedziny tradycyjnego public relations jak i epr, przeglądanie profesjonalnych stron WWW z tego zakresu, oraz materiałów internetowych dotyczących firm turystycznych. W pracy została wykorzystana również analiza i wnioskowanie sposobów kreowania wizerunku firmy w oparciu o erp, oraz użycie artykułów prasowych dotyczących tej dziedziny marketingu. W pierwszym rozdziale pracy zawarte zostały ogólne teoretyczne zagadnienia dotyczące public relations. Omówiona została historia powstawania tego marketingowego instrumentu oraz jego rozwój na przestrzeni lat. Przedstawiono również narzędzia stosowane w tej dziedzinie. Treść drugiego rozdziału skupia się na praktycznym wykorzystaniu teoretycznej wiedzy o public relations. Główna uwaga została skierowana na umiejętności rozpowszechniania informacji o firmie w społeczności internautów. Przedstawiono tu sposób kreowania wizerunku nowoczesnej firmy, strategie i zasady publikowania informacji o przedsiębiorstwie oraz o jego działalności za pomocą witryn WWW, internetowych biur prasowych, oraz for i grup dyskusyjnych. Trzeci ostatni rozdział, przedstawia przykład wykorzystania epr w firmie turystycznej Traveler oraz utworzony plan strategii kształtowania nowoczesnego wizerunku firmy za pomocą Internetu. Zawarte w nim są zaprojektowane elementy kampanii PR, sposoby pomiaru efektów podjętych działań i kosztorys całego przedsięwzięcia. 5

6 Rozdział I. Zagadnienie public relations 1.1 Definicje PR Public relations jest pojęciem, które trudno w jednoznaczny sposób określić. Główną tego przyczyną jest to, iż dziedzina ta powiązana jest z wieloma naukami i obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień. Na przestrzeni lat powstało wiele definicji public relations jednak często w zasadniczy sposób różnią one się od siebie. Ich treść dotyczy zwykle pewnej części PR a nie jego całości. Szacuje się, że istnieje około 2000 różnych definicji tego zagadnienia. Po raz pierwszy próbę naukowego usystematyzowania wiedzy i ustalenia definicji public relations podjęto w latach 70. Zadanie to wykonał Rex Harlow, który analizując 472 najważniejsze jego zdaniem definicje PR, za pomocą selekcji i kumulacji utworzył jedną, brzmiącą w następujący sposób: Public relations to dająca się wyróżnić funkcja zarządzania, która służy stworzeniu i utworzeniu obopólnych powiązań komunikacyjnych, akceptacyjnych i współpracy pomiędzy organizacją i jej otoczeniem. Uwzględnia zarządzanie problemami i kwestiami spornymi, wspiera zarząd w pozyskiwaniu informacji na temat opinii publicznej; definiuje odpowiedzialność zarządu w jego służbie interesowi społecznemu; wspiera zarząd w dotrzymywaniu kroku zmianom i w skutecznym ich wykorzystywaniu; służy, jako wczesny system ostrzegania w przewidywaniu trendów; korzysta z badań jak i zdrowych oraz etycznych technik komunikowania, jako głównych instrumentów. 1 Inną definicją PR jest tak zwana deklaracja meksykańska powstała w 1978 roku w Meksyku, na spotkaniu praktyków reprezentujących stowarzyszenia PR z 31 krajów. Sformułowana ona została w następujący sposób: Działalność public relations jest dziedziną sztuki i nauką społeczną polegającą na analizowaniu tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradzaniu przywódcą organizacji oraz realizowaniu zaplanowanych programów działań służących zarówno interesom owych organizacji, jak i interesowi publicznemu. 2 W roku 1987 brytyjski Instytut Public Relations (Institute of Public Relations) zdefiniował PR w następujący sposób: praktyczne działania w ramach public relations to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację 1 Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s Davis A., Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19 6

7 przedsiębiorstwa oraz wzajemne zrozumienie miedzy instytucją a odbiorcami jej działania. 3 Wśród wszystkich definicji PR występuje wiele różnic, często są one tak odmienne, iż można uznać, że dotyczą zupełnie różnych dziedzin działalności, jednakże jest wśród nich również wiele podobieństw. W dużym uogólnieniu można uznać, iż public relations jest dziedziną nauki, której głównym zadaniem jest zarządzanie komunikacją miedzy organizacją a jej otoczeniem. Definicje te można analizować pod względem różnych kryteriów np. pod względem ich stworzenia przez pojedynczych autorów lub organizacje zawodowe. Przykładem pierwszego rodzaju definicji PR jest utworzona przez Edwarda Bernaysa, definicja brzmiąca w następujący sposób: Public relation to starania o pozyskanie społecznego wsparcia dla działań, spraw, ruchów społecznych i organizacji poprzez informację, perswazję i dostosowanie. 4 Czy też definicja utworzona przez Piotra Czarnowskiego: Public relations to uczciwa i obiektywna, fachowa i kompetentna, pełna i szybka, przyjazna i odpowiedzialna informacja" 5 Zauważyć można, iż definicje pojedynczych autorów są zwykle szczegółowe i odnoszą się do jednego określonego aspektu PR. Ich przeciwieństwem są definicje tworzone przez stowarzyszenia zawodowe. Są one bardziej ogólne, a główny nacisk, kładzie się w nich na odróżnienie działalności public relations od dziennikarstwa, reklamy, a także działań propagandowych. Jako przykład definicji stworzonej przez organizacje zawodowe może posłużyć definicja utworzona przez Niemieckie Stowarzyszenie Public Relations (Deutsche Public Relations Gesellschaft): PR to świadome i uzasadnione staranie o zrozumienie, jak też o budowę i pielęgnowanie zaufania w otoczeniu na podstawie systematycznego badania. 6 Według F. Ronneberga i M. Ruhla różnice i podobieństwa występujące w definicjach stworzonych przez pojedynczych autorów lub organizacje można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: generalizacji, intencji oraz normatywności. Według nich definicje utworzone przez stowarzyszenia są zwykle bardzo ogólne oraz odnoszą się do różnych działalności public relations, natomiast definicje pojedynczych autorów odnoszą się do gospodarki i przedsiębiorstw. Podobieństwa wśród definicji PR występują na gruncie intencji. Zwykle dotyczą perswazji, pozyskania sympatii, 3 Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s Ibid., s Ibid., s. 40 7

8 zrozumienia, zaufania, które mają być albo dawane albo pielęgnowane. We wszystkich definicjach nie do końca wyrażone jest jednak prawo do wolności słowa, często podkreśla się natomiast kwestie moralności oraz zaufania. 7 Public relations jest pojęciem bardzo dynamicznym, często i szybko się zmienia, powiązane jest to głownie z postępowym rozwojem technik komunikacji. Z biegiem czasu do dziedziny tej dodawane są coraz to nowsze i doskonalsze sposoby działania, zmienia się również merytoryczne znaczenie PR i sposób jego pojmowania. Początkowo PR uznawany był za manipulację, później wiązano go z jednostronną informacją, komunikacją dwustronną, zarządzaniem komunikacją, a w końcu rolę public relations zaczęto pojmować i wiązać z integracją z otoczeniem. 1.2 Historia public relations Trudno jest w dokładny sposób określić czas w dziejach historii, w którym to powstał PR. Niektórzy uważają, iż dziedzina ta została utworzona wraz z stworzeniem sformułowania public relations, inni natomiast za początek uważają dopiero moment kiedy to wiedza na temat PR została usystematyzowana. Obecnie rozpowszechnione są trzy koncepcje mówiące o powstaniu i rozwoju tej nauki. Pierwsza mówi o tym, że public relations istnieje, odkąd tylko pojawili się ludzie i odkąd musieli oni zdobywać zaufanie innych. Oznacza to, że PR istniało na długo zanim wymyślono jego odpowiednią nazwę. Zwolennikami tej teorii byli między innymi E.L.Bernays i A. Ocekle. Druga teoria uważa, iż początek public relations datuje się na okres kształtowania się pluralistyczno-demokratycznych systemów państwowych i społecznych oraz rewolucji przemysłowej XIX wieku. Zwolennicy tej teorii wychodzą z założenia, że właśnie wówczas społeczeństwo zaczęło wskazywać potrzebę celowej, systematycznej i zorganizowanej komunikacji, czyli public relations. Przedstawicielami tej szkoły są między innymi Carl Hundhausen i Franz Ronneberger. Trzecia z teorii zakłada, że public relations istnieje od czasu, gdy E.L Bernays i I. Lee wynaleźli i usystematyzowali różnorodne techniki komunikacji perswazyjnej, a następnie rozpoczęli działalność, jako doradcy public relations. 8 Działania typu PR zauważyć można już w starożytności, chociaż nie nosiło ono wówczas takiej nazwy. Przykładem mogą być starożytne Indie, gdzie maharadżowie korzystali z pomocy szpiegów w celu pozyskiwania wiedzy o opinii poddanych, jak i 7 Ibid. 8 Ibid., s.20,21 8

9 rozpowszechniania korzystnych informacji o władzach. Innym przykładem może być starożytna i demokratyczna Grecja, w której to ludzie wiedzieli, iż aby zrobić polityczną karierę potrzebny jest rozgłos i poparcie społeczne. Dlatego też, w kraju tym rozwijały się takie dziedziny jak retoryka i erystyka, polegające na nauce przekonywania oraz prowadzenia sporów. Kreowanie wizerunku i dbanie o dobre imię miało miejsce również w późniejszych okresach historycznych. Za cesarza niemieckiego Maksymiliana I rozpowszechniane były drzeworyty, z wizerunkiem władcy oraz z drukiem sławiącym cały ród Habsburgów. Niezwykłe umiejętności, w dziedzinie kreowania wizerunku, posiadał również król Stanisław August Poniatowski, który to wydawał słynne obiady czwartkowe, mające za zadanie wspieranie kultury i sztuki. Według dzisiejszej nauki obiady te zapewniały królowi tzw. publicity. Przytoczone powyżej przykłady stanowią poparcie dla teorii mówiącej, iż PR istniał od początków dziejów ludzkości. Teoria ta ma jednak wielu przeciwników. Większym poparciem cieszy się natomiast opinia, iż public relations swój początek miało w XIX wieku, podczas rewolucji przemysłowej. W czasach tych panował wyzysk pracowników, a wielcy bogacze za nic mieli opinie publiczną. W wyniku nieustannego wykorzystywania i lekceważenia pracowników zradzały się ruchy robotnicze, związki zawodowe, ruchy komunistyczne oraz socjalistyczne. Wpływ na wzrost znaczenia PR w tym okresie miał gwałtowny rozwój prasy, która rozpowszechniała nowe idee i opinie. Doprowadziło to do sytuacji, w której szefowie wielkich korporacji musieli odpierać zarzuty przytaczane przez prasę oraz bronić swojego imienia. Pierwszą inicjatywą w ramach public relations powziętą przez właścicieli korporacji było stworzenie reklamy instytucjonalnej. Odpowiedzialni za nią byli radcy prawni i doradcy firm. Korzystano z usług specjalistów od reklamy oraz przekupywano krytycznie nastawionych dziennikarzy. Działania te nie przynosiły jednak zamierzonych efektów, gdyż receptą na złe stosunki firm z otoczeniem miało być mądre kształtowanie relacji z opinią publiczną, a nie jedynie odpieranie ataków przez firmy. Na tym właśnie gruncie pojawiła się koncepcja public relations. Teoria mówiąca, iż PR powstał w XIX wieku podczas rewolucji przemysłowej jest bardzo popularna. Jednakże czas oraz miejsce powstania public relations lepiej określane jest przez teorię mówiącą o tym, iż PR swój początek miał w momencie usystematyzowania wiedzy o nim i rozpoczęcia działalności przez Edwarda L. Bernaysa i Iva Lee. 9

10 Ivy Lee ( ) jest jedną z osób, która w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju public relations. Około 1905 roku otworzył on pierwszą na świecie agencję PR. Słynie on między innymi z wygłoszonego apelu o potrzebę informowania społeczeństwa (The public be informed). Lee uważał, iż kluczem do sukcesu dla przedsiębiorstw jest aktywne dążenie do społecznego zaufania, a nie jedynie łagodzenie ataków. Cel swojej pracy sformułował w następujący sposób: szczere i jawne, w interesie biznesu i instytucji publicznych, dostarczanie prasie oraz społeczeństwu amerykańskiemu szybkiej i dokładnej informacji dotyczącej spraw, o których powinno być informowane. 9 Inną osobą, która również w dużym stopniu zajmowała się i miała wpływ na kształtowanie public relations był Edward L. Bernays ( ). Uważany on jest za pioniera PR, zarówno w zakresie praktyk jak i teorii. Pracował on między innymi w U.S. Committee on Public Informations, organizacji stworzonej dla celów propagandowych. Działalność tej organizacji przyczyniła się do dużego rozwoju technik public relations. Zdobyte tam przez Bernaysa doświadczenie pomogło mu w późniejszej, samodzielnej pracy jako doradca. Prowadził on również wykłady z zakresu PR. Zmierzła on do oddzielenia public relations od reklamy oraz działalności rzeczników prasowych. Jak sam mawiał: Początkowo nazywaliśmy swoją działalność public directions, czyli sterowanie rozgłosem, gdyż mieliśmy zamiar doradzać, jak uzyskać rozgłos. Ale po roku zmieniliśmy nazwę na doradztwo public relations. Nie zawsze bowiem nadawanie rozgłosu leży w interesie społecznym. 10 Brenays owi przypisuje się również rozpoczęcie używania metod socjologii, psychologii i psychoanalizy w PR. 11 Można uznać, iż public relations w dzisiejszym tego słowa znaczeniu miał swój początek w XX wieku. Jednak niektóre źródła podają, iż istniał on już w wieku XVIII podczas wojny o niepodległość w Stanach Zjednoczonych. Cultip, w 1976 roku, w swym dziele pod tytułem Public Relations Review napisał, że wojnę przeciwko Brytyjczykom wznieciło kilku propagandystów, miedzy innymi Samuel Adams, stosujących techniki znane obecnie specjalistom od PR. Obejmowały one: formalną organizację, której nadano atrakcyjną nazwę Synowie Wolności ( ), 9 Ibid., s Ibid., s Ibid. 10

11 wykorzystanie mediów, głównie gazet, kazań w świątyniach, wystąpień publicznych, pamfletów i listów pisanych przez specjalne komitety, użycie symboli, użycie sloganów, aranżowanie wydarzeń lub pseudo wydarzeń dla zdobycia medialnego rozgłosu, takich jak bostońska herbatka, kiedy to herbatę wyrzucono do morza w porcie bostońskim, długotrwała kampania w wszystkich dostępnych mediach, która w tym przypadku trwała ponad 20 lat. 12 Przedstawione powyżej teorie dotyczą rozważań na temat powstania public relations, istotna jest jednak również historia rozwoju współczesnego PR. Można podzielić ją na cztery okresy. Okres pierwszy dotyczy czasów propagandy. Ważnym momentem jest tu utworzenie przez Woodrowa Wilsona Committee on Public Information. Po I wojnie światowej zaczęto doceniać walory wykorzystywania wyczerpującej informacji popieranej badaniami naukowymi. Drugi okres dziejów public relations dotyczy czasów II wojny światowej. Coraz popularniejsze stawało się tu naukowe podejście do badań i wywierania wpływów na opinie publiczną. W tym okresie do Stanów Zjednoczonych przybyło wielu naukowców pochodzenia żydowskiego, co doprowadziło do powstania wielkiego potencjału ekspertów zajmujących się tą tematyką. Okres trzeci charakteryzuje się rozwojem badań nad motywami postępowania, reakcją różnych grup na słowa, obrazy, czy postępowanie firm. Zajmowano się poprawą efektywności komunikacji oraz informacji. Zawód public relations w tym czasie stał się bardzo poszukiwany i doceniany. Okres czwarty to czasy współczesne, w których nastąpiło całkowite odejście od propagandy. Zaczęto uważać, iż PR powinien być oparty na wymianie opinii i dialogu a nie jednostronnym przekazie informacji. Uważa się, iż miejscem powstania i rozwoju public relations są Stany Zjednoczone. Jednakże PR tworzył się również w Europie. Za pionierów europejskiego public relations uznaje się Niemców. Już w 1893 roku Alfred Krupp utworzył w swojej firmie wydział prasowy, który później przekształcił się w dział Informacji i Obsługi Klientów. 13 Istniej jednak podstawowa różnica między amerykańskim a 12 Davis A., Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s

12 europejskim PR. W Stanach Zjednoczonych praktyki public relations, jako pierwsze zaczęły stosować organizacje rządowe, natomiast w Europie były to duże koncerny przemysłowe. W latach 90 public relations zaczął się dynamicznie rozwijać w Europie Wschodniej. Agencje PR z krajów zachodnich otwierały tu swoje oddziały. Początki tej działalności w krajach postkomunistycznych były jednak trudne. Wynikało to z fakty, iż stanowiska dyrektorskie tych firm obsadzane były młodymi i niedoświadczonymi osobami z Zachodu. Obecnie problemy te zanikły, a popularne stało się otwieranie międzynarodowych agencji PR specjalizujących się jedynie w rynku krajów postkomunistycznych. Pisząc o historii public relations należy również wspomnieć o powstaniu Instytutu Public Relations. Organizacja ta powstała w roku Jej pierwszym przewodniczącym został sir Stephen Tallents. Instytut wywar wielki wpływ na rozwój praktyki public relations w Wielkiej Brytanii i obecnie liczy 4000 członków. Pełne członkowstwo w Instytucie wymaga uznanych akademickich kwalifikacji w zakresie public relations oraz czteroletniego doświadczenia. Już w 1951 roku Instytut opublikował zalecenia, co do profesjonalnego prowadzenia działalności, rozwinięte później w bardzo obszerny Kodeks profesjonalnego zachowania, do którego muszą się stosować wszyscy członkowie. 14 Duże znaczenie dla rozwoju PR miało również powstanie innego instytutu, a mianowicie International Public Relations Associations (IPRA- Międzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations) w 1955 roku. Obecnie IPRA liczy 1000 członków z 64 krajów, lecz na początku w jej skład wchodzili jedynie przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej z pięciu krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych. Głównym zadaniem IPRA jest edukacja i badania w zakresie public relations, promowanie najwyższych standardów profesjonalnej działalności i etyki oraz rozwijanie lepszego zrozumienia wagi public relations jako dziedziny zarządzania. 15 Zdawać by się mogło, iż public relations to zagadnienie całkiem nowe. Jednakże PR ma długą historię. Współczesny public relations miał swój początek w XX wieku. Dr Edwarda L. Bernays a uważał, iż to rewolucja francuska wprowadziła do obiegu termin opinia publiczna i przyczyniła się do rozwoju technik PR. Jednak jeśli 14 Black S., Public Relations, Domy Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s Ibid. 12

13 uznamy public relations za wiedzę o sposobach przekonywania ogółu w celu zmiany jego postaw i działań, to możliwe jest odnalezienie śladów jego występowania, aż od czasów starożytnych Sumerów, Syrii, Persji i Egiptu. Istnieją wystarczające dowody na to, że wykorzystywano wówczas perswazję w celu kształtowania opinii publicznej tak, by odpowiadała ona interesom rządzących. W starożytnej Grecji i Rzymie ta technika była wysoce rozwinięta i udoskonalona. 16 Zainteresowanie metodami PR ciągle rośnie. Walory i korzyści przynoszone przez sprawne wykorzystywanie public relations są w coraz to większym stopniu doceniane na świecie, a jego historia ciągle się rozwija i trwa. 1.3 Public relations w ujęciu modelowym Ujęcie modelowe public relations w bardzo dobry sposób przedstawia historię rozwoju PR w wieku XX, jego teorię oraz główne postulaty. Jako pierwsi ujecie modelowe public relations przedstawili J. Gruning i T. Hunt w roku Zostały tu wyróżnione cztery podstawowe schematy PR: publicity, informacja publiczna, komunikacja dwustronna asymetryczna oraz komunikacja dwustronna symetryczna. Publicity inaczej określane, jako działalność agentów prasowych, zrodziło się w latach 30. XIX wieku. Głównym jego celem była propaganda. Nie troszczono się o prawdę. Public relation ma tu jedynie charakter doradczy. Jednym z przedstawicieli tego modelu był Prunes T. Barnum, założyciel cyrku Branum & Bailey, który mówił, że nie obchodzi go czy jest atakowany przez gazety, jeśli tylko poprawnie drukują jego nazwisko. Kredo ówczesnych agentów prasowych brzmiało Nie ma złej publicity. 17 W jednej z swoich książek Eric Goldman nazwał publicity erą zwodzenia społeczeństwa. Publicity jest więc jednokierunkową formą komunikacji. Badania odgrywają tu minimalną rolę. W latach główną odmianą PR była tzw. informacja publiczna. Celem tego modelu było rozpowszechnienie przez organizację zgodnych z prawdą faktów, nawet jeśli byłoby to dla niej niekorzystne. W tym okresie Ivy Lee występował z hasłem Mów prawdę. Model ten przedstawia proces jednokierunkowy, a badania można w nim ograniczyć do minimum. Dwustronna asymetryczna komunikacja jest to wersja PR, w której przekazy informacji wędrują w obu kierunkach. Występuje tu jednak nierównowaga na korzyść 16 Ibid., s Davis A., Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s

14 nadawcy. Model ten jest nazywany również naukową metodą przekonywania. Opracowali ją po I wojnie światowej Bernays, Carl Bayoir, Rex Harlow i inni doradcy ds. public relations. W przypadku dwustronnej asymetrycznej komunikacji mogą być potrzebne rozległe badania, gdyż celem jest tu przekonywanie i zmiana uporządkowanych zwyczajów i opinii. Ostatni model, systematyczna komunikacja dwustronna, powstał w roku 1952, a jego twórcami byli Cutlip i Center. Celem PR jest tu nie tylko pomoc organizacji w redukowaniu negatywnych wrażeń i wpływów na opinie, ale także dopasowanie jej działalności do oczekiwań otoczenia. Obecny jest tu dialog oraz prowadzone na szeroką skale badania. Specjaliści od public relations w modelu symetrycznej komunikacji pełnią rolę mediatorów. 18 Zestawienie czterech modeli public relations zostało przedstawione w tabeli 1. Zaprezentowane zostały tam podstawowe cechy każdego z modeli, jego cel działania, rodzaj, sposób i model komunikacji, rodzaj badań wykorzystywanych w procesie PR oraz główni prekursorzy, zastosowanie w dziedzinach życia i procent organizacji, które obecnie stosują dany model. 18 Ibid. 14

15 Tabela 1. Cztery modele public relations Wyszczególnienie Publicity Informacja publiczna Model Dwustronny asymetryczny Dwustronny symetryczny Cel działania PR Propaganda. Kontrola i zapanowanie nad opinią publiczną Rozpowszechnianie informacji. Pozyskanie opinii publicznej Perswazja. Przekonywanie na podstawie prawdziwych informacji. Kontrola i zapanowanie nad opinią publiczną Wzajemne zrozumienie. Zgodność z opinią publiczną Rodzaj komunikacji Jednokierunkowa; prawda nie jest istotna Jednokierunkowa; nastawiona na prawdę Dwukierunkowa; zachwianie równowagi Dwukierunkowa; równowaga Sposoby komunikowania Komunikacja jednostronna Jednostronna - liczy się jednak prawda Dwustronna, ale nie równa Dwustronna, zmierzająca do wyrównania Modele komunikowania Nadawca - odbiorca Nadawca - odbiorca Nadawca - odbiorca (informacja zwrotna) Nadawca - odbiorca (informacja zwrotna) Rodzaj badań Badania o małym zakresie- ich rola jest niewielka Badania nad zrozumieniem obejmujące raczej mały materiał Ocena postaw i nastawień (przed kampanią PR i po niej) Ocena zrozumienia Prekursorzy P. T. Barnum Ivy Lee Edward L. Bernays Edward L. Bedrnays (później) Zastosowanie Sport, teatr, promocja sprzedaży, partie polityczne, Kościoły Władze, organizacje non profit, przedsiębiorstwa Gospodarki konkurencyjne, agencje Przedsiębiorstwa, organizacje nastawione społecznie Procent organizacji stosujących 15% 50% 20% 15% obecnie dany model Źródło: Oliver S., Strategia public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

16 1.4 Narzędzia public relations W dziedzinie PR występuje wiele technik oraz metod dbania, polepszania, czy kształtowania wizerunku. Public relations bogate jest w metody przekazywania informacji opinii publicznej. Wraz z rozwojem świata i techniki powstają coraz to nowsze narzędzia PR. Jedne są mniej, drugie natomiast bardziej skuteczne. Istotne i ważne jest to, aby narzędzia te zostały właściwie wykorzystane. Zły sposób ich wprowadzenia lub też źle dobrany rodzaj narzędzia PR może doprowadzić do całkiem innego, niż zamierzony skutek. Dlatego też tak ważne jest to, aby osoba zajmująca się PR danej firmy dobrze orientowała się, kiedy i w jaki sposób dane narzędzie zastosować. Najlepszym sposobem opisania narzędzi public relations jest wykorzystanie ich podziału ze względu na zadania, jakie przed nimi stoją. Możemy wyróżnić tu pięć rodzajów: komunikacje zewnętrzną, komunikacje wewnętrzną, kontakt z mediami, sponsoring, lobbing. Każdej z wymienionych pozycji można przypisać inny cel. Celem komunikacji zewnętrznej jest przekazanie informacji o firmie opinii publicznej, oraz dbanie o wizerunek firmy. Osoba zajmująca się kontaktami z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa pamiętać powinna o czterech głównych zasadach dobrej komunikacji, stworzonych przez Josepha Pulitzera: krótkość, jasność, obrazowość oraz dokładność wypowiedzi. Warto również wiedzieć, iż przekonywująca komunikacja wymaga następujących elementów: wcześniejszej analizy osobowości i motywacji nadawcy, badań istniejących kontaktów między nadawcą a odbiorcą, umiejętności zidentyfikowania priorytetów odbiorców, wiedzy o składzie i potrzebach grupy odbiorców, na których nakierowany jest przekaz, wiedzy na temat procesów komunikacji oraz sposobów modyfikowania postaw, stworzenia przekazu w formie atrakcyjnej dla odbiorców, identyfikacji odpowiednich kanałów komunikacji. 19 Przykładowymi formami komunikowania się firmy z otoczeniem zewnętrznym mogą być: przemówienia publiczne, broszury informacyjne, artykuły w prasie, informacje prasowe, reklamy w mediach, plakaty itp. Formy przekazu informacji różnią się 19 Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s

17 pomiędzy sobą, m.in. efektywnością, czy też ceną. Pamiętać jednak należy, iż użycie danej formy przekazu przyniesie jakiś skutek, a to czy będzie on pozytywny, czy też negatywny zależy od sposobu wykorzystania danego narzędzia. Równie ważna, jak komunikacja zewnętrzna jest komunikacja wewnętrzna, czyli porozumiewanie się z pracownikami. Popularne wśród osób zajmujących się public relations jest powiedzenie PR begin at home, czyli PR zaczyna się w domu. Z tego względu istotne jest to, aby w pierwszej kolejności zadbać o wizerunek w środowisku pracowników, a dopiero później wśród opinii publicznej. Warto również zaznaczyć, iż osoby zatrudnione w firmie stanowią w pewnym stopniu otoczenie zewnętrzne, gdyż opowiadając o swoich doświadczeniach w pracy kreują wizerunek firmy w oczach innych osób. Ważne jest więc, aby przedsiębiorstwo dbało o dobrą atmosferę w firmie i o pozytywne stosunki z pracownikami. Program komunikacji wewnętrznej powinien być zharmonizowany z całym kompleksem zasad i form działania, czyli tzw. kulturą firmy, którą tworzą wartości wyznawane, tak przez pracowników, jak i całą instytucje. Taki program komunikacji przyczynia się do wzrostu satysfakcji z pracy i poprawy statusu pracowników. 20 Najlepszym i najskuteczniejszym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest rozmowa bezpośrednia. Jest ona jednak stosowana rzadko, ze względu na to, iż zajmuje dużo czasu oraz w niektórych typach przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, trudno by ją było zastosować. Dlatego też, aby komunikat odniósł skutek, należy stosować parę środków dotarcia do zatrudnionych. Do najpopularniejszych form porozumiewania się z otoczeniem należą: konsultacje zarządu w danych godzinach, tablice informacyjne, gazety pracownicze, skrzynki na pomysły, telefon informacyjny, radiowęzeł zakładowy, telewizja zakładowa, Intranet. Istotne są również instrumenty polepszające atmosferę wśród pracowników: celebrowanie świąt, imprezy integracyjne, szkolenia, treningi, udogodnienia wspomagające opiekę nad dziećmi. Następnym ważnym celem firmy jest dbanie o tzw. media relations. Dzięki kontaktom z mass mediami organizacja może docierać do dużej grupy społeczeństwa. Ważną zaletą współpracy z telewizją, radiem, czy prasą jest to, iż przekazywana przez nie informacja uznawana jest przez opinie publiczną za wiarygodną. Media relations to przede wszystkim stałe pielęgnowanie stosunków z dziennikarzami, żmudne budowanie bazy danych i sieci powiązań, organizowanie interesujących z punktu widzenia mediów imprez, wyszukiwanie bądź kreowanie ciekawych informacji oraz upowszechnianie ich 20 Ibid. 17

18 w właściwej formie. 21 Głównym wymogiem przy współpracy z mediami jest dostarczanie im tego, czego potrzebują, w wygodnej formie i odpowiednim czasie. Do narzędzi wspomagających kształtowanie dobrej współpracy z mediami możemy zaliczyć między innymi: spotkania w redakcji, kontakty telefoniczne, organizacje konferencji prasowych, udzielanie wywiadów, organizacje imprez dla dziennikarzy, oraz przekazywanie materiałów prasowych. Współpraca z dziennikarzami powinna być działalnością dobrze zorganizowaną i zaplanowaną. Osoba zajmująca się media relations powinna pamiętać o systematycznym dostarczaniu dziennikarzom materiałów prasowych np. w formie: opracowań, oświadczeń prasowych, czy komunikatów informacyjnych. Następnym narzędziem wykorzystywanym w dziedzinie PR jest sponsoring. Firma wspierając jakieś przedsięwzięcie buduje swój wizerunek i pozyskuje sympatię otoczenia. Dzięki sponsoringowi dana organizacja rozszerza swoją popularność, zostaje zauważona przez szersze grono społeczeństwa. Sponsoring powinien być zgodny z celem strategicznym firmy oraz z jej działalnością. Dotyczyć może takich dziedzin życia jak sport, kultura, sztuka, nauka, zdrowie, ochrona środowiska, czy też pomoc charytatywna. Ważnym dla przedsiębiorstwa narzędziem PR jest również lobbing, czyli dostarczanie przedstawicielom rządów niezbędnych informacji, aby mogli oni podejmować właściwe decyzje, lub wprowadzić konkretne przepisy prawne, czy administracyjne. Lobbing przez niektórych nie jest uważany za narzędzie public relations. Jednakże, jeśli będziemy rozpatrywać go w aspekcie kontaktów organizacji z rządem, wówczas możemy przypisać go do PR. Lobbing występuje również pod innymi nazwami, takimi jak public affairs, government relations. Narzędzia wykorzystywane w public relations są bardzo zróżnicowane. Wymienić tu możemy prostą, bezpośrednią rozmowę jak i skomplikowaną strategię, polegającą np. na sponsoringu. Bogactwo narzędzi PR wynika z powstawania coraz to nowszych sposobów docierania do opinii publicznej. Rozwój nowych technik, takich jak Internet wprowadza do dziedziny public relations nowe możliwości. Połączenie tradycyjnych i nowoczesnych sposobów kreowania wizerunku, pomaga w skuteczniejszym osiągnięciu celu firmy. Dzięki temu nauka PR jest ciągle potrzebna, a jej możliwości doceniane przez coraz większą ilość osób. 21 Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s

19 Rozdział II. Działania public relations w Internecie 2.1 Serwis internetowy Nieodłącznym elementem strategii internetowej firmy oraz działań w zakresie public relations jest budowanie witryny WWW, której głównym zadaniem jest tworzenie przewagi konkurencyjnej oraz zdobywanie i porozumiewanie się z klientem. Strona internetowa stanowi oś wszelkich działań firmy w Internecie, a jej adres można traktować jako wirtualną markę przedsiębiorstwa. Strona WWW może być przy tym wykorzystywana nie tylko do informowania i promocji, ale także do organizowania bardziej zaawansowanych działań, takich jak budowa platformy handlowej, organizacja telepracy, działania logistyczne itd. 22 Rysunek 1. Główne przeznaczenie witryny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bajdaka A., Internet w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 Rysunek 1 przedstawia główne przeznaczenia witryn internetowych w firmach. Ogromna większość przedsiębiorstw, aż 90,8% stosuje stronę WWW w celu promocji i prezentacji firmy. Cel ten można uznać za ściśle powiązany z działalnością public relations, gdyż budujemy w ten sposób pozytywny wizerunek firmy w oczach otoczenia. Pozostałe zadania jakie może spełniać wirtualna witryna mają o wiele 22 Maciejewski T., Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s

20 mniejsze znaczenie. Zawieranie kontaktów handlowych oraz szukanie nowych partnerów 6,5%, sprzedaż bezpośrednia usług lub produktów 5,4%, komercyjne udostępnianie innym informacji 2,7% i komunikacja wewnętrzna z pracownikami 0,5%. Zauważyć należy, iż wyniki badań nie sumują się do 100%, gdyż niektórzy menadżerowie podali po kilka sposobów przeznaczenia witryny. W dobie XXI wieku posiadanie witryny internetowej przez przedsiębiorstwo jest nieodłącznym warunkiem, nie tylko zaistnienia firmy w sieci, ale i w świecie oraz życiu rzeczywistym. W Internecie, odmiennie niż w mediach tradycyjnych, użytkownik nie jest redukowany do roli pasywnego odbiorcy komunikatu - jest natomiast uczestnikiem interaktywnej sesji, w trakcie której wymiana informacji ma charakter dwukierunkowy. 23 Tabela 2. Posiadanie własnej witryny przez przedsiębiorstwo [w %] Wyszczególnienie Posiada Nie posiada Próba ogółem 68,8 31,2 Liczba pracowników do 5 53,7 46, i więcej 83,1 16,9 Zasięg działania Rynek lokalny / regionalny 53,8 46,2 Rynek krajowy / zagraniczny 82,7 17,3 Źródło: Bajdaka A., Internet w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 To jak duże znaczenie ma posiadanie internetowego serwisu przez firmę ilustruje tabela 2. Przedstawione zostały tu dane procentowe dotyczące ilości firm, które posiadają własną witrynę internetową. Jak widać znaczna większość przedsiębiorstw posiada własną stronę WWW. Zauważyć można, iż im większe przedsiębiorstwo tym wyższy odsetek firm posiadających wirtualny serwis. Strona internetowa dużą rolę odgrywa również w firmach działających na większą skale rynku, czyli przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych- 82,7%. Przedsięwzięcie stworzenia strony WWW musi być gruntownie przemyślane i starannie zaplanowane, dlatego też przygotowując serwis internetowy musimy 23 Szyfter J.P., Public relations w Internecie, One Press, 2005, s.30 20

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Adam Drab Gr. 1 Studia dzienne Instytut Zarządzania i Marketingu Akademia im. Jana Długosza adrab(et)barons.ch 607 10 44 91 ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Częstochowa 2011 PR Analiza semantyczna Analiza

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl OFERTA - INTERNET 03-2013 NASZE KOMPETENCJE Przestrzeń naszego działania zmienia się codziennie, tak jak zmienia się rzeczywistość w której żyjemy. Charakter naszej pracy wymusza na nas myślenie kategoriami

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22 POZYCJONOWANIE oferta Elementy oferty W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do informacji o firmie w sieci WWW oferujemy: Audyt serwisu WWW; Analizę pozycji strony

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11. Część pierwsza Blog? A co to takiego?

Wprowadzenie 11. Część pierwsza Blog? A co to takiego? Spis treści Wprowadzenie 11 Część pierwsza Blog? A co to takiego? Co to jest blog? 17 Gdzie szukać blogów? 19 Budowa bloga 22 Co to jest TrackBack? 30 Jak działa blog? 32 Krótka historia blogów 34 Kto

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii Brandle.pl Przykładowe opisy kampanii Opis kampanii to zestaw wytycznych dla wykonawców (agentów). Jest on najważniejszym elementem założeń, które tworzysz za pomocą kreatora kampanii. Poniżej stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/2011-01/01

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/2011-01/01 Wrocław, 31.01.2011 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/2011-01/01 PM PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sterowcowa 20a w ramach realizacji projektu: " Stworzenie internetowego

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

At Adres Marketing Oferta

At Adres Marketing Oferta Oferta...to co dla innych jest szczytem możliwości......dla nas to rutyna... O Firmie At Adres Marketing to firma oferująca swoim klientom, kompleksowe usługi związane z promocją, reklamą oraz budową wizerunku

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY O CUSTOM PUBLISHING za wikipedią 1 2 3 TO NARZĘDZIE MARKETINGOWE, WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI WYDAWNICZE W CELU OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl internetowe biuro prasowe www. Co to jest internetowe biuro prasowe? Internetowe biuro prasowe to narzędzie ułatwiające prowadzenie działań Public Relations w Internecie. Pomaga ono w dystrybucji komunikatów

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl PUBLIC RELATIONS Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja profesjonalna czy amatorska? Marek M. Górski Biblioteka gorski@biblos.pk.edu.pl Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl 1 Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl Jako pierwsi w Polsce zbadaliśmy szczegółowo potrzeby firm prowadzących sklepy dla biegaczy i w odpowiedzi na to stworzyliśmy pierwszą i jedyną Wyszukiwarkę

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Poznaj osiem kroków naszej współpracy:

Poznaj osiem kroków naszej współpracy: Oferta Poznaj osiem kroków naszej współpracy: 1 2 3 4 5 6 7 8 Spotykamy się z Tobą lub kontaktujemy telefonicznie/mailowo w celu zapoznania się z Twoimi potrzebami i przedstawienia Ci oferty. W zależności

Bardziej szczegółowo

Aspekty upowszechniania informacji

Aspekty upowszechniania informacji Aspekty upowszechniania informacji 1.Komunikacja międzyludzka informacje teoretyczne Mały słownik języka polskiego podaje, że: komunikować oznacza podać coś do wiadomości; przekazywać jakąś informację,

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo