Poradnik współpracy z Centrum Kancelarii Rektora (CKR) UEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik współpracy z Centrum Kancelarii Rektora (CKR) UEK"

Transkrypt

1 Poradnik współpracy z Centrum Kancelarii Rektora (CKR) UEK Szanowni Państwo, Z dumą i bez uprzedzeń oddajemy w Państwa ręce praktyczny poradnik współpracy z Sekcją Promocji Centrum Kancelarii Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowanie go podyktowane zostało względami natury praktycznej jest faktem, iż wiekszość zaangażowanych we współpracę z Sekcją Promocji CKR UEK osób nie ma rozeznania w podziale kompetencji jej pracowników, co wielokrotnie utrudnia, a często uniemożliwia realizację zamierzeń, związanych z realizacją działań o charakterze promocyjnym. Niniejsza publikacja w przemyślany sposób kataloguje najczęstsze przypadki takiej wspópracy, odsyłając do opisanych skrótowo procedur i do osób, które pomogą te procedury wdrożyć. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani treścią niniejszej publikacji. Ma ona za zadanie, podobnie jak sama Sekcja Promocji CKR UEK, służyć pomocą i radą, aby umożliwić wspólną realizację najbardziej nawet złożonych przedsięwzięć. WAŻNE! Wszelkie materiały prezentowane na terenie UEK nie mogą zawierać treści promujących wyroby alkoholowe, tytoniowe lub treści pornograficznych, obrażających uczucia religijne, polityczne, dobra osobiste lub godzących w dobre imię UEK. Projektując wszelkie materiały promocyjne należy pamiętać o obowiązku zamieszczenia prostokątnego logo Uczelni w kolorze zielonym, zgodnie z zasadami i regułami Księgi Identyfikacji Wizualnej UEK (KIW). Logo oraz KIW dostępne są na stronie głównej Uczelni w zakładce media tj. pod adresem: -uek.html Zorganizować w UEK WYDARZENIE/EVENT a. Aby zorganizować na terenie UEK wydarzenie/event (konferencję, debatę, wykład, panel dyskusyjny, prezentację, stoisko promocyjne, happening, akcję promocyjną) należy wypełnić stosowny formularz dostępny na stronie głównej UEK w pionowym menu po prawej stronie (przedostatnia pozycja) w zakładce wydarzenia uczelniane a następnie kliknąć w link Elektroniczny wniosek rejestracji wydarzenia (http://wizard.uek.krakow.pl/~misku/forms/ zgloszenie01.php ) b. Następnie konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora CKR UEK na rezerwację danego miejsca pod wydarzenie/event, którą złożyć należy na ręce P. Anety Nagraby (mailowo lub tel.) c. Po uzyskaniu ww. zgody zapis dot. wydarzenia/eventu pojawi się w kalendarzu wydarzeń uczelnianych: https://www.google.com/calendar/ embed?src=uek.wydarzenia%40gmail.com&ctz=europe/warsaw Współpracować z UEK na zasadzie AKADEMII BIZNESOWEJ a. Istnieje możliwość współpracy z Uczelnią na zasadzie Akademii Biznesowych. W tym celu należy skontaktować się z P. Katarzyną Czeremańską. b. Lista firm i instytucji współpracujących w ten sposób z Uczelnią dostępna jest na stronie: c. Program akademii, opracowywany wspólnie przez ekspertów z poszczególnych firm i wybrane uczelniane katedry bądź koła naukowe, zawiera cykl szkoleń, prezentacji i warsztatów skonstruowanych tak, by uczestnicy projektu zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. Dlatego też część zajęć akademii skupia się na studium przypadku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki i problemy, z którymi pracownicy firm muszą radzić sobie na co dzień. Co ważne, zajęcia nie odbywają się tylko na Uczelni, lecz także w siedzibach partnerskich firm. Pojedyncza edycja Akademii Biznesowej danej firmy sprowadza się zazwyczaj do 5-8 spotkań w tym jednego poświęconego rekrutacji uczestników. tel

2 Podpisać UMOWĘ ZE SPONSOREM dla organizowanego wydarzenia lub działalności organizacji studenckiej a. Wyceniając usługi reklamowe świadczone na rzecz potencjalnego sponsora należy skorzystać z cennika dostępnego pod adresem: krakow.pl/files/common/uczelnia/cennnik-a.pdf b. Deklarując wykonanie na rzecz partnera poszczególnych świadczeń promocyjnych należy pamiętać, że dotyczyć one mogą tylko i wyłącznie konkretnych organizowanych przez Cebie wydarzeń lub Organizacji, którą reprezentujesz, a nie całego Uniwersytetu. c.projekt umowy przed jej podpisaniem należy zawsze wysłać do akceptacji do działu prawnego na adres mailowy: d. Kopię umowy należy dostarczyć do Sekcji Promocji 2 tel Należy pamiętać, iż jako instytucja podlegająca obowiązkowi stosowania zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, większe zakupy należy zaplanować i ująć w rocznym zapotrzebowaniu, składanym do Sekcji Promocji. Wiedza ta przydaje się zwłaszcza w sytuacjach, w których ku zrozpaczeniu wnioskodawcy okazuje się, że zakupu 200 koszulek nie można dokonać ad hoc, w środku roku, bo akurat teraz jest to potrzebne. Zostać SPONSOREM/PARTNEREM UEK a. stnieje możliwość współpracy z Uczelnią na zasadzie partnera lub sponsora. Uczelnia oferuje szeroki zakres usług promocyjnych, których adresatem jest grupa ponad studentów i ponad 1500 pracowników. b. Dostępne oferty promocji sponsora/partnera oraz zasady 2takiej współpracy dostępne są u P. Katarzyny Czeremańskiej. c. Osoba kontaktowa: Zamieścić TEKST/REKLAMĘ w czasopiśmie Kurier UEK a. Skontaktuj się z Piotrem Czarnieckim red. Naczelnym Kuriera UEK w sprawie: I. daty publikacji najbliższego/interesującego Cię numeru, II. terminu przesyłania informacji do publikacji w czasopiśmie, II. objętości i formatu tekstu oraz zdjęć do publikacji w czasopiśmie, 3iśmie, Piotr Czarniecki Redaktor Naczelny Kuriera UEK tel Zamieścić informację/reklamę na ekranach 16 TELEWIZORÓW UEK a. Aby zamieścić informację lub reklamę na ekranach 16 telewizorów UEK: I. uzyskaj stosowną zgodę na publikację materiału na telewizorach UEK, składając podanie, adresowane do dr Janusza Fudalińskiego, Dyrektora CKR UEK, na ręce P. Anety Nagraby II. przygotuj treść w odpowiednim formacie: 1. prezentacja format 16:9, możliwe rozszerzenia: pps, ppsx, ppt, pptx, 2. grafika format 16:9 (1920x1080 pix), możliwe rozszerzenia: jpg, png, bmp, tiff, 3. video możliwe rozszerzenia avi, mpeg, mpeg4, III. po uzyskaniu ww. zgody skontaktuj się mailowo z P. 4ofem Krzysztofem Bielem w celu uzgodnienia przesłania materiału. Bud. Główny, 3 piętro, pok. 326 Zamieścić grafikę na pulpitach około 200 komputerów UEK a. Aby zamieścić grafikę na pulpitach około 200 komputerów UEK należy od P. Anety Nagraby uzyskać informację na temat bieżącej/przyszłej dostępności pulpitów. b. Przygotuj grafikę o wymiarach 1024x768, w formacie 4Jedna jpg. trzecia ekranu z lewej strony musi zostać w jednolitym ciemnym kolorze. orze c. Dostarcz grafikę do P. Anety Nagraby. Powiesić BANER na kampusie UEK a. Na kampusie Uczelni istnieje możliwość rozwieszenia baneru reklamowego tylko w następujących lokalizacjach: i. pod paw. C, ii. na południowej ścianie Pawilonu Ustronie (od strony ul. A. Lubomirskiego), iii. na południwoej ściance stacji transformatorowej, zlokalizowanej przy Pawilonie S, iv. na ogrodzeniu asfaltowego boiska od strony paw. C, v. na ogrodzeniu UEK od strony ul. Rakowickiej. b. Aby powiesić baner należy skontaktować się z P. Anetą Nagrabą w celu uzyskania zgody i rezerwacji miejsca na powieszenie baneru. c. Po uzyskaniu zgody i dokonaniu rezerwacji miejsca baner należy dostarczyć do P. Marka Frankiewicza, Kierownika Działu Administracyjno- Gospodarczego d. Baner powinien mieć rozmiar 2x5m lub zbliżony. 4 e. Osoby kontaktowe: Marek Frankiewicz tel paw. H, 1 piętro

3 Powiesić PLAKAT na terenie kampusu UEK na wyznaczonych do tego celu powierzchniach reklamowych a. Projekt plakatu należy przesłać do akceptacji na adres: krakow.pl b. Po uzyskaniu mailowej akceptacji projektu możliwy jest odbiór 10 sztuk plakatów wydrukowanych w formacie A3 w paw. Księżówka w pok. K3 (parter). Każdy druk powinien zostać zaplanowany w rocznym zapotrzebowaniu danej jednostki. W przypadku zapotrzebowania na inny format plakatów prosimy o wcześniejszy kontakt pod adresem: uek.krakow.pl c. Aby rozwiesić plakat na terenie kampusu UEK należy: I. podbić każdą sztukę (max. 10) pieczątką CKR dostępną u P. Anety Nagraby II. rozwiesić plakaty w miejscach ściśle do tego przeznaczonych: 1. Bud. Główny w witrynach na parterze tylko i wyłącznie za zgodą danego dziekanatu, 2. Paw. Biblioteki przy wejściu po lewej i prawej stronie na tablicach korkowych, 3. Paw. C oraz paw. F na ściankach promocyjnych na parterze, 4. Paw. D na tablicach korkowych po lewej stronie tylko i wyłącznie za zgodą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, 5. paw. Sportowy na tablicy korkowej na parterze, 6. paw. Ustronie na tablicach korkowych przy schodach, 7. W pozostałych gablotach/witrynach tylko i wyłącznie za zgodą sąsiadujących katedr i jednostek Uczelni. III. słupy ogłoszeniowe: 1. Zewnętrzna firma wiesza materiały promocyjne na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na kampusie UEK we wtorki i piątki w nocy, 2. Aby uzgodnić możliwość skorzystania promocji na 3 słupach ogłoszeniowych (paw. Księżówka, paw. B, paw. Finansów) skontaktuj się mailowo z P. Anetą Nagrabą. 3. Aby uzgodnić możliwość skorzystania promocji na słupie ogłoszeniowym przy paw. S (administrowany w imieniu organizacji studenckich i kół naukowych przez NZS UEK) skontaktuj się z NZS UEK pod adresem: oraz i d. Istnieje kategoryczny ZAKAZ rozwieszania plakatów na szybach, murach budynków, ogrodzeniu UEK oraz w pozostałych miejscach do tego nie przeznaczonych. e. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do usunięcia z kampusu Uczelni wszystkich materiałów promujących dane wydarzenie (plakaty, ulotki, banery itp. ) do 3 dni od zakończenia wydarzenia. W przypadku nie wywiązania się danej jednostki z powyższego obowiązku kolejne organizowane przez nią inicjatywy nie będą promowane. Aneta Kowalik tel Skorzystać z usług uczelnianego GRAFIKA a. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość skorzystania 5a z usług uczelnianego grafika (projekt plakatu, ulotki, banneru itp.). W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z P. Kariną Przybylską Karina Przybylska tel Zamówić obsługę FOTO na organizowane przez Ciebie wydarzenie a. Aby zamówić obsługę fotograficzną na organizowanym przez Ciebie wydarzeniu należy uzyskać zgodę Dyrektora Centrum Kancelarii Rektora. b. Następnie należy przesłać szczegółowe informacje nt. imprezy oraz skan ww. zgody na adres: z min. 7 dniowym wyprzedzeniem: c. Osoby kontaktowe: Joanna Adamczyk sekretariat dr. Janusza Fudalińskiego, Dyrektora CKR 6 Zamówić obsługę VIDEO na organizowane przez Ciebie wydarzenie a. Aby zamówić obsługę kamerzysty na organizowanym przez Ciebie wydarzeniu należy uzyskać zgodę Dyrektora Centrum Kancelarii Rektora. b. Następnie należy przesłać szczegółowe informacje nt. imprezy oraz skan ww. zgody na adres: z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Joanna Adamczyk sekretariat dr. Janusza Fudalińskiego, 7o, Dyrektora CKR Skorzystać z Uczelnianych gadżetów/upominków a. W grudniu danego roku należy złożyć uwzględnione w budżecie jednostki zapotrzebowanie na konkretne materiały promocyjne, z których jednostka zamierza korzystać w całym kolejnym roku kalendarzowym. Zapotrzebowanie takie składamy u P. Marty Turmińskiej-Biały. b. W przypadku zapotrzebowania na materiały promocyjne dostępne w magazynie, wynikającego z nieprzewidzianych okoliczności i nie uwzględnione w zapotrzebowaniu na dany rok, możliwe jest jednorazowe skorzystanie z gadżetów/upominków Uczelni tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora Centrum Kancelarii Rektora UEK. c. Materiały promocyjne można odbierać na podstawie druku RW, dostępnego u P. Marty Turmińskiej-Biały, która odpowiedzialna jest również za wydanie zamówionych materiałów. Marta Turmińska-Biały tel Joanna Adamczyk sekretariat dr. Janusza Fudalińskiego, 8Dyrektora CKR Bud. Główny, 1 piętro, pok. 120

4 Zamieścić GRAFICZNY lub TEKSTOWY BANER na stronie głównej Uczelni a. Reklama na banerach strony głównej UEK możliwa jest w dwóch formatach graficznym lub tekstowym: I. Przygotuj grafikę na baner: 1. Środkowy o wymiarach 460x70 pix, 2. Lewy i prawy o wymiarach 225x70 pix. II. Lub opracuj tekst na baner: 1. Środkowy max. 3 wiersze o długości max. 35 znaków ze spacjami każda, 2. Lewy i prawy max. 3 wiersze o długości max. 15 znaków ze spacjami każda. b. Przygotuj link do strony internetowej do której baner ma przekierowywać. c. Wybierz zakres dat, w których baner prezentowany będzie na stronie internetowej. d. Ww. dane podeślij w jednym mailu na adres: 6ek.krakow Zamieścić POST w serwisie UEK na Facebook u, GoldenLine lub NK.pl a. Opracuj tekst do 800 znaków ze spacjami, b. Przygotuj osobno: I. grafikę (plakat, logo itp.) i/lub II. link do strony zawierającej więcej informacji lub do wydarzenia na FB c. Ww. dane podeślij w jednym mailu na adres: d. Jednostki takie jak PS, NZS, ESN, RKN (w tym koła naukowe), 6ndacja Fundacja GAP, AZS, ACK, ZSN (w tym BON) powinny ww. dane przesyłać do swoich administratorów profilu UEK na FB. Skorzystać z sali MUZEUM UEK a. Sala Muzeum UEK znajduje się na I piętrze w Bud. Głównym UEK i pomieści do osób. b. Aby zarezerwować salę Muzeum UEK należy wcześniej zapoznać się z jej harmonogramem dostępnym na stronie głównej UEK w pionowym menu po prawej stronie (przedostatnia pozycja) w zakładce wydarzenia uczelniane a następnie kliknąć w link Kalendarz Sali Muzeum UEK (https://www.google.com/calendar/embed?src=uek.muzeum%40gmail. com&ctz=europe/warsaw ) c. W przypadku dostępności Sali Muzeum UEK w danym 9terminie należy skontaktować się z P. Natalią Ibragimową w celu rezerwacji Sali Muzeum UEK. Natallia Ibrahimava tel Zamieścić AKTUALNOŚĆ na stronie głównej Uczelni a. Opracuj sprawdzony pod względem językowym i gramatycznym opis przedsięwzięcia. b. Akceptowalne formaty tekstu: doc, docx, txt, rtf, odt c. Nie zamieszczaj w tekście jakiejkolwiek grafiki (zdjęcie, plakat, logo). Grafikę podeślij jako załącznik. d. Zaproponuj tytuł ww. aktualności, który powinien nawiązywać do tekstu jasny i czytelny. e. Wskaż zakres dat, w których informacja prezentowana 6nie będzie na stronie internetowej. f. Ww. dane podeślij w jednym mailu na adres: ek.krako g. Osoba kontaktowa: tel Reprezentować Uczelnię na TARGACH/WYJAZ- DACH PROMOCYJNYCH lub odbyć PRAKTYKĘ w Sekcji Promocji lub Sekcji Prasowej Centrum Kancelarii Rektora UEK a. Należy zgłosić się mailowo lub telefonicznie do P. Marty 8Turmińskiej- Białyb. Przygotuj grafikę o wymiarach 1024x768, w formacie jpg. Jedna trzecia ekranu z lewej strony musi zostać w jednolitym ciemnym kolorze. B. Osoby kontaktowe: Marta Turmińska-Biały tel Zapoznać się z DANYMI STATYSTYCZNYMI I LICZBOWYMI nt. UEK a. Jeśli potrzebujesz danych liczbowych dot. działalności Uczelni skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z P. Grażyną Wójcik Grażyna Wójcik tel Kolorowe mapki poniżej służą błyskawicznemu i bezbłędnemu namierzeniu pracowników Sekcji Promocji, zdolnych wesprzeć w realizacji konkretnych działań promocyjnych. Kolory stanowisk pracy odpowiadają barwom apli, na których opisano poszczególne rodzaje zapotrzebowań i procedury ich realizacji. Słowem w łatwy i szybki sposób możecie Państwo zorientować się w przestrzennej lokalizacji pracowników Sekcji Promocji, co jak ufamy już na dzień dobry rozwiązuje podstawowy problem rozpoznania, z kim w konkretnej sprawie należy się kontaktować. Pokój K3 parter Budynku Księżówki, na końcu korytarza, po prawej stronie Pokój K9 piętro Budynku Księżówki, na lewo od schodów

5 5 K K9 3 4

Instrukcja dla organizacji

Instrukcja dla organizacji Instrukcja dla organizacji 1. Zakładanie koła/organizacji 1.1 Co jest potrzebne do założenia koła/organizacji? 1.2 Jakie dokumenty są wymagane? 1.3 Gdzie się je składa? 1.4 Jak zmienić opiekuna naukowego?

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH SPIS TREŚCI WITAMY W NOWEJ WITRYNIE VULCAN 3 Kilka słów o budowie witryny 5 Jedno logowanie dostęp do wielu witryn 6 PIERWSZE KROKI 7 Pierwsze logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Informator studencki 2014/2015

Informator studencki 2014/2015 Informator studencki 2014/2015 Witamy w Collegium Civitas! Oddajemy w Twoje ręce Informator studencki Collegium Civitas, zawierający podstawowe informacje o uczelni oraz wskazówki, gdzie szukać więcej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU

PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU KROK PIERWSZY - Zgłoszenie Projektu Akademickiego (ZPA) w Wirtualnym Dziekanacie: Formularz ZPA zastępuje dotychczas składane w wersji papierowej następujące wnioski: merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo