UMOWY ZA 2006 R Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka , ,33 Gmina Solec-Zdrój

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój"

Transkrypt

1 Stan na dzień r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWY ZA 2006 R. UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent - nazwa 6001 XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla szkół średnich woj. świętokrzyskiego dotacja 5 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6002 XIV Konkurs wiedzy o Regionie Kieleckim "Moja Ziemia" dotacja 6 000,00 Wojewódzki Dom Kultury im. J ,00 Piłsudskiego w Kielcach 6003 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudowanym zespołem urządzeń do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji i jednoczesnego odsysania nieczystości pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,00 Staszowie Spółka Gminy z o.o Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka , ,33 Gmina Solec-Zdrój Zakup kompaktora o masie całkowitej minimum 22 tony przez Gminę Chmielnik eksploatującą składowisko odpadów komunalnych pożyczka , ,00 Gmina Chmielnik Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla gminy Kije pożyczka , ,69 Gmina Kije Prenumerata czasopisma "Ekoświat" dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego dotacja , ,50 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Prenumerata ogólnopolskiego miesięcznika przyrodniczego "Przyroda Polska" dla szkół województwa świętokrzyskiego dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Konkurs plastyczny pt. "Przyroda na szkle malowana - Cztery pory roku w przyrodzie" dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Wiosenny i Jesienny Rajd Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów województwa świętokrzyskiego dotacja 2 700, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Wydrukowanie zakładek pt.: "Rośliny chronione województwa świętokrzyskiego" dotacja 4 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce III Konferencja Środowiskowa pt.: "Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami" dotacja 4 350, ,60 Województwo Świętokrzyskie 6013 Wojewódzki konkurs plastyczny pn.: "Środowisko a odpady" dotacja 5 602, ,00 Województwo Świętokrzyskie 6014 Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego dotacja ,20 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i ,00 Urządzeń Wodnych w Kielcach 6015 Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja w 2006 roku dotacja , ,00 Gmina Chmielnik 6016 Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię olejową w ramach rozbudowy i modernizacji oraz wyposażenia Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku pożyczka , ,16 Gmina Chmielnik

2 6017 Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady dotacja ,00 Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza ,42 Koprzywianki 6018 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie, gmina Bogoria pożyczka , ,91 Gmina Bogoria 6019 Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego "Dla Ziemi, dla siebie" realizowany w roku szkolnym 2005/2006 dotacja , ,00 Powiat Kielecki 6020 Termomodernizacja budynku stołówki w ramach zadania pn. "Przebudowa istniejącej stołówki z dostosowaniem bloku żywieniowego dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie" pożyczka , ,31 Gmina Kunów 6021 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dotacja , ,48 Świętokrzyski Park Narodowy 6022 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap II część I - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Szklana wzdłuż drogi powiatowej pożyczka , ,00 Gmina Bieliny 6023 Zakup kompaktora do obsługi składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Promniku k/kielc pożyczka , ,00 Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach 6024 Wydrukowanie składanek "Świętokrzyskie rezerwaty i pomniki przyrody" cz. VIII dotacja 3 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6025 Pomniki przyrody województwa świętokrzyskiego cz. III - źródła dotacja 4 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6026 Prenumerata miesięcznika "AURA" dotacja 5 200, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6027 Budowa pompowni zlewni wód w miejscowości Sworoń z urządzeniami budowlanymi pożyczka , ,00 Gmina Osiek 6028 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Borowa Góra gm. Zagnańsk - Etap I pożyczka , ,94 Gmina Zagnańsk 6029 Monitoring wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku 2006 w zakresie monitoringu regionalnego dotacja ,00 Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony ,70 Środowiska w Kielcach 6030 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn."kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej" pożyczka , ,00 Wodociągi Kieleckie Sp.z o.o Wyposażenie sali dydaktycznej w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w parku leśnym wokół siedziby Zespołu w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji ekologicznej dotacja ,00 Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków ,96 Krajobrazowych Zespół Świętokrzyskich i Konkurs ekologiczny p.n. "Ekologia, my i region w którym żyjemy" - Nadnidziańskich Parków XVI edycja dotacja , ,00 Krajobrazowych Konkurs wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego dotacja 5 000, ,00 Powiat Włoszczowski 6034 Inwentaryzacja przyrodnicza gmin: Końskie, Smyków dotacja , ,00 Wojewoda Świętokrzyski 6035 Druk publikacji "Monitoring Środowiska Przyrodniczego" zeszyt 7/06 dotacja 7 500, ,00 Kieleckie Towarzystwo Naukowe

3 Termomodernizacja istniejącego budynku strażnicy w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Robotnicza 18" dotacja ,00 Komenda Miejska Państwowej Straży ,04 Pożarnej w Kielcach Modernizacja i przystosowanie do celów ekologicznych i gaśniczych 2 samochodów dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, tj. samochodu "Star" dla OSP Radoszyce, samochodu "Jelcz" dla OSP Skarżysko - Kamienna dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego 6038 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej pożyczka , ,00 Miasto Kielce Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego w 6039 Sandomierzu pożyczka , ,09 Gmina Sandomierz Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych wśród uczniów szkół wiejskich zrzeszonych w klubach 4-H oraz wśród mieszkańców lokalnej społeczności województwa świętokrzyskiego" - przyrodnicze ścieżki dydaktyczne r. dotacja ,00 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego w ,00 Modliszewicach Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grocholicach gmina Sadowie pożyczka , ,00 Gmina Sadowie 6042 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach. pożyczka , ,09 Gmina Sadowie 6043 Wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Podzamcze Piekoszowskie zadanie 1 i w Micigoździe zadanie 2 wraz z przepompownią ścieków, zasilaniem elektrycznym i przyłączami w gminie Piekoszów, pow. kielecki pożyczka , ,75 Gmina Piekoszów 6044 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap I pożyczka , ,01 Gmina Bieliny 6045 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie dotacja , ,00 Gmina Łoniów 6046 Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie dotacja , ,79 Gmina Łagów 6047 Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. dotacja ,00 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu ,71 Świętokrzyskim 6048 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Borowa Góra gm. Zagnańsk - Etap II pożyczka , ,42 Gmina Zagnańsk 6049 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Drygulec, Mikułowice, Wojciechowice - zadanie 2 pożyczka , ,15 Gmina Wojciechowice 6050 Rozbudowa istniejącej sortowni odpadów komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sandomierzu pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,96 Sandomierzu Sp. z o. o Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów dotacja 6 400, ,85 Gmina Piekoszów 6052 Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice w 2006 r. dotacja , ,70 Gmina Starachowice 6053 Zakup pojazdu specjalistycznego służącego do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pożyczka ,00 Komunalnej w Końskich Spółka z ,00 ograniczoną odpowiedzialnością

4 Dostawa pojazdu specjalistycznego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Połaniec. pożyczka , ,00 Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap II część 3a - budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Szklanej wzdłuż drogi gminnej pożyczka , ,00 Gmina Bieliny 6056 Kalendarz ekologiczny na 2007 rok dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6057 XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Przyroda Moja Miłość" dotacja 5 700, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6058 Konkurs przyrodniczy "Mój Las" dotacja 2 750, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6059 Rambit przyrodniczy dla szkół podstawowych dotacja 2 000, ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6060 Wydanie drukiem publikacji pn. "Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005" dotacja ,00 Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony ,00 Środowiska w Kielcach 6061 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasocinie wraz z zagospodarowaniem terenu dotacja , ,80 Gmina Krasocin 6062 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Skarżysku Kamiennej dotacja ,00 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Skarżysku ,39 Kamiennej 6063 Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 pożyczka , ,64 Powiat Jędrzejowski 6064 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Nr 155 przy ul. Warszawskiej w Kielcach oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczeń odcinków sieci teletechnicznej. pożyczka ,00 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w ,00 Kielcach 6065 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla "Nowy Świat" w Kielcach pożyczka ,00 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w ,75 Kielcach 6066 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją c.o. w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie pożyczka , ,99 Gmina Bliżyn 6067 Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w msc.ostojów gmina Suchedniów. pożyczka , ,82 Gmina Suchedniów 6068 Konkurs fotograficzny pn. "ZANURZENI W PRZYRODZIE" dotacja 5 000,00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 8 000,00 Końskie 6069 Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego. pożyczka , ,50 Miasto Kielce 6070 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicach Kwiatkowskiego - Ożarowskiej w Sandomierzu - z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy Orzechowej pożyczka , ,44 Gmina Sandomierz 6071 Termomodernizacja kompleksu budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie - etap I. pożyczka , ,11 Powiat Jędrzejowski 6072 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie dotacja , ,73 Powiat Jędrzejowski

5 Termomodernizacja budynku wspólnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu dotacja , ,23 Gmina Sandomierz Termomodernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie dotacja , ,92 Jędrzejowie Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Termomodernizacja budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Wincentego a Paulo w Kielcach w ramach projektu nadbudowy dwóch Warszawskiej z siedzibą w segmentów budynku dotacja , ,14 Warszawie przy ul. Tamka 35 Budowa systemu drenażu wód odciekowych na składowisku odpadów w Radoszycach pożyczka , ,21 Gmina Radoszyce 6077 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radków - zadanie II pożyczka , ,29 Gmina Radków 6078 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w msc. Domaszowice gm. Masłów wraz z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejącą kanalizację do oczyszczalni ścieków w Cedzynie gm. Górno pożyczka , ,10 Gmina Masłów 6079 Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Gacki, gm. Pińczów pożyczka ,00 "Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o.o. w ,70 Pińczowie 6080 Realizacja "Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" na terenie Gminy Pierzchnica - kontynuacja w 2006r. dotacja , ,00 Gmina Pierzchnica 6081 Zakup samochodu sprzętowego ratownictwa chemicznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Kielcach dotacja ,00 Komenda Wojewódzka Państwowej ,00 Straży Pożarnej w Kielcach 6082 "Program edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych - kontynuacja 2006" dotacja , ,38 Związek Międzygminny "Utylizator" 6083 Zakup samojezdnej zamiatarki ulicznej pożyczka , ,00 Gmina Busko-Zdrój 6084 Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Starachowicach, ul. Iłżecka 39 dotacja , ,82 Gmina Starachowice 6085 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach, ul. Słoneczna 1 a dotacja , ,47 Gmina Starachowice 6086 Opracowanie projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" dotacja , ,51 Województwo Świętokrzyskie 6087 Przebudowa kotłowni koksowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przedszkola Nr 2 w Końskich ul. Partyzantów 5. pożyczka , ,25 Gmina Końskie 6088 Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie pożyczka , ,04 Gmina Solec-Zdrój 6089 Przebudowa budynku użyteczności publicznej-wykonanie elewacji wraz z dociepleniem Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju pożyczka , ,32 Gmina Solec-Zdrój 6090 Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (koksem) na opalaną gazem ziemnym w budynku Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej przy ul. Legionów 124 dotacja ,00 Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im.mieczysława Michałowicza w Skarżysku ,46 Kamiennej 6091 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jastrzębskiej Woli gm. Iwaniska pożyczka , ,88 Gmina Iwaniska

6 Zakup 3 szt. średnich samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP w: Łękawie (gm Kazimierza Wielka), Samsonowie (gm. Zagnańsk), Świniarach (gm. Łoniów) dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego 6093 "Fenologiczny kalendarz przyrodniczy ucznia na rok szkolny 2006/2007" - DODRUK dotacja , ,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce 6094 Rozbudowa zbiorów bibliotecznych z dziedziny ekologii dotacja 5 000,00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 6 250,00 Końskie 6095 Przebudowa składowiska odpadów w Janiku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony środowiska pożyczka ,00 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,87 "Janik" Sp. z o.o Budowa oczyszczalni przydomowych w Skrzelczycach i Ujnach pożyczka , ,19 Gmina Pierzchnica 6097 Zakup pojazdu specjalistycznego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz do czyszczenia wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych i usuwania osadów nieczystości płynnych z kanałów. pożyczka , ,00 Gmina Busko-Zdrój 6098 Kanał sanitarny w ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim pożyczka , ,51 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 6099 Rozbudowa zbiornika małej retencji "Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odprowadzeniem wód ze zbiornika rowem otwartym do projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Gościniec oraz budowa oświetlenia terenu wokół zbiornika pożyczka , ,23 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 6100 Zwiększenie efektywności ochrony wód i gospodarki wodno - ściekowej w Sandomierzu, poprzez zakup pojazdu specjalistycznego wyposażonego w urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych przez Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,00 Sandomierzu Sp. z o. o Zakup pojazdu specjalistycznego, służącego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych przez PGKiM Sp z o.o. w Sandomierzu, celem wzmocnienia efektywności istniejącej sortowni odpadów komunalnych pożyczka ,00 Komunalnej i Mieszkaniowej w ,00 Sandomierzu Sp. z o. o. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w m. Marzysz, (gm. Daleszyce) - II etap pożyczka , ,99 Gmina Daleszyce Zakup 6 szt. lekkich samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj. OSP w: Działoszycach, Górnie, Iwaniskach, Sobkowie, Dwikozach i Kijach, w części dotyczącej zakupu 2 samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP w Dwikozach i OSP w Kijach dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego Łazy Zachód - budowa Al. N.M.Panny, budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego (Kanalizacja sanitarna) pożyczka , ,70 Gmina Starachowice Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Secemin pożyczka , ,94 Gmina Secemin

7 Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie - etap I pożyczka , ,14 Gmina Staszów Ziemię mamy tylko jedną - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Morawica na rok szkolny 2006/2007 dotacja , ,00 Gmina Morawica Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja budynku IV KP KMP w Kielcach przy ul. Komenda Wojewódzka Policji w Śniadeckich 14/16" dotacja , ,06 Kielcach Zakup 6 szt. lekkich samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP w: Działoszycach, Górnie, Iwaniskach, Sobkowie, Dwikozach i Kijach, w części dotyczącej zakupu 4 samochodów gaśniczych przystosowanych do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP w: Działoszycach, Górnie, Iwaniskach, Sobkowie dotacja , ,76 RP woj. świętokrzyskiego "Program edukacji ekologicznej - Segregacja surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów przez szkoły z terenu gminy Zagnańsk" - kontynuacja w 2006r. dotacja , ,96 Gmina Zagnańsk Przebudowa kotłowni w ramach przedsięwzięcia -"prace wykończeniowe pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu - świetlica" pożyczka , ,80 Gmina Brody Kanał sanitarny w ul. Bałtowskiej w Ostrowcu świętokrzyskim (nagroda) dotacja , ,51 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 1 dotacja , ,05 Powiat Sandomierski Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37 dotacja , ,05 Powiat Sandomierski Zakup 3 szt. zestawów ratowniczych dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj. OSP w: Ruszczy (gm. Połaniec), Woli Jachowej (gm. Górno), Wolicy (gm. Chęciny) dotacja , ,00 RP woj. świętokrzyskiego Zaprojektowanie i wykonanie wymiany systemu ogrzewania wraz z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku ŚUW w Kielcach przy ul. Skrajnej 61 dotacja , ,00 Wojewoda Świętokrzyski Zakup 11 kompletów uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla Komend Powiatowych PSP w: Busku Zdroju, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Św., Sandomierzu, Skarżysku Kam., Starachowicach, Komenda Wojewódzka Państwowej Staszowie i Komendy Miejskiej PSP w Kielcach dotacja , ,00 Straży Pożarnej w Kielcach Program edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,73 Gmina Sandomierz

8 Zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,00 Gmina Sandomierz Polskie Towarzystwo Przyrodników im Kopernika w Krakowie, Komitet Główny Olimpiady Biologicznej, Eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Biologicznej uczniów szkół Komitet Okręgowy Olimpiady ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. dotacja , ,00 Biologicznej w Kielcach Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - realizacja w Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku - JESIEŃ 2006 dotacja , ,00 Gmina Chmielnik Realizacja programu edukacyjno - ekologicznego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowania surowców wtórnych w Szkole Podstawowej w Złotej - zakup sprzętu edukacyjnego w ramach nagrody za udział w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego" dotacja , ,00 Gmina Złota Termomodernizacja budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej (nagroda) dotacja , ,00 Gmina Złota Realizacja programu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim - zakup sprzętu i pomocy naukowych - w ramach nagrody w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,00 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Termomodernizacja budynku w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dawnego budynku Urzędu Gminy w Obrazowie" pożyczka , ,70 Gmina Obrazów Zakup pojazdu wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z głowicą rakietową dotacja , ,40 Gmina Chmielnik Budowa III kwatery składowiska odpadów w Promniku gm. Strawczyn (II kwatera w ramach II etapu) pożyczka , ,23 Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baćkowice wraz z zagospodarowaniem dwóch studni głębinowych i infrastrukturą towarzyszącą pożyczka , ,00 Gmina Baćkowice Program edukacji ekologicznej dotyczący właściwej gospodarki odpadami prowadzony w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie w ramach nagrody przyznanej w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,00 Gmina Włoszczowa Przebudowa miejskich i osiedlowych sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, wykonanie monitoringu i regulacji węzłów oraz sieci Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. cieplnych, w systemie ciepłowniczym ZEC Starachowice pożyczka , ,44 w Starachowicach Kanalizacja sanitarna z przyłączami we Włoszczowie w ulicach: Jodłowa, Świerkowa i Jędrzejowska w ramach nagrody przyznanej w konkursie "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" dotacja , ,79 Gmina Włoszczowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i Hostelu Caritas w Wiśniówce 38a, gm. Masłów pożyczka , ,00 Caritas Diecezji Kieleckiej

9 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4 oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Radlin pożyczka , ,04 Gmina Górno Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Termomodernizacja obiektów Sanatorium "Włókniarz" w Busku - Łodzi Sanatorium "Włókniarz" w Zdroju - etap końcowy pożyczka , ,00 Busku Zdroju Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock pożyczka , ,83 Gmina Wąchock Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Suchedniowska 6, Bodzentyn dotacja , ,99 Powiat Kielecki 6137 Renowacja kolektora A w Ostrowcu Św. - renowacja odcinka kolektora A DN 400 długości 289 m techniką bezwykopową poprzez wyłożenie od wewnątrz powłoki z włókniny nasączonej żywicą pożyczka ,00 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną ,00 odpowiedzialnością 6138 Dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji pożyczka ,00 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną ,00 odpowiedzialnością 6139 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Psary Kąty i Psary Stara Wieś, gm. Bodzentyn pożyczka , ,71 Gmina Bodzentyn 6140 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Samsonów i Janaszów, gm. Zagnańsk pożyczka , ,95 Gmina Zagnańsk Razem --- EDUKACJA EKOLOGICZNA , ,40 Razem --- GOSPODARKA WODNA , ,06 Razem --- OCHRONA POWIETRZA , ,21 Razem --- OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO , ,00 Razem --- OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI , ,52 Razem --- OCHRONA WÓD , ,62 Razem --- PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYDZIEDZINOWE I INNE , ,21 Razem Ogółem zestawienie , ,02

UMOWY 2009 R. 9001 Druk publikacji "Monitoring Środowiska Przyrodniczego" zeszyt 9/08 dotacja 11 500,00 20 500,00 Kieleckie Towarzystwo Naukowe

UMOWY 2009 R. 9001 Druk publikacji Monitoring Środowiska Przyrodniczego zeszyt 9/08 dotacja 11 500,00 20 500,00 Kieleckie Towarzystwo Naukowe UMOWY 2009 R. Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent - nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWY 2011 R. 11001 Kanalizacja sanitarna w Radkowicach, gm. Chęciny pożyczka - 211 778,96 Gmina Chęciny

UMOWY 2011 R. 11001 Kanalizacja sanitarna w Radkowicach, gm. Chęciny pożyczka - 211 778,96 Gmina Chęciny Stan na dzień 09.01.2013 r. (po ewentualnych aneksach) UMOWY 2011 R. UMOWA-Numer umowy Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WF UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent - nazwa 11001 Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWY 2008 R. Wydrukowanie składanek "Świętokrzyskie rezerwaty i pomniki przyrody" cz. X dotacja 2 500,00 3 000,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce

UMOWY 2008 R. Wydrukowanie składanek Świętokrzyskie rezerwaty i pomniki przyrody cz. X dotacja 2 500,00 3 000,00 Okręg Ligi Ochrony Przyrody Kielce Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent - nazwa 8001 Wydanie

Bardziej szczegółowo

UMOWY 2010 R. Inspekcja Ochrony Środowiska komunikacyjnego i pól elektromagnetycznych w województwie

UMOWY 2010 R. Inspekcja Ochrony Środowiska komunikacyjnego i pól elektromagnetycznych w województwie Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1. Powiat Konecki 2. Gmina Samborzec 3. Gmina Bodzechów 4. Gmina Stopnica 5. Powiat Kielecki 6. Gmina Bogoria Tytuł NOWA SZKOŁA KONECKA - Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno - Edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto wyszukaj wg Nazwa jednostki Identyfikator buski buski Busko-Zdrój 260101 3 buski Busko-Zdrój - miasto 260101 4 buski Busko-Zdrój - obszar wiejski 260101 5 buski Gnojno 260102 2 buski Nowy Korczyn 260103

Bardziej szczegółowo

UMOWY 2007 R. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich pożyczka 295 853,00 457 766,07 Gmina Końskie

UMOWY 2007 R. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich pożyczka 295 853,00 457 766,07 Gmina Końskie Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent - nazwa 7001 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Umowy zawarte od 01.05.2014 do 31.07.2014

Umowy zawarte od 01.05.2014 do 31.07.2014 Umowy zawarte od 01.05.2014 do 31.07.2014 LP Data podpisania umowy 1 08.05.2014 2 08.05.2014 Dziedzina Kontrahent - nazwa Świętokrzyski Park Narodowy Gmina Nowy Korczyn Miejscowoś ć Bodzentyn Nowy Korczyn

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B Inne merytoryczno-tecnicznej 1 Radoszyce Poprawa warunków bytowyc mieszkańców aglomeracji po modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Radoszycac 4 384 167,60 zł 93 2 Mniów I etap kanalizacji gminy Mniów-Budowa

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych"

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Działanie 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" Lp. Numer ewidencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Procent

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZA 2005 R. XI Wojewódzki Konkurs Ornitologiczny dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych dotacja 2 500,00

UMOWY ZA 2005 R. XI Wojewódzki Konkurs Ornitologiczny dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych dotacja 2 500,00 Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWY ZA 2005 R. UMOWA- Numer umowy 5001 5002 5003 Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WF UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1829/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA REZERWOWA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1829/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA REZERWOWA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1829/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA REZERWOWA Lp. Numer ewidencyjny Działanie 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA PODSTAWOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA PODSTAWOWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA PODSTAWOWA Działanie 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek

Bardziej szczegółowo

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata Lista projektów zatwierdzonych Uchwałą nr 1579/16 z dnia 29 czerwca 2016r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiegodo do dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie wraz z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Powiat buski 1. Busko-Zdrój Pomocy ul. Kościuszki 2a 28-100 Busko-Zdrój t: 41 37-84-442 f: 41 37-01-365 sekretariat@mgops.busko.pl 2. Gnojno Gnojno 145 28-114

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA Działanie 4.1,, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

LISTA PODSTAWOWA Działanie 4.1,, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku LISTA PODSTAWOWA Działanie 4.1,, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

Bardziej szczegółowo

UMOWY 2004 R. Szkolenie dla przedstawicieli administracji samorządowej nt. azbestu i bezpiecznego usuwania wyrobów zawierającychach dotacja 3 500,00

UMOWY 2004 R. Szkolenie dla przedstawicieli administracji samorządowej nt. azbestu i bezpiecznego usuwania wyrobów zawierającychach dotacja 3 500,00 Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWY 2004 R. UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent - nazwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2014 r. (stan na dzień 02-07-2014 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu całkowita projektu

Tytuł projektu całkowita projektu Załącznik nr 3. Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Kwota całkowita projektu Wartość dofinansowani a Wkład UE 1 RPSW.04.01.00-26-

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków Umowy zawarte w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL na 2011 r. (stan na dzień 08-10-2012 r.) Podziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B Inna Związek Gmin Gór Świętokrzyskich Solec-Zdrój Bałtów Bieliny wnioskowana przez a* 1 Świętokrzyski Szlak Paproci- utworzenie ścieżki ekologicznej w otulinie ŚPN w gminie Bieliny 239 914,93 zł 87 2 Budowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan działalności WFOŚiGW w Kielcach na 2005 r.

Plan działalności WFOŚiGW w Kielcach na 2005 r. Załącznik do Uch RN Nr 46/04 z dn. 27 X 04 r., zm. Uch Nr 42/05 z 30 XI 05r. Plan działalności WFOŚiGW w Kielcach na 2005 r. Plan działalności opracowany został w oparciu o Politykę Ekologiczną Państwa

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1 Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce e - Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I 21 835

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz jesiennych konferencji przedmiotowo - metodycznych realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz jesiennych konferencji przedmiotowo - metodycznych realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wykaz jesiennych konferencji przedmiotowo - metodycznych realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Nazwisko Temat konferencji Miejscowość Miejsce konferencji Dzień Miesiąc Godz.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa Beneficjent Stan Gmina Aleksandrów Kujawski

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa Beneficjent Stan Gmina Aleksandrów Kujawski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista przedsięwzięć w ramach projektu "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy

Tytuł projektu. Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2015r. (stan na dzień 14-05-2015 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE świętokrzyskie Powiat m. Kielce GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH

SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE świętokrzyskie Powiat m. Kielce GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH AP EDUKACJA SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE Powiat m. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH 43 27-423 Bałtów Powiat ostrowiecki Wolności 4 26-010 Bodzentyn Powiat kielecki 88 29-135 Radków Powiat włoszczowski

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA OPATÓW - ul. SEMPOŁOWSKIEJ

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA OPATÓW - ul. SEMPOŁOWSKIEJ W dniu 04 listopada 2013 roku zostały podpisane umowy z: - Gminą Opatów na zadanie pn.: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA OPATÓW - ul. SEMPOŁOWSKIEJ Kwota dofinansowania w formie pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Niniejsza prezentacja ma na celu popularyzację projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Informacje oraz fotografie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn Punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego PUNKT SIEDZIBA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIASTO KIELCE BUSKI Punkt Nr 1 Punkt Nr 2 Punkt Nr 3 Punkt Nr 4 Punkt Nr 5 Punkt

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2011-2014

Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2011-2014 Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2011-2014 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich swoją działalność rozpoczął w 1996 r. Do chwili obecnej wykonuje zadania polegające na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Zał. Nr 2a do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2003r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2003r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2003r. SKOROWIDZ ALFABETYCZNY DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2003r. Skróty oznaczają: r. rozporządzenie, z. zarządzenie, r.p. rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2004r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2004r. 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2004r. 2 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2004r. Skróty oznaczają: r. rozporządzenie, z. zarządzenie, r.p. rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

(puste) ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć Całodobowo 413782401 wew 229 CZERWONA GÓRA 10

(puste) ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć Całodobowo 413782401 wew 229 CZERWONA GÓRA 10 Wykaz placówek Miejscowość Nazwa Adres Typ / godziny pracy Nr Telefonu BUSKO-ZDRÓJ PARTYZANTÓW 4 413782657 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć 413782401 wew 229 CHĘCINY

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015.

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Kielce, dnia 5 grudnia 2014 r. Lp. Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2011

Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2011 Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2011 Sposób prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/146/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/146/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/146/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący Numer wniosku Data wplywu Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWY 2015 r. umowy na dzień r. po ewentualnych aneksach

UMOWY 2015 r. umowy na dzień r. po ewentualnych aneksach UMOWY 2015 r. umowy na dzień 12.01.2016 r. po ewentualnych aneksach UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WF UMOWA-Koszt Kontrahent - nazwa 15001 Konkurs ekologiczny p.n.

Bardziej szczegółowo

Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2013

Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2013 Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2013 Obowiązujące od 01.01.2008 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1821/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2013r.

UCHWAŁA NR 1821/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2013r. UCHWAŁA NR 1821/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2013r. W SPRAWIE: Podziału środków PFRON w 2013r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE Od lat Gmina realizuje działania dla zapewnienia zasady zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo świętokrzyskie Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój polski 129 74 69

Bardziej szczegółowo

POKL.09.01.02-26-116/09-00 Łagowska Jaskinia skarbów 31.03.2010 01.09.2010 30.06.2010. Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepsze wyniki w nauce.

POKL.09.01.02-26-116/09-00 Łagowska Jaskinia skarbów 31.03.2010 01.09.2010 30.06.2010. Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepsze wyniki w nauce. Wykaz podpisanych umów w 2010 roku z Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej Konkurs 4.2.2 z uwzględnieniem Listy rezerwowej konkursu 4.2.1

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej Konkurs 4.2.2 z uwzględnieniem Listy rezerwowej konkursu 4.2.1 1 Gmina Lipnik 2 Gmina Fałków 3 Gmina Kije 4 Gmina Radków 5 Gmina Tarłów Tytuł Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I Kanalizacja sanitarna gminy

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00 Projekt Zadania w 2015 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2015 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach

Bardziej szczegółowo

Budżet Państwa. Totalizator Sportowy i Urząd Wojewódzki. środki Urzędu Marszałkowskie go

Budżet Państwa. Totalizator Sportowy i Urząd Wojewódzki. środki Urzędu Marszałkowskie go Lp. Nazwa Źródło okres realizacji wartość zadania Dofinansowanie zewnętrzne 1 2 3 4 5 6 7 1. Ocieplenie budynku, przebudowa systemu grzewcze i przebudowa łazienki w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Beneficjenta Adres Tytuł Nr wniosku. ul. Rynek Bogoria. ul. Kościuszki 2a Busko-Zdrój. ul. Zbożowa Kielce

Lp. Nazwa Beneficjenta Adres Tytuł Nr wniosku. ul. Rynek Bogoria. ul. Kościuszki 2a Busko-Zdrój. ul. Zbożowa Kielce Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywną ocenę formalną Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów Dziedzina: Gospodarka wodna 36 000 000,00 zł 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) 1 2014-GW-1 Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Prezentacja osiągnięć Beneficjentów. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Prezentacja osiągnięć Beneficjentów. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Prezentacja osiągnięć Beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0110: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 31/08 Z dnia 26 września 2008 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach

Załącznik do uchwały Nr 31/08 Z dnia 26 września 2008 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach Załącznik do uchwały Nr 31/08 Z dnia 26 września 2008 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach STRATEGIA DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA LATA 2009-2012

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury. Europy

Warmia i Mazury. Europy Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy REGIO AL E CE TRUM PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH WOJEWÓDZKI FU DUSZ OCHRO Y ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD EJ W OLSZTY IE 3 Konferencja współfinansowana przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Załącznik nr 1 do WPGO 2016-2022 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PLAN INWESTYCYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2016-2022 (projekt) Kielce 2016 1 Odpowiedzialny za przygotowanie Planu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów Własna firma - ja też potrafię 111,5. Jasło Na swoim najlepiej II edycja 108. Pińczów Stawiam na firmę 107,5. Rozwiń skrzydła 105

Jędrzejów Własna firma - ja też potrafię 111,5. Jasło Na swoim najlepiej II edycja 108. Pińczów Stawiam na firmę 107,5. Rozwiń skrzydła 105 Załącznik nr 3 Skorygowana lista rankingowa wniosków poddanych ocenie w ramach pierwszego posiedzenia KOP przeprowadzonego w okresie 21 marca 2012 r. 11 maja 2012 r. dla konkursu otwartego nr PO KL/6.2/A.1/1/12

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:49:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:49:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2016 godz. 10:49:49 Numer KRS: 0000004608 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa Załącznik nr 2 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2009/2010.

Sprawozdanie z realizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2009/2010. Sprawozdanie z realizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2009/2010. Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych. Konkursy

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo