Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Transkrypt

1

2 Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, metodą elektroniczną bądź mechaniczną, w tym między innymi przy użyciu fotokopii, nagrań, metod rejestracji danych lub systemów odzyskiwania danych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela. Dane techniczne produktu zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszelkie inne nazwy firm i produktów znajdujące się w dokumencie służą jedynie identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Page 2 of 92

3 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi Informacje o urządzeniu Wymagania...11 Oprogramowanie Sprzęt Wygląd urządzenia...13 Panel przedni Panel tylny Rozpoczęcie pracy Eliminowanie konfliktów...16 Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Konfiguracja właściwości internetowych Usuwanie tymczasowych plików internetowych Page 3 of 92

4 Instalacja sprzętu...19 Połączenie Ethernet Informacje o interfejsie sieciowym Dostęp do programu Web Manager...21 Elementy...21 Przyciski Polecenia Menu...22 Menu Basic (Podstawowe) Home (Strona domowa)...23 Dane połączenia Informacje o routerze Dane sieci lokalnej Quick Start (Szybki start)...24 LAN Configuration (Konfiguracja LAN)...25 Diagnostics (Diagnostyka)...26 Test ping Page 4 of 92

5 Pełny test modemu Menu Advanced (Zaawansowane) WAN...29 Nowe połączenie Skanowanie połączenia LAN...37 Konfiguracja LAN Konfiguracja grupy LAN Przypisywanie ISP DNS, SNTP Klienci LAN Application (Stosowanie)...44 Protokół Universal Plug and Play (UPnP) Protokół SNTP (Simple Network Timing Protocol) IGMP Proxy Dostęp TR-068 WAN DNS Proxy Klient dynamicznego systemu DNS Page 5 of 92

6 Port forwarding (przekazywanie portów) Filtry mostu Kontrola dostępu do sieci QoS (Jakość usług)...59 Egress Ingress Konfiguracja kształtowania ruchu QoS Konfiguracja routingu rozszerzonego (policy routing) Routing...74 Routing statyczny Tabela routingu System Password (Hasło systemowe)...76 Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego)...77 Restore to Default (Przywróć domyślne)...77 Menu Security (Bezpieczeństwo) IP Filters (Filtry adresów IP) LAN Isolation (Odosobnienie sieci LAN) Page 6 of 92

7 Menu Status (Stan) Connection Status (Stan połączenia) System Log (Rejestr systemu) Remote Log (Rejestr zdalny) Network Statistics (Statystyka sieci) DDNS Update Status (Stan aktualizacji DDNS) DHCP Clients (Klienci DHCP) QoS Status (Stan QoS) Modem Status (Stan modemu) Product Information (Informacje o produkcie) Menu Help (Pomoc) Page 7 of 92

8 Informacje o Instrukcji Obsługi Niniejsza instrukcja zawiera omówienie elementów, zasad podstawowej obsługi oraz zaawansowanych opcji konfiguracji routera. Zakres i cel Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące procedur instalacji oraz opis elementów routera i interfejsu sieciowego. Docelowi odbiorcy Niniejsza instrukcja została opracowana z myślą o użytkownikach, którzy obsługują router i przeprowadzają podstawowe czynności konserwacyjne. Zakłada się, że użytkownik czytający tę instrukcję posiada podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu konfigurowania routerów, sieci komputerowych i systemów komputerowych. Struktura dokumentu Niniejsza instrukcja jest podzielona na następujące rozdziały: Rozdział Temat 2 Informacje o routerze 3 Rozpoczęcie pracy 4 Informacje o interfejsie sieciowym 5 Menu Setup (Konfiguracja) 6 Menu Basic (Podstawowe) 7 Menu Advanced (Zaawansowane) 9 Menu Security (Bezpieczeństwo) 10 Menu Status (Stan) 11 Menu Help (Pomoc) Page 8 of 92

9 Informacje o urządzeniu Gratulujemy zakupu routera. Router ten umożliwia wykorzystanie obwodu telefonicznego do uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu, nie ograniczając przy tym możliwości przeprowadzania rozmów telefonicznych. Router pozwala łączyć się z Internetem i z lokalną siecią (LAN) z dużą szybkością w standardzie Ethernet. Urządzenie obsługuje pełne funkcje zapory firewall z translacją adresów sieciowych (ang. Network Address Translation, NAT), usługi strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) oraz funkcje szyfrowania zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do sieci. Obsługiwany jest również standard QoS (Quality of Service) oraz routing rozszerzony (Policy Routing, PR). Router ten jest kompatybilny z komputerami PC i Mac firmy Apple. Wymagania Komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania. Oprogramowanie System operacyjny: Windows (98 SE, Me, 2000, XP, XP x64) Połączenia Ethernet są niezależne od systemu operacyjnego Przeglądarka: Internet Explorer 4.0 Netscape Navigator 3.02 Page 9 of 92

10 Sprzęt Procesor 233 MHz Napęd CD-ROM Karta sieciowa (Ethernet) Page 10 of 92

11 Wygląd urządzenia Panel przedni Diody LED znajdujące się na przednim panelu informują o stanie zasilania i połączenia. Panel przedni Nazwa Stan Opis POWER Wyłączona Do urządzenia nie jest doprowadzane zasilanie Stałe światło Urządzenie jest podłączone do źródła zasilania ETHERNET Wyłączona Brak połączenia Ethernet Stałe światło Migające światło Urządzenie jest podłączone do gniazda Ethernet Wysyłanie/odbieranie danych DSL Wyłączona Brak sygnału DSL Migające światło Stałe światło Trwa uzyskiwanie sygnału DSL Sygnał DSL aktywny Page 11 of 92

12 Panel tylny Na panelu tylnym znajdują się gniazda służące do podłączania zasilania oraz do podłączania routera do sieci. Panel tylny Nazwa Przeznaczenie DSL ETHERNET RESET Podłączanie przewodu telefonicznego Podłączanie do komputera za pośrednictwem przewodu Ethernet Resetowanie urządzenia. Aby zresetować, należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund. 9 V DC Podłączanie 9-woltowego zasilacza sieciowego ON/OFF Włączanie (ON)/wyłączanie (OFF) urządzenia Page 12 of 92

13 Rozpoczęcie pracy Instalacja urządzenia jest bardzo prosta. Poniższy schemat działań przedstawia kolejne kroki konieczne do przeprowadzenia instalacji. Przy każdym kroku znajduje się krótki opis z wyjaśnieniem. Szczegółowe instrukcje znajdują się na kolejnych stronach. Zaplanuj swoją sieć Narysuj prosty plan uwzględniający sposób podłączenia komputerów i/lub urządzeń. Wyeliminuj konflikty Sprawdź ustawienia protokołu TCP/IP i właściwości internetowych. Przed instalacją może być konieczne wyłączenie niektórych aplikacji i usunięcie tymczasowych plików internetowych. Zainstaluj sprzęt Podłącz przewód telefoniczny, przewody sieciowe i 9-woltowy zasilacz sieciowy. Połącz się z Internetem Przy użyciu interfejsu sieciowego lub kreatora nawiąż połączenie z Internetem. Menu konfiguracji w interfejsie sieciowym Kreator z płyty CD Instalacja zakończona Page 13 of 92

14 Eliminowanie konfliktów Aby instalacja routera przebiegła bez problemów, konieczne jest wyeliminowanie wszelkich konfliktów, które mogłyby w niej przeszkodzić. Konflikty takie mogą dotyczyć: aplikacji internetowych do współdzielenia danych oprogramowania serwerów proxy oprogramowania zabezpieczającego ustawień protokołu TCP/IP właściwości połączenia internetowego tymczasowych plików internetowych Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i programy zabezpieczające mogą zakłócać instalację routera. Takie aplikacje należy usunąć bądź wyłączyć przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji routera. Jeśli w komputerze zainstalowane są któreś z poniższych aplikacji, lub aplikacje do nich podobne, należy je usunąć lub wyłączyć zgodnie z zaleceniami producenta. Aplikacje internetowe do współdzielenia danych Oprogramowanie serwerów proxy Oprogramowanie zabezpieczające Microsoft Internet Sharing WinGate Symantec WinProxy Zone Alarm Page 14 of 92

15 Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Należy używać domyślnych ustawień protokołu TCP/IP w celu umożliwienia routerowi przekazania adresu sieciowego do komputera. Ustawianie właściwości protokołu TCP/IP: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Połączenia sieciowe. 3. Kliknij prawym przyciskiem ikonę połączenia LAN, a następnie wybierz opcję Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości połączenia lokalnego. 4. Wybierz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 5. Wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości połączenia lokalnego. Konfiguracja właściwości internetowych Ustawianie właściwości internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości internetowych. 3. Kliknij kartę Połączenia. 4. W obszarze Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej wybierz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia. 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 15 of 92

16 Usuwanie tymczasowych plików internetowych Tymczasowe pliki internetowe to pliki z witryn internetowych przechowywane w komputerze. Pliki te należy usunąć, aby wyczyścić podręczną pamięć internetową i usunąć ślady pozostawione przez witryny odwiedzane przez użytkownika komputera. Usuwanie tymczasowych plików internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Panel sterowania. 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje internetowe. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje internetowe. 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij opcję Usuń pliki cookie. 5. Kliknij opcję Usuń pliki. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 16 of 92

17 Instalacja sprzętu Zazwyczaj router instaluje się w tym samym pomieszczeniu co główny komputer i gniazdo telefoniczne. Ważne również, aby w pomieszczeniu tym dostępna była odpowiednia liczba gniazd ściennych, w zależności od potrzeb. Połączenie Ethernet Jeśli chodzi o prędkość transmisji danych, standard Ethernet stanowi najszybszy tryb połączenia pomiędzy routerem a komputerem. Electric outlet = Gniazdo ścienne Computer = Komputer Phone Jack = Gniazdo telefoniczne POTS Splitter = Rozgałęźnik POTS Telephone = Telefon Połączenie w standardzie Ethernet: 1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda ADSL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda DSL routera. Page 17 of 92

18 Rozgałęźnik POTS Linia telefoniczna może obsługiwać rozmowy telefoniczne i sygnały internetowe. Aktywacja połączenia internetowego za pośrednictwem linii telefonicznej powoduje emitowanie wysokich tonów przez aparat telefoniczny. Użycie rozgałęźnika telefonicznego POTS (Plain Old Telephone Service) umożliwia rozdzielenie tych dwóch sygnałów i eliminuje hałas. Instalacja rozgałęźnika telefonicznego POTS: 1. Znajdź gniazdo telefoniczne w domu. 2. Podłącz rozgałęźnik POTS do gniazda. 3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda TEL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do telefonu. 2. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do gniazda ETHERNET routera, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda Ethernet w komputerze. 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda 9V DC routera i do gniazda ściennego, a następnie naciśnij przycisk ON. Page 18 of 92

19 Informacje o interfejsie sieciowym Program Web Manager służy do konfigurowania ustawień routera. Dostęp do programu Web Manager Uzyskiwanie dostępu do programu Web Manager: 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP to Usługa uwierzytelniania spowoduje wyświetlenie strony logowania. Na stronie logowania wpisz nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password). Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin. 4. Kliknij przycisk Login (Zaloguj). Elementy Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce składa się z przycisków, poleceń i menu. Przyciski Apply (Zastosuj) Przycisk ten pozwala zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Zmiany wprowadzone poprzez kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) przestaną być stosowane, gdy router zostanie zresetowany. Cancel (Anuluj) Przycisk ten pozwala powrócić do ostatniej zapisanej konfiguracji. Polecenia Save Setting (Zapisz ustawienia) Przycisk ten pozwala na stałe zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Page 19 of 92

20 Restart Router (Uruchom ponownie router) Przycisk ten powoduje ponowne uruchomienie routera. Menu W interfejsie sieciowym dostępnych jest pięć menu. Są to: Menu Basic (Podstawowe) Menu Advanced (Zaawansowane) Menu Security (Bezpieczeństwo) Menu Status (Stan) Menu Help (Pomoc) Page 20 of 92

21 Menu Basic (Podstawowe) W menu Basic (Podstawowe) dostępne są opcje Home (Strona domowa), Quick Start (Szybki start), LAN Configuration (Konfiguracja LAN) i Diagnostics (Diagnostyka). Home (Strona domowa) Menu Basic (Podstawowe) Łącze Home (Strona domowa) prowadzi do jednostronicowego podsumowania zawierającego dane połączenia, informacje o routerze oraz ustawienia sieci lokalnej. Dane połączenia W obszarze Connection Information (Dane połączenia) znajdują się ogólne informacje na temat stanu połączenia internetowego. W tym obszarze znajduje się przycisk Connect/Disconnect (Połącz/Rozłącz). Po kliknięciu tego przycisku router podejmuje próbę nawiązania połączenia z Internetem przy użyciu parametrów zapisanych w routerze. Page 21 of 92

22 Informacje o routerze W tym obszarze znajdują się wszystkie informacje niezbędne do określenia modelu, wersji oprogramowania sprzętowego, konstrukcji, adresu Ethernet MAC, stanu translacji NAT i stanu zapory Firewall. Dane sieci lokalnej W tym obszarze wyświetlany jest aktualny adres IP routera. Znajdują się tam również informacje o stanie protokołu DHCP, zakresie DHCP oraz stanie połączenia Ethernet. Quick Start (Szybki start) Łącze Quick Start (Szybki start) umożliwia natychmiastowe połączenie się z Internetem. Page 22 of 92

23 LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Obszar LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN) umożliwia skonfigurowanie ustawień dla każdej grupy sieci LAN. Można również przeglądać stan zaawansowanych usług dostępnych dla grupy LAN. Zielony kolor oznacza, że usługa jest włączona, a czerwony że jest wyłączona. Konfiguracja grupy LAN Page 23 of 92

24 Diagnostics (Diagnostyka) Test diagnostyczny umożliwia sprawdzenie, czy router jest prawidłowo połączony z siecią WAN. Test ten może potrwać kilka sekund. Aby przeprowadzić test, należy wybrać połączenie z listy i nacisnąć przycisk Test. Przed uruchomieniem testu należy się upewnić, że posiada się prawidłowe łącze DSL. Uruchamianie testu diagnostycznego: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). Zostanie otwarte okno Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij przycisk Test. Po zakończeniu testu diagnostycznego wyświetlony zostanie aktualny stan. Jeśli test się nie powiedzie, kliknij opcję Help (Pomoc), aby znaleźć rozwiązanie problemu. Page 24 of 92

25 Test ping Po skonfigurowaniu routera dobrze jest sprawdzić, czy możliwe jest wysyłanie polecenia ping do sieci. Jeśli można wykonać test ping używając adresu IP po stronie sieci WAN, oznacza to, że nie powinno być problemów z korzystaniem z Internetu. Przeprowadzanie testu ping: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Ping Test (Test ping). Zostanie otwarta strona Ping Test (Test ping). 3. Zmień lub pozostaw ustawienia domyślne w następujących polach: Enter the IP address to ping (Wpisz adres IP dla testu ping) Packet size (Rozmiar pakietu) Number of echo request (Liczba poleceń echo request) 4. Kliknij przycisk Test. Wyniki testu ping zostaną wyświetlane na stronie. Jeśli test ping zakończył się powodzeniem, oznacza to, że protokół TCP/IP działa prawidłowo. Jeśli test ping się nie powiódł, należy ponownie uruchomić router. Pełny test modemu Test ten pozwala sprawdzić, czy modem jest prawidłowo podłączony do sieci. Przeprowadzanie pełnego testu modemu: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Full Modem Test (Pełny test modemu). Zostanie otwarta strona Modem Test (Test modemu). Wybierz połączenie i kliknij przycisk Test. Page 25 of 92

26 Menu Advanced (Zaawansowane) W menu Advanced (Zaawansowane) dostępne są zaawansowane ustawienia konfiguracji dla istniejących połączeń. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci WAN, musi być skonfigurowane co najmniej jedno połączenie WAN. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci LAN, musi być skonfigurowana co najmniej jedna grupa LAN. Menu Advanced (Zaawansowane) Page 26 of 92

27 WAN Sieć WAN (Wide Area Network) jest źródłem połączenia internetowego. Nowe połączenie Router może obsługiwać do ośmiu różnych połączeń. W przypadku korzystania z kilku połączeń wirtualnych prawidłowe przekazywanie danych może wymagać używania właściwości routingu statycznego. Istnieje pięć typów połączeń WAN: Połączenie PPPoE Połączenie PPPoA Połączenie statyczne Połączenie DHCP Połączenie mostkowe Przed utworzeniem nowego połączenia WAN należy się upewnić, że istnieje już połączenie internetowe. Page 27 of 92

28 Połączenie PPPoE Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Protokół PPPoE to protokół, który wbudowuje ramki PPP w ramki Ethernet, opisany w zbiorze RFC pod numerem Protokół PPPoE umożliwia połączenie z siecią hostów za pośrednictwem prostego urządzenia dostępu mostkowego do zdalnego koncentratora dostępowego. W tym modelu każdy router wykorzystuje własny stos PPP. Dostęp do funkcji sterowania, zliczania i rodzajów usług jest możliwy dla danego użytkownika, a nie dla danego miejsca sieciowego. Konfiguracja nowego połączenia PPPoE Page 28 of 92

29 Połączenie PPPoA Protokół PPPoA jest znany również pod nazwą RFC Umożliwia on wbudowywanie pakietów PPP w komórki ATM, przekazywane za pośrednictwem linii DSL. Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Z reguły zapewnia on mechanizm uwierzytelniania użytkowników. Logiczne sterowanie połączeniem (LLC, Logical Link Control) oraz obwód wirtualny (VC, Virtual Circuit) stanowią dwie różne metody wbudowywania pakietów PPP. Aby dowiedzieć się, która metoda wbudowywania jest stosowana przy danym połączeniu internetowym, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych. Konfiguracja nowego połączenia PPPoA Page 29 of 92

30 Połączenie statyczne Połączenie statyczne jest używane zawsze wtedy, gdy znany statyczny adres IP jest przypisany do routera. Konieczne jest również określenie dodatkowych danych adresowych, takich jak maska podsieci i brama domyślna. Można określić do trzech adresów serwerów DNS (Domain Name Server). Serwery te konwertują nazwy komputerów na przypisane do nich adresy IP, umożliwiając w ten sposób uzyskiwanie dostępu do innych serwerów sieciowych poprzez wprowadzanie ich symbolicznych nazw (nazw hostów). Konfiguracja nowego połączenia statycznego Page 30 of 92

31 Połączenie DHCP Protokół DHCP umożliwia routerowi automatyczne uzyskiwanie adresu IP z serwera. Opcja ta jest powszechnie stosowana, gdy adres IP jest przypisywany w sposób dynamiczny i nie jest znany przed przypisaniem. Konfiguracja nowego połączenia DHCP Page 31 of 92

32 Konfiguracja połączenia mostkowego Samo połączenie mostkowe nie przypisuje adresu IP do interfejsu WAN. Translacja NAT i zapora firewall nie są aktywne. Ta metoda łączenia powoduje, że router stanowi pomost do przekazywania pakietów pomiędzy interfejsem WAN a interfejsem LAN. Konfiguracja nowego połączenia mostkowego Page 32 of 92

33 Modulacja ADSL Modulacja ADSL umożliwia wybór kombinacji trybów DSL. W przypadku niepewności lub nieuzyskania tych informacji od dostawcy usług należy pozostawić wartości domyślne. W większości przypadków ekran ten nie powinien być modyfikowany. Modulacja ADSL Page 33 of 92

34 Skanowanie połączenia Funkcja ta pomaga użytkownikowi w wykryciu ustawień PVC wprowadzonych przez dostawcę usług. Zanim router będzie mógł rozpocząć skanowanie połączenia, konieczne jest podłączenie linii telefonicznej do routera. Skanowanie połączenia Przeprowadzanie skanowania połączenia: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje WAN > Connection Scan (Skanowanie połączenia). 3. Kliknij opcję Scan (Skanuj). Page 34 of 92

35 LAN Router jest skonfigurowany tak, aby automatycznie przekazywał adresy IP do wszystkich komputerów w sieci lokalnej LAN. Router daje również możliwość tworzenia i konfigurowania grup LAN. Konfiguracja LAN Router może obsługiwać do dwóch grup LAN za pośrednictwem różnych interfejsów. Te interfejsy to m.in.: Ethernet Można stosować inne interfejsy LAN do obsługi grup, z wyjątkiem interfejsu Ethernet, który jest przypisany do pierwszej grupy LAN. Dla każdej grupy LAN można następnie skonfigurować statyczny adres IP, dynamiczny adres IP lub pozostawić ją bez adresu IP. Konfiguracja LAN Konfigurowanie grup LAN: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje LAN > LAN Configuration (Konfiguracja LAN). 3. Wybierz opcję Ethernet w obszarze LAN group 1 (Grupa 1 LAN), a następnie kliknij przycisk < Remove (Usuń). Do interfejsu Ethernet nie będą przesyłane żadne pakiety, ponieważ nie należy on do żadnej grupy LAN. Page 35 of 92

36 4. Wybierz opcję Ethernet z listy interfejsów, a następnie kliknij przycisk Add > (Dodaj) w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN). Tak jak w przypadku grupy 1 LAN, również w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN) pojawi się polecenie Configure (Konfiguruj) umożliwiające zdefiniowanie dodatkowych ustawień. 5. Aby tymczasowo aktywować ustawienia, kliknij opcję Apply (Zastosuj). 6. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 36 of 92

37 Konfiguracja grupy LAN Obszar LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN) umożliwia skonfigurowanie ustawień dla każdej grupy LAN. Można również przeglądać stan zaawansowanych usług dostępnych dla grupy LAN. Zielony kolor oznacza, że usługa jest włączona, a czerwony że jest wyłączona. Konfiguracja grupy LAN Kategoria Pole Opis Unmanaged (Niezdefiniowana) Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie) Jest to stan, w którym grupa LAN nie jest skonfigurowana i do pomostu nie przypisano żadnego adresu IP. Gdy włączona jest ta funkcja, router pełni rolę klienta, który uzyskuje adres IP z serwera DHCP po stronie sieci LAN. IP Address (Adres IP) Netmask (Maska podsieci) Przy użyciu przycisków Release (Zwolnij) i Renew (Odnów) można odzyskać/odnowić adres IP z serwera DHCP. Maska podsieci routera. PPP IP Address (Adres IP PPP) Włącza/wyłącza funkcję nienumerowanych PPP. Page 37 of 92

38 IP Address (Adres IP) Adres IP powinien być inny niż adres IP po stronie WAN, ale powinien znajdować się w zakresie tej samej podsieci. Use the following Static IP address (Użyj następującego statycznego adresu IP) W tym polu można zmienić adres IP routera. IP Address (Adres IP) Netmask (Maska podsieci) Default Gateway (Brama domyślna) Host Name (Nazwa hosta) Domain (Domena) Domyślny adres IP routera (jak pokazano) to Domyślna maska podsieci routera to Ta podsieć umożliwia routerowi obsługę 254 użytkowników. Aby obsługiwać większą liczbę użytkowników, należy zmienić maskę podsieci. Brama domyślna to urządzenie routujące używane do przekazywania przepływu danych, które nie są przeznaczone dla stacji w ramach lokalnej podsieci. Adres IP bramy domyślnej powinien przekazać dostawca usług internetowych. Nazwa hosta, w połączeniu z nazwą domeny, tworzy unikatowe oznaczenie identyfikujące router. Może nią być dowolny ciąg złożony ze znaków alfanumerycznych, który nie zawiera spacji. Nazwa domeny, w połączeniu z nazwą hosta, tworzy unikatowe oznaczenie identyfikujące router. Aby uzyskać dostęp do stron internetowych routera, można wpisać (adres IP) lub mygateway1.ar7 (nazwa hosta.domena). Enable DHCP Server (Włącz serwer DHCP) Włącza/wyłącza serwer DHCP. Domyślnie router ten ma włączony serwer DHCP (po stronie LAN). Jeśli w danej sieci jest już uruchomiony inny serwer DHCP, konieczne jest wyłączenie jednego z nich. Assign ISP DNS, SNTP (Przypisz ISP DNS, SNTP) Start IP (Startowy adres IP) Funkcję Assign ISP DNS, SNTP (Przypisz ISP DNS, SNTP) można włączyć/wyłączyć, jeśli serwer DHCP routera został włączony. Więcej informacji znajduje się w części Przypisywanie ISP DNS, SNTP. Startowy adres IP to miejsce, w którym serwer DHCP rozpoczyna przypisywanie adresów IP. Wartość ta musi być większa niż adres IP routera. Na przykład, jeśli adres IP routera to (domyślny), wówczas startowym adresem IP musi być adres (lub wyższa). Uwaga: W przypadku zmieniania wartości startowej lub końcowej należy się upewnić, że pozostają one w zakresie tej samej podsieci co router. Innymi słowy, jeśli adres IP routera to (domyślny), a adres startowy/końcowy DHCP zostanie zmieniony na / , komunikacja z routerem nie będzie możliwa, jeśli host ma włączony protokół Page 38 of 92

39 DHCP. End IP (Końcowy adres IP) Końcowy adres IP to miejsce, w którym serwer DHCP kończy przypisywanie adresów IP. Adres końcowy nie może przekroczyć granicy równej 254; stąd maksymalna wartość dla bramy domyślnej to Gdy serwerowi DHCP wyczerpią się adresy DHCP, kolejni użytkownicy nie będą mieli dostępu do zasobów sieciowych. W takiej sytuacji można zwiększyć końcowy adres IP (maksymalnie do wartości 254) lub ograniczyć czas dzierżawy adresów. Uwaga: W przypadku zmieniania wartości startowej lub końcowej należy się upewnić, że pozostają one w zakresie tej samej podsieci co adres IP routera. Innymi słowy, jeśli adres IP routera to (domyślny), a adres startowy/końcowy DHCP zostanie zmieniony na / , komunikacja z routerem nie będzie możliwa, jeśli host ma włączony protokół DHCP. Lease Time (Czas dzierżawy) Czas dzierżawy to czas, przez jaki użytkownik sieci może korzystać z połączenia sieciowego z routerem przy bieżącym dynamicznym adresie IP. Po upływie czasu dzierżawy albo następuje odnowienie dzierżawy, albo serwer DHCP nadaje nowy adres IP. Czas podawany jest w sekundach. Wartość domyślna to 3600 sekund (1 godzina). Wartość maksymalna to sekund (ok. 278 godzin). Enable DHCP Relay (Włącz przekazywanie DHCP) Oprócz funkcji serwera DHCP router obsługuje również funkcję przekazywania DHCP. Gdy router jest skonfigurowany jako serwer DHCP, przypisuje on adresy IP klientom sieci LAN. Gdy brama jest skonfigurowana jako agent przekazywania DHCP, jest ona odpowiedzialna za przekazywanie zapytań i odpowiedzi negocjowanych pomiędzy klientami DHCP a serwerem. Relay IP (Adres IP przekazywania) Adres IP serwera DHCP przekazywania. Server and Relay Off (Serwer i przekazywanie wyłączone) Gdy funkcje serwera DHCP i przekazywania zostaną wyłączone, administrator sieci musi osobno skonfigurować adres IP, maskę podsieci i ustawienia DNS dla każdego hosta w sieci. Nie można przypisywać jednego adresu IP do więcej niż jednego hosta. Należy również pamiętać, że router musi znajdować się w tej samej podsieci co wszystkie pozostałe hosty. Page 39 of 92

40 Przypisywanie ISP DNS, SNTP Gdy włączony jest serwer DHCP, router w sposób dynamiczny przypisuje adresy IP do komputerów w sieci lokalnej. Adres IP sieci LAN routera ( ) służy jako brama i serwer DNS. Router może publikować własny adres IP ( ) jako serwer DNS lub przekazywać adres DNS otrzymany z sieci WAN. Opcję tę można skonfigurować poprzez włączenie/wyłączenie funkcji Assign ISP DNS SNTP (Przypisz ISP DNS SNTP) na stronie LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN). Uwaga: Funkcja ISP DNS, SNTP jest stosowana tylko wtedy, gdy serwer DHCP jest włączony na stronie LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN). Klienci LAN Opcja LAN Clients (Klienci LAN) umożliwia przeglądanie i dodawanie komputerów do grupy LAN. Każdy komputer posiada dynamiczny lub statyczny (konfigurowany ręcznie) adres IP. Przy użyciu strony LAN Clients (Klienci LAN) można dodać statyczny adres IP (należący do podsieci LAN routera). Każdy istniejący adres IP z zakresu serwera DHCP można usunąć. Klienci LAN Page 40 of 92

41 Dodawanie klientów LAN: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje LAN > LAN Configuration (Konfiguracja LAN). Zostanie otwarta strona LAN Clients (Klienci LAN). 3. Wybierz opcję LAN Connection (Połączenie LAN) i wypełnij pola IP Address (Adres IP), Hostname (Nazwa hosta) i MAC Address (Adres MAC). 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 5. Aby zamienić pozycję dynamiczną na statyczną, zaznacz opcję Reserve (Zarezerwuj), a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 6. Aby tymczasowo aktywować ustawienia, kliknij opcję Apply (Zastosuj). 7. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 41 of 92

42 Application (Stosowanie) Dostępne zastosowania to m.in.: Protokół Universal Plug and Play (UPnP) Protokół SNTP (Simple Network Timing Protocol) Proxy protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) Dostęp TR-068 WAN DNS Proxy Klient dynamicznego systemu DNS Port forwarding (przekazywanie portów) Filtry mostu Kontrola dostępu do sieci Page 42 of 92

43 Protokół Universal Plug and Play Protokół Universal plug and play (UPnP), technologia NAT oraz firewall traversal umożliwiają przepływ danych przez router w przypadku zastosowań wykorzystujących protokół UPnP. Funkcja ta wymaga jednego aktywnego połączenia WAN. Ponadto musi być ona obsługiwana przez komputer. W przypadku istnienia kilku połączeń WAN należy wybrać połączenie obsługujące dane przychodzące, na przykład domyślne połączenie WAN. UPnP Konfigurowanie protokołu UPnP: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje Application (Stosowanie) > UPnP. 3. Z listy rozwijanej WAN Connection (Połączenie WAN) i LAN Connection (Połączenie LAN) wybierz połączenia, które będą wykorzystywały protokół UPnP. 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby tymczasowo zastosować ustawienia. 5. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 43 of 92

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation).

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). T: Udostępnianie połączenia sieciowego w systemie Windows (NAT). Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). NAT (skr. od ang. Network

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URUCHOMIENIA TYDOM 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI URUCHOMIENIA TYDOM 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI URUCHOMIENIA TYDOM 1.0 Bramka TYDOM 1.0 ma zastosowanie w bezprzewodowym systemie Delta Dore. Przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami Delta Dore za pomocą smartfonów

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Zalety Dzielenie Internetu jeśli posiadasz szerokopasmowe połączenie z Internetem, możesz udostępnić kilku komputerom PC równoczesny dostęp

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H 1. Tryby pracy 2. Logowanie do routera 3. Konfiguracja LAN 4. Konfiguracja WLAN 5. Przekierowania portów i UPnP 6. Zmiana hasła 7. Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Uwaga. Przygotowanie

Podsumowanie. Uwaga. Przygotowanie Product: Cameras, NVRs, DVRs Page: 1 of 17 Podsumowanie Hik-Connect to nowa usługa wprowadzona przez Hikvision, która łączy DDNS. i usługę powiadomień Push. Zapewnia również łatwy dostęp do urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podglądania obrazu z kamer na komputerach zarówno w sieci lokalnej jak i przez internet

Bardziej szczegółowo