Oferta banków dla organizacji pozarządowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta banków dla organizacji pozarządowych"

Transkrypt

1 Raport Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport przygotowany Polski Portal Finansowy Bankier.pl i Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl Raport przedstawia sytuację rynkową z dnia 15 lipca Poszczególne oferty banków mogą ulec zmianie.

2 Wstęp W Polsce zarejestrowanych jest ok. 45 tys. stowarzyszeń i ponad 7 tys. fundacji. Według szacunków łączna liczba ich członków przekracza 8 mln osób. W ubiegłym roku ponad 20 proc. (ok. 6,9 mln) dorosłych Polaków poświęciło swój czas na pracę wolontariacką. Jak się jednak okazuje niestety większość banków uważa, że organizacje pozarządowe to wciąż zbyt mała grupa potencjalnych klientów, by zadedykować im specjalne produkty i usługi. Organizacje pozarządowe tworzą tzw. trzeci sektor. Pierwsze dwa sektory skupiają administrację publiczną oraz instytucje nastawione na osiąganie zysków. Trzeci sektor stanowi ogół prywatnych instytucji, funkcjonujących niezależnie od administracji rządowej, które działają społecznie, a ich praca nie jest nastawiona na zysk (non-profit). Coraz częściej instytucje funkcjonujące w trzecim sektorze określa się sformułowaniem zaczerpniętym z języka angielskiego: NGO, co oznacza nongovernmental organization (czyli organizacje pozarządowe). Podstawowymi formami prawnymi, są stowarzyszenia i fundacje. Najwięcej organizacji funkcjonuje w obszarach: sport, turystyka rekreacja (38,6%), kultura i sztuka (11,6%), edukacja i wychowanie (10,3%), usługi socjalne i pomoc społeczna (10%) oraz ochrona zdrowia (8,2%). Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim. Jednym z zasadniczych problemów organizacji pozarządowych jest pozyskiwanie źródeł finansowania bieżącej działalności. Jest to najczęściej wskazywany problem, który deklaruje ponad 77% organizacji. Jakimikolwiek rezerwami finansowymi dysponuje niewiele ponad 20% instytucji. I tak na przykład w 2003 roku przychody połowy organizacji nie przekroczyły 13 tys. zł. To mniej niż w 2001 roku, kiedy to połowa organizacji odnotowała przychody powyżej 19 tys. zł. Organizacje utrzymują się w główniej mierze ze składek członkowskich oraz darowizn od osób fizycznych, instytucji i firm. Coraz więcej organizacji decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2004 roku było to już 16%. Z roku na rok zwiększa się także liczba organizacji, które z tego tytułu zaczynają uzyskiwać dochody. Ponad 60% organizacji deklaruje, że prowadzona nie działalność pokrywa się z realizowanymi celami statutowymi. Obszar działalności gospodarczej stanowi w większości przypadków działalność szkoleniowa i usługowo-handlowa oraz organizacja i obsługa imprez. 2

3 Oferta banków dla trzeciego sektora Niestety pomimo, że w trzecim sektorze funkcjonuje ponad 45 tys. stowarzyszeń i 7 tys. fundacji, większość polskich banków nie posiada specjalnie dedykowanej dla tego segmentu oferty produktowej. Portale NGO.pl i Bankier.pl postanowiły sprawdzić jak w tym zakresie wygląda oferta polskich banków. Spośród 22 przeankietowanych instytucji tylko dziesięć banków udzieliło odpowiedzi na opracowaną w tym celu ankietę, natomiast nieliczne przedstawiły konkretne propozycje dedykowane dla tego segmentu. Na tym tle wyróżniają się PKO Bank Polski i Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych. Oba banki posiadają szeroko rozbudowaną ofertę naczoną specjalnie dla fundacji i stowarzyszeń. Większość banków proponuje organizacjom pozarządowym te same pakiety usług co małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP). Co prawda banki deklarują, że instytucje funkcjonujące w trzecim sektorze mogą liczyć na upusty i atrakcyjne oferty, jednak tylko nieliczne potrafią przedstawić konkretną propozycję. Jak się okazuje negocjacji podlegają zazwyczaj jedynie opłaty pobierane za prowadzenie rachunku, a nie za konkretne operacje (np. przelewy). Nie oznacza to jednak, że organizacje pozarządowe nie znajdą dla siebie atrakcyjnej oferty wśród propozycji dla MSP. Wszystko zależy bowiem od tego, z jakich usług dana instytucja planuje korzystać. W większości przypadków najbardziej popularnymi produktami, z których korzystają organizacje pozarządowe są rachunki bieżące oraz lokaty terminowe. Dlatego też, wiele instytucji decyduje się na współpracę z bankiem, który nie prowadzi specjalnej obsługi tego segmentu. Tak jest na przykład w Kredyt Banku, który nie posiada oferty dedykowanej dla trzeciego sektora, jednak z jego usług korzysta już ponad 1200 organizacji pozarządowych. Bank proponuje im pakiet Ekstrabiznes, który naczony jest dla małych i średnich firm. W ramach pakietu klient ma do dyspozycji bieżący i depozytowy oraz rachunki pomocnicze. Może też korzystać z rachunku walutowego. Bank oferuje ponadto lokaty terminowe. Produktem powiązanym z pakietem jest karta Visa Electron Ekstrabiznes. Opłata miesięczna za pakiet wynosi 35 zł. Bank dysponuje siecią 330 placówek. Dla instytucji korzystających ze współfinansowania z Unii Europejskiej bank proponuje kredyt inwestycyjny Inwestycja z Unią. Finansowanie to obejmuje kredyt pomostowy, inwestycyjny, warunkowy, promesę kredytową oraz gwarancje realizacji umowy. 3

4 W Banku Polskiej Spółdzielczości organizacje pozarządowe mogą na razie korzystać ze standardowej oferty dla firm, jednak bank planuje rozszerzyć ofertę produktową dopasowaną do potrzeb tego sektora. Obsługa rachunku bieżącego kosztuje 30 zł miesięcznie. Do rachunku wydawane są odpłatnie karty Visa Business Electron i Visa Business (koszt odpowiednio 30 i 120 zł). Klient ma możliwość prowadzenia dowolnej liczby rachunków pomocniczych. Koszt każdego subkonta to 20 zł. Bank oferuje możliwość założenia lokat terminowych oraz udostępnia szeroką gamę produktów kredytowych. Obsługą klientów z tego sektora zajmują się osoby odpowiadające za ofertę dla firm. Bank dysponuje siecią 88 oddziałów, natomiast łącznie ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi liczy ponad 1800 placówek. Na chwilę obecną obsługuje 650 organizacji. Także w planach Banku Zachodniego WBK jest rozwój współpracy z trzecim sektorem. Póki co, bank nie ma jeszcze specjalnej oferty dla organizacji pozarządowych. W zależności od indywidualnej sytuacji korzystają one z dostępnej oferty standardowej lub przygotowywana jest w konkretnym przypadku oferta indywidualna na zasadach negocjacji. Jak podaje bank, z jego usług korzysta już 5,5 tys. organizacji. W 370 placówkach pracują co prawda osoby dedykowane do pracy z trzecim sektorem, ale nie zajmują się wyłącznie organizacjami pozarządowymi. Przez pierwsze dwa lata od otwarcia konta w BZ WBK klient płaci 15 zł co miesiąc za obsługę rachunku. Później opłata wzrasta do 30 zł. Za wydawaną do rachunku kartę opłata wynosi 25 zł rocznie (z wyjątkiem pierwszego roku, kiedy jest ona bezpłatna). Bank oferuje stowarzyszeniom i fundacjom lokaty i kredyty na warunkach ogólnych dostępnych dla firm. Organizacje korzystające ze wsparcia UE mogą w BZ WBK otrzymać pomoc i wsparcie przy korzystaniu ze specjalnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bank oddaje do dyspozycji klientów Doradców Europejskich, którzy pomagają skorzystać z funduszy strukturalnych. Między innymi przekazują oni informacje dotyczące możliwości finansowania z programów, pomagają w identyfikacji odpowiedniego programu i wskazują jednostki zewnętrze, z których wsparcia można skorzystać. 4

5 PKO Bank Polski Ofertę naczoną specjalnie dla organizacji pozarządowych posiada największy bank działający w Polsce PKO BP. Tej grupie klientów proponuje pakiet Wspólny Cel, w którego skład wchodzi bieżący typu Partner oraz wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat, lokaty standardowe, zbiorcze zestawienie operacji raz w miesiącu. Opłata za korzystanie z zestawu wynosi 14 zł miesięcznie i jest niższa niż standardowa opłata za posiadanie rachunku tego typu. Klienci mogą zakładać zarówno lokaty standardowe, jak i negocjowane. Minimalna kwota lokaty standardowej wynosi 2 tys. zł. Natomiast minimalna kwota lokaty negocjowanej wynosi 100 tys. zł. Bank proponuje szeroki zestaw produktów kredytowych. Najprostszą ofertą jest debet w rachunku. Kwota dopuszczalnego salda debetowego ustalana jest indywidualnie. Klient ma 30 dni na spłatę zadłużenia. Oprocentowanie wynosi 18,25%. Bank oferuje ponadto kredyt obrotowy, zarówno kredyt w rachunku bieżącym typu Partner, jak i kredyty obrotowe w rachunku kredytowym (w tym: kredyt obrotowy w linii kredytowej odnawialny i nieodnawialny, kredyt obrotowy transzowany). Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest wyłącznie w złotówkach. Maksymalna kwota kredytu ustalana jest jako wysokość średniomiesięcznych wpływów na bieżący typu Partner z co najmniej ostatnich 3 miesięcy, jednakże nie może być wyższa niż 15% przychodów osiągniętych w ostatnim roku podatkowym. Bank udziela kredytu na 1 rok. Prowizja za udzieleniu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym wynosi od 1% do 4%.Oprocentowanie jest równe wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę (WIBOR-S + marża). Organizacje pozarządowe mogą także skorzystać z Szybkiego Limitu Kredytowego. SLK umożliwia skorzystanie z trzech produktów na podstawie jednego wniosku kredytowego i wspólnej oceny ryzyka kredytowego: kredytu w rachunku bieżącym typu Partner, kredytu obrotowego transzowanego naczonych na finansowanie bieżących zobowiązań z wynikających z prowadzonej działalności oraz karty kredytowej Euro Biznes. Bank ustala wysokość limitu indywidualnie, z tym, że minimalna wysokość limitu wynosi 5 tys. zł a maksymalna 60 tys. zł. Kredyty udzielane są w złotówkach. Okres kredytowania może wynosić nawet do 12 miesięcy. Kredyty oprocentowane są według zmiennej albo stałej stopy procentowej ustalane jako suma stawki referencyjnej WIBOR S 1 M + 3% marży. Za udzielenie kredytów bank pobiera prowizję w wysokości 6%, nie pobiera natomiast opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Oprocentowanie karty kredytowej wynosi 16% w skali roku. 5

6 Dla organizacji korzystających z funduszy unijnych PKO BP przygotował kompleksową ofertę pod nazwą Program Europejski, w ramach której proponuje finansowanie projektu do momentu uzyskania dotacji kredyt pomostowy, długoterminowe kredyty inwestycyjne oraz kredyty współfinansujące (finansujące tę część projektu, która nie zostanie zrefundowana dotacją), oraz szeroko rozumiane doradztwo inwestycyjne i finansowe oraz doradztwo w zakresie dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Bank PKO BP dysponuje siecią 1249 oddziałów na terenie kraju. Zarówno w placówkach PKO BP, jak i w centrali pracują osoby dedykowane do pracy z organizacjami pozarządowymi. Każdy klient ma swojego indywidualnego opiekuna. Kontakt klienta z bankiem może się odbywać zarówno w, jak i on-line, telefonicznie, korespondencyjnie. BISE Także Bank Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) posiada ofertę dla organizacji pozarządowych. Instytucjom trzeciego sektora dedykuje trzy pakiety produktów, lokaty, kredyty oraz gwarancje bankowe. W Banku BISE organizacje pozarządowe mają do wyboru trzy pakiety, usług powiązanych z kontem. Oprócz prowadzenia rachunku do każdego z pakietów bank dokłada w abonamencie dodatkowe usługi. W cenie Pakietu I (10 zł/m-c) wchodzi obsługa rachunku bankowego, korzystanie z infolinii oraz realizacja zleceń stałych. Pakiet II (25 zł/m-c) obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunku oraz następujące usługi: telefoniczne udzielanie informacji o saldzie, wpłaty gotówkowe na oraz wypłaty z rachunku po cenie niższej o 25% od standardowego cennika (3,75 zł). Najbardziej rozbudowany Pakiet III kosztuje 60 zł miesięcznie. Cena ta oprócz prowadzenia rachunku obejmuje: udzielanie informacji na telefon, wpłaty gotówkowe na, składanie i realizację zleceń stałych. Prowizje za wypłaty gotówki z kasy i przelewy są obniżone o 25% (wypłaty z kasy 3,75 zł, przelewy od 0,75 zł do 3,30 zł). Po obniżonej cenie klient może skorzystać z karty Visa Business (67,50 zł). Organizacje pozarządowe mogą ponadto założyć w BISE rachunki walutowe w euro, USD, funtach i CHF. 6

7 Dla zabezpieczenia wykonania umów dofinansowania naczonych na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych lub źródeł publicznych bank proponuje gwarancje. Są one udzielane na okres wymagany dla programu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy po rozliczeniu przedsięwzięcia objętego umową dofinansowania. Maksymalna kwota gwarancji to zł Zabezpieczeniem gwarancji do zł jest weksel własny in blanco i pełnomocnictwo dla do rachunku służącego do obsługi programu oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego. Powyżej tej kwoty bank wymaga gwarancji finansowych, a jej warunki są uzgadniane w sposób indywidualny. Organizacje pozarządowe mogą ponadto korzystać z produktów kredytowych. Bank oferuje kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy krótkoterminowy z terminarzem spłat oraz kredyt inwestycyjny. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym naczony jest na finansowanie działalności bieżącej, finansowanie krótkoterminowych zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, zobowiązań publicznoprawnych, prefinansowanie środków mających wpłynąć do klienta, w tym z tytułu dotacji i subwencji. Wpływy na powodują spłatę zadłużenia i jednocześnie odnawiają limit kredytu określony w umowie. Maksymalny okres kredytowania wynosi 1 rok, natomiast maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Kredyt obrotowy krótkoterminowy z terminarzem spłat jest naczony na finansowanie środków obrotowych. Spłata kredytu następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem. Maksymalny okres kredytowania wynosi 18 miesięcy. Z kredytu inwestycyjnego mogą skorzystać organizacje do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych służących realizacji działalności statutowej. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat. Oprocentowanie kredytów oparte jest o stopę WIBOR lub EURIBOR. Klienci z trzeciego sektora mają możliwość zakładania lokat terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych. Bank oferuje także lokaty progresywne. Warunki oprocentowania można negocjować od kwoty 40 tys. zł. Bank BISE dysponuje tylko 44 placówkami na terenie kraju. Niewątpliwą zaletą jest jednak możliwość skorzystania z pomocy opiekuna. W każdym z oddziałów znajduje się osoba odpowiedzialna za obsługę organizacji pozarządowych. Obecnie bank obsługuje około 600 instytucji, jednak zapowiada wzbogacenie oferty produktowej skierowanej do trzeciego sektora oraz rozszerzenie współpracy. 7

8 Invest Bank Warta uwagi jest również oferta Invest-Banku. Bank proponuje fundacjom i jednostkom budżetowym prowadzenie rachunku Invest-Konto Biznes na preferencyjnych zasadach. Otwarcie i prowadzenie rachunków dokonywane jest bez opłat. Dodatkowo wpłaty gotówki w kasach dokonywane na rachunki fundacji, zarówno prowadzone Invest-Bank S.A. jak i inne banki, dokonywane jest bez opłat. Za pozostałe czynności bankowe opłaty pobierane są zgodnie z taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych. 8

9 Banki w sieci Alternatywą dla tradycyjnych banków mogą być banki wirtualne. W Polsce działają trzy takie instytucje. Należący do BRE Banku mbank, Inteligo funkcjonujący w ramach oferty PKO BP i samochodowy Volkswagen Bank direct. Zaletą tego typu rachunków są niewątpliwie niższe koszty stałe. Wadą natomiast może być brak placówek. Fundacje mogą skorzystać w mbanku z rachunku firmowego mbiznes z usługą mtransfer. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Od fundacji mbank nie pobiera także opłat za wdrożenie i obsługę usługi mtransfer. Wpłaty dokonane klientów mbanku na konta fundacji nie są obciążone prowizją, a środki przekazywane są w trybie online. W ramach serwisu mbanku działa strona mbank w Społeczności. Część tego serwisu stanowi projekt mklienci potrzebującym - program, w ramach którego bank zachęca klientów do pomocy najbardziej potrzebującym. Konto Inteligo dla Twojej Firmy prowadzone jest za 3,99 zł miesięcznie, a obsługa karty kosztuje 0,99 zł. Konto prowadzone jest największy detaliczny bank w Polsce PKO BP. Jednocześnie jego posiadacze mają do dyspozycji sieć ok bankomatów PKO BP. Volkswagen Bank direct posiada dla firm niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Przedsiębiorcom proponuje Plus Konto Biznes. Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku są bezpłatne. W pakiet usług wliczone są: miesięczne wyciągi, przelewy (wewnętrzne i z rachunku) oraz zlecenia (w tym ZUS i US) wykonane internet, dostęp do obsługi telefonicznej TELEdirect, zastrzeżenie karty oraz dyspozycja zerwania lokaty przed terminem zapadalności. Co dwa lata bank pobiera opłatę w wysokości 50 zł za korzystanie z karty płatniczej. Bank nie posiada własnych bankomatów, udostępnia za to bezpłatnie - jeżeli wypłata gotówki jest powyżej 400 zł - wszystkie bankomaty obsługujące karty Visa. Przy niższych kwotach wypłaty pobierana jest prowizja w wysokości 1,5 zł. Do dyspozycji fundacji i stowarzyszeń pozostają także lokaty. Bank nie udziela kredytów. Klienci mogą kontaktować się z bankiem jedynie Internet i telefon, ponieważ jak każdy wirtualny bank i VW Bank direct nie posiada placówek. 9

10 Podsumowanie Zdecydowana większość banków nie oferuje konkretnych rozwiązań dla trzeciego sektora. Niektóre banki brak specjalnej oferty dedykowanej klientom tej grupy tłumaczą tym, że każda organizacja ma różną specyfikę działalności i różne potrzeby. Dlatego też stworzenie uniwersalnej, zadowalającej każdego klienta oferty jest trudne. Każda instytucja deklaruje, że fundacje i stowarzyszenia mogą liczyć na atrakcyjne oferty, które każdorazowo będą indywidualnie negocjowane. Pomimo tego propozycje takie przygotowywane są na bazie oferty dla klientów instytucjonalnych. Dla fundacji i stowarzyszeń liczy się jednak przede wszystkim niski koszt związany z podstawowymi usługami, co nie idzie w parze z ofertą biznesową. Na tym tle wyróżniają się niewątpliwie bank BISE i PKO BP, które zadedykowały temu sektorowi odrębne produkty. Na zniżki mogą liczyć także klienci mbanku i Invest-Banku. Wartą uwagi ofertą, zwłaszcza dla mniejszych instytucji, może okazać się również propozycja bezpłatnego rachunku w Volkswagen Bank direct. Komentarz Wojciech Boczoń, ekspert Bankier.pl Organizacje pozarządowe pełnią istotną rolę w życiu społecznym i gospodarczym każdego kraju. Często skutecznej niż odpowiednie instytucje rządowe realizują określone zadania. Z racji tego, że nie są nastawione na zysk, ich zasadniczym problemem jest finansowanie bieżącej działalności. Banki co prawda deklarują pomoc fundacjom i stowarzyszeniom, jednak można odnieść wrażenie, że robią to tylko dla wzmocnienia własnego wizerunku. O pomocy słyszymy zazwyczaj przy jednorazowych akcjach. Instytucje, które długofalowo wspierają działalność trzeciego sektora należą do wyjątków. Wbrew pozorom odpowiednia, skrojona na miarę i potrzeby oferta banków dla tego sektora, mogłaby usprawnić funkcjonowanie wielu instytucji, zwłaszcza najmniejszych organizacji. Ważną kwestią dla organizacji działających non-profit są nawet opłaty za podstawowe usługi bankowe. Dlatego wrzucanie ich do jednego worka z klientami korporacyjnymi nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Pozostaje tylko nadzieja, że inne banki pójdą za przykładem takich instytucji jak np. bank PKO BP, czy BISE i zaproponują specjalnie dla organizacji pozarządowych dedykowaną ofertę. 10

11 Kontakt w sprawie raportu Izabela Dembicka Michał Macierzyński Portal organizacji pozarządowych ngo.pl Polski Portal Finansowy Bankier.pl Specjalistka ds. promocji i współpracy Analityk tel. (22) w. 163 tel , (22) Portal organizacji pozarządowych ngo.pl Portal to największy portal zajmujący się tematyką III sektora, platforma wiedzy i komunikacji. Składa się z około 50 serwisów tematycznych i regionalnych. Służy pomocą organizacjom, dostarcza wiedzy na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest również źródłem informacji dla przedstawicieli biznesu, mediów, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które współpracują z organizacjami, bądź są zainteresowane nawiązaniem takiej współpracy Na bieżąco informuje o tym co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe wydarzenia. Portal ma ponad użytkowników rocznie. Portal powstał w ramach programu TWI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Administratorem Portalu jest Stowarzyszenie Klon/Jawor. Polski Portal Finansowy Bankier.pl Bankier.pl S.A., obecny na rynku od 2000 r., jest wiodącym podmiotem na polskim rynku internetowych firm mediowych koncentrujących się na sektorze finansów. Spółka czerpie przychody z reklamy oraz z pośrednictwa finansowego. Portal Bankier.pl przyciąga coraz większą liczbę użytkowników, głównie osób zainteresowanych tematyką finansowobiznesową. W kwietniu 2006 roku liczba użytkowników portalu finansowego wyniosła 727 tysięcy, a liczba odsłon 15,4 mln. 19 czerwca 2006 Bankier.pl S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 11

12 Banki tradycyjne Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie i bankowość Oprocentowanie Liczba placówek BPS Rachunek bieżący Visa Business Elektron Otwarcie rachunku 25 zł Prowadzenie rachunku 30 zł Wydanie karty 30 zł 1,50 zł - 3,50 zł 0,30% min. 3 zł Instalacja systemu wg umowy z klientem, min. 100 zł od 29 zł / m-c Brak danych Razem z bankami zrzeszony mi 120 zł / m-c PKO BP Wspólny cel PKO Partner 14 zł 20 zł rocznie 0,50 zł 2 zł 5 zł 0 zł elektroniczna za korzystanie z PKO Interligo 2 zł / m-c Brak danych * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 12

13 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocentowanie Liczba placówek 3 zł od 100 przelewów miesięcznie BPH Harmonium Mikro Maestro Business 15 zł 30 zł Nie pobiera się opłaty w odniesieniu do kart Maestro Business wydanych i wznawianych w ramach pakietów od 1 do 2 zł 1 zł od 100 przelewów miesięcznie od 1 do 2 zł 1zł od 100 przelewów miesięcznie 4zł do 100 przelewów miesięcznie 5 zł przelew pilny, powyżej 100 miesięcznie 6 zł przelew pilny, do 100 miesięcznie 0,15 % 0 zł dostęp Internet 0,01 % 914 Pekao Eurokonto Biznes Maestro do Eurokonta Biznes 35 zł Użytkowanie 0 zł 2 zł 2 zł IVR* 4 zł 1 % od 1zł 0 zł dostęp Internet 0,10 % 778 BZ WBK Rachunek bieżący Taryfa Standardowa Visa Business Electron od 15 zł do 30 zł Obniżona opłata jest pobierana pierwsze 24 miesiące Pierwszy rok użytkowania 0 zł Kolejne lata (opłata roczna) 25 zł 2 zł 2 zł 4 zł 0,20 % od 4 zł Minibank24 Dostęp 300 zł 120 zł / m-c BZWBK24 Dostęp 0 zł 0 zł (dla kilku osób 30 zł) do zł 0 % od zł do zł 0 % od zł 0 % 370 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 13

14 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocentowanie Liczba placówek 45,00 zł Bank Millenniu m Rachunek Biznes Millennium Visa Executive Electron Opłata pobierana od klientów sieci Millenium Biznes, gdy średnie saldo miesięczne jest mniejsze niż zł 10 zł rocznie 2,99 zł miesięcznie 1,50 zł 5 zł 6 zł 0,10 % od 4 zł 30 zł Do zł 0 % od zł 0,50 % 354 ING Konto Zysk Maestro Business Standard / Premium Visa Business 9 zł Pierwsze 6 miesięcy 19 zł Kolejne miesiące Maestro Business Standard / Premium 20 zł do 30 zł w zależności od taryfy Visa Business 120 zł do 150 zł w zależności od taryfy 1 zł 5 zł IVR* 5 zł 0,15 % i 3 zł 0 zł ING Bank OnLine 0 % 331 do 2 zł Kredyt Bank Ekstrabiznes Visa Electron Eksrtrabiznes 35 zł 16 zł rocznie + 3 zł / miesiąc 0,90 zł od 0,90 zł od 2 zł 3 zł za dokonanie wypłaty gotówkowej z rachunku prowadzonego w Banku, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, bank pobiera prowizję 0,5 % Brak danych 0,10 % 330 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 14

15 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocento -wanie Liczba placówek BGŻ Integrum Firma Integruj Maestro Business 50 zł 20 zł / 3 lata 2 zł 2 zł IVR* 3,50 zł konsultant 5 zł 0,30 % od 10 zł Instalacja 100 zł 100 zł / m-c 10 zł / m-c (użytkowanie tokena) 0,80 % 252 Invest Bank Invest Konto Biznes Visa Business Electron 0 zł Przygotowanie karty 10 zł Użytkowanie karty 3 zł miesięcznie 1 zł 1 zł od 2 zł do 5 zł 0,50 % od 10 zł do 150 zł Aktywacja 100 zł Instalacja aplikacji klientowskiej 50 zł 100 zł / m-c od 0,50 % do 1 % 116 Wydanie PIN Mailer a 5 zł Wydanie klucza 5 zł * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 15

16 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocento -wanie Liczba placówek BOŚ Rachunek bieżący Maestro Business 35 zł 30 zł / rok 1,50 zł 1,50 zł IVR* 5 zł do 0,30 % BOSCOM Instalacja stanowiska 200 zł 100 zł / m-c BOŚBank24 10 zł / m-c Wydanie tokena 50 zł 0,10 % od 100 zł 106 MultiBank MultiKonto Business Lass Visa Business Electron 12 zł 3 zł miesięcznie 0,50 zł 2 zł 5 zł 0,50 % od 30 zł 0 zł dostęp Internet 0,30 % 82 BISE Pakiet 1 VISA Business 10 zł Wydanie karty 90 zł 4,40 zł - 4,40 zł Brak danych Instalacja 130 zł 80 zł / m-c 0,30 % 44 Nordea efirma Visa Electron 9 zł 0 zł 1 zł 1 zł 6 zł 0,10 % min. 4 zł Udostępnienie 0 zł (m-c) 100 zł (1 stanowisko) 50 zł (każde kolejne) Udostępnienie 0 zł Użytkowanie tokena pierwszy rok 20 zł 0 % 43 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 16

17 Banki internetowe Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie i bankowość Oprocentowanie Liczba placówek 50 zł VW Bank direct Plus Konto Biznes Visa Electron Business 0 zł Wydanie i wznowienie karty (co 2 lata) 0 zł 1 zł konsultant zł dostęp Internet od 2,05 % do 2,20% 0 do 0,99 zł / m-c Inteligo Konto Inteligo dla Twojej Firmy Visa Electron Business 3,99 zł Pierwsza karta (ważna 2 lata) Później zależy od salda rachunku (powyżej zł bez opłat) 1,49 zł 2,99 zł zł dostęp Internet od 0,05 % do 1,05 % 0 Wydanie karty 0 zł 3,50 PLN / m-c mbank mbiznes Visa Business Elektron 0 zł Przez pierwsze 6 miesięcy użytkowania bez opłat 1 zł od 1 zł do 4 zł zł dostęp Internet Brak danych 0 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 17

Oferta banków dla organizacji pozarządowych

Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport przygotowany przez Polski Portal Finansowy Bankier.pl, Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl oraz Gazetę Prawną Raport przedstawia sytuację rynkową

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

opłata za prowadzenie (zł/ mies.) liczba placówek Euronet inne krajowe zagraniczne zrzeszone 2,5%, min. 5 2,5%, min. 5 0,0 zł 3%, min.

opłata za prowadzenie (zł/ mies.) liczba placówek Euronet inne krajowe zagraniczne zrzeszone 2,5%, min. 5 2,5%, min. 5 0,0 zł 3%, min. Rachunki studenckie 1. Dane podstawowe BGŻ INTEGRUM Student brak,5 4, 336 brak,75 2,5 367 Pekao SA Eurokonto Akademickie 2,5 4, 827 brak 1,5 1,5 511 BZ WKB Konto24 X-tra Student brak,25, 43 GBG Konto Student

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. administrację publiczną, określaną jako sektor państwowy,

WSTĘP. administrację publiczną, określaną jako sektor państwowy, WSTĘP Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) tworzą tzw. trzeci sektor. Określenie to nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej państw demokratycznych na trzy sektory: administrację

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia DLA FIRM Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

1,00 zł 10.000,01 50.000,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%)

1,00 zł 10.000,01 50.000,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%) Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 17.03.2015 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego i Karty Rejestracyjnej Alior Rachunki bez Opłat OPROCENTOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 09.12.2013 r.

Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 09.12.2013 r. Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 09.12.2013 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. ` Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Założenia oferty dla Klientów tzw. starego portfela Propozycja dla Klientów w mbanku i MultiBanku wypracowana w procesie rozmów z Przedstawicielami Klientów Warszawa, 18 stycznia 2010 r. 1 Założenia nowej

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 03.07.2014 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 03.07.2014 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 03.07.2014 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 10/9/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2013 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM KOMPLEKSOWA OFERTA OBSŁUGI FIRMOWYCH FINANSÓW Jeśli szukają Państwo kompleksowej, sprawnej i korzystnej cenowo obsługi firmowych finansów, proponujemy wybór

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 38/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 38/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 20 czerwca 2016 r. Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego i Karty Rejestracyjnej Alior Rachunki bez Opłat OPROCENTOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH obowiązuje od 11 marca 2013 r. Starachowice, marzec 2013 r. Spis treści I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl. Konta oszczędnościowe dla firm

Raport Money.pl. Konta oszczędnościowe dla firm Raport Money.pl Konta oszczędnościowe dla firm Money.pl po raz drugi przyjrzał się ofercie firmowych kont oszczędnościowych. Przeanalizowaliśmy 30 kont w 25 bankach. Wybraliśmy najlepsze. Sprawdź, gdzie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Bank przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 36/2014 z dnia 09 października 2014r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo