Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/ /09)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/96-2008/09)"

Transkrypt

1 Seminaria i wykłady Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 1995/ /09) Rok I, rok akad. 1995/96: Seminarium celto-azjatyckie UJ) Dlaczego seminarium celto-azjatyckie? mgr Bożena Gierek (doktorantka Instytutu Religioznawstwa UJ) Religia dawnych Celtów UJ) Paralele pomiędzy terminologią religijną dawnych Celtów a przedislamską terminologią religijną regionu Hindukuszu prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków) O językach celtyckich doc. dr hab. Jan Chochorowski (Instytut Archeologii UJ) Celtowie a Kimmerowie mgr Piotr Kłodkowski (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Świat mitologii indyjskiej i irlandzkiej - studium porównawcze Tomasz Bochnak (student Instytutu Archeologii UJ), mgr Cezary Galewicz (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ), dr hab. Jadwiga Pstrusińska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ), dr Zygmunt Pucko (Zakład Filozofii i Bioetyki, Collegium Medicum UJ) Kult ściętych głów - dyskusja doc. dr hab. Tomasz Marszewski (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Problem pochodzenia i dyfuzji niektórych wschodnioirańskich nazw konopi w eurazjatyckim kontekście kulturowym - przykład zastosowania interdyscyplinarnych metod przy badaniach etnohistorycznych Rok II, rok akad. 1996/97: Seminarium celto-azjatyckie Tomasz Gacek (student Zakładu Fiilologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Komparatystyczne studium muzyki celtyckiej i środkowoazjatyckiej dr Andrew Fear (Department of Classics, University of Keele) Interaction between the Macedonian settlers of Bactria and the native population doc. dr hab. Jan Chochorowski (Instytut Archeologii UJ) Kurhany Eurazji mgr Bożena Gierek (doktorantka Instytutu Religioznawstwa UJ) Druidyzm współczesny Paralele celto-azjatyckie w literaturze i sztuce dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Tajemnice Piktów i ich języka dr Lidia Sudyka (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Sindoi -europejski lud indoaryjski? dr Marzena Czerniak-Drożdżowicz (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Paralele celto-indyjskie w sztuce dr Algis Uždavinys (Litwa) Deliberations on the spiritual hermeneutics of myth (based on Iranian, Celtic and Baltic parallels) 1

2 Rok III, rok akad. 1997/98: Seminarium celto-azjatyckie mgr Anna Poleska (Muzeum Archeologiczne, Oddział w N. Hucie) Celtowie na ziemiach polskich (stan badań) Tomasz Gacek (student Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) O niektórych archaicznych systemach wersyfikacyjnych obszaru celto-azjatyckiego dr Lidia Sudyka (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Studium porównawcze kobiety w kulturze staroceltyckiej i staroindyjskiej dr Barbara Mękarska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Uwagi o etymologii celtyckiej UJ) Staroceltycki torque i pektorał w świetle kultury staroirańskiej dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Wpływy celtyckie w języku angielskim dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Zakład Iranistyki, Instytut Orientalistyczny UW) Wzory ładu społecznego w kulturze pasztuńskiej i w kulturach staroceltyckich prof. Asko Parpola (Uniwersytet w Helsinkach) Formation of the Aryan branch of Indo-European (c BC) in the light of linguistic and archeological evidence Paralele pomiędzy obrzędowością i mitologią azjatycką i staroceltycką mgr Iwona Milewska (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Sandhi międzywyrazowe w sanskrycie i językach celtyckich Rok IV, rok akad. 1998/99: Seminarium celto-azjatyckie dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Kim byli druidzi? dr hab. Jacek Szymura (Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii UJ) Przeszłość człowieka zapisana w genach UJ) Celto-irańskie pararele rozwoju znaczeniowego etnonimu Gall dr Lidia Sudyka (Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) O Mabinogion Katarzyna Kulikowska (studentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ) Militaria celtyckie i scytyjskie dr hab. Anna Krasnowolska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Kalendarz celtycki dr Marek Olbrycht (Instytut Archeologii, U. Rz.) O ludach irańskich w Europie ( z perspektywy historycznej) dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Zakład Iranistyki, Instytut Orientalistyczny UW) Pozycja społeczna poety w kulturze pasztuńskiej i w kulturach staroceltyckich Rok V, rok akad. 1999/2000: Seminarium eurazjatyckie UJ) O materii i metodzie dr Urszula Lewicka-Rajewska (Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Wczesnośredniowieczne źródła arabskie jako przyczynek do etnografii Słowian 2

3 UJ) O powtarzalności nazw etnicznych i geograficznych w Eurazji dr Krzysztof Stopka (Instytut Historii UJ) Stolica Apostolska i świat ormiański w wiekach średnich UJ) Czy jesteśmy Sarmatami? mgr Katarzyna Kulikowska (Politechnika Krakowska) O powiązaniach celtyckoscytyjskich w szesnastowiecznej rozprawie Edmunda Spencera mgr Tomasz Gacek (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Eurazjatyckie jabłko dr Marek Olbrycht (Instytut Archeologii U. Rz.) Epoka Arsakidów w Iranie. Problemy wzajemnego oddziaływania kulturowego tradycji lokalnych centralnoazjatyckich i hellenistycznych (III-I w. p. Ch.) dr Andrew Fear (Department of Classics, University of Keele) Lux ex occidente? Some thoughts on the Acta of st. Thomas Sztuka prowadzenia pojedynków w kulturze celtyckiej i środkowoazjatyckiej dr inż. arch. Magdalena Swaryczewska (konserwator Sanktuarium i Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Nauki UNESCO) Zofiówka Potockich w Humaniu - pierwszy orientalny ogród Rzeczypospolitej Rok VI, rok akad. 2000/2001: Seminarium eurazjatyckie - Iran i Azja Środkowa a kultury europejskie dr Marek Olbrycht (Instytut Archeologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów) Od Olimpu do Hindukuszu Grecy w Iranie i Azji Śrokowej dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Orientalizm w literaturze i sztuce greckiej dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Księżniczki perskie na obrazach greckich orientalistów dr Krzysztof Pawłowski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice) O sensie porównywania doświadczeń mistycznych wyrażanych w odrębnych kulturach: Eckhart a Śankara dr hab. Łukasz Trzciński (Instytut Religioznawstwa UJ) Ruchy akulturacyjne dr arch. Magdalena Swaryczewska (Instytut Spraw Publicznych UJ oraz Urząd Miejski Konserwatora Sanktuarium i Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowkiej) Ogród orientalny w sztuce prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Uwagi o nazwie Europa i Europa jako przedmiot badań iranistycznych mgr Małgorzata Redlak (Muzeum Narodowe, Warszawa) O zagadkowych przedmiotach kręgu sztuki islamu w zbiorach orientalnych Muzeum Narodowego w Warszawie Karolina Rakowiecka (studentka Zakładu Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Studium komparatystyczne wybranych mitów greckich i irańskich 3

4 Językowe kontakty między Słowianami a ludami tureckimi Święta, muzyka, wierzenia i mity środkowoazjatyckie i staroceltyckie dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Zakład Iranistyki, Instytut Orientalistyczny UW) Etyka walki w afgańskim i staroceltyckim kodeksie honoru mgr Tomasz Gacek (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Boska Komedia Dantego i Księga Czynów Prawego Wiraza w perspektywie eurazjatyckiej Karolina Rakowiecka (studentka Zakładu Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Szahname Ferdousiego i Metamorfozy Owidiusza - studium komparatystyczne autorskiej wizji dziejów dr Renata Czekalska (Zakład Filologii Irańskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Współczesna percepcja poezji polskiej w Indiach prof. dr Gabriele Rasuly-Paleczek (Institut für Ethnologie, Kultur- und Socialanthropologie, Uniwersytet Wiedeński) Uzbeks in European scholarly sources and popular treatises Rok VII, rok akad. 2001/2002: Seminarium eurazjatyckie - Miscellanea eurasiatica prof. dr hab. Marek Śliwińki (Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej, Instytut Orientalistyczny UW, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Genewskiego) Afganistan geopolitycznie prof. dr hab. Tadeusz Majda (Instytut Orientalistyczny UW i Muzeum Narodowe w Warszawie) Sztuka Andaluzji od Wizygotów do Omajjadów prof. dr Dieter Metzler (Universitat Münster) Between Helikon and Himalaya comparative studies on early ritual objects and shamanistic paraphernalia mgr Jordanka Gieorgiewa-Okoń (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Muzyka Bałkanów w perspektywie eurazjatyckiej prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (Zakład Etnologii Europy i Bliskiego Wschodu, Instytut Etnologii UJ) Praca wśród obcych polscy robotnicy i eksperci w krajach naftowych Bliskiego Wschodu dr arch. Magdalena Swaryczewska (Instytut Spraw Publicznych UJ oraz Urząd Miejski Konserwatora Sanktuarium i Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowkiej)Drzewo w poezji i na jedwabiach Orientu (z perspektywy europejskiej kompozycji ogrodowej) dr Marek Tracz (Zakład Etnologii uropy i Bliskiego Wschodu Instytut Etnologii UJ) Skamieniałe morze - polskie wędrówki po górach Ziemi Świętej dr Michael Abdalla (Akademia Rolnicza i Instytut Orientaklistyki UAM w Poznaniu) Asyryjscy Emigranci w Europie Zachodniej Rozmowa z uchodźcą z Afganistanu p. Qayoumem Amiri (Kraków) prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolotowa (Zakład Historii Idei, Instytut Etnologii UJ) Graal euro-azjatycki prof. dr hab. Henryk Jankowski (Instytut Orientalistyki UAM) Nowa klasyfikacja języków turkijskich/tureckich wzdłuż osi przetrwania prof. dr hab. Henryk Jankowski (Instytut Orientalistyki UAM) Wpływy chrześcijańskie i muzułmańskie w epigrafice i ornamentyce polskotatarskiej 4

5 mgr Sławomir Cieślikowski (Łódź, emerytowany starszy wykładowca teorii literatury w Indiach, Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) O niektórych ciekawostkach polskiego nazewnictwa ziem polskich dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Instytut Anglistyki UŁ) Tajemnice pisma ogamicznego dr Barbara Ostafin (Zakład Filologii Arabskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Arabskie formy literackie w literaturze Europy dr Marek Tracz (Zakład Etnologii Europy i Bliskiego Wschodu, Instytut Etnologii UJ) Betlejem judzkie - wyobraźnia i obserwacja w polskich nowożytnych relacjach pielgrzymich dr Barbara Ostafin (Zakład Filologii Arabskiej, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Znajomość medycyny arabskiej w Europie do końca XVIII w. Michał Moch (student Instytutu Orientalistycznego UW) Refleksja nad miłością w kulturze muzułmańskiej na tle tradycji judeochrześcijańskiej i antycznej - dialog i przeciwieństwa dr Joanna Bar (Zakład Turkologii, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Listy z niewoli. Pamiętnik (1873) i Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli (1877) Mateusza Gralewskiego - perspektywa etnologiczna Rok VIII, rok akad. 2002/2003 Azji Środkowej, Instytut Orientalistyczny UW; Muzeum Narodowe w Warszawie) Idea piękna w sztuce islamu (wspólnie z Zakładem Historii Idei UJ) dr Marek Tracz (Instytut Etnologii UJ) Jerozolimska Wielkanoc Dziewiętnastowiecznych Polskich Pielgrzymów dr hab. Ryszard Bulas (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej, Instytut Historii Sztuki KUL) Symbole zwierząt w sztuce i mitologii celtyckiej i ich azjatyckie pochodzenie prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (emeryt. prof. Instytutu Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów Naród wśród wrogów współcześni Kurdowie dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Walka Wschodu i Zachodu w literaturze greckiej od Herodota do Prokopiusza z Cezarei prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (emeryt. prof. Instytutu Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów Naród wśród wrogów - współcześni Kurdowie dr Marek Tracz (Zakład Etnologii Europy i Bliskiego Wschodu, Instytut Etnologii UJ) Rok IX, rok akad. 2003/2004 prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (emeryt. prof. Instytutu Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów Tworzenie nowoczesnego państwa kurdyjskiego dr Marek Tracz (Zakład Etnologii uropy i Bliskiego Wschodu Instytut Etnologii UJ) semestralny cykl wykładów O strukturach długiego trwania na Bliskim Wschodzie: etnografia życia codziennego w Palestynie Rok X, rok akad. 2004/2005 prof. dr hab. Tadeusz Majda (UW) Wybrane wyrażenia stereotypowe we wczesnej epice tureckiej mgr Marcin Rzepka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Polski rekonesans badawczy w Kabulu (luty 2005) 5

6 prof. UW, dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (dziekan Instytutu Orientalistycznego UW) O dialogu polsko-irańskim Rok XI, rok akad. 2005/2006 dr Marek Smurzyńki (Zakład Iranistyki, Instytut Filologii Orientalnej UJ) Miejsca pielgrzymkowe w Kabulu prof. dr Francoise Rollan (Research Director, CNRS UMR MITI, TIDE Team Maison des Sciences de l Homme d l Aquitaine, Bordeaux) kwiecień 2006 Learning to live with frontiers: new frontiers in Central Asia, Border infiltrations by Islamists movement and drug traffickers in former Soviet Central Asia: Local, regional and global involvement Language Politics in Central Asia Uzbekistan: Bloody May 2005 in Andijan (Fergana Region) Forced migrations in Central Asia Living in the Aral Sea region: the Aral Sea disaster dr Andrzej Ananicz (były ambasador w Turcji, były szef AW, etc., obecnie pracownik naukowego Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej) Co z tą Turcją? Safia Rabati-Roczniak i Anna Minkiewicz Rozmowy polsko-afgańskie Rok XII, rok akad. 2006/2007 doc. dr Aleksandra Matyukhina (Kijów) Ziemski raj w mitologii ludów Eurazji, Skrzydlate boginie w mitologii Eurazji Katarzyna Javaheri (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Irańczycy w USA Cherine Pollini (Genewa) The International Committee of the Red Cross (ICRC) Its Humanitarian Mission and the Role of the Interpreters Monika Hankiewicz (NATO-led International Security Assistance Force Kabul, Afganistan) O współczesnym Afganistanie i pracy orientalisty dr Tomasz Gacek (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Kilka refleksji o zapożyczeniach perskich w leksykografii arabskiej mgr Marcin Rzepka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Religia w dyskursie politycznym Bułgarów. Prawosławna Bułgaria w zjednoczonej Europie a islam mgr Katarzyna Tułak (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Czy hindi i urdu to rzeczywiście odrębne języki? prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (dyrektor Instytutu Anglistyki UŁ) Tajemnice pisma ogamicznego jego historia i funkcje dr Tomasz Gacek (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Zachowanie zwyczajów ortograficznych pomimo zmiany systemu pisma (ze szczególnym uwzględnieniem języków irańskich) mgr Katarzyna Tułak (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Sytuacja socjolingwistyczna Pakistanu. Ze szczególnym uwzględnieniem pozycji języków irańskich dr hab. Tomasz Polański (Instytut Filologii Klasycznej UJ) Podróż do ziemi świętej (refleksje naukowe) mgr Jordanka Gieorgiewa-Okoń (Instytut Filologii Orientalnej UJ) O bułgarskiej leksyce kulinarnej w perspektywie eurazjatyckiej mgr Marcin Rzepka (doktorant Instytutu Filologii Orientalnej UJ) Kabul przemiany miasta (relacje z drugiej podróży do Afganistanu) 6

7 Grzegorz Wodowski (Monar) Problem narkotyków w Afganistanie obserwacje własne mgr Szymon Skalski (doktorant Instytut Filologii Orientalnej UW) Społeczne role sufizmu we współczesnym Afganistanie (z materiałem filmowym) Rok XIII, rok akad. (2007/2008) prof. Marek Śliwiński (Studium Europy Wschodniej, Instytut Orientalistyczny, UW) Rewolucja talibów i al-kaidy, Rozwój strategii sowieckiej prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Bulas (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL) Iran i Irland. Graal w religii, mitologii i sztuce Anna Minkiewicz (pracuje w Afganistanie od początku 2003 roku, realizując, poprzez organizacje pozarządowe, projekty dotyczące rolnictwa i rozwoju wsi) Żyć w Afganistanie mgr Marcin Rzepka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Subiektywny "Przewodnik po Afganistanie". Afganistan i jego mieszkańcy w relacjach misyjnych z 19. wieku mgr Karolina Rakowiecka-Asgari (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Język misteriów misterium języka mgr Katarzyna Javaheri (doktorantka Instytutu Orientalistycznego UW) Wracam z Pasztunistanu dr Sylwia Surdykowska (kierownik Zakładu Iranistyki, Wydziału Orientalistycznego UW) Szahadat i emocjonalność Irańczyków mgr Karolina Rakowiecka (Instytut Filologii Orientalnej UJ) Zagadka indoirańska? mgr Szymon Skalski (doktorant Instytutu Orientalistycznego UW) Zekr w afgańskiej tradycji sufickiej Rok XIV, rok akad. (2008/2009) Professor Stephanie West (Hertford College, Oxford University) Tales of Scythian Origins: on Herodotus IV 5-12 mgr Katarzyna Tułak (doktorantka Wydziału FilologicznegoUJ) Z podróży na pogranicze pakistańsko-afgańskie (obserwacje własne) Lek. med. Leonid Stadnik (Lekarz internista, były główny specjalista Wydziału Leczenia Niefarmakologicznego Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Nauk Medycznych Ukrainy w Charkowie, uczeń mistrza Lu Guan Yuan, lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej w 5 pokoleniu, także specjalista systemów automatycznego sterowania aparatami latającymi, absolwent obecnego Narodowego Uniwersytetu Aerokosmicznego) Ciało i dusza w tradycyjnej kulturze chińskiej. Tradycyjna medycyna chińska, jej zalety i możliwości mgr Wawrzyniec Magdziarz (absolwent Instytutu Filologii Orientalnej UJ) Z pogranicza irańsko-afgańskiego (obserwacje własne) mgr Wawrzyniec Magdziarz (absolwent Instytutu Filologii Orientalnej UJ) Uwagi o afgańskich i irańskich odmianach języka perskiego (obserwacje własne) prof. Iwona Kraska-Szlenk (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski) Dyfuzja leksykalna w kontekście regularności/nieregularności praw głosowych Manezha Shaheed (krakowski architekt projektujący w Afganistanie) O afgańskich projektach urbanistycznych mgr Katarzyna Javaheri (doktorantka Instytutu Orientalistycznego UW) Kabul tuż przed wyborami prezydenckimi (obserwacje własne) Maria Amiri (dziennikarka, Warszawa) Afganistan 2009 w fotografii 7

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej

Leonard Górnicki. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej Leonard Górnicki Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej WROCŁAW 2013 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2013 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny KOMPLEKSOWA oferta www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S W H O RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

19-20 III 2015, Toruń

19-20 III 2015, Toruń 2nd International Edition of the Conference on Oriental Literatures and Orient in Literary Texts 19-20 III 2015, Toruń 10.00-10.30 Otwarcie konferencji / Conference opening (Collegium Maius, ) 10.30-11.30

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Własny pokój etnografek 1

Własny pokój etnografek 1 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Własny pokój etnografek 1 Dedykuję prof. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (choć nie zgodziłaby się z tezami tego tekstu) Kobiety są

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo