II edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga"

Transkrypt

1 II edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga NAGRODA GŁÓWNA Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce Grzegorz Tchorek UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1

2 Esej prezentuje perspektywy bankowości elektronicznej przez pryzmat czynników mogących przyczynić się do zwiększenia wartości dodanej dla klienta dzięki zastosowaniu technologii Internetu. Dlatego też punktem wyjścia prezentowanych poniżej rozważań jest przekonanie, iż dla konsumenta, niezależnie od tego, czy porusza się w rzeczywistości wirtualnej, czy też porównuje oferty w tradycyjnych placówkach, istotne są trzy czynniki: cena, wybór oraz wygoda. Z punktu widzenia perspektyw bankowości elektronicznej istotne wydają się determinanty rozwoju dotyczące rozwoju całego sektora, dlatego też projekcja rozwoju bankowości internetowej osadzona została w kontekście uwarunkowań jego rozwoju. Podejście takie jest konsekwencją założenia, iż jednym z głównych czynników decydujących o rozwoju bankowości internetowej w najbliższych latach będzie umiejętność właściwego zintegrowania wszystkich kanałów dostępu do usług bankowych (SMS,WAP, Internet, placówka, bankomat, itd.). Użyteczność, a więc i popularność wykorzystania internetowego kanału dystrybucji, będzie zależała od tego w jakim stopniu banki zapewnią możliwości płynnej zamiany kanałów dostępu tzw. mulit-chanel management 1. Wówczas zastosowanie odpowiedniej technologii powinno pozwolić na bieżące śledzenie posunięć klienta i natychmiastowe reagowanie na jego nieporadność i niewiedzę. Autor nie podejmuje się jednak próby nakreślenia wizji bankowości elektronicznej za 3-5 lat pod kątem jej zaawansowania technologicznego, lecz raczej stara się przedstawić model bankowości internetowej możliwy do realizacji przy zastosowaniu technologii www. Internet należy raczej traktować jako koncepcję, czy też filozofię komunikacji i dostarczania wartości dla klienta niż tylko jako rozwiązanie technologiczne. Dopiero takie pojmowanie zastosowania Internetu pozwoli wykorzystać jego możliwości i przekonać konsumentów do jego adaptacji. To z kolei wymaga rozszerzenia jego zastosowania, chociażby poprzez połączenie bankowości z handlem elektronicznym, płatnościami elektronicznymi, szeroko pojętą edukacją gdzie klient nabywa nie tylko usługi bankowe, ale również bilety do kina, upominki, wycieczkę i jednocześnie jest edukowany w zakresie zastosowania rozwiązań technologicznych, przez co nie obawia się korzystania z najbardziej zaawansowanych nowości oferowanych przez bank. Działania takie powinny 1 Założenie to dotyczy zarówno rozwoju bankowości wirtualnej (czyli banku bez fizycznych oddziałów) jak i bankowości tradycyjnej, która wykorzystuje Internet jako jeden w wielu kanałów dystrybucji. Dlatego też autor dokonując analizy rozwoju bankowości internetowej nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma koncepcjami działalności. 2

3 sprzyjać przywiązaniu klienta, co będzie istotne wobec przewidywanego spadku lojalności konsumentów. Internet sprawia, że klient ma dostęp prawie do informacji doskonałej, co potęguje konieczność dbałości o jego względy. Twórca największego internetowego supermarketu, Jeff Bezos, zapytany czy klienci Amazon.com są lojalni odpowiedział, że klient jest lojalny do momentu kiedy ktoś inny nie zaoferuje mu lepszych usług. Wynikająca z tego konkluzja jest prosta - dla klienta (skądinąd słusznie) najważniejsza jest korzyść, jaka wiąże się z nabyciem produktu. Z kolei o trwałej lojalności klienta możemy mówić wtedy, gdy przewaga w oparciu, o którą budujemy tę lojalność jest trudna do skopiowania przez konkurentów. Nie mogą to więc być rozwiązania czysto techniczne, gdyż te są najłatwiejsze do imitacji przez konkurencję (nie oznacza to oczywiście, że nie powinny one być wdrażane - jednak są one stosowane powszechnie przez wszystkie firmy i chcąc być od nich lepszym należy stać się innowatorem, liderem, który nadaje ton rozwojowi branży i za którym podążają inni). Model banku wirtualnego czy placówki bankowe? Wg badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową do 2006 r. 2 : ok. 60% klientów banków będzie preferowało wielokanałowy model dostępu do usług, ok. 10% klientów - wyłącznie elektroniczne i wirtualne kanałów dystrybucji, ok. 30 % klientów pozostanie wiernych tradycyjnej obsłudze w placówkach bankowych, ok. 50% obecnie rutynowych czynności będzie wykonywanych przez urządzenia samoobsługowe. Prognozy te podważają głoszone jeszcze do niedawna poglądy o konieczności likwidacji placówek i pełnej wirtualizacji banków. Okazuje się, iż przy wielu zaletach bankowość elektroniczna ma również swoje wady. Elektroniczne kanały komunikacji powodują niestety odhumanizowanie kontaktu 3. Mimo, że fizyczna realizacja usług ma swoje mankamenty (kolejki, dojazd) to jednak w wielu sytuacjach obecność w banku wydaje się nieodzowna i często wynika z psychologicznej potrzeby osobistego kontaktu z 2 Pawłowicz L., Pietrzak E., Sławiński A.: Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju banków do 2006 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, kwiecień 2002, s. 11 oraz Lepczyński B.: Nadal szybki wzrost, Gazeta Bankowa , s Mierzwa T.: Całkiem nowe drogi, Gazeta Bankowa

4 pracownikiem. Wydaje się, iż głównie z tego względu aż 40% dotychczasowych klientów banków wirtualnych oczekuje utworzenia fizycznych placówek 4. Ponadto wirtualny model działalności uniemożliwia realizację niektórych usług np. skrytki. Wobec tego banki takie rezygnują niejako z klientów preferujących różne metody dostępu. Postulat osobistego oraz indywidualnego kontaktu powinien być również realizowany za pośrednictwem internetowego kanału dystrybucji. Wymaga to optymalnej personalizacji obsługi, wyglądu oraz zawartości internetowego serwisu www 5. W perspektywie najbliższych lat w bankowości dużą szansę realizacji ma strategia branch transformation, która będzie polegała na przekształceniu dotychczasowych oddziałów zajmujących się realizacją prostych operacji w placówkę handlową opartą o model aktywnej sprzedaży obsługiwaną przez jedną - dwie osoby 6. Znaczną część usług będą wykonywały urządzenia samoobsługowe, w tym również za pośrednictwem Internet, a pracownicy w większym stopniu będą pełnić rolę konsultacyjno - doradczą. Placówki będą odgrywały istotną rolę przy tworzeniu profilu konsumenta, który będzie musiał się liczyć z koniecznością obecności w banku. Informacje pozyskane wyłącznie drogą elektroniczną będą bowiem dla zapewnienia kompleksowej obsługi niewystarczające. Dotyczy to w szczególności firm w przypadku, których dostosowanie oferty usług do potrzeb wymaga dużej wymiany informacji z bankiem. Efektywne wykorzystanie technologii powinno prowadzić do powierzenia klientowi wykonywania pewnych zautomatyzowanych czynności, co spowoduje, że on sam konsument stanie się jednym z elementów łańcucha wartości. Przyczyni się to znacznie do zmniejszenia ryzyka odczuwanego przez klienta, bowiem będzie on znał produkt w znacznym stopniu od środka. Jednocześnie zmniejszy to niepewność związaną z zakupem usługi bankowej, która na ogół nie posiada atrybutów namacalności- w przeciwieństwie zakupu produktów, które można dotknąć, obejrzeć, itp. Ponadto będzie to realizacja ważnej funkcji edukacyjnej. Wobec oczekiwanego wielokanałowego modelu korzystania z usług banków jednym z największych wyzwań stojących przed bankami jest integracja tradycyjnych i elektronicznych form dystrybucji produktów dla zapewnienia efektu synergii. Elektronizacja kontaktu z klientem umożliwia bowiem zebranie znacznej wiedzy o nim i jego 4 Kowalczyk A.: Klienci banków internetowych chcą realnych oddziałów, Bank nr 05/ Ideą przewodnią działań Amazon.com było dążenie do zapewnienia klientowi takiego systemu obsługi klienta, aby zrekompensować mu brak fizycznego kontaktu ze sprzedawcą i brak możliwości obcowania z książkami, itp. 6 Maciejewski K.: Banki rozgałęzione, Gazeta Bankowa

5 zachowaniach zakupowych. Wiedza ta jednak często nie jest wykorzystana, właśnie na skutek braku zintegrowanego systemu zarządzania relacjami z klientem. Internet i technologie informatyczne powinny w najbliższych latach pozwolić na przekształcenie tradycyjnych call center w contakt center, czyli ośrodków kontaktu z klientem śledzących na bieżąca jego posunięcia poprzez bankomat, telefon lub Internet i wspomagających go informacją i poradą, w tym również na jego życzenie i wezwanie 7. Za wielokanałowym modelem kontaktu z bankiem przemawia fakt, iż mobilny klient będzie potrzebował dostępu do usług w różnym miejscu i czasie, co nie jest możliwe do realizacji tylko za pośrednictwem Internetu. Reasumując rozważania na temat przyszłości kanałów dystrybucji usług bankowych należy stwierdzić, iż oddziały bankowe pozostaną głównym kanałem dostępu do banku, przy czym bardzo wyraźnie będzie się zmieniał ich charakter: będą mniejsze, bardziej zautomatyzowane i pełniące więcej funkcji doradczych. Internet natomiast będzie coraz powszechniej stosowanym, ważnym i wygodnym modelem komunikacji, lecz wciąż uzupełniającym. Bezpieczeństwo Niechlubną cechą marketingu usług finansowych w Polsce pozostaje brak czytelności i przejrzystości przekazu reklamowego. Niewiele reklam uświadamia korzyść oferowaną klientowi przez daną usługę. Przestawia jedynie produkt opakowany ezoterycznym dla większości konsumentów słownictwem. Potęguje to z kolei ryzyko związane z korzystaniem z usług bankowych. W tym właśnie obszarze istnieje duża szansa zbudowania przewagi. Bank, który pragnie pozyskać i utrzymać klientów nie może lekceważyć tego rodzaju sygnałów. Brak dostatecznie jasnej i przejrzystej polityki informacyjnej, w obliczu i tak zachwianego zaufania do dokonywania zakupów poprzez Internet, może tylko odstraszać klientów. Przyszłość bankowości elektronicznej będzie w dużej mierze zależała od umiejętności zapewnienia klientowi bezpieczeństwa i zdobycia jego zaufania. Nie chodzi tu tylko o zapewnienie odpowiednich technologicznych zabezpieczeń, które powinny być niejako standardem. Kwestię dużo istotniejszą będzie przekonanie klienta, że bank jest 7 Maciejewski K.: Bankowość wielokanałowa, Gazeta Bankowa

6 naprawdę instytucją zaufania publicznego, co powinno zaowocować powszechnością korzystania z jego usług, w tym z oferty bankowości internetowej. Z tego punktu widzenia celem powinno być tworzenie wizerunku banku, który traktuje konsumenta jak partnera i dąży do optymalnego rozwiązania jego problemów. Dlatego też znaczny wkład w propagowanie wykorzystania technologii Internetu będzie miała edukacja i obsesyjna dbałość o zaspokojenie potrzeb klienta. W tym kontekście bezpieczeństwo nie jest rozumiane jedynie jako gwarancja ochrony środków i danych osobowych, ale raczej jako świadomość klienta, że wybrał instytucję, która troszczy się o jego finanse i przejmuje na siebie część jego obowiązków. Trudno dziś wskazać bank, który potrafi chociażby powiedzieć klientowi jakie są jego prawa, jak zmieniły się regulacje w zakresie kredytu konsumenckiego czy też z jakimi problemami może się udać do arbitra bankowego. Takie podejście może pomóc w zdobyciu zaufania i pokonaniu obaw konsumentów wobec bankowości elektronicznej. Bankowość detaliczna (B2C) Kształt internetowej bankowości detalicznej będzie w najbliższych latach zdeterminowany głównie dwoma trendami: 1. Intensywną konkurencją (w tym również z poza sektora finansowego) oraz lepszym dostępem do informacji, co spowoduje spadek lojalności klientów, 2. Zmniejszeniem udziału depozytów gospodarstw domowych oraz odejściem w kierunku innych form oszczędzania 8. Odpowiedzią na te wyzwania będzie zróżnicowanie oferty zarówno poprzez zapewnienie różnorodnych form lokowania oszczędności (fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, itp.) jak również poprzez udostępnienie za pośrednictwem portalu bankowego dostępu do wielu różnorodnych produktów i usług oferowanych pod marką banku. Podstawowym efektem tych działań powinno być przywiązanie klienta do banku. Będzie to wymagało nawiązania współpracy z wieloma poddostawcami, bądź też wejście z nimi w bliższe powiązania określane mianem aliansów. Powinno to głównie dotyczyć firm ubezpieczeniowych, dużych sieci sprzedaży detalicznej 8 W 2007 r. udział depozytów spadnie do 68% (82% w 2000 r.) a w 2011 do ok. 50%, Zwiększy się udział funduszy inwestycyjnych: do 13% w 2007 (z 4% w 2000r.) oraz 25% w 2011 r. Prognozy analityków PKO S.A., Businessman Magazine, Sierpień 2002, s.10 6

7 oraz portali internetowych. Umożliwi to realizację strategii sprzedaży określanej jako one stop shopping 9. Dla banku będzie to wykorzystanie potencjału sieci dystrybucji i bazy klientów. Dla konsumentów natomiast niekwestionowaną korzyścią jest oszczędność czasu - nie muszą oni szukać miejsca i dostawcy gdzie będą realizować inne potrzeby. One stop shopping - z punktu widzenia klienta - ma jednak wady. Po pierwsze może prowadzić do nadmiernej koncentracji ryzyka. Klient, powierza swoje środki jednemu podmiotowi. Po drugie klient korzystający z oferty banku nie ma pewności, że dokonuje właściwego wyboru. Aby wyeliminować te obawy bank, czy też jakikolwiek inny pośrednik finansowy, może podjąć działania dla szeroko podjętej edukacji klienta oraz doradztwa. W zakresie obsługi klienta Internet umożliwia zastosowanie modelu osobistego menedżera (doradcy) zajmującego się organizowaniem i planowaniem budżetu na podstawie znajomości dotychczasowych preferencji i stanu posiadania swojego klienta. Kompleksowe zarządzanie budżetem oparte na dogłębnej analizie potrzeb klienta, daje możliwość oferowania tzw. pakietów usług, czyli kilku produktów między innymi kredyt mieszkaniowy 10, specjalne kredyty świąteczne, karty bankomatowe dla dzieci, kredyt na zakup papierów wartościowych, ubezpieczenia majątkowe i pojazdów mechanicznych. Mnożenie potencjalnych możliwości jakie daje technologia www wydaje się niepotrzebne, bowiem ich wspólną cechą powinno być dążenie do perfekcyjnej obsługi klienta. Bankowość korporacyjna (B2B) Rynek bankowości internetowej dla klientów indywidualnych poddany jest obecnie silnej presji konkurencyjnej. Dlatego też potencjalnie znacznie lepsze perspektywy rozwoju ma obecnie bankowość skierowana do klientów korporacyjnych (dużych przedsiębiorstw oraz sektora MŚP). Twierdzenie to wydaje się słuszne chociażby dlatego, że obecnie na polskim rynku nie ma kompleksowej oferty bankowości internetowej dla firm. W połączeniu z brakiem umiejętności firm w pozyskaniu informacji, poszukiwaniem przez nie doradztwa 11 9 Szeski A., Sadlej M.: e-banking. Zagrożenie czy szansa, Pekao Research REPORT nr 84/00, s.9 10 W latach będzie dwukrotnie szybsze tempo kredytów mieszkaniowych niż konsumpcyjnych, a ich udział w 2006 roku może osiągnąć 44%. (Red.) Lepczyński B.: Bankowość detaliczna. Perspektywy. Rekomendacje., CeDeWu, Warszawa 2002, s Według badań IBnGR przedsiębiorstwa odczuwają brak doradców w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Obecnie tylko 7-8% małych i średnich firm zabezpiecza się przed ryzykiem stop procentowej i ryzykiem kursowym. Ok. 50% MSP nie korzysta z porad i doradztwa bankowego, jednak 30% z nich planuje w najbliższym czasie konsultacje z pracownikami bankowymi. W 2002 r. 51% dużych i 49% małych firm wyraziło zainteresowanie ofertą doradztwa, w tym konsultacji z bankiem ryzyka związanego z prowadzoną przez nie 7

8 stwarza to szansę stworzenia wielofunkcyjnego portalu finansowego dla firm, który zaoferuje im rozwiązanie problemów na jednej platformie. Wymaga to oczywiście integracji systemów banku z systemami księgowymi, systemami zarządzania firmą, itp. co będzie podnosić koszty. Jest to jednak skuteczny sposób przywiązania do siebie klientów. Ponadto firmy w przeciwieństwie do osób fizycznych- zgłaszają znaczenie większe zapotrzebowania na informację, mają lepszy dostęp do Internetu, mają większe zapotrzebowania na zarządzania środkami finansowymi, płynnością, itp. Wydaje się również, że klient korporacyjny będzie lojalniejszy, gdyż koszty zamiany banku kiedy będzie on z nim powiązany całym systemem usług staną się dla niego większe. Potwierdzeniem słuszności tezy o konieczności nawiązania bliskich kontaktów banku z klientami i oferowania kompleksowej oferty mogą być wyniki konkursu Bank Przyjazny dla przedsiębiorców, w którym duże uznanie uzyskały banki spółdzielcze, głównie za umiejętność tworzenia silnych relacji z klientem oraz dostosowanie oferty produktowej do lokalnej specyfiki 12. Szeroko pojęte doradztwo- które niekoniecznie musi być świadczone przez sam bank. Internet jest doskonałym obszarem działalności nadającym się do outsourcingu 13. Pozwali to klientowi - za pośrednictwem platformy banku na dostęp do różnego rodzaju usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty. Możliwy jest również sojusz strategiczny z firmą konsultingową. Dotychczasowy rozwój oferty bankowości elektronicznej dla firm pokazuje, iż większą popularnością od internetowego kanału dostępu cieszy się home banking 14, z którego korzystało w 2002r. dwa razy więcej klientów korporacyjnych (24,3% badanych firm) niż z rozwiązania z technologii WWW (12,6% badanych firm) 15. Wydaje się, iż jest to podyktowane faktem, że oferowane usługi home bankingu znajdują się w ofercie banków znacznie dłużej niż bankowość internetowa (od 1993 r.) jak również tym, że klienci korporacyjni postrzegają home banking jako bardziej bezpieczny (jednak aż 82% obecnych działalnością. Pawłowicz L., Pietrzak E., Sławiński A.: Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju banków do 2006 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, kwiecień 2002, s Lech A.: Banki pierwszego wyboru, Warszawski Instytut Bankowości, 13 Śliwiński J.: Totalnie spóźniony, Gazeta Bankowa , s Home banking jest to system elektronicznego porozumiewania się z bankiem pozwalający na połączenie się z bankiem w celu dokonania operacji i uzyskania danych dotyczących rachunku. Wymaga jednak zainstalowania zestawu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem łączącym bank z klientem za pośrednictwem linii telefonicznej, co związane jest z wyższymi kosztami niż w przypadku bankowości internetowej. Janik J.: Bank w komputerze, Computerworld Raport 1997 nr 6 s Komunikat prasowy Internet Banking B2B w Polsce, I-metria S.A., październik

9 klientów usługi home bankingu akceptuje ideę bankowości internetowej) 16. Można jednak oczekiwać odwrócenia tych proporcji głównie za sprawą niższych kosztów bankowości przez www oraz możliwością realizacji dodatkowych usług za jej pośrednictwem. Bank internetowy czy supermarket finansowy? Przedstawione powyżej tendencje (dążenie do kompleksowej obsługi klienta, jego edukacja, realizacja usług wykraczająca daleko poza zwykłe zarządzanie środkami, pakietyzacja usług, itp.) będą prowadzić do powstania modelu banku internetowego, który będzie finansowym supermarketem. Taka koncepcja działania banków dominuje w Finlandii, która jest jednym z pionierów i liderów bankowości elektronicznej, gdzie cechą ich działalności jest kompleksowość (realizacja transakcji, zlecenia giełdowe, sprzedaż polis ubezpieczeniowych, dokonywanie zakupów, transakcji, itp.) 17. Serwis banku pełni często rolę mini-portalu, nie tylko finansowego, ale i handlowego. Konsekwencją takiej strategii może być również zaoferowanie klientom dwóch wersji strony www dla klientów korporacyjnych i dla osób fizycznych. Obok korzyści praktycznych takiego zastosowania zarówno dla banków (docierając do klientów indywidualnych docierają jednocześnie do firm) jak klientów (klient będący konsumentem produktów bankowości korporacyjnej i detalicznej może liczyć na większą uwagę i korzyści ze strony banku), tego rodzaju posunięcie ma istotne znaczenie marketingowe, które działa na zasadzie magii nowości co powinno zaowocować większym zainteresowaniem ze strony klientów jak i mediów. Podsumowanie Przyszła bankowość elektroniczna będzie zmierzać w kierunku szybkiej i kompleksowej obsługi. Dlatego też będzie się rozwijał wielokanałowy dostęp do usług finansowych, gdyż poszczególne kanały dostępu mimo swych zalet nie będą w stanie zrealizować tych postulatów. Pozwoli na to dopiero ich wzajemnie zintegrowanie i 16 O atrakcyjności segmentu bankowości B2B świadczy fakt, iż BRE Bank, który jest na polski rynku prekursorem home bankingu, teraz intensywnie rozwija ofertę bankowości przez www dla klientów korporacyjnych. Maciejewski K.: Elektroniczna bankowość korporacyjna, Gazeta Bankowa, , s Chojecki T., Matysek A.: Bankowość elektroniczna w europejskich systemach bankowych: Finlandia, Bank i Kredyt, 1/2003, 84 9

10 komplementarne zastosowanie z jednoczesną tendencją do szerszego wykorzystania rozwiązań elektronicznych. Wydaje się jednak, iż przyszłość będzie należała do banków, które będą oferowały nie tylko samą bankowość elektroniczną, ale cały system wartości z nią związany. Dotyczy to dostarczenia odpowiedniej infrastruktury informatycznej sprzyjającej wykorzystaniu Internetu, zastosowania odpowiednich modułów płatności internetowej, propagowanie zastosowania i wykorzystania Internetu jako środka płatności i dystrybucji, itp. Jeżeli bowiem bankowość elektroniczna, a szerzej elektroniczna wymiana danych i płatności, daje niekwestionowane korzyści w postaci oszczędności czasu i nakładów to należy ją wykorzystać wszędzie tam gdzie tylko jest to możliwe. Jeżeli główną barierą rozwoju bankowości elektronicznej jest brak dostępu do Internetu to należy zwiększyć dostęp do niego poprzez instalowanie kiosków internetowych w supermarketach, na uczelniach, ale również i w samych bankach. W takich działaniach widzę największą szansę na upowszechnienie bankowości elektronicznej. 10

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Firmy ich oczekiwania wobec banków

Firmy ich oczekiwania wobec banków Firmy ich oczekiwania wobec banków Raport z badań Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Warszawa, 19 maja 2010 Firmy 1.Lojalność 2. Internet 3. Doradca 4. Depozyty 5. Kredyty 6. ING Direct Business

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Gdańsk, maj 2009 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową I. Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w segmencie

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce

Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce 393 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 25/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce Streszczenie. Bankowość elektroniczna jest

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great Wartości Doradców Alex T. Great Odpowiedzialność za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie wywołuje skutki. Zaufanie jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

e-banking Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej?

e-banking Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej? 1 Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej? 2 Rodzaje banków świadczących usługi bankowości elektronicznej Banki uniwersalne/

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance Wykaz skrótów... 11 Uwagi wstępne... 15 Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance... 23 1.1. Wspólny rynek usług finansowych Unii Europejskiej... 23 1.2. Zasada kraju pochodzenia dostawcy

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. -

NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. - NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. - Redakcja naukowa Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski p kft Wstęp 7 Rozdział 1 Rynek usług finansowych w Polsce - Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski 11

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Pasek Products & Sales Director Commercial Insurance Division Warszawa, dnia 7 października 015 r. Asseco

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Tomasz Bogus Dyrektor Banku ds. Sieci Oddziałów Korporacyjnych BRE Bank SA Prezentacja dla mediów 20 lipca 2006 r. Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Czas na jakość szkoleń

Czas na jakość szkoleń Gdzie leży odpowiedzialność za V Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę Czas na jakość szkoleń zapewnienie jakości kształcenia? 21 maja 2012 Kraków Kinga Padzik www.swps.pl ESSEY Doradztwo Personalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

jak promować bankowość mobilną Rewolucja w Finansach, 8 czerwca 2011r.

jak promować bankowość mobilną Rewolucja w Finansach, 8 czerwca 2011r. jak promować bankowość mobilną Rewolucja w Finansach, 8 czerwca 2011r. bankowość mobilina na świecie 40 milionów Amerykanów będzie korzystało z bankowości mobilnej w 2012 roku 894 miliony ludzi może korzystać

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo