Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną"

Transkrypt

1 Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne uczeń wykazuje szerokie zainteresowanie językiem polskim. Korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji. Aktywnie bierze udział w konkursach. Czytanie: - czyta płynnie zdaniami i rozumie proste, krótkie teksty, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, - odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, - interesuje się książką i czytaniem, czyta samodzielnie lektury wskazane przez nauczyciela, korzysta z księgozbioru bibliotecznego. Pisanie: - pisze bezbłędnie z pamięci zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, - bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, - układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat. Mówienie: - samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, - ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, - planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, rozumie umowne znaczenie rekwizytu, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne. Czytanie: - czyta płynnie zdaniami prosty, krótki tekst wcześniej przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, - odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, - wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, - interesuje się książkami i chętnie je czyta. Pisanie: - pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, - bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. Mówienie: - buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, - w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym i inspirowane literaturą, - ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, - nie popełnia błędów językowych, - angażuje się w tworzoną formę teatralną.

2 Dobrze Popracuj Zadowalająco Trudności Czytanie: - czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem wcześniej przygotowane proste, krótkie teksty, odpowiada na zadane pytania, - interesuje się książkami i ich czytaniem. Pisanie: - pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, - raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) Mówienie: - buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, - stara się zachować poprawność językową, - stara się angażować w tworzoną formę teatralną. Czytanie: - czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, - na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury. Pisanie: - pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), - przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy. Mówienie: - wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, - posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, - poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną. Czytanie: - głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno proste, krótkie wyrazy, nie odpowiada prawidłowo na pytania, - częściowo rozumie przeczytany tekst z pomocą nauczyciela, - interesuje się książkami. Pisanie: - przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, - pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: - wypowiada się wyrazami, - ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe. Czytanie: - popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu

3 analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, - nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania. Pisanie: - przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, - nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: - wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, - posiada bardzo ubogie słownictwo, - mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne uczeń wykazuje szerokie zainteresowanie językiem polskim. Korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji. Aktywnie bierze udział w konkursach. Czytanie: - czyta płynnie zdaniami i rozumie proste, krótkie teksty, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, - odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, - interesuje się książką i czytaniem, czyta samodzielnie lektury wskazane przez nauczyciela, korzysta z księgozbioru bibliotecznego. Pisanie: - pisze bezbłędnie z pamięci zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, - bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, - układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat. Mówienie: - samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, - ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, - planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, rozumie umowne znaczenie rekwizytu, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne. Czytanie: - czyta płynnie zdaniami prosty, krótki tekst wcześniej przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo,

4 - odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, - wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, - interesuje się książkami i chętnie je czyta. Pisanie: - pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, - bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. Mówienie: - buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, - w kulturalny sposób uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym i inspirowane literaturą, - ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, - nie popełnia błędów językowych, - angażuje się w tworzoną formę teatralną. Dobrze Popracuj Zadowalająco Czytanie: - czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem wcześniej przygotowane proste, krótkie teksty, odpowiada na zadane pytania, - interesuje się książkami i ich czytaniem. Pisanie: - pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, - raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) Mówienie: - buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, - stara się zachować poprawność językową, - stara się angażować w tworzoną formę teatralną. Czytanie: - czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, - na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury. Pisanie: - pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), - przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy. Mówienie: - wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, - posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, - poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną. Czytanie: - głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno proste,

5 krótkie wyrazy, nie odpowiada prawidłowo na pytania, - częściowo rozumie przeczytany tekst z pomocą nauczyciela, - interesuje się książkami. Pisanie: - przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, - pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: - wypowiada się wyrazami, - ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe. Trudności Czytanie: - popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, - nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania. Pisanie: - przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, - nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: - wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, - posiada bardzo ubogie słownictwo, - mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA MATEMATYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Wymagania edukacyjne uczeń prezentuje duży poziom wiedzy i umiejętności. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością. Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - sprawnie liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie samodzielnie zapisuje te działania, - samodzielnie rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego, poprawnie stosuje zapis cyfrowy i znaki działań. Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje

6 pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, zawsze dąży do wykonania zadania. Bardzo dobrze Dobrze Popracuj Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, poprawnie zapisuje te działania, - samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania. Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100) popełniając drobne błędy, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - dodawanie i odejmuje w zakresie 10 popełniając drobne błędy, poprawnie zapisuje te działania, - korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego stara się wykonać zadania. - liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100) popełniając liczne błędy, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - dodaje i odejmuje w zakresie 10 oraz zapisuje te działania popełniając liczne błędy, - robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych

7 pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. W sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego przystępuje do wykonania zadania oczekując ukierunkowania. Zadowalająco Trudności Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - z pomocą nauczyciela liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 20), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - wykonuje dodawanie i odejmowanie często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, - ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka - nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne. Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela dokonuje prostych pomiarów długości i masy, wymienia nazwy dni tygodnia, stara się kontynuować rozpoczęty wzór, orientuje się do czego służy kalendarz i zegar. W sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego z pomocą nauczyciela wykonuje zadania. Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - nawet z pomocą nauczyciela nie liczy obiektów, nie rozpoznaje liczb, nie zapisuje liczb cyframi, nie podejmuje prób do wykonania zadań, - nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA MATEMATYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Wymagania edukacyjne uczeń prezentuje duży poziom wiedzy i umiejętności. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością. Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - sprawnie liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie samodzielnie zapisuje te działania,

8 - samodzielnie rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego, poprawnie stosuje zapis cyfrowy i znaki działań. Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, zawsze dąży do wykonania zadania. Bardzo dobrze Dobrze Popracuj Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, poprawnie zapisuje te działania, - samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania. Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100) popełniając drobne błędy, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - dodawanie i odejmuje w zakresie 10 popełniając drobne błędy, poprawnie zapisuje te działania, - korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór. W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego stara się wykonać zadania. - liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 100) popełniając liczne błędy, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),

9 - dodaje i odejmuje w zakresie 10 oraz zapisuje te działania popełniając liczne błędy, - robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. W sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego przystępuje do wykonania zadania oczekując ukierunkowania. Zadowalająco Trudności Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - z pomocą nauczyciela liczy obiekty, rozpoznaje liczby, liczy dziesiątkami (zakres do 20), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), - wykonuje dodawanie i odejmowanie często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, - ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka - nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne. Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela dokonuje prostych pomiarów długości i masy, wymienia nazwy dni tygodnia, stara się kontynuować rozpoczęty wzór, orientuje się do czego służy kalendarz i zegar. W sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego z pomocą nauczyciela wykonuje zadania. Działania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: - nawet z pomocą nauczyciela nie liczy obiektów, nie rozpoznaje liczb, nie zapisuje liczb cyframi, nie podejmuje prób do wykonania zadań, - nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA MUZYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Wymagania edukacyjne Posiada dużą wiedzę muzyczną: - potrafi śpiewać i muzykować, - wie, że muzykę można zapisać i odczytać,

10 - chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, - odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych, - świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - bierze udział w koncertach, kulturalnie zachowuje się w trakcie śpiewania hymnu państwowego. Bardzo dobrze Dobrze Popracuj Zadowalająco Trudności - opanowuje treść i melodię piosenki, - dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, - poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, - świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. - zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, - dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, - poprawnie odtwarza krótkie rytmy, - wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, - świadomie i aktywnie słucha muzyki, - wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. - zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, - z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, - stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, - stara się aktywnie słuchać muzyki, - wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. - ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, - nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, - ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, - rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu. - nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym,

11 - nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, - nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, - niechętnie słucha muzyki, - nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA MUZYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Popracuj Wymagania edukacyjne Posiada dużą wiedzę muzyczną: - potrafi śpiewać i muzykować, - wie, że muzykę można zapisać i odczytać, - chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, - odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych, - świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - bierze udział w koncertach, kulturalnie zachowuje się w trakcie śpiewania hymnu państwowego. - opanowuje treść i melodię piosenki, - dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, - poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, - świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. - zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, - dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, - poprawnie odtwarza krótkie rytmy, - wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, - świadomie i aktywnie słucha muzyki, - wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. - zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, - z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, - stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch,

12 Zadowalająco Trudności - stara się aktywnie słuchać muzyki, - wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, - nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego - ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, - nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, - ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, - rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu. - nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, - nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, - nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, - niechętnie słucha muzyki, - nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA PLASTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne - potrafi wypowiadać się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni, sprawnie posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, - bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, - prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, - sprawnie korzysta z medialnych środków przekazu, - interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat, - aktywnie bierze udział w konkursach plastycznych. - wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, - wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia, - wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych,

13 - prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, - korzysta z medialnych środków przekazu, - bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych, - rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Dobrze Popracuj Zadowalająco Trudności - potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi, - podejmuje zadania plastyczne i techniczne, - wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych, - korzysta z bogatej bazy kolorów i technicznymi, - w miarę możliwości korzysta z narzędzi medialnych. - potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat. - podejmuje zadania plastyczne, ale często ich nie kończy, - dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, - uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, - oczekuje pomocy podczas korzystania z narzędzi medialnych. - niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, - prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, - nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, - z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki. - niechętnie podejmuje zadania plastyczne, - nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, - każda technika plastyczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania, - nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA PLASTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Wymagania edukacyjne - potrafi wypowiadać się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni, sprawnie posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, - bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, - prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, - sprawnie korzysta z medialnych środków przekazu,

14 - interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat, - aktywnie bierze udział w konkursach plastycznych. Bardzo dobrze Dobrze Popracuj Zadowalająco Trudności - wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, - wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia, - wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych, - prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, - korzysta z medialnych środków przekazu, - bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych, - rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. - potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi, - podejmuje zadania plastyczne i techniczne, - wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych, - korzysta z bogatej bazy kolorów i technicznymi, - w miarę możliwości korzysta z narzędzi medialnych. - potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat. - podejmuje zadania plastyczne, ale często ich nie kończy, - dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, - uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, - oczekuje pomocy podczas korzystania z narzędzi medialnych. - niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, - prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, - nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, - z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki. - niechętnie podejmuje zadania plastyczne, - nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, - każda technika plastyczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania, - nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki.

15 Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA SPOŁECZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Wymagania edukacyjne - zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - zawsze wie, że watro być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, - zawsze wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy, - okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, - zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, - wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę i zawsze dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny, - zna zagrożenia ze strony ludzi i wie jak zareagować w sytuacji zagrożenia, - wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz i potrafi o tym opowiedzieć w kilku zdaniach, - zna symbole narodowe, - zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), - zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. - potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - wie, że watro być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, - wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy, - używa form grzecznościowych wobec innych osób, - zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale, - wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę i dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny, - zna zagrożenia ze strony ludzi, wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc, - wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, - rozpoznaje symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), - dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. - na ogół potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - na ogół wie, że watro być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, - na ogół wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy, - dobrze współpracuje z innymi, - używa form grzecznościowych, - wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę i na czym polega praca w poznanym zawodzie,

16 - zna zagrożenia ze strony ludzi, wie, do kogo należy zwrócić się o pomoc, - zna swój adres zamieszkania, wie gdzie znajduje się Polska, wymienia symbole narodowe, - zna symbole narodowe. Popracuj Zadowalająco Trudności - stara się odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - stara się pomagać potrzebującym, - stara się nie kłamać, - stara się współpracować z innymi, - orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy, - zna zagrożenia ze strony ludzi, - zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). - nie zawsze wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - nie zawsze pomaga potrzebującym, - nie zawsze wie, że nie należy kłamać, - częściowo zna swój adres zamieszkania, - wskazuje (np. na ilustracji) sytuacje opisujące właściwe i nieodpowiednie zachowania w kontaktach z nieznajomymi - rzadko okazuje szacunek innym osobom, - nie zawsze potrafi współpracować z innymi. - nie wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - nie zna swojego adresu zamieszkania, - najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, - nie zna symboli narodowych, - nie potrafi współpracować w grupie. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA SPOŁECZNA Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Wymagania edukacyjne - zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - zawsze wie, że watro być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, - zawsze wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy, - okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny,

17 - zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, - wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę i zawsze dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny, - zna zagrożenia ze strony ludzi i wie jak zareagować w sytuacji zagrożenia, - wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz i potrafi o tym opowiedzieć w kilku zdaniach, - zna symbole narodowe, - zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy) i symbole Unii Europejskiej, - zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. Bardzo dobrze Dobrze Popracuj - potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - wie, że watro być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, - wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy, - używa form grzecznościowych wobec innych osób, - zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale, - wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę i dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny, - zna zagrożenia ze strony ludzi, wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc, - wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, - rozpoznaje symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), - rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, - dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. - na ogół potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - na ogół wie, że watro być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, - na ogół wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy, - dobrze współpracuje z innymi, - używa form grzecznościowych, - wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę i na czym polega praca w poznanym zawodzie, - zna zagrożenia ze strony ludzi, wie, do kogo należy zwrócić się o pomoc, - zna swój adres zamieszkania, wie gdzie znajduje się Polska, wymienia symbole narodowe, - zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. - stara się odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - stara się pomagać potrzebującym, - stara się nie kłamać, - stara się współpracować z innymi,

18 - orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy, - zna zagrożenia ze strony ludzi, - zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Zadowalająco Trudności - nie zawsze wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - nie zawsze pomaga potrzebującym, - nie zawsze wie, że nie należy kłamać, - częściowo zna swój adres zamieszkania, - wskazuje (np. na ilustracji) sytuacje opisujące właściwe i nieodpowiednie zachowania w kontaktach z nieznajomymi - rzadko okazuje szacunek innym osobom, - nie zawsze potrafi współpracować z innymi. - nie wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, - nie zna swojego adresu zamieszkania, - najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, - nie zna symboli narodowych, - nie potrafi współpracować w grupie. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA PRZYRODNICZA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji: - rozpoznaje i nazywa gatunki roślin i zwierząt żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, pole, uprawne, sad i ogród (działka), - wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, samodzielnie prowadzi proste hodowle i uprawy, - potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, - zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, - zna zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. - rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, pole, uprawne, sad i ogród

19 (działka), - wymienia warunki konieczne do rozwoju niektórych roślin w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, prowadzi proste hodowle i uprawy, - potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, - zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych. Dobrze Popracuj Zadowalająco Trudności Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym: - rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, - potrafi wymienić, co jest potrzebne roślinie do życia, prowadzi niektóre proste hodowle i uprawy, - zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, - potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, - potrafi wymienić pory roku, - potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska, - potrafi odróżnić niektóre zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym: - rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, - zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, - orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy, - potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, - zna niektóre zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i niektóre zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych. Słabo orientuje się w otaczający środowisku przyrodniczym: - z pomocą nauczyciela przyporządkowuje rośliny i zwierzęta do ich środowisk życia (park, las, pole uprawne, sad i ogród) oraz wymienia, co jest potrzebne roślinie do życia, - myli pory roku, - słabo zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, - słabo zna zagrożenia ze strony zwierząt, - słabo dba o przyrodę i ochronę środowiska naturalnego. Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym: - nie rozpoznaje poznanych gatunków roślin i zwierząt, - nie zna pór roku, - nie zna zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i ze strony zwierząt, - nie wie, że trzeba szanować i chronić przyrodę.

20 Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA PRZYRODNICZA Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji: - rozpoznaje i nazywa gatunki roślin i zwierząt żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, pole, uprawne, sad i ogród (działka), - wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, samodzielnie prowadzi proste hodowle i uprawy, - potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, - zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, - zna zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. - rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, pole, uprawne, sad i ogród (działka), - wymienia warunki konieczne do rozwoju niektórych roślin w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, prowadzi proste hodowle i uprawy, - potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, - zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych. Dobrze Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym: - rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, - potrafi wymienić, co jest potrzebne roślinie do życia, prowadzi niektóre proste hodowle i uprawy, - zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, - potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, - potrafi wymienić pory roku, - potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska, - potrafi odróżnić niektóre zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych.

21 Popracuj Zadowalająco Trudności Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym: - rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, - zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, - orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy, - potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, - zna niektóre zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i niektóre zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych. Słabo orientuje się w otaczający środowisku przyrodniczym: - z pomocą nauczyciela przyporządkowuje rośliny i zwierzęta do ich środowisk życia (park, las, pole uprawne, sad i ogród) oraz wymienia, co jest potrzebne roślinie do życia, - myli pory roku, - słabo zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, - słabo zna zagrożenia ze strony zwierząt, - słabo dba o przyrodę i ochronę środowiska naturalnego. Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku przyrodniczym: - nie rozpoznaje poznanych gatunków roślin i zwierząt, - nie zna pór roku, - nie zna zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i ze strony zwierząt, - nie wie, że trzeba szanować i chronić przyrodę. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne uczeń prezentuje duży poziom wiedzy i umiejętności, jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością: - umie obsługiwać komputer, sprawnie uruchamia program, korzysta z myszy, klawiatury, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia. - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia program, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania

22 z komputera. Dobrze Popracuj Zadowalająco Trudności - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. - z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia. - ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem. - nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Popracuj Wymagania edukacyjne uczeń prezentuje duży poziom wiedzy i umiejętności, jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością: - umie obsługiwać komputer, sprawnie uruchamia program, korzysta z myszy, klawiatury, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia. - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia program, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. - z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia.

23 Zadowalająco Trudności - ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem. - nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Wymagania edukacyjne - zna i potrafi wymienić sposoby wykorzystywania dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę), majsterkuje (np. latawce, wiatraczki), - zna budowę i ogólne zasady działania urządzeń domowych (latarka, suszarka, sokowirówka, odkurzacz, zegar), sprawnie posługuje się nimi, - samodzielnie buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje urządzenia techniczne, - zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych oraz dba o bezpieczeństwo podczas pracy i nie stwarza zagrożenia innym, - zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. - nazywa urządzenia wykorzystujące dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę) wiatrak, tratwa, młyn wodny, żaglówka, majsterkuje, (np. tratwy), - zna budowę i ogólne zasady działania urządzeń domowych (latarka, suszarka, sokowirówka, odkurzacz, zegar), posługuje się nimi, - buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje zgodnie z podaną instrukcją urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, - zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych oraz przestrzega zasady bezpieczeństwa, - wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków komunikacji, wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc w sytuacji wypadku. - nazywa niektóre urządzenia wykorzystujące dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę) wiatrak, tratwa, młyn wodny, żaglówka, majsterkuje proste przedmioty, - zna przeznaczenie urządzeń domowych, posługuje się nimi w praktyce, - buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje zgodnie z podaną instrukcją niektóre urządzenia techniczne z gotowych

24 zestawów do montażu, - ostrożnie posługuje się narzędziami i urządzeniami podczas pracy, - na ogół stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, zna telefony alarmowe, w sytuacji wypadku umie powiadomić dorosłych. Popracuj Zadowalająco Trudności - wskazuje urządzenia wykorzystujące dziś siły przyrody (wiatr, wodę) - wiatrak, tratwa, żaglówka, - rozpoznaje i nazywa urządzenia domowe (latarka, suszarka, sokowirówka, odkurzacz, zegar), - z pomocą nauczyciela buduje z niektórych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje zgodnie z podaną instrukcją niektóre urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, - stara się ostrożnie posługiwać się narzędziami i urządzeniami podczas pracy, - posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku umie powiadomić dorosłych. - z pomocą nauczyciela wskazuje urządzenia wykorzystujące dziś siły przyrody (wiatr, wodę) - wiatrak, tratwa, żaglówka, - wskazuje na ilustracji i nazywa z pomocą nauczyciela urządzenia domowe (latarka, suszarka, sokowirówka, odkurzacz, zegar), - z pomocą nauczyciela buduje ze wskazanych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje niektóre bardzo proste urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, - z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. - nie potrafi wskazać urządzeń domowych (latarki, suszarki, sokowirówki, odkurzacza, zegara), - nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, - niechętnie podejmuje zadania techniczne, nie doprowadza pracy do końca, - nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy, - każda praca techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania, - nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Edukacja wczesnoszkolna - klasa I ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Wspaniale Wymagania edukacyjne - zna i potrafi wymienić sposoby wykorzystywania dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę), majsterkuje (np. latawce, wiatraczki), - zna budowę i ogólne zasady działania urządzeń domowych (latarka,

25 suszarka, sokowirówka, odkurzacz, zegar), sprawnie posługuje się nimi, - samodzielnie buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje urządzenia techniczne, - zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych oraz dba o bezpieczeństwo podczas pracy i nie stwarza zagrożenia innym, - zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. Bardzo dobrze Dobrze Popracuj - nazywa urządzenia wykorzystujące dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę) wiatrak, tratwa, młyn wodny, żaglówka, majsterkuje, (np. tratwy), - zna budowę i ogólne zasady działania urządzeń domowych (latarka, suszarka, sokowirówka, odkurzacz, zegar), posługuje się nimi, - buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje zgodnie z podaną instrukcją urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, - zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych oraz przestrzega zasady bezpieczeństwa, - wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków komunikacji, wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc w sytuacji wypadku. - nazywa niektóre urządzenia wykorzystujące dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę) wiatrak, tratwa, młyn wodny, żaglówka, majsterkuje proste przedmioty, - zna przeznaczenie urządzeń domowych, posługuje się nimi w praktyce, - buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje zgodnie z podaną instrukcją niektóre urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, - ostrożnie posługuje się narzędziami i urządzeniami podczas pracy, - na ogół stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, zna telefony alarmowe, w sytuacji wypadku umie powiadomić dorosłych. - wskazuje urządzenia wykorzystujące dziś siły przyrody (wiatr, wodę) - wiatrak, tratwa, żaglówka, - rozpoznaje i nazywa urządzenia domowe (latarka, suszarka, sokowirówka, odkurzacz, zegar), - z pomocą nauczyciela buduje z niektórych przedmiotów dostępnych w otoczeniu i konstruuje zgodnie z podaną instrukcją niektóre urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, - stara się ostrożnie posługiwać się narzędziami i urządzeniami podczas pracy, - posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku umie powiadomić dorosłych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe Załącznik 1 Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Przez pierwszy okres klasy pierwszej stosowane są również znaczki. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo,

Bardziej szczegółowo

Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna

Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasie I oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. (cel) 6 Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I (bdb) 5 * * Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta poprawnie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III:

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna - klasa II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Edukacja wczesnoszkolna - klasa II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Edukacja wczesnoszkolna - klasa II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Wspaniale Wymagania edukacyjne Uczeń: Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Symbole cyfrowe - 6 punktów - 5 punktów Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I

Wymagania edukacyjne dla klasy I dla klasy I Edukacja polonistycza czyta płynnie krótkie teksty bez przygotowania w odpowiednim tempie; wykazuje zainteresowania czytelnicze, samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce; potrafi określić

Bardziej szczegółowo

1) czytanie. I. Edukacja polonistyczna

1) czytanie. I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH Ś R Ó D R O C Z N Y C H OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE PIERWSZEJ 1) czytanie I. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Klasa I

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Klasa I Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej EDUKACJA POLONISTYCZNA Wspaniale - 6 pkt Klasa I czyta płynnie zdaniami teksty; zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem; odpowiada

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku

OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące odbywa się podczas zajęć. Nauczyciel bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III

Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole literowe. Klasa I W B Edukacja polonistyczna Czytanie; czyta płynnie zdaniami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12 KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary: - edukacja polonistyczna - edukacja matematyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I (cel) bardzo Edukacja polonistyczna Czytanie -czyta płynnie, wyraziście zdaniami nowe teksty bez przygotowania; zachowuje tempo i zawsze w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ Edukacja polonistyczna -czyta płynnie i wyraziście, czyta ze zrozumieniem, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna. 1. W zakresie umiejętności czytania i pisania : czytanie. pisanie

I. Edukacja polonistyczna. 1. W zakresie umiejętności czytania i pisania : czytanie. pisanie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE PIERWSZEJ I. Edukacja polonistyczna 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE W edukacji wczesnoszkolnej zdobyte wiadomości, umiejętności, wkład pracy uczniów i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Bardzo dobry Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze

Bardziej szczegółowo

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.1. Uczeń otrzymuje ocenę wspaniale, gdy: a) uważnie słucha wypowiedzi innych, rozumie słuchany tekst, b) wypowiada się płynnie i na temat, posługując się poprawnym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ bardzo czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie)

6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) 6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie osiąga sukcesy w konkursach, samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA)

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) rozumie proste polecenia; komunikuje swoje potrzeby EDUKACJA POLONISTYCZNA słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I Czytanie UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA ocena celująca wymagania wykraczające poza program ocena bardzo dobra 5 ocena dobra 4 ocena dostateczna 3 ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych o Podstawy Programowe.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: wsoki Mówienie Uczeń posiada duży zasób słów, które poprawnie wykorzystuje w wypowiedziach. Układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W klasach I-III ocenie podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim 1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna ZASÓB SŁOWNICTWA I STRUKTURA WYPOWIEDZI SŁUCHANIE I ROZUMIENIE Edukacja polonistyczna 1 2 3 4 5 6 - najczęściej nie słucha wypowiedzi innych - ma trudności z wysłuchaniem i zrozumieniem krótkich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) posiada duży zasób słów, które poprawnie stosuje w wypowiedziach układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną całość bardzo chętnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie przedmiotowe zasady oceniania uczniów w klasach I-III

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I -III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I -III SPIS TREŚCI Edukacja wczesnoszkolna...2 Język polski...25 Język angielski...58 Język niemiecki...91 Historia...118 Muzyka...131 Plastyka... 136 Religia...140 Matematyka...143 Przyroda...154 Technika...159

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I CZYTANIE Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. 1. Ocenianiu podlegają: 1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) Zachowanie ucznia. 2. Ocenianie ma na celu: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a.

Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a. Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej Cele edukacyjne 38a. 1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 2. Przygotowanie do życia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasie III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Szkoły Podstawowej w Karpicku

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Szkoły Podstawowej w Karpicku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Szkoły Podstawowej w Karpicku 1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości

Bardziej szczegółowo