T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci."

Transkrypt

1 T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci". Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej to ułatwienie komunikacji pomiędzy ludźmi, będącymi faktycznymi użytkownikami sieci. Sieć umożliwia łatwy i szybki dostęp do publikowanych danych, jak również otwiera techniczną możliwość tworzenia i korzystania ze wspólnych zasobów informacji i zasobów danych. Użytkowe cechy sieci komputerowej: ułatwienie komunikacji między ludźmi. Korzystając z sieci, ludzie mogą komunikować się szybko i łatwo przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych i oferowanych w danej sieci usług sieciowych. W odniesieniu do sieci Internet należy wyróżnić dwa rodzaje programów i skojarzone z nimi usługi: 1. klient poczty elektronicznej poczta elektroniczna, 2. przeglądarka internetowa World Wide Web. udostępnianie plików, danych i informacji. W środowisku sieciowym, upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać zdalny dostęp do danych i informacji przechowywanych na innych komputerach w sieci, jak również sami mogą udostępniać posiadane zasoby. udostępnianie zasobów sprzętowych. W środowisku sieciowym każdy, podłączony do sieci komputer, może uzyskać dostęp do urządzeń peryferyjnych, uprzednio udostępnionych do wykorzystania sieciowego, takich jak np. drukarki sieciowe czy udostępnione pamięci masowe. uruchamianie programów na komputerach zdalnych. Użytkownicy mający dostęp do sieci mogą uruchamiać na swoich komputerach programy zainstalowane na komputerach zdalnych. Takich użytkowników nazywa się również użytkownikami zdalnymi, rozpowszechnianie Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Sieć komputerowa, a w szczególności Internet, stymuluje rozwój i upowszechnianie oprogramowania tworzonego i udostępnianego na zasadach licencji GPL. Notatka do zeszytu 1. Definicja sieci. Jest to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą za pomocą dowolnego medium transmisyjnego w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, np.: Korzystania ze wspólnych urządzeń peryferyjnych i sieciowych ZSE- KLASA2 Strona 1

2 Korzystania ze wspólnego oprogramowania Korzystania z centralnej bazy danych Przesyłania danych. Składniki sieci komputerowej: hosty czyli komputery sieciowe, dzięki którym użytkownicy mają dostęp do sieci; serwery stale włączone komputery o dużej mocy obliczeniowej, wyposażone w pojemną i wydajną pamięć operacyjną i pamięć masową; medium transmisyjne nośnik informacji, realizujący funkcję kanału komunikacyjnego. Są to kable: miedziane i światłowodowe i/lub fale radiowe; sprzęt sieciowy koncentratory, przełączniki, routery, karty sieciowe, modemy, punkty dostępu; oprogramowanie programy komputerowe zainstalowane na hostach, serwerach i innych urządzeniach sieciowych. Główne ważne pojęcia do opanowania: Co to jest Internet? Internet jest ogólnoświatową siecią komputerową, będącą połączeniem tysięcy sieci lokalnych z całego świata. Poprzez Internet możliwe jest korzystanie z wielu usług, np.: , WWW, ftp, IRC, itp. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usługa wykorzystywana do dynamicznego przydzielania stacjom roboczym adresów IP. Adres to unikatowy ciąg znaków za pomocą, którego odbywa się identyfikacja urządzenia w sieci. Wyróżniamy adresy: - logiczne (adres IP) - fizyczne (adres MAC) Adres fizyczny nadawany jest przez producenta każdej karcie sieciowej podczas jej wytwarzania i umieszczany jest w jej pamięci ROM. Jest 48 bitowy, przedstawiony w postaci 12 cyfr w kodzie szesnastkowym. Przykładowy adres MAC 00-ff-12-f0-0A-f0), Adres logiczny jest identyfikatorem zasobu w sieci i jest nadawany przez administratora sieci lub uzyskany z serwera DHCP. Adres IP jest takim adresem logicznym - może być typu IPv4 lub IPv6. Co to jest adres IP? Adres IP, adres protokołu IP. Cztery bajty określające komputer w Internecie. Adres ten zapisuje się jako cztery liczby z zakresu 0 do 255 oddzielone kropkami, np (każda liczba oznacza jeden bajt). Użytkownik sieci nie musi pamiętać takiego adresu, dzięki systemowi DNS. WWW (World Wide Web) najpopularniejsza z dostępnych usług w sieci Internet, powstała w Zbiór dokumentów stworzonych najczęściej, choć niekoniecznie, za pomocą języka HTML i odnoszących się do siebie nawzajem dzięki tzw. odnośnikom. Pomimo, że dokumenty te są umieszczone na różnych komputerach w odległych od siebie geograficznie miejscach, wspólny system nazw oparty na tzw. URL umożliwia stworzenie w ramach danego dokumentu odnośnika do niemal każdego innego, dostępnego w sieci Internet. Wielką popularność WWW zawdzięcza niezwykłej łatwości obsługi, tworzenia i utrzymywania odpowiednich dokumentów, a także atrakcyjnej stronie graficznej. Strony WWW można odwiedzać za pomocą programu - przeglądarki WWW (np. Internet Explorer albo Netscape Navgator). Do przeglądania WWW używany jest protokół HTTP. URL (Universal Resource Locator, Uniform Resource Locator) standard nazewniczy stworzony wg pewnych ściśle zdefiniowanych reguł, używany m. in. w protokole HTTP, umożliwiający ZSE- KLASA2 Strona 2

3 jednoznaczne identyfikowanie serwerów i zgromadzonych w nich zasobów. Pozwala na wskazanie lokalizacji i sposobu dostępu do każdego dokumentu osiągalnego za pomocą podstawowych usług sieci Internet. Adres URL składa się z następujących elementów: nazwy protokołu (np. HTTP, FTP), hierarchicznej nazwy serwera, ścieżki dostępu do zasobu w ramach danego serwera. HTTP (HyperText Transfer Protokol) protokół sieciowy umożliwiający przeglądanie stron WWW. Strony te muszą być umieszczone na komputerze, który pełni funkcję serwera stron WWW. Klientem jest komputer, na którym jest uruchomiona przeglądarka WWW i wybrany w niej został adres strony na serwerze. FTP (File Transfer Protocol) protokół umożliwiający przesyłanie plików poprzez sieć Internet. Aby możliwe było przesyłanie plików za pomocą tego protokołu, jeden komputer musi pełnić rolę serwera FTP. Teraz na drugim użytkownik może uruchomić program klienta FTP, za pomocą którego loguje się do serwera. Teraz możliwe jest już przesyłanie plików w dwie strony. Użytkownik nie zawsze jednak ma dostęp do wszystkich plików na serwerze, zależy to od uprawnień, jakie mu przysługują. Popularną usługą jest także anonimowe FTP. Użytkownik może się zalogować do komputera, na którym nie ma żadnych praw dostępu. Jako nazwę użytkownika podaje "anonymous", hasłem zaś jest jego adres . Użytkownik ma wtedy możliwość korzystania z wybranych zasobów serwera. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) podstawowy protokół bez którego porozumiewanie się różnych komputerów w sieci (a zatem i Internet) nie byłoby możliwe. Protokół ten powstał dla komputerów pracujących pod systemem UNIX, w tej chwili jest dostępny dla większości platform (w tym także dla PC, Maca i Linuxa). Za pomocą TCP/IP przesyłane są dane wszystkich aplikacji komunikujących się przez sieć, takich jak programy pocztowe (protokoły SMTP, POP3, IMAP), programy klientów FTP, przeglądarki WWW (protokół HTML). Protokół ten wykorzystywany jest także w sieciach LAN. DNS (Domain Name System) system nazw domen, domenowy system nazw, system nazw dziedzin. Nazwa domenowa identyfikuje komputer w sieci Internet. Główne zadania DNS polega na tłumaczeniu nazw komputerów sieciowych i lokalizowaniu komputerów pocztowych. Serwery DNS utrzymują częściowe bazy danych DNS wraz z adresami sąsiednich serwerów; korzystają przy tym z pamięci podręcznych, w których przechowują często używane dane nazwowe. System DNS jest skalowalny, zwielokrotniony i wystarczająco szybki. Wadą DNS jest niepodatność na zmiany w strukturze przestrzeni nazw. Adres MAC (Media Access Control)-Sprzętowy adres karty sieciowej Ethernet i Token Ring, unikatowy w skali światowej, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji. Intranet - wewnętrzna sieć lokalna w przedsiębiorstwie lub instytucji, zbudowana w oparciu o technologię wykorzystywaną w sieci WWW. Serwer WWW udostępnia swoje zasoby wewnątrz przedsiębiorstwa lub instytucji. Ekstranet - to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. Podstawowe informacje o komponentach sieci 1 Urządzenia warstwy fizycznej modelu OSI o Wzmacniak (ang. repeater) 1 ZSE- KLASA2 Strona 3

4 o Koncentrator (ang. HUB) o Konwerter (ang. converter, transceiver) Urządzenia warstwy łącza danych modelu OSI o Most (ang. Bridge) o Przełącznik (ang. Switch) o Karta sieciowa (ang. Network Interface Card) lub karta NIC Urządzenia warstwy sieciowej modelu OSI o Ruter (ang. router) o Brama domyślna (ang. default gateway) Urządzenia warstwy fizycznej stanowią grupę urządzeń transmisyjnych niedokonujących analizy przesyłanych danych. Ich podstawowym zadaniem jest retransmisja danych pozyskanych na jednym z portów komunikacyjnych na wszystkie pozostałe. Umożliwiają również konwersje sygnału z jednego standardu na inny. Wzmacniak (ang. repeater) Jest urządzeniem, którego podstawowym zadaniem jest regeneracja sygnałów w sieci. Regeneracja, realizowana w drodze wzmocnienia umożliwia wydłużenie rozmiarów sieci. Brak analizy wzmacnianych danych sprawia, że wzmocnieniu podlega zarówno sygnał informacji, jak i niesione wraz z nim zakłócenia. Koncentrator (ang. HUB) Jest urządzeniem, którego podstawową funkcją jest retransmisja sygnału otrzymanego na jednym porcie na wszystkie pozostałe porty, umożliwiając utworzenie topologii gwiazdy. Koncentrator to inaczej wieloportowy wzmacmiak. Prosty koncentrator z czterema portami Konwerter (ang. converter, transceiver) Urządzenie służące do zamiany sygnału przesyłanego przez np. światłowód na kabel miedziany lub odwrotnie. Urządzenia warstwy łącza danych modelu OSI Urządzenia warstwy łącza danych stanowią grupę urządzeń transmisyjnych dokonujących analizy danych na podstawie adresów fizycznych zawartych w nagłówkach ramek. Dokonują segmentacji sieci. Decyzje o przepuszczaniu ruchu podejmowane są w oparciu o reguły przełączania zawarte w tablicach przełączania.

5 Most (ang. Bridge) Jest urządzeniem łączącym segmenty sieci, podejmującym inteligentne decyzje o przepuszczaniu sygnałów lub nie do pozostałych segmentów sieci. Urządzenie rozdziela ruch w segmentach i filtruje pakiety na podstawie adresów MAC. Ma tylko 2 porty. Przełącznik (ang. Switch) To inaczej wieloportowy most 50-portowy przełącznik (switch) Karta sieciowa (ang. Network Interface Card) lub karta NIC Karta sieciowa Realteka Karta rozszerzająca montowana na płycie głównej, umożliwiająca podłączenie do sieci komunikacyjnej. Urządzenia warstwy sieciowej modelu OSI Ruter (ang. router) Po polsku ruter albo trasownik. Urządzenie 3 warstwy modelu OSI (warstwy sieci). Łączy segmenty sieci lub całe sieci ze sobą. Jego naczelnym zadaniem jest kierowanie ruchem (przełączanie pakietów i wyznaczanie trasy), zwane inaczej trasowaniem, rutowaniem lub routingiem. Decyzje ruter podejmuje m.in. na podstawie adresów IP. Dzieli sieć na domeny rozgłoszeniowe. Ruter D-Link DI-524

6 Brama domyślna (ang. default gateway) Przeważnie ruter za pośrednictwem, którego komputer może komunikować się z innymi sieciami, np. Internetem. T4: Rodzaje sieci: sieci p2p. Notatka do zeszytu Rodzaje sieci komputerowych. a) ze względu na zajmowany obszar: Sieci o zasięgu osobistym PAN (Personal Area Network Sieci lokalne LAN (Local Area Network Sieci miejskie MAN (Metropolitan Area Network Sieci rozległe WAN (Wide Area Network) Sieć uczelniana CAN (Campus Area Network) Bezprzewodowa sieć lokalna WLAN (Wireless Local Area Network) b) ze względu na rolę jaką pełnią komputery w sieci: P2P sieć równorzędna, bez serwera, a wszystkie komputery działają w sieci na tych samych prawach udostępniają i same korzystają z udostępnionych zasobów. Klient-serwer sieć z nadrzędnym komputerem (serwerem), który udostępnia swoje zasoby, a klienci z nich korzystają. c) ze względu na medium transmisyjne: przewodowe medium transmisyjnym jest przewód (kabel) sieć na przewodzie koncentrycznym sieć na skrętce UTP lub STP sieć na światłowodach bezprzewodowe medium transmisyjnym są fale radiowe lub elektromagnetyczne. Wi-Fi sieć pracująca w standardzie IEEE *(a,b,g,n) WiMAX sieć pracująca w standardzie IEEE IrDA - podczerwień Bluetooth standard IEEE Sieci równorzędne (peer-to-peer, czyli każdy-z-każdym) W takich sieciach wszystkie komputery mogą się ze sobą komunikować na równych zasadach. Udostępniają one swoje zasoby (pliki z danymi, drukarki czy inne urządzenia) pozostałym użytkownikom i same również pobierają dane z innych maszyn. Każde urządzenie w tego typu sieciach może być jednocześnie klientem, jak i serwerem. Dlatego na każdym komputerze musi być zainstalowany system operacyjny lub specjalne oprogramowanie, które umożliwi realizację funkcji serwera i stacji roboczej. ZSE- KLASA2 Strona 6

7 Rys.: Sieć typu każdy-z-każdym Korzyści Do zalet sieci równorzędnych należą prosta budowa (uruchomienie i konfiguracja nie wymaga dużej wiedzy) oraz małe koszty (brak wydatków na serwer z oprogramowaniem). Ponadto realizacja sieci może być wykonana na bazie popularnych systemów operacyjnych. Ograniczenia Do wad tego rozwiązania należą duża awaryjność, słaba ochrona danych (małe możliwości przydzielania użytkownikom różnych uprawnień), spowalnianie komputerów udostępniających swoje zasoby oraz brak centralnego składu udostępnionych zasobów (problem wyszukiwania informacji i tworzenia kopii zapasowych danych). Trzeba również pamiętać, że pliki i inne zasoby dostępne są tylko wówczas, gdy włączony jest odpowiedni komputer. Zastosowania Sieci typu każdy-z-każdym są idealne dla małych instytucji z ograniczonym budżetem technologii informacyjnych i ograniczonymi potrzebami współdzielenia informacji. Notatka do zeszytu Definicja sieci równouprawnionej. To taka sieć, która składa się z komputerów o takim samym priorytecie ważności, a każdy z nich może pełnić rolę zarówno klienta, jak i serwera. 2. Korzyści w sieci peer to peer. a) łatwe do wdrożenia ponieważ wymaga tylko: koncentratora lub przełącznika komputerów wyposażonych w karty sieciowe okablowania (nie koniecznie) zainstalowania systemu Windows XP b) łatwe w obsłudze (tylko nadzór) c) tania w eksploatacji nie wymagają drogich i skomplikowanych serwerów nie potrzebują pomieszczeń klimatyzowanych, nie potrzebują zamkniętych pomieszczeń na serwer brak wydatków na szkolenia administratorów sieci d) prosty system operacyjny (zwykły Windows XP) e) brak hierarchicznej zależności powoduje: odporność na błędy

8 awaria jednego komputera nie powoduje unieruchomienia sieci f) łatwy mechanizm udostępniania zasobów. 3. Ograniczenia i słabości sieci p2p. duża liczba loginów i haseł do zapamiętywania (do każdego komputera inne) brak centralnego składu udostępniania danych specyficzne sposoby zapamiętywania haseł przez użytkowników obniża bezpieczeństwo danych w sieci nierówne umiejętności użytkowników mają wpływ na bezpieczeństwo w sieci (sieć jest tak bezpieczna, jak jej najsłabiej zabezpieczony komputer) e) problemy logistyczne: niekonsekwentne i nieskoordynowane tworzenie kopii bezpieczeństwa danych brak koordynacji nazw poszczególnych danych brak możliwości centralnego składowania plików brak dysku sieciowego (wspólnego) niska wydajność sieci związana ze zmianą użytkowników i udostępnianiu danych zasoby danego hosta są dostępne na tyle na ile dostępny jest host. 4. Zastosowanie. a) małe instytucje i firmy b) duże instytucje z wieloma grupami roboczymi c) małe domowe sieci. T5: Rodzaje sieci: klient-serwer. Sieci oparte na serwerach (klient-serwer) Rys.: Sieć typu klient-serwer W sieciach klient-serwer zasoby często udostępniane gromadzone są w komputerach odrębnej warstwy, zwanych serwerami. Serwery zwykle nie mają użytkowników bezpośrednich. Są one raczej komputerami wielodostępnymi, które regulują udostępnianie swoich zasobów szerokiej rzeszy klientów. W sieciach

9 tego typu zdjęty jest z klientów ciężar funkcjonowania jako serwery wobec innych klientów. Taki typ sieci tworzy się za pomocą systemów Windows NT/2000 Server, Novell NetWare czy Linux. Wyróżnia się kilka rodzajów serwerów (klasyfikacja zaczerpnięta z książki B. Komara: "TCP/IP dla każdego"): Serwery katalogów Dostarczają scentralizowanej usługi katalogowej, służącej do zarządzania kontami użytkowników, grup i stacji sieciowych oraz umożliwiającej scentralizowanie procedur uwierzytelniania i autoryzacji. Serwery plików i drukarek Zapewniają bezpieczne składowanie wszystkich danych. Mogą również obsługiwać kolejki drukowania, które zapewniają dostęp do urządzeń drukujących udostępnianych w sieci. Serwery aplikacji Pełnią funkcję serwera aplikacji typu klient-serwer. W środowisku typu klient-serwer, na kliencie uruchamiana jest jedynie niewielka wersja programu (tzw. procedura pośrednicząca), która zapewnia możliwość łączenia się z serwerem. Aplikacja po stronie serwera jest wykorzystywana do wykonywania silnie obciążających procesor zapytań klienta. Przykładami serwerów aplikacji mogą być serwery WWW i serwery baz danych. Serwery pocztowe Zapewniają klientom sieci możliwość korzystania z poczty elektronicznej. Wykorzystanie bram pozwala przekazywać pocztę pomiędzy różnorodnymi systemami pocztowymi. Serwery bezpieczeństwa Zabezpieczają sieć lokalną, gdy jest ona połączona z większymi sieciami, takimi jak Internet. Do tej grupy należą firewalle i serwery proxy. Serwery dostępu zdalnego Ich zadaniem jest umożliwienie przepływu danych między siecią a odległymi klientami. Klient odległy (zdalny) może używać modemu do uzyskania połączenia telefonicznego z siecią lokalną. Może również wykorzystać technikę tunelowania (VPN) i połączyć się z siecią lokalną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet. System, który umożliwia te formy dostępu do sieci to serwer dostępu zdalnego. Może on zostać wyposażony w jeden lub więcej modemów służących zapewnieniu zewnętrznego dostępu do sieci albo też w porty wirtualne, wykorzystane przez połączenia tunelowane. Po połączeniu klienta z siecią może on funkcjonować w podobny sposób jak przy bezpośrednim przyłączeniu do sieci przez kartę sieciową. Korzyści Zaletami sieci z serwerem dedykowanym są duże bezpieczeństwo danych (pełna kontrola osób upoważnionych do dostępu do informacji), centralizacja danych (kompleksowa, łatwa archiwizacja danych oraz możliwość pracy grupowej), wysoka wydajność sieci (zadania sieciowe wykonuje serwer, nie obciążając innych komputerów), możliwość udostępniania innych usług (serwer WWW, FTP i wiele innych). Ograniczenia Do wad takiego rozwiązania należą duże koszty inwestycyjne (dodatkowy komputer z oprogramowaniem), trudniejsza administracja siecią oraz duże koszty czasu przestoju sieci z powodu awarii serwera - w takiej sytuacji wstrzymana zostaje praca na wszystkich komputerach w firmie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w razie awarii istniała możliwość szybkiego jej usunięcia. Zastosowania Sieci oparte na serwerach są bardzo przydatne, zwłaszcza w organizacjach dużych oraz wymagających zwiększonego bezpieczeństwa i bardziej konsekwentnego zarządzania zasobami przyłączonymi do sieci. ZSE- KLASA2 Strona 9

10 Notatka do zeszytu 1. Pojęcie sieci typu klient serwer. Jest to taka sieć, w której urządzenia są ze sobą połączone, a jeden z nich pełni rolę komputera nadrzędnego (serwera), na którym znajdują się dane i oprogramowanie dostępne dla pozostałych użytkowników sieci. 2. Cechy sieci typu klient serwer. - podział hierarchiczny w sieci na serwer i klientów - konto użytkownika zabezpieczone jest hasłem - serwer to komputer odrębnej warstwy na którym udostępnione są zasoby komputera - serwery zwykle nie mają użytkowników bezpośrednich - serwery są raczej komputerami wielodostępnymi, które regulują udostępnianie swoich zasobów szerokiej rzeszy klientów - brak zasady najsłabszego ogniwa w łańcuchu - taki typ sieci tworzy się za pomocą systemów specjalnie do tego przeznaczonych takich jak np.: Windows NT/2000/2003 Server, Windows Small Business Server 2000/2003 Novell NetWare Linux Mac OS X Server 3. Zalety. - duże bezpieczeństwo danych (pełna kontrola osób upoważnionych do dostępu do informacji) - centralizacja danych (kompleksowa, łatwa archiwizacja danych oraz możliwość pracy grupowej) - wysoka wydajność sieci (zadania sieciowe wykonuje serwer, nie obciążając innych komputerów) - możliwość udostępniania innych usług (serwer WWW, FTP i wiele innych) - łatwo również zmieniać rozmiary sieci serwerowych, czyli je skalować bez uszczerbku na jej wydajności (Łatwo zmieniać rozmiary sieci serwerowych, czyli je skalować. Niezależnie od liczby przyłączonych do sieci klientów, jej zasoby znajdują się bowiem zawsze w jednym, centralnie położonym miejscu. Zasoby te są również centralnie zarządzane i zabezpieczane. W związku z tym wydajność sieci jako całości nie zmniejsza się wraz ze zwiększaniem jej rozmiaru.) - łatwa kontrola pracy użytkowników związana przydzielaniem im odpowiednich uprawnień 4. Wady. - duże koszty inwestycyjne: dodatkowy komputer z oprogramowaniem administrator zasilacz awaryjny (UPS) urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektronicznych wydzielone pomieszczenie dla serwera - trudniejsza niż w p2p administracja siecią - w przypadku awarii serwera wstrzymana zostaje praca na wszystkich komputerach w firmie - duże koszty (czas + pieniądze) z powodu awarii serwera Cechy charakterystyczne serwera: Pasywny Czeka na żądania od klientów W momencie otrzymania żądania, przetwarza je, a następnie wysyła odpowiedź Cechy charakterystyczne klienta Aktywny ZSE- KLASA2 Strona 10

11 Wysyła żądanie do serwera Oczekuje na odpowiedź od serwera T6: Sieć lokalna LAN i rozległa WAN. Rodzaje sieci komputerowych. a) ze względu na zajmowany obszar: Sieci o zasięgu osobistym PAN (Personal Area Network) - rodzaj sieci komputerowej, która łączy ze sobą komputer, akcesoria i inne urządzenia w celu osobistego użytku w małej prywatnej przestrzeni. Sieci PAN wykorzystują najczęściej łączność bezprzewodową w postaci łączy złącza podczerwonego. Zasięg sieci PAN zazwyczaj wynosi od 10 do 100 metrów. Sieci lokalne LAN (Local Area Network)- sieć wewnętrzna, najmniej rozległa, zazwyczaj ogranicza się do jednego pomieszczenia lub budynku. Sieci miejskie MAN (Metropolitan Area Network)- sieć miejska znacznie większa od LAN-u, a jej zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Sieci rozległe WAN (Wide Area Network) - globalna, rozległa sieć komputerowa, która znajduje się na ogromnym obszarze, jest złożona z setek tysięcy LAN (np. Internet). Sieć uczelniana CAN (Campus Area Network) - termin stosowany często do określania sieci lokalnych łączących poszczególne wydziały w ośrodku akademickim. Bezprzewodowa sieć lokalna WLAN (Wireless Local Area Network) - sieć lokalna w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów. Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem mikrofal jako medium przenoszącego sygnały. ZSE- KLASA2 Strona 11

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo