Letnie spotkania z SGB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Letnie spotkania z SGB"

Transkrypt

1 Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB

2 Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów amerykańskiej konstytucji. Ów apostoł mieszczańskiej moralności umieszczał szczerość i nieposługiwanie się podstępem wśród cech służących osiągnięciu dobrych wyników ekonomicznych. Wielu współczesnych autorów potwierdza, że w warunkach ostrej konkurencji podstawą osiągnięcia przez firmę długofalowego sukcesu - jest właśnie uczciwość. Firma etyczna to organizacja, która już w swej misji zawiera pewien poziom kultury gospodarowania; która nie będzie kojarzona ze szkodzeniem innym, z nieuczciwością. Nieodzownym warunkiem skutecznego funkcjonowania bankowości jest odpowiedni poziom etyki bankowej. Etyka bankowa zaliczana jest do bardzo ważnych zasobów wspierających strategię banku oraz jego ekonomiczną misję w społeczeństwie. Bank jako firma w swoich działaniach musi uwzględniać wartości etyczne, humanistyczne i ekologiczne, stawać się coraz bardziej integralną częścią społeczeństwa, mającą wobec niego pewien rodzaj obywatelskiej roli do spełnienia. Respektowanie reguł przyzwoitości w działaniach ekonomicznych, liczenie się również w tej dziedzinie z moralnymi zasadami i wartościami, służy gospodarczemu rozwojowi, zwłaszcza pojmowanemu jako proces długofalowy. Służy choćby dlatego, że ogranicza patologię, sprzyja współdziałaniu, a nawet ułatwia podejmowanie wspólnego ryzyka, dla którego przesłanką jest wzajemne zaufanie partnerów. W ubiegłym roku BFG w ramach działań na rzecz rozwoju bezpieczeństwa oraz budowania zaufania klientów do sektora bankowego, skierował do banków objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów dwie rekomendacje: Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania oraz Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomicznofinansowej Stosowanie przez Banki Zasad dobrej praktyki służy rzetelnemu informowaniu klientów o zakresie i zasadach ochrony oszczędności i o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku. Prezentowanie informacji i danych w sposób przejrzysty i rzetelny, a przy tym zrozumiały i przystępny winno wpływać na wizerunek i reputację Banku, i służyć wzrostowi zaufania klientów. 28 lipca br. w siedzibie BFG w Warszawie przedstawiciele Banków Spółdzielczych z rąk prof. Małgorzaty Zaleskiej Prezesa BFG otrzymali Certyfikaty poświadczające stosowanie dobrych praktyk. W numerze Z ostatniej chwili 1 Aktualności 2-4 Bank z bliska Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 5-9 Z życia SGB Sytuacja ekonomiczna SGB na Prawo 21 Leasing w ofercie banków spółdzielczych SGB Rola i znaczenie informacji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym 24 oferta BIK INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 4/147/2009 RADA PROGRAMOWA Ryszard Lorek (przewodniczący) wiceprezes zarządu GBW SA Stanisław Ormiński członek Rady Nadzorczej GBW SA przewodniczący RN BS Koronowo ISSN X nakład 1500 szt. Pismo branżowe Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Grzegorz Poniatowski członek Rady Zrzeszenia prezes BS Ziemi Kaliskiej Mirosław Stachowiak członek Rady Zrzeszenia prezes NBS Rakoniewice Czesław Banaszewski dyrektor I Oddziału GBW SA w Poznaniu Redaguje Łucja Kamińska Adres redakcji Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20, Poznań tel , fax Wydawca Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Szarych Szeregów 23a, Poznań tel , fax

3 Z ostatniej chwili 1 Najlepsze Banki Spółdzielcze Tytuł NAJLEPSZE W POLSCE w Konsumenckim Konkursie Jakości Usług organizowanym od kilku lat przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego otrzymały: LBS w Strzałkowie BS w Nowym Tomyślu BS w Słupcy BS w Witkowie Ranking Gazety Bankowej: Najlepsze Banki 2009 (kategoria Banki Spółdzielcze) Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim (więcej na stronie 5) Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Bank Spółdzielczy w Oławie Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nagrody główne w promocji lokaty wręczone W dniu r. we Wrocławiu odbyło się formalne przekazanie nagrody głównej wylosowanej w ramach promocji Lokata SGB z temperamentem. Główną nagrodą były 2 samochody osobowe SEAT, z których jeden odebrała Pani Stanisława Baranowska klientka Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie a drugi w imieniu gminy Trzcinica klienta Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie, odebrał Grzegorz Hadzik Wójt Gminy. Pani Stanisława Baranowska od blisko 17 lat jest klientką BS w Dzierżoniowie, lokatę SGB założyła w Bielawie. Z ogromnym zdziwieniem przyjęła informację o wygranej od Pani Prezes Elżbiety Nowakowskiej - Akkermans. To pierwsza wygrana rzeczowa Pani Stasi. Gratulujemy i Życzymy kolejnych wygranych. W dotychczasowych edycjach Lokaty SGB klienci BS w Dzierżoniowie wygrywali raczej sprzęty AGD, więc teraz nagroda główna bardzo cieszy. Wójt gminy Trzcinica nie krył zadowolenia, samochód, bardzo przyda się gminnym urzędnikom zwłaszcza gminnym służbom komunalnym, które pracują głównie w terenie. Wójt Grzegorz Hadzik powiedział o współpracy z SBL w Kępnie: Bank oprócz tego, że prowadzi rozliczenia to także doradza, informuje oraz wspiera. Bank angażuje się w społeczne inicjatywy, sponsoruje sport zwłaszcza dzieci i młodzieży, kulturę i gminne imprezy masowe. Prezes Zarządu SBL w Kępnie Adam Hofman gratulował gminie nagrody, podkreślając, że jest to pierwszy przypadek, gdy nagrodę w promocji Lokat SGB zdobywa instytucja samorządowa.

4 Aktualności Sukces Banków SGB XIII Krajowe Święto Bankowości Spółdzielczej Tegoroczne obchody Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej odbyły się w dniach 4-5 lipca w Kwidzynie i zostały połączone z 90-leciem Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. W pierwszym dniu odbyła się uroczysta gala w sali Teatru Miejskiego, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele banków spółdzielczych z całego kraju, a także wszystkich banków zrzeszających. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele organów rządowych, samorządowych i współpracujących z bankami instytucji finansowych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. Jerzy Szmajdziński poseł na Sejm RP, Jerzy Różyński Prezes KZBS, czy Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu GBW SA. Drugi dzień poświęcony obchodom rocznicowym PBS w Kwidzynie miał formę imprezy plenerowej. Tradycyjnie już podczas obchodów Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej ogłoszono wyniki rankingu na Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce 2009 r. oraz Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej. W pierwszym konkursie rywalizujące banki oceniano według 14 różnych kryteriów charakteryzujących jakość pracy banków oraz osiągniętych przez nie wyników ekonomicznych. Konkurencja odbywała się w czterech grupach zależnych od sumy bilansowej. Z satysfakcją informujemy, że aż 10 spośród nagrodzonych i wyróżnionych banków to banki SGB: kategoria do 50 mln PLN wyróżnienie zdobyły: Bank Spółdzielczy Gniew i Bank Spółdzielczy Lipka kategoria mln PLN II miejsce Bank Spółdzielczy Kościerzyna III miejsce Bank Spółdzielczy Tuchola wyróżnienie zdobył Bank Spółdzielczy Białogard kategoria mln PLN I miejsce Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku III miejsce Bank Spółdzielczy Sierakowice wyróżnienie zdobył Bank Spółdzielczy Oława kategoria powyżej 200 mln PLN II miejsce BS Gniezno III miejsce BS Czarnków Laureatem VII edycji konkursu Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej został Bank Spółdzielczy w Tczewie. Natomiast wyróżnienie otrzymały Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie oraz Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników. Departament Marketingu GBW SA VI Dzień Spółdzielczości w Jarocinie Po raz szósty, lipcowym festynem w Jarocinie, obchodzono święto spółdzielczości Organizacje spółdzielcze funkcjonujące na terenie powiatu jarocińskiego organizują i sponsorują festyn dla mieszkańców miasta i gminy, członków spółdzielni i nie tylko. Spółdzielnie, podkreślają tym samym swoje silne związki ze społeczeństwem, zwłaszcza z tą jego częścią, która zrzeszona jest w spółdzielniach ale także z tą częścią, która tylko, a może aż współpracuje i współdziała, korzystając ze spółdzielczej oferty różnorodnych usług i produktów. Podczas takich spotkań jak festyn, eksponowane są wartości spółdzielcze, prezentowane znaczenie i użyteczność spółdzielczych idei oraz rola spółdzielczych organizacji gospodarczych, jaką pełnią na rzecz lokalnego w środowiska. Festyn to rozrywka, relaks i zabawa, ale w krótkiej oficjalnej części niedzielnej imprezy był także czas na poważne sprawy. Kilka słów do uczestników powiedział m.in. Arkadiusz Błochowiak, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego, Stanisław Martuzalski Starosta Jarociński, Waldemar Witkowski z ramienia Krajowej Rady Spółdzielczej, Stanisław Andrzejczak Wicewójt Jaraczewa i Jan Grzesiek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Podczas ceremonii wręczania odznaczeń na scenie pojawiali się kolejni uhonorowani pracownicy spółdzielni Odznakę honorową nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zasłużony Dla Rolnictwa otrzymali Halina Sobczak, Jacek Krawczyk, Janusz Mikołajczuk pracownicy OSM w Jarocinie. Odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego nadaną przez Krajową Radę Spółdzielczą, otrzymali: Ewa Teresa Tomaszewska, Józef Drabina, Mirosław Drzazga, Iwona Pamin pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej

5 Aktualności Pracownicy Spółdzielni Współpraca w Jarocinie: Damian Patoka, Ryszard Kubasik i Spółdzielni Prosna w Jarocinie: Zdzisław Ratajczyk oraz Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jarocinie Danuta Kuszewska I Pani Elżbieta Gulcz emerytowana pracownica Banku Spółdzielczego w Jarocinie z imponującym, 41-letnim stażem pracy w bankowości. W inaugurującym Festyn wystąpieniu Prezes Jan Grzesiek powiedział m.in. Tegoroczne Święto obchodzimy pod hasłem Spółdzielczość odpowiedzią na trwający kryzys... Szansy zapobieżenia zagrożeniom niesionym przez kryzysy gospodarcze upatrywać należy w dobrze zorganizowanych społeczeństwach obywatelskich. Zbytnia dominacja wielkich ponadnarodowych korporacji prowadzi do kolizji interesów społecznych z prywatnymi i pogorszenia jakości życia ludzi. Anonimowi właściciele nie czują się odpowiedzialni ani za bezpieczeństwo społeczne ani za przyszłość przedsiębiorstwa. Niezbędny jest więc mądry kompromis co do udziału w gospodarce różnych form własności, różniących się także realizowanymi celami. Pozytywną rolę może właśnie odegrać własność wspólnotowa jaką stanowi spółdzielnia. System spółdzielczy jest formą wspólnotowej przedsiębiorczości opartej na zasadach samopomocy, solidarności, współpracy i odpowiedzialności. Spółdzielnie funkcjonują w większości krajów świata niezależnie od poziomu ich rozwoju... Spółdzielnie wzbogacają rynek oraz wspomagają jego zrównoważone funkcjonowanie. Spółdzielcza współwłasność tworzy poczucie współgospodarzenia we własnym kraju. Spółdzielczość jest wielkim obszarem aktywności zawodowej i społecznej. Angażuje ludzi do podejmowania decyzji, buduje więzi społeczne, uczy odpowiedzialności oraz uczestniczy w demokratycznym systemie funkcjonowania państwa. To niezaprzeczalne walory spółdzielczości... ŁK 17 lipca br. Bank Spółdzielczy w Skępem uroczyście otwierał po modernizacji salę obsługi klienta w Centrali Banku w Skępem Wśród obecnych gości znaleźli się przedstawiciele władz Miasta i Gminy Skępe, GBW SA, wykonawca inwestycji, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz pracownicy i klienci Proboszcz miejscowej parafii ksiądz Piotr Brzezik dokonał Poświęcenia lokalu. Otwarcia dokonała Prezes Zarządu Krystyna Bączkowska, która wraz z Przewodniczącą Rady Nadzorczej Ewą Elwertowską oraz Dyrektorem Wojciechem Dzięciołem dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi. Zrealizowana inwestycja Banku stanowi wstęp do przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 110- lecia Banku. Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach 140 lat: Bank Ludowy w Rakoniewicach powstał w roku 1869, w miasteczku z 2 tyś mieszkańców, spośród których 444 było członkami założycielami Banku. Rakoniewicki Bank przez dziesięciolecia był ważnym ogniwem polskiego życia gospodarczego, wspierał swoich członków tworzących w mieście i okolicach warsztaty rzemieślnicze i przetwórcze, i ich działalność gospodarczą. Po zakończeniu działań wojennych II Wojny Światowej, Bank Ludowy rozpoczął swą działalność w roku Działalność Banku na rzecz regionu i środowiska lokalnego została doceniona i przyczyniła się do przyznania zaszczytnego tytułu: w roku 2006 Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego w kategorii INSTYTUCJA FINANSOWA oraz w roku 2007 Polski Kupiec Roku 2007 w branży USŁUGI. Prezesem Zarządu został Franciszek Kosicki. Bank przemianowany na Gminną Kasę Spółdzielczą prowadził obsługę kasową rolników w sterowanej centralnie rzeczywistości gospodarczej. Zmiany funkcjonowania Banku nastąpiły w wyniku odgórnych decyzji, w 1975 roku, z nową nazwą, Bank Spółdzielczy stał się instytucją kredytującą rolnictwo pracownicy NBS w Rakoniewicach podczas obchodów 140-lecia indywidualne Rakoniewic i okolicznych gmin, jednocześnie rozszerzając swoją ofertę skierowaną do rzemieślników i osób fizycznych. W latach 90 tych XX wieku w okresie transformacji ustrojowej i przemian gospodarczych, Bank odważnie wkroczył do gry w gospodarce rynkowej. Zmiany w strukturze organizacyjnej

6 4 Aktualności i statusie ekonomiczno-prawnym banków spółdzielczych spowodowały podjęcie współpracy z GBW SA w nowo utworzonym zrzeszeniu banków spółdzielczych. W roku 1997 Bank przyłączył Bank Spółdzielczy w Wolsztynie a w roku 2001 Bank Spółdzielczy w Zbąszyniu i ze względu na rozszerzony teren działania zmieniono nazwę Banku, która od tego czasu brzmi: Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach. Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach wśród lokalnej społeczności tworzy wizerunek instytucji świadczącej wysokiej jakości usługi w odpowiedniej cenie. Ten wizerunek Bank zawdzięcza zaangażowaniu pracowników, ich wiedzy i umiejętnościom. Bank oferuje szeroki zakres usług kredytowych, depozytowych i rozliczeniowych, w tym usługi oparte elektroniczne kanały dostępu, takie jak: internet, Home-Banking, Bankofon. Rozmiary działalności Banku mierzone 10-lecia połączenia Banków Spółdzielczych w Janikowie, Gniewkowie i Trzemesznie wartością sumy bilansowej rosną z roku na rok i świadczą o dużej aktywności handlowej. Nadobrzański Bank Spółdzielczy wspiera lokalne inicjatywy, patronuje i sponsoruje przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu, oświaty i wychowania. Bank jest zaangażowany w realizacji SKO, którego celem jest oprócz uczenia dzieci i młodzieży oszczędzania, także szerzenie wiedzy ekonomicznej i bankowości. Emilia Lenz i Jan Kawalerski z nowym Zarządem i członkami Rady Nadzorczej (pierwsza z prawej Anna Kaczmarek obejmująca funkcję Prezesa Zarządu) 3 lipca 2009r. podczas spotkania z okazji Jubileuszu uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę Prezesa Zarządu Jana Kawalerskiego i Wiceprezesa ds. ekonomicznofinansowych Emilię Lenz. Podwójna okazja sprawiła, że w janikowskiej restauracji Marzenie spotkali się przedstawiciele sektora bankowego, a wśród nich Paweł Pawłowski Prezes Zarządu GBW SA, reprezentanci zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych, przedstawiciele władz samorządowych, firm i instytucji współpracujących z bankiem, grono przedsiębiorców związanych z bankiem wieloletnią współpracą, Rada Nadzorcza i pracownicy PBS w Janikowie. Podczas uroczystości Prezes Jan Kawalerski podsumował ostatnie 10-lecie funkcjonowania banku, podkreślając zasadność decyzji o połączeniu, efektywność działania banku i osiągnięte znakomite wyniki finansowe. W drugiej części jubileuszowego spotkania pracownicy banku pożegnali kończących aktywność zawodową: Prezesa Zarządu Jana Kawalerskiego i Wiceprezesa Emilię Lenz. O dokonaniach zawodowych obojga prezesów pięknie mówiła Anna Kaczmarek obejmująca funkcję Prezesa Zarządu, akcentując najważniejsze wydarzenia w ich karierze zawodowej: w roku 1976 utworzenie Banku Spółdzielczego w Janikowie, następnie okres głębokiej transformacji, reforma sektora bankowości spółdzielczej, czas wdrażania nowych technologii, proces połączenia Banków Spółdzielczych w Janikowie, Gniewkowie i Trzemesznie. ŁK Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie 7 sierpnia br. Na Placu Wiosny Ludów w Poznaniu, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty cokołu, na którym stanie pomnik Hipolita Cegielskiego, którego jednym z fundatorów jest GBW SA. Hipolit Cegielski ( ), filozof, nauczyciel, przedsiębiorca i działacz społeczny, należy do grona wybitnych postaci Wielkopolski. H. Cegielski, po usunięciu go ze stanowiska w szkole i rozstaniu się ze swoim zawodem nauczyciela, podjął decyzję o rozpoczęciu działalności kupieckiej. Wszechstronna wiedza, zapał i energia sprawiły, że jego działalność gospodarcza szybko się rozwijała: od handlu narzędziami i maszynami, przez produkcje, aż po otwarcie dużego zakładu przemysłowego w Poznaniu. Oprócz prowadzenia dużej firmy H. Cegielski, był aktywnym członkiem poznańskiej społeczności, angażował się w działalność wydawniczą, należał do grona twórców polskiej prasy w Wielkim Księstwie Poznańskim, nie zaprzestał pracy naukowej. Założona w roku 1846 roku przez H. Cegielskiego firma to, współczesne H.Cegielski Poznań S.A. Fot. Ryszard Galowski

7 Bank z bliska Nowoczesny styl pracy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim najlepszy Bank wg. Gazety Bankowej Bank Spółdzielczy w regionie Redakcja,,Gazety Bankowej jak co roku ogłosiła swój ranking na najlepszy Bank Spółdzielczy. Tym razem pierwsze miejsce zdobył Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim reprezentujący SGB. Sukces stał się znakomitą okazją do zaprezentowania Banku Czytelnikom,,Informatora SGB. Przypomnijmy, że w naszym cyklu prezentujemy banki, które z różną częstotliwością goszczą na łamach,,informatora SGB. Każdy ma wymierny wkład w budowę silnej pozycji Spółdzielczej Grupy Bankowej. Wjeżdżając do Pruszcza Gdańskiego od strony Tczewa trudno nie zauważyć wielkich hal, magazynów, zakładów. Dalej droga prowadzi wprost do centrum tego 25 tysięcznego miasta. Na głównych światłach trzeba skręcić w prawo, dalej tablice informacyjne prowadzą na ulicę Wita Stwosza, wprost do centrali Banku Spółdzielczego. Architektura budynku jest nowoczesna i niepospolita. Szkło miesza się z drewnem, wszystko utrzymane w odpowiedniej stylizacji kolorystycznej, siedziba Banku Spółdzielczego niczym nie ustępuje konkurencyjnemu oddziałowi BZ WBK, który został otwarty vis a vis zaledwie pół roku temu. Przywiązujemy dużą wagę do wygody klienta, zależy nam, żeby wchodząc do naszej placówki czuł, że jest w nowoczesnym, przyjaznym banku uśmiecha się Pani Elżbieta Kuźmicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim. Myślę, że wykorzystaliśmy czas, który mieliśmy i zyski inwestowaliśmy w rozwój naszej sztandarowej placówki. Gruntownie ją przebudowaliśmy i teraz widzimy efekty. Centrala została wyremontowana w 2006 roku, sąsiaduje z ZUSem, Komendą Policji której budynek też zyskał nową elewację oraz hotelem, ten ostatni przyjmie wkrótce pierwszych gości. Siedziba centrali funkcjonuje w korzystnym otoczeniu. To, że Bank ma wejście dla osób niepełnosprawnych, klimatyzowane pomieszczenia to obecnie w usługach finansowych standard. Klienci mają do dyspozycji dwie sale, nowatorsko urządzone, przyjaźnie oznakowane z wykwalifikowanym personelem. Władze Banku starają się wychodzić naprzeciw wszystkim potrzebom klienta. Właśnie ten styl pracy zyskuje w oczach klientów największe uznanie można przeczytać na stronie internetowej Banku. I trudno się z tym nie zgodzić, Bank otwiera swoje placówki tam, gdzie są Wjeżdżając do Pruszcza po każdej stronie rozsiadają się nowoczesne obiekty przemysłowe one najbardziej potrzebne i mają szanse na sukces komercyjny. Niedawno uruchomiono filię w Rotmance, to wieś sąsiadująca z Pruszczem, ale bardziej przypomina dzielnicę domków jednorodzinnych, niż tradycyjną, małą miejscowość, asfaltowe ulice a przy nich rzędy domków jak na landszaftach. Ich właścicielami są zwykle ludzie związani z sektorem MSP. To właśnie im dedykowane są usługi filii Banku, położonej tuż przy głównej drodze. Nowocześnie na wsi Zupełnie inaczej ale równie nowocześnie wygląda Oddział Banku w Cedrach Wielkich, niewielkiej miejscowości położonej kilkanaście kilometrów od Pruszcza Gdańskiego. W Cedrach placówka Banku była od zawsze, ale korzystaliśmy z pomieszczeń Urzędu Gminy, warunki pozostawiały wiele do życzenia, nasi klienci głównie rolnicy rozwijali swoje gospodarstwa, my nie mogliśmy zostać w tyle tłumaczy Pani Prezes. Została podjęta decyzja o budowie oddziału. Nad pracami czuwał architekt, albowiem Bankowi zależało, żeby obiekt wkomponował się w architekturę Cedrów Wielkich. Stąd budynek ma spadzisty dach, wewnątrz udekorowany jest belkami, które wzmacniają stropy, stylizowany jest na słynny, pruski mur. Niczym szczególnym nie wyróżnia się od pozostałych, ale cały naszpikowany jest odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi. Otoczony, podobnie, jak centrala kwiatami, krzewami, roślinami ozdob-

8 6 Bank z bliska nymi. Duży, ogrodzony parking. Wewnątrz przestronna sala przeznaczona dla klientów. Podbój Trójmiasta Podobne standardy obsługi i wystroju spełniają placówki Banku, w Cedrach Wielkich, Trąbkach Wielkich czy Kolbudach. Jednak dzisiaj, żeby generować zyski i dynamicznie się rozwijać trzeba nie tylko modernizować placówki, ale poszukiwać nowych obszarów działania. Dlatego też zarząd banku postanowił zdobyć jeszcze bardziej konkurencyjny rynek niż Pruszcz Gdański, czyli Trójmiasto. Oddział Banku w Cedrach Wielkich Pierwszą filię uruchomiono dwa lata temu w Gdańsku Wrzeszczu, potem w Gdańsku Przymorzu, wreszcie w kolejnej gęsto zaludnionej dzielnicy Sobieszewie. Na początku było nam trudno wspomina Pani Prezes klienci nas nie kojarzyli. Wielu z nich, nim zdecydowało się na korzystanie za naszych usług, przyjeżdżało do Pruszcza, żeby zobaczyć kim jesteśmy. Obecnie filie Banku sobie dobrze radzą, a władze Banku nie wykluczają dalszej ekspansji. Marzy mi się, żeby znak SGB był powszechnie rozpoznawalny, dobrze się kojarzył i był synonimem usług bankowych wysokiej jakości. Gdy klienci lepiej poznają SGB, będzie nam wszystkim łatwiej prowadzić biznes kończy Pani Prezes. ROS Gmina przyjazna oświacie Rozmowa z Magdaleną Kołodziejczak, wójtem Gminy Pruszcz Gdański Jakimi kryteriami kierował się samorząd przy wyborze banku do obsługi budżetu? Z Bankiem Spółdzielczym współpracujemy od wielu lat. Decydując się na powierzenie obsługi prawie 80-milionowego budżetu gminy braliśmy pod uwagę między innymi tę wieloletnią, udaną współpracę. Ważne dla nas jest bardzo dobre przygotowanie kadry menadżerskiej, możliwość uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy ale także łatwość kontaktu z Zarządem Banku. Często podejmujemy decyzje, również finansowe, w ciągu kilku godzin. Jeżeli konieczna jest rozmowa z Panią Prezes lub Panem Prezesem nie ma z tym kłopotu. Jesteśmy traktowani jak partnerzy. Również z finansowego punktu oferta Banku Spółdzielczego była atrakcyjniejsza niż konkurencji między innymi dlatego, że mamy zagwarantowany bezpłatny konwój środków finansowych oraz przelewy. Za nami większa część kadencji, co udało się Pani zrealizować z haseł wyborczych? Zarządzam gminą drugą kadencję więc w moich planach była realizacja dwóch głównych zadań rozpoczętych w kadencji Przede wszystkim kontynuowałam dalszą rozbudowę i modernizację sieci szkół gminnych. W ostatnim 6-leciu wybudowaliśmy trzy nowe placówki szkolne wraz z salami gimnastycznymi. To było ogromne wyzwanie techniczne i finansowe. Łączny koszt tych inwestycji: 36 mln złotych. Przed nami modernizacja i rozbudowa jeszcze jednej szkoły. Mamy zamiar zrealizować ją w latach i już ubiegamy się po raz kolejny o środki unijne. Drugim ogromnym przedsięwzięciem było porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Pruszcz Gdański dzięki aktualnemu planowi zagospodarowania przestrzennego oraz znakomitej lokalizacji bardzo dynamicznie się rozwija. Dzięki inwestycjom wodno-kanalizacyjnym 70% mieszkańców może korzystać z kanalizacji i ma 100% zabezpieczenie w wodę. Dzisiaj 95% wody dostarczamy z własnych, w większości bardzo nowoczesnych ujęć. W miejscowościach, w których zakończyliśmy budowę uzbrojenia podziemnego rozpoczęliśmy lub kontynuujemy budowę dróg. Udało nam się również zacząć budować infrastrukturę rekreacyjno turystyczną. Dobitnym tego przykładem jest szlak kajakowy i decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznaniu Gminie środków na budowę szlaku rowerowego tzw. Szlaku Mennonickiego. Mogłabym wymieniać jeszcze wiele inwestycji i inicjatyw, sukcesów w pozyskiwaniu nowych inwestorów. Myślę, że najlepszym podsumowaniem naszych wysiłków jest uzyskanie kilku prestiżowych nagród między innymi Menadżera Roku województwa pomorskiego za rok 2006 i II miejsce w roku 2007 oraz 44 miejsce w rankingu najlepszych gmin wiejskich za rok 2008 w Polsce. Zdobyliśmy też tytuł Gmina przyjazna Oświacie Jakie najpilniejsze zadania ma przed sobą samorząd? Dużym wyzwaniem przed nami jest zorganizowanie lepszej komunika-

9 Bank z bliska 7 cji gminnej i uruchomienie połączenia szynowego między miejscowościami Straszyn Juszkowo Pruszcz Gdański-Gdańsk. Inną palącą kwestią jest gospodarka ściekowa. Obecnie ścieki z naszego terenu odprowadzamy do oczyszczalni Wschód położonej w Gdańsku, korzystając z tranzytu przez miasto Pruszcz Gdański i miasto Gdańsk. Ma to ogromny wpływ na cenę 1 m³. Aby uniezależnić się cenowo od sąsiednich samorządów chcemy przystąpić do budowy własnego układu przesyłowego. Problemem są naturalnie pieniądze. Dzisiaj stoimy przed wyborem: kolejne nowe drogi często długo oczekiwane przez mieszkańców czy inwestycja magistrali kanalizacyjnej (wartość inwestycji ok. 50 mln) wybór jest trudny ale jestem przekonana, że decyzję będzie trzeba podjąć w niedługim czasie. Dziękuję za rozmowę Praca daje efekty Rozmowa z Elżbietą Kuźmicz, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim Pani Prezes, Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim zajął pierwsze miejsce w rankingu,,gazety Bankowej. Najlepszy Bank Spółdzielczy spośród ponad 500 działających w Polsce. Jak odnosi się taki sukces? Przede wszystkim ciężką i wytrwałą pracą całego zespołu, którym mam zaszczyt kierować. Praca przynosi efekty. Podobnie, jak w życiu, tak również w Banku muszą być jasno zdefiniowane cele do których chce się dożyć. Te cele to nic innego jak:,,strategia działania Banku, którą wszyscy zarówno kadra kierownicza, jak i pozostali pracownicy muszą doskonale znać i ją realizować. Jaki jest jej główny cel? Jednym z głównych celów naszego Banku jest generowanie zysków, zapewniających tworzenie niezbędnej bazy kapitałowej, która jest podstawą dalszego rozwoju. Poza tym przez zaufanie klientów, które buduje się przez wiele lat. Pracownik Banku musi rozumieć klienta, potrafić zachęcić go do korzystania z oferty i pozyskać jego lojalność. Powinien też być opiekunem dla klienta, ponieważ w Banku najważniejszy jest klient. I po trzecie odpowiedzialni właściciele Banku tj. Członkowie, którzy swoimi decyzjami sprawiają, że Bank się rozwija. Mówi Pani, że najważniejszy jest Klient. Dla kogo jest Bank Spółdzielczy? Kto jest głównym klientem banku? Nie ograniczamy swojej oferty do produktów dla wybranych segmentów rynku. Oferujemy usługi dla osób fizycznych, przedsiębiorców rolnych, firm i instytucji niezależnie od ich formy prawnej. Wśród naszych klientów są też oczywiście samorządy lokalne. Głównymi klientami Banku są jednak osoby fizyczne, małe i średnie firmy oraz rolnicy. Dla każdego staramy się być przyjaznym Bankiem oferującym szeroką gamę produktów po konkurencyjnej cenie. Co Państwa wyróżnia? Na rynku usług finansowych jest coraz większa konkurencja. Bank działa w sąsiedztwie dużej aglomeracji. W Pruszczu Gdańskim zamieszkuje 25 tysięcy ludzi, a placówek bankowych jest ponad dwadzieścia. Zatem nasycenie rynku lokalnego usługami bankowymi jest dużo powyżej średniej. Nie bez znaczenia jest także bliskość aglomeracji Trójmiejskiej, gdzie w razie potrzeby mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą szybko i łatwo odnaleźć placówkę dowolnego banku działającego w Polsce. Na tym tle nasz Bank prezentuje się bardzo dobrze. Mamy mocną pozycję w swoim macierzystym mieście, a oferta placówek terenowych, również tych w Gdańsku, cieszy się ogromną popularnością. Dzisiaj oferta banków jest bardzo podobna. Klienci są coraz bardziej wymagający. Co stanowi o przewadze Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim? Do naszych mocnych stron zaliczamy bardzo dobrą znajomość rynku i umiejętność reagowania na jego potrzeby i wymagania. Naszym drugim atutem jest profesjonalna kadra, której doświadczenie i umiejętności są bezcenne. Na pewno bank inwestuje w jej rozwój. Zdecydowanie tak, do rozwoju zawodowego naszych pracowników przywiązujemy bardzo dużą wagę. Niemal bez przerwy ktoś z personelu podwyższa swoje kwalifikacje, uczestniczy w szkoleniach, kursach, sympozjach. Muszę dodać, że wielu pracowników rozwija się razem z Bankiem. Poszło na studia licencjackie, potem uzupełniające magisterskie. Pracownicy dopingują siebie nawzajem, co mnie bardzo cieszy. Banki SGB oferują nowoczesne produkty depozytowokredytowe. Klienci mają do dyspozycji paletę międzynarodowych kart płatniczych. Banki stawiają na bankowość elektroniczną itp. Nowoczesna bankowość elektroniczna jest jednym z naszych głównych atutów. Od lat świadczymy usługi bankowo-

10 8 Bank z bliska ści internetowej, homebankingu i SMSbankingu. Ciągłe dążenie do poprawy jakości naszych usług i spełnienia wymagań klientów powoduje, że bez wytchnienia poszukujemy najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Dowodem tego jest wdrażany właśnie nowoczesny system bankowości internetowej z niespotykanym systemem zaawansowanych zabezpieczeń i technologii zaprojektowanym według wskazówek i przy czynnym udziale specjalistów naszego Banku. W naszej ofercie znajdują się także inne produkty elektroniczne takie jak certyfikaty kwalifikowane oraz terminale do akceptacji kart płatniczych. Mamy nowoczesną i przyjazną w nawigacji stronę internetową. Bank inwestuje w rozwój technologiczny, zabiega o klientów, a czy do swoich strategicznych działań zalicza współpracę z samorządami lokalnymi? Bez wątpienia współpraca z władzami lokalnymi jest jednym z naszych priorytetów. Obsługujemy budżety pięciu gmin z naszego powiatu. Doświadczenie zdobyte w przeciągu wielu lat obsługi samorządów powoduje, że nasza oferta w tym zakresie zaspokaja wszelkie potrzeby gmin. Współpraca z tymi instytucjami od wielu lat przebiega bardzo pomyślnie, czego dowodem jest zadowolenie i zaufanie klientów oraz regularne wygrywanie przetargów na obsługę budżetów. Historia Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim ma stosunkowo krótką, w porównaniu z Bankami Spółdzielczymi w Wielkopolsce, ale bogatą historię. Inicjatywa powstania banku narodziła się zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Grupa najbardziej przedsiębiorczych mieszkańców miasta postanowiła założyć bank, którego głównym zadaniem było współfinansowanie projektów społeczno gospodarczych. Bank został zarejestrowany 28 października 1946 roku, a działalność rozpoczął dwa lata później. Od początku swojego istnienia Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdański miał wpływ na rozwój gospodarczy miasta i okolic przyjęto nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza zmiana nazwy na Kasa Spółdzielcza w Pruszczu Gdańskim Walne Zgromadzenie przyjmuje nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa bank używa nazwy: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim i taka obowiązuje do dziś filie banku w Przejazdowie i Cedrach Wielkich zostają przekształcone w oddziały centrala banku zostaje przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Wita Stwosza BS Pruszcz Gdański łączy się z Bankiem Spółdzielczym w Trąbkach Wielkich Pomorsko Kujawski Bank Regionalny S.A. w Bydgoszczy łączy się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA z Poznania, tym samym Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim podobnie, jak inne banki spółdzielcze związane z PKBR zrzesza się z GBW SA. Bank wykorzystuje szansę, jaką dają przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku, korzysta z rozpoczynającego się wzrostu gospodarczego. Wprowadza nowe produkty depozytowo-kredytowe. Umacnia swoją pozycję na rynku usług finansowych. Obecnie posiada centralę i dwie filie i punkt kasowy w Pruszczu Gdańskim, oddziały w Cedrach Wielkich, Trąbkach Wielkich, Kolbudach, trzy filie w Gdańsku, punkty kasowe w Przywidzu oraz Sobowidzu. Zarządza jedenastoma bankomatami. Centrala banku to jeden z reprezentacyjnych obiektów w Pruszczu Gdańskim Często władze samorządowe narzekają, że mają dużo zadań do wykonania, a niewielkie możliwości finansowe. Nie ma dnia, żeby środki masowego przekazu nie informowały o kryzysie. W Trójmieście mówi się o ciężkiej sytuacji przemysłu stoczniowego. Czy odczuwacie Państwo kryzys? Jak do tej pory ani Bank ani żaden z naszych kluczowych klientów nie popadł w tarapaty w związku z kryzysem. Oczywiście widoczne było w pewnym okresie spowolnienie gospodarcze. Można zauważyć też pewną ostrożność klientów w zakresie korzystania z usług finansowych np. kredytów. Niejedna osoba odkładała większe zakupy samochodu czy domu na przyszłość, jakby czekając na to, co się wydarzy. Jednak obecnie sytuacja wraca do normy i zauważamy znaczny wzrost zainteresowania kredytowaniem inwestycji. Banki Spółdzielcze to nie tylko świadczenie usług finansowych. Często angażują się w akcje charytatywne. Czy bank pomaga lokalnej społeczności? Działalność charytatywna od lat jest znakiem rozpoznawczym naszego Banku w regionie. Powszechnie znana jest nasza przychylność potrzebom lokalnej społeczności oraz wrażliwość na trud i cierpienie potrzebujących. Z tego też powodu do Banku regularnie wpływają dziesiątki próśb o pomoc. Każdą z nich bardzo dokładnie analizujemy i staramy się wszystkim potrzebującym pomóc w miarę naszych możliwości. Na terenie naszego miasta i powiatu działa wiele fundacji i stowarzyszeń, z którymi stale współpracujemy by mogły dobrze służyć swoim podopiecznym. Bank nie tylko pomaga, ale na pewno przyczynia się do rozwoju miasta i regionu. Poza działalnością charytatywną chętnie angażujemy się we wszelkie inicjatywy społeczności lokalnej. Sponsorujemy różnego rodzaju festyny, dożynki gminne a także bardzo popularne i masowo odwiedzane Dni Pruszcza Gdańskiego. Staramy się szczególnie intensywnie inwestować w młodzież, dlatego współpracujemy z klubami sportowymi oraz z instytucjami edukacyjnymi. Wspieramy finansowo budowy placów zabaw dla dzieci oraz inne potrzeby lokalnych organizacji. To bardzo pomaga w budowie naszego wizerunku, Banku otwartego na otoczenie, w którym działa. Pani Prezes pomówmy przez chwilę o Pani. Kieruje Pani Bankiem od czternastu lat. Co uważa Pani za swój największy sukces?

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str.

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. Klienci wygrywają nagrody str 1 W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. 5-7 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2011 nr 4/159 Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu rusza kampania wizerunkowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo