Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security. dr Maciej Miłostan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security. dr Maciej Miłostan"

Transkrypt

1 Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security dr Maciej Miłostan Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań,

2 Agenda(1) 11:00 Rozpoczęcie, cie, powitanie uczestników, informacje organizacyjne 11:05 Poznajmy się: : czym jest PCSS i MIC? 11:15 Niechciane wiadomości (cz. 1) -obrona przedspamem: architektura systemu pocztowego a role serwerów w Microsoft Exchange :00 Przerwa 12:10 Niechciane wiadomości (cz. 2) obrona przedspamem: mechanizmy filtracji a Microsoft Forefront Security :50 Podsumowanie, dyskusja, zaproszenie na kolejne szkolenia 13:00 Zakończenie 2

3 Informacje organizacyjne Ankieta Krótka i anonimowa Pomoc na przyszłość Lista obecności ci Proszę zaznaczyć,, czy chcecie Państwo otrzymywać informacje o kolejnych szkoleniach Prezentacja dostępna na stronach WWW psnc.plpl poznan.plpl psnc.plpl Webcast Wyjątkowo brak jesteście Państwo wybrani ;) 3

4 Kimjesteśmyi jesteśmy i corobimy? 4

5 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe: 15 lat Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań Gridy,, sieci nowej generacji, portale Bezpieczeństwo sieci i systemów pcss.plpl 5

6 ZespółBezpieczeństwa stwa PCSS Dedykowany zespół istnieje od 1996r. Podstawowy zakres prac Zespołu Zabezpieczanie infrastruktury PCSS Zadania bezpieczeństwa w projektach naukowo badawczych Szkolenia i transfer wiedzy Badania własnew Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT Niektóre badania z ostatnich lat Raport o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej (2006) Bezpieczeństwo serwerów w WWW Apache i MS IIS (2007) Bezpieczeństwo sklepów w internetowych (2008) security.psnc.plpl 6

7 Centrum Innowacji Microsoft Pierwsze w Polsce MIC Centrum bezpieczeństwa i usług ugoutsourcingowych Partnerzy Microsoft Corporation Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Sieciowe Politechnika Poznańska Otwarcie: r. mic.psnc.plpl 7

8 Cele i zadania MIC Wybrane cele MIC Edukacja poprzez zdalne udostępnianie aplikacji MS Szybszy rozwój j lokalnych firm (MŚP) poprzez doradztwo w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, audyty oraz szkolenia Poprawa dostępu i jakości usług ug medycznych w Wielkopolsce Łatwy i bezpieczny dostęp p do e-use usług ug w urzędach Główne zadania MIC w roku 2008 Usługi hostingowe dla edukacji, instytucji charytatywnych i użytkowników w indywidualnych Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT Rozwój j systemu telekonsultacji medycznych Telesfor Badania nad technologią Silverlight 2.0 8

9 Szkolenia bezpieczeństwa MIC 4 szkolenia rocznie mic.psnc.pl/tasks/lect.html man.poznan.pl/kdm Tematy szkoleń w roku : Format OpenXML : Bezpieczeństwo w firmach : Niechciane wiadomości 16(18).12.08: Omijanie firewalli w systemach Windows Zachęcamy camy do zgłaszania w ankietach propozycji tematów w na rok 2009! 9

10 Niechciane wiadomości obrona przedspamemprzy przy pomocy Exchange 2007 i MSForefront Security 10

11 SPAM a rzeczywistość Skrzynka wiadomości, czytamy i SPAM, SPAM, SPAM niczym w skeczumonty Pythona 11

12 Dostrzec to co ważne 12

13 Walka z wiatrakami? 13

14 Przepływ poczty Zapytanie DNS: smtp.istniejacadomena.pl From: Herr Flick To: Subject:WaŜne Misie w drodze. Ptaszki muszą odlecieć do ciepłych krajów. Serwer poczty wychodzącej: smtp.istniejącadomena.pl Odpowiedź DNS:

15 Przepływ poczty poznan.pl poznan.pl Nawiązanie połączenia: Uwierzytelnienie: uŝytkownik+hasło Zapytanie DNS: mx man.poznan.pl Odpowiedz DNS:

16 Przepływ poczty Łączenie z pl pl Sprawdzanie poczty 16

17 Przepływ poczty pl pl Pobieranie Sprawdzanie poczty 17

18 Przepływ poczty pl pl Pobieranie poczty 18

19 Przepływ poczty Wysyłanie poczty (smtp) DNS DNS Pobieranie poczty (pop, imap, protokoły microsoft*) SMTP * 19

20 Typowa sesja SMTP a filtracja >telnet Trying CPMSFTWBC10.phx.gbl Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: ready at. Dane uzyskane w trakcie sesji SMTP Źródłowy adres IP helo anemone.man.poznan.pl 250 CPMSFTWBC10.phx.gbl Hello [ ] mail from: OK. rcpt to: Ok DATA 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> Subject: Test SMTP To: Ktos Witaj, Pozdrawiam Ok quit Connection closed by foreign host. Nazwa komputera Adres nadawcy Adres odbiorcy Zawartość: Temat, Odbiorca i nadawca w treści itp. +DANE Z DNS 20

21 Dane z sesji a metodyantyspamowe Źródłowy adres IP: Czarne listy (black lists, rbls) Białe listy (white lists) Rekordy odwrotne dns Rekord mx wdnsdla nazwy domeny uzyskanej w wyniku odwrotnego zapytania DNS Nazwa komputera z EHLO/HELO: zgodność z nazwą uzyskaną z zapytania DNS liczba nazw dla jednego adresu IP (wymaga bazy adresów ) czarne listy, białe listy 21

22 Dane z sesji a metodyantyspamowe(1) Adres nadawcy czy FQDN Rekordy mx Rekordy A Adres odbiorcy czy lokalny jeśli nie lokalny, to czy nadawca lokalny i użytkownik lub host autoryzowany do wysyłania az takim adresem >printf'\0username\0password' mimencode AHVzZXJuYW1lAHBhc3N3b3Jk >telnet server.example.com server.example.com EHLO client.example.com 250-AUTH DIGEST-MD5 PLAIN CRAM-MD BITMIME AUTH PLAIN AHVzZXJuYW1lAHBhc3N3b3Jk 235 Authentication successful 22

23 Dane z sesji a metodyantyspamowe(1) Zawartość(mail content,mailbody): Nagłówki, Temat, Słowa kluczowe Załączniki: Typy plików Zawartość plików (wirusy, konie trojańskie, skrypty itp.) 23

24 Kiedy filtrować W trakcie sesji SMTP (z ang.before queue) Po odebraniu całej wiadomości i przesłaniu jej do kolejki w celu dalszego przetwarzania(z ang.after queue) 24

25 Kiedy filtrować W trakcie sesji SMTP (z ang.before queue) Mail sprawdzony zanim trafi do kolejki (+) Redukcja problemów z odbitymi i podwójnie odbitymi wiadomościami (ang. bounce i double-bounce) (+) Wydłużenie czasu obsługi klientów (-) Koniecznośćuruchamiania większej liczby procesów żeby obsłużyć żądania klientów (-) Możliwośćszybkiego przerwania sesji bez konieczności odbioru zawartości wiadomości (+) 25

26 Kiedy filtrować Po odebraniu całej wiadomości i przesłaniu jej do kolejki w celu dalszego przetwarzania (z ang. after queue) Możliwośćprzeprowadzenia czasochłonnej analizy zawartości np. wyszukiwanie wzorców, metody uczenia maszynowego (+) Dekompresja dużych załączników (+) Analiza antywirusowa (+) Może wystąpić problem bounce-ów i double-bounce-ów (-) 26

27 Kiedy filtrować Należy filtrowaćzarówno w trakcie sesji (lekkie analizy, sprawdzanie rekordów DNS-owych) jak i po odebraniu całej wiadomości. 27

28 Inne możliwości SMTPcallback verification/callout verification HELO <local host name> MAIL FROM:<> RCPT TO:<the address to be tested> QUIT Celowe opóźnienie w odpowiedziach na komendy SMTP (Greet delays,tarpitting) Greylisting(szare listy) 28

29 Greylisting 1. Czy wysyłający nadawca/host/siećjest na białej liście? 2. Czy adres odbiorcy (lubdomena) jest na białej liście, jeśli tak to przepuść a 3. Sprawdźczy widzieliśmy jużtakątrójkęwcześniej (IP/nadawca/odbiorca): 1. Jeśli nie to wygeneruj tymczasowy błąd (np ) do MTAi utwórz rekord w bazie 2. Jeśli widzieliśmy, ale czasowa blokada nie minęła, to wygeneruj tymczasowy błąd 3. Jeśli czas blokady dla danej trójki minął, to przepuść 29

30 Greylisting 4. Jeśli wiadomośćzostała przepuszczona i doręczona z sukcesem to: Inkrementujemy licznik prawidłowych doręczeń Resetujemy czas życia rekordu Jeśli nie została doręczona to: Inkrementujemy licznik błędów dla danego rekordu Jeśli nadawca jest specjalnym przypadkiem (np. null sender) nie zwracaj błędu po RCPT, tylko poczekaj do końca fazy DATA 30

31 Ruchmiędzyserwerowy vs. ruchkliencki MUA (Mail User Agent) SMTP SMTP Port 25 Port 587 MSA (Mail Submission Agent) Port 25 MTA (Mail Transfer Agent) RFC definiuje MSA (Mail Submission Agent) 31

32 Ruch wewnątrz firmowyvs. komunikacja ze światem zewnętrznym Brak separacji -wielokrotne skanowanie tej samej poczty, bezpośredni wpływ ruchu zewnętrznego na wydajnośćkomunikacji wewnętrznej Separacja stabilna komunikacja wewnątrz korporacji, efektywniejsze wykorzystanie zasobów Jak dokonaćseparacji i w którym miejscu? 32

33 Model systemu pocztowego Serwer brzegowy (port 25): Routing, filtracja, dns Węzeł pocztowy Internet MTA (Mail Transfer Agent) Skrzynki pocztowe Dostęp kliencki (port 587, message submission; 143, IMAP; 110 POP; +TLS) DNS MUA (Mail User Agent) MSA (Mail Submission Agent) 33

34 Świat przedexchange Server 2007(do MSE 2003) Internet Mail Gateway Server Routing Hub Server Mailbox Server Outlook 2003 Client Internet ` Connection Filtering Allow/Deny IP lists Real time block lists Sender Filtering 3. Recipient Lookup 8. Virus Scanning 7. Attachment Stripping For example :.dll,.exe,.cmd,.com,.js,.wsf, and.vbs 9. User Safe /Blocked Sender Lists and Store Threshold Inbox Junk E -mail 13. Antivirus Software Real -time scanning 12. Attachment and Web Beacon Blocking Recipient Filtering 11. Client-Side Spam Filtering 5. Sender ID Lookup Intelligent Message Filter 10. Outlook Client Version Control 34

35 Intelligent Message Filter TechnologiaSmartScreenoparta na uczeniu maszynowym opracowana i opatentowana przez Microsoft Research Klasyfikator nauczony na próbkach wiadomości ważnych/pożądanych, oraz niepożądanych (UCE -unsolicited commercial , SPAM) 35

36 MS Exchange 2003 z IMF 36

37 Microsoft Exchange 2007 Architektura zbieżna z przedstawionym modelem sytemu pocztowego W stosunku do Exchange 2003 nowe role serwerów Nowe wbudowane funkcjeantyspamowei antywirusowe Nowa rodzina produktów rozszerzających możliwości antywirusowe i antyspamowe Model administracji oparty na rolach. Jeden serwer może pełnić kilka ról lub funkcjonalność może być rozdzielona pomiędzy serwery 37

38 Nowości w wersji

39 Role serwerów Exchange Hub Transport Edge Transport Dostępkliencki Zarządzanie skrzynkami (Mailbox Server) Unified Messaging 39

40 Architekturyserwerów i środowiska (Elastyczna i skalowalna infrastruktura ) User tier Telephone SMTP host Internet Office Outlook Web Access Exchange ActiveSync Outlook Anywhere Edge Transport Middle tier Unified Messaging Hub Transport Client Access Data tier Mailbox Mailbox Mailbox 40 MS Exchange 2007 Design and Architecture w Microsoft

41 EdgeTransport 41

42 EdgeTransport wymagania konfiguracyjne Musi byćzainstalowany na komputerze wolnostojącym, Musi miećustalonąnazwędns (FQDN), Powinien byćumieszczony w sieci DMZ, Wymagana jest odpowiednia konfiguracja zapory sieciowej, Nie jest członkiem domeny, lecz wykorzystuje Active Directory Application Mode(ADAM) 42

43 EdgeTransport wymagania konfiguracyjne JeśliEdgetransport dostarcza pocztę bezpośrednio do Internetu, to musi mieć możliwośćrozwiązywania nazw zewnętrznych domen pocztowych, Publiczna domena DNS musi posiadaćrekord MX wskazujący na serweredgetransport. 43

44 Edgetransport porty nafirewallu Zapora sieciowa Reguła Opis Zewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna Wewnętrzna Wewnętrzna Wewnętrzna Port 25 dostepny ze wszystkich zewnetrznych adresów IP Port 25 dostepny z Edge Transport do wszystkich zewnetrznych adresów IP Port 53 zedgetransport do wszystkich zewnetrznych IP Port 25dostepnyzEdgeTransport do serwerów Hub Transport Port 25dostepnyz serwerów Hub T. do serweraegdet. Port z serwerów Hub Transport do serwera Egde 3389 z sieci wew. do serwera Edge Transport Wymagany dla dostarczania poczty z Internetu Wymagany do wysyłania poczty na zewnatrz organizacji Konieczny do rozwiazywania nazw DNS Przesłanie pocztyprzychodzacejdo serwerów Hub Transport Przesłanie poczty wychodzacej do Internetu LDAPS dla EdgeSync Zdalna administracja (RDP) 44

45 45

46 Exchange Server 2007 funkcje ochrony Exchange ADAM EdgeSync Active Directory Hashed Recipient and and Safe Safe Senders Information Safelist Aggregation Safe Safe Recipients Lists Lists,, Safe Safe Senders Lists Lists,, and and External Contacts Edge Transport Server Hub Transport Server Mailbox Server Outlook 2007 Client Internet ` Connection Filtering Sender Filtering Virus Virus Scanning Message Journaling User User Safe Safe // Blocked Sender Lists Lists and and Store Store Threshold Antivirus Software Real Real-time scanning Recipient Lookup Recipient Filtering Rules Rules Processing Inbox Inbox Junk Junk E -mail -mail Attachment and and Web Web Beacon Blocking Sender ID ID Lookup Client-Side Spam Spam Filtering Protocol Analysis Header Filtering Outlook Client Client Version Control Rule Rule Processing Postmarks Content Filtering Attachment Filtering Virus Virus Scanning 46

47 47

48 Prosta organizacja (z pojedynczym serwerem) Brak moŝliwości skorzystania z dobrodziejstw roli Edge Transport 48

49 Rozwiązaniaantyspamoweoferowane przez firmęmicrosoft Sender ID/SP Framework Sender Reputation IP Reputation Content filter Microsoft SmartScreen/ Intelligent Message Filter v2 Tarpitting Antivirus stamping Office Outlook 2007 E- Mail Postmark Greylistingnie jest w standardzie, ale są pierwsze jaskółki (np. Greylisting Sample Agent) 49

50 Uruchomieni domyślnie agenci 50

51 MicrosoftSmartScreen Maszynowe uczenie Klasyfikator probabilistyczny Próbka kilku milionów pozyskanych od klientów i partnerów Microsoft Technologia opatentowana przez Microsoft Research Nie wiele danych dot. samego algorytmu Intensywnie wdrażane w produktach MS od 2003 roku jako remedium na problemspamu 51

52 Bill GatesoSmartScreen "We are making progress with new software derived from advanced work in the field of machine learning --the design of systems that learn from data and grow smarter over time. The software learns from a vast and continually growing archive of provided by nearly 200,000 of our customers who have volunteered to classify millions of messages as legitimate or not. This feedback enables us to identify spam with unprecedented precision based on key words, message structure, even the time it was sent --more than 500,000 characteristics in all. Early reports have indicated that this MicrosoftSmartScreentechnology is blocking as much as 95 percent of spam, and we expect it to get even smarter as it learns from a continuing flow of feedback. Washington Post, 24 Listopad 2003r 52

53 Sender Policy Framework Próba kontroli fałszowanych i Daje możliwośćspecyfikowania legitymowanych źródełpoczty Implementowany jako rekordy DNS-owe Protokółopracowany przez grupęochotników Rozwijany od 2003 roku Sender ID Framework SPF Record Wizard RFC 4408 Sender ID Business Value White Paper 53

54 Sender Policy Framewrok(SPF) C:\Documents and Settings\Maciek>nslookup (...) > set type=txt > microsoft.com (...) microsoft.com text = "v=spf1 mx include:_spf-a.microsoft.com include:_spf-b.microsoft.com include:_spf-c.microsoft.com include:_spf-ssg-a.microsoft.com ~all" 54

55 Sender Policy Framework(SPF) Mechanizmy SPF all ip4 ip6 a mx ptr exists include Modyfikatory (modifiers) redirect exp Kwalifikatory "+"Pass "-"Fail "~"SoftFail "?"Neutral 55

56 Zaawansowany przykład >gmail.com gmail.com text = "v=spf1 redirect=_spf.google.com >_spf.google.com _spf.google.com text = "v=spf1 ip4: /19 ip4: /19 ip4: /20 ip4: /18 ip4: /17 ip4: /20 ip4: /16?all" 56

57 Ewaluacja rekordów SPF 57

58 Problemy i ograniczenia Weryfikuje tylko poprawnośćdomeny, nie dostarcza wiedzy o użytkownikach Sprawdza ostatni krok a nie pełnąścieżkę Istniejądomeny spamerskie Przydatne w budowaniu reputacjidomeny 58

59 SenderID 59

60 Content Filteragent The Content Filter agent is one of several anti-spam agents. When you configure anti-spam agents on a computer that has the Edge Transport server role installed, the agents act on messages cumulatively to reduce the amount of spam that enters the organization. For more information about how to plan and deploy anti-spam agents, see Anti- Spam and Antivirus Functionality. The Content Filter agent assigns a spam confidence level (SCL) rating to each message. The SCL rating is a number between 0 and 9. A higher SCL rating indicates that a message is more likely to be spam. You can configure the Content Filter agent to take the followingactions on messages according to their SCL rating: Delete message Reject message Quarantine message 60

61 Reputacja nadawcy (Sender reputation) Zabezpieczenie anty-spamoweaktywowane na serwerze MicrosoftExchangeServer2007 pełniącego rolęedge Transport Blokuje wiadomości w oparciu o cechy charakterystyczne dla nadawcy Używa miary SRL (Sender Reputation Level) określającej poziom zaufania nadawcy Proces odpowiedzialny za wyliczanie miary SRL zbiera dane statystyczne 61

62 Miara Sender Reputation Level wyliczana na podstawie następujących statystyk: analiza HELO/EHLO (adres IP podawany=ip inicjatora połączenia; liczba różnych domen z danego adresu IP powinna byćrelatywnie mała; wiele różnych nazw w krótkim czasie=spammer) Analiza zapytańodwrotnych do DNS (ReverseDNSlookup) Analiza ocen SCL (spam confidence level) dostarczanych przez Content Filter Agent (następca IMF) Sender open proxy test SRL liczba od 0-9 wyliczona na podstawie ważonych wyników powyższych statystyk Sender filter agent Akcje: Reject, Delete and archive, Accept and mark as a blocked sender 62

63 Kiedy wykorzystać/obliczyćsrl? W momencie wydania polecenia SMTP: MAIL FROM Sender reputation acts on a message only if the message was blocked or otherwise acted on by the Connection Filter agent, Sender Filteragent, Recipient Filter agent, or Sender ID agent. In this case, senderreputation retrieves the sender's current SRL rating from the sender profile that is persisted about that sender in the Edge Transport database. After this rating is retrieved and evaluated, the Edge Transport server configurationdictates the behavior that occurs at a particular connection according to theblock threshold. Po komendzie "end of data" protokołu SMTP The end of data transfer (_EOD) SMTP command is given when all the actual message data is sent. At this point in the SMTP session, many ofthe anti-spam agents have processed the message. As a by-product of anti-spam processing, the statistics that sender reputation relies on are updated. Therefore, sender reputation has the data to calculate or recalculate an SRL rating for the sender. 63

64 IP Reputation Service Microsoft IP Reputation Service is an IP Block list service that is offered exclusively to Exchange2007 customers 64

65 MicrosoftOfficeOutlook2007 Postmark Znacznik obliczany przez Outlook-a w trakcie wysyłania poczty na podstawie unikalnych elementów wiadomości tj. czasu wysłania i listy odbiorców Celem jest spowolnieniemass-mailingu Wiadomości w obrębie organizacji tj. do adresatów zawartych w Microsoft Exchange Global Address List (GAL) nie sąznakowane Po stronie odbiorcy znaczniki mogąbyćużyte przez oprogramowanieanytspamowe 65

66 Antivirus stamp Ograniczenie wielokrotnego skanowania tej samej poczty w obrębie jednej organizacji Jest dodawany gdy zachodząwarunki: WiadomośćzostałaprzeskanowanaprzezForefront Security for Exchange Server z co najmniej jednym silnikiem antywirusowym (Antivirusstamp nie może byćwykorzystywany w środowiskach mieszanych opartych o produkty zewnętrznych dostawców oprogramowania antywirusowegoniezintegrowanychz Forefront Security for Exchange Server, ze względu na zasadę ograniczonego zaufania) wirus nie zostałznaleziony lub wirus zostałusunięty a zmodyfikowana wiadomośćponownie zapisana przez Exchange-a 66

67 Forefront securitydla Exchange 2007 KOMPLEKSOWA OCHRONA ANTYWIRUSOWA 67

68 Microsoft Forefront Security dlaexchange Informacje ogólne Dawniej produkt znany pod nazwą Antigen for Exchange (Sybari Software przejęte w 2005r.) Forefront Security for Exchange Server jest dedykowany do Exchange 2007!!! Exchange 2000/2003 jest wspierany przez Antigen dla Exchange Licencja Forefront dajeprawo do używania wcześniejszych wersji oprogramowaniaantigen (ivice versa) Wersja produkcyjna jest 64-bit Wsparcie dlaról Exchange Edge Transport, Hub Transport i Mailbox/Public Folder Auto-detekcja roli serwera Exchange 68

69 Microsoft Forefront Security dlaexchange Informacje ogólne Zawiera: Wiele silników antywirusowych (aktualnie 8), z których użytkownik wybiera 5 Filtracje plików W serwerach transportowych (Edge/Hub Transport) W serwerach obsługujących skrzynki (Mailstore) Filtracja wg słów kluczowych Tylko transport Filtracja po temacie i domenie nadawcy Tylko serwer skrzynek Powiadomienia 69

70 Microsoft Forefront Security dlaexchange Informacje ogólne Nie zawiera: Mechanizmów antyspamowych Filtracji wg tematu i nadawcy/domeny na serwerze transportowym Powyższe funkcje zapewnia MS Exchange

71 Programy antywirusowe wforefront Security Wiodący dostawcy 71

72 Automatyzacja aktualizacji sygnatur 72

73 Liczba używanychantywirusówa wydajność A C Nie zawsze uŝywane są te same silniki, gdyŝ stosuje się alokację dynamiczną z puli dostępnych antywirusów B D D Max Certainty: uŝywa wszystkich (100%) Favor Certainty: uŝywa wszystkich dostępnych silników Neutral: uŝywa około 50% dostępnych silników Favor Performance: uŝywa 25% dostępnych silników Max Performance: uŝywa jednego silnika do kaŝdego skanu 73

74 Liczba używanychantywirusówa wydajność D A B C D Nie zawsze uŝywane są te same silniki, gdyŝ stosuje się alokację dynamiczną z puli dostępnych antywirusów Max Certainty: uŝywa wszystkich (100%) Favor Certainty: uŝywa wszystkich dostępnych silników Neutral: uŝywa około 50% dostępnych silników Favor Performance: uŝywa 25% dostępnych silników Max Performance: uŝywa jednego silnika do kaŝdego skanu 74

75 Antivirusstamping ruch wychodzący 75

76 Antivirusstamping ruch przychodzący 76

77 Antivirusstamping ruch wewnętrzny 77

78 Antivirus Stamp Szczegóły techniczne Nagłówek X-header Producenci AV znakują wyniki skanowania Znaczniki sąanalizowane przez kolejne AV i wykorzystane do podjęcia decyzji o skanowaniu lub pominięciu skanowania (jeśli pierwszyantywiruswykryje wirusa, to zwykle nie ma potrzeby dalej skanować) Forefront zawsze ustawia numer wersji na 1 Przykład: X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Mailbox: MSFTFF;1;0;info MSFTFF: nazwa producenta AV (8 znaków); MSFTFF = Microsoft 1: numer wersji prducenta(32-bit unsigned integer); 1 = Microsoft 0(VIRSCAN_NO_VIRUS): status (32-bit unsigned integer) Info: opcjonalne informacje o wirusie(128 byte string) 78

79 Antivirus Stamp Szczegóły techniczne Przy zapisie do skrzynek znacznik antywirusowy (ang. antivirus stamp) jest dodawany do pól MAPI i utrzymywany 79

80 Antivirus Stamp Bezpieczeństwo -szczegóły A co jeśli ktoś będzie próbował sfałszować znacznik (AV stamp) w celu uniknięcia skanowania? Serwer Exchange Edge lubhub usuwa wszystkie istniejące znaczniki z i pochodzących z zewnątrz SerwerEdge lubhubusuwa znaczniki z poczty wychodzącej Nie ma powodu, żeby znacznik z jednej organizacji funkcjonował w innej Znacznik zawsze musi pochodzić z zaufanego serwera Exchange w obrębie danej organizacji 80

81 Skanowanie skrzynek (Mailbox Server) Trzy tryby: Podstawowy (default) Zagrożenie infekcją(outbreak) Maksymalne bezpieczeństwo (ultimate security) Dwa podstawowe mechanizmy skanowania: Skanowanie w momencie odczytu wiadomości Inkrementalne skanowanie w tle Skanowanie na żądanie 81

82 Tryb podstawowy (default mode) Nie są skanowane wiadomości zapisywane do skrzynki Wiadomości sąskanowane przy odczycie tylko jeśli nie były skanowane wcześniej (np. na serwerze Edge) W praktyce skanowane sąmailew folderze wiadomości wysłanych (Sent), pliki w folderach publicznych (Public Folders), oraz w skrzynce wiadomości wychodzących (Outbox) Skanowanie periodyczne, codziennie, i spełniających określone kryteria np. otrzymane w ciągu x godzin, starsze niż x dni, zawierające załączniki itp. 82

83 Tryb zagrożenia infekcją Przy zapisie do skrzynki Wiadomości nie są skanowane Przy pierwszym dostępie Wiadomości są skanowane Przy kolejnych dostępach Wiadomości sąskanowane jeśli chociażjedna baza wirusów uległa zmianie (Włączona opcja Scan on Scanner Update) Skanowanie w tle Skanowane sąwszystkie wiadomości w zależności od parametrów Jeden raz dziennie 83

84 Tryb maksymalnego bezpieczeństwa Przy zapisie do skrzynki Wiadomości są zawsze skanowane Przy pierwszym dostępie Wiadomości sąskanowane jeśli silniki antywirusowe zostały zaktualizowane w międzyczasie Przy kolejnych dostępach Wiadomości sąskanowane jeśli chociażjedna baza wirusów uległa zmianie (Włączona opcja Scan on Scanner Update) od momentu poprzedniego skanowania Skanowanie w tle Skanowane sąwszystkie wiadomości w zależności od parametrów Restartowane przy każdej aktualizacji skanerów 84

85 Forefront Security-podsumowanie Kompleksowa ochrona antywirusowa Bazy wielu producentów dostępne w jednym produkcie Spójne wsparcie zarówno dla serwerów pełniących role transportowe jak i role składowania danych Elastyczne możliwości konfiguracji 85

86 Wybrane dokumenty RFC RFC RFC RFC RFC RFC RFC RFC definiuje SPF (Sender Policy Framework) RFC definiuje MSA (Mail Submission Agent) 86

87 Informacje dodatkowe Krótka prezentacja multimedialna oforefront Securitydla Exchange Serwera ty/exchange/en/us/demos.aspx Protokoły w ExchangeServer Dostęp do wirtualnych laboratoriów poświęconych MS Exchange TechNet Virtual Labs: Exchange Server 87

88 Podsumowanie Microsoft Exchange 2007 Nowoczesna, skalowalna architektura Szeroki wachlarz metod antyspamowych Wspiera większośćpowszechnie stosowanych podejść do ochrony antyspamowej MicrosoftForefront Securityfor Exchange 2007 Całościowa ochrona infrastruktury Exchange-a przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem Zoptymalizowana wydajność Uproszczone zarządzanie 88

89 Informacje kontaktowe Autor prezentacji man.poznan pl Centrum Innowacji Microsoft psnc.plpl man.poznan pl PCSS pcss.plpl Zespół Bezpieczeństwa PCSS psnc.plpl pl 89

90 Pytania i dyskusja Dziękujęza za uwagę! 90

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza zańmicrosoft Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.0.06.2008.2008 Agenda (1) 11:00 Powitanie, wprowadzenie dla uczestników,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com 1 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Postfix... 3 1.2 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci

Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed spamem na serwerze

Ochrona przed spamem na serwerze Ochrona przed spamem na serwerze Michał Talecki Tomasz Nidecki Artykuł opublikowany w numerze 2/2004 magazynu hakin9. Zapraszamy do lektury całego magazynu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków www.eset.pl Ponad 100 milionów użytkowników na świecie Założona w 1992 roku firma ESET jest globalnym dostawcą oprogramowania zabezpieczającego

Bardziej szczegółowo