1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2."

Transkrypt

1 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje 4. Podłczenie odbiornika DVB 4.1 Podłczenie zasilania sieciowego 4.2 Podłczenie kabla antenowego 4.3 Podłczenie do telewizora 4.4 Wzmacniacz HiFi / surround Podłczenie cyfrowe 4.5 Gniazdo USB 5 Pierwsza instalacja 6 Ustawienia 6.1 Jzyk menu 6.2 Ustawienia podstawowe Kraj Strefa czasowa Data / godzina Zegar czuwania Kod pilota Szybki start Auto czuwanie 6.3 Ustawienia Video Format obrazu Tryb powikszania Rozdzielczo HDMI Tryb TV SCART 6.4 Ustawienia Audio Jzyk audio Jzyk napisów ekranowych Dolby Digital Synchronizacja AV Format dwiku HDMI 6.5 Specjalne funkcje OSD DVR Automatyczne zakładki programu Media Player Kodowanie znaków Katalog startowy Muzyka / Obrazy / Filmy Ustawienia sieci LAN Tryb IP Adres IP Podmaska Bramka DNS-Server 1 / DNS-Server Ustawienia sieci WiFi Wybór sieci WLAN Rczne wprowadzanie sieci WLAN Szyfrowanie SSID Klucz sieciowy Ustawienia TCP/IP

2 Tryb IP Adres IP Maska podsieci Brama Serwer DNS 1 / Serwer DNS Wychodzenie z ustawie sieci WLAN Dostp zdalny Włczanie dostpu zdalnego Numer portu Dynamiczna usługa DNS Nazwa hosta Nazwa uytkownika Hasło HDMI TechniLink 7. Obsługa 7.1 Włczanie 7.2 Wybór uytkownika 7.3 Wyłczanie 7.4 Wybór kanału Za pomoc przycisków kanał w gór / w dół Za pomoc klawiatury numerycznej Za pomoc kursora (lista kanałów) Wywoływanie zablokowanych kanałów Powrót do ostatnio ustawionego kanału 7.5 Baner informacyjny 7.6 Wywietlanie godziny i informacji o programie 7.7 Szczegółowe informacje o kanale 7.8 Odbiór programów kodowanych 7.9 Regulacja głonoci 7.10 Wybór innego jzyka Dolby Digital 7.11 Przełczanie TV / radio 7.12 Informacje o kanale/transponderze 7.13 Obraz nieruchomy 7.14 Teletekst Wywietlanie podstron Tryb zatrzymania Funkcja mix Wyjcie z telegazety Napisy Zoom obrazu 7.15 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) Wczytywanie danych EPG Włczanie elektronicznego przewodnika po programach Program (tabela z biecym programem) Nastpny Wicej Funkcja Info EPG/SFI Programowanie timera EPG/SFI Timer przełczania kanałów, nagrywania i włczania Menu timera Kasowanie ustawienia timera EPG/SFI Przegld programów EPG/SFI Wywietlanie przegldu EPG/SFI według kategorii kanałów (tematycznie) Wyszukiwanie EPG/SFI Wyłczanie EPG/SFI

3 7.16 Timer sleep 7.17 Timer nagrywania Rczne programowanie timera Przegld timera Ustawienia timera (wydłuenie czasu nagrywania) 7.18 Wybór funkcji 7.19 Odtwarzanie MP Informacje o utworach Przeskakiwanie utworów Pauza Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Przełczanie wstecz na poziomie folderów Wyjcie z trybu stop / odtwarzanie Tryb odtwarzania MP Tworzenie listy odtwarzania Zewntrzne tworzenie listy odtwarzania MP Odtwarzanie listy 7.20 Odtwarzanie obrazów Wywietlanie kolejnego / poprzedniego obrazu Obracanie obrazu Przełczanie na poziome folderów Wyjcie z trybu stop / odtwarzanie Pokaz slajdów Uruchamianie pokazu slajdów Pauza Wywietlanie kolejnego / poprzedniego obrazu Ustawianie prdkoci przełczania obrazów Obracanie obrazu Lista odtwarzania Tworzenie listy odtwarzania Odtwarzanie listy 7.21 Odtwarzanie filmu Pauza/Obraz nieruchomy Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Zakoczenie odtwarzania 8 Tryb DVR 8 Tryb DVR 8.1 Zarzdzanie nonikami danych Sprawdzanie prdkoci odczytu Sprawdzanie przydatnoci DVR Sprawdzanie systemu pliku DVR Formatowanie nonika Wybór nonika 8.2 Nagrywanie Nagrywanie w trybie natychmiastowym Rczne uruchamianie nagrywania Rczne koczenie nagrywania Automatyczne koczenie nagrywania Nagrania z timerem Funkcja Timeshift Ustawianie znaczników podczas nagrywania 8.3 Odtwarzanie Wywołanie nawigatora DVR Z trybu normalnego Podczas biecego nagrywania Odtwarzanie nagra

4 Odtwarzanie nagra DVR Informacja o nagraniu Pauza/Still Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Funkcja jog shuttle Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu Zwolnione tempo Przełczanie poklatkowe Zapisywanie obrazów Ustawianie znaczników Przeskakiwanie do znaczników Zakoczenie odtwarzania 8.4 Zarzdzanie muzyk / obrazami / filmami Zarzdzanie własnymi nagraniami Usuwanie Kontrola rodzicielska Edycja Przechodzenie do dowolnego miejsca nagrania Funkcje Ustawianie znacznika Przeskakiwanie do znacznika Zmiana nazwy znacznika Usuwanie fragmentów Kopiowanie fragmentów Dzielenie nagrania Zmiana nazwy nagrania Powikszanie video Zarzdzanie muzyk / obrazami / filmami Kopiowanie Przenoszenie Usuwanie Odtwarzanie plików MP3 / wywietlanie obrazów / odtwarzanie filmów Eksport / import Podgld Usuwanie 9 Zmiana oprogramowania podstawowego 9.1 Konfiguracja list TV/radio Wywołanie zarzdzania listami kanałów Wybór listy kanałów TV / radiowych Wybór listy wszystkich kanałów Dodawanie kanałów do listy kanałów TV / radiowych Usuwanie kanałów Usuwanie z listy wszystkich kanałów Sortowanie kanałów EPG/SFI Kontrola rodzicielska Wyjcie z zarzdzania listami kanałów 9.2 Programowanie elektronicznego przewodnika po programach Aktualizacja Czas aktualizacji Wybór stacji TV Wybór stacji radiowych Kategorie startowe Rczne uruchamianie aktualizacji 9.3 Kontrola rodzicielska / konto czasowe dla dzieci Globalna kontrola rodzicielska

5 Tryb pytania o kod PIN Zmiana kodu PIN Ograniczenia dostpu Blokada stacji TV / radiowych Wybór listy kanałów Wybór programu / ródła Blokada funkcji Filmy / DVR Wybór nagra Wyjcie z wyboru nagrania Blokowanie funkcji Muzyka Blokowanie funkcji Obrazy Kontrola rodzicielska zalena od uytkownika (konto czasowe dla dzieci) Aktywacja kontroli rodzicielskiej zalenej od uytkownika Zarzdzanie profilem uytkownika (konto czasowe dla dzieci) Nazwa uytkownika Aktywacja konta Tryb pytania o kod PIN Zmiana kodu PIN Ograniczenia dostpu Udostpnianie stacji TV / radiowych Wybór listy kanałów Wybór programu / ródła Funkcja udostpniania filmów / DVR / nagra / obrazów / muzyki Ograniczenie czasowe / czas uytkowania 9.4 Wyszukiwanie kanałów Po wyszukiwaniu 9.5 Ustawienia serwisowe Aktywowanie ustawie fabrycznych Usuwanie wszystkich kanałów Aktualizacja oprogramowania 9.6 Aktualizacja oprogramowania przez interfejs USB 9.7 Dane techniczne

6 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa Dla własnego bezpieczestwa naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje przed uruchomieniem nowego urzdzenia. Producent nie przyjmuje odpowiedzialnoci za szkody, ktore powstały w wyniku nieprawidłowego uytkowania i nieprzestrzegania instrukcji dotyczcych bezpieczestwa. - Urzdzenie moe pracowa wyłcznie w klimacie umiarkowanym. Aby zagwarantowa wystarczajc wentylacj, naley ustawi urzdzenie na płaskiej, rownej powierzchni i nie kła adnych przedmiotow na jego pokrywie. W pokrywie znajduj si otwory wentylacyjne, przez ktore ulatnia si ciepło z wntrza urzdzenia. Na urzdzeniu nie naley stawia płoncych przedmiotow, np. wiec. Urzdzenia nie naley wystawia na działanie kapicej lub rozpryskujcej si wody ani ustawia na nim przedmiotow wypełnionych ciecz, np. wazonow. Jeli do urzdzenia dostanie si woda, naley natychmiast wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda i skontaktowa si z serwisem. Nie wolno uywa rodeł ciepła w pobliu urzdzenia, poniewa mogłoby to spowodowa jego dodatkowe nagrzewanie.

7 Nie wolno wprowadza jakichkolwiek przedmiotow do otworow wentylacyjnych. Nigdy nie wolno otwiera urzdzenia! Istnieje ryzyko poraenia prdem elektrycznym. Wszelkie konieczne czynnoci zwizane z otwarciem urzdzenia powinny by wykonywane wyłcznie przez przeszkolony personel. W nastpujcych przypadkach naley odłczy urzdzenie od prdu i zwróci si o pomoc do specjalisty: > uszkodzenie przewodu zasilajcego lub wtyku > urzdzenie było wystawione na działanie wilgoci lub doszło do wniknicia do niego cieczy > powana awarie > znaczne uszkodzenia zewntrzne 2.1 Przerwy w uytkowaniu Podczas burzy lub w przypadku dłuszych przerw w uytkowaniu (np. wakacje) naley odłczy urzdzenie od zasilania i wyj kabel antenowy. Przed odłczeniem urzdzenia naley je najpierw przełczy na tryb oczekiwania i zaczeka na wywietlenie si zegara na wywietlaczu lub zawiecenie si czerwonej diody LED. 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji Opakowanie urzdzenia składa si wyłcznie z materiałow nadajcych si do ponownego przetworzenia. Naley je odpowiednio posortowa w celu ponownego wprowadzenia do obiegu.\ Produkt nie moe by po zakoczeniu uytkowania poddawany utylizacji ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Naley go odda do punktu utylizacji zuytych urzdze elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji uytkowania lub opakowaniu. Materiały podlegaj recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Dziki utylizacji, ponownemu uyciu materiałow i innym formom ponownego wykorzystania zuytych urzdze ich uytkownik wnosi wany wkład w ochron rodowiska naturalnego. Informacje o właciwym punkcie recyklingu mona uzyska w administracji lokalnej. Zuyte baterie pilota oraz złom elektroniczny nie mog by wyrzucane wraz z odpadami domowymi, ale właciwie zutylizowane (oddane do sklepu, wyrzucone do specjalnych pojemników na odpady).

8 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi Zastosowanie tzw. On Screen Display (menu wywietlane na ekranie) spowodowało uproszczenie obsługi odbiornika i zmniejszenie liczby przyciskow na pilocie. Wszystkie funkcje wywietlaj si na ekranie i mona nimi sterowa za pomoc kilku przyciskow. Powizane ze sob funkcje s zestawione w MENU. Wybrana funkcja zostaje wyroniona na ekranie. W dolnym wierszu przyciski funkcyjne s wyronione kolorami: czerwonym, ołtym, zielonym i niebieskim. Kolory w poszczegolnych menu odpowiadaj ronym funkcjom, ktore zostaj włczone po naciniciu przycisku o odpowiednim kolorze ( przycisk wielofunkcyjny ) na pilocie. Przyciski funkcyjne s aktywne tylko wowczas, gdy w danym polu podana jest ich skrocona nazwa. Oznaczenia przyciskow i polecenia wywietlane w menu OSD wyroniono w niniejszej instrukcji pogrubion czcionk. Pomoc: Jeli dostpny jest tekst pomocy, mona go wywietla i wyłcza w poszczegolnych menu za pomoc niebieskiego przycisku funkcyjnego. 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych Przed oddaniem odbiornika do serwisu posprzedanego zalecamy usunicie wszystkich nonikow pamici. Odtwarzanie danych nie jest włczone w zakres czynnoci serwisowych i naprawczych. TechniSat nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat lub uszkodzenie danych podczas naprawy. 3 Ilustracje Przód / tył + pilot 4. Podłczenie odbiornika DVB a. Złcze zasilania b. Połczenie kabla antenowego z wejciem antenowym odbiornika DVB. c. Podłczenie sygnału przelotki z odbiornika DVB do wejcia antenowego TV d. Połczenie HDMI odbiornika DVB z telewizorem. e. Połczenie SCART odbiornika DVB z telewizorem. f. Połczenie wyj audio z urzdzeniem HiFi / surround.

9 4.1 Podłczenie zasilania sieciowego Odbiornik cyfrowy powinien zosta podłczony do zasilania sieciowego dopiero wówczas, gdy urzdzenie jest kompletnie połczone przewodami z przynalenymi do niego komponentami. Zapobiegnie to uszkodzeniu odbiornika i innych komponentów. a Po wykonaniu wszystkich połcze zgodnie z poniszymi punktami naley podłczy odbiornik dołczonym do zestawu zasilaczem do gniazdka 230 V / Hz. 4.2 Podłczenie kabla antenowego b Podłczy kabel antenowy do wejcia antenowego odbiornika. c W celu ogldania programów cyfrowych i analogowych przy pomocy wbudowanego tunera w TV, prosz podłczy kabel antenowy z przelotki do wejcia antenowego telewizora.

10 4.3 Podłczenie do telewizora d Połczy odbiornik (wyjcie HDMI) i telewizor (wejcie HDMI) za pomoc kabla HDMI. Jeli telewizor posiada odpowiednie wyposaenie, przełczy si automatycznie po włczeniu odbiornika cyfrowego na wejcie HDMI. Alternatywnie: e Prosz podłczy odbiornik (wyjcie SCART) i telewizor (wejcie SCART) za pomoc kabla Euro-Scart. Jeli telewizor posiada odpowiednie wyposaenie, przełczy si automatycznie po włczeniu odbiornika cyfrowego na wejcie SCART. 4.4 Wzmacniacz HiFi / surround Aby uzyska optymaln jako dwiku, mona podłczy odbiornik cyfrowy do wzmacniacza HiFi / surround Podłczenie cyfrowe f Jeli wzmacniacz posiada odpowiednie wejcie elektryczne, naley połczy gniazdo AUDIO OUT DIGITAL elektryczne z wejciem elektrycznym lub optycznym wzmacniacza. W zalenoci od stacji dostpne s szybkoci próbkowania 32, 44,1 oraz 48 khz. Na tym wejciu dostpny jest równie sygnał Dolby Digital, jeli jest przesyłany. 4.5 Gniazdo USB Gniazdo USB słuy do aktualizacji oprogramowania, wywietlania obrazów oraz odtwarzania muzyki i filmów. 5 Pierwsza instalacja Przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia w oknie startowym wywietla si asystent instalacji AutoInstall. Za pomoc asystenta instalacji mona w prosty sposób dokona najwaniejszych ustawie odbiornika cyfrowego. Przy kadym kroku instalacji pojawiaj si objanienia, jakie ustawienia s moliwe do przeprowadzenia. W oknie startowym asystenta instalacji mona przerwa pierwsz instalacj, wciskajc czerwony przycisk funkcyjny. Urzdzenie uruchamia si ze standardowym programem domylnym. W kolejnych krokach instalacji mona zatwierdzi dokonane ustawienia zielonym przyciskiem funkcyjnym i przej do kolejnego kroku. Wciskajc czerwony przycisk funkcyjny mona powróci do poprzedniego kroku instalacji i kadorazowo skorygowa błdne ustawienia. Naley ledzi instrukcje na ekranie. Jzyk obsługi > Przy uruchamianiu asystenta instalacji najpierw wywietlane jest okno wyboru jzyka obsługi. Ustawienia kraju > Przyciskami strzałek naley wybra kraj, w którym uywane jest urzdzenie. Na podstawie tego wyboru nastpi ustawienie strefy czasowej i sortowanie listy programów. Format obrazu > Za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo naley ustawi format obrazu podłczonego telewizora. Na podstawie tego wyboru nastpi automatyczne dopasowanie obrazu do telewizora. Wyszukiwanie stacji W celu wyszukania stacji naley wykona nastpujce czynnoci: > Zaznaczy przyciskami strzałek w gór / w dół pole Wszystkie Kanały, jeli maj zosta wyszukane wszystkie niekodowane i kodowane kanały lub Wszystkie kanały niekodowane, jeli maj zosta wyszukane tylko kanały ogolnodostpne. > Poprzez uruchomienie wyszukiwania zielonym przyciskiem funkcyjnym

11 przeprowadzane jest automatyczne wyszukiwanie kanałów. Aktualizacja oprogramowania Po przeprowadzeniu ustawie anteny odbiornik cyfrowy sprawdza, czy jest dostpne nowe oprogramowanie dla urzdzenia. Jeli dostpne jest nowe oprogramowanie, mona przeprowadzi automatycznie jego aktualizacj. Pobieranie danych EPG/SFI Odbiornik cyfrowy posiada elektroniczny przewodnik po programach EPG. Aby moliwe było wywietlenie danych z elektronicznego przewodnika, odbiornik musi wpierw pobra dane EPG z satelity. W tym celu odbiornik rozpoczyna pobieranie danych EPG po zakoczeniu aktualizacji listy kanałów lub wyszukiwania stacji. Proces ten trwa do 30 minut. > Jeli uytkownik nie chce czeka na pobranie danych EPG, moe pomin ten proces. W tym celu naley nacisn ółty przycisk funkcyjny Pomi. Dane EPG zostan wowczas zaktualizowane automatycznie podczas kolejnej nocy; mona je bdzie take zaktualizowa rcznie w dowolnym czasie. Zamykanie asystenta instalacji > Zatwierdzi ostatni komunikat asystenta instalacji zielonym przyciskiem funkcyjnym Zakocz, aby przej do normalnego trybu. 6 Ustawienia Po podłczeniu i uruchomieniu odbiornika cyfrowego mona w razie potrzeby zoptymalizowa odbiornik do własnych potrzeb. 6.1 Jzyk menu W tym punkcie menu istnieje moliwo ustawienia jzyka menu zgodnie z yczeniem. 6.2 Ustawienia podstawowe W tym punkcie mona ustawi odbiornik do indywidualnych zastosowa Kraj Dziki tej funkcji nastpuje automatyczne przestawianie czasu letniego i zimowego oraz dopasowanie rónicy czasu do Greenwich Mean Time Strefa czasowa > Po dokonaniu ustawie w punkcie Kraj naley ustawi zegar za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo odpowiednio do miejscowej strefy czasowej. Dla Polski rónica ta wynosi +1 godzina w zimie i +2 godziny w lecie Data / godzina W tym punkcie menu mona zdecydowa, czy godzina i data maj by wczytywane po włczeniu automatycznie, czy z ustawionego programu Zegar czuwania W tym punkcie moecie Pastwo włczy/wyłczy zegar, który bdzie wywietlany na wywietlaczu gdy odbiornik bdzie w trybie standby Kod pilota W tym wierszu mona wybra, czy odbiornik ma by przyporzdkowany do funkcji obsługi zdalnej SAT1, czy SAT2. > W tym celu naley w tym wierszu przytrzyma wcinity przycisk CODE obsługi zdalnej i wciska przycisk OK do momentu wywietlenia wybranego kodu.

12 6.2.6 Szybki start W tym wierszu mona włcza i wyłcza Szybki start Jeli Szybki start jest włczony, urzdzenie uruchamia si szybciej z trybu czuwania, ale powoduje to zwikszone zuycie prdu w trybie czuwania Auto czuwanie Automatyczne włczanie standby powoduje automatyczne przełczanie urzdzenia po ustawionym czasie na tryb czuwania, jeli w tym czasie nie nastpiła obsługa urzdzenia. 6.3 Ustawienia Video Aby zoptymalizowa odbiornik cyfrowy do telewizora, mona dokona dodatkowych ustawie w menu Ustawienia obrazu Format obrazu > Za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo mona ustawi format obrazu odpowiednio do telewizora 4:3 lub 16:9. Dziki tej funkcji format obrazu jest automatycznie dopasowywany do telewizora Tryb powikszania W tym ustawieniu mona zdecydowa, w jaki sposób programy nadawane w formacie 4:3 (najczstszy format telewizyjny) maj by wywietlane na telewizorze panoramicznym 16: Rozdzielczo HDMI > Po wciniciu przycisku OK otwiera si okno z dostpnymi rozdzielczociami Tryb TV SCART > Za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo mona ustawi tryb Euro TV: CVBS, S-Video. 6.4 Ustawienia Audio Aby optymalnie dopasowa odbiornik cyfrowy do telewizora, mona dokona dodatkowych ustawie w menu Ustawienia dwiku Jzyk audio > Po wciniciu przycisku OK otwiera si okno z dostpnymi jzykami audio Jzyk napisów ekranowych Na odbiorniku DVB mona ustawi napisy ekranowe telegazety i DVB. S one wywietlane automatycznie, o ile nadawany jest ustawiony jzyk. Jeli nie wybrano jzyka napisow lub nie jest nadawany ustawiony jzyk, napisy mona włczy rcznie. S one sygnalizowane poprzez wywietlanie Dolby Digital Rone filmy s emitowane w formacie Dolby Digital. Jest on sygnalizowany znakiem Dolby w oknie informacji po ustawieniu programu. Jeli uytkownik dysponuje wzmacniaczem 5.1-kanałowym Dolby Digital, moe słysze ciek dwikow odpowiednich filmow w trybie Dolby-Digital 5.1-kanałowym. Konieczne jest jedynie połczenie cyfrowego wyjcia Audio Out Digital odbiornika DVB z cyfrowym wejciem wzmacniacza 5.1-kanałowego Dolby Digital. Po włczeniu funkcji Dolby Digital (wł.) programy s odtwarzane automatycznie w formacie Dolby Digital. Jeli funkcja nie jest włczona (wył.), mona rcznie włczy dwik Dolby Digital Synchronizacja AV > W tym wierszu za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo mona ustawi synchronizacj AV w taki sposób, by obraz i dwik pasowały do siebie.

13 6.4.5 Format dwiku HDMI > W tym wierszu mona za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo ustawi format dwiku wyjcia HDMI na PCM lub Bistream (brak regulacji głonoci). 6.5 Specjalne funkcje W tym menu mona dokona ustawie wielkoci czcionki i czasu wywietlania banera informacyjnego. Poza tym mona włcza lub wyłcza wygaszacz radiowy i dokonywa ustawie odtwarzania mediow OSD W tym podmenu mona ustawi wielko czcionki, np. EPG lub rozszerzonych informacji o programach. Mona wybra, jak długo ma by wywietlany baner informacyjny po zmianie programu. Poza tym mona włczy lub wyłczy wygaszacz radiowy DVR W tym podmenu mona wybra, czy przy nagraniach DVR programów radiowych do pliku maj by dodatkowo utworzone pliki MP2. Mona je poniej po przeniesieniu na komputer łatwo przetworzy na inne formaty audio za pomoc odpowiedniego programu Automatyczne zakładki programu Dziki tej funkcji przy nagrywaniu USB (nagranie DVR) do nagrania dodawane s znaczniki (jeli podczas nagrywania zmieni si program). Znaczniki otrzymuj nazw zgodn z tytułem programu. Dziki temu przy odtwarzaniu lub obróbce nagrania DVR łatwiej mona odszuka pocztek programu. Konieczne dane (zmiana programu i tytuł) s pobierane ze strumienia danych. Jeli znacznik nie zostanie odpowiednio nazwany lub umieszczony, to wynika to z błdnej nazwy programu w strumieniu danych lub ze zbyt wczesnej / ponej sygnalizacji zmiany programu Media Player W ramach podmenu mona wybra katalog startowy odtwarzania mediów muzycznych, obrazów i filmów. Po wywołaniu polecenia Odtwarzanie mediow Muzyka, Odtwarzanie mediow Obrazy lub Odtwarzanie mediow Filmy rozpoczyna si ono w wybranym katalogu Kodowanie znaków Do odtwarzania mediow (muzyki / obrazow) przez istniejc sie moe okaza si konieczne dopasowanie kodowania znakow do sieci. Naley tego dokona w tym wierszu Katalog startowy Muzyka / Obrazy / Filmy Widok urzdzenia W tym ustawieniu nawigator muzyki zaczyna od wyboru napdu w przypadku podłczenia urzdze zewntrznych. Ostatnio uywane Przy wyborze tego ustawienia nawigator muzyki zaczyna od folderu, z ktorego ostatnio odtwarzano plik MP Ustawienia sieci LAN W menu ustawienia sieci LAN mona wybra ustawienia DHCP oraz wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram, serwer DNS 1 i serwer DNS Tryb IP > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Tryb IP i wybra za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo pomidzy nastpujcymi ustawieniami: DHCP-Client. Jeli odbiornik jest połczony przez router z komputerem, naley wybra to ustawienie. Odbiornik otrzymuje adres IP i mask podsieci z podłczonego routera, o ile w routerze jest aktywna funkcja DHCP. DHCP-Server. Wybra to ustawienie, jeli odbiornik jest połczony z komputerem

14 bezporednio. Odbiornik nadaje podłczonemu komputerowi automatycznie adres IP. Adres IP i maska podsieci odbiornika mog zosta skonfigurowane rcznie. Statycznie. W tym ustawieniu funkcja DHCP jest wyłczona. Oznacza to, e adres IP, maska podsieci, brama, serwer DNS 1 i serwer DNS 2 musz zosta dopasowane rcznie do istniejcych warunkow sieci. Naley pamita, e konieczno wprowadzenia poszczegolnych ustawie zaley od konfiguracji sieci Adres IP Jeli jest wybrana na serwerze funkcja DHCP lub DHCP statyczne, adres IP musi by skonfigurowany rcznie. > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry Podmaska Maska podsieci naley skonfigurowa rcznie, jeeli funkcja DHCP jest ustawiona na Statyczny. > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry Bramka > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry DNS-Server 1 / DNS-Server 2 > Prosz wprowadzi odpowiednie cyfry Ustawienia sieci WiFi W menu ustawienia sieci WiFi mona zmienia ustawienia sieci WLAN oraz wprowadzi odpowiedni klucz, jak rownie wybra ustawienia DHCP i wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram, serwer DNS 1 i serwer DNS Wybór sieci WLAN > Jeli w zasigu uytkownika znajduje si kilka sieci WLAN, mona zaznaczy wybran sie WLAN za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół. > Zaznaczona sie jest wybierana poprzez potwierdzenie przyciskiem OK i uytkownik przechodzi do wprowadzania klucza sieci, o ile nie został on jeszcze zapisany dla tej sieci. > W taki wypadku naley wprowadzi klucz sieci. > Na koniec zaznaczy przyciskami strzałek w gór / w dół pole Połcz i potwierdzi przyciskiem OK Rczne wprowadzanie sieci WLAN Jeli przy automatycznym wyszukiwaniu WLAN po wywołaniu menu nie wywietla si sie WLAN lub wywietla si sie nieprawidłowa, mona wybra rcznie jej rodzaj szyfrowania oraz wprowadzi rcznie jej SSID. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz rcznego wprowadzania SSID. > Otworzy mask wprowadzania, wciskajc przycisk OK Szyfrowanie > Wybra szyfrowanie odpowiednio do sieci WLAN(WEP, WPA, WPA2 lub brak) zaznaczajc je przyciskami strzałek w gór / w dół i potwierdzajc OK SSID Kada sie WLAN posiada SSID (Service Set Identifier) konfigurowany w Access Point / routerze (stacji bazowej). SSID stanowi nazw sieci, umoliwiajc jej identyfikacj i uzyskiwanie celowego dostpu do niej. > Przesun znacznik przyciskami strzałek w gór / w dół do wiersza SSID.

15 > Otworzy edycj, naciskajc przycisk OK. Wywietla si wirtualna klawiatura, za pomoc ktorej mona wprowadzi nazw sieci. > Przyciski pilota lub wywietlonej klawiatury odpowiadaj nastpujcym funkcjom: Przyciski strzałek: poruszanie kursorem na klawiaturze. OK: zaznaczony znak jest wstawiany za znakiem zaznaczonym na niebiesko albo wykonywana jest zaznaczona na klawiaturze funkcja. Wstecz: opuszczenie trybu edycji bez zapisywania zmian. czerwony przycisk przycisk usuwania, powodujcy wykasowanie zaznaczonego na niebiesko znaku. Zielony przycisk: przycisk edycji, powodujcy zapisanie wprowadzonych danych. ółty przycisk: przycisk przełczania, powodujcy wpisanie kolejnego znaku wielk liter. Niebieski przycisk: znaki specjalne, przełcza na znaki specjalne. : Caps lock - klawiatura pozostaje przełczona do momentu ponownego nacinicia w celu wybrania małych / wielkich liter lub liczb / symboli Klucz sieciowy > Zaznaczy wiersz Klucz za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół i otworzy wirtualn klawiatur, naciskajc OK. > Wprowadzi klucz sieciowy. > Na koniec zaznaczy przyciskami strzałek w gór / w dół pole Połcz i potwierdzi przyciskiem OK Ustawienia TCP/IP W punkcie ustawienia TCP/IP mona wybra ustawienia DHCP oraz wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram, serwer DNS 1 i serwer DNS Tryb IP > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Tryb IP i wybra za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo pomidzy nastpujcymi ustawieniami: DHCP-Client. Jeli odbiornik jest połczony przez router z komputerem, naley wybra to ustawienie. Odbiornik otrzymuje adres IP i mask podsieci z podłczonego routera, o ile w routerze jest aktywna funkcja DHCP. DHCP-Server. Wybra to ustawienie, jeli odbiornik jest połczony z komputerem bezporednio. Odbiornik nadaje podłczonemu komputerowi automatycznie adres IP. Adres IP i maska podsieci odbiornika mog zosta skonfigurowane rcznie. Statycznie. W tym ustawieniu funkcja DHCP jest wyłczona. Oznacza to, e adres IP, maska podsieci, brama, serwer DNS 1 i serwer DNS 2 musz zosta dopasowane rcznie do istniejcych warunkow sieci. Naley pamita, e konieczno wprowadzenia poszczegolnych ustawie zaley od konfiguracji sieci.

16 Adres IP Jeli funkcja DHCP jest ustawiona na opcj statyczn lub serwer DHCP, adres IP musi by skonfigurowany rcznie. > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Maska podsieci Maski podsieci musz by skonfigurowane rcznie, jeli funkcja DHCP jest ustawiona na opcj statyczn. > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Brama > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Serwer DNS 1 / Serwer DNS 2 > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej odpowiednie cyfry Wychodzenie z ustawie sieci WLAN Istniej nastpujce moliwoci wyjcia z menu ustawie sieci WLAN: > nacisn zielony przycisk funkcyjny Zapisz. Wprowadzone zmiany zostan zapisane i system powroci do menu Funkcje dodatkowe. Alternatywnie: > nacisn przycisk Wstecz. Wywietlane jest pytanie, czy wprowadzone zmiany maj zosta zapisane. > Przyciskami strzałek w lewo / w prawo zaznaczy TAK, jeli zmiany maj zosta zapisane lub Nie, jeli maj zosta odrzucone. > Potwierdzi wybor przyciskiem OK. Alternatywnie: > Aby bezporednio wroci do normalnego trybu bez zapisywania zmian, naley nacisn przycisk Menu Dostp zdalny Dziki funkcji dostpu zdalnego moliwy jest dostp do odbiornika z komputera przez lokaln sie lub Internet i ustawienie, edycja lub kasowanie timera. Jeli dostp zdalny odbywa si wyłcznie za porednictwem sieci lokalnej, musi by aktywowany w tym punkcie i naley poda hasło. Jeli dostp zdalny ma by moliwy przez Internet, potrzebne jest dodatkowo konto uytkownika w usłudze DNS i naley wybra lub wypełni punkty Dynamiczna usługa DNS, nazwa hosta i nazwa uytkownika. W przypadku dostpu przez Internet naley koniecznie przestrzega instrukcji usługi DNS oraz modemu lub routera dostpowego. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Dostp zdalny. > Otworzy menu Dostp zdalny, naciskajc OK Włczanie dostpu zdalnego > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Dostp zdalny. > Za pomoc przycisków strzałek w prawo / w lewo włczy lub wyłczy funkcj Numer portu Poprzez podanie numeru portu mona dopasowa odbiornik do ewentualnie dostpnego routera lub zapory sieciowej. > Przy włczonym dostpie zdalnym Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Numer portu. > Wprowadzi za pomoc klawiatury numerycznej nowy numer portu.

17 Dynamiczna usługa DNS > Nacisn przycisk OK, aby otworzy list obsługiwanych usług DNS. > Wybra przyciskami strzałek w gór / w dół usług DNS i potwierdzi przyciskiem OK Nazwa hosta > Nacisn przycisk OK, aby otworzy wirtualn klawiatur. > Wprowadzi za pomoc wirtualnej klawiatury nazw hosta, ktora została ustawiona podczas tworzenia konta uytkownika usługi DNS Nazwa uytkownika > Nacisn przycisk OK, aby otworzy wirtualn klawiatur. > Za pomoc wirtualnej klawiatury wprowadzi nazw uytkownika z konta usługi DNS Hasło Przy aktywnej funkcji dostpu zdalnego trzeba zawsze podawa hasło. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Hasło i nacisn przycisk OK, aby otworzy wirtualn klawiatur. > Edytowa hasło zgodnie z yczeniem HDMI TechniLink Funkcja HDMI-TechniLink bazuje na standardzie HDMI-CEC. HDMI-TechniLink umoliwia wymian danych pomidzy urzdzeniami kompatybilnymi z HDMI-CEC. Dziki temu moliwe jest automatycznie włczanie i wyłczanie lub regulacja głonoci urzdze połczonych przez HDMI. 7. Obsługa 7.1 Włczanie > Włczy odbiornik cyfrowy przez nacinicie przycisku Wł./Standby na urzdzeniu lub pilocie. 7.2 Wybór uytkownika Jeli aktywne jest zabezpieczenie dla dzieci zalene od uytkownika (konto czasowe dla dzieci), po włczeniu wywietla si wybor profilu uytkownika. > Przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy profil uytkownika. Po prawej obok wyboru profilu wywietla si aktualny status (np. pozostały czas uytkowania w biecym dniu). > Potwierdzi, naciskajc przycisk OK. Jeli zapytanie o PIN jest dla tego profilu nieaktywne, wywietli si obraz TV. Jeli jest aktywny, wywietli si pytanie o PIN. > Wprowadzi PIN uytkownika za pomoc klawiatury numerycznej. W przypadku podania prawidłowego numeru wywietli si obraz TV. > Jeli podczas uytkowania profil uytkownika ma zosta zmieniony, naley najpierw wyłczy urzdzenie, naciskajc przycisk Wł./Standby, a nastpnie włczy poprzez ponowne nacinicie tego przycisku, aby na nowo wywoła wybor uytkownika. 7.3 Wyłczanie > Poprzez nacinicie przycisku Wł./Standby na urzdzeniu lub pilocie mona wyłczy urzdzenie. 7.4 Wybór kanału Za pomoc przycisków kanał w gór / w dół > Przełcza kanały w gor lub w doł za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół na odbiorniku lub przyciskow program +/- na pilocie o jeden w gor lub w doł.

18 7.4.2 Za pomoc klawiatury numerycznej > Wprowadzi numer kanału za pomoc klawiatury numerycznej Na przykład: 1 aby wybra kanał nr 1 1, nastpnie 4 aby wybra kanał nr 14 2, nastpnie 3, nastpnie 4 aby wybra kanał nr 234 1, nastpnie 5, nastpnie 6 nastpnie 7 aby wybra kanał nr 1567 Podczas wpisywania wielocyfrowych numerow kanałów uytkownik ma ok. 3 sekund po naciniciu przycisku na uzupełnienie numeru kanału. Przy wprowadzaniu liczby jedno-, dwu- lub trzycyfrowej mona przyspieszy proces przełczania poprzez dłusze przytrzymanie ostatniej cyfry Za pomoc kursora (lista kanałów) > nacisn przycisk OK. Wywietli si lista umoliwiajca wybór kanałów za pomoc kursora. W trybie TV wywietlaj si tylko programy TV, a w trybie radiowym tylko programy radiowe. Ustawiony w danym momencie program jest zaznaczony. > Przyciskami strzałek mona zaznaczy wybrany kanał. Przyciskami strzałek w gór / w dół mona przesuwa kursor o jeden wiersz a przyciskami strzałek w lewo / w prawo o jedn stron dalej lub wstecz. > Dodatkowe informacje o biecym programie mona uzyska, naciskajc przycisk INFO. > Nacinicie przycisku OK powoduje ustawienie zaznaczonego kanału Wywoływanie zablokowanych kanałów Jeli ustawiany jest kanał, który jest zablokowany przy uyciu kontroli rodzicielskiej, wywietla si komunikat PIN urzdzenia na ekranie. > Za pomoc klawiatury numerycznej wprowadzi kod PIN. Włcza si wybrany kanał. lub > Włczy kanał, który nie jest zablokowany. Jeli aktywna jest globalna kontrola rodzicielska, przy włczaniu zablokowanego kanału pojawi si pytanie o kod PIN. W celu zwikszenia komfortu uytkowania, uytkownik musi podawa kod PIN tylko raz w kadej fazie uytkowania. Naley koniecznie dodatkowo uwzgldni wskazowki i ustawienia dotyczce globalnej i zalenej od uytkownika kontroli rodzicielskiej Powrót do ostatnio ustawionego kanału > Poprzez nacinicie przycisku Wstecz na pilocie mona wroci do ostatnio ogldanego kanału. > Po ponownym naciniciu przycisku włcza si poprzednio ogldany kanał. 7.5 Baner informacyjny Po kadej zmianie kanału na ekranie wywietla si baner informacyjny. Na banerze informacyjnym wywietla si numer kanału i nazwa kanału, tytuł aktualnej programu oraz aktywna w danym momencie lista kanałów. RU HU PL SK CZ EN Dodatkowo wywietlane s inne właciwoci kanału: Na przykład: dla teletekstu, dla programów 16:9, dla kanałów kodowanych, dla emisji Dolby Digital, dla napisow ekranowych, dla programów mono. Dodatkowo wywietlany jest pasek postpu (ołty), który wskazuje czas, jaki upłynł od

19 pocztku programu. Jeli koniec paska postpu ma kolor czerwony, oznacza to, e biecy program przedłua si. 7.6 Wywietlanie godziny i informacji o programie Dziki tej funkcji mona wywietli informacje o włczonym kanale. > Nacisn przycisk Info, aby wywietli informacje ustawionego kanału. Na dolnej połowie ekranu pojawia si informacja z aktualn godzin, nazw ustawionego kanału oraz czasem rozpoczcia i zakoczenia programu, o ile dane te s wysyłane przez stacj nadawcz. 7.7 Szczegółowe informacje o kanale Dziki funkcji informacji o kanale mona uzyska szczegółowe informacje o włczonym kanale, o ile s nadawane. > Dwukrotne nacinicie przycisku Info powoduje powikszenie okna informacji i wywietlenie rozszerzonych informacji dla ustawionego kanału. > Dłusze teksty mona przesuwa wierszami za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół lub stronami za pomoc przycisków strzałek w lewo / w prawo. > Ponowne nacinicie przycisku Info powoduje wywietlenie informacji o kolejnym programie, jeli s nadawane. > Nacinicie przycisku Info powoduje ponowne wyłczenie okna. 7.8 Odbiór programów kodowanych Urzdzenie jest wyposaone w zintegrowane systemy dekodowania CONAX (czytnik Smartcard). Dziki niemu mona odbiera kanały kodowane. W tym celu naley najpierw włoy kart smart CONAX do zintegrowanego czytnika kart. > Wprowadzi kart smart CONAX do zintegrowanego czytnika kart (złotym chipem do dołu w kierunku wsuwania). Funkcje dodatkowe Na kilku kanałach oferowane s okrelone funkcje dodatkowe. Na kanałach multifeed mona przykładowo podczas programów sportowych wybiera rone spotkania, zmienia kanały dwikowe lub perspektyw kamery. Poza tym na poszczegolnych kanałach mona wybra czas rozpoczcia zamowionego filmu. Aby wybra jedn z moliwych opcji, naley nacisn przycisk Opcje. Wywietla si okno wyboru z dostpnymi opcjami. > Wybra przyciskami strzałek w gór / w dół dan opcj i potwierdzi przyciskiem OK. 7.9 Regulacja głonoci Istnieje moliwo regulacji głonoci odbiornika cyfrowego. Ułatwia to obsług odbiornika, poniewa wszystkimi wanymi funkcjami mona sterowa przy uyciu jego pilota, bez koniecznoci czstego sigania do pilota od telewizora. Po włczeniu odbiornika cyfrowego dwik jest odtwarzany z ostatnio ustawion głonoci. > Dwik odbiornika cyfrowego mona ustawi za pomoc przycisku strzałki w prawo na urzdzeniu lub przycisku Głono + na pilocie - głoniej, a za pomoc przycisku strzałki w lewo na urzdzeniu lub przycisku Głono - ciszej. > Nacinicie przycisku Dwik wł./wył. powoduje wyłczenie dwiku; jego włczenia nastpuje po ponownym naciniciu tego przycisku. Naley pamita, e regulacja głonoci i wyłczanie dwikow wpływaj równie na cyfrowe wyjcia audio (ale nie w przypadku ustawienia Bistream) Wybór innego jzyka Jeli program emitowany jest w kilku jzykach lub na kilku kanałach dwikowych, jest to wywietlane w komunikacie. Mona wówczas ustawi inny jzyk lub inny kanał dwikowy w nastpujcy sposób: > Nacisn przycisk Wybór jzyka. Na ekranie wywietli si lista nadawanych w danym momencie jzyków.

20 > Zaznaczy za pomoc przycisków strzałek w gór / w dół wybrany jzyk i potwierdzi przyciskiem OK. Mona słucha programu w ustawionym jzyku. Urzdzenie daje równie moliwo odbioru programów mono. > Przyciskami strzałek w prawo / w lewo mona wybiera pomidzy kanałem mono 1 ( ), kanałem mono 2 ( ) i stereo ( ), jeli aktywny jest wybór dwiku i zaznaczono wybrany jzyk Dolby Digital Jeli program jest emitowany w Dolby Digital, jest to sygnalizowane przy włczaniu programu znakiem Dolby na banerze informacyjnym. Jeli włczona jest funkcja Dolby Digital, program jest automatycznie odtwarzany w tym formacie. Jeli funkcja Dolby Digital nie jest włczona, mona rcznie przestawi urzdzenie na Dolby Digital w nastpujcy sposób: > nacisn przycisk Wybór jzyka. Na ekranie wywietla si lista dostpnych w danym momencie jzyków, jeli s nadawane, oraz Dolby Digital (AC 3); > przyciskami strzałek w gór / w dół zaznaczy wiersz Dolby Digital > Potwierdzi przyciskiem OK. Programu mona słucha z dwikiem Dolby Digital. Jeli urzdzenie ma odtwarza programy automatycznie w Dolby Digital, naley jeprzestawi na automatyczne odtwarzanie w Dolby Digital w opisany sposób Przełczanie TV / radio Oprogramowanie domylne odbiornika zawiera obok 3 list programów telewizyjnych równie 3 listy programy radiowe. > Przyciskiem TV/Radio przełcza si odbiornik cyfrowy w tryb radia. Odbiornik przełcza si na ostatnio słuchany program radiowy. > Ponowne nacinicie przycisku TV/Radio powoduje włczenie ostatnio ogldanego programu telewizyjnego Informacje o kanale/transponderze > Przyciskiem OK otworzy okno nawigacji. > Przyciskami strzałek zaznaczy kanał, ktorego dane maj zosta wywietlone. > Nacinicie ółtego przycisku funkcyjnego Status powoduje wywietlenie si danych ustawionego kanału. > Kolorowe przyciski funkcyjne pozwalaj na wywietlenie dodatkowo informacji Audio/Video, informacji o kanale i w razie potrzeby informacji o stosowanym systemie kodowania (CA). > Okno informacji mona opuci, naciskajc przycisk Menu Obraz nieruchomy > Po naciniciu przycisku Still aktualny obraz zostaje unieruchomiony. > Ponowne nacinicie tego przycisku powoduje powrot do normalnego trybu Teletekst > Po naciniciu przycisku Teletext włcza si telegazeta. > Za pomoc klawiatury numerycznej wprowadza si numer strony telegazety. Wpisywane cyfry s wywietlane w gornym, lewym rogu ekranu. Po wprowadzeniu wybranej strony telegazety urzdzenie wyszukuje t stron. Poniewa przesyłanie wszystkich stron telegazety jednoczenie jest niemoliwe, wyszukiwanie strony przez urzdzenie i wywietlenie jej na ekranie telewizora moe potrwa kilka sekund. Dla wszystkich nadawcow telegazety strona 100 jest stron startow. > Czerwonym lub zielonym przyciskiem mona przewija strony do przodu i wstecz.

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski Instrukcja obsługi Ariva T65 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo