WSTĘP FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA Profil działalności firmy Logo firmy... 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI WSTĘP FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA Profil działalności firmy Logo firmy Podstawowy pakiet firmowy STRONA INTERNETOWA Multimedia i Internet Założenia i wireframe Layout strony głównej witryny Narzędzia pracy Publikacja strony w Internecie ZAKOŃCZENIE WYKAZ RYCIN BIBLIOGRAFIA

2 WSTĘP Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i prezentacja identyfikacji wizualnej firmy transportowej ba-trans. Na pakiet firmowy ba-trans składają się: logo, wizytówka, papier firmowy, koperta i strona internetowa. Wszystkie elementy zostały tak zaprojektowane by tworzyły całość. Na pracę składają się dwa rozdziały. W pierwszym z nich przedstawiony jest profil działalności firmy ba-trans; informacje na temat projektowania logo oraz projekt logo firmy ba-trans. W rozdziale znajdują się również projekty: wizytówki, papieru i koperty firmowej. W drugim rozdziale znajdują się rozważania na temat roli multimediów i Internetu we współczesnym świecie. Przedstawiony jest wireframe, layout i kod strony głównej witryny ba-trans oraz omówione są narzędzia wykorzystane podczas tworzenia projektu. Ostatni podrozdział zawiera informacje na temat publikowania strony ba-trans w Internecie. 4

3 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA 1.1. Profil działalności firmy Firma ba-trans powstała w 1998 roku. Początkowa była to mała firma, zajmująca się transportem maszyn rolniczych ze Skandynawii do Polski. Inną gałęzią działalności firmy był zakup maszyn rolniczych w Skandynawii i późniejsza sprzedaż sprzętu na polskim rynku. Od roku 2001 firma oprócz ww. działalności zajęła się transportem towarów na terenie kraju. Zlecenia przyjmowała od spedycji i klientów indywidualnych. Od 2005 roku firma ba-trans główny nacisk kładzie na transportmiedzy Polską a Skandynawią, kompleksowe organizowanie transportu nienormatywnego i handel kombajnami zbożowymi. Od początku swojego istnienia firma sukcesywnie powiększała tabor. Obecnie posiada ciągniki oraz naczepy typu platforma, jumbo i tiefbet. Posiadany sprzęt umożliwia transport ładunków specjalnych, ciężkich, ponadnormatywnych i ponadgabarytowych. Nadrzędnym celem firmy ba-trans jest świadczenie usług logistycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Firma stawia na rzetelność oraz profesjonalizm, w związku z czym, wymaga takiej samej postawy od swoich kontrahentów Logo firmy Firma ba-trans choć istnieje na rynku od trzynastu lat to nie posiada własnej identyfikacji wizualnej. Fundamentem funkcjonowania firmy jest dobra reputacja, która umożliwia rozbudowywanie sieci kontaktów i poszerzanie działalności. Chcąc stać się jeszcze bardziej wiarygodnymi i profesjonalnymi, przedstawiciele firmy zdecydowali się na stworzenie wizualnej identyfikacji czyli ( ) ogółu symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek 1. Pierwszym krokiem do stworzenia identyfikacji wizualnej firmy jest stworzenie logo. Airey David, autor książki pt. Logo Design Love twierdzi, że firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy. Logo to graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową oraz informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i zapamiętywane 1 Benicewicz-Miazga A., Grafika w Biznesie, Helion. Gliwice 2005, s. 9. 5

4 przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji lub też jakiejś idei czy pomysłu 2. Podkreśla charakter firmy, a poprzez znak graficzny wywołuje skojarzenie z głównym zakresem jej działalności lub reprezentującą ją ideą 3. Logo składa się z jednej, dwóch, ewentualnie z trzech części. Jednoelementowe logo to znak graficzny lub typografia - w tym znaczeniu znak oparty na topografii. Logo dwuelementowe występuje najczęściej i zbudowane jest ze znaku graficznego i typografii. W skład logo trzyelementowego wchodzą: znak graficzny, typografia i hasło firmowe. W różnych źródłach dotyczących logo pojawia się termin logotyp oznaczający literniczą część znaku firmowego/towarowego. W rzeczywistości, z punktu widzenia etymologii, jest to stwierdzenie niewłaściwe, ponieważ mamy wówczas do czynienia z paradoksem, w którym pojęcie logo powstałe jako skrót od logotypu, staje się dla niego nadrzędne. W obu przypadkach właściwsze jest używanie pojęcia logo jedynie jako synonimu logotypu 4. Ryc Budowa logo, logo z: Por. Benicewicz-Miazga A.., op. cit.,. s

5 Logo zmienia się wraz z firmą. Zmiany wymuszają nowe trendy w projektowaniu graficznym, ale też są niezbędne, jeśli firma zmienia profil swojej działalności lub nazwę. Metamorfozy przechodziły największe światowe marki takie jak Pepsi czy Apple. Ryc Ewolucja logo Pepsi, z: Ryc Ewolucja logo Apple, z:

6 Są też firmy, które stawiają na tradycję i nie zmieniają często swojego logo. Dobrym przykładem jest Coca-Cola, która od początku swojego istnienia znacząco nie zmieniła swojego logo. Ryc Ewolucja logo Coca-Cola, z: Logo firmy ba-trans zbudowane jest z znaku graficznego i typografii. Budowa znaku graficznego oparta jest na kole. Koło znane było we wszystkich kulturach od najdawniejszych czasów. Zastosowane zostało tam, gdzie zachodziła potrzeba transportu na większe odległości. Wykorzystanie koła jako koło jezdne pojawiło się ok lat p.n.e. w Mezopotamii 5. Koło oprócz skojarzeń z transportem nawiązuje do kształtu kuli ziemskiej motywu często używanego w logo firm transportowych. Co więcej: Koło, jako powracająca do siebie samej linia, której wszystkie punkty są równo oddalone od centrum, jest nie tylko najprostszą, ale taż najdoskonalszą figurą, łączy ono najwyższy spokój z napiętą siłą i dlatego stało się obrazowym przedstawieniem pełni i doskonałości 6. Nazwa firmy napisana została fontem bezszeryfowym Century Gothic. Światła miedzy literami b-a, r-a, a-n, n-s zostały wyrównane ręcznie przy pomocy programu Photoshop

7 Logotyp firmy ba-trans w podstawowej wersji występuje w formie barwnej. Użyte kolory to czerwony (C=0% M=99% Y=100% K=0%) i szary (C=0% M=0% Y=0% K=70%). Kolor czerwony pobudza zmysły. Kolor ten wykorzystuje się dla przyciągnięcia uwagi, pokazania dynamiki 7. Zestawiony został z szarym - kolorem stonowanym, ( ) neutralnym i zrównoważonym, a także konserwatywnym 8. Ryc Forma podstawowa logo ba-trans Ryc Kolorystyka logo ba-trans Jeśli nie możliwe jest użycie wersji kolorowej logo, można użyć wersji monochromatycznej 9 czarnej. Wariant achromatyczny służy do wykorzystania w technikach grawerskich, pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie podstawowej wersji znaku. Ryc Logo ba-trans w wersji monochromatycznej Tamże. 9 Monochromatyczny - jednobarwny, o różnych odcieniach jednego koloru, z:

8 Ryc Logo ba-trans w wersji achromatycznej Ryc Logo ba-trans w wersji achromatycznej negatyw. Podstawowa wersja tła dla logo ba-trans to kolor biały. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest umieszczanie logo na tłach kolorowych. Tła nie powinny być zbliżone w kolorze i nasyceniu do kolorów występujących w logotypie. Logo firmy ba-trans ma drugą wersję, w której znak graficzny i typografia mają zbliżoną wysokość. Ta wersja logo zalecana jest do umieszczania na dokumentach przeznaczonych do druku. Ryc Druga wersja logo ba-trans Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od innych elementów graficznych takich jak tekst, zdjęcia, ilustracje czy inne obiekty. Przy ustalaniu pola ochronnego wokół znaku należy posłużyć się jednostką podstawową, za którą przyjmujemy element o krawędzi równej wysokości litery a wchodzącej w skład znaku. Element ten odkładamy prostopadle od najbardziej wysuniętego miejsca z każdej strony znaku. To samo pole ochronne obowiązuje dla wszystkich wersji kolorystycznych znaku. 10

9 Ryc Pole ochronne logo ba-trans 1.3. Podstawowy pakiet firmowy Na podstawowy pakiet firmowy ba-trans składa się wizytówka, papier firmowy i koperta. Wszystkie elementy zostały tak zaprojektowane by tworzyły całość. Charakterystyczne cechy pakietu to zaokrąglone rogi i użycie trzech kolorów białego, czerwonego i szarego. We wszystkich elementach identyfikacji użyto fontu Catriel Regular. Fonty zostały wygładzone metodą Strong w programie Photoshop. Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki. Towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości, stając się elementem konwenansu. Jest oznaką uprzejmości i szacunku, a współcześnie może też pełnić funkcje reklamowe 10. Dobra wizytówka powinna być prosta w formie, czytelna i oryginalna 11. Wizytówka firmy ba-trans ma formę dwustronną, jej format to 90 x 50 mm. Na stronie frontowej znajduje się logo w drugiej wersji. Pod logo umieszczone są personalia pracowników wraz z danymi teleadresowymi. Po prawej stronie oddzielonej pionową kreską znajdują się trzy wypunktowane hasła opisujące profil działalności firmy, pod nimi umieszczony jest adres strony internetowej firmy ba-trans. Tekst napisany jest fontem Catriel 6pt. Kolor tekstu po lewej stronie pobrany został z logotypu, kolor tekstu po prawej stronie to kolor czerwony ba-trans Por

10 Ryc Wizytówka firmowa, awers i rewers, format 50x90 mm (skala 1:1) Papier firmowy stanowi bazę do tworzenia dokumentów firmowych. Jest jednym z podstawowych elementów identyfikacji wizualnej firmy. Podstawowe elementy, które powinny być zawarte na papierze firmowym to: logo i dane teleadresowe. Na papierze firmy ba-trans o formacie A4, w lewym górnym rogu zostało umieszczone logo w wersji drugiej. W stopce strony znajdują się szczegółowe dane teleadresowe. Tekst w stopce rozbity jest na trzy kolumny, każdą z kolumn wyznacza pionowa kreska. Dane napisane są fontem Catriel 6pt. Lewy margines wynosi 20 mm, górny i dolny 11 mm. Elementy znajdujące się na papierze przylegają do marginesów. 12

11 Ryc Papier firmowy, format A4 (skala 1:1,5) 13

12 Koperta zawarta w pakiecie firmy ba-trans ma format C6/C5 czyli wymiary mm i jest dostosowana do złożenia arkusza A4. Format C6/C5 zawarty jest w Międzynarodowym standardzie ISO 269, który definiuje standardy rozmiarów kopert 12. Na froncie koperty, w lewym górnym rogu, umieszczone są dane teleadresowe firmy napisane fontem Catriel 10pt. Poniżej danych znajduje się logo w wersji drugiej, obrócone w lewo o 90 stopni. Okienko, w którym będą umieszczone dane odbiorcy, znajduje się w prawym, dolnym rogu koperty i ma kształt nawiązujący do kształtu wizytówki posiada dwa zaokrąglone rogi. Marginesy, do których przylegają wymienione elementy, wynoszą: górny, dolny, lewy - 11mm, prawy 20 mm. Tył kopert jest biały, nie zawiera elementów dekoracyjnych. Jedynie po otwarciu klapki z zaokrąglonym rogiem, koperta odsłania swoje czerwone wnętrze. Ryc Koperta firmowa front i tył, format C6/C5 (skala 1:2) 12 Por

13 2. STRONA INTERNETOWA 2.1. Multimedia i Internet Informacja od początku ludzkości odgrywała bardzo ważna rolę. Możliwość komunikowania się, czyli przekazywania informacji, umożliwiła ludziom budowanie kultury. Wydaje się, iż współcześnie znaczenie informacji osiągnęło apogeum. Aktualnie trudno podać coś, co z nią konkuruje i co mogłoby zastąpić jej miejsce. Społeczeństwo ulegające transformacji pod wpływem rosnącej roli informacji, a także wprowadzania do gospodarki wysokich technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych, określone jest wieloma terminami. Jednym z najczęściej używanych nazw jest: społeczeństwo informacyjne. Informacja zyskuje coraz większe znaczenie ekonomiczne w zestawieniu z innymi dobrami materialnymi, jak żywność i wyroby przemysłowe. W perspektywie rozwoju nowo powstającego społeczeństwa globalnej informacji owa głęboka zmiana implikuje inne niż dotąd postrzeganie wiedzy. Ujmuje się ją zatem w kategorii bogactwa, którego odpowiednikiem w społeczeństwach agrarnym i przemysłowym były ziemia i kapitał 13. W związku z powyższym bardzo ważnym aspektem jest dostęp do informacji. Prawo, w większości krajów, gwarantuje obywatelom dostęp do informacji i rzeczywiście media są obecnie coraz łatwiej dostępne To z kolei zrodziło problem natłok różnorodnych informacji spowodował tzw. szum informacyjny czy też smog informacyjny. Ludzie bombardowani są ze wszech stron komunikatami o bardzo zróżnicowanej treści i jakości. Współczesny człowiek musi nauczyć się filtrować informacje. Z drugiej strony, specjaliści od reklamy stają przed pytaniem: jak przebić się w gąszczu informacji? Jak dotrzeć do odbiorcy? Współcześnie do przekazu informacji, wykorzystuje się multimedia czyli media, które łączą różne formy przekazu danych np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo. Komunikacja odbywa się bardzo często z wykorzystaniem Internetu, czyli ogólnoświatowej sieci komputerowej. Jeżeli nie ma cię w Internecie to znaczy, że nie istniejesz ta myśl robi dużą furorę w przeciągu ostatnich lat. Internet stał się potężnym medium wykorzystywanym w różnych dziedzinach życia, w tym stanowi ważne narzędzie dla reklamy. Wykorzystując globalną sieć firmy budują swój wizerunek, nazywany 13 Wąsiński A., Społeczeństwo Informacyjne - wyzwanie dla pedagogiki mediów, OSBRSW, Poznań 2003, s

14 e-wizerunkiem. E-wizerunek polega na budowaniu dobrej reputacji firmy poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi internetowych. Najbardziej skutecznym sposobem kreowania wizerunku w sieci jest strona internetowa. Według badań przeprowadzonych przez Agencję Interaktywną Centrum Nowej Technologii 60 % użytkowników sieci ocenia przedsiębiorstwa przez pryzmat ich witryn www 14. Firma ba-trans chcą zbudować swój e-wizerunek zleciła zaprojektowanie i opublikowanie swojej strony internetowej. Zgodnie z podstawowymi założeniami, strona internetowa musi być spójna pod względem graficznym z pakietem firmowym Założenia i wireframe Prototypowanie jest ważnym elementem projektowania ( ).Metoda ta polega na opracowaniu prototypu (ang. prototype, mockup) planowanego systemu lub jego części i przedstawianiu jego kolejnych wersji do regularnej oceny przez docelowych użytkowników 15. Jak twierdzą autorzy książki pt. Projektowanie stron www. Użyteczność w praktyce: Prototypowanie to: oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, jedność celów, sposób na wykrycie wielu błędów 16. Prototypowanie to planowanie, które ma na celu usprawnienie procesu konstruowania strony internetowej. Istnieją różne rodzaje prototypów. Jednym z nich jest wykonanie makiety zwanej inaczej wireframe. Makiety to szkice stron i interfejsów, zawierające układ i architekturę informacji 17. Przed wykonaniem makiety należy zebrać informacje od klienta. Etap ten polega na kontakcie lub spotkaniu twarzą w twarz z klientem i poznaniu jego wymagań dotyczących projektu. Kolejny etapem projektowania jest implementacja czyli wykorzystanie w tworzeniu makiety informacji, które pozyskaliśmy od klienta 18. Wireframe można wykonać na kartce papieru, lub programie komputerowym: Photoshop, Kasperski M., Boguska-Torbicz A., Projektowanie stron www. Użyteczność w praktyce, Helion, Gliwice 2008, s Tamże, s Por. Beaird J., Artystyczne projektowanie stron internetowych, Power Net, Lublin 2007, s

15 Illustrator czy PowerPoint. Istnieją też narzędzia przeznaczone stricte do wykonywania wireframe, np. Microsoft Visio, Axure, Pencil Project. Wireframe strony firmy ba-trans powstał w programie Adobe Photoshop. Podstawowe elementy strony to: logo, nawigacja, treść i stopka informacyjna. Elementy ujęte na stronie to także ikony umożliwiające zmienienie wersji językowej oraz grafika umieszczona pod menu. W lewym górnym rogu znajduje się logo firmy ba-trans w wersji podstawowej. Blok dotyczący identyfikacji wizualnej powinien znajdować się na górze każdej strony witryny i zawierać logo lub nazwę firmy. Zwiększa on rozpoznawalność marki i informuje użytkowników, że strony, które przeglądają, są częścią jednej witryny 19. Obok logo, w prawym górnym rogu umieszczone są grafiki pozwalające zmienić język, w jakim wyświetla się tekst na stronie. Pod logo umieszczona jest nawigacja pionowa. Blok nawigacyjny umieszczony jest na górze strony, Konieczne jest, aby łatwo można było znaleźć system nawigacji strony i aby było on prosty w użyciu 20. Po prawej strony menu znajduje się grafika nagłówkowa zgodnie z wymaganiami klienta, jej tematyka musi nawiązywać do charakteru działalności firmy. Pod nawigacją znajduje się grafika nie może ona dominować na stronie, jej kolory mają być stonowane. Pod grafiką nagłówkową umieszczony jest tekst. Użytkownik wchodzi na stronę po informacje zawarte w treści jeśli ich szybko nie znajdzie, wyjdzie szybciej niż wszedł. Aby uniknąć takiej sytuacji, tekst na stronie ba-trans jest dobrze widoczny: napisany ciemnym fontem i umieszczony na jasnym tle. Na dole strony znajduje się stopka, zawierająca informacje na temat praw autorskich i roku powstania strony. Oddzielając końcową zawartość strony od dołu okna przeglądarki, stopka wskazuje użytkownikom, że znaleźli się na końcu strony 21. Ważnym elementem strony jest światło czyli przestrzeń na stronie, która nie jest wypełniona tekstem ani ilustracjami. Światło, prowadząc oko użytkownika po stronie, sprawia, że projekt oddycha, ale także pomaga stworzyć równowagę i jedność ( ) Tamże, s Tamże. 21 Tamze, s Tamże. 17

16 Ryc Wireframe strony firmy ba-trans 2.3. Layout strony głównej witryny Termin layout ma kilka znaczeń. W niniejszej pracy layout rozumiany jest jako szata graficzna publikacji, w skład, której wchodzi rozplanowanie elementów, krój pisma, kolorystyka, układ nagłówka i stopki 23. Layout strony internetowej firmy ba-trans powstał na podstawie wireframe. Kolory dominujące na stronie to czerwony, szary i biały. W topie strony znajduje się logo w wersji podstawowej i łezka, na której znajdują się: flaga Polski i Wielkiej Brytanii. Kliknięcie na flagę powoduje zmianę wersji językowej. Kolor czerwony został pobrany z logo i wypełnia panel nawigacyjny. Font użyty w menu to Verdana 12 pt. Grafika nagłówkowa została pobrana ze strony za zgodą przedstawicieli firmy. Zdjęcie przedstawiające jadącego tira, zostało poddane fotomontażowi zmienione zostało tło i dodano do niego logo firmy ba-trans. 23 Por

17 Pod menu znajduje się grafika z konturami Europy. Motyw ten nawiązuje do charakteru działalności firmy. Obok mapy znajduje się tekst napisany fontem Verdana o rozmiarze 11px. W fazie projektu szkic strony głównej został wypełniony tekstem Lorem Ipsum, po to, aby zademonstrować rozłożenie tekstu na stronie internetowej. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym, jako przykładowy wypełniacz w różnego typu publikacjach. Właściwa wersja strony głównej będzie zawierała informacje na temat działalności firmy. Tło strony wypełnione jest kolorem szarym o kodzie szesnastkowym (HEX) #dcd9d9. Kod szesnastkowy koloru zapisany jest za pomocą znaku # i sześciu liter gdzie dwa pierwsze znaki reprezentują kolor czerwony, dwa środkowe kolor zielony, a pozostałe kolor niebieski. Model odwzorowywania kolorów, który powstał na potrzeby technologii komputerowej, został określony jako RGB to akronim od Red, Green, Blue, czyli podstawowych kolorów, które zostały użyte do mieszania w celu uzyskania pełnej gamy kolorystycznej 24. Witryna internetowa ba-trans, oprócz strony głównej, będzie zawierała pięć podstron o tytułach: Oferta, Tabor, Galeria, Certyfikaty i Kontakt. Elementy niezmienne na wszystkich podstronach to: top strony z logo i flagami, panel nawigacyjny, grafika nagłówkowa i grafika z mapą pod menu. Na poszczególnych podstronach zmieniał się będzie jedynie tekst. W zakładkach Galeria i Certfikaty zostanie on uzupełniony odpowiednią grafiką. Poszczególne podstrony mają na celu: zaprezentowanie pełnego zakresu świadczonych usług; wskazanie taboru, jakim dysponuje firma; wymienienie posiadanych certyfikatów; podanie danych teleadresowych. 24 Kasperski M., Boguska-Torbicz A., Projektowanie stron, s

18 Ryc Layout strony startowej, witryny internetowej firmy ba-trans 2.4. Narzędzia pracy Wireframe i layout witryny ba-trans oraz pakiet firmowy powstały w programie Adobe Photoshop CS5. Photoshop daje użytkownikowi możliwość tworzenia profesjonalnych i niezwykle efektownych projektów, składających się z niemalże nieograniczonej ilości warstw, masek, grafik w wysokiej rozdzielczości, zgrabnie łączonych ze sobą za pośrednictwem szerokiej gamy filtrów i efektów 25. Photoshop to program do tworzenia grafiki rastrowej, czyli takiej w której obraz prezentowany jest za pomocą pionowopoziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli najmniejszych, jednolitych elementów wyświetlanego obrazu. Logo firmy ba-trans powstało w programie Corel Draw X4 przeznaczonym to tworzenia grafiki wektorowej, czyli takiej w której obrazy tworzone są za pomocą figur geometrycznych a nie pikseli. Grafika wektorowa nie zależy od rozdzielczości, można ją skalować w sposób bezstratny

19 Projekt graficzny witryny został pocięty w programie Photoshop, a następnie strona została zakodowana w języku XHTML i CSS przy użyciu programu Adobe Dreamweaver CS5. XHTML jest aktualnie najczęściej używanym językiem służącym do tworzenia stron WWW. Oba języki są bardzo podobne do siebie, często oba określa się wciąż słowem HTML. Język XHTML to po prostu nowsza, zalecana wersja języka HTML. Kod strony startowej ba-trans znajduje się poniżej. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>ba-trans</title> <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body class="ba-trans"> <div id="container"> <div id="header"> <div id="lan"> <a href="#"><img src="images/pl.png" alt="" /></a><a href="#"><img src="images/eng.png" alt="" /></a> </div> </div> <div id="sidebar1"> <div id="menug"> <ul class="menu"> <li class="menu"><a href="#"><img src="images/arrow.png" style="padding-right:10px" alt="" />O FIRMIE</a></li> <li class="menu"><a href="#"><img src="images/arrow.png" style="padding-right:10px" alt="" />OFERTA</a></li> <li class="menu"><a href="#"><img src="images/arrow.png" style="padding-right:10px" alt="" />TABOR</a></li> <li class="menu"><a href="#"><img src="images/arrow.png" style="padding-right:10px" alt="" />GALERIA</a></li> <li class="menu"><a href="#"><img src="images/arrow.png" style="padding-right:10px" alt="" />CERTYFIKATY</a></li> <li class="menu"><a href="#"><img src="images/arrow.png" style="padding-right:10px" alt="" />KONTAKT</a></li></ul></div> <!-- end #sidebar1 --></div> <div id="maincontent"> <div id="foto"> </div> 21

20 <div id="text">lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vitae libero nunc, tempusnunc volutpat aliquam tellus dui non nonummy consequat. Aliquam auctor tortor id nunc. Nulla pellentesque leo. Pellentesque molestie tincidunt. Praesent at ipsum.duis a ante ipsum dolor dictum wisi placerat at, ligula. Mauris vel neque odio ac erat.sed malesuada fames ac libero Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu pretium quis, sem. <br><br><br><br> </div> </div> <br class="clearfloat" /> <div id="footer"> <p>wszelkie prawa zastrzeżone! ba-trans 2011 </p> </div> </div> </body> </html> Powyżej ukazany zarys struktury właściwej części kodu tzn. body. Sekcjom tzw. divom nadawane są znaczniki id, dzięki czemu są one potem odpowiednio opisywane przez przeglądarkę za pomocą CSS czyli kaskadowych arkuszy styli. CSS ( ) to specjalny język opracowany tylko w jednym celu: stworzenie możliwości bardziej elastycznego zarządzania sposobem formatowania (wyglądem) elementów znajdujących się w dokumentach elektronicznych 26. CSS nie istnieje samodzielnie lecz w powiązaniu z (X)HTML. HTML jest używany do strukturyzacji treści, natomiast CSS jest używany do formatowania tej treści. Kod CSS strony startowej ba-trans prezentowany jest "utf-8"; body { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background: #dcd9d9; font-size:11px; margin: 0; /* it's good practice to zero the margin and padding of the body element to account for differing browser defaults */ padding: 0; text-align: center; /* this centers the container in IE 5* browsers. The text is then set to the left aligned default in the #container selector */ color: #000000; }.ba-trans #container { width: 780px;/* using 20px less than a full 800px width allows for browser chrome and avoids a horizontal scroll bar */ margin: 0 auto; /* the auto margins (in conjunction with a width) center the page */ text-align: left; /* this overrides the text-align: center on the body element. */

21 }.ba-trans #header { margin: 20px 0 0 0; height:55px; background-image:url(images/logo7.png); background-repeat:no-repeat; /* this padding matches the left alignment of the elements in the divs that appear beneath it. If an image is used in the #header instead of text, you may want to remove the padding. */ }.ba-trans #sidebar1 { float: left; /* since this element is floated, a width must be given */ width: 223px; height:517px; background-image:url(images/menubg3.png); background-repeat:no-repeat; margin-top:30px; }.ba-trans #maincontent { margin: 30px px; /* the left margin on this div element creates the column down the left side of the page - no matter how much content the sidebar1 div contains, the column space will remain. You can remove this margin if you want the #maincontent div's text to fill the #sidebar1 space when the content in #sidebar1 ends. */ padding: 0px; /* remember that padding is the space inside the div box and margin is the space outside the div box */ }.ba-trans #footer { padding: 20px 0 0 0; font-size:10px; color:#999; text-align:right;/* this padding matches the left alignment of the elements in the divs that appear above it. */ }.ba-trans #footer p { margin: 0; /* zeroing the margins of the first element in the footer will avoid the possibility of margin collapse - a space between divs */ padding: 0px; /* padding on this element will create space, just as the the margin would have, without the margin collapse issue */ }.fltrt { /* this class can be used to float an element right in your page. The floated element must precede the element it should be next to on the page. */ float: right; margin-left: 8px; }.fltlft { /* this class can be used to float an element left in your page */ float: left; margin-right: 8px; } 23

22 .clearfloat { /* this class should be placed on a div or break element and should be the final element before the close of a container that should fully contain a float */ clear:both; height:0; font-size: 1px; line-height: 0px; } img {border:0;} #menug {padding:40px; font-size:12px; color:#fff;} #menug li.menu a { background-color:#ec0a0a; background-repeat: no-repeat; color: #fff; display: block; text-decoration: none; border-bottom: solid 1px #fff; } #menug li.menu a:hover { background-color:#f66; background-repeat: no-repeat; color: #fff; display: block; text-decoration: none; border-bottom: solid 1px #fff; } #menug ul.menu { line-height:25px; list-style: none outside none; margin: 0; padding: 0; } #logo{ width:670px;float: left; } #lan {width:90px;float:right; padding-top:5px;} #foto{ background-image:url(images/foto2.png); width:557; height:232px; backgroundrepeat:no-repeat; }#text{background-image:url(images/bg.png); width:557; background-repeat:no-repeat; padding:55px 60px 60px 60px ; line-height:16px;} Do zmiany poszczególnych elementów zdefiniowanych w języku HTML użyte zostały selektory CSS. Do body został przypisany selektor elementu - najważniejszy i zarazem najprostszy sposób nadania stylu dokumentom. Inne selektory użyte w skrypcie to: selektory klas (przed selektorem klas wstawiona jest kropka) i selektory identyfikatorów 24

23 (selektory te są poprzedzone znakiem #). Zarówno klasę jak i identyfikator tworzy się poprzez nadanie mu nazwy, a następnie stosuje się go, dodając do kodu (X)HTML. Podstawowa różnica między klasą, a identyfikatorem jest taka, że identyfikator może być przypisany tylko do jednego znacznika (X)HTML, tylko raz na stronie, a klasa pozwala zastosować takie samo formatowanie do różnych elementów znajdujących się na stronie. W kodzie użyta została również pseudoklasa a:hover, która działa wtedy gdy użytkownik najedzie kursorem na element Publikacja strony w Internecie Kolejnym etapem w pracy nad witryną, po wykonaniu wiraframe, layout, pocięciu i zakodowaniu jest: zredagowanie tekstów, zeskanowanie posiadanych przez firmę certyfikatów oraz wybranie zdjęć do galerii. Gotowe materiały należy umieścić na właściwych podstronach. Kiedy wszystkie elementy będą gotowe strona zostanie opublikowana w Internecie. Aby było to możliwe należy wykupić domenę. Domena to unikalna nazwa (adres) w Internecie, pod którą można umieścić serwis WWW 27. Dobrze dobrana domena powinna pasować do profilu strony WWW oraz działalności przedsiębiorstwa 28. Wnioski z badań, przeprowadzonych przez portal 2be.pl, nad najpopularniejszymi polskimi domenami brzmią: ( ) idealna domena internetowa jest krótka, nie zawiera niepotrzebnych znaków i ma końcówkę.pl 29. Po konsultacjach z reprezentantami firmy ba-trans wybór padł na domenę Wybrana domena nie jest zajęta, w Internecie istnieje tylko batrans.com strona włoskiej firmy transportowej. Na rynku istnieje wiele firmy, które sprzedają domeny przez co wybór najkorzystniejszej oferty jest czasochłonny. Duże firmy takie jak Home.pl czy Nazwa.pl oferują rejestrację domeny nawet za 0zł. Należy jednak zwrócić uwagę na cenę odnowienia domeny w następnym roku, jeśli planujemy utrzymać witrynę dłużej niż rok. Firma ba-trans planuje utrzymać domenę przez wiele lat w związku, z czym istotnym czynnikiem decydującym o wyborze domeny była cena odnowienia domeny. Ww. firmy pobierają opłatę w wysokości ok. 100zł natomiast inne, mniej rozreklamowane firmy Por

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA KOMPUTEROWA PRACA KOŃCOWA Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Principles of Beautiful Web Design by Jason Beaird Tłumaczenie: Maciej Reszotnik ISBN: 978-83-246-3590-0 Helion S.A. 2012. Authorized Polish translation of the English edition of The

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Wprowadzenie 4 System a wartości marki 5 Część I: Podstawowe elementy współtworzące SIW Podstawowe elementy współtworzące SIW 1 Elka Czym jest Elka? 8 Jak jej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo