Oferta banków dla organizacji pozarządowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta banków dla organizacji pozarządowych"

Transkrypt

1 Raport Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport przygotowany Polski Portal Finansowy Bankier.pl i Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl Raport przedstawia sytuację rynkową z dnia 15 lipca Poszczególne oferty banków mogą ulec zmianie.

2 Wstęp W Polsce zarejestrowanych jest ok. 45 tys. stowarzyszeń i ponad 7 tys. fundacji. Według szacunków łączna liczba ich członków przekracza 8 mln osób. W ubiegłym roku ponad 20 proc. (ok. 6,9 mln) dorosłych Polaków poświęciło swój czas na pracę wolontariacką. Jak się jednak okazuje niestety większość banków uważa, że organizacje pozarządowe to wciąż zbyt mała grupa potencjalnych klientów, by zadedykować im specjalne produkty i usługi. Organizacje pozarządowe tworzą tzw. trzeci sektor. Pierwsze dwa sektory skupiają administrację publiczną oraz instytucje nastawione na osiąganie zysków. Trzeci sektor stanowi ogół prywatnych instytucji, funkcjonujących niezależnie od administracji rządowej, które działają społecznie, a ich praca nie jest nastawiona na zysk (non-profit). Coraz częściej instytucje funkcjonujące w trzecim sektorze określa się sformułowaniem zaczerpniętym z języka angielskiego: NGO, co oznacza nongovernmental organization (czyli organizacje pozarządowe). Podstawowymi formami prawnymi, są stowarzyszenia i fundacje. Najwięcej organizacji funkcjonuje w obszarach: sport, turystyka rekreacja (38,6%), kultura i sztuka (11,6%), edukacja i wychowanie (10,3%), usługi socjalne i pomoc społeczna (10%) oraz ochrona zdrowia (8,2%). Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim. Jednym z zasadniczych problemów organizacji pozarządowych jest pozyskiwanie źródeł finansowania bieżącej działalności. Jest to najczęściej wskazywany problem, który deklaruje ponad 77% organizacji. Jakimikolwiek rezerwami finansowymi dysponuje niewiele ponad 20% instytucji. I tak na przykład w 2003 roku przychody połowy organizacji nie przekroczyły 13 tys. zł. To mniej niż w 2001 roku, kiedy to połowa organizacji odnotowała przychody powyżej 19 tys. zł. Organizacje utrzymują się w główniej mierze ze składek członkowskich oraz darowizn od osób fizycznych, instytucji i firm. Coraz więcej organizacji decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2004 roku było to już 16%. Z roku na rok zwiększa się także liczba organizacji, które z tego tytułu zaczynają uzyskiwać dochody. Ponad 60% organizacji deklaruje, że prowadzona nie działalność pokrywa się z realizowanymi celami statutowymi. Obszar działalności gospodarczej stanowi w większości przypadków działalność szkoleniowa i usługowo-handlowa oraz organizacja i obsługa imprez. 2

3 Oferta banków dla trzeciego sektora Niestety pomimo, że w trzecim sektorze funkcjonuje ponad 45 tys. stowarzyszeń i 7 tys. fundacji, większość polskich banków nie posiada specjalnie dedykowanej dla tego segmentu oferty produktowej. Portale NGO.pl i Bankier.pl postanowiły sprawdzić jak w tym zakresie wygląda oferta polskich banków. Spośród 22 przeankietowanych instytucji tylko dziesięć banków udzieliło odpowiedzi na opracowaną w tym celu ankietę, natomiast nieliczne przedstawiły konkretne propozycje dedykowane dla tego segmentu. Na tym tle wyróżniają się PKO Bank Polski i Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych. Oba banki posiadają szeroko rozbudowaną ofertę naczoną specjalnie dla fundacji i stowarzyszeń. Większość banków proponuje organizacjom pozarządowym te same pakiety usług co małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP). Co prawda banki deklarują, że instytucje funkcjonujące w trzecim sektorze mogą liczyć na upusty i atrakcyjne oferty, jednak tylko nieliczne potrafią przedstawić konkretną propozycję. Jak się okazuje negocjacji podlegają zazwyczaj jedynie opłaty pobierane za prowadzenie rachunku, a nie za konkretne operacje (np. przelewy). Nie oznacza to jednak, że organizacje pozarządowe nie znajdą dla siebie atrakcyjnej oferty wśród propozycji dla MSP. Wszystko zależy bowiem od tego, z jakich usług dana instytucja planuje korzystać. W większości przypadków najbardziej popularnymi produktami, z których korzystają organizacje pozarządowe są rachunki bieżące oraz lokaty terminowe. Dlatego też, wiele instytucji decyduje się na współpracę z bankiem, który nie prowadzi specjalnej obsługi tego segmentu. Tak jest na przykład w Kredyt Banku, który nie posiada oferty dedykowanej dla trzeciego sektora, jednak z jego usług korzysta już ponad 1200 organizacji pozarządowych. Bank proponuje im pakiet Ekstrabiznes, który naczony jest dla małych i średnich firm. W ramach pakietu klient ma do dyspozycji bieżący i depozytowy oraz rachunki pomocnicze. Może też korzystać z rachunku walutowego. Bank oferuje ponadto lokaty terminowe. Produktem powiązanym z pakietem jest karta Visa Electron Ekstrabiznes. Opłata miesięczna za pakiet wynosi 35 zł. Bank dysponuje siecią 330 placówek. Dla instytucji korzystających ze współfinansowania z Unii Europejskiej bank proponuje kredyt inwestycyjny Inwestycja z Unią. Finansowanie to obejmuje kredyt pomostowy, inwestycyjny, warunkowy, promesę kredytową oraz gwarancje realizacji umowy. 3

4 W Banku Polskiej Spółdzielczości organizacje pozarządowe mogą na razie korzystać ze standardowej oferty dla firm, jednak bank planuje rozszerzyć ofertę produktową dopasowaną do potrzeb tego sektora. Obsługa rachunku bieżącego kosztuje 30 zł miesięcznie. Do rachunku wydawane są odpłatnie karty Visa Business Electron i Visa Business (koszt odpowiednio 30 i 120 zł). Klient ma możliwość prowadzenia dowolnej liczby rachunków pomocniczych. Koszt każdego subkonta to 20 zł. Bank oferuje możliwość założenia lokat terminowych oraz udostępnia szeroką gamę produktów kredytowych. Obsługą klientów z tego sektora zajmują się osoby odpowiadające za ofertę dla firm. Bank dysponuje siecią 88 oddziałów, natomiast łącznie ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi liczy ponad 1800 placówek. Na chwilę obecną obsługuje 650 organizacji. Także w planach Banku Zachodniego WBK jest rozwój współpracy z trzecim sektorem. Póki co, bank nie ma jeszcze specjalnej oferty dla organizacji pozarządowych. W zależności od indywidualnej sytuacji korzystają one z dostępnej oferty standardowej lub przygotowywana jest w konkretnym przypadku oferta indywidualna na zasadach negocjacji. Jak podaje bank, z jego usług korzysta już 5,5 tys. organizacji. W 370 placówkach pracują co prawda osoby dedykowane do pracy z trzecim sektorem, ale nie zajmują się wyłącznie organizacjami pozarządowymi. Przez pierwsze dwa lata od otwarcia konta w BZ WBK klient płaci 15 zł co miesiąc za obsługę rachunku. Później opłata wzrasta do 30 zł. Za wydawaną do rachunku kartę opłata wynosi 25 zł rocznie (z wyjątkiem pierwszego roku, kiedy jest ona bezpłatna). Bank oferuje stowarzyszeniom i fundacjom lokaty i kredyty na warunkach ogólnych dostępnych dla firm. Organizacje korzystające ze wsparcia UE mogą w BZ WBK otrzymać pomoc i wsparcie przy korzystaniu ze specjalnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bank oddaje do dyspozycji klientów Doradców Europejskich, którzy pomagają skorzystać z funduszy strukturalnych. Między innymi przekazują oni informacje dotyczące możliwości finansowania z programów, pomagają w identyfikacji odpowiedniego programu i wskazują jednostki zewnętrze, z których wsparcia można skorzystać. 4

5 PKO Bank Polski Ofertę naczoną specjalnie dla organizacji pozarządowych posiada największy bank działający w Polsce PKO BP. Tej grupie klientów proponuje pakiet Wspólny Cel, w którego skład wchodzi bieżący typu Partner oraz wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat, lokaty standardowe, zbiorcze zestawienie operacji raz w miesiącu. Opłata za korzystanie z zestawu wynosi 14 zł miesięcznie i jest niższa niż standardowa opłata za posiadanie rachunku tego typu. Klienci mogą zakładać zarówno lokaty standardowe, jak i negocjowane. Minimalna kwota lokaty standardowej wynosi 2 tys. zł. Natomiast minimalna kwota lokaty negocjowanej wynosi 100 tys. zł. Bank proponuje szeroki zestaw produktów kredytowych. Najprostszą ofertą jest debet w rachunku. Kwota dopuszczalnego salda debetowego ustalana jest indywidualnie. Klient ma 30 dni na spłatę zadłużenia. Oprocentowanie wynosi 18,25%. Bank oferuje ponadto kredyt obrotowy, zarówno kredyt w rachunku bieżącym typu Partner, jak i kredyty obrotowe w rachunku kredytowym (w tym: kredyt obrotowy w linii kredytowej odnawialny i nieodnawialny, kredyt obrotowy transzowany). Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest wyłącznie w złotówkach. Maksymalna kwota kredytu ustalana jest jako wysokość średniomiesięcznych wpływów na bieżący typu Partner z co najmniej ostatnich 3 miesięcy, jednakże nie może być wyższa niż 15% przychodów osiągniętych w ostatnim roku podatkowym. Bank udziela kredytu na 1 rok. Prowizja za udzieleniu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym wynosi od 1% do 4%.Oprocentowanie jest równe wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę (WIBOR-S + marża). Organizacje pozarządowe mogą także skorzystać z Szybkiego Limitu Kredytowego. SLK umożliwia skorzystanie z trzech produktów na podstawie jednego wniosku kredytowego i wspólnej oceny ryzyka kredytowego: kredytu w rachunku bieżącym typu Partner, kredytu obrotowego transzowanego naczonych na finansowanie bieżących zobowiązań z wynikających z prowadzonej działalności oraz karty kredytowej Euro Biznes. Bank ustala wysokość limitu indywidualnie, z tym, że minimalna wysokość limitu wynosi 5 tys. zł a maksymalna 60 tys. zł. Kredyty udzielane są w złotówkach. Okres kredytowania może wynosić nawet do 12 miesięcy. Kredyty oprocentowane są według zmiennej albo stałej stopy procentowej ustalane jako suma stawki referencyjnej WIBOR S 1 M + 3% marży. Za udzielenie kredytów bank pobiera prowizję w wysokości 6%, nie pobiera natomiast opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Oprocentowanie karty kredytowej wynosi 16% w skali roku. 5

6 Dla organizacji korzystających z funduszy unijnych PKO BP przygotował kompleksową ofertę pod nazwą Program Europejski, w ramach której proponuje finansowanie projektu do momentu uzyskania dotacji kredyt pomostowy, długoterminowe kredyty inwestycyjne oraz kredyty współfinansujące (finansujące tę część projektu, która nie zostanie zrefundowana dotacją), oraz szeroko rozumiane doradztwo inwestycyjne i finansowe oraz doradztwo w zakresie dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Bank PKO BP dysponuje siecią 1249 oddziałów na terenie kraju. Zarówno w placówkach PKO BP, jak i w centrali pracują osoby dedykowane do pracy z organizacjami pozarządowymi. Każdy klient ma swojego indywidualnego opiekuna. Kontakt klienta z bankiem może się odbywać zarówno w, jak i on-line, telefonicznie, korespondencyjnie. BISE Także Bank Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) posiada ofertę dla organizacji pozarządowych. Instytucjom trzeciego sektora dedykuje trzy pakiety produktów, lokaty, kredyty oraz gwarancje bankowe. W Banku BISE organizacje pozarządowe mają do wyboru trzy pakiety, usług powiązanych z kontem. Oprócz prowadzenia rachunku do każdego z pakietów bank dokłada w abonamencie dodatkowe usługi. W cenie Pakietu I (10 zł/m-c) wchodzi obsługa rachunku bankowego, korzystanie z infolinii oraz realizacja zleceń stałych. Pakiet II (25 zł/m-c) obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunku oraz następujące usługi: telefoniczne udzielanie informacji o saldzie, wpłaty gotówkowe na oraz wypłaty z rachunku po cenie niższej o 25% od standardowego cennika (3,75 zł). Najbardziej rozbudowany Pakiet III kosztuje 60 zł miesięcznie. Cena ta oprócz prowadzenia rachunku obejmuje: udzielanie informacji na telefon, wpłaty gotówkowe na, składanie i realizację zleceń stałych. Prowizje za wypłaty gotówki z kasy i przelewy są obniżone o 25% (wypłaty z kasy 3,75 zł, przelewy od 0,75 zł do 3,30 zł). Po obniżonej cenie klient może skorzystać z karty Visa Business (67,50 zł). Organizacje pozarządowe mogą ponadto założyć w BISE rachunki walutowe w euro, USD, funtach i CHF. 6

7 Dla zabezpieczenia wykonania umów dofinansowania naczonych na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych lub źródeł publicznych bank proponuje gwarancje. Są one udzielane na okres wymagany dla programu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy po rozliczeniu przedsięwzięcia objętego umową dofinansowania. Maksymalna kwota gwarancji to zł Zabezpieczeniem gwarancji do zł jest weksel własny in blanco i pełnomocnictwo dla do rachunku służącego do obsługi programu oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego. Powyżej tej kwoty bank wymaga gwarancji finansowych, a jej warunki są uzgadniane w sposób indywidualny. Organizacje pozarządowe mogą ponadto korzystać z produktów kredytowych. Bank oferuje kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy krótkoterminowy z terminarzem spłat oraz kredyt inwestycyjny. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym naczony jest na finansowanie działalności bieżącej, finansowanie krótkoterminowych zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, zobowiązań publicznoprawnych, prefinansowanie środków mających wpłynąć do klienta, w tym z tytułu dotacji i subwencji. Wpływy na powodują spłatę zadłużenia i jednocześnie odnawiają limit kredytu określony w umowie. Maksymalny okres kredytowania wynosi 1 rok, natomiast maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Kredyt obrotowy krótkoterminowy z terminarzem spłat jest naczony na finansowanie środków obrotowych. Spłata kredytu następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem. Maksymalny okres kredytowania wynosi 18 miesięcy. Z kredytu inwestycyjnego mogą skorzystać organizacje do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych służących realizacji działalności statutowej. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat. Oprocentowanie kredytów oparte jest o stopę WIBOR lub EURIBOR. Klienci z trzeciego sektora mają możliwość zakładania lokat terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych. Bank oferuje także lokaty progresywne. Warunki oprocentowania można negocjować od kwoty 40 tys. zł. Bank BISE dysponuje tylko 44 placówkami na terenie kraju. Niewątpliwą zaletą jest jednak możliwość skorzystania z pomocy opiekuna. W każdym z oddziałów znajduje się osoba odpowiedzialna za obsługę organizacji pozarządowych. Obecnie bank obsługuje około 600 instytucji, jednak zapowiada wzbogacenie oferty produktowej skierowanej do trzeciego sektora oraz rozszerzenie współpracy. 7

8 Invest Bank Warta uwagi jest również oferta Invest-Banku. Bank proponuje fundacjom i jednostkom budżetowym prowadzenie rachunku Invest-Konto Biznes na preferencyjnych zasadach. Otwarcie i prowadzenie rachunków dokonywane jest bez opłat. Dodatkowo wpłaty gotówki w kasach dokonywane na rachunki fundacji, zarówno prowadzone Invest-Bank S.A. jak i inne banki, dokonywane jest bez opłat. Za pozostałe czynności bankowe opłaty pobierane są zgodnie z taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych. 8

9 Banki w sieci Alternatywą dla tradycyjnych banków mogą być banki wirtualne. W Polsce działają trzy takie instytucje. Należący do BRE Banku mbank, Inteligo funkcjonujący w ramach oferty PKO BP i samochodowy Volkswagen Bank direct. Zaletą tego typu rachunków są niewątpliwie niższe koszty stałe. Wadą natomiast może być brak placówek. Fundacje mogą skorzystać w mbanku z rachunku firmowego mbiznes z usługą mtransfer. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Od fundacji mbank nie pobiera także opłat za wdrożenie i obsługę usługi mtransfer. Wpłaty dokonane klientów mbanku na konta fundacji nie są obciążone prowizją, a środki przekazywane są w trybie online. W ramach serwisu mbanku działa strona mbank w Społeczności. Część tego serwisu stanowi projekt mklienci potrzebującym - program, w ramach którego bank zachęca klientów do pomocy najbardziej potrzebującym. Konto Inteligo dla Twojej Firmy prowadzone jest za 3,99 zł miesięcznie, a obsługa karty kosztuje 0,99 zł. Konto prowadzone jest największy detaliczny bank w Polsce PKO BP. Jednocześnie jego posiadacze mają do dyspozycji sieć ok bankomatów PKO BP. Volkswagen Bank direct posiada dla firm niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Przedsiębiorcom proponuje Plus Konto Biznes. Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku są bezpłatne. W pakiet usług wliczone są: miesięczne wyciągi, przelewy (wewnętrzne i z rachunku) oraz zlecenia (w tym ZUS i US) wykonane internet, dostęp do obsługi telefonicznej TELEdirect, zastrzeżenie karty oraz dyspozycja zerwania lokaty przed terminem zapadalności. Co dwa lata bank pobiera opłatę w wysokości 50 zł za korzystanie z karty płatniczej. Bank nie posiada własnych bankomatów, udostępnia za to bezpłatnie - jeżeli wypłata gotówki jest powyżej 400 zł - wszystkie bankomaty obsługujące karty Visa. Przy niższych kwotach wypłaty pobierana jest prowizja w wysokości 1,5 zł. Do dyspozycji fundacji i stowarzyszeń pozostają także lokaty. Bank nie udziela kredytów. Klienci mogą kontaktować się z bankiem jedynie Internet i telefon, ponieważ jak każdy wirtualny bank i VW Bank direct nie posiada placówek. 9

10 Podsumowanie Zdecydowana większość banków nie oferuje konkretnych rozwiązań dla trzeciego sektora. Niektóre banki brak specjalnej oferty dedykowanej klientom tej grupy tłumaczą tym, że każda organizacja ma różną specyfikę działalności i różne potrzeby. Dlatego też stworzenie uniwersalnej, zadowalającej każdego klienta oferty jest trudne. Każda instytucja deklaruje, że fundacje i stowarzyszenia mogą liczyć na atrakcyjne oferty, które każdorazowo będą indywidualnie negocjowane. Pomimo tego propozycje takie przygotowywane są na bazie oferty dla klientów instytucjonalnych. Dla fundacji i stowarzyszeń liczy się jednak przede wszystkim niski koszt związany z podstawowymi usługami, co nie idzie w parze z ofertą biznesową. Na tym tle wyróżniają się niewątpliwie bank BISE i PKO BP, które zadedykowały temu sektorowi odrębne produkty. Na zniżki mogą liczyć także klienci mbanku i Invest-Banku. Wartą uwagi ofertą, zwłaszcza dla mniejszych instytucji, może okazać się również propozycja bezpłatnego rachunku w Volkswagen Bank direct. Komentarz Wojciech Boczoń, ekspert Bankier.pl Organizacje pozarządowe pełnią istotną rolę w życiu społecznym i gospodarczym każdego kraju. Często skutecznej niż odpowiednie instytucje rządowe realizują określone zadania. Z racji tego, że nie są nastawione na zysk, ich zasadniczym problemem jest finansowanie bieżącej działalności. Banki co prawda deklarują pomoc fundacjom i stowarzyszeniom, jednak można odnieść wrażenie, że robią to tylko dla wzmocnienia własnego wizerunku. O pomocy słyszymy zazwyczaj przy jednorazowych akcjach. Instytucje, które długofalowo wspierają działalność trzeciego sektora należą do wyjątków. Wbrew pozorom odpowiednia, skrojona na miarę i potrzeby oferta banków dla tego sektora, mogłaby usprawnić funkcjonowanie wielu instytucji, zwłaszcza najmniejszych organizacji. Ważną kwestią dla organizacji działających non-profit są nawet opłaty za podstawowe usługi bankowe. Dlatego wrzucanie ich do jednego worka z klientami korporacyjnymi nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Pozostaje tylko nadzieja, że inne banki pójdą za przykładem takich instytucji jak np. bank PKO BP, czy BISE i zaproponują specjalnie dla organizacji pozarządowych dedykowaną ofertę. 10

11 Kontakt w sprawie raportu Izabela Dembicka Michał Macierzyński Portal organizacji pozarządowych ngo.pl Polski Portal Finansowy Bankier.pl Specjalistka ds. promocji i współpracy Analityk tel. (22) w. 163 tel , (22) Portal organizacji pozarządowych ngo.pl Portal to największy portal zajmujący się tematyką III sektora, platforma wiedzy i komunikacji. Składa się z około 50 serwisów tematycznych i regionalnych. Służy pomocą organizacjom, dostarcza wiedzy na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest również źródłem informacji dla przedstawicieli biznesu, mediów, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które współpracują z organizacjami, bądź są zainteresowane nawiązaniem takiej współpracy Na bieżąco informuje o tym co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe wydarzenia. Portal ma ponad użytkowników rocznie. Portal powstał w ramach programu TWI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Administratorem Portalu jest Stowarzyszenie Klon/Jawor. Polski Portal Finansowy Bankier.pl Bankier.pl S.A., obecny na rynku od 2000 r., jest wiodącym podmiotem na polskim rynku internetowych firm mediowych koncentrujących się na sektorze finansów. Spółka czerpie przychody z reklamy oraz z pośrednictwa finansowego. Portal Bankier.pl przyciąga coraz większą liczbę użytkowników, głównie osób zainteresowanych tematyką finansowobiznesową. W kwietniu 2006 roku liczba użytkowników portalu finansowego wyniosła 727 tysięcy, a liczba odsłon 15,4 mln. 19 czerwca 2006 Bankier.pl S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 11

12 Banki tradycyjne Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie i bankowość Oprocentowanie Liczba placówek BPS Rachunek bieżący Visa Business Elektron Otwarcie rachunku 25 zł Prowadzenie rachunku 30 zł Wydanie karty 30 zł 1,50 zł - 3,50 zł 0,30% min. 3 zł Instalacja systemu wg umowy z klientem, min. 100 zł od 29 zł / m-c Brak danych Razem z bankami zrzeszony mi 120 zł / m-c PKO BP Wspólny cel PKO Partner 14 zł 20 zł rocznie 0,50 zł 2 zł 5 zł 0 zł elektroniczna za korzystanie z PKO Interligo 2 zł / m-c Brak danych * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 12

13 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocentowanie Liczba placówek 3 zł od 100 przelewów miesięcznie BPH Harmonium Mikro Maestro Business 15 zł 30 zł Nie pobiera się opłaty w odniesieniu do kart Maestro Business wydanych i wznawianych w ramach pakietów od 1 do 2 zł 1 zł od 100 przelewów miesięcznie od 1 do 2 zł 1zł od 100 przelewów miesięcznie 4zł do 100 przelewów miesięcznie 5 zł przelew pilny, powyżej 100 miesięcznie 6 zł przelew pilny, do 100 miesięcznie 0,15 % 0 zł dostęp Internet 0,01 % 914 Pekao Eurokonto Biznes Maestro do Eurokonta Biznes 35 zł Użytkowanie 0 zł 2 zł 2 zł IVR* 4 zł 1 % od 1zł 0 zł dostęp Internet 0,10 % 778 BZ WBK Rachunek bieżący Taryfa Standardowa Visa Business Electron od 15 zł do 30 zł Obniżona opłata jest pobierana pierwsze 24 miesiące Pierwszy rok użytkowania 0 zł Kolejne lata (opłata roczna) 25 zł 2 zł 2 zł 4 zł 0,20 % od 4 zł Minibank24 Dostęp 300 zł 120 zł / m-c BZWBK24 Dostęp 0 zł 0 zł (dla kilku osób 30 zł) do zł 0 % od zł do zł 0 % od zł 0 % 370 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 13

14 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocentowanie Liczba placówek 45,00 zł Bank Millenniu m Rachunek Biznes Millennium Visa Executive Electron Opłata pobierana od klientów sieci Millenium Biznes, gdy średnie saldo miesięczne jest mniejsze niż zł 10 zł rocznie 2,99 zł miesięcznie 1,50 zł 5 zł 6 zł 0,10 % od 4 zł 30 zł Do zł 0 % od zł 0,50 % 354 ING Konto Zysk Maestro Business Standard / Premium Visa Business 9 zł Pierwsze 6 miesięcy 19 zł Kolejne miesiące Maestro Business Standard / Premium 20 zł do 30 zł w zależności od taryfy Visa Business 120 zł do 150 zł w zależności od taryfy 1 zł 5 zł IVR* 5 zł 0,15 % i 3 zł 0 zł ING Bank OnLine 0 % 331 do 2 zł Kredyt Bank Ekstrabiznes Visa Electron Eksrtrabiznes 35 zł 16 zł rocznie + 3 zł / miesiąc 0,90 zł od 0,90 zł od 2 zł 3 zł za dokonanie wypłaty gotówkowej z rachunku prowadzonego w Banku, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, bank pobiera prowizję 0,5 % Brak danych 0,10 % 330 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 14

15 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocento -wanie Liczba placówek BGŻ Integrum Firma Integruj Maestro Business 50 zł 20 zł / 3 lata 2 zł 2 zł IVR* 3,50 zł konsultant 5 zł 0,30 % od 10 zł Instalacja 100 zł 100 zł / m-c 10 zł / m-c (użytkowanie tokena) 0,80 % 252 Invest Bank Invest Konto Biznes Visa Business Electron 0 zł Przygotowanie karty 10 zł Użytkowanie karty 3 zł miesięcznie 1 zł 1 zł od 2 zł do 5 zł 0,50 % od 10 zł do 150 zł Aktywacja 100 zł Instalacja aplikacji klientowskiej 50 zł 100 zł / m-c od 0,50 % do 1 % 116 Wydanie PIN Mailer a 5 zł Wydanie klucza 5 zł * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 15

16 Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie / Oprocento -wanie Liczba placówek BOŚ Rachunek bieżący Maestro Business 35 zł 30 zł / rok 1,50 zł 1,50 zł IVR* 5 zł do 0,30 % BOSCOM Instalacja stanowiska 200 zł 100 zł / m-c BOŚBank24 10 zł / m-c Wydanie tokena 50 zł 0,10 % od 100 zł 106 MultiBank MultiKonto Business Lass Visa Business Electron 12 zł 3 zł miesięcznie 0,50 zł 2 zł 5 zł 0,50 % od 30 zł 0 zł dostęp Internet 0,30 % 82 BISE Pakiet 1 VISA Business 10 zł Wydanie karty 90 zł 4,40 zł - 4,40 zł Brak danych Instalacja 130 zł 80 zł / m-c 0,30 % 44 Nordea efirma Visa Electron 9 zł 0 zł 1 zł 1 zł 6 zł 0,10 % min. 4 zł Udostępnienie 0 zł (m-c) 100 zł (1 stanowisko) 50 zł (każde kolejne) Udostępnienie 0 zł Użytkowanie tokena pierwszy rok 20 zł 0 % 43 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 16

17 Banki internetowe Bank Rachunek Karta Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata za kartę Internet na telefon na w placówce na Prowizja za wypłatę w kasie i bankowość Oprocentowanie Liczba placówek 50 zł VW Bank direct Plus Konto Biznes Visa Electron Business 0 zł Wydanie i wznowienie karty (co 2 lata) 0 zł 1 zł konsultant zł dostęp Internet od 2,05 % do 2,20% 0 do 0,99 zł / m-c Inteligo Konto Inteligo dla Twojej Firmy Visa Electron Business 3,99 zł Pierwsza karta (ważna 2 lata) Później zależy od salda rachunku (powyżej zł bez opłat) 1,49 zł 2,99 zł zł dostęp Internet od 0,05 % do 1,05 % 0 Wydanie karty 0 zł 3,50 PLN / m-c mbank mbiznes Visa Business Elektron 0 zł Przez pierwsze 6 miesięcy użytkowania bez opłat 1 zł od 1 zł do 4 zł zł dostęp Internet Brak danych 0 * Automatyczny System Informacyjny (ang. Interactive Voice Response) 17

Oferta banków dla organizacji pozarządowych. Raport Bankier.pl luty 2009

Oferta banków dla organizacji pozarządowych. Raport Bankier.pl luty 2009 Oferta banków dla organizacji pozarządowych luty 2009 Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) tworzą tzw. trzeci sektor. Określenie to nawiązuje do podziału aktywności

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA JAK NAPISAĆ PROJEKT. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZENA MENDZA-DROZD: KONTESTATORKA CZY REFORMATORKA

PARTNERSTWA JAK NAPISAĆ PROJEKT. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZENA MENDZA-DROZD: KONTESTATORKA CZY REFORMATORKA o9(31)2oo6 miesięcznik organizacji pozarządowych issn 1732-6249 cena: 1,50 zł TEMAT NUMERU PARTNERSTWA NOWY CYKL JAK NAPISAĆ PROJEKT LUDZIE SEKTORA MARZENA MENDZA-DROZD: KONTESTATORKA CZY REFORMATORKA

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 9 2013 Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie konkurencyjne

Pozycjonowanie konkurencyjne Pozycjonowanie konkurencyjne Misja mbanku: Maksimum korzyści i wygoda w finansach osobistych. Wizja działalności mbanku. Dla ludzi ceniących czas i pieniądze, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3 Gospodarka elektroniczna Wykład 1/3 Plan wykładów Finanse elektroniczne Regulacje prawne (prawa autorskie w internecie, świadczenie usług w internecie, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, ).

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo