NAUKI FILOLOGICZNE. Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKI FILOLOGICZNE. Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy"

Transkrypt

1 NAUKI FILOLOGICZNE Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy Prof. Jerzy Bartmiński nauki filologiczne tel. (81) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Prof. Jerzy Danielewicz nauki filologiczne, filologia klasyczna, hellenistyka tel. (61) Uniwersytet Adama Mickiewicza Prof. Maciej Grochowski językoznawstwo polskie i teoretyczne tel. (56) , (56) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Prof. Józef Korpanty literatura łacińska w starożytności tel. (12) Uniwersytet Jagielloński Prof. Teresa Kostkiewiczowa historia literatury polskiej okresu Oświecenia tel. (22) Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego Wydział Nauk Humanistycznych

2 Prof. Alina Nowicka-Jeżowa historia kultury, głównie polskiej, średniowiecze, renesans, barok tel. (22) Uniwersytet Warszawski Prof. Maria Poprzęcka historia sztuki, teoria i krytyka artystyczna tel. (22) Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki Prof. Jan Prokop literaturoznawstwo tel. (12) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Prof. Piotr Salwa literaturoznawstwo włoskie tel. (22) Inst. Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Prof. Marta Wyka nauki filologiczne, historia literatury tel. (12) Wydziału Polonistyki

3 NAUKI HISTORYCZNO-FILOZOFICZNE Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy Dr Małgorzata Bogunia-Borowska socjologia kultury i mediów Instytut Socjologii Ks. Prof. Andrzej Bronk hermeneutyka filozoficzna, metodologia nauk humanistycznych ogólna metodologia nauk tel. (81) Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Metodologii Nauk Prof. Andrzej Kastory powszechna historia nowożytna i najnowsza tel. (12) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Prof. Janusz Kruk archeologia tel. (12) Instytut Archeologii i Etnologii PAN

4 Prof. Joanna Kurczewska nauki humanistyczne, socjologia tel. (22) Instytut Filozofii i Socjologii PAN Prof. Janusz Małłek historia powszechna i Polski XVI-XVIII w. tel. (56) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Historii i Archiwistyki Prof. Jerzy Pelc nauki humanistyczne, filozofia Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii Prof. Romuald Schild archeologia, prehistoria epoki kamienia tel. (22) , w. 132 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Prof. Stanisław Suchodolski archeologia, numizmatyka tel. (22) wew. 153 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Prof. Piotr Sztompka teoria socjologiczna i metodologia nauk społecznych tel. (12) Uniwersytet Jagielloński Instytut Socjologii

5 Prof. Karol Tarnowski nauki humanistyczne, filozofia tel. kom Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Prof. Michał Tymowski historia powszechna tel. (22) Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny Prof. Wacław Uruszczak nauki prawne tel. (12) Katedra Historii Prawa Polskiego Prof. Jan Woleński epistemologia, logika, metodologia nauk, teoria prawa tel. (33) Instytut Filozofii

6 NAUKI MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNE Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy Prof. Iwo Białynicki-Birula teoria kwantów i teoria względności. tel. (22) Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Prof. Zbigniew Błocki matematyka, analiza zespolona tel. kom.: Instytut Matematyki Prof. Bogdan Bojarski równania różniczkowe tel. (22) Instytut Matematyczny PAN Prof. Ewa Brocławik chemia teoretyczna tel. (12) Instytut Katalizy PAN Prof. Henryk Czyż fizyka cząstek elementarnych tel. (32) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

7 Prof. Wojciech Dziembowski astronomia, ewolucja gwiazd, astrosejsmologia tel. (22) Centrum Astronomiczne PAN Prof. Henryk Górecki metody optymalizacji, teoria sterowania tel. (12) Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki Prof. Kazimierz Grotowski fizyka jądrowa tel. (14) tel. kom Instytut Fizyki Prof. Marian Grynberg fizyka ciała stałego, fizyka półprzewodników tel. kom Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej Prof. Adam Jakubowski procesy stochastyczne, przetwarzanie sygnałów i obrazów, teoria prawdopodobieństwa tel Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Probabilistyki Prof. Marek Jarnicki matematyka, analiza zespolona tel Uniwersytet Jagielloński Instytut Matematyki Prof. Jerzy Jurkiewicz fizyka tel. (12) Instytut Fizyki

8 Prof. Jan Kisyński analiza matematyczna tel. (22) Instytut Matematyczny PAN Prof. Janusz Kowal mechanika tel. (12) Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyzacji Procesów Prof. Józef Nizioł mechanika teoretyczna i techniczna tel. (12) Politechnika Krakowska Prof. Stanisław Penczek chemia polimerów tel. (42) Centrum Badań Molekularnych i Mikromolekularnych PAN Prof. Wiesław Antoni Pleśniak matematyka: analiza rzeczywista, analiza zespolona, teoria aproksymacji tel. (12) , (12) Instytut Matematyki Prof. Stefan Pokorski fizyka teoretyczna, teoria cząstek elementarnych i zderzeń wysokich energii tel. (22) Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej Prof. Kazimierz Rzążewski fizyka i inżynieria kwantowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

9 Prof. Adam Sobiczewski własności najcięższych atomowych jąder, struktura, czasy ich życia, rodzaje i energie rozpadu tel. (22) Narodowe Centrum Badań Jądrowych Prof. Ryszard Tadeusiewicz biocybernetyka, Informatyka, inżynieria biomedyczna automatyka i robotyka tel. (12) strona: Akademia Górniczo-Hutnicza Prof. Jan Taler energetyka, budowa maszyn, mechanika, termodynamika, wymiana ciepła tel. (12) Politechnika Krakowska, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Prof. Marek Zrałek podstawy fizyki kwantowej, fizyka cząstek elementarnych tel. (32) , Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki

10 NAUKI PRZYRODNICZE, NAUKI O ZIEMI Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy Prof. Grzegorz Bartosz reaktywne pochodne tlenu, antyoksydanty, biologia procesu starzenia się, błony komórkowe Uniwersytet Łódzki Prof. Krzysztof Birkenmajer tektonika globalna, geologia Arktyki i Antarktyki. tel. (12) , (12) , Instytut Nauk Geologicznych PAN Prof. Jerzy Fedorowski wielkie wymierania, paleogeografii, koralowce paleozoiczne, rafy i budowle węglanowe tel. (61) , sekret Uniwersytet Adama Mickiewicza Prof. Maciej Z. Gliwicz biologia ewolucyjna, ekologia, hydrobiologia tel. (22) Uniwersytet Warszawski, Zakład Hydrobiologii Prof. Jan Golonka tektonika, paleogeografia, geologia regionalna i naftowa, geoturystyka Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ.

11 Prof. Jan Kozłowski biologia ewolucyjna tel. (12) Instytut Nauk o Środowisku Prof. Marek Krąpiec dendrochronologia, geologia czwartorzędu, zmiany klimatu tel. (12) Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ. Prof. Barbara Kwiecińska mineralogia, petrografia węgla tel. (12) Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ. Prof. Maria Grażyna Łanczont geografia fizyczna, geomorfologia, paleogeografia tel. (81) w. 154 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Prof. Adam Łomnicki ekologia ewolucyjna, ekologia populacyjna, biologia ewolucyjna tel. (12) strona: dex_pl.htm Instytut Nauk o Środowisku Prof. Teresa Madeyska geologia czwartorzędu tel. (22) Instytut Nauk Geologicznych PAN

12 Prof. Leszek Marks geologia czwartorzędu, zmiany klimatu, kartografia geologiczna, zagrożenia naturalne tel Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa Prof. Jacek Matyszkiewicz geologia podstawowa, sedymentologia skał węglanowych tel Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ. Prof. Zbigniew Mirek botanika i jej historia, zagrożenia i ochrona szaty roślinnej (flory i roślinności) Instytut Botaniki PAN Prof. Józef Edward Mojski geologia czwartorzędu, geomorfologia, kartografia geologiczna tel. (58) Państwowy Instytut Geologiczny Prof. Maciej Pawlikowski biomineralogia, mineralogia, petrografia Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ. Prof. Adam Piestrzyński geologia złóż rud, poszukiwania, rozpoznawanie, dokumentowanie Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środ.

13 Prof. Barbara Płytycz herpetologia, immunobiologia, immunomorfologia, zoologia tel. (12) Instytut Zoologii Prof. Stanisław Przestalski biofizyka tel. (71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Prof. Elżbieta Pyza biologia komórki, chronobiologia, etologia fizjologiczna owadów, neurobiologia owadów, zoologia tel. (12) Instytut Zoologii Prof. Tadeusz Sarna biofizyka, fotobiologia tel. (12) Uniwersytet Jagielloński. Zakład Biofizyki Prof. Tadeusz Słomka geologia dynamiczna, sedymentologia, geoturystyka AGH Prof. Jerzy R. Starzyk entomologia leśna, ochrona lasu, ochrona drewna przed szkodnikami Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

14 Prof. Marian Truszczyński mikrobiologia i choroby zakaźne zwierząt tel. centr.: (81) , tel. (81) Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy Prof. January Weiner biologia, ekologia ekosystemów, ekologia fizjologiczna i ewolucyjna, bioenergetyka tel. kom Instytut Nauk o Środowisku

15 NAUKI MEDYCZNE Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy Prof. Stefan Angielski biochemia, diagnostyka laboratoryjna, fizjologia nerek tel. (58) Akademia Medyczna Gdańsk (em.), PAN, Pr. Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Prof. Stanisław Czekalski nefrologia, transplantologia kliniczna i hipertensjologia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Prof. Stanisław J. Czuczwar farmakologia, patofizjologia epileptologia doświadczalna tel. (81) Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Patofizjologii Prof. Krystyna Domańska-Janik neurobiologia, neurochemia, neuropatologia molekularna Inst. Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

16 Prof. Józef Dulak biotechnologia medyczna, komórki macierzyste, biologia naczyniowa, biologia nowotworów tel. (12) Zakład Biotechnologii Medycznej Prof. Roman Kaliszan chemia analityczna, chemia leków, farmakodynamika tel. (58) Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Dr med. Katarzyna Kruczak pulmonologia, szczególnie gruźlica i mykobakteriozy tel. (12) Prof. Janusz Limon cytogenetyka nowotworów, genetyka kliniczna tel. (58) Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Prof. Stanisław Moskalewski biologia chrząstki, kości i błony maziowej tel. (22) Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biostruktury, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

17 Prof. Krzysztof Narkiewicz nadciśnienie tętnicze i inne choroby układu krążenia tel. (58) Uniwersytet Medyczny w Gdańsku Prof. Ewa Niżankowska-Mogilnicka astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby śródmiąższowe płuc Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medium Prof. Włodzimierz Ptak immunologia tel. (12) Collegium Medicum, Katedra Immunologii Prof. Tadeusz Popiela medycyna: chirurgia, gastroenterologia, onkologia tel. (12) Specjalistyczna Praktyka Lekarska Prof. Krzysztof Selmaj neurologia tel.(42) wew. 256, 276 Akademia Medyczna w Łodzi, Katedra i Klinika Neurologii Prof. Ewa Szczepańska-Sadowska fizjologia tel. (22) Warszawski Uniwersytet Medyczny

18 Prof. Michał Tendera kardiologia, zawał serca, komórki macierzyste w kardiologii tel. (32) Śląski Uniwersytet Medyczny, III Katedra Kardiologii Prof. Tadeusz Tołłoczko chirurgia endokrynologiczna tel. (22) Warszawski Uniwersytet Medyczny Prof. Andrzej Więcek medycyna, nefrologia tel. (32) Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Prof. Wojciech Wojakowski kardiologia interwencyjna, komórki macierzyste w leczeniu choroby niedokrwiennej serca tel Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, III Katedra Kardiologii

19 TWORCZOŚĆ ARTYSTYCZNA Imię i nazwisko Specjalizacja Dane kontaktowe Miejsce pracy Prof. Witold Cęckiewicz architektura, urbanistyka tel. (12) Politechnika Krakowska Krzysztof Meyer komponowanie, zagadnienia z historii muzyki, problemy teoretyczne muzyki XX i XXI w. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Katedra Muzykologii Prof. Ryszard Kazimierz Otręba projektowanie komunikacji wizualnej, wzornictwo tel. (12) tel. kom Akademia Sztuk Pięknych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD)

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) 1. Nauki przyrodnicze 1.1 Matematyka Matematyka czysta, matematyka stosowana; Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 1 ; 1.2 Nauki o komputerach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005 Załącznik do Komunikatu Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego. WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Tytuł Imiona Nazwisko Miejsce pracy Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność dr hab. Anita Sylwia Adamczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004 Załącznik do Komunikatu Nr 10 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo