Opis funkcjonalności wersji 3.11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalności wersji 3.11"

Transkrypt

1 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o Radom, ul. Wernera 29/31 tel./fax (048) ,

2 SPIS TREŚCI I. Licencja na serwer Obsługa kart płatniczych Pozycja 21 w deklaracji VAT Rozliczenie zwrotów Zamienniki handlowe ZK i fakturowanie WZ Zmiany w urządzeniach fiskalnych Rozliczenie zaliczek Gazetki promocyjne Generowanie WZ z faktury bez wydania Rozliczanie zaliczek na fakturze bez wydania Ustawienie daty dla KZ i FI Brak sprawdzania zadłużenia dla osób fizycznych Komunikat dla sprzedawcy w dokumentach OF i ZS/ZO Kontrola NIP Kasowanie komunikatu dla sprzedawcy II. Zamówienia Przekształcanie zamówień z pozycjami z wielu magazynów Przywołanie zamówień na fakturze bez wydania III. Serwis i usługi IV. Obsługa Walut Kursy faktur wewnętrznych i PZ V. Produkcja Generowanie ZZ z bilansu ZLP Generowanie zleceń produkcyjnych z zamówień od klientów (ZS) Pobieranie pozycji zamówień od klientów (ZS) na zlecenie produkcyjne Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) VI. Księga Przychodów i Rozchodów VII. OrangeSquid Definiowanie źródła danych widoku (zapytania SQL) Humansoft Sp. z o.o Radom, ul. Wernera 29/31 tel./fax (048) ,

3 I. Licencja na serwer 1. Obsługa kart płatniczych. Funkcjonalność umożliwia obsługę kart płatniczych, jako trzeciej, dedykowanej, możliwej do wykorzystania formy płatności. Dzięki temu system umożliwia obsługę sytuacji kiedy klient płaci jednocześnie przelewem jak i kartą płatniczą. W związku z wprowadzeniem tej funkcjonalności, w menu pojawiła się tabela ze zdefiniowanymi w systemie kartami płatniczymi. a. Karty płatnicze na dokumentach Karty płatnicze są identyfikowane w systemie przez swoje ID (niewidoczne dla użytkownika), posiadają: nazwę karty, podmiot, z którym będą rozliczane (możliwy będzie brak rozliczania płatności kartą) pole kiedy będzie dokonane rozliczenie kartą, potrzebne do wyliczenia terminu płatności. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 3

4 W przypadku płatności kartą, na dokumencie rejestrowana jest kwota płatności w PLN i walucie (jeżeli dokument jest wystawiany w walucie) oraz ID karty płatniczej. Na rozrachunkach dokument znajdzie sie w dwóch pozycjach: rozrachunki z podmiotem podanym w definicji typu karty (lub wskazanym na formularzu płatności) kwota płatności kartą, rozrachunki z podmiotem dokumentu (lub wskazanym na formularzu płatności) kwota dokumentu pomniejszona o płatność gotówką i kartą płatniczą. Płatność kartą jest traktowana jako pewna, tzn. nie jest uwzględniana przy obliczaniu zadłużenia kontrahenta, analogicznie do formy płatności z zaznaczoną opcją bez kontroli zadłużenia i limitu kredytu. Płatność kartą została dodana na formularzu płatności do dokumentu, analogicznie do gotówki w kasie. Dodatkowo obok pól z kwotami można wybrać jedną ze zdefiniowanych wcześniej kart płatniczych, co umożliwia odpowiednie obsłużenie rozrachunków. UWAGA: W związku z wprowadzonymi zmianami, modyfikacji ulegną fabryczne wzorce wydruku dokumentów. Należy pamiętać o modyfikacji własnych wzorców. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 4

5 Płatności kartą płatniczą zostały uwzględnione również w zestawieniu dla kasjera, dzięki czemu kasjer w szybki sposób dostaje komplet informacji ułatwiających mu zamknięcie dnia. UWAGA: Ponieważ do tej pory dokument pojawiał się na rozrachunkach tylko w jednej pozycji, konieczna była zmiana pól klucza głównego tabeli DOK_ROZR. Dodano pole typu INT IDENTITY i pełni ono rolę klucza głównego tabeli. b. Karta płatnicza a odroczone płatności Wprowadzenie nowej formy płatności umożliwia zapłacenie kartą za dokumenty z płatnością odroczoną. W przypadku, kiedy klient chce zapłacić za swoje należności kartą płatniczą a dokument był wystawiony na przelew będziemy się posługiwać dokumentem RO, który z tego powodu został dodatkowo zdefiniowany. I tak do konfiguracji tego dokumentu dodano następujące opcje: Domyślna forma płatności Przenosić na rozrachunki Tak/Nie Czy pytać czy przenieść na rozrachunki Tak/Nie (opcja pojawi się tylko wtedy gdy w poprzedniej wybierzemy Tak) Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 5

6 Jeżeli jako domyślną formę płatności wybierzemy jakąkolwiek kartę płatniczą, dodatkowo pojawią się dwie nowe opcje z możliwością skonfigurowania kont, na które będzie księgowany taki dokument RO. Konta mają mieć możliwość skonfigurowania w taki sposób że: I konto pobiera kwotę RO i umożliwia zaksięgowanie tej kwoty na wskazane w konfiguracji konto z kartoteką kontrahenta, na którego jest wystawione RO w nagłówku, Stronę (WN,MA) można samemu określić II konto pobiera kwotę RO i umożliwia zaksięgowanie tej kwoty na wskazane w konfiguracji konto z kartoteką kontrahenta którym ocechowana jest forma płatności będąca pod klawiszem płatność (będzie to centrum rozliczeniowe kart płatniczych np..polcard). Stronę (WN,MA) można samemu określić c. Księgowanie dokumentów z uwzględnieniem kart płatniczych Wprowadzone zmiany dotyczące kart płatniczych mają swoje odzwierciedlenie również po stronie Księgi Handlowej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 6

7 Dodano obsługę księgowania dokumentów z uwzględnieniem kart płatniczych. I tak w pozycjach schematów księgowych (dla kwoty z nagłówka dokumentu) dodano element KARTA, a element KWOTA KREDYTU skorygowano o płatność kartą. Do tabeli DOK_FK dodano kolumny analogiczne jak w nagl_dok służące do obsługi kart płatniczych. Podczas przenoszenia dokumentów księgowych te nowe kolumny w tabeli DOK_ROZR wypełnią się odpowiednio danymi z karty płatniczej a szczególne znaczenie ma podmiot z karty płatniczej który będzie analityką w wygenerowanym dekrecie. 2. Pozycja 21 w deklaracji VAT-7. W celu obsłużenia procesu dostawy usług na terenie UE, w konfiguracji dokumentów dodano nowy typ dokumentu, umożliwiający tworzenie dokumentów dostawy usług na terenie UE. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 7

8 Wartość tych dokumentów automatycznie pojawia się w pozycji 21 deklaracji VAT-7. Funkcjonalność poprawia ergonomię pracy i skraca czas pracy operatorów. 3. Rozliczenie zwrotów. Domknięto proces rozliczenie zwrotów poprzez wprowadzenie dla dokumentów korekty funkcjonalności, umożliwiającej automatyczne rozliczenie zwrotu, co wpłynie na poprawę ergonomii pracy. Przy zakończeniu edycji korekty faktury zakupu program pyta o rozliczenie dostaw podobnie jak to ma miejsce w przypadku faktur zakupu. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 8

9 4. Zamienniki handlowe. Wprowadzona została funkcjonalność, która umożliwia obsługę zamienników handlowych. System ułatwia w ten sposób prace handlowca, podpowiada i umożliwia sprzedaż, gdy nie ma wybranego towaru. Na formularzu artykułu pojawił się przycisk Zamienniki handlowe. Po jego aktywacji pojawia się lista z zamiennikami handlowymi zdefiniowanymi dla danego artykułu. Dla pojedynczego zamiennika można zdefiniować jego przelicznik oraz to, czy zamiennik jest dwustronny. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 9

10 Na formularzach pozycji dokumentów pojawił się przycisk Zamienniki. Można z niego skorzystać po wybraniu artykułu. Pokazuje się wtedy lista zamienników dla wybranego artykułu. Wybór artykułu z listy spowoduję zmianę artykułu na formularzu pozycji dokumentu. Jeżeli na formularzu pozycji użytkownik wpisał już ilość artykułu, zostanie ona przeliczona wg zdefiniowanego przy artykule przelicznika. Będzie to ilość wyrażona w jednostkach magazynowych zamiennika. Do wyboru przycisku Zamienniki można skorzystać ze skrótu klawiaturowego ALT+M. Skrót działa po wybraniu towaru na pozycję. 5. ZK i fakturowanie WZ. Zniesiono restrykcję związane z korektą do dostawy. Program rozpoznaje sytuację, w której zrobiono dokument zwrotu ZK do wydania WZ, a następnie to wydanie zostało wyfakturowane i blokuje możliwość jego edycji i usunięcia, dopóki istnieje faktura. Do tej pory program próbował wywnioskować na podstawie dat dokumentów, czy pierwszy dokument ZK był wystawiony przed fakturą. Niestety sposób ten zawodził, jeżeli faktura i zwrot były wystawione jednego dnia. W takim przypadku dokument ZK był blokowany bez względu na kolejność utworzenia zwrotu i faktury. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 10

11 UWAGA: Upgrade działa tak, aby dokumenty, które do tej pory były zablokowane do edycji, były blokowane nadal. Nie można się spodziewać, że nowa wersja zniesie zbyt restrykcyjne blokady dla dokumentów wystawionych wcześniej. Niepotrzebna blokada zostanie zniesiona dla dokumentów wystawionych w nowej wersji. Uwaga techniczna: Program blokuje te dokumenty ZK, do których w pole KLUCZ_PD w tabeli NAGL_DOK funkcja służąca do wyfakturowania dokumentów WZ wpisze numer faktury (funkcja ta bierze pod uwagę dokumenty ZK wystawione do wydań). 6. Zmiany w urządzeniach fiskalnych Rozszerzono funkcjonalność w zakresie obsługi kasy fiskalnych. W przypadku skonfigurowanych wcześniej kas Elzab konieczna będzie ponowna konfiguracja i przypisanie jednostek do kasy fiskalnej. a. Konfiguracja kas fiskalnych Program współpracuje z wybranymi modelami kas fiskalnych następujących producentów: ELZAB INNOWA HIT Wyboru typu kasy fiskalnej oraz konfiguracji jej pracy z systemem dokonuje się w opcji Konfiguracja -> Definicje kas fiskalnych. Parametry kas mogą się różnić w zależności od typu. Każda z kas posiada jednak ustawienia portu komunikacji i kodów dla stawek VAT oraz definicje dokumentu jaki będzie tworzony po odczycie danych z kasy. Poniżej prezentujemy ekran konfiguracyjny dla kas Elzab. Zakładka Podstawowe umożliwia dokonanie podstawowych ustawień, takich jak: Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 11

12 typ kasy wybranego uprzednio producenta, port komunikacyjny, szybkość transmisji (rekomendowana 9600) czas oczekiwania (w sekundach) W tym miejscu nadajemy również numer kasy. Liczba towarów to automatycznie wyświetlająca się maksymalna ilość towarów obsługiwana przez dany model. System oferuje ponadto możliwość zastosowania multipleksera. W zakładce Dokumenty konfigurujemy kasę pod kątem korelacji tejże kasy z rejestrami dokumentów, które wystawiane będą w momencie sprzedaży. Określamy ponadto magazyn oraz formę płatności. Tutaj także definiujemy numerację PLU w kasie, sposób przydzielania numerów PLU artykułom, ustalamy też cenę w kasie. W trzeciej zakładce VAT, definiujemy kody stawek VAT. Same stawki definiuje się w opcji Konfiguracji -> Ustawienia globalne. W Zakładce Jednostki wprowadzamy jednostki, które będą wysyłane do kasy. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 12

13 Zakładka Modem umożliwia skonfigurowanie modemu (w przypadku korzystania z tego urządzenia podczas łączenia się z kasą) Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 13

14 Ostatnia zakładka Nazwa służy do ustalenia, w jaki sposób będzie drukowana nazwa. Ustawienia dotyczą następujących elementów: minimalna i maksymalna długość nazwy, występowanie w nazwie polskich znaków diakrytycznych, występowania specyficznych znaków zamiana na spacje określonych znaków, formatowanie spacji, definiowanie sposobu nadawania nazw artykułów. Współpracę z kasami fiskalnymi w programie realizują trzy opcje dostępne w Sprzedaży: Cennik wysyłanie bazy artykułów i cen do kas innych niż Elzab, Odczyt z kasy fiskalnej pobranie z kasy danych o sprzedaży, Wysyłanie danych do kasy wysyłanie danych do kas typu Elzab. Operacje wysyłania i odczytu danych zostały omówione w odpowiednich rozdziałach Podręcznika podstawowego cz. 1 i Opisu systemu. b. Wysyłanie danych do kasy Opcja Wysyłanie danych do kasy umożliwia wykonanie transferu danych do wybranych kas fiskalnych. Opcja dostępna jest w menu Sprzedaż -> Wysyłanie danych do kasy Formularz uproszczony, pozwalający zaktualizować ceny oraz wysłać nowy towar do kasy. Zaawansowany formularz, pozwalający przesłać wybrane artykuły: Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 14

15 Obok przycisku Wykonaj jest widoczna lista, gdzie możemy ustawić trzy tryby wysyłania do kasy: pełnych danych o towarze, tylko ceny lub ceny i nowych towarów. Opcja Zaawansowane umożliwia również kasowanie wybranych bądź wszystkich artykułów z kasy. Opcja Pobierz artykuły z kasy pozwala porównać zaprogramowane artykuły w kasie z artykułami przypisanymi w programie do danej kasy. Opcja wykorzystywana w celu zweryfikowanie zgodności nazewnictwa, numerów PLU itp. W opcji Operacje (klawisz F12) możliwe jest przypisanie grupy artykułów do innej kasy/kas. Przycisk Przypisz artykuły służy do uruchomienia okna, gdzie dokonujemy zbiorowego przypisania artykułów do kasy, bądź usuwania ich z niej. Przyciski Zaznacz wszystkie i Odznacz znaczniki służą do zaznaczania/odznaczania wybranych artykułów, zaś przyciskami Zaznacz oraz Odznacz dokonujemy wyboru, wg jakich parametrów odbędzie się selekcja artykułów transferowanych do kasy. Pod klawiszem operacyjnym F12 istnieje możliwość automatycznego wygenerowania nazw artykułów dla kasy oraz wygenerowania numeru PLU dla artykułów Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 15

16 Przypisywanie artykułów do kasy możemy również dokonać to z poziomu kartoteki artykułów i jest przeprowadzane dla każdego artykułu oddzielnie. Numer PLU Numer artykułu dla kas fiskalnych. Program wypełnia to pole automatycznie nadając kolejne numery dodawanym artykułom. Cena otwarta wybranie opcji powoduje, że sprzedawca będzie podawał cenę w kasie przy każdorazowej sprzedaży. W obszarze Kasa fiskalna można dodać nazwę artykułu dla kas fiskalnych. Kasa fiskalna Wybieramy kasę, do której przypisujemy artykuł. Nazwa W tym polu wprowadzamy nazwę dla kasy fiskalnej, gdzie program sprawdza unikalność nazwy, ilość znaków i kontroluje dopuszczane znaki dla konfigurowanej kasy. Numer PLU Numer PLU dla wybranej kasy. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 16

17 Artykuł powiązany (tandem) Sprzedaż w tandemie umożliwia podpięcie do danego artykułu innego artykułu, zdefiniowanego uprzednio jako opakowanie. c. Raport komunikacji Opcja Raport komunikacji umożliwia podgląd zadań wykonywanych podczas komunikacji systemu z kasą. Wyświetla ewentualne komunikaty o błędach. Dotyczy tylko kas Elzab. 7. Rozliczenie zaliczek. a. Konfiguracja i tworzenie zaliczki Zmiany mają na celu umożliwianie rozliczania zaliczek w sytuacji kiedy klient ma podpisaną z nami umowę i wpłaca nam zaliczkę, ale nie zna konkretnie artykułów, których będzie ta zaliczka dotyczyła. Do tej pory system wymuszał wybranie zamówienia lub oferty na podstawie którego była tworzona faktura zaliczkowa. Jednak wiele zaliczek, jest wystawiane na podstawie umów, których technicznie nie jesteśmy w stanie wprowadzić do systemu. Przy tego rodzaju zaliczkach należy w uwagach wpisywać nr umowy na podstawie, której zaliczka została wystawiona. UWAGA: Należy pamiętać o modyfikacji własnych wzorców, by informacja o numerze umowy pojawiła się również na wydruku faktury rozliczającej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 17

18 W celu wystawienia takiej zaliczki, należy stworzyć nowy rejestr faktur zaliczkowych z odznaczeniem opcji Wymuszaj podanie zamówienia. Domyślnie znacznik ten będzie zaznaczony, w związku z tym klienci korzystający z dotychczasowych zaliczek, nie będą musieli wprowadzać zmian w konfiguracji. b. Rozliczenie zaliczek Podczas rozliczania zaliczek należy pamiętać, że na fakturze rozliczającej, system pozwoli rozliczyć zaliczki jednego typu: albo z powołaniem na zamówienie/ofertę albo zaliczki bez wybranego dokumentu. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 18

19 Program po wybraniu kontrahenta, umożliwia wybranie zamówienia/oferty lub w przypadku zaliczek bez zamówienia, wyświetli przed zapisaniem nagłówka okno, na którym będzie można zaznaczyć zaliczki do rozliczenia. Bez wybrania zamówienia/oferty lub zaznaczenia zaliczek nie będzie możliwe zapisania nagłówka dokumentu. Podczas tworzenia faktury rozliczającej zaliczki program sprawdza poprawność zaznaczenia. Jeżeli zaznaczone zostaną wszystkie zaliczki nie posiadające zamówienia/oferty wtedy faktura będzie fakturą końcową. W przeciwnym wypadku system potraktuje taką sytuacje jako częściowe rozliczenie zaliczek. Jeżeli podczas wybierania kontrahenta wybór zaliczek zostanie pominięty, w pozostałych danych będzie można wybrać, czy jest to rozliczenie zaliczek częściowe lub końcowe. Jeżeli wybrano zaliczkę (lub kilka zaliczek) nie powiązanych z zamówieniem/ofertą, program przy każdej pozycji spróbuje rozliczyć zaliczki (uwzględniając stawkę VAT) i zrobi to w kolejności daty wystawiania zaliczek zaczynając od najstarszej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 19

20 Przy rozliczeniu częściowym i braku faktury końcowej możliwe będzie poprawianie pozycji. W przypadku istnienia dokumentu końcowego możliwe będzie poprawienie tylko dokumentu końcowego. W przypadku faktury końcowej program uniemożliwi zapisanie dokumentu, jeżeli wszystkie zaliczki nie zostaną rozliczone do końca. c. Zaliczki w strukturze danych Wybrane zaliczki przypisane do dokumentu znajdują się w tabeli powiaz_dok. klucz_d1 - klucz_dok wybranych zaliczek; klucz_d2 klucz_dok dokumentu rozliczanego; typ rozl_zal 8. Gazetki promocyjne. Została wprowadzona nowa opcja w obszarze gospodarowania promocjami, która w prosty sposób umożliwia zdefiniowanie promocji dla wszystkich kontrahentów. Opcja ta została wprowadzona między innymi w celu obsłużenia w łatwy i szybki sposób promocji w systemie Corax MOBILE. Będzie też stanowiła narzędzie pracy dla firm, które wydają własne gazetki promocyjne. Opcja jest dostępna w menu Kartoteki -> opcja Gazetki promocyjne. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 20

21 Gazetka promocyjna obowiązuje dla wszystkich kontrahentów. Jeżeli kontrahent ma przypisany cennik to cena najpierw jest pobierana z cennika, a następnie z gazetki. Artykuł może być tylko w jednej obowiązującej gazetce. Promocja może ustalać cenę promocyjną lub rabat od ceny sprzedaży. W definicji dokumentów ZS, OF, F, WZ i ZO pojawiła się opcja Promocje, w której należy wybrać, czy korzystamy z promocji systemowych czy z gazetki promocyjnej. 9. Generowanie WZ z faktury bez wydania. Umożliwiono wygenerowanie dokumentu WZ z faktury bez wydania. Opcja dostępna jest pod F12 do pozycji faktury bez wydania. Generowany jest jeden dokument WZ posiadający pozycje jak faktura bez wydania i oba dokumenty są rozliczane. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 21

22 10. Rozliczanie zaliczek na fakturze bez wydania. Wprowadzono możliwość rozliczenia zaliczek na fakturze bez wydania. W trakcie rozliczania zaliczek na takich fakturach, jeżeli dokumentem do którego wystawione były zaliczki jest zamówienie na sprzedaż (ZS), pojawi się pytanie czy wygenerować dokumenty WZ. Generowanych jest tyle dokumentów WZ, ile magazynów zostało użytych na pozycjach zamówienia. Dokumenty WZ generowane są zarówno w przypadku całkowitego, jak i częściowego rozliczenia zaliczek. 11. Ustawienie daty dla KZ i FI W definicji dokumentów dla korekt zakupu i faktur importowych dodane zostało ustawienie daty, z którą dokument trafi do Księgi Handlowej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 22

23 12. Brak sprawdzania zadłużenia dla osób fizycznych. W przypadku paragonów system nie sprawdza zadłużenia kontrahenta ani przeterminowanych płatności dla kontrahenta określonego w definicji dokumentu. 13. Komunikat dla sprzedawcy w dokumentach OF i ZS/ZO Dodano komunikat dla sprzedawcy na dokumentach przedsprzedażowych takich jak oferty (OF) oraz zamówienia zarówno nowe (ZS) jak i stare (ZO). 14. Kontrola NIP W opcji Ustawienia dla kontrahenta (opcja jest dostępna się pod przyciskiem F12 w kartotece kontrahentów), została dodana możliwość ustawienia kontroli NIP na formularzu kontrahenta. Opcja posiada dwa statusy Aktywny i Nieaktywny. Przy statusie Nieaktywny, NIP nie jest sprawdzany. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 23

24 15. Kasowanie komunikatu dla sprzedawcy Umożliwiono usuwanie komunikatu dla sprzedawcy w momencie jego wyświetlania. Na formularzu pojawił się dodatkowy przycisk Usuń komunikat. II. Zamówienia 1. Przekształcanie zamówień z pozycjami z wielu magazynów. Podczas przekształcania zamówienia na sprzedaż w dokument WZ, w sytuacji kiedy na zamówieniu są pozycje z więcej niż jednego magazynu, jest tworzony wtedy dokument WZ dla każdego magazynu osobno. Jeżeli takie zamówienie przekształcane jest w fakturę, tworzone są dokumenty WZ jak w poprzednim przypadku i są automatycznie fakturowane. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 24

25 Jeżeli w konfiguracji przekształcania w fakturę, jest ustawiony dokument sprzedaży z wydaniem, system wygeneruje dokumenty WZ i fakturę bez wydania. 2. Przywołanie zamówień na fakturze bez wydania. Możliwe jest przywołanie zamówień na fakturę bez wydania. Generowane są wtedy dokumenty WZ realizujące zamówienia (po jednym na każdy magazyn występujący w pozycjach zamówień) i pozycje faktury bez wydania, które rozliczają wygenerowane dokumenty WZ. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 25

26 III. Serwis i usługi Na pozycji zlecenia usługowego dodano możliwość wypełnienia pola z opisem Jeżeli opis będzie pusty pole będzie wypełniane nazwą artykułu. IV. Obsługa Walut 1. Kursy faktur wewnętrznych i PZ. Wprowadzono zapisywanie kursu dla faktur wewnętrznych. Podczas generowania faktur wewnętrznych i dokumentów PZ z faktury importowej, można wybrać tabelę kursów, a co za tym idzie również kurs waluty inny niż obowiązujący dla faktury importowej. Do tej pory wybór ten nie był nigdzie zapisywany. W wersji 3.11 została stworzona tabela o nazwie KURS_WEW, w której zapamiętywany jest wybór dokonany przez użytkownika. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 26

27 V. Produkcja 1. Generowanie ZZ z bilansu ZLP W celu automatyzacji oraz zwiększenia ergonomii pracy wprowadzono w module Produkcji, możliwość generowania dokumentów ZZ z następujących miejsc : bilans pozycji zlecenia produkcyjnego bilans zlecenia produkcyjnego zapotrzebowanie na surowce Pozwoli to na większą kontrolę nad procesami zamawiania towarów na zlecenia produkcyjne. Na dole formularza tych dokumentów umieszczane są, podobnie jak w bilansie zamówień combo z rejestrem dokumentu ZZ przycisk do generowania dokumentu ZZ, przyciski umożliwiające oglądanie wygenerowanych pozycji oraz dokumentów (tak jak jest w bilansie zamówień) W przypadku gdy generujemy dokumenty ZZ z bilansów pozycji i zlecenia to przed Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 27

28 rozpoczęciem generowania pojawia sie pytanie skąd mają być pobierane ilości do ZZ czy na podstawie kolumny Potrzeba czy Brakuje W przypadku zapotrzebowania na surowce ilości generowane są na podstawie kolumny Zapotrzebowanie. W przypadku gdy chcemy na dokumentach bilansów wygenerować dokument ZZ po raz drugi, system poinformuje nas ze do tej pozycji lub zlecenia były już generowane zamówienia na zakup. W przypadku kiedy surowiec nie ma przypisanego dostawcy głównego wyświetla się monit z możliwością przypisania dostawcy na czas generowania dokumentu ZZ. 2. Generowanie zleceń produkcyjnych z zamówień od klientów (ZS) Dodano możliwość wykonania generowania ZLP z listy zamówień od klientów (ZS). Po zaznaczeniu zamówień, które mają być źródłem dla zlecenia produkcyjnego wybieramy (F12) opcję Generowanie zleceń produkcyjnych. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 28

29 Na formularzu mamy możliwość określenia: rodzaju (rejestru) zlecenia produkcyjnego, osoby odpowiedzialnej za realizację, terminu wykonania, sposobu generowania zlecenia: o jedno zlecenie do wszystkich zamówień, o jedno zlecenie do każdego z zamówień. W tabelce są pokazane pozycje zaznaczonych zamówień, które są wyrobami. Program podpowiada ilość, przy czym uwzględniana jest ilość zarezerwowanych wyrobów dla tego zamówienia oraz ilość wcześniej wygenerowanych zleceń dla danej pozycji. Ilości można zmieniać w tabelce (zarówno ilość w jednostkach magazynowych, jak i technologicznych wynikających z receptury). Można również wybrać recepturę spowoduje to automatyczne przeliczenie ilości w zależności od użytej w recepturze jednostki technologicznej. Jeżeli wygenerujemy zlecenie produkcyjne dla każdego zamówienia osobno, na zleceniach pojawią się kontrahenci z zamówień. Jeżeli wygenerujemy jedno zlecenie, kontrahent pojawi się na nim tylko w przypadku, jeżeli wszystkie zamówienia pochodziły od jednego kontrahenta. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 29

30 Program pamięta ilość, która została wygenerowana z każdej pozycji zamówienia. Umożliwia to kilkukrotną generację zleceń z poszczególnych zamówień (np. po zmniejszeniu ilości). Zmiany na zleceniu produkcyjnym (ew. zmiana ilości wyrobu na pozycji zlecenia) nie wpływają jednak na zapamiętaną ilość. Oznacza to np., że jeżeli mamy zamówienie na 10 szt. wyrobu i wygenerowaliśmy zlecenie na całe 10 szt., a potem w zleceniu zmieniliśmy ilość np. na 7 szt., to i tak nie będzie możliwa powtórna generacja zlecenia na brakujące 3 szt. 3. Pobieranie pozycji zamówień od klientów (ZS) na zlecenie produkcyjne. W celu automatyzacji procesu generowania zleceń produkcyjnych w opcjach do pozycji zlecenia produkcyjnego, pojawiła się możliwość pobrania pozycji zamówień od klientów. Poprawi to również ergonomię pracy dzięki temu ze umożliwia łatwe ustalenie kolejności zleceń przez kierownika produkcji. Po jej aktywacji pojawia się formularz, na którym można wybrać interesujące nas zamówienia. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 30

31 Przycisk Przejdź do pozycji uruchamia formularz: W tabelce są pokazane pozycje zaznaczonych zamówień, które są wyrobami. Program podpowiada ilość, przy czym uwzględniana jest ilość zarezerwowanych wyrobów dla tego zamówienia oraz ilość wcześniej wygenerowanych zleceń dla danej pozycji. Ilości można zmieniać w tabelce (zarówno ilość w jednostkach magazynowych, jak i technologicznych wynikających z receptury). Można również wybrać recepturę spowoduje to automatyczne przeliczenie ilości w zależności od użytej w recepturze jednostki technologicznej. W wyniku czego generowane są pozycje dla otwartego zlecenia produkcyjnego. 1. Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Obecna wersja wprowadza zmiany w zakresie bilansu zleceń produkcyjnych. Każda z dotychczasowych opcji Bilans zlecenia produkcyjnego i Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego, zostały rozbite na dwie analizy. Jedna z nich bierze pod uwagę tylko MM, druga natomiast dokumenty przychodowe i rozchodowe. W związku z tym pojawiły się nowe opcje: Bilans zlecenia produkcyjnego (MM) Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (MM) Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (P i R) Podział na dodatkowe analizy pozwoli nam analizować zlecenia produkcyjne zarówno przed jak i w trakcie pod względem ilościowym jak i kosztowym w wyniku czego można weryfikować poprawność stworzonych receptur. Pozwala również dołączyć przychody jak i rozchody nie wynikające z receptury. Daje nam to kontrole nad dodatkowymi kosztami wynikającymi z realizacji zlecenia. System bierze pod uwagę rozchody generowane automatycznie i rozliczane ręcznie. Przed rozpoczęciem produkcji pozwala oszacować koszty wytworzenia wynikające z receptury oraz ostatnich cen zakupu surowców, co umożliwia handlowcowi ustalenie cen sprzedaży. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 31

32 a. Bilans zlecenia produkcyjnego (MM) Analiza działa tak jak dotychczasowy bilans zleceń produkcyjnych. Jednak od wersji 3.11, uwzględnia jedynie dokumenty MM. b. Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Analiza bierze pod uwagę dokumenty przychodowe i rozchodowe. Arkusz jest podzielony na surowce i wyroby. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 32

33 W arkuszu surowce są kolumny : Zapas zapas na wskazanym w definicji zlecenia produkcyjnego magazynie surowców Receptura ilość jaka wynika z receptury przemnożona przez ilość z pozycji zlecenia produkcyjnego Zwroty z produkcji ilość z przychodów P (magazyn produkcji w toku) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego na wypadek zwrotów z produkcji Wydano ilość z rozchodów R (magazyn produkcji w toku) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego wydane zarówno z automatu jak i ręcznie Potrzeba ile pozostało do zrealizowania razy ilość surowca wynikająca z receptury Brakuje Zapas ( na magazynie surowców) minus Potrzeba Koszt szacunkowy wartość produkcji wynikająca z iloczynu ilości z receptury oraz ilość wyrobu do wykonania i ostatniej cena zakupu z kartoteki (w przypadku usług cena z cennika podstawowego) Koszt faktyczny wartość w cenie zakupu rozchodu pomniejszona o wartość przychodów (dokument P na wypadek zwrotów) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego W arkuszu wyroby są kolumny : Ilość ilość do wykonania ze zlecenia produkcyjnego Wykonano ilość z przychodów P (magazyn wyrobów gotowych) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego Koszt szacunkowy koszt szacunkowy surowców i usług wynikający z receptury Koszt faktyczny wartość przychodów P (magazyn wyrobów gotowych) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego Koszt rzeczywisty usług jest liczony wg wzoru : koszt faktyczny wyrobów gotowych - koszt faktyczny surowców. c. Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (MM) Analiza działa tak jak dotychczasowy bilans pozycji zleceń produkcyjnych. Jednak od wersji 3.11, uwzględnia jedynie dokumenty MM. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 33

34 d. Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (P i R) Działa jak bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) z ograniczeniem do jednej pozycji zlecenia. Umożliwia zrobienie bilansu dla wybranej receptury, niekoniecznie zgodnej z użytą na zleceniu. VI. Księga Przychodów i Rozchodów W KPiR usuwanie działa na zaznaczone dokumenty. VII. OrangeSquid 1. Definiowanie źródła danych widoku (zapytania SQL). Na formularzu definicji zapytania SQL będącego źródłem danych widoku pojawiła się kolejna zakładka Polecenie SQL. Umożliwia ona wpisanie polecenia SQL wprost bez konieczności budowania go później z elementów zdefiniowanych przez użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie m.in. funkcji napisanych w języku TSQL, zdefiniowanych w bazie danych i zwracających kursor. Administratorzy programu wolący wpisać po prostu treść polecenia SQL, teraz będą mogli to zrobić. Jednak zastosowanie tego narzędzia powoduje jednocześnie zwiększenie ich odpowiedzialności, gdyż zapytanie to może być właściwie dowolne, autorzy programu nie wymuszają tu zastosowania głównej tabeli widoku ani tego, by widok zawierał pola klucza głównego tabeli (są to elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów zastosowanych w programie). Działają za to np. stałe filtry zdefiniowane dla poszczególnych profili użytkowników. Warunkiem ich działania jest zastosowanie w zapytaniu SQL klauzuli WHERE. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 34

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo