Pracownia Inżynierii Procesowej. Oferta dla przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Inżynierii Procesowej. Oferta dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Pracownia Inżynierii Procesowej Oferta dla przedsiębiorstw Aktualizacja oferty listopad 2015

2 O nas Jesteśmy kilkuosobowym zespołem inżynierów i analityków wykonujących projekty modelowania obiektowego, symulacji oraz eksperymentów procesowych związanych z działalnością produkcyjną, magazynową i logistyczną. Rezultatem naszych prac są gotowe wizualizacje i modele symulacyjne oraz raporty zmiennych wynikowych z przebiegu tych procesów, w których planuje się zmiany i udoskonalenia. Wspieramy zatem działalność inżynierów produkcji, logistyków, służb utrzymania ruchu, menedżerów kaizen-lean. Nie posiadamy pięknych biur w centrach biznesowo-usługowych, ponieważ uważamy, że nie jest nam to potrzebne do pracy. Naszą główną wartością, którą oferujemy klientom jest nasz kapitał intelektualny, pracowitość, zaangażowanie i profesjonalizm zleconych prac. Zapraszamy do Współpracy Zespół Pracowni Stosowane technologie i narzędzia WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D CAD Tłumacz techniczny języka francuskiego, szkoleniowiec GŁÓWNY ANALITYK dr Grzegorz Wróbel Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji Symulacje i wizualizacje FlexSim Główną technologią wykorzystywaną przez nasz zespół jest komputerowa symulacja systemów dyskretnych przy pomocy modelowania obiektowego 3D. Narzędziem w naszej pracy jest wysokiej klasy oprogramowanie FlexSim GP. Oprócz modeli wizualizacyjnych i symulacyjnych wykorzystujemy oprogramowanie BricsCAD do przygotowania szczegółowych rysunków technicznych i layoutów analizowanych przestrzeni i obszarów na potrzeby prac wdrożeniowych. Analityk, Szkoleniowiec Dlaczego systemy i procesy należy poddawać symulacjom? TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA Flexsim Jest to narzędzie informatyczne przeznaczone do modelowania, wizualizacji, sterowania i optymalizacji procesów biznesowych, logistycznych i produkcyjnych BricsCAD Oferuje wszystkie znane funkcje dwg CAD, dodając oszczędzające czas narzędzia oraz Modelowanie Bezpośrednie 3D KONTAKT Pracownia Inżynierii Procesowej mgr inż. Alicja Wróbel Kielnarowa 63c, Tyczyn Tel: tel , www: fanpage:

3 Projektowanie i analiza procesów Podstawową usługą naszej pracowni jest projektowanie i analiza przebiegu procesów organizacyjnych. Najczęściej dotyczy ona zadań związanych z: Projektowaniem nowych i reorganizacją obecnych układów przestrzennych na halach produkcyjnych i w magazynach. Analizą symulacyjną przebiegu obecnych i planowanych procesów wytwórczych, magazynowych czy logistycznych. Analizą przebiegu łańcucha wartosci i projektowaniem mapy strumieni wartosci w wariantach obecnym i docelowym. Projektowanie układów przestrzeni produkcyjno-magazynowej Projektujemy warianty layoutów systemów produkcyjnych wraz z rozmieszczeniem infrastruktury i wyposażenia, zgodnie z zasadami optymalizacji lean oraz wymogów BHP, przepisów prawa, standardów ISO i dobrych praktyk produkcyjnych. USŁUGI Projektowanie przestrzeni produkcyjno-magazynowych Rysunki techniczne 2D 3D Analizy symulacyjne przebiegu procesów Mapowanie strumieni wartości Szkolenia kompetencyjne: Komputerowa symulacja i optymalizacja procesów Lean manufacturing Kaizen Tłumaczenia dokumentacji technicznej i technologicznej z języka francuskiego Oprócz wizualizacji i symulacji 3D obszarów do zaprojektowania lub reorganizacji, przedstawiamy warianty projektów przestrzeni produkcyjno-magazynowych na rysunku CAD. Taka dokumentacja, w przypadku zaakceptowania do wdrożenia nowego layoutu, pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie proponowanych udoskonaleń w systemie rzeczywistym i stanowi niezbędne źródło danych i informacji organizacyjnych i architektonicznych.

4 Analiza symulacyjna przebiegu procesów Kązdy proces jest szczegółowo opomiarowany, zbierane są jego dane techniczne i organizacyjne. Odtworzenie stanu bieżącego realizowane jest w środowisku 3D, gdzie na bieżąco można śledzić przebieg procesu i jego parametry. WSPARCIE SYMULACYJNE Realizowane na dwóch płaszczyznach Innowacyjnej w której symulacja dotyczy złożonych projektów, wieloelementowych i wielokryterialnych modeli procesów, projektowania systemów organizacyjnych od podstaw (inwestycje greenfield), wsparcia narzędziowego realizowanej koncepcji business process reengineering. Ciągłego doskonalenia kaizen Po zaakceptowaniu modelu bazowego, będącego odwzorowaniem stanu bieżącego, definiowane są zmienne procesowe oraz funkcja celu, którą w projektowanych wariantach eksperymentów staramy się osiągnąc przy optymalnych zmiennych procesowych. Wyniki eksperymentów wraz z podaniem wariantu optymalnego są rekomendowane zleceniodawcy., w których symulacja wspiera i weryfikuje pomysły usprawnień z perspektywy całego procesu. Są to proste modele przepływu, jednostanowiskowych sekwencji czynności i kompletne modele procesów obejmujących analizowane stanowisko pracy. Mapowanie strumieni wartosci VSM Mapowanie Strumieni Wartości (Value Stream Mapping). Proponujemy klientom opracowanie schematów przepływu wartości dodanej, nawet w wersji 3D, gdzie statyczny rysunek mapy strumieni wartości "ożywa"przez uruchomienie symulacji przepływu. Niezwykle sugestywne narzędzie, bez którego nie można zarządzać strategią lean. Od dzisiaj o VSM pomyślisz zupełnie inaczej niż dotychczas!

5 Jak wygląda przebieg usługi analitycznej Informacje podstawowe Zlecenie projektowe polegają na wykonaniu usługi analityczno-konsultacyjnej. Zlecenie wynika z potrzeby klienta rozwiązania problemu optymalizacyjnego w procesie produkcyjnologistycznym. Potrzeba pojawia się w sytuacji ograniczenia czasu, wiedzy i narzędzi analitycznych oraz wysokich kosztów eksperymentowania. Główną zaletą zewnętrznego zlecenia optymalizacyjnego jest zatem oszczędność kosztów, wsparcie decyzyjne personelu zarządzającego oraz nie wyłączanie z bieżącej działalności zasobów procesowych. Optymalizacja odbywa się bowiem za pomocą symulacji komputerowej przebiegu analizowanego procesu, w którym klient chce dokonać zmian i udoskonaleń. Efekty symulacji i optymalizacji Optymalizacja linii produkcyjnej KOMPETENCJE SYMULACYJNE Doskonalenie procesu i jego przepływu jako ogólna funkcja symulacji i analizy dynamicznej (funkcjonowania procesu w danym przedziale czasowym) bliskie jest koncepcji TFM Total Flow Management Czas, koszt, jakość (standard) metraż (powierzchnia), stan zapasów, kolejki i wąskie gardła to najczęstsze kryteria problemowe analityków procesowych, menedżerów kaizen-lean, służb utrzymania ruchu Wzrost produktywności Poprawa wskaźników realizacji planu Wzrost rentowności biznesowej Optymalizacja poziomu zapasów i produkcji w toku Optymalizacja zatrudnienia / wydajności pracy personelu Poprawa OEE linii Zbalansowanie linii Optymalizacja czasu i kosztów transportu Optymalna liczba wózków i przenośników Jak najkrótszy czas dostarczenia ładunku przy minimalnych kosztach Liczba personelu obsługi Optymalne drogi transportowe Obsługa techniczna przenośników Ilość przenośników Obniżenie kosztów transportu Optymalizacja strumienia wartości dodanej Maksymalny udział wartości dodanej Średnie poziomy zapasów Czasy i koszty przerw w procesie Zbalansowanie procesu Płynność procesu Średni koszt jednostkowy EFEKTY SYMULACJI Oszczędność kosztów projektowania i modyfikacji procesów Możliwość wielokrotnego eksperymentowania polegającego na zmianach i dostosowywaniu do celów optymalizacyjnych wszystkich elementów obiektowych procesu Skrócenie czasu otrzymania rozwiązania optymalnego przy określonych warunkach brzegowych: zasobach ludzkich, technologii, know-how, infrastruktury.

6 Proces sługi analitycznej Zlecenia symulacyjne realizowane są w oparciu o metodykę zarządzania projektami. Każde zlecenie jest dla nas oddzielnym projektem, w którym określamy jego zakres, budżet, harmonogram prac oraz odpowiedzialności i role osób w niego zaangażowanych. Zlecenie kończące się wdrożeniem rozwiązań wynikowych symulacji w praktykę procesową klienta oraz weryfikacją zgodności rzeczywistych wskaźników procesowych z wynikami eksperymentów stanowi o wartości i sensie naszej pracy. Dlatego najważniejszą kwestią jest wzajemne zaufanie: z jednej strony modelarzy i analityków symulacyjnych, z drugiej właściciela procesu (kierownika linii, mistrza produkcji, menedzera kaizen-lean czy osoby oddelegowanej z firmy do kontaktu z nami). Standardowy proces przebiegu projektu optymalizacji symulacyjnej wygląda następująco: Etap przygotowawczy 1. Zgłoszenie zapotrzebowania klienta na usługę optymalizacji symulacyjnej. 2. Określenie problemu, decyzja czy zagadnienie może stać się przedmiotem projektu symulacyjnego. 3. Określenie zakresu symulacji i oczekiwań klienta co do jej wyników. 4. Oszacowanie kosztów projektu symulacyjnego i ceny zlecenia.. 5. Podpisanie umowy z klientem i innych wzajemnych zobowiązań np. dotyczących poufności danych. 6. Wpłacenie 20% zaliczki na poczet podjętych prac analitycznych. SPRAWNOŚĆ Komputerowe modelowanie symulacji procesowych niewątpliwie wymaga specjalistycznych kompetencji których inżynierowie jakości mogą nie posiadać i których zdobycie na poziomie średnio zaawansowanym wymaga co najmniej od kilkudziesięciu do kilkuset godzin szkoleń i doświadczenia Etap koncepcyjny 1. Określenie harmonogramu prac. 2. Zebranie niezbędnych danych i informacji na temat analizowanego procesu. 3. Utworzenie modelu koncepcyjnego. Opracowanie diagramu OFD (Object Flow Diagram). 4. Walidacja modelu koncepcyjnego. Etap budowy modelu symulacyjnego 1. Budowa komputerowego modelu symulowanego obszaru (procesu, systemu). 2. Weryfikacja modelu programowego na zgodność z systemem rzeczywistym. Etap analizy eksperymentalnej 1. Zaprojektowanie eksperymentów. 2. Przeprowadzanie eksperymentów na modelu programowym. 3. Analiza osiągniętych wyników z przeprowadzonych eksperymentów 4. Wygenerowanie zmiennych wynikowych, raportów i statystyk i modelu wynikowego. Etap finalizacji projektu 1. Prezentacja klientowi wyników analizy symulacyjnej. 2. Zapłata pozostałej części wartości faktury zlecenia. 3. Wdrożenie wyników symulacji optymalizacyjnej w rzeczywisty system. 4. Pomiar wskaźników systemowych. Weryfikacja z wskaźnikami i wynikami symulacyjnymi. Analitycy pracowni posiadają tyle informacji o procesie ile otrzymują od zleceniodawcy i zbiorą w wyniku pomiarów w udostępnionym obszarze. Odzwierciedlenie w symulacji rzeczywiście funkcjonującego systemu zależy bezpośrednio od dokładności, spójności i kompletności danych systemowych. PO CO? Modele symulacyjne procesów stanowią doskonałe uzupełnienie dokumentacji procesowej Wraz ze zmianami w niej dokonywanymi mogą być łatwo poddane modyfikacji i aktualizacji Sprawność w wykorzystaniu tej metody analizy i optymalizowania procesów zależy w dużym stopniu od przygotowania modeli podstawowych odzwierciedlających aktualne standardy (co wymaga czasu i kosztu)..

7 Produkt. Co otrzymuje klient? Podczas prezentacji wyników analiz symulacyjnych zazwyczaj w siedzibie klienta, przekazywany jest komplet dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (na nośniku CD,DVD lub innym umownym) w skład której wchodzą: Dokumentacja techniczna (pdf), na którą składa się: definicja problemu, opis operacyjny, implementacja symulacji oraz wyniki. Plik modelu symulacyjnego programowego i wynikowego (fsm) plus FlexSim Viewer oprogramowanie darmowe do przeglądania modeli symulacyjnych. Projekt może przewidywać zaprojektowanie modeli poszczególnych eksperymentów. Film prezentujący przebieg procesu wynikowego - wizualizacja (avi) opcja. Plik bazy danych wyników symulacji (xml lub xls). NARZĘDZIE DYNAMICZNE Wycena usługi Nie posiadamy jednego cennika dla usług realizacji projektów symulacyjnych, ponieważ zlecenia różnią się: skalą problemu i trudnością zagadnienia (od kilku zmiennych decyzyjnych i funkcji celu do wielu zmiennych wielokryterialnych i skomplikowanych eksperymentów); zakresem obszaru do symulacji (stanowisko robocze, linia produkcyjna, oddział, wydział, zakład, łańcuch dostaw); stopniem szczegółowości modelowania (od detali operacyjnych np. ruchy przy czynnościach roboczych z czasem do setnej części sekundy po zwykłe przepływy w łańcuchach dostaw pomiędzy zakładami liczonych w jednostce czasu np. godzina). Modele symulacyjne stanowią doskonałe dynamiczne narzędzie analizy procesu oraz planowanych w nim zmian Istnieje możliwość wykorzystania ich w symulacji sekwencji czynności pojedynczego stanowiska pracy Podstawową jednak ich funkcjonalnością z tej perspektywy jest analiza wpływu dokonywanych usprawnień (zmian) na cały łańcuch dostaw a nie tylko na spodziewane efekty obszaru obserwacji Dokładna wycena usługi jest przygotowana po zapoznaniu się z potrzebami zleceniodawcy i określeniem na jakim poziomie szczegółowości ma zostać przeprowadzona analiza oraz jaki zakres rzeczywistego systemu ma zostać odzwierciedlony w symulacji. Czynniki te decydują o ostatecznej cenie usługi i czasie jej przygotowania. Generalnie do wyceny przyjmujemy stawkę pracy analityka symulacyjnego w wysokości 70 zł netto za 1 roboczogodzinę. Po określeniu celu analizy, jej zakresu i stopnia szczegółowości podajemy klientowi orientacyjną (+/- 24) liczbę roboczogodzin/dni, która konieczna jest do profesjonalnej realizacji zlecenia wraz z dokonaniem pomiarów. NARZĘDZIE OPTYMALIZACJI Badanie i sprawdzanie każdego możliwego scenariusza przebiegu procesu może być czasochłonne a w wielu przypadkach jest wręcz niemożliwe. OptQuest Flexsim jest narzędziem pozwalającym uniknąć niedokładności obliczeń wynikających ze stosowania metody prób i błędów przy pomocy potężnej wyszukiwarki wskazujące najlepsze rozwiązania

8 Szkolenia kompetencyjne Szkolenia i certyfikacja tworzą zwarty system etapowego zdobywania umiejętności modelarza i optymalizatora procesowego. Trzy z nich są certyfikowane przez Flexsim Inc. USA. Szkolenia dedykowane sa dla tych osób, które chcą poznac i w praktyce stosować metode symulacji obiektowej 3D. Szkolenia i certyfikacja kompetencji, adresowane są do osób aplikujących lub obecnie pracujących na następujących stanowiskach: Analityk procesowy i kierownik produkcji Inżynier kaizen-lean Logistyk lub pracownik służb utrzymania ruchu Kontroler jakości i analityk jakości Pracownik biura konstrukcyjnego lub projektowego Modelarz procesowy Informatyk, pracownik nauki Poniższa tabela przedstawia zestawienie oferowanych szkoleń kompetencyjnych. Etap Poziom kompetencji Nazwa szkolenia Certyfikat Dni /godz. 1 Podstawowe umiejętności modelowania symulacyjnego Flexsim 1. Podstawowy Certificate for Business Process Simulation Modeler. 3/21h ORGANIZACJA SZKOLEŃ Program szkoleń zgodny z sprawdzoną i aktualizowaną metodyką Flexsim Software Materiały szkoleniowe: konspekt, podręcznik, przykładowe modele symulacyjne, Flexsim Viewer Certyfikat kompetencyjny sygnowany przez Flexsim Software Products Szkolenia w siedzibie firmy lub w specjalistycznych laboratoriach w Rzeszowie, Poznaniu lub Krakowie Indywidualne podejście do każdego uczestnika i jego biegłości w kształtowaniu umiejętności symulacyjnych 2 Zaawansowane umiejętności modelowania symulacyjnego Flexsim 2. Zaawansowany Certificate for Business Process Simulation Consultant. 3/21h 3 5 Umiejętności optymalizacji procesów Profesjonalne umiejętności modelowania symulacyjnego Flexsim 3. Optymalizacja parametryczna procesów Flexsim Flexsim 4. Profesjonalny Certificate for Business Process Optimization Consultant. Certificate for Advanced Business Process Simulation Consultant. 2/14h 2/14h NARZĘDZIA SZKOLENIOWE Naszych klientów szkolimy przy wykorzystaniu profesjonalnego i sprawdzonego na całym świecie oprogramowania Flexsim Flexsim jest oprogramowaniem symulacyjnym nowej generacji. Jest to potężne narzędzie analityczne, które pomaga inżynierom, projektantom i analitykom w podejmowaniu decyzji w zakresie projektowania i eksploatacji operacyjnej procesów

9 Kurs 1. Podstawowy FLEXSIM 1 BASIC Czas trwania: 3 dni Miejsce: Siedziba zamawiającego lub do uzgodnienia Kraków, Poznań i Rzeszów Program: Kurs wprowadza nowych użytkowników w środowisko FlexSim i pomaga w tworzeniu modeli przy wykorzystaniu menu, list rozwijanych i pól tekstowych. Uczestnik zdobywa podstawy budowania i nawigacji modeli FlexSim. Terminologia FlexSim model, obiekt, jednostka przepływu, porty, wyzwalacze; Biblioteka obiektów; Podstawy nawigacji Flexsim; Systemy Push i Pull; Tablica globalne; Priorytety, Zmienne globalne; Awarie, obsługa awarii; Tablice czasowe; Excel import/export. Materiały: Konspekt, ćwiczenia z zakresu logistyki i produkcji, demo z przykładami symulacji procesów Flexsim, Certyfikat: Uczestnik, który brał udział w kursie i pokazał, że potrafi wykorzystać nabyte umiejętności otrzymuje certyfikat The Certification for Business Process Simulation Modeler Cena: 4500 zł netto dla 1 osoby, 3300 zł netto dla 2 i więcej uczestników.. PODSTAWOWE KOMPETENCJE Użytkownik: Posiada podstawową wiedze pozwalającą zrozumieć przebieg symulacji Potrafi otworzyć przygotowane wcześniej modele symulacyjne Obsługuje menu interfejsu programu Dokonuje zmian w obiektach oraz wartości w scenariuszach operacyjnych Przeprowadza analizę wyników symulacji oraz statystyk obiektów Kurs 2. Zaawansowany FLEXSIM 2 ADVANCED Czas trwania: 3 dni Miejsce: Siedziba zamawiającego lub do uzgodnienia Kraków, Poznań i Rzeszów Program: Kurs wprowadza uczestnika w zaawansowane techniki pozwalające na indywidualizację logiki modeli i używanie bardziej zaawansowanych narzędzi FlexSim. Uczestnik zdobywa umiejętność opisywania zachowania modeli w C++ lub Flexscript. Potrafi zrozumieć rozwój i zmiany w diagramie OFD Zna kolejne etapy projektowania modeli symulacyjnych NCJE Zaawansowane kodowanie w Flexscript; Zaawansowana współpraca Excel z modelami FlexSim; Drzewo FlexSim, funkcje FlexSim; Dashboard śledzenie zmiennych; Budowanie sekwencji zadań i korzystanie z obiektu Wykonawca Zadań; Animacja własnych obiektów z kinematyką; Używanie bibliotek i korzystanie z grupowania obiektów. ZAAWANSOWANE KOMPTENECJE Użytkownik: Materiały: Konspekt, ćwiczenia z zakresu logistyki i produkcji, demo z przykładami symulacji procesów FlexSim. Certyfikat: Uczestnik, który brał udział w kursie i pokazał, że potrafi wykorzystać nabyte umiejętności otrzymuje certyfikat The Certification for Business Process Simulation Consultant.. Cena: 4500 zł netto dla 1 osoby, 3300 zł netto dla 2 i więcej uczestników.. Zna i rozumie wszystkie funkcjonalności obiektów symulacji Menu Wyzwalacze Połączenia międzyobiektowe Tworzy zbiorcze raporty danych przy użyciu dostępnych szablonów Tworzy tabele danych Wymienia dane z arkusza kalkulacyjnego Konfiguruje i analizuje eksperymenty Stosuje określoną logikę systemu używając standardowych szablonów

10 Kurs 3. Optymalizacja parametryczna procesów FLEXSIM 3 OPTQUEST Czas trwania: 2 dni Miejsce: Siedziba zamawiającego Program: Kurs wprowadza uczestnika w problemy optymalizacji parametrycznej procesów, przygotowanie eksperymentów optymalizacyjnych, używanie technik optymalizacyjnych w podejmowaniu decyzji. Wprowadzenie do pojęcia procesu, zasobów i systemu; Współczesna idea optymalizacji procesu; Wybór rodzaju procesu - prawidłowe formułowanie zadania; Określenie potrzeb klienta procesu; Definiowanie etapów procesu; Parametryzacja procesu; Mapowanie procesu; Analizy statystyczne i budowanie scenariuszy z wykorzystaniem Experimenter oraz ExpertFit; Definiowanie funkcji celu i zmiennych decyzyjnych; Optymalizacja parametryczna OptQuest; Ćwiczenie 1 - optymalizacja magazynu typu cross-dock; Ćwiczenie 2 - optymalizacja kosztu procesu produkcji; Ćwiczenie 3 - optymalizacja zasobów procesu zadanego przez uczestników. Materiały: Konspekt, ćwiczenia, demo z przykładami optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. Certyfikat: Uczestnik, który brał udział w kursie i pokazał, że potrafi wykorzystać nabyte umiejętności otrzymuje certyfikat The Certification for Process Optimization Consultant. Cena: 3000 zł netto dla 1 osoby, 2500 zł za osobę w przypadku 2 lub więcej uczestników. PROFESJONALNE KOMPETENCJE Użytkownik: Stosuje zaawansowane funkcje aplikacji W pogłębiony sposób korzysta z hierarchicznej struktury drzewa Konfiguruje sterowanie procesem i systemem Modyfikuje istniejące raporty Stosuje partie produkcyjne oraz receptury mieszania komponentów Kurs 4. Profesjonalny FLEXSIM 4 PROFESSIONAL Czas trwania: 2 dni Miejsce: Siedziba zamawiającego Program: Jest to kurs najbardziej zaawansowany wprowadzający w skomplikowane techniki korzystania z FlexSim. Zaawansowany TaskSequence Symulowanie harmonogramów produkcji Tworzenie własnych obiektów; Rozwijanie własnych interface ów użytkownika GUI; Integracja FlexSim z innymi aplikacjami informatycznymi bazy SQL, systemy MRP/ERP, Business Inteligence. Materiały: Konspekt, ćwiczenia. Certyfikat: Uczestnik, który brał udział w kursie i pokazał, że potrafi wykorzystać nabyte umiejętności otrzymuje certyfikat The Certification for Advanced FlexSim Simulation Consultant. Cena: 3000 zł netto dla 1 osoby, 2500 zł za osobę w przypadku 2 lub więcej uczestników. Posiada umiejętności programowania Potrafi wykorzystywać aplikacje do grafiki trójwymiarowej Przechowuje aplikacje symulacyjne w zakresie: Wykorzystywania lokalnych bibliotek, Aktualizacji oprogramowania w razie potrzeby Posiada większe umiejętności wykorzystywania dodatkowych narzędzi oprogramowania symulacyjnego Tworzy w modelu niestandardowe trasy pojazdów transportowych

11 Oprogramowanie symulacyjne W porozumieniu z wyłącznym dystrybutorem oprogramowania FlexSim w Polsce firmą Cempel Consulting, jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie udzielenia szczegółowych informacji o ofercie zakupu oprogramowania FlexSim Software. Oferta zakupu oprogramowania jest przygotowywana indywidualnie pod potrzeby każdego zamawiającego. FlexSim Simulation Software jest oprogramowaniem symulacyjnym nowej generacji. Jest to narzędzie informatyczne przeznaczone do modelowania, wizualizacji, sterowania i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. Podstawowe zalety to łatwość użycia, szybkość symulacji, otwarta architektura, zorientowanie obiektowe, prosta i elegancka koncepcja modelowania, pełna skalowalność. FlexSim oparty jest na własnym, rozwijanym od samego początku rdzeniu symulacyjnym, ściśle zintegrowanym z Microsoft C++ i używającym najnowszej technologii OpenGL do bezkonkurencyjnej animacji 3D. Od momentu pojawienia się na rynku FlexSim stał się standardem, względem którego ocenia się i porównuje pakiety oprogramowania symulacyjnego zdarzeń dyskretnych. Główne możliwości oprogramowania: Wizualizacja w 3D. Analiza systemu poprzez szeroki zakres diagramów, raportów, bazy danych i arkuszy kalkulacyjnych. Wiele zmiennych, parametrów zawartych w modelu, łatwe zmiany, analiza scenariuszy, optymalizacja. Możliwość customizacji (rysunki, obiekty, klasy, biblioteki, aplikacje). Integracja z Excelem (importowanie, eksportowanie, plus kopiowanie/wklejanie bezpośrednio do tabel FlexSima). Linki do każdej bazy danych poprzez ODBC (Open Database Connectivity) takich jak Access, Oracle, DB2, MS SQL Servel, MySQL itp. Dynamiczne metryki wbudowane w model i w wizualizację na ekranie. Moduł wykresów FlexSim (porównanie obiektów, Gantt, raport finansowy itp.). Podsumowania i raporty stanu eksportowane do Excela. Dynamiczne zapisywanie w pliku podczas pracy modelu. CO MOŻNA MODELOWAĆ? Oprogramowanie Symulacyjne FlexSim 3D potrafi zamodelować każdy proces Poniżej zamieszczono tylko częściową listę procesów i systemów, które można analizować przy użyciu FlexSim: Systemy i procesy produkcyjne Transport materiałów Linie pakujące Procesy magazynowe Operacje łańcucha dostaw Górnictwo Odlewnictwo Rozlewnie i butelkowanie Produkcja leków Centra telefoniczne (obsługi klienta) Pakowanie i przetwarzanie żywności Produkcja gazu i ropy Systemy ASRS Sortownie Logistyka Produkcja półprzewodników

12 Niniejsza oferta ważna do : 31 grudnia 2015 Pracownia Inżynierii Procesowej Alicja i Grzegorz Wróbel Kielnarowa 63C, Tyczyn tel fanpage: Osoba do kontaktu: dr Grzegorz Wróbel Mobile: Mail:

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Poz. Opis przedmiotu zamówienia - techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Ilość 1. Oprogramowanie symulacyjne. Narzędzie informatyczne przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Przenieś Swoją Mapę na Wyższy Poziom Spis Treści 2 CZYM JEST MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI? 3 JAKIE SĄ OGRANICZENIA? Problem Wąskiego Gardła Problem Współzależności

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Specjalność: Informatyka w logistyce Koordynator: dr Anna Pamuła Tematyka: Dla kogo: Skuteczne wykorzystanie systemów informatycznych IT w logistyce.

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016 TWORZENIE ANALIZ I PREZENTACJA DANYCH warsztaty

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016 TWORZENIE ANALIZ I PREZENTACJA DANYCH warsztaty 13-14 czerwca Warszawa PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016 Tworzenia baz danych i list Tabele przestawne Agregowanie i konsolidajca danych Wizualizacja danych Certyfikowany trener, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacyjnych,

Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacyjnych, Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacyjnych, cz.2 Rola symulacji w projektowaniu, przeprojektowaniu i testowaniu procesów Witold Cempel Magdalena Wąsik

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym

Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym Warsztaty komputerowe 22-26 lipca 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor,

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Procedury pozwalające na uproszczenie procesu. projektowania. ZW3D CAD/CAM Biała księga

Procedury pozwalające na uproszczenie procesu. projektowania. ZW3D CAD/CAM Biała księga Procedury pozwalające na uproszczenie procesu projektowania Wstęp Niniejsze opracowanie ukazuje typowy proces projektowania elementów mechanicznych. Ponadto wyjaśni typowe zagadnienia pozwalające uprościć

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej

Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej warsztaty komputerowe 24-25 września 2015 r. Warszawa Ekspert:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Smart Draw - prezentacja programu

Smart Draw - prezentacja programu Smart Draw - prezentacja programu Program Smart Draw zaawansowanym programem do tworzenia różnych typów schematów, projektów inżynierskich z wielu dziedzin. Program jest dostępny na stornie producenta:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA MAGISTERSKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 22-23 lutego Warszawa EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH Metody wymiany danych pomiędzy MS Excel i innymi programami Tabele przestawne, wykresy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów biznesowych Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów Powtarzalność warunków Uproszczenia modelu względem rzeczywistości Symulacje są narzędziem umożliwiającym poprawę procesów

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistyki magazynu

Projektowanie logistyki magazynu Projektowanie systemów transportowo- Projektowanie logistyki magazynu :: Projektowanie symulacyjne :: :: EXTEND SIM :: Piotr Sawicki Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP pok. 742, tel. 61 665 22 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Jak zarządzać projektem z wykorzystaniem MS Project tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017 Wykład 12 7 czerwca 2017 Czym jest UML? UML składa się z dwóch podstawowych elementów: notacja: elementy graficzne, składnia języka modelowania, metamodel: definicje pojęć języka i powiazania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo