Zgłoszenie na odkrycie z Herodotus.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgłoszenie na odkrycie z Herodotus.pl"

Transkrypt

1 Herodotus.pl al. Zygmuntowskie 4/41 Lublin (BASEN MOSIR) Michał Łukasz I. Zgłoszenie Umowa o świadczeniu usługi turystycznej Zgłoszenie na odkrycie z Herodotus.pl Nazwa odkrycia Termin Łączna cena I rata (płatne przy rezerwacji) 2500 zł II rata (płatne nie później niż 45 dni przed wyjazdem) Uwagi: Imiona i Nazwisko (napisane tak jak w paszporcie) Data i miejsce urodzenia Pesel Adres zameldowania (z dowodu osobistego) Adres do korespondencji Telefon Seria i nr paszportu Data i miejsce wydania Data ważności paszportu Do zgłoszenia należy dołączyć: 1. kopię paszportu 2. kwotę I raty lub potwierdzenie wpłaty Data, Czytelny Podpis Odkrywcy Czytelny Podpis Herodotus

2 Oświadczenia: 1. Uczestnik-Odkrywca (dalej Odkrywca) oświadcza, że zapoznał się programem odkrycia (zał.1), który jest częścią Umowy-Zgłoszenia i jest świadomy szczegółów imprezy, tras, terminów, warunków spania i transportu, a także zapoznał się z informacjami dotyczącymi świadczonej usługi (zał. 2) w odkryciach organizowanych przez Herodotus.pl. 2. Odkrywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy zawartej z Herodotus.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 3. Odkrywca oświadcza, że przed zawarciem Zgłoszenie Umowa został poinformowany o możliwości zagrożenia życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz możliwości ubezpieczenia się z tego tytułu. 4. Odkrywca oświadcza, że przed zawarciem Zgłoszenie Umowa zostały mu przekazane ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w danym imprezie turystycznej. 5. Odkrywca oświadcza, że przed zawarciem Zgłoszenie Umowa zostały mu przekazane informacje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 6. Herodotus.pl zobowiązuje się do zapewnienia Odkrywcy zamawianych świadczeń zgodnie z programem odkrycia (zał. 1) i Informacja o świadczonej usłudze (zał. 2). 7. Odkrywca poświadcza własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych danych osobowych. 8. Zgłoszenie Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Organizatora oraz Odkrywcy. Załączniki: 1. Program odkrycia 2. Informacja o świadczonej usłudze. Data, Czytelny Podpis Odkrywcy Czytelny Podpis Herodotus

3 Załącznik 2. - Informacja o świadczonej usłudze Tramping - jest formą odkrywania różniącą się od standardowych wycieczek z biurem podróży. Przede wszystkim organizator przez cały czas jest obecny z grupą, w znacznej większości wyjazdów nie korzysta się z kontrahentów zagranicznych, a od uczestników-odkrywców wymaga się przystosowania do miejscowych warunków. Wyjazdy takie charakteryzują się: * dużą mobilnością (samoloty, pociągi, promy, łodzie, autobusy, samochody, riksze, i inne), co pozwala dotrzeć w najciekawsze miejsca danego kraju; * małą grupą odkrywców - (od 4 do 12 - w zależności od programu odkrycia (zał. 1)), co pozwala maksymalnie wykorzystać czas, a nawet szybko zmienić program wyjazdu by dostosować go do indywidualnych potrzeb odkrywców; * sporą dawką nieprzewidywalności, gdyż to każdy z uczestników-odkrywców wpływa na ostateczny kształt programu odkrycia. Tramping organizowany jest z myślą by być jak najbliżej miejscowych, ich sposobu przemieszczania się, jedzenia i spania. Pomimo programu ramowego wyjazdy-odkrycia są pełne spontaniczności i niespodzianek. Sukces odkrycia zależy od każdego z nas. My, każdy indywidualnie, tworzymy dany wyjazd. Odkrywca musi mieć świadomość, że w czasie wyjazdu-odkrycia mogą nastąpić przeróżne trudności. Herodotus.pl nie bierze odpowiedzialności za anulowane noclegi czy transporty, za spóźnienia na środki transportu, za zmiany pogody, klęski żywiołowe, za zmiany polityczne w kraju i inne zdarzenia losowe, które mogą wpłynąć na przebieg programu ramowego. W razie wystąpienia zdarzenia losowego, reprezentant herodotus.pl będzie dostosowywał program do zaistniałej sytuacji, co może powodować konieczność zmiany kolejności odwiedzanych miejsca lub całkowitego zrezygnowania z niektórych punktów programu. Za ostateczne zmiany w programie odpowiedzialny jest reprezentant herodotus.pl. I. Program wyjazdu Program poszczególnych imprez jest programem ramowym. Podczas realizacji programu odkrycia jest możliwa jego zmiana, jednak wszelkie korekty musza zostać zaakceptowane przez całą grupę (gdy jedna osoba nie wyrazi zgodny na zmianę programu odkrycia opiekun jest zobowiązany do realizacji zaplanowanego przed wyjazdem) a koszty wynikające ze zmian programu w całości pokrywają Uczestnicy (min. koszty transportu, noclegi). Jednocześnie część programu niezrealizowana przepada. Wycieczki fakultatywne są dobrowolne, dodatkowo odpłatne i na czas udziału w nich odkrywca jest pod opieką lokalnych przewodników. II. Bagaż Wielkość bagażu jest zdeterminowana wewnętrznymi przepisami lotniczymi. Najczęściej jedna osoba może posiadać bagaż nadawany do 20 kg i bagaż podręczny do 5 kg. Nadwaga w większości przypadków będzie skutkowała dopłatą. Sugerujemy pakować się w plecak (60-80 litrów) tak by być wstanie unieść i poruszać się z tym bagażem. W czasie codziennego odkrywania przydaje się mały podręczny plecak. Odkrywca powinien zabrać saszetkę na dokumenty, pieniądze, kartę płatniczą i bilet lotniczy, a także zrobić kopie paszportu - stronę ze zdjęciem, ubezpieczenia, biletu lotniczego + ewentualnie skan na u. III. Ubezpieczenie Przed wyjazdem zaleca się przebadać oraz na własną rękę zapoznać się z zagrożeniami danego kraju.

4 Osoby poniżej 18 roku życia muszą być z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem. Do wyjazdu warto być przygotowanym fizycznie. Każdy z Uczestników wypraw i trampingów jest ubezpieczony w standardowym zakresie (nie obejmuje chorób przewlekłych, sportów wyczynowych i ekstremalnych) - od "Następstw Nieszczęśliwych Wypadków" ( z wyjątkiem Rosji, gdzie obowiązuje inne lokalne ubezpieczenie) oraz "Kosztów Leczenia" za granicą min. do kwoty EURO, w SIGNAL IDUNA. Warunkiem ubezpieczenia przez SIGNAL IDUNA Polska jest podanie w umowie adresu zamieszkania lub zameldowania w Polsce oraz nr PESEL. Osoby nie posiadające adresu w Polsce oraz nr PESEL zobowiązane są do ubezpieczenie KL i NNW we własnym zakresie. Kwoty ubezpieczenia podane są specyfikacji poszczególnych imprez. Zawsze stroną jest poszkodowany, (nie Herodotus.pl) i tylko on może otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Każdą szkodę należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie do centrum alarmowego SIGNAL IDUNA, koszty są pokrywane przez lokalnego gwaranta SIGNAL IDUNA. IV. Szczepienia Zachęcamy do indywidualnych konsultacji w stacji Sanepidu lub u lekarza chorób tropikalnych. Nie jesteśmy lekarzami, a informacje podawane każdorazowo w programie odkrycia (zał. 1) są zbiorem ogólnych informacji. Niektóre kraje wymagają posiadania tzw. żółtej książeczki szczepień. Z doświadczenia sugerujemy zaszczepić się przeciwko żółtaczce typ A i B. V. Zwiedzanie Opiekun nie jest przewodnikiem. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem odkrycia organizując transport, noclegi, rozplanowuje czas w poszczególnych miejscach. Reaguje na bieżące wydarzenia. W związku z tym, że jest to wyjazd trampingowy, w dużej mierze oparty o przemieszczanie się, zdarzyć się może wszystko: choroby, zgubiony paszport, bagaż, opóźnienie samolotu, pociągu, autobusu itd. pilot niejednokrotnie pracuje 24 godziny. Głównym zadaniem opiekuna jest przeprowadzenie sprawnego odkrycia, a nie, co jest wielokrotnie mylone, oprowadzać, czy opowiadać o zabytkach. Jeżeli jednak grupa jest zainteresowane informacjami o miejscu można wynająć lokalnego przewodnika (co w niektórych miejscach na świecie jest wręcz nakazane). Zdarza się, że opiekun jest w danym rejonie świata po raz pierwszy i korzysta z pomocy przewodnika, dopytuje, dopytuje i raz jeszcze dopytuje lokalnych - jest to zjawisko normalne i powszechne. VI. Wyżywienie Jedzenie jest ważnym elementem każdego odkrycia. Nie tylko dlatego, że jest podstawą do funkcjonowania człowieka, ale też ponieważ poznania kultury można dokonać przez kuchnię. Egzotyczne kraje, często mają egzotyczną kuchnię, czasem aż testują nasz głód. Jemy w grupie w różnych miejscach czy to lokalne restauracje, czy przygotowujemy posiłki z produktów ze sklepu. Zachęcamy by zabrać z Polski jakąś drobnostkę np. suszone kabanosy. Przestrzegamy przed piciem wody butelkowanej i lodu. VII. Transport Transport lotniczy Lot odbywają się samolotami rejsowymi często z przesiadką w jednym z portów europejskich. Herodotus.pl nie bierze odpowiedzialność za ewentualne zmiany godzin odlotów i inne wydarzenia związane z transportem lotniczym (w tym odwołanie lotów). O ewentualnych zmianach na bieżąco informujemy naszych odkrywców. Zaistniałe zmiany mogą wpłynąć na zmiany w całym programie wyjazdu.

5 Transport na miejscu Plan transportu jest oparty o lokalną sieć komunikacji. Herodotus.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zmiany godzin wyjazdów/przyjazdów środków lokomocji. Korzystamy z autobusów, łodzi, riksz, pociągów, taksówek, a także przemieszczamy się pieszo. Transport jest odpłatny, chyba, że program odkrycia (zał. 1) stanowi inaczej. VIII. Noclegi W związku różnym stopniem rozwoju gospodarczego krajów odwiedzanych, standard noclegów różni się komfortem. Tam gdzie jest to możliwe lokujemy odkrywców w pokojach dwuosobowych (zazwyczaj z łazienką w pokoju, choć zdarza się na korytarzu). Pokoje są proste z podstawowymi udogodnieniami: łóżko, łazienka, prysznic, klimatyzacja (czasami wiatrak). Jednakże, trzeba mieć na uwadze specyficzny charakter odkryć proponowany przez herodotus.pl, w czasie którego będziemy w wielu miejscach dlatego też standard nocowania może się różnić (nawet znacząco). W sytuacjach nieoczekiwanych (kryzysowych) może wystąpić konieczność spania w pokojach cztero, sześcioosobowych i większych. Niektóre programy wymagają i uwzględniają nocleg w namiotach, pociągach, busach, guesthouses, hostelach (szczegóły zał. 1). Dla odkrywca wybierającego się na przygodę samemu, tam gdzie będzie możliwość organizujemy pokoje pojedyncze za dodatkową opłatą lub łączymy osoby pojedyncze w pary.

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ Wszystkie imprezy, które organizujemy i zamieszczamy w naszej ofercie są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze są zgłaszane we właściwych kuratoriach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Autokary: k Bezpieczeństwo: j Bagaż: n Cenne przedmioty, pieniądze: p Chore dziecko: Dokumenty: Dyskoteki: Dopłata transportowa:

Autokary: k Bezpieczeństwo: j Bagaż: n Cenne przedmioty, pieniądze: p Chore dziecko: Dokumenty: Dyskoteki: Dopłata transportowa: Autokary: korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, odpowiednie zezwolenie i licencje. W większości przypadków jest możliwość

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU):

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): położenie: 01.07.2015 1. stosunki prawne 1.1. Stosunek prawny między Panem/Panią jako klientem i firmą Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1990 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884). 2 t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Marta Janocha Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną Wprowadzenie Dynamiczny rozwój branży turystycznej spowodował,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo