INFORMATOR DLA STUDENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT Wydział Mechaniczny WAT Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 tel. +48 (22) ; fax. +48 (22) Warszawa, 2007r.

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O WYDZIALE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ WYDZIAŁU KIEROWNICTWO WYDZIAŁU STRUKTURA WYDZIAU OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU POTENCJAŁ NAUKOWO DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU...2 II. INFORMACJE O STUDIOWANIU FORMY I STRUKTURA STUDIÓW MODEL STUDIÓW CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE ABSOLWENTA...6 Specjalność: Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych...6 Specjalność: Logistyka w motoryzacji...6 Specjalność: Logistyka przedsiębiorstw...6 III. INFORMACJE O PLANACH I PRZEDMIOTACH ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO W WYDZIALE MECHANICZNYM SKALA OCEN PRZEDMIOTY TWORZĄCE PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA...9 IV. ŻYCIE STUDENCKIE STUDENCKI RUCH NAUKOWY SAMORZĄD STUDENCKI DOSTĘP DO KOMPUTERÓW I INTERNETU FORMY POZADYDAKTYCZNE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIE...13 V. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO...14 VI. INNE INFORMACJE HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2007/ DZIEKANAT WYDZIAŁU OTOCZENIE EDUKACYJNE I SOCJALNE UWAGI...17 VII. WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW WAT...18 VIII. ŚLUBOWANIE AKADEMICKIE...26 IX. GAUDEAMUS IGITUR...27 Pok. 43/62 tel. (0-22) dziekan wydziału; Pok. 40/62 tel. (0-22) prodziekan ds. naukowych; Pok. 41/62 tel. (0-22) prodziekan ds. studenckich Pok. 20/62 tel. (0-22) kierownik dziekanatu; Pok. 16/62 tel. (0-22) dziekanat - sprawy studenckie studiów niestacjonarnych Pok. 17/62 tel./fax (0-22) dziekanat - sprawy studenckie studiów niestacjonarnych Pok. 18/62 tel./fax (0-22) dziekanat planowanie zajęć ; Pok. 19/62 tel. (0-22) dziekanat ewidencja ocen, sprawy studenckie studiów stacjonarnych ===================================================== Na podstawie materiałów WME informator opracował mgr inż. Robert KOSSOWSKI

3 I. INFORMACJE O WYDZIALE 1. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ WYDZIAŁU Wydział Mechaniczny jest jednym z siedmiu wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Powstał na przełomie 1959/1960 roku w rezultacie połączenia między innymi: Fakultetu Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych oraz Katedry Maszyn Inżynieryjnych, wydzielonej z Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych. Osiągnięty w fakultetach stopień rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz zbudowana baza laboratoryjna umożliwiły powołanie Wydziału Mechanicznego, który w korzystny sposób objął organizacyjnie całokształt działalności i specjalności mechanicznych. W początkowym okresie działalności wydziału prowadzono równolegle studia inżynierskie i magisterskie, a także dodatkowe formy kształcenia: zaoczne studia I i II stopnia, wyższe kursy doskonalenia oficerów (WKDO) oraz różnego rodzaju kursy specjalistyczne. W 1975 roku przeprowadzono gruntowną modernizację planów studiów i na wszystkich kierunkach wprowadzono jednolite studia magisterskie. Wprowadzono nowe treści do programów studiów, a szczególnie wzbogacono szereg przedmiotów w zagadnienia z zakresu informatyki, elektroniki, automatyki, mechaniki ciała stałego itp. Ponadto w planie studiów więcej czasu przeznaczono na naukę własną studentów. Miało temu służyć między innymi tzw. programowane studiowanie indywidualne (PSI). W tym samym czasie dla zdolniejszych słuchaczy utworzono studia według indywidualnych programów, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Od połowy lat siedemdziesiątych wydział prowadził studia inżynierskie i magisterskie dla obcokrajowców (Niemcy, Libijczycy, Wietnamczycy, Węgrzy), które trwały do 1989 roku. W 1998 roku dokonano w całej uczelni aktualizacji planów studiów i programów nauczania, której celem było dostosowanie tych programów kształcenia do wymogów MNISW i FEANI oraz do nowych potrzeb wojska, wynikających między innymi z planów wstąpienia Polski do NATO. Studia w Wydziale gwarantują wysoką jakość kształcenia, sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz życzliwą wobec studentów atmosferę. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów a także spotkań z udziałem kadry dydaktycznej Wydziału i innych uczelni, pracowników przemysłu, ludzi biznesu. W okresie 47 lat istnienia Wydziału ponad 5800 absolwentów Wydziału Mechanicznego otrzymało dyplom magistra inżyniera lub inżyniera, 823 absolwentów kończących fakultety o specjalnościach mechanicznych (do 1959r.) otrzymało dyplom inżyniera, 44 absolwentów ukończyło studia z wyróżnieniem, 25 absolwentów uzyskało stopnie generalskie, 25 pracowników uzyskało tytuł profesora, 44 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego a 398 pracowników uzyskało stopień doktora.

4 2. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU Prodziekan ds. studenckich dr inż. Stanisław KOWALCZYK tel.: ( ) Dziekan dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI prof. WAT tel.: ( ) Prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ prof. WAT tel.: ( ) Kierownik Dziekanatu mgr inż. Robert KOSSOWSKI tel.: ( ) Kierownik Administracyjny mgr inż. Władysław HETNERSKI tel.: ( ) STRUKTURA WYDZIAU Aktualna struktura Wydziału to 4 Katedry: Pojazdów Mechanicznych i Transportu; Budowy Maszyn; Logistyki; Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

5 4. OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU Oferta dydaktyczna Wydziału na rok akademicki 2007/2008 to dwa kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn oraz logistyka w 9 specjalnościach na studiach cywilnych i 2 specjalnościach dla studiów wojskowych, a także szereg studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych przystosowanych zarówno dla studentów cywilnych jak i studentów w mundurze Kierunek Mechanika i budowa maszyn Kierunek Logistyka Specjalności cywilne - Inżynieria eksploatacji pojazdów mechanicznych; - Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe; - Mechatronika i diagnostyka samochodowa; - Pojazdy mechaniczne; - Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej; - Urządzenia i zastosowania produktów naftowych. - Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych; - Logistyka w motoryzacji; - Logistyka przedsiębiorstw. Specjalności wojskowe Eksploatacja sprzętu inżynieryjnego Logistyka wojskowa Logistyka wojskowa 5. POTENCJAŁ NAUKOWO DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU Potencjał dydaktyczny i naukowy Wydziału to obecnie 10 profesorów, 8 doktorów habilitowanych i 45 doktorów. Uprawnia to Wydział do prowadzenia trójstopniowych studiów wyższych (I stopnia - inżynierskich, II stopnia - magisterskich i III stopnia -doktoranckich) oraz do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych oraz do wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinach: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn. magistrowie 30% doktorzy 48% profesorowie 12% doktorzy habilitowani 10% 6. INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU Wydział Mechaniczny dysponuje dobrze wyposażonymi: - salami wykładowymi ( 4 aule miejsc), - salami audytoryjnymi ( do ćwiczeń komputerowych i rachunkowych), - nowoczesnymi laboratoriami dydaktycznymi (audytoryjnymi i technicznymi) - nowoczesnymi stanowiskami badawczo naukowymi wyposażonymi w unikatową aparaturę i urządzenia badawcze. 2

6 II. INFORMACJE O STUDIOWANIU 1. FORMY I STRUKTURA STUDIÓW Wydział Mechaniczny specjalizuje się w dwóch dyscyplinach nauki: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Prowadzi studia stacjonarne (cywilne i wojskowe) i niestacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn i logistyka. Na Wydziale funkcjonują następujące typy studiów: 5 letnie jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; 7 semestralne zawodowe studia inżynierskie (I stopnia) stacjonarne i niestacjonarne; 3 semestralne studia II stopnia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; 4 letnie studia doktoranckie (III stopnia) stacjonarne i niestacjonarne; niestacjonarne studia podyplomowe. Na Wydziale przyjęto stopniową strukturę konstruowania planów studiów, związaną z ustaleniem uogólnionego minimum programowego dla Wydziału realizowanego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Logistyka. Trzon edukacyjny planów kształcenia Wydziału jest wspólny dla wszystkich specjalności, posiada moduły programowe właściwe dla kierunku studiów, jak również specjalności dydaktycznych. Plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują taki sam zakres tematyczny, te same moduły programowe i bloki specjalistyczne, te same przedmioty jak również taki sam rozkład czasu w ramach każdego z przedmiotów na różne formy zajęć. Kierunek Logistyka I i II rok Plan zajęć wspólny dla wszystkich specjalności od III roku specjalności - Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych; - Logistyka w motoryzacji; - Logistyka przedsiębiorstw. specjalizacje - realizowane w obszarze danej specjalności na etapie dyplomowania W ramach modułów programowych lub bloków specjalistycznych wydzielono poszczególne przedmioty. Przejrzysta struktura planów studiów na Wydziale umożliwia wprowadzenie Wydziałowego Systemu Punktowego ECTS oraz elastyczną realizację indywidualnego toku studiów przez każdego studenta. Taka koncepcja programowa czyni sylwetkę absolwenta Wydziału pełniejszą merytorycznie i umożliwia znacznie większe niż dotychczas możliwości adaptacyjne absolwentów Wydziału w pracy zawodowej. Przez pierwsze cztery semestry wszyscy studenci studiują według jednolitego programu, który obejmuje przedmioty obowiązkowego minimum programowego - wspólne dla wszystkich specjalności. 3

7 Realizacja wybranej specjalności następuje po ukończeniu czterech semestrów nauki. W trakcie czwartego semestru, wszyscy studenci składają pisemną deklarację wyboru specjalności. Warunkiem otwarcia kształcenia na danej specjalności jest liczba studentów deklarujących określony rodzaj i specjalność studiów, umożliwiająca utworzenie grupy nie mniejszej niż 20 studentów. Zasady podziału na specjalności zamieszczone są na stronie internetowej wydziału. Takie planowanie początkowego okresu szkolenia ułatwia studentom dokonanie świadomego i uzasadnionego wyboru rodzaju studiów i specjalności, stosownie do potrzeb wynikających z pracy zawodowej i osobistych preferencji. W Wydziale Mechanicznym są prowadzone różnorodne formy kształcenia ustawicznego, wśród których można wymienić: studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, wszechnica akademicka. Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zarówno w przedsiębiorstwach branżowych, zakładach usługowych jak i uczelniach technicznych, a także w instytutach i ośrodkach badawczo-rozwojowych. 2. MODEL STUDIÓW Funkcjonujący w Wydziale model studiów spełnia wszelkie wymogi systemu kształcenia politechnicznego zdefiniowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) także wymagania Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) SPEŁNIENIE STANDARDÓW NAUCZANIA Studia stacjonarne i niestacjonarne standard nauczania min godzin inżynierskie ok standard nauczania min.900 godzin magisterskie I II III IV V VI V II I II III ok studia I stopnia studia II stopnia Stosowane formy i metody kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego są różnorodne i odpowiadają współczesnym potrzebom i oczekiwaniom oraz są dostosowane do rynku pracy. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku logistyka kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia trwają 7 semestrów. Łączna liczba godzin zajęć ok. 2700, a liczba punktów ECTS 210. Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku logistyka kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Studia trwają 3 semestry. Łączna liczba godzin zajęć ok. 1050, a liczba punktów ECTS 90. 4

8 3. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku logistyka przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent kierunku logistyka maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo - rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: 1. Wiedza ogólna: podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich 2. Wiedza podstawowa z: matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki, podstaw zarządzania, towaroznawstwa bezpieczeństwa ruchu drogowego, grafiki inżynierskiej, podstaw badań operacyjnych, prawa, finansów i bankowości, inżynierii systemów i analizy systemowej i maszynoznawstwa. 3. Wiedza kierunkowa z: zarządzania produkcją i usługami, podstaw logistyki, infrastruktury logistycznej, funkcjonowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach, normalizacji i systemów jakości, ekonomiki transportu, ekologistyki, projektowania procesów, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki. Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie: 1. Umiejętności ogólne: posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. 2. Umiejętności podstawowe: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień i procesów logistycznych, pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, analiz zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień logistycznych w oparciu o prawa fizyki, rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem. 3. Umiejętności kierunkowe: umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, doboru personelu i jego szkolenia. 5

9 4. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTYCZNE ABSOLWENTA Specjalność: Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje budowę i eksploatację urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstawy technologii przeróbki ropy naftowej, budowę i eksploatację baz i stacji paliw, kontrolę jakości płynów eksploatacyjnych, ochronę środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewóz materiałów niebezpiecznych, problemy odpadów w logistyce, tribologię i tribotechnikę. 2. Umiejętności specjalistyczne: znajomość metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania transportem paliw po drodze od producenta poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw, znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych. 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: - firmach zajmujących się transportem i dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych; - stacjach paliw oraz zakładach transportu paliw; - przedsiębiorstwach transportowych przechowujących i użytkujących paliwa, oleje i smary; - jednostkach organizacyjnie podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Specjalność: Logistyka w motoryzacji 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje technikę, organizację pracy i zarządzanie w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych. Zapewnia wiedzę z zakresu ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych. 2. Umiejętności specjalistyczne: w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją. Umiejętność oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska. Wykształcenie przygotowujące specjalistów na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora motoryzacyjnego. 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: - przedsiębiorstwach transportowych; - stacjach serwisowych i naprawczych; - przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów; - sieciach sprzedaży samochodów i ich części; - instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego; Specjalność: Logistyka przedsiębiorstw 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje zarządzanie logistyką, systemów i procesów logistycznych, koszty logistyczne, informatyczne wspomaganie zarządzania logistyką, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, eksploatację urządzeń transportu lotniczego i lądowego, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie ruchu maszyn, prawo w logistyce, logistykę usług, centra i sieci logistyczne, infrastrukturę transportową. 2. Umiejętności specjalistyczne: dotyczące identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, właściwego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, zasad organizacji transportu w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, wykorzystania sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej przedsiębiorstwa. 6

10 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: - przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki; - jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki; - uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych. III. INFORMACJE O PLANACH I PRZEDMIOTACH 1. ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO W WYDZIALE MECHANICZNYM Wdrożony w Wydziale Mechanicznym system punktowy ECTS jest zgodny z Uchwalą Senatu WAT nr 7/99 z dnia r., której wybrane fragmenty zamieszczono poniżej. Wstęp. W tradycyjnym systemie kształcenia w Wydziale Mechanicznym WAT zaliczenie semestru lub roku studiów polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem zaś uzyskanie dyplomu wymaga ponadto złożenia i obrony pracy dyplomowej. Od roku akademickiego 2002/2003 równolegle z istniejącym systemem wprowadza się system punktowy, w którym student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadających na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry, lata). System punktowy pozwala w sposób jasny i przejrzysty określić zasady odbywania studiów i docelowo będzie służył wymianie studentów z innymi uczelniami jak i przenoszeniu na inne uczelnie. Podstawową cechą tego systemu jest przyjęcie zasady, zgodnie z którą uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu, a nie ma nic wspólnego z otrzymaną oceną. System punktowy polega na przyporządkowaniu każdemu przedmiotowi określonej liczby punktów, która odzwierciedla znaczenie wynikające z rygorów danego przedmiotu i nakładu pracy, jaki jest wymagany do zaliczenia przedmiotu, w stosunku do całkowitego nakładu pracy wymaganego do zaliczenia semestru. Należy podkreślić, że nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego, jak też jego pracę własną na uczelni i w domu. Zatem punkty odnoszą się do wkładu pracy studenta, /zdobywanie punktów stanowi mechanizm dokumentowania postępów studenta, natomiast nie wiąże się z systemem oceniania w ujęciu tradycyjnym, który istnieje niezależnie od systemu punktowego i jest miarą w jakim stopniu student opanował określoną wiedzę. Ustalenia podstawowe. 1. System punktowy wprowadzono na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2003/2004 tylko dla studentów I roku studiów dziennych w oparciu o istniejące programy spełniające standardy MNISW, a w latach następnych wdrożenie systemu obejmie inne rodzaje i formy kształcenia. System punktowy będzie prowadzony równolegle z systemem funkcjonującym dotychczas, dotyczy to okresu przejściowego. 2. Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom występującym w planie studiów, które podlegają ocenie. 3. Punktów nie przyporządkowuje się: egzaminowi dyplomowemu, zajęciom z wychowania fizycznego (z wyjątkiem semestru l i II). 4. Punkty są przyporządkowane w zasadzie całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć, takim jak: wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne. Przyporządkowanie punktów części przedmiotu dokonywane jest wówczas, gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr lub stanowi odrębną jednostkę dydaktyczną. 5. Decyzje o przyporządkowaniu punktów określonym zajęciom podejmuje powołany przez Dziekana zespół wydziałowy. Przyporządkowanie punktów podlega akceptacji Rady Wydziału. 7

11 6. Przyporządkowanie punktów poszczególnym przedmiotom dokonuje się według następującego algorytmu: 30 Gi wi Pi =, n G w å i=1 gdzie: P i - liczba punktów i-tego przedmiotu; G i - liczba godzin i-tego przedmiotu; w i - współczynnik wagowy i-tego przedmiotu; n - liczba przedmiotów w semestrze. a) Uzyskany wynik zaokrąglany jest do całkowitej liczby punktów, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się liczby połówkowe. b) Ustala się następujące wartości punktowe dla przedmiotów: - seminaria dyplomowe - 1 pkt., - praca inżynierska - 20 pkt. realizowana w VII semestrze: - praca dyplomowa (magisterska) 20 pkt. realizowana w III semestrze. c) Wartości współczynników wagowych ustala zespół wydziałowy w zakresie od 0 do 3: dla przedmiotu język obcy: - w semestrach od I do VI włącznie 2, - w pozostałych semestrach 1; dla przedmiotu wychowanie fizyczne: - w semestrach od I do II włącznie 1, - w semestrach pozostałych 0; dla przedmiotów, w których występuje rygor zaliczenia wykładów i ćwiczeń audytoryjnych/laboratoryjnych -od 1,5 do 2; dla przedmiotów podlegających egzaminowi - od 2 do 2,5; dla przedmiotów, w których występują rygory: egzamin i zaliczenie ćwicz./lab. - od 2,5 do 3. d) Ustala się, że maksymalną liczba punktów przypisywana w danym semestrze przedmiotowi nie powinna przekraczać Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem przez studenta punktów przyporządkowanych temu przedmiotowi. 8. Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego nominalnego semestru studiów wynosi 30, natomiast w roku akademickim Uzyskanie dyplomu, poza spełnieniem wymagań programowych, wymaga zdobycia liczby punktów wynikającej z czasu trwania studiów, to jest równej liczbie semestrów pomnożonej przez Opracowany system punktowy jest systemem otwartym i może ulec modyfikacji. i i 2. SKALA OCEN ECTS Ekwiwalent ocen w WME WAT A Bardzo dobry 5,0 B Dobry plus 4,5 C Dobry 4,0 D Dostateczny y plus 3,5 E Dostateczny 3,0 F Niedostateczny 2,0 8

12 3. PRZEDMIOTY TWORZĄCE PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PLAN GŁÓWNY STUDIÓW. 9

13 LISTA PRZEDMIOTÓW Semestr studiów Nazwa przedmiotu ECTS Przedmioty ogólne obowiązkowe Forma zaliczenia końcowego Semestr 1 4 Wychowanie fizyczne / + / + / + Semestr 2 6 Język obcy / + / + / x Semestr 1 Technologia informacyjna Semestr 7 Ochrona własności intelektualnych Semestr 6 i 7 Przedmioty wybieralne: Psychologia, Filozofia, Historia rozwoju techniki 2 x / + Semestr studiów Przedmioty podstawowe Semestr 1 Ekonomia Semestr 1 i 2 Grafika inżynierska /+ Semestr 1 Maszynoznawstwo I Semestr 1 i 2 Matematyka x / x Semestr 1 i 2 Towaroznawstwo /x Semestr 1 Zarządzanie Semestr 2 i 3 Fizyka / x Semestr 2 i 3 Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów /+ Semestr 2 Metrologia i systemy pomiarowe Semestr 3 Chemia Semestr 3 Statystyka 30 3 x Semestr 3 Inżynieria systemów i analizy systemowej Semestr 4 Finanse i rachunkowość Semestr 4 Podstawy badań operacyjnych 30 3 x Semestr 7 Etyka zawodowa Semestr 7 Prawo Semestr 2 Przedmioty ustalane przez Radę Wydziału na poszczególny rok akademicki Semestr studiów Przedmioty kierunkowe Semestr 1 Podstawy logistyki Semestr 2 Budowa pojazdów 60 8 X Semestr 2 Zarządzanie łańcuchem dostaw Semestr 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi Semestr 3 Infrastruktura logistyczna Semestr 3 i 4 Podstawy eksploatacji urządzeń technicznych /+ Semestr 3 Techniki wytwarzania Semestr 3 i 4 Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie /x Semestr 3 Zarządzanie produkcją i usługami Semestr 4 Ekologistyka Semestr 4 Maszynoznawstwo II Semestr 4 Mechanika ruchu i bezpieczeństwo ruchu Semestr 4 Normalizacja i jakość w logistyce Semestr 4 i 5 Projektowanie procesów /x Semestr 4 Systemy ochrony obiektów Semestr 4 i 5 Transport ładunków /x Semestr 5 Elektrotechnika i elektronika Semestr 5 Płyny eksploatacyjne Semestr 5 Podstawy automatyki i robotyki Semestr 6 Ekonomika transportu Semestr 6 Podstawy tribologii Semestr 6 Telematyka i systemy telematyczne Semestr 3, 4 i 5 Przedmioty ustalane przez Radę Wydziału na poszczególny rok akademicki 3x30 5 Przedmioty specjalistyczne opracowane są w załącznikach do planu głównego. Przedmioty realizowane będą po IV semestrze studiów w wymiarze 675 godzin i 45 pkt. ECTS 10

14 IV. ŻYCIE STUDENCKIE 1. STUDENCKI RUCH NAUKOWY Studenci Wydziału Mechanicznego swoje zainteresowania naukowe i zawodowe mogą realizować w ramach Koła Naukowego. Koło Naukowe liczy sobie już ponad 38 lat. Koło naukowe jest szkołą samodzielności i dociekliwości badawczej studentów, sprzyja krzewieniu kultury technicznej i zainteresowań zawodowych studentów. Prowadzenie samodzielnych eksperymentów i analiz wyrabia zdolności planistyczne i organizacyjne, a przede wszystkim uczy krytycznej oceny swoich działań i osiągnięć. W Kole Naukowym studenci mogą realizować swoje prace mając do dyspozycji pracownie i laboratoria wydziału. Do największych corocznych przedsięwzięć Koła należy organizacja Międzynarodowego Sympozjum Naukowego podczas którego studenci prezentują swoje osiągnięciach. W roku 2007 w XXVI Seminarium wygłoszono 25 referatów i wzięli w nim udział przedstawiciele ruchu studenckiego z The Academy of the Armed Forces (Liptovsky Mikulasz, Slovak Reublic) i University of Defence (Brno, Czech Republic) oraz z uczelni krajowych: Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Akademii Morskiej ze Szczecina i Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego z Bydgoszczy. Ich prace drukowane są w materiałach konferencyjnych. Wielu studentów Wydziału Mechanicznego prezentuje opracowane tematy na wydziałowych seminariach, a także na seminariach krajowych i zagranicznych. 2. SAMORZĄD STUDENCKI Jest organem wybranym przez studentów, który opiniuje wszelkie sprawy dotyczące toku studiów oraz spraw studenckich. Zajmuje się codziennymi sprawami studentów, organizuje między innymi różnego rodzaju imprezy np. andrzejki, otrzęsiny, itp. Skład Wydziałowego Samorząd Studenckiego jest obecnie następujący: Przewodniczący: vacat Z-ca przewodniczącego: Jarosław 11 JASIECZEK Członkowie: Joanna KUMOR Michał Agnieszka LIPIŃSKI PIETRZAK Członkowie samorządu pełnią dyżury w czwartki w godz w pok. 38 w bud DOSTĘP DO KOMPUTERÓW I INTERNETU Wydział dysponuje następującymi, dobrze wyposażonymi laboratoriami komputerowymi,., w których studenci mogą realizować proces dydaktyczny przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i najnowocześniejszego oprogramowania: Laboratorium Komputerowe Modelowania Ruchu Maszyn - wyposażone w 12 stanowisk komputerowych, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania - wyposażone w 25 stanowisk komputerowych, Laboratorium Komputerowych Metod w Mechanice - wyposażone w 24 stanowiska komputerowe, Pracownia Obliczeń Inżynierskich- wyposażona w 4 stanowiska komputerowe o dużej mocy obliczeniowej, Laboratorium Komputerowe Logistyki. Budynki Wydziału Mechanicznego posiadają sieć internetową (ASK) i wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się komputery posiadają do niej dostęp.

15 4. FORMY POZADYDAKTYCZNE Studenci Wydziału Mechanicznego mają do dyspozycji szereg różnego rodzaju form pozadydaktycznych, które sprzyjają podniesieniu atrakcyjności studiowania. Chór Akademicki WAT istnieje od 1995 r. umożliwiając studentom samorealizację, oraz samodoskonalenie się. Swoimi występami uświetnia nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale również reprezentuje uczelnię poza jej granicami. W jego dorobku znajdują się już dwie płyty CD. Jedna zawiera kolędy, druga hymny, pieśni patriotyczne i wojskowe. Klub Wojskowej Akademii Technicznej odgrywa istotną rolę w życiu uczelni. Tutaj odbywają się inauguracje roku akademickiego, sympozja naukowe oraz spotkania Komendanta Rektora ze studentami, kadrą dydaktyczną i pracownikami wojska. Zasadniczą rolą Klubu WAT jest praca kulturalno-oświatowa na rzecz środowiska uczelni i mieszkańców Bemowa. W Klubie działają: Kabaret studencki Szatnia założony m.in. przez studenta Wydziału Mechanicznego WAT Jędrzeja DECA. Kontakt: Koło Plastyczne - zajęcia koła plastycznego odbywają się w Klubie WAT we wtorki i czwartki w godz Tematy zajęć to malarstwo inspirowane pejzażem, dziełami wielkich mistrzów, szkice z natury, rysunki a stosowane techniki to pastel, akwarela, olej. Koło Fotograficzne - ma do dyspozycji w pełni wyposażoną ciemnię fotograficzną gdzie członkowie koła wykonują zdjęcia czarno-białe i kolorowe. Czynne - czwartki i piątki godz Kontakt Sekcja szachowa - działa w ścisłej współpracy z Klubem WAT. W każdą środę w godzinach 16: w Klubie odbywają się treningi, w czasie których każdy może przyjść i spróbować swoich sił. Zawodnicy sekcji biorą udział w różnych turniejach: w rozgrywkach ligowych w ramach AZS, mistrzostw Wojska Polskiego, Ligi Garnizonu Warszawa Sekcja Tańca Towarzyskiego - prowadzi kursy tańca i zajęcia indywidualne dla studentów WAT i innych uczelni oraz wszystkich zainteresowanych tańcem. W programie min. rock 'n' roll, jive, cha cha, mambo, salsa, samba, rumba, tango argentino, walc wiedeński, walc angielski, foxtrot, paso doble, reggae itd. Informacje o terminach zajęć na stronie internetowej Klubu lub pod telefonem: instruktor: tel.: , klub WAT: tel.: ; W Klubie znajduje się również Kino Akademickie oraz kawiarnia studencka. Studenckie Koło Historyczne - powstało na początku 2005r. Obecnie liczy ponad dwudziestu członków. Wywodzi się z Kompanii Honorowej WAT. Koło tworzą studenci, którzy mimo, że nie mają żadnych zobowiązań wobec wojska, noszą mundury! Koło umożliwia studentom rozszerzenie wiedzy historycznej z okresu powstania listopadowego oraz z historii polskiego munduru wojskowego. Swoimi wystąpieniami w historycznych mundurach uświetniają nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale także uczestniczą w inscenizacjach historycznych na terenie Warszawy (Inscenizacja Powstania Listopadowego, Obchody 3 Maja), województwa mazowieckiego (Olszynka Grochowska, Bitwa pod Raszynem i Pułtuskiem), w kraju (w Częstochowie, Nysie i Poznaniu) oraz poza krajem (Reggio di Emila Włochy, Detling Anglia i inne). Koło współdziała z zaprzyjaźnionym warszawskim stowarzyszeniem historycznym - 1 Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej. Przynależność do SKH to nie tylko musztra, dyscyplina ale także wspaniała zabawa i możliwość poznania historii od tej drugiej strony, oraz wielu ludzi z różnych zakątków świata. Oficjalny adres pocztowy SPORT I REKREACJA Uczelniany Wojskowy Klub Sportowy działający przy Akademii od 1979r. UWKS-WAT zrzesza studentów, kadrę i pracowników wojska oraz uzdolnioną sportowo młodzież Bemowa. Kilkuset zawodników trenuje w sekcjach: piłkę siatkową, nożną, koszykową, pływanie, judo, 12

16 strzelectwo sportowe, bieg na orientację, lekkoatletykę, tenis stołowy, badminton i żeglarstwo. Treningi na nowoczesnych, będących własnością Akademii obiektach sportowych, prowadzi doświadczona kadra trenerska. Przy Studium Wychowania Fizycznego działa: Studenckie Koło Sportów Zimowych - Umożliwia wszechstronny rozwój popularności sportów zimowych wśród studentów WAT, organizuje zawody i imprezy sportowe w różnych formach, reprezentuje Wojskową Akademie Techniczną podczas zawodów sportowych, zapewnia studentom WAT odpowiednie warunki do uprawiania sportów zimowych. W KSZ studenci poprawiają sprawność fizyczną i zdrowotną, poznają walory turystyczne różnych regionów górskich w kraju i za granicą. Opiekunem jest mgr Sylwester WÓJCIK. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.73, tel Studenckie Koło Żeglarskie - Opiekunem jest mgr inż. Zdzisław CZAJKO. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.68, tel Studencki Klub Rowerowy Voyager - Opiekunem jest mgr Krzysztof KĘPNIAK. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.71, tel Ośrodki szkoleniowe Ośrodek szkoleniowy WAT ZEGRZE położony jest nad Zalewem Zegrzyńskim, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, 35 km na północ od Warszawy. Ośrodek przeznaczony jest do szkolenia studentów WAT w zakresie: podstawowego szkolenia żeglarskiego, turystyki kajakowej, turystyki pieszej, organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Poza okresem szkoleniowym, w dni wolne od zajęć oraz miesiącach wakacyjnych, baza Ośrodka wykorzystywana jest jako miejsce wypoczynku studentów WAT, kadry, pracowników cywilnych, oraz ich rodzin. Ośrodek jest także bazą szkoleniową dla Klubu Żeglarskiego WAT. Ośrodek Szkoleniowy WAT ŻORLINA w ŻEGIESTOWIE usytuowany jest w miejscowości uzdrowiskowej Żegiestów. W ośrodku organizowane są obozy szkoleniowe szkolenia ogólnowojskowego, obozy kondycyjne, kursy języków obcych dla studentów WAT, ponadto szkolenia i kursy słuchaczy studiów podyplomowych i kadry Akademii oraz konferencje. 5. DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE Na terenie uczelni funkcjonuje duszpasterstwo akademickie. Kapelanem WAT jest ks. ppor. dr Witold MACH. Tel. kancelarii (Akademik 01) (+48) (022) OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIE Studenci mają zapewnione leczenie stacjonarne i ambulatoryjne, które zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie: podstawowej, specjalistycznej, stomatologicznej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, Studenci mają możliwość badań diagnostycznych i analitycznych wykonywanych w gabinetach, w poradni i laboratorium. Studenci mają możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) po uiszczeniu stosownych opłat. V. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT Każdy student otrzymuje kartę biblioteczną. Karta jest dokumentem imiennym i nie może być udostępniana osobom trzecim. Ważna karta biblioteczna pozwala jej posiadaczowi na korzystanie ze zbiorów biblioteki (książek, czasopism) określonych jako wydawnictwa jawne. Największe możliwości dostępu do zasobów uzyskują czytelnicy w czytelniach (głównej i czasopism). Inną formą udostępnienia zbiorów są wypożyczenia. Przy wypożyczeniach pozycji literatury podstawowej i zalecanej do prowadzonych przedmiotów przyjmuje się zasadę, że limit (suma dokumentów wypożyczonych, zarezerwowanych i zamówionych) i okresy wypożyczeń dla studentów wszystkich wynosi - 30 woluminów na semestr. Osoby korzystające z zasobów biblioteki powinny pamiętać, że zbiory są ograniczone i dlatego każdy 13

17 egzemplarz po jego wykorzystaniu należy zwrócić do biblioteki. Po zakończeniu semestru, każdy student jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych książek. Szczegółowe informacje dotyczące biblioteki, czytelni, wypożyczalni, katalogów, regulaminu i sposobu korzystania z księgozbioru są przedmiotem zajęć (szkolenia bibliotecznego) na początku pierwszego semestru oraz pod adresem Godziny udostępniania zbiorów - wypożyczalnia akademicka Poniedziałek - Wtorek Środa - Piątek Dzień przedświąteczny Przerwy świąteczne i wakacyjne Informacje o pracy działów biblioteki można uzyskać również telefonicznie (w godzinach ich pracy) pod numerami telefonów: - wypożyczalnia książek ośrodek informacji naukowej czytelnia główna czytelnia czasopism BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Zbiory biblioteki znajdują się w budynku głównym WME (bud. 62 pom. 57 II p.) i dostępne są na miejscu dla każdego studenta Wydziału Mechanicznego za okazaniem dowodu tożsamości. Wypożyczenia na zewnątrz tylko dla posiadaczy kart bibliotecznych. VI. INNE INFORMACJE Środa, Czwartek Piątek Sobota / jedna w miesiącu/ Telefon: (022) HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2007/08 Zajęcia programowe Termin Semestr zimowy od r. do r. Zimowa sesja egzaminacyjna (zasadnicza) od r. do r. Zimowa sesja egzaminacyjna (poprawkowa) od r. do r. Zajęcia programowe Termin Semestr letni od r. do r. Letnia sesja egzaminacyjna (zasadnicza) od r. do r. Letnia sesja egzaminacyjna (poprawkowa) od r. do r. Przerwy w zajęciach Termin Semestr zimowy Przerwa świąteczna od r. do r. Przerwa międzysemestralna od r. do r. Semestr letni Przerwa świąteczna od r. do r. Przerwa wakacyjna od r. do r. 14

18 2. DZIEKANAT WYDZIAŁU Bieżące sprawy administracyjne studentów załatwiane są w dziekanacie. Pomieszczenia dziekanatu znajdują się w budynku głównym Wydziału Mechanicznego bud. 62 w niżej wymienionych pomieszczeniach: pok. 20/62 tel. (0-22) kierownik dziekanatu; pok. 16/62 tel. (0-22) sprawy studenckie i administracyjne studiów niestacjonarnych pok. 17/62 tel./fax (0-22) sprawy studenckie i administracyjne studiów niestacjonarnych pok. 18/62 tel./fax (0-22) planowanie zajęć; pok. 19/62 tel. (0-22) Dziekanat otwarty dla studentów w godzinach: ewidencja ocen, sprawy administracyjne i studenckie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Poniedziałek, Czwartek Wtorek, Środa Piątek Sobota, niedziela Dziekanat nieczynny dla studentów w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych według grafiku dyżurów 3. OTOCZENIE EDUKACYJNE I SOCJALNE Zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego odbywają się w budynkach usytuowanych na terenie zamkniętym WAT. Sale wykładowe, laboratoria oraz laboratoria komputerowe są dobrze wyposażone. Zamiejscowi studenci korzystają z zakwaterowania w domach studenckich. Studenci mają możliwość korzystania ze stołówek studenckich będących w dyspozycji Akademii. Lokalizację budynków Wydziału Mechanicznego oraz jego otoczenia edukacyjnego i socjalnego przedstawiono na poniższym planie sytuacyjnym. 15

19 Bud Kierownictwo Wydziału Mechanicznego (Dziekan, Dziekanat, Biblioteka, Katedra Budowy Maszyn, Kierownictwo Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej) Bud. 54 Katedra Budowy Maszyn (Kierownik Katedry) Bud. 13 Katedra Logistyki (Kierownik Katedry) Bud. 23 Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu (Kierownik Katedry), Bud.19, 20, 68 - Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Bud. 21 Stacja Diagnostyczna Pojazdów (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 17 Laboratorium Badań w Niskiej Temperaturze (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 15 Laboratorium Pojazdów Kołowych - stanowiska do badania ogumienia (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 100/301 Aula Wydziału Mechanicznego. Bud. 4, 1, 8, 8a Domy Studenckie Bud. 6 Klub WAT Bud. 7 Hotel Asystencki Bud. 10 Biblioteka Główna WAT 16

20 4. UWAGI a) Przepisy ogólne, procedura realizacji studiów oraz podstawowe prawa i obowiązki studentów zawarte są w dokumentach REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego. Każdy student jest zobowiązany do ścisłego respektowania uregulowań zawartych w tych dokumentach. Pełny tekst tych dokumentów jest dostępny w dziekanacie Wydziału Mechanicznego. b) Komunikaty, ogłoszenia, zarządzenia i informacje dot. studiów podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dziekanacie Wydziału Mechanicznego (budynek 62); c) Studenci otrzymują elektroniczne legitymacje studenckie, które pełnią również rolę przepustki umożliwiającej wejście na teren zamknięty WAT. Na terenie zamkniętym Akademii obowiązuje noszenie legitymacji jako identyfikatora w sposób umożliwiający identyfikację noszącego. d) Student jest zobowiązany do dbałości o dokumenty studenta (indeks, legitymacja). W przypadku ich utraty lub kradzieży należy natychmiast powiadomić organ wydający dokument oraz właściwy dla miejsca zdarzenia posterunek policji. Za skutki ich zagubienia lub zniszczenia student ponosi odpowiedzialność finansową i prawną. Procedurę wydania duplikatu dokumentu regulują wewnętrzne przepisy uczelni; e) Po zakończeniu semestru odbywa się rejestracja na kolejny semestr. Kryteria, terminy i procedura rejestracji (uzyskania wpisu) na kolejny semestr, podawane są w zarządzeniach i decyzjach dziekana Wydziału Mechanicznego. Brak rejestracji skutkuje skreśleniem z listy studentów. Studenci ubiegający się o rejestrację warunkową na kolejny semestr, powinni przed terminem rejestracji, złożyć pisemny wniosek w tej sprawie z wyszczególnieniem zaległych rygorów. Wniosek należy adresować do dziekana Wydziału Mechanicznego. 17

21 VII. WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW WAT Załącznik do uchwały Senatu WAT Nr 51/II/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin studiów wyższych, zwany dalej regulaminem, dotyczy studiów wyższych, zwanych dalej studiami, prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej ustawą Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, a studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra. 2. Studia w Akademii prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych są płatne. 2. Warunki odpłatności za studia niestacjonarne określa umowa zawarta między Akademią a studentem w formie pisemnej. Umowę w imieniu Akademii podpisuje dziekan. 3. Na studiach stacjonarnych opłaty - zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie - pobierane są jedynie za niektóre usługi edukacyjne. 4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Senat Akademii, a ich wysokość - rektor Przyjęcie w poczet studentów Akademii następuje z dniem immatrykulacji i złożenia ślubowania akademickiego. Treść ślubowania określa Statut WAT (zwany dalej statutem) 2. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i jest własnością studenta. Do czasu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów student zobowiązany jest do przedstawiania indeksu na każde wezwanie organów Akademii. 7. Przełożonym wszystkich studentów Akademii jest rektor, a w wydziale - dziekan. 8. Studenci Akademii tworzą samorząd studencki. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy, statutu oraz własnego regulaminu. Organy samorządu studenckiego są jedynym reprezentantem ogółu studentów Akademii. II. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Rok akademicki w Akademii rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. 2. Rok akademicki obejmuje: 1) dwa semestry: zimowy i letni, 2) dwie zasadnicze sesje egzaminacyjne: zimową i letnią, 3) dwie poprawkowe sesje egzaminacyjne: zimową i letnią, 4) praktyki zawodowe, jeżeli przewiduje je plan studiów, 5) przerwy w zajęciach: a) wakacyjną: letnią - co najmniej 6-tygodniową, b) świąteczne: zimową - około 2-tygodniową oraz wiosenną - około 1-tygodniową, c) międzysemestralną: 1 tygodniową po semestrze zimowym, d) dni rektorskie i godziny dziekańskie: ustalane doraźnie w razie potrzeb organizacyjnych - odpowiednio - przez rektora lub dziekana. III. ORGANIZACJA STUDIÓW Student studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, po ukończeniu drugiego roku studiów (student studiów drugiego stopnia - po zaliczeniu pierwszego semestru), po spełnieniu wymagań ustalonych przez radę wydziału, może ubiegać się o kontynuowanie 18

22 studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (zwanych dalej studiami indywidualnymi). 2. W wyniku studiów indywidualnych może nastąpić skrócenie czasu trwania studiów nie więcej niż o dwa semestry. 3. Zasady i warunki odbywania studiów indywidualnych określają rady wydziałów, a zgodę na ich odbywanie wydaje dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału Przeniesienie studenta na inny kierunek studiów lub specjalność może nastąpić: w wyniku likwidacji kierunku studiów lub specjalności lub na jego wniosek. 2. Przeniesienie studenta na inny kierunek studiów prowadzony przez inny wydział odbywa się za zgodą rektora po zasięgnięciu opinii obu dziekanów. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje dziekan. 17. Student może ubiegać się o zmianę formy studiów (ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie). Zgodę na zmianę formy studiów, jeżeli skutkuje ona zmianą wydziału, wydaje rektor po zasięgnięciu opinii obu dziekanów, w pozostałych przypadkach - dziekan. Zmiana formy studiów może być obwarowana koniecznością wyrównania różnic programowych Przeniesienie studenta do Akademii z innej uczelni, w tym także zagranicznej, może nastąpić po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. O przeniesienie może ubiegać się student, który posiada zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Zgodę na przyjęcie, wyrażoną w formie decyzji oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z planów studiów i programów nauczania ustala dziekan. 2. Przeniesienie się studenta Akademii do innej uczelni może nastąpić pod warunkiem wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w Akademii. Zgodę na przeniesienie wyraża dziekan, a w przypadku studenta - kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierza zawodowego - rektor. 19. Zmiana uczelni, wydziału, kierunku studiów lub specjalności odbywa się wyłącznie w przerwach pomiędzy semestrami Podziału studentów na grupy studenckie oraz wyznaczenia starostów grup studenckich dokonuje dziekan. Dziekan może powołać dodatkowo starostów roczników lub potoków. Szczegółowy zakres obowiązków starostów określa dziekan Student w trakcie zajęć podlega prowadzącemu zajęcia. 2. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić studentom, najpóźniej na pierwszych zajęciach, informacje zawarte w syllabusie przedmiotu oraz inne ustalenia (np. terminy konsultacji, przepisy bhp) Obecność studenta na wszystkich zajęciach, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 2. W uzasadnionych przypadkach student może być zwolniony z obowiązku obecności na zajęciach przez dziekana lub osoby przez niego upoważnione, a w nagłych przypadkach - prowadzącego zajęcia lub starostę. 3. Sposób i terminy usuwania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach określa prowadzący zajęcia. 4. Za nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach mogą być stosowane sankcje, o których mowa w 28 ust. 1. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 23. Student Akademii ma prawo do: 1) zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń, środków, zbiorów bibliotecznych Akademii, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Akademii, 2) wyboru kierunku studiów i specjalności, z uwzględnieniem możliwości techniczno - organizacyjnych Akademii, a w przypadku studenta - kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierza zawodowego skierowanego na studia w trybie służbowym - według potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej, 3) ubiegania się o przeniesienie na inny kierunek studiów lub zmianę specjalności, 19

23 4) ubiegania się o zmianę formy studiów, 5) wyboru przedmiotów wybieralnych, według zasad przyjętych przez radę wydziału, 6) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, 7) studiowania, poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub studiowania dodatkowych przedmiotów, także w innych uczelniach, 8) realizowania, za zgodą dziekana, części studiów w innej uczelni, w ramach programu wymiany studentów, za zgodą dziekana, 9) ubiegania się o przeniesienie do innej uczelni, 10) uczestniczenia w konsultacjach, 11) uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez Akademię, 12) ubiegania się o staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego według zasad określonych w statucie, 13) występowania, za pośrednictwem organów samorządu studenckiego, z wnioskami do organów Akademii w zakresie wszystkich spraw studenckich, 14) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 15) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki w nauce według zasad określonych przez rektora, dziekana lub odrębne przepisy, 16) otrzymywania pomocy materialnej według zasad określonych w ustawie i odrębnych przepisach, 17) ubiegania się o urlopy od zajęć w Akademii, 18) ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 19) korzystania z ulg w opłatach za przejazdy środkami publicznymi komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej na zasadach określonych w ustawie i odrębnych przepisach, 20) rezygnacji ze studiów Student Akademii posiada prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia: ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. 2. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją Akademii. 3. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia dziekana. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, zawierać okoliczności utraty oraz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej Studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce może być udzielona następująca nagroda lub wyróżnienie: pochwała, nagroda rzeczowa, dyplom uznania, inne nagrody i wyróżnienia. 2. Studentowi - kandydatowi na żołnierza zawodowego oraz żołnierzowi zawodowemu mogą być także udzielane nagrody i wyróżnienia w związku z pełnieniem służby wojskowej. 3. Decyzja o udzieleniu nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy wyróżnień udzielanych w związku z pełnieniem służby wojskowej) odnotowywana jest w indeksie oraz włączana jest do teczki akt osobowych studenta Student - osoba cywilna - może otrzymać urlop: 1) zdrowotny - na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, 2) losowy - w przypadku wystąpienia ważnych udokumentowanych okoliczności losowych, 3) nieuwarunkowany - bez podania przyczyny, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i tylko jeden raz w okresie studiów. 2. Szczegółowe zasady udzielania i powrotu z urlopu określa dziekan. 3. Studentowi - kandydatowi na żołnierza zawodowego oraz żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia w trybie służbowym urlopu udziela się według zasad zawartych w przepisach wojskowych. 27. Student Akademii obowiązany jest do: 1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania akademickiego, 2) przestrzegania zapisów statutu, regulaminu studiów oraz innych przepisów obowiązujących w Akademii, 3) przestrzegania dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej, 20

KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) Wiedza Ambicja Technologia Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!! Zapraszamy WAS do studiowania na jednym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW

INFORMATOR DLA STUDENTÓW INFORMATOR DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) Wiedza Ambicja Technologia Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!! Zapraszamy WAS do studiowania na jednym z najstarszych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW CYWILNYCH

INFORMATOR DLA STUDENTÓW CYWILNYCH INFORMATOR DLA STUDENTÓW CYWILNYCH Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalności: WSZYSTKIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW

INFORMATOR DLA STUDENTÓW INFORMATOR DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT Wydział Mechaniczny WAT 00-908

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych mogą studiować wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6.

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6. Drodzy Studenci! W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ Regulamin Studiów. Zmiany obowiązują od 1 października 2012 r. W procesie uchwalania Regulaminu Studiów aktywny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Studia. pierwszego stopnia (inżynierskie) Studia. (inżynierskie)

Studia. pierwszego stopnia (inżynierskie) Studia. (inżynierskie) 1. FORMY I STRUKTURA STUDIÓW Wydział Mechaniczny specjalizuje się w dwóch dyscyplinach nauki: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Oferta dydaktyczna Wydziału to: kierunek mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA o profilu praktycznym

LOGISTYKA o profilu praktycznym INFORMATOR DLA STUDENTÓW CYWILNYCH I STOPNIA KIERUNKU STUDIÓW LOGISTYKA o profilu praktycznym Warszawa, 2015 Telefony DZIEKANAT: - obsługa administracyjna studiów stacjonarnych pok. 23/70 tel. 261-837-591

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Ignatianum w Krakowie

z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Ignatianum w Krakowie Zarządzenie nr 4/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 1/5 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan Prodziekan ds. Nauczania,

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Ponadto Wydział korzysta z sal wykładowych ogólnie dostępnych w WAT.

Ponadto Wydział korzysta z sal wykładowych ogólnie dostępnych w WAT. 1. FORMY STUDIÓW Wydział Mechaniczny specjalizuje się w dwóch dyscyplinach nauki: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Prowadzi studia stacjonarne (dla osób cywilnych i kandydatów na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia Z Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Wymagane nabycie kompetencji inżynierskich na studiach pierwszego stopnia. Zasady rekrutacji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

STUDIA MUNDUROWE KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

STUDIA MUNDUROWE KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) STUDIA MUNDUROWE KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) Wiedza Ambicja Technologia Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!! Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału.

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału. Zarządzenie Nr R 0161/44/ 2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo