systemd: wymyślmy jeszcze jedno koło

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemd: wymyślmy jeszcze jedno koło"

Transkrypt

1 systemd: wymyślmy jeszcze jedno koło Zimowisko TLUG 2011 Tomasz Torcz

2 Rozdzielnik co to jest init? jaką ma rolę? dlaczego systemd?

3 SystemV init PID 1 /etc/inittab sysinit: initdefault:

4 Mamo, skąd się biorą procesy? - boot - cron, at - inetd - D-Bus activation

5 Autorzy systemd% git log --format=%an sort -u wc -l 47 >10 commitów: Michael Biebl, Kay Sievers, Lennart Pöttering Pomysły: reszta świata

6 Usługi to nie wszystko usługi gniazda punkty mountowania pliki, katalogi upływ czasu urządzenia, cele

7 Ale my już mamy koło!

8 Ale my już mamy koło! /etc/init.d/* /etc/fstab /etc/init/* kernel command line (emergency, single itp.)

9 Usługi zależności (implicit) restartowanie demonizacja limity i kontrola (CPU, I/O, mem)

10 Usługi - kontrola WorkingDirectory= RootDirectory= User= Group= SupplementaryGroups= Nice= OOMScoreAdjust= IOSchedulingClass= IOSchedulingPriority= CPUSchedulingPolicy= CPUSchedulingPriority= CPUSchedulingResetOnFork= CPUAffinity= UMask= Environment= EnvironmentFile= StandardInput= StandardOutput= StandardError= TTYPath= SyslogIdentifer= SyslogFacility= SyslogLevel= SyslogLevelPrefix= TimerSlackNSec= LimitCPU= LimitFSIZE= LimitDATA= LimitSTACK= LimitCORE= LimitRSS= LimitNOFILE= LimitAS= LimitNPROC= LimitMEMLOCK= LimitLOCKS= LimitSIGPENDING= LimitMSGQUEUE= LimitNICE= LimitRTPRIO= LimitRTTIME= PAMName= TCPWrapName= Capabilities= SecureBits= CapabilityBoundingSetDrop= ControlGroup= ReadWriteDirectories= ReadOnlyDirectories= InaccessibleDirectories= PrivateTmp= MountFlags=

11 Usługi - kontrola WorkingDirectory= RootDirectory= User= Group= SupplementaryGroups= Nice= OOMScoreAdjust= IOSchedulingClass= IOSchedulingPriority= CPUSchedulingPolicy= CPUSchedulingPriority= CPUSchedulingResetOnFork= CPUAffinity= UMask= Environment= EnvironmentFile= StandardInput= StandardOutput= StandardError= TTYPath= SyslogIdentifer= SyslogFacility= SyslogLevel= SyslogLevelPrefix= TimerSlackNSec= LimitCPU= LimitFSIZE= LimitDATA= LimitSTACK= LimitCORE= LimitRSS= LimitNOFILE= LimitAS= LimitNPROC= LimitMEMLOCK= LimitLOCKS= LimitSIGPENDING= LimitMSGQUEUE= LimitNICE= LimitRTPRIO= LimitRTTIME= PAMName= TCPWrapName= Capabilities= SecureBits= CapabilityBoundingSetDrop= ControlGroup= ReadWriteDirectories= ReadOnlyDirectories= InaccessibleDirectories= PrivateTmp= MountFlags=

12 Usługi - kontrola WorkingDirectory= RootDirectory= User= Group= SupplementaryGroups= Nice= OOMScoreAdjust= IOSchedulingClass= IOSchedulingPriority= CPUSchedulingPolicy= CPUSchedulingPriority= CPUSchedulingResetOnFork= CPUAffinity= UMask= Environment= EnvironmentFile= StandardInput= StandardOutput= StandardError= TTYPath= SyslogIdentifer= SyslogFacility= SyslogLevel= SyslogLevelPrefix= TimerSlackNSec= LimitCPU= LimitFSIZE= LimitDATA= LimitSTACK= LimitCORE= LimitRSS= LimitNOFILE= LimitAS= LimitNPROC= LimitMEMLOCK= LimitLOCKS= LimitSIGPENDING= LimitMSGQUEUE= LimitNICE= LimitRTPRIO= LimitRTTIME= PAMName= TCPWrapName= Capabilities= SecureBits= CapabilityBoundingSetDrop= ControlGroup= ReadWriteDirectories= ReadOnlyDirectories= InaccessibleDirectories= PrivateTmp= MountFlags=

13 Usługi - kontrola WorkingDirectory= RootDirectory= User= Group= SupplementaryGroups= Nice= OOMScoreAdjust= IOSchedulingClass= IOSchedulingPriority= CPUSchedulingPolicy= CPUSchedulingPriority= CPUSchedulingResetOnFork= CPUAffinity= UMask= Environment= EnvironmentFile= StandardInput= StandardOutput= StandardError= TTYPath= SyslogIdentifer= SyslogFacility= SyslogLevel= SyslogLevelPrefix= TimerSlackNSec= LimitCPU= LimitFSIZE= LimitDATA= LimitSTACK= LimitCORE= LimitRSS= LimitNOFILE= LimitAS= LimitNPROC= LimitMEMLOCK= LimitLOCKS= LimitSIGPENDING= LimitMSGQUEUE= LimitNICE= LimitRTPRIO= LimitRTTIME= PAMName= TCPWrapName= Capabilities= SecureBits= CapabilityBoundingSetDrop= ControlGroup= ReadWriteDirectories= ReadOnlyDirectories= InaccessibleDirectories= PrivateTmp= MountFlags=

14 Usługi - kontrola WorkingDirectory= RootDirectory= User= Group= SupplementaryGroups= Nice= OOMScoreAdjust= IOSchedulingClass= IOSchedulingPriority= CPUSchedulingPolicy= CPUSchedulingPriority= CPUSchedulingResetOnFork= CPUAffinity= UMask= Environment= EnvironmentFile= StandardInput= StandardOutput= StandardError= TTYPath= SyslogIdentifer= SyslogFacility= SyslogLevel= SyslogLevelPrefix= TimerSlackNSec= LimitCPU= LimitFSIZE= LimitDATA= LimitSTACK= LimitCORE= LimitRSS= LimitNOFILE= LimitAS= LimitNPROC= LimitMEMLOCK= LimitLOCKS= LimitSIGPENDING= LimitMSGQUEUE= LimitNICE= LimitRTPRIO= LimitRTTIME= PAMName= TCPWrapName= Capabilities= SecureBits= CapabilityBoundingSetDrop= ControlGroup= ReadWriteDirectories= ReadOnlyDirectories= InaccessibleDirectories= PrivateTmp= MountFlags=

15 Usługi - kontrola man systemd.exec man systemd.unit man systemd.service

16 Usługi - sysvinit #!/bin/bash # # ladvd Startup script for the [cefn]dp/lldp sender # # chkconfig: # description: ladvd uses [cefn]dp / lldp frames to inform switches \ # about connected hosts, which simplifies ethernet \ # switch management. # processname: ladvd # pidfile: /var/run/ladvd.pid # ### BEGIN INIT INFO # Provides: ladvd # Required-Start: $local_fs $network # Required-Stop: $local_fs $network # Short-Description: start and stop cdp/lldp sender # Description: ladvd uses [cefn]dp / lldp frames to inform switches # about connected hosts, which simplifies ethernet # switch management. ### END INIT INFO # Source function library.. /etc/rc.d/init.d/functions [ -f /etc/sysconfig/network ] &&. /etc/sysconfig/network [ "${NETWORKING}" = "yes" ] exit 0 [ -r /etc/sysconfig/ladvd ] &&. /etc/sysconfig/ladvd start() { [ -z "$ARGS" ] && exit 6 } echo -n $"Starting ladvd: " [! -d "/var/run/ladvd" ] && mkdir /var/run/ladvd && chown ladvd.ladvd /var/run/ladvd daemon /usr/sbin/ladvd $ARGS $LADVDARGS RETVAL=$? echo [ $RETVAL = 0 ] && touch /var/lock/subsys/ladvd return $RETVAL stop() { echo -n $"Shutting down ladvd: " killproc ladvd RETVAL=$? rm -f /var/lock/subsys/ladvd echo return $RETVAL } [ -f /usr/sbin/ladvd ] exit 0 # See how we were called. case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; force-reload restart reload) stop start ;; try-restart condrestart) [ -e /var/lock/subsys/ladvd ] && (stop; start) ;; status) status ladvd RETVAL=$? ;; *) echo $"Usage: $0 {start stop status restart reload condrestart}" exit 3 esac exit $RETVAL

17 Usługi - sysvinit #!/bin/bash # # ladvd Startup script for the [cefn]dp/lldp sender # # chkconfig: # description: ladvd uses [cefn]dp / lldp frames to inform switches \ # about connected hosts, which simplifies ethernet \ # switch management. # processname: ladvd # pidfile: /var/run/ladvd.pid # ### BEGIN INIT INFO # Provides: ladvd # Required-Start: $local_fs $network # Required-Stop: $local_fs $network # Short-Description: start and stop cdp/lldp sender # Description: ladvd uses [cefn]dp / lldp frames to inform switches # about connected hosts, which simplifies ethernet # switch management. ### END INIT INFO

18 Usługi - sysvinit [ -r /etc/sysconfig/ladvd ] &&. /etc/sysconfig/ladvd start() { [ -z "$ARGS" ] && exit 6 echo -n $"Starting ladvd: " [! -d "/var/run/ladvd" ] && mkdir /var/run/ladvd && chown ladvd.ladvd /var/run/ladvd daemon /usr/sbin/ladvd $ARGS $LADVDARGS RETVAL=$? echo [ $RETVAL = 0 ] && touch /var/lock/subsys/ladvd return $RETVAL } stop() { echo -n $"Shutting down ladvd: " killproc ladvd RETVAL=$? rm -f /var/lock/subsys/ladvd echo return $RETVAL } [ -f /usr/sbin/ladvd ] exit 0

19 Usługi - sysvinit # See how we were called. case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; force-reload restart reload) stop start ;; try-restart condrestart) [ -e /var/lock/subsys/ladvd ] && (stop; start) ;; status) status ladvd RETVAL=$? ;; *) echo $"Usage: $0 {start stop status restart reload condrestart}" exit 3 esac exit $RETVAL

20 Usługi - systemd [Unit] Description=uses [cefn]dp / lldp frames to inform switches about connected hosts [Service] EnvironmentFile=/etc/sysconfig/ladvd ExecStart=/usr/sbin/ladvd -a -f $LADVD_OPTIONS PIDFile=/var/run/ladvd.pid StandardOutput=syslog

21 Usługi - pilnowanie systemctl status (DEMO)

22 Gniazda kompatybilność (x)inetd niezrywalne połączenia przykład: syslog pełna kontrola

23 Gniazda - kontrola BindIPv6Only= Backlog= BindToDevice= SocketMode= MaxConnections= KeepAlive= Priority= ReceiveBuffer= SendBuffer= IPTOS= IPTTL= Mark= PipeSize= FreeBind= TCPCongestion=

24 Gniazda (DEMO)

25 Gniazda vsftpd.socket [Unit] Description=vsftpd incoming socket [Socket] ListenStream=21 Accept=yes [Install] WantedBy=multi-user.target

26 Gniazda [Unit] Description=vsftpd instance service [Service] Type=simple ExecStart=-/usr/sbin/vsftpd StandardInput=socket

27 Urządzenia współpraca z udev start aplikacji zależny od sprzętu

28 Urządzenia 99-hdapsd.rules # cat /etc/udev/rules.d/99-hdapsd.rules SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="sd[ab]", ATTRS{removable}=="0", TAG="systemd", (DEMO)

29 Urządzenia [Unit] Description=%I shock protection daemon [Service] EnvironmentFile=/etc/sysconfig/hdapsd StandardOutput=syslog SyslogIdentifier=%p(%I) Nice=-5 ExecStart=/usr/sbin/hdapsd -d %I $HDAPSD_OPTIONS (DEMO)

30 Timery cykliczne czynności: czyszczenie raportowanie w przyszłości cron

31 Timery rrd_hddtemp.timer [Timer] OnBootSec=3m OnUnitActiveSec=5m [Install] WantedBy=multi-user.target

32 Timery rrd_hddtemp.service [Service] ExecStart=/root/bin/rrd_hddtemp.pl Type=oneshot StandardError=syslog

33 Wymagania jądro devtmpfs D-Bus udev 151

34 Podsumowując lepsza kontrola restarty, limity OnFailure= pilnowanie zależności mniej kodu: demonizowanie, sockety

35 Podsumowując 2 zintegrowanie usług dystrybucyjnych (random seed, clock, API mounts) ujednolicenie skryptów startowych szybki start, zintegrowany readahead

36 avahi-daemon.socket [Unit] Description=Avahi mdns/dns-sd Stack Activation Socket [Socket] ListenStream=/var/run/avahi-daemon/socket [Install] WantedBy=sockets.target

37 avahi-daemon.service [Unit] Description=Avahi mdns/dns-sd Stack Requires=avahi-daemon.socket After=syslog.target [Service] Type=dbus BusName=org.freedesktop.Avahi ExecStart=/usr/sbin/avahi-daemon -s ExecReload=/usr/sbin/avahi-daemon -r NotifyAccess=main [Install] WantedBy=multi-user.target Also=avahi-daemon.socket

38 systemctl status # systemctl status avahi-daemon.service avahi-daemon.service - Avahi mdns/dns-sd Stack Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service) Active: active (running) since [Sat, 18 Sep :32: ; 16h ago] Main PID: 3300 (avahi-daemon) Status: "Server startup complete. Host name is dhartha.local. Local service cookie is " CGroup: name=systemd:/systemd-1/avahi-daemon.service 3300 avahi-daemon: running [dhartha.local] 3305 avahi-daemon: chroot helper

39 systemctl status # systemctl status avahi-daemon.service avahi-daemon.service - Avahi mdns/dns-sd Stack Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service) Active: active (running) since [Sat, 18 Sep :32: ; 16h ago] Main PID: 3300 (avahi-daemon) Status: "Server startup complete. Host name is dhartha.local. Local service cookie is " CGroup: name=systemd:/systemd-1/avahi-daemon.service 3300 avahi-daemon: running [dhartha.local] 3305 avahi-daemon: chroot helper

40 status mount # systemctl status boot.mount boot.mount - /boot Loaded: loaded Active: active (mounted) since [Sat, 18 Sep :32: ; 16h ago] Where: /boot CGroup: name=systemd:/systemd-1/boot.mount

41 systemd: wymyślmy jeszcze jedno koło Zimowisko TLUG 2011 Tomasz Torcz

42 systemctl -t URL Strona: Dokumentacja: Definicje jednostek: https://fedoraproject.org/wiki/user:johannbg/qa/systemd/compatability

43

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami 1 Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2013/2014) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/ssk-admin[4].pdf Program wykładu 2 Program

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemu Unix

Wstęp do systemu Unix Wstęp do systemu Unix Norbert Jankowski Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika www.is.umk.pl/~norbert/unix NJ/Unix (KIS) Wstęp do systemu Unix 1 / 164 1 Unix i inne systemy 2 Unix

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki.

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki. System operacyjny Unix/Linux Wykład 5 Zarzadzanie systemem GNU/Linux Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Autormatyki Akademia Górniczo-Hutnicza May 22, 2010 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

MMnet1000 System Linux. Przewodnik UŜytkownika. Wersja 20090601. Many ideas one solution

MMnet1000 System Linux. Przewodnik UŜytkownika. Wersja 20090601. Many ideas one solution MMnet1000 System Linux Wersja 20090601 Przewodnik UŜytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

MC-420 MODECOM. user s manual. wireless router ADSL

MC-420 MODECOM. user s manual. wireless router ADSL MC-420 wireless router ADSL user s manual MODECOM Contents 1. Introduction 3 1.1 Introduction 3 1.2 Product Features 4 2. Hardware Installation 6 2.1 System Requirements 6 2.2 Package Contents 6 2.3 Front

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux

Administracja systemem Linux Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Regularne Uruchamianie Programów cron Administracja

Bardziej szczegółowo

Linux w CPD (Centrach Przetwarzania Danych)

Linux w CPD (Centrach Przetwarzania Danych) Linux w CPD (Centrach Przetwarzania Danych) wyłącznie przydatny czy wręcz niedościgniony? Piotr Szewczuk konsultant Novell Sp. z o.o. PSzewczuk@Novell.PL Linux Definicja http://pl.wikipedia.org/wiki/linux

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual ver.1.0 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 1. FOREWORD INFORMATION.....5 1.1. Network recorder s technical data... 5

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual ver.1.0 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 1. FOREWORD INFORMATION.....5 1.1. Network recorder s technical data... 5

Bardziej szczegółowo

Postfix Main - plik konfiguracyjny

Postfix Main - plik konfiguracyjny Postfix Main - plik konfiguracyjny Położenie: /etc/postfix/main.cf Imagine Studio 2005, http://mygentoo.tk # Global Postfix configuration file. This file lists only a subset of all 300+ parameters. See

Bardziej szczegółowo

BF210 Linuksowy ARMputer z procesorem AT91RM9200. Instrukcja obsługi

BF210 Linuksowy ARMputer z procesorem AT91RM9200. Instrukcja obsługi BF210 Linuksowy ARMputer z procesorem AT91RM9200 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Oprogramowanie...5 3. Opis złącz zestawu BF-210...6 4. Uruchomienie oraz podłączenie ARMputera...7

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 4 Instalacja serwera bazy danych Oracle 10g na komputerach z procesorami 32-bitowymi obsługiwanych przez system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA3104

User s manual NDR-BA3104 User s manual NDR-BA3104 NDR-BA3104 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9. Witam! W skrócie 6. Zawartość CD 10. Recenzja NETASQ NA-F60 12. Recenzja Panda Internet Security 2007 13

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9. Witam! W skrócie 6. Zawartość CD 10. Recenzja NETASQ NA-F60 12. Recenzja Panda Internet Security 2007 13 hakin9 Witam! Jako że redagujemy pismo, dotyczące bezpieczeństwa IT, często bywamy na konferencjach poświęconych temu tematowi. Zaciekawiła nas jedna z nich, a mianowicie konferencja o piractwie komputerowym,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Agenda Potrzeba ochrona danych i charakterystyki bezpieczeństwa Sposoby zabezpieczenia danych Rodzaje kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com 1 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Postfix... 3 1.2 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo