Spis treści 1 Wstęp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1 Wstęp."

Transkrypt

1 Spis treści 1 Wstęp Sformułowanie problemu Wybór metody rozwiązania problemu Klient Serwer Opis protokołów, wykorzystanych w systemie Model OSI IP UDP TCP DNS HTTP SSL/TLS HTTPS Opis usług i oprogramowania wykorzystanego w systemie Python Linux MySQL Apache MyDns Django Model Szablony Widok Mechanizmy URL WxPython Opracowanie algorytmu Serwer Klient Instalacja i konfiguracja komponentów gotowych Apache Mysql MyDns Django Tworzenie aplikacji Serwer Klient Test oprogramowania Wnioski Zakończenie Bibliografia Wstęp. Stale rosnące zainteresowanie internetem ze strony przemysłu oraz użytkowników 1

2 domowych sprawiło iż obecna pula Ipv4 maleje w drastycznym tempie. Rośnie ilość węzłów komunikacyjnych oraz wzrasta ilość dostawców usług internetowych. Dostawcy internetu dla użytkowników lokalnych, a nawet w firmach dysponują coraz mniejszą pulą adresów możliwą do wykorzystania. Zmusza to usługodawców do szukania sposobów na sztuczne zwiększanie ilości komputerów w sieci bez zwiększania puli adresowej sieci. To wszystko pociąga za sobą spadek ilości komputerów ze statycznie przydzieloną adresacją. Brak statycznej adresacji stanowi problem przy wykorzystaniu pewnych usług takich jak hosting www, ftp. Niniejsza praca ma na celu zaradzenie temu problemowi, wykorzystując dynamiczny system domen, poprzez stworzenie aplikacji działającej po stronie serwera do zarządzania nazwami DNS, oraz po stronie klienta Ilustracja 1: Kolejne lata i wzrost liczby komputerów podłączonych do sieci wyrażana w milionach źródło : gandalf.it W niniejszej pracy oparto się przede wszystkim na dokumentach RFC, CISCO, Linux Advanced Routing & Traffic Control, MyDNS, Apache, Django, wxpython oraz Python. Kod źródłowy skryptów oraz treść plików konfiguracyjnych została umieszczona w ramkach. Ramki te występują w kolorach: ramka fioletowa zawiera kod źródłowy napisany w Python'ie, ramka żółta oznacza kod plików konfiguracyjnych, na szaro polecenia wykonywane w powłoce tekstowej, zaś zarządzanie bazą danych w sql'u oznaczono kolorem pomarańczowo. 2 Sformułowanie problemu. Celem pracy jest stworzenie systemu dzięki któremu będzie możliwość: tworzenia, edycji i usuwania nazw mnemonicznych w przypisanych przez administratora domenach; przypisywania określonych nazw mnemonicznych do IP komputerów: 2

3 z stałym adresem ip; z zmiennym adresem ip; obserwacji historii zmian adresów ip; administrowania kontami użytkowników, oraz przynależnych do nich domenami. Rozwiązanie to ma być scentralizowanym, klient-serwerowym systemem wykonanym przy użyciu oprogramowania wolnodostępnego. Oprogramowanie po stronie klienckiej musi być przenośne między systemami operacyjnymi. 3 Wybór metody rozwiązania problemu. W tym punkcie najważniejsza jest dogłębna analiza problemu i uwzględnienie wszystkich założeń, co nie jest prostą sprawą. Zostanie to wykonane słynną metodą Napoleona Dziel i zwyciężaj. Czyli zagadnienie zostanie podzielone na mniejsze problemy, które następnie zostaną rozwiązane. W przypadku, gdy rozwiązanie mniejszych problemów będzie możliwe za pomocą już istniejącego wolnego oprogramowania, oraz jeśli będzie istniała taka możliwość, zostanie ono zaimplementowane. Poprzez to że niektóre rozwiązania są już gotowe oraz przetestowane przez użytkowników to ich użycie znacznie przyspieszy oraz ułatwi proces wdrażania, testowania pozostałych rozwiązań będących pozostałymi pod-problemami. Ponadto właściwy końcowy efekt pracy będzie prawdopodobnie bardziej efektywny, bardziej wydajny, szybszy w wykonaniu, a szanse wystąpienia błędów będą mniejsze. System będzie tworzony dla architektury typu klient-serwer tak więc zostanie podzielony na dwie zasadnicze grupy pod-problemów: problemy związane z klientem oraz problemy związane z serwerem. 3.1 Klient. Zadania wykonywane z komputerów w roli klientów: 1 Możliwość administrowania rekordami DNS 2 W przypadku zmiennego adresu IP: 2.1 Sprawdzania i ewentualnej aktualizacji wpisu na serwerze przy pomocy oprogramowania klienckiego: 2.2 Uruchomionego jako demon co wskazany interwał czasowy, w przypadku gdy klient nie jest w stanie określić sam bez pomocy serwera swój zewnętrzny adres IP [np. nie jest routerem sieci] 2.3 Uruchomionego jednokrotnie w przypadku, gdy klient potrafi określić kiedy jego adres się zmienił. [np. w przypadku połączeń ppp jest możliwość dodania polecenia wykonywanego po ponownym połączeniu] 2.4 Obserwacji historii zmian adresów Dla spełnienia wyżej wymaganej funkcjonalności, można stworzyć jeden program kliencki. Program ten powinien być wykonany przy pomocy wysokopoziomowego języka programowania, który jest przenośny między systemami operacyjnymi. Z tego typu języków najbardziej powszechnymi, a za razem najbardziej bogatymi w biblioteki są Java i Python. Niestety ze względu na różne systemy operacyjne nie jest się w stanie wykonać program, który miał by taki sam interfejs użytkownika pod każdym systemem. Dla przykładu język Java posiada bibliotekę SWING, a Python wxwindow. Niestety w przypadku terminali tekstowych na linuksowych komputerach klienckich bez środowiska Xwindow nie da się uruchomić żadnych graficznych interfejsów. Na tych systemach pozostaje do wyboru tryb tekstowy lub biblioteka ncurses. Niestety interfejsu użytkownika 3

4 opartego na ncurses nie uruchomimy na komputerach klienckich pracujących pod kontrolą Windows. Pozostaje wykonanie jednego programu z dwoma interfejsami: graficznym i tekstowym. Następnym problemem jest możliwość administracji rekordami DNS oraz obserwacji historii zmian adresów. Nie chodzi tu o problem programistyczny, a o bezpieczeństwo aplikacji. Dla przykładu pojedynczy użytkownik zarządza dziesięcioma wpisami DNS. Jego login w systemie jest jeden, oraz hasło też jest jedno. W przypadku, gdy każdy z komputerów w roli klientów korzystał by z tych samych danych do logowania statystyczne szanse na uzyskanie tych danych przez osoby niepowołane wzrasta. Tak, więc lepiej zrobić dwa sposoby autoryzacji, oraz dwa poziomy dostępu. Jeden do zarządzania i przeglądania historii, drugi zaś do aktualizacji wpisów na serwerze. Zakładając, że przy dużej części DNS-ów będzie pracowało oprogramowanie klienckie w roli demona, czyli takie które będzie aktualizować informacje co określony interwał czasowy. Czyli oprogramowanie logujące się cyklicznie za każdym razem Tak więc. Szanse na nieautoryzowane uzyskanie danych do logowania wzrasta. W tym przypadku należało by zróżnicować dane do logowania dla każdego wpisu. Dzięki czemu uzyskanie danych przez osobę niepowołaną zdeprawuje tylko jeden wpis DNS. Reasumując politykę bezpieczeństwa. Są dwa inne sposoby autoryzacji w systemie dla dwóch innych rodzajów czynności, co stawia pod znakiem zapytania idee stworzenia jednej aplikacji po stronie klienta. Tym bardziej, że dla statycznych wpisów DNS nie potrzebna jest instalacja oprogramowania po stronie klienckiej. Tylko jednokrotne skonfigurowanie tej usługi na serwerze. Tak więc rozsądnym rozwiązaniem interakcji z serwerem jest zrządzanie wpisami oraz przeglądanie historii zmian za pomocą interfejsu HTTP przeglądarki internetowej oraz dla klientów ze zmiennym ip aktualizacja wpisów za pomocą napisanego oprogramowania. Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo należało by zaszyfrować całą transmisję między klientem a serwerem. 3.2 Serwer Do zadań serwera należą: 1. Serwowanie DNS: a) tłumaczenie nazw na adresy IP; b) tłumaczenie adresów IP na nazwy; 2. Umożliwienie zarządzania przez administratora: a) Użytkownikami; b) Domenami; 3. Umożliwienie użytkownikom: a) Zarządzania wpisami DNS; b) Odczytu historii zmian w wpisach; 4. Umożliwienie oprogramowaniu klienckiemu: a) Aktualizacji wpisu; b) Sprawdzenia swojego zewnętrznego adresu IP. Całość ma się opierać o oprogramowanie wolnodostępne. Tak więc do wyboru z systemów operacyjnych jest FreeBSD, OpenBSD, NetBSD i Linux. W rodzinie BSD najlepszym systemem pod względem bezpieczeństwa jest OpenBSD. NetBSD jest systemem w którym autorzy kładą głównie nacisk na przenośność międzyplatformową, a FreeBSD jest połączeniem systemu desktop'owego z serwerowym. Niestety cała rodzina *BSD w stosunku do Linuksa ma dwie wady: 1. Mniejsza ilość użytkowników, przez co mniej dokumentacji, 4

5 2. Bardziej ubogie oprogramowanie typu firewall. Dzięki czemu do dalszej pracy zostanie wybrany system operacyjny Linux, ale oprogramowanie będzie tak skonstruowane, aby działało na całej rodzinie systemów BSD. Być może trzeba będzie wprowadzić drobne zmiany. Z całej gamy dystrybucji systemu Linux zostanie wybrana dystrybucja gentoo ze względu na: 1. Możliwość dostosowania do konfiguracji sprzętowej. Czyli możliwość deklaracji makrodefinicji procesora, rodzaju dysków twardych, rodzaj chipsetów. Dzięki temu kompilowany system potrafi w pełni wykorzystać możliwości sprzętowe; 2. Możliwość dostosowania do oprogramowania otaczającego. Dla przykładu niepotrzebne jest środowisko X-window wraz z jego zależnościami; 3. Dobrą dokumentacje. Następnym problemem jest serwowanie DNS. W związku z tym do wyboru jest napisanie własnego demona, który będzie spełniał tą funkcjonalność lub wykorzystanie projektów już gotowych. Zawracając uwagę na komunikaty serwisów internetowych zajmujących się bezpieczeństwem sieci można zauważyć, że dzięki wzmożonemu zainteresowaniu wandali internetowych tego typu usługami oraz ułomności samego protokołu DNS, jest on często atakowany dzięki, często nawet skutecznie, co skutkuje pozyskaniem informacji przez osoby niepowołane. W związku z czym nie należy na nowo odkrywać koła, a wykorzystać sprawdzone rozwiązania. Jednym z najstarszych, dzięki temu najbardziej dopracowanych, jest Bind - demon serwujący DNS-y. Jest on często wykorzystywany na systemach Linux/Unix. Niestety poszczególne wpisy konfiguracji domen i rekordów zapisywane są w plikach tekstowych w specyficznej składni. Jest to o tyle niewygodne, że należało by napisać parser tych plików oraz przewidzieć wyjątki podczas odczytywania/zapisywania na systemie plików. Kolejnym stosunkowo znanym demonem serwującym DNS-y jest mydns. Jest to demon napisany w języku C dzięki czemu jest szybszy niż inne napisane w językach wysokiego poziomu. Zaś do odczytywania informacji o strefach i rekordach wykorzystuje bazę danych. W zależności od konfiguracji może to być PostgreSQL lub MySql. Dzięki bazie danych można uzyskać klarowny interfejs do wymiany danych z systemem zarządzania, oraz abstrahować od problemów niskopoziomowych tj. zapisywania w plikach informacji. Tak więc do dalszej realizacji projektu zostanie wykorzystany właśnie ten demon. Mając demona DNS którego można zarządzać za pomocą wpisów do bazy pozostaje napisać oprogramowanie do zarządzania nim. Ponadto należy zwrócić uwagę na możliwość zarządzania systemem za pomocą innych systemów operacyjnych. Najbardziej uniwersalnym interfejsem do tego będzie interfejs przeglądarki internetowej. Tak więc nie pozostaje nic innego jak stworzenie aplikacji internetowej zróżnicowanej funkcjonalnością dla administratorów systemu i użytkowników. Najlepiej jest to wykonać przy pomocy języka programowania wysokiego poziomu tj. Java lub Python. Pisząc aplikacje należało by stworzyć kolekcję, aby móc dla przykładu skorzystać z poszczególnych elementów przy budowie aplikacji klienckiej. Aby wykorzystać Javę jako podstawę systemu zarządzania należy zainstalować całe środowisko Tomcat dla Apache'a. Niestety uruchomienie tego środowiska wymaga zainstalowania dużej ilości zbędnego oprogramowania [ok 1GB] 1, a sam Tomcat ma znaczące wymagania sprzętowe [2GHz procesor, 1GB RAM*]. Budując system za pomocą języka programowania Python wraz z framework'iem Django, w opisywanym tu przypadku, zaoszczędza się miejsce w 1 5

6 systemie plików w związku z tym, że interpreter języka Python jest bazową częścią składową dystrybucji Gentoo, a sprzętowo do uruchomienia wystarczy mu komputer z 256MB pamięci RAM i procesor klasy Pentium III. Tak więc wybór co do języka programowania i środowiska programistycznego na serwerze padł na Python'a wraz z Django. Tego typu rozwiązanie pociąga za sobą konieczność skorzystania z kolekcji po stronie klienta, oprogramowanie klienckie również zostanie napisane przy pomocy tego języka. 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie. 4.1 Model OSI Tworzony system będzie pracował w warstwach od trzeciej do siódmej modelu OSI. Model OSI to standard zdefiniowany przez organizacje ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej do której producenci oprogramowania i sprzętu sieciowego powinni się stosować. Model OSI dzieli systemy sieciowe na siedem warstw współpracujących ze sobą w ścisły sposób. Ilustracja 2: Prezentacja modelu OS źródło: Model OSI po stronie nadawcy enkapsuluje informacje wyższych warstw w pakiety zrozumiałe dla warstw niższych, zaś po stronie odbiorcy postępuje odwrotnie. Tak więc u nadawcy i odbiorcy na poziomie tej samej warstwy występuje informacja tego samego typu czy też protokołu

7 Ilustracja 3: Zestawienie modelu osi wraz z architektura TCP/IP i protokołami IP W trzeciej warstwie znajduje się protokół IP. IP jest niepowtarzalnym numerem nadawanym komputerowi lub grupie komputerów w przestrzeni globalnej sieci zwanej internetem. Numer ten jest niepowtarzalny przez co możliwe jest bezpośrednie rozróżnienie i adresacja w procesie komunikacji. Obecnie są dostępne dwie wersje tego protokołu: IPv4- wersja czwarta, która składa się z 32 bitów, gdzie każdy Bajt najczęściej jest notowany w postaci dziesiętnej; IPv6 wersja szusta, która powstała na skutek wyczerpującej się wolnej puli adresów IPv4. Każdy adres składa się z 128 bitów. Notacja tego adresu występuje w systemie szesnastkowym ze względu na długi zapis w systemie dziesiętnym. Co drugi Bajt oddzielony jest oddzielony dwukropkiem. Zaś gdy na końcu notacji występują dwa znaki dwukropka, oznacza to, że reszta ciągu jest wypełniona zerami; W przypadku wystąpienia znaku '/' po adresie IP oraz drugiego członu. Owy drugi człon jest maską sieci. Maska sieci w IPv4 najczęściej jest notowana w postaci dziesiętnej, zaś w przypadku IPv6 jako wykładnik potęgi przy podstawie 2. Maska sieci służy do rozpoznawania czy komputer do którego ma nastąpić połączenie jest w tej samej podsieci co komputer nadający ramkę. Odbywa się to w ten sposób, że najpierw jest obliczany adres sieci. W tym celu adres IP nadawcy wraz z maską są konwertowane do postaci binarnej. Następnie w wyniku logicznego AND na poszczególnych bitach uzyskuje się adres sieci. Adres sieci porównuje się z wynikiem operacji And na poszczególnych bitach adresu docelowego i maski. Jeśli obie wartości się równają,oznacza to, że komputer odbiorca jest w tej samej podsieci i wysyła informację bezpośrednio adresując do niego. W innym przypadku kieruje ją przez router. Poniżej przestawiono proces wyliczenia adresu sieci na podstawie maski i adresu IP. 7

8 Ilustracja 4: Wyliczanie adresu sieci z IP i maski Źródło: Nagłówek pakietu IP wersji czwartej składa się z:3 Pole WERSJA - [4-bitowe] - zawiera informację o wersji protokołu IP, która była używana przy tworzeniu datagramu. Informacja ta jest wykorzystywana do sprawdzania, czy nadawca, odbiorca i wszystkie routery zgadzają się na format datagramu. Oprogramowanie IP zawsze sprawdza pole wersji w celu upewnienia się, czy jego format zgadza się ze spodziewanym; Pole DŁUGOŚĆ NAGŁÓWKA (IHL - Internet Header Length) - [4-bitowe] - zawiera informację o długości nagłówka mierzoną w 32-bitowych słowach. Minimalna wartość to 5 (pole OPCJE IP i UZUPEŁNIENIE najczęściej nie są wypełniane); Pole TYP OBSŁUGI - [8-bitowe] - określa sposób w jaki powinien być obsłużony datagram. Składa się ono z pięciu podpól; Podpole PIERWSZEŃSTWO - [3-bitowe] - zawiera informację o stopniu ważności datagramu, od 0 (normalny stopień ważności) do 7 (sterowanie siecią). Umożliwia to nadawcy wskazanie jak ważny jest dany datagram; Bity O, S, P określają rodzaj przesyłania, którego wymaga datagram. 3 Źródło: 8

9 Ustawienie bitu: O - oznacza prośbę o krótkie czasy oczekiwania (0 - opóźnienie normalne, 1 - opóźnienie małe); S - o przesyłanie szybkimi łączami (0 - wydajność normalna, 1 - wydajność wysoka); P - o dużą pewność przesyłanych danych (0 - niezawodność normalna, 1 - niezawodność wysoka); Bity 6 i 7 są zarezerwowane do użycia w przyszłości i mają wartość równą zero; Ponieważ nie ma pewności, że trasa o wskazanych parametrach będzie dostępna, informacje te należy traktować tylko jako podpowiedź dla algorytmów trasowania. Jednocześnie wskazanie wszystkich trzech sposobów obsługi na raz, zwykle nie ma sensu. W praktyce większość oprogramowania węzłów i routerów ignoruje pole TYP OBSŁUGI. Pole DŁUGOŚĆ PAKIETU - [16-bitowe] - zawiera, mierzoną w bajtach, długość całego datagramu IP. Rozmiar pola danych można uzyskać przez odjęcie DŁUGOŚCI NAGŁÓWKA od DŁUGOŚCI PAKIETU. Ponieważ pole DŁUGOŚĆ PAKIETU ma 16 bitów długości, to maksymalny możliwy rozmiar datagramu IP wynosi: 216-1, czyli bajtów; Pole IDENTYFIKATOR - [16-bitowe] - zawiera wartość identyfikacyjną przypisaną nadawanemu pakietowi przed fragmentacją (jeżeli miałaby ona miejsce). W przypadku fragmentacji określa ona przynależność fragmentu do datagramu; Pole FLAGI - [3-bitowe] - flagi sterujące: bit nr 0: - zarezerwowany, musi mieć wartość zero; bit nr 1: DF (don't fragment) 0 - można fragmentować; 1 - informuje komputer węzłowy o tym, że tak oznaczony pakiet może być przesyłany dalej tylko w całości - jego fragmentacja jest zabroniona. Jeżeli pakiet taki okaże się zbyt duży dla komputera docelowego, to zostanie on po prostu skasowany; bit nr 2: Flaga MF (more fragments) oznacza, że podczas transmisji pomiędzy komputerami pakiet został podzielony na części, a odebrana paczka danych jest tylko jego fragmentem: 0 - ostatnia fragmentacja; 1 - więcej fragmentacji; Pole PRZESUNIĘCIE FRAGMENTU - [13-bitowe] - pole to wskazuje do którego miejsca pakietu danych należy ten fragment. Bazując na tym parametrze możliwe jest późniejsze odtworzenie pakietu z części. PRZESUNIĘCIE FRAGMENTU jest mierzone w jednostkach 8 bajtowych (64 bitów). Pierwszy fragment ma przesunięcie równe zeru; Pole CZAS ŻYCIA (TTL - Time To Live) - [8-bitowe] - określa jak długo w sekundach pakiet może być przesyłany do kolejnych węzłów sieci. Ten limit czasowy wynosi zwykle od 15 do 30 sekund. 9

10 Ilustracja 5: Prezentacja ramki protokołu IP W każdej podsieci są dwa adresy które nie są adresami poszczególnych komputerów. Najwyższy adres w sieci jest adresem broadcast, czyli rozgłoszeniowym. Za jego pomocą przesyła się informacje do wszystkich klientów sieci. Następnie najniższy adres w sieci jest adresem całej sieci. Komputer wyznacza sobie adres rozgłoszeniowy za pomocą logicznego OR zanegowanej maski i adresu komputera tj. to przedstawiono na rysunku poniżej. 10

11 Ilustracja 6: Wyznaczenie adresu broadcast Źródło:http://learn-networking.com/networkdesign/how-a-broadcast-address-works 4.3 UDP UDP(ang. User Datagram Protocol) jest to Datagramowy Protokół Użytkownika pracujący w warstwie czwartej modelu OSI. Jest bezpołączeniowy bez mechanizmu kontroli przepływu czy retransmisji w przypadku gdy informacja dotrze uszkodzona. Ze względu na swoją prostotę oraz brak w/w mechanizmów jest on szybki. Dzięki temu powszechnie jest wykorzystywany w takich usługach jak VoIP i DNS. Ma też możliwość transmisji informacji do kilku adresów naraz (multicasting), co czyni go dobrym protokołem dla strumieni dźwięku oraz aplikacji interaktywnych w internecie (radia internetowe, gry sieciowe). 11

12 Ilustracja 7: Nagłówek UDP Źródło: Nagłówek datagramu składa się z 8 bajtów. Pierwsze 4 bajty to port źródłowy oraz port docelowy. Port źródłowy jest wartością opcjonalną. Nadawca może wstawić tam zero lub też jakikolwiek inny port, na który spodziewa się odpowiedzi od odbiorcy. Następną wartością jest długość całego pakietu. To znaczy nagłówka wraz z informacją. W ostatnim polu występuje opcjonalnie suma kontrolna całego datagramu UDP. W warstwie niżej czyli IP występuje suma kontrolna samego nagłówka IP. Dzięki czemu routery i odbiorca mają możliwość kontroli czy datagram lub cały pakiet nie został uszkodzony podczas transmisji. 4.4 TCP Strumieniowy protokół kontroli transmisji między dwoma komputerami. Pracujący w czwartej warstwie modelu OSI. W przeciwieństwie do UDP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia wiarygodne połączenie, lecz kosztem tego jest większy nagłówek pakietu oraz większa liczba przesłanych danych. 12

13 Ilustracja 8: Nagłówek TCP Źródło:http://www.cisco.com/en/US/i/Other/Cisco_Press/ITG/ /TR jpg Nagłówek protokołu TCP składa się z : 2 bajty port źródłowy; 2 bajty port docelowy; 4 bajty numer sekwencji, w przypadku inicjowania z flagą SYN jest to numer inicjacyjny. Każdy następnie przesłany pakiet ma wartość pola+1; 4 bajty Numer potwierdzenia. Jeśli ustawiona jest flaga ACK wysyłany jest następny numer sekwencji jakiej nadawca oczekuje. Kiedy połączenie jest zestawione, to pole zawsze jest wypełnione; 4 bitów długość nagłówka liczba 32 bitowych wierszy potrzebna do określenia gdzie się zaczynają dane; 6 bitów zarezerwowane do przyszłego użycia; 6 bitów ustawiające poszczególne flagi; 16 bitów szerokość okna - informacja o tym, ile danych może aktualnie przyjąć odbiorca. Wartość 0 wskazuje na oczekiwanie na segment z innym numerem tego pola. Jest to mechanizm zabezpieczający komputer nadawcy przed zbyt dużym napływem danych; 16 bitów suma kontrolna pozwala na sprawdzenie pakietu pod względem poprawności; 16 bitów Wskaźnik priorytetu jeśli flaga URG jest włączona; Dodatkowe opcje wraz z przesunięciem; Dane. Wyróżnia się następujące flagi: FIN (ang. Finish) flaga zamykająca połączenie TCP; ACK (ang. Acknowledgment)flaga ważnego potwierdzenia; URG (ang. Urgent pointer)flaga zawarta w segmencie danych pilnych; RST (ang. Reset) awaryjne przerwanie sesji; PSH (ang. Push) jak najszybsze przesłanie danych do warstwy aplikacji; 13

14 CWR (ang. Congestion Window Reduced) flaga potwierdzająca odebranie powiadomienia przez nadawcę, umożliwia odbiorcy zaprzestanie wysyłania echa; ECE (ang. ECN-Echo) flaga ustawiana przez odbiorcę w momencie otrzymania pakietu z ustawioną flagą CE. Protokół TCP jest protokołem stanowym. Wyróżnia się następujące stany: LISTEN nasłuchiwanie czekanie przez serwer na połączenie się klientów na wybranym porcie; SYN-SENT pierwsza faza nawiązywania połączenia zainicjowana przez klienta wysyłającego pakiet z flagą SYN na nasłuchujący port serwera; SYN-RECEIVED odebrano SYN, wysłano SYN+ACK stan serwera po odebraniu inicjacji od klienta. Połączenie jest w połowie otwarte (ang. half-open); ESTABLISHED połączenie zostało prawidłowo nawiązane, prawdopodobnie trwa transmisja; FIN-WAIT-1 wysłano pakiet z flagą FIN, dalsze wysyłanie nie jest już możliwe, odbieranie dopuszczalne; FIN-WAIT-2 otrzymano potwierdzenie odebrania przez serwer pakietu z FIN, oczekiwanie na pakiet FIN z serwera; CLOSE-WAIT otrzymano pakiet FIN z serwera, wysłano pakiet ACK potwierdzający; CLOSING zamykanie; LAST-ACK - Otrzymano i wysłano FIN. Trwa oczekiwanie na ostatni pakiet ACK. TIME-WAIT oczekiwanie dla upewnienia się, że druga strona otrzymała potwierdzenie rozłączenia; CLOSED połączenie zamknięte. Charakterystyczna dla tego protokołu jest procedura nawiązania połączenia zwana three-way handshake. Połączenie zostaje inicjowane przez komputer klienta po wysłaniu na odpowiedni port serwera pakietu z flagą SYN (synchronize). Serwer chcąc ustanowić połączeni odpowiada pakietem z ustawionymi flagami SYN i ACK (acknowledge potwierdzenie). Komputer kliencki w odpowiedzi odpowiada pakietem w którym umieszcza dane do przesłania wraz z ustawioną flagą ACK, a wygaszoną SYN. Cała procedura została przedstawiona na rysunku poniżej. Ilustracja 9: Prezentacja "Tree-way handshake" Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/TCP_ %28protok%C3%B3%C5%82%29 14

15 Następnie jeśli serwer nie chce lub nie jest w stanie kontynuować połączenia odpowiada pakietem z ustawioną flagą RST(reset). W przypadku kontynuacji transmisji informacje z warstw wyższych są dzielone na poszczególne sekwencje, numerowane oraz wysyłane. Odbiorca zaś w celu ponownego połączenia szereguje je i sprawdza ich sumy kontrolne po czym potwierdza nadawcy odebranie zweryfikowanych segmentów wysyłając do niego pakiet z numerami sekwencji oraz flagą ACK. Dla niepotwierdzonych segmentów następuje retransmisja. Po skompletowaniu segmentów informacja jest składana i przekazywana wyższym warstwą modelu OSI. Prawidłowe zakończenie transmisji może być zainicjowane przez dowolną ze stron. Polega to na tym, że nadawca wysyła pakiet z flagą FIN(finished), która następnie musi być potwierdzona przez odbiorcę wysłaniem pakietu z ustawioną flagą ACK lub ACK+FIN. W przypadku potwierdzenia ACK+FIN inicjator zakończenia musi odpowiedzieć również na to, wysyłając pakiet z ACK. Dopuszczalne jest również awaryjne przerwanie transmisji w każdej chwili przez jedną ze stron poprzez wysłanie pakietu z flagą RST. W tym przypadku niepotrzebne jest potwierdzenie z drugiej strony flagą ACK DNS5 Jest systemem odwzorowania nazw domenowych. DNS jako pojęcie odnosi się do systemu serwerów, usługi oraz protokołu. Jako system najprościej mówiąc jest to odwzorowanie nazw mnemonicznych na adresy IP lub też odwrotnie. W sytuacji gdy mówi się o odwzorowaniu IP na nazwę mnemoniczną częściej stosuje się pojęcie rev-dns (ang. reverse DNS) który oznacza odwrotne odwzorowanie. Powodem wprowadzenia takie usługi jest to, że umysłowi ludzkiemu łatwiej jest zapamiętać i skojarzyć nazwę zasobu niż adres IP, a że w przypadku internetu lokalizowanie zasobów odbywa się na podstawie numeru IP, który jest kłopotliwy do zapamiętania przez ludzi więc wprowadzenie nazw łatwych do zapamiętania przez ułatwia znacznie ułatwia komunikację i odnajdywanie zasobów.. Ponadto zmienia fizycznego położenia zasobu(np. Przeniesienie strony internetowej na inny serwer) pociąga za sobą zmianę adresu IP, w przypadku nazw mnemonicznych nazwa zasobu pozostaje taka sama, zmieniony zostaje jedynie adres IP w usłudze DNS, wyklucza to konieczność zapamiętywania ciągle to nowego adresu IP w przypadku fizycznego przeniesienia zasobu. DNS jako system serwerów jest największą na świecie hierarchiczną, rekurencyjną, rozproszoną bazą danych. Istnieje 13 głównych serwerów na świecie będących podstawą do działania dla innych mniejszych zależnych od nich serwerów DNS. Serwują one główne globalne nazwy takie jak.org,.net,.pl,.gov. W ich wpisach zapisane są wszystkie rekordy serwerów 2 poziomu tj. bydgoszcz.pl; com.pl; linux.org; co.uk. Zmiana wpisów na tych serwerach odbywa się przez tak zwaną delegację. Delegacja to formalne przeniesienie domeny na inny adres za pomocą kodu autoinfo. W serwerach pierwszego poziomu istnieje jeden który serwuje rev-dns-y. Czyli odwrotne adresy wykorzystane przy translacji z IP na nazwę mnemoniczną. Informują one np. portale internetowe o nazwach zalogowanych klientów. Z serwerów drugiego poziomu można w rekordach wskazywać następne. Poniższy rysunek prezentu funkcjonalność wyżej wymienionych serwerów. 4 RFC793 - Transmission Control Protocol oraz wikipedia 5 Źródło: Źródło: 15

16 Ilustracja 10: Prezentacja systemu DNS W systemach dns wyróżnia się dwa rodzaje wpisów SOA, oraz Rekordy. SOA- Ustawienie adresu startowego uwierzytelnienia (ang. start of authority record). Ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej. Występują w nim takie informację jak: origin- nazwa serwowanej domeny zapisana wraz z kropką na końcu. Kropka na końcu wskazuje, że nie ma dalszego dopełnienia nazwy. Dla przykładu wartość linux.pl. ; ns adres ip serwera dns; Mbox adres administratora serwera w notacji zamieniającej na kropkę; Serial Data ostatniej zmiany na serwerze zapisana w notacji YYYYMMDDCC gdzie YYYY to rok, MM to miesiąc, DD to dzień, a CC to numer zmiany. Informacja ta zostaje wykorzystana przy procesie transferu domeny do serwera podrzędnego, aby podrzędny mógł rozpoznać czy transfer jest potrzebny; Refresh Interwał czasowy wyrażany w sekundach co jaki serwery podrzędne (slave) powinny sprawdzać czy istnieje potrzeba aktualizacji informacji; Retry Interwał czasowy wykorzystywany do próby ponownego połączenia serwera podrzędnego do nadrzędnego jeżeli w poprzedniej próbie wystąpiły błędy; Expire Czas autorytatywności serwera podrzędnego, od czasu awari serwera nadrzędnego; TTL (ang. time to life) czas życia informacji. Jest to czas wyrażany w sekundach od ostatniego zapytania serwera autorytatywnego w którym informacja może być buforowana i jest nadal aktualna; Minimum minimalny TTL rekordów w strefie. Rekordy są to wpisy mapujące adresy IP do nazw, nazwy do IP oraz podające inne informację. Podstawowymi rodzajami rekordów są: A mapuje nazwę domeny na jej adres IP w wersji czwartej; AAAA mapuje nazwę domeny na jej adres IP w wersji szóstej; CNAME ustawia alias nazwy domeny (przezwisko). Dla przykładu portal internetowy nazywa się andrzej.pl. Jednak użytkownicy stron internetowych przyzwyczaili się, że wszystkie strony internetowe zaczynają się od przedrostka www. Wpisując przedrostek serwer nazw odpowie, że nie zna takiej strony. W tym przypadku należy stworzyć rekord CNAME z nazwa www, do rekordu typu A 16

17 serwującego nazwę andrzej.pl ; HINFO rekord informujący o rodzaju sprzętu; MX -mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty oraz jego priorytet. Priorytet służy do wskazania kolejności wykorzystania serwerów w przypadku gdy pierwszy na liście jest nieaktywny; NS - mapuje nazwę domenową na listę serwerów DNS dla tej domeny. Służy do delegacji subdomen. Dla przykładu z domeny linux.pl można, wydelegować subdomenę slackware.linux.pl na inny serwer; PTR - mapuje numer IP na nazwę kanoniczną. Służy do tworzenia rev-dns-ów; RP SRV rekord informujący o usługach wskazanego serwera; TXT rekord informacyjny, można w nim zawrzeć nazwę właściciela rekordu lub inne informacje; Cała komunikacja po stronie klienta może przybrać jeden z dwóch schematów: Rekurencyjny klient odpytuje serwer o ip występujące pod danym adresem, serwer nie znając odpowiedzi pyta nadrzędny serwer, nadrzędny jeśli również nie zna odpowiedzi pyta jeszcze inny. Gdy już odpowiedz się znajdzie wraca ona przez wszystkie odpytane serwery do pierwszego który zwraca informacje klientowi. Całą procedurę przedstawia rysunek poniżej: Ilustracja 11: Prezentacja rekurencyjnego zapytania Źródło: 17

18 Iteracyjny W przypadku gdy serwer wybrany przez klienta nie zna odpowiedzi, pyta jeden z globalnych serwerów, ten z kolei nie znając odpowiedzi odpowiada gdzie w danej chwili najlepiej wyszukiwać. W ten sposób pierwszy serwer odpytuje następny, aż do czasu gdy znajdzie odpowiedz. Wtedy zwraca ją klientowi; Przedstawiono to na rysunku poniżej: Ilustracja 12: Prezentacja Iteracyjnego zapytania DNS Źródło: Podana odpowiedz przez serwer o odwzorowaniu nazwy do IP lub odwrotnie może być: Autorytatywna informuje, że odpowiedz pochodzi bezpośrednio z serwera, który dokonuje uwierzytelnienia poszukiwanej nazwy, czyli na którym znajduje się odwzorowanie strefy. Dla przykładu zostanie odpytany jeden z serwerów serwujących dnsy dla domeny wp.pl, aby się dowiedzieć jakie serwery dns posiadają autorytatywną informację o tym należy użyć programu host z pakietu bind-tools 6 # host t ns wp.pl wp.pl name server ns2.wp.pl. wp.pl name server ns1.task.gda.pl. wp.pl name server ns1.wp.pl. Następnie należy zapytać jeden z zwróconych serwerów o inną dostępną nazwę np. Do tego celu zostanie użyte polecenie nslookup, które również pochodzi z wcześniej wspomnianego pakietu. # nslookup ns1.wp.pl 6 ; 18

19 Server: ns1.wp.pl Address: #53 Name: Address: Program nslookup zwrócił adres ip serwera DNS, jak również IP rekordu nie wypisując nic o autorytatywności. Co oznacza, że odpowiedz jest autorytatywna. Nieautorytatywna informuje, że informacja podzodzi z serwera, który nie serwuje bezpośrednio strefy w której znajduje się dany wpis. Sytuacja taka występuje, gdy klient otrzymuje informacje z bufora serwera. W tym przypadku dla przykładu zostanie również użyte zapytanie o ten sam rekord, lecz zostanie zapytany tym razem serwer DNS jednego z największych polskich dostawców internetu. # nslookup dns.tpsa.pl Server: dns.tpsa.pl Address: #53 Non authoritative answer: Name: Address: Jak widać powyżej program zwrócił informację, że odpowiedz jest nieautorytatywna. Protokół ten jest powszechnie stosowany na świecie. Ma jednak parę wad. Dla przykładu nie jest odporny na tzw. zatruwanie buforów (ang. cache poisoning). Jest to jedna z technik phishingu. Phishing to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej przy pomocy podszywania się pod inny komputer/osobę/instytucję. Zatruwanie buforów polega na przesłanie serwerowi DNS błędnego skojarzenia nazwy z IP przez intruza. W wyniku czego serwer DNS utrzymują tą informację w buforze przez określony czas, a inne serwery odpytujące dostają już nieprawidłową informację. W ten sposób intruz podkłada spreparowany serwer lub witrynę. Kiedy użytkownicy korzystają z takiej spreparowanej informacji daje ona dostęp intruzowi do ich poufnych danych tj. loginu, hasła itd. W tym projekcie zostanie wykorzystane oprogramowanie mydns które nie posiada bufora informacji z innych serwerów. Przez co pod tym względem nie będzie ułatwiał wyżej wymienionego procederu. 4.6 HTTP7 (ang. Hypertext Transfer Protocol protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Przy pomocy protokołu HTTP są przesyłane żądania udostępniania dokumentów WWW jak i wysyłanie danych do serwerów. Protokół HTTP jest jednym z najlepiej znormalizowanych protokołów dzięki czemu jest najszerzej na świecie stosowany. W normach określona jest forma żądań klienta dotycząca danych oraz forma odpowiedzi serwera. Jest protokołem bezstanowym, co pozwala na znaczne zmniejszenie obciążenia serwera (po zakończeniu transakcji wszystko przepada). Niestety ma to też swoje negatywne strony w procesie budowy aplikacji www. Obchodzi się ten problem na kilka sposobów: cookies ciasteczka jest to informacja wysłana przez serwer dla klienta, która jest ważna określony czas, klient domyślnie nie ma możliwości edycji tych informacji. Jest ona odczytywana oraz opcjonalnie modyfikowana przez serwer przy następnej transakcji. Za pomocą adresu URL można ustawić dostępność informacji w cookie 7 Źródło: 19

20 dla określonych portali dzięki czemu można ograniczyć możliwość odczytywania informacji przez nieodpowiednie portale. Dodatkowo często zaawansowane portale szyfrują zawartość ciasteczka algorytmami takimi jak md5 czy sha1; dodatkowe informacje w URL-u np. /index.php?user=3&access=5 najmniej bezpieczny sposób, lecz najprostrza i przejrzysta implementacja; informacje przesłane za pomocą ukrytych formularzy w źródle strony przesyłane metodą POST. Domyślnie komunikacja za pomocą protokołu HTTP odbywa się przez port 80 TCP. Metody HTTP: GET pobieranie zasobu wskazanego przez URI; HEAD pobieranie informacji o zasobie, zastosowane do sprawdzenia czy dany zasób jest dostępny; PUT przyjęcie danych w postaci pliku od klienta do serwera; POST przyjecie przez serwer danych od klienta (np. z wypełnionego formularza); Delete żądanie usunięcia zasobu; OPTIONS informacje o opcjach w kanale telekomunikacyjnym; TRACE diagnostyka kanału komunikacyjnego; CONNECT żadanie przeznaczone dla serwerów pośredniczących tworzących tunel między klientem a serwerem. Cechy, funkcjonalność oraz normalizacja standardu czynią HTTP dobrym protokołem za pomocą którego można zarządzać aplikacją DNS. Spełnia on założenia, aby system mógł być zarządzany z komputerów o zróżnicowanych systemach operacyjnych. Niestety mimo możliwości szyfrowania ciasteczek, oraz przesyłania informacji do serwera metodą POST nadal istnieje zagrożenie bezpieczeństwa podsłuchu przesyłanych danych. 4.7 SSL/TLS TLS (ang. Transport Layer Security) jest rozwiniętym protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer) służącym do zapewnienia poufności, integralności oraz uwierzytelnienia w procesie transmisji danych. Opiera się na szyfrach asymetrycznych oraz certyfikatach standardu X.509. Zaletą protokołu jest, że działa on na warstwie TCP, więc można go stosunkowo łatwo zastosować do zabezpieczenia warstwy aplikacji danych protokołów tj. HTTP, telnet, pop3, imap. Samo SSL/TLS nie jest niczym nowym, jest to ustandaryzowany zestaw wcześniej znanych algorytmów, schematów i technik używanych do zapewnienia bezpieczeństwa. W zestawie są dwie grupy algorytmów szyfrowania: symetryczne do szyfrowania i deszyfrowania używany jest ten sam klucz; asymetryczne do szyfrowania i deszyfrowania są używane inne klucze, mając jeden z nich oraz zaszyfrowane dane nie da się w prosty sposób wyznaczyć brakującego. Klucz szyfrujący na ogół udostępniany jest publicznie, ale informacje nim zaszyfrowaną można odszyfrować tylko posiadając klucz deszyfrujący. Klucz deszyfrujący nazywa się kluczem prywatnym, który nie powinien być nigdzie udostępniany. W kodowanym kanale transmisji SSL/TLS może być przenoszonych wiele sesji HTTP. Dane podczas transmisji są szyfrowane kluczem symetrycznym, jednak na początku sesji sam klucz symetryczny jest przesyłany przy wykorzystaniu algorytmu niesymetrycznego (RSA, Diffiego-Helmana). Integralność zapewniają podpisy 20

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo