PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org"

Transkrypt

1

2 PARTNERZY: Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ Wydział Filologiczny UŁ Instytut Historii UŁ Katedra Historii Bizancjum UŁ Katedra Slawistyki Południowej UŁ Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi PATRONAT MEDIALNY: Miesięcznik Tygiel Kultury Portal Histmag.org Stare rosyjskie przysłowie głosi, że Bog troicu liubit. I wydaje się, że prawdziwość przekonania naszych wschodnich sąsiadów o wyjątkowości liczby 3 potwierdza w całej mocy przedsięwzięcie, w którym właśnie bierzecie Państwo udział, tj. tegoroczna Łódzka Wiosna Młodych Historyków. Konferencja ta, odbywająca się w murach Instytutu Historii UŁ już po raz trzeci, skupiła tym razem w trzech panelach tematycznych ponad 100 młodych badaczy (studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych) z 16 uczelni z obszaru Polski i Europy. Może zatem śmiało pretendować do rangi sympozjum międzynarodowego. Może też uchodzić za największe tego rodzaju wydarzenie, odbywające się w IH UŁ, od czasu XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (2007). Co więcej, jest również konferencją w pełnym tego słowa znaczeniu interdyscyplinarną, w programie której referaty historyków sąsiadują z wystąpieniami innych humanistów: filologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych, kulturoznawców, archeologów, itp. Dlaczego UŁ to miejsce przyjazne wszystkim słowianofilom? W programie tegorocznej Wiosny szczególne miejsce zajmuje panel Niesamowita Słowiańszczyzna. Przygotowany wspólnie z Kołem Naukowym Slawistów UŁ, działającym przy Katedrze Slawistyki Południowej UŁ, znalazł najszerszy odzew w kręgach młodych badaczy. Otrzymaliśmy olbrzymią ilość zgłoszeń (66) od studentów, doktorantów i pracowników naukowych, zajmujących się historią i kulturą narodów słowiańskich z centralnej, wschodniej i południowej Europy. Warto również nadmienić, iż panel ten wpisał się doskonale w tradycje Uniwersytetu Łódzkiego ośrodka akademickiego działającego w mieście, którego historię ukształtowały cztery kultury, w tym dwie słowiańskie. Wieloetniczna przeszłość znajduje obecnie odzwierciedlenie w różnorodności oferty edukacyjnej i naukowej UŁ: prowadzi się tu studia z zakresu polonistyki, rusycystyki, bułgarystyki, serbistyki i słowenistyki, a także choć w mniejszym zakresie ukrainistyki i białorutenistyki. Nieprzypadkowo również jednym z gospodarzy III Wiosny jest Katedra Historii Bizancjum UŁ bezsprzecznie najważniejszy w Polsce (i jeden z czołowych w Europie) ośrodek badań nad cywilizacją, którą wiele narodów słowiańskich uznaje za swój duchowy fundament.

3 PIĄTEK, 19 MARCA Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27 a w holu IH UŁ trwać będzie rejestracja uczestników konferencji Uroczysta inauguracja konferencji (sala Rady Wydziału) prowadzenie: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel przemówienia przedstawicieli władz jednostek organizacyjnych UŁ, zaangażowanych w inicjatywę wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr. hab. Sławomira Bralewskiego (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Znak zwycięstwa godło chrześcijan, czyli krzyż Chrystusa w relacji konstantynopolitańskiej historiografii kościelnej I połowy V w wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr. hab. Georgiego Minczewa (Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej UŁ), Mit cyrylo-metodejski we współczesnej humanistyce polskiej. Na marginesie książki M. Janion Niesamowita Słowiańszczyzna wykład inauguracyjny dr Ilony Gwóźdź Szewczenko (Zakład Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr), Tragiczna tożsamość obywateli ziemi hulczyńskiej w zwierciadle prozy Ludmily Hořkej Niekonkretni filolodzy i złośliwi historycy wojna światów czy symbioza gatunków? (panel dyskusyjny) uczestnicy: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ) dr Izabela Lis-Wielgosz (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM) dr Ivan Petrov (Katedra Slawistyki Południowej UŁ) mgr Kirił Marinow (Katedra Historii Bizancjum UŁ) moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel NIESAMOWITA SŁOWIAŃSZCZYZNA sala 204 SOBOTA, 20 MARCA moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel Andrzej Grzegorczyk (UŁ, archeologia), Pierwotne siedziby Słowian w świetle ustaleń archeologicznych mgr Dawid Dudek (UAM, historia), Relacje Cesarstwa Bizantyjskiego ze światem słowiańskim w świetle traktatu De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety mgr Paweł Kowalski (UŁ, filologia słowiańska), Początki państwowości słoweńskiej w świetle faktów językowych

4 dyskusja mgr Małgorzata Zawadzka (UŁ, filologia polska), Ogólnosłowiański charakter nazw własnych mgr Maryla Kaźmierczak (UŁ, filologia polska), Etymologia nazw najstarszych grodów kasztelańskich na obszarze ziemi łęczycko-sieradzkiej Aliaksiej Astrouski (UJK Grodno, historia), Polscy badacze średniowiecznych i nowożytnych zamków Białorusi i Litwy dyskusja przerwa na kawę mgr Justyna E. Klorek (MU Brno, paleoslovenistika a slovanske jazyky), Czech Influence onto Polish Language and Culture from 10th till 16th century Alena Michałowicz (UJK Grodno, historia), Strój słowiański XV w. według iluminacji Latopisu Radziwiłłowskiego Iryna Milinkiewicz (UJK Grodno, historia), Zmiana systemu liczenia lat u Słowian w XVI w dyskusja mgr Karolina Krzeszewska (UŁ, filologia słowiańska), Refleksy tabu w nazwach własnych bohaterów bułgarskich bajek zwierzęcych z rejonu Sakaru mgr Anna Wrońska (UJ, kulturoznawstwo), Problem zła w rosyjskich ludowych bajkach magicznych Marlena Gruda (UŚ, filologia słoweńska), Praktyki magiczno-religijne we wczesnej słoweńskiej prozie ludowej dyskusja przerwa obiadowa moderatorzy: mgr Katarzyna Knapik Gawin, Jan Ratuszniak mgr Adam Karpiński (UŁ, filologia rosyjska), Rosja Putina oczami polskiej dziennikarki Any Uzelac (na przykładzie utworu Dzieci z Putino) mgr Maria N. Kistowska (UAM, filologia rosyjska), Bania wszystkie grzechy pochłonie" motyw bani w rosyjskiej kulturze XX w. (literatura, film, malarstwo) dyskusja Karolina Rodzaj (UWr, filologia polska), Tradycja literacka w twórczości Agnieszki Osieckiej

5 mgr Joanna Szwechłowicz (UW, filologia polska & socjologia), Ruch neopogański w PRL-u mgr Łukasz Słaby (UAM, filologia polska), A potem wracał i zasypiał. Słowiański mistrz? Wokół Dwanaście Marcina Świetlickiego dyskusja Tomasz Hen (UW, historia), Cadavers as Fertilizers: Late 18th Century Semiotical Transformation of the Polish Ukraine Mikoła Żukouski (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Powstanie Chmielnickiego i potop szwedzki w losie mieszkańców białoruskiego Polesia w połowie XVII w Siarhej Hajko (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Architektura baroku na białoruskim Polesiu w XVII XVIII w dyskusja przerwa na kawę mgr Joanna Bernatowicz (UJ), O inteligencji w znaczeniu polskim, rosyjskim i białoruskim Andrej Karacz (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Kultura polskobiałoruskiego pogranicza w twórczości Michała Federowskiego ( ) Nascia Wiesiałucha (UJK Grodno, historia), Wacław Łastowski ( ) o stosunkach polsko-białoruskich dyskusja Michał Przeperski (UW, historia), Radical Nationalism and Mass Politics in Czech Lands. Česká strana národně sociální mgr Emilia A. Deutsch (UAM, filologia słowiańska), Aksamitna rewolucja na ulicach praskich Katarzyna Nowak (UŁ, historia), Stalinizm w wydaniu komediowym wizja powojennej historii Czechosłowacji w filmie Jiriego Menzla Skowronki na uwięzi dyskusja NIEDZIELA, 21 MARCA moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel Witalia Panasiuk (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Źródła do historii Polski i Białorusi w zasobach Archiwum Narodowego Białorusi w Grodnie Alena Bolwan (UJK Grodno, historia), Studia Słowianoznawcze Instytutu Kultury Białoruskiej w Mińsku w latach XX w dyskusja

6 mgr Jan Morawicki (PU Sankt Petersburg, socjologia), Религиозная община католиков г. Санкт-Петербурга Wolha Hryszko (UJK Grodno, historia) Kultura duchowa i religia mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego i Carstwa Moskiewskiego w źródłach narracyjnych z XVI w mgr Anna Dominik (UJ), Maryna Mniszchówna, Polka na carskim tronie prawda i legenda dyskusja Elżbieta Manuiło (UG, filologia słowiańska), Kukułeczka kuka co ma Malowany ptak do Górskiego Wieńca obraz kukułki na tle kultury Słowiańszczyzny Zuzanna Głowacka (UG, filologia słowiańska), Motyw kobiety w południowosłowiańskiej bajce ludowej analiza wybranych tekstów z antologii Rządca Losu mgr Nina Kapuścińska (UŁ, historia), Chłopskie pokładziny, czyli idzie Marysia do łożnice dyskusja przerwa na kawę Julia Karacz (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Działalność CARITAS-u w Europie Wschodniej w XX w mgr Tomasz Mróz (UJ, rosjoznawstwo), Idea słowiańska w XIXwiecznej literaturze rosyjskiej Daria Domarańczyk (UŁ, historia), Idea panslawizmu i Związku Słowiańskiego w twórczości Nikołaja Danilewskiego dyskusja mgr Sylwia Karolak (UAM, filologia polska), Apokryf dla młodszego brata, którego prapoczątki giną w niepamięci Opowieść o Królu Pól Issaca Bashevisa Singera Izabella Goldstein (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi), Piotr Goldstein (The University of Manchester, Russian and East European Studies), Wpływy orientalne w muzyce Żydów Aszkenazyjskich mgr Michał Kuź (UW & Uczelnia Łazarskiego, kulturoznawstwo), "Murzyn Warszawski" czyli "Inny" wśród Słowian dyskusja przerwa na kawę moderatorzy: mgr Malwina Bednarek, mgr Paweł Kowalski

7 Aliaksandr Chawanskij (UJK Grodno, historia), Federacja Rosyjska, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina w latach 90. XX w Damian Kubik (UJ, filologia chorwacka), Fantazmat wspólnoty: historia a literatura. Miejsce idei wspólnotowej w literaturze chorwackiej I połowy XIX w mgr Maria Kowalska (UJ, kulturoznawstwo), Serbia w wojennych korespondencjach Lwa Trockiego dyskusja Paweł Luzak (UAM, stosunki międzynarodowe), Zróżnicowanie i podziały Słowian południowych. Czynniki integrujące i przyczyny upadku państwa jugosłowiańskiego mgr Bartosz Konic (UAM, filologia chorwacka i serbska), O sobie samym jako innym kino postjugosłowiańskie wobec historii po roku mgr Ewa Wróblewska Trochimiuk (UW, filologia słowiańska), O problemach z badaniem współczesnej chorwackiej kultury popularnej dyskusja mgr Anna Stępniak (UŁ, filologia rosyjska), Души начинают видеть. Судьба переписки годов Марины Цветаевой и Бориса Пастернака Katarzyna Sobijanek (UŁ, filologia rosyjska), Koncept wódki jako komponentu mentalności rosyjskiej, rytuału i mitu w kontekście kulturowym dyskusja mgr Marta Przybylska (UŁ, filologia polska & słowiańska), Świat, którego nie ma. Bałkany w oczach południowosłowiańskich pisarzy mgr Katarzyna Knapik Gawin (UŁ, filologia słowiańska), Kokodżambo i do przodu kulturowe i społeczne aspekty języka młodzieży urodzonej na przełomie lat 80. i 90. na materiale polskim i serbskim mgr Jakub Banasiak (UŁ, filologia słowiańska), O Bułgarach banackich i ich języku dyskusja PODRÓŻE, PIELGRZYMKI, PEREGRYNACJE sala 203 SOBOTA, 20 MARCA moderatorzy: Agnieszka Pawlak, Jarosław Pietrzak

8 mgr Agnieszka Samsel (Université de Versailles Saint-Quentin-en- Yvelines), Pielgrzymka królowej Marii Leszczyńskiej do Paryża w intencji narodzin syna następcy tronu Jarosław Pietrzak (UŁ, historia), Loreto, Guadalupe, Montserrat pielgrzymki staropolskich peregrynantów do miejsc kultu Czarnej Madonny dyskusja Igor Erdmański (UWr, historia), Przez Arktykę do Chin. Angielskie wyprawy do Azji w epoce elżbietańskiej mgr Dominika Domżalska (UŁ, historia), Podróże Zygmunta III Wazy do Szwecji z lat 1593/1594 w wybranych relacjach uczestników Maciej Ciach (UW, historia & socjologia), Obraz podróżnika i odkrywcy w listach i dziennikach Krzysztofa Kolumba dyskusja Marcin Smierz (UŚ, historia), Z dala od ludzi wykształconych, na końcu świata O podróży Johanna Wolfganga Goethego na Śląsk i do Polski w 1790 r mgr Nina Kapuścińska (UŁ, historia), Nicejska peregrynacja Zygmunta i Elizy Krasińskich oraz Delfiny Potockiej raj czy piekło? Jan Ratuszniak (UŁ, historia), Obraz społeczeństwa rosyjskiego. Apogeum epoki Mikołajowskiej w pamiętnikach Amelii Lyons dyskusja przerwa na kawę mgr Mateusz Seroka (UW, filologia chorwacka), Turcja Europejska Chorwacja Turecka Bośnia w relacjach z podróży jugoslawistów Michał Wasiucionek (UW, historia), Polscy podróżnicy i granica Imperium Osmańskiego w XVII w Mateusz Falkowski (UW, historia & arabistyka), Turysta w Oriencie: Brytyjskie przewodniki po Egipcie z przełomu XIX i XX w dyskusja Anna Jajor-Morawiec (UWr, historia), Naciągnąć cięciwę do granic wytrzymałości Wanda Rutkiewicz, pierwsza dama himalaizmu dyskusja obiad moderatorzy: mgr Nina Kapuścińska, Jarosław Kubiak

9 Bernadetta Manyś (UAM, historia), Obraz Wilna w latach na podstawie Kuriera Polskiego mgr Kamil Śmiechowski (UŁ, historia), Reportaże dotyczące Łodzi w publicystyce przełomu XIX i XX w mgr Sylwia Michalak (UŁ, geografia & filologia słowiańska), Rozwój przestrzenny Belgradu po II wojnie światowej dyskusja Tomasz Makólski-Świercz (UW, historia), Anabaza Ksenofonta. Wyprawa dziesięciu tysięcy Greków mgr Katarzyna Głogowska (UŁ, filologia klasyczna), Obraz poetytułacza Owidiusza czyli autobiografia poetycka Michał Baranowski (UAM, historia), Wędrówki panów Rzymu do Troi od Juliusza Cezara do Juliana Ewa Kacprzyk (UŁ, historia), Ucieczka Chosroesa Parwiza do Bizancjum w Szahname Firdausiego dyskusja przerwa na kawę Jędrzej Melchior Paulus (UAM, filologia rosyjsko-ukraińska), Америка с точки зрения эмигранта. Жизнь русских эмигрантов «третьей волны» в творчестве Сергея Довлатова mgr Urszula Kowalska (UAM, filologia słowiańska), Bunt emigranta? (literackie sprzeciwy wobec roku 1968 w Czechosłowacji na przykładzie wybranych tekstów emigracyjnych Josefa Škvoreckiego oraz Milana Kundery) mgr Mariusz Mróz (UMK, historia), Wolność, równość, braterstwo czy też może Po co tu oni? czyli imigranci w XX-wiecznej Francji dyskusja NIEDZIELA, 21 MARCA moderatorzy: mgr Przemysław Damski, mgr Kamil Śmiechowski Igor Rakowski Kłos (UŁ, filologia polska), Znaczenie rewolucji 1905 r. w polskim procesie historycznoliterackim. Przegląd stanowisk badawczych Tomasz Roguski (UKSW, historia), Polska Organizacja Wojskowa i jej znaczenie dla odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r Antoni Murawski (UAM, stosunki międzynarodowe), Białogwardziści na Ukrainie. Polityka skazana na porażkę? dyskusja Marta Miazek (UŁ, historia), Chińska diaspora w Stanach Zjednoczonych od Chinese Exlusion Act of 1882 do Immigration Act of 1965

10 mgr Justyna Piątek (UŁ, historia), Wprowadzenie brytyjskich preferencji imperialnych w 1932 r mgr Marta Rudnicka (UŁ, historia), Podróż kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandta do Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Erfurt, 19 marca 1970 r.) dyskusja przerwa na kawę Bartłomiej Międzybrodzki (UW, historia), Nieznana droga do ojczyzny. Problem transportu repatriantów z Litwy i Ukrainy do Polski mgr Anna Kronenberg (UŁ, antropologia literatury), Dzisiejsza sytuacja środowisk polonijnych w krajach byłego ZSRR na przykładzie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Odrodzenie, działającego w stolicy Kirgistanu Biszkeku mgr Wojciech Marciniak (UŁ, historia), Od deportacji do repatriacji ludność polska w głębi Związku Radzieckiego w latach dyskusja mgr Sylwia Zielińska-Siłuch (UŚ, socjologia), Społeczno-kulturowe skutki migracji na teren Sosnowca po drugiej wojnie światowej dr Dorota Nowalska-Kapuścik (UŚ, socjologia), Konsumpcyjny aspekt podróżowania mgr Sebastian Adamkiewicz (UŁ, historia), Podróże edukacyjne w epoce staropolskiej jako element kształtowania prestiżu rodowego na przykładzie Jana Firleja, marszałka wielkiego koronnego dyskusja mgr Bartosz Kaczorowski (UŁ, historia), Europa Środkowo- Wschodnia w programie Hiszpańskiej Partii Komunistycznej z lipca 1941 r dyskusja RELIGIE ŚWIATA sala 23 SOBOTA, 20 MARCA moderatorzy: Barbara Nowak, mgr Sebastian Adamkiewicz mgr Mikołaj Pukianiec (UAM, historia), Recepcja reformy trydenckiej w Kościele na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII w. zarys problematyki dyskusja

11 mgr Błażej Cecota (UŁ, historia), Rola Konstantynopola w hadisach Katarzyna Pilawa (UŁ, historia), Jan z Nikiu wobec islamu mgr Ewa Marcinkowska (UŁ, historia sztuki), Geneza i dzieje muzułmańskiego ikonoklazmu dyskusja mgr Paweł Szczepanik (UMK, archeologia), Czy w przedchrześcijańskim Gnieźnie czczono Nyję? Paweł Wrona (UMCS, historia), Charakterystyka religii Słowian połabskich na podstawie kroniki Helmolda z Bozowa Michał Pychowski (UŁ, historia), Krucjata połabska 1147 r dyskusja przerwa na kawę Dominika Grzesik (UWr, historia), Misteria eleuzyńskie mgr Piotr Jagła (UAM, historia), Religijne aspekty polityki Filipa II Macedońskiego Michał Baranowski (UAM, historia), Religijność Juliana Apostaty nowe spojrzenie dyskusja NIEDZIELA, 21 MARCA moderatorzy: Agnieszka Pawlak, mgr Sebastian Adamkiewicz Nina Mocior (UW, iranistyka & europeistyka), Znaczenie starożytnych wierzeń irańskich dla rozwoju myśli religijnej i filozoficznej Jan Wolski (UŁ, historia), Herezje dualistyczne w Synodyku cara Boriła dyskusja Łukasz Kosiński (UMCS, historia), Święta Brygida z Kildare kobieta we wczesnym kościele iroszkockim mgr Anna Miller (UŁ, historia i teoria filmu), Wizjoner, szaleniec, buntownik... Filmowe portrety świętego Franciszka mgr Malwina Bednarek (UŁ, filologia słowiańska), Bizantyjskie i słowiańskie teksty hagiograficzne opisujące życie i cuda św. Mikołaja Cudotwórcy dyskusja Arkadiusz Przybyłok (UŁ, archeologia), Przestrzeń sakralna średniowiecznego miasta na przykładzie Bytomia mgr Natalia A. Korzeniowska (UŁ, historia sztuki), Blask świętości. Symbolika i funkcja metalowych aplikacji na cudownych wizerunkach w świątyniach Polski zarys zjawiska

12 Michał Sierba (UŁ, historia), Dzieje bernardynów tykocińskich w epoce nowożytnej ( ) dyskusja przerwa na kawę Aliaksandr Horny (UJK Grodno, historia), Problematyka religijna w działalności białoruskich partii politycznych na Białorusi Zachodniej w latach 20. XX w Patryk Wawrzyński (UMK, stosunki międzynarodowe), W poszukiwaniu niewiernego. Wpływ religii na stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej Tatjana Łapacina (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Antyreligijna polityka władz sowieckich wśród młodzieży białoruskiej w latach XX w. (na przykładzie Grodzieńszczyzny) dyskusja 21 MARCA, godz uroczyste zamknięcie konferencji, poczęstunek dla uczestników (bufet IH UŁ) We wszystkie dni konferencji będzie również czynne stoisko z publikacjami Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ NOCLEGI: Bursa Szkolna nr 12, ul. Podgórna 9/11 (dojazd tramwajami nr 7 i 13) Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Legionów 27 (dojazd tramwajami nr 15, 43 i 43 Bis) OBIAD (20 MARCA): Stołówka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy!

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! Kierunkowe przedmioty do wyboru 2013/2014 Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! 1. Nazwa i forma

Bardziej szczegółowo

STUDIA NAUK 2016/2017. Harmo. onogram. prof. Jerzy Duma y badawcze. ul. Jaracza 6/ /12 Konwersatorium: między. : Relacjee.

STUDIA NAUK 2016/2017. Harmo. onogram. prof. Jerzy Duma y badawcze. ul. Jaracza 6/ /12 Konwersatorium: między. : Relacjee. STUDIA DOKTORANCKIE INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK ROK AKADEMICKI 2016/2017 Harmo onogram zajęć SEMESTR ZIMOWY 4 PAŹDZIERNIKA 2016 Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 722 11 00 0 Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

Egzaminy pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej w sesji letniej roku akademickiego 2016/ 2017 WSZYSTKIE FILOLOGIE. 8 czerwca 2017 r.

Egzaminy pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej w sesji letniej roku akademickiego 2016/ 2017 WSZYSTKIE FILOLOGIE. 8 czerwca 2017 r. Egzaminy pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej w sesji letniej roku akademickiego 2016/ 2017 Imię i nazwisko dr Maria Doroszkiewicz prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz Przedmiot rok studiów specjalność

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SNOWBOARD CROSS OPEN 2015

SNOWBOARD CROSS OPEN 2015 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN M Imię i Nazwisko Uczelnia Czas Pkt 1 Dawid Wal AGH Kraków 50 2 Mateusz Szymlak Open 48 3 Mateusz Chromiec Politechnika Warszawska F 47 I 4 Piotr Bodziony AWF Kraków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Zaproszenie WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN KOMISJA HISTORII KOBIET INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą ROZMOWA

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN S z c z e c i n H u m a n i s t y c z n y i K a t e d r a W c z e s n e j E d u k a c j i I P serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Patronat honorowy: MINISTER ZDROWIA GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY REKTOR UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Choroba i zdrowie Profilaktyka i promocja

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży Instytut Filologii Polskiej UwB Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UwB Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Oddział Białostocki) Zespół Badań Regionalnych UwB Studenckie Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy!

Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! Kierunkowe przedmioty do wyboru 2014/2015 Dwa przedmioty przygotowane specjalnie dla studentów orientalistyki przez Wydział Zarządzania i Instytut Stosunków Międzynarodowych polecamy! 1. Nazwa i forma

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Obrazy i cuda w średniowieczu wykład ogólnouniwersytecki prof. Grażyna Jurkowlaniec 18.30-20.00 W stronę autonomii artystycznej:

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Rok szkolny uczeń Wiktoria Charzewska Gościcka Michał Kolankiewicz Mrozowska uzyskany tytuł Kacper Pawlak

Bardziej szczegółowo

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książętach oleśnickich POD RZĄDAMI PODIEBRADOWICZÓW

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książętach oleśnickich POD RZĄDAMI PODIEBRADOWICZÓW I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książętach oleśnickich POD RZĄDAMI PODIEBRADOWICZÓW Mateusz Maciąg Bartosz Szarszewski I Rrubaszewska II II Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej Julia Płuciennik 2. Renata

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

PLAN ZAJĘĆ w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE I ROK (I SL) STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE I ROK (I NL) 8.00-9.30 Lektorat języka angielskiego, ćw., mgr Hanna Kaczmarczyk, sala nr 2 9.45-11.15 Historia muzyki średniowiecza,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR II RELIGIOZNAWSTWO studia stacjonarne I stopnia

ZAŁĄCZNIK NR II RELIGIOZNAWSTWO studia stacjonarne I stopnia ZAŁĄCZNIK NR II RELIGIOZNAWSTWO studia stacjonarne I stopnia POGLĄDOWE TABLICE SEMESTRALNE I rok, I semestr wykład 3 pkt. 30 h Chrześcijaństwo starożytne (narodziny i formowanie się chrześcijaństwa) ćw.

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE 25 M DOWOLNYM KOBIET LP. NAZWISKO IMIĘ UCZELNIA KATEGORIA CZAS MIEJSCE 1.

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 INSTYTUT HISTORII MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 Lp. 4. 5. Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia historyczna (wykład) Historia historiografii powszechnej

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009 Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty semestru letniego 2008/2009 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA

ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA Organizatorzy uprzejmie zapraszają MŁODYCH BADACZY do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA organizowanej przez: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRAWO SPORTOWE I TURYSTYCZNE MIĘDZY REGULACJĄ A DEREGULACJĄ

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRAWO SPORTOWE I TURYSTYCZNE MIĘDZY REGULACJĄ A DEREGULACJĄ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRAWO SPORTOWE I TURYSTYCZNE MIĘDZY REGULACJĄ A DEREGULACJĄ Program Konferencji: Piątek, 4 marca 2011 roku 9.00 Rejestracja Uczestników 9.30 Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Konkursy przedmiotowe i tematyczne w gimnazjum

Konkursy przedmiotowe i tematyczne w gimnazjum Konkursy przedmiotowe i tematyczne w gimnazjum L.p. Uczeń Nazwa konkursu 1. Anna Bajun 2. Szymon Świetlicki 3. Alan Bryłowski 4. Agnieszka Sobota drugich gimnazjum drugich gimnazjuml Lokata/ wynik Zasięg

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ORGANIZATORZY Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partner Merytoryczny Patronat Medialny PROGRAM KONFERENCJI 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA

MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA II OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZATORZY: WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach rok szkolny 2012/2013

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach rok szkolny 2012/2013 Udział uczniów w olimpiadach i konkursach rok szkolny 2012/2013 LICEUM Nazwa olimpiady Awans do etapu okręgowego Uczestnicy etapu centralnego Opiekunowie LXIV Matematyczna Karol Marcinkowski Przemysław

Bardziej szczegółowo

18 czerwca 2013 r. BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III BIEG NA 40 M CHŁOPCY, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III

18 czerwca 2013 r. BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III BIEG NA 40 M CHŁOPCY, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III WYNIKI BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III I miejsce: Izabella Barska, Szkoła Podstawowa nr 92, wynik: 6,81 s. II miejsce: Agata Boczkowska, Szkoła Podstawowa nr 92, wynik: 7,02 s. III

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku Konferencja Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy Kraków, 29-30 maja 2017 roku Organizatorzy konferencji: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Przewody doktorskie mgr Karolina Mazur Tytuł rozprawy doktorskiej: Umiejętności tekstotwórcze uczniów szkoły podstawowej w zakresie opowiadania z dialogiem dr hab. Danuta Krzyżyk (Uniwersytet Śląski) dr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

PLAN 2016/2017 II SEMESTR

PLAN 2016/2017 II SEMESTR PLAN 2016/2017 II SEMESTR I rok 1 FILMOZNAWSTWO, gr. 1 Portrety aktorów Hendrykowski Wychowanie Fizyczne Historia filmu polskiego: Od polskiej szkoły filmowej do kina moralnego niepokoju: 1955-1981 W Filozoficzne

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA W POLSKIM FILMIE FABULARNYM I DOKUMENTALNYM LAT 50 I 60 XX WIEKU

ARCHITEKTURA W POLSKIM FILMIE FABULARNYM I DOKUMENTALNYM LAT 50 I 60 XX WIEKU ARCHITEKTURA W POLSKIM FILMIE FABULARNYM I DOKUMENTALNYM LAT 50 I 60 XX WIEKU INTERDYCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA POZNAŃ 24-25 [wtorek-środa] LISTOPADA 2015 Centrum Wykładowo- Konferencyjne Politechniki

Bardziej szczegółowo

pod tytułem: Koordynatorzy naukowi: prof. UW, dr hab. Jacek Czaputowicz prof. dr hab. Edward Haliżak

pod tytułem: Koordynatorzy naukowi: prof. UW, dr hab. Jacek Czaputowicz prof. dr hab. Edward Haliżak III OGÓLNOPOLSKA KONWENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH pod tytułem: Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.)

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Ogólnopolskie olimpiady organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Olimpiada

Bardziej szczegółowo

1. Daria Lubińska III b godz Wiktoria Maja Minakowska III b godz Dorota Natalia Adamczewska III b godz

1. Daria Lubińska III b godz Wiktoria Maja Minakowska III b godz Dorota Natalia Adamczewska III b godz EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 13.05.2014 sala nr 12 1. Daria Lubińska III b godz. 13.00-13.15 2. Wiktoria Maja Minakowska III b godz. 13.20-13.35 3. Dorota Natalia Adamczewska III b godz. 13.40-13.55

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej

PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej I. Wpłynęło 205 wniosków stypendialnych w tym: 96 wniosków

Bardziej szczegółowo

Kultura 2.0 a język i literatura

Kultura 2.0 a język i literatura Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Literatura i język w świecie ponowoczesnym Kultura 2.0 a język i literatura 17-18

Bardziej szczegółowo

I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM "KUMITE'" Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego. Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI

I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM KUMITE' Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego. Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM "KUMITE'" Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI CZEŚĆ A: Turniej Pokazowy GRUPA I Chłopcy: 2007 i 2008; 9 kyu dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Zajęcia sportowe - Gry zespołowe chłopców - liceum Gr - 1 poniedziałek 16:00 17:30 A. Stęplowski 1 Bilski Tomasz 2 Brodziak Borys 3 Kos Grzegorz 4 Krawczyk Łukasz 5 Kubiak Daniel 6 Liu Adrian 7 Mazur Piotr

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu)

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu) 14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego przewodnicząca Irena Wałkowska 631008751 członek zespołu Magdalena Malinowska ZSH 1. 9 00-9 30 Boiński Wiktor 3A 2. 9 15-9 45 Czyż Wiktoria 3A

Bardziej szczegółowo

TENIS - TURNIEJ JESIENNY KOBIET (25) r. Dagmara Siara ALK Agata Cieplińska SGH

TENIS - TURNIEJ JESIENNY KOBIET (25) r. Dagmara Siara ALK Agata Cieplińska SGH TENIS - TURNIEJ JESIENNY KOBIET (25) 26.11-4.12.2011 r. Dagmara Siara ALK Agata Cieplińska SGH Sobota 26 XI g. 9.00 Dagmara Siara Agata Cieplińska Sobota 26 XI g. 15.00 6/1, 6/0 4/6, 6/2, 7/6 Marta Korczak

Bardziej szczegółowo

POP TEATR: Związki teatru z kulturą popularną

POP TEATR: Związki teatru z kulturą popularną Program Ogólnopolskiej Studencko Doktoranckiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej POP TEATR: Związki teatru z kulturą popularną organizowanej przez Koło Naukowe Teatrologów UJ PIĄTEK, 30 MAJA 10.45

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2009 / 2010

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2009 / 2010 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2009 / 2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 IMIENIA JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 25, tel. (048) 363 23

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5.

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5. II Konferencja naukowa Koła Naukowego Humanistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Koła Teologicznego przy Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku Białej WSPÓŁCZESNE

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu powołanej do 1. Daria Agnieszka Olek, zam. Wielowieś - Komisji 2. Roman Bernard Sodolski, zam. Masanów - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU Warszawa 2013 3 lipca 2013 środa 2 lipca 2013 wtorek 1 lipca 2013 poniedziałek data godzina grupa Punkt programu Prowadzący 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12.

Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12. Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12. 1. Mikołaj Czarnecki E.12. 2016-06-20 08:00 20 2016-06-17 10:00 101 2. Jakub Jóźwiak E.12. 2016-06-20 08:00 20 2016-06-17 10:00 101

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

D. mała matura. Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina Przedmiot Nr sali poziom egzaminu. Pieniążek. Pieniążek. Pieniążek.

D. mała matura. Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina Przedmiot Nr sali poziom egzaminu. Pieniążek. Pieniążek. Pieniążek. 97021011425 2D mała matura Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata 2016.05.30 poniedziałek 09.40-11.40 Język polski 29 Podstawowy mała matura

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim) Warszawa, Sala Senatu, 24-26 listopada 2006 r. Powitanie uczestników Konferencji (od lewej:

Bardziej szczegółowo

LISTA STARTOWA 25 M DOWOLNYM MĘŻCZYZN

LISTA STARTOWA 25 M DOWOLNYM MĘŻCZYZN UAM DZIEŃ SPORTU, 17 MAJA 2014 X OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH LISTA STARTOWA 25 M DOWOLNYM MĘŻCZYZN Kategoria R1 Czas Wynik 1. Słuchocki Jan UAM R1 0:35,78

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 Instytut Filologii Słowiańskiej AR

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 Instytut Filologii Słowiańskiej AR Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 Instytut Filologii Słowiańskiej AR Imię i nazwisko email Numer pokoju Telefon służbowy Dni i godziny konsultacji dr Olga BarabaszRewak prof.

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji:

PAMIĘĆ W PEDAGOGICE. Program konferencji: Program konferencji: Organizatorzy konferencji: KATEDRA HISTORII MYŚLI PEDAGOGICZNEJ i KATEDRA TEORII WYCHOWANIA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Sekretariat konferencji:

Bardziej szczegółowo

25 marca 2017r. (sobota)

25 marca 2017r. (sobota) 25 marca 2017r. (sobota) y Kierunki Temat warsztatów Prowadzący Miejsce Godzina Liczba uczestników Architektura Proces" mgr Hugon Kowalski Sala 102, Budynek A 12.00-14.00 20 Architektury i Wzornictwa Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

POLSKA REGIONALNA MOWA KULTURA EDUKACJA

POLSKA REGIONALNA MOWA KULTURA EDUKACJA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKA REGIONALNA MOWA KULTURA EDUKACJA Tczew, 27-28 listopada 2015r. Hotel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17 PROGRAM OBRAD ORGANIZATORZY: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe gr. III 12.45-14.30 poniedziałek

Zajęcia komputerowe gr. III 12.45-14.30 poniedziałek Zajęcia komputerowe gr. III 12.45-14.30 poniedziałek 1. Dawid Mastaj 2. Damian Mikołajczyk 3. Dawid Frączek 4. Anna Byczek 5. Agnieszka Byczek 6. Barbara Jędryczka 7. Joanna Gumienna 8. Daniel Gumienny

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 STUDIA LICENCJACKIE I ROK (I SL)

PLAN ZAJĘĆ w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 STUDIA LICENCJACKIE I ROK (I SL) STUDIA LICENCJACKIE I ROK (I SL) 8.00-9.30 Lektorat języka angielskiego, ćw., mgr Hanna Kaczmarczyk, sala nr 2 11.30-13.00 Zasady muzyki, ćw., gr. I, dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek, sala nr 2 13.15-14.45

Bardziej szczegółowo