Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)"

Transkrypt

1 Zbiorniki Weho Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

2 Informacje ogólne WH Pipe Poland należy do fińskiej Grupy WH Pipe, jednego z czołowych producentów rur i systemów do wodociągów i kanalizacji. W obszarze zastosowań produkowanych systemów znajdują się także aplikacje przemysłowe technologiczne i specjalistyczne. Jednym z charakterystycznych wyrobów firmy są polietylenowe zbiorniki Weho wyróżniające się wysoką jakością, uniwersalnością oraz szerokim zakresem pojemności. Oferta obejmuje zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od 000mm do 000mm i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Zbiorniki oferowane są w sztywnościach obwodowych od SN do SN8 (wg PN-EN ISO 999), co daje możliwość dostosowania konstrukcji zbiornika do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfiki projektu. Elementami wyróżniającymi zbiorniki Weho spośród zbiorników dostępnych na rynku jest budowa ściany na bazie dwuwarstwowej rury Weholite, unikatowa konstrukcja dekli oraz możliwość wykonania według indywidualnego projektu. Bezciśnieniowe zbiorniki Weho można stosować jako zbiorniki podziemne i naziemne oraz jako częściowo zagłębione. Zalety zbiorników Weho 00% szczelność (połączenia spawane) Długookresowa trwałość Całkowita odporność na korozję Podwyższona niezawodność (podwójna ścianka) Szeroki zakres odporności chemicznej Pełna odporność na promieniowanie UV Niewielki ciężar Łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych Możliwość posadowienia także w trudnych warunkach gruntowowodnych Uniwersalność zastosowań Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami Przeznaczenie zbiorników Weho Zbiorniki Weho przeznaczone są do przechowywania, magazynowania lub retencji: ścieków sanitarnych, komunalnych, ścieków deszczowych, wody pitnej, wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej itp. substancji ciekłych z przemysłu rolno-spożywczego, płynnych odchodów zwierzęcych, agresywnych ścieków przemysłowych, substancji ciekłych wykorzystywanych w biogazowniach, innych substancji płynnych (zawierających związki chemiczne, w zakresie których PEHD zachowuje dobrą odporność chemiczną), Zbiorniki Weho mogą być przeznaczone także do umieszczania w nich armatury i urządzeń technologicznych oraz innego wyposażenia. Zbiorniki mogą stanowić obudowy przepompowni, separatorów, itp. Zbiorniki Weho

3 Rodzaje zbiorników zbiorniki podziemne poziome strefa zasypki strefa obsypki NIE ZAGĘSZCZAĆ zbiorniki częściowo zagłębione poziome zbiorniki naziemne poziome OPIS:. Podłoże (podsypka). Obsypka zasadnicza. Obsypka górna. Zasypka. Grunt rodzimy. Podpory (rozwiązania indywidulane) onstrukcja zbiornika Weho Płaszcz zbiornika jak i powierzchnie czołowe (dennice) posiadają budowę strukturalną typu Weholite. Dennice wykonywane są według unikatowej technologii jako dwupłaszczowe, sferyczne o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na parcie ośrodka gruntowego. Łączenie dennic z płaszczem wykonane jest poprzez potrójny spaw ze specjalnym wzmocnieniem krawędzi zbiornika. Podwójna ścianka zapewnia sztywność, szczelność i odporność na przemarzanie Zbiorniki Weho

4 onstrukcja zbiorników Weho I opcja II opcja lub 00mm 00mm Ht H Lc - średnica zewnętrzna - średnica wewnętrzna Lc - długość całkowita Ht - wysokość komina - średnica wewnętrzna komina H - wysokość zbiornika do rzędnej terenu róćce przyłączeniowe zbiornika mogą być zlokalizowane zarówno w płaszczu zbiornika, dennicach jak i w kominie. Mogą być dostosowane do połączenia z: rurociągami grawitacyjnymi typu PCV, WehoDuo, WehoTripla i Weholite, rurociągami tłocznymi poprzez połączenie kołnierzowe, przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, przyłączami realizowanymi na miejscu poprzez złączki uszczelkowe in-situ. Zbiornik posiada co najmniej jeden komin rewizyjny przykryty polietylenowym włazem lub bez włazu. W przypadku zbiorników montowanych w terenie narażonym na ruch kołowy, stosuje się żeliwny właz oparty na żelbetowej płycie odciążającej. Opcjonalnie zbiorniki mogą być wyposażone w: rurę ssawną z PEHD, umożliwiającą opróżnianie zbiornika bez konieczności dostępu do włazu rewizyjnego, rurę odpowietrzającą montowaną na pokrywie włazu PEHD lub bezpośrednio w korpusie zbiornika, dodatkowe wloty i wyloty, uchwyty, podstawy montażowe i gniazda do mocowania osprzętu, takiego jak sondy pomiaru poziomu cieczy, ruszty napowietrzające, pompy itp. według projektu zamawiającego, stopnie złazowe lub drabinki w kominach rewizyjnych, inne elementy według projektu zamawiającego. Zbiorniki Weho

5 ominy zbiorników Weho ominy włazowe / inspekcyjne zbiorników wykonane są z rur strukturalnych Weholite lub pełnościennych rur WehoPipe dostosowane konstrukcją do głębokości posadowienia i panujących warunków gruntowo-wodnych. ominy mogą być dostarczone jako przyspawane do płaszcza zbiornika lub instalowanie na budowie w gnieździe kielichowym (DN00-800). Średnice kominów (): DN00 - DN800 kominy rewizyjne niewłazowe przeznaczone do inspekcji z poziomu terenu. DN000 lub większe kominy rewizyjne włazowe. ominy włazowe mogą być wyposażone w drabinki złazowe (po uzgodnieniu z zamawiającym istnieje możliwość montażu drabinki w kominie DN800). Standardowo kominy są montowane: a/ centrycznie w osi zbiornika b/ ekscentrycznie stycznie do powierzchni bocznej zbiornika c/ ekscentrycznie z półką spocznikową wystającą poza obrys zbiornika H Zwieńczenia kominów. Zwieńczenia - typ ciężki (z zastosowaniem żelbetowych elementów odciążających) a) 00 b) 00 A-A c) ø00 ø00 dp dp (dc) ø dns 90 dns dns dns A. Zwieńczenia - typ lekki a) b) Pokrywa jest dokręcana dn H H H H ø 90 a A 90 A A A-A ls dn0 A-A dno dn ls lo Zbiorniki Weho

6 Wymiary i pojemności zbiorników Zbiorniki jednoelementowe Typowy zbiornik Weho jest jedno-bryłowy, istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności. Zbiorniki dostarczane jako gotowe w jednym elemencie oferowane są w zakresie od m do 90m (większe pojemności według indywidualnych ustaleń, transportem specjalnym). Maksymalna długość dostarczanych zbiorników wynika jedynie z ograniczeń transportowych. Standardowy zakres zbiorników jednoelementowych: max V=Vn Lc Lc Lc Lc Lc Lc Lc Lc Lc Lc m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Lc - długość całkowita zbiornika jest wartością przybliżoną, rzeczywisty wymiar może się różnić od podanego ze względów technologicznych, przy zachowaniu delarowanej pojemności Zbiorniki wielkopojemnościowe Zbiorniki wielkopojemnościowe dostarczane są w elementach przygotowanych do połączenia na budowie metodą spawania ekstruzyjnego. W efekcie uzyskuje się jednorodne monolityczne konstrukcje pozbawione połączeń mechanicznych, zapewniające maksymalną szczelność i niezawodność. Takie rozwiązanie oferuje możliwość uzyskania pojemności kilku tysięcy metrów przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego terenu. Możliwe układy zbiorników: pojedynczy liniowy, baterie zbiorników równoległych, baterie zbiorników szeregowych, zbiorniki w układach specjalnych. Zbiorniki Weho

7 Montaż Zbiorników Weho Zagęszczenie gruntu Grunt do posadowienia należy zagęszczać warstwami -0cm do klasy W (Wysoka) w zależności od rodzaju gruntu obsypki. Zagęszczenie gruntu powinno się wahać w przedziale od 9 do 00 % SPD (Standardowa Metoda Proctora). Głębokość posadowienia zbiornika W przypadku gdy nie występują wody gruntowe (grunty suche), nie istnieją specjalne ograniczenia w głębokości posadowienia zbiornika (nawet do m przykrycia gruntem). ażdorazowo dla konkretnych warunków gruntowo wodnych powinna być dobrana odpowiednia sztywność obwodowa zbiornika. Sposób posadowienia zbiornika należy uzgodnić z projektantem lub doradcą technicznym WH Pipe. do m do m max m max m Grunty suche (brak wody gruntowej) Grunty nawodniony Woda gruntowa W przypadku występowania wody gruntowej może nastąpić konieczność dodatkowego dociążenia zbiornika. Weryfikację konieczności wykonania dociążenia można wykonać przy użyciu programu obliczeniowego WH Pipe. Przykładowe sposoby dociążenia zbiornika podano poniżej (szczegółowy projekt dociążenia zbiornika należy skonsultować z projektantem). Na czas montażu, aż do całkowitego zakończenia procesu zasypki, wodę gruntową należy odpompować, tak aby montaż zbiornika odbywał się w gruntach suchych. max m b b b-szerokość uwzględniająca b-szerokość uwzględniająca szerokość kotwyszerokość kotwy powierzchnia drogowa powierzchnia drogowa Przekrój podłużny (ruch zakotwionego lokalny) (ruch zbiornika lokalny) Weho b-szerokość uwzględniająca szerokość kotwy Przykładowe dociążenie dwóch zbiorników montowanych obok siebie b - wielkość uwzględniająca szerokość kotwy oraz możliwości zagęszczania gruntu b płyty żelbetonowe płyty żelbetonowe przenoszące obciążenia przenoszące obciążenia komunikacyjne komunikacyjne obsypka obsypka przenosząca obciążenia przenosząca obciążenia komunikacyjne komunikacyjne (grunt zagęszczony) (grunt zagęszczony) Przykładowe dociążenie zbiornika za pomocą geowłókniny OPIS:. Geowłóknina. Strefa obsypki. Strefa zasypki. Płyta żelbetonowa odciążająca. Pasy poliestrowe lub stalowe. Przekładka z gumy powierzchnia drogowa (ruch lokalny) płyty żelbetonowe Zbiorniki Weho 7

8 Zbiorniki Weho Trwałe, szczelne i ekologiczne WH Pipe Poland Sp. z o.o. ul. Okopowa 8/7 0-0 Warszawa POLAND T: +8 8 F: /00 Zdjęcia i rysunki umieszczone w niniejszej publikacji mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu potwierdzenia cech i cen produktów, prosimy o kontakt z biurem handlowym WH Pipe Poland. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby, nasze know-how

Twoje potrzeby, nasze know-how maj 2012 Twoje potrzeby, nasze know-how Studzienki kanalizacyjne Wavin Solutions for Essentials Od ponad 50 lat bacznie przyglądamy się potrzebom naszych klientów i poszukujemy dla nich optymalnych rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo