REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem"

Transkrypt

1 REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej regulaminem 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją lub zakupem biletu za pośrednictwem witryny. 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny oraz rezerwacji i zakupu biletu w sposób zgodny z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. 3. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest: 1) zaakceptowanie niniejszego regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem (Klientem), a PKL Spółka Akcyjna, oraz 2) spełnienie następujących wymagań technicznych: a) dostęp do sieci Internet, b) zainstalowanie w systemie przeglądarki Internet Explorer 5.5 (lub nowsza) albo Mozilla 5.0 (lub nowsza), albo przeglądarki kompatybilnej, c) włączenie w przeglądarce obsługi języka JavaScript, d) podłączenie do systemu sprawnej drukarki, drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300 dpi. 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe. 1. Regulamin ma zastosowanie do rezerwacji i sprzedaży przez PKL S.A.: 1 1) biletów na przejazd w górę lub w relacji góra-dół koleją linową przy pomocy systemu internetowej sprzedaży biletów, zwanego dalej systemem i określa: a) warunki i zasady korzystania z systemu; b) zasady: - rezerwowania biletu, - przyznawania ulg, promocji - zawarcia umowy sprzedaży biletu,

2 - odstąpienia od umowy sprzedaży biletu, - zwrotu należności za zakupiony bilet oraz składania i rozpatrywania wniosków, wystawiania faktur VAT; c) prawa i obowiązki Stron (Klienta oraz PKL SA). 2) skipassów, tj. rezerwacji i sprzedaży biletów na przejazd w górę koleją linową na Kasprowy Wierch wraz z rezerwacją i sprzedażą karty czasowej na przejazdy kolejami krzesełkowymi w Kotle Gąsienicowym i w Kotle Goryczkowym oraz na przejazd w dół koleją linową Kasprowy Wierch przy pomocy systemu internetowej sprzedaży skipassów, zwanego dalej systemem i określa: a) warunki i zasady korzystania z systemu; b) zasady: - rezerwowania skipassów, - zawarcia umowy sprzedaży skipassów, - odstąpienia od umowy sprzedaży skipassów, - zwrotu należności za zakupione skipassy oraz składania i rozpatrywania wniosków, wystawiania faktur VAT; c) prawa i obowiązki Stron (Klienta oraz PKL SA). 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Sprzedawca lub PKL SA Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krupówki 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, REGON: , NIP: ; 2) system sprzedaży, system internetowej sprzedaży biletu / skipassu, ew. system system informatyczny umożliwiający osobie w nim zarejestrowanej, zawarcie przez Internet umowy sprzedaży biletu; 3) Klient osoba dokonująca płatności on-line; 4) płatność on-line opłacenie należności za pomocą: a) karty płatniczej własnej, albo b) przelewu internetowego on-line. 5) bilet dokument potwierdzający uprawnienie do jednorazowego przejazdu w górę lub w relacji góra-dół koleją linową w oznaczonym dniu oraz przy KL Kasprowy Wierch w określonym dniu i godzinie.

3 6) skipass karta obejmująca uprawnienie do jednorazowego przejazdu w górę koleją linową na Kasprowy Wierch w oznaczonym dniu i godzinie, kartę czasową na przejazdy kolejami krzesełkowymi w Kotle Gąsienicowym i w Kotle Goryczkowym ważną w dniu, w którym wykonywany jest przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, w godzinach funkcjonowania powyższych kolei oraz przejazd w dół koleją linową z Kasprowego Wierchu w oznaczonym dniu. 7) bilet internetowy dokument potwierdzający zawarcie, zgodnie z obowiązującym cennikiem sprzedaży biletów i skipassów przez Internet, umowy sprzedaży biletu jednorazowego w górę lub w relacji góra-dół koleją linową ważnego tylko w terminie (dzień i przy KL Kasprowy Wierch dokładna godzina) oznaczonym na tym dokumencie i/lub umowy sprzedaży przejazdu jednorazowego w górę koleją linową ważnego tylko w terminie (dzień i przy KL Kasprowy Wierch dokładna godzina) oznaczonym na tym dokumencie, karty czasowej na przejazdy kolejami krzesełkowymi w Kotle Gąsienicowym i w Kotle Goryczkowym - ważnej w dniu, w którym wykonywany jest przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch oraz przejazd w dół koleją linową z Kasprowego Wierchu w oznaczonym dniu. 8) rezerwacja wcześniejsze zamówienie biletu i/lub skipassa. 9) witryna strona internetowa dostępna pod adresem której administratorem jest Sprzedawca; 10) użytkownik osoba korzystająca z witryny celem zakupu biletu; 11) strona płatności strona internetowa administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , 3. Cennik biletów wraz z informacją o przysługujących ulgach stosowanych przy internetowej sprzedaży oraz cennik skipassów stosowany przy internetowej sprzedaży stanowią załącznik do niniejszego regulaminu i są określone na stronie 4. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią także zasady i warunki sprzedaży biletu / skipassu określone na stronie Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z systemu, powinien zarejestrować się w systemie ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego: a) adres , będącego następnie loginem klienta przy logowaniu do swojego konta, b) hasło dostępu, c) imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej,

4 d) złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, o treści wskazanej na podstronie witryny. 2. W celu realizacji internetowej rezerwacji biletu i/lub skipassu, należy każdorazowo, zalogować się w systemie poprzez podanie : a) loginu, będącego adresem , podanym przy zakładaniu konta b) hasła dostępu. c) złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, o treści wskazanej na podstronie witryny; a w przypadku pobierania faktury VAT należy zaznaczyć pole wyboru Faktura, oraz podać: nazwę i adres firmy (wraz z kodem pocztowym) oraz numer NIP; W systemie, korzystając ze strony można dokonać codziennie rezerwacji biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem sprzedaży - najwcześniej na 30 dni przed dniem planowanego przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch, a najpóźniej na 2 dni przed planowym przejazdem, pod warunkiem dostępności biletu w poszukiwanych terminach. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany termin za pośrednictwem witryny. 2. Zakup biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą witryny, rezerwacji na bilet/skipass oraz dokonanie za pośrednictwem strony płatności zapłaty należności wynikającej z rezerwacji, na zasadach określonych w regulaminie. 3. Złożenie rezerwacji możliwe jest w zakładce Sprzedaż online będącej podstroną witryny. 4. Złożenie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach witryny następujących czynności: A. wybór produktu (bilet lub skipass), wybór lokalizacji (Kasprowy Wierch, Palenica), wybór daty oraz przy KL Kasprowy Wierch godziny wyjazdu, ikona potwierdź wybór B. wybór rodzaju biletu ( normalny, ulgowy, w górę lub góra-dół, rodzinny) i akceptacja wyboru, ikona koszyka C. określenie liczby osób, ikona złóż zamówienie D. zarejestrowanie się poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o akceptacji przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ikona następny krok lub w przypadku posiadania już konta w serwisie zalogowanie się, E. wybór sposobu dostawy biletów, ikona następny krok

5 F. weryfikacja zamówienia i złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu o treści wskazanej na podstronie witryny, złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę zamów. 5. Wybierając liczbę osób, można dokonać rezerwacji biletów/skipassów maksymalnie dla siedmiu osób na jeden dzień dla KL Kasprowy Wierch, dla pozostałych kolei linowych bez ograniczeń Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez dokonanie płatności on-line po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności. 2. Płatność za bilet zarezerwowany za pośrednictwem witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu rezerwacji. Płatności on-line dokonuje Użytkownik poprzez serwis Przelewy24. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny niepoprawnie wykonanych płatności w serwisie Przelewy24. Wszelkie reklamacje dotyczące niepoprawnych transakcji Sprzedawca w imieniu Użytkownika kierować będzie do serwisu Przelewy24. Zgłoszenie reklamacyjne kierowane w imieniu Użytkownika do DIALCOM24 zawierać winno: adres Użytkownika, numer transakcji, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji oraz nazwę banku, na konto, którego skierowana została płatność Użytkownika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty), które to informacje Użytkownik winien przekazać Sprzedawcy. 3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zarezerwowane bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na stronie płatności. 4. Płatność wynikająca z jednej rezerwacji powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zarezerwowanych biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne bilety. 5. Ceny wskazane na stronach witryny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest: 1) dla Klienta wybierającego sposób dostawy transport kurier - potwierdzenie dokonania płatności otrzymane z serwisu Przelewy24, z zastrzeżeniem 9 ust. 1 pkt 2. 2) dla Klienta wybierającego sposób dostawy odbiór osobisty - potwierdzenie dokonania płatności otrzymane z serwisu Przelewy24 oraz potwierdzenie sprzedaży otrzymane od Sprzedawcy tzw. bilet internetowy do samodzielnego wydrukowania, z zastrzeżeniem 9 ust. 1 pkt 2. Bilet internetowy zostanie przesłany drogą mailową na adres Użytkownika podany podczas rejestracji w systemie. Wyposażeniem niezbędnym do wydrukowania biletu internetowego wysłanego Użytkownikowi w formie jest drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier. Klient odpowiada za czytelność wydrukowanego biletu na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej. 7. Wydrukowany samodzielnie bilet internetowy musi zawierać następujące dane:

6 1) miejsce i termin odbioru biletu 2) dane kupującego 3) numer zamówienia 4) dane świadczące o dokonaniu zapłaty (wartość zakupu, rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup) 5) rodzaj biletu, datę i godzinę przejazdu koleją 6) uwagi 8. Dane, o których mowa w ust. 7 podlegają weryfikacji i muszą być zgodne z danymi będącymi w posiadaniu PKL SA. 9. Bilet internetowy jest dokumentem w oparciu, o który Klient odbiera bilet. Realizacja biletu internetowego następuje poprzez odbiór na stacji dolnej kolei linowej w kasie nr 3 w dniu wyjazdu koleją, w przypadku KL Kasprowy Wierch na co najmniej 15 minut przed zarezerwowaną godziną wyjazdu. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do oryginalności biletu internetowego lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy może domagać się okazania dowodu tożsamości. 10. Zakupiony bilet/skipass wydany zostanie osobie, która dokonała za niego płatności lub osobie wskazanej w uwagach do zamówienia za okazaniem dowodu tożsamości. 11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu internetowego osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się do biletera kilku osób z tym samym biletem internetowym, upoważnioną do odbioru biletów/skipassów będzie wyłącznie osoba, która wykaże swoje uprawnienia, w szczególności poprzez udowodnienie swojej tożsamości. 12. Zakupiony bilet/skipass ważny jest w dniu, na który został zakupiony. Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu w górę lub góra-dół koleją linową w oznaczonym dniu i przy KL Kasprowy Wierch o oznaczonej godzinie (zgodnie z zakupioną relacją). Skipass uprawnia do jednorazowego przejazdu w górę i w dół koleją linową na Kasprowy Wierch w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie oraz na przejazdy kolejami linowymi w dolinie Gąsienicowej i w dolinie Goryczkowej w dniu, w którym wykonywany jest przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, w godzinach funkcjonowania powyższych kolei. 13. W przypadku, gdy Klient spóźni się na wyznaczoną godzinę wyjazdu koleją linową na Kasprowy Wierch, może odebrać zakupiony bilet/skipass u biletera w Kuźnicach, jednakże, aby skorzystać z przejazdu koleją linowa musi: 1) w przypadku biletu zakupić miejscówkę w kasie biletowej w Kuźnicach zgodnie z zasadami bieżącej sprzedaży biletów. 2) w przypadku skipassu zakupić bilet w kasie biletowej w Kuźnicach zgodnie z zasadami bieżącej sprzedaży biletów. 5.

7 1. Od umowy sprzedaży zawartej przy użyciu systemu, Klient może odstąpić częściowo lub całkowicie na warunkach poniżej wskazanych. 2. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie powyżej 4 dni przed określoną datą przejazdu koleją linową Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności pomniejszonej o wysokość obciążającej PKL S.A. prowizji dla serwisu Przelewy 24 oraz o poniesione przez PKL S.A. koszty przelewu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 4 do 2 dni przed określoną datą przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności pomniejszonej o opłatę za rezerwację w wysokości 10,00 zł. 4. W przypadku odstąpienia od umowy na 1 dzień przed określoną datą przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności: 1) za bilet pomniejszonej o opłaty za rezerwację oraz cenę miejscówki za wjazd na Kasprowy Wierch w łącznej wysokości 40,00 zł. W przypaku biletu rodzinnego dla dziecka 20,00 zł 2) za skipass pomniejszonej o cenę biletu wjazdu na KL Kasprowy Wierch w wysokości 35,00 zł. 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w dniu wyjazdu koleją wskazanym na bilecie internetowym ani po tym dniu. Zwrotowi podlega tylko kaucja w wysokości 15,00 zł w przypadku zakupu skipassów. 6. Zwrotu należności za bilet/skipass dokonuje się na wniosek Klienta przy uwzględnieniu zasad określonych w paragrafie Częściowe odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w zakresie zakupu biletów/skipassów dla mniejszej liczby osób niż wskazana na bilecie internetowym. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot należności stosownie do ilości niewykorzystanych biletów/skipassów. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku nie kursowania kolei linowej, PKL S.A. zwraca należności za niewykorzystane bilety. Zwrotu należności dokonuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Klienta w sklepie online.. Zwrot należności następuje przelewem na podstawie wniosku złożonego przez Klienta w sklepie internetowym. 9. W wypadku zaistnienia zdarzenia losowego takiego jak uszkodzenie ciała lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia, które uniemożliwiają skorzystanie z przejazdu, można dokonać zwrotu niewykorzystanego biletu, po uprzednim sprawdzeniu jego ważności. 10. Za niewykorzystane bilety, z zastrzeżeniem wyjątków powyżej wskazanych, zwrot należności nie przysługuje Zwrot należności za niewykorzystane usługi przewozowe, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać w terminie co najmniej 4 dni od daty realizacji zamówienia, w zakładce moje zamówienia, przycisk ZWROT

8 2. Przysługujący Klientowi zwrot należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety/skipassy dokonywany jest nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia wniosku lub daty wpływu wniosku. 3. W przypadku, gdy zgłoszony wniosek o zwrot należności okaże się niezasadny, w terminie 14 dni od daty przyjęcia wniosku lub jego wpływu, Użytkownik zostanie poinformowany o odmowie zwrotu należności i jej przyczynach, w formie wiadomości wysłanej na adres, wskazany podczas rejestracji w systemie. 4. Zwrotu należności dokonuje się na konto, które drogą ową podaje Klient. 5.Wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski lub pytania dotyczące funkcjonowania witryny i sprzedaży biletu za jej pośrednictwem należy składać drogą elektroniczną na adres lub drogą pisemną na adres Polskie Koleje Linowe S.A., ul. Krupówki 48, Zakopane. 6. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji. 7. Reklamacje powinny być przesyłane nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz ze zm.). 8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem PKL S.A. wystawia fakturę VAT na rzecz Klienta, który zaznaczył wybór faktury jak dokumentu potwierdzającego zakup. 2. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT pobierane są automatycznie z formularza wypełnionego przez Klienta w momencie rejestracji w systemie. 3. Faktury VAT są wysyłane wraz z biletami w przypadku sposobu odbioru biletów transport kurier lub do odbioru u biletera przy dolnej stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch wraz z zakupionym biletem w przypadku sposobu odbioru biletów odbiór osobisty 4. W przypadku reklamacji zgodnie z paragrafem 6 Klient, który pobrał Fakturę sprzedażową, otrzymuje zwrot należności po podpisaniu i odesłaniu Faktury korekty do PKL drogą pocztową lub ową. 8.

9 1. Klient ma prawo do: 1) wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich; 2) składania wniosków, 3) likwidacji konta w systemie z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, Klient składa na adres pisemny wniosek o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej, którego użył w trakcie rejestracji. Konto jest likwidowane niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. 3. Klient zobowiązany jest: a) podać przy rejestracji w systemie prawdziwe dane swoje lub firmy; b) po zapoznaniu się, zaakceptować przyciskiem AKCEPTUJĘ regulamin, c) korzystać z systemu zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu; d) wydrukować czytelnie na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej bilet internetowy, ponosząc koszty wydruku; e) nie przenosić praw, wynikających z zawarcia umowy, na osoby trzecie. W przypadku zakupu co najmniej dwóch biletów Klient ma jednak prawo dysponowania nimi na rzecz osób dla których zostały one zakupione; 4. Klient zobowiązany jest w kasie przy dolnej stacji kolei linowej wręczyć osobom dokonującym kontroli dokumentów przewozu ważny, czytelnie wydrukowany bilet internetowy, spełniający warunki określone w 4 ust. 7; 5. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 4, Klient traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd. 6. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu w tym imię i nazwisko (ew. firma) są prawdziwe i posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 1. PKL S.A. ma prawo: 9. a) odstąpić od umowy zawartej przy wykorzystaniu systemu, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu; b) anulować transakcję i zablokować/usunąć konto, w przypadku stwierdzenia, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną do posługiwania się daną kartą płatniczą. 2. W związku z umową zawartą za pośrednictwem systemu, PKL SA jest zobowiązana do: a) przyjmowania płatności za bilety,

10 b) dokonywania zwrotu należności za niewykorzystane bilety na zasadach określonych w regulaminie; 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 48, ( Zakopane). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji i sprzedaży biletów/skipassów, a także w celach marketingowych w szczególności do przygotowania ofert handlowych PKL. 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji biletu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych, prawo do poprawiania danych, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również prawo do ich usunięcia Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Sprzedawcy, w kasach biletowych zespołu kolei linowych Kasprowy Wierch oraz na stronie W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia regulaminu przewozu osób, bagażu i rzeczy PKL S.A. i Taryfy PKL S.A., które dostępne są w szczególności we wspomnianych wcześniej kasach biletowych i sieci internet. 2. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że regulamin może ulec zmianie. Informacja taka zostanie przekazana na co najmniej miesiąc przed planowaną zmianą regulaminu. Klientom, którzy nie zgadzają się z postanowieniami nowego regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminy REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży Voucherów

Regulamin sprzedaży Voucherów 1 Regulamin sprzedaży Voucherów Niniejszy regulamin dotyczy warunków sprzedaży Voucherów na usługi lub produkty Hotelu Bukovina (dalej: Voucher), w tym sprzedaży dokonywanej na odległość, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo