UMOWY ZA 2006 R Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka , ,33 Gmina Solec-Zdrój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój"

Transkrypt

1 Stan na dzień r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWY ZA 2006 R. UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent - nazwa 6001 XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla szkół średnich woj. świętokrzyskiego dotacja 5 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6002 XIV Konkurs wiedzy o Regionie Kieleckim "Moja Ziemia" dotacja 6 000,00 Wojewódzki Dom Kultury im. J ,00 Piłsudskiego w Kielcach 6003 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudowanym zespołem urządzeń do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji i jednoczesnego odsysania nieczystości pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,00 Staszowie Spółka Gminy z o.o Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka , ,33 Gmina Solec-Zdrój Zakup kompaktora o masie całkowitej minimum 22 tony przez Gminę Chmielnik eksploatującą składowisko odpadów komunalnych pożyczka , ,00 Gmina Chmielnik Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla gminy Kije pożyczka , ,69 Gmina Kije Prenumerata czasopisma "Ekoświat" dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego dotacja , ,50 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Prenumerata ogólnopolskiego miesięcznika przyrodniczego "Przyroda Polska" dla szkół województwa świętokrzyskiego dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Konkurs plastyczny pt. "Przyroda na szkle malowana - Cztery pory roku w przyrodzie" dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Wiosenny i Jesienny Rajd Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów województwa świętokrzyskiego dotacja 2 700, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Wydrukowanie zakładek pt.: "Rośliny chronione województwa świętokrzyskiego" dotacja 4 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce III Konferencja Środowiskowa pt.: "Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami" dotacja 4 350, ,60 Województwo Świętokrzyskie 6013 Wojewódzki konkurs plastyczny pn.: "Środowisko a odpady" dotacja 5 602, ,00 Województwo Świętokrzyskie 6014 Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego dotacja ,20 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i ,00 Urządzeń Wodnych w Kielcach 6015 Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja w 2006 roku dotacja , ,00 Gmina Chmielnik 6016 Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię olejową w ramach rozbudowy i modernizacji oraz wyposażenia Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku pożyczka , ,16 Gmina Chmielnik

2 6017 Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady dotacja ,00 Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza ,42 Koprzywianki 6018 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie, gmina Bogoria pożyczka , ,91 Gmina Bogoria 6019 Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego "Dla Ziemi, dla siebie" realizowany w roku szkolnym 2005/2006 dotacja , ,00 Powiat Kielecki 6020 Termomodernizacja budynku stołówki w ramach zadania pn. "Przebudowa istniejącej stołówki z dostosowaniem bloku żywieniowego dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie" pożyczka , ,31 Gmina Kunów 6021 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dotacja , ,48 Świętokrzyski Park Narodowy 6022 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap II część I - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Szklana wzdłuż drogi powiatowej pożyczka , ,00 Gmina Bieliny 6023 Zakup kompaktora do obsługi składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Promniku k/kielc pożyczka , ,00 Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach 6024 Wydrukowanie składanek "Świętokrzyskie rezerwaty i pomniki przyrody" cz. VIII dotacja 3 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6025 Pomniki przyrody województwa świętokrzyskiego cz. III - źródła dotacja 4 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6026 Prenumerata miesięcznika "AURA" dotacja 5 200, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6027 Budowa pompowni zlewni wód w miejscowości Sworoń z urządzeniami budowlanymi pożyczka , ,00 Gmina Osiek 6028 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Borowa Góra gm. Zagnańsk - Etap I pożyczka , ,94 Gmina Zagnańsk 6029 Monitoring wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku 2006 w zakresie monitoringu regionalnego dotacja ,00 Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony ,70 Środowiska w Kielcach 6030 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn."kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej" pożyczka , ,00 Wodociągi Kieleckie Sp.z o.o Wyposażenie sali dydaktycznej w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w parku leśnym wokół siedziby Zespołu w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji ekologicznej dotacja ,00 Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków ,96 Krajobrazowych Zespół Świętokrzyskich i Konkurs ekologiczny p.n. "Ekologia, my i region w którym żyjemy" - Nadnidziańskich Parków XVI edycja dotacja , ,00 Krajobrazowych Konkurs wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego dotacja 5 000, ,00 Powiat Włoszczowski 6034 Inwentaryzacja przyrodnicza gmin: Końskie, Smyków dotacja , ,00 Wojewoda Świętokrzyski 6035 Druk publikacji "Monitoring Środowiska Przyrodniczego" zeszyt 7/06 dotacja 7 500, ,00 Kieleckie Towarzystwo Naukowe

3 Termomodernizacja istniejącego budynku strażnicy w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Robotnicza 18" dotacja ,00 Komenda Miejska Państwowej Straży ,04 Pożarnej w Kielcach Modernizacja i przystosowanie do celów ekologicznych i gaśniczych 2 samochodów dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, tj. samochodu "Star" dla OSP Radoszyce, samochodu "Jelcz" dla OSP Skarżysko - Kamienna dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego 6038 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej pożyczka , ,00 Miasto Kielce Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w 6039 Sandomierzu pożyczka , ,09 Gmina Sandomierz Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych wśród uczniów szkół wiejskich zrzeszonych w klubach 4-H oraz wśród mieszkańców lokalnej społeczności województwa świętokrzyskiego" - przyrodnicze ścieżki dydaktyczne r. dotacja ,00 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego w ,00 Modliszewicach Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grocholicach gmina Sadowie pożyczka , ,00 Gmina Sadowie 6042 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach. pożyczka , ,09 Gmina Sadowie 6043 Wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Podzamcze Piekoszowskie zadanie 1 i w Micigoździe zadanie 2 wraz z przepompownią ścieków, zasilaniem elektrycznym i przyłączami w gminie Piekoszów, pow. kielecki pożyczka , ,75 Gmina Piekoszów 6044 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap I pożyczka , ,01 Gmina Bieliny 6045 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie dotacja , ,00 Gmina Łoniów 6046 Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie dotacja , ,79 Gmina Łagów 6047 Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. dotacja ,00 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu ,71 Świętokrzyskim 6048 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Borowa Góra gm. Zagnańsk - Etap II pożyczka , ,42 Gmina Zagnańsk 6049 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Drygulec, Mikułowice, Wojciechowice - zadanie 2 pożyczka , ,15 Gmina Wojciechowice 6050 Rozbudowa istniejącej sortowni odpadów komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sandomierzu pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,96 Sandomierzu Sp. z o. o Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów dotacja 6 400, ,85 Gmina Piekoszów 6052 Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice w 2006 r. dotacja , ,70 Gmina Starachowice 6053 Zakup pojazdu specjalistycznego służącego do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pożyczka ,00 Komunalnej w Końskich Spółka z ,00 ograniczoną odpowiedzialnością

4 Dostawa pojazdu specjalistycznego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Połaniec. pożyczka , ,00 Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap II część 3a - budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Szklanej wzdłuż drogi gminnej pożyczka , ,00 Gmina Bieliny 6056 Kalendarz ekologiczny na 2007 rok dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6057 XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Przyroda Moja Miłość" dotacja 5 700, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6058 Konkurs przyrodniczy "Mój Las" dotacja 2 750, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6059 Rambit przyrodniczy dla szkół podstawowych dotacja 2 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6060 Wydanie drukiem publikacji pn. "Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005" dotacja ,00 Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony ,00 Środowiska w Kielcach 6061 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasocinie wraz z zagospodarowaniem terenu dotacja , ,80 Gmina Krasocin 6062 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Skarżysku Kamiennej dotacja ,00 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Skarżysku ,39 Kamiennej 6063 Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 pożyczka , ,64 Powiat Jędrzejowski 6064 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Nr 155 przy ul. Warszawskiej w Kielcach oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczeń odcinków sieci teletechnicznej. pożyczka ,00 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w ,00 Kielcach 6065 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla "Nowy Świat" w Kielcach pożyczka ,00 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w ,75 Kielcach 6066 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją c.o. w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie pożyczka , ,99 Gmina Bliżyn 6067 Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w msc.ostojów gmina Suchedniów. pożyczka , ,82 Gmina Suchedniów 6068 Konkurs fotograficzny pn. "ZANURZENI W PRZYRODZIE" dotacja 5 000,00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 8 000,00 Końskie 6069 Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego. pożyczka , ,50 Miasto Kielce 6070 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicach Kwiatkowskiego - Ożarowskiej w Sandomierzu - z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy Orzechowej pożyczka , ,44 Gmina Sandomierz 6071 Termomodernizacja kompleksu budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie - etap I. pożyczka , ,11 Powiat Jędrzejowski 6072 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie dotacja , ,73 Powiat Jędrzejowski

5 Termomodernizacja budynku wspólnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu dotacja , ,23 Gmina Sandomierz Termomodernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie dotacja , ,92 Jędrzejowie Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Termomodernizacja budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Wincentego a Paulo w Kielcach w ramach projektu nadbudowy dwóch Warszawskiej z siedzibą w segmentów budynku dotacja , ,14 Warszawie przy ul. Tamka 35 Budowa systemu drenażu wód odciekowych na składowisku odpadów w Radoszycach pożyczka , ,21 Gmina Radoszyce 6077 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radków - zadanie II pożyczka , ,29 Gmina Radków 6078 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w msc. Domaszowice gm. Masłów wraz z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejącą kanalizację do oczyszczalni ścieków w Cedzynie gm. Górno pożyczka , ,10 Gmina Masłów 6079 Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Gacki, gm. Pińczów pożyczka ,00 "Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o.o. w ,70 Pińczowie 6080 Realizacja "Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" na terenie Gminy Pierzchnica - kontynuacja w 2006r. dotacja , ,00 Gmina Pierzchnica 6081 Zakup samochodu sprzętowego ratownictwa chemicznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Kielcach dotacja ,00 Komenda Wojewódzka Państwowej ,00 Straży Pożarnej w Kielcach 6082 "Program edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych - kontynuacja 2006" dotacja , ,38 Związek Międzygminny "Utylizator" 6083 Zakup samojezdnej zamiatarki ulicznej pożyczka , ,00 Gmina Busko-Zdrój 6084 Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Starachowicach, ul. Iłżecka 39 dotacja , ,82 Gmina Starachowice 6085 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach, ul. Słoneczna 1 a dotacja , ,47 Gmina Starachowice 6086 Opracowanie projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" dotacja , ,51 Województwo Świętokrzyskie 6087 Przebudowa kotłowni koksowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przedszkola Nr 2 w Końskich ul. Partyzantów 5. pożyczka , ,25 Gmina Końskie 6088 Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie pożyczka , ,04 Gmina Solec-Zdrój 6089 Przebudowa budynku użyteczności publicznej-wykonanie elewacji wraz z dociepleniem Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju pożyczka , ,32 Gmina Solec-Zdrój 6090 Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (koksem) na opalaną gazem ziemnym w budynku Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej przy ul. Legionów 124 dotacja ,00 Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im.mieczysława Michałowicza w Skarżysku ,46 Kamiennej 6091 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jastrzębskiej Woli gm. Iwaniska pożyczka , ,88 Gmina Iwaniska

6 Zakup 3 szt. średnich samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP w: Łękawie (gm Kazimierza Wielka), Samsonowie (gm. Zagnańsk), Świniarach (gm. Łoniów) dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego 6093 "Fenologiczny kalendarz przyrodniczy ucznia na rok szkolny 2006/2007" - DODRUK dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6094 Rozbudowa zbiorów bibliotecznych z dziedziny ekologii dotacja 5 000,00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 6 250,00 Końskie 6095 Przebudowa składowiska odpadów w Janiku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony środowiska pożyczka ,00 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,87 "Janik" Sp. z o.o Budowa oczyszczalni przydomowych w Skrzelczycach i Ujnach pożyczka , ,19 Gmina Pierzchnica 6097 Zakup pojazdu specjalistycznego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz do czyszczenia wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych i usuwania osadów nieczystości płynnych z kanałów. pożyczka , ,00 Gmina Busko-Zdrój 6098 Kanał sanitarny w ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim pożyczka , ,51 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 6099 Rozbudowa zbiornika małej retencji "Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odprowadzeniem wód ze zbiornika rowem otwartym do projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Gościniec oraz budowa oświetlenia terenu wokół zbiornika pożyczka , ,23 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 6100 Zwiększenie efektywności ochrony wód i gospodarki wodno - ściekowej w Sandomierzu, poprzez zakup pojazdu specjalistycznego wyposażonego w urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych przez Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,00 Sandomierzu Sp. z o. o Zakup pojazdu specjalistycznego, służącego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych przez PGKiM Sp z o.o. w Sandomierzu, celem wzmocnienia efektywności istniejącej sortowni odpadów komunalnych pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,00 Sandomierzu Sp. z o. o. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w m. Marzysz, (gm. Daleszyce) - II etap pożyczka , ,99 Gmina Daleszyce Zakup 6 szt. lekkich samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj. OSP w: Działoszycach, Górnie, Iwaniskach, Sobkowie, Dwikozach i Kijach, w części dotyczącej zakupu 2 samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP w Dwikozach i OSP w Kijach dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego Łazy Zachód - budowa Al. N.M.Panny, budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego (Kanalizacja sanitarna) pożyczka , ,70 Gmina Starachowice Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Secemin pożyczka , ,94 Gmina Secemin

7 Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie - etap I pożyczka , ,14 Gmina Staszów Ziemię mamy tylko jedną - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Morawica na rok szkolny 2006/2007 dotacja , ,00 Gmina Morawica Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja budynku IV KP KMP w Kielcach przy ul. Komenda Wojewódzka Policji w Śniadeckich 14/16" dotacja , ,06 Kielcach Zakup 6 szt. lekkich samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP w: Działoszycach, Górnie, Iwaniskach, Sobkowie, Dwikozach i Kijach, w części dotyczącej zakupu 4 samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP w: Działoszycach, Górnie, Iwaniskach, Sobkowie dotacja , ,76 RP woj. świętokrzyskiego "Program edukacji ekologicznej - Segregacja surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów przez szkoły z terenu gminy Zagnańsk" - kontynuacja w 2006r. dotacja , ,96 Gmina Zagnańsk Przebudowa kotłowni w ramach przedsięwzięcia -"prace wykończeniowe pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu - świetlica" pożyczka , ,80 Gmina Brody Kanał sanitarny w ul. Bałtowskiej w Ostrowcu świętokrzyskim (nagroda) dotacja , ,51 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 1 dotacja , ,05 Powiat Sandomierski Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37 dotacja , ,05 Powiat Sandomierski Zakup 3 szt. zestawów ratowniczych dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj. OSP w: Ruszczy (gm. Połaniec), Woli Jachowej (gm. Górno), Wolicy (gm. Chęciny) dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego Zaprojektowanie i wykonanie wymiany systemu ogrzewania wraz z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku ŚUW w Kielcach przy ul. Skrajnej 61 dotacja , ,00 Wojewoda Świętokrzyski Zakup 11 kompletów uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla Komend Powiatowych PSP w: Busku Zdroju, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Św., Sandomierzu, Skarżysku Kam., Starachowicach, Komenda Wojewódzka Państwowej Staszowie i Komendy Miejskiej PSP w Kielcach dotacja , ,00 Straży Pożarnej w Kielcach Program edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,73 Gmina Sandomierz

8 Zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,00 Gmina Sandomierz Polskie Towarzystwo Przyrodników im Kopernika w Krakowie, Komitet Główny Olimpiady Biologicznej, Eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Biologicznej uczniów szkół Komitet Okręgowy Olimpiady ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. dotacja , ,00 Biologicznej w Kielcach Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - realizacja w Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku - JESIEŃ 2006 dotacja , ,00 Gmina Chmielnik Realizacja programu edukacyjno - ekologicznego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowania surowców wtórnych w Szkole Podstawowej w Złotej - zakup sprzętu edukacyjnego w ramach nagrody za udział w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego" dotacja , ,00 Gmina Złota Termomodernizacja budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej (nagroda) dotacja , ,00 Gmina Złota Realizacja programu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim - zakup sprzętu i pomocy naukowych - w ramach nagrody w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,00 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Termomodernizacja budynku w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dawnego budynku Urzędu Gminy w Obrazowie" pożyczka , ,70 Gmina Obrazów Zakup pojazdu wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z głowicą rakietową dotacja , ,40 Gmina Chmielnik Budowa III kwatery składowiska odpadów w Promniku gm. Strawczyn (II kwatera w ramach II etapu) pożyczka , ,23 Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baćkowice wraz z zagospodarowaniem dwóch studni głębinowych i infrastrukturą towarzyszącą pożyczka , ,00 Gmina Baćkowice Program edukacji ekologicznej dotyczący właściwej gospodarki odpadami prowadzony w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie w ramach nagrody przyznanej w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,00 Gmina Włoszczowa Przebudowa miejskich i osiedlowych sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, wykonanie monitoringu i regulacji węzłów oraz sieci Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. cieplnych, w systemie ciepłowniczym ZEC Starachowice pożyczka , ,44 w Starachowicach Kanalizacja sanitarna z przyłączami we Włoszczowie w ulicach: Jodłowa, Świerkowa i Jędrzejowska w ramach nagrody przyznanej w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,79 Gmina Włoszczowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i Hostelu Caritas w Wiśniówce 38a, gm. Masłów pożyczka , ,00 Caritas Diecezji Kieleckiej

9 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4 oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Radlin pożyczka , ,04 Gmina Górno Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Termomodernizacja obiektów Sanatorium "Włókniarz" w Busku - Łodzi Sanatorium "Włókniarz" w Zdroju - etap końcowy pożyczka , ,00 Busku Zdroju Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock pożyczka , ,83 Gmina Wąchock Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Suchedniowska 6, Bodzentyn dotacja , ,99 Powiat Kielecki 6137 Renowacja kolektora A w Ostrowcu Św. - renowacja odcinka kolektora A DN 400 długości 289 m techniką bezwykopową poprzez wyłożenie od wewnątrz powłoki z włókniny nasączonej żywicą pożyczka ,00 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną ,00 odpowiedzialnością 6138 Dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji pożyczka ,00 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną ,00 odpowiedzialnością 6139 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Psary Kąty i Psary Stara Wieś, gm. Bodzentyn pożyczka , ,71 Gmina Bodzentyn 6140 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Samsonów i Janaszów, gm. Zagnańsk pożyczka , ,95 Gmina Zagnańsk Razem --- EDUKACJA EKOLOGICZNA , ,40 Razem --- GOSPODARKA WODNA , ,06 Razem --- OCHRONA POWIETRZA , ,21 Razem --- OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO , ,00 Razem --- OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI , ,52 Razem --- OCHRONA WÓD , ,62 Razem --- PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYDZIEDZINOWE I INNE , ,21 Razem Ogółem zestawienie , ,02

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści Spis treści 1. WSTĘP..3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...4 2.1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE.... 4 2.2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOSCI KROŚNIEWICE... 7 2.2.1. Zasoby przyrodnicze....... 7

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... czerwca 2014 r. Bolesławiec 2014

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo