Podrêcznik u ytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik u ytkownika"

Transkrypt

1 Podrêcznik u ytkownika

2 Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego na płycie Solutions CD, dostarczonej wraz z urządzeniem. Po instalacji, oprogramowanie StorCenter Manager włączy się automatycznie, łącząc użytkownika z udostępnionymi folderami Windowsa. Aby określić które foldery powinny łączyć się automatycznie, użytkownik musi zaznaczyć je, klikając na przycisk Access Shared Folders (Udostępnione Foldery), wybrać odpowiednie katalogi po czym kliknąć Apply (Zastosuj). Po wstępnej konfiguracji, oprogramowanie StorCenter Manager będzie automatycznie łączyć się z udostępnionymi folderami przy każdym uruchomieniu komputera. Oprogramowanie StorCenter Manager dostępne jest na platformy Windows, MAC OS X i Linux. Konfiguracja urządzenia StorCenter Ustawienia urządzenia StorCenter można zindywidualizować używając opcji zaawansowanych: User Management, Workgroup and Domain membership, External Storage and Printer Management, Media Server Settings (Zarządzanie Użytkownikami, Grupy Robocze, Członkowie Domeny, Pamięć Zewnętrzna i Zarządzanie Drukarkami, Ustawienia Serwera Mediów itd.). Najprostszym sposobem na skonfigurowanie tych ustawień jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego na płycie Solutions CD. Użytkownik musi zalogować się do programu zarządzającego używając hasła i nazwy użytkownika zdefiniowanego podczas wstępnej konfiguracji urządzenia StorCenter. Kliknij na Settings (Ustawienia) aby rozpocząć wprowadzanie zmian. W celu uzyskania więcej informacji na temat zaawansowanych opcji, kliknij na ikonę. Program zarządzający jest także dostępny poprzez przeglądarkę internetowa pod adresem IP urządzenia (np. lub Jeśli system został wcześniej zabezpieczony użytkownik poproszony będzie o wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. Kliknij na Settings (Ustawienia) aby rozpocząć wprowadzanie zmian. W celu uzyskania więcej informacji na temat zaawansowanych opcji, kliknij na ikonę. Ustawienia Usług Sieciowych Usługi Sieciowe W celu uzyskania dostępu do usług sieciowych przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Network Services (Usługi Sieciowe) W tym menu można skonfigurować następujące ustawienia połączeń: Network Settings (Ustawienia Sieciowe) W celu uzyskania dostępu do ustawień sieciowych przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Network Services (Usługi Sieciowe) Network Settings (Ustawienia Sieciowe). Strona ustawienia sieciowe przedstawia obecna konfiguracje sieciowa i pozawala na zmianę opcji. Ustawienia sieciowe określają serwer DNS i WINS oraz jak przydzielany jest adres IP. W większości przypadków zaleca się pozostawienie wszystkich opcji na ustawieniu Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe). Większość adresów IP i innych ustawień sieciowych konfigurowana jest automatycznie. W razie niepewności opcje powinny pozostać w trybie automatycznym. Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, urządzenie może automatycznie przydzielić adres IP lub adres ten może zostać skonfigurowany manualnie. Jeśli znasz ustawienia sieci, odznacz wszystkie opcje Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe) i zaznacz tylko Automatically configure IP Address (Automatycznie skonfiguruj adres IP).

3 Jeśli zdecydowałeś się skonfigurować ustawienia sieciowe manualnie musisz wpisać następujące informacje: DNS Servers (Serwery DNS) adresy IP serwerów DNS (System Nazw Domenowych). DNS używany jest do zmiany adresów domeny na adresy IP WINS Servers (Serwery WINS) adresy IP serwerów WINS. Adres IP statyczny adres IP urządzenia Iomega StorCenter. Adres IP musi być unikalny i pochodzić z zakresu sieci lokalnej Subnet Mask (Maska podsieci) -podsieć do której należy adres IP. Standardowa maska podsieci to Gateway (Bramka sieciowa) adres IP bramki sieciowej. Aby włączyć obsługę większych pakietów typu Jumbo zaznacz Enable jumbo frame support (Obsługa Pakietów Jumbo). Obsługa takich pakietów jest przydatna przy przesyłaniu dużych plików (np. filmów) przez siec. Obsługa pakietów Jumbo zwiększa prędkość przesyłu, dzieląc wielkie pliki na mniej pakietów. Opcja ta zmniejsza także obciążenie procesora poprzez ograniczenie ilości pakietów. Obsługa pakietów Jumbo powinna zostać włączona tylko, jeśli siec jest kompatybilna z tym protokołem i wszystkie urządzenia sieciowe obsługują ta opcje. Przed włączeniem tej opcji zaleca się, aby wszystkie karty sieciowe (NIC) zostały odpowiednio skonfigurowane. Kliknij Apply (Zastosuj) aby wprowadzić zmiany. PATRZ: Jeśli jakiekolwiek opcje sieciowe zostały zmienione, urządzenie zostanie zrestartowanie. Bluetooth Ustawienia Bluetooth można zmienić w trybie administratora z zakładki Settings (Ustawienia) Network Services (Usługi Sieciowe) Bluetooth. Jeśli urządzenie Bluetooth jest dostępne i wykryte, możliwe jest skopiowanie plików z tego urządzenia do wybranego folderu na urządzeniu StorCenter.

4 Ustawienia Bluetooth 1. Zaznacz lub odznacz Enable Bluetooth Transfer (Włącz Transfer Bluetooth) aby włączyć/wyłączyć obsługę Bluetooth 2. Po włączeniu obsługi Bluetooth, można skonfigurować Enable Security (Zabezpieczenia Bluetooth), aby każde połączenie wymagało unikalnego numeru PIN zdefiniowanego wcześniej. Bez numeru PIN transfer plików do urządzenia StorCenter nie będzie możliwy 3. Określ folder, do którego maja być przesyłane pliki z połączenia Bluetooth. Pliki z urządzeń Bluetooth mogą być zachowane tylko i wyłącznie w folderze zdefiniowanym w tym ustawieniu. Kliknij na folder z prawej strony, aby przeglądać podfoldery. Kliknij na podfolder aby ustawić go jako domyślny folder. 4. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 5. FTP 6. Strona FTP dostępna jest w zakładce Network Services (Usługi Sieciowe) FTP 7. Strona ta pozwala na udostępnienie usługi FTP (protokół transferu plików) na urządzeniu Iomega StorCenter. Zaznacz Enable FTP Access (Wlacz FTP). 8. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 9. NFS (Udostępnianie plików w systemie UNIX/Linux) 10. NFS (sieciowy system plików) pozwala na zdalne zarządzanie systemami plików przez siec umożliwiając dostęp w tym samym stopniu jak wirtualny dysk. NFS to protokół pozwalający na udostępnianie danych dla użytkowników systemu Linux. Aby udostępnić ta opcje przejedz do zakładki Settings (Ustawienia) NFS i zaznacz Enable NFS (Udostępnij NFS). 11. Jeśli jesteś zalogowany jako administrator (root) na komputerze z dostępem do urządzenia Iomega StorCenter poprzez NFS, możesz zainstalować napęd i uzyskać dostęp do plików na urządzeniu przez zaznaczenie opcji Allow root account access (Dostęp konta administratora). 12. Po udostępnieniu opcji NFS możliwa jest konfiguracja poziomów dostępu dla użytkowników systemu. 13. Poziomy dostępu regulują dostęp poszczególnych użytkowników do urządzenia StorCenter poprzez NFS. Dostępne opcje pozwolą na konfiguracje ustawię NFS dotyczących dostępu użytkowników. Na przykład ustawienie *.cs.foo.com zezwoli wszystkim użytkownikom domeny cs.foo.com na dostęp do systemu. Aby eksportować folder dla wszystkich użytkowników adresu IP lub podsieci jednocześnie, wprowadź adres IP i maskę sieci w postaci standardowego zapisu adresu IP (xxx.xxx.xxx.xxx). Zarówno / jak in /22 określają ta sama podsieć 14. PATRZ: NFS nie może być używany łącznie z serwerem Active Directory

5 SNMP (Simple Network Management Protocol) SNMP (Simple Network Management Protocol) dostarcza informacji na temat stanu urządzenia dla rożnych programów zarządzających PATRZ: SNMP powinien być domyślnie wyłączony chyba, że informacje udostępniane są celowo 1. Aby włączyć obsługę SNMP przejdź do zakładki Settings (Ustawienia), kliknij na Network Services (Usługi Sieciowe) i zaznacz Enable SNMP (Włącz SNMP). Wszystkie pola tekstowe powinny być teraz dostępne 2. Podaj nazwę użytkownika i hasło. 3. Potwierdź wprowadzone hasło. 4. Wprowadź adres IP użytkownika do pola tekstowego oznaczonego Trap Receivers (Odbiornik Trapow). Jeśli chcesz określić więcej niż jeden adres, oddziel poszczególne wpisy spacją. SMB/CIFS (udostępnianie plików Windows) Udostępnianie plików Windows pozwala na prace w trybie grupy roboczej używając oprogramowania Iomega StorCenter Manager do zarządzania użytkownikami, lub włączenie istniejącej struktury Active Directory do urządzenia Iomega StorCenter 1. W celu konfiguracji urządzenie Iomega StorCenter musi zostać dodane do serwera DNS. 2. Ustaw serwer DNS urządzenia Iomega StorCenter tak by wskazywał na adres twojego serwera DNS. Z zakładki Settings (Ustawienia) przejdź do Network Services (Usługi Sieciowe) Network Settings (Ustawienia Sieciowe). Odznacz Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe), wpisz adres IP serwera DNS w odpowiednim polu tekstowym i kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 3. W celu dołączenia urządzenia Iomega StorCenter do domeny Active Directory należy przejść do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknąć na Network Services (Usługi Sieciowe) Windows File Sharing (CIFS) (Udostępnianie plików Windows (CIFS)). Następnie zmień zabezpieczenia Security Mode na jeden z poniższych trybów: Workgroup (Grupa Robocza) wybierz ten tryb jeśli chcesz zarządzać użytkownikami na urządzeniu. Jeśli wybierzesz ten tryb dostępny będzie wybór Workgroup Name (Nazwa Grupy Roboczej). Wpisz wybrana nazwę. Active Directory Domain (Domena Active Directory) wybierz ten tryb jeśli masz już istniejącą strukturę organizacyjna np. Active Directory, którą chcesz dołączyć do urządzenia Iomega StorCenter. 4. Aby udostępnić Active Directory zaznacz Active Directory Domain i podaj następujące dane: Domain Name (Nazwa Domeny) Domain Controller (Kontroler Domeny) Organizational Unit (Jednostki organizacyjne) zestaw zdefiniowanych wcześniej obiektów w strukturze Active Directory. Administrator Username (Nazwa Administratora) nazwa użytkownika z prawami administratora do Active Directory. Administrator Password (Hasło Administratora) dla podanej nazwy użytkownika. Users/Groups Refresh Interval (Czas odświeżania Użytkowników/Group) określa jak często urządzenie Iomega StorCenter powinno sprawdzać listę dostępnych użytkowników/grup z serwera Active directory. 5. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. AFP (Udostępnianie plików Apple) Apple Filing Protocol (AFP) pozwala na udostępnianie plików w systemach MAC. AFP jest domyślnie włączony. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. Zmiana domyślnego języka

6 Strona ustawień języka to lista wszystkich języków dostępnych na urządzeniu Iomega StorCenter. Zaznaczone pole potwierdza ze dany język jest użytkowany. Możesz zmienić wyświetlany język przez zmianę ustawień przeglądarki. Ustaw preferowany język przeglądarki na jeden z dostępnych w liście. Przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Language (Języki). Zmiana nazwy urządzenia Przejdź do ustawień urządzenia przez zakładkę Settings (Ustawienia) a następnie klikając na Device Settings (Ustawienia Urządzenia). Zmień nazwę urządzenia i kliknij Apply (Zastosuj), zostaniesz poproszony o potwierdzenie zmian, ponieważ wymagany będzie restart. Po pełnej inicjalizacji urządzenia system poprosi o ponowne zalogowanie się. Zmiana daty i czasu 1. W celu zmiany strefy czasowej, daty lub czasu należy przejść do zakładki Settings (Ustawienia), kliknąć na Date and Time (Data i Czas), i wybrać odpowiednia strefę czasowa z listy oraz określić jak zdefiniowany będzie czas na urządzeniu: Internet Time Server (Internetowy Serwer Czasu) domyślnie opcja ta jest ustawiona na synchronize with an Internet time server (Automatycznie synchronizuj z Internetowym Serwerem Czasu), oraz Use the default time server (Użyj domyślnego serwera czasu). Aby określić inny serwer czasu kliknij na Specify the time server (Określ serwer czasu) i wpisz adres URL Internetowego Serwera Czasu, którego chcesz używać. Manualnie odznacz Automatycznie synchronizuj z Internetowym Serwerem Czasu. W polu tekstowym poniżej wpisz bieżąca Datę (MM/DD/RRRR), Czas (gg:mm), i wybierz AM lub PM. 2. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. Połączenia z Sieciami Windows Udostępnianie plików Windows pozwala na prace w trybie grupy roboczej używając oprogramowania Iomega StorCenter Manager do zarządzania użytkownikami, lub włączenie istniejącej struktury Active Directory do urządzenia Iomega StorCenter 6. W celu konfiguracji urządzenie Iomega StorCenter musi zostać dodane do serwera DNS. 7. Ustaw serwer DNS urządzenia Iomega StorCenter tak by wskazywał na adres twojego serwera DNS. Z zakładki Settings (Ustawienia) przejdź do Network Services (Usługi Sieciowe) Network Settings (Ustawienia Sieciowe). Odznacz Automatically configure all network settings (Automatycznie skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe), wpisz adres IP serwera DNS w odpowiednim polu tekstowym i kliknij Apply (Zastosuj), aby zachować zmiany. 8. W celu dołączenia urządzenia Iomega StorCenter do domeny Active Directory należy przejść do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknąć na Network Services (Usługi Sieciowe) Windows File Sharing (CIFS) (Udostępnianie plików Windows (CIFS)). Następnie zmień zabezpieczenia Security Mode na jeden z poniższych trybów: Workgroup (Grupa Robocza) wybierz ten tryb jeśli chcesz zarządzać użytkownikami na urządzeniu. Jeśli wybierzesz ten tryb dostępny będzie wybór Workgroup Name (Nazwa Grupy Roboczej). Wpisz wybrana nazwę. Active Directory Domain (Domena Active Directory) wybierz ten tryb jeśli masz już istniejącą strukturę organizacyjna np. Active Directory, którą chcesz dołączyć do urządzenia Iomega StorCenter. 9. Aby udostępnić Active Directory zaznacz Active Directory Domain i podaj następujące dane: Domain Name (Nazwa Domeny) Domain Controller (Kontroler Domeny) Organizational Unit (Jednostki organizacyjne) zestaw zdefiniowanych wcześniej obiektów w strukturze Active Directory.

7 Administrator Username (Nazwa Administratora) nazwa użytkownika z prawami administratora do Active Directory. Administrator Password (Hasło Administratora) dla podanej nazwy użytkownika. Users/Groups Refresh Interval (Czas odświeżania Użytkowników/Group) określa jak często urządzenie Iomega StorCenter powinno sprawdzać listę dostępnych użytkowników/grup z serwera Active directory. 10. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany. Standardy nazewnictwa plików Udostępniając pliki na sieci należy wziąć pod uwagę nazewnictwo. Wszystkie pliki powinny być nazwane tak, aby były kompatybilne z wszystkimi urządzeniami, które maja do nich dostęp. Urządzenie StorCenter używa protokołu SMB (Server Message Block) i przechowuje pliki na dysku EXT2. Podczas nazywania plików musisz używać znaków obsługiwanych przez te systemy plików. Nazewnictwo pliku obsługiwane przez komputery oparty na systemie Windows powinny być obsługiwane przez większość platform. Nieprawidłowe nazewnictwo: Nazwa pliku posiadająca znaki: " / \ < >? : * Nazwa pliku posiadająca znaki poszerzone Á, À, Ã, Ä, etc. (znaki uzyskiwane przez klawisz CTRL na platformie MAC). Nazwa pliku kończąca się spacja lub kropka. Nazwa pliku zaczynająca się kropka. Niektóre nazwy takie jak comx, lptx, con, nul, pm itd. Mogą być zarezerwowane dla użytku systemu operacyjnego (X w tym wypadku oznacza liczbę). Mimo iż niektóre nazwy plików mogą mieć do 256 znaków, ścieżka do pliku jest ograniczona do 260 znaków w niektórych systemach operacyjnych. Zalecane jest używanie krótkich nazw plików. Niedostosowanie się do standardów nazewnictwa może spowodować następujące błędy: Nazwa pliku za długa Nie można skopiować pliku Błąd odczytu pliku lub dysku Błąd -43 Dodatkowa Bibliografia: Apple ID Ogólne zasady obsługi długich nazw plików Microsoft Technical Article How to Use a File Created by an Apple Macintosh in Windows 2000, Windows NT, or Windows XP. Artykuły w Wikipedii Filenames oraz Long Filenames Controlled Vocabulary dyskusja na temat Recommendations for Limitations on Image Filenaming Portfolio FAQ's dyskusja na temat Mac and Windows OS File/Folder naming rules

8 Bezpieczeństwo danych Przestrzegaj następujących wytycznych, aby uchronić się od potencjalnych usterek: Podczas normalnego użytkowania Zawsze: Miej kopie zapasowa danych na urządzeniu StorCenter Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń komputerowych, kopia zapasowa danych jest wykazana. Używaj zasilacza awaryjnego (UPS) Zaleca się używanie zasilacza awaryjnego UPS w celu zabezpieczenia urządzenia StorCenter przed skokami w napięciu elektrycznym lub utratą zasilania Włącz powiadomienia owe Urządzenie StorCenter zostało wyposażone w system powiadamiania owego. Podczas początkowej konfiguracji wpisz administratora i odpowiedni adres serwera SMTP Zmiana użytkowników PATRZ: Tylko administratorzy system maja dostęp do tej opcji. Użytkownicy bez praw administratora mogą zmienić hasło i opis tylko dla własnego konta (proces jednostopniowy), natomiast administratorzy mogą zmienić opis, hasło oraz poziomy dostępu do udostępnionych plików dla wszystkich użytkowników (proces dwustopniowy). Konta użytkowników mogą być modyfikowane z zakładki Użytkownicy (dla administratorów) oraz User Information (Informacje o Użytkownikach) (dla użytkowników bez przywilejów administratorskich) 1. Z kolumny Action (Dzialanie) w tabeli Users (Użytkowników) kliknij aby zmienić właściwości użytkownika. Zostaje otwarta karta Modify User (Zmień Użytkownika). Krok 1 z Opis użytkownika używany jest do łatwiejszej identyfikacji użytkownika niż jego nazwa użytkownika. Wpisz opis użytkownika. Opis może mieć do 64 znaków, spacje są dozwolone. 3. Aby dodać/usunąć przywileje administracyjne zaznacz lub odznacz opcje Administrator. 3. PATRZ: Administratorzy StorCenter nie maja domyślnie dostępu do wszystkich udostępnionych folderów. Poziomy dostępu do udostępnionych folderów muszą zostać przydzielona tak jak ma to miejsce z normalnymi użytkownikami 4. Aby zmienić hasło dla użytkownika wybierz Tak (Yes). Pola tekstowe powinny zostać uaktywnione. Wpisz nowe hasło użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa hasła powinny mieć od 8 do 12 znaków. Spacje nie są dozwolone. Wpisz hasło ponownie w polu Confirm Password (Potwierdź Hasło). Jeśli tekst wpisany w tym polu nie jest identyczny z polem Hasło system wyświetli błąd. 5. Kliknij Next (Dalej) aby zmienić prawa dostępu dla użytkownika. Krok 2 z 2. Prawa dostępu do każdego z udostępnionych zasobów maja następujące właściwości Read/Write (Odczyt/Zapis) (prawa odczytu, dodawania, kopiowania, modyfikacji i kasowania), Read (Odczyt) (prawa odczytu, przeglądania czy słuchania), lub None (Brak) (brak dostępu do udostępnionego zasobu i jego zawartości). Dostęp nie może być ograniczony do publicznych udostępnionych zasobów. 6. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zmienić właściwości użytkownika. Jeśli wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlone podsumowanie zmian. Kliknij OK aby powrócić do głównej strony ustawień użytkownika. 7. Zarządzanie grupami 8. Administratorzy mogą dodawać prawa dostępu do udostępnionych folderów na urządzeniu Iomega StorCenter. Koncepcja grup dodaje kolejna opcje tworzenia jednej lub więcej grup użytkowników, przy czym użytkownik może należeć do więcej niż jednej grupy. Gdy wszystkie grupy są zdefiniowane użytkownik będzie miał takie prawa dostępu, jakie posiada grupa, do której należy. 9. Przejdź do konfiguracji grup klikając w Groups (Grupy) w zakładce Settings (Ustawienia)

9 10. Domyślnie nie ma zdefiniowanych żadnych grup. Gdy administrator stworzy grupę, będzie ona dostępna dynamicznie podczas tworzenia, modyfikowania i przeglądania użytkowników, udostępnionych folderów, i grup. Dodatkowo tryb pomocy jest uaktualniany dynamicznie bez względu na to czy grupy istnieją czy nie. 11. Zarządzanie grupami w trybie Active Directory 12. Jeśli działasz w trybie Active Directory, w przeciwieństwie do trybu Grupy Roboczej, administrator będzie mógł przeglądać grupy zdefiniowane w Active Directory, dodać je do urządzenia Iomega StorCenter r oraz zmienić prawa dostępu danej grupy do udostępnionych zasobów. Jeśli nie działasz w trybie Active directory ale AD jest włączone administrator nie będzie mógł tworzyć, modyfikować czy uaktualniać grup, pozwoleń używając oprogramowania Iomega StorCenter ponieważ opcje te będą ukryte. Administrator musi zmienić taki ustawienia bezpośrednio z kontrolera domeny AD.

10 Zarządzanie Udostępnionymi Folderami Tworzenie Udostępnionych Folderów 1. Z zakładki udostępnione foldery kliknij New (Nowy) (w dolnej części strony) lub z zakładki Home kliknij Add Shared Folders (Dodaj Udostępniony Folder). Otworzy się karta Add Shared Folder (Dodaj Udostępniony Folder). 2. Wpisz wybrana nazwę folderu. Wszystkie udostępnione foldery muszą mieć nazwę. Nazwy nie mogą przekraczać 32 znaków. 3. Zaznacz czy chcesz ograniczyć dostęp do tego folderu. Jeśli odznaczysz Enable Security (Zabezpiecz Folder), każdy użytkownik będzie mil do niego dostęp Odczytu/Zapisu bez uwierzytelnienia; nie będziesz mógł ograniczyć dostępu dla indywidualnych użytkowników. Każdy użytkownik z dostępem do sieci będzie miał prawa do tworzenia, modyfikacji, dodania lub skasowania plików w folderze. a. Jeśli zaznaczysz opcje Enable Security (Zabezpiecz Folder) administrator będzie mógł określić prawa dostępu do folderu Odczyt/Zapis, Odczyt lub zakaz dostępu przez wybranie opcji Brak. 4. Zaznacz opcje Connect the new shared folder to this computer (Połącz ten udostępniony folder z komputerem) automatycznie po jego stworzeniu. Jeśli odznaczysz ta opcje folder może zostać połączony później wybierając opcje Połącz Udostępniony Folder w zakładce Home. 5. Jeśli: a. zaznaczyłeś Enable Security (Zabezpiecz Folder), kliknij Next (Dalej) aby zdefiniować prawa dostępu do udostępnionego folderu. Prawa dostępu ustalone zostaną w kolejnym punkcie. b. odznaczyłeś Enable Security (Zabezpiecz Folder), kliknij Apply (Zastosuj) aby stworzyć folder. Przejdź do ostatniego punktu, w którym wyświetlona jest strona potwierdzająca zmiany. 6. Prawa dostępu mogą zostać przydzielone dla każdego użytkownika jako Odczyt/Zapis, Odczyt oraz Brak. Zaznacz Zezwalaj na nieograniczony dostęp odczytu aby udzielić prawa odczytu wszystkim użytkownikom do udostępnionego folderu; opcja ta nie pozwala na zakaz dostępu dla indywidualnych użytkowników. 7. Kliknij Apply (Zastosuj) aby stworzyć folder. 8. Jeśli wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlone podsumowanie zmian. Kliknij OK aby powrócić do głównej strony Udostępnionych Folderów. Zmiana Udostępnionych Folderów 1. Zaloguj się jako administrator i kliknij na ikonie z kolumny Edytuj w tabeli Udostępnione Foldery. Zawarte tu opcje pozwolą Ci wprowadzić zmiany w ustawieniach folderu. Otworzy się karta Zmiana Udostępnionych Folderów. 2. Aby zmienić nazwę folderu, wpisz nowa nazwę w pole tekstowe. Wszystkie udostępnione foldery muszą mieć nazwę. Nazwy nie mogą przekraczać 32 znaków. 3. Zaznacz opcje Zabezpiecz Folder jeśli chcesz ograniczyć dostęp do folderu. 4. Kliknij Dalej 5. Zaznacz opcje Allow unsecured read access (Zezwalaj na nieograniczony dostęp odczytu) jeśli chcesz udzielić prawa odczytu wszystkim użytkownikom do udostępnionego folderu. 6. Kliknij na przycisku Odczyt/Zapis, Odczyt lub Brak obok każdego z użytkowników, aby udzielić odpowiednich praw dostępu do folderu. 7. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany zabezpieczeń folderu. 8. Jeśli zmiany zostały wprowadzone poprawnie, zostanie wyświetlona strona potwierdzająca nazwę folderu oraz wszystkich użytkowników wraz z prawami dostępu. Kliknij OK aby powrócić do głównego menu Udostępnionych Folderów

11 Kasowanie Udostępnionego folderu 1. Z kolumny Edytuj tabeli Udostępnione Foldery kliknij w ikonę aby skasować wybrany folder. Otworzy się karta Skasuj Udostępniony Folder, wraz z powiadomieniem: Skasowanie folderu oznacza trwale zniszczenie jego zawartości. 2. Jeśli jesteś pewien ze chcesz skasować wybrany Udostępniony Folder wraz z jego zawartością, zaznacz ta opcje i kliknij Zastosuj. Po zakończeniu procesu folder nie będzie dostępny. PATRZ: Jeśli nie chcesz skasować udostępnionego folderu kliknij Anuluj aby powrócić do głównego menu Udostępnionych Folderów. Kasowanie zawartości urządzenia StorCenter Aplikacja Erase Disks używana jest do kasowania wszystkich danych zawartych w urządzeniu Iomega StorCenter dwoma sposobami: Szybkie kasowanie, Bezpieczne kasowanie. Domyślna opcja, Szybkie kasowanie, kasuje na stale wszystkie wpisy istniejących i skasowanych danych łącznię z użytkownikami i hasłami. Bezpieczne kasowanie zajmuje znacznie więcej czasu, ale wprowadza dodatkowe zabezpieczenie poprzez zapisywanie powierzchni dysku losowymi znakami po usunięciu danych, tak by zapobiec odzyskaniu danych takich jak użytkownicy, hasła itp. Biorąc pod uwagę fakt ze ta operacja usuwa wszystkie dane bez możliwości ich odtworzenia, opcja ta zabezpieczona jest przed przypadkowym użytkiem. Przed skorzystaniem z Erase Disk wszystkie foldery w Iomega StorCenter muszą być usunięte manualnie. Aplikacja może być użyta tylko i wyłącznie na dyskach wewnętrznych Iomega StorCenter. Aplikacja nie obsługuje zewnętrznych dysków. W celu uzyskania dostępu do aplikacji Erase Disks przejdź do zakładki Settings (Ustawienia)> Manage Discs (Zarządzaj Dykami)>Erase Disks (Skasuj Dysk) 1. Przed rozpoczęciem kasowania danych musisz usunąć wszystkie foldery z urządzenia 3. Gdy wszystkie folder są usunięte przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Discs (Dyski) a następnie Manage Discs (Zarządzaj Dykami). 4. Kliknij Skasuj Dysk, otworzy się karta Erase All Data from Drives (Skasuj Wszystkie Dane z Dysków). 5. Zaznacz opcje, aby potwierdzić skasowanie wszystkich dysków urządzenia. 6. Wybierz opcje Szybkie kasowanie lub Bezpieczne Kasowanie. 7. Kliknij Apply (Zastosuj) aby skasować wszystkie dane z dysków. Po zakończeniu procesu kasowania dysków musisz zrestartować urządzenie Iomega StorCenter i przeprowadzić wstępna konfiguracje, aby nadal korzystać z urządzenia.

12 Zabezpieczenia Dysku Co to jest macierz? Zmiana zabezpieczeń danych Co to jest JBOD? Co to jest RAID 1? Wymiana dysku w Iomega StorCenter Urządzenie StorCenter produkowane jest fabrycznie z macierzą RAID 1. Aby poszerzyć możliwości urządzenia StorCenter niezbędne jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami tej macierzy. Co to jest macierz? Macierze to urządzenia, które łącza kilka fizycznych dysków w jedna logiczną całość. RAID, w skrócie Redundant Array of Inexpensive (Independent) Disks (nadmiarowa macierz niezależnych dysków), to metoda łączenia dysków tak by zapewnić nadmiarowość (zabezpieczenie) w razie awarii. Ten paragraf opisuje rożne rodzaje macierzy obsługiwane przez urządzenie StorCenter. UWAGA! Niektóre konfiguracje RAID dodają poziom nadmiarowości dla danych, ale w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako jedyna forma kopii zapasowej. Zmiana zabezpieczeń danych Przed modyfikacja trybów zabezpieczania danych musisz osunąć wszystkie udostępnione foldery z urządzenia. Jeśli ustawienia zabezpieczeń RAID są ci obce, zaleca się pozostanie przy opcjach domyślnych. 1. Przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) kliknij Discs (Dyski), Manage Discs (Zarządzaj Dykami) a następnie Data Protection (Zabezpieczenia Danych). 2. Wybierz jedna z dostępnych opcji (Patrz opis poniżej): 3. Kliknij OK aby zmienić ustawienia zabezpieczeń. Otworzy się strona potwierdzająca zmiany. 4. Zaznacz opcje potwierdzająca ustawienie i naciśnij Apply (Zastosuj) aby zmienić zabezpieczenia danych. Zabezpieczenia danych zostaną zaaplikowane a pasek stanu wyświetli postęp i status. Co to jest JBOD (Wolumin łączony)? JBOD, znany także jako wolumin łączony, łączy kilka dysków w jedna logiczna całość. W tym systemie dane nie są zapisywane jednocześnie na wszystkie dyski. Dane zapisywane są na jeden dysk aż zasoby na nim się wyczerpią, po czym dane zapisywane san a kolejnym dysku. JBOD nie zapewnia kopi danych na dysku. Wolumin łączony musi posiadać dwa dyski lub więcej.

13 Co to jest RAID 1? RAID 1 odzwierciedla lub duplikuje dane zawarte na jednym dysku na inny dysk o zbliżonym rozmiarze. Taka funkcjonalność zapewnia optymalna spójność danych i natychmiastowy dostęp do danych w razie awarii jednego z napędów. Urządzenie StorCenter obsługuje tylko dwu-napędowy układ RAID 1. Objętość RAID jest równa połowie sumy objętości dysków. Wymiana dysku w Iomega StorCenter Urządzenie Iomega StorCenter zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w razie awarii jednego z napędów kontynuować prace bez przerwy jednak jeśli wybrana macierz nie zapewnia kopi danych, dane na dysku mogą zostać uszkodzone. Aby wymienić dysk Iomega StorCenter postępuj wedle poniższych instrukcji: UWAGA! Nigdy nie wymieniaj więcej niż jednego napędu jednocześnie UWAGA! NIGDY nie wymieniaj napędów podczas działania urządzenia StorCenter. Przed rozpoczęciem odłącz urządzenie z prądu. Wymiana napędu i odbudowanie macierzy RAID może potrwać kilka godzin. 1. Sprawdź który dysk uległ uszkodzeniu na karcie Menu Główne Dyski która posiada więcej informacji o uszkodzonych dyskach. 2. Odłącz StorCenter z prądu 3. Odkręć dwie śrubki podtrzymujące dysk na spodzie StorCenter. W sumie na spodzie urządzenia są 4 śrubki, odkręć tylko te które podtrzymują dysk który chcesz wymienić.

14 4. Pociągnij obudowę dysku do siebie aż wysunie się cala. 5. Wsuń nowy napęd do pustej obudowy i umieść obudowę w urządzeniu. 6. Zakręć śrubki i uruchom StorCenter.. 7. Uruchom aplikacje StorCenter Manager i zaloguj się do StorCenter 8. Przejdź do głównego menu i kliknij na powiadomieniu Odbudowa RAID w Statusie. 9. Potwierdz odbudowę macierzy RAID/ 10. Urządzenie będzie spowolnione do momentu wykonania zadania. Odbudowa macierzy RAID może potrwać kilka godzin. Dlaczego nie mogę odbudowywać macierzy w urządzeniu Iomega StorCenter? Odbudowa macierzy może nie zadziałać z kilku powodów: Napęd używany do odbudowy macierzy jest uszkodzony. Spróbuj użyć innego napędu. UWAGA! Używaj tylko i wyłącznie napędów IOMEGA! Użycie innego napędu unieważni gwarancje. Więcej niż jeden dysk jest uszkodzony. Skontaktuj się z Iomega. Sprawdzanie Stanu Urządzenia Sekcja Stan z Głównego Menu wyświetla informacje o obecnym stanie urządzenia Iomega StorCenter takie jak stan urządzenia, uaktualnienia, informacje o podłączonych urządzeniach peryferyjnych oraz stan kopi zapasowej. Jeśli istnieje błąd lub usterka, która wymaga interwencji użytkownika zostanie ona wyświetlona wraz z odnośnikiem w sekcji Stan.

15 INFORMACJA Wskazuje na zmianę w systemie Iomega StorCenter, przeważnie przeze użytkownika np. Podłączenie pamięci USB. OSTRZEZENIE Wskazuje ze wystąpił problem, który wymaga interwencji, ale system będzie działał w międzyczasie. BLAD Wskazuje ze wystąpił błąd krytyczny, który możne prowadzić do utraty danych i wymaga natychmiastowej interwencji. Konfiguracja Powiadomień owych Powiadomienia Emaliowe dostarczają adres docelowy dla i przesyłanych przez urządzenie aby powiadomić o wykrytych problemach. Aby skonfigurować powiadomienia owe, przejdź do zakładki Settings (Ustawienia) i kliknij na Powiadomienia owe. Aby skonfigurować adres docelowy podaj następujące informacje: Docelowy Adres Wpisz działający adres owy. Ten adres będzie adresem docelowym wszystkich powiadomień o usterkach i problemach wykrytych przez system. Zaznacz Dodatkowe Ustawienia TYLKO jeśli twoja siec blokuje ruch SMTP, wymaga dodatkowej autoryzacji (np. firmowy Firewall). Większość użytkowników nie będzie musiała zaznaczać tej opcji. Po zaznaczeniu wpisz następujące informacje identyfikujące serwer SMTP: Serwer owy (SMTP) Wpisz adres serwera SMTP. Adres owy Nadawcy Wpisz adres owy nadawcy, który może zostać użyty przez Iomega StorCenter w polu OD przy tworzeniu wiadomości. Login owy Wpisz nazwę użytkownika dla adresu podanego powyżej. Hasło owe Wpisz hasło użytkownika dla adresu podanego powyżej. Potwierdź hasło Potwierdź hasło dla dresu podanego powyżej. Hasło musi być identyczne jak to podane powyżej. Kliknij Wyślij wiadomość testowa jeśli chcesz potwierdzić ze powiadomienia owe działają poprawnie. Jeśli wiadomość została wysłana poprawnie, zostanie wyświetlona karta potwierdzająca. Kliknij OK aby powrócić do strony Powiadomień owych Kliknij Apply (Zastosuj) aby zachować zmiany PATRZ: Jeśli używasz oprogramowania lub usług filtrujących spam, najprawdopodobniej będziesz musiał dodać wiadomości pochodzące ze StorCenter do listy zaufanych adresów. Domyślnie wszystkie e pochodzą z adresu Aktualizacja oprogramowania firmowego 1. W celu sprawdzenia czy są dostępne nowe aktualizacje należy kliknąć na odnośnik w Ustawieniach > Aktualizacja, lub na stronie iomega.com. Oprogramowanie dla tego modelu będzie dostępne w sekcji Dyski Sieciowe. 2. Pobierz plik i zachowaj go na dysku lokalnym komputera. 3. Aby skopiować pobrany plik z komputera do urządzenia Iomega StorCenter zaznacz Kopiuj Aktualizacje a następnie Przeglądaj aby wybrać plik. 4. Kliknij Dalej i przeczytaj ostrzeżenie. 5. Kliknij Apply (Zastosuj) aby zakończyć instalacje aktualizacji. 6. Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji, ponieważ może to uszkodzić urządzenie. Podczas procesu aktualizacji urządzenie może być niedostępne. Upewnij się ze żadne ważne pliki nie są używane.

16 Kopiowanie Przegląd Dodawanie zleceń kopiowania Zarządzanie lista urządzeń Zarządzanie zleceniami Modyfikowanie zleceń Usuwanie zleceń Funkcja zleceń kopiowania pozwala na zdefiniowanie i zachowanie zestawu opcji przy kopiowaniu z jednego napędu do drugiego. Taki zestaw opcji nazywany jest zleceniem kopiowania. Można tworzyć wiele takich zleceń. Należy tu wspomnieć, iż mimo ze zlecenie kopiowania kopiuje wszystkie dane z jednego urządzenia na drugie, prawa dostępu i pozwolenia nie będą zachowane na dysku docelowym. Wszystkie zlecenia wyświetlone są w tabeli na stronie Zleceń Kopiowania. W tym menu możesz manualnie rozpocząć i zakończyć zlecenie kopiowania, przeglądać informacje, zmienić ustawienia zlecenia, lub tez sprawdzić ostatni rezultat zlecenia i, jeśli możliwe sprawdzić, kiedy zlecenie będzie aktywowane. Przy konfiguracji zlecenia możesz kopiować dane z lub na poniższe urządzenia: Jakiekolwiek urządzenie NAS wykryte na tej samej podsieci jak urządzenie Iomega StorCenter. Jakiekolwiek urządzenie NAS dodane do tej samej podsieci jak urządzenie Iomega StorCenter. Jakiekolwiek urządzenie pamięci masowej (np. USB) połączone z urządzeniem Iomega StorCenter. Wybierając jakie dane maja zostać skopiowane ze źródłowego napędu możesz zaznaczyć wszystkie foldery lub wybrać poszczególne. Możesz także kopiować dane z zewnętrznego urządzenia podłączonego do Iomega StorCenter. Wybierając docelowe urządzenie, możesz określić czy pliki będą skopiowane do głównego katalogu na urządzeniu (opcja domyślna) lub tez określić jeden z podkatalogów na urządzeniu. Dane zostaną skopiowane zachowując hierarchie katalogów. Zlecenia mogą być rozpoczynane i kończone manualnie używając przycisków na stronie. Zlecenie może zostać zaplanowane na dowolna datę/czas. Przycisk Szybkiego Transferu Zlecenia można skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu przycisku QuikTransfer (Szybki Transfer) były aktywowane automatycznie. Po naciśnięciu przycisku Szybki Transfer wszystkie zlecenia kopiowania, z zaznaczona opcja szybki transfer, zostaną aktywowane i dodane do kolejki. Wyświetlacz LCD na urządzeniu Iomega StorCenter przedstawi stan każdego z tych zleceń. Wszystkie zlecenia kopiowania z opcja szybkiego transferu są wyświetlane są z ikona w tabeli zleceń kopiowania. Używanie Szybkiego Transferu Funkcja Szybkiego Transfer u oferuje łatwy w użyciu system, który pozwoli na konfiguracje i zachowanie zestawu opcji aby stworzyć kopie zapasowa jednego urządzenia NAS (łącznie z wszystkimi urządzeniami do niego połączonymi) do innego urządzenia NAS, bez udziału komputera. Zlecenia kopiowania mogą zostać dodane do harmonogramu tak by były aktywowane podczas twojej nieobecności, ale mogą tez zostać aktywowane jednym przyciskiem Szybkiego Transferu. Zlecenia można skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu przycisku Szybki Transfer były aktywowane automatycznie. Po naciśnięciu przycisku Szybki Transfer wszystkie zlecenia kopiowania z zaznaczona opcja szybki transfer zostaną aktywowane i dodane do kolejki. Wyświetlacz LCD na urządzeniu Iomega StorCenter przedstawi stan każdego z tych zleceń. Wszystkie zlecenia kopiowania z opcja szybkiego transferu są wyświetlane z ikona w tabeli zleceń kopiowania. Tworzenie kopi za pomocą Time Machine Podczas pierwszej konfiguracji Home Storage Manager dla Mac OS X twój napęd będzie skonfigurowany jako domyślna lokalizacja kopi zapasowej dla programu Time Machine firmy Apple.

17 Konfiguracja Time Machine na StorCenter: PATRZ: Upewnij się ze Active Directory nie jest włączone. Time Machine jest obsługiwane tylko i wyłącznie jeśli urządzenie jest w trybie grupy roboczej. 1. Przejdź do konfiguracji Time Machine poprzez zakładkę Settings (Ustawienia) i Backup and Restore 2. Na ekranie Backup and Restore kliknij na Time Machine 3. Zaznacz opcje Enable time Machine Support 4. Funkcja oprogramowania StorCenter Manager automatycznie skonfiguruje urządzenie tak by działało z komputerem MAC. Jeśli oprogramowanie nie jest włączone postępuj zgodnie z poniższa instrukcja: 1. Kliknij przycisk. 2. Wpisz Apple Network Hostname (nazwę użytkownika sieciowego Apple). Nazwa ta jest nazwa komputera i można ja znaleźć w Ustawieniach system na MACu 3. Wpisz numer identyfikacyjny Ethernetu. Numer można znaleźć w zakładce Zaawansowane>Zakładka Ethernet w Ustawieniach systemu. 4. Kliknij Zastosuj PATRZ: Włączenie Time Machine włącza również Udostępnianie plików Apple Włączanie Time Machine na MACu 1. Otwórz Ustawienia Systemowe Time Machine. Ustawienia systemowe znajdują się w Menu Apple. 2. Jeśli wyłączone, włącz Time Machine (zmieniając suwak na pozycje ON) 3. Po pierwszym włączeniu Time Machine zapyta o lokalizacje kopi zapasowej. Jeśli Time Machine był uruchomiony wcześniej naciśnij przycisk zmień dysk 4. Kliknij na ikonę folderu TimeMachine (kopia zapasowa do <Nazwa Twojego Urządzenia StorCenter>) 5. Kliknij na przycisk Use for Backup 6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (wymagane tylko wtedy gdy folder Time Machine jest zabezpieczony), a następnie kliknij Connect. Jeśli NIE zabezpieczyłeś folderu Time Machine, kliknij na przycisku Guest a następnie Connect. 7. Time Machine rozpocznie tworzenie kopi zapasowej. Home Storage Manager tworzy plik.sparsebundle w folderze docelowym zdefiniowanym w Time Machine, dla każdego komputera typu MAC podłączonego do Home Media Drive. Pliki te są stosunkowo niewielkie jeśli masz dużo miejsca na dysku ale w miarę wypełniania dysków danymi będą się zwiększać. Kasowanie Folderów Kopi Zapasowych Time Machine Każdy folder kopi zapasowej MAC może zostać skasowany. Aby skasować folder kliknij na ikonę MACa w tabeli Time Machine. Podłączanie Zewnętrznych Urządzeń Pamięci Masowej Strona External Storage przedstawia listę zewnętrznych urządzeń pamięci masowej które są obecnie podłączone. W celu przejścia do tej strony kliknij na zakładkę Settings a później External Storage. Do urządzenia Iomega StorCenter można podłączyć zewnętrzna pamięć masowa używając jednego z portów USB. Po podłączeniu zewnętrznej pamięci, jej zawartość będzie dostępna z zakładki Shared Folders obok

18 Bezpieczne usuwanie pamięci zewnętrznej Kliknij na ikonę aby bezpiecznie usunąć zewnętrzną pamięć. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okienko z potwierdzeniem. Po zniknięciu pamięci zewnętrznej z tabeli External Storage można bezpiecznie odłączyć urządzenie z Iomega StorCenter. Po odłączeniu urządzenia Udostępniony Folder jest usunięty. Urządzenie StorCenter rozpoznaje do 3 urządzeń pamięci zewnętrznej USB Podłączanie drukarki USB Strona Printers (Drukarki) przedstawia listę wszystkich drukarek podłączonych do Iomega StorCenter. Lista składa się z nazwy, modelu, stanu oraz liczby dokumentów w kolejce. Aby podłączyć drukarkę, podłącz kabel USB z drukarki do Iomega StorCenter. Drukarka powinna pojawić się na liście. Po odpięciu kabla drukarka powinna zniknąć z listy. Urządzenie StorCenter rozpoznaje do 3 drukarek USB PATRZ: Serwer wydruku StorCenter może nie działać z każda drukarka. Dla najlepszych rezultatów zaleca się używanie drukarki jednofunkcyjnej. Używanie StorCenter z Kamera Cyfrowa Aby przejść do strony Ustawień Transferu Zdjęć kliknij na zakładce Settings a później na Media Services > Picture Transfer. Protokół przesyłu zdjęć (Pricture Transfer Protocol) pozwala na automatyczny przesył zdjęć do urządzenia Iomega StorCenter przez połączenie USB bez pomocy komputera. Zaznacz opcje Enable Picture transfer aby włączyć ta funkcje. Możesz również automatycznie skasować skopiowane zdjęcia z aparatu przez wybranie opcji Remove Copied Pictures From Camera. Jeśli opcja przesyłu zdjęć jest włączona i twój aparat jest podłączony do urządzenia Iomega StorCenter, zdjęcia będą skopiowane do Destination Folder. Folder ten może być dowolnym podfolderem już udostępnionych zasobów. Aby wybrać folder docelowy kliknij z prawej strony wybranego folderu. Korzystanie z Serwera Mediów Urządzenie Iomega StorCenter posiada wbudowany serwer mediów który, jeśli jest aktywny, dynamicznie skanuje zawartość udostępnionych folderów w poszukiwaniu plików multimedialnych. Aby przejść do strony konfiguracyjnej Serwera Mediów kliknij na zakładkę Media Services>Media Server. Serwer Mediów obsługuje odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć z każdego odtwarzacza multimedialnego o standardzie UPnP AV (Universal Plug and Play Audio Visual), jak na przykład itunes, Windows Media Player, czy Xbox 360. Wbudowany serwer urządzenia Iomega StorCenter skanuje dyski w poszukiwaniu plików w folderze mediów (Media Folder) określonym na stronie Media Server oraz we wszystkich publicznych folderach mediów (Public Media) stworzonych bezpośrednio poniżej folderów udostępnionych przez użytkowników. Jakiekolwiek pliki zawarte w tych folderach i spełniające warunki plików multimedialnych, będą dostępne dla każdego użytkownika sieci posiadającego odtwarzacz multimedialny. Zawartość folderów mediów w podkatalogu Public Media zabezpieczonego udostępnionego folderu będzie dostępna nawet dla tych użytkowników, którzy nie maja dostępu do zabezpieczonego folderu. Nie umieszczaj w tych folderach plików, które powinny być zabezpieczone. Konfiguracja Folderu Mediów Po włączeniu serwera mediów, Media Folder w folderach publicznych staje się domyślnym folderem mediów. Aby zmienić folder docelowy kliknij na Udostępnione Foldery w celu uzyskania listy wszystkich udostępnionych folderów. Skanowanie plików multimedialnych Serwer mediów automatycznie skanuje zasoby w poszukiwaniu plików multimedialnych w regularnych odstępach czasowych. Istnieje jednak opcja wymuszenia natychmiastowego skanowania. Opcja ta jest przydatna, gdy nastąpiła zmiana folderu mediów lub gdy skopiowane zostały znaczne ilości plików.

19 Korzystanie z Iomega StorCenter jako serwera mediów Urządzenie Iomega StorCenter umożliwia Ci przeniesienie wszystkich plików multimedialnych z lokalnych komputerów do StorCenter, jednocześnie umożliwiając dostęp do nich dla każdego urządzenia w sieci. Procedury przedstawione poniżej są przykładami. Twój odtwarzacz medialny lub jego wersja może działać trochę inaczej niż jest to udokumentowane poniżej. Zaleca się odniesienie do instrukcji odtwarzacza medialnego w celu poprawnej konfiguracji urządzenia sieciowego. Konfiguracja itunes Przykład ten zakłada że folder mediów jest ustawiony na domyślny i że folder udostępnione są dostępne na używanym komputerze. 1. Znajdź folder mediów używany przez program itunes 2. Naciśnij klawisz myszki przeciągnij folder z plikami multimedialnymi do podfolderów Music, Pictures lub Videos w folderze mediów w katalogu publicznym. 3. Po uruchomieniu itunes powinieneś widzieć folder Media Konfiguracja Xbox 360 Przykład ten zakłada że folder mediów jest ustawiony na domyślny i że folder udostępnione są dostępne na używanym komputerze.. 1. Podłącz urządzenie Xbox 360 do telewizora oraz do tej samej sieci, do której podłączony jest Iomega StorCenter. 2. Przejdź do zakładki Media w Xboxie i wybierz Music, Pictures lub Videos. 3. Wybierz Computer z menu opcji. 4. Kliknij Tak, Dalej w odpowiedzi na pytanie czy skonfigurowałeś oprogramowanie skanujące na komputerze. Iomega StorCenter ma ta opcje skonfigurowana fabrycznie. 5. Wybierz urządzenie Iomega StorCenter z listy. Powinieneś widzieć listę mediów dostępnych w katalogu publicznym na Xboxie 360. Korzystanie z Monitoringu Strona Video Surveillance przedstawia listę kamer UPnP podłączonych do tej samej sieci jak urządzenie Iomega StorCenter. Jeśli nie wykryto żadnych kamer podłączonych do sieci lista będzie pusta. Strona Video Surveillance dostępna jest z zakładki Settings>Media Services>Video Surveillance Funkcje Monitoringu Strona przedstawia podstawowe informacje na temat stanu kamer wideo i nagrań oraz pozwala administratorom na zarządzanie ich ustawieniami. Każdy rząd reprezentuje jedno urządzenie oraz zawiera następujące kolumny Action (Polecenia), Name (Nazwa), Space (Dostępne Zasoby) i Model. Każda z kolumn jest opisana poniżej. Action (Polecenia) Dla każdej kamery dostępne są następujące polecenia: Kliknij na ikonę aby uzyskać dostęp do informacji o monitoringu. Strona ta przedstawia informacje takie jak adres IP kamery, nazwa, nawa użytkownika oraz folder docelowy gdzie przechowywane są nagrania z kamery. Dodatkowo jest tez odnośnik do Camera Configuration (Konfiguracji Kamery), który otwiera nowe okno przeglądarki z macierzystym programem konfiguracyjnym do kamery dzięki któremu można kontrolować ustawienia firmowe. Kliknij na ikonę aby zmienić ustawienia kamery. W tym menu można zmienić nazwę użytkownika oraz hasło dostępowe do ustawień kamery jak i zmienić folder docelowy gdzie przechowywane są nagrania. Kliknij na ikonę aby odtworzyć obraz na żywo z kamery. W zależności od ustawień może nastąpić uwierzytelnienie. Kliknij na ikonę aby usunąć kamerę która była podłączona do sieci ale nie jest już dostępna.

20 Name (Nazwa) Kolumna ta wyświetla nazwę kamery która w razie potrzeby można zmienić na bardziej stosowna przez zmianę w ustawieniach Iomega StorCenter Device Manager. Kolumna ta przedstawia także ikonę która wskazuje na obecny stan kamery. Poniżej przedstawione są wszystkie możliwe stany: Kamera nie jest już podłączona do sieci Kamera jest podłączona do sieci ale harmonogram nagrywania nie jest skonfigurowany Kamera jest podłączona do sieci i obecnie nagrywa ale harmonogram nagrywanie nie jest skonfigurowany ponieważ kamera została włączona manualnie. Nagrywanie musi zostać zatrzymane manualnie Kamera nie jest podłączona do sieci ale posiada harmonogram nagrywania. Kamera powinna być skasowana jeśli nie jest już używana lub należy naprawić połączenie. Kamera jest podłączona do sieci i posiada harmonogram nagrywania ale obecnie nie nagrywa Kamera jest podłączona do sieci i posiada harmonogram nagrywania i obecnie nagrywa Space (Dostępne Zasoby) Kolumna dostępne zasoby określa ile miejsca w folderze zajmują nagrania z wybranej kamery. Kliknij na folderze, aby przejść bezpośrednio do folderu docelowego w zakładce udostępnione foldery, która zawiera najnowsze nagrania z tej kamery. Model Kolumna przedstawia model kamery Record (Nagranie) Kolumna Nagranie pozwala na manualne rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania używając przycisków lub. Przyciski dostępne są tylko dla kamer podłączonych oraz dostępnych w sieci. Przyciski można używać do rozpoczęcia i zakończenia nagrywania w każdym momencie. Po ukończeniu nagrywania kamera nie będzie aktywna do następnego czasu aktywacji zgodnie z harmonogramem. Konfiguracja Kamery Wideo 1. Z zakładki Settings kliknij na Media Services > Video Surveillance, aby uzyskać dostęp do strony Kamery Wideo która przedstawia listę kamer podłączonych do Twojej sieci. 2. Z kolumny Action w liście Kamer Wideo kliknij na ikonę, aby zmienić ustawienia poszczególnych kamer. Otworzy się asystent ustawień kamery. 3. (Opcjonalne) Zmień nazwę kamery z generowanej komputerowo na bardziej przyjazna, która pozwoli Ci na łatwiejsza identyfikacje kamery. 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło dla kamery. Nazwa i hasło konfiguruje się w macierzystym programie do kamery. Urządzenie Iomega StorCenter używa tego uwierzytelnienia, aby tworzyć nagrania i uzyskać dostęp do kamery. 5. Skonfiguruj Destination Folder (folder docelowy) dla nagrań. Gdy kamera nagrywa, film będzie automatycznie zachowywany w wybranym folderze. Wewnątrz wybranego folderu urządzenie Iomega StorCenter automatycznie organizuje nagrania w podfoldery pod względem nazwy kamery. W każdym folderze z nazwa kamery zostaną stworzone podfoldery z data nagrania, np. jeśli wybrałeś folder docelowy public/media/videos a kamera nazywa się HomeDoor, nagranie z 17go Czerwca 2008 roku znajdzie się w folderze public/media/videos/homedoor/ Folder docelowy może znajdować się w jakimkolwiek udostępnionym folderze na urządzeniu Iomega StorCenter. Kliknij po prawej stronie folderu, aby uzyskać dostęp do podfolderów lub wybierz folder jako docelowy dla nagrań z tej kamery. 6. Kliknij Next (Dalej) aby oglądać obraz z kamery lub skonfigurować harmonogram nagrywania. 7. Wybierz Maximum days to save recordings (Maksymalna ilość dni przechowywania nagrań) lub Maximum space for recordings (Maksymalny rozmiar nagrań). Wybór ten określa jak długo twoje nagrania będą zachowane na urządzeniu Iomega StorCenter zanim zostaną automatycznie skasowane. Jeśli wybierzesz maksymalna ilość dni, wpisz liczbę dni. Jeśli wybrałeś maksymalny rozmiar, wpisz rozmiar w gigabajtach. Wybór zbyt dużej wartości może pochłonąć cale dostępne miejsce na dysku, a z drugiej strony zbyt malej może zakończyć się skasowaniem nagrania zbyt wcześnie.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo