1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2."

Transkrypt

1 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje 4. Podłczenie odbiornika DVB 4.1 Podłczenie zasilania sieciowego 4.2 Podłczenie kabla antenowego 4.3 Podłczenie do telewizora 4.4 Wzmacniacz HiFi / surround Podłczenie cyfrowe 4.5 Gniazdo USB 5 Pierwsza instalacja 6 Ustawienia 6.1 Jzyk menu 6.2 Ustawienia podstawowe Kraj Strefa czasowa Data / godzina Zegar czuwania Kod pilota Szybki start Auto czuwanie 6.3 Ustawienia Video Format obrazu Tryb powikszania Rozdzielczo HDMI Tryb TV SCART 6.4 Ustawienia Audio Jzyk audio Jzyk napisów ekranowych Dolby Digital Synchronizacja AV Format dwiku HDMI 6.5 Specjalne funkcje OSD DVR Automatyczne zakładki programu Media Player Kodowanie znaków Katalog startowy Muzyka / Obrazy / Filmy Ustawienia sieci LAN Tryb IP Adres IP Podmaska Bramka DNS-Server 1 / DNS-Server Ustawienia sieci WiFi Wybór sieci WLAN Rczne wprowadzanie sieci WLAN Szyfrowanie SSID Klucz sieciowy Ustawienia TCP/IP

2 Tryb IP Adres IP Maska podsieci Brama Serwer DNS 1 / Serwer DNS Wychodzenie z ustawie sieci WLAN Dostp zdalny Włczanie dostpu zdalnego Numer portu Dynamiczna usługa DNS Nazwa hosta Nazwa uytkownika Hasło HDMI TechniLink 7. Obsługa 7.1 Włczanie 7.2 Wybór uytkownika 7.3 Wyłczanie 7.4 Wybór kanału Za pomoc przycisków kanał w gór / w dół Za pomoc klawiatury numerycznej Za pomoc kursora (lista kanałów) Wywoływanie zablokowanych kanałów Powrót do ostatnio ustawionego kanału 7.5 Baner informacyjny 7.6 Wywietlanie godziny i informacji o programie 7.7 Szczegółowe informacje o kanale 7.8 Odbiór programów kodowanych 7.9 Regulacja głonoci 7.10 Wybór innego jzyka Dolby Digital 7.11 Przełczanie TV / radio 7.12 Informacje o kanale/transponderze 7.13 Obraz nieruchomy 7.14 Teletekst Wywietlanie podstron Tryb zatrzymania Funkcja mix Wyjcie z telegazety Napisy Zoom obrazu 7.15 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) Wczytywanie danych EPG Włczanie elektronicznego przewodnika po programach Program (tabela z biecym programem) Nastpny Wicej Funkcja Info EPG/SFI Programowanie timera EPG/SFI Timer przełczania kanałów, nagrywania i włczania Menu timera Kasowanie ustawienia timera EPG/SFI Przegld programów EPG/SFI Wywietlanie przegldu EPG/SFI według kategorii kanałów (tematycznie) Wyszukiwanie EPG/SFI Wyłczanie EPG/SFI

3 7.16 Timer sleep 7.17 Timer nagrywania Rczne programowanie timera Przegld timera Ustawienia timera (wydłuenie czasu nagrywania) 7.18 Wybór funkcji 7.19 Odtwarzanie MP Informacje o utworach Przeskakiwanie utworów Pauza Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Przełczanie wstecz na poziomie folderów Wyjcie z trybu stop / odtwarzanie Tryb odtwarzania MP Tworzenie listy odtwarzania Zewntrzne tworzenie listy odtwarzania MP Odtwarzanie listy 7.20 Odtwarzanie obrazów Wywietlanie kolejnego / poprzedniego obrazu Obracanie obrazu Przełczanie na poziome folderów Wyjcie z trybu stop / odtwarzanie Pokaz slajdów Uruchamianie pokazu slajdów Pauza Wywietlanie kolejnego / poprzedniego obrazu Ustawianie prdkoci przełczania obrazów Obracanie obrazu Lista odtwarzania Tworzenie listy odtwarzania Odtwarzanie listy 7.21 Odtwarzanie filmu Pauza/Obraz nieruchomy Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Zakoczenie odtwarzania 8 Tryb DVR 8 Tryb DVR 8.1 Zarzdzanie nonikami danych Sprawdzanie prdkoci odczytu Sprawdzanie przydatnoci DVR Sprawdzanie systemu pliku DVR Formatowanie nonika Wybór nonika 8.2 Nagrywanie Nagrywanie w trybie natychmiastowym Rczne uruchamianie nagrywania Rczne koczenie nagrywania Automatyczne koczenie nagrywania Nagrania z timerem Funkcja Timeshift Ustawianie znaczników podczas nagrywania 8.3 Odtwarzanie Wywołanie nawigatora DVR Z trybu normalnego Podczas biecego nagrywania Odtwarzanie nagra

4 Odtwarzanie nagra DVR Informacja o nagraniu Pauza/Still Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Funkcja jog shuttle Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Zwolnione tempo Przełczanie poklatkowe Zapisywanie obrazów Ustawianie znaczników Przeskakiwanie do znaczników Zakoczenie odtwarzania 8.4 Zarzdzanie muzyk / obrazami / filmami Zarzdzanie własnymi nagraniami Usuwanie Kontrola rodzicielska Edycja Przechodzenie do dowolnego miejsca nagrania Funkcje Ustawianie znacznika Przeskakiwanie do znacznika Zmiana nazwy znacznika Usuwanie fragmentów Kopiowanie fragmentów Dzielenie nagrania Zmiana nazwy nagrania Powikszanie video Zarzdzanie muzyk / obrazami / filmami Kopiowanie Przenoszenie Usuwanie Odtwarzanie plików MP3 / wywietlanie obrazów / odtwarzanie filmów Eksport / import Podgld Usuwanie 9 Zmiana oprogramowania podstawowego 9.1 Konfiguracja list TV/radio Wywołanie zarzdzania listami kanałów Wybór listy kanałów TV / radiowych Wybór listy wszystkich kanałów Dodawanie kanałów do listy kanałów TV / radiowych Usuwanie kanałów Usuwanie z listy wszystkich kanałów Sortowanie kanałów EPG/SFI Kontrola rodzicielska Wyjcie z zarzdzania listami kanałów 9.2 Programowanie elektronicznego przewodnika po programach Aktualizacja Czas aktualizacji Wybór stacji TV Wybór stacji radiowych Kategorie startowe Rczne uruchamianie aktualizacji 9.3 Kontrola rodzicielska / konto czasowe dla dzieci Globalna kontrola rodzicielska

5 Tryb pytania o kod PIN Zmiana kodu PIN Ograniczenia dostpu Blokada stacji TV / radiowych Wybór listy kanałów Wybór programu / ródła Blokada funkcji Filmy / DVR Wybór nagra Wyjcie z wyboru nagrania Blokowanie funkcji Muzyka Blokowanie funkcji Obrazy Kontrola rodzicielska zalena od uytkownika (konto czasowe dla dzieci) Aktywacja kontroli rodzicielskiej zalenej od uytkownika Zarzdzanie profilem uytkownika (konto czasowe dla dzieci) Nazwa uytkownika Aktywacja konta Tryb pytania o kod PIN Zmiana kodu PIN Ograniczenia dostpu Udostpnianie stacji TV / radiowych Wybór listy kanałów Wybór programu / ródła Funkcja udostpniania filmów / DVR / nagra / obrazów / muzyki Ograniczenie czasowe / czas uytkowania 9.4 Wyszukiwanie kanałów Po wyszukiwaniu 9.5 Ustawienia serwisowe Aktywowanie ustawie fabrycznych Usuwanie wszystkich kanałów Aktualizacja oprogramowania 9.6 Aktualizacja oprogramowania przez interfejs USB 9.7 Dane techniczne

6 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa Dla własnego bezpieczestwa naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje przed uruchomieniem nowego urzdzenia. Producent nie przyjmuje odpowiedzialnoci za szkody, ktore powstały w wyniku nieprawidłowego uytkowania i nieprzestrzegania instrukcji dotyczcych bezpieczestwa. - Urzdzenie moe pracowa wyłcznie w klimacie umiarkowanym. Aby zagwarantowa wystarczajc wentylacj, naley ustawi urzdzenie na płaskiej, rownej powierzchni i nie kła adnych przedmiotow na jego pokrywie. W pokrywie znajduj si otwory wentylacyjne, przez ktore ulatnia si ciepło z wntrza urzdzenia. Na urzdzeniu nie naley stawia płoncych przedmiotow, np. wiec. Urzdzenia nie naley wystawia na działanie kapicej lub rozpryskujcej si wody ani ustawia na nim przedmiotow wypełnionych ciecz, np. wazonow. Jeli do urzdzenia dostanie si woda, naley natychmiast wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda i skontaktowa si z serwisem. Nie wolno uywa rodeł ciepła w pobliu urzdzenia, poniewa mogłoby to spowodowa jego dodatkowe nagrzewanie.

7 Nie wolno wprowadza jakichkolwiek przedmiotow do otworow wentylacyjnych. Nigdy nie wolno otwiera urzdzenia! Istnieje ryzyko poraenia prdem elektrycznym. Wszelkie konieczne czynnoci zwizane z otwarciem urzdzenia powinny by wykonywane wyłcznie przez przeszkolony personel. W nastpujcych przypadkach naley odłczy urzdzenie od prdu i zwróci si o pomoc do specjalisty: > uszkodzenie przewodu zasilajcego lub wtyku > urzdzenie było wystawione na działanie wilgoci lub doszło do wniknicia do niego cieczy > powana awarie > znaczne uszkodzenia zewntrzne 2.1 Przerwy w uytkowaniu Podczas burzy lub w przypadku dłuszych przerw w uytkowaniu (np. wakacje) naley odłczy urzdzenie od zasilania i wyj kabel antenowy. Przed odłczeniem urzdzenia naley je najpierw przełczy na tryb oczekiwania i zaczeka na wywietlenie si zegara na wywietlaczu lub zawiecenie si czerwonej diody LED. 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji Opakowanie urzdzenia składa si wyłcznie z materiałow nadajcych si do ponownego przetworzenia. Naley je odpowiednio posortowa w celu ponownego wprowadzenia do obiegu.\ Produkt nie moe by po zakoczeniu uytkowania poddawany utylizacji ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Naley go odda do punktu utylizacji zuytych urzdze elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji uytkowania lub opakowaniu. Materiały podlegaj recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Dziki utylizacji, ponownemu uyciu materiałow i innym formom ponownego wykorzystania zuytych urzdze ich uytkownik wnosi wany wkład w ochron rodowiska naturalnego. Informacje o właciwym punkcie recyklingu mona uzyska w administracji lokalnej. Zuyte baterie pilota oraz złom elektroniczny nie mog by wyrzucane wraz z odpadami domowymi, ale właciwie zutylizowane (oddane do sklepu, wyrzucone do specjalnych pojemników na odpady).

8 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi Zastosowanie tzw. On Screen Display (menu wywietlane na ekranie) spowodowało uproszczenie obsługi odbiornika i zmniejszenie liczby przyciskow na pilocie. Wszystkie funkcje wywietlaj si na ekranie i mona nimi sterowa za pomoc kilku przyciskow. Powizane ze sob funkcje s zestawione w MENU. Wybrana funkcja zostaje wyroniona na ekranie. W dolnym wierszu przyciski funkcyjne s wyronione kolorami: czerwonym, ołtym, zielonym i niebieskim. Kolory w poszczegolnych menu odpowiadaj ronym funkcjom, ktore zostaj włczone po naciniciu przycisku o odpowiednim kolorze ( przycisk wielofunkcyjny ) na pilocie. Przyciski funkcyjne s aktywne tylko wowczas, gdy w danym polu podana jest ich skrocona nazwa. Oznaczenia przyciskow i polecenia wywietlane w menu OSD wyroniono w niniejszej instrukcji pogrubion czcionk. Pomoc: Jeli dostpny jest tekst pomocy, mona go wywietla i wyłcza w poszczegolnych menu za pomoc niebieskiego przycisku funkcyjnego. 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych Przed oddaniem odbiornika do serwisu posprzedanego zalecamy usunicie wszystkich nonikow pamici. Odtwarzanie danych nie jest włczone w zakres czynnoci serwisowych i naprawczych. TechniSat nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat lub uszkodzenie danych podczas naprawy. 3 Ilustracje Przód / tył + pilot 4. Podłczenie odbiornika DVB a. Złcze zasilania b. Połczenie kabla antenowego z wejciem antenowym odbiornika DVB. c. Podłczenie sygnału przelotki z odbiornika DVB do wejcia antenowego TV d. Połczenie HDMI odbiornika DVB z telewizorem. e. Połczenie SCART odbiornika DVB z telewizorem. f. Połczenie wyj audio z urzdzeniem HiFi / surround.

9 4.1 Podłczenie zasilania sieciowego Odbiornik cyfrowy powinien zosta podłczony do zasilania sieciowego dopiero wówczas, gdy urzdzenie jest kompletnie połczone przewodami z przynalenymi do niego komponentami. Zapobiegnie to uszkodzeniu odbiornika i innych komponentów. a Po wykonaniu wszystkich połcze zgodnie z poniszymi punktami naley podłczy odbiornik dołczonym do zestawu zasilaczem do gniazdka 230 V / Hz. 4.2 Podłczenie kabla antenowego b Podłczy kabel antenowy do wejcia antenowego odbiornika. c W celu ogldania programów cyfrowych i analogowych przy pomocy wbudowanego tunera w TV, prosz podłczy kabel antenowy z przelotki do wejcia antenowego telewizora.

10 4.3 Podłczenie do telewizora d Połczy odbiornik (wyjcie HDMI) i telewizor (wejcie HDMI) za pomoc kabla HDMI. Jeli telewizor posiada odpowiednie wyposaenie, przełczy si automatycznie po włczeniu odbiornika cyfrowego na wejcie HDMI. Alternatywnie: e Prosz podłczy odbiornik (wyjcie SCART) i telewizor (wejcie SCART) za pomoc kabla Euro-Scart. Jeli telewizor posiada odpowiednie wyposaenie, przełczy si automatycznie po włczeniu odbiornika cyfrowego na wejcie SCART. 4.4 Wzmacniacz HiFi / surround Aby uzyska optymaln jako dwiku, mona podłczy odbiornik cyfrowy do wzmacniacza HiFi / surround Podłczenie cyfrowe f Jeli wzmacniacz posiada odpowiednie wejcie elektryczne, naley połczy gniazdo AUDIO OUT DIGITAL elektryczne z wejciem elektrycznym lub optycznym wzmacniacza. W zalenoci od stacji dostpne s szybkoci próbkowania 32, 44,1 oraz 48 khz. Na tym wejciu dostpny jest równie sygnał Dolby Digital, jeli jest przesyłany. 4.5 Gniazdo USB Gniazdo USB słuy do aktualizacji oprogramowania, wywietlania obrazów oraz odtwarzania muzyki i filmów. 5 Pierwsza instalacja Przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia w oknie startowym wywietla si asystent instalacji AutoInstall. Za pomoc asystenta instalacji mona w prosty sposób dokona najwaniejszych ustawie odbiornika cyfrowego. Przy kadym kroku instalacji pojawiaj si objanienia, jakie ustawienia s moliwe do przeprowadzenia. W oknie startowym asystenta instalacji mona przerwa pierwsz instalacj, wciskajc czerwony przycisk funkcyjny. Urzdzenie uruchamia si ze standardowym programem domylnym. W kolejnych krokach instalacji mona zatwierdzi dokonane ustawienia zielonym przyciskiem funkcyjnym i przej do kolejnego kroku. Wciskajc czerwony przycisk funkcyjny mona powróci do poprzedniego kroku instalacji i kadorazowo skorygowa błdne ustawienia. Naley ledzi instrukcje na ekranie. Jzyk obsługi > Przy uruchamianiu asystenta instalacji najpierw wywietlane jest okno wyboru jzyka obsługi. Ustawienia kraju > Przyciskami strzałek naley wybra kraj, w którym uywane jest urzdzenie. Na podstawie tego wyboru nastpi ustawienie strefy czasowej i sortowanie listy programów. Format obrazu > Za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo naley ustawi format obrazu podłczonego telewizora. Na podstawie tego wyboru nastpi automatyczne dopasowanie obrazu do telewizora. Wyszukiwanie stacji W celu wyszukania stacji naley wykona nastpujce czynnoci: > Zaznaczy przyciskami strzałek w gór / w dół pole Wszystkie Kanały, jeli maj zosta wyszukane wszystkie niekodowane i kodowane kanały lub Wszystkie kanały niekodowane, jeli maj zosta wyszukane tylko kanały ogolnodostpne. > Poprzez uruchomienie wyszukiwania zielonym przyciskiem funkcyjnym

11 przeprowadzane jest automatyczne wyszukiwanie kanałów. Aktualizacja oprogramowania Po przeprowadzeniu ustawie anteny odbiornik cyfrowy sprawdza, czy jest dostpne nowe oprogramowanie dla urzdzenia. Jeli dostpne jest nowe oprogramowanie, mona przeprowadzi automatycznie jego aktualizacj. Pobieranie danych EPG/SFI Odbiornik cyfrowy posiada elektroniczny przewodnik po programach EPG. Aby moliwe było wywietlenie danych z elektronicznego przewodnika, odbiornik musi wpierw pobra dane EPG z satelity. W tym celu odbiornik rozpoczyna pobieranie danych EPG po zakoczeniu aktualizacji listy kanałów lub wyszukiwania stacji. Proces ten trwa do 30 minut. > Jeli uytkownik nie chce czeka na pobranie danych EPG, moe pomin ten proces. W tym celu naley nacisn ółty przycisk funkcyjny Pomi. Dane EPG zostan wowczas zaktualizowane automatycznie podczas kolejnej nocy; mona je bdzie take zaktualizowa rcznie w dowolnym czasie. Zamykanie asystenta instalacji > Zatwierdzi ostatni komunikat asystenta instalacji zielonym przyciskiem funkcyjnym Zakocz, aby przej do normalnego trybu. 6 Ustawienia Po podłczeniu i uruchomieniu odbiornika cyfrowego mona w razie potrzeby zoptymalizowa odbiornik do własnych potrzeb. 6.1 Jzyk menu W tym punkcie menu istnieje moliwo ustawienia jzyka menu zgodnie z yczeniem. 6.2 Ustawienia podstawowe W tym punkcie mona ustawi odbiornik do indywidualnych zastosowa Kraj Dziki tej funkcji nastpuje automatyczne przestawianie czasu letniego i zimowego oraz dopasowanie rónicy czasu do Greenwich Mean Time Strefa czasowa > Po dokonaniu ustawie w punkcie Kraj naley ustawi zegar za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo odpowiednio do miejscowej strefy czasowej. Dla Polski rónica ta wynosi +1 godzina w zimie i +2 godziny w lecie Data / godzina W tym punkcie menu mona zdecydowa, czy godzina i data maj by wczytywane po włczeniu automatycznie, czy z ustawionego programu Zegar czuwania W tym punkcie moecie Pastwo włczy/wyłczy zegar, który bdzie wywietlany na wywietlaczu gdy odbiornik bdzie w trybie standby Kod pilota W tym wierszu mona wybra, czy odbiornik ma by przyporzdkowany do funkcji obsługi zdalnej SAT1, czy SAT2. > W tym celu naley w tym wierszu przytrzyma wcinity przycisk CODE obsługi zdalnej i wciska przycisk OK do momentu wywietlenia wybranego kodu.

12 6.2.6 Szybki start W tym wierszu mona włcza i wyłcza Szybki start Jeli Szybki start jest włczony, urzdzenie uruchamia si szybciej z trybu czuwania, ale powoduje to zwikszone zuycie prdu w trybie czuwania Auto czuwanie Automatyczne włczanie standby powoduje automatyczne przełczanie urzdzenia po ustawionym czasie na tryb czuwania, jeli w tym czasie nie nastpiła obsługa urzdzenia. 6.3 Ustawienia Video Aby zoptymalizowa odbiornik cyfrowy do telewizora, mona dokona dodatkowych ustawie w menu Ustawienia obrazu Format obrazu > Za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo mona ustawi format obrazu odpowiednio do telewizora 4:3 lub 16:9. Dziki tej funkcji format obrazu jest automatycznie dopasowywany do telewizora Tryb powikszania W tym ustawieniu mona zdecydowa, w jaki sposób programy nadawane w formacie 4:3 (najczstszy format telewizyjny) maj by wywietlane na telewizorze panoramicznym 16: Rozdzielczo HDMI > Po wciniciu przycisku OK otwiera si okno z dostpnymi rozdzielczociami Tryb TV SCART > Za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo mona ustawi tryb Euro TV: CVBS, S-Video. 6.4 Ustawienia Audio Aby optymalnie dopasowa odbiornik cyfrowy do telewizora, mona dokona dodatkowych ustawie w menu Ustawienia dwiku Jzyk audio > Po wciniciu przycisku OK otwiera si okno z dostpnymi jzykami audio Jzyk napisów ekranowych Na odbiorniku DVB mona ustawi napisy ekranowe telegazety i DVB. S one wywietlane automatycznie, o ile nadawany jest ustawiony jzyk. Jeli nie wybrano jzyka napisow lub nie jest nadawany ustawiony jzyk, napisy mona włczy rcznie. S one sygnalizowane poprzez wywietlanie Dolby Digital Rone filmy s emitowane w formacie Dolby Digital. Jest on sygnalizowany znakiem Dolby w oknie informacji po ustawieniu programu. Jeli uytkownik dysponuje wzmacniaczem 5.1-kanałowym Dolby Digital, moe słysze ciek dwikow odpowiednich filmow w trybie Dolby-Digital 5.1-kanałowym. Konieczne jest jedynie połczenie cyfrowego wyjcia Audio Out Digital odbiornika DVB z cyfrowym wejciem wzmacniacza 5.1-kanałowego Dolby Digital. Po włczeniu funkcji Dolby Digital (wł.) programy s odtwarzane automatycznie w formacie Dolby Digital. Jeli funkcja nie jest włczona (wył.), mona rcznie włczy dwik Dolby Digital Synchronizacja AV > W tym wierszu za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo mona ustawi synchronizacj AV w taki sposób, by obraz i dwik pasowały do siebie.

13 6.4.5 Format dwiku HDMI > W tym wierszu mona za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo ustawi format dwiku wyjcia HDMI na PCM lub Bistream (brak regulacji głonoci). 6.5 Specjalne funkcje W tym menu mona dokona ustawie wielkoci czcionki i czasu wywietlania banera informacyjnego. Poza tym mona włcza lub wyłcza wygaszacz radiowy i dokonywa ustawie odtwarzania mediow OSD W tym podmenu mona ustawi wielko czcionki, np. EPG lub rozszerzonych informacji o programach. Mona wybra, jak długo ma by wywietlany baner informacyjny po zmianie programu. Poza tym mona włczy lub wyłczy wygaszacz radiowy DVR W tym podmenu mona wybra, czy przy nagraniach DVR programów radiowych do pliku maj by dodatkowo utworzone pliki MP2. Mona je poniej po przeniesieniu na komputer łatwo przetworzy na inne formaty audio za pomoc odpowiedniego programu Automatyczne zakładki programu Dziki tej funkcji przy nagrywaniu USB (nagranie DVR) do nagrania dodawane s znaczniki (jeli podczas nagrywania zmieni si program). Znaczniki otrzymuj nazw zgodn z tytułem programu. Dziki temu przy odtwarzaniu lub obróbce nagrania DVR łatwiej mona odszuka pocztek programu. Konieczne dane (zmiana programu i tytuł) s pobierane ze strumienia danych. Jeli znacznik nie zostanie odpowiednio nazwany lub umieszczony, to wynika to z błdnej nazwy programu w strumieniu danych lub ze zbyt wczesnej / ponej sygnalizacji zmiany programu Media Player W ramach podmenu mona wybra katalog startowy odtwarzania mediów muzycznych, obrazów i filmów. Po wywołaniu polecenia Odtwarzanie mediow Muzyka, Odtwarzanie mediow Obrazy lub Odtwarzanie mediow Filmy rozpoczyna si ono w wybranym katalogu Kodowanie znaków Do odtwarzania mediow (muzyki / obrazow) przez istniejc sie moe okaza si konieczne dopasowanie kodowania znakow do sieci. Naley tego dokona w tym wierszu Katalog startowy Muzyka / Obrazy / Filmy Widok urzdzenia W tym ustawieniu nawigator muzyki zaczyna od wyboru napdu w przypadku podłczenia urzdze zewntrznych. Ostatnio uywane Przy wyborze tego ustawienia nawigator muzyki zaczyna od folderu, z ktorego ostatnio odtwarzano plik MP Ustawienia sieci LAN W menu ustawienia sieci LAN mona wybra ustawienia DHCP oraz wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram, serwer DNS 1 i serwer DNS Tryb IP > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Tryb IP i wybra za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo pomidzy nastpujcymi ustawieniami: DHCP-Client. Jeli odbiornik jest połczony przez router z komputerem, naley wybra to ustawienie. Odbiornik otrzymuje adres IP i mask podsieci z podłczonego routera, o ile w routerze jest aktywna funkcja DHCP. DHCP-Server. Wybra to ustawienie, jeli odbiornik jest połczony z komputerem

14 bezporednio. Odbiornik nadaje podłczonemu komputerowi automatycznie adres IP. Adres IP i maska podsieci odbiornika mog zosta skonfigurowane rcznie. Statycznie. W tym ustawieniu funkcja DHCP jest wyłczona. Oznacza to, e adres IP, maska podsieci, brama, serwer DNS 1 i serwer DNS 2 musz zosta dopasowane rcznie do istniejcych warunkow sieci. Naley pamita, e konieczno wprowadzenia poszczegolnych ustawie zaley od konfiguracji sieci Adres IP Jeli jest wybrana na serwerze funkcja DHCP lub DHCP statyczne, adres IP musi by skonfigurowany rcznie. > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry Podmaska Maska podsieci naley skonfigurowa rcznie, jeeli funkcja DHCP jest ustawiona na Statyczny. > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry Bramka > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry DNS-Server 1 / DNS-Server 2 > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry Ustawienia sieci WiFi W menu ustawienia sieci WiFi mona zmienia ustawienia sieci WLAN oraz wprowadzi odpowiedni klucz, jak rownie wybra ustawienia DHCP i wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram, serwer DNS 1 i serwer DNS Wybór sieci WLAN > Jeli w zasigu uytkownika znajduje si kilka sieci WLAN, mona zaznaczy wybran sie WLAN za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół. > Zaznaczona sie jest wybierana poprzez potwierdzenie przyciskiem OK i uytkownik przechodzi do wprowadzania klucza sieci, o ile nie został on jeszcze zapisany dla tej sieci. > W taki wypadku naley wprowadzi klucz sieci. > Na koniec zaznaczy przyciskami strzałek w gór / w dół pole Połcz i potwierdzi przyciskiem OK Rczne wprowadzanie sieci WLAN Jeli przy automatycznym wyszukiwaniu WLAN po wywołaniu menu nie wywietla si sie WLAN lub wywietla si sie nieprawidłowa, mona wybra rcznie jej rodzaj szyfrowania oraz wprowadzi rcznie jej SSID. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz rcznego wprowadzania SSID. > Otworzy mask wprowadzania, wciskajc przycisk OK Szyfrowanie > Wybra szyfrowanie odpowiednio do sieci WLAN(WEP, WPA, WPA2 lub brak) zaznaczajc je przyciskami strzałek w gór / w dół i potwierdzajc OK SSID Kada sie WLAN posiada SSID (Service Set Identifier) konfigurowany w Access Point / routerze (stacji bazowej). SSID stanowi nazw sieci, umoliwiajc jej identyfikacj i uzyskiwanie celowego dostpu do niej. > Przesun znacznik przyciskami strzałek w gór / w dół do wiersza SSID.

15 > Otworzy edycj, naciskajc przycisk OK. Wywietla si wirtualna klawiatura, za pomoc ktorej mona wprowadzi nazw sieci. > Przyciski pilota lub wywietlonej klawiatury odpowiadaj nastpujcym funkcjom: Przyciski strzałek: poruszanie kursorem na klawiaturze. OK: zaznaczony znak jest wstawiany za znakiem zaznaczonym na niebiesko albo wykonywana jest zaznaczona na klawiaturze funkcja. Wstecz: opuszczenie trybu edycji bez zapisywania zmian. czerwony przycisk przycisk usuwania, powodujcy wykasowanie zaznaczonego na niebiesko znaku. Zielony przycisk: przycisk edycji, powodujcy zapisanie wprowadzonych danych. ółty przycisk: przycisk przełczania, powodujcy wpisanie kolejnego znaku wielk liter. Niebieski przycisk: znaki specjalne, przełcza na znaki specjalne. : Caps lock - klawiatura pozostaje przełczona do momentu ponownego nacinicia w celu wybrania małych / wielkich liter lub liczb / symboli Klucz sieciowy > Zaznaczy wiersz Klucz za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół i otworzy wirtualn klawiatur, naciskajc OK. > Wprowadzi klucz sieciowy. > Na koniec zaznaczy przyciskami strzałek w gór / w dół pole Połcz i potwierdzi przyciskiem OK Ustawienia TCP/IP W punkcie ustawienia TCP/IP mona wybra ustawienia DHCP oraz wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram, serwer DNS 1 i serwer DNS Tryb IP > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Tryb IP i wybra za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo pomidzy nastpujcymi ustawieniami: DHCP-Client. Jeli odbiornik jest połczony przez router z komputerem, naley wybra to ustawienie. Odbiornik otrzymuje adres IP i mask podsieci z podłczonego routera, o ile w routerze jest aktywna funkcja DHCP. DHCP-Server. Wybra to ustawienie, jeli odbiornik jest połczony z komputerem bezporednio. Odbiornik nadaje podłczonemu komputerowi automatycznie adres IP. Adres IP i maska podsieci odbiornika mog zosta skonfigurowane rcznie. Statycznie. W tym ustawieniu funkcja DHCP jest wyłczona. Oznacza to, e adres IP, maska podsieci, brama, serwer DNS 1 i serwer DNS 2 musz zosta dopasowane rcznie do istniejcych warunkow sieci. Naley pamita, e konieczno wprowadzenia poszczegolnych ustawie zaley od konfiguracji sieci.

16 Adres IP Jeli funkcja DHCP jest ustawiona na opcj statyczn lub serwer DHCP, adres IP musi by skonfigurowany rcznie. > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Maska podsieci Maski podsieci musz by skonfigurowane rcznie, jeli funkcja DHCP jest ustawiona na opcj statyczn. > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Brama > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Serwer DNS 1 / Serwer DNS 2 > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Wychodzenie z ustawie sieci WLAN Istniej nastpujce moliwoci wyjcia z menu ustawie sieci WLAN: > nacisn zielony przycisk funkcyjny Zapisz. Wprowadzone zmiany zostan zapisane i system powroci do menu Funkcje dodatkowe. Alternatywnie: > nacisn przycisk Wstecz. Wywietlane jest pytanie, czy wprowadzone zmiany maj zosta zapisane. > Przyciskami strzałek w lewo / w prawo zaznaczy TAK, jeli zmiany maj zosta zapisane lub Nie, jeli maj zosta odrzucone. > Potwierdzi wybor przyciskiem OK. Alternatywnie: > Aby bezporednio wroci do normalnego trybu bez zapisywania zmian, naley nacisn przycisk Menu Dostp zdalny Dziki funkcji dostpu zdalnego moliwy jest dostp do odbiornika z komputera przez lokaln sie lub Internet i ustawienie, edycja lub kasowanie timera. Jeli dostp zdalny odbywa si wyłcznie za porednictwem sieci lokalnej, musi by aktywowany w tym punkcie i naley poda hasło. Jeli dostp zdalny ma by moliwy przez Internet, potrzebne jest dodatkowo konto uytkownika w usłudze DNS i naley wybra lub wypełni punkty Dynamiczna usługa DNS, nazwa hosta i nazwa uytkownika. W przypadku dostpu przez Internet naley koniecznie przestrzega instrukcji usługi DNS oraz modemu lub routera dostpowego. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Dostp zdalny. > Otworzy menu Dostp zdalny, naciskajc OK Włczanie dostpu zdalnego > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Dostp zdalny. > Za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo włczy lub wyłczy funkcj Numer portu Poprzez podanie numeru portu mona dopasowa odbiornik do ewentualnie dostpnego routera lub zapory sieciowej. > Przy włczonym dostpie zdalnym Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Numer portu. > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej nowy numer portu.

17 Dynamiczna usługa DNS > Nacisn przycisk OK, aby otworzy list obsługiwanych usług DNS. > Wybra przyciskami strzałek w gór / w dół usług DNS i potwierdzi przyciskiem OK Nazwa hosta > Nacisn przycisk OK, aby otworzy wirtualn klawiatur. > Wprowadzi za pomoc wirtualnej klawiatury nazw hosta, ktora została ustawiona podczas tworzenia konta uytkownika usługi DNS Nazwa uytkownika > Nacisn przycisk OK, aby otworzy wirtualn klawiatur. > Za pomoc wirtualnej klawiatury wprowadzi nazw uytkownika z konta usługi DNS Hasło Przy aktywnej funkcji dostpu zdalnego trzeba zawsze podawa hasło. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Hasło i nacisn przycisk OK, aby otworzy wirtualn klawiatur. > Edytowa hasło zgodnie z yczeniem HDMI TechniLink Funkcja HDMI-TechniLink bazuje na standardzie HDMI-CEC. HDMI-TechniLink umoliwia wymian danych pomidzy urzdzeniami kompatybilnymi z HDMI-CEC. Dziki temu moliwe jest automatycznie włczanie i wyłczanie lub regulacja głonoci urzdze połczonych przez HDMI. 7. Obsługa 7.1 Włczanie > Włczy odbiornik cyfrowy przez nacinicie przycisku Wł./Standby na urzdzeniu lub pilocie. 7.2 Wybór uytkownika Jeli aktywne jest zabezpieczenie dla dzieci zalene od uytkownika (konto czasowe dla dzieci), po włczeniu wywietla si wybor profilu uytkownika. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy profil uytkownika. Po prawej obok wyboru profilu wywietla si aktualny status (np. pozostały czas uytkowania w biecym dniu). > Potwierdzi, naciskajc przycisk OK. Jeli zapytanie o PIN jest dla tego profilu nieaktywne, wywietli si obraz TV. Jeli jest aktywny, wywietli si pytanie o PIN. > Wprowadzi PIN uytkownika za pomoc klawiatury numerycznej. W przypadku podania prawidłowego numeru wywietli si obraz TV. > Jeli podczas uytkowania profil uytkownika ma zosta zmieniony, naley najpierw wyłczy urzdzenie, naciskajc przycisk Wł./Standby, a nastpnie włczy poprzez ponowne nacinicie tego przycisku, aby na nowo wywoła wybor uytkownika. 7.3 Wyłczanie > Poprzez nacinicie przycisku Wł./Standby na urzdzeniu lub pilocie mona wyłczy urzdzenie. 7.4 Wybór kanału Za pomoc przycisków kanał w gór / w dół > Przełcza kanały w gor lub w doł za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół na odbiorniku lub przyciskow program +/- na pilocie o jeden w gor lub w doł.

18 7.4.2 Za pomoc klawiatury numerycznej > Wprowadzi numer kanału za pomoc klawiatury numerycznej Na przykład: 1 aby wybra kanał nr 1 1, nastpnie 4 aby wybra kanał nr 14 2, nastpnie 3, nastpnie 4 aby wybra kanał nr 234 1, nastpnie 5, nastpnie 6 nastpnie 7 aby wybra kanał nr 1567 Podczas wpisywania wielocyfrowych numerow kanałów uytkownik ma ok. 3 sekund po naciniciu przycisku na uzupełnienie numeru kanału. Przy wprowadzaniu liczby jedno-, dwu- lub trzycyfrowej mona przyspieszy proces przełczania poprzez dłusze przytrzymanie ostatniej cyfry Za pomoc kursora (lista kanałów) > nacisn przycisk OK. Wywietli si lista umoliwiajca wybór kanałów za pomoc kursora. W trybie TV wywietlaj si tylko programy TV, a w trybie radiowym tylko programy radiowe. Ustawiony w danym momencie program jest zaznaczony. > Przyciskami strzałek mona zaznaczy wybrany kanał. Przyciskami strzałek w gór / w dół mona przesuwa kursor o jeden wiersz a przyciskami strzałek w lewo / w prawo o jedn stron dalej lub wstecz. > Dodatkowe informacje o biecym programie mona uzyska, naciskajc przycisk INFO. > Nacinicie przycisku OK powoduje ustawienie zaznaczonego kanału Wywoływanie zablokowanych kanałów Jeli ustawiany jest kanał, który jest zablokowany przy uyciu kontroli rodzicielskiej, wywietla si komunikat PIN urzdzenia na ekranie. > Za pomoc klawiatury numerycznej wprowadzi kod PIN. Włcza si wybrany kanał. lub > Włczy kanał, który nie jest zablokowany. Jeli aktywna jest globalna kontrola rodzicielska, przy włczaniu zablokowanego kanału pojawi si pytanie o kod PIN. W celu zwikszenia komfortu uytkowania, uytkownik musi podawa kod PIN tylko raz w kadej fazie uytkowania. Naley koniecznie dodatkowo uwzgldni wskazowki i ustawienia dotyczce globalnej i zalenej od uytkownika kontroli rodzicielskiej Powrót do ostatnio ustawionego kanału > Poprzez nacinicie przycisku Wstecz na pilocie mona wroci do ostatnio ogldanego kanału. > Po ponownym naciniciu przycisku włcza si poprzednio ogldany kanał. 7.5 Baner informacyjny Po kadej zmianie kanału na ekranie wywietla si baner informacyjny. Na banerze informacyjnym wywietla si numer kanału i nazwa kanału, tytuł aktualnej programu oraz aktywna w danym momencie lista kanałów. RU HU PL SK CZ EN Dodatkowo wywietlane s inne właciwoci kanału: Na przykład: dla teletekstu, dla programów 16:9, dla kanałów kodowanych, dla emisji Dolby Digital, dla napisow ekranowych, dla programów mono. Dodatkowo wywietlany jest pasek postpu (ołty), który wskazuje czas, jaki upłynł od

19 pocztku programu. Jeli koniec paska postpu ma kolor czerwony, oznacza to, e biecy program przedłua si. 7.6 Wywietlanie godziny i informacji o programie Dziki tej funkcji mona wywietli informacje o włczonym kanale. > Nacisn przycisk Info, aby wywietli informacje ustawionego kanału. Na dolnej połowie ekranu pojawia si informacja z aktualn godzin, nazw ustawionego kanału oraz czasem rozpoczcia i zakoczenia programu, o ile dane te s wysyłane przez stacj nadawcz. 7.7 Szczegółowe informacje o kanale Dziki funkcji informacji o kanale mona uzyska szczegółowe informacje o włczonym kanale, o ile s nadawane. > Dwukrotne nacinicie przycisku Info powoduje powikszenie okna informacji i wywietlenie rozszerzonych informacji dla ustawionego kanału. > Dłusze teksty mona przesuwa wierszami za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół lub stronami za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo. > Ponowne nacinicie przycisku Info powoduje wywietlenie informacji o kolejnym programie, jeli s nadawane. > Nacinicie przycisku Info powoduje ponowne wyłczenie okna. 7.8 Odbiór programów kodowanych Urzdzenie jest wyposaone w zintegrowane systemy dekodowania CONAX (czytnik Smartcard). Dziki niemu mona odbiera kanały kodowane. W tym celu naley najpierw włoy kart smart CONAX do zintegrowanego czytnika kart. > Wprowadzi kart smart CONAX do zintegrowanego czytnika kart (złotym chipem do dołu w kierunku wsuwania). Funkcje dodatkowe Na kilku kanałach oferowane s okrelone funkcje dodatkowe. Na kanałach multifeed mona przykładowo podczas programów sportowych wybiera rone spotkania, zmienia kanały dwikowe lub perspektyw kamery. Poza tym na poszczegolnych kanałach mona wybra czas rozpoczcia zamowionego filmu. Aby wybra jedn z moliwych opcji, naley nacisn przycisk Opcje. Wywietla si okno wyboru z dostpnymi opcjami. > Wybra przyciskami strzałek w gór / w dół dan opcj i potwierdzi przyciskiem OK. 7.9 Regulacja głonoci Istnieje moliwo regulacji głonoci odbiornika cyfrowego. Ułatwia to obsług odbiornika, poniewa wszystkimi wanymi funkcjami mona sterowa przy uyciu jego pilota, bez koniecznoci czstego sigania do pilota od telewizora. Po włczeniu odbiornika cyfrowego dwik jest odtwarzany z ostatnio ustawion głonoci. > Dwik odbiornika cyfrowego mona ustawi za pomoc przycisku strzałki w prawo na urzdzeniu lub przycisku Głono + na pilocie - głoniej, a za pomoc przycisku strzałki w lewo na urzdzeniu lub przycisku Głono - ciszej. > Nacinicie przycisku Dwik wł./wył. powoduje wyłczenie dwiku; jego włczenia nastpuje po ponownym naciniciu tego przycisku. Naley pamita, e regulacja głonoci i wyłczanie dwikow wpływaj równie na cyfrowe wyjcia audio (ale nie w przypadku ustawienia Bistream) Wybór innego jzyka Jeli program emitowany jest w kilku jzykach lub na kilku kanałach dwikowych, jest to wywietlane w komunikacie. Mona wówczas ustawi inny jzyk lub inny kanał dwikowy w nastpujcy sposób: > Nacisn przycisk Wybór jzyka. Na ekranie wywietli si lista nadawanych w danym momencie jzyków.

20 > Zaznaczy za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół wybrany jzyk i potwierdzi przyciskiem OK. Mona słucha programu w ustawionym jzyku. Urzdzenie daje równie moliwo odbioru programów mono. > Przyciskami strzałek w prawo / w lewo mona wybiera pomidzy kanałem mono 1 ( ), kanałem mono 2 ( ) i stereo ( ), jeli aktywny jest wybór dwiku i zaznaczono wybrany jzyk Dolby Digital Jeli program jest emitowany w Dolby Digital, jest to sygnalizowane przy włczaniu programu znakiem Dolby na banerze informacyjnym. Jeli włczona jest funkcja Dolby Digital, program jest automatycznie odtwarzany w tym formacie. Jeli funkcja Dolby Digital nie jest włczona, mona rcznie przestawi urzdzenie na Dolby Digital w nastpujcy sposób: > nacisn przycisk Wybór jzyka. Na ekranie wywietla si lista dostpnych w danym momencie jzyków, jeli s nadawane, oraz Dolby Digital (AC 3); > przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Dolby Digital > Potwierdzi przyciskiem OK. Programu mona słucha z dwikiem Dolby Digital. Jeli urzdzenie ma odtwarza programy automatycznie w Dolby Digital, naley jeprzestawi na automatyczne odtwarzanie w Dolby Digital w opisany sposób Przełczanie TV / radio Oprogramowanie domylne odbiornika zawiera obok 3 list programów telewizyjnych równie 3 listy programy radiowe. > Przyciskiem TV/Radio przełcza si odbiornik cyfrowy w tryb radia. Odbiornik przełcza si na ostatnio słuchany program radiowy. > Ponowne nacinicie przycisku TV/Radio powoduje włczenie ostatnio ogldanego programu telewizyjnego Informacje o kanale/transponderze > Przyciskiem OK otworzy okno nawigacji. > Przyciskami strzałek zaznaczy kanał, ktorego dane maj zosta wywietlone. > Nacinicie ółtego przycisku funkcyjnego Status powoduje wywietlenie si danych ustawionego kanału. > Kolorowe przyciski funkcyjne pozwalaj na wywietlenie dodatkowo informacji Audio/Video, informacji o kanale i w razie potrzeby informacji o stosowanym systemie kodowania (CA). > Okno informacji mona opuci, naciskajc przycisk Menu Obraz nieruchomy > Po naciniciu przycisku Still aktualny obraz zostaje unieruchomiony. > Ponowne nacinicie tego przycisku powoduje powrot do normalnego trybu Teletekst > Po naciniciu przycisku Teletext włcza si telegazeta. > Za pomoc klawiatury numerycznej wprowadza si numer strony telegazety. Wpisywane cyfry s wywietlane w gornym, lewym rogu ekranu. Po wprowadzeniu wybranej strony telegazety urzdzenie wyszukuje t stron. Poniewa przesyłanie wszystkich stron telegazety jednoczenie jest niemoliwe, wyszukiwanie strony przez urzdzenie i wywietlenie jej na ekranie telewizora moe potrwa kilka sekund. Dla wszystkich nadawcow telegazety strona 100 jest stron startow. > Czerwonym lub zielonym przyciskiem mona przewija strony do przodu i wstecz.

TechniStar K1 Cyfrowy dekoder HD

TechniStar K1 Cyfrowy dekoder HD Instrukcja obsługi TechniStar K1 Cyfrowy dekoder HD Cyfrowy dekoder kablowy HD z wbudowaną cyfrową nagrywarką wideo wejściem CI+ oraz czytnikiem kart CONAX Do odbioru kodowanych programów kablowych (np:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DiGYBOXX HD CX

Instrukcja obsługi DiGYBOXX HD CX PL Instrukcja obsługi DiGYBOXX HD CX Cyfrowy dekoder kablowy z wbudowanym gniazdem USB 2.0, funkcją nagrywania na zewnętrzny dysk twardy oraz systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TechniBox K1 CSP. Cyfrowy odbiornik HD

Instrukcja obsługi. TechniBox K1 CSP. Cyfrowy odbiornik HD Instrukcja obsługi TechniBox K1 CSP Cyfrowy odbiornik HD Cyfrowy dekoder kablowy HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart systemu Conax 1 Spis treści 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart Smart w systemie Conax oraz gniazdo CI+ (Common Interface

Cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart Smart w systemie Conax oraz gniazdo CI+ (Common Interface 2 Cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart Smart w systemie Conax oraz gniazdo CI+ (Common Interface Plus) do odbioru programów satelitarnych w pozostałych

Bardziej szczegółowo

KA_TechniStar S1_International_2233660001900_PL:KA_TechniStar S1_International_2233660001900_Version1.qxd 17/02/2011 10:41 Página 2

KA_TechniStar S1_International_2233660001900_PL:KA_TechniStar S1_International_2233660001900_Version1.qxd 17/02/2011 10:41 Página 2 KA_TechniStar S1_International_2233660001900_PL:KA_TechniStar S1_International_2233660001900_Version1.qxd 17/02/2011 10:41 Página 2 1 Spis treści 1 Spis treści.............................................2

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DiGYBOXX HD C+

Instrukcja obsługi. DiGYBOXX HD C+ Project1_Layout 1 5/29/2012 8:40 AM Page 1 Instrukcja obsługi DiGYBOXX HD C+ Cyfrowy odbiornik HD Cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart Cyfry + i systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Digit HD 8CX. Skrócona instrukcja obsługi odbiornika DVB-C

Digit HD 8CX. Skrócona instrukcja obsługi odbiornika DVB-C PL Skrócona instrukcja obsługi odbiornika DVB-C Digit HD 8CX Cyfrowy odbiornik kablowy posiada czytnik kart CONAX i dwa interfejsy PCMCIA do zastosowania z modułami CI, a także czytnik kart do kart SD,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki dotyczące obsługi...8 Utylizacja...9 Zasady bezpieczeństwa...9 Przerwy w użytkowaniu...11

Ważne wskazówki dotyczące obsługi...8 Utylizacja...9 Zasady bezpieczeństwa...9 Przerwy w użytkowaniu...11 DIGIT MF4-K Instrukcja obsługi Ze zintegrowanym systemem dekodowania CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI. Do odbioru niekodowanych i kodowanych programów (np. CONAX, IRDETO, SECA itd.) w sieciach telewizji

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek Boya- Żeleńskiego 39 95-100 Zgierz Tel: 42 716-76-60 e-mail: info@skomur.com.pl MENU - Wywołuje główne menu. Strzałka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Opis programu Plugin FortisWeblo_en_V111_14_14012012 po instalacji w dekoderze, pozwala na podgląd przez stronę www następujących parametrów:

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe)

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe) Instrukcja programu monitoringu przemysłowego SelCamNet Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe) Rozruch programu Plansza startowa z wersją programu. Po chwili pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

SCART COMPOSITE COMPONENT

SCART COMPOSITE COMPONENT 1 1. Podłączenie Anteny Kabel od naszej Anteny Satelitarnej należy podłączyd do gniazda które mieści się na tylniej części Tunera opisanego LNB IN 2. Podłączenie TV Telewizor podłączamy przez złączę HDMI

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Do komunikacji przez FTP można użyć różnych programów, widok jest z programu FAR

Do komunikacji przez FTP można użyć różnych programów, widok jest z programu FAR Na wstępie chciałem zaznaczyć że na co dzień używam neutrino. Ma w sobie kilka funkcji które bardziej mi odpowiadają, soft jest bardziej podobny do oprogramowania starszych dekoderów, no i kliknięcie REC

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

DIGIT K3 X Wbudowany CONAX

DIGIT K3 X Wbudowany CONAX DIGIT K3 X Wbudowany CONAX Odbiornik ze zintegrowanym systemem CONAX do odbioru darmowych i płatnych programów telewizji kablowej Instrukcja obsługi Spis treści 2. Ilustracje......6 3. UWAGA: Proszę przeczytać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota Spis treci 1 WSTP 3 2 RODKI OSTRONOCI 3 3 ZAWARTO OPAKOWANIA 5 4 GNIAZDA PRZEDNIE I TYLNE TELEWIZORA LCD 6 5 SCHEMATY PODŁCZANIA Podłczanie przewodu zasilania Podłczanie anteny Złcze SCART Złcze YPbPr

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo