PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org"

Transkrypt

1

2 PARTNERZY: Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ Wydział Filologiczny UŁ Instytut Historii UŁ Katedra Historii Bizancjum UŁ Katedra Slawistyki Południowej UŁ Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org Stare rosyjskie przysłowie głosi, że Bog troicu liubit. I wydaje się, że prawdziwość przekonania naszych wschodnich sąsiadów o wyjątkowości liczby 3 potwierdza w całej mocy przedsięwzięcie, w którym właśnie bierzecie Państwo udział, tj. tegoroczna Łódzka Wiosna Młodych Historyków. Konferencja ta, odbywająca się w murach Instytutu Historii UŁ już po raz trzeci, skupiła tym razem w trzech panelach tematycznych ponad 100 młodych badaczy (studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych) z 16 uczelni z obszaru Polski i Europy. Może zatem śmiało pretendować do rangi sympozjum międzynarodowego. Może też uchodzić za największe tego rodzaju wydarzenie, odbywające się w IH UŁ, od czasu XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (2007). Co więcej, jest również konferencją w pełnym tego słowa znaczeniu interdyscyplinarną, w programie której referaty historyków sąsiadują z wystąpieniami innych humanistów: filologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych, kulturoznawców, archeologów, itp. Dlaczego UŁ to miejsce przyjazne wszystkim słowianofilom? W programie tegorocznej Wiosny szczególne miejsce zajmuje panel Niesamowita Słowiańszczyzna. Przygotowany wspólnie z Kołem Naukowym Slawistów UŁ, działającym przy Katedrze Slawistyki Południowej UŁ, znalazł najszerszy odzew w kręgach młodych badaczy. Otrzymaliśmy olbrzymią ilość zgłoszeń (66) od studentów, doktorantów i pracowników naukowych, zajmujących się historią i kulturą narodów słowiańskich z centralnej, wschodniej i południowej Europy. Warto również nadmienić, iż panel ten wpisał się doskonale w tradycje Uniwersytetu Łódzkiego ośrodka akademickiego działającego w mieście, którego historię ukształtowały cztery kultury, w tym dwie słowiańskie. Wieloetniczna przeszłość znajduje obecnie odzwierciedlenie w różnorodności oferty edukacyjnej i naukowej UŁ: prowadzi się tu studia z zakresu polonistyki, rusycystyki, bułgarystyki, serbistyki i słowenistyki, a także choć w mniejszym zakresie ukrainistyki i białorutenistyki. Nieprzypadkowo również jednym z gospodarzy III Wiosny jest Katedra Historii Bizancjum UŁ bezsprzecznie najważniejszy w Polsce (i jeden z czołowych w Europie) ośrodek badań nad cywilizacją, którą wiele narodów słowiańskich uznaje za swój duchowy fundament.

3 PIĄTEK, 19 MARCA Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27 a w holu IH UŁ trwać będzie rejestracja uczestników konferencji Uroczysta inauguracja konferencji (sala Rady Wydziału) prowadzenie: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel przemówienia przedstawicieli władz jednostek organizacyjnych UŁ, zaangażowanych w inicjatywę wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr. hab. Sławomira Bralewskiego (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Znak zwycięstwa godło chrześcijan, czyli krzyż Chrystusa w relacji konstantynopolitańskiej historiografii kościelnej I połowy V w wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr. hab. Georgiego Minczewa (Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej UŁ), Mit cyrylo-metodejski we współczesnej humanistyce polskiej. Na marginesie książki M. Janion Niesamowita Słowiańszczyzna wykład inauguracyjny dr Ilony Gwóźdź Szewczenko (Zakład Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr), Tragiczna tożsamość obywateli ziemi hulczyńskiej w zwierciadle prozy Ludmily Hořkej Niekonkretni filolodzy i złośliwi historycy wojna światów czy symbioza gatunków? (panel dyskusyjny) uczestnicy: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ) dr Izabela Lis-Wielgosz (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM) dr Ivan Petrov (Katedra Slawistyki Południowej UŁ) mgr Kirił Marinow (Katedra Historii Bizancjum UŁ) moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel NIESAMOWITA SŁOWIAŃSZCZYZNA sala 204 SOBOTA, 20 MARCA moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel Andrzej Grzegorczyk (UŁ, archeologia), Pierwotne siedziby Słowian w świetle ustaleń archeologicznych mgr Dawid Dudek (UAM, historia), Relacje Cesarstwa Bizantyjskiego ze światem słowiańskim w świetle traktatu De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety mgr Paweł Kowalski (UŁ, filologia słowiańska), Początki państwowości słoweńskiej w świetle faktów językowych

4 dyskusja mgr Małgorzata Zawadzka (UŁ, filologia polska), Ogólnosłowiański charakter nazw własnych mgr Maryla Kaźmierczak (UŁ, filologia polska), Etymologia nazw najstarszych grodów kasztelańskich na obszarze ziemi łęczycko-sieradzkiej Aliaksiej Astrouski (UJK Grodno, historia), Polscy badacze średniowiecznych i nowożytnych zamków Białorusi i Litwy dyskusja przerwa na kawę mgr Justyna E. Klorek (MU Brno, paleoslovenistika a slovanske jazyky), Czech Influence onto Polish Language and Culture from 10th till 16th century Alena Michałowicz (UJK Grodno, historia), Strój słowiański XV w. według iluminacji Latopisu Radziwiłłowskiego Iryna Milinkiewicz (UJK Grodno, historia), Zmiana systemu liczenia lat u Słowian w XVI w dyskusja mgr Karolina Krzeszewska (UŁ, filologia słowiańska), Refleksy tabu w nazwach własnych bohaterów bułgarskich bajek zwierzęcych z rejonu Sakaru mgr Anna Wrońska (UJ, kulturoznawstwo), Problem zła w rosyjskich ludowych bajkach magicznych Marlena Gruda (UŚ, filologia słoweńska), Praktyki magiczno-religijne we wczesnej słoweńskiej prozie ludowej dyskusja przerwa obiadowa moderatorzy: mgr Katarzyna Knapik Gawin, Jan Ratuszniak mgr Adam Karpiński (UŁ, filologia rosyjska), Rosja Putina oczami polskiej dziennikarki Any Uzelac (na przykładzie utworu Dzieci z Putino) mgr Maria N. Kistowska (UAM, filologia rosyjska), Bania wszystkie grzechy pochłonie" motyw bani w rosyjskiej kulturze XX w. (literatura, film, malarstwo) dyskusja Karolina Rodzaj (UWr, filologia polska), Tradycja literacka w twórczości Agnieszki Osieckiej

5 mgr Joanna Szwechłowicz (UW, filologia polska & socjologia), Ruch neopogański w PRL-u mgr Łukasz Słaby (UAM, filologia polska), A potem wracał i zasypiał. Słowiański mistrz? Wokół Dwanaście Marcina Świetlickiego dyskusja Tomasz Hen (UW, historia), Cadavers as Fertilizers: Late 18th Century Semiotical Transformation of the Polish Ukraine Mikoła Żukouski (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Powstanie Chmielnickiego i potop szwedzki w losie mieszkańców białoruskiego Polesia w połowie XVII w Siarhej Hajko (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Architektura baroku na białoruskim Polesiu w XVII XVIII w dyskusja przerwa na kawę mgr Joanna Bernatowicz (UJ), O inteligencji w znaczeniu polskim, rosyjskim i białoruskim Andrej Karacz (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Kultura polskobiałoruskiego pogranicza w twórczości Michała Federowskiego ( ) Nascia Wiesiałucha (UJK Grodno, historia), Wacław Łastowski ( ) o stosunkach polsko-białoruskich dyskusja Michał Przeperski (UW, historia), Radical Nationalism and Mass Politics in Czech Lands. Česká strana národně sociální mgr Emilia A. Deutsch (UAM, filologia słowiańska), Aksamitna rewolucja na ulicach praskich Katarzyna Nowak (UŁ, historia), Stalinizm w wydaniu komediowym wizja powojennej historii Czechosłowacji w filmie Jiriego Menzla Skowronki na uwięzi dyskusja NIEDZIELA, 21 MARCA moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel Witalia Panasiuk (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Źródła do historii Polski i Białorusi w zasobach Archiwum Narodowego Białorusi w Grodnie Alena Bolwan (UJK Grodno, historia), Studia Słowianoznawcze Instytutu Kultury Białoruskiej w Mińsku w latach XX w dyskusja

6 mgr Jan Morawicki (PU Sankt Petersburg, socjologia), Религиозная община католиков г. Санкт-Петербурга Wolha Hryszko (UJK Grodno, historia) Kultura duchowa i religia mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego i Carstwa Moskiewskiego w źródłach narracyjnych z XVI w mgr Anna Dominik (UJ), Maryna Mniszchówna, Polka na carskim tronie prawda i legenda dyskusja Elżbieta Manuiło (UG, filologia słowiańska), Kukułeczka kuka co ma Malowany ptak do Górskiego Wieńca obraz kukułki na tle kultury Słowiańszczyzny Zuzanna Głowacka (UG, filologia słowiańska), Motyw kobiety w południowosłowiańskiej bajce ludowej analiza wybranych tekstów z antologii Rządca Losu mgr Nina Kapuścińska (UŁ, historia), Chłopskie pokładziny, czyli idzie Marysia do łożnice dyskusja przerwa na kawę Julia Karacz (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Działalność CARITAS-u w Europie Wschodniej w XX w mgr Tomasz Mróz (UJ, rosjoznawstwo), Idea słowiańska w XIXwiecznej literaturze rosyjskiej Daria Domarańczyk (UŁ, historia), Idea panslawizmu i Związku Słowiańskiego w twórczości Nikołaja Danilewskiego dyskusja mgr Sylwia Karolak (UAM, filologia polska), Apokryf dla młodszego brata, którego prapoczątki giną w niepamięci Opowieść o Królu Pól Issaca Bashevisa Singera Izabella Goldstein (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi), Piotr Goldstein (The University of Manchester, Russian and East European Studies), Wpływy orientalne w muzyce Żydów Aszkenazyjskich mgr Michał Kuź (UW & Uczelnia Łazarskiego, kulturoznawstwo), "Murzyn Warszawski" czyli "Inny" wśród Słowian dyskusja przerwa na kawę moderatorzy: mgr Malwina Bednarek, mgr Paweł Kowalski

7 Aliaksandr Chawanskij (UJK Grodno, historia), Federacja Rosyjska, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina w latach 90. XX w Damian Kubik (UJ, filologia chorwacka), Fantazmat wspólnoty: historia a literatura. Miejsce idei wspólnotowej w literaturze chorwackiej I połowy XIX w mgr Maria Kowalska (UJ, kulturoznawstwo), Serbia w wojennych korespondencjach Lwa Trockiego dyskusja Paweł Luzak (UAM, stosunki międzynarodowe), Zróżnicowanie i podziały Słowian południowych. Czynniki integrujące i przyczyny upadku państwa jugosłowiańskiego mgr Bartosz Konic (UAM, filologia chorwacka i serbska), O sobie samym jako innym kino postjugosłowiańskie wobec historii po roku mgr Ewa Wróblewska Trochimiuk (UW, filologia słowiańska), O problemach z badaniem współczesnej chorwackiej kultury popularnej dyskusja mgr Anna Stępniak (UŁ, filologia rosyjska), Души начинают видеть. Судьба переписки годов Марины Цветаевой и Бориса Пастернака Katarzyna Sobijanek (UŁ, filologia rosyjska), Koncept wódki jako komponentu mentalności rosyjskiej, rytuału i mitu w kontekście kulturowym dyskusja mgr Marta Przybylska (UŁ, filologia polska & słowiańska), Świat, którego nie ma. Bałkany w oczach południowosłowiańskich pisarzy mgr Katarzyna Knapik Gawin (UŁ, filologia słowiańska), Kokodżambo i do przodu kulturowe i społeczne aspekty języka młodzieży urodzonej na przełomie lat 80. i 90. na materiale polskim i serbskim mgr Jakub Banasiak (UŁ, filologia słowiańska), O Bułgarach banackich i ich języku dyskusja PODRÓŻE, PIELGRZYMKI, PEREGRYNACJE sala 203 SOBOTA, 20 MARCA moderatorzy: Agnieszka Pawlak, Jarosław Pietrzak

8 mgr Agnieszka Samsel (Université de Versailles Saint-Quentin-en- Yvelines), Pielgrzymka królowej Marii Leszczyńskiej do Paryża w intencji narodzin syna następcy tronu Jarosław Pietrzak (UŁ, historia), Loreto, Guadalupe, Montserrat pielgrzymki staropolskich peregrynantów do miejsc kultu Czarnej Madonny dyskusja Igor Erdmański (UWr, historia), Przez Arktykę do Chin. Angielskie wyprawy do Azji w epoce elżbietańskiej mgr Dominika Domżalska (UŁ, historia), Podróże Zygmunta III Wazy do Szwecji z lat 1593/1594 w wybranych relacjach uczestników Maciej Ciach (UW, historia & socjologia), Obraz podróżnika i odkrywcy w listach i dziennikach Krzysztofa Kolumba dyskusja Marcin Smierz (UŚ, historia), Z dala od ludzi wykształconych, na końcu świata O podróży Johanna Wolfganga Goethego na Śląsk i do Polski w 1790 r mgr Nina Kapuścińska (UŁ, historia), Nicejska peregrynacja Zygmunta i Elizy Krasińskich oraz Delfiny Potockiej raj czy piekło? Jan Ratuszniak (UŁ, historia), Obraz społeczeństwa rosyjskiego. Apogeum epoki Mikołajowskiej w pamiętnikach Amelii Lyons dyskusja przerwa na kawę mgr Mateusz Seroka (UW, filologia chorwacka), Turcja Europejska Chorwacja Turecka Bośnia w relacjach z podróży jugoslawistów Michał Wasiucionek (UW, historia), Polscy podróżnicy i granica Imperium Osmańskiego w XVII w Mateusz Falkowski (UW, historia & arabistyka), Turysta w Oriencie: Brytyjskie przewodniki po Egipcie z przełomu XIX i XX w dyskusja Anna Jajor-Morawiec (UWr, historia), Naciągnąć cięciwę do granic wytrzymałości Wanda Rutkiewicz, pierwsza dama himalaizmu dyskusja obiad moderatorzy: mgr Nina Kapuścińska, Jarosław Kubiak

9 Bernadetta Manyś (UAM, historia), Obraz Wilna w latach na podstawie Kuriera Polskiego mgr Kamil Śmiechowski (UŁ, historia), Reportaże dotyczące Łodzi w publicystyce przełomu XIX i XX w mgr Sylwia Michalak (UŁ, geografia & filologia słowiańska), Rozwój przestrzenny Belgradu po II wojnie światowej dyskusja Tomasz Makólski-Świercz (UW, historia), Anabaza Ksenofonta. Wyprawa dziesięciu tysięcy Greków mgr Katarzyna Głogowska (UŁ, filologia klasyczna), Obraz poetytułacza Owidiusza czyli autobiografia poetycka Michał Baranowski (UAM, historia), Wędrówki panów Rzymu do Troi od Juliusza Cezara do Juliana Ewa Kacprzyk (UŁ, historia), Ucieczka Chosroesa Parwiza do Bizancjum w Szahname Firdausiego dyskusja przerwa na kawę Jędrzej Melchior Paulus (UAM, filologia rosyjsko-ukraińska), Америка с точки зрения эмигранта. Жизнь русских эмигрантов «третьей волны» в творчестве Сергея Довлатова mgr Urszula Kowalska (UAM, filologia słowiańska), Bunt emigranta? (literackie sprzeciwy wobec roku 1968 w Czechosłowacji na przykładzie wybranych tekstów emigracyjnych Josefa Škvoreckiego oraz Milana Kundery) mgr Mariusz Mróz (UMK, historia), Wolność, równość, braterstwo czy też może Po co tu oni? czyli imigranci w XX-wiecznej Francji dyskusja NIEDZIELA, 21 MARCA moderatorzy: mgr Przemysław Damski, mgr Kamil Śmiechowski Igor Rakowski Kłos (UŁ, filologia polska), Znaczenie rewolucji 1905 r. w polskim procesie historycznoliterackim. Przegląd stanowisk badawczych Tomasz Roguski (UKSW, historia), Polska Organizacja Wojskowa i jej znaczenie dla odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r Antoni Murawski (UAM, stosunki międzynarodowe), Białogwardziści na Ukrainie. Polityka skazana na porażkę? dyskusja Marta Miazek (UŁ, historia), Chińska diaspora w Stanach Zjednoczonych od Chinese Exlusion Act of 1882 do Immigration Act of 1965

10 mgr Justyna Piątek (UŁ, historia), Wprowadzenie brytyjskich preferencji imperialnych w 1932 r mgr Marta Rudnicka (UŁ, historia), Podróż kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandta do Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Erfurt, 19 marca 1970 r.) dyskusja przerwa na kawę Bartłomiej Międzybrodzki (UW, historia), Nieznana droga do ojczyzny. Problem transportu repatriantów z Litwy i Ukrainy do Polski mgr Anna Kronenberg (UŁ, antropologia literatury), Dzisiejsza sytuacja środowisk polonijnych w krajach byłego ZSRR na przykładzie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Odrodzenie, działającego w stolicy Kirgistanu Biszkeku mgr Wojciech Marciniak (UŁ, historia), Od deportacji do repatriacji ludność polska w głębi Związku Radzieckiego w latach dyskusja mgr Sylwia Zielińska-Siłuch (UŚ, socjologia), Społeczno-kulturowe skutki migracji na teren Sosnowca po drugiej wojnie światowej dr Dorota Nowalska-Kapuścik (UŚ, socjologia), Konsumpcyjny aspekt podróżowania mgr Sebastian Adamkiewicz (UŁ, historia), Podróże edukacyjne w epoce staropolskiej jako element kształtowania prestiżu rodowego na przykładzie Jana Firleja, marszałka wielkiego koronnego dyskusja mgr Bartosz Kaczorowski (UŁ, historia), Europa Środkowo- Wschodnia w programie Hiszpańskiej Partii Komunistycznej z lipca 1941 r dyskusja RELIGIE ŚWIATA sala 23 SOBOTA, 20 MARCA moderatorzy: Barbara Nowak, mgr Sebastian Adamkiewicz mgr Mikołaj Pukianiec (UAM, historia), Recepcja reformy trydenckiej w Kościele na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII w. zarys problematyki dyskusja

11 mgr Błażej Cecota (UŁ, historia), Rola Konstantynopola w hadisach Katarzyna Pilawa (UŁ, historia), Jan z Nikiu wobec islamu mgr Ewa Marcinkowska (UŁ, historia sztuki), Geneza i dzieje muzułmańskiego ikonoklazmu dyskusja mgr Paweł Szczepanik (UMK, archeologia), Czy w przedchrześcijańskim Gnieźnie czczono Nyję? Paweł Wrona (UMCS, historia), Charakterystyka religii Słowian połabskich na podstawie kroniki Helmolda z Bozowa Michał Pychowski (UŁ, historia), Krucjata połabska 1147 r dyskusja przerwa na kawę Dominika Grzesik (UWr, historia), Misteria eleuzyńskie mgr Piotr Jagła (UAM, historia), Religijne aspekty polityki Filipa II Macedońskiego Michał Baranowski (UAM, historia), Religijność Juliana Apostaty nowe spojrzenie dyskusja NIEDZIELA, 21 MARCA moderatorzy: Agnieszka Pawlak, mgr Sebastian Adamkiewicz Nina Mocior (UW, iranistyka & europeistyka), Znaczenie starożytnych wierzeń irańskich dla rozwoju myśli religijnej i filozoficznej Jan Wolski (UŁ, historia), Herezje dualistyczne w Synodyku cara Boriła dyskusja Łukasz Kosiński (UMCS, historia), Święta Brygida z Kildare kobieta we wczesnym kościele iroszkockim mgr Anna Miller (UŁ, historia i teoria filmu), Wizjoner, szaleniec, buntownik... Filmowe portrety świętego Franciszka mgr Malwina Bednarek (UŁ, filologia słowiańska), Bizantyjskie i słowiańskie teksty hagiograficzne opisujące życie i cuda św. Mikołaja Cudotwórcy dyskusja Arkadiusz Przybyłok (UŁ, archeologia), Przestrzeń sakralna średniowiecznego miasta na przykładzie Bytomia mgr Natalia A. Korzeniowska (UŁ, historia sztuki), Blask świętości. Symbolika i funkcja metalowych aplikacji na cudownych wizerunkach w świątyniach Polski zarys zjawiska

12 Michał Sierba (UŁ, historia), Dzieje bernardynów tykocińskich w epoce nowożytnej ( ) dyskusja przerwa na kawę Aliaksandr Horny (UJK Grodno, historia), Problematyka religijna w działalności białoruskich partii politycznych na Białorusi Zachodniej w latach 20. XX w Patryk Wawrzyński (UMK, stosunki międzynarodowe), W poszukiwaniu niewiernego. Wpływ religii na stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej Tatjana Łapacina (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Antyreligijna polityka władz sowieckich wśród młodzieży białoruskiej w latach XX w. (na przykładzie Grodzieńszczyzny) dyskusja 21 MARCA, godz uroczyste zamknięcie konferencji, poczęstunek dla uczestników (bufet IH UŁ) We wszystkie dni konferencji będzie również czynne stoisko z publikacjami Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ NOCLEGI: Bursa Szkolna nr 12, ul. Podgórna 9/11 (dojazd tramwajami nr 7 i 13) Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Legionów 27 (dojazd tramwajami nr 15, 43 i 43 Bis) OBIAD (20 MARCA): Stołówka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej RAPORT z działalności Instytutu Kultury Miejskiej styczeń grudzień 2012 www. Spis treści I Instytut Kultury Miejskiej kim jesteśmy? 5 II Sprawozdanie z działalności ikm w 2012 roku 9 1. Obserwatorium Kultury

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 Warszawa, dnia 25 marca 2015 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Tworząc lokal Państwomiasto chcieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy

Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy Izabela Wyszowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy Słowa kluczowe: biografia, biografistyka, turystyka kulturowa, turystyka biograficzna,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE Festiwal Konfrontacje Teatralne LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 4 / 5 spis treści 06 Centrum Kultury * Harmonie Starego

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214)

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Politycy potrzebują wsparcia Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) VII POLSkO UkRAIŃSkIE SPOTkANIA W JAREMCZU W dniach

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl

W H O I S W H O W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. Patronat medialny KOMPLEKSOWA. oferta. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2013 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny KOMPLEKSOWA oferta www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S W H O RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W H O I S

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo