SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: Data rejestracji: Pierwsza rejestracja: Sąd Rejonowy w Warszawie, r. Nazwa banku i numer rachunku: Bank Pekao S.A NIP: REGON: Telefon: Członkowie Zarządu Fundacji Prezes: Lucyna Wieczorek-Tutak, Jachranka 75h m. 10, Serock Członkowie zarządu: Monika Bielecka-Prokop, ul. Kuropatwy 2J, Warszawa Joanna Kulpińska, ul. Klaudyny 14/135, Warszawa Członkowie Rady Fundacji Monika Barbara Turska, ul. Genewska 7/3, Warszawa Hanna Katarzyna Rylke, ul. ZWM 1/85, Warszawa Kamila Zofia Becker, Al. Róż 6 m.20, Warszawa Statutowe cele Fundacji 1. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia lub przemocy, oraz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej. 2. Wspieranie rodzin biologicznych, adopcyjnych i zastępczych w pełnieniu funkcji rodzicielskich. 3. Profilaktyka przemocy w środowisku domowym, szkolnym i przestrzeni publicznej. 4. Profilaktyka uzależnień. 5. Wspieranie nauczycieli i pedagogów w rozwoju ich kompetencji zawodowych i osobistych. 6. Wspieranie wszechstronnego rozwojowi dzieci i młodzieży. 7. Obrona praw dziecka. 8. Działanie na rzecz zwiększenia przedsiębiorczości kobiet, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 9. Działania na rzecz zwiększenia odpowiedzialności społecznej biznesu. Działalność statutowa Fundacji Fundacja w 2010 roku realizowała swoje cele statutowe: 1) wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia lub przemocy, oraz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej poprzez realizację programów pomocowych KOMPAS Klub Podróżnika, ZDAJEMY MATURĘ, IDZIEMY NA STUDIA! oraz ANIOŁ STRÓŻ

2 2) wspieranie rodzin biologicznych, adopcyjnych i zastępczych w pełnieniu funkcji rodzicielskich poprzez realizację programów pomocowych ANIOŁ STRÓŻ i PSYCHOLOG PRZYJAZNY RODZINIE oraz prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych 3) profilaktyka przemocy w środowisku domowym, szkolnym i przestrzeni publicznej poprzez realizację programu profilaktyki szkolnej BEZPIECZNI RAZEM 4) profilaktyka uzależnień poprzez realizację programu profilaktyki szkolnej ŻYJĘ BEZ UŻYWEK. PRZEŻYWAM WIĘCEJ 5) wspieranie nauczycieli i pedagogów w rozwoju ich kompetencji zawodowych i osobistych poprzez realizację programów szkolnej profilaktyki - BEZPIECZNI RAZEM i ŻYJĘ BEZ UŻYWEK. PRZEŻYWAM WIĘCEJ 6) wspieranie wszechstronnego rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez realizację programów pomocowych KOMPAS Klub Podróżnika, ZDAJEMY MATURĘ, IDZIEMY NA STUDIA! oraz ANIOŁ STRÓŻ. 7) działania na rzecz zwiększenia odpowiedzialności społecznej biznesu poprzez organizację Programu KORPORACJA Z DUSZĄ. W 2010 roku Fundacja prowadziła następującą działalność statutową: Program: KOMPAS Klub Podróżnika Program organizacji czasu wolnego dzieci z domów dziecka poprzez sport, działania twórcze i psychoedukację Program realizowany pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sportu i Turystyki Źródło finansowania: Zarząd Województwa Mazowieckiego Forma pracy: warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia ruchowo-głosowe, zajęcia tenisa stołowego, wycieczki Odbiorcy: wychowankowie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wieku 7-16 lat (12 osób) Cel: budowanie systemu organizacji czasu wolnego dzieci z domów dziecka poprzez sport, działania twórcze i psychoedukację oraz wsparcie ich rozwoju społecznego, i emocjonalnego. Kampania Społeczna PSYCHOLOG PRZYJAZNY RODZINIE program promujący poradnictwo ogólne Źródło finansowania: m.st. Warszawa Forma pracy: kampania internetowa, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców Odbiorcy: warszawscy rodzice (ok. 340 osób - warsztaty) Cel: Promocja poradnictwa i zwiększenie społecznej świadomości mieszkańców Warszawy, dotyczącej psychologicznego poradnictwa ogólnego, mającego znaczenie profilaktyczne Program: ŻYJĘ BEZ UŻYWEK. PRZEŻYWAM WIĘCEJ Szkolny program profilaktyki uzależnień, w szczególności uzależnień od alkoholu Źródło finansowania: Zarząd Województwa Mazowieckiego (zrealizowano w 14 klasach) Źródło finansowania: IV LO im. A. Mickiewicza (zrealizowano w 7 klasach) Źródło finansowania: XIX LO im. Powstańców Warszawy (zrealizowano w 7 klasach) Forma pracy: warsztaty dla klas, konsultacje z wychowawcami Odbiorcy: uczniowie szkół średnich Cel: wzrost świadomości zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, ćwiczenie umiejętności nieulegania naciskowi grupy i wyrażania własnego zdania, promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pomoc w wypracowaniu szkolnego systemu pracy wychowawczej w zakresie profilaktyki uzależnień. Program: BEZPIECZNI RAZEM Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy Źródło finansowania: Urząd Dzielnicy Żoliborz Forma pracy: warsztaty dla klas, konsultacje z wychowawcami, warsztaty dla rodziców i nauczycieli (12 klas) Odbiorcy: uczniowie gimnazjum

3 Cel: jest wyposażenie społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli) w wiedzę i umiejętności, które wpłyną na zmniejszenie nasilenia przemocy w szkole Program: ANIOŁ STRÓŻ Program wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych dzieci z domów dziecka Źródło finansowania: cegiełki Programu KORPORACJA Z DUSZĄ Forma pracy: 16-godzinne szkolenie oraz spotkania indywidualne celem kwalifikacji rodzin do pełnienia roli rodziny zaprzyjaźnionej dzieci z Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie Odbiorcy: do Programu zostało zakwalifikowanych 21 rodzin, szkolenie przeszło 20, do roli zakwalifikowanych zostało 11 rodzin Cel: wsparcie rodzin zaprzyjaźnionych, aniołów stróżów dzieci z domów dziecka w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem oraz funkcjonowaniu już istniejącej rodziny zaprzyjaźnionej. Nadrzędnym celem Programu Anioł Stróż jest towarzyszenie rodzinom zaprzyjaźnionym w pełnieniu trudnej, ale ważnej roli w życiu dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Program: ZDAJEMY MATURĘ. IDZIEMY NA STUDIA Grupa psychoedukacyjna dla maturzystów z domów dziecka i rodzin zastępczych Program realizowany pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Źródło finansowania: cegiełki Programu KORPORACJA Z DUSZĄ Forma pracy: warsztat, wykład, trening Odbiorcy: młodzież maturalna wychowująca się w domach dziecka i rodzinach zastępczych Cel: wsparcie psychologiczne młodzieży maturalnej wychowującej się w domach dziecka i rodzinach zastępczych, która chce się uczyć, ale słabnie jej wiara we własne siły, kiedy pojawiają się trudności lub potrzebny jest systematyczny wysiłek. Program KORPORACJA Z DUSZĄ Platforma łącząca świat biznesu ze światem potrzeb społecznych. Jej celem było zdobycie funduszy na realizację programów statutowych Fundacji. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Według zapisu KRS Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale faktycznie nie jest prowadzona. Odpisy uchwał zarządu Fundacji Numer Data Treść ZF/1/ Realizacja Programu ANIOŁ STRÓŻ dla podopiecznych Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie ZF/2/ Realizacja Programu Programu Zdajemy maturę. Idziemy na studia w Krakowie ZF/3/ Przekazanie realizacji Programu Zdajemy maturę. Idziemy na studia Iwonie Wasil i wolonatriuszom ZF/4/ Przekazanie realizacji Programu ANIOŁ STRÓŻ firmie VACO i wolontariuszom ZF/5/ Podpisanie umowy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych Fundacji przez firmę Biuro Usług Księgowych Magdalena Skwierczyńska, Katarzyna Zarzycka s.c. ZF/6/ Przekazanie dodatkowych funduszy na dalszą realizację Programu ANIOŁ STRÓŻ dla podopiecznych Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie ZF/7/ Realizacja Programu KOMPAS Klub Podróżnika na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego ZF/7A/ Realizacja warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4, im. Karola Szymowskiego w Warszawie ZF/8/ Kontynuacja Programu Zdajemy maturę. Idziemy na studia w Krakowie przez Iwonę Wasil i wolontariuszy

4 ZF/9/ Kontynuacja Programu ANIOŁ STRÓŻ dla podopiecznych Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie przez firmę VACO ZF/10/ Przyjęcie planu działania Fundacji na lata ZF/12/ Realizacja Programu Żyję bez używek. Przeżywam więcej. Szkolny program profilaktyki uzależnień, szczególnie od alkoholu na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego ZF/13/ Przygotowanie i realizacja oferty wychowawczej Fundacji Bene Vobis, w tym warsztaty umiejętności wychowawczych i grup rozwojowych dla rodziców ZF/14/ Realizacja kampanii społecznej promującej poradnictwo profilaktyczne Psycholog przyjazny rodzinie na zlecenie Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy ZF/15/ Objęcie patronatem Fundacji Dom dla Dzieci w Pasymiu. Przekazanie dofinansowania na rzecz Domu dla Dzieci w Pasymiu - celem utworzenia grupy socjoterapeutycznej ZF/16/ Realizacja warsztatów dla wychowawców Magia słów. Magia empatii" w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek. Realizatorem warsztatów jest firma Babska Dżungla Beata Kosiacka ZF/17/ Realizacja warsztatów dla kadry pedagogicznej z zakresu uzależnień, w tym dopalaczy w Bursie nr 1, przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie. Realizatorem warsztatów jest firma VACO. ZF/18/ Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień ŻYJĘ BEZ UŻYWEK. PRZEŻYWAM WIĘCEJ w IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie ZF/19/ Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień ŻYJĘ BEZ UŻYWEK. PRZEŻYWAM WIĘCEJ w XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie ZF/20/ Realizacja Szkolnego Programu Przeciwdziałania Przemocy BEZPIECZNI RAZEM w I LO im. Limanowskiego i Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie ZF/21/ Realizacja cyklu szkoleń dla kadry wychowawców i pedagogów Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. Dane o wysokości uzyskanych przychodów Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 Wysokość uzyskanych przychodów OGÓŁEM Źródła przychodu: a) spadek b) zapis c) darowizna d) środki pochodzące ze źródeł publicznych w tym: z budżetu państwa: MCPS Urząd m.st. Warszawy Urząd dzielnicy Żoliborz e) inne (podać jakie) : - darowizny - Odsetki - Spisane zobowiązania -działalność gospodarcza -przychody operacyjne , , , , , ,00 2,41 0,00 100,00

5 2 RAZEM (a+e) Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej 3 Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł ,17 0,00 % Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na: a) realizację celów statutowych fundacji ,76 b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 3 687,55 c) działalność gospodarczą 0,00 d) inne wydatki (pozostałe koszty operacyjne) RAZEM: ,31 Dane o zatrudnieniu 1. Liczba osób zatrudnionych wg zajmowanych stanowisk (podać stanowiska) bez osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: w tym: według stanowisk: RAZEM: brak 2. Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej (podać stanowiska) w tym: brak RAZEM: Dane o wynagrodzeniach I. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację OGÓŁEM: ,00 z tego: kwota bez wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej w tym:

6 Wynagrodzenia ,00 nagrody premie inne świadczenia (podać jakie). II. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą w tym: brak wynagrodzeń wynagrodzenia nagrody premie inne świadczenia (podać jakie). III. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia ,00 Dane o pożyczkach pieniężnych udzielonych przez Fundację 1. Dane z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek (wysokość odsetek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek) nie dotyczy 2. Dane o niezwróconych pożyczkach w tym także Wysokości kwot zaległych (kapitał + odsetki) nie dotyczy Pozostałe informacje finansowe 1. Kwoty pozostałe na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banku) OGÓŁEM: ,16 z tego: PeKaO SA podstawowe ,16 2. Wartość nabytych obligacji (podać jakich) OGÓŁEM: 0 3. Wielkość objętych udziałów w spółkach prawa handlowego (ze wskazaniem tych spółek) 4. Wielkości nabytych akcji w spółkach prawa OGÓŁEM:0

7 handlowego (ze wskazaniem tych spółek) OGÓŁEM:0 5. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu Oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie OGÓŁEM:0 6. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej zł OGÓŁEM: 0 7. Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: Aktywa ,20 Pasywa ,20 Zobowiązania 718,00 8. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń Przychody: ,40 Koszty: ,21 9. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne oraz o wyniku finansowym tej działalności. RAZEM 0,00 0,00 Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS Zobowiązania regulowane na bieżąco zgodnie z przepisami podatkowymi i ZUS Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Fundacji w okresie sprawozdawczym Brak kontroli Podpisy Zarządu Fundacji Bene Vobis: Lucyna Wieczorek-Tutak, Prezes Zarządu Monika Bielecka-Prokop, członek Zarządu Joanna Kulpińska, członek Zarządu

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 FUNDACJA PEDAGOGIUM ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa tel/fax (022) 826-48-17 www.fp.org.pl e-mail: fundacja@pedagogium.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo