WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe)"

Transkrypt

1 L.p. Badany obiekt 1 Miedź S 2 Miedź O Oznaczany składnik lub parametr 3 Miedź Przewodnictwo 4 Miedź Cu 5 Miedź 6 Miedź 7 8 Miedź, Siarczan miedzi Kamień miedziowy, mat Pb, As, Fe, Ni, Ag, P Badanie odporności na kruchość wodorową Sb, Sn Cu 9 Miedź Ag 10 Złomy Ag badawcza indukcyjnego topienia i pomiar w podczerwieni przy pomocy analizatora węgla i siarki redukcyjnego topienia i absorpcji przy zastosowaniu analizatora tlenu pomiar rezystywności elektrycznej miedzi wagowa (grawimetryczna) emisyjnej (ICP-OES) wyżarzanie w atmosferze wodoru emisyjnej (ICP-OES) po oddzieleniu miedzi, jodofluorkowa atomowej Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy itp.) WBJ-2/IB/2 wyd. 3 z r. WBJ-2/IB/3 wyd. 3 z r. WBJ-2/IB/4 wyd. 3 z r. WBJ-2/IB/79 wyd. 4 z r. WBJ-2/IB/80 wyd. 3 z r. Wymaganie prawne (informacja o metodzie referencyjnej) Uwagi NA (JP-2, JK-2) NA (JP-2, JK-2) PN-EN ISO WBJ-2/IB/81 wyd. 2 z r. WBJ-2/IB/83 wydanie 2 z r. WBJ-2/IB/84 wyd. 3 z r. WBJ-2/IB/85 wyd. 3 z r. NA (JS-2)

2 11 Półprodukty hutnicze Ag 12 Żużel szybowy Ag 13 Koncentraty miedzi Ag 14 Brykiety, Koncentraty miedzi Ag 15 Szlam anodowy Ag 16 Szlam anodowy Au 17 Elektrolit Cu WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe) atomowej atomowej atomowej atomowej atomowej jodofluorkowa 18 Elektrolit H 2 SO 4 19 Elektrolit H 2 SO 4 20 Wody, ścieki Cl - 21 Elektrolit, kwas siarkowy Cl - WBJ-2/IB/86 wyd. 3 z r. WBJ-2/IB/87 wyd. 3 z r. WKJ-4/IB/69 wyd. 2 z r. WBJ-2/IB/88 wyd. 4 z r. WBJ-2/IB/89 wyd. 4 z r.. WBJ-2/IB/90 wyd. 4 z r WBJ-2/IB/5 wydanie 3 z WBJ-2/IB/6 wydanie 3 z WBJ-2/IB/114 wydanie 5 z A (JP-2) PN-ISO 9297:1994 RF1, RF2 A (JS-2) WBJ-2/IB/7 wydanie 3 z zgodnie z PN- ISO 9297:1994

3 22 Elektrolit, kwas siarkowy, wody, ścieki Cl - 23 Elektrolit Fe, Ni, Sb, As, Ca 24 Elektrolit Zawiesiny 25 Półprodukty hutnicze, roztwory technologiczne Zn 26 Siarczan miedzi Cu 27 Siarczan miedzi Fe, Ni, Pb, As, Cd 28 Siarczan miedzi Części nierozpuszczone w wodzie emisyjnej ICP-OES i absorpcyjnej FAAS wagowa (grawimetryczna) kompleksometryczna z EDTA jodofluorkowa emisyjnej ICP-OES i/ lub absorpcyjnej FAAS po rozłożeniu próby wagowa (grawimetryczna) 29 Siarczan niklu H 2 SO 4 30 Siarczan miedzi Cl -, H 2 SO 4 31 Ług posulfitowy Gęstość densymetryczna 32 Ług posulfitowy Sucha pozostałość wagowa (grawimetryczna) 33 Ług posulfitowy Lepkość Englera 34 Sorbent Inhibitor chromatografii cienkowarstwowej WBJ-2/IB/100 wydanie 5 z WBJ-2/IB/8 wydanie 3 z WBJ-2/IB/9 wydanie 3 z WBJ-2/IB/10 wydanie 2 z r. WBJ-2/IB/11 wydanie 3 z WBJ-2/IB/12 wydanie 1 z WBJ-2/IB/14 wydanie 3 z WBJ-2/IB/17 wydanie 3 z WBJ-2/IB/18 wydanie 1 z r. WBJ-2/IB/19 wydanie 1 z r. WBJ-2/IB/19 wydanie 1 z r. WBJ-2/IO/43 wydanie 6 z WBJ-2/IB/20 wydanie 2 z

4 35 36 Katody OE, i szlam kaskadowy Katody OE, i szlam kaskadowy 37 Siarczan niklu Cu Ni 38 Siarczan niklu Ni Co, Zn, Pb, As, Cu, Fe 39 Kwas odpadowy Cu, Fe, Ni 40 Półprodukty hutnicze, koncentraty miedzi i cynku, szlikry, zgary Cu jodofluorkowa po emisyjnej ICP-OES emisyjnej ICP-OES i/ lub absorpcyjnej FAAS emisyjnej ICP-OES i/ lub absorpcyjnej FAAS emisyjnej ICP-OES i/ lub absorpcyjnej FAAS jodofluorkowa 41 Koncentraty miedzi Cu 42 Żużel konwertorowy Cu jodofluorkowa 43 Żużel konwertorowy Fe, S emisyjnej ICP - OES wagowa 44 Żużel konwertorowy SiO 2 (grawimetryczna) 45 atomowej Pyły konwertorowe, szlam ołowionośny, Cu Szlam anodowy oddzieleniu ołowiu 46 Żużel szybowy Cu atomowej rozłożeniu próby WBJ-2/IB/22 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/22 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/23 wydanie 2 z r. WBJ-2/IB/23 wydanie 2 z r. WBJ-2/IB/25 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/26 wydanie1 z r. WKJ-4/IB/46 wydanie 5 z r. WBJ-2/IB/27 wydanie 1 z r. WBJ-2/IB/27 wydanie 1 z r. WBJ-2/IB/27 wydanie 1 z r. WBJ-2/IB/29 wydanie 1 z r. WBJ-2/IB/30 wydanie 3 z r. AE (JP-2)

5 47 Złomy miedzi Cu 48 Pyły konwertorowe, Szlam anodowy, szlikry, zgary, stopy Pb-Ag, piana pylista, pyły ołowiowe, piana bizmutowa, stop Pb- Zn-Ag (mufla likwacyjna), zgary z pieca Fabera, piana srebrowa i inne Pb 49 Szlam anodowy Cu 50 Próby stałe po oddzieleniu krzemionki 51 Półprodukty hutnicze S 52 Półprodukty hutnicze Fe, Ca, Al, Mg Zawartość metali (Pb, As, Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Ni, Zn, Mn, Ca, Mg, Al, Na, K, Se, Hg, S, Sb, Mo, V, Bi, Sn) 53 Szlam anodowy Se, Ni, Sb, Te jodofluorkowa kompleksometryczna absorpcyjnej FAAS po emisyjnej ICP-OES po emisyjnej ICP-OES po emisyjnej ICP-OES lub atomowej absorpcyjnej FAAS po emisyjnej ICP-OES po WBJ-2/IB/32 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/33 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/34 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/35 wydanie 4 z r. WBJ-2/IB/40 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/98 wydanie 4 z WBJ-2/IB/42 wydanie 3 z r. )

6 54 55 Szlam anodowy, żużel poołowiowy, koncentrat miedzi i inne półprodukty hutnicze Wody, ścieki, roztwory sorbenta, ługu posulfitowego 56 Sorbent Cl - ph Test na skuteczność inhibitora elektrometryczna chromatografii jonowej (IC) 57 Sorbent Liczba kwasowa 58 Sorbent Liczba zmydlania 59 Sorbent Zawartość metali 60 Sorbent H 2 O emisyjnej ICP lub absorpcyjnej FAAS po Karla-Fischera 61 Roztwory NaOH 62 Roztwory Na 2 CO 3 63 Kwas siarkowy, szlamy Zawiesina pomiaru objętości po odwirowaniu 64 Kwas siarkowy Stężenie H 2 SO 4 65 Kwas siarkowy SO 2 jodometryczna WBJ-2/IB/45 wydanie 3 z r. PN-EN ISO 10523:2012 NA (JS-2) WBJ-2/IB/123 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/125 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/126 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/91 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/105 wydanie 3 z WBJ-2/IB/111 wydanie 3 z WBJ-2/IB/112 wydanie 4 z WBJ-2/IB/113 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/114 wydanie 5 z r. WBJ-2/IB/115 wydanie 3 z r.

7 66 Kwas siarkowy 67 Kwas siarkowy 68 Kwas siarkowy Substancje organiczne Pozostałość po prażeniu Co, Mn, Ti, Re, Pt, Cu, As, Cr, Mo, Sb, Ni, Fe 69 Kwas siarkowy Barwa kwasu 70 Kwas siarkowy As, Hg, Se 71 Kwas siarkowy Bi, Co, Mo, Ti, Te,Tl 72 Kwas siarkowy Pt, Sn, Sb 73 Roztwory wodne As, Hg, Re 74 Kamień miedziowy Cu, Pb, Fe, As 75 Mat Fe, Pb 76 Miedź 77 Kwas siarkowy, Siarczan miedzi, ołów rafinowany, wysokosrebrowy, ołów surowym, materiały stałe i ciekłe Pb, As, Fe, Ni, Bi, S, Te, Se, Zn Hg WBJ-2/IB/116 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/117 wydanie 4 z grawimetryczna r. WBJ-2/IB/165 wyd. 2 z emisyjnej ICP po r. rozcieńczeniu próby (skala platynowokobaltowa) emisyjnej ICP-OES emisyjnej ICP-OES emisyjnej ICP-OES emisyjnej ICP-OES rentgenofluorescencyjna rentgenofluorescencyjna rentgenofluorescencyjna absorpcyjnej atomowej z techniką zimnych par (CV-AAS) WBJ-2/IB/143 wydanie 3 z r.r. WBJ-2/IB/144 wyd. 4 z r. WBJ-2/IB/145 wyd. 3 z r. WBJ-2/IB/146 wyd. 2 z r. WBJ-2/IB/148 wyd. 1 z r. WBJ-2/IO/66 wydanie 2 z r. WBJ-2/IO/66 wydanie 2 z r. WBJ-2/IO/66 wyd. 2 z r. CBJ/IO/1 wyd. 1 z dnia r NA (JK-2, JP-2)

8 78 Ołów rafinowany, wysokosrebrowy, ołów surowym Ag, As, Bi, Cd, Cu, Ni, Sb, Sn, Zn, Fe, Al., Se, Ca, Te, S, Tl optycznej emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym OES - SPARK WBJ-2/IO/61 wyd. 1 z r. NA (JK-2, JP-2) 79 Wody zasolone i próby stałe As 80 Wody zasolone As 81 Miedź 82 Miedź Ag, As, Pb, Bi, Cd, Ni, Sb, Sn, Zn, Fe, Te, Co, Se, Mn, Cr, P,Si Pb, As, Ag, Fe, Ni, Bi, Sb, Sn, Te, Se, S, Zn emisyjnej ICP-OES po pomiar bezpośredni emisyjnej ICP-OES mas ICP-MS i emisyjnej ICP-OES lub atomowej absorpcyjnej FAAS po rentgenofluorescencyjna wagowa 83 Próby stałe SiO 2 (grawimetryczna) 84 Złom Cl - 85 Kwas siarkowy Zawartość metali emisyjnej ICP-OES lub absorpcyjnej FAAS po 86 Kwas siarkowy As, Zn emisyjnej ICP-OES WBJ-2/IB/160 wyd. 1 z r. WBJ-2/IB/162 wyd. 1 z r. WBJ-2/IB/163 wyd. 1 z r. WBJ-2/IB/166 wyd. 1 z r. WBJ-2/IB/129 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/134 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/135 wyd. 4 z r. WBJ-2/IB/136 wyd. 4 z r. NA (JK-2, JP-2)

9 87 Kwas siarkowy Substancje organiczne (Kwidzyn, Anwil) 88 Kwas siarkowy F - 89 Wody, ścieki Azot amonowy N(NH + 4 ) po destylacji 90 Sorbent Azot amonowy N(NH + 4 ) Chlorki, fluorki, 91 mrówczany, Wody, ścieki,sorbent azotany, siarczany, fosforany 92 Ołów surowy Te, Tl Ołów rafinowany, wysokosrebrowy, ołów surowy Próby technologiczne procesu rafinacji ołowiu Mg, Co, Mn, Cr, Ba Ag WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe) po destylacji chromatografii jonowej (IC) emisyjnej ICP-OES po emisyjnej ICP-OES po atomowej lub miareczkową (potencjometryczną) WBJ-2/IB/139 wydanie 3 z r. WBJ-2/IB/152 wyd. 1 z r. PN-ISO 5664:2002 RF1, RF2 A (JK-2) WBJ-2/IB/119 wydanie 7 z WBJ-2/IB/120 wydanie 4 z r. WBJ-2/IB/140 wyd. 2 z r. WBJ-2/IB/153 wyd. 1 z r. WBJ-2/IB/154 wyd. 1 z r.

10 95 Szlikry, zgary, stopy Pb-Ag, piana pylista, pyły ołowiowe, piana bizmutowa, stopy Pb- Zn-Ag (mufla Pb, Cu, Sn, As, Bi, likwacyjna, zgary z Sb, Tl, Te, Zn pieca Fabera, piana srebrowa, ołów procesowy z B4 osrebrzanie i innych emisyjnej ICP-OES lub absorpcyjnej FAAS po WBJ-2/IB/156 wydanie 1 z r. 96 Miedź 97 Miedź 98 Kwas siarkowy Hg 99 Kwas siarkowy Mętność 100 Gaz 101 Kwas siarkowy, próbki roztworowe Zawartość metali i niemetali (Bi, Pb, Sb, As, Fe, Ni, Sn, Zn, Ag, S, P) Zawartość metali i niemetali (Cd, Co, Cr, Mn, Se, Te) Oznaczanie składu gazu (CO 2, C n H m, O 2, CO, H 2, CH 4 ), ciepła spalania, wartości opałowej Re optycznej emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym OES optycznej emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym OES generacji wodorków nefelometryczną objętościowa Orsata WBJ-2/IB/158 wyd. 3 z r. WBJ-2/IB/158 wyd. 3z r. WBJ-2/IB/178 wyd. 1 z r. WBJ-2/IO/87 wyd. 1 z r. WBJ-2/IB/01 wyd.1 z r. WBJ-2/IB/15 wyd. 2 z r. AE (JP-2, JK-2) NA (JP-2, JK-2) NA (JP-2, JK-2)

11 102 Wody 103 Wody Pobieranie i przygotowanie próbek wody do badań laboratoryjnych Przewodność właściwa 104 Wody Twardość ogólna 105 Wody 106 Roztwory wodne ph 107 Wody, ścieki ph Kwasowość i zasadowość 108 Wody, ścieki Żelazo ogólne 109 Wody, ścieki Żelazo ogólne 110 Wody Fosforany 111 Wody, ścieki Fosforany i fosfor manualna konduktometryczna z wersenianem sodu elektrometryczna elektrometryczna spektrometryczna z 1,10-fenantroliną spektrometryczna z molibdenianem amonu WKJ-4/IPP/13 wyd.1 z dnia r. WKJ-4/IB/71 wyd.2 z dnia r. (w oparciu o PN- EN 2788:1999) WKJ-4/IB/72 wyd.2 z dnia r.(w oparciu o PN- ISO 6058:1999, PN-ISO 6059:1999, PN-C :1999, PN-EN-ISO :2001) WKJ-4/IB/73 wyd.2 z dnia r.(w oparciu o PN- 90/C /Az1:2003) WKJ-4/IB/75 wyd.3 dnia r.(w oparciu o PN- 90/C ) PN-EN ISO 10523:2012 WKJ-4/IB/76 wyd.1 z dnia r. PN-ISO 6332:2001 WKJ-4/IB/77 wyd.1 z dnia r. PN-EN ISO 6878:2006

12 112 Wody Krzemiany 113 Wody 114 Wody Indeks nadmanganianowy (ChZT Mn ) Indeks nadmanganianowy (ChZT Mn ) WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe) WKJ-4/IB/78 wyd.1 z dnia r. WKJ-4/IB/81 wyd.2 z dnia r.(w oparciu o PN- EN-ISO 8467:2001) PN-EN ISO 8467: Ścieki ChZT PN-ISO 6060:2006, 116 Wody Chlorki miareczkowania argentometrycznego WKJ-4/IB/82 wyd.2 z dnia r. (w oparciu o PN- ISO 9297:1994) 117 Wody Chlor wolny 118 Roztwory regeneracyjne Stężenie roztworów regeneracyjnych 119 Wody, ścieki Tlen rozpuszczony 120 Ścieki Siarczany 121 Wody Siarczyny jodometryczna wagowa z chlorkiem baru. (tiosiarczanem sodu wobec skrobi jako wskaźnika) PN-ISO :2011 WKJ-4/IB/83 wyd.1 z dnia r. PN-EN 25813:1997 PN-ISO 5813:1997 PN-ISO 9280:2002 WBJ-2/IB/184wyd. 1 z dnia r.(w oparciu o PN- 74/C-04566/18) 122 Wody, ścieki Zawiesina ogólna wagowa PN-EN 872: Ap.1: Ścieki Indeks fenolowy PN-ISO 6439: Wody CO 2 wolny PN-74/C Wody Dwutlenek węgla agresywny PN-74/C Ścieki BZT 5 PN-EN :2002

13 127 Wody, ścieki BZT 5 manometryczna WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe) WBJ-2/IB/21wyd.1 z dnia r. 128 Wody Wapń PN-ISO 6058: Wody, ścieki 130 Wody Mangan 131 Materiały technologiczne, koncentrat miedzi Pobieranie i przygotowanie próbek wody i ścieków do badań laboratoryjnych Hg 132 Sól Hg 133 Złom Cu Pobór prób wód i ścieków. spektrometryczna atomowej absorpcyjnej (CV-ASA metoda zimnych par) atomowej absorpcyjnej (CV-ASA metoda zimnych par) grawimetryczna, metoda atomowej absorpcyjnej FAAS, metoda miareczkowa PN-EN ISO :2013 PN- EN ISO :2005 WBJ-2/IB/24 wyd.1 z dnia r. CBJ/IB/3 wyd. 1 z dnia r CBJ/IO/1 wyd. 1 z dnia r WBJ-2/IB/16 wyd. 1 z r. 134 Złom Sb, Sn atomowej absorpcyjnej FAAS WBJ-2/IB/16 wyd. 1 z r.

14 135 Kwas siarkowy Cl- CBJ/IB/2 wyd. 1 z dnia Materiały geologiczne Cu WKJ-4/IB/46 wydanie 5 z r. 137 Materiały geologiczne Ag atomowej WKJ-4/IB/69 wyd. 2 z r. 138 Materiały geologiczne Zawartośc metali (np. Pb, Fe, Ni, As, Mn, Zn, Re, Ti, Co, Se, V, Mo,) emisyjnej ICP-OES lub absorpcyjnej FAAS po WBJ-2/IB/36 wyd. 1 z r. A - metoda akredytowana AE - metoda akredytowana z elastycznego zakresu akredytacji NA - metoda nieakredytowana RF - metoda referencyjna RW - metoda równoważna NRF metoda niereferencyjna P spełnienie wymagań prawnych w przypadku braku metod referencyjnych (np. zatwierdzenie sanepidu, metodyki zgodne z polskimi normami itp.) NP niespełnienie wymagań prawnych w przypadku braku metod referencyjnych (np. zatwierdzenie sanepidu, metodyki zgodne z polskimi normami itp.) Akty prawne dotyczące stosowanych metod badawczych: 1 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011r. (Dz. U. Nr 258, poz wraz z późniejszymi zmianami) dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych

15 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. ( poz wraz z późniejszymi zmianami) dotycz ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi Symbole obszarów wykonujących badania: JE-2 - Dział Laboratorium Badań Emisji Zanieczyszczeń JK-2 - Dział Laboratorium Analiz Wydziałowych JP-2 - Dział Laboratorium Analiz Instrumentalnych JS-2 - Dział Laboratorium Analiz Środowiskowych JW-2 - Dział Laboratorium Analiz Paliw i Wód Technologicznych Aktualizacja na dzień: r.

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe)

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (badania przemysłowe) L.p. Badany obiekt 1 Miedź S 2 Miedź O Oznaczany składnik lub parametr 3 Miedź Przewodnictwo 4 Miedź Cu 5 Miedź 6 Miedź 7 8 Miedź, Siarczan miedzi Kamień miedziowy, mat Pb, As, Fe, Ni, Ag, P Badanie odporności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009 WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ) Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy itp.) Wymaganie prawne (informacja o metodzie referencyjnej)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 () L.p. Badany obiekt 1 Gazy odlotowe E) 2 Gazy odlotowe E) 3 Gazy odlotowe E) 4 Gazy odlotowe E) 5 Gazy odlotowe E) 6 Gazy odlotowe E) Oznaczany składnik lub parametr pyłu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja)

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja) L.p. 1 2 3 4 5 Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr Stężenie tlenków azotu (NO x ) WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja) badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom

OFERTA. mgr Agnieszka Miśko tel. (091) tel. kom NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD, ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 3174105

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 lipca 2016 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW

OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY ANALIZA WÓD I ŚCIEKÓW EMISJI IMISJI Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne Laboratorium Centralne Lista metod badań Laboratorium Centralnego strona: 1/6 Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne! numer: RU 01.00/1 obowiązuje od 14.10.2014r Centralne Lista metod badań

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH 1/11 I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW

LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW Laboratorium Analiz Wód i Ścieków działa w ramach Głównego Instytutu Górnictwa od ponad 40 lat, a od 1992 r. wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek Tabela 1. Zalecane metody analiz chemicznych wody parametr metoda podstawowa metoda alternatywna ph metoda

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4 1 Ruda miedzi, 2 Ruda miedzi, 3 Ruda miedzi, 4 Przygotowanie próbek do analizy rentgenowskiej Pobieranie próbek flotacyjnych zmianowych Pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE Metody akredytowane oznaczone zostały literą A Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 141 wydany przez PCA 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4 1 Woda i ścieki 2 Woda i ścieki 3 Woda i ścieki 4 Woda i ścieki 5 Woda i ścieki 6 Woda i ścieki 7 Woda i ścieki 8 Woda i ścieki 9 Woda i ścieki 10 Woda i ścieki 11 Woda i ścieki 12 Woda i ścieki Ocena

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 ZESPÓŁ LABORATORIÓW ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wydanie nr 2 Imię i nazwisko Podpis Data Weryfikował Damian Adrjan 27.04.2016 Zatwierdził Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH WÓD I ŚCIEKÓW

OFERTA NA WYKONANIE ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH WÓD I ŚCIEKÓW LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW Akredytacja w zakresie: badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków badań chemicznych i właściwości fizycznych materiałów budowlanych, odpadów, gleb, gruntów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE Metody akredytowane oznaczone zostały literą A Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 141 wydany przez PCA 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2017

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2017 F-01/ENV E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2017 Edycja nr 4 z dnia 4 stycznia Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Krzysztof Jędrzejczyk Krzysztof Wołowiec Data 4 stycznia 4 stycznia Podpis

Bardziej szczegółowo