KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER"

Transkrypt

1 Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej pod kierunkiem Dr Inż. Jacka Winiarskiego W roku akademickim 2007/2008 Sopot 2008

2 Wstęp... 3 Rozdział I. Zagadnienie public relations Definicje PR Historia public relations Public relations w ujęciu modelowym Narzędzia public relations Rozdział II. Działania public relations w Internecie Serwis internetowy Firma w katalogach i wyszukiwarkach Współpraca z mediami w Internecie Grupy dyskusyjne oraz fora internetowe w procesie epr Pozostałe narzędzia internetowego public relations Porównanie tradycyjnego PR z epr Rozdział III. Tworzenie wizerunku firmy za pomocą epr Charakterystyka firmy turystycznej Traveler i zakres jej działalności Plan strategii kreowania wizerunku firmy Traveler w Internecie Analiza sytuacji wyjściowej Cel kampanii PR Grupa docelowa działań PR Narzędzia działań PR Sposoby pomiaru efektów działań PR Koszty kampanii PR Wnioski końcowe Spis literatury Spis rysunków Spis tabel

3 Wstęp Wiek XXI, doba Internetu, mediów, nowoczesnej technologii, czasy, w których wiedza i nauka odgrywają bardzo ważną rolę. Całe życie ludzi toczy się w sferze elektroniki i jest powiązane z komputerami, telewizją, telefonami komórkowymi i Internetem. Zmienia się wszystko sposób życia, nauczania, pracy nawet sposób odpoczynku. Dlatego tak ważne jest to, aby wraz z rozwojem świata i nowoczesnej technologii zmieniał się również wizerunek firm, ich sposób porozumiewania się z klientem, informowania o ich działalności, reklamowania, zarządzania, czy też planowania. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwo musi dołożyć głębokich starań, aby być zauważonym w gąszczu konkurencji. Niezwykle istotną częścią działań marketingowych powinno być dla firmy kreowanie własnego wizerunku, czyli public relations (PR). Dziedzina ta pomaga przedsiębiorstwom zaistnieć na rynku, porozumieć się i tworzyć związek z otoczeniem. Przekaz PR jest selektywny, czyli kierowany do ściśle określonej grupy osób, często spersonalizowany. Odróżnia go to od zwykłej reklamy, która z założenia ma charakter masowy. Właśnie z tych względów PR powinien być niezwykle ważny dla firm. Łączy się on z wieloma naukami m.in. marketingiem, komunikacją społeczną, zarządzaniem. Ma za zadanie kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez przekazywanie informacji do otoczenia. Informacja ta dzięki sprawnemu zarządzaniu tworzy w świadomości odbiorców pozytywny obraz przedsiębiorstwa. Klienci coraz częściej poszukują informacji o firmach w rzetelnych i niezależnych źródłach. Bardziej niż reklamą wieżą treścią dostarczanym przez same media. PR ma właśnie za zadanie kształtowanie pożądanej przez firmę opinii na jej temat, jej produktach czy też usługach. Właśnie z tych powodów PR jest dziedziną, której menadżerowie firm powinni poświęcić dużo uwagi. Treść pracy skupia się głównie na zagadnieniu public relations w Internecie. Rozwój Internetu dokonał bardzo wielkiego przełomu w komunikowaniu się ludzi i dostępie do informacji. Obecnie Internet stanowi dla wielu osób główne źródło wiedzy. Wypiera on z rynku takie media jak radio, telewizja, czy gazety, bez których jeszcze parę lat temu człowiek nie mógł się obejść. Internet jest głównie domeną ludzi młodych, jednak obserwuje się wzrastające zainteresowanie tym medium również wśród osób starszych. Internet daje wiele możliwości, ważne jest to, aby firmy zauważyły je i potrafiły wykorzystać. Dzięki dostrzeżeniu jego potencjału przedsiębiorstwa mogą w 3

4 bardzo szybki sposób uzyskać przewagę nad konkurencją. Zakładanie witryn WWW i internetowych biur prasowych, pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach, monitorowanie sieci i poszukiwanie informacji, zamieszczanie wiadomości o firmie i jej działalności na grupach dyskusyjnych i forach, wszystkie te działania związane są właśnie z tzw. epr i mają na celu stworzenie nowoczesnego wizerunku firmy. Sieć WEB staje się jednym z najpoważniejszych mediów, z największą dynamiką wzrostu oglądalności. W zaskakująco szybkim tempie wzrasta ilość nowych użytkowników oraz nowych stron WWW. Właśnie dlatego Internet staje się standardem działań marketingowych małych, średnich i dużych firm. Menadżerowie przedsiębiorstw wiedzą, że coraz popularniejszym źródłem informacji o firmach są wyszukiwarki oraz katalogi, a dzięki komunikacji Internetowej można w łatwy, szybki i tani sposób utrzymać kontakt z klientem. W świecie biznesu komunikacja odgrywała zawsze ważną rolę, jednak wraz z nastaniem ery Internetu stała się ona kluczową przesłanką sukcesu. Właśnie dlatego dziedzina public relations stanowi ważny element w firmie. Coraz popularniejsze od tradycyjnego PR staje się wykorzystywanie sieci. Przedsiębiorstwo, które nie ma własnej strony WWW jest w dzisiejszych czasach dla potencjalnego klienta mało wiarygodne. Większość osób, przed kupieniem jakiegoś produktu czy skorzystaniem z usługi poszukuje informacji na temat jej producenta lub wykonawcy, a ze względu na coraz łatwiejszy dostęp, korzysta z Internetu. Z tych względów epr powinien być jednym z najważniejszych punktów działalności przedsiębiorstwa, które chce zbudować wizerunek nowoczesnej firmy i osiągnąć sukces w swojej branży. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów oraz metod skutecznego kształtowania wizerunku firmy w Internecie. Główna uwaga została skierowana na proces komunikacji marketingowej, mającej za zadanie kreowanie korzystnych stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem i klientem. Ukazane tu zostały różnice pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym PR, ich narzędzia oraz strategie. Praca ta ma za zadanie przedstawić sposoby tworzenia wizerunku firmy dzięki wykorzystaniu najnowszych metod epr-u. Zakres pracy obejmuje problematykę związaną z kształtowaniem wizerunku firmy za pomocą Internetu. Opiera się na takich dziedzinach nauki jak ekonomia, zwłaszcza marketing oraz finansowa strona PR, socjologia i psychologia, na które składają się komunikacja wewnątrz firmy oraz stosunki ze społeczeństwem. Istotnymi dziedzinami nauki wykorzystanymi w pracy są też zarządzanie, w tym planowanie oraz 4

5 wdrażanie odpowiednich strategii, oraz informatyka, zwłaszcza tworzenie stron WWW i internetowych biur prasowych, komunikacja sieciowa, działalność for i grup dyskusyjnych czy pozycjonowanie witryn w wyszukiwarkach. Metodą badawczą w pisaniu pracy było wykorzystanie profesjonalnej literatury z dziedziny tradycyjnego public relations jak i epr, przeglądanie profesjonalnych stron WWW z tego zakresu, oraz materiałów internetowych dotyczących firm turystycznych. W pracy została wykorzystana również analiza i wnioskowanie sposobów kreowania wizerunku firmy w oparciu o erp, oraz użycie artykułów prasowych dotyczących tej dziedziny marketingu. W pierwszym rozdziale pracy zawarte zostały ogólne teoretyczne zagadnienia dotyczące public relations. Omówiona została historia powstawania tego marketingowego instrumentu oraz jego rozwój na przestrzeni lat. Przedstawiono również narzędzia stosowane w tej dziedzinie. Treść drugiego rozdziału skupia się na praktycznym wykorzystaniu teoretycznej wiedzy o public relations. Główna uwaga została skierowana na umiejętności rozpowszechniania informacji o firmie w społeczności internautów. Przedstawiono tu sposób kreowania wizerunku nowoczesnej firmy, strategie i zasady publikowania informacji o przedsiębiorstwie oraz o jego działalności za pomocą witryn WWW, internetowych biur prasowych, oraz for i grup dyskusyjnych. Trzeci ostatni rozdział, przedstawia przykład wykorzystania epr w firmie turystycznej Traveler oraz utworzony plan strategii kształtowania nowoczesnego wizerunku firmy za pomocą Internetu. Zawarte w nim są zaprojektowane elementy kampanii PR, sposoby pomiaru efektów podjętych działań i kosztorys całego przedsięwzięcia. 5

6 Rozdział I. Zagadnienie public relations 1.1 Definicje PR Public relations jest pojęciem, które trudno w jednoznaczny sposób określić. Główną tego przyczyną jest to, iż dziedzina ta powiązana jest z wieloma naukami i obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień. Na przestrzeni lat powstało wiele definicji public relations jednak często w zasadniczy sposób różnią one się od siebie. Ich treść dotyczy zwykle pewnej części PR a nie jego całości. Szacuje się, że istnieje około 2000 różnych definicji tego zagadnienia. Po raz pierwszy próbę naukowego usystematyzowania wiedzy i ustalenia definicji public relations podjęto w latach 70. Zadanie to wykonał Rex Harlow, który analizując 472 najważniejsze jego zdaniem definicje PR, za pomocą selekcji i kumulacji utworzył jedną, brzmiącą w następujący sposób: Public relations to dająca się wyróżnić funkcja zarządzania, która służy stworzeniu i utworzeniu obopólnych powiązań komunikacyjnych, akceptacyjnych i współpracy pomiędzy organizacją i jej otoczeniem. Uwzględnia zarządzanie problemami i kwestiami spornymi, wspiera zarząd w pozyskiwaniu informacji na temat opinii publicznej; definiuje odpowiedzialność zarządu w jego służbie interesowi społecznemu; wspiera zarząd w dotrzymywaniu kroku zmianom i w skutecznym ich wykorzystywaniu; służy, jako wczesny system ostrzegania w przewidywaniu trendów; korzysta z badań jak i zdrowych oraz etycznych technik komunikowania, jako głównych instrumentów. 1 Inną definicją PR jest tak zwana deklaracja meksykańska powstała w 1978 roku w Meksyku, na spotkaniu praktyków reprezentujących stowarzyszenia PR z 31 krajów. Sformułowana ona została w następujący sposób: Działalność public relations jest dziedziną sztuki i nauką społeczną polegającą na analizowaniu tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradzaniu przywódcą organizacji oraz realizowaniu zaplanowanych programów działań służących zarówno interesom owych organizacji, jak i interesowi publicznemu. 2 W roku 1987 brytyjski Instytut Public Relations (Institute of Public Relations) zdefiniował PR w następujący sposób: praktyczne działania w ramach public relations to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację 1 Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s Davis A., Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19 6

7 przedsiębiorstwa oraz wzajemne zrozumienie miedzy instytucją a odbiorcami jej działania. 3 Wśród wszystkich definicji PR występuje wiele różnic, często są one tak odmienne, iż można uznać, że dotyczą zupełnie różnych dziedzin działalności, jednakże jest wśród nich również wiele podobieństw. W dużym uogólnieniu można uznać, iż public relations jest dziedziną nauki, której głównym zadaniem jest zarządzanie komunikacją miedzy organizacją a jej otoczeniem. Definicje te można analizować pod względem różnych kryteriów np. pod względem ich stworzenia przez pojedynczych autorów lub organizacje zawodowe. Przykładem pierwszego rodzaju definicji PR jest utworzona przez Edwarda Bernaysa, definicja brzmiąca w następujący sposób: Public relation to starania o pozyskanie społecznego wsparcia dla działań, spraw, ruchów społecznych i organizacji poprzez informację, perswazję i dostosowanie. 4 Czy też definicja utworzona przez Piotra Czarnowskiego: Public relations to uczciwa i obiektywna, fachowa i kompetentna, pełna i szybka, przyjazna i odpowiedzialna informacja" 5 Zauważyć można, iż definicje pojedynczych autorów są zwykle szczegółowe i odnoszą się do jednego określonego aspektu PR. Ich przeciwieństwem są definicje tworzone przez stowarzyszenia zawodowe. Są one bardziej ogólne, a główny nacisk, kładzie się w nich na odróżnienie działalności public relations od dziennikarstwa, reklamy, a także działań propagandowych. Jako przykład definicji stworzonej przez organizacje zawodowe może posłużyć definicja utworzona przez Niemieckie Stowarzyszenie Public Relations (Deutsche Public Relations Gesellschaft): PR to świadome i uzasadnione staranie o zrozumienie, jak też o budowę i pielęgnowanie zaufania w otoczeniu na podstawie systematycznego badania. 6 Według F. Ronneberga i M. Ruhla różnice i podobieństwa występujące w definicjach stworzonych przez pojedynczych autorów lub organizacje można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: generalizacji, intencji oraz normatywności. Według nich definicje utworzone przez stowarzyszenia są zwykle bardzo ogólne oraz odnoszą się do różnych działalności public relations, natomiast definicje pojedynczych autorów odnoszą się do gospodarki i przedsiębiorstw. Podobieństwa wśród definicji PR występują na gruncie intencji. Zwykle dotyczą perswazji, pozyskania sympatii, 3 Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s Ibid., s Ibid., s. 40 7

8 zrozumienia, zaufania, które mają być albo dawane albo pielęgnowane. We wszystkich definicjach nie do końca wyrażone jest jednak prawo do wolności słowa, często podkreśla się natomiast kwestie moralności oraz zaufania. 7 Public relations jest pojęciem bardzo dynamicznym, często i szybko się zmienia, powiązane jest to głownie z postępowym rozwojem technik komunikacji. Z biegiem czasu do dziedziny tej dodawane są coraz to nowsze i doskonalsze sposoby działania, zmienia się również merytoryczne znaczenie PR i sposób jego pojmowania. Początkowo PR uznawany był za manipulację, później wiązano go z jednostronną informacją, komunikacją dwustronną, zarządzaniem komunikacją, a w końcu rolę public relations zaczęto pojmować i wiązać z integracją z otoczeniem. 1.2 Historia public relations Trudno jest w dokładny sposób określić czas w dziejach historii, w którym to powstał PR. Niektórzy uważają, iż dziedzina ta została utworzona wraz z stworzeniem sformułowania public relations, inni natomiast za początek uważają dopiero moment kiedy to wiedza na temat PR została usystematyzowana. Obecnie rozpowszechnione są trzy koncepcje mówiące o powstaniu i rozwoju tej nauki. Pierwsza mówi o tym, że public relations istnieje, odkąd tylko pojawili się ludzie i odkąd musieli oni zdobywać zaufanie innych. Oznacza to, że PR istniało na długo zanim wymyślono jego odpowiednią nazwę. Zwolennikami tej teorii byli między innymi E.L.Bernays i A. Ocekle. Druga teoria uważa, iż początek public relations datuje się na okres kształtowania się pluralistyczno-demokratycznych systemów państwowych i społecznych oraz rewolucji przemysłowej XIX wieku. Zwolennicy tej teorii wychodzą z założenia, że właśnie wówczas społeczeństwo zaczęło wskazywać potrzebę celowej, systematycznej i zorganizowanej komunikacji, czyli public relations. Przedstawicielami tej szkoły są między innymi Carl Hundhausen i Franz Ronneberger. Trzecia z teorii zakłada, że public relations istnieje od czasu, gdy E.L Bernays i I. Lee wynaleźli i usystematyzowali różnorodne techniki komunikacji perswazyjnej, a następnie rozpoczęli działalność, jako doradcy public relations. 8 Działania typu PR zauważyć można już w starożytności, chociaż nie nosiło ono wówczas takiej nazwy. Przykładem mogą być starożytne Indie, gdzie maharadżowie korzystali z pomocy szpiegów w celu pozyskiwania wiedzy o opinii poddanych, jak i 7 Ibid. 8 Ibid., s.20,21 8

9 rozpowszechniania korzystnych informacji o władzach. Innym przykładem może być starożytna i demokratyczna Grecja, w której to ludzie wiedzieli, iż aby zrobić polityczną karierę potrzebny jest rozgłos i poparcie społeczne. Dlatego też, w kraju tym rozwijały się takie dziedziny jak retoryka i erystyka, polegające na nauce przekonywania oraz prowadzenia sporów. Kreowanie wizerunku i dbanie o dobre imię miało miejsce również w późniejszych okresach historycznych. Za cesarza niemieckiego Maksymiliana I rozpowszechniane były drzeworyty, z wizerunkiem władcy oraz z drukiem sławiącym cały ród Habsburgów. Niezwykłe umiejętności, w dziedzinie kreowania wizerunku, posiadał również król Stanisław August Poniatowski, który to wydawał słynne obiady czwartkowe, mające za zadanie wspieranie kultury i sztuki. Według dzisiejszej nauki obiady te zapewniały królowi tzw. publicity. Przytoczone powyżej przykłady stanowią poparcie dla teorii mówiącej, iż PR istniał od początków dziejów ludzkości. Teoria ta ma jednak wielu przeciwników. Większym poparciem cieszy się natomiast opinia, iż public relations swój początek miało w XIX wieku, podczas rewolucji przemysłowej. W czasach tych panował wyzysk pracowników, a wielcy bogacze za nic mieli opinie publiczną. W wyniku nieustannego wykorzystywania i lekceważenia pracowników zradzały się ruchy robotnicze, związki zawodowe, ruchy komunistyczne oraz socjalistyczne. Wpływ na wzrost znaczenia PR w tym okresie miał gwałtowny rozwój prasy, która rozpowszechniała nowe idee i opinie. Doprowadziło to do sytuacji, w której szefowie wielkich korporacji musieli odpierać zarzuty przytaczane przez prasę oraz bronić swojego imienia. Pierwszą inicjatywą w ramach public relations powziętą przez właścicieli korporacji było stworzenie reklamy instytucjonalnej. Odpowiedzialni za nią byli radcy prawni i doradcy firm. Korzystano z usług specjalistów od reklamy oraz przekupywano krytycznie nastawionych dziennikarzy. Działania te nie przynosiły jednak zamierzonych efektów, gdyż receptą na złe stosunki firm z otoczeniem miało być mądre kształtowanie relacji z opinią publiczną, a nie jedynie odpieranie ataków przez firmy. Na tym właśnie gruncie pojawiła się koncepcja public relations. Teoria mówiąca, iż PR powstał w XIX wieku podczas rewolucji przemysłowej jest bardzo popularna. Jednakże czas oraz miejsce powstania public relations lepiej określane jest przez teorię mówiącą o tym, iż PR swój początek miał w momencie usystematyzowania wiedzy o nim i rozpoczęcia działalności przez Edwarda L. Bernaysa i Iva Lee. 9

10 Ivy Lee ( ) jest jedną z osób, która w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju public relations. Około 1905 roku otworzył on pierwszą na świecie agencję PR. Słynie on między innymi z wygłoszonego apelu o potrzebę informowania społeczeństwa (The public be informed). Lee uważał, iż kluczem do sukcesu dla przedsiębiorstw jest aktywne dążenie do społecznego zaufania, a nie jedynie łagodzenie ataków. Cel swojej pracy sformułował w następujący sposób: szczere i jawne, w interesie biznesu i instytucji publicznych, dostarczanie prasie oraz społeczeństwu amerykańskiemu szybkiej i dokładnej informacji dotyczącej spraw, o których powinno być informowane. 9 Inną osobą, która również w dużym stopniu zajmowała się i miała wpływ na kształtowanie public relations był Edward L. Bernays ( ). Uważany on jest za pioniera PR, zarówno w zakresie praktyk jak i teorii. Pracował on między innymi w U.S. Committee on Public Informations, organizacji stworzonej dla celów propagandowych. Działalność tej organizacji przyczyniła się do dużego rozwoju technik public relations. Zdobyte tam przez Bernaysa doświadczenie pomogło mu w późniejszej, samodzielnej pracy jako doradca. Prowadził on również wykłady z zakresu PR. Zmierzła on do oddzielenia public relations od reklamy oraz działalności rzeczników prasowych. Jak sam mawiał: Początkowo nazywaliśmy swoją działalność public directions, czyli sterowanie rozgłosem, gdyż mieliśmy zamiar doradzać, jak uzyskać rozgłos. Ale po roku zmieniliśmy nazwę na doradztwo public relations. Nie zawsze bowiem nadawanie rozgłosu leży w interesie społecznym. 10 Brenays owi przypisuje się również rozpoczęcie używania metod socjologii, psychologii i psychoanalizy w PR. 11 Można uznać, iż public relations w dzisiejszym tego słowa znaczeniu miał swój początek w XX wieku. Jednak niektóre źródła podają, iż istniał on już w wieku XVIII podczas wojny o niepodległość w Stanach Zjednoczonych. Cultip, w 1976 roku, w swym dziele pod tytułem Public Relations Review napisał, że wojnę przeciwko Brytyjczykom wznieciło kilku propagandystów, miedzy innymi Samuel Adams, stosujących techniki znane obecnie specjalistom od PR. Obejmowały one: formalną organizację, której nadano atrakcyjną nazwę Synowie Wolności ( ), 9 Ibid., s Ibid., s Ibid. 10

11 wykorzystanie mediów, głównie gazet, kazań w świątyniach, wystąpień publicznych, pamfletów i listów pisanych przez specjalne komitety, użycie symboli, użycie sloganów, aranżowanie wydarzeń lub pseudo wydarzeń dla zdobycia medialnego rozgłosu, takich jak bostońska herbatka, kiedy to herbatę wyrzucono do morza w porcie bostońskim, długotrwała kampania w wszystkich dostępnych mediach, która w tym przypadku trwała ponad 20 lat. 12 Przedstawione powyżej teorie dotyczą rozważań na temat powstania public relations, istotna jest jednak również historia rozwoju współczesnego PR. Można podzielić ją na cztery okresy. Okres pierwszy dotyczy czasów propagandy. Ważnym momentem jest tu utworzenie przez Woodrowa Wilsona Committee on Public Information. Po I wojnie światowej zaczęto doceniać walory wykorzystywania wyczerpującej informacji popieranej badaniami naukowymi. Drugi okres dziejów public relations dotyczy czasów II wojny światowej. Coraz popularniejsze stawało się tu naukowe podejście do badań i wywierania wpływów na opinie publiczną. W tym okresie do Stanów Zjednoczonych przybyło wielu naukowców pochodzenia żydowskiego, co doprowadziło do powstania wielkiego potencjału ekspertów zajmujących się tą tematyką. Okres trzeci charakteryzuje się rozwojem badań nad motywami postępowania, reakcją różnych grup na słowa, obrazy, czy postępowanie firm. Zajmowano się poprawą efektywności komunikacji oraz informacji. Zawód public relations w tym czasie stał się bardzo poszukiwany i doceniany. Okres czwarty to czasy współczesne, w których nastąpiło całkowite odejście od propagandy. Zaczęto uważać, iż PR powinien być oparty na wymianie opinii i dialogu a nie jednostronnym przekazie informacji. Uważa się, iż miejscem powstania i rozwoju public relations są Stany Zjednoczone. Jednakże PR tworzył się również w Europie. Za pionierów europejskiego public relations uznaje się Niemców. Już w 1893 roku Alfred Krupp utworzył w swojej firmie wydział prasowy, który później przekształcił się w dział Informacji i Obsługi Klientów. 13 Istniej jednak podstawowa różnica między amerykańskim a 12 Davis A., Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s

12 europejskim PR. W Stanach Zjednoczonych praktyki public relations, jako pierwsze zaczęły stosować organizacje rządowe, natomiast w Europie były to duże koncerny przemysłowe. W latach 90 public relations zaczął się dynamicznie rozwijać w Europie Wschodniej. Agencje PR z krajów zachodnich otwierały tu swoje oddziały. Początki tej działalności w krajach postkomunistycznych były jednak trudne. Wynikało to z fakty, iż stanowiska dyrektorskie tych firm obsadzane były młodymi i niedoświadczonymi osobami z Zachodu. Obecnie problemy te zanikły, a popularne stało się otwieranie międzynarodowych agencji PR specjalizujących się jedynie w rynku krajów postkomunistycznych. Pisząc o historii public relations należy również wspomnieć o powstaniu Instytutu Public Relations. Organizacja ta powstała w roku Jej pierwszym przewodniczącym został sir Stephen Tallents. Instytut wywar wielki wpływ na rozwój praktyki public relations w Wielkiej Brytanii i obecnie liczy 4000 członków. Pełne członkowstwo w Instytucie wymaga uznanych akademickich kwalifikacji w zakresie public relations oraz czteroletniego doświadczenia. Już w 1951 roku Instytut opublikował zalecenia, co do profesjonalnego prowadzenia działalności, rozwinięte później w bardzo obszerny Kodeks profesjonalnego zachowania, do którego muszą się stosować wszyscy członkowie. 14 Duże znaczenie dla rozwoju PR miało również powstanie innego instytutu, a mianowicie International Public Relations Associations (IPRA- Międzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations) w 1955 roku. Obecnie IPRA liczy 1000 członków z 64 krajów, lecz na początku w jej skład wchodzili jedynie przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej z pięciu krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych. Głównym zadaniem IPRA jest edukacja i badania w zakresie public relations, promowanie najwyższych standardów profesjonalnej działalności i etyki oraz rozwijanie lepszego zrozumienia wagi public relations jako dziedziny zarządzania. 15 Zdawać by się mogło, iż public relations to zagadnienie całkiem nowe. Jednakże PR ma długą historię. Współczesny public relations miał swój początek w XX wieku. Dr Edwarda L. Bernays a uważał, iż to rewolucja francuska wprowadziła do obiegu termin opinia publiczna i przyczyniła się do rozwoju technik PR. Jednak jeśli 14 Black S., Public Relations, Domy Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s Ibid. 12

13 uznamy public relations za wiedzę o sposobach przekonywania ogółu w celu zmiany jego postaw i działań, to możliwe jest odnalezienie śladów jego występowania, aż od czasów starożytnych Sumerów, Syrii, Persji i Egiptu. Istnieją wystarczające dowody na to, że wykorzystywano wówczas perswazję w celu kształtowania opinii publicznej tak, by odpowiadała ona interesom rządzących. W starożytnej Grecji i Rzymie ta technika była wysoce rozwinięta i udoskonalona. 16 Zainteresowanie metodami PR ciągle rośnie. Walory i korzyści przynoszone przez sprawne wykorzystywanie public relations są w coraz to większym stopniu doceniane na świecie, a jego historia ciągle się rozwija i trwa. 1.3 Public relations w ujęciu modelowym Ujęcie modelowe public relations w bardzo dobry sposób przedstawia historię rozwoju PR w wieku XX, jego teorię oraz główne postulaty. Jako pierwsi ujecie modelowe public relations przedstawili J. Gruning i T. Hunt w roku Zostały tu wyróżnione cztery podstawowe schematy PR: publicity, informacja publiczna, komunikacja dwustronna asymetryczna oraz komunikacja dwustronna symetryczna. Publicity inaczej określane, jako działalność agentów prasowych, zrodziło się w latach 30. XIX wieku. Głównym jego celem była propaganda. Nie troszczono się o prawdę. Public relation ma tu jedynie charakter doradczy. Jednym z przedstawicieli tego modelu był Prunes T. Barnum, założyciel cyrku Branum & Bailey, który mówił, że nie obchodzi go czy jest atakowany przez gazety, jeśli tylko poprawnie drukują jego nazwisko. Kredo ówczesnych agentów prasowych brzmiało Nie ma złej publicity. 17 W jednej z swoich książek Eric Goldman nazwał publicity erą zwodzenia społeczeństwa. Publicity jest więc jednokierunkową formą komunikacji. Badania odgrywają tu minimalną rolę. W latach główną odmianą PR była tzw. informacja publiczna. Celem tego modelu było rozpowszechnienie przez organizację zgodnych z prawdą faktów, nawet jeśli byłoby to dla niej niekorzystne. W tym okresie Ivy Lee występował z hasłem Mów prawdę. Model ten przedstawia proces jednokierunkowy, a badania można w nim ograniczyć do minimum. Dwustronna asymetryczna komunikacja jest to wersja PR, w której przekazy informacji wędrują w obu kierunkach. Występuje tu jednak nierównowaga na korzyść 16 Ibid., s Davis A., Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s

14 nadawcy. Model ten jest nazywany również naukową metodą przekonywania. Opracowali ją po I wojnie światowej Bernays, Carl Bayoir, Rex Harlow i inni doradcy ds. public relations. W przypadku dwustronnej asymetrycznej komunikacji mogą być potrzebne rozległe badania, gdyż celem jest tu przekonywanie i zmiana uporządkowanych zwyczajów i opinii. Ostatni model, systematyczna komunikacja dwustronna, powstał w roku 1952, a jego twórcami byli Cutlip i Center. Celem PR jest tu nie tylko pomoc organizacji w redukowaniu negatywnych wrażeń i wpływów na opinie, ale także dopasowanie jej działalności do oczekiwań otoczenia. Obecny jest tu dialog oraz prowadzone na szeroką skale badania. Specjaliści od public relations w modelu symetrycznej komunikacji pełnią rolę mediatorów. 18 Zestawienie czterech modeli public relations zostało przedstawione w tabeli 1. Zaprezentowane zostały tam podstawowe cechy każdego z modeli, jego cel działania, rodzaj, sposób i model komunikacji, rodzaj badań wykorzystywanych w procesie PR oraz główni prekursorzy, zastosowanie w dziedzinach życia i procent organizacji, które obecnie stosują dany model. 18 Ibid. 14

15 Tabela 1. Cztery modele public relations Wyszczególnienie Publicity Informacja publiczna Model Dwustronny asymetryczny Dwustronny symetryczny Cel działania PR Propaganda. Kontrola i zapanowanie nad opinią publiczną Rozpowszechnianie informacji. Pozyskanie opinii publicznej Perswazja. Przekonywanie na podstawie prawdziwych informacji. Kontrola i zapanowanie nad opinią publiczną Wzajemne zrozumienie. Zgodność z opinią publiczną Rodzaj komunikacji Jednokierunkowa; prawda nie jest istotna Jednokierunkowa; nastawiona na prawdę Dwukierunkowa; zachwianie równowagi Dwukierunkowa; równowaga Sposoby komunikowania Komunikacja jednostronna Jednostronna - liczy się jednak prawda Dwustronna, ale nie równa Dwustronna, zmierzająca do wyrównania Modele komunikowania Nadawca - odbiorca Nadawca - odbiorca Nadawca - odbiorca (informacja zwrotna) Nadawca - odbiorca (informacja zwrotna) Rodzaj badań Badania o małym zakresie- ich rola jest niewielka Badania nad zrozumieniem obejmujące raczej mały materiał Ocena postaw i nastawień (przed kampanią PR i po niej) Ocena zrozumienia Prekursorzy P. T. Barnum Ivy Lee Edward L. Bernays Edward L. Bedrnays (później) Zastosowanie Sport, teatr, promocja sprzedaży, partie polityczne, Kościoły Władze, organizacje non profit, przedsiębiorstwa Gospodarki konkurencyjne, agencje Przedsiębiorstwa, organizacje nastawione społecznie Procent organizacji stosujących 15% 50% 20% 15% obecnie dany model Źródło: Oliver S., Strategia public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

16 1.4 Narzędzia public relations W dziedzinie PR występuje wiele technik oraz metod dbania, polepszania, czy kształtowania wizerunku. Public relations bogate jest w metody przekazywania informacji opinii publicznej. Wraz z rozwojem świata i techniki powstają coraz to nowsze narzędzia PR. Jedne są mniej, drugie natomiast bardziej skuteczne. Istotne i ważne jest to, aby narzędzia te zostały właściwie wykorzystane. Zły sposób ich wprowadzenia lub też źle dobrany rodzaj narzędzia PR może doprowadzić do całkiem innego, niż zamierzony skutek. Dlatego też tak ważne jest to, aby osoba zajmująca się PR danej firmy dobrze orientowała się, kiedy i w jaki sposób dane narzędzie zastosować. Najlepszym sposobem opisania narzędzi public relations jest wykorzystanie ich podziału ze względu na zadania, jakie przed nimi stoją. Możemy wyróżnić tu pięć rodzajów: komunikacje zewnętrzną, komunikacje wewnętrzną, kontakt z mediami, sponsoring, lobbing. Każdej z wymienionych pozycji można przypisać inny cel. Celem komunikacji zewnętrznej jest przekazanie informacji o firmie opinii publicznej, oraz dbanie o wizerunek firmy. Osoba zajmująca się kontaktami z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa pamiętać powinna o czterech głównych zasadach dobrej komunikacji, stworzonych przez Josepha Pulitzera: krótkość, jasność, obrazowość oraz dokładność wypowiedzi. Warto również wiedzieć, iż przekonywująca komunikacja wymaga następujących elementów: wcześniejszej analizy osobowości i motywacji nadawcy, badań istniejących kontaktów między nadawcą a odbiorcą, umiejętności zidentyfikowania priorytetów odbiorców, wiedzy o składzie i potrzebach grupy odbiorców, na których nakierowany jest przekaz, wiedzy na temat procesów komunikacji oraz sposobów modyfikowania postaw, stworzenia przekazu w formie atrakcyjnej dla odbiorców, identyfikacji odpowiednich kanałów komunikacji. 19 Przykładowymi formami komunikowania się firmy z otoczeniem zewnętrznym mogą być: przemówienia publiczne, broszury informacyjne, artykuły w prasie, informacje prasowe, reklamy w mediach, plakaty itp. Formy przekazu informacji różnią się 19 Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s

17 pomiędzy sobą, m.in. efektywnością, czy też ceną. Pamiętać jednak należy, iż użycie danej formy przekazu przyniesie jakiś skutek, a to czy będzie on pozytywny, czy też negatywny zależy od sposobu wykorzystania danego narzędzia. Równie ważna, jak komunikacja zewnętrzna jest komunikacja wewnętrzna, czyli porozumiewanie się z pracownikami. Popularne wśród osób zajmujących się public relations jest powiedzenie PR begin at home, czyli PR zaczyna się w domu. Z tego względu istotne jest to, aby w pierwszej kolejności zadbać o wizerunek w środowisku pracowników, a dopiero później wśród opinii publicznej. Warto również zaznaczyć, iż osoby zatrudnione w firmie stanowią w pewnym stopniu otoczenie zewnętrzne, gdyż opowiadając o swoich doświadczeniach w pracy kreują wizerunek firmy w oczach innych osób. Ważne jest więc, aby przedsiębiorstwo dbało o dobrą atmosferę w firmie i o pozytywne stosunki z pracownikami. Program komunikacji wewnętrznej powinien być zharmonizowany z całym kompleksem zasad i form działania, czyli tzw. kulturą firmy, którą tworzą wartości wyznawane, tak przez pracowników, jak i całą instytucje. Taki program komunikacji przyczynia się do wzrostu satysfakcji z pracy i poprawy statusu pracowników. 20 Najlepszym i najskuteczniejszym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest rozmowa bezpośrednia. Jest ona jednak stosowana rzadko, ze względu na to, iż zajmuje dużo czasu oraz w niektórych typach przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, trudno by ją było zastosować. Dlatego też, aby komunikat odniósł skutek, należy stosować parę środków dotarcia do zatrudnionych. Do najpopularniejszych form porozumiewania się z otoczeniem należą: konsultacje zarządu w danych godzinach, tablice informacyjne, gazety pracownicze, skrzynki na pomysły, telefon informacyjny, radiowęzeł zakładowy, telewizja zakładowa, Intranet. Istotne są również instrumenty polepszające atmosferę wśród pracowników: celebrowanie świąt, imprezy integracyjne, szkolenia, treningi, udogodnienia wspomagające opiekę nad dziećmi. Następnym ważnym celem firmy jest dbanie o tzw. media relations. Dzięki kontaktom z mass mediami organizacja może docierać do dużej grupy społeczeństwa. Ważną zaletą współpracy z telewizją, radiem, czy prasą jest to, iż przekazywana przez nie informacja uznawana jest przez opinie publiczną za wiarygodną. Media relations to przede wszystkim stałe pielęgnowanie stosunków z dziennikarzami, żmudne budowanie bazy danych i sieci powiązań, organizowanie interesujących z punktu widzenia mediów imprez, wyszukiwanie bądź kreowanie ciekawych informacji oraz upowszechnianie ich 20 Ibid. 17

18 w właściwej formie. 21 Głównym wymogiem przy współpracy z mediami jest dostarczanie im tego, czego potrzebują, w wygodnej formie i odpowiednim czasie. Do narzędzi wspomagających kształtowanie dobrej współpracy z mediami możemy zaliczyć między innymi: spotkania w redakcji, kontakty telefoniczne, organizacje konferencji prasowych, udzielanie wywiadów, organizacje imprez dla dziennikarzy, oraz przekazywanie materiałów prasowych. Współpraca z dziennikarzami powinna być działalnością dobrze zorganizowaną i zaplanowaną. Osoba zajmująca się media relations powinna pamiętać o systematycznym dostarczaniu dziennikarzom materiałów prasowych np. w formie: opracowań, oświadczeń prasowych, czy komunikatów informacyjnych. Następnym narzędziem wykorzystywanym w dziedzinie PR jest sponsoring. Firma wspierając jakieś przedsięwzięcie buduje swój wizerunek i pozyskuje sympatię otoczenia. Dzięki sponsoringowi dana organizacja rozszerza swoją popularność, zostaje zauważona przez szersze grono społeczeństwa. Sponsoring powinien być zgodny z celem strategicznym firmy oraz z jej działalnością. Dotyczyć może takich dziedzin życia jak sport, kultura, sztuka, nauka, zdrowie, ochrona środowiska, czy też pomoc charytatywna. Ważnym dla przedsiębiorstwa narzędziem PR jest również lobbing, czyli dostarczanie przedstawicielom rządów niezbędnych informacji, aby mogli oni podejmować właściwe decyzje, lub wprowadzić konkretne przepisy prawne, czy administracyjne. Lobbing przez niektórych nie jest uważany za narzędzie public relations. Jednakże, jeśli będziemy rozpatrywać go w aspekcie kontaktów organizacji z rządem, wówczas możemy przypisać go do PR. Lobbing występuje również pod innymi nazwami, takimi jak public affairs, government relations. Narzędzia wykorzystywane w public relations są bardzo zróżnicowane. Wymienić tu możemy prostą, bezpośrednią rozmowę jak i skomplikowaną strategię, polegającą np. na sponsoringu. Bogactwo narzędzi PR wynika z powstawania coraz to nowszych sposobów docierania do opinii publicznej. Rozwój nowych technik, takich jak Internet wprowadza do dziedziny public relations nowe możliwości. Połączenie tradycyjnych i nowoczesnych sposobów kreowania wizerunku, pomaga w skuteczniejszym osiągnięciu celu firmy. Dzięki temu nauka PR jest ciągle potrzebna, a jej możliwości doceniane przez coraz większą ilość osób. 21 Rozwadowska B., Public relations- teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s

19 Rozdział II. Działania public relations w Internecie 2.1 Serwis internetowy Nieodłącznym elementem strategii internetowej firmy oraz działań w zakresie public relations jest budowanie witryny WWW, której głównym zadaniem jest tworzenie przewagi konkurencyjnej oraz zdobywanie i porozumiewanie się z klientem. Strona internetowa stanowi oś wszelkich działań firmy w Internecie, a jej adres można traktować jako wirtualną markę przedsiębiorstwa. Strona WWW może być przy tym wykorzystywana nie tylko do informowania i promocji, ale także do organizowania bardziej zaawansowanych działań, takich jak budowa platformy handlowej, organizacja telepracy, działania logistyczne itd. 22 Rysunek 1. Główne przeznaczenie witryny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bajdaka A., Internet w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 Rysunek 1 przedstawia główne przeznaczenia witryn internetowych w firmach. Ogromna większość przedsiębiorstw, aż 90,8% stosuje stronę WWW w celu promocji i prezentacji firmy. Cel ten można uznać za ściśle powiązany z działalnością public relations, gdyż budujemy w ten sposób pozytywny wizerunek firmy w oczach otoczenia. Pozostałe zadania jakie może spełniać wirtualna witryna mają o wiele 22 Maciejewski T., Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s

20 mniejsze znaczenie. Zawieranie kontaktów handlowych oraz szukanie nowych partnerów 6,5%, sprzedaż bezpośrednia usług lub produktów 5,4%, komercyjne udostępnianie innym informacji 2,7% i komunikacja wewnętrzna z pracownikami 0,5%. Zauważyć należy, iż wyniki badań nie sumują się do 100%, gdyż niektórzy menadżerowie podali po kilka sposobów przeznaczenia witryny. W dobie XXI wieku posiadanie witryny internetowej przez przedsiębiorstwo jest nieodłącznym warunkiem, nie tylko zaistnienia firmy w sieci, ale i w świecie oraz życiu rzeczywistym. W Internecie, odmiennie niż w mediach tradycyjnych, użytkownik nie jest redukowany do roli pasywnego odbiorcy komunikatu - jest natomiast uczestnikiem interaktywnej sesji, w trakcie której wymiana informacji ma charakter dwukierunkowy. 23 Tabela 2. Posiadanie własnej witryny przez przedsiębiorstwo [w %] Wyszczególnienie Posiada Nie posiada Próba ogółem 68,8 31,2 Liczba pracowników do 5 53,7 46, i więcej 83,1 16,9 Zasięg działania Rynek lokalny / regionalny 53,8 46,2 Rynek krajowy / zagraniczny 82,7 17,3 Źródło: Bajdaka A., Internet w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 To jak duże znaczenie ma posiadanie internetowego serwisu przez firmę ilustruje tabela 2. Przedstawione zostały tu dane procentowe dotyczące ilości firm, które posiadają własną witrynę internetową. Jak widać znaczna większość przedsiębiorstw posiada własną stronę WWW. Zauważyć można, iż im większe przedsiębiorstwo tym wyższy odsetek firm posiadających wirtualny serwis. Strona internetowa dużą rolę odgrywa również w firmach działających na większą skale rynku, czyli przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych- 82,7%. Przedsięwzięcie stworzenia strony WWW musi być gruntownie przemyślane i starannie zaplanowane, dlatego też przygotowując serwis internetowy musimy 23 Szyfter J.P., Public relations w Internecie, One Press, 2005, s.30 20

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY Mieszko Władysław Mąkowski nr albumu: 111188 Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo