OCHRONA INFORMATYCZNA DANYCH PHISHING I KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCHRONA INFORMATYCZNA DANYCH PHISHING I KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI"

Transkrypt

1 OCHRONA INFORMATYCZNA DANYCH PHISHING I KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI Wraz ze wzrostem znaczenia informacji we współczesnym świecie oraz z rozwojem technik przetwarzania tych informacji istotnym zagadnieniem w dzisiejszym świecie jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. W sposób szybki, niebywale płynny i niedostrzegalny dokonały się wraz ze wzrostem informatyzacji w naszym społeczeństwie zmiany, które doprowadziły do przewartościowania pewnych pojęć. Okazuje się, że miarą społecznego sukcesu jest nie tylko okazały dom, prestiżowy samochód i liczba zer na koncie bankowym. Informacje będące w posiadaniu firm, urzędów, a także osób prywatnych mają swoją realną wartość i mogą być podatne na zagrożenia takie jak, np.: kradzież, zniszczenie czy zafałszowanie. Z rozwojem informatyki i Internetu pojawiły się nowe zagrożenia, takie jak wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, włamania dokonywane przez hakerów, kradzieże numerów kart kredytowych i bankomatowych, kradzieże tożsamości, szpiegostwo przemysłowe. Zjawiska te mogą narazić instytucje jak i osoby fizyczne na utratę konkurencyjności, reputacji oraz na duże straty finansowe. Ryzyko utraty informacji zwiększa się wraz ze wzrostem ilości przetwarzanych przez osoby prywatne oraz instytucje informacji i stosowaniem coraz bardziej skomplikowanych technologii do tego przeznaczonych. Zwiększa się ono wraz ze wzrostem informatyzacji społeczeństwa i rozwojem zaawansowanej techniki, w tym z ilością łączących się w globalną sieć komputerów. Liczba komputerów w Internecie: ( ziemi (ok. 25% ludności Do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących osób prywatnych, firm jak i urzędów obligują różne akty prawne, takie jak m.in : Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Rozdział XXXIII Kodeksu Karnego obejmujący takie przestępstwa jak szpiegostwo komputerowe hacking, cracking, sniffing, phishing. Szpiegostwo informatyczne, jako kradzież danych, precyzyjnie wymierzone jest w komputery osobiste, laptopy, sieci komputerowe, a także w różne nośniki danych.

2 Dlaczego środki bezpieczeństwa są tak ważne: Konieczność zastąpienia utraconego lub zniszczonego sprzętu informatycznego nie jest jedynym i największym kosztem przestępstwa; Dane są wartościowe nie tylko dla ich właściciela lub wytwórcy, niejednokrotnie informacje te są bardziej wartościowe dla złodzieja lub konkurencji; Czas jaki jest niezbędny do odtworzenia utraconych informacji znacznie przekracza czas jaki został poświęcony na wytworzenie i zebranie dokumentów, danych, a w wielu przypadkach jest to już niemożliwe. Dane strategiczne, a także dane osobowe, kody i hasła często są zapisane na dyskach komputerów prywatnych, komputerów podłączonych do Internetu lub połączonych w sieć (wewnętrzną) intranet w firmie włamanie do takiej sieci może doprowadzić do: kradzieży danych strategicznych dla firmy, instytucji lub bezpieczeństwa państwa; kradzieży danych prywatnych zgromadzonych na komputerach firmowych, które niejednokrotnie wykorzystywane są również do dokonywania prywatnych operacji finansowych, wymiany poczty elektronicznej, dokonywania zakupów; sabotażu (zniszczenia lub utrudnień w dostępie do danych) z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania. Kradzież tożsamości - podstawowy aspekt naruszenia bezpieczeństwa danych informatycznych Kradzież tożsamości jest to ogół przedsięwziętych czynności polegających na pozyskaniu prawdziwych danych realnie istniejących osób. Dane te są pozyskiwane na wiele różnych sposobów, z wykorzystywaniem różnych środków, tak technicznych, teleinformatycznych, jak i socjotechniki. Generalną zasadą jest to, że dane te są pozyskiwane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i w celu dalszego jego łamania, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ale również w celu naruszenia dóbr osobistych. Samo pojęcie kradzieży tożsamości nie jest spenalizowane w obowiązującym w Polsce kodeksie karnym, gdyż nie występuje samoistnie, a jedynie, jako etap inicjujący i umożliwiający dokonanie przestępstwa finalnego. Kradzież tożsamości może mieć różne formy. Poniżej przedstawiono zestawienie dwóch form kradzieży tożsamości, które najlepiej i w sposób najbardziej esencjonalny obrazują zagadnienie: 1. Atak zmasowany na ślepo. Uzyskiwanie danych poprzez wprowadzanie w błąd, co do autentyczności portali internetowych, przez wprowadzanie w błąd co do autentyczności źródła wiadomości elektronicznych przekierowujących lub nakłaniających do odwiedzania fałszywych stron internetowych (phishing), a także uzyskiwanie danych poprzez dokonywanie przekierowań automatycznych na fałszywe strony phishingowe dzięki zmianom na serwerach DNS (pharming). Art (oszustwo komputerowe gospodarcze) Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dane zbierane w ten sposób najczęściej stanowią informacje umożliwiające dokonywanie elektronicznych transakcji finansowych dane personalne, numery kart płatniczych, daty ich ważności, numery CVV, itp. 2. Atak kierunkowy. Uzyskanie informacji poprzez włamanie ukierunkowane na konkretną osobę, która jest

3 wcześniej obserwowana i podsłuchiwana, a także zbierane są o niej informacje ze wszystkich dostępnych źródeł. Włamanie do jej komputera dokonane jest celem zdobycia pewnych informacji (ale nie jest to typowy phishing, który łączy się ze ślepym i zmasowanym atakiem na dużą grupę społeczeństwa): Art (hacking i sniffing) Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Tak uzyskane informacje mogą stanowić dane personalne, bazę kontaktów, dane umożliwiające dokonywanie elektronicznych transakcji finansowych, zawieranie umów kupna-sprzedaży, uczestnictwo w aukcjach organizowanych przez internetowe serwisy aukcyjne. Ataki kierunkowe najczęściej są przeprowadzane, gdy sprawca zna ofiarę osobiście lub ma o niej już jakieś informacje i w dużej części takich przypadków nad chęcią uzyskania korzyści materialnych biorą górę względy osobiste (naruszenie dobrego wizerunku, szkalowanie, formy prześladowania i znęcania psychicznego). Często ma to miejsce przy przejmowaniu profili użytkowników portali społecznościowych. W opisanych powyżej obu przypadkach, może dochodzić do popełnienia kolejnego przestępstwa, a mianowicie do wykorzystywania złośliwego oprogramowania komputerowego koni trojańskich (art. 269a kk - rozpowszechnianie złośliwych programów oraz cracking). W związku z tym, że kradzież tożsamości, jako kombinacja różnych działań przestępczych (komputerowe oszustwo gospodarcze, oszustwo pospolite z wykorzystaniem mediów, nieuprawniony dostęp do danych, podsłuch komputerowy, wykorzystanie narzędzi hackerskich złośliwego oprogramowania, zmiany zapisu na informatycznym nośniku danych) jest pierwszą fazą przestępstwa głównego, jakim z reguły jest oszustwo - wyłudzenie lub kradzież środków finansowych, brak jest możliwości aby w oparciu o statystykę policyjną ocenić dokładnie skalę zjawiska. Jedno jest pewne liczba takich incydentów stale wzrasta i będzie nadal rosnąć wraz z powiększającą się liczbą komputerów tworzących globalną pajęczynę. Phishing specyficzna forma pozyskiwania danych newralgicznych Nazwa phishing (spoofing), wywodząca się z języka angielskiego, jest skrzyżowaniem słów fishing łowić ryby, z personal data dane osobowe lub termin phishing jest niekiedy tłumaczony jako password harvesting fishing (łowienie haseł). Phishing polega na tworzeniu fałszywych wiadomości i witryn WWW, które wyglądają identycznie jak serwisy internetowe znanych firm, aby skłonić klientów tych firm do podania swoich danych osobowych, numeru karty kredytowej lub informacji o elektronicznym rachunku bankowym kodów i haseł potrzebnych do zalogowania i autoryzacji transakcji. Bardziej niebezpieczną, bo trudną do wykrycia bez posiadania specjalistycznej wiedzy, odmianą phishingu jest pharming - w której przestępcy wykorzystują dodatkowo serwer DNS celem ukrycia prawdziwego adresu IP spreparowanej strony internetowej. DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, np. może zostać zamieniona na

4 odpowiadający jej adres IP, czyli Adresy DNS składają się z domen internetowych rozdzielonych kropkami. Dla przykładu w adresie Policja gov.- oznacza domenę funkcjonalną organizacji, a Policja domenę należącą do Policji, a pl polską domenę w sieci tej instytucji. W ten sposób możliwe jest budowanie hierarchii nazw, które porządkują Internet. DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Dane newralgiczne są najczęściej pozyskiwane przy wykorzystaniu: rozsyłanych sfałszowanych wiadomości , udających komunikaty z działu bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, administratorów serwerów poczty elektronicznej lub serwisów aukcyjnych, z prośbą o przesłanie pinów, haseł lub kodów jednorazowych w celu weryfikacji poprawności działania serwisu po np. pracach konserwacyjnych na serwerze, rozsyłanych fałszywych wiadomości i z odnośnikami (linkami) do spreparowanej strony WWW e-banku, serwisu płatności elektronicznej, serwera poczty elektronicznej, serwisu społecznościowego lub serwisu aukcyjnego, złośliwego oprogramowania komputerowego (konie trojańskie, keyloggery), zmiany adresu IP przedmiotowej strony na serwerze DNS i przekierowanie ruchu sieciowego na inny serwer, na którym postawiono wcześniej spreparowaną fałszywą stronę, np. banku, zmiany pliku HOSTS znajdującego się na komputerze ofiary, który jest odpowiedzialny za interpretację adresów IP i przypisanych im nazw domenowych. Potencjalna ofiara przestępstwa, poprzez odwiedzanie stron internetowych o określonych treściach. (m. in. strony o tematyce porno, serwery FTP z zasobami zawierającymi nielegalne oprogramowanie), a także o niskiej wiedzy i świadomości dotyczącej obsługi komputera, bądź posiadająca nielegalne (często nieskuteczne) oprogramowanie komputerowe, w sposób nieświadomy ściąga na swój komputer oprogramowanie typu trojan, malware, które jest specjalnie przygotowane do wykradania danych. Następnie, kiedy ofiara loguje się na stronę internetową swojego banku, oprogramowanie to uaktywnia się, kierując najczęściej użytkownika do fałszywej strony banku, która jest łudząco podobna do prawdziwej, lub też przechwytuje wprowadzane przez niego dane, które są przesyłane na wcześniej ustalony serwer. W konsekwencji sprawcy posiadają komplet informacji pozwalających na zalogowanie się do strony internetowej bankowości elektronicznej i dokonanie operacji bankowych praktycznie z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są do oszukańczych transakcji internetowych lub kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych, a także do procederu prania pieniędzy. Wskazówki jak zmniejszyć ryzyko utraty danych i ich poufności Ograniczać fizyczny dostęp do komputerów osób trzecich. Pamiętać należy, że nośniki danych z pamięcią typu flash mogą mieć przeróżne kształty i rozmiary mogą to być pendrive y o różnym wyglądzie (zabawki, breloki, zapalniczki, zegarki, biżuteria, scyzoryki, itp.), aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, nawigacje samochodowe, długopisy, najróżniejsze odtwarzacze plików multimedialnych ; Ograniczać dostęp do oprogramowania (nośników) osób trzecich;

5 Zabezpieczać dane wykonując kopie bezpieczeństwa (regularnie); Podnosić świadomość dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego; Aktualizować na bieżąco programy antywirusowe, ściany ogniowe oraz używać oprogramowania z wiadomych i sprawdzonych źródeł (programy pirackie, ściągane z serwisów typu rapidshare w dużej części zawierają ukryte złośliwe oprogramowanie); Nie odwiedzać podejrzanych witryn internetowych (są to głównie witryny pornograficzne lub oferujące nielegalne oprogramowanie) i nie używać występujących na tych stronach przekierowań (linków), które często w kodzie źródłowym posiadają złośliwe oprogramowanie; Weryfikować, czy połączenia ważne odbywają się z wykorzystaniem protokołów bezpieczeństwa SSL (w większości przeglądarek sygnalizuje to pojawienie się kłódki i początek adresu winien rozpoczynać się od https://), sprawdzać treść certyfikatów bezpieczeństwa witryn; Nie korzystać z odnośników w wiadomościach , adresy znacznie bezpieczniej jest wpisywać z palca ; Używać jakościowych haseł (składających się z małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych, o długości powyżej 8 10 znaków)! Nie stosować haseł domyślnych, ani jednego hasła do wielu programów i portali. Zmieniać co pewien czas hasła, zwłaszcza po wykryciu przez program antywirusowy złośliwego oprogramowania. Nie zapisywać haseł i pinów w nieszyfrowanych plikach tekstowych na twardym dysku. W przypadku kłopotów z zapamiętywaniem dużej liczby skomplikowanych haseł, zamiast je zmieniać na jedno hasło lub je upraszczać, lepiej zainwestować w urządzenia wykorzystujące biometrię do szyfrowania, np. pendrive z czytnikiem linii papilarnych; Odchodząc od komputera dokonywać zakończeń sesji; Raportować każde podejrzane zachowanie sprzętu lub oprogramowania osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informatyczne w firmie; Usuwać dane newralgiczne zawsze, gdy nie są w użyciu w sposób permanentny (nie polegać na komendach systemowych usuwania danych); Nie wysyłać pocztą newralgicznych danych, pamiętajmy, że żaden bank, żaden administrator serwisu społecznościowego lub aukcyjnego nigdy nie prosi o przesłanie haseł lub pinów drogą elektroniczną; Zabezpieczać fizycznie nośniki danych, a jeśli to możliwe również programowo; Dyski czyścić profesjonalnie przez nadpisywanie danych przed ich wyrzuceniem, przekazaniem do naprawy ;( Eraser itp. (np. Używać tylko autoryzowanego, oryginalnego i aktualizowanego na bieżąco oprogramowania; Nie wymieniać informacji na temat systemów bezpieczeństwa informatycznego, nawyków informatyków w firmie, terminów konserwacji systemu, aktualizacji oprogramowania, itp.; Pocztę elektroniczną szyfrować (np. PGP); Rozważyć posiadanie komputera niepodłączanego do sieci do tworzenia i przechowywania danych newralgicznych;.( TrueCrypt Używać oprogramowania kryptograficznego (np. Źródła: 1. Wikipedia, Wolna Encyklopedia.,

6 2. Phishing - czyli jak się łowi hasła w Internecie- Arkadiusz Skowron - Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław 2006 Opracowano: Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Warszawa, 12 października 2010 r. Ocena: 5/5 (6) Tweetnij

Kompendium bezpiecznego korzystania z Internetu

Kompendium bezpiecznego korzystania z Internetu 2012 Kompendium bezpiecznego korzystania z Internetu Niniejsze kompendium jest przeznaczone dla osób, które chcą dowiedzieć się jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Dostarcza ono spójnych i rzetelnych

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Przygotowanie stacji roboczej

1. Wstęp. 2. Przygotowanie stacji roboczej 1. Wstęp System Bankowości internetowej Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje użytkownikom wygodny i bezpieczny sposób zarządzania kontem osobistym. Jednak bezpieczeństwo dostępu i korzystania z Bankowości

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Bankowość internetowa Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - poradnik Związku Banków Polskich Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, Związek Banków Polskich przedstawia praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów Bezpieczne wakacje dla naszych finansów czerwiec 2011 21 czerwca 2011 r., Warszawa Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającymi się wyjazdami wypoczynkowymi postanowiliśmy w Związku Banków Polskich przygotować

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów Bezpieczne wakacje dla naszych finansów czerwiec 2011 21 czerwca 2011 r., Warszawa Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającymi się wyjazdami wypoczynkowymi postanowiliśmy w Związku Banków Polskich przygotować

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Warszawa 2012 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH Andrzej

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Anna Rogacka-Łukasik* NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE ORAZ ICH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Postęp techniczny, którego konsekwencją jest intensywny

Bardziej szczegółowo

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA GrzegorzPrujszczyk KamilŚliwowski Październik2010,wersja1.0.Treśćpodręcznikadostępnajestnalicencji: CreativeCommons UznanieAutorstwa NaTychSamychWarunkach3.0PL Ilustracjanaokładceaut.Richozdostępnanalicencji:

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE TOŻSAMOŚCI W CELU DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW I PRANIA PIENIĘDZY POPRZEZ SYSTEMY PŁATNOŚCI W INTERNECIE

KREOWANIE TOŻSAMOŚCI W CELU DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW I PRANIA PIENIĘDZY POPRZEZ SYSTEMY PŁATNOŚCI W INTERNECIE KREOWANIE TOŻSAMOŚCI W CELU DOKONYWANIA PRZESTĘPSTW I PRANIA PIENIĘDZY POPRZEZ SYSTEMY PŁATNOŚCI W INTERNECIE W potocznym języku słowo tożsamość" ma wiele znaczeń, jednak na potrzeby dzisiejszego wykładu

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY Raport firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. Dean Turner Redaktor Prowadzący dział Symantec

Bardziej szczegółowo

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 KORZYSTANIE Z PRZEWODNIKA PO PANELU KLIENTA... 6 LOGOWANIE... 7 BUDOWA PANELU KLIENTA... 9 MOJE DOMENY... 13 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo