Podrêcznik u ytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik u ytkownika"

Transkrypt

1 Podrêcznik u ytkownika

2 Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego na płycie Solutions CD, dostarczonej wraz z urządzeniem. Po instalacji, oprogramowanie StorCenter Manager włączy się automatycznie, łącząc użytkownika z udostępnionymi folderami Windowsa. Aby określić które foldery powinny łączyć się automatycznie, użytkownik musi zaznaczyć je, klikając na przycisk Access Shared Folders (Udostępnione Foldery), wybrać odpowiednie katalogi po czym kliknąć Apply (Zastosuj). Po wstępnej konfiguracji, oprogramowanie StorCenter Manager będzie automatycznie łączyć się z udostępnionymi folderami przy każdym uruchomieniu komputera. Oprogramowanie StorCenter Manager dostępne jest na platformy Windows, MAC OS X i Linux. Konfiguracja urządzenia StorCenter Ustawienia urządzenia StorCenter można zindywidualizować używając opcji zaawansowanych: User Management, Workgroup and Domain membership, External Storage and Printer Management, Media Server Settings (Zarządzanie Użytkownikami, Grupy Robocze, Członkowie Domeny, Pamięć Zewnętrzna i Zarządzanie Drukarkami, Ustawienia Serwera Mediów itd.). Najprostszym sposobem na skonfigurowanie tych ustawień jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego na płycie Solutions CD. Użytkownik musi zalogować się do programu zarządzającego używając hasła i nazwy użytkownika zdefiniowanego podczas wstępnej konfiguracji urządzenia StorCenter. Kliknij na Settings (Ustawienia) aby rozpocząć wprowadzanie zmian. W celu uzyskania więcej informacji na temat zaawansowanych opcji, kliknij na ikonę. Program zarządzający jest także dostępny poprzez przeglądarkę internetowa pod adresem IP urządzenia (np. lub Jeśli system został wcześniej zabezpieczony użytkownik poproszony będzie o wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. Kliknij na Settings (Ustawienia) aby rozpocząć wprowadzanie zmian. W celu uzyskania więcej informacji na temat zaawansowanych opcji, kliknij na ikonę. Ustawienia Usług Sieciowych Usługi Sieciowe W celu uzyskania dostępu do usług sieciowych przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Network Services (Usługi Sieciowe) W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia połączeń: Network Settings (Ustawienia Sieciowe) W celu uzyskania dostępu do ustawień sieciowych przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Network Services (Usługi Sieciowe) Network Settings (Ustawienia Sieciowe). Strona ustawienia sieciowe przedstawia obecna konfiguracje sieciowa i pozawala na zmianę opcji. Ustawienia sieciowe określają serwer DNS i WINS oraz jak przydzielany jest adres IP. W większości przypadków zaleca się pozostawienie wszystkich opcji na ustawieniu Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe). Większość adresów IP i innych ustawień sieciowych konfigurowana jest automatycznie. W razie niepewności opcje powinny pozostać w trybie automatycznym. Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, urządzenie może automatycznie przydzielić adres IP lub adres ten może zostać skonfigurowany manualnie. Jeśli znasz ustawienia sieci, odznacz wszystkie opcje Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe) i zaznacz tylko Automatically configure IP Address (Automatycznie skonfiguruj adres IP).

3 Jeśli zdecydowałeś się skonfigurować ustawienia sieciowe manualnie musisz wpisać następujące informacje: DNS Servers (Serwery DNS) adresy IP serwerów DNS (System Nazw Domenowych). DNS używany jest do zmiany adresów domeny na adresy IP WINS Servers (Serwery WINS) adresy IP serwerów WINS. Adres IP statyczny adres IP urządzenia Iomega StorCenter. Adres IP musi być unikalny i pochodzić z zakresu sieci lokalnej Subnet Mask (Maska podsieci) -podsieć do której należy adres IP. Standardowa maska podsieci to Gateway (Bramka sieciowa) adres IP bramki sieciowej. Aby włączyć obsługę większych pakietów typu Jumbo zaznacz Enable jumbo frame support (Obsługa Pakietów Jumbo). Obsługa takich pakietów jest przydatna przy przesyłaniu dużych plików (np. filmów) przez siec. Obsługa pakietów Jumbo zwiększa prędkość przesyłu, dzieląc wielkie pliki na mniej pakietów. Opcja ta zmniejsza także obciążenie procesora poprzez ograniczenie ilości pakietów. Obsługa pakietów Jumbo powinna zostać włączona tylko, jeśli siec jest kompatybilna z tym protokołem i wszystkie urządzenia sieciowe obsługują ta opcje. Przed włączeniem tej opcji zaleca się, aby wszystkie karty sieciowe (NIC) zostały odpowiednio skonfigurowane. Kliknij Apply (Zastosuj) aby wprowadzić zmiany. PATRZ: Jeśli jakiekolwiek opcje sieciowe zostały zmienione, urządzenie zostanie zrestartowanie. Bluetooth Ustawienia Bluetooth można zmienić w trybie administratora z zakładki Settings (Ustawienia) Network Services (Usługi Sieciowe) Bluetooth. Jeśli urządzenie Bluetooth jest dostępne i wykryte, możliwe jest skopiowanie plików z tego urządzenia do wybranego folderu na urządzeniu StorCenter.

4 Ustawienia Bluetooth 1. Zaznacz lub odznacz Enable Bluetooth Transfer (Włącz Transfer Bluetooth) aby włączyć/wyłączyć obsługę Bluetooth 2. Po włączeniu obsługi Bluetooth, można skonfigurować Enable Security (Zabezpieczenia Bluetooth), aby każde połączenie wymagało unikalnego numeru PIN zdefiniowanego wcześniej. Bez numeru PIN transfer plików do urządzenia StorCenter nie będzie możliwy 3. Określ folder, do którego maja być przesyłane pliki z połączenia Bluetooth. Pliki z urządzeń Bluetooth mogą być zachowane tylko i wyłącznie w folderze zdefiniowanym w tym ustawieniu. Kliknij na folder z prawej strony, aby przeglądać podfoldery. Kliknij na podfolder aby ustawić go jako domyślny folder. 4. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 5. FTP 6. Strona FTP dostępna jest w zakładce Network Services (Usługi Sieciowe) FTP 7. Strona ta pozwala na udostępnienie usługi FTP (protokół transferu plików) na urządzeniu Iomega StorCenter. Zaznacz Enable FTP Access (Wlacz FTP). 8. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 9. NFS (Udostępnianie plików w systemie UNIX/Linux) 10. NFS (sieciowy system plików) pozwala na zdalne zarządzanie systemami plików przez siec umożliwiając dostęp w tym samym stopniu jak wirtualny dysk. NFS to protokół pozwalający na udostępnianie danych dla użytkowników systemu Linux. Aby udostępnić ta opcje przejedz do zakładki Settings (Ustawienia) NFS i zaznacz Enable NFS (Udostępnij NFS). 11. Jeśli jesteś zalogowany jako administrator (root) na komputerze z dostępem do urządzenia Iomega StorCenter poprzez NFS, możesz zainstalować napęd i uzyskać dostęp do plików na urządzeniu przez zaznaczenie opcji Allow root account access (Dostęp konta administratora). 12. Po udostępnieniu opcji NFS możliwa jest konfiguracja poziomów dostępu dla użytkowników systemu. 13. Poziomy dostępu regulują dostęp poszczególnych użytkowników do urządzenia StorCenter poprzez NFS. Dostępne opcje pozwolą na konfiguracje ustawię NFS dotyczących dostępu użytkowników. Na przykład ustawienie *.cs.foo.com zezwoli wszystkim użytkownikom domeny cs.foo.com na dostęp do systemu. Aby eksportować folder dla wszystkich użytkowników adresu IP lub podsieci jednocześnie, wprowadź adres IP i maskę sieci w postaci standardowego zapisu adresu IP (xxx.xxx.xxx.xxx). Zarówno / jak in /22 określają ta sama podsieć 14. PATRZ: NFS nie może być używany łącznie z serwerem Active Directory

5 SNMP (Simple Network Management Protocol) SNMP (Simple Network Management Protocol) dostarcza informacji na temat stanu urządzenia dla rożnych programów zarządzających PATRZ: SNMP powinien być domyślnie wyłączony chyba, że informacje udostępniane są celowo 1. Aby włączyć obsługę SNMP przejdź do zakładki Settings (Ustawienia), kliknij na Network Services (Usługi Sieciowe) i zaznacz Enable SNMP (Włącz SNMP). Wszystkie pola tekstowe powinny być teraz dostępne 2. Podaj nazwę użytkownika i hasło. 3. Potwierdź wprowadzone hasło. 4. Wprowadź adres IP użytkownika do pola tekstowego oznaczonego Trap Receivers (Odbiornik Trapow). Jeśli chcesz określić więcej niż jeden adres, oddziel poszczególne wpisy spacją. SMB/CIFS (udostępnianie plików Windows) Udostępnianie plików Windows pozwala na prace w trybie grupy roboczej używając oprogramowania Iomega StorCenter Manager do zarządzania użytkownikami, lub włączenie istniejącej struktury Active Directory do urządzenia Iomega StorCenter 1. W celu konfiguracji urządzenie Iomega StorCenter musi zostać dodane do serwera DNS. 2. Ustaw serwer DNS urządzenia Iomega StorCenter tak by wskazywał na adres twojego serwera DNS. Z zakładki Settings (Ustawienia) przejdź do Network Services (Usługi Sieciowe) Network Settings (Ustawienia Sieciowe). Odznacz Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe), wpisz adres IP serwera DNS w odpowiednim polu tekstowym i kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 3. W celu dołączenia urządzenia Iomega StorCenter do domeny Active Directory należy przejść do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknąć na Network Services (Usługi Sieciowe) Windows File Sharing (CIFS) (Udostępnianie plików Windows (CIFS)). Następnie zmień zabezpieczenia Security Mode na jeden z poniższych trybów: Workgroup (Grupa Robocza) wybierz ten tryb jeśli chcesz zarządzać użytkownikami na urządzeniu. Jeśli wybierzesz ten tryb dostępny będzie wybór Workgroup Name (Nazwa Grupy Roboczej). Wpisz wybrana nazwę. Active Directory Domain (Domena Active Directory) wybierz ten tryb jeśli masz już istniejącą strukturę organizacyjna np. Active Directory, którą chcesz dołączyć do urządzenia Iomega StorCenter. 4. Aby udostępnić Active Directory zaznacz Active Directory Domain i podaj następujące dane: Domain Name (Nazwa Domeny) Domain Controller (Kontroler Domeny) Organizational Unit (Jednostki organizacyjne) zestaw zdefiniowanych wcześniej obiektów w strukturze Active Directory. Administrator Username (Nazwa Administratora) nazwa użytkownika z prawami administratora do Active Directory. Administrator Password (Hasło Administratora) dla podanej nazwy użytkownika. Users/Groups Refresh Interval (Czas odświeżania Użytkowników/Group) określa jak często urządzenie Iomega StorCenter powinno sprawdzać listę dostępnych użytkowników/grup z serwera Active directory. 5. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. AFP (Udostępnianie plików Apple) Apple Filing Protocol (AFP) pozwala na udostępnianie plików w systemach MAC. AFP jest domyślnie włączony. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. Zmiana domyślnego języka

6 Strona ustawień języka to lista wszystkich języków dostępnych na urządzeniu Iomega StorCenter. Zaznaczone pole potwierdza ze dany język jest użytkowany. Możesz zmienić wyświetlany język przez zmianę ustawień przeglądarki. Ustaw preferowany język przeglądarki na jeden z dostępnych w liście. Przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Language (Języki). Zmiana nazwy urządzenia Przejdź do ustawień urządzenia przez zakładkę Settings (Ustawienia) a następnie klikając na Device Settings (Ustawienia Urządzenia). Zmień nazwę urządzenia i kliknij Apply (Zastosuj), zostaniesz poproszony o potwierdzenie zmian, ponieważ wymagany będzie restart. Po pełnej inicjalizacji urządzenia system poprosi o ponowne zalogowanie się. Zmiana daty i czasu 1. W celu zmiany strefy czasowej, daty lub czasu należy przejść do zakładki Settings (Ustawienia), kliknąć na Date and Time (Data i Czas), i wybrać odpowiednia strefę czasowa z listy oraz określić jak zdefiniowany będzie czas na urządzeniu: Internet Time Server (Internetowy Serwer Czasu) domyślnie opcja ta jest ustawiona na synchronize with an Internet time server (Automatycznie synchronizuj z Internetowym Serwerem Czasu), oraz Use the default time server (Użyj domyślnego serwera czasu). Aby określić inny serwer czasu kliknij na Specify the time server (Określ serwer czasu) i wpisz adres URL Internetowego Serwera Czasu, którego chcesz używać. Manualnie odznacz Automatycznie synchronizuj z Internetowym Serwerem Czasu. W polu tekstowym poniżej wpisz bieżąca Datę (MM/DD/RRRR), Czas (gg:mm), i wybierz AM lub PM. 2. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. Połączenia z Sieciami Windows Udostępnianie plików Windows pozwala na prace w trybie grupy roboczej używając oprogramowania Iomega StorCenter Manager do zarządzania użytkownikami, lub włączenie istniejącej struktury Active Directory do urządzenia Iomega StorCenter 6. W celu konfiguracji urządzenie Iomega StorCenter musi zostać dodane do serwera DNS. 7. Ustaw serwer DNS urządzenia Iomega StorCenter tak by wskazywał na adres twojego serwera DNS. Z zakładki Settings (Ustawienia) przejdź do Network Services (Usługi Sieciowe) Network Settings (Ustawienia Sieciowe). Odznacz Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe), wpisz adres IP serwera DNS w odpowiednim polu tekstowym i kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 8. W celu dołączenia urządzenia Iomega StorCenter do domeny Active Directory należy przejść do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknąć na Network Services (Usługi Sieciowe) Windows File Sharing (CIFS) (Udostępnianie plików Windows (CIFS)). Następnie zmień zabezpieczenia Security Mode na jeden z poniższych trybów: Workgroup (Grupa Robocza) wybierz ten tryb jeśli chcesz zarządzać użytkownikami na urządzeniu. Jeśli wybierzesz ten tryb dostępny będzie wybór Workgroup Name (Nazwa Grupy Roboczej). Wpisz wybrana nazwę. Active Directory Domain (Domena Active Directory) wybierz ten tryb jeśli masz już istniejącą strukturę organizacyjna np. Active Directory, którą chcesz dołączyć do urządzenia Iomega StorCenter. 9. Aby udostępnić Active Directory zaznacz Active Directory Domain i podaj następujące dane: Domain Name (Nazwa Domeny) Domain Controller (Kontroler Domeny) Organizational Unit (Jednostki organizacyjne) zestaw zdefiniowanych wcześniej obiektów w strukturze Active Directory.

7 Administrator Username (Nazwa Administratora) nazwa użytkownika z prawami administratora do Active Directory. Administrator Password (Hasło Administratora) dla podanej nazwy użytkownika. Users/Groups Refresh Interval (Czas odświeżania Użytkowników/Group) określa jak często urządzenie Iomega StorCenter powinno sprawdzać listę dostępnych użytkowników/grup z serwera Active directory. 10. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. Standardy nazewnictwa plików Udostępniając pliki na sieci należy wziąć pod uwagę nazewnictwo. Wszystkie pliki powinny być nazwane tak, aby były kompatybilne z wszystkimi urządzeniami, które maja do nich dostęp. Urządzenie StorCenter używa protokołu SMB (Server Message Block) i przechowuje pliki na dysku EXT2. Podczas nazywania plików musisz używać znaków obsługiwanych przez te systemy plików. Nazewnictwo pliku obsługiwane przez komputery oparty na systemie Windows powinny być obsługiwane przez większość platform. Nieprawidłowe nazewnictwo: Nazwa pliku posiadająca znaki: " / \ < >? : * Nazwa pliku posiadająca znaki poszerzone Á, À, Ã, Ä, etc. (znaki uzyskiwane przez klawisz CTRL na platformie MAC). Nazwa pliku kończąca się spacja lub kropka. Nazwa pliku zaczynająca się kropka. Niektóre nazwy takie jak comx, lptx, con, nul, pm itd. Mogą być zarezerwowane dla użytku systemu operacyjnego (X w tym wypadku oznacza liczbę). Mimo iż niektóre nazwy plików mogą mieć do 256 znaków, ścieżka do pliku jest ograniczona do 260 znaków w niektórych systemach operacyjnych. Zalecane jest używanie krótkich nazw plików. Niedostosowanie się do standardów nazewnictwa może spowodować następujące błędy: Nazwa pliku za długa Nie można skopiować pliku Błąd odczytu pliku lub dysku Błąd -43 Dodatkowa Bibliografia: Apple ID Ogólne zasady obsługi długich nazw plików Microsoft Technical Article How to Use a File Created by an Apple Macintosh in Windows 2000, Windows NT, or Windows XP. Artykuły w Wikipedii Filenames oraz Long Filenames Controlled Vocabulary dyskusja na temat Recommendations for Limitations on Image Filenaming Portfolio FAQ's dyskusja na temat Mac and Windows OS File/Folder naming rules

8 Bezpieczeństwo danych Przestrzegaj następujących wytycznych, aby uchronić się od potencjalnych usterek: Podczas normalnego użytkowania Zawsze: Miej kopie zapasowa danych na urządzeniu StorCenter Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń komputerowych, kopia zapasowa danych jest wykazana. Używaj zasilacza awaryjnego (UPS) Zaleca się używanie zasilacza awaryjnego UPS w celu zabezpieczenia urządzenia StorCenter przed skokami w napięciu elektrycznym lub utratą zasilania Włącz powiadomienia owe Urządzenie StorCenter zostało wyposażone w system powiadamiania owego. Podczas początkowej konfiguracji wpisz administratora i odpowiedni adres serwera SMTP Zmiana użytkowników PATRZ: Tylko administratorzy system maja dostęp do tej opcji. Użytkownicy bez praw administratora mogą zmienić hasło i opis tylko dla własnego konta (proces jednostopniowy), natomiast administratorzy mogą zmienić opis, hasło oraz poziomy dostępu do udostępnionych plików dla wszystkich użytkowników (proces dwustopniowy). Konta użytkowników mogą być modyfikowane z zakładki Użytkownicy (dla administratorów) oraz User Information (Informacje o Użytkownikach) (dla użytkowników bez przywilejów administratorskich) 1. Z kolumny Action (Dzialanie) w tabeli Users (Użytkowników) kliknij aby zmienić właściwości użytkownika. Zostaje otwarta karta Modify User (Zmień Użytkownika). Krok 1 z Opis użytkownika używany jest do łatwiejszej identyfikacji użytkownika niż jego nazwa użytkownika. Wpisz opis użytkownika. Opis może mieć do 64 znaków, spacje są dozwolone. 3. Aby dodać/usunąć przywileje administracyjne zaznacz lub odznacz opcje Administrator. 3. PATRZ: Administratorzy StorCenter nie maja domyślnie dostępu do wszystkich udostępnionych folderów. Poziomy dostępu do udostępnionych folderów muszą zostać przydzielona tak jak ma to miejsce z normalnymi użytkownikami 4. Aby zmienić hasło dla użytkownika wybierz Tak (Yes). Pola tekstowe powinny zostać uaktywnione. Wpisz nowe hasło użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa hasła powinny mieć od 8 do 12 znaków. Spacje nie są dozwolone. Wpisz hasło ponownie w polu Confirm Password (Potwierdź Hasło). Jeśli tekst wpisany w tym polu nie jest identyczny z polem Hasło system wyświetli błąd. 5. Kliknij Next (Dalej) aby zmienić prawa dostępu dla użytkownika. Krok 2 z 2. Prawa dostępu do każdego z udostępnionych zasobów maja następujące właściwości Read/Write (Odczyt/Zapis) (prawa odczytu, dodawania, kopiowania, modyfikacji i kasowania), Read (Odczyt) (prawa odczytu, przeglądania czy słuchania), lub None (Brak) (brak dostępu do udostępnionego zasobu i jego zawartości). Dostęp nie może być ograniczony do publicznych udostępnionych zasobów. 6. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zmienić właściwości użytkownika. Jeśli wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlone podsumowanie zmian. Kliknij OK aby powrócić do głównej strony ustawień użytkownika. 7. Zarządzanie grupami 8. Administratorzy mogą dodawać prawa dostępu do udostępnionych folderów na urządzeniu Iomega StorCenter. Koncepcja grup dodaje kolejna opcje tworzenia jednej lub więcej grup użytkowników, przy czym użytkownik może należeć do więcej niż jednej grupy. Gdy wszystkie grupy są zdefiniowane użytkownik będzie miał takie prawa dostępu, jakie posiada grupa, do której należy. 9. Przejdź do konfiguracji grup klikając w Groups (Grupy) w zakładce Settings (Ustawienia)

9 10. Domyślnie nie ma zdefiniowanych żadnych grup. Gdy administrator stworzy grupę, będzie ona dostępna dynamicznie podczas tworzenia, modyfikowania i przeglądania użytkowników, udostępnionych folderów, i grup. Dodatkowo tryb pomocy jest uaktualniany dynamicznie bez względu na to czy grupy istnieją czy nie. 11. Zarządzanie grupami w trybie Active Directory 12. Jeśli działasz w trybie Active Directory, w przeciwieństwie do trybu Grupy Roboczej, administrator będzie mógł przeglądać grupy zdefiniowane w Active Directory, dodać je do urządzenia Iomega StorCenter r oraz zmienić prawa dostępu danej grupy do udostępnionych zasobów. Jeśli nie działasz w trybie Active directory ale AD jest włączone administrator nie będzie mógł tworzyć, modyfikować czy uaktualniać grup, pozwoleń używając oprogramowania Iomega StorCenter ponieważ opcje te będą ukryte. Administrator musi zmienić taki ustawienia bezpośrednio z kontrolera domeny AD.

10 Zarządzanie Udostępnionymi Folderami Tworzenie Udostępnionych Folderów 1. Z zakładki udostępnione foldery kliknij New (Nowy) (w dolnej części strony) lub z zakładki Home kliknij Add Shared Folders (Dodaj Udostępniony Folder). Otworzy się karta Add Shared Folder (Dodaj Udostępniony Folder). 2. Wpisz wybrana nazwę folderu. Wszystkie udostępnione foldery muszą mieć nazwę. Nazwy nie mogą przekraczać 32 znaków. 3. Zaznacz czy chcesz ograniczyć dostęp do tego folderu. Jeśli odznaczysz Enable Security (Zabezpiecz Folder), każdy użytkownik będzie mil do niego dostęp Odczytu/Zapisu bez uwierzytelnienia; nie będziesz mógł ograniczyć dostępu dla indywidualnych użytkowników. Każdy użytkownik z dostępem do sieci będzie miał prawa do tworzenia, modyfikacji, dodania lub skasowania plików w folderze. a. Jeśli zaznaczysz opcje Enable Security (Zabezpiecz Folder) administrator będzie mógł określić prawa dostępu do folderu Odczyt/Zapis, Odczyt lub zakaz dostępu przez wybranie opcji Brak. 4. Zaznacz opcje Connect the new shared folder to this computer (Połącz ten udostępniony folder z komputerem) automatycznie po jego stworzeniu. Jeśli odznaczysz ta opcje folder może zostać połączony później wybierając opcje Połącz Udostępniony Folder w zakładce Home. 5. Jeśli: a. zaznaczyłeś Enable Security (Zabezpiecz Folder), kliknij Next (Dalej) aby zdefiniować prawa dostępu do udostępnionego folderu. Prawa dostępu ustalone zostaną w kolejnym punkcie. b. odznaczyłeś Enable Security (Zabezpiecz Folder), kliknij Apply (Zastosuj) aby stworzyć folder. Przejdź do ostatniego punktu, w którym wyświetlona jest strona potwierdzająca zmiany. 6. Prawa dostępu mogą zostać przydzielone dla każdego użytkownika jako Odczyt/Zapis, Odczyt oraz Brak. Zaznacz Zezwalaj na nieograniczony dostęp odczytu aby udzielić prawa odczytu wszystkim użytkownikom do udostępnionego folderu; opcja ta nie pozwala na zakaz dostępu dla indywidualnych użytkowników. 7. Kliknij Apply (Zastosuj) aby stworzyć folder. 8. Jeśli wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlone podsumowanie zmian. Kliknij OK aby powrócić do głównej strony Udostępnionych Folderów. Zmiana Udostępnionych Folderów 1. Zaloguj się jako administrator i kliknij na ikonie z kolumny Edytuj w tabeli Udostępnione Foldery. Zawarte tu opcje pozwolą Ci wprowadzić zmiany w ustawieniach folderu. Otworzy się karta Zmiana Udostępnionych Folderów. 2. Aby zmienić nazwę folderu, wpisz nowa nazwę w pole tekstowe. Wszystkie udostępnione foldery muszą mieć nazwę. Nazwy nie mogą przekraczać 32 znaków. 3. Zaznacz opcje Zabezpiecz Folder jeśli chcesz ograniczyć dostęp do folderu. 4. Kliknij Dalej 5. Zaznacz opcje Allow unsecured read access (Zezwalaj na nieograniczony dostęp odczytu) jeśli chcesz udzielić prawa odczytu wszystkim użytkownikom do udostępnionego folderu. 6. Kliknij na przycisku Odczyt/Zapis, Odczyt lub Brak obok każdego z użytkowników, aby udzielić odpowiednich praw dostępu do folderu. 7. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany zabezpieczeń folderu. 8. Jeśli zmiany zostały wprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlona strona potwierdzająca nazwę folderu oraz wszystkich użytkowników wraz z prawami dostępu. Kliknij OK aby powrócić do głównego menu Udostępnionych Folderów

11 Kasowanie Udostępnionego folderu 1. Z kolumny Edytuj tabeli Udostępnione Foldery kliknij w ikonę aby skasować wybrany folder. Otworzy się karta Skasuj Udostępniony Folder, wraz z powiadomieniem: Skasowanie folderu oznacza trwale zniszczenie jego zawartości. 2. Jeśli jesteś pewien ze chcesz skasować wybrany Udostępniony Folder wraz z jego zawartością, zaznacz ta opcje i kliknij Zastosuj. Po zakończeniu procesu folder nie będzie dostępny. PATRZ: Jeśli nie chcesz skasować udostępnionego folderu kliknij Anuluj aby powrócić do głównego menu Udostępnionych Folderów. Kasowanie zawartości urządzenia StorCenter Aplikacja Erase Disks używana jest do kasowania wszystkich danych zawartych w urządzeniu Iomega StorCenter dwoma sposobami: Szybkie kasowanie, Bezpieczne kasowanie. Domyślna opcja, Szybkie kasowanie, kasuje na stale wszystkie wpisy istniejących i skasowanych danych łącznię z użytkownikami i hasłami. Bezpieczne kasowanie zajmuje znacznie więcej czasu, ale wprowadza dodatkowe zabezpieczenie poprzez zapisywanie powierzchni dysku losowymi znakami po usunięciu danych, tak by zapobiec odzyskaniu danych takich jak użytkownicy, hasła itp. Biorąc pod uwagę fakt ze ta operacja usuwa wszystkie dane bez możliwości ich odtworzenia, opcja ta zabezpieczona jest przed przypadkowym użytkiem. Przed skorzystaniem z Erase Disk wszystkie foldery w Iomega StorCenter muszą być usunięte manualnie. Aplikacja może być użyta tylko i wyłącznie na dyskach wewnętrznych Iomega StorCenter. Aplikacja nie obsługuje zewnętrznych dysków. W celu uzyskania dostępu do aplikacji Erase Disks przejdź do zakładki Settings (Ustawienia)> Manage Discs (Zarządzaj Dykami)>Erase Disks (Skasuj Dysk) 1. Przed rozpoczęciem kasowania danych musisz usunąć wszystkie foldery z urządzenia 3. Gdy wszystkie folder są usunięte przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Discs (Dyski) a następnie Manage Discs (Zarządzaj Dykami). 4. Kliknij Skasuj Dysk, otworzy się karta Erase All Data from Drives (Skasuj Wszystkie Dane z Dysków). 5. Zaznacz opcje, aby potwierdzić skasowanie wszystkich dysków urządzenia. 6. Wybierz opcje Szybkie kasowanie lub Bezpieczne Kasowanie. 7. Kliknij Apply (Zastosuj) aby skasować wszystkie dane z dysków. Po zakończeniu procesu kasowania dysków musisz zrestartować urządzenie Iomega StorCenter i przeprowadzić wstępna konfiguracje, aby nadal korzystać z urządzenia.

12 Zabezpieczenia Dysku Co to jest macierz? Zmiana zabezpieczeń danych Co to jest JBOD? Co to jest RAID 1? Wymiana dysku w Iomega StorCenter Urządzenie StorCenter produkowane jest fabrycznie z macierzą RAID 1. Aby poszerzyć możliwości urządzenia StorCenter niezbędne jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami tej macierzy. Co to jest macierz? Macierze to urządzenia, które łącza kilka fizycznych dysków w jedna logiczną całość. RAID, w skrócie Redundant Array of Inexpensive (Independent) Disks (nadmiarowa macierz niezależnych dysków), to metoda łączenia dysków tak by zapewnić nadmiarowość (zabezpieczenie) w razie awarii. Ten paragraf opisuje rożne rodzaje macierzy obsługiwane przez urządzenie StorCenter. UWAGA! Niektóre konfiguracje RAID dodają poziom nadmiarowości dla danych, ale w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako jedyna forma kopii zapasowej. Zmiana zabezpieczeń danych Przed modyfikacja trybów zabezpieczania danych musisz osunąć wszystkie udostępnione foldery z urządzenia. Jeśli ustawienia zabezpieczeń RAID są ci obce, zaleca się pozostanie przy opcjach domyślnych. 1. Przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) kliknij Discs (Dyski), Manage Discs (Zarządzaj Dykami) a następnie Data Protection (Zabezpieczenia Danych). 2. Wybierz jedna z dostępnych opcji (Patrz opis poniżej): 3. Kliknij OK aby zmienić ustawienia zabezpieczeń. Otworzy się strona potwierdzająca zmiany. 4. Zaznacz opcje potwierdzająca ustawienie i naciśnij Apply (Zastosuj) aby zmienić zabezpieczenia danych. Zabezpieczenia danych zostaną zaaplikowane a pasek stanu wyświetli postęp i status. Co to jest JBOD (Wolumin łączony)? JBOD, znany także jako wolumin łączony, łączy kilka dysków w jedna logiczna całość. W tym systemie dane nie są zapisywane jednocześnie na wszystkie dyski. Dane zapisywane są na jeden dysk aż zasoby na nim się wyczerpią, po czym dane zapisywane san a kolejnym dysku. JBOD nie zapewnia kopi danych na dysku. Wolumin łączony musi posiadać dwa dyski lub więcej.

13 Co to jest RAID 1? RAID 1 odzwierciedla lub duplikuje dane zawarte na jednym dysku na inny dysk o zbliżonym rozmiarze. Taka funkcjonalność zapewnia optymalna spójność danych i natychmiastowy dostęp do danych w razie awarii jednego z napędów. Urządzenie StorCenter obsługuje tylko dwu-napędowy układ RAID 1. Objętość RAID jest równa połowie sumy objętości dysków. Wymiana dysku w Iomega StorCenter Urządzenie Iomega StorCenter zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w razie awarii jednego z napędów kontynuować prace bez przerwy jednak jeśli wybrana macierz nie zapewnia kopi danych, dane na dysku mogą zostać uszkodzone. Aby wymienić dysk Iomega StorCenter postępuj wedle poniższych instrukcji: UWAGA! Nigdy nie wymieniaj więcej niż jednego napędu jednocześnie UWAGA! NIGDY nie wymieniaj napędów podczas działania urządzenia StorCenter. Przed rozpoczęciem odłącz urządzenie z prądu. Wymiana napędu i odbudowanie macierzy RAID może potrwać kilka godzin. 1. Sprawdź który dysk uległ uszkodzeniu na karcie Menu Główne Dyski która posiada więcej informacji o uszkodzonych dyskach. 2. Odłącz StorCenter z prądu 3. Odkręć dwie śrubki podtrzymujące dysk na spodzie StorCenter. W sumie na spodzie urządzenia są 4 śrubki, odkręć tylko te które podtrzymują dysk który chcesz wymienić.

14 4. Pociągnij obudowę dysku do siebie aż wysunie się cala. 5. Wsuń nowy napęd do pustej obudowy i umieść obudowę w urządzeniu. 6. Zakręć śrubki i uruchom StorCenter.. 7. Uruchom aplikacje StorCenter Manager i zaloguj się do StorCenter 8. Przejdź do głównego menu i kliknij na powiadomieniu Odbudowa RAID w Statusie. 9. Potwierdz odbudowę macierzy RAID/ 10. Urządzenie będzie spowolnione do momentu wykonania zadania. Odbudowa macierzy RAID może potrwać kilka godzin. Dlaczego nie mogę odbudowywać macierzy w urządzeniu Iomega StorCenter? Odbudowa macierzy może nie zadziałać z kilku powodów: Napęd używany do odbudowy macierzy jest uszkodzony. Spróbuj użyć innego napędu. UWAGA! Używaj tylko i wyłącznie napędów IOMEGA! Użycie innego napędu unieważni gwarancje. Więcej niż jeden dysk jest uszkodzony. Skontaktuj się z Iomega. Sprawdzanie Stanu Urządzenia Sekcja Stan z Głównego Menu wyświetla informacje o obecnym stanie urządzenia Iomega StorCenter takie jak stan urządzenia, uaktualnienia, informacje o podłączonych urządzeniach peryferyjnych oraz stan kopi zapasowej. Jeśli istnieje błąd lub usterka, która wymaga interwencji użytkownika zostanie ona wyświetlona wraz z odnośnikiem w sekcji Stan.

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II 1 Przedmowa Dziękujemy za używanie produktów QNAP. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo