Zapraszamy na szkolenie PRAWO GOSPODARCZE I BANKOWE TERMIN: maja 2009 MIEJSCE: Warszawa ul. Stawki 2 Intraco 38 piętro, sala C,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy na szkolenie PRAWO GOSPODARCZE I BANKOWE TERMIN: 19-20 maja 2009 MIEJSCE: Warszawa ul. Stawki 2 Intraco 38 piętro, sala C,"

Transkrypt

1 Zapraszamy na szkolenie PRAWO GOSPODARCZE I BANKOWE TERMIN: maja 2009 MIEJSCE: Warszawa ul Stawki 2 Intraco 38 piętro, sala C, PROWADZĄCY: sylwetki poniżej 1 Dr Jan Kryński 2 Mec Andrzej Chróścicki 3 Mec Grzegorz Sikorski CELE SZKOLENIA: 4 Wzrost efektywności działania 5 Podniesienie poziomu wiedzy nt prawa bankowego i handlowego 6 Nauczenie uczestników jak funkcjonują podstawowe mechanizmy prawne PROGRAM SZKOLENIA: Dzień I akredytacja uczestników, kawa, herbata zajęcia PRAWO GOSPODARCZE, 1 Prawo gospodarcze w systemie prawa 2 Działalność gospodarcza 3 Przedsiębiorca Klasyfikacja przedsiębiorców i jej znaczenie prawne Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców 4 Podejmowanie działalności gospodarczej Reglamentacja działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy oraz Ewidencja Działalności Gospodarczej przerwa kawowa zajęcia 5 Prokura 6 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca - osoba fizyczna Spółka cywilna Osobowe spółki handlowe: Spółka jawna, Spółka partnerska, Spółka komandytowa, Spółka komandytowo akcyjna Spółki kapitałowe: Spółka w organizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka akcyjna Przedsiębiorstwo państwowe Spółdzielnia Fundacje i stowarzyszenia Banki i instytucje finansowe 7 Umowy w działalności gospodarczej obiad zajęcia PRAWO BANKOWE Wprowadzenie - przedstawienie najważniejszych zmian wprowadzanych do ustawy 1 Pojęcie i rodzaje banków Bank państwowy Bank komercyjny Bank spółdzielczy SKOK, SKO, KZP 2 Źródła prawa bankowego Konstytucja, ustawy Ustawa prawo bankowe Centrum Kształcenia Kadr ALFA- Consulting Warszawa Aleja Wyścigowa 4 A 39, REGON , Bank PEKAO SA I O/ Skierniewice

2 Dyrektywy UE 2006/49/WE, 2006/48/WE Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu ds Nadzoru Bankowego (NUK) Statuty banków Ogólne warunki umów i wzorce umowne Akty RPP i KNF (KNB) 3 Tworzenie banków Koncesjonowanie działalności bankowej Warunki tworzenia banków 4 Zgrupowania banków Fuzje, podziały i łączenie banków Bankowe grupy kapitałowe 5 Bankowy fundusz gwarancyjny Istota i funkcje BFG System gwarantowania środków przez BFG Zasady udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania przez BFG 6 Nadzór bankowy Organizacja nadzoru bankowego Kontrola (audyt)zewnętrza i wewnętrzna Cele, zadania i tryb wykonywania nadzoru bankowego 7 Czynności bankowe, outsorcing usług bankowych Pojęcie i klasyfikacja czynności bankowych Czynności bankowe sensu stricto (przedmiotowo bankowe) Czynności bankowe sensu largo (podmiotowo bankowe) Inne czynności bankowe: Umowa sejfowa Depozyt bankowy Operacje czekowe i wekslowe, których przedmiotem są warranty Terminowe operacje finansowe Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych Sekurytyzacja wierzytelności bankowych Czynności obrotu dewizowego Dzień II kawa, herbata zajęcia 8 Karty płatnicze Pojęcie i klasyfikacja kart płatniczych Pojęcie i charakter prawny stosunku z karty płatniczej Odpowiedzialność posiadacza i emitenta karty płatniczej 9 Karty kredytowe Forma i treść karty kredytowej Podmioty związane z obiegiem kart kredytowych Prawna charakterystyka kart kredytowych Rodzaje kart kredytowych Umowy zawierane z podmiotami powiązanymi z obiegiem kart kredytowych Zasady korzystania z kart kredytowych Odpowiedzialność cywilna posiadacza karty kredytowej 10 Umowa rachunku bankowego Źródła regulacji prawnej umowy rachunku bankowego Ustawy Akty normatywne o charakterze wykonawczym Regulaminy bankowe Ogólne i szczególne warunki umów, wzory umów Przedmiotowy zakres umowy Odpłatność Swoboda kontraktowania Podtypy umowy rachunku bankowego Strony umowy rachunku bankowego Podmiot prowadzący rachunek Posiadacz rachunku Rachunki bankowe wspólne Centrum Kształcenia Kadr ALFA- Consulting Warszawa Al Wyścigowa 4A/39, REGON , Bank PEKAO SA I O/ Skierniewice

3 przerwa kawowa zajęcia 11 Rachunek oszczędnościowy Umowa rachunku oszczędnościowego Prawa i obowiązki stron umowy rachunku oszczędnościowego Szczególne uprawnienia posiadacza rachunku oszczędnościowego 12 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR a rachunek oszczędnościowy ROR a rachunek bankowy 13 Umowa pożyczki bankowej Umowa pożyczki według kodeksu cywilnego Umowa pożyczki bankowej Zdolność kredytowa Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki bankowej 14 Umowa o kredyt bankowy Charakter prawny umowy o kredyt bankowy Podstawy prawne umowy o kredyt bankowy Zawarcie umowy o kredyt bankowy Zdolność kredytowa i jej badanie Prawa i obowiązki stron umowy Wypowiedzenie kredytu przez bank 15 Wzorcowa instrukcja kredytowania osób fizycznych obiad zajęcia 16 Zabezpieczenie wierzytelności bankowych Zabezpieczenia rzeczowo prawne: Zastaw bankowy, Hipoteka, Przewłaszczenie na zabezpieczenie Zabezpieczenia obligacyjne: Poręczenie, Gwarancja bankowa, Przelew dla zabezpieczenia, Przejęcie długu, Przystąpienie do długu, Zabezpieczenia wekslowe, Weksel in blanco, Aval, Indos zastawniczy Szczególne formy zabezpieczeń: Blokada środków na rachunku bankowym, Kaucja, Ubezpieczenie kredytu, Akredytywa, 17 Bankowy tytuł egzekucyjny Wymogi formalne BTE Dalsze BTE Uzyskanie tytułu wykonawczego 18 Szczególne prawa banków Prawo żądania i możliwość wyboru sposobu zabezpieczania wierzytelności Prawo potrącenia Prawo do wydawania owu, regulaminów i wzorów umów Prawo do pobierania prowizji i opłat 19 Szczególne obowiązki banków Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową Obowiązek przeciwdziałania tzw praniu brudnych pieniędzy Obowiązek ogłaszania stawek oprocentowania, prowizji, opłat i innych informacji 20 Przewidywania co do nowych wymogów kapitałowych i projektowanych nowych uregulowań prawa bankowego UE i polskiego Centrum Kształcenia Kadr ALFA- Consulting Warszawa Al Wyścigowa 4A/39, REGON , Bank PEKAO SA I O/ Skierniewice

4 Pomoce dydaktyczne: wzory umów przykładowe instrukcje prezentacje multimedialne SYLWETKI PROWADZĄCYCH: Jan Kryński Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa Doktor Nauk Prawnych Praca zawodowa: 1 Wykładowca podstaw prawa, prawa bankowego, cywilnego, handlowego, adiunkt na Katedrze Prawa Gospodarczego Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie 2 Ceniony dydaktyk, łączący teorię prawa z praktyka obrotu gospodarczego 3 Wieloletni Dyrektor Kierownik Zespołu Ekspertów Prawnych - BEiDE PROEXIM sp z oo w Warszawie 4 Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa bankowego, handlowego, własności przemysłowej oraz prawa gospodarczego 5 Autor lub współautor podręczników z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego 6 Autor lub współautor ponad 100 analiz prawnych prywatyzowanych przedsiębiorstw, analiz sektorowych oraz analiz systemów organizacji i zarządzania prywatyzowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstw 7 Współautor sześciu prospektów emisyjnych (w części dotyczącej sytuacji prawnej) 8 Współautor strategii prywatyzacji: AGROS - HOLDING, PGNiG SA, ROLIMPEX SA, POLIMEX - CEKOP SA, PAGED SA, POLSERVICE sp z oo, PSE SA sektora spirytusowego (POLMOS), 8 Współtwórca koncepcji holdingów i powiązań kapitałowych tych spółek 9 Wielokrotny negocjator (w imieniu Skarbu Państwa) w negocjacjach dotyczących sprzedaży prywatyzowanych przedsiębiorstw lub sprzedaży akcji inwestorowi strategicznemu 10 Współpracownik Krajowej Izby Rewidentów Gospodarczych (autor testów egzaminacyjnych i egzaminator), 11 Wykładowca i konsultant Centrum Kształcenia Kadr Alfa-Consulting Prowadził szkolenia m in dla Raiffeisen Bank Polska SA, BRE Bank SA, City Bank Handlowy PEKAO SA, PKO BP SA, i kilkunastu innych banków, PKE SA, PSESA, ENEA SA, Makro Cash and Carry SA, PGNiG SA, Ewnergoexport SA, Nadwiślański Węgiel SA, Energobudowa SA, Huta Zawiercie SA, Cementownia Nowiny SA, Huta Aluminium Konin SA,Libella Sp z oo, PEPEES SA, Rafinera Gdańska SA (Grupa Lotos SA), Volkswagen Elektro-Systemy Sp z oo Nitron SA, Polmos Poznań SA, Elektrownia Opole SA, Energa SA, Philips Ligting Poland SA, oraz ponad 50 innych firm Andrzej Chróścicki Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski -Wydział Prawa i Administracji, Aplikacja adwokacka Praca zawodowa: 1 Praca w charakterze adwokata w Zespołach Adwokackich, oraz jako radca prawny w przedsiębiorstwach -1982/1993 r 2 Kancelaria Prawnicza UNIA-LEX -Dyrektor Kancelarii /obsługa przedsiębiorstw i banków/ 1993/1994 r 3 Bank Rozwoju Eksportu - Radca Prawny 1994 r / praca związana z utworzeniem Departamentu Usług Powierniczych i fuzji z Commertz Bank GBH/ 4 First International Traders Ltd-Radca Prawny 1994 r / praca związana z tworzeniem sieci dystrybucyjnej największej prywatnej hurtowni obuwia i materiałów obuwniczych w Polsce / 5 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych / obecnie Ministerstwo Skarbu / Departament Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Doradca Prawny 1995 r / praca związana z utworzeniem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych do czasu uruchomienia działalności tych instytucji / 6 Altheimer & Gray - adwokat 1996 r Współpraca ze stałymi klientami takimi jak: PLL LOT, LEVI- STRAUSS, ACHATTE, AMERBANK, PEPSI COLA / uczestnictwo w prywatyzacji RSW Prasa RUCH / 7 IFS Industrial and Finance Systems Sp z o o Radca Prawny, / zabezpieczanie obsługi prawnej wdrażanych systemów komputerowych min w przedsiębiorstwie CIECH, elektrowni Kozienice i innych / 8 Ward Howell Euroselect Sp z oo Radca prawny, / obsługa postępowań przed Urzędem Patentowym RP / Centrum Kształcenia Kadr ALFA- Consulting Warszawa Al Wyścigowa 4A/39, REGON , Bank PEKAO SA I O/ Skierniewice

5 9 PROTEKTOR Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych SA Radca prawny / procesy związane z budową holdingowej grupy kapitałowej kilkunastu odrębnych spółek prawa handlowego, obsługa / 10 Kancelaria Sejmu RP Biuro Legislacyjne Starszy specjalista 1999 r 11 Powszechne Towarzystwo Emerytalne AIG S A Dyrektor Departamentu Prawnego r 12 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rządowe Biuro Legislacji - Specjalista 2002 r ( współpraca minn z KPWiG) Sekretarz Stowarzyszenia Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi UE Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych Znawca prawa bankowego i ubezpieczeniowego Współpracował min z BRE Bank SA AIG SA PEKAO SA, PZU SA i TRYG SA W latach był uczestnikiem polsko włoskiego programu zorganizowanego przez Izbę Handlową w Mediolanie poświęconego zarządzaniu grupami kapitałowymi / praktyka w przedsiębiorstwach i grupach holdingowych we Włoszech W latach uczestnikiem polsko szwedzkiego Studium Podyplomowego w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania kryzysowego oraz programu Company Doctors poświęconego budowaniu zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw i grup kapitałowych / praktyka w przedsiębiorstwach i grupach holdingowych Szwecji /Jest autorem wielu artykułów opublikowanych w gazetach i profesjonalnych czasopismach Jest także autorem min następujących książek: Komentarz do ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw, Komentarz do ustawy o funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Komentarz do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, Pracownicze Programy Emerytalne, Wszystko o rozliczeniach z ZUS, Leksykon ZUS, Umowy zlecenia, o dzieło i agencyjne Grzegorz Sikorski Wykształcenie: - podyplomowe studia z zakresu prawa handlowego (Uniwersytet Gdański), podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego(uniwersytet Jagielloński), podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego (Uniwersytet Gdański) praca doktorska na Uniwersytecie im Mikołaja Kopernika w Toruniu Praca zawodowa: jest adwokatem W trakcie swojej kariery zawodowej był doradcą prawnym wielu firm i podmiotów, a także jednostek samorządu terytorialnego, min banków Bank Millennium SA, Kredyt Bank SA, Bank Pocztowy SA), firm leasingowych (Bel-Leasing sp z oo), stoczni (Stocznia Gdańska SA Stocznia Północna SA), przedsiębiorstw żeglugowych (Polskie Linie Oceaniczne SA) Był także pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym szczególnie bankowym oraz kontraktowym Jest autorem publikacji naukowych przede wszystkim zakresu prawa bankowego, w tym kilku książkowych min: Komentarz do ustawy Prawo bankowe Sopot 1997 Egzekucja z rachunków bankowych i bankowych papierów wartościowych Sopot 1996 Zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności bankowych w prawie polskim Sopot 1998 Zabezpieczenie osobiste wierzytelności bankowych w prawie polskim Sopot 1998 Egzekucja z rachunków bankowych Sopot 2006 oraz autorem kilkudziesięciu publikacji w wielu czasopismach prawniczych Jest wykładowcą z zakresu prawa gospodarczego i bankowego Gdańskiej Akademii Bankowej Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących projektów wielu ustaw i innych aktów prawnych Członek rad nadzorczych spółek, w tym z ramienia Narodowych Funduszy Inwestycyjnych CENA: bez zakwaterowania: PLN brutto od osoby Obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i zaświadczenie dla każdego uczestnika, certyfikat dla firmy, 2 x obiad, przerwy kawowe z zakwaterowaniem (z 1 noclegiem): PLN brutto od osoby Obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i zaświadczenie dla każdego uczestnika, certyfikat dla firmy, 1 nocleg w pokoju 2-osobowym (Hotel Ibis Stare Miasto - obok budynku Intraco), 2 x obiad, 1 x śniadanie, przerwy kawowe Pokój 1-osobowy PLN za dobę Parking strzeżony przy hotelu dodatkowo płatny z zakwaterowaniem (z 2 noclegami): PLN brutto od osoby Obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i zaświadczenie dla każdego uczestnika, certyfikat dla firmy, 2 noclegi w pokojach 2-osobowych (Hotel Ibis Stare Miasto - obok budynku Intraco), 2 x obiad, 2 x śniadanie, przerwy kawowe Pokój 1-osobowy PLN za dobę Parking strzeżony przy hotelu dodatkowo płatny KONTAKT : Jarosław Ostrowski - tel kom , CKK ALFA- Consulting Skierniewice ul Jagiellońska 6/45 tel , fax Centrum Kształcenia Kadr ALFA- Consulting Warszawa Al Wyścigowa 4A/39, REGON , Bank PEKAO SA I O/ Skierniewice

6 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE FAX (0 prefiks 46) ZGLASZAMY udział: Prawo Gospodarcze i Bankowe" maja 2009r Warszawa 1PAN /PANI stanowiskopok-osobowy w dniach 2PAN /PANI stanowiskopok-osobowy w dniach 3PAN /PANI stanowiskopok-osobowy w dniach NAZWA FIRMY ADRES:KODMIEJSCOWOSCUL NR NR NIP TELEFON FAX NALEZNOSC PLN zostanie przekazana do dnia 11 maja 2009r na konto: PEKAO SA I O/ Sk-ce nr Upoważniamy Centrum Kształcenia Kadr Alfa-Consulting - - do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu Pieczatka firmy, data, podpis osoby upowaznionej Uwaga! Prosimy o pilne przeslanie faksem lub poczta karty zgloszenia Kserokopie dowodu wplaty za szkolenie prosimy przeslac po otrzymaniu potwierdzenia udzialu w szkoleniu W przypadku rezygnacji na 7 dni lub pózniej przed rozpoczeciem szkolenia wplacona kwota nie podlega zwrotowi W przypadku rezygnacji wczesniej niz 7 dni kwota podlega zwrotowi z potraceniem 25% na koszty manipulacyjne RÓWNIEŻ JAKO SZKOLENIE IN COMPANY Centrum Kształcenia Kadr ALFA- Consulting Warszawa Al Wyścigowa 4A/39, REGON , Bank PEKAO SA I O/ Skierniewice

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 16 marca 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo