REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS , numer NIP , numer REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem w ramach którego Platon Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów oraz świadczy usługi związane z udostępnianiem klientom różnego rodzaju publikacji elektronicznych; Administrator właściciel serwisu tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu; Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep winien skompletować zamówienie i przekazać do wysłania z wykorzystaniem wybranej przez Klienta formy dostawy; Klient - podmiot dokonujący zakupów w Sklepie lub korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Konto Klienta - moduł zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, w tym dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień; Rejestracja - utworzenie przez Klienta Konta w Sklepie, za pośrednictwem strony Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, bądź na poczcie; Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line; E-book - książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym; pliki z treścią książki występują w formatach PDF, EPUB lub innych; Audiobook - nagranie dźwiękowe, które zawiera odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio np. MP3); Publikacje Elektroniczne - e-booki, audiobooki oraz inne produkty udostępniane przez Sklep, w formie pliku do pobrania i odczytania na urządzeniu elektronicznym; Urządzenia Elektroniczne urządzenia służące do pobierania, odczytywania oraz utrwalania publikacji elektronicznych takie jak: komputer, czytnik, tablet, smartphone; Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Platon Sp. z o.o. usług za pośrednictwem strony

2 I. Postanowienia ogólne 1. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż m. in. książek papierowych, e-booków, audiobooków oraz gier planszowych, Zabawek? 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta Urządzenia Elektronicznego z dostępem do sieci Internet, oraz aktywnego adresu System teleinformatyczny i urządzenie, z którego korzysta Klient powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS; b. Dysk twardy: wymagana ilość wolnego miejsca zależy od rozmiaru i liczby pobieranych Publikacji elektronicznych; c. Sterowanie: klawiatura, mysz, touchpad; d. łącze internetowe o przepustowości (256 kbps) e. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 8), Opera (min. wersja 10) lub Mozilla Firefox (min. wersja 3). 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych wymagań technicznych, jakim powinien odpowiadać komputer bądź inne Urządzenie Elektroniczne Klienta, informacje w tym zakresie zostaną udostępnione na stronie 5. Przed przystąpieniem do składania zamówień w Sklepie, Klient dokonuje rejestracji w Sklepie oraz wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu. 6. Ceny, zdjęcia i opisy towarów, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niezależnie od tego, ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są wiążące od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 7. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. II. Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy. 2. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres Składając zamówienie, Klient dokonuje: a) wyboru zamawianych towarów, b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności. 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi danego zamówienia, Klient otrzyma w drodze korespondencji od osoby bezpośrednio zajmującej się obsługą danego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Platon Sp. z o.o., umowa sprzedaży między stronami jest uważana za zawartą. 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona dla Klienta będącego przedsiębiorcą, należy podać dokładną nazwę, adres oraz NIP przedsiębiorcy. Dokonując zakupu w

3 Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. III. Zmiany w zamówieniach 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu przekazania towaru do wysłania). 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie pod numerem (22) Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. IV. Ceny towarów 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian z tym, że powyższe nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie danej zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 3. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach w sekcji Koszty dostawy. V. Czas realizacji zamówienia, warunki dostawy 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który powinien upłynąć od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania ze Sklepu paczki z towarem objętym danym zamówieniem, wybraną przez Klienta formą dostawy - przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli dane zamówienie obejmuje towary o różnym czasie realizacji wysyłka tych towarów następuje po skompletowaniu całego zamówienia; w takim przypadku termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 2. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Klient może również zastrzec, iż dokona odbioru towaru samodzielnie, w Punkcie Odbioru. 3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski: a) Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2 dni robocze*, przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych* Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" oraz ustawy - Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i innych aktów wykonawczych. b) firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy*

4 *Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi odpowiednio przez: Pocztę Polską oraz firmy kurierskie. 4. O całkowitym koszcie dostawy towaru Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Platon Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu, pod który towar ma być dostarczony. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, Sklep Platon Sp. z o.o. nie ponosi nadto odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz przez firmy kurierskie. VI. Formy płatności 1. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: a) przelew elektroniczny, b) zapłata kartą płatniczą. 2. W przypadku wybranych produktów niektóre spośród wyżej wskazanych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie mogą być niedostępne o czym Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia. VII. Reklamacje 1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność zakupionego towaru z umową, może on złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego o ile jest osobą fizyczną, a zakupu w Sklepie dokonał w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, odpowiedzialność Platon Sp. z o.o. jako sprzedawcy, z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego towaru jest wyłączona. 2. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient powinien wystosować do Platon Sp. z o.o., na adres: Macierzysz, ul. Sławęcińska16, Ożarów Mazowiecki - Dział Reklamacji i Zwrotów, pismo w tym przedmiocie, zawierające dokładny opis przyczyn reklamacji; Klient powinien też niezwłocznie odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na podany wyżej adres. 3. Do odsyłanego towaru należy w miarę możliwości dołączyć fakturę zakupową, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 poniżej -również protokół szkody, jeżeli został sporządzony. 4. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych związanych z uszkodzeniami mechanicznymi przesyłki powstałymi podczas transportu, Klient powinien doprowadzić do sporządzenia protokołu szkody i jego podpisania przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Platon Sp. z o.o. żądania reklamacyjnego Klienta. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, względnie jeżeli Platon Sp. z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, bądź gdy naprawa albo wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sklep stosownie do sytuacji - obniży Klientowi cenę albo zwróci ją w całości, oferując jednocześnie Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. VIII. Prawo odstąpienia od umowy

5 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie odstępując od zawartej z Platon Sp. z o.o. umowy sprzedaży - w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru i bez konieczności podawania przyczyny. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient (konsument) powinien złożyć spółce Platon Sp. z o.o. stosowne oświadczenie na piśmie. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych i innych nagrań zapisanych na informatycznych nośnikach danych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi jeżeli usunięte zostało oryginalne opakowanie towaru. 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokonać zwrotu zamówionego w Sklepie towaru na adres: Macierzysz, ul. Sławęcińska 16, Ożarów Mazowiecki. 3. W przypadku odstąpienia od umowy i przekazania spółce Platon Sp. z o.o. prawidłowych danych umożliwiających zwrot ceny, Platon Sp. z o.o. dokona na rzecz Klienta zwrotu ceny i kosztów przesyłki za towar objęty odstąpieniem. W przypadku dokonania przez Klienta płatności e-przelewem, Platon Sp. z o.o. odeśle pieniądze na konto Klienta. W przypadku dokonania płatności kartą płatniczą, Klient otrzyma zwrot środków na kartę płatniczą. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. IX. Odrębności w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania Klientom plików elektronicznych 1. Zasady określone w niniejszym dziale IX mają zastosowanie do świadczenia w ramach Sklepu usług w zakresie udostępniania Klientom plików elektronicznych (Publikacji Elektronicznych). 2. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie może być łączone z zamówieniem na produkty tradycyjne. Transakcja realizowana jest odrębnie, a dostarczenie zakupionej treści odbywa się kanałami elektronicznymi. 3. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię danego pliku elektronicznego. 4. Każda Publikacja Elektroniczna dostępna w Sklepie posiada w opisie informację, w jakim formacie może być odtworzona. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi i opisem danej Publikacji Elektronicznej, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. Klient powinien upewnić się, że posiada urządzenie, które jest zdolne odtworzyć podany format Publikacji Elektronicznej. 5. Dokonując zapłaty za zamówioną Publikację Elektroniczną, Klient może dokonać wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty: a) kartą płatniczą, b) kartą kredytową, przelewem elektronicznym. 6. W razie przyjęcia zamówienia do realizacji, maksymalnie w ciągu 1 godziny po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, Sklep prześle Klientowi - na adres przypisany do jego Konta - informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz o sposobie pobrania Publikacji Elektronicznej z Konta. Udostępnienie Publikacji Elektronicznej na Koncie Klienta jest równoznaczne z przyjęciem przez Administratora oferty (zamówienia) złożonej przez Użytkownika. 7. W razie ewentualnej odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, Serwis poinformuje o tym Klienta, przesyłając mu na adres przypisany do jego Konta. Wszelkie wpłaty dokonane przez Klienta na poczet takiego niezrealizowanego zamówienia zostaną Użytkownikowi bezzwłocznie zwrócone.

6 8. Klient może otrzymać fakturę VAT na życzenie za zakupione w Serwisie Publikacje Elektroniczne. Faktura zostanie przesłana Klientowi w ciągu 7 dni roboczych w formie pliku elektronicznego (PDF) na adres przypisany do Konta Klienta. 9. Do momentu dokonania płatności Klient ma prawo do zmiany zamówienia, przy czym dopuszczalne są następujące modyfikacje: - dodawanie innych Publikacji Elektronicznych do zamówienia; - usuwanie Publikacji Elektronicznych z zamówienia; - zmiana formy płatności; - zmiana adresu do podania na fakturze VAT; - rezygnacja z zamówienia (jeżeli zamówienie nie zostało opłacone). 10. Pobranie Publikacji Elektronicznej wyłącza możliwość odstąpienia przez Klienta od umowy dotyczącej tej Publikacji na zasadach określonych w rozdziale, punkcie VIII powyżej. 11. Klient będący Konsumentem ma prawo złożenia reklamacji w następujących przypadkach niewłaściwego funkcjonowania serwisu lub Publikacji Elektronicznej: a) pobrana Publikacja Elektroniczna jest uszkodzona; b) pobrana Publikacja Elektroniczna nie uruchamia się; c) pobrana Publikacja Elektroniczna jest niekompletna lub w istotny sposób nie odpowiada opisowi tej Publikacji, jaki był zamieszczony w Serwisie w chwili składania na nią zamówienia przez Użytkownika. 12. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny w Kontakt bądź też wystosować na adres Administratora, podany na początku Regulaminu odpowiednie pismo oraz: określić specyfikację reklamowanego produktu bądź usługi, określić rodzaj, termin wystąpienia oraz typ błędu występującego w produkcie bądź usłudze, podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres ). 13. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 14. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, odpowiedzialność Administratora za wady dostarczanych Publikacji Elektronicznych jest wyłączona. 15. Zawierając z Administratorem umowę dotyczącą Publikacji Elektronicznej Klient otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z tej Publikacji w czasie posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Licencja zezwala na pobranie i zapisanie Publikacji Elektronicznej na Urządzeniu Elektronicznym. 16. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej Administrator może ją wypowiedzieć, wysyłając Użytkownikowi wypowiedzenie na adres podany podczas rejestracji Konta Użytkownika Zakupienie Publikacji Elektronicznej uprawnia Klienta do korzystania z niej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do pobierania, wprowadzania do pamięci i odtwarzania w Urządzeniu Elektronicznym do tego przeznaczonym. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania, dalszego

7 udostępniania, kopiowania, wprowadzania zmian w strukturze całości lub fragmentów Publikacji Elektronicznej, czy innych modyfikacji zakupionego pliku poza przewidzianymi przepisami prawa przypadkami dozwolonego użytku. 18. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z udostępnionej mu Publikacji Elektronicznej. 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu. X. Cookies 1. Serwis używa plików cookies. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki internetowej Klienta podczas korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera. Warunkiem działania cookies jest zgoda Klienta na ich przechowywanie przez przeglądarkę. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. 2. Pliki cookies: a) służą do optymalizacji stron internetowych, dostosowywania stron internetowych do indywidualnych potrzeb użytkowników; b) pomagają rozpoznać urządzenie użytkownika, który korzysta z danego serwisu i wyświetlić stronę w odpowiedni sposób; c) służą do uzyskiwania statystyk, które pomagają ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a w konsekwencji stale ulepszać jego funkcjonowanie; d) dzięki plikom cookies sesja Użytkownika w serwisie nie zostaje zamknięta, nie jest wymagane logowanie się do każdej podstrony serwisu; e) Wyłączenie przez Użytkownika plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Sklepu, nie spowoduje jednak braku możliwości oglądania treści zamieszczonych na stronach Sklepu, szczególnie jeśli nie wymagają one logowania do Konta Użytkownika. XI. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe przekazane spółce Platon Sp. z o.o. przez Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem tych danych jest Platon Sp. z o.o. (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach Regulaminu). 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jest jednak konieczne dla rejestracji w Sklepie oraz dla złożenia i realizacji zamówienia. 3 Dokonując rejestracji w Sklepie i składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich

8 danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawieranej umowy sprzedaży. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 4. Platon Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji, jak również dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres. 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. XII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, który kupuje towar w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy sprzedaży między stronami jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Platon Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo