Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach"

Transkrypt

1 Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN Nr 2/2013 luty Bank w jednym palcu Rozmowa o nowych technologiach Rozmowa ze o Stanisławem nowych technologiach Matejkiewiczem, Stanisławem Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach 1

2 2 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

3 spis treści BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps Temat numeru Nasze Zrzeszenie 4 V Forum Ryzyka Banków Spółdzielczych Grupy BPS 8 Bank w jednym palcu Wieści z Banków Spółdzielczych 32 Pożegnanie, przywitanie i nowa placówka Okiem Prezesa 10 Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek Rozwijamy się Wydarzenia 12 Informacje na temat pracy Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. 13 Zmiany w Zarządzie Banku BPS S.A. 13 zespół strategiczny 14 Nowoczesne bezpieczeństwo 14 Sejmowa komisja zajmie się prawem spółdzielczym Nasza Grupa Przyjaciele przedsiębiorców s Dobra współpraca z bankami 16 Dopasowana lokata 16 Przyjaciele przedsiębiorców 18 Bliższe poznanie lepsza współpraca 20 Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Co w prawie piszczy 24 Nie zostawimy banków spółdzielczych samych 26 MiFID w banku, czyli nie taki przepis straszny 28 Przed rekomendacją S Co? Gdzie? Kiedy? 28 S zkolenia realizowane przez fundację rozwoju bankowości spółdzielczej BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps Magazyn bezpłatny, Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Bliżej ludzi 36 Krakowiacy i Górale dzieciom 37 Artyści i ekonomiści 38 Spełniamy marzenia 43 Lider filantropii 43 Victoria daje satysfakcję 43 Gwiazda kształtuje tożsamość Giełdowy monitor 23 Giełdowa hossa wbrew hamującej gospodarce? arty, miniatury N i inne atrakcje s Lokalny wymiar globalnej historii 33 Wiedza, rozwój i integracja 34 Przelew jak błyskawica 34 Wygrali przetarg i otworzyli placówkę 35 Wójt z lokatą od BPS 35 Prezes Przewodniczącym Rady Naukowej Edukacja 44 Jakie jest twoje DNA motywacji? 46 Mocne strony w procesie przygotowania sprzedaży Bank Spółdzielczy na świecie 48 Bank kluczowy dla rozwoju Iraku Kultura biznesu 50 Atrybuty profesjonalisty Media o nas Sukces z Bankiem 30 Narty, miniatury i inne atrakcje WYDAWCA Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Płocka 9/11b Warszawa SEKRETARIAT REDAKCJI Agnieszka Barbrich Ewelina Jasińska tel Kontakt z redakcją: REDAKCJA Biuro Reklamy i PR n FirstPage Publishing OPRACOWANIE GRAFICZNE I DTP KOREKTA PRODUKCJA n FirstPage Publishing n Studio Ling Brett n Ewa Cichocka Biuro Reklamy i PR Drukarnia Db Print Polska 3

4 Temat numeru v forum ryzyka banków spółdzielczych Grupy bps Zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym, finansowym i operacyjnym w Bankach Spółdzielczych były tematem V Forum Ryzyka Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. Gościem specjalnym Forum był Premier Waldemar Pawlak. W Forum, które odbyło się w dniach stycznia br. w hotelu Kasprowy w Zakopanem, uczestniczyło około 200 Prezesów, Wiceprezesów oraz specjalistów z Banków Spółdzielczych. Obecni byli m.in. Wojciech Kulak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A., oraz Edward Biernacki, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS S.A. Otwierając cykl spotkań i konferencji, Aleksander Trojanowicz, ówczesny Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwrócił uwagę, że Banki Spółdzielcze ponownie czeka wdrożenie rekomendacji T, rekomendacji S oraz rekomendacji M, których nowelizacje wydała lub chce wydać Komisja Nadzoru Finansowego. Na wdrożenie nowelizacji rekomendacji M zostało już tylko pół roku, a nie wszystkie wprowadzone zmiany są jednoznaczne do zinterpretowania. Zmiany przyniesie także nowelizacja rekomendacji T, wprowadzająca m.in. uwarunkowania możliwości stosowania metod statystycznych do oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta detalicznego. Bank, który będzie chciał skorzystać z metod statystycznych do oceny klienta, będzie musiał wykazać się wskaźnikiem wypłacalności na poziomie co najmniej 12% i wskaźnikiem Tier 1 na poziomie 9%. Mieliśmy nadzieję, że wspólnie zbudujemy model oceny klienta detalicznego, który będziemy mogli wdrażać w Bankach Spółdzielczych. Jednak dzisiaj okazuje się, że nie każdy bank będzie mógł ten model stosować, bo część nie spełnia określonych wymogów mówił Trojanowicz, który zwrócił również uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego po raz pierwszy wskazała, iż wdrożenie wymienionych rekomendacji w przypadku Banków Spółdzielczych może być zrealizowane przy pomocy banków zrzeszających, a zakres ich stosowania powinien być adekwatny do skali działalności Banku Spółdzielczego. Wspomniano także o efektywności współpracy Banku BPS i banków zrzeszonych oraz podkreślono znaczenie konsorcjów. Konsorcja to 28% wszystkich Premier waldemar Pawlak podczas prezentacji Od lewej: Edward Biernacki, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS S.A., Wojciech Kulak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A., oraz Waldemar Pawlak 4 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

5 Od lewej: Teresa Kudlicka, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Jolanta Poznańska, Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, Edward Tybor, Prezes Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, oraz Robert Rodek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Banku BPS S.A. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A. kredytów Banku BPS, przy czym średni udział Banku BPS w kredycie konsorcjalnym to około 70%. Jednocześnie konsorcja, służące finansowaniu przede wszystkim przedsiębiorców tj. segmentu gospodarki, który najmocniej odczuwa obecne spowolnienie gospodarki to około 3,5% portfela kredytowego Banków Spółdzielczych. Do sytuacji gospodarczej Polski odniósł się Premier Waldemar Pawlak, który proponował, by Banki Spółdzielcze traktowały okres spowolnienia jako szansę na rozwój, a nie zagrożenie, zwracając przy tym większą uwagę na swoich klientów. Banki powinny dostrzegać problemy biznesowe klientów wcześniej, zanim te problemy wpłyną na rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa, i starać się przebudować portfel tak, by umożliwić klientom przetrwanie w tym trudnym okresie. Premier docenił także ogromny potencjał Grupy BPS: Banki Spółdzielcze powinny inicjować nowe projekty w niszowych obszarach, prowadzić wspólne i zintegrowane działania dla całej Grupy BPS i w poczuciu odpowiedzialności za rozwój obszarów, na których funkcjonują. Kryzys jest czy go nie ma? Podczas pierwszego panelu Sytuacja makroekonomiczna kraju i jej wpływ na Banki Spółdzielcze zastanawiano się, czy faktycznie mamy do czynienia z kryzysem. Dyskutowano, czy obecna sytuacja gospodarcza jest szansą, czy zagrożeniem dla bankowości spółdzielczej, oraz czy kryzys to dobry moment na rozwijanie działalności kredytowej. Czy wszystkich klientów powinniśmy przenieść do grupy zagrożonych? Bo niemal wszystkim się pogorszyło pytała Teresa Kudlicka, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku. Na każdym posiedzeniu Zarządu trwa dyskusja o sytuacji gospodarczej kredytobiorców. Razem ze specjalistami od ryzyka badamy zdolności kredytowe naszych klientów. Obserwujemy zmniejszenie obrotów i pogorszenie rentowności, na szczęście upadłości nie ma. Zmniejsza się także nasza dynamika wzrostu sumy bilansowej, kredytów i depozytów. Parę lat temu była najczęściej dwucyfrowa, a w ostatnich latach z trudem osiągamy jednocyfrową. Jednocześnie rośnie liczba kredytów zagrożonych mówiła Prezes Kudlicka. Jak zauważyła Jolanta Poznańska, Dyrektor ds. Ryzyka Kredytowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, podobne kłopoty mają firmy działające na zachodzie Polski. Choć firmy działające w pobliżu niemieckiej granicy korzystają z bliskości bogatszego sąsiada, to i tak spowolnienie jest wyraźnie odczuwalne. Analogiczne tendencje zaobserwował także Edward Tybor, Prezes Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Dużo naszych przedsiębiorstw to firmy małe i rodzinne, szczególnie narażone na kryzys. Podhale żyje z turystyki, a liczba gości zmniejsza się mimo aktywności inwestycyjnej na terenie gminy, gdzie za 500 milionów złotych wybudowano m.in. termy, hotele, wyciągi narciarskie mówił. Szanse czy zagrożenia? Obecna sytuacja to szansa czy zagrożenie? dopytywał panelistów prowadzący spotkanie Robert Rodek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS. Rosnące bezrobocie, brak możliwości zwiększania skali działania i wygenerowania dodatkowych dochodów przy stale rosnących kosztach m.in. opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i fundusz stabilizacyjny to realne zagrożenia przypomniała Prezes Teresa Kudlicka. Zagrożeniem może się okazać spadek stóp procentowych, który przełoży się na pogorszenie wyników Banków Spółdzielczych. Jednak Waldemar Pawlak nie obawia się tej zmiany. Spadek stóp procentowych spowoduje oczywiście, że rentowność niektórych operacji w bankach będzie maleć, ale korzyści są po obu stronach. Budżet i klienci zyskują, bo jeśli niższy jest koszt pieniądza, to firmy nie trzymają lokat, tylko chcą inwestować. Jolanta Poznańska siłę Banków Spółdzielczych widzi w różnicach w podejściu do klientów. Banki komercyjne obcinały finansowanie w czasach kryzysu, nie patrząc na sytuację klienta, tymczasem Banki Spółdzielcze podchodzą indywidualnie do klientów i prowadzą z nimi rozmowy. Często też znają i obserwują rozwój tych firm przez lata. Dlatego wielu klientów 5

6 Temat numeru może przechodzić z banku komercyjnego do nas. To olbrzymia szansa rozwoju. Musimy jednak pamiętać, że klient szukający finansowania niesie też ryzyko i nie powinniśmy podchodzić do niego na hura, przyznając mu kredyt i ciesząc się, że przyszedł. Powinniśmy też umieć wnikliwie ocenić jego realne szanse na powodzenie biznesu. Premier Pawlak podkreślał znaczenie nowych technologii dla rozwoju bankowości spółdzielczej. Szansę dostrzegł w możliwościach rozwoju płatności za pomocą smartfonów czy tabletów. Płatności kartami stają się drogie, tymczasem płatności smartfonem są podobne do płatności gotówką, a w odróżnieniu od kart odbywają się poprzez urządzenie własne klienta i nie wymagają autoryzacji instytucji trzeciej. To daje szansę szybkiego rozwoju i stanowi olbrzymi obszar do zagospodarowania powiedział. Waldemar Pawlak kolejne możliwości dostrzega w tworzeniu produktów wystandaryzowanych, związanych z dostawą walut i zabezpieczaniem ryzyka kursowego bank mógłby stać się hurtowym dostarczycielem walut dla klientów. Kończąc panel, Premier podkreślił, że należy skuteczniej oddziaływać na polityków i legislatorów, zapraszać posłów i senatorów do banków i pokazywać od kuchni funkcjonowanie bankowości spółdzielczej. Prezentacje bankowców Drugiego dnia Forum uczestników przywitał Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A., który podkreślił potrzebę organizowania spotkań, umożliwiających jak Forum Ryzyka w Grupie BPS wspólną pracę i wymianę doświadczeń wewnątrz Grupy. Kolejny dzień Forum obfitował w liczne prezentacje kadry menedżerskiej z Banku BPS i spółek zależnych Banku BPS oraz zaproszonych gości. Tematem wystąpienia Anny Tchurz, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Banku BPS, były zagadnienia związane z nową rekomendacją M, która dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS, Jacek Więcek, Wiceprezes Zarządu BPS TFI, oraz Piotr Chrzanowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu BPS TFI, poprowadzili prezentację na temat sekurytyzacji należności wymagalnych (certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego jako optymalna forma zarządzania należnościami trudnymi w banku). Joanna Nowicka-Kempny szczegółowo omówiła zasady funkcjonowania Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego, pokazując, w jaki sposób może stać się on sposobem na zysk i poprawę wskaźników. Z kolei Jacek Więcek oraz Piotr Chrzanowski przybliżyli zagadnienie certyfikatów inwestycyjnych funduszy sekurytyzacyjnych. Tych troje prelegentów podkreślało, że metodologie postępowania oraz modele wyceny są gotowe i mogą służyć zarządzaniu poziomem kredytów zagrożonych oraz poziomem rezerw w Zrzeszeniu. Zasada jest prosta: bank X sprzedaje do funduszu sekurytyzacyjnego swoje należności trudne, w zamian kupuje w drugim funduszu certyfikaty inwestycyjne. Bank Y robi to samo, ale sprzedaje swoje wierzytelności trudne do drugiego funduszu, a nabywa certyfikaty inwestycyjne w funduszu pierwszym. Jeżeli banków X i Y będzie odpowiednio dużo, to poza korzyściami związanymi ze zmniejszeniem poziomu kredytów zagrożonych i rezerw bank nabywa aktywa w postaci certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego, z których może osiągnąć dodatkowy przychód. W przypadku prostej sprzedaży wierzytelności po otrzymaniu ceny zakupu nie ma możliwości osiągnięcia dodatkowych przychodów. Robert Rodek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS, dodał, że w Banku BPS zostaną rozpoczęte prace nad mechanizmami sekurytyzacji wierzytel- Anna Tchurz, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Banku BPS S.A. Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu InfoMonitor BIG. Maciej Duszczyk, Dyrektor Departamentu Rynku Bankowego BIK S.A. 6 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps Jacek Więcek, Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A.

7 Zbigniew Klepacki, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK. Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Robert Rodek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Banku BPS S.A. Piotr Chrzanowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu BPS TFI S.A. ności pracujących, które mogą rozszerzyć możliwości uczestniczenia Banków Spółdzielczych w finansowaniu klientów spoza obszaru ich działania. Bank X, udzielając finansowania swojemu klientowi, jednocześnie sprzedaje wierzytelność do funduszu sekurytyzacyjnego, pozostając tzw. serwiserem to oznacza, że wszystkie relacje i bieżąca obsługa klienta pozostają w banku X. Inne banki uczestniczą w finansowaniu klienta banku X, poprzez nabycie obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny. Opisywana transakcja wymaga bardzo precyzyjnej wyceny ryzyka kredytowego związanego z każdym klientem. Nad modelami takich wycen, które mogłyby zostać zastosowane w całym Zrzeszeniu, będą się koncentrować prace w Banku BPS. Artur Adamczyk, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego Banku BPS, dokonał przeglądu nowych propozycji usług w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Omówił także zagadnienia związane z ankietą płynnościową UKNF, monitorowaniem płynności śróddziennej oraz stress testem wartości ekonomicznej kapitału przy wzroście stóp procentowych. Prezentacje zaproszonych gości Na Forum z prezentacjami pojawili się także przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z Bankami Spółdzielczymi. Maciej Duszczyk, Dyrektor Departamentu Rynku Bankowego, Joanna Charlińska, Dyrektor Departamentu Rynku Konsumentów, i Mariusz Piasecki, Przedstawiciel Regionalny z Biura Informacji Kredytowej, omówili produkty BIK: System Informacji BIK Przedsiębiorca, nową ofertę dla konsumentów oraz obszary wykorzystania raportów monitorujących, pomocnych w pozyskaniu i utrzymaniu dobrego klienta z wykorzystaniem przeglądarki do zapytań off-line. Systemy ZBP wspierające działalność Banków Spółdzielczych przedstawił Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, który akcentował zalety wykorzystania przez banki Systemu Bankowy Rejestr oraz Systemu SWOZ. Zasadność wykorzystania Systemu AMRON w działalności operacyjnej Banku Spółdzielczego podkreślał Jacek Furga, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Podsumował też aktualny status bazy danych, jej strukturę według typu nieruchomości oraz aktywność Grupy BPS w zakresie zasilania Systemu AMRON. O dobrych praktykach w biznesie i równowadze pomiędzy ryzykiem a biznesem mówił Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu Info- Monitor Biuro Informacji Gospodarczej. Zbigniew Klepacki, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK, podkreślił znaczenie współpracy Banków Spółdzielczych z BGK w zakresie udzielanych przez BGK poręczeń i gwarancji. Prezesi Banków Spółdzielczych potwierdzili, że finansowanie inwestycji z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK umożliwia im poszerzenie oferty kredytowej banku. W ślad za tym idą pozyskanie nowych klientów oraz dywersyfikacja ryzyka kredytowego, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa banku. Robert Rodek Dyrektor Dep. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Bank BPS S.A. Igor Morye Dziennikarz 7

8 Temat numeru Bank w jednym palcu Bank Spółdzielczy w Kielcach rozwija sieć bankomatów z czytnikami FingerVein, uruchomił też bankomaty wypłacające monety. W tym roku planuje uruchomienie bankomatu z recyclingiem. O nowych technologiach w Banku Spółdzielczym opowiada Stanisław Matejkiewicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach. Skąd pomysł na bankowość biometryczną? Czy wzorował się Pan na zagranicznych rozwiązaniach? Nie tylko my, bankowcy żyjemy w świecie liczb, przeciętny człowiek, korzystając ze współczesnych technologii, coraz częściej ma z liczbami do czynienia. Coraz więcej musi zapamiętać, np: kody pin, hasła, pesel, NIP. System, który w sposób bezpieczny i wygodny weryfikuje tożsamość klienta bez konieczności pamiętania haseł, to ulga dla wszystkich i przyszłość, nie tylko według ekspertów bankowych. Przyznam, że do biometrii zainspirowały nas Bank Polskiej Spółdzielczości i Podkarpacki Bank Spółdzielczy, prekursorzy zastosowania tej technologii w bankowości w Polsce. Co oferują bankomaty biometryczne oprócz technologii FingerVein. Jak działa bankomat biometryczny i jak się z niego korzysta? Bankomaty biometryczne, dzięki lokalnemu uwierzytelnianiu pozwalają oprócz standardowych funkcji wypłat, również na wypłatę bilonu. W przypadku bankomato-wpłatomatów, wpłatomatów lub recyclerów także na wpłatę gotówki. Różnica polega na sposobie au - toryzacji transakcji i zwiększonej funkcjonalności dla klientów Banku. Autory zacja transakcji następuje przez wprowadzenie w bankomacie cyfrowego iden ty fikatora lub włożenie plastikowej karty, a następnie przyłożeniu do czytnika palca. Po weryfikacji tożsamości można przeprowadzić transakcję. W zależności od upoważnienia do rachunku klient może dokonać operacji wpłaty/wypłaty, samej wpłaty lub wypłaty całości środków z rachunku. Dane biometryczne skan naczyń krwionośnych, wyjątkowy i niezmienny dla każdego klienta czytnik biometryczny FingerVein urządzenie techniczne, w które mogą być wyposażone bankomaty. służy do pobierania skanu naczyń krwionośnych oraz porównywania go ze skanem, udostępnionym bankowi przez właściciela rachunku, jako jeden ze sposobów autoryzacji transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej aplikacja InterVein urządzenie, na którym przechowywany jest elektroniczny zapis naczyń krwionośnych właściciela rachunku, wykorzystywany w czytnikach biometrycznych FingerVein bankomat biometryczny urządzenie służące do wypłaty gotówki, posiadające zainstalowany biometryczny czytnik FingerVein służący do weryfikacji właściciela rachunku Bankomaty Banku Spółdzielczego w Kielcach wypłacają monety? Na 29 bankomatów, 9 bankomatów jest przystosowanych do wypłaty monet. Zostały zainstalowane w placówkach Banku wypłacających zasiłek dla bezrobotnych. To dla banku opłacalna inwestycja? Wypłata bilonu podyktowana jest przepisami, które wymagają, aby zasiłek był wypłacony w pełnej kwocie. Bankomat służy jedynie automatyzacji tego procesu. W innym przypadku nie przewidujemy wypłaty bilonu klientom. Da się ukraść kasę z bankomatów biometrycznych? W tradycyjnych bankomatach naszego Banku nie zanotowano dotychczas przypadków oszustw ani kradzieży. Natomiast zdarzały się sytuacje, że nieuprawniony członek rodziny pożyczał sobie kartę, aby wypłacić środki. Biometria wyeliminuje takie przypadki, bo nawet bliźniacy mają inny układ naczyń krwionośnych. Chciałbym zapłacić palcem za marchewkę w warzywniaku. To będzie możliwe? Gdyby pojawiło się w Polsce centrum rozliczeniowe obsługujące terminale biometryczne to kto wie. Gdzie jeszcze w bankowości można wykorzystać technologię biometrii? Na przykład do kontroli dostępu nasz Bank używa do tego technologii FingerPrint (układ linii papilarnych). FingerVein może również służyć do potwierdzania tożsamości klientów w jednostkach Banku, w kioskach informacyjnych, do uwierzytelniania transakcji 8 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

9 bezgotówkowych, do dostępu do skrytek depozytowych, do autoryzacji transakcji przez pracowników. Szwedzi chcą likwidować zwykłe pieniądze. Mają coraz mniej gotówki, za to więcej kart. Tymczasem w Polsce uruchamiamy bankomaty wypłacające bilon. Czy nie lepiej rozwijać płatności mobilne? Można przekornie powiedzieć, że Ba nk od dawna dąży do wyeliminowania gotówki z obiegu. Z zakupionych w ubiegłym roku 9 urządzeń, 8 to bankomaty z funkcją wpłatomatu. Dzięki tym urządzeniom, klient może w każdej chwili zamienić gotówkę na środki dostępne na karcie płatniczej i płacić bez - gotówkowo. Nasz Bank spośród wszystkich działających banków w województwie świętokrzyskim posiada najwięcej takich urządzeń (8 szt.). Póki co gotówka ma się dobrze i nic nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie było inaczej. Proszę spróbować zapłacić kartą podatek, za drobne zakupy, za parking. Klienci naszego Banku od ponad 2 lat posiadają karty z funkcją zbliżeniową i liczba transakcji wykonywanych w ten sposób systematycznie rośnie, ale nie jest ich dużo. Aby skorzystać z płatności mobilnych i kartowych, musi być wystarczająca sieć punktów akceptu jących te płatności. Kartą czy mobilnie nie opłacimy transakcji, której koszt obsługi nie obciążałby akceptanta (podatek, mandat itp.). Badania dotyczące wyboru ROR przez klientów wykazują, że najważniejszym kryterium jest brak opłat za prowadzenie rachunku, a w następnej kolejności brak opłat za wypłaty we wszystkich bankomatach. Z tego wynika, że klienci są nadal bardzo mocno przywiązani do obrotu gotówkowego. Ponadto koszt obsługi gotówki jest niższy niż transakcji bezgotówkowych. W przyszłości zmniejszanie płatności gotówkowych na rzecz kartowych może poprawić zyski z operacji banków? Każda transakcja wypłaty kartą płatniczą z bankomatu stanowi koszt banku, natomiast bezgotówkowa przynosi dochód. Jednak ten dochód będzie malał w związku ze zmniejszającą się wartością interchange. Ale należy brać pod uwagę zwiększone ryzyko, związane z udostępnieniem klientom tego instrumentu. Jakie jest to ryzyko, można było zaobserwować kiedy upadały biura podróży. Klienci opłacający wypoczynek kartą mogli reklamować płatność, przerzucając proces reklamacyjny za niewykonaną usługę na wydawcę karty. Jeden z tygodników napisał, że opłaty interchange w Polsce należą do najwyższych w Europie i spowodowane są polityką rządu, a nie pazernością Visy czy Mastercard. Jak doprowadzić do ich obniżenia? Nadużyciem jest stwierdzenie, że stawki które ustalają samodzielnie organizacje płatnicze to wina polityki rządu. Taka wysokość opłaty miała pokryć koszty rozwoju płatności bezgotówkowych. Podobna sytuacja występuje przy opłatach za korzystanie z wypłat w bankomatach. Ustalona przez organizacje płatnicze stawka, za wypłatę obcą kartą w bankomacie często nie pokrywa jej kosztów w przypadku urządzeń w małych placówkach terenowych. Dzięki planowanej nowelizacji ustawy o usługach płatniczych będzie można w jakiś sposób zrekompensować te koszty. Biometria głosowa to także nowość w bankach... W bankach biometrię głosową próbuje się stosować w telefonicznych centrach obsługi klienta (Call Center) lub IVR (interactive voice response) w celu identyfikacji klienta. Być może w bankach, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą klientów, znajdzie ona zastosowanie. Trzy banki spółdzielcze wdrożyły swoje aplikacje do obsługi konta na smartfony, gdzie na tej drodze jest Bank Spółdzielczy w Kielcach? W chwili obecnej trwają prace u naszego dostawcy oprogramowania nad implementacją tego kanału na smartfonach. Pojawiają się opinie, że Banki powinny wespół z operatorami komórkowymi opracować technologie płatności mobilnych z wykorzystaniem smartfonów, czy to dobry pomysł? Być może chodzi o wyeliminowanie organizacji płatniczych i wejście w to miejsce operatorów telekomunikacyjnych. Jeśli takie rozwiązanie obniżyłoby koszty obsługi transakcji bezgotówkowych, to warto to rozważyć. Ale co w przypadku, gdy klient znajdzie się poza zasięgiem sieci komórkowej co w Polsce nie zdarza się rzadko. Jakie jeszcze rozwiązania technologiczne rozwija Bank Spółdzielczy w Kielcach? Bank stara się rozwijać samoobsługowe kanały obsługi klienta, strefy samoobsługowe, rozszerzać funkcjonalność bankowości elektronicznej zarówno detalicznej, jak i korporacyjnej, a także funkcjonalność bankomatów i wpłatomatów. W tym roku planujemy instalację pierwszego recyclera, tj. urządzenia pozwalającego na wypłaty poprzednio wpłaconej gotówki. Myślimy też nad dalszym rozwojem elektronicznego obiegu dokumentów. Poziom ubankowienia w regionie świętokrzyskim jest na wystarczającym poziomie? Poziom nasycenia województwa świętokrzyskiego placówkami bankowymi nie odbiega od średniego w kraju. W większych miastach obecne są wszystkie liczące się na rynku banki, w tym banki spółdzielcze spoza naszego województwa, a także parabanki. W mniejszych miejscowościach konkurencja jest także, i bardzo wnikliwie ją obserwujemy. Jakie technologiczne zmiany konieczne są w Grupie BPS? Ze względów kosztowych należy podjąć jak najszybszą decyzję w sprawie obsługi kart Zrzeszenia, wyboru nowego systemu dla Banku Zrzeszającego, zinterfejsowanego z systemami informatycznymi Banków Spółdzielczych. Trzeba też dokonać reorganizacji wi tryny internetowej tak, aby część informacyjna mogła służyć wszystkim Bankom Zrzeszonym. Dziękuję za rozmowę. Igor Morye 9

10 Okiem Prezesa Odrębn ale wspólny Rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Zarządu Banku BPS S.A. Jak ocenia Pan siłę sektora spółdzielczego na tle całego systemu bankowego? Po kilku miesiącach pracy w BPS mogę stwierdzić, że bardzo dobrze. Mamy bliskie relacje z sektorem mikro i małych przedsiębiorstw. Wciąż działamy w obszarach, które opuszczają banki komercyjne. Jesteśmy najlepszym partnerem dla agro biznesu, a to ogromna siła. Teraz, w okresie kryzysu, banki komercyjne ponownie zaczynają postrzegać naszych klientów jako at rakcyjnych kredytobiorców. Trzeba ze w- rzeć szyki, żeby ich nie stracić. Potrzebujemy zdobywać nowych klientów nie tylko w Polsce powiatowej i gminnej, lecz także w średnich i dużych miastach. Mamy doskonałą pozycję do dalszej ekspa nsji, ale musimy dozbroić się technologicznie. 10 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps W pierwszej fazie kryzysu Banki Spółdzielcze okaza ły się najlepszymi partne rami dla małych i średnich prze dsiębiorstw, bo nie porzuciły ich. Czy w tej fazie, w którą wchodzi polska gospodarka, ich zachowanie będzie podobne? Przecież bankom osta tnio na rzucono ostrzejsze normy ostrożnościowe. Banki Spółdzielcze z racji tradycji i blisko ści utrzymują swoich klientów przez pokolenia. Nie jest to zatem kwestia norm, mo dy czy pogoni za zyskiem. Chciałbym spowodować, by Banki Spółdzielcze były bankami pierwszego wyboru. Niedawno spot kałem się z klientem w banku w zachodniopomorskiem. Powiedział mi, że ma ra chunek w Banku Spółdzielczym, ale jest to jego drugie konto. Założył je, ponieważ mamy dobre warunki finansowania. I to mnie boli: dajemy finansowanie i jeste śmy na tym polu najlepsi, a klienci mają podstawowe konta gdzie indziej. Operacje, leasing, faktoring, rozliczanie transakcji poprzez bankowość elektroniczną doko nywane są w innych bankach, a nam pozostaje największe z ryzyk bankowych związane kredytowaniem. Postarajmy się, by tak nie było. Polska rzeczywistość gospodarcza od roku 1989 całkowicie się zmieniła. Czy Banki Spółdzielcze w tym zmie niającym się otoczeniu mają jasną przyszłość? Według mnie tak. Łączą one dwie cenne cechy: bliskość i elastyczność. Metafora, która oddaje nasze przewagi rynkowe, to wyobrażenie mapy plas tycznej. Jeżeli mamy góry i położymy na nie karton, to dotyka on tylko czubków, jeżeli zaś rzucimy jedwab, to dopasuje się on dokładnie do podłoża. Będzie przylegał i do wzgórz, i do nizin. Ten jedwab to Banki Spółdzielcze. Będąc ostatnio w Niemczech, Austrii i we Włoszech, widziałem dominację banków lokalnych, nie sieciowych. W dużych miastach są one również widoczne, a ich szyldy są ujednolicone. W tych krajach jest popyt na ich usługi. Udział Banków Spółdzielczych wynosi 15 30% w całym sek torze bankowym i jest to wartość stabilna. U nas bankowość spółdzielczą zmarginalizowano jako zacofaną i niemodną. Nie potrafimy docenić tego, co jest nasze, lokalne, służy nam i nie ucieknie od nas nawet w trudnych czasach. Mamy szansę na wzrost i wię ksze przywiązanie do siebie klientów.

11 ość decyzji, wizerunek Nie potrafimy docenić tego, co jest nasze, lokalne, służy nam i nie ucieknie od nas nawet w trudnych czasach. Mamy szansę na wzrost i większe przywiązanie do siebie klientów, ale trzeba podjąć odpowiednie działania. Chcę zwrócić uwagę na klientów, któ rzy mieszkają w małej miejscowości i pracują w dużym mieście. Nie mając odpowiedniej obsługi w swoim banku, zwłaszcza przez internet, zaczynają korzystać z usług banku, który jest blisko ich miejsca pracy lub oferuje bankowość elektroniczną. Trudno będzie nam pozyskać nowych klientów, jeśli nasza ofer ta będzie odbiegać od konkurencji. Panie Prezesie, jaką rolę dla ban ku zrzeszającego widzi Pan we współdziałaniu z Bankami Spółdzielczymi? Z jednej strony BPS jest bankiem komercyjnym, a z drugiej zrzeszającym. Czy uda się wykluczyć, moim zdaniem wcale niepozorne, sprzeczności tkwiące w obu tych pojęciach? To kwestia przemodelowania akcentów i mówię o tym wprost. Chcę mierzyć sukces banku zrzeszającego sposobem i siłą wsparcia dla Banków Spółdzielczych, nie wielkością jego bilansu. Im lepiej będziemy obsługiwać Zrzeszenie, świadczyć usługi rozli cze niowe, a także te związane z promocją, wizerunkiem czy tworzeniem ich sieci, tym częściej klienci zdecydują się zlecić obsługę swoich kont właśnie Bankom Spółdzielczym. Wybór placówki finan sowej może się okazać całkiem inny niż obecnie. Jeśli w miejscowości jest kilkanaście różnych banków: wśród nich spółdzielcze, których klient nie kojarzy, a obok komercyjne, których szyld jest rozpoznawalny w całym kraju, to decyzja klienta kierującego się tą popularnością będzie jednoznaczna, a my go stracimy. Funkcja banku zrzeszającego będzie dobrze wypełniona, gdy namówimy Zrze szenie, żeby działało jak sieć. Pojawia się jakieś niebezpieczeństwo. W pewnym momencie zasugerowano mi, abym proponował bankom wspólny wygląd graficzny ich wydawnictw. To może być dobrym pomysłem z punktu marketingowego patrzenia na pro blem, ale przecież piękno tych banków leży także w różno rodności. Powinniśmy standaryzować nasze publikacje tak, aby dotrzeć do klienta z bardzo ważnym komunikatem: choć banki są różnorodne i lokalne, to potra fią działać wspólnie. Dla klienta róż norodność banków jest problemem. Usły szałem w Komisji Nadzoru Finansowego, że mamy taką dużą sieć, a nikt nas jako sieci nie rozpoznaje. Mamy ponad 4000 placówek, lecz ta liczba nie istnieje w świa domości publicznej. Tracimy po tężny argument marketingowy. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: klient z Dębicy jedzie do Szczecina w sprawach swojej firmy i pojawia się konieczność skorzystania z usługi bankowej, ale choć jest tam Bank Spółdzielczy, na dodatek z tego samego Zrzeszenia tak naprawdę nic w nim nie załatwi. Z tego powodu wielu klientów do nas nie przychodzi, choć mają zaufanie do spółdzielczości bankowej lub czują do niej sentyment. Jeśli klienta z jednego banku będziemy w stanie obsłużyć, choćby tylko na podstawowym poziomie, w innym banku, to będziemy mogli zacząć się reklamować jako sieć. klient, który będzie mógł sko rzystać z liczebności naszych placówek, zacznie się nami interesować i nas dostrzegać. To jak podkreślić tę różnorodność? Należy stworzyć sieć banków i ba n - ko matów, ale zachować w bankach decyzyjność i elastyczność w dopasowywaniu się do klientów. Inaczej za łatwia się sprawy na Śląsku, inaczej na Pomorzu i należy zachować tę swojskość. Naszym atutem jest to, że klient może się spotkać z prezesem banku, wchodząc wprost z ulicy. Decyzje rozpatrywane są natychmiast. To jest właśnie nie do podrobienia i niemożliwe do osiągnięcia w innych bankach. Dajmy jednak klientowi poczucie, że niezależnie Naszym atutem jest to, że klient może się spotkać z prezesem banku, wchodząc wprost z ulicy. Decyzje rozpatrywane są natychmiast. To jest właśnie nie do podrobienia i niemożliwe do osiągnięcia w innych bankach. od tego, w którym miejscu na mapie Polski się znalazł, wszędzie zostanie obsłużony. Bez względu na to, gdzie założył konto. Czyli jednak jeden szyld? Jest taki znaczek COOP, bardzo podobny w całej Europie. Umieszczany jest na spółdzielczych sklepach spożyw czych. Podobnie banki spółdzielcze we Włoszech mają ujednolicony wygląd. Z kolei w Austrii, niezależnie od szyldu, banki te świadczą usługi między sobą. Banki Spółdzielcze na tyle okrzepły w swoich strukturach, że należy pójść krok dalej i zapewnić klientom obsługę finansową we wszystkich naszych pla cówkach. Wtedy zbędne staną się dodatkowe konta firmowe w innych bankach. Nasza dobrze wyszkolona kadra poradzi sobie z nowym sposobem obsługi za miejscowych klientów. Zadbajmy o to, by klienci swoje kroki w każdej spra wie kierowali do placówek naszego Zrze szenia, które jest rzetelne, bezpieczne i pieniądze pomnaża w kraju. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski Redaktor i wydawca 11

12 Wydarzenia Informacje na temat pracy Rady Nadzorczej BPS S.A. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. pracuje w ostatnich miesiącach m.in. nad rekonstrukcją Zarządu Banku. Dyskutujemy także nad zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania spółek zależnych oraz przebudową struktury organizacyjnej. Jak Państwu wiadomo, proces związany z wyborem Członków Zarządu trwa długo, bowiem podporządkowany jest rygorom wynikającym z wewnętrznych regulacji. Zmiany w Zarządzie wymagają opiniowania przez Radę Zrzeszenia, a powierzenie funkcji Prezesa wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Dotychczas, na wniosek Tomasz Mironczuka, Prezesa Zarządu Banku BPS S.A., Rada Nadzorcza uwzględniła pozytywne opinie Rady Zrzeszenia i na stanowiska Wiceprezesa Zarządu wybrała Andrzeja Kołatkowskiego i Krzysztofa Kokota oraz odwołała Wiceprezesa Aleksandra Trojanowicza. Zarząd Banku działa teraz w czteroosobowym składzie zgodnie ze strukturą organizacyjną. Także na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza przystąpiła do pracy nad zmianami w regulaminie i strukturze organizacyjnej Banku BPS. Zmiany wynikające z potrzeby reorganizacji w Banku oraz w spółkach zależnych wymagają również konsultacji w Radzie Zrzeszenia. Konsultacje będą kontynuowane w najbliższym czasie. Ważnym procesem rozpoczętym przez Zarząd Banku przy udziale Rady Nadzorczej oraz Rady Zrzeszenia jest przystąpienie do opracowania strategii Banku i Zrzeszenia. Nowa strategia musi uwzględniać obecną sytuację finansową i kapitałową Banku oraz płaszczyznę współpracy pomiędzy Bankiem Zrzeszającym a Bankami Zrzeszonymi. Współpracy tej należy poświęcić więcej uwagi. Pamiętajmy, że Bank Zrzeszający powstał w wyniku procesu przemian w sektorze bankowości spółdzielczej, jaki rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przemiany te doprowadziły do powstania banków, najpierw regionalnych, a później zrzeszających, które miały pełnić rolę służebną wobec banków spółdzielczych. Nadeszła więc pora, aby przywrócić tę rolę naszemu Bankowi Zrzeszającemu. Chcemy, aby dostosował swoją działalność do potrzeb i oczekiwań Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. Uważam, że to powinien być jeden z priorytetów przy tworzeniu strategii Zrzeszenia na najbliższe lata. Budując strategię, powinniśmy także uwzględnienić uwarunkowania zewnętrzne, wynikające ze zmian w prawie europejskim. To zagadnienie wymaga jednak konsultacji z Bankami Zrzeszonymi, które powinny aktywnie włączyć się w ten proces. Trudne zadanie stojące przed Radą Nadzorczą to wyposażenie kapitałowe Banku Zrzeszającego, a właściwie jego brak w stosunku do nadmiernego zaangażowania aktywów w instrumenty obciążające wymóg kapitałowy. Potrzeba więc przebudowy struktury aktywów. Problemem są także niektóre spółki okołobankowe, niekoniecznie związane z potrzebami Banków Zrzeszonych, które powstały przez nadmierne zaangażowanie Banku Zrzeszającego, często nie wprost, ale poprzez zakup instrumentów płatniczych. Bardzo niski wynik finansowy Banku za miniony rok nie daje możliwości wzmocnienia kapitałowego. Poszukujemy więc rozwiązania, które w miarę możliwości pozwoli uzyskać oczekiwany przez KNF współczynnik wypłacalności na poziomie 12%. Wynik Banku jest pochodną tych nie do końca trafnych decyzji w ostatnich latach. Ważne, że proces ten został przerwany i sytuacja została ustabilizowana. Zapoczątkowane przez Zarząd Banku zmiany idą w dobrym kierunku i powinny przyczynić się do prawidłowych relacji w Zrzeszeniu i lepszych wyników. Wojciech Kulak Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. 12 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

13 Zmiany w Zarządzie Banku BPS S.A. Zespół Strategiczny Andrzej Kołatkowski stanowisko Wice prezesa Zarządu Banku BPS S.A. objął od dnia 1 lutego br. Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu w Banku PKO BP. Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Banku Współpracy Europejskiej. W latach był członkiem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie, a następnie Pełnomocnikiem Zarządu ds. Organizacji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego i Prezesem Zarządu Towarzystwa Fu nduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego. W latach był Dyrektorem Departamentu Po lityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. Dr Krzysztof Kokot stanowisko Wice pre ze sa Za - rządu Banku BPS S.A. objął od 15 lutego br. Od 2005 roku pracował w Kredyt Banku, gdzie jako Wiceprezes i Doradca Zarządu odpowiedzialny był za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Także w tym obszarze był odpowiedzialny za połączenie Kredyt Banku i BZ WBK. Wcześniej przez 8 lat sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej BRE Banku. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z bankowością korporacyjną. Przeszedł przez wszystkie szczeble pracy bankowej w obszarze obsługi klientów Absolwent Szko ły Głównej Planowania i Statystyki, Wydziału Finansów i Statystyki. instytucjonalnych. W 1990 roku uzyskał tytuł doktora ekonomii. Przed Zarządem Banku BPS S.A. stoi zadanie sformułowania strategii działania Banku i Zrzeszenia. Powstał Zespół ds. Opracowania Strategii. Zespół tworzą reprezentanci Rady Nadzorczej, Rady Zrzeszenia, Członkowie Zarządu Banku BPS S.A. oraz przedstawiciele Banku BPS S.A. W najbliższym czasie do ważnych zadań Zespołu należeć będzie wypracowanie docelowego modelu Zrzeszenia oraz wizji rozwoju Grupy. To będzie punkt wyjścia do ustalenia celów strategicznych. W dalszej kolejności rozpisane zostaną działania zmierzające do ich realizacji. Kluczowe jest przy tym uzyskanie odpowiedzi na pytania: jaki powinien być udział Zrzeszenia i Banku BPS w rynku? jakie produkty Grupy BPS powinny być oferowane Bankom Spółdzielczym? jakie są oczekiwania Banków Spółdzielczych? jakie spółki powinny funkcjonować w Grupie Kapitałowej Banku? jaki powinien być model redystrybucji kapitałów, kredytów i płynności w Zrzeszeniu? jaki powinien być poziom ryzyka? W powstawaniu strategii znaczenie będą miały też kwestie dotyczące rozwoju informatycznego i poprawy wizerunku, a także precyzyjnego określenia konkurencji rynkowej. Na kolejnym spotkaniu Zespół zajmie się analizą realizacji obecnie obowiązującej strategii Zrzeszenia i Banku. O pracach Zespołu będziemy bieżąco informować na łamach magazynu BWS. 13

14 Wydarzenia Nowoczesne bezpieczeństwo TUV NORD było organizatorem konferencji poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych w zakresie szerokiej ochrony danych. Konferencja Bezpieczny i Nowo czesny Bank Spółdzielczy odbyła się 31 stycznia br. w siedzibie TUV NORD. Podczas spotkania prelegenci przedstawili tematy związane z audytami zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej, nowelizacją Rekomendacji D i M w odniesieniu do ISO oraz bezpieczeństwem transmisji danych w oparciu o protokół SSL. Sejmowa komisja zajmie się prawem spółdzielczym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 26 stycznia br., na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołał Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Prezentację na pierwszy z wymienionych tematów poprowadzili Beata Sokół i Zygmunt Kłaptocz Audytorzy TUV NORD Polska, którzy przedstawili uczestnikom korzyści przeprowadzenia audytu systemu zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej w firmie. Opisali przepisy prawa implikujące odpowiednie zabezpieczenia oraz przedstawili szczegółowo proces certyfikacji systemu. Tabela 1. Zapisy dotyczące nowelizacji rekomendacji D oraz M w zestawieniu z wymaganiami ISO ISO Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Bezpieczeństwo informacji poza IT Zarządzanie ryzykiem poza IT Bezpieczeństwo fizyczne poza IT Bezpieczeństwo osobowe Ciągłość działania poza IT Procedury systemowe Klasyfikacaja informacji i systemów IT Zarządzanie ryzykiem IT Bezpieczeństwo fizyczne IT Bezpieczeństwo IT Ciągłość działania IT Bezpieczeństwo prawne Rekomendacja D Zarządzanie i bezpieczeństwo IT Zarządzanie projektami Szczegółowe zalecenia zarządzania i bezpieczeństwa IT Do zakresu działania Komisji należy rozpatrzenie: poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach (druk nr 515), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 816), poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 819), poselskiego projektu ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych (druk nr 864), Zapisy dotyczące nowelizacji rekomendacji D oraz M w zestawieniu z wymaganiami ISO przybliżył uczestnikom Krzysztof Maćkowiak, właściciel firmy doradczej. Podsumowanie tego wystąpienia prezentuje tabela 1. Natomiast Bartłomiej Natanek, ekspert serwisu CertyfikatySSL.pl, dostawcy zabezpieczeń transmisji danych, zaprezentował skuteczne metody ochrony przesyłanych informacji. Certyfikaty SSL chronią poufność transmisji oraz zwiększają wiarygodność strony www. Umożliwiają również pozostanie w zgodzie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych, która nakłada obowiązek zabezpieczenia danych, m.in. przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. W prezentacji zawarta została również analiza zabezpieczeń stosowanych przez polskie banki spółdzielcze. Wynikało z niej, że coraz częściej wybierają one zabezpieczenia najwyższego poziomu. Swoje wystąpienie na konferencji miał również Józef Myrczek, Prezes Silesia Bank, który przedstawił korzyści wynikające z certyfikacji systemu z punktu widzenia osoby zarządzającej Bankiem. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia jest pierwszym Bankiem w Polsce, który pozytywnie przeszedł proces certyfikacji tego systemu, co świadczy o wysokich standardach bezpieczeństwa Banku w odniesieniu do pracowników i klientów. poselskiego projektu ustawy Prawo spółdzielcze (druk nr 980), poselskiego projektu ustawy Prawo spółdzielcze (druk nr 1005). 14 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

15 Nasza Grupa Dobra współpraca z bankami Banki spółdzielcze coraz chętniej spoglądają na fundusze inwestycyjne oferowane przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Choćby dlatego, że mogą otrzymać produkt dopasowany do swoich potrzeb. Pomimo krótkiej obecności na rynku, BPS TFI (działa od marca 2010 roku), osiąga niezłe wyniki (roczne stopy zwrotu subfunduszy BPS z 31 grudnia 2012 roku wyniosły: BPS Akcji 13,9%, BPS Stabilnego Wzrostu 13,5%, BPS Obligacji 10,2%, BPS Pieniężny 8,6%). W związku z tym w roku ubiegłym dynamika wzrostu aktywów BPS FIO osiągnęła przeszło 36%. Sukces jest efektem przede wszystkim rozsądnej polityki produktowej i współpracy z bankami spółdzielczymi, które zaczynają doceniać korzyści z posiadania produktów TFI w swoim portfelu inwestycyjnym. BPS TFI dostarcza na rynek produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla klientów inwestycyjnych, instytucji i przedsiębiorstw. Bank spółdzielczy, chcąc zostać klientem TFI, ma do wyboru kilka rozwiązań. Może ulokować swoje nadwyżki finansowe w wybrane fundusze albo przekazać środki w zarządzanie Towarzystwa. Może także zostać partnerem dystrybucyjnym produktów inwestycyjnych i po podpisaniu umowy oferować je swoim klientom. Lokata plus dobra współpraca BPS TFI oferuje produkty inwestycyjne w formie FIO, czyli Funduszu Inwestycyjnego Otwartego i powiązanych z nim produktów, oraz FIZ, czyli Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Świadczy też usługi asset management, czyli zarządzanie portfelem aktywów na zlecenia klienta. Towarzystwo posiada jeden fundusz otwarty będący funduszem parasolowym i w ramach tego funduszu proponuje cztery subfundusze: pieniężny, obligacji, stabilnego wzrostu i akcji. Subfundusze różnią się ryzykiem i horyzontem inwestycyjnym. W ofercie Towarzystwa jest także kilkanaście funduszy inwestycyjnych zamkniętych, adresowanych głównie do klientów instytucjonalnych. Nowością jest powiązana z funduszem Lokata Plus, którą jako pierwszy pilotażowo wprowadził Bank Spółdzielczy w Rymanowie, dzisiejszy lider sprzedaży tego produktu. Lokata Plus to produkt, który łączy zalety gwarantowanego depozytu bankowego z inwestycją na rynku kapitałowym poprzez fundusze inwestycyjne podkreśla Piotr Chrzanowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu BPS TFI. W ramach części depozytowej klient lokuje środki na wysokooprocentowanej (np. 7% w skali roku) lokacie terminowej, natomiast część inwestycyjna przeznaczona jest na zakup jednostek uczestnictwa funduszy. Klient w zależności od akceptowanego ryzyka może sam podjąć decyzję i wybrać jeden z czterech portfeli o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej. Dzięki takiej konstrukcji program Lokata Plus łączy gwarancję odsetek pochodzących z lokaty bankowej z potencjałem wzrostu wartości aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych. Bank Spółdzielczy w Rymanowie, który dzisiaj oprócz Lokaty Plus ma w swojej ofercie wszystkie fundusze otwarte oraz Program Systematycznego Inwestowania Akumulacja Kapitału, nawiązał współpracę z TFI na początku 2012 roku. W ramach umowy Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie powołał w swojej centrali osobę koordynującą współpracę z BPS TFI S.A. Została nią Barbara Szymańska. Tomasz Bialic, Dyrektor Regionalny BPS TFI, podkreśla, że dzięki decyzji Prezesa Roberta Packa Towarzystwu i Bankowi udało się osiągnąć efektywną współpracę. Pani Barbara Szymańska posiada wysokie kompetencje i profesjonalnie zarządza całością spraw związanych z funduszami ze strony Banku, dzięki czemu świetnie się nam współpracuje. Mogę powiedzieć, że w wielu wypadkach rozumiemy się bez słów. Produkt skrojony na bank Początkowo w BPS TFI opracowywano głównie produkty dla Banku Zrzeszającego. W dalszej kolejności Towarzystwo rozpoczęło pracę nad stworzeniem oferty adresowanej do banków wchodzących w skład Grupy BPS. Uwzględniając potrzeby banków spółdzielczych, Towarzystwo jako jedyne na rynku współpracuje z nimi przy tworzeniu produktów, biorąc pod uwagę ich specyfikę i otoczenie, w jakim działają. Musimy budować relacje, które zapewnią maksymalną elastyczność i dobrą komunikację między Bankami z Grupy a Towarzystwem. I dzisiaj mamy już wypracowany skuteczny model tej współpracy podkreśla Piotr Chrzanowski. Od kiedy banki wyznaczają koordynatorów zajmujących się zagadnieniami związanymi z TFI, jakość współpracy bardzo się poprawiła. Wyznaczenie w banku jednej osoby odpowiednio przeszkolonej do współpracy poprawia komunikację i pozwala nam lepiej dopasować produkty do specyficznych wymagań naszego klienta cieszy się Tomasz Bialic. Dyrektorzy regionalni TFI odpowiadają za współpracę z bankami i organizują szkolenia dla pracowników banków zajmujących się funduszami. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu produktów inwestycyjnych. Szkolenia i produkty to nie wszystko, co BPS TFI może zaoferować swoim klientom. Sprzedając produkty TFI, banki w roli dystrybutora otrzymują wynagrodzenie: 100% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa oraz comiesięcznie 50% opłaty za zarządzanie aktywami pozyskanymi przez ten bank. Dodatkową korzyścią dla banków, oprócz przychodów ze sprzedaży i partycypacji w opłacie za zarządzanie, jest także możliwość członkostwa w powstałym niedawno Spółdzielczym Klubie Inwestora. W ramach niego przedstawiciele banków mogą wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi rynków finansowych i opracowywać nowe instrumenty finansowe. Banki spółdzielcze odkrywają fundusze na nowo, wzbogacają nimi ofertę dla klientów i chcą ją poszerzać. Obecnie współpracuje z nami już kilkanaście banków spółdzielczych. Wierzę, że w tym roku dołączą kolejne mówi Piotr Chrzanowski. Igor Morye 15

16 Nasza Grupa Dopasowana lokata Rozmowa z Barbarą Szymańską, Specjalistą ds. Funduszy Inwestycyjnych Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Skąd pomysł na współpracę z BPS TFI? Bank w Rymanowie chce rozwijać sektor produktów inwestycyjnych i jest otwarty na innowacje, a BPS TFI to spółka Banku Polskiej Spółdzielczości. Jak tylko pojawiła się możliwość, chętnie weszliśmy we współpracę, mimo że mamy podpisaną umowę z innym Towarzystwem. Biorąc pod uwagę specyfikę spółdzielczego sektora i naszych klientów, BPS TFI pokazało, że jest partnerem rozumiejącym nasze potrzeby i dbającym o jakość tej współpracy. BPS TFI ma spółdzielcze korzenie, lepiej rozumie potrzeby klientów banków spółdzielczych? BPS TFI to, jak wspomniałam, drugie Towarzystwo, z którym współpracujemy, i chociaż jest na rynku od niedawna, nasza współpraca już teraz jest bardzo zaawansowana. BPS TFI stara się oferować nam produkty dopasowane do naszych potrzeb np. Lokata Plus. Nasi klienci chętnie kupują ten produkt. Lokata plus to w połowie lokata, a w połowie fundusz inwestycyjny. Spadające stopy procentowe powodują, że same lokaty stają się mniej atrakcyjne. Tymczasem Lokata Plus daje nam oprocentowanie aż 7% na 12 mies. BPS TFI tworzy produkty na zamówienie? Do niedawna oferowaliśmy Program Systematycznego Inwestowania Akumulacja Kapitału, na który klient co miesiąc wpłaca np. 100 zł. Problem polegał na tym, że produkt oparty był wyłącznie na subfunduszu stabilnego wzrostu, który charakteryzuje się stosunkowo agresywną polityką inwestycyjną (inwestuje do 40% aktywów w akcje). Chcieliśmy, aby w tym produkcie były również dostepne bezpieczniejsze subfundusze pieniężny i obligacji. BPS TFI przygotował dla nas taką ofertę w miesiąc. Podobnie szybko przygotował Lokatę Plus. Kim są klienci Banku? Do naszej Filii znajdującej się niemal naprzeciwko siedziby Banku Spółdzielczego w Rymanowie przychodzą nie tylko rolnicy, przedsiębiorcy czy osoby prywatne. Wśród klientów mamy także kuracjuszy z sanatorium, bo Rymanów-Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa. W Filii mamy pełną gamę produktów inwestycyjnych. Oprócz lokat można u nas kupować także złoto. Ponadto oferujemy kredyty, ubezpieczenia, a nawet terminale płatnicze POS i podpis elektroniczny. Dużo jest takich placówek jak wasza? Filia działa od roku i z tego, co mi wiadomo, na tle banków spółdzielczych jest jedną z pierwszych oferujących tak szeroką gamę produktów finansowych. Jak zwiększyć sprzedaż produktów TFI? BPS TFI organizuje dla nas szkolenia, na których kształcą się nasi doradcy, do tej pory zostało przeszkolonych już około 20 osób. Myślę więc, że współpraca będzie się rozwijać, a nasz udział w rynku rosnąć. Trzeba tu wspomnieć, że dobra współpraca z BPS TFI to także zasługa Tomasza Bialica, który cały czas nam pomaga i jest z nami w kontakcie jako dyrektor regionalny. Dziękuję za rozmowę. Igor Morye Przyjaciele przedsiębiorców Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko- -Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw po raz 14 przyznały nagrody Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Wśród laureatów sporą reprezentację miały banki spółdzielcze z Grupy BPS. Konkurs od 1998 roku wspiera kulturę współpracy instytucji finansowych z przedsiębiorstwami, buduje atmosferę wzajemnego zaufania i popularyzuje innowacje wprowadzane w instytucjach finansowych. Nagrody, przyznawane w dwóch kategoriach: banki uniwersalne oraz banki spółdzielcze i małe banki lokalne, mają wskazać przedsiębiorcom instytucje finansowe charakteryzujące się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfiki przedsiębiorcy, a także budujące silne więzi z sektorem MSP. Jan Bajno, Prezes Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, odebrał Statuetkę Konkursu oraz Godło Promocyjne z 6 Złotymi Gwiazdami 16 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

17 Laureaci Wyróżnień Honorowych 25 stycznia br. ideę i zasady konkursu podczas uroczystości wręczenia nagród w Pałacu Prymasowskim w Warszawie przybliżył Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, kóry podkreślił, że harmonijna współpraca przedsiębiorstw z sektorem bankowym jest warunkiem szybkiego rozwoju Polski. Choć ta współpraca jest coraz lepsza, w tej dziedzinie wiele jest jeszcze do zrobienia. Wskaźnik rozmiaru akcji kredytowej dla przedsiębiorstw w relacji do PKB sytuuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w UE powiedział Arendarski. Każdy może robić dobre interesy, ale chodzi o to, żeby robić je w dobrym stylu dodał. Z kolei mec. Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, przekonywał, że aby wygrać, banki musiały dokonać jakościowych zmian w funkcjonowaniu, a największym beneficjentem tych zmian są przedsiębiorcy zyskujący na poprawie jakości obsługi. Zauważył też, że polski sektor bankowy po latach kryzysu okazał się zdrowy, godny zaufania i nie korzystał z pomocy państwa. W kategorii banków spółdzielczych i małych banków lokalnych statuetkę laureata konkursu i Godło Promocyjne z sześcioma Złotymi Gwiazdami otrzymał Bank Spółdzielczy Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie SK bank. Odbierając nagrodę, Jan Bajno, Prezes Zarządu SK banku, powiedział, że jest to wyróżnienie także dla klientów, bo SK bank stara się dopasować produkty dla rozwoju przedsiębiorstw. Klienci to doceniają i tylko w tym roku nasze wskaźniki wzrosły o 50% mówił Prezes Bajno. W konkursie wręczono też Platynową Statuetkę, przyznawaną za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współ pracy z MSP. Otrzymał ją wraz z 5 Złotymi Gwiazdami Mazowie cki Bank Spółdzielczy w Łom iankach. Diamentową Statuetkę, przyznawaną za kontynuację dobrej współpracy z sek torem MSP, otrzymał Bank Spółdzielczy w Kolnie. Podczas konkursu przyznawane są także Wyróżnienia Honorowe. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne wręczono je Powiatowemu Bankowi Spółdzielcze mu w Sokołowie Podlaskim wraz z Godłem Promocyjnym i 4 Złotymi Gwiazdami, Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie wraz z God łem Promocyjnym i 7 Zło tymi Gwiazdami, Bankowi Spółdzielczemu w Księżpolu wraz z Godłem Promocyjnym i 7 Złotymi Gwiazdami, Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowcu wraz z Godłem Promocyjnym i 3 Złotymi Gwiazdami. Za wysokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania MSP wyróżniono także najlepszych doradców banków uczestniczących w konkursie. Tytuł Profesjonalnego Doradcy Bankowości MSP otrzymały Ewa Szewcówka (Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie) oraz Beata Żak i Janina Łykowska (obie z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim). Za poddawanie się weryfikacji kon - kursowej w kolejnych edycjach konkursu w liczbie nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 7 przyznane zostały Godła Promocyjne ze Złotymi Gwiazdami, które otrzymały Bank Spółdzielczy w Zambrowie, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Bank Spółdzielczy w Namysłowie i Bank Spółdzielczy w Szczuczynie. W konkursie, w którym udział wzięło 19 banków, a przebadano 3600 przed - siębiorstw, niezależni eksperci oceniają pisemną prezentację banku, a następnie w każdej ze zgłoszonych jednostek przeprowadzane są audyt i badania opinii klientów. Ocenie podlega dwadzieścia aspektów obsługi i działania danej placówki. Wyniki prezentują podejście instytucji finansowych do firm oraz wskazują na obecne i przyszłe oczekiwania przedsiębiorców wobec banków. 17

18 Nasza Grupa Bliższe poznanie lepsza współpraca Bank BPS S.A. uruchomił program stażowy dla przyszłych Prezesów Banków Spółdzielczych. Program ma na celu przybliżenie specyfiki działania Banku Zrzeszającego nowym Prezesom Banków Spółdzielczych, a także nawiązanie kontaktów. Od lewej: Sławomir Sawicki, Piotr Epsztein, Dyrektor Departamentu Skarbu w Banku BPS S.A., Szczepan Kozłowski To staż, podczas którego wypełniona jest każda minuta i nie ma obawy, że ktoś będzie się nudził. Nie bez powodu udział w nim biorą przyszli Prezesi Banków Spółdzielczych z całej Polski. Pomysłodawcą programu jest Zarząd Banku BPS S.A., który na jednym z posiedzeń, na którym opiniowano kandydaturę na Prezesa Banku Spółdzielczego, wpadł na pomysł, aby zaproponować zupełnie nową formułę takich spotkań. Staż jest dobrowolny i w pełni autorski. Stworzono go na potrzeby Zrzeszenia wyjaśnia Magdalena Waniek, Wicedyrektor Biura Zarządu Banku BPS S.A. Tak zrodził się pomysł, który należało tylko wdrożyć w życie. Rozpoczęła się więc rola Biura Zarządu oraz Departamentu Bankowości Spółdzielczej, który na bazie doświadczeń związanych z potrzebami i oczekiwaniami Banków Spółdzielczych przygotował program wizyty. Była to jednak praca zespołowa, zaproponowane tematy były weryfikowane przez zainteresowane komórki. Wszyscy zdajamy sobie sprawę, że dużo trudniej współpracuje się z osobami, które są dla nas obce. Bardzo często nie wiemy, z kim w danej sprawie się skontaktować, kto odpowiada za dany obszar działania. Okazuje się, że po kilku dniach spędzonych na intensywnych wizytach w Departamentach i Biurach Banku można w znacznej części te wątpliwości rozwiać i przyczynić się do lepszego poznania specyfiki Banku Zrzeszającego podkreśla M. Waniek. Pierwsza edycja programu, rozpoczęła się w styczniu br. i wzięły w niej udział 3 osoby. Staż trwa 5 dni, rozpoczyna się w poniedziałek od spotkania z Prezesem Zarządu Tomaszem Mironczukiem. Kolejne punkty to wizyty w Departamencie Bankowości Spółdzielczej i Departamencie Współpracy Instytucjonalnej. W następnych dniach gość odwiedza między innymi: Departament Skarbu, Departament Sprzedaży, Departament Kart i Bankomatów, Biuro Reklamy i Public Relations. Ważnym punktem jest również wizyta we wszystkich komórkach odpowiedzialnych za ryzyko, a więc Ryzyko Kredytowe, Finansowe i Operacyjne. Jednym z bardziej atrakcyjnych punktów stażu jest udział w posiedzeniu Zarządu Banku. Cały staż jest niezwykle intensywny. Goście pracują od godziny 8:00 do 16:00. Mają zaplanowaną niemal każdą minutę. W piątek przewidziane jest podsumowanie wizyty i kolejne spotkanie z Prezesem Mironczukiem. Szkolący to najlepsi bankowi specjaliści, którzy mają za zadanie w ciekawy sposób przekazać informacje przyszłemu Prezesowi banku. Ze względów logistycznych uczestnicy programu mieszkają w apartamencie usytuowanym w odległości kilkuset metrów od centrali Banku. Małgorzata Petera i Artur Adamczyk, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego w Banku BPS S.A. Nie ukrywamy, że przy pierwszym stażu byliśmy pełni obaw, czy sprostamy oczekiwaniom naszych gości, czy wizyta będzie dla nich atrakcyjna, a co najważniejsze, czy będzie pożyteczna przyznaje Magdalena Waniek. Obawy te były jednak zupełnie nieuzasadnione. W wielu Departamentach brakowało czasu na omówienie wszystkich kwestii, które interesowały przyszłych Prezesów. Biorąc pod uwagę te pozytywne komentarze, jakie otrzymaliśmy od pierwszych uczestników stażu, myślę, że możemy proponować staż wszystkim chętnym kandydatom na Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych ulepszając i dopasowując go w zależności od bieżących potrzeb podsumowuje Magdalena Waniek. 18 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

19 Sławomir Sawicki, kandydat na Prezesa Banku Spółdzielczego w Sierpcu, obecnie kierownik zespołu ds. marketingu i monitorowania sprzedaży w Banku Spółdzielczym w Brodnicy W bankowości pracuję od 15 lat, w tym w bankowości spółdzielczej od 8, ale program stażowy, mimo znacznego doświadczenia, uważam za niezwykle przydatny i potrzebny. Choć program stażu był mocno napięty, to nie sądzę, żeby konieczne było jego wydłużanie. Tydzień w zupełności wystarczy. Podczas szkolenia poznaliśmy Bank z innej perspektywy osoby zarządzającej, która musi zwracać uwagę na całą działalność banku, a przy tym dowiedzieliśmy się dokładnie jak wygląda współpraca z Grupą BPS. Teraz wiedzę teoretyczną możemy skonfrontować z rzeczywistością w naszych bankach, sprawdzić, jak to, czego się nauczyliśmy, może funkcjonować w codziennej pracy. Dla mnie szczególnie cenne były informacje o ryzyku kredytowym, a dyskusje na ten temat przedłużaliśmy, zabierając część czasu przeznaczonego na inne spotkania. Podczas stażu i rozmowy m.in. z Prezesem Banku BPS Tomaszem Mironczukiem powstał też pomysł, by szkolenie kontynuować, kiedy już jako kandydaci obejmiemy stanowisko Prezesa Zarządu. Taka rekontrola i wymiana doświadczeń pomiędzy Prezesami będzie z pewnością niezwykle cennym doświadczeniem. Na razie jednak trzeba studiować literaturę, której nie brakuje, i przygotować się do egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego, która w ciągu pół roku dokona oceny kwalifikacji kandydata na Prezesa Zarządu banku. Staż w przygotowaniu do spotkania z Komisją Nadzoru Finansowego z pewnością okaże się pomocny. Małgorzata Petera, p.o. Prezesa w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach (powiat płocki) W Banku Spółdzielczym pracuję od 17 lat, a obowiązki Prezesa pełnię od 1 października 2012 roku, dlatego propozycja stażu była początkowo trochę zaskakująca. Mówiąc jednak poważnie, staż z pewnością pozwolił na lepsze zapoznanie się z działal nością BPS. Szkolenie było prowadzone przez praktyków, dysponujących odpo wiednią wiedzą. Trwało 5 dni. Natężenie informacji w tym czasie było wyjątkowo duże i wymagało pełnej aktywności umysłowej. Dla mnie ja ko osoby doświadczonej w pracy w ban - kowości, w większości była to jed nak wiedza doskonale znana. Nie ozna - cza to oczywiście, że szkolenie to był czas zmarnowany. Niezwykle interesujące było szkolenie dotyczące Dep a r t a m e n t u S p r z e d a ż y. P r ow a d z i ł j e doświadczony w tym zakresie Dyrektor Departamentu Sprzedaży Pan Michał Urbaniak. Dysponował wiedzą praktyczną i pomysłami, jak zwiększyć portfel kredytowy klientów, któ rzy już korzystają z oferty banku. Co ważne, umówiliśmy się rów - nież, że możemy w tej sprawie spotkać się także w przyszłości. Kolejnym ciekawym punktem szkolenia była informacja dotycząca kart prepaidowych. W przyszłości program szko lenia ma również objąć nowe pomysły na sprzedaż instytucjonalną, czym jestem szczególnie zainteresowana. Szczepan Kozłowski, kandydat na Prezesa Banku Spółdzielczego w Łańcucie, obecnie członek zarządu tego banku Propozycja odbycia stażu w BPS S.A. w połączeniu z oceną kandydata, z uwagi na swego rodzaju novum, była zaskoczeniem i rozbudziła ciekawość, tym bardziej, że była to moja pierwsza wizyta w siedzibie Banku Zrzeszającego. Na miejscu wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Spotkałem się z bardzo miłym i życzliwym przyjęciem. Organizatorzy stażu zasługują na słowa uznania. Cały 5-dniowy pobyt był bardzo dobrze zaplanowany, począwszy od spraw związanych z noclegiem, po szczegółowy harmonogram każdego dnia. Wyznaczony opiekun Pani Beata Orzechowska-Hanf, stanęła na wysokości zadania i dzięki niej wszystko odbywało się bardzo płynnie, bez zbędnych przestojów. Osoby, które poznałem w poszczególnych Departamentach wykazały wysoki poziom merytoryczny i potrafiły ciekawie opowiadać o niekiedy trudnych zagadnieniach, a także wykazały gotowość służenia w rozwiązywaniu problemów w przyszłości. Jeszcze raz pragnę podkreślić atmosferę otwartości i życzliwości. W ramach stażu miałem również okazję wziąć udział w posiedzeniu Zarządu BPS S.A. i przyjrzeć się jego pracy. Było to kolejne cenne doświadczenie i okazja do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Uważam, że idea organizowania tego typu stażu jest zasadna i bardzo pożyteczna dla każdego kandydata, zwłaszcza dla tego, który po raz pierwszy miał okazję gościć w siedzibie Banku BPS S.A., natomiast sposób wykorzystania w praktyce przedstawionych możliwości i zdobytej wiedzy zależy tylko od jego osobistego zaangażowania. 19

20 Nasza Grupa Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS W 2012 roku Banki Spółdzielcze wygenerowały wynik finansowy netto o ponad 4% wyższy niż w roku poprzednim. Stoją jednak przed wyzwaniem prowadzenia dalszej bezpiecznej działalności w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Według stanu na 31 grudnia 2012 roku działalność prowadziły 572 banki spółdzielcze zrzeszone w dwóch strukturach (Banku BPS S.A. i SGB-Banku) oraz Krakowski Bank Spółdzielczy działający samodzielnie i współpracujący z Bankiem BPS S.A. W porównaniu z grudniem 2011 roku liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o dwa, co było wynikiem przeprowadzonych procesów łączeniowych i utworzenia podmiotów silniejszych kapitałowo. Liczbę banków spółdzielczych i ich placówek oraz stan zatrudnienia w sektorze i w poszczególnych zrzeszeniach, przedstawia tabela 1. Rosnący portfel kredytowy Aktywa bilansowe banków spółdzielczych Grupy BPS na 31 grudnia 2012 roku wynosiły mln zł i w okresie 12 miesięcy wzrosły o mln zł (o 8,74%). W zrzeszonych bankach spółdzielczych podstawową pozycję w strukturze aktywów stanowiły tradycyjnie kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych. Na koniec grudnia 2012 roku wynosiły one 60,50%. Wartość tej pozycji w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o mln zł (o 10,55%) i na 31 grudnia 2012 roku wynosiła mln zł. W portfelu kredytowym dominowały kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu. Ich wielkość ukształtowała się na poziomie mln zł i stanowiła 89,46% łącznego obliga kredytowego. Najwyższe tempo wzrostu w tej grupie kredytów wykazywały kredyty dla przedsiębiorstw (19,03%) i przedsiębiorców indywidualnych (12,52%). W nieco mniejszym stopniu wzrosły kredyty dla rolników indywidualnych (7,21%) oraz dla osób prywatnych (2,66%). Natomiast obniżyły się kredyty dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 1,21%) (wykres 1.). Środki pieniężne ulokowane w innych bankach wynosiły 27,10% aktywów ogółem. Lokaty międzybankowe w wartości nominalnej wynosiły mln zł i w porównaniu z końcem grudnia 2011 roku wzrosły o 107 mln zł, tj. o 0,80%. Były to środki ulokowane, w głównej mierze, w Banku Zrzeszającym. Wartość lokat złożonych poza Bankiem BPS S.A. stanowiła niewielki odsetek (1,21%) całej bazy lokacyjnej banków spółdzielczych. Kolejną pod względem wielkości pozycją w aktywach są instrumenty dłużne Tabela 1. Liczba banków spółdzielczych i ich placówek oraz stan zatrudnienia w sektorze i w poszczególnych zrzeszeniach Wyszczególnienie Sektor banków spółdzielczych BPS SGB KBS Udział w sektorze (w %) BPS SGB KBS Liczba banków ,81 36,01 0,17 Zatrudnienie ,32 37,74 1,94 Placówki ,75 39,57 1,68 Wykres 1. Kredyty sektora niefinansowego 20 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia Nasza Grupa Nowe pakiety Banku BPS Temat numeru Rozmowa z posłanką Krystyną Skowrońską Wydarzenia O spółdzielczości w Kancelarii Prezydenta magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo