Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:"

Transkrypt

1 Połączenie z modułem M875 i podstawowa konfiguracja 1. Łączenie PC z M875 W celu skonfigurowania M875 potrzebny jest komputer klasy PC z przeglądarką Internetową, który w dalszej części artykułu będziemy nazywać PC Admin. Konfiguracja odbywa się poprzez przeglądarkę Internetową. Można konfigurować urządzenie na dwa sposoby: Konfiguracja przez lokalny interfejs X2P1 Niezbędna dla pierwszej konfiguracji Konfiguracja przez dostęp zdalny używając protokołu HTTPS Możliwa jest tylko jeżeli ustawiliśmy dostęp zdalny na module M875 wcześniej. Konfiguracja poprzez interfejs lokalny Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione: PC Admin musi być podłączony albo bezpośrednio do portu Ethernet modułu M875 lub musi posiadać dostęp do M875 w sieci lokalnej Karta sieciowa PC Admin musi mieć następującą konfigurację TCP/IP: Adres IP: Maska podsieci: Adres IP możemy zmieniać, jednak musi on być dalej w tej samej podsieci ( ) Jeżeli chcesz mieć dostęp do sieci zewnętrznej przez M875, musisz również wypełnić następujące pola: Brama domyślna: Serwer DNS powinien być uzupełniony zgodnie z adresem pod którym działa usługa DNS. Urządzenia M875 wspierają również przekazywanie DNS, więc adres może również być użyty jako adres DNS. Konfiguracja poprzez sieć zdalną Konfiguracja zdalna używając HTTPS jest możliwa tylko jeżeli M875 jest skonfigurowany do dostępu zdalnego. Jeżeli chcesz używać konfiguracji zdalnej, zobacz jak to skonfigurować korzystając z poradnika Konfiguracja dostępu zdalnego modułu M875 zamieszczonego na stronie wsparcia technicznego Siemens. 2. Nawiązywanie połączenia konfiguracyjnego W celu skonfigurowania M875, najpierw musisz ustanowić połączenie z urządzeniem przez przeglądarkę Internetową:

2 Ustawienia przeglądarki Internetowej 1. Uruchom przeglądarkę Internetową na PC Admin Przeglądarka Internetowa musi wspierać SSL (HTTPS), na przykład MS Internet Explorer 7 lub wyższy, Mozilla Firefox 2 lub wyższy. 2. Ustaw przeglądarkę w taki sposób, żeby nie wybierała automatycznie połączenia przy starcie. W programie MS Internet Explorer konfiguruje się to w ten sposób: 1. Wybierz z paska menu Tools -> Internet Options *(Narzędzia -> Opcje Internetowe) 2. Wybierz zakładkę Connections (Połączenia) 3. Usuń wszystkie wpisy w Dial-up and Virtual Private Network settings (Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej) 4. Włącz opcję Never dial a connection (Nigdy nie wybieraj połączenia) Wywołanie strony startowej M W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP modułu M875. W ustawieniach fabrycznych wpisujemy: https:// / Na końcu adresu IP znajduje się ukośnik. Pojawi się wiadomość dotycząca certyfikatu zabezpieczeń. 2. Potwierdź tą wiadomość i kontynuuj wczytywanie strony Uwaga! Informacje dotyczące certyfikatu zabezpieczeń Ponieważ urządzenie może być zarządzane tylko poprzez zaszyfrowane połączenie, dostarczone jest z certyfikatem z podpisem własnym. Jeżeli certyfikat posiada sygnaturę nie rozpoznawalną przez system operacyjny, pojawia się komunikat bezpieczeństwa. Można w nim wyświetlić ten certyfikat. Certyfikat musi być jasno określony, że został wystawiony dla Siemens AG. Interfejs WWW jest otwierany gdy dostęp do urządzenia jest realizowany przez jego adres IP, a nie przez nazwę, co prowadzi do tego, że nazwa wyszczególniona w certyfikacie zabezpieczeń nie zgadza się z nazwą w certyfikacie. Wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Ustawienia fabryczne są następujące: User Name: Hasło: admin (nie może być zmieniony) scalance Strona startowa wyświetla się poprawnie Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła, strona startowa M875 otwiera się w przeglądarce Internetowej. Strona startowa zapewnia przegląd stanu urządzenia. Strona startowa nie wyświetla się poprawnie Jeżeli po kilku próbach, przeglądarka ciągle odpowiada, że strona nie może być wyświetlona, spróbuj następujących rozwiązań:

3 Sprawdź połączenie: 1. Otwórz wiersz poleceń (W+R, wpisujemy cmd i naciskamy OK. ) 2. Wpisz komendę ping Naciśnij klawisz Enter Jeżeli połączenie działa poprawnie, 4 wiadomości potwierdzające przebycie pakietów powinny pojawić się w ciągu kilku sekund Jeżeli nie, sprawdź czy kable sieciowe, złącza i karta sieciowa są poprawnie podłączone. Nie używaj serwera proxy: 1. Wybierz z paska menu Tools -> Internet Options *(Narzędzia -> Opcje Internetowe) 2. Wybierz zakładkę Connections (Połączenia). 3. Naciśnij przycisk Settings (Ustawienia sieci LAN) 4. Wyłącz opcję Use proxy Server for your LAN (Użyj serwera proxy dla sieci LAN) Zablokuj inne połączenia LAN Jeżeli aktywne są inne połączena LAN na PC Admin, wyłącz je na czas konfiguracji urządzenia. 1. Otwórz połączenia sieciowe (W+R, wpisz control netconnections i naciśnij OK. ) 2. Wybierz połączenie LAN nie będące połączeniem, z którego korzystamy do konfiguracji modułu M Naciśnij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Disable (Wyłącz) 3. Zmiana hasła Zmień hasło bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu. Hasło standardowe jest podane do wiadomości publicznej, przez co nie stanowi adekwatnego zabezpieczenia. W celu zmiany hasła, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 1. W panelu nawigacyjnym wybierz Remote Access -> Password. 2. Wprowadź nowe hasło w pole New access password 3. Wprowadź nowe hasło ponownie w polu Repeat New access password 4. Potwierdź zmianę hasła klikając przycisk Save Pojawi się wiadomość Password changed 5. Potwierdź wiadomość klikając przycisk OK Pojawi się okno logowania 6. Wprowadź nazwę użytkownika admin oraz swoje nowo utworzone hasło 7. Zapisz swoje nowe hasło klikając przycisk OK.

4 4. Podstawowa konfiguracja 4.1 Wybieranie języka Możliwym jest wyświetlenie interfejsu użytkownika M875 w dwóch językach: angielskim oraz niemieckim. Na stronie startowej, w prawym górnym rogu znajduje się lista rozwijalna pozwalająca na wybór jednej z trzech opcji: Automatic: M875 wybiera język bazując na ustawieniach używanej przeglądarki Internetowej. Jeżeli język przeglądarki jest ustawiony na niemiecki, interfejs użytkownika jest wyświetlany po niemiecku. W każdym innym przypadku interfejs użytkownika jest wyświetlany w języku angielskim. German: M875 używa języka niemieckiego, niezależnie od ustawień przeglądarki English: M875 używa języka angielskiego, niezależnie od ustawień przeglądarki Zmiana ustawień języka 1. Rozwiń listę rozwijalną w prawym górnym rogu strony 2. Wybierz wymagany język 3. Zatwierdź swój wybór klikając przycisk Go Jeżeli język nie zmienił się natychmiastowo, naciśnij przycisk F5 w celu odświeżenia strony. 4.2 Przegląd menu głównego Opis interfejsu użytkownika Strona startowa dostarcza przegląd aktualnego stanu pracy M875 i wygląda tak jak na rysunku poniżej:

5 Wartości odświeżane są automatycznie co 30 sekund. Poniżej przedstawiono przegląd poszczególnych pól: Current system time: Pokazuje aktualny czas systemowy w formacie YYYY-MM-DD, HH:MM Connected since: Pokazuje datę oraz czas od którego obecne połączenie zostało ustanowione External host name: Pokazuje nazwę hosta M875 (na przykład M875.mydns.org) jeżeli usługa DynDNS jest używana Assigned IP address: Pokazuje adres IP pod którym M875 jest dostępny z mobilnej sieci bezprzewodowej. Ten adres IP przypisywany jest przez usługę dostawcy sieciowego Connection: Pokazuje czy istnieje połączenie, a jeśli tak, to jakiego jest typu: o UMTS: Połączenie IP przez HSDPA+HSUPA, UMTS o GPRS: Połączenie IP przez EGPRS lub GPRS Signal strength CSQ: Pasek oraz numer nad nim reprezentuje siłę sygnału GSM jako wartość CSQ CSQ = 0 Brak połączenia z siecią GSM CSQ < 6 Słaba siła sygnału CSQ 6 10 Średnia siła sygnału CSQ Dobra siła sygnału CSQ > 18 Bardzo dobra siła sygnału

6 Wartość w dbm jest pokazana w nawiasach po wartości CSQ. Used APN: Pokazuje APN (Access Point Name) używanego łącza bezprzewodowego IMSI: Wpis ten przedstawia ID abonenta zapisany na używanej karcie SIM ID te jest używane przez operatora telefonii komórkowej w celu wykrywania autoryzacji i wydania zgody na usługi dla karty SIM NTP Synchronization: Pokazuje czy czas systemowy jest pobierany z serwera NTP DynDNS: Pokazuje czy usługa DynDNS jest aktywowana Informacje dotyczące logowania do tej usługi znajdują się w logu systemowym HTTPS remote access: Pokazuje czy zdalny dostęp do interfejsu użytkownika jest dostępny przez sieć bezprzewodową. Remote access SSH: Pokazuje czy zdalny dostęp do konsoli SSH jest dostępny przez sieć bezprzewodową CSD dial-in Pokazuje czy zdalne usługi CSD są dozwolone SNMP Pokazuje czy dostęp przez SNMP jest dozwolony SNMP trap Pokazuje czy alarmy wywoływane zdarzeniami są transferowany przy użyciu SNMP traps. Traffic volume Pokazuje czy monitoring wielkości ruchu sieciowego jest włączony lub supervision wyłączony ID of current Pokazuje do której komórki bezprzewodowej zalogowane jest urządzenie wireless cell M875 Number of WAN Licznik ten zlicza ilość prób połączeń do mobilnej sieci bezprzewodowej connection attempts wykonanych przez M875 w ciągu ostatnich 24 godzin. Bytes sent and bytes Ten wpis pokazuje liczbę bajtów która została wysłana lub odebrana received on this podczas aktualnego połączenia do mobilnej sieci bezprzewodowej connection (Liczby te mogą się znacznie różnić od obliczeń operatora!) Bytes sent since Wpis ten przedstawia liczbę bajtów, która została wysłana lub odebrana loading the factory podczas aktualnego połączenia do mobilnej siei bezprzewodowej od settings czasu ostatniego restartu. Liczniki są restartowane kiedy przywracamy urządzenie do ustawień fabrycznych. Traffic volume Licznik ten przedstawia objętość danych w bajtach, które zostały przetransferowane przez M875 od początku miesiąca.

7 Maximum data volume Wpis ten przedstawia górną wartość na którą ustawiliśmy volume supervision Number of activated Wpis ten przedstawia ilość aktywnych reguł zapory sieciowej firewall rules Firmware version Pokazuje numer wersji aktualnie zainstalowanego firmware u 4.3 System System Time Czas systemowy używany jest jako znacznik czasu dla wszystkich wpisów w dzienniku zdarzeń i służy jako podstawa dla wszystkich funkcji opartych na czasie. Możesz zmienić czas systemowy M875 ręcznie lub zsynchronizować go automatycznie z serwerem czasu używając do tego NTP (Network Time Protocol). Istnieje duża ilość serwerów NTP w Internecie, które mogą być używane do uzyskania precyzyjnego czasu rzeczywistego. W panelu nawigacyjnym wybierz System -> System Time Opis poszczególnych pól: Current system time: Pokazuje aktualny czas i datę urządzenia Set system Time:

8 Pod tym wpisem możesz ustawić datę i czas systemu manualnie Wartości uzupełniane są automatycznie czasem pobieranym z PC Admin, przez który łączymy się z M Ustaw datę i czas 2. Naciśnij przycisk Set Local timezone / region Serwery NTP dostarczają UTC (Universal Time Coordinated) Z listy rozwijalnej wybierz strefę czasową w której M875 będzie używany. Data i czas w tej strefie czasowej będzie używany jako czas systemowy. Activate NTP synchronization Uwaga! Aktywacja synchronizacji czasu NTP może podnieść koszty ze względu na wzmożony ruch sieciowy Synchronizacja czasu systemowego poprzez NTP wymaga dodatkowego ruchu sieciowego w mobilnej sieci bezprzewodowej. Może to skutkować dodatkowymi kosztami, zależącymi od umowy użytkownika z operatorem sieci mobilnej. Jeżeli chcesz synchronizować datę i czas używając serwera czasu NTP, wybierz Yes z listy rozwijalnej. List of NTP Server Możesz sprecyzować kilka serwerów NTP. W celu sprecyzowania dodatkowego serwera NTP naciśnij przycisk New NTP Server Wprowadź adres IP serwera DNS, możesz również skorzystać z serwera NTP ustawionego domyślnie (zobacz niżej). Nie ma możliwości wprowadzenia adresu serwera NTP w formie nazwy hosta (np. time.windows.com) Poll interwal Serve system time to local network Ustawienia fabryczne Czas musi być synchronizowany automatycznie nie rzadziej niż co 36 godzin. Z listy rozwijalnej możesz wybrać różne interwały czasowe synchronizacji M875 może sam w sobie działać jako serwer NTP dla aplikacji podłączonych do interfejsu lokalnego. W celu odblokowania tej funkcji, z listy rozwijalnej należy wybrać Yes. Komunikacja z serwerem NTP odbywa się poprzez lokalny adres IP ustawiony dla M875. W dalszej części poradnika będziemy ustawiać ten adres IP. Local timezone: UTC

9 4.4 Sieć lokalna Enable NTP synchronization: No NTP Server: Polling interwal: Serve system time to local network: Local Interface Interfejs Sieć lokalna Aplikacja lokalna 1.1 hours No 2-portowy interfejs wykorzystywany jest do łączenia sieci lokalnej z M875. Dzięki autonegocjacji następuje automatyczne wykrywanie szybkości łącza używanego w sieci Ethernet. Sieć lokalna, to sieć w której znajdują się stacje podłączone do interfejsu Ethernet modułu M875. LAN zawiera co najmniej jedną aplikację lokalną. Aplikacja lokalna, to komponent sieciowy w sieci lokalnej, na przykład sterownik programowalny, maszyna z interfejsem Ethernet dla zdalnego monitoringu, albo laptop, komputer klasy PC lub PC Admin Lokalne adresy IP Z panelu nawigacyjnego wybierz Local Network -> Basic settings -> Local IP addresses

10 Tworzenie i zarządzanie adresami IP Możesz zdefiniować dodatkowe adresy pod którym aplikacje lokalne będą mogły komunikować się z M875. Dodatkowe adresy sprawdzają się, na przykład, kiedy LAN podzielony jest na podsieci (VLANy). Wiele aplikacji lokalnych z różnych podsieci może połączyć się z M875 używając różnych adresów. 1. Naciśnij przycisk New. 2. Wpisz adres IP oraz maskę podsieci w odpowiedni pola 3. Naciśnij przycisk Save zapisując swoją konfigurację. Używając przycisku Delete możemy usunąć dodatkowe adresy, które stworzyliśmy Serwer DHCP dla sieci lokalnej M875 posiada wbudowaną funkcjonalność serwera DHCP. Kiedy serwer ten jest aktywny, automatycznie dostarcza następujące parametry dla aplikacji podłączonych do interfejsu lokalnego: Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Serwer DNS Aplikacja lokalna musi być skonfigurowana w taki sposób, by mogła otrzymywać adresy IP i parametry konfiguracyjne za pomocą DHCP. Z panelu nawigacyjnego wybierz Local Network -> Basic Settings -> DHCP.

11 Konfiguracja serwera DHCP 1. Wybierz Yes z listy rozwijalnej Start DHCP Server 2. Wybierz Yes z listy rozwijalnej Enable dynamic IP address pool 3. Naciśnij przycisk New znajdujący się obok List of static assignments Local netmask Wprowadź lokalną maskę podsieci przypisaną do aplikacji lokalnych Standard gateway Wprowadź adres bramy sieciowej przypisanej do aplikacji lokalnych DNS Server Wprowadź adres serwera DNS przypisanego do aplikacji lokalnych Enable dynamic IP address pool Wybierz jedną z dwóch opcji: Range start Range end Yes: Adresy IP przypisywane przez serwer DHCP są brane z zakresu dynamicznych adresów No: Niżej, w polu List of static assignments przypisz adresy IP do odpowiedniego adresu MAC lokalnych aplikacji Wprowadź adres początkowy zakresu adresów Wprowadź adres końcowy zakresu adresów

12 List of static assignments Możesz zdefiniować adres IP dla odpowiedniego adresu MAC. Wprowadź informacje dotyczące adresu MAC i adresu IP w odpowiednie pola. Ustawienia fabryczne Start DHCP Server: No Local netmask: Standard gateway: DNS Server: Enable dynamic IP address pool: No Range start: Range end: Sieć zewnętrzna Interfejs zewnętrzny M875 łączy urządzenie z siecią zewnętrzną. W tym celu używane są dwa złącza antenowe typu SMA. Na tym interfejsie używany jest jeden z dostępnych protokołów HSDPA, HWUPA, UMTS, EGPRS lub GPRS. Sekcja ta jest poświęcona konfiguracji interfejsu zewnętrznego oraz powiązanych z nim funkcjom UMTS/EDGE parametry dostępu W celu połączenia z siecią GSM i usługami HSPA, UMTS, E/GPRS następujące parametry dostępu muszą zostać uzupełnione: PIN zabezpieczający kartę SIM przed nieautoryzowanym używaniem urządzenia Nazwa użytkownika oraz hasło zabezpieczające dostęp do mobilnej sieci bezprzewodowej APN (Access Point Name) nazwa punktu dostępowego dla mobilnej sieci bezprzewodowej Parametry te otrzymujemy od operatora sieci komórkowej.

13 W panelu nawigacyjnym wybierz External Network -> UMTS/EDGE PIN Uwaga! Karta SIM bez PINu M875 może również pracować z kartami SIM nie posiadającymi zabezpieczenia PIN. W takim przypadku wpisz NONE w polu PIN. Jeżeli nie to pole nie zostanie nic wpisane, obok pola pokazany jest czerwony krzyżyk (jak na zrzucie ekranu wyżej). Funkcja nie może zostać wykonana Jeżeli wprowadzisz nieprawidłowe dane, karta SIM się zablokuje Upewnij się, że PIN został wprowadzony prawidłowo. Jeżeli wprowadzisz PIN źle trzy razy, karta SIM zostanie zablokowana. W celu odblokowania karty, musisz wyjąć ją z urządzenia i włożyć to telefonu komórkowego, gdzie może zostać odblokowana używając numeru PUK. Jeżeli jest to konieczne, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej. PIN dla karty SIM otrzymujesz od operatora sieci komórkowej. 1. Wprowadź PIN dla swojej karty SIM w polu PIN 2. Zatwierdź zmiany klikając w przycisk Save (nie Change!) Jeżeli PIN został wprowadzony poprawnie pojawi się zielony znacznik obok pola PIN

14 Jeżeli PIN został wprowadzony błędnie i/lub nie został w ogóle wprowadzony, pojawi się czerwony znacznik obok tego pola. Zmiana numeru PIN Istnieje możliwość zmiany numeru PIN dostarczonego przez operatora sieci komórkowej na swój własny. W tym celu naciskamy przycisk Change. Uwaga! Upewnij się, że funkcja ta jest wspierana przez operatora sieci komórkowej 1. Wprowadź swój własny PIN w polu New PIN 2. Potwierdź nowy PIN w polu Repeat New PIN 3. Zapisz zmiany klikając w przycisk Set Pojawi się wiadomość informująca o statusie operacji (powodzenie/niepowodzenie) 4. Potwierdź wiadomość przyciskiem OK. Network Selection Z listy rozwijalnej wybierz typ mobilnej sieci bezprzewodowej. Dostępne są następujące opcje: UMTS or GSM: Wszystkie dostępne usługi. Jako pierwszy wybór, urządzenie próbuje nawiązać połączenie z siecią UMTS. GSM only: Usługi EGPRS i GPRS. Urządzenie ignoruje sieć UMTS i nawiązuje połączenie z usługami GSM zapewniającymi największą szybkość transmisji danych jaka jest lokalnie dostępna. UMTS only: Usługi UMTS. Urządzenie ignoruje usługi EGPRS i GPRS i nawiązuje połączenie z siecią UMTS. Allow roaming Authentication method Zdefiniuj czy urządzenie ma się automatycznie łączyć z inną siecią, jeżeli zdefiniowana sieć GSM jest niedostępna. Wybierz jedną z dwóch opcji z listy rozwijalnej. Yes: Urządzenie automatycznie loguje się do dostępnej sieci No: Urządzenie nie loguje się automatycznie do dostępnej sieci Z listy rozwijalnej wybierz metodę odpowiednią do przekazywania nazwy użytkownika i hasła zgodnie z wymaganiami operatora sieci komórkowej:

15 Mode of provider selection List of mobile wireless providers Provider Network ID (PLMN) APN User name Password Automatic Nazwa użytkownika i hasło są automatycznie przesyłane z wykorzystaniem jednej z dwóch dostępnych metod. Wyższy priorytet posiada CHAP. Jeżeli operator sieci komórkowej nie obsługuje CHAP, nazwa użytkownika i hasło przekazywane jest z użyciem PAP. CHAP Zaszyfrowany transfer nazwy użytkownika i hasła z wykorzystaniem Challenge Handshake Authentication Protocol) PAP Nieszyfrowany transfer nazwy użytkownika i hasła z wykorzystaniem Password Authentication Protocol Masz możliwość wyboru sposobu wprowadzania parametrów dostępu operatora sieci komórkowej ręcznie, lub urządzenie automatycznie wybierze pasujące parametry dostępu z listy operatorów. Wybór automatyczny oparty jest na PLMN ID karty SIM. Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji z listy rozwijalnej; Manual: Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz APN ręcznie. Automatic: Pojawi się List of mobile wireless providers. W ustawieniach fabrycznych zdefiniowane są parametry dostępu dla czterech sieci komórkowych. Wprowadź niezbędne dane dostępowe do sieci GSM. Wprowadź nazwę usługi bezprzewodowej, na przykład Moje połączenie GPRS Każdy operator telefonii komórkowej posiada unikalny numer identyfikacyjny PLMN. Te ID przechowywane jest na karcie SIM. M875 odczytuje PLMN z karty SIM automatycznie i dobiera odpowiednie parametry znajdujące się na List of mobile wireless providers. Wprowadź APN swojego operatora sieci komórkowej w tym polu. Wprowadź nazwę użytkownika służącą logowaniu, dostarczoną przez operatora sieci komórkowej. Niektórzy operatorzy nie korzystają z nazwy użytkownika do kontroli dostępu. W tym przypadku wprowadź guest w tym polu.

16 Wprowadź hasło dostarczone przez operatora sieci komórkowej. Niektórzy operatorzy nie korzystają z hasła do kontroli dostępu. W tym przypadku również wprowadź guest jako hasło. Uwaga! Jak znaleźć APN, nazwę użytkownika oraz hasło? Informacje dotyczące danych dostępowych można uzyskać od operatora sieci komórkowej lub z Internetu. Spróbuj odpytać wyszukiwarkę internetową zapytaniem APN mobile wireless provider. W rezultacie powinieneś otrzymać listę różnych operatorów z wszystkimi wymaganymi parametrami dostępu Tryb instalacji dopasowanie anten W celu znalezienia idealnego dopasowania anten podłączonych do gniazda A1, możesz użyć trybu instalacji. Funkcja ułatwia testowanie siły sygnału w różnych pozycjach anteny. Informacje w trybie instalacyjnym odświeżane są co kilka sekund. Dostarcza to szybką informację dotyczącą jakości sygnału w pozycji testowanej, co pozwala znaleźć optymalne ułożenie anteny. W trybie instalacyjnym nie ma konieczności ustanawiania bezprzewodowego połączenia mobilnego. Uwaga! Restart urządzenia przy zmianie trybu Jeżeli włączysz lub wyłączysz tryb instalacyjny, po kliknięciu przycisku Save, urządzenie automatycznie się zrestartuje. Z panelu nawigacyjnego wybierz External Network -> Installation mode Fabrycznie, tryb instalacyjny jest wyłączony. 1. W celu odblokowania trybu instalacyjnego, z listy rozwijalnej wybierz czas na jaki tryb instalacyjny ma zostać włączony (15/30/60/120 minut). 2. Naciśnij przycisk Save. M875 restartuje się i pojawią się wpisy opisane poniżej: 3. Możesz zawsze zatrzymać tryb instalacyjny przedwcześnie wybierając opcję No. Status of the current wireless cell Status of the neighboring wireless cells W tym obszarze znajdziesz informacje dotyczące sieci z którą aktualnie połączony jest M875. W tym obszarze znajdziesz informacje dotyczące sąsiadujących sieci,z którymi można się połączyć.

17 Information about the wireless cell Signal strength ID of wireless cell LAC (Location Area Code) Pasek pokazuje siłę sygnału GSM. Liczby nad paskiem pokazują wartość CSQ sygnału. Wartość wyrażona w dbm wyświetlana jest w nawiasach po wartości CSQ. ID mobilnej sieci bezprzewodowej ID aktualnej lokalizacji M875 w mobilnej sieci bezprzewodowej ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number) Na podstawie ARFCN można obliczyć częstotliwości połączenia BSIC (Base Station Identity Code) ID używane w celu rozróżniania sąsiednich kanałów, gdy następuje nakładanie się częstotliwości.

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wonderful Communication, Mobile Life.

Wonderful Communication, Mobile Life. Wonderful Communication, Mobile Life. Adapter HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN Adapter Instrukcja obsługi Strona pusta przeznaczona na notatki! Zawiadomienie Prawa autorskie Huawei Technologies

Bardziej szczegółowo

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi AIRMAX5 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE Instrukcja Obsługi Prawa Autorskie Prawa autorskie Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo