Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi

2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ PEŁNĄ OSŁONE METALOWYCH CZĘŚCI ELEMENTÓW ZASILANIA. NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WILGOCI. Ten symbol informuje, że wewnątrz urządzenia znajduję się izolowane elementy pod wysokim napięciem, które może stanowić poważne zagrożenie UWAGA: DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAJ OBUDOWY I NIE DOTYKAJ WENETRZNYCH KOMPONENTÓW. NAPRAWY ZLECAJ KWALIFIKOWANEMU SERWISOWI. Ten znak ma zwrócić uwagę na szczególnie ważne fragmenty instrukcji Przeczytaj instrukcję. Zachowaj ją. Rozważ wszystkie, zawarte ostrzeżenia. Postępuj zgodnie z instrukcją. Nie używaj radia blisko wody. Wycieraj tylko kawałkiem suchej tkaniny. Zapewnij urządzeniu wentylację Nie stawiaj w pobliżu źródeł ciepła. Chroń kabel zasilający przed uszkodzeniem i przerwaniem. Używaj tylko oryginalnego osprzętu. Wyłączaj zasilanie podczas burzy i długich okresów nieużywania. Wszelkie naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym serwisom Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenie z wodą i wilgocią. Nie przeciążaj gniazd zasilających, do których podłączyłeś radio. Używaj części zamiennych aprobowanych przez producenta. Produkt montuj na ścianie tylko gdy producent na to zezwala. W razie wątpliwości co do poprawności funkcjonowania i po naprawie poproś serwisanta o sprawdzenie urządzenia

3 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup urządzenia Albrecht DR 315 r. Twoje nowe internetowe radio zapewni dostęp do tysięcy rozgłośni obecnych w sieci, potrafi odbierać cyfrowy sygnał naziemny DAB oraz zwykłe transmisje FM, a także współpracować ze źródłami przesyłu muzyki WiFi. Za pośrednictwem DR315 możesz np. na Alasce słuchać muzyki z Hawajów, masz dostęp do stacji tematycznych emitujących jazz, hard rock czy muzykę poważną itp. 1 Spis treści 1 Spis treści... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2 Zawartość opakowania... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 3 Przed uruchomieniem... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4 Wygląd zewnętrzny i rozmieszczenie elementów sterowania DR Panel przedni... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4.2 Panel tylny... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4.3 Zdalne sterowanie Włączanie DR Poruszanie się po menu... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7 Konfiguracja DR 315 (Szybki Przewodnik) Wizard (Kreator): Konfiguracja manualna... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7.3 Oglądanie ustawień... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7.4 Używanie DR Ustawienia daty i zegara... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.1 Ręczne ustawienie zegara... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.2 Ustawienie zegara... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.3 Ustawienie daty... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.4 Automatyczna aktualizacja Format godziny 12/ Uśpienie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8.7 Alarm (Budzik)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Modes (Tryby) Ustawienie odtwarzacza muzycznego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 10 MAIN (GŁÓWNE) menu Radio internetowe... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Odtwarzacz muzyczny DAB (Cyfrowa radiofonia) FM System Setup (Ustawienia systemu)

4 11.1 Equalizer (Korektor barwy dźwięku) Internet Setup (Ustawienia internetowe) Kreator Internet Wizard PBC WLAN Setup (konfiguracja jednym przyciskiem) View settings (Przeglądanie ustawień) WLAN Region Manual settings (Ustawienia ręczne) DHCP enabled (włączone) DHCP disabled (wyłączone) Time Setup (Ustawienie czasu) Factory Reset (Reset do ustawień fabrycznych) Software upgrade (Aktualizacja oprogramowania) Info Adding favourites and stations (Dodawanie do ulubionych na koncie int.)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 12 Using Internet Radio (Używanie radia internetowego). Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 13 Słuchanie cyfrowych stacji naziemnych DAB radio Używanie radia FM Presets (Zapamiętane stacje)

5 2 Zawartość opakowania Opakowanie zawiera następujące elementy: 1. Radio DR Zasilacz 3. Instrukcję 4. Pilot zdalnego sterowania 3 Przed uruchomieniem Do korzystania z radia internetowego potrzebujesz: Szerokopasmowy dostęp do internetu. Rekomendowany jest bezprzewodowy router lub punkt dostępowy Jeśli twoja sieć używa szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) lub WPA (Wi-Fi Protected Access), musisz znać właściwy kod WEP lub WPA, żeby się skutecznie połączyć Zależnie od otoczenia i rodzaju urządzenia tworzącego punkt dostępu radio internetowe powinno działać w odległości 20-30m od niego. Upewnij się, że szerokopasmowe opasmowe połączenie z internetem jest dostępne i twój router pracuje prawidłowo. 4 Wygląd zewnętrzny i rozmieszczenie elementów sterowania DR 315 Po rozpakowaniu DR 315 zapoznaj się z rozmieszczeniem elementów, których będziesz używać do sterowania funkcjami radia

6 4.1 Panel przedni Gło Głośność VOL Głośnik Wyświetlacz TUNE Enter (Przycisk) On/Off włącznik POWER Gniazdo słuchawkowe Menu Information Przyciski numeryczne Mode Shift VOL: Obracając ustawiasz awiasz poziom siły głosu. głosu Naciskając włączasz/wyłą czasz/wyłączasz MUTE wyciszenie dźwięku. TUNE: Obracającc poruszasz się po menu. Naciskając potwierdzasz dokonany doko wybór opcji podświetlonej na wyświetlaczu.. MENU: Naciskając wyświetlasz wietlasz aktualne dla danego trybu MENU. INFO: Naciskającc zmieniasz dostępne, dost dodatkowe informacje. SHIFT: Wciskając SHIFT programowane przyciski numeryczne zmieniają mieniają się z 1-4 na 5-8. Przykład: wciskającc SHIFT, a potem przycisk numeryczny 2 zapamiętujesz ętujesz aktualnie słuchana stację pod numerem 6. : Naciskając lewą strzałkę ę cofasz się si w poruszaniu po menu. : Naciskając prawa strzałkę ę poruszasz się si po menu do przodu. MODE: Naciskającc zmieniasz kolejno tryby pracy DR 315: Radio Internetowe, Internetowe Odtwarzacz Muzyczny Player, Radio DAB (DAB+) i FM. 1 4: Przyciski do zapamiętywania ętywania ulubionych stacji (Internet Radio, DAB i FM) POWER: Włącza/wyłącza DR EARPHONE: Gniazdo słuchawkowe -6-

7 4.2 Panel tylny L R LCD Podświetlenia Speaker ON / OFF Zmienia jasność wyświetlacza. Wyłącza/włącza wewnętrzny głośnik. Jeżeli głośnik jest wyłączony, a radio podłączone do domowego wzmacniacza stereo obracając pokrętłem głośności regulujesz tylko poziom sygnału na tylnym wyjściu RCA. Pamiętaj: Jeżeli chcesz korzystać z wewnętrznego głośnika nie zapomnij go włączyć! - 7 -

8 4.3 Pilot zdalnego sterowania Volume: Regulacja siły głosu VOL / VOL. Mute: Wyciszenie dźwięku Przyciski nawigacyjne: Służy do poruszania się po MENU Enter: Potwierdza dokonany wybór. Mode: Zmienia tryb między DAB(+)- i FM. Info: Wybiera dodatkowe informacje do wyświetlania. Light: Włącza/wyłącza podświetlenie. Time: Ustawia wskazania zegara Alarm: Otwiera ustawienia budzika. Snooze: Usypia budzik na 5 min. Preset: DAB/FM dostęp do zaprogramowanych stacji naziemnych. Menu: Wejście do głównego menu. Przyciski pamięci: Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku os 1 do 10 zapamiętuje aktualnie słuchaną stację. Krótkie przyciśniecie wywołuje ją z pamięci Power: Włącza/wyłącza radio. Informacja: Pilot do komunikacji z radiem używa podczerwieni. To oznacza, że każda nieprzezroczysta przeszkoda (np.palec na diodzie LED pilota) pomiędzy radiem a pilotem blokuje transmisję. Pilot projektowano do obsługi radia z niewielkiej odległości. Baterie: Przed pierwszym uruchomieniem pilota włóż dostarczoną baterię litową CR Ten typ baterii gwarantuje skuteczne zasilanie pilota nawet przez kilka lat. Bateria powinna być włożona biegunem + do góry

9 5 Uruchomienie DR 315 Przygotowanie: 1. Ustaw DR 315 na płaskiej powierzchni. 2. Jeżeli korzystasz z przewodowego dostępu do internetu umieść DR 315 w zasięgu kabla sieciowego Ethernet LAN i przejdź do części 7. Konfiguracja DR 315 (przewodowe połączenie jest opcją i może być niedostępne w twoim egzemplarzu). 3. Jeżeli korzystasz z sieci bezprzewodowo LAN, przejdź do części 7. Konfiguracja radia. 6 Poruszanie się po menu Do nawigacji po różnych poziomach menu służą przyciski ze STRZAŁKAMI i pokrętło TUNE na przednim panelu. STRZAŁKAMI wybieramy właściwe menu, a pokrętłem TUNE poruszamy sie po nim. Zatwierdzamy wybór wciskając pokrętło TUNE. Wciśnięcie prawej strzałki również zatwierdza wybór. Przykład: chcąc wybrać MAIN MENU w trybie INTERNET RADIO wciśnij lewą STRZAŁKĘ, napis MENU pojawi się na wyświetlaczu. Obracaj pokrętło TUNE aż wyświetli się MAIN MENU. Naciśnij pokrętło TUNE wybierając MAIN MENU. Naciskając MENU na przednim panelu zostaniesz przeniesiony do Menu właściwego dla trybu, którym właśnie jesteś (Internet, DAB etc.). Niektóre funkcje DR 315 wymagają dokonania pewnych ustawień konfiguracyjnych, aby można było z nich korzystać. Main Menu System Setup menu pozwala na zmiany podstawowych ustawień systemu. Te ustawienia to: Ustawienia Ustawienia Internetu Ustawienia Czasu Aktualizacja Systemu Fabryczny reset Czynność Wejście do submenu ustawień inernetowych Wejście do ustawień czasu i budzika Wejście do kreatora aktualizacji systemu Przywraca ustawienia fabryczne Opis System Menu na stronie 14 (krok po kroku)

10 7 Konfiguracja DR 315 (Szybki Przewodnik) Chcąc pierwszy raz słuchać radia z internetu, należy najpierw ustanowić połączenie z siecią. Dokonuje się tego za pośrednictwem kreatora Internet Wizard. Radio automatycznie uruchamia kreatora po wejściu w tryb Radia Internetowego (jeżeli połączenie nie zostało już wcześniej ustanowione). Alternatywnie można uruchomić kreatora Internet Wizard ręcznie jeżeli chcesz połączyć się z inną siecią WiFi. Dostęp do kreatora uzyskuje się z System Setup/Internet Setup menu w MAIN MENU. Internet Setup menu składa się z 4 opcji: Wizard, PC Settings, View Settings i Manual Settings. 7.1 Wizard ( Kreator ): 1. Wybierz Wizard. 2. Kreator automatycznie sprawdzi obecność sieci przewodowych i bezprzewodowych (Ethernet) oraz wyświetli ich listę. 3. Pokrętłem TUNE wybierz właściwą sieć (SSID) lub jedną z trzech dostępnych opcji. Rescan (Ponowne poszukiwanie sieci), Wired (Opcjonalnie sieci przewodowe) lub Manual Config (Ręczne konfigurowanie dostępu do sieci bezprzewodowych). 4. Jeżeli wybrana sieć jest niezabezpieczona pojawi się informacja Please wait Connecting ( Czekaj ), Please wait Acquiring address ( Pobieranie adresu) i Connected ( Połączony ). 5. W następnym kroku ustawienia sieci WLAN możesz automatycznie przetransferować z routera jeśli obsługuje on WPS. Jeżeli tak nie jest wybierz Skip WPS (pomiń WPS) i przejdź do kroku 6. Gdy twój router obsługuje jednak tę funkcję możesz wybrać jedną z dwóch metod transferu: naciśnięcie przycisku lub wprowadzenie PIN. Szczegółowe informacje znajdują się na pewno w instrukcji obsługi routera. 6. Jeżeli sieć, z którą się łączysz jest zabezpieczona DR 315 zapyta cię o klucz i hasło. Informacje, które podasz muszą być zgodne z konfiguracją punktu dostępowego. Typ szyfrowania (WEP, Open, WPA lub WPA2) zostanie automatycznie rozpoznany. 7. Hasło wprowadza się za pomocą pokrętła TUNE. Obracając wybierasz znak, a wciskając pokrętło potwierdzasz wybór. Jeżeli chcesz usunąć zatwierdzony znak naciśnij lewą strzałkę albo wybierz przycisk BKSP (Backspace). Po wprowadzeniu całego kodu wybierz OK lub gdy chcesz przerwać CNCEL

11 7.2 Konfiguracja Manualna Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie konfigurować ustawienia WiFi przez wybór System Setup Network Manual Settings menu. Wybór Manual Settings pozwala na ręczne konfigurowanie ustawień sieciowych. Najpierw wybierz rodzaj sieci choose between Wired (przewodowa, opcjonalna) lub Wireless *( bezprzewodowa). Naciśnij pokrętło TUNE żeby potwierdzić wybór. Później wybierz czy DHCP ma być włączone czy nie. Wybierz włączone (enable) DHCP jeżeli chcesz automatycznie uzyskiwać adres IP. Potwierdź wybór wciskając pokrętło TUNE. Wprowadź SSID (Procedura opisana powyżej (6)). Obróć pokrętło TUNE i wybierz tryb szyfrowania (Open(otwarty), WEP, WPA lub WPA2). Naciśnij pokrętło TUNE. Przekręć pokrętło TUNE knob i wybierz Open ( otwarty) lub PSK. Naciśnij TUNE aby potwierdzić. Wprowadź klucz lub hasło jak opisano powyżej (6). Wyświetlacz pokaże Please wait Connecting ( proszę czekać na połączenie), Please wait Acquiring address (uzyskiwanie IP) i Connected (połączony). Wybierz wyłączone DHCP jeżeli wprowadzasz ręcznie numer IP i inne dane. naciśnij TUNE dla potwierdzenia. Wprowadź numer IP kręcąc TUNE aż do pojawienia się wlaściwej cyfry. Użyj przycisków ARROW (strzałek) do wyboru nastepnej/poprzedniej cyfry. Naciskaj TUNE dla potwierdzenia. Wprowadź numer maski podsieci. Naciśnij TUNE dla potwierdzenia. Wprowadź numer bramy. Wciśnij TUNE dla potwierdzenia. Wprowadź główny DNS. Naciśnij TUNE dla potwierdzenia. Wprowadź drugi DNS. Naciśnij TUNE dla potwierdzenia. Wprowadź SSID. Wybierz dla potwierdzenia. Wybierz Open (otwarty), WEP, WPA lub WPA2. Naciśnij TUNE dla potwierdzenia. Wybierz pomiędzy Open (otwartą) lub PSK (dla WEP), TKIP lub AES (dla WPA, WPA2). Naciśnij TUNE dla potwierdzenia. Wprowadź klucz lub hasło jak opisano powyżej (6). Wyświetlacz pokaże Please wait Connecting ( proszę czekać na połączenie), Please wait Acquiring address (uzyskiwanie IP) i Connected (połączony). 7.3 Oglądanie ustawień Wybranie View Settings pozwoli podejrzeć wszystkie dokonane ustawienia. Menu wygląda następujaco: - Active Adapter (wyświetla aktualne połączenie z internetem) (WLAN albo przewodowe) - MAC Adrress (wyświetla MAC adres DR 315) - SSID (wyświetla aktualną nazwę sieci SSID) - DHCP (wyświetla ustawienia DHCP) - PC Setting (wyświetla nazwę użytkownika lub hasło) - IP Settings (wyświetla adres IP, maskę podsieci, adres bramy, pierwszy DNS i drugi DNS) 7.4 Używanie DR 315 Po włączeniu DR 315 pracuje w ostatnio wybranych ustawieniach. Dla zmiany trybu pracy: 1. Wciśnij przycisk Menu na przednim panelu aby wyświetlić Menu kontekstowe trybu, w którym właśnie jesteś. 2. Obróć pokrętło TUNE i wybierz Main Menu. Naciśnij TUNE dla potwierdzenia

12 3. Obróć TUNE i zmień tryb. DR 315 znajdzie się w ustawieniach ostatnio używanych w tym trybie. 8 Ustawienia daty i zegara Zegar i data musza być ustawiane manualnie za każdym razem po odcięciu zasilania. (Alternatywnie możesz wybrać naziemną stację cyfrowego radia DAB (jeżeli jest dostępna) i czas oraz data zostaną pobrane automatycznie). 8.1 Ręczne ustawianie zegara Wybierz MAIN MENU SYSTEM SETUP TIME SETUP Wybieraj SET CLOCK( zegar), SET DATE (data), AUTO UPDATE, SET 12/24 Hour (format godziny), SLEEP (drzemka) lub ALARM 8.2 Zegar Wybierz Set Clock. Obróć pokrętło TUNE aby ustawić godzinę. Naciśnij prawą strzałkę ARROW aby wybrać minuty. Obróć pokrętło TUNE aby ustawić minuty. Przyciskami strzałek możesz przechodzić między cyfrą godzin i minut. Wciśnij TUNE dla potwierdzenia ustawień. 8.3 Data Wybierz Set Date. Obróć pokrętło TUNE aby ustawić rok. Naciśnij prawą strzałkę ARROW aby wybrać miesiąc. Obróć pokrętło TUNE aby ustawić miesiąc. Naciśnij prawą strzałkę ARROW aby wybrać dzień. Obróć pokrętło TUNE aby ustawić dzień. Przyciskami strzałek możesz przechodzić między cyfrą lat, miesięcy i dni. Wciśnij TUNE dla potwierdzenia ustawień. 8.4 Automatyczna aktualizacja Wybierz Auto update. Pokrętłem TUNE wybierz pomiędzy Update from DAB i No Update ( aktualizuj z DAB i nie aktualizuj). Naciśnij TUNE dla potwierdzenia wyboru. Jeśli wybrałeś Update from DAB odszukaj jakąś cyfrową radiostację DAB (lub DAB+) (jeśli osiągalna), a zegar i data ustawią się automatycznie

13 8.5 Format godziny12/24 Wybierz Set 12/24 Hour. Pokrętłem TUNE wybierz pomiędzy Set 12 Hour i Set 24 Hour. Naciśnij TUNE dla potwierdzenia wyboru. 8.6 Uśpienie Wybierz Sleep. Pokrętłem TUNE wybierz pomiędzy No Sleep (bez uśpienia), 15, 30, 45 lub 60 minut. Naciśnij TUNE dla potwierdzenia wyboru. DR 315 wyłączy się po upływie wybranego czasu. 8.7 Alarm (Budzik) Wybierz Alarms. Obracając pokrętło TUNE wybierz Alarm 1 lub2. Naciśnij TUNE potwierdzając wybór. Pokrętłem TUNE wybierz spośród Time (czas), Off (wyłącz), Mode (tryb), Last listened (ostatnio słuchane), Volume (głośność) and Save (zapamiętaj). Wybierz Time wciskając pokrętło TUNE. Obracając TUNE ustaw godzinę. Wciśnij przycisk prawej strzałki ARROW przechodząc do minut. Obracając TUNE ustaw minuty. Wciśnij TUNE potwierdzając ustawienie czasu alarmu. Pozostałe ustawienia zmienia się na tej samej zasadzie tzn. obracając i wciskając pokrętło TUNE Modes (Tryby) Internet Radio, DAB (z rozszerzeniem DAB+), FM i Buzzer 1. Last Listened: Zawiera listę ostatnio słuchanych stacji. 2. Volume: Obracając TUNE ustaw poziom głośności Alarmu. 3. Save: Dla zapamiętania wszystkich ustawień, wybierz SAVE i naciśnij pokrętło TUNE dla potwierdzenia. ALARM jest aktywny nawet gdy słuchasz. Jeżeli DR315 jest wyłączony, a Alarm aktywny w prawym, górnym rogu wyświetlacza widoczna jest ikona dzwonka

14 9 Ustawienie odtwarzacza muzycznego Ta funkcja pozwala na słuchanie muzyki zapisanej na komputerze PC lub innym sieciowym nośniku pamięci (NAS), pod dwoma warunkami: Radio DR315 i komputer lub nośnik są podłączone do tej samej sieci lokalnej. Komputer lub nośnik nik korzystają z oprogramowania UPnP media server. Dostępnych jest kilka programów, które zapewniają urządzeniem pracę w trybie UPnP media server. Do właściwej konfiguracji tych programów skorzystaj z dołączonej do nich instrukcji. Najpopularniejszy z nich to Windows Media Player. Wybór funkcji odtwarzacza (music player) otwiera poniższe menu: Music Player Sub Menu Shared Media Repeat: Off Shuffle: Off System settings Main menu Nazwa Shared Media Repeat Shuffle Funkcja W tym miejscu zobaczysz wszystkie tytuły utworów udostępnionych przez serwer UPnP. Struktura i wygląd tego menu zależy od oprogramowania serwera, z którym się łączysz. Zwykle możesz sortować utwory w/g Wykonawca/Album/Gatunek. W tym ustawieniu, po skończeniu odtwarzania wybranej listy radio zaczyna odtwarzanie od jej początku. W tym ustawieniu radio odtwarza listę utworów w losowej kolejności

15 10 MAIN ( GŁÓWNE ) menu Główne menu otwiera się przez wciśnięcie przycisku Menu na pilocie zdalnego sterowania lub radiu i wybraniu Main menu pokręcając TUNE. Potwierdź wybór wciskając pokrętło TUNE Wyświetlacz pokaże następujące opcje: Main menu Internet radio Music player DAB FM Sleep Alarms System settings 10.1 Radio internetowe Używanie DR315 jako radia internetowego zostanie omówione na str Music player ( Odtwarzacz muzyczny ) Używanie DR315 jako sieciowego odtwarzacza muzyki zapisanej na innych urządzeniach sieciowych omówiono na str DAB ( Cyfrowa radiofonia ) Używanie DR315 jako odbiornika radiofonii cyfrowej naziemnej DAB i DAB + opisano na str FM Używanie DR315 jako zwykłego radia FM zostanie omówione na str

16 11 System Setup (Ustawienia sytemu) Idź do MAIN MENU. Wybierz SYSTEM SETUP.Wyświetlacz pokaże: System setup Equaliser Network Time/Date Language Factory Reset Software update Setup wizard Info 11.1 Equalizer (Korektor barwy dźwięku) Kilka fabrycznych ustawień EQ (barwy dźwięku) zostało już zaprogramowanych do wyboru. Istnieje też możliwość wprowadzenia ustawień własnych. Do regulacji EQ, wybierz Menu > System settings > Equalizer. Możesz wybrać spośród gotowych ustawień lub zaproponować własne, regulując oddzielnie basy, soprany i kontur Internet Setup (Ustawienia internetowe) Wybierz Network i Internet setup. Wyświetlacz pokaże dalsze opcje do wyboru: Internet setup Internet Wizard PBC WLAN Setup View settings WLAN region Manual settings Network profile

17 Kreator Internet Wizard Odwołaj się do rozdziału 7.1 traktującym o użyciu kreatora Intenet wizard PBC WLAN Setup (Konfiguracja jednym przyciskiem) Funkcja konfiguracji jednym przyciskiem (PBC) pozwala ściągnąć automatycznie ustawienia sieci WLAN. Wybierz tę pozycję menu i naciśnij nij odpowiedni przycisk w twoim routerze. Nie każdy router posiada tę funkcję, więc odwołaj się do instrukcji czy urządzenie oferuje PBC lub WPS View settings (Przeglądanie ustawień) Pokazuje aktualną konfigurację sieci WLAN Region Tu możesz wybrać region geograficzny, w którym używasz radia. Radio użyje tych informacji przy poprawnym konfigurowaniu sieci WLAN Manual settings (Ustawienia ręczne) Pozwala ręcznie skonfigurować sieć. Connection type(typ połączenia) Wired(przewodowe) Wireless (bezprzewodowe) Po dokonaniu wyboru następne menu wygląda tak: DHCP DHCP enable (włączone) DHCP disable (wyłaczone) Wybierz opcję DHCP zgodną z ustawieniem sieci, z którą się łączysz

18 DHCP enabled (włączony) Następnym krokiem jest wprowadzenie SSID twojej sieci. Wprowadzanie klucza sieci opisano w rozdziale 7.1. Teraz menu będzie wyglądać ć następująco: Authentication Open Pre-Shared Key WPA WPA2 Wybierz metodę zabezpieczenia swojego routera WLAN. W przypadku, gdy nie zabezpieczasz dostępu do sieci wybierz Open (otwarta) i radio połączy się automatycznie. Po dokonaniu wyboru innego niż Open, zobaczysz jedno z 3 menu. WEP Open PSK WPA TKIP AES WPA2 TKIP AES Wybierz właściwy sposób szyfrowania. Teraz wprowadź klucz zabezpieczenia sieci. Jeżeli eli zrobisz to poprawnie wyświetlacz pokaże następujące po sobie komunikaty w trakcie łączenia z siecią: Please wait Connecting, Please wait Acquiring address i Connected DHCP disabled (wyłączony) Jeżeli DHCP nie jest używane przez twoją sieć musisz wprowadzić ć adres IP, numer maski podsieci, adres bramy inernetowej, pierwszy i drugi DNS ręcznie. Radio poprowadzi cię przez proces wprowadzania powyższych informacji. Na końcu musisz jeszcze wprowadzić SSID i rodzaj zabezpieczenia zgodnie ze wskazówkami z rozdziału niniejszej instrukcji Time Setup (Ustawianie czasu) Odwołaj się do rozdziału B łąd! N i e m ożna o d n a l eźć ź r ó d ł a o d w o ł a n i a. Ustawienia zegara i daty

19 11.4 Factory Reset (Reset do ustawień fabrycznych) Idź do MAIN MENU (Menu główne) Użyj przycisku lewej strzałki na urządzeniu lub pilocie. Wybierz MAIN MENU naciskając ENTER na pilocie lub pokrętło TUNE na radiu. Dalej wybierz System setup, a potem Factory reset. Wyświetli się komunikat naciśnij INFO dla potwierdzenia resetu : Press INFO to confirm reset Naciśnij na pilocie SETUP/INFO żeby potwierdzić reset. Radio powróci do domyślnych ustawień fabrycznych. Konfiguracje połączenia z siecią trzeba przeprowadzać od nowa. Procedura resetu przydaje się, gdy radio lub wyświetlacz nie działają prawidłowo 11.5 Software upgrade (Aktualizacja oprogramowania) Służy do aktualizacji oprogramowania z fabrycznego serwera. Zanim ściągniesz nową wersję oprogramowania sprawdź czy już jest osiągalna na( Info Po wybraniu Info wyświetlacz pokaże: >SW version Radio ID Wybierz SW version, żeby podejrzeć wersję oprogramowania. Wybierz Radio ID żeby zobaczyć numer identyfikacyjny radia. Jest on pomocny do utworzenia swojego konta na stronie Dodawanie do ulubionych i tworzenie listy stacji na koncie internetowym Wybierz Radio ID żeby zobaczyć numer identyfikacyjny radia i utwórz konto na stronie Po utworzeniu konta możesz stamtąd dodawać bezpośrednio do ulubionych w radiu. Możesz w miarę potrzeby dodawać. Możesz również słuchać zapisanych tam stacji przez komputer

20 12 Używanie radia internetowego Tryb radia internetowego pozwala na słuchanie radiostacji nadających w internecie na portalach wirtualnych nadajników V tuner (Stacje nadające na żywo i retransmitujące. Po wybraniu opcji radia inernetowego wyświetla się lista stacji. Lista i submenu dostarczane są bezpośrednio z portalu VTuner Server i nie podlegają modyfikacjom. Przykładowe informacje na wyświetlaczu pokazano poniżej. Menu listy radiostacji oferuje następujące funkcje: Nazwa My favourites (ulubione) Opis Utwórz konto na Możesz teraz bezpośrednio ze strony dodawać ulubione stacje do radia lub słuchać ich z komputera Stations (stacje) Podcast My Added stations (stacje dodane) Pozwala szukać stacji w/g lokalizacji, rodzaju, popularności, nowości lub kolejności alfabetycznej. Pozwala szukać stacji retransmitujących i powtarzających audycje w/g ich lokalizacji, rodzaju lub w kolejności alfabetycznej. Utwórz konto na Możesz tam budować listę ulubionych stacji i dodawać nowe. Z tego miejsca stacje mogą być słuchane również przez komputer. W trybie radia internetowego wyświetlacz pokazuje informacje o aktualnie słuchanej stacji i transmitowany przez nią oprócz dźwięku tekst. Górna linia to zawsze nazwa stacji, a informacje wyświetlane niżej można zmieniac przyciskiem INFO. Dodatkowe, osiągalne informacje na schemacie poniżej

21 Dodatkowe informacje emitowane przez internetowe radiostacje Data Opis Rodzaj Rodzaj: Pop Bufor Format Lokalizacja Transfer: Transfer 128 kbps Codec: MP3 Sampling: Sampling 44.1 khz Tylko Internet Jakość Bardzo dobra Dodatkowe informacje przy retransmisji URL Chronolgia Język Tytuł Kraj Opis Rodzaj

22 13 Słuchanie cyfrowych stacji naziemnych DAB Radio Po pierwszym wybraniu radia DAB uruchamia się wyszukiwanie dostępnych stacji. Obróć pokrętło TUNE dla wyboru stacji z listy dostępnych. StatiRadiostacje nadają w formacie DAB lub DAB + (radio automatycznie wybiera właściwy Audio-CODEC). Naciśnij TUNE dla potwierdzenia. Main menu Internet Radio Music Player DAB FM Sleep Alarms System settings DAB Submenu Station list(lista stacji) Full Scan(skanowanie) Manual tune(ręczne strojenie) Prune invalid DRC Station order(kolejność stacji) System settings(ustawienia) Main menu Menu DAB oferuje następujące funkcje: Nazwa Service list (lista stacji) Local scan Full scan Manual tune (ręczne strojenie) Opis Pokazuje wszystkie dostępne w twoim rejonie e radiostacje DAB lub DAB +. Skanuje w lokalnym zakresie DAB (np. produkt na rynek angielski będzie skanował w zakresie 11B do 12D). Skanuje cały zakres DAB Lista wyświetlanych częstotliwości zależy od aktualnie wybranego zakresud. Informacja zaczyna się ę od krótkiej nazwy zakresu np. 12B i zawiera dalej jego wartość ć w MHZ DRC Station order (kolejność stacji) Pozwala skorzystać z Dynamic Range Control ( dynamicznej kontroli zasięgu) w dekoderze audio DAB. Pozwala sortować stacje alfabetycznie w zakresach albo aktualności (stacje, ktore aktualnie nie nadają będą na końcu listy)

23 14 Używanie radia FM Main menu Internet Radio Music Player DAB FM Sleep Alarms System settings FM Submenu Scan setting Audio setting System settings Main menu Menu radia FM ma następujące funkcje: Nazwa Scan setting (ustawienia skanowania) Opis Ustala zachowanie skanera stacji FM(zaczyna się od wciśnięcia i przytrzymania przycisków Up/Down keys przy trybie FM). Zatrzymywanie tylko na silnych sygnałach. Gwarantuje znakomitą jakość odszukanych stacji, ale może pominąć te ze słabszym sygnałem. Zatrzymywanie na wszystkich sygnałach. Gwaratntuje odnalezienie wszytkich stacji w zasięgu radia, ale skaner może zatrzymywać się na niemodulowanych falach nośnych i innych zakłóceniach. Audio setting (ustawienia audio) Pozwala wybrać czy zawsze sygnał stereo ma być odsłuchiwany mono, czy dopiero wtedy gdy jego poziom spada poniżej minimalnej granicy poprawnego odbioru. Szukając stacji w trybie automatycznym tylko naciśnij pokrętło TUNE. Obracanie nim pozwala ręcznie wybierać ć częstotliwość

24 15 Presets ( Zapamiętane stacje) W wymienionych poniżej trybach pracy radia można zapamiętać najciekawsze stacje, aby później móc szybko mieć do nich dostęp. W każdym trybie zapamiętywanie wyglada trochę inaczej. Internet Radio DAB (DAB+) FM Krótkie wciśnięcie przycisku zapamiętywania wywołuje stację z pamięci, długie ją zapamiętuje. Kiedy słuchasz audycji (Internet/DAB/FM) wciśnij i przytrzymaj któryś z przycisków numerycznych 1-4. Wyświetlacz pokaże PRESET STORED i radio zapamięta aktualnie sluchaną stację pod numerem, który wcisnąłeś. Słuchanie zapamiętanych stacji (1-4) Naciśnij krótko klawisz z numerem od 1 do czterech, żeby słuchać zapamiętanej stacji. Można zapamiętać jeszcze 4 kolejne stacje na zasadach opisanych powyżej, ale należy jednocześnie wciskać SHIFT i przycisk z numerem odpowiednio długo do zapamiętania krótko dla wywołania z pamięci (oba na raz ). Informacje dodatkowe: Urządzenie posiada deklarację CE wystawioną przez niemieckiego producenta Alan Electonics GmbH Aktualizacji oprogramowania można szukać na:

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Spis treści Ustawienia kanału Funkcje

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wersja: Znaki towarowe Uwaga

Wersja: Znaki towarowe Uwaga Instrukcji obsługi Wersja: R01 Znaki towarowe Logo Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi korporacji Microsoft

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo