Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/ /09)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/96-2008/09)"

Transkrypt

1 Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/ /09) Rok I, rok akad. 1995/96: Seminarium celto-azjatyckie UJ) Dlaczego seminarium celto-azjatyckie? mgr Bożena Gierek (doktorantka Instytutu Religioznawstwa UJ) Religia dawnych Celtów UJ) Paralele pomiędzy terminologią religijną dawnych Celtów a przedislamską terminologią religijną regionu Hindukuszu prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków) O językach celtyckich doc. dr hab. Jan Chochorowski (Instytut Archeologii UJ) Celtowie a Kimmerowie mgr Piotr Kłodkowski (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Świat mitologii indyjskiej i irlandzkiej - studium porównawcze Tomasz Bochnak (student Instytutu Archeologii UJ), mgr Cezary Galewicz (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ), dr hab. Jadwiga Pstrusińska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ), dr Zygmunt Pucko (Zakład Filozofii i Bioetyki, Collegium Medicum UJ) Kult ściętych głów - dyskusja doc. dr hab. Tomasz Marszewski (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Problem pochodzenia i dyfuzji niektórych wschodnioirańskich nazw konopi w eurazjatyckim kontekście kulturowym - przykład zastosowania interdyscyplinarnych metod przy badaniach etnohistorycznych Rok II, rok akad. 1996/97: Seminarium celto-azjatyckie Tomasz Gacek (student Zakładu Fiilologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Komparatystyczne studium muzyki celtyckiej i środkowoazjatyckiej dr Andrew Fear (Department of Classics, University of Keele) Interaction between the Macedonian settlers of Bactria and the native population doc. dr hab. Jan Chochorowski (Instytut Archeologii UJ) Kurhany Eurazji mgr Bożena Gierek (doktorantka Instytutu Religioznawstwa UJ) Druidyzm współczesny Paralele celto-azjatyckie w literaturze i sztuce dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Tajemnice Piktów i ich języka dr Lidia Sudyka (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Sindoi -europejski lud indoaryjski? dr Marzena Czerniak-Drożdżowicz (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Paralele celto-indyjskie w sztuce dr Algis Uždavinys (Litwa) Deliberations on the spiritual hermeneutics of myth (based on Iranian, Celtic and Baltic parallels) 1

2 Rok III, rok akad. 1997/98: Seminarium celto-azjatyckie mgr Anna Poleska (Muzeum Archeologiczne, Oddział w N. Hucie) Celtowie na ziemiach polskich (stan badań) Tomasz Gacek (student Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) O niektórych archaicznych systemach wersyfikacyjnych obszaru celto-azjatyckiego dr Lidia Sudyka (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Studium porównawcze kobiety w kulturze staroceltyckiej i staroindyjskiej dr Barbara Mękarska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Uwagi o etymologii celtyckiej UJ) Staroceltycki torque i pektorał w świetle kultury staroirańskiej dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Wpływy celtyckie w języku angielskim dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Zakład Iranistyki, Instytut Orientalistyczny UW) Wzory ładu społecznego w kulturze pasztuńskiej i w kulturach staroceltyckich prof. Asko Parpola (Uniwersytet w Helsinkach) Formation of the Aryan branch of Indo-European (c BC) in the light of linguistic and archeological evidence Paralele pomiędzy obrzędowością i mitologią azjatycką i staroceltycką mgr Iwona Milewska (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Sandhi międzywyrazowe w sanskrycie i językach celtyckich Rok IV, rok akad. 1998/99: Seminarium celto-azjatyckie dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Kim byli druidzi? dr hab. Jacek Szymura (Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii UJ) Przeszłość człowieka zapisana w genach UJ) Celto-irańskie pararele rozwoju znaczeniowego etnonimu Gall dr Lidia Sudyka (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) O Mabinogion Katarzyna Kulikowska (studentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ) Militaria celtyckie i scytyjskie dr hab. Anna Krasnowolska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Kalendarz celtycki dr Marek Olbrycht (Instytut Archeologii, U. Rz.) O ludach irańskich w Europie ( z perspektywy historycznej) dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Zakład Iranistyki, Instytut Orientalistyczny UW) Pozycja społeczna poety w kulturze pasztuńskiej i w kulturach staroceltyckich Rok V, rok akad. 1999/2000: Seminarium eurazjatyckie UJ) O materii i metodzie dr Urszula Lewicka-Rajewska (Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Wczesnośredniowieczne źródła arabskie jako przyczynek do etnografii Słowian 2

3 UJ) O powtarzalności nazw etnicznych i geograficznych w Eurazji dr Krzysztof Stopka (Instytut Historii UJ) Stolica Apostolska i świat ormiański w wiekach średnich UJ) Czy jesteśmy Sarmatami? mgr Katarzyna Kulikowska (Politechnika Krakowska) O powiązaniach celtyckoscytyjskich w szesnastowiecznej rozprawie Edmunda Spencera mgr Tomasz Gacek (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Eurazjatyckie jabłko dr Marek Olbrycht (Instytut Archeologii U. Rz.) Epoka Arsakidów w Iranie. Problemy wzajemnego oddziaływania kulturowego tradycji lokalnych centralnoazjatyckich i hellenistycznych (III-I w. p. Ch.) dr Andrew Fear (Department of Classics, University of Keele) Lux ex occidente? Some thoughts on the Acta of st. Thomas Sztuka prowadzenia pojedynków w kulturze celtyckiej i środkowoazjatyckiej dr inż. arch. Magdalena Swaryczewska (konserwator Sanktuarium i Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Nauki UNESCO) Zofiówka Potockich w Humaniu - pierwszy orientalny ogród Rzeczypospolitej Rok VI, rok akad. 2000/2001: Seminarium eurazjatyckie - Iran i Azja Środkowa a kultury europejskie dr Marek Olbrycht (Instytut Archeologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów) Od Olimpu do Hindukuszu Grecy w Iranie i Azji Śrokowej dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Orientalizm w literaturze i sztuce greckiej dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Księżniczki perskie na obrazach greckich orientalistów dr Krzysztof Pawłowski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice) O sensie porównywania doświadczeń mistycznych wyrażanych w odrębnych kulturach: Eckhart a Śankara dr hab. Łukasz Trzciński (Instytut Religioznawstwa UJ) Ruchy akulturacyjne dr arch. Magdalena Swaryczewska (Instytut Spraw Publicznych UJ oraz Urząd Miejski Konserwatora Sanktuarium i Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowkiej) Ogród orientalny w sztuce prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Uwagi o nazwie Europa i Europa jako przedmiot badań iranistycznych mgr Małgorzata Redlak (Muzeum Narodowe, Warszawa) O zagadkowych przedmiotach kręgu sztuki islamu w zbiorach orientalnych Muzeum Narodowego w Warszawie Karolina Rakowiecka (studentka Zakładu Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Studium komparatystyczne wybranych mitów greckich i irańskich 3

4 Językowe kontakty między Słowianami a ludami tureckimi Święta, muzyka, wierzenia i mity środkowoazjatyckie i staroceltyckie dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Zakład Iranistyki, Instytut Orientalistyczny UW) Etyka walki w afgańskim i staroceltyckim kodeksie honoru mgr Tomasz Gacek (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Boska Komedia Dantego i Księga Czynów Prawego Wiraza w perspektywie eurazjatyckiej Karolina Rakowiecka (studentka Zakładu Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Szahname Ferdousiego i Metamorfozy Owidiusza - studium komparatystyczne autorskiej wizji dziejów dr Renata Czekalska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Współczesna percepcja poezji polskiej w Indiach prof. dr Gabriele Rasuly-Paleczek (Institut für Ethnologie, Kultur- und Socialanthropologie, Uniwersytet Wiedeński) Uzbeks in European scholarly sources and popular treatises Rok VII, rok akad. 2001/2002: Seminarium eurazjatyckie - Miscellanea eurasiatica prof. dr hab. Marek Śliwińki (Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej, Instytut Orientalistyczny UW, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Genewskiego) Afganistan geopolitycznie prof. dr hab. Tadeusz Majda (Instytut Orientalistyczny UW i Muzeum Narodowe w Warszawie) Sztuka Andaluzji od Wizygotów do Omajjadów prof. dr Dieter Metzler (Universitat Münster) Between Helikon and Himalaya comparative studies on early ritual objects and shamanistic paraphernalia mgr Jordanka Gieorgiewa-Okoń (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Muzyka Bałkanów w perspektywie eurazjatyckiej prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (Zakład Etnologii Europy i Bliskiego Wschodu, Instytut Etnologii UJ) Praca wśród obcych polscy robotnicy i eksperci w krajach naftowych Bliskiego Wschodu dr arch. Magdalena Swaryczewska (Instytut Spraw Publicznych UJ oraz Urząd Miejski Konserwatora Sanktuarium i Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowkiej)Drzewo w poezji i na jedwabiach Orientu (z perspektywy europejskiej kompozycji ogrodowej) dr Marek Tracz (Zakład Etnologii uropy i Bliskiego Wschodu Instytut Etnologii UJ) Skamieniałe morze - polskie wędrówki po górach Ziemi Świętej dr Michael Abdalla (Akademia Rolnicza i Instytut Orientaklistyki UAM w Poznaniu) Asyryjscy Emigranci w Europie Zachodniej Rozmowa z uchodźcą z Afganistanu p. Qayoumem Amiri (Kraków) prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolotowa (Zakład Historii Idei, Instytut Etnologii UJ) Graal euro-azjatycki prof. dr hab. Henryk Jankowski (Instytut Orientalistyki UAM) Nowa klasyfikacja języków turkijskich/tureckich wzdłuż osi przetrwania prof. dr hab. Henryk Jankowski (Instytut Orientalistyki UAM) Wpływy chrześcijańskie i muzułmańskie w epigrafice i ornamentyce polskotatarskiej 4

5 mgr Sławomir Cieślikowski (Łódź, emerytowany starszy wykładowca teorii literatury w Indiach, Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) O niektórych ciekawostkach polskiego nazewnictwa ziem polskich dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Tajemnice pisma ogamicznego dr Barbara Ostafin (Zakład Filologii Arabskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Arabskie formy literackie w literaturze Europy dr Marek Tracz (Zakład Etnologii Europy i Bliskiego Wschodu, Instytut Etnologii UJ) Betlejem judzkie - wyobraźnia i obserwacja w polskich nowożytnych relacjach pielgrzymich dr Barbara Ostafin (Zakład Filologii Arabskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Znajomość medycyny arabskiej w Europie do końca XVIII w. Michał Moch (student Instytutu Orientalistycznego UW) Refleksja nad miłością w kulturze muzułmańskiej na tle tradycji judeochrześcijańskiej i antycznej - dialog i przeciwieństwa dr Joanna Bar (Zakład Turkologii, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Listy z niewoli. Pamiętnik (1873) i Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli (1877) Mateusza Gralewskiego - perspektywa etnologiczna Rok VIII, rok akad. 2002/2003 Azji Środkowej, Instytut Orientalistyczny UW; Muzeum Narodowe w Warszawie) Idea piękna w sztuce islamu (wspólnie z Zakładem Historii Idei UJ) dr Marek Tracz (Instytut Etnologii UJ) Jerozolimska Wielkanoc Dziewiętnastowiecznych Polskich Pielgrzymów dr hab. Ryszard Bulas (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej, Instytut Historii Sztuki KUL) Symbole zwierząt w sztuce i mitologii celtyckiej i ich azjatyckie pochodzenie prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (emeryt. prof. Instytutu Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów Naród wśród wrogów współcześni Kurdowie dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Walka Wschodu i Zachodu w literaturze greckiej od Herodota do Prokopiusza z Cezarei prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (emeryt. prof. Instytutu Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów Naród wśród wrogów - współcześni Kurdowie dr Marek Tracz (Zakład Etnologii Europy i Bliskiego Wschodu, Instytut Etnologii UJ) Rok IX, rok akad. 2003/2004 prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (emeryt. prof. Instytutu Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów Tworzenie nowoczesnego państwa kurdyjskiego dr Marek Tracz (Zakład Etnologii uropy i Bliskiego Wschodu Instytut Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów O strukturach długiego trwania na Bliskim Wschodzie: etnografia życia codziennego w Palestynie Rok X, rok akad. 2004/2005 prof. dr hab. Tadeusz Majda (UW) Wybrane wyrażenia stereotypowe we wczesnej epice tureckiej mgr Marcin Rzepka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Polski rekonesans badawczy w Kabulu (luty 2005) 5

6 prof. UW, dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (dziekan Instytutu Orientalistycznego UW) O dialogu polsko-irańskim Rok XI, rok akad. 2005/2006 dr Marek Smurzyńki (Zakład Iranistyki, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Miejsca pielgrzymkowe w Kabulu prof. dr Francoise Rollan (Research Director, CNRS UMR MITI, TIDE Team Maison des Sciences de l Homme d l Aquitaine, Bordeaux) kwiecień 2006 Learning to live with frontiers: new frontiers in Central Asia, Border infiltrations by Islamists movement and drug traffickers in former Soviet Central Asia: Local, regional and global involvement Language Politics in Central Asia Uzbekistan: Bloody May 2005 in Andijan (Fergana Region) Forced migrations in Central Asia Living in the Aral Sea region: the Aral Sea disaster dr Andrzej Ananicz (były ambasador w Turcji, były szef AW, etc., obecnie pracownik naukowego Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej) Co z tą Turcją? Safia Rabati-Roczniak i Anna Minkiewicz Rozmowy polsko-afgańskie Rok XII, rok akad. 2006/2007 doc. dr Aleksandra Matyukhina (Kijów) Ziemski raj w mitologii ludów Eurazji, Skrzydlate boginie w mitologii Eurazji Katarzyna Javaheri (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Irańczycy w USA Cherine Pollini (Genewa) The International Committee of the Red Cross (ICRC) Its Humanitarian Mission and the Role of the Interpreters Monika Hankiewicz (NATO-led International Security Assistance Force Kabul, Afganistan) O współczesnym Afganistanie i pracy orientalisty dr Tomasz Gacek (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Kilka refleksji o zapożyczeniach perskich w leksykografii arabskiej mgr Marcin Rzepka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Religia w dyskursie politycznym Bułgarów. Prawosławna Bułgaria w zjednoczonej Europie a islam mgr Katarzyna Tułak (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Czy hindi i urdu to rzeczywiście odrębne języki? prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (dyrektor Instytutu Anglistyki UŁ) Tajemnice pisma ogamicznego jego historia i funkcje dr Tomasz Gacek (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Zachowanie zwyczajów ortograficznych pomimo zmiany systemu pisma (ze szczególnym uwzględnieniem języków irańskich) mgr Katarzyna Tułak (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Sytuacja socjolingwistyczna Pakistanu. Ze szczególnym uwzględnieniem pozycji języków irańskich dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Podróż do ziemi świętej (refleksje naukowe) mgr Jordanka Gieorgiewa-Okoń (Instytut Filologii Orientalnej UJ) O bułgarskiej leksyce kulinarnej w perspektywie eurazjatyckiej mgr Marcin Rzepka (doktorant Instytutu Filologii Orientalnej UJ) Kabul przemiany miasta (relacje z drugiej podróży do Afganistanu) 6

7 Grzegorz Wodowski (Monar) Problem narkotyków w Afganistanie obserwacje własne mgr Szymon Skalski (doktorant Instytut Filologii Orientalnej UW) Społeczne role sufizmu we współczesnym Afganistanie (z materiałem filmowym) Rok XIII, rok akad. (2007/2008) prof. Marek Śliwiński (Studium Europy Wschodniej, Instytut Orientalistyczny, UW) Rewolucja talibów i al-kaidy, Rozwój strategii sowieckiej prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Bulas (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL) Iran i Irland. Graal w religii, mitologii i sztuce Anna Minkiewicz (pracuje w Afganistanie od początku 2003 roku, realizując, poprzez organizacje pozarządowe, projekty dotyczące rolnictwa i rozwoju wsi) Żyć w Afganistanie mgr Marcin Rzepka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Subiektywny "Przewodnik po Afganistanie". Afganistan i jego mieszkańcy w relacjach misyjnych z 19. wieku mgr Karolina Rakowiecka-Asgari (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Język misteriów misterium języka mgr Katarzyna Javaheri (doktorantka Instytutu Orientalistycznego UW) Wracam z Pasztunistanu dr Sylwia Surdykowska (kierownik Zakładu Iranistyki, Wydziału Orientalistycznego UW) Szahadat i emocjonalność Irańczyków mgr Karolina Rakowiecka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Zagadka indoirańska? mgr Szymon Skalski (doktorant Instytutu Orientalistycznego UW) Zekr w afgańskiej tradycji sufickiej Rok XIV, rok akad. (2008/2009) Professor Stephanie West (Hertford College, Oxford University) Tales of Scythian Origins: on Herodotus IV 5-12 mgr Katarzyna Tułak (doktorantka Wydziału FilologicznegoUJ) Z podróży na pogranicze pakistańsko-afgańskie (obserwacje własne) Lek. med. Leonid Stadnik (Lekarz internista, były główny specjalista Wydziału Leczenia Niefarmakologicznego Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Nauk Medycznych Ukrainy w Charkowie, uczeń mistrza Lu Guan Yuan, lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej w 5 pokoleniu, także specjalista systemów automatycznego sterowania aparatami latającymi, absolwent obecnego Narodowego Uniwersytetu Aerokosmicznego) Ciało i dusza w tradycyjnej kulturze chińskiej. Tradycyjna medycyna chińska, jej zalety i możliwości mgr Wawrzyniec Magdziarz (absolwent Instytutu Filologii Orientalnej UJ) Z pogranicza irańsko-afgańskiego (obserwacje własne) mgr Wawrzyniec Magdziarz (absolwent Instytutu Filologii Orientalnej UJ) Uwagi o afgańskich i irańskich odmianach języka perskiego (obserwacje własne) prof. Iwona Kraska-Szlenk (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski) Dyfuzja leksykalna w kontekście regularności/nieregularności praw głosowych Manezha Shaheed (krakowski architekt projektujący w Afganistanie) O afgańskich projektach urbanistycznych mgr Katarzyna Javaheri (doktorantka Instytutu Orientalistycznego UW) Kabul tuż przed wyborami prezydenckimi (obserwacje własne) Maria Amiri (dziennikarka, Warszawa) Afganistan 2009 w fotografii 7

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy!

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! Kierunkowe przedmioty do wyboru 2013/2014 Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! 1. Nazwa i forma

Bardziej szczegółowo

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy!

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! Kierunkowe przedmioty do wyboru 2014/2015 Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! 1. Nazwa i forma

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II MEDITERANISTYKA /mediteranistyka MEDITERANISTYKA ang. Mediterranean Studies to wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach i narodach, kulturach i religiach,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji Harmonogram zajęć 2007/2008 semestr II

Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji Harmonogram zajęć 2007/2008 semestr II Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji Harmonogram zajęć 2007/2008 semestr II Studia zawodowe stacjonarne i niestacjonarne Studia uzupełniające magisterskie stacjonarne PONIEDZIAŁEK 31 8.00-10.00

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji i buddologia Harmonogram zajęć 2014/2015 semestr I (zimowy)

Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji i buddologia Harmonogram zajęć 2014/2015 semestr I (zimowy) Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji i buddologia Harmonogram zajęć 2014/2015 semestr I (zimowy) 1 Poniedziałek Adres: ul. Piastowska 26, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 07.30-09.00 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

STUDIA NAUK 2016/2017. Harmo. onogram. prof. Jerzy Duma y badawcze. ul. Jaracza 6/ /12 Konwersatorium: między. : Relacjee.

STUDIA NAUK 2016/2017. Harmo. onogram. prof. Jerzy Duma y badawcze. ul. Jaracza 6/ /12 Konwersatorium: między. : Relacjee. STUDIA DOKTORANCKIE INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK ROK AKADEMICKI 2016/2017 Harmo onogram zajęć SEMESTR ZIMOWY 4 PAŹDZIERNIKA 2016 Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 722 11 00 0 Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II RELIGIOZNAWSTWO studia stacjonarne I stopnia

ZAŁĄCZNIK NR II RELIGIOZNAWSTWO studia stacjonarne I stopnia ZAŁĄCZNIK NR II RELIGIOZNAWSTWO studia stacjonarne I stopnia POGLĄDOWE TABLICE SEMESTRALNE I rok, I semestr wykład 3 pkt. 30 h Chrześcijaństwo starożytne (narodziny i formowanie się chrześcijaństwa) ćw.

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

KLASY III dopuszczony do użytku w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie na lata 2013-2016 obowiązujący od rok szkolnego 2013/2014

KLASY III dopuszczony do użytku w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie na lata 2013-2016 obowiązujący od rok szkolnego 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 38 KLASY III dopuszczony do użytku w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie na lata 2013-2016 obowiązujący od rok szkolnego 2013/2014 L.p. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

pod tytułem: Koordynatorzy naukowi: prof. UW, dr hab. Jacek Czaputowicz prof. dr hab. Edward Haliżak

pod tytułem: Koordynatorzy naukowi: prof. UW, dr hab. Jacek Czaputowicz prof. dr hab. Edward Haliżak III OGÓLNOPOLSKA KONWENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH pod tytułem: Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009 Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty semestru letniego 2008/2009 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017 Kierunek: UDAISTYKA STUDIA STACNARNE I-go STPNIA (LICENCACKIE) Rok akad. 2016/2017 I RK STUDIÓW, I semestr: Z Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć /F Forma zaliczenia Liczba godzin H Dzieje starożytnego

Bardziej szczegółowo

Klasa I Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce w roku szkolnym 2013/2014. Lp Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Rzeczoznawcy Data

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Obrazy i cuda w średniowieczu wykład ogólnouniwersytecki prof. Grażyna Jurkowlaniec 18.30-20.00 W stronę autonomii artystycznej:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ORGANIZATORZY Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partner Merytoryczny Patronat Medialny PROGRAM KONFERENCJI 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA POLONISTYKA 1 ROK (STUDIA I STOPNIA) PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA I ROK I SEMESTR II SEMESTR RODZAJ ZAJĘĆ GODZ. WYKŁADOWCA ZAL GODZ. WYKŁADOWCA ZAL ECTS Lektorat języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin Nazwa kierunku studiów: Filozofia Specjalność: Kultury azjatyckie Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólno akademicki Modułowe efekty kształcenia W wykazie uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Instytut Wschodni UAM moduł: Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Azji Centralnej

Bardziej szczegółowo

Program i plan studiów

Program i plan studiów Program i plan studiów Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska arabska Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN STUDIÓW

PROGRAM I PLAN STUDIÓW PROGRAM I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska grecka stacjonarny licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i forma zajęć: Kontrowersje ideologiczne w islamie XX i XXI w., konwersatorium (liczba miejsc: 20)

1. Nazwa i forma zajęć: Kontrowersje ideologiczne w islamie XX i XXI w., konwersatorium (liczba miejsc: 20) Wydział Orientalistyczny UW orientalistyka Kierunkowe przedmioty do wyboru 2016/2017 1. Nazwa i forma zajęć: Podstawy organizacji i zarządzania dla studentów orientalistyki, wykład (liczba miejsc: 20)

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Gospodarz. Prelegenci

Gospodarz. Prelegenci Gospodarz Piotr Bogdanowicz Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastykii historii sztuki Twórca koncepcji nauczania zindywidualizowanego, opartego na zainteresowaniach i predyspozycjach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2014/ 2015... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 1buddoII 1pscIII 1buddoI 2pscII 2pscI 1pscII 1buddoIII 1pscI inne JCJ, ul. Krupnicza s.

PONIEDZIAŁEK 1buddoII 1pscIII 1buddoI 2pscII 2pscI 1pscII 1buddoIII 1pscI inne JCJ, ul. Krupnicza s. PONIEDZIAŁEK inne JCJ, ul. Krupnicza 2 100 103 106 108 111 114 116 118 119 s. 309 7.30 WF 8.00 SWFiS, ul. Piastowska 26 8.15 Instytut Filozofii 7.30 9.00 8.30 j. angielski 8.45 B2, gr.1 9.00 mgr I. Raźny

Bardziej szczegółowo

Program i plan studiów. Specjalizacja

Program i plan studiów. Specjalizacja Program i plan studiów Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów filologia kultura śródziemnomorska stacjonarny Stopień studiów licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2014/2015 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie PiNwE I Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPP-FP-A-1-Ć-S14_gen4281R

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM 6SEM 7SEM 8SEM 1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III)

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Lp. Nazwa przedmiotu Rok Forma zajęć ECTS Liczba godzin Sposób Efekty kształcenia I sem II

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS semestr zimowy / letni Historia sztuki dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni

Punkty ECTS semestr zimowy / letni Historia sztuki dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni Specjalność: wybrana specjalność artystyczna oraz pedagogika sztuki Rok studiów: I dr Ewa Wójtowicz ad. dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni Główne problemy kultury dr Jakub Żmidziński

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212 INFORMACJE Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM Collegium Maius ul. Fredry 10 61-701 Poznań pokoje: 210, 212 Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Bogusław Bakuła Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne 1 stopień

Studia stacjonarne 1 stopień Studia stacjonarne 1 stopień I r. 1 semestr 2016/2017 Historia specjalizacja zawodowa : archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka konserwatorska, regionalistyka, amerykanistyka Historia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie.

Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie. Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Wielichowie K L A S A I G I M N A Z J U M Podręczniki i ćwiczenia darmowe z dotacji. Nie dotyczy religii zakup we własnym zakresie.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno dność filozofii w kształtowaniu towaniu społecze eczeństwa obywatelskiego Kuźnica na Helu, Gryf, 26-29.X.2012 PIĄTEK 17.oo. Otwarcie konferencji Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2 Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji Poziom: A2 1 Białoskórska Dżesika 2 Bonek Paweł 3 Brych Edyta 4 Bułaj Krzysztof 5 Doktór Beata 6 Gacek Marcin 7 Górak Ola

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

Program i plan studiów

Program i plan studiów Program i plan studiów Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów filologia kultura śródziemnomorska biblijna stacjonarny Stopień studiów licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Klasa I 1. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. (Część 1, 2, 3, 4), autorzy: Maria Lorek,

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Turcja i Unia Europejska w XX i XXI wieku

Turcja i Unia Europejska w XX i XXI wieku UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Zdzisław Noga Dyrektor Instytutu Politologii, dr hab. prof. UP Andrzej Kozera Katedra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KLASA I Przedmiot Tytuł edukacja wczesnoszkolna Nasz Elementarz darmowy podręcznik MEN JESTEŚMY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE; STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2010/2011

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE; STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2010/2011 PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE; STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia, trwają

Bardziej szczegółowo

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH Kod przedmiotu: Rok: II 2012/2013 Semestr: zimowy Ilość godzin 30 Typ zajęć: do wyboru ECTS 3 Forma zajęć: seminarium Język: polski i angielski

Bardziej szczegółowo

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA Kierunek: KULTUROZNAWSTWO Specjalność: STUDIA BLISKOWSCHODNIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia stacjonarne I stopnia na kierunku kulturoznawstwo,

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej w Zalasewie rok szkolny 2015/2016 oddział przedszkolny

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej w Zalasewie rok szkolny 2015/2016 oddział przedszkolny i ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej w Zalasewie rok szkolny 201/2016 oddział przedszkolny 1. Edukacja przedszkolna Szkoła coraz bliżej zestaw edukacyjny dla oddziału przedszkolnego Kamila Jakubowska, Ewa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE Punkt Przedszkolny Edukacja przedszkolna Odkrywam siebie. Cz.1-4 pakiet

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 -

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 - Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Język bez granic WARSZAWA 2011-1 - Redaktor tomu Język bez granic Dr Marek Łukasik Projekt okładki Marzena Łukasik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WZORNICTWA na rok akademicki 2016/2017

WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WZORNICTWA na rok akademicki 2016/2017 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WZORNICTWA na rok akademicki 2016/2017 studia drugiego stopnia kierunek: Architektura I ROK Lp NAZWA PRZEDMIOTU NAZWISKO WYKŁADOWCY Ilość godzin Sem. zim./ tyg. Forma

Bardziej szczegółowo