Opis funkcjonalności wersji 3.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalności wersji 3.11"

Transkrypt

1 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o Radom, ul. Wernera 29/31 tel./fax (048) ,

2 SPIS TREŚCI I. Licencja na serwer Obsługa kart płatniczych Pozycja 21 w deklaracji VAT Rozliczenie zwrotów Zamienniki handlowe ZK i fakturowanie WZ Zmiany w urządzeniach fiskalnych Rozliczenie zaliczek Gazetki promocyjne Generowanie WZ z faktury bez wydania Rozliczanie zaliczek na fakturze bez wydania Ustawienie daty dla KZ i FI Brak sprawdzania zadłużenia dla osób fizycznych Komunikat dla sprzedawcy w dokumentach OF i ZS/ZO Kontrola NIP Kasowanie komunikatu dla sprzedawcy II. Zamówienia Przekształcanie zamówień z pozycjami z wielu magazynów Przywołanie zamówień na fakturze bez wydania III. Serwis i usługi IV. Obsługa Walut Kursy faktur wewnętrznych i PZ V. Produkcja Generowanie ZZ z bilansu ZLP Generowanie zleceń produkcyjnych z zamówień od klientów (ZS) Pobieranie pozycji zamówień od klientów (ZS) na zlecenie produkcyjne Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) VI. Księga Przychodów i Rozchodów VII. OrangeSquid Definiowanie źródła danych widoku (zapytania SQL) Humansoft Sp. z o.o Radom, ul. Wernera 29/31 tel./fax (048) ,

3 I. Licencja na serwer 1. Obsługa kart płatniczych. Funkcjonalność umożliwia obsługę kart płatniczych, jako trzeciej, dedykowanej, możliwej do wykorzystania formy płatności. Dzięki temu system umożliwia obsługę sytuacji kiedy klient płaci jednocześnie przelewem jak i kartą płatniczą. W związku z wprowadzeniem tej funkcjonalności, w menu pojawiła się tabela ze zdefiniowanymi w systemie kartami płatniczymi. a. Karty płatnicze na dokumentach Karty płatnicze są identyfikowane w systemie przez swoje ID (niewidoczne dla użytkownika), posiadają: nazwę karty, podmiot, z którym będą rozliczane (możliwy będzie brak rozliczania płatności kartą) pole kiedy będzie dokonane rozliczenie kartą, potrzebne do wyliczenia terminu płatności. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 3

4 W przypadku płatności kartą, na dokumencie rejestrowana jest kwota płatności w PLN i walucie (jeżeli dokument jest wystawiany w walucie) oraz ID karty płatniczej. Na rozrachunkach dokument znajdzie sie w dwóch pozycjach: rozrachunki z podmiotem podanym w definicji typu karty (lub wskazanym na formularzu płatności) kwota płatności kartą, rozrachunki z podmiotem dokumentu (lub wskazanym na formularzu płatności) kwota dokumentu pomniejszona o płatność gotówką i kartą płatniczą. Płatność kartą jest traktowana jako pewna, tzn. nie jest uwzględniana przy obliczaniu zadłużenia kontrahenta, analogicznie do formy płatności z zaznaczoną opcją bez kontroli zadłużenia i limitu kredytu. Płatność kartą została dodana na formularzu płatności do dokumentu, analogicznie do gotówki w kasie. Dodatkowo obok pól z kwotami można wybrać jedną ze zdefiniowanych wcześniej kart płatniczych, co umożliwia odpowiednie obsłużenie rozrachunków. UWAGA: W związku z wprowadzonymi zmianami, modyfikacji ulegną fabryczne wzorce wydruku dokumentów. Należy pamiętać o modyfikacji własnych wzorców. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 4

5 Płatności kartą płatniczą zostały uwzględnione również w zestawieniu dla kasjera, dzięki czemu kasjer w szybki sposób dostaje komplet informacji ułatwiających mu zamknięcie dnia. UWAGA: Ponieważ do tej pory dokument pojawiał się na rozrachunkach tylko w jednej pozycji, konieczna była zmiana pól klucza głównego tabeli DOK_ROZR. Dodano pole typu INT IDENTITY i pełni ono rolę klucza głównego tabeli. b. Karta płatnicza a odroczone płatności Wprowadzenie nowej formy płatności umożliwia zapłacenie kartą za dokumenty z płatnością odroczoną. W przypadku, kiedy klient chce zapłacić za swoje należności kartą płatniczą a dokument był wystawiony na przelew będziemy się posługiwać dokumentem RO, który z tego powodu został dodatkowo zdefiniowany. I tak do konfiguracji tego dokumentu dodano następujące opcje: Domyślna forma płatności Przenosić na rozrachunki Tak/Nie Czy pytać czy przenieść na rozrachunki Tak/Nie (opcja pojawi się tylko wtedy gdy w poprzedniej wybierzemy Tak) Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 5

6 Jeżeli jako domyślną formę płatności wybierzemy jakąkolwiek kartę płatniczą, dodatkowo pojawią się dwie nowe opcje z możliwością skonfigurowania kont, na które będzie księgowany taki dokument RO. Konta mają mieć możliwość skonfigurowania w taki sposób że: I konto pobiera kwotę RO i umożliwia zaksięgowanie tej kwoty na wskazane w konfiguracji konto z kartoteką kontrahenta, na którego jest wystawione RO w nagłówku, Stronę (WN,MA) można samemu określić II konto pobiera kwotę RO i umożliwia zaksięgowanie tej kwoty na wskazane w konfiguracji konto z kartoteką kontrahenta którym ocechowana jest forma płatności będąca pod klawiszem płatność (będzie to centrum rozliczeniowe kart płatniczych np..polcard). Stronę (WN,MA) można samemu określić c. Księgowanie dokumentów z uwzględnieniem kart płatniczych Wprowadzone zmiany dotyczące kart płatniczych mają swoje odzwierciedlenie również po stronie Księgi Handlowej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 6

7 Dodano obsługę księgowania dokumentów z uwzględnieniem kart płatniczych. I tak w pozycjach schematów księgowych (dla kwoty z nagłówka dokumentu) dodano element KARTA, a element KWOTA KREDYTU skorygowano o płatność kartą. Do tabeli DOK_FK dodano kolumny analogiczne jak w nagl_dok służące do obsługi kart płatniczych. Podczas przenoszenia dokumentów księgowych te nowe kolumny w tabeli DOK_ROZR wypełnią się odpowiednio danymi z karty płatniczej a szczególne znaczenie ma podmiot z karty płatniczej który będzie analityką w wygenerowanym dekrecie. 2. Pozycja 21 w deklaracji VAT-7. W celu obsłużenia procesu dostawy usług na terenie UE, w konfiguracji dokumentów dodano nowy typ dokumentu, umożliwiający tworzenie dokumentów dostawy usług na terenie UE. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 7

8 Wartość tych dokumentów automatycznie pojawia się w pozycji 21 deklaracji VAT-7. Funkcjonalność poprawia ergonomię pracy i skraca czas pracy operatorów. 3. Rozliczenie zwrotów. Domknięto proces rozliczenie zwrotów poprzez wprowadzenie dla dokumentów korekty funkcjonalności, umożliwiającej automatyczne rozliczenie zwrotu, co wpłynie na poprawę ergonomii pracy. Przy zakończeniu edycji korekty faktury zakupu program pyta o rozliczenie dostaw podobnie jak to ma miejsce w przypadku faktur zakupu. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 8

9 4. Zamienniki handlowe. Wprowadzona została funkcjonalność, która umożliwia obsługę zamienników handlowych. System ułatwia w ten sposób prace handlowca, podpowiada i umożliwia sprzedaż, gdy nie ma wybranego towaru. Na formularzu artykułu pojawił się przycisk Zamienniki handlowe. Po jego aktywacji pojawia się lista z zamiennikami handlowymi zdefiniowanymi dla danego artykułu. Dla pojedynczego zamiennika można zdefiniować jego przelicznik oraz to, czy zamiennik jest dwustronny. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 9

10 Na formularzach pozycji dokumentów pojawił się przycisk Zamienniki. Można z niego skorzystać po wybraniu artykułu. Pokazuje się wtedy lista zamienników dla wybranego artykułu. Wybór artykułu z listy spowoduję zmianę artykułu na formularzu pozycji dokumentu. Jeżeli na formularzu pozycji użytkownik wpisał już ilość artykułu, zostanie ona przeliczona wg zdefiniowanego przy artykule przelicznika. Będzie to ilość wyrażona w jednostkach magazynowych zamiennika. Do wyboru przycisku Zamienniki można skorzystać ze skrótu klawiaturowego ALT+M. Skrót działa po wybraniu towaru na pozycję. 5. ZK i fakturowanie WZ. Zniesiono restrykcję związane z korektą do dostawy. Program rozpoznaje sytuację, w której zrobiono dokument zwrotu ZK do wydania WZ, a następnie to wydanie zostało wyfakturowane i blokuje możliwość jego edycji i usunięcia, dopóki istnieje faktura. Do tej pory program próbował wywnioskować na podstawie dat dokumentów, czy pierwszy dokument ZK był wystawiony przed fakturą. Niestety sposób ten zawodził, jeżeli faktura i zwrot były wystawione jednego dnia. W takim przypadku dokument ZK był blokowany bez względu na kolejność utworzenia zwrotu i faktury. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 10

11 UWAGA: Upgrade działa tak, aby dokumenty, które do tej pory były zablokowane do edycji, były blokowane nadal. Nie można się spodziewać, że nowa wersja zniesie zbyt restrykcyjne blokady dla dokumentów wystawionych wcześniej. Niepotrzebna blokada zostanie zniesiona dla dokumentów wystawionych w nowej wersji. Uwaga techniczna: Program blokuje te dokumenty ZK, do których w pole KLUCZ_PD w tabeli NAGL_DOK funkcja służąca do wyfakturowania dokumentów WZ wpisze numer faktury (funkcja ta bierze pod uwagę dokumenty ZK wystawione do wydań). 6. Zmiany w urządzeniach fiskalnych Rozszerzono funkcjonalność w zakresie obsługi kasy fiskalnych. W przypadku skonfigurowanych wcześniej kas Elzab konieczna będzie ponowna konfiguracja i przypisanie jednostek do kasy fiskalnej. a. Konfiguracja kas fiskalnych Program współpracuje z wybranymi modelami kas fiskalnych następujących producentów: ELZAB INNOWA HIT Wyboru typu kasy fiskalnej oraz konfiguracji jej pracy z systemem dokonuje się w opcji Konfiguracja -> Definicje kas fiskalnych. Parametry kas mogą się różnić w zależności od typu. Każda z kas posiada jednak ustawienia portu komunikacji i kodów dla stawek VAT oraz definicje dokumentu jaki będzie tworzony po odczycie danych z kasy. Poniżej prezentujemy ekran konfiguracyjny dla kas Elzab. Zakładka Podstawowe umożliwia dokonanie podstawowych ustawień, takich jak: Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 11

12 typ kasy wybranego uprzednio producenta, port komunikacyjny, szybkość transmisji (rekomendowana 9600) czas oczekiwania (w sekundach) W tym miejscu nadajemy również numer kasy. Liczba towarów to automatycznie wyświetlająca się maksymalna ilość towarów obsługiwana przez dany model. System oferuje ponadto możliwość zastosowania multipleksera. W zakładce Dokumenty konfigurujemy kasę pod kątem korelacji tejże kasy z rejestrami dokumentów, które wystawiane będą w momencie sprzedaży. Określamy ponadto magazyn oraz formę płatności. Tutaj także definiujemy numerację PLU w kasie, sposób przydzielania numerów PLU artykułom, ustalamy też cenę w kasie. W trzeciej zakładce VAT, definiujemy kody stawek VAT. Same stawki definiuje się w opcji Konfiguracji -> Ustawienia globalne. W Zakładce Jednostki wprowadzamy jednostki, które będą wysyłane do kasy. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 12

13 Zakładka Modem umożliwia skonfigurowanie modemu (w przypadku korzystania z tego urządzenia podczas łączenia się z kasą) Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 13

14 Ostatnia zakładka Nazwa służy do ustalenia, w jaki sposób będzie drukowana nazwa. Ustawienia dotyczą następujących elementów: minimalna i maksymalna długość nazwy, występowanie w nazwie polskich znaków diakrytycznych, występowania specyficznych znaków zamiana na spacje określonych znaków, formatowanie spacji, definiowanie sposobu nadawania nazw artykułów. Współpracę z kasami fiskalnymi w programie realizują trzy opcje dostępne w Sprzedaży: Cennik wysyłanie bazy artykułów i cen do kas innych niż Elzab, Odczyt z kasy fiskalnej pobranie z kasy danych o sprzedaży, Wysyłanie danych do kasy wysyłanie danych do kas typu Elzab. Operacje wysyłania i odczytu danych zostały omówione w odpowiednich rozdziałach Podręcznika podstawowego cz. 1 i Opisu systemu. b. Wysyłanie danych do kasy Opcja Wysyłanie danych do kasy umożliwia wykonanie transferu danych do wybranych kas fiskalnych. Opcja dostępna jest w menu Sprzedaż -> Wysyłanie danych do kasy Formularz uproszczony, pozwalający zaktualizować ceny oraz wysłać nowy towar do kasy. Zaawansowany formularz, pozwalający przesłać wybrane artykuły: Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 14

15 Obok przycisku Wykonaj jest widoczna lista, gdzie możemy ustawić trzy tryby wysyłania do kasy: pełnych danych o towarze, tylko ceny lub ceny i nowych towarów. Opcja Zaawansowane umożliwia również kasowanie wybranych bądź wszystkich artykułów z kasy. Opcja Pobierz artykuły z kasy pozwala porównać zaprogramowane artykuły w kasie z artykułami przypisanymi w programie do danej kasy. Opcja wykorzystywana w celu zweryfikowanie zgodności nazewnictwa, numerów PLU itp. W opcji Operacje (klawisz F12) możliwe jest przypisanie grupy artykułów do innej kasy/kas. Przycisk Przypisz artykuły służy do uruchomienia okna, gdzie dokonujemy zbiorowego przypisania artykułów do kasy, bądź usuwania ich z niej. Przyciski Zaznacz wszystkie i Odznacz znaczniki służą do zaznaczania/odznaczania wybranych artykułów, zaś przyciskami Zaznacz oraz Odznacz dokonujemy wyboru, wg jakich parametrów odbędzie się selekcja artykułów transferowanych do kasy. Pod klawiszem operacyjnym F12 istnieje możliwość automatycznego wygenerowania nazw artykułów dla kasy oraz wygenerowania numeru PLU dla artykułów Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 15

16 Przypisywanie artykułów do kasy możemy również dokonać to z poziomu kartoteki artykułów i jest przeprowadzane dla każdego artykułu oddzielnie. Numer PLU Numer artykułu dla kas fiskalnych. Program wypełnia to pole automatycznie nadając kolejne numery dodawanym artykułom. Cena otwarta wybranie opcji powoduje, że sprzedawca będzie podawał cenę w kasie przy każdorazowej sprzedaży. W obszarze Kasa fiskalna można dodać nazwę artykułu dla kas fiskalnych. Kasa fiskalna Wybieramy kasę, do której przypisujemy artykuł. Nazwa W tym polu wprowadzamy nazwę dla kasy fiskalnej, gdzie program sprawdza unikalność nazwy, ilość znaków i kontroluje dopuszczane znaki dla konfigurowanej kasy. Numer PLU Numer PLU dla wybranej kasy. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 16

17 Artykuł powiązany (tandem) Sprzedaż w tandemie umożliwia podpięcie do danego artykułu innego artykułu, zdefiniowanego uprzednio jako opakowanie. c. Raport komunikacji Opcja Raport komunikacji umożliwia podgląd zadań wykonywanych podczas komunikacji systemu z kasą. Wyświetla ewentualne komunikaty o błędach. Dotyczy tylko kas Elzab. 7. Rozliczenie zaliczek. a. Konfiguracja i tworzenie zaliczki Zmiany mają na celu umożliwianie rozliczania zaliczek w sytuacji kiedy klient ma podpisaną z nami umowę i wpłaca nam zaliczkę, ale nie zna konkretnie artykułów, których będzie ta zaliczka dotyczyła. Do tej pory system wymuszał wybranie zamówienia lub oferty na podstawie którego była tworzona faktura zaliczkowa. Jednak wiele zaliczek, jest wystawiane na podstawie umów, których technicznie nie jesteśmy w stanie wprowadzić do systemu. Przy tego rodzaju zaliczkach należy w uwagach wpisywać nr umowy na podstawie, której zaliczka została wystawiona. UWAGA: Należy pamiętać o modyfikacji własnych wzorców, by informacja o numerze umowy pojawiła się również na wydruku faktury rozliczającej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 17

18 W celu wystawienia takiej zaliczki, należy stworzyć nowy rejestr faktur zaliczkowych z odznaczeniem opcji Wymuszaj podanie zamówienia. Domyślnie znacznik ten będzie zaznaczony, w związku z tym klienci korzystający z dotychczasowych zaliczek, nie będą musieli wprowadzać zmian w konfiguracji. b. Rozliczenie zaliczek Podczas rozliczania zaliczek należy pamiętać, że na fakturze rozliczającej, system pozwoli rozliczyć zaliczki jednego typu: albo z powołaniem na zamówienie/ofertę albo zaliczki bez wybranego dokumentu. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 18

19 Program po wybraniu kontrahenta, umożliwia wybranie zamówienia/oferty lub w przypadku zaliczek bez zamówienia, wyświetli przed zapisaniem nagłówka okno, na którym będzie można zaznaczyć zaliczki do rozliczenia. Bez wybrania zamówienia/oferty lub zaznaczenia zaliczek nie będzie możliwe zapisania nagłówka dokumentu. Podczas tworzenia faktury rozliczającej zaliczki program sprawdza poprawność zaznaczenia. Jeżeli zaznaczone zostaną wszystkie zaliczki nie posiadające zamówienia/oferty wtedy faktura będzie fakturą końcową. W przeciwnym wypadku system potraktuje taką sytuacje jako częściowe rozliczenie zaliczek. Jeżeli podczas wybierania kontrahenta wybór zaliczek zostanie pominięty, w pozostałych danych będzie można wybrać, czy jest to rozliczenie zaliczek częściowe lub końcowe. Jeżeli wybrano zaliczkę (lub kilka zaliczek) nie powiązanych z zamówieniem/ofertą, program przy każdej pozycji spróbuje rozliczyć zaliczki (uwzględniając stawkę VAT) i zrobi to w kolejności daty wystawiania zaliczek zaczynając od najstarszej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 19

20 Przy rozliczeniu częściowym i braku faktury końcowej możliwe będzie poprawianie pozycji. W przypadku istnienia dokumentu końcowego możliwe będzie poprawienie tylko dokumentu końcowego. W przypadku faktury końcowej program uniemożliwi zapisanie dokumentu, jeżeli wszystkie zaliczki nie zostaną rozliczone do końca. c. Zaliczki w strukturze danych Wybrane zaliczki przypisane do dokumentu znajdują się w tabeli powiaz_dok. klucz_d1 - klucz_dok wybranych zaliczek; klucz_d2 klucz_dok dokumentu rozliczanego; typ rozl_zal 8. Gazetki promocyjne. Została wprowadzona nowa opcja w obszarze gospodarowania promocjami, która w prosty sposób umożliwia zdefiniowanie promocji dla wszystkich kontrahentów. Opcja ta została wprowadzona między innymi w celu obsłużenia w łatwy i szybki sposób promocji w systemie Corax MOBILE. Będzie też stanowiła narzędzie pracy dla firm, które wydają własne gazetki promocyjne. Opcja jest dostępna w menu Kartoteki -> opcja Gazetki promocyjne. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 20

21 Gazetka promocyjna obowiązuje dla wszystkich kontrahentów. Jeżeli kontrahent ma przypisany cennik to cena najpierw jest pobierana z cennika, a następnie z gazetki. Artykuł może być tylko w jednej obowiązującej gazetce. Promocja może ustalać cenę promocyjną lub rabat od ceny sprzedaży. W definicji dokumentów ZS, OF, F, WZ i ZO pojawiła się opcja Promocje, w której należy wybrać, czy korzystamy z promocji systemowych czy z gazetki promocyjnej. 9. Generowanie WZ z faktury bez wydania. Umożliwiono wygenerowanie dokumentu WZ z faktury bez wydania. Opcja dostępna jest pod F12 do pozycji faktury bez wydania. Generowany jest jeden dokument WZ posiadający pozycje jak faktura bez wydania i oba dokumenty są rozliczane. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 21

22 10. Rozliczanie zaliczek na fakturze bez wydania. Wprowadzono możliwość rozliczenia zaliczek na fakturze bez wydania. W trakcie rozliczania zaliczek na takich fakturach, jeżeli dokumentem do którego wystawione były zaliczki jest zamówienie na sprzedaż (ZS), pojawi się pytanie czy wygenerować dokumenty WZ. Generowanych jest tyle dokumentów WZ, ile magazynów zostało użytych na pozycjach zamówienia. Dokumenty WZ generowane są zarówno w przypadku całkowitego, jak i częściowego rozliczenia zaliczek. 11. Ustawienie daty dla KZ i FI W definicji dokumentów dla korekt zakupu i faktur importowych dodane zostało ustawienie daty, z którą dokument trafi do Księgi Handlowej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 22

23 12. Brak sprawdzania zadłużenia dla osób fizycznych. W przypadku paragonów system nie sprawdza zadłużenia kontrahenta ani przeterminowanych płatności dla kontrahenta określonego w definicji dokumentu. 13. Komunikat dla sprzedawcy w dokumentach OF i ZS/ZO Dodano komunikat dla sprzedawcy na dokumentach przedsprzedażowych takich jak oferty (OF) oraz zamówienia zarówno nowe (ZS) jak i stare (ZO). 14. Kontrola NIP W opcji Ustawienia dla kontrahenta (opcja jest dostępna się pod przyciskiem F12 w kartotece kontrahentów), została dodana możliwość ustawienia kontroli NIP na formularzu kontrahenta. Opcja posiada dwa statusy Aktywny i Nieaktywny. Przy statusie Nieaktywny, NIP nie jest sprawdzany. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 23

24 15. Kasowanie komunikatu dla sprzedawcy Umożliwiono usuwanie komunikatu dla sprzedawcy w momencie jego wyświetlania. Na formularzu pojawił się dodatkowy przycisk Usuń komunikat. II. Zamówienia 1. Przekształcanie zamówień z pozycjami z wielu magazynów. Podczas przekształcania zamówienia na sprzedaż w dokument WZ, w sytuacji kiedy na zamówieniu są pozycje z więcej niż jednego magazynu, jest tworzony wtedy dokument WZ dla każdego magazynu osobno. Jeżeli takie zamówienie przekształcane jest w fakturę, tworzone są dokumenty WZ jak w poprzednim przypadku i są automatycznie fakturowane. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 24

25 Jeżeli w konfiguracji przekształcania w fakturę, jest ustawiony dokument sprzedaży z wydaniem, system wygeneruje dokumenty WZ i fakturę bez wydania. 2. Przywołanie zamówień na fakturze bez wydania. Możliwe jest przywołanie zamówień na fakturę bez wydania. Generowane są wtedy dokumenty WZ realizujące zamówienia (po jednym na każdy magazyn występujący w pozycjach zamówień) i pozycje faktury bez wydania, które rozliczają wygenerowane dokumenty WZ. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 25

26 III. Serwis i usługi Na pozycji zlecenia usługowego dodano możliwość wypełnienia pola z opisem Jeżeli opis będzie pusty pole będzie wypełniane nazwą artykułu. IV. Obsługa Walut 1. Kursy faktur wewnętrznych i PZ. Wprowadzono zapisywanie kursu dla faktur wewnętrznych. Podczas generowania faktur wewnętrznych i dokumentów PZ z faktury importowej, można wybrać tabelę kursów, a co za tym idzie również kurs waluty inny niż obowiązujący dla faktury importowej. Do tej pory wybór ten nie był nigdzie zapisywany. W wersji 3.11 została stworzona tabela o nazwie KURS_WEW, w której zapamiętywany jest wybór dokonany przez użytkownika. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 26

27 V. Produkcja 1. Generowanie ZZ z bilansu ZLP W celu automatyzacji oraz zwiększenia ergonomii pracy wprowadzono w module Produkcji, możliwość generowania dokumentów ZZ z następujących miejsc : bilans pozycji zlecenia produkcyjnego bilans zlecenia produkcyjnego zapotrzebowanie na surowce Pozwoli to na większą kontrolę nad procesami zamawiania towarów na zlecenia produkcyjne. Na dole formularza tych dokumentów umieszczane są, podobnie jak w bilansie zamówień combo z rejestrem dokumentu ZZ przycisk do generowania dokumentu ZZ, przyciski umożliwiające oglądanie wygenerowanych pozycji oraz dokumentów (tak jak jest w bilansie zamówień) W przypadku gdy generujemy dokumenty ZZ z bilansów pozycji i zlecenia to przed Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 27

28 rozpoczęciem generowania pojawia sie pytanie skąd mają być pobierane ilości do ZZ czy na podstawie kolumny Potrzeba czy Brakuje W przypadku zapotrzebowania na surowce ilości generowane są na podstawie kolumny Zapotrzebowanie. W przypadku gdy chcemy na dokumentach bilansów wygenerować dokument ZZ po raz drugi, system poinformuje nas ze do tej pozycji lub zlecenia były już generowane zamówienia na zakup. W przypadku kiedy surowiec nie ma przypisanego dostawcy głównego wyświetla się monit z możliwością przypisania dostawcy na czas generowania dokumentu ZZ. 2. Generowanie zleceń produkcyjnych z zamówień od klientów (ZS) Dodano możliwość wykonania generowania ZLP z listy zamówień od klientów (ZS). Po zaznaczeniu zamówień, które mają być źródłem dla zlecenia produkcyjnego wybieramy (F12) opcję Generowanie zleceń produkcyjnych. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 28

29 Na formularzu mamy możliwość określenia: rodzaju (rejestru) zlecenia produkcyjnego, osoby odpowiedzialnej za realizację, terminu wykonania, sposobu generowania zlecenia: o jedno zlecenie do wszystkich zamówień, o jedno zlecenie do każdego z zamówień. W tabelce są pokazane pozycje zaznaczonych zamówień, które są wyrobami. Program podpowiada ilość, przy czym uwzględniana jest ilość zarezerwowanych wyrobów dla tego zamówienia oraz ilość wcześniej wygenerowanych zleceń dla danej pozycji. Ilości można zmieniać w tabelce (zarówno ilość w jednostkach magazynowych, jak i technologicznych wynikających z receptury). Można również wybrać recepturę spowoduje to automatyczne przeliczenie ilości w zależności od użytej w recepturze jednostki technologicznej. Jeżeli wygenerujemy zlecenie produkcyjne dla każdego zamówienia osobno, na zleceniach pojawią się kontrahenci z zamówień. Jeżeli wygenerujemy jedno zlecenie, kontrahent pojawi się na nim tylko w przypadku, jeżeli wszystkie zamówienia pochodziły od jednego kontrahenta. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 29

30 Program pamięta ilość, która została wygenerowana z każdej pozycji zamówienia. Umożliwia to kilkukrotną generację zleceń z poszczególnych zamówień (np. po zmniejszeniu ilości). Zmiany na zleceniu produkcyjnym (ew. zmiana ilości wyrobu na pozycji zlecenia) nie wpływają jednak na zapamiętaną ilość. Oznacza to np., że jeżeli mamy zamówienie na 10 szt. wyrobu i wygenerowaliśmy zlecenie na całe 10 szt., a potem w zleceniu zmieniliśmy ilość np. na 7 szt., to i tak nie będzie możliwa powtórna generacja zlecenia na brakujące 3 szt. 3. Pobieranie pozycji zamówień od klientów (ZS) na zlecenie produkcyjne. W celu automatyzacji procesu generowania zleceń produkcyjnych w opcjach do pozycji zlecenia produkcyjnego, pojawiła się możliwość pobrania pozycji zamówień od klientów. Poprawi to również ergonomię pracy dzięki temu ze umożliwia łatwe ustalenie kolejności zleceń przez kierownika produkcji. Po jej aktywacji pojawia się formularz, na którym można wybrać interesujące nas zamówienia. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 30

31 Przycisk Przejdź do pozycji uruchamia formularz: W tabelce są pokazane pozycje zaznaczonych zamówień, które są wyrobami. Program podpowiada ilość, przy czym uwzględniana jest ilość zarezerwowanych wyrobów dla tego zamówienia oraz ilość wcześniej wygenerowanych zleceń dla danej pozycji. Ilości można zmieniać w tabelce (zarówno ilość w jednostkach magazynowych, jak i technologicznych wynikających z receptury). Można również wybrać recepturę spowoduje to automatyczne przeliczenie ilości w zależności od użytej w recepturze jednostki technologicznej. W wyniku czego generowane są pozycje dla otwartego zlecenia produkcyjnego. 1. Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Obecna wersja wprowadza zmiany w zakresie bilansu zleceń produkcyjnych. Każda z dotychczasowych opcji Bilans zlecenia produkcyjnego i Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego, zostały rozbite na dwie analizy. Jedna z nich bierze pod uwagę tylko MM, druga natomiast dokumenty przychodowe i rozchodowe. W związku z tym pojawiły się nowe opcje: Bilans zlecenia produkcyjnego (MM) Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (MM) Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (P i R) Podział na dodatkowe analizy pozwoli nam analizować zlecenia produkcyjne zarówno przed jak i w trakcie pod względem ilościowym jak i kosztowym w wyniku czego można weryfikować poprawność stworzonych receptur. Pozwala również dołączyć przychody jak i rozchody nie wynikające z receptury. Daje nam to kontrole nad dodatkowymi kosztami wynikającymi z realizacji zlecenia. System bierze pod uwagę rozchody generowane automatycznie i rozliczane ręcznie. Przed rozpoczęciem produkcji pozwala oszacować koszty wytworzenia wynikające z receptury oraz ostatnich cen zakupu surowców, co umożliwia handlowcowi ustalenie cen sprzedaży. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 31

32 a. Bilans zlecenia produkcyjnego (MM) Analiza działa tak jak dotychczasowy bilans zleceń produkcyjnych. Jednak od wersji 3.11, uwzględnia jedynie dokumenty MM. b. Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Analiza bierze pod uwagę dokumenty przychodowe i rozchodowe. Arkusz jest podzielony na surowce i wyroby. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 32

33 W arkuszu surowce są kolumny : Zapas zapas na wskazanym w definicji zlecenia produkcyjnego magazynie surowców Receptura ilość jaka wynika z receptury przemnożona przez ilość z pozycji zlecenia produkcyjnego Zwroty z produkcji ilość z przychodów P (magazyn produkcji w toku) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego na wypadek zwrotów z produkcji Wydano ilość z rozchodów R (magazyn produkcji w toku) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego wydane zarówno z automatu jak i ręcznie Potrzeba ile pozostało do zrealizowania razy ilość surowca wynikająca z receptury Brakuje Zapas ( na magazynie surowców) minus Potrzeba Koszt szacunkowy wartość produkcji wynikająca z iloczynu ilości z receptury oraz ilość wyrobu do wykonania i ostatniej cena zakupu z kartoteki (w przypadku usług cena z cennika podstawowego) Koszt faktyczny wartość w cenie zakupu rozchodu pomniejszona o wartość przychodów (dokument P na wypadek zwrotów) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego W arkuszu wyroby są kolumny : Ilość ilość do wykonania ze zlecenia produkcyjnego Wykonano ilość z przychodów P (magazyn wyrobów gotowych) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego Koszt szacunkowy koszt szacunkowy surowców i usług wynikający z receptury Koszt faktyczny wartość przychodów P (magazyn wyrobów gotowych) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego Koszt rzeczywisty usług jest liczony wg wzoru : koszt faktyczny wyrobów gotowych - koszt faktyczny surowców. c. Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (MM) Analiza działa tak jak dotychczasowy bilans pozycji zleceń produkcyjnych. Jednak od wersji 3.11, uwzględnia jedynie dokumenty MM. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 33

34 d. Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (P i R) Działa jak bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) z ograniczeniem do jednej pozycji zlecenia. Umożliwia zrobienie bilansu dla wybranej receptury, niekoniecznie zgodnej z użytą na zleceniu. VI. Księga Przychodów i Rozchodów W KPiR usuwanie działa na zaznaczone dokumenty. VII. OrangeSquid 1. Definiowanie źródła danych widoku (zapytania SQL). Na formularzu definicji zapytania SQL będącego źródłem danych widoku pojawiła się kolejna zakładka Polecenie SQL. Umożliwia ona wpisanie polecenia SQL wprost bez konieczności budowania go później z elementów zdefiniowanych przez użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie m.in. funkcji napisanych w języku TSQL, zdefiniowanych w bazie danych i zwracających kursor. Administratorzy programu wolący wpisać po prostu treść polecenia SQL, teraz będą mogli to zrobić. Jednak zastosowanie tego narzędzia powoduje jednocześnie zwiększenie ich odpowiedzialności, gdyż zapytanie to może być właściwie dowolne, autorzy programu nie wymuszają tu zastosowania głównej tabeli widoku ani tego, by widok zawierał pola klucza głównego tabeli (są to elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów zastosowanych w programie). Działają za to np. stałe filtry zdefiniowane dla poszczególnych profili użytkowników. Warunkiem ich działania jest zastosowanie w zapytaniu SQL klauzuli WHERE. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL 34

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft. Opis funkcjonalności wersji 3.12 systemu humansoft Corax Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail: biuro@humansoft.pl 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX MODUŁ PRODUKCJA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX MODUŁ PRODUKCJA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft CORAX MODUŁ PRODUKCJA Wersja 3.15 Radom, sierpień 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ PRODUKCJA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ PRODUKCJA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ PRODUKCJA Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 1) Zmiany dotyczące różnych modułów Wprowadzenie podziału na użytkowników i administratorów. Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników na blokowanie pewnych operacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Różnice Corax ->MiniCorax

Różnice Corax ->MiniCorax Różnice Corax ->MiniCorax Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do Coraxa 1. Podstawowe cechy MiniCoraxa a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo