Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr Warszawa, grudzień 2006

2 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr Słowa kluczowe: data-mining, cross-selling, wartość życiowa klienta, zdarzenie, telekomunikacja Kierownik pracy: dr inż. Janusz Granat Wykonawcy pracy: dr inż. Janusz Granat dr inż. Szymon Jaroszewicz mgr inż. Cezary Chudzian mgr inż. Robert Kuśmierek mgr inż. Paweł Białoń c Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2006

3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Cross-selling Pojęcia cross-sellingu i up-sellingu i ich znaczenie w telekomunikacji Dostępne rozwiązania cross-sellingowe i przegląd literatury Rozwiązania komercyjne Rozwiązania przedstawione w literaturze Dane testowe Problem sprzedaży ofert promocyjnych dla użytkowników telefonów komórkowych Generator danych Zastosowanie reguł asocjacyjnych interesujących względem sieci bayesowskich Metoda z użyciem sieci bayesowskiej jako wiedzy z dziedziny i metody filtrowania reguł asocjacyjnych Budowa sieci Bayesowskiej Testowanie rozwiązania Cross-selling oparty na klasyfikatorach Wyniki testów Wnioski i przyszłe kierunki badań Wartość Życiowa Klienta (Lifetime Value) Przegląd literatury Badania na rzeczywistych danych PTK Centertel Prognozowana wielkość, przygotowanie danych i ocena dokładności Proste modele bazowe Modele statystyczne Budowa oddzielnego modelu dla każdego użytkownika Wnioski Badania innych metod predykcji prowadzone na danych testowych Standardowe modele regresji (metody statystyczne i uczenia maszynowego) Metody uczenia maszynowego przeznaczone dla szeregów czasowych Wnioski Przyszłe badania

4 A Przedziały dyskretyzacji zmiennych w modelu cross-sellingowym 44 B Wyniki przedstawione w formie artykułów 46 3

5 Rozdział 1 Wstęp Praca niniejsza dotyczy ważnych aspektów analizy danych marketingowych, a w szczególności danych dotyczących rynku usług telekomunikacyjnych. Zagadnienia te są bezpośrednio związane z pracami wykonywanymi przez Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Instytutu Łączności dla Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej Centertel. Rynek usług telekomunikacyjnych w ogólności, a telefonii komórkowej w szczególności, jest rynkiem szczególnym. W dziedzinie tej zachodzi bardzo szybki rozwój technologiczny, co owocuje ciągłym pojawianiem się nowych usług. Zjawisko to ulegnie w najbliższej przyszłości jeszcze większemu nasileniu z uwagi na pojawienie się telefonii komórkowej trzeciej generacji. Następuje też ciągłe obniżanie cen, a co za tym idzie ciągłe zmniejszanie się marży operatorów. Częste akcje promocyjne powodują znaczną migrację użytkowników między operatorami, zwłaszcza w najważniejszym obecnie systemie pre-paid. Te szczególne własności rynku telekomunikacyjnego zwiększają wagę pełnego wykorzystania posiadanych danych o klientach do celów marketingowych, a jednocześnie stawiają przed nim znaczne wyzwania, jak choćby konieczność radzenia sobie z ogromną ilością danych. Pierwszym rozpatrywanym zagadnieniem jest problem cross-sellingu, to znaczy sprzedaży dodatkowych usług dotychczasowym klientom firmy. Jest to problem szczególnie istotny, gdyż z im większej liczby usług dany klient korzysta, tym mniej prawdopodobne jest jego przejście do konkurencji. W pracy przedstawiono dwie metody rozwiązania problemu. Pierwsza jest oparta o analizę koszykową połączoną z metodą selekcji reguł opartą o wiedzę z dziedziny. W wyniku jej zastosowania otrzymuje się model probabilistyczny (sieć bayesowską) pozwalający na przewidywanie prawdopodobieństwa akceptacji konkretnych usług. Drugie podejście opiera się na zastosowaniu metod klasyfikacji. Drugim rozpatrywanym problemem jest prognozowanie wartości życiowej klienta. W większości firm, nie tylko telekomunikacyjnych, większa część zysków wytwarzana jest przez bardzo małą grupę klientów. Ważna jest więc identyfikacja klientów, którzy chociaż obecnie nie są rentowni, mogą w przyszłości przynosić firmie znaczne zyski. Ważne jest też ściśle z tym pozwiązane zagadnienie prognozowania kosztów i przychodów firmy związanych z różnymi segmentami rynku na najbliższe miesiące. W pracy przebadano przydatność szeregu metod predykcji pod kątem przydatności w prognozowaniu zysku firmy telekomunikacyjnej. Modele zostały przetestowane na rzeczywistych danych PTK Centertel a także na innych danych testowych. 4

6 Kolejnym podjętym w pracy tematem jest data-mining opraty o zdarzenia. Ma to szczególne znaczenie w sektorze telefonii komórkowej z uwagi na nieustannie pojawiające się promocje i akcje marketingowe, które wpływają na zachowanie rynku. Reagowanie na takie zdarzenia jest dla firm telekomunikacyjnych bardzo istotne. W ramach pracy powstał też szereg artykułów powiązanych z tematyką pracy. Trzy z nich zostały już opublikowane, a kolejna została przyjęta do publikacji. W projekcie wzięły również udział studentki-stażystki Izabela Windyga i Nada Atallah. 5

7 Rozdział 2 Cross-selling 2.1 Pojęcia cross-sellingu i up-sellingu i ich znaczenie w telekomunikacji Definicje pojęć cross-sellingu i up-sellingu przedstawione są poniżej (na podstawie Wikipedii) Cross-selling jest strategią sprzedaży innych produktów klientowi, który wcześniej dokonał już zakupu (lub wyrażał taki zamiar). Produkty te nie są zazwyczaj związane z produktem podstawowym i mają na celu zwiększenie zależności klienta od firmy, a co za tym idzie jego lojalności. Up-selling jest techniką sprzedaży polegającą na próbie skłonienia klienta do zakupu droższego produktu lub dodatkowych akcesoriów w celu zwiększenia wartości transakcji. Up-selling zazwyczaj oznacza próbę skłonienia klienta do zakupu produktów bardziej rentownych (dla sprzedającego), ale może też oznaczać zaproponowanie klientowi opcji, których wcześniej nie był świadomy lub które były dla niego niedostępne. W pracy niniejszej zajmiemy się głównie pojęciem cross-sellingu, z uwagi na większe zainteresowanie PTK Centertel. Rynek usług telekomunikacyjnych charakteryzuje się dużą dynamiką usług i małą lojalnością klientów. Z uwagi na ciągłe powstawanie nowych usług jak i częste i agresywne oferty promocyjne, następuje ciągła migracja klientów między konkurencyjnymi firmami. Dla PTK Centertel cross-selling ma więc duże znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze (efekt bezpośredni) powoduje zwiększenie sprzedaży. Po drugie, klienci korzystający z wielu różnorodnych usług stają się bardziej zależni od firmy i zmniejsza się prawdopodobieństwo ich przejścia do konkurencji. W przypadku firm telekomunikacyjnych kontakt z klientem może odbywać się za pomocą szeregu kanałów 1. propozycje składane klientowi, gdy kontaktuje się on z call-center, 2. kontakt telefoniczny z klientem, 3. kontakt z klientem za pomocą SMS, 6

8 4. kontakt z klientem za pomocą przesyłki pocztowej (oddzielnej lub przesyłanej łącznie z rachunkiem). Może się wydawać, że koszt niektórych z tych kanałów (zwłaszcza kontaktu z klientem za pomocą SMSa) jest znikomy, możliwe jest więc wysyłanie dużej liczby ofert crosssellingowych. Przekonanie to jest jednak błędne. Jest tak dlatego, że reakcja klienta na nadmierną ilość ofert jest w przeważającej mierze negatywna [4]. Potwierdziły to wcześniejsze badania prowadzone przez Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych, w których stwierdzono, że w niektórych przypadkach wysyłanie SMSów z ofertą doprowadziło do obniżenia akceptacji usługi. Wynika stąd, iż liczba ofert cross-sellingowych jest ograniczona, a co za tym idzie, konieczny jest bardzo staranny wybór produktu oferowanego danemu użytkownikowi, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo trafienia. 2.2 Dostępne rozwiązania cross-sellingowe i przegląd literatury W tej części zostaną przedstawione dostępne na rynku, jak i opisane w literaturze rozwiązania cross-sellingowe Rozwiązania komercyjne Kilka firm oferuje gotowe produkty służące do cross-sellingu. Niestety rzadko dostępne są szczegółowe opisy metody działania systemów, niedostępne są też wersje testowe. Poniższy opis dwóch wybranych produktów będzie więc z konieczności skrótowy. SAS Up-sell, Cross-sell for telecommunications SAS oferuje gotowy produkt do Cross-sellingu w telekomunikacji [31]. Brak jest szczegółowych informacji na temat jego działania. Firma podaje jednak, że jest on oparty o analizę koszykową. Analiza ta jest używana do badania typowych ścieżek rozwoju klienta, np. od jednej linii telefonicznej do kilku linii wraz z internetem. Pozwala to identyfikować, którzy klienci są potencjalnie zainteresowanie zakupem nowych usług. System jest konstruowany przez specjalistów SASa i wymaga zakupu systemu tej firmy. IBM Guided Selling & Active Advisor Kompleksowe rozwiązanie cross-sellingowe, dostosowane w szczególności do handlu detalicznego. Nie dostosowany specyficznie do potrzeb telekomunikacji. Brak opisu stosowanych metod i algorytmów Rozwiązania przedstawione w literaturze W literaturze związanej z data-mining zostało przedstawionych tylko kilka prac na temat cross-sellingu. Zostaną one krótko scharakteryzowane poniżej. Przykładowa aplikacja cross-sellingowa w bankowości jest przedstawiona w książce [4]. Źródło to wyróżnia fakt, że podany został bardzo szczegółowy opis zarówno samej metody, jak i konkretnego przykładu zastosowania w sektorze bankowym. Zadaniem było 7

9 wytypowanie grupy klientów, którzy skłonni byliby skorzystać z oferty otwarcia rachunku brokerskiego (rachunku akcji). Użyta metoda polega na budowie klasyfikatora (drzewo decyzyjne) dla każdej usługi oddzielnie i oferowaniu klientowi usługi najbardziej prawdopodobnej. Jeżeli klient nie ma danej usługi i znajduje się w liściu drzewa, w którym wielu klientów z tej usługi korzysta, to prawdopodobieństwo, że on też z tej usługi skorzysta, jest uznawane za wysokie. Według danych autorów modelowi udało się osiągnąć o kilkadziesiąt procent wyższy odsetek akceptacji usługi niż w przypadku oferty losowej. Z powodu ograniczeń wewnętrznych klasyfikator budowany jest na podstawie wcześniej zgromadzonych danych klientów banku, którzy już z tej usługi skorzystali. Oczywiście, założenie to może okazać się błędne, gdyż potencjalni nowi klienci mogą być zupełnie niepodobni do klientów już korzystających z usługi. Lepszym rozwiązaniem byłoby wysłanie oferty pilotowej i budowa klasyfikatora na podstawie jej wyników. W ten sposób mamy większą szansę na dotarcie do zupełnie nowych grup klientów, jednak rozwiązanie to wiąże się z wydłużonym czasem akcji marketingowej i jej zwiększonymi kosztami, co nie zawsze jest do zaakceptowania. W pracy [32] autorzy używają reguł asocjacyjnych i modeli statystycznych do predykcji zakupów na podstawie logów z serwerów WWW. Reguły asocjacyjne stosowane są do generowania cech, które następnie są wejściami hybrydowego klasyfikatora. W pracy [19] probabilistyczny model z ukrytymi zmiennymi jest używany do przewidywania zachowań klientów na podstawie ich zakupów oraz danych z ankiet. Zaletą tego typu modeli jest duża elastyczność i możliwość uwzględniania zmiennych ukrytych. Wadą jest trudność w wykryciu nieznanych zależności nieuwzględnionych w modelu. W niniejszej problem dotyczący modeli probabilistycznych został rozwiązany przez połącznenie ich z analizą koszykową. W pracy [35] przedstawiono rozwiązanie umożliwiające wybór podzbioru usług na które powinna być skierowana akcja promocyjna tak, by zmaksymalizować całościowy zysk. Uwzględniany jest wpływ popularności jednych towarów na popularność innych. Analiza zależności między produktami oparta jest o analizę koszykową (reguły asocjacyjne). Udowodniono, że wybór optymalnego zbioru produktów jest NP-zupełny. Zaproponowano więc przybliżony algorytm zachłanny. Zbliżoną dziedziną analizy danych są tzw. systemy rekomendacji (ang. recommender systems) [1]. Systemy te starają się zaoferować klientowi towar na podstawie podobieństwa jego historii zakupów do historii zakupów innych klientów. Najbardziej chyba znanym przykładem takiego systemu jest strona księgarni wysyłkowej wyświetlająca informację ci, którzy kupili tę książkę często kupowali również.... Systemy takie są jednak przystosowane w szczególności do dużych sklepów wysyłkowych: nie wykorzystują danych klienta innych niż historia zakupów i działają na bardzo dużych bazach produktów (dziesiątki i setki tysięcy). Charakterystyka zadania cross-sellingowego w PTK Centertel jest diametralnie inna: oferowana jest względnie mała liczba usług, dane o historii zakupów klienta mają relatywnie małe znaczenie w przeciwieństwie do innych danych na jego/jej temat takich jak płeć, miejsce zamieszkania, historia połączeń, które mają znaczenie kluczowe. Powoduje to, że systemy rekomendacji nie nadają się do zastosowań w cross-sellingu telekomunikacyjnym. 8

10 Podsumowanie Z powyższej dyskusji wynika, że istnieją dwa główne podejścia do problemu cross-sellingu. 1. budowa oddzielnego klasyfikatora dla każdej z usług i oferowanie usługi, której klasyfikator przewiduje największe prawdopodobieństwo zakupu, 2. zastosowanie reguł asocjacyjnych (analiza koszykowa) do znalezienia związków między danymi klienta i usługami z których korzysta. Na podstawie tych reguł budowany jest następnie model sugerujący, które usługi należy zaoferować. W niniejszej pracy zastosowano i przeanalizowano obie te metody. 2.3 Dane testowe W tej części zostanie przedstawiony opis konkretnego problemu cross-sellingowego, na którym koncentrowaliśmy się w pracy Problem sprzedaży ofert promocyjnych dla użytkowników telefonów komórkowych W niniejszej pracy skupiono się na akcji cross-sellingowej nakierowanej na trzy usługi dodatkowe, które umożliwiają klientowi obniżenie kosztów połączeń. Są to następujące usługi: RL - rozmowy lokalne umożliwia klientowi wykonywanie rozmów lokalnych po obniżonej cenie TPG - taniej po godzinach umożliwia klientowi wykonywanie tańszych rozmów po godzinie 18. TPWS - tanie połączenia w sieci obniżka cen połączeń wewnątrz sieci Orange. Celem jest stworzenie systemu, który dla danego klienta zaproponuje jedną nową usługę, którą należy temu klientowi zaoferować (czy to w formie oferty SMSowej, czy też np. w czasie gdy klinet zadzwoni na linię obsługi technicznej) Generator danych Z uwagi na ścisłe restrykcje w dostępie do rzeczywistych danych w PTK Centertel, testowanie algorytmów musiało być przeprowadzone na danych generowanych. Dołożono jednak wszelkich starań aby dane były zgodne z realiami danych telekomunikacyjnych. Dla zapewnienia bezstronności w analizie wyników, generator danych i ich analiza były wykonane przez różne osoby, przy czym osoba analizująca dane nie znała uprzednio reguł, na podstawie których aktywowane były usługi w generatorze danych. Dane były generowane tak, aby opracowane algorytmy można było w przyszłości łatwo zastosować na rzeczywistych danych PTK Centertel. Etapy działania generatora przedstawiono na rys Najpierw generowane są dane bilingowe klientów, na podstawie tych danych włączane są odpowiednie usługi danego 9

11 Rysunek 2.1: Etapy działania generatora danych Tablica 2.1: Charakterystyka profili klientów Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 przewaga usług typu SMS 60-70% wszystkich wykorzystanych usług krótki czas połączeń - przewaga połączeń kilkuminutowych, połączenia telefoniczne rozkład jednostajny do wszystkich operatorów przewaga połączeń poza godzinami szczytu, sporadyczne rozmowy w szczycie duża ilość rozmów w szczycie zarówno do własnej sieci oraz do sieci stacjonarnych, nieznacznie mniej wieczorami przewaga rozmów w szczycie do telefonów stacjonarnych, 1 lub 2 numery kierunkowe, przewaga połączeń do własnej sieci przewaga połączeń do kilku wybranych numerów, rozkład innych połączeń dowolny, przewaga połączeń do własnej sieci klienta. Dane są następnie agregowane do formatu występującego w hurtowniach danych, tzn. każdy rekord zagregowanej bazy odpowiada jednemu klientowi. Aby oddać zróżnicowane zachowania klientów, zostali oni podzieleni na kilka profili. Klienci z każdego profilu mają odmienne charakterystyki korzystania z usług telefonii komórkowej. Tabela 2.1 przedstawia charakterystyki użytych profili, a rys. 2.2 ich udział procentowy w danych bilingowych. Dla każdego klienta wybierana jest też losowo (z uwzględnieniem profilu) jedna z sześciu taryf podstawowych. Ogólnie, im dłużej dany użytkownik rozmawia, tym wyższy jest numer jego taryfy (uznajemy, że wyższe numery taryf oznaczają wyższy abonament, ale też niższe koszty rozmów). Na podstawie danych bilingowych i odpowiednich reguł, generowane są następnie usługi z których korzysta każdy z użytkowników. Dane są następnie agregowane do formatu hurtowni danych. W formacie tym jeden rekord tabeli danych odpowiada jednemu użytkownikowi korzystającemu z telefonu komórkowego w danym miesiącu. Pola danych dostępne w tabeli zagregowanej podane są w tabeli 2.2. Dostępne są następujące rodzaje usług to: 1 SMS 2 połączenie do własnej sieci 3 połączenie do innej sieci komórkowej 4 połączenie do sieci stacjonarnej a doba jest podzielona na następujące trzy pory dnia : 10

12 Rysunek 2.2: Udział procentowy poszczególnych profili. Tablica 2.2: Zmienne tabeli zagregowanej (format hurtowni danych) pole user-id czas-polaczen ilosc-polaczen sr-dlug-pol pd_y-il-pol pd_y-czas-pol usl_y-czas-pol usl_y-il-pol taryfa rl tpg tpws opis identyfikator użytkownika suma czasu połączeń ilość połączeń wykonanych średnia długość połączenia ilość połączeń w porze dnia y suma czasu połączeń w porze y suma czasu połączeń dla usługi y ilość połączeń dla usługi y taryfa, z której korzysta przez abonenta aktywacja usługi rozmowy lokalne aktywacja usługi taniej po godzinach aktywacja usługi tańsze połączenia w sieci 11

13 1 8:00 17: :00 23:59 3 0:00 7:59 Zmienne numeryczne zostały zdyskretyzowane. Przedziały dyskretyzacji zostały podane w dodatku A. Z uwagi na konieczność wygenerowania dużej liczby danych bilingowych dla każdego klienta, wynikowa tabela zagregowana zawiera 4920 rekordów. Dane the zostały podzielone na zbiór treningowy (4000 rekordów) i zbiór testowy (920 rekordów). Budowa modeli odbywać się będzie na zbiorze treningowym a testowane będą one na zbiorze testowym. W ten sposób zminimalizowane zostanie zjawisko tzw. przeuczenia, kiedy model zachowuje się znakomicie na danych, na których został skonstruowany, a nie jest w stanie poprawnie klasyfikować nowych przypadków. 2.4 Zastosowanie reguł asocjacyjnych interesujących względem sieci bayesowskich W tej części zostanie opisane podejście do cross-sellingu oparte o reguły asocjacyjne. Reguły asocjacyjne zostały po raz pierwszy wprowadzone przez Rakesha Agrawala i jego zespół do analizy danych z supermarketów [2]. W pierwotnym sformułowaniu reguły asocjacyjne zostały zdefiniowane dla tabeli binarnej, której każdy atrybut odpowiadał jednemu z produktów, a każdy rekord konkretnej transakcji. Atrybut miał w danym rekordzie wartość 1, jeżeli w odpowiadającej mu transakcji dokonano zakupu towaru odpowiadającego temu atrybutowi. Niech H = {A 1, A 2,...,A n } oznacza zbiór atrybutów tabeli. Weźmy dowolny podzbiór I = {A i1, A i2,..., A ik } H. Wsparcie (ang. support) zbioru atrybutów I w tabeli bazodanowej D jest zdefiniowane jako support D (I) = {t D : t[i] = (1, 1,..., 1)}, (2.1) D czyli jako odsetek rekordów bazy, w których wszystkie atrybuty I przyjmują jednocześnie wartość 1. Jeżeli I, J H i I J =, to możemy zdefiniować regułę asocjacyjną I J. Dla reguły takiej definiujemy dwie wielkości: wsparcie (ang. support) i zaufanie (ang. confidence). Wielkości te zadane są następującymi wzorami support D (I J) = support D (I J), (2.2) confidence D (I J) = support D(I J), support D (I) (2.3) to znaczy wsparcie oznacza, jak duży odsetek transakcji w bazie zawiera jednocześnie wszystkie towary w I oraz w J, a zaufanie oznacza odsetek klientów, którzy kupili wszystkie towary w I, kupili również wszystkie towary w J. W pracy [2] zaproponowano algorytm Apriori pozwalający na znalezienie wszystkich reguł asocjacyjnych o zadanym minimalnych wsparciu i zaufaniu. Minimalne wsparcie 12

14 gwarantuje nam, że znalezione reguły odnoszą się do często występujących sytuacji, a minimalne zaufanie, że gwarantują odpowiednią jakość predykcji. Reguły asocjacyjne zostały pierwotnie opisane dla tabel binarnych, po prostych konwersjach można je jednak zastosować także do atrybutów wielowartościowych oraz numerycznych (po dyskretyzacji). Zaletą reguł asocjacyjnych jest to, że istniejące algorytmy pozwalają znaleźć wszystkie reguły asocjacyjne o zadanych parametrach. Wadą jest często zbyt duża liczba znalezionych reguł, co tworzy wtórny problem analizy danych polegający na odfiltrowaniu reguł dla użytkownika nieinteresujących. Jedna z metod takiego filtrowania została w kolejnym rozdziale zastosowana do problemu cross-sellingu Metoda z użyciem sieci bayesowskiej jako wiedzy z dziedziny i metody filtrowania reguł asocjacyjnych Jak napisano wyżej, zastosowanie reguł asocjacyjnych wymaga odpowiednich metod filtracji reguł nieprzydatnych dla użytkownika. Jedna z takich metod została opracowana przez jednego z autorów pracy (we współpracy z innymi) i opublikowana w pracach [16, 15]. Metoda ta polega na uwzględnieniu dotychczasowej wiedzy użytkownika na temat analizowanej dziedziny. Wiedza ta jest reprezentowana przy pomocy formalnego modelu (sieć bayesowska). Reguły, które nie są z tą wiedzą zgodne, uznawane są za interesujące. Tak znalezione reguły są następnie używane do zmodyfikowania modelu i algorytm jest uruchamiany ponownie w celu znalezienia kolejnych interesujących reguł. Jako reprezentację wiedzy użytkownika wybrano sieci bayesowskie [23, 17, 11]. Sieci bayesowskie są modelami obrazującymi w formie grafu skierowanego zależności przyczynowe między atrybutami. Wierzchołki odpowiadają poszczególnym atrybutom, a krawędzie bezpośrednim zależnościom przyczynowym. Dodatkowo z każdym wierzchołkiem związany jest warunkowy rozkład prawdopodobieństwa. Sieć bayesowska w pełni określa łączny rozkład prawdopodobieństwa atrybutów, które opisuje. Przykładowa sieć bayesowska pokazana jest na rysunku 2.3. Zaletami sieci bayesowskich jako metody reprezentacji wiedzy jest przede wszystkich ich zrozumiałość. Zależności między atrybutami są przedstawione po prostu jako krawędzie w grafie. Sieć taka jest też łatwa w budowie. Wystarczy połączyć wierzchołki odpowiednimi krawędziami. Nie jest to zwykle trudne, gdyż ludzie zazwyczaj znakomicie radzą sobie z identyfikacją zależności przyczynowych [23]. Prawdopodobieństwa warunkowe można łatwo oszacować na podstawie danych. Dodatkową zaletą jest to, że sieć określa łączny rozkład prawdopodobieństwa, nie ma więc problemów z brakiem kompletności opisu. Niech będzie dane zdarzenie probabilistyczne A. Stopień w jakim zdarzenie to jest interesujące jest zdefiniowany następująco [16]: Inter(E) = P BN (E) P D (E), (2.4) to znaczy, bezwzględna różnica między prawdopodobieństwem tego zdarzenia obliczonego na podstawie sieci bayesowskiej i danych. Zdarzenia analizowane w pracy [16] mają postać atrybut 1 = wartość 1 atrybut 2 = wartość 2... atrybut k = wartość k. (2.5) 13

15 Rysunek 2.3: Przykład sieci bayesowskiej opisującej proste zdarzenia probabilistyczne. Algorytm przedstawiony w [16] pozwala na znalezienie wszystkich takich zdarzeń, które są w zadanym minimalnym stopniu interesujące. Głównym problemem z zastosowaniem sieci bayesowskich jest wysoka złożoność obliczeniowa znajdowania konkretnych prawdopodobieństw brzegowych, niezbędnych w równaniu 2.4. Problem ten jest bowiem NP-zupełny, a w czasie pracy algorytmu konieczne jest obliczenie tysięcy takich rozkładów brzegowych. Problem został rozwiązany poprzez obliczanie bezpośrednio z sieci tylko rozkładów o dużej liczbie atrybutów i obliczanie mniejszych rozkładów przez bezpośrednie sumowanie. Dodatkowo w pracy [15] przedstawiono przybliżony algorytm probabilistyczny, który działa dla sieci o nawet tysiącach atrybutów, dając jednak gwarancje dobrej jakości rozwiązań. Szczegółowy opis tych algorytmów wykracza poza ramy niniejszej pracy, można go znaleźć w [16, 15]. Zmiany których dokonano aby dostosować metodę do obecnie rozpatrywanego problemu Przedstawione wyżej algorytmy znajdowania interesujących koniunkcji względem sieci bayesowskich wymagały pewnych modyfikacji. Problem pojawił się w sytuacji, gdy do wierzchołka skierowana była duża liczba krawędzi. Wynikał z tego bardzo duży (rosnący wykładniczo) rozmiar warunkowego rozkładu prawdopodobieństwa w tym wierzchołku, co powodowało problemy dwojakiego rodzaju. Pierwszym problemem była duża zajętość pamięci. Drugim, trudności w wiarygodnym oszacowaniu tak dużej liczby wartości prawdopodobieństw. Na szczęście, większość z tych prawdopodobieństw jest równa zeru, problem zajętości pamięci został więc rozwiązany poprzez reprezentację rozkładu warunkowego jako listy niezerowych prawdopodobieństw. Drugi problem został rozwiązany przez zastosowanie tzw. korekty Laplace a, to znaczy, zastosowanie jednostajnego rozkładu a-priori. Ważną zaletą tego podejścia jest to, że w jego wyniku otrzymujemy gotowy model probabilistyczny (sieć bayesowską), który możemy następnie wykorzystać do wnioskowania probabilistycznego. Sieć bayesowska jest na tyle elastyczna, że można z niej odczytać 14

16 Tablica 2.3: Krawędzie odpowiadające trywialnym, znanym a-priori zależnościom między atrybutami wynikającym ze sposobu agregacji danych i doboru atrybutów dodane do sieci przed uruchomieniem algorytmu. od do uzasadnienie pd1-il-pol ilosc-polaczen Ilość połączeń jest sumą ilości połączeń we pd2-il-pol ilosc-polaczen wszystkich porach dnia. pd3-il-pol ilosc-polaczen usl1-il-pol ilosc-polaczen usl2-il-pol ilosc-polaczen Ilość połączeń jest sumą ilości połączeń wszystkich usl3-il-pol ilosc-polaczen usług. usl4-il-pol ilosc-polaczen pd1-czas-pol czas-polaczen Czas połączeń jest sumą czasu połączeń we pd2-czas-pol czas-polaczen wszystkich porach dnia. pd3-czas-pol czas-polaczen usl2-czas-pol czas-polaczen Czas połączeń jest sumą czasu połączeń wszystkich usl3-czas-pol czas-polaczen usług. usl4-czas-pol czas-polaczen usl2-il-pol usl2-czas-pol usl3-il-pol usl3-czas-pol usl4-il-pol usl4-czas-pol pd1-il-pol pd1-czas-pol Ilość połączeń wpływa na czas połączeń. pd2-il-pol pd2-czas-pol pd3-il-pol pd3-czas-pol ilosc-polaczen sr-dlug-pol Średnią długość połączeń można wyznaczyć na czas-polaczen sr-dlug-pol podstawie sumarycznej długości połączeń i liczby połączeń. praktycznie dowolne parametry modelu. Wykorzystano to w rozdziale poniżej do szacowania prawdopodobieństw akceptacji przez klienta usługi w ofercie cross-sellingowej Budowa sieci Bayesowskiej Opiszemy teraz przebieg budowy sieci bayesowskiej na podstawie zbioru treningowego. Przed pierwszym uruchomieniem algorytmu do sieci zostały dodane krawędzie odpowiadające trywialnym, znanym a-priori zależnościom między atrybutami wynikającym ze sposobu agregacji danych i doboru atrybutów. Krawędzie te zostały wymienione w tabeli 2.3. Zauważmy, że sieć bayesowska dobrze modeluje zależności między tymi atrybutami. Np. ilości połączeń w poszczególnych porach dnia są od siebie w przybliżeniu niezależne. Jeśli jednak znana jest całkowita ilość połączeń, to stają się one zależne, dokładnie tak, jak to interpretuje sieć. Poniższe tabele ilustrują proces budowy sieci Bayesowskiej opisującej zachowanie klientów. Każda nowa tabela przedstawia kolejne uruchomienie algorytmu i najbardziej 15

17 interesujące zdarzenie/zdarzenia (w sensie probabilistycznym), które zostały znalezione. Zdarzenia mają formę atrybut 1 = wartość 1 atrybut 2 = wartość 2... atrybut k = wartość k. Opis kolumn tabel: atrybuty atrybuty najbardziej interesującego zdarzenia, wartości wartości odpowiadające atrybutom w zdarzeniu, Inter. stopień w jakim zdarzenie jest interesujące, P BN prawdopodobieństwo zdarzenia obliczone na podstawie sieci bayesowskiej, P D prawdopodobieństwo zdarzenia w danych, wnioski interpretacja i wyjaśnienie zdarzenia, modyfikacje w sieci bayesowskiej dokonane na podstawie zdarzenia. pierwsze uruchomienie algorytmu najbardziej interesujące zdarzenia atrybuty wartości Inter. P BN P D wnioski iloscpolaczen, 2,N,N,N Ilość połączeń wpływa na usługi dodatkowe klientów. Klienci, którzy rl, tpg, mało dzwonią nie korzystają z tpws tych usług. Dodano krawędzie od ilosc-polaczen do rl, tpg, tpws. kolejne uruchomienie algorytmu najbardziej interesujące zdarzenia atrybuty wartości Inter. P BN P D wnioski pd2-czaspol, 1,2,N,N,N Powiązanie tych zmiennych wy- taryfa, daje się zgodne z intuicją. Aby rl, tpg, lepiej zrozumieć naturę tych zależności, tpws sprawdzono najbardziej in- teresujące pary atrybutów: sr-dlugpol, rl sr-dlugpol, rl 4,N Klienci prowadzący długie rozmowy, mają większe prawdopodobieństwo włączonej 3,N usługi rozmowy lokalne. Wniosek uznano za wiarygodny i dodano krawędź od sr-dlug-pol do rl. kolejne uruchomienie algorytmu 16

18 najbardziej interesujące zdarzenia atrybuty wartości Inter. P BN P D wnioski pd2- czas-pol, taryfa, rl, tpg, tpws butów: usl4-il-pol, rl taryfa, pd2-czaspol 1,2,N,N,N Wzorzec ten ponownie był najbardziej interesującym, jednak ponownie sprawdzono pary atry- 2,T Wpływ ilości rozmów stacjonarnych na włączoną usługę rozmowy lokalne wydaje się wiarygodny. Dodano krawędź od usl4-il-pol do rl 1, Zależność czasu rozmów w ciągu dnia i taryfy. Dodano krawędź pd2-czas-pol do taryfa kolejne uruchomienie algorytmu najbardziej interesujące zdarzenia atrybuty wartości Inter. P BN P D wnioski taryfa, rl, 1,N,N,N Wpływ taryfy na włączone usługi. tpg, tpws Klienci z tanią taryfą mało korzystają z telefonu, więc nie mają włączonych usług. Dodano krawędzie od taryfa do rl, tpg i tpws. kolejne uruchomienie algorytmu najbardziej interesujące zdarzenia atrybuty wartości Inter. P BN P D wnioski sr-dlug-pol, tpg, tpws 4,N,N Klienci prowadzący długie rozmowy mają włączoną którąś z usług tpg lub tpws. Dodano krawędzie od sr-dlug-pol do tpg i tpws. kolejne uruchomienie algorytmu najbardziej interesujące zdarzenia atrybuty wartości Inter. P BN P D wnioski iloscpolaczen, pd2-il-pol, 2,2,N,N,N Pora dnia 2 odpowiada za połączenia w ciągu dnia, więc mówi dużo o profilu klienta. Dodano krawędzie: rl, tpg, od pd2-il-pol do rl, tpg i tpws tpws. Sieć bayesowska powstała ostatecznie po zastosowaniu algorytmu została przedstawiona na rys

19 pd_2-il-pol usl_1-il-pol pd_1-il-pol pd_3-il-pol usl_2-il-pol usl_3-il-pol usl_4-il-pol pd_2-czas-pol ilosc-polaczen pd_1-czas-pol pd_3-czas-pol usl_2-czas-pol usl_3-czas-pol usl_4-czas-pol czas-polaczen 18 taryfa sr-dlug-pol tpws tpg rl Rysunek 2.4: Sieć bayesowska skonstruowana na podstawie analizy danych o zachowaniu klientów. Kolorem czarnym oznaczono znane a-priori zależności, wynikające ze sposobu agregacji danych, kolorem czerwonym zależności odkryte przy pomocy algorytmu.

20 2.4.3 Testowanie rozwiązania Rzetelne przetestowanie jakości systemu cross-sellingowego w warunkach off-line owych jest trudne. Prawdziwy test powinien polegać na wysłaniu testowej grupie klientów ofert rekomendowanych przez system, a następnie zbadaniu, ilu z nich odpowiedziało na ofertę pozytywnie. Procedurę należy powtórzyć dla innej grupy klientów z ofertami wybranymi losowo (lub np. inną dotychczas używaną metodą). Wyniki obu grup są następnie porównywane, aby stwierdzić, czy system uzyskał wyniki lepsze od losowych (lub uzyskanych dotychczas stosowanymi metodami). Wykonanie podobnego testu w ramach pracy nie było, niestety, możliwe. Zastosowano więc symulację przybliżającą warunki rzeczywistego testu. Uznajemy, że oryginalny zestaw usług każdego użytkownika ze zbioru testowego obejmuje usługi, które użytkownik już ma aktywne, lub które byłby skłonny aktywować w wyniku kampanii reklamowej (zbiór A). Dla każdego klienta usuwano losowo część usług, z których korzystał (każda z usług była usuwana z 50% prawdopodobieństwem). Ten nowy zbiór (zbiór B) jest traktowany jako zbiór usług, które użytkownik ma aktywne już przed kampanią reklamową, nie należy mu ich więc oferować. Następnie, obliczano na podstawie sieci Bayesa prawdopodobieństwa, że dany klient będzie miał aktywowaną każdą z usług, z których nie korzystał (nie były elementami zbioru B). Usługa o największym prawdopodobieństwie była wybierana jako oferta dla klienta. Dla porównania wybierano też losowo jedną z ofert, której klient nie miał (spoza zbioru B). Oferta została uznana za przyjętą, jeśli znajdowała się w zbiorze A danego klienta (tzn. jeśli była aktywna u klienta w zbiorze testowym przed jej usunięciem). Na zbiorze testowym obliczono następnie procent ofert, które zostały przyjęte znajdowały się w zbiorze A danego klineta. Wyniki przedstawione są w tabeli poniżej: procent ofert na podstawie sieci Bayesa 22.84% procent przyjętych ofert losowych 12.83% Widać więc, że sieć Bayesa zapewniła prawie dwukrotnie wyższą skuteczność niż składanie losowych ofert. Należy też zaznaczyć, że w zbiorze testowym 53.59% klientów nie miało aktywnej żadnej z ofert, co w naszym teście odpowiada odrzuceniu przez klienta każdej możliwej oferty. Ponieważ ponad 50% ofert musiało się zakończyć odrzuceniem, skuteczność ponad 22% należy uznać za bardzo wysoką. 2.5 Cross-selling oparty na klasyfikatorach W niniejszym punkcie przedstawione zostanie drugie podejście do cross-sellingu oparte na klasyfikatorach. Dla każdej z usług, które chcemy promować, budowany jest model klasyfikacyjny, który szacuje prawdopodobieństwo, że dany klient posiada tą usługę. Jak już pisano wyżej, nie jest to optymalne rozwiązanie problemu. Potencjalni nowi klienci mogą być zupełnie niepodobni do klientów już korzystających z usługi. Lepszym rozwiązaniem byłoby wysłanie oferty pilotowej i budowa klasyfikatora na podstawie jej 19

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI KOMENTARZY NA STRONACH WWW USPRAWNIAJĄCY PRACĘ MODERATORA

SYSTEM WERYFIKACJI KOMENTARZY NA STRONACH WWW USPRAWNIAJĄCY PRACĘ MODERATORA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rafał Jońca SYSTEM WERYFIKACJI KOMENTARZY NA STRONACH WWW USPRAWNIAJĄCY PRACĘ MODERATORA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo