Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:"

Transkrypt

1 Połączenie z modułem M875 i podstawowa konfiguracja 1. Łączenie PC z M875 W celu skonfigurowania M875 potrzebny jest komputer klasy PC z przeglądarką Internetową, który w dalszej części artykułu będziemy nazywać PC Admin. Konfiguracja odbywa się poprzez przeglądarkę Internetową. Można konfigurować urządzenie na dwa sposoby: Konfiguracja przez lokalny interfejs X2P1 Niezbędna dla pierwszej konfiguracji Konfiguracja przez dostęp zdalny używając protokołu HTTPS Możliwa jest tylko jeżeli ustawiliśmy dostęp zdalny na module M875 wcześniej. Konfiguracja poprzez interfejs lokalny Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione: PC Admin musi być podłączony albo bezpośrednio do portu Ethernet modułu M875 lub musi posiadać dostęp do M875 w sieci lokalnej Karta sieciowa PC Admin musi mieć następującą konfigurację TCP/IP: Adres IP: Maska podsieci: Adres IP możemy zmieniać, jednak musi on być dalej w tej samej podsieci ( ) Jeżeli chcesz mieć dostęp do sieci zewnętrznej przez M875, musisz również wypełnić następujące pola: Brama domyślna: Serwer DNS powinien być uzupełniony zgodnie z adresem pod którym działa usługa DNS. Urządzenia M875 wspierają również przekazywanie DNS, więc adres może również być użyty jako adres DNS. Konfiguracja poprzez sieć zdalną Konfiguracja zdalna używając HTTPS jest możliwa tylko jeżeli M875 jest skonfigurowany do dostępu zdalnego. Jeżeli chcesz używać konfiguracji zdalnej, zobacz jak to skonfigurować korzystając z poradnika Konfiguracja dostępu zdalnego modułu M875 zamieszczonego na stronie wsparcia technicznego Siemens. 2. Nawiązywanie połączenia konfiguracyjnego W celu skonfigurowania M875, najpierw musisz ustanowić połączenie z urządzeniem przez przeglądarkę Internetową:

2 Ustawienia przeglądarki Internetowej 1. Uruchom przeglądarkę Internetową na PC Admin Przeglądarka Internetowa musi wspierać SSL (HTTPS), na przykład MS Internet Explorer 7 lub wyższy, Mozilla Firefox 2 lub wyższy. 2. Ustaw przeglądarkę w taki sposób, żeby nie wybierała automatycznie połączenia przy starcie. W programie MS Internet Explorer konfiguruje się to w ten sposób: 1. Wybierz z paska menu Tools -> Internet Options *(Narzędzia -> Opcje Internetowe) 2. Wybierz zakładkę Connections (Połączenia) 3. Usuń wszystkie wpisy w Dial-up and Virtual Private Network settings (Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej) 4. Włącz opcję Never dial a connection (Nigdy nie wybieraj połączenia) Wywołanie strony startowej M W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP modułu M875. W ustawieniach fabrycznych wpisujemy: https:// / Na końcu adresu IP znajduje się ukośnik. Pojawi się wiadomość dotycząca certyfikatu zabezpieczeń. 2. Potwierdź tą wiadomość i kontynuuj wczytywanie strony Uwaga! Informacje dotyczące certyfikatu zabezpieczeń Ponieważ urządzenie może być zarządzane tylko poprzez zaszyfrowane połączenie, dostarczone jest z certyfikatem z podpisem własnym. Jeżeli certyfikat posiada sygnaturę nie rozpoznawalną przez system operacyjny, pojawia się komunikat bezpieczeństwa. Można w nim wyświetlić ten certyfikat. Certyfikat musi być jasno określony, że został wystawiony dla Siemens AG. Interfejs WWW jest otwierany gdy dostęp do urządzenia jest realizowany przez jego adres IP, a nie przez nazwę, co prowadzi do tego, że nazwa wyszczególniona w certyfikacie zabezpieczeń nie zgadza się z nazwą w certyfikacie. Wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Ustawienia fabryczne są następujące: User Name: Hasło: admin (nie może być zmieniony) scalance Strona startowa wyświetla się poprawnie Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła, strona startowa M875 otwiera się w przeglądarce Internetowej. Strona startowa zapewnia przegląd stanu urządzenia. Strona startowa nie wyświetla się poprawnie Jeżeli po kilku próbach, przeglądarka ciągle odpowiada, że strona nie może być wyświetlona, spróbuj następujących rozwiązań:

3 Sprawdź połączenie: 1. Otwórz wiersz poleceń (W+R, wpisujemy cmd i naciskamy OK. ) 2. Wpisz komendę ping Naciśnij klawisz Enter Jeżeli połączenie działa poprawnie, 4 wiadomości potwierdzające przebycie pakietów powinny pojawić się w ciągu kilku sekund Jeżeli nie, sprawdź czy kable sieciowe, złącza i karta sieciowa są poprawnie podłączone. Nie używaj serwera proxy: 1. Wybierz z paska menu Tools -> Internet Options *(Narzędzia -> Opcje Internetowe) 2. Wybierz zakładkę Connections (Połączenia). 3. Naciśnij przycisk Settings (Ustawienia sieci LAN) 4. Wyłącz opcję Use proxy Server for your LAN (Użyj serwera proxy dla sieci LAN) Zablokuj inne połączenia LAN Jeżeli aktywne są inne połączena LAN na PC Admin, wyłącz je na czas konfiguracji urządzenia. 1. Otwórz połączenia sieciowe (W+R, wpisz control netconnections i naciśnij OK. ) 2. Wybierz połączenie LAN nie będące połączeniem, z którego korzystamy do konfiguracji modułu M Naciśnij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Disable (Wyłącz) 3. Zmiana hasła Zmień hasło bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu. Hasło standardowe jest podane do wiadomości publicznej, przez co nie stanowi adekwatnego zabezpieczenia. W celu zmiany hasła, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: 1. W panelu nawigacyjnym wybierz Remote Access -> Password. 2. Wprowadź nowe hasło w pole New access password 3. Wprowadź nowe hasło ponownie w polu Repeat New access password 4. Potwierdź zmianę hasła klikając przycisk Save Pojawi się wiadomość Password changed 5. Potwierdź wiadomość klikając przycisk OK Pojawi się okno logowania 6. Wprowadź nazwę użytkownika admin oraz swoje nowo utworzone hasło 7. Zapisz swoje nowe hasło klikając przycisk OK.

4 4. Podstawowa konfiguracja 4.1 Wybieranie języka Możliwym jest wyświetlenie interfejsu użytkownika M875 w dwóch językach: angielskim oraz niemieckim. Na stronie startowej, w prawym górnym rogu znajduje się lista rozwijalna pozwalająca na wybór jednej z trzech opcji: Automatic: M875 wybiera język bazując na ustawieniach używanej przeglądarki Internetowej. Jeżeli język przeglądarki jest ustawiony na niemiecki, interfejs użytkownika jest wyświetlany po niemiecku. W każdym innym przypadku interfejs użytkownika jest wyświetlany w języku angielskim. German: M875 używa języka niemieckiego, niezależnie od ustawień przeglądarki English: M875 używa języka angielskiego, niezależnie od ustawień przeglądarki Zmiana ustawień języka 1. Rozwiń listę rozwijalną w prawym górnym rogu strony 2. Wybierz wymagany język 3. Zatwierdź swój wybór klikając przycisk Go Jeżeli język nie zmienił się natychmiastowo, naciśnij przycisk F5 w celu odświeżenia strony. 4.2 Przegląd menu głównego Opis interfejsu użytkownika Strona startowa dostarcza przegląd aktualnego stanu pracy M875 i wygląda tak jak na rysunku poniżej:

5 Wartości odświeżane są automatycznie co 30 sekund. Poniżej przedstawiono przegląd poszczególnych pól: Current system time: Pokazuje aktualny czas systemowy w formacie YYYY-MM-DD, HH:MM Connected since: Pokazuje datę oraz czas od którego obecne połączenie zostało ustanowione External host name: Pokazuje nazwę hosta M875 (na przykład M875.mydns.org) jeżeli usługa DynDNS jest używana Assigned IP address: Pokazuje adres IP pod którym M875 jest dostępny z mobilnej sieci bezprzewodowej. Ten adres IP przypisywany jest przez usługę dostawcy sieciowego Connection: Pokazuje czy istnieje połączenie, a jeśli tak, to jakiego jest typu: o UMTS: Połączenie IP przez HSDPA+HSUPA, UMTS o GPRS: Połączenie IP przez EGPRS lub GPRS Signal strength CSQ: Pasek oraz numer nad nim reprezentuje siłę sygnału GSM jako wartość CSQ CSQ = 0 Brak połączenia z siecią GSM CSQ < 6 Słaba siła sygnału CSQ 6 10 Średnia siła sygnału CSQ Dobra siła sygnału CSQ > 18 Bardzo dobra siła sygnału

6 Wartość w dbm jest pokazana w nawiasach po wartości CSQ. Used APN: Pokazuje APN (Access Point Name) używanego łącza bezprzewodowego IMSI: Wpis ten przedstawia ID abonenta zapisany na używanej karcie SIM ID te jest używane przez operatora telefonii komórkowej w celu wykrywania autoryzacji i wydania zgody na usługi dla karty SIM NTP Synchronization: Pokazuje czy czas systemowy jest pobierany z serwera NTP DynDNS: Pokazuje czy usługa DynDNS jest aktywowana Informacje dotyczące logowania do tej usługi znajdują się w logu systemowym HTTPS remote access: Pokazuje czy zdalny dostęp do interfejsu użytkownika jest dostępny przez sieć bezprzewodową. Remote access SSH: Pokazuje czy zdalny dostęp do konsoli SSH jest dostępny przez sieć bezprzewodową CSD dial-in Pokazuje czy zdalne usługi CSD są dozwolone SNMP Pokazuje czy dostęp przez SNMP jest dozwolony SNMP trap Pokazuje czy alarmy wywoływane zdarzeniami są transferowany przy użyciu SNMP traps. Traffic volume Pokazuje czy monitoring wielkości ruchu sieciowego jest włączony lub supervision wyłączony ID of current Pokazuje do której komórki bezprzewodowej zalogowane jest urządzenie wireless cell M875 Number of WAN Licznik ten zlicza ilość prób połączeń do mobilnej sieci bezprzewodowej connection attempts wykonanych przez M875 w ciągu ostatnich 24 godzin. Bytes sent and bytes Ten wpis pokazuje liczbę bajtów która została wysłana lub odebrana received on this podczas aktualnego połączenia do mobilnej sieci bezprzewodowej connection (Liczby te mogą się znacznie różnić od obliczeń operatora!) Bytes sent since Wpis ten przedstawia liczbę bajtów, która została wysłana lub odebrana loading the factory podczas aktualnego połączenia do mobilnej siei bezprzewodowej od settings czasu ostatniego restartu. Liczniki są restartowane kiedy przywracamy urządzenie do ustawień fabrycznych. Traffic volume Licznik ten przedstawia objętość danych w bajtach, które zostały przetransferowane przez M875 od początku miesiąca.

7 Maximum data volume Wpis ten przedstawia górną wartość na którą ustawiliśmy volume supervision Number of activated Wpis ten przedstawia ilość aktywnych reguł zapory sieciowej firewall rules Firmware version Pokazuje numer wersji aktualnie zainstalowanego firmware u 4.3 System System Time Czas systemowy używany jest jako znacznik czasu dla wszystkich wpisów w dzienniku zdarzeń i służy jako podstawa dla wszystkich funkcji opartych na czasie. Możesz zmienić czas systemowy M875 ręcznie lub zsynchronizować go automatycznie z serwerem czasu używając do tego NTP (Network Time Protocol). Istnieje duża ilość serwerów NTP w Internecie, które mogą być używane do uzyskania precyzyjnego czasu rzeczywistego. W panelu nawigacyjnym wybierz System -> System Time Opis poszczególnych pól: Current system time: Pokazuje aktualny czas i datę urządzenia Set system Time:

8 Pod tym wpisem możesz ustawić datę i czas systemu manualnie Wartości uzupełniane są automatycznie czasem pobieranym z PC Admin, przez który łączymy się z M Ustaw datę i czas 2. Naciśnij przycisk Set Local timezone / region Serwery NTP dostarczają UTC (Universal Time Coordinated) Z listy rozwijalnej wybierz strefę czasową w której M875 będzie używany. Data i czas w tej strefie czasowej będzie używany jako czas systemowy. Activate NTP synchronization Uwaga! Aktywacja synchronizacji czasu NTP może podnieść koszty ze względu na wzmożony ruch sieciowy Synchronizacja czasu systemowego poprzez NTP wymaga dodatkowego ruchu sieciowego w mobilnej sieci bezprzewodowej. Może to skutkować dodatkowymi kosztami, zależącymi od umowy użytkownika z operatorem sieci mobilnej. Jeżeli chcesz synchronizować datę i czas używając serwera czasu NTP, wybierz Yes z listy rozwijalnej. List of NTP Server Możesz sprecyzować kilka serwerów NTP. W celu sprecyzowania dodatkowego serwera NTP naciśnij przycisk New NTP Server Wprowadź adres IP serwera DNS, możesz również skorzystać z serwera NTP ustawionego domyślnie (zobacz niżej). Nie ma możliwości wprowadzenia adresu serwera NTP w formie nazwy hosta (np. time.windows.com) Poll interwal Serve system time to local network Ustawienia fabryczne Czas musi być synchronizowany automatycznie nie rzadziej niż co 36 godzin. Z listy rozwijalnej możesz wybrać różne interwały czasowe synchronizacji M875 może sam w sobie działać jako serwer NTP dla aplikacji podłączonych do interfejsu lokalnego. W celu odblokowania tej funkcji, z listy rozwijalnej należy wybrać Yes. Komunikacja z serwerem NTP odbywa się poprzez lokalny adres IP ustawiony dla M875. W dalszej części poradnika będziemy ustawiać ten adres IP. Local timezone: UTC

9 4.4 Sieć lokalna Enable NTP synchronization: No NTP Server: Polling interwal: Serve system time to local network: Local Interface Interfejs Sieć lokalna Aplikacja lokalna 1.1 hours No 2-portowy interfejs wykorzystywany jest do łączenia sieci lokalnej z M875. Dzięki autonegocjacji następuje automatyczne wykrywanie szybkości łącza używanego w sieci Ethernet. Sieć lokalna, to sieć w której znajdują się stacje podłączone do interfejsu Ethernet modułu M875. LAN zawiera co najmniej jedną aplikację lokalną. Aplikacja lokalna, to komponent sieciowy w sieci lokalnej, na przykład sterownik programowalny, maszyna z interfejsem Ethernet dla zdalnego monitoringu, albo laptop, komputer klasy PC lub PC Admin Lokalne adresy IP Z panelu nawigacyjnego wybierz Local Network -> Basic settings -> Local IP addresses

10 Tworzenie i zarządzanie adresami IP Możesz zdefiniować dodatkowe adresy pod którym aplikacje lokalne będą mogły komunikować się z M875. Dodatkowe adresy sprawdzają się, na przykład, kiedy LAN podzielony jest na podsieci (VLANy). Wiele aplikacji lokalnych z różnych podsieci może połączyć się z M875 używając różnych adresów. 1. Naciśnij przycisk New. 2. Wpisz adres IP oraz maskę podsieci w odpowiedni pola 3. Naciśnij przycisk Save zapisując swoją konfigurację. Używając przycisku Delete możemy usunąć dodatkowe adresy, które stworzyliśmy Serwer DHCP dla sieci lokalnej M875 posiada wbudowaną funkcjonalność serwera DHCP. Kiedy serwer ten jest aktywny, automatycznie dostarcza następujące parametry dla aplikacji podłączonych do interfejsu lokalnego: Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Serwer DNS Aplikacja lokalna musi być skonfigurowana w taki sposób, by mogła otrzymywać adresy IP i parametry konfiguracyjne za pomocą DHCP. Z panelu nawigacyjnego wybierz Local Network -> Basic Settings -> DHCP.

11 Konfiguracja serwera DHCP 1. Wybierz Yes z listy rozwijalnej Start DHCP Server 2. Wybierz Yes z listy rozwijalnej Enable dynamic IP address pool 3. Naciśnij przycisk New znajdujący się obok List of static assignments Local netmask Wprowadź lokalną maskę podsieci przypisaną do aplikacji lokalnych Standard gateway Wprowadź adres bramy sieciowej przypisanej do aplikacji lokalnych DNS Server Wprowadź adres serwera DNS przypisanego do aplikacji lokalnych Enable dynamic IP address pool Wybierz jedną z dwóch opcji: Range start Range end Yes: Adresy IP przypisywane przez serwer DHCP są brane z zakresu dynamicznych adresów No: Niżej, w polu List of static assignments przypisz adresy IP do odpowiedniego adresu MAC lokalnych aplikacji Wprowadź adres początkowy zakresu adresów Wprowadź adres końcowy zakresu adresów

12 List of static assignments Możesz zdefiniować adres IP dla odpowiedniego adresu MAC. Wprowadź informacje dotyczące adresu MAC i adresu IP w odpowiednie pola. Ustawienia fabryczne Start DHCP Server: No Local netmask: Standard gateway: DNS Server: Enable dynamic IP address pool: No Range start: Range end: Sieć zewnętrzna Interfejs zewnętrzny M875 łączy urządzenie z siecią zewnętrzną. W tym celu używane są dwa złącza antenowe typu SMA. Na tym interfejsie używany jest jeden z dostępnych protokołów HSDPA, HWUPA, UMTS, EGPRS lub GPRS. Sekcja ta jest poświęcona konfiguracji interfejsu zewnętrznego oraz powiązanych z nim funkcjom UMTS/EDGE parametry dostępu W celu połączenia z siecią GSM i usługami HSPA, UMTS, E/GPRS następujące parametry dostępu muszą zostać uzupełnione: PIN zabezpieczający kartę SIM przed nieautoryzowanym używaniem urządzenia Nazwa użytkownika oraz hasło zabezpieczające dostęp do mobilnej sieci bezprzewodowej APN (Access Point Name) nazwa punktu dostępowego dla mobilnej sieci bezprzewodowej Parametry te otrzymujemy od operatora sieci komórkowej.

13 W panelu nawigacyjnym wybierz External Network -> UMTS/EDGE PIN Uwaga! Karta SIM bez PINu M875 może również pracować z kartami SIM nie posiadającymi zabezpieczenia PIN. W takim przypadku wpisz NONE w polu PIN. Jeżeli nie to pole nie zostanie nic wpisane, obok pola pokazany jest czerwony krzyżyk (jak na zrzucie ekranu wyżej). Funkcja nie może zostać wykonana Jeżeli wprowadzisz nieprawidłowe dane, karta SIM się zablokuje Upewnij się, że PIN został wprowadzony prawidłowo. Jeżeli wprowadzisz PIN źle trzy razy, karta SIM zostanie zablokowana. W celu odblokowania karty, musisz wyjąć ją z urządzenia i włożyć to telefonu komórkowego, gdzie może zostać odblokowana używając numeru PUK. Jeżeli jest to konieczne, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej. PIN dla karty SIM otrzymujesz od operatora sieci komórkowej. 1. Wprowadź PIN dla swojej karty SIM w polu PIN 2. Zatwierdź zmiany klikając w przycisk Save (nie Change!) Jeżeli PIN został wprowadzony poprawnie pojawi się zielony znacznik obok pola PIN

14 Jeżeli PIN został wprowadzony błędnie i/lub nie został w ogóle wprowadzony, pojawi się czerwony znacznik obok tego pola. Zmiana numeru PIN Istnieje możliwość zmiany numeru PIN dostarczonego przez operatora sieci komórkowej na swój własny. W tym celu naciskamy przycisk Change. Uwaga! Upewnij się, że funkcja ta jest wspierana przez operatora sieci komórkowej 1. Wprowadź swój własny PIN w polu New PIN 2. Potwierdź nowy PIN w polu Repeat New PIN 3. Zapisz zmiany klikając w przycisk Set Pojawi się wiadomość informująca o statusie operacji (powodzenie/niepowodzenie) 4. Potwierdź wiadomość przyciskiem OK. Network Selection Z listy rozwijalnej wybierz typ mobilnej sieci bezprzewodowej. Dostępne są następujące opcje: UMTS or GSM: Wszystkie dostępne usługi. Jako pierwszy wybór, urządzenie próbuje nawiązać połączenie z siecią UMTS. GSM only: Usługi EGPRS i GPRS. Urządzenie ignoruje sieć UMTS i nawiązuje połączenie z usługami GSM zapewniającymi największą szybkość transmisji danych jaka jest lokalnie dostępna. UMTS only: Usługi UMTS. Urządzenie ignoruje usługi EGPRS i GPRS i nawiązuje połączenie z siecią UMTS. Allow roaming Authentication method Zdefiniuj czy urządzenie ma się automatycznie łączyć z inną siecią, jeżeli zdefiniowana sieć GSM jest niedostępna. Wybierz jedną z dwóch opcji z listy rozwijalnej. Yes: Urządzenie automatycznie loguje się do dostępnej sieci No: Urządzenie nie loguje się automatycznie do dostępnej sieci Z listy rozwijalnej wybierz metodę odpowiednią do przekazywania nazwy użytkownika i hasła zgodnie z wymaganiami operatora sieci komórkowej:

15 Mode of provider selection List of mobile wireless providers Provider Network ID (PLMN) APN User name Password Automatic Nazwa użytkownika i hasło są automatycznie przesyłane z wykorzystaniem jednej z dwóch dostępnych metod. Wyższy priorytet posiada CHAP. Jeżeli operator sieci komórkowej nie obsługuje CHAP, nazwa użytkownika i hasło przekazywane jest z użyciem PAP. CHAP Zaszyfrowany transfer nazwy użytkownika i hasła z wykorzystaniem Challenge Handshake Authentication Protocol) PAP Nieszyfrowany transfer nazwy użytkownika i hasła z wykorzystaniem Password Authentication Protocol Masz możliwość wyboru sposobu wprowadzania parametrów dostępu operatora sieci komórkowej ręcznie, lub urządzenie automatycznie wybierze pasujące parametry dostępu z listy operatorów. Wybór automatyczny oparty jest na PLMN ID karty SIM. Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji z listy rozwijalnej; Manual: Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz APN ręcznie. Automatic: Pojawi się List of mobile wireless providers. W ustawieniach fabrycznych zdefiniowane są parametry dostępu dla czterech sieci komórkowych. Wprowadź niezbędne dane dostępowe do sieci GSM. Wprowadź nazwę usługi bezprzewodowej, na przykład Moje połączenie GPRS Każdy operator telefonii komórkowej posiada unikalny numer identyfikacyjny PLMN. Te ID przechowywane jest na karcie SIM. M875 odczytuje PLMN z karty SIM automatycznie i dobiera odpowiednie parametry znajdujące się na List of mobile wireless providers. Wprowadź APN swojego operatora sieci komórkowej w tym polu. Wprowadź nazwę użytkownika służącą logowaniu, dostarczoną przez operatora sieci komórkowej. Niektórzy operatorzy nie korzystają z nazwy użytkownika do kontroli dostępu. W tym przypadku wprowadź guest w tym polu.

16 Wprowadź hasło dostarczone przez operatora sieci komórkowej. Niektórzy operatorzy nie korzystają z hasła do kontroli dostępu. W tym przypadku również wprowadź guest jako hasło. Uwaga! Jak znaleźć APN, nazwę użytkownika oraz hasło? Informacje dotyczące danych dostępowych można uzyskać od operatora sieci komórkowej lub z Internetu. Spróbuj odpytać wyszukiwarkę internetową zapytaniem APN mobile wireless provider. W rezultacie powinieneś otrzymać listę różnych operatorów z wszystkimi wymaganymi parametrami dostępu Tryb instalacji dopasowanie anten W celu znalezienia idealnego dopasowania anten podłączonych do gniazda A1, możesz użyć trybu instalacji. Funkcja ułatwia testowanie siły sygnału w różnych pozycjach anteny. Informacje w trybie instalacyjnym odświeżane są co kilka sekund. Dostarcza to szybką informację dotyczącą jakości sygnału w pozycji testowanej, co pozwala znaleźć optymalne ułożenie anteny. W trybie instalacyjnym nie ma konieczności ustanawiania bezprzewodowego połączenia mobilnego. Uwaga! Restart urządzenia przy zmianie trybu Jeżeli włączysz lub wyłączysz tryb instalacyjny, po kliknięciu przycisku Save, urządzenie automatycznie się zrestartuje. Z panelu nawigacyjnego wybierz External Network -> Installation mode Fabrycznie, tryb instalacyjny jest wyłączony. 1. W celu odblokowania trybu instalacyjnego, z listy rozwijalnej wybierz czas na jaki tryb instalacyjny ma zostać włączony (15/30/60/120 minut). 2. Naciśnij przycisk Save. M875 restartuje się i pojawią się wpisy opisane poniżej: 3. Możesz zawsze zatrzymać tryb instalacyjny przedwcześnie wybierając opcję No. Status of the current wireless cell Status of the neighboring wireless cells W tym obszarze znajdziesz informacje dotyczące sieci z którą aktualnie połączony jest M875. W tym obszarze znajdziesz informacje dotyczące sąsiadujących sieci,z którymi można się połączyć.

17 Information about the wireless cell Signal strength ID of wireless cell LAC (Location Area Code) Pasek pokazuje siłę sygnału GSM. Liczby nad paskiem pokazują wartość CSQ sygnału. Wartość wyrażona w dbm wyświetlana jest w nawiasach po wartości CSQ. ID mobilnej sieci bezprzewodowej ID aktualnej lokalizacji M875 w mobilnej sieci bezprzewodowej ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number) Na podstawie ARFCN można obliczyć częstotliwości połączenia BSIC (Base Station Identity Code) ID używane w celu rozróżniania sąsiednich kanałów, gdy następuje nakładanie się częstotliwości.

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client 1. Wstęp W tym przykładzie, funkcja tunelu VPN konfigurowana będzie z wykorzystaniem widoku standard

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia Konfiguracja tunelu VPN na module SCALANCE S623 1. Wstęp W tym przykładzie zajmiemy się konfiguracją tunelu VPN (Virtual Private Network) w trybie standard mode. Moduły zabezpieczeń Security module 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Wprowadzenie Poniżej opisano sposób łączenia się z Internetem przy użyciu karty Novatel Wireless Merlin XU870 ExpressCard oraz komputera

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503411 Instrukcja szybkiej instalacji TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TL-WA5210G Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi Wyjmujemy urządzenie z opakowania i ustawiamy przełącznik Power Switch w pozycji 0. Następnie do gniazda PWR podłączamy zasilacz i włączamy przełącznik do pozycji 1. Po chwili dioda ACT powinna rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie zaawansowanym na

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie zaawansowanym na Konfiguracja zapory ogniowej w trybie zaawansowanym na module SCALANCE S623 1. Konfiguracja SCALANCE S jako zapora ogniowa i router NAT... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Konfiguracja IP urządzeń klasy PC... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo