REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem"

Transkrypt

1 REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej regulaminem 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją lub zakupem biletu za pośrednictwem witryny. 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny oraz rezerwacji i zakupu biletu w sposób zgodny z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. 3. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest: 1) zaakceptowanie niniejszego regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem (Klientem), a PKL Spółka Akcyjna, oraz 2) spełnienie następujących wymagań technicznych: a) dostęp do sieci Internet, b) zainstalowanie w systemie przeglądarki Internet Explorer 5.5 (lub nowsza) albo Mozilla 5.0 (lub nowsza), albo przeglądarki kompatybilnej, c) włączenie w przeglądarce obsługi języka JavaScript, d) podłączenie do systemu sprawnej drukarki, drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300 dpi. 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe. 1. Regulamin ma zastosowanie do rezerwacji i sprzedaży przez PKL S.A.: 1 1) biletów na przejazd w górę lub w relacji góra-dół koleją linową przy pomocy systemu internetowej sprzedaży biletów, zwanego dalej systemem i określa: a) warunki i zasady korzystania z systemu; b) zasady: - rezerwowania biletu, - przyznawania ulg, promocji - zawarcia umowy sprzedaży biletu,

2 - odstąpienia od umowy sprzedaży biletu, - zwrotu należności za zakupiony bilet oraz składania i rozpatrywania wniosków, wystawiania faktur VAT; c) prawa i obowiązki Stron (Klienta oraz PKL SA). 2) skipassów, tj. rezerwacji i sprzedaży biletów na przejazd w górę koleją linową na Kasprowy Wierch wraz z rezerwacją i sprzedażą karty czasowej na przejazdy kolejami krzesełkowymi w Kotle Gąsienicowym i w Kotle Goryczkowym oraz na przejazd w dół koleją linową Kasprowy Wierch przy pomocy systemu internetowej sprzedaży skipassów, zwanego dalej systemem i określa: a) warunki i zasady korzystania z systemu; b) zasady: - rezerwowania skipassów, - zawarcia umowy sprzedaży skipassów, - odstąpienia od umowy sprzedaży skipassów, - zwrotu należności za zakupione skipassy oraz składania i rozpatrywania wniosków, wystawiania faktur VAT; c) prawa i obowiązki Stron (Klienta oraz PKL SA). 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Sprzedawca lub PKL SA Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krupówki 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, REGON: , NIP: ; 2) system sprzedaży, system internetowej sprzedaży biletu / skipassu, ew. system system informatyczny umożliwiający osobie w nim zarejestrowanej, zawarcie przez Internet umowy sprzedaży biletu; 3) Klient osoba dokonująca płatności on-line; 4) płatność on-line opłacenie należności za pomocą: a) karty płatniczej własnej, albo b) przelewu internetowego on-line. 5) bilet dokument potwierdzający uprawnienie do jednorazowego przejazdu w górę lub w relacji góra-dół koleją linową w oznaczonym dniu oraz przy KL Kasprowy Wierch w określonym dniu i godzinie.

3 6) skipass karta obejmująca uprawnienie do jednorazowego przejazdu w górę koleją linową na Kasprowy Wierch w oznaczonym dniu i godzinie, kartę czasową na przejazdy kolejami krzesełkowymi w Kotle Gąsienicowym i w Kotle Goryczkowym ważną w dniu, w którym wykonywany jest przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, w godzinach funkcjonowania powyższych kolei oraz przejazd w dół koleją linową z Kasprowego Wierchu w oznaczonym dniu. 7) bilet internetowy dokument potwierdzający zawarcie, zgodnie z obowiązującym cennikiem sprzedaży biletów i skipassów przez Internet, umowy sprzedaży biletu jednorazowego w górę lub w relacji góra-dół koleją linową ważnego tylko w terminie (dzień i przy KL Kasprowy Wierch dokładna godzina) oznaczonym na tym dokumencie i/lub umowy sprzedaży przejazdu jednorazowego w górę koleją linową ważnego tylko w terminie (dzień i przy KL Kasprowy Wierch dokładna godzina) oznaczonym na tym dokumencie, karty czasowej na przejazdy kolejami krzesełkowymi w Kotle Gąsienicowym i w Kotle Goryczkowym - ważnej w dniu, w którym wykonywany jest przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch oraz przejazd w dół koleją linową z Kasprowego Wierchu w oznaczonym dniu. 8) rezerwacja wcześniejsze zamówienie biletu i/lub skipassa. 9) witryna strona internetowa dostępna pod adresem której administratorem jest Sprzedawca; 10) użytkownik osoba korzystająca z witryny celem zakupu biletu; 11) strona płatności strona internetowa administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , 3. Cennik biletów wraz z informacją o przysługujących ulgach stosowanych przy internetowej sprzedaży oraz cennik skipassów stosowany przy internetowej sprzedaży stanowią załącznik do niniejszego regulaminu i są określone na stronie 4. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią także zasady i warunki sprzedaży biletu / skipassu określone na stronie Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z systemu, powinien zarejestrować się w systemie ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego: a) adres , będącego następnie loginem klienta przy logowaniu do swojego konta, b) hasło dostępu, c) imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej,

4 d) złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, o treści wskazanej na podstronie witryny. 2. W celu realizacji internetowej rezerwacji biletu i/lub skipassu, należy każdorazowo, zalogować się w systemie poprzez podanie : a) loginu, będącego adresem , podanym przy zakładaniu konta b) hasła dostępu. c) złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, o treści wskazanej na podstronie witryny; a w przypadku pobierania faktury VAT należy zaznaczyć pole wyboru Faktura, oraz podać: nazwę i adres firmy (wraz z kodem pocztowym) oraz numer NIP; W systemie, korzystając ze strony można dokonać codziennie rezerwacji biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem sprzedaży - najwcześniej na 30 dni przed dniem planowanego przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch, a najpóźniej na 2 dni przed planowym przejazdem, pod warunkiem dostępności biletu w poszukiwanych terminach. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany termin za pośrednictwem witryny. 2. Zakup biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą witryny, rezerwacji na bilet/skipass oraz dokonanie za pośrednictwem strony płatności zapłaty należności wynikającej z rezerwacji, na zasadach określonych w regulaminie. 3. Złożenie rezerwacji możliwe jest w zakładce Sprzedaż online będącej podstroną witryny. 4. Złożenie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach witryny następujących czynności: A. wybór produktu (bilet lub skipass), wybór lokalizacji (Kasprowy Wierch, Palenica), wybór daty oraz przy KL Kasprowy Wierch godziny wyjazdu, ikona potwierdź wybór B. wybór rodzaju biletu ( normalny, ulgowy, w górę lub góra-dół, rodzinny) i akceptacja wyboru, ikona koszyka C. określenie liczby osób, ikona złóż zamówienie D. zarejestrowanie się poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o akceptacji przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ikona następny krok lub w przypadku posiadania już konta w serwisie zalogowanie się, E. wybór sposobu dostawy biletów, ikona następny krok

5 F. weryfikacja zamówienia i złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu o treści wskazanej na podstronie witryny, złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę zamów. 5. Wybierając liczbę osób, można dokonać rezerwacji biletów/skipassów maksymalnie dla siedmiu osób na jeden dzień dla KL Kasprowy Wierch, dla pozostałych kolei linowych bez ograniczeń Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez dokonanie płatności on-line po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności. 2. Płatność za bilet zarezerwowany za pośrednictwem witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu rezerwacji. Płatności on-line dokonuje Użytkownik poprzez serwis Przelewy24. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny niepoprawnie wykonanych płatności w serwisie Przelewy24. Wszelkie reklamacje dotyczące niepoprawnych transakcji Sprzedawca w imieniu Użytkownika kierować będzie do serwisu Przelewy24. Zgłoszenie reklamacyjne kierowane w imieniu Użytkownika do DIALCOM24 zawierać winno: adres Użytkownika, numer transakcji, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji oraz nazwę banku, na konto, którego skierowana została płatność Użytkownika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty), które to informacje Użytkownik winien przekazać Sprzedawcy. 3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zarezerwowane bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na stronie płatności. 4. Płatność wynikająca z jednej rezerwacji powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zarezerwowanych biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne bilety. 5. Ceny wskazane na stronach witryny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest: 1) dla Klienta wybierającego sposób dostawy transport kurier - potwierdzenie dokonania płatności otrzymane z serwisu Przelewy24, z zastrzeżeniem 9 ust. 1 pkt 2. 2) dla Klienta wybierającego sposób dostawy odbiór osobisty - potwierdzenie dokonania płatności otrzymane z serwisu Przelewy24 oraz potwierdzenie sprzedaży otrzymane od Sprzedawcy tzw. bilet internetowy do samodzielnego wydrukowania, z zastrzeżeniem 9 ust. 1 pkt 2. Bilet internetowy zostanie przesłany drogą mailową na adres Użytkownika podany podczas rejestracji w systemie. Wyposażeniem niezbędnym do wydrukowania biletu internetowego wysłanego Użytkownikowi w formie jest drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier. Klient odpowiada za czytelność wydrukowanego biletu na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej. 7. Wydrukowany samodzielnie bilet internetowy musi zawierać następujące dane:

6 1) miejsce i termin odbioru biletu 2) dane kupującego 3) numer zamówienia 4) dane świadczące o dokonaniu zapłaty (wartość zakupu, rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup) 5) rodzaj biletu, datę i godzinę przejazdu koleją 6) uwagi 8. Dane, o których mowa w ust. 7 podlegają weryfikacji i muszą być zgodne z danymi będącymi w posiadaniu PKL SA. 9. Bilet internetowy jest dokumentem w oparciu, o który Klient odbiera bilet. Realizacja biletu internetowego następuje poprzez odbiór na stacji dolnej kolei linowej w kasie nr 3 w dniu wyjazdu koleją, w przypadku KL Kasprowy Wierch na co najmniej 15 minut przed zarezerwowaną godziną wyjazdu. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do oryginalności biletu internetowego lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy może domagać się okazania dowodu tożsamości. 10. Zakupiony bilet/skipass wydany zostanie osobie, która dokonała za niego płatności lub osobie wskazanej w uwagach do zamówienia za okazaniem dowodu tożsamości. 11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu internetowego osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się do biletera kilku osób z tym samym biletem internetowym, upoważnioną do odbioru biletów/skipassów będzie wyłącznie osoba, która wykaże swoje uprawnienia, w szczególności poprzez udowodnienie swojej tożsamości. 12. Zakupiony bilet/skipass ważny jest w dniu, na który został zakupiony. Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu w górę lub góra-dół koleją linową w oznaczonym dniu i przy KL Kasprowy Wierch o oznaczonej godzinie (zgodnie z zakupioną relacją). Skipass uprawnia do jednorazowego przejazdu w górę i w dół koleją linową na Kasprowy Wierch w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie oraz na przejazdy kolejami linowymi w dolinie Gąsienicowej i w dolinie Goryczkowej w dniu, w którym wykonywany jest przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, w godzinach funkcjonowania powyższych kolei. 13. W przypadku, gdy Klient spóźni się na wyznaczoną godzinę wyjazdu koleją linową na Kasprowy Wierch, może odebrać zakupiony bilet/skipass u biletera w Kuźnicach, jednakże, aby skorzystać z przejazdu koleją linowa musi: 1) w przypadku biletu zakupić miejscówkę w kasie biletowej w Kuźnicach zgodnie z zasadami bieżącej sprzedaży biletów. 2) w przypadku skipassu zakupić bilet w kasie biletowej w Kuźnicach zgodnie z zasadami bieżącej sprzedaży biletów. 5.

7 1. Od umowy sprzedaży zawartej przy użyciu systemu, Klient może odstąpić częściowo lub całkowicie na warunkach poniżej wskazanych. 2. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie powyżej 4 dni przed określoną datą przejazdu koleją linową Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności pomniejszonej o wysokość obciążającej PKL S.A. prowizji dla serwisu Przelewy 24 oraz o poniesione przez PKL S.A. koszty przelewu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 4 do 2 dni przed określoną datą przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności pomniejszonej o opłatę za rezerwację w wysokości 10,00 zł. 4. W przypadku odstąpienia od umowy na 1 dzień przed określoną datą przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności: 1) za bilet pomniejszonej o opłaty za rezerwację oraz cenę miejscówki za wjazd na Kasprowy Wierch w łącznej wysokości 40,00 zł. W przypaku biletu rodzinnego dla dziecka 20,00 zł 2) za skipass pomniejszonej o cenę biletu wjazdu na KL Kasprowy Wierch w wysokości 35,00 zł. 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w dniu wyjazdu koleją wskazanym na bilecie internetowym ani po tym dniu. Zwrotowi podlega tylko kaucja w wysokości 15,00 zł w przypadku zakupu skipassów. 6. Zwrotu należności za bilet/skipass dokonuje się na wniosek Klienta przy uwzględnieniu zasad określonych w paragrafie Częściowe odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w zakresie zakupu biletów/skipassów dla mniejszej liczby osób niż wskazana na bilecie internetowym. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot należności stosownie do ilości niewykorzystanych biletów/skipassów. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku nie kursowania kolei linowej, PKL S.A. zwraca należności za niewykorzystane bilety. Zwrotu należności dokonuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Klienta w sklepie online.. Zwrot należności następuje przelewem na podstawie wniosku złożonego przez Klienta w sklepie internetowym. 9. W wypadku zaistnienia zdarzenia losowego takiego jak uszkodzenie ciała lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia, które uniemożliwiają skorzystanie z przejazdu, można dokonać zwrotu niewykorzystanego biletu, po uprzednim sprawdzeniu jego ważności. 10. Za niewykorzystane bilety, z zastrzeżeniem wyjątków powyżej wskazanych, zwrot należności nie przysługuje Zwrot należności za niewykorzystane usługi przewozowe, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać w terminie co najmniej 4 dni od daty realizacji zamówienia, w zakładce moje zamówienia, przycisk ZWROT

8 2. Przysługujący Klientowi zwrot należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety/skipassy dokonywany jest nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia wniosku lub daty wpływu wniosku. 3. W przypadku, gdy zgłoszony wniosek o zwrot należności okaże się niezasadny, w terminie 14 dni od daty przyjęcia wniosku lub jego wpływu, Użytkownik zostanie poinformowany o odmowie zwrotu należności i jej przyczynach, w formie wiadomości wysłanej na adres, wskazany podczas rejestracji w systemie. 4. Zwrotu należności dokonuje się na konto, które drogą ową podaje Klient. 5.Wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski lub pytania dotyczące funkcjonowania witryny i sprzedaży biletu za jej pośrednictwem należy składać drogą elektroniczną na adres lub drogą pisemną na adres Polskie Koleje Linowe S.A., ul. Krupówki 48, Zakopane. 6. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji. 7. Reklamacje powinny być przesyłane nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz ze zm.). 8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem PKL S.A. wystawia fakturę VAT na rzecz Klienta, który zaznaczył wybór faktury jak dokumentu potwierdzającego zakup. 2. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT pobierane są automatycznie z formularza wypełnionego przez Klienta w momencie rejestracji w systemie. 3. Faktury VAT są wysyłane wraz z biletami w przypadku sposobu odbioru biletów transport kurier lub do odbioru u biletera przy dolnej stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch wraz z zakupionym biletem w przypadku sposobu odbioru biletów odbiór osobisty 4. W przypadku reklamacji zgodnie z paragrafem 6 Klient, który pobrał Fakturę sprzedażową, otrzymuje zwrot należności po podpisaniu i odesłaniu Faktury korekty do PKL drogą pocztową lub ową. 8.

9 1. Klient ma prawo do: 1) wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich; 2) składania wniosków, 3) likwidacji konta w systemie z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, Klient składa na adres pisemny wniosek o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej, którego użył w trakcie rejestracji. Konto jest likwidowane niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. 3. Klient zobowiązany jest: a) podać przy rejestracji w systemie prawdziwe dane swoje lub firmy; b) po zapoznaniu się, zaakceptować przyciskiem AKCEPTUJĘ regulamin, c) korzystać z systemu zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu; d) wydrukować czytelnie na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej bilet internetowy, ponosząc koszty wydruku; e) nie przenosić praw, wynikających z zawarcia umowy, na osoby trzecie. W przypadku zakupu co najmniej dwóch biletów Klient ma jednak prawo dysponowania nimi na rzecz osób dla których zostały one zakupione; 4. Klient zobowiązany jest w kasie przy dolnej stacji kolei linowej wręczyć osobom dokonującym kontroli dokumentów przewozu ważny, czytelnie wydrukowany bilet internetowy, spełniający warunki określone w 4 ust. 7; 5. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 4, Klient traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd. 6. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu w tym imię i nazwisko (ew. firma) są prawdziwe i posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 1. PKL S.A. ma prawo: 9. a) odstąpić od umowy zawartej przy wykorzystaniu systemu, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu; b) anulować transakcję i zablokować/usunąć konto, w przypadku stwierdzenia, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną do posługiwania się daną kartą płatniczą. 2. W związku z umową zawartą za pośrednictwem systemu, PKL SA jest zobowiązana do: a) przyjmowania płatności za bilety,

10 b) dokonywania zwrotu należności za niewykorzystane bilety na zasadach określonych w regulaminie; 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 48, ( Zakopane). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji i sprzedaży biletów/skipassów, a także w celach marketingowych w szczególności do przygotowania ofert handlowych PKL. 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji biletu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych, prawo do poprawiania danych, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również prawo do ich usunięcia Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Sprzedawcy, w kasach biletowych zespołu kolei linowych Kasprowy Wierch oraz na stronie W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia regulaminu przewozu osób, bagażu i rzeczy PKL S.A. i Taryfy PKL S.A., które dostępne są w szczególności we wspomnianych wcześniej kasach biletowych i sieci internet. 2. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że regulamin może ulec zmianie. Informacja taka zostanie przekazana na co najmniej miesiąc przed planowaną zmianą regulaminu. Klientom, którzy nie zgadzają się z postanowieniami nowego regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY zwany dalej Regulaminem E-PODROZNIK BILETY

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY zwany dalej Regulaminem E-PODROZNIK BILETY REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY zwany dalej Regulaminem E-PODROZNIK BILETY W niniejszym regulaminie wszelkie określenia dotyczące systemu E-PODROZNIK BILETY dotyczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 10.07.2014 r.

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 10.07.2014 r. Regulamin internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA (wersja obowiązująca od dnia 10.07.2014 r.) 1. [postanowienia wstępne] 1. Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 4 grudnia 2014 r.

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 4 grudnia 2014 r. Regulamin internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA (wersja obowiązująca od dnia 4 grudnia 2014 r.) 1. [postanowienia wstępne] 1. Rezerwacja i sprzedaż biletów

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.kinoluna.pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.kinoluna.pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.kinoluna.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE KINA KALEJDOSKOP DZIAŁAJĄCEGO PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W PŁOŃSKU

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE KINA KALEJDOSKOP DZIAŁAJĄCEGO PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W PŁOŃSKU REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE KINA KALEJDOSKOP DZIAŁAJĄCEGO PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W PŁOŃSKU Z dniem 10 października 2015 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system online. System

Bardziej szczegółowo

Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym PKL SA

Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym PKL SA Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym PKL SA 1. W przypadku nie kursowania kolei liniowych, wyciągów narciarskich, urządzeń rekreacyjnych lub wstrzymania kursowania kolei, wyciągów narciarskich, urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów w Centrum Kultury Muza w Lubinie poprzez stronę internetową www.ckmuza.eu

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów w Centrum Kultury Muza w Lubinie poprzez stronę internetową www.ckmuza.eu REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów w Centrum Kultury Muza w Lubinie poprzez stronę internetową www.ckmuza.eu I. SŁOWNICZEK POJĘĆ 1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki. Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ. TatrySki 1.

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki. Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ. TatrySki 1. Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ TatrySki 1. DEFINICJE 1. Sprzedawca - Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Sp z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Aplikacja BiletKom jest darmowa, tzn. nie są pobierane żadne opłaty za jej pobranie, czy eksploatację, za wyjątkiem opłat operatora komórkowego za transfer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu biletów na seanse w Kinie Atlantic za pośrednictwem strony internetowej www.kinoatlantic.pl

REGULAMIN zakupu biletów na seanse w Kinie Atlantic za pośrednictwem strony internetowej www.kinoatlantic.pl REGULAMIN zakupu biletów na seanse w Kinie Atlantic za pośrednictwem strony internetowej www.kinoatlantic.pl I. DEFINICJE 1. "Regulamin" - oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do Kina Atlantic; 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Słowniczek pojęć:

REGULAMIN. I. Słowniczek pojęć: REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE W KAMPUSIE WIELICKIM ZA POŚREDNICTWEM WITRYN INTERNETOWEJ - WWW.KAMPUSWIELICKI.PL ORAZ WWW.KUZNIAWIEDZY.PL I. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE: str. 1-4 REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA ON-LINE: str. 5-8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. 1. [Definicje] 1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

2 Rejestracja Rejestracją 3 Zakup online zasady ogólne

2 Rejestracja Rejestracją 3 Zakup online zasady ogólne REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych na atrakcje/imprezy Centrum Nauki

Bardziej szczegółowo

1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie

1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY zwany dalej Regulaminem E-PODROZNIK BILETY lub Regulaminem W niniejszym Regulaminie wszelkie określenia dotyczące systemu E-PODROZNIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży ekd. Postanowienia ogólne. 2. Warunkiem korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży ekd jest:

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży ekd. Postanowienia ogólne. 2. Warunkiem korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży ekd jest: Załącznik 1 Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży ekd Postanowienia ogólne 1. Internetowy System Sprzedaży ekd dostępny jest po adresem www.bilet.kolejedolnoslaskie.eu 2. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sklepu internetowego PKL. Opracowane w Dziale Sprzedaży i Marketingu PKL SA autor: Marcin Skuza

Instrukcja obsługi sklepu internetowego PKL. Opracowane w Dziale Sprzedaży i Marketingu PKL SA autor: Marcin Skuza Instrukcja obsługi sklepu internetowego PKL Opracowane w Dziale Sprzedaży i Marketingu PKL SA autor: Marcin Skuza Spis treści REJESTRACJA... I) Formularz rejestracyjny... I)1) Uwagi do rejestracji... I)2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży ekd (obowiązuje od 23.10.2015 r.)

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży ekd (obowiązuje od 23.10.2015 r.) Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży ekd (obowiązuje od 23.10.2015 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy System Sprzedaży ekd dostępny jest pod adresem www.bilet.kolejedolnoslaskie.eu 2. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu biletów na seanse w kinie Kinoteka Multiplex sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.kinoteka.pl

REGULAMIN zakupu biletów na seanse w kinie Kinoteka Multiplex sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.kinoteka.pl REGULAMIN zakupu biletów na seanse w kinie Kinoteka Multiplex sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.kinoteka.pl I. DEFINICJE 1. "Regulamin" - oznacza niniejszy regulamin. 2. "Sprzedawca"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ www.teatrsmiechu.pl

REGULAMIN. REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ www.teatrsmiechu.pl REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ www.teatrsmiechu.pl 1. DEFINICJE Regulamin - oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu biletów na spektakle Teatru Maska w Rzeszowie za pośrednictwem strony internetowej

REGULAMIN zakupu biletów na spektakle Teatru Maska w Rzeszowie za pośrednictwem strony internetowej REGULAMIN zakupu biletów na spektakle Teatru Maska w Rzeszowie za pośrednictwem strony internetowej www.teatrmaska.pl I. DEFINICJE 1. "Regulamin" - oznacza niniejszy regulamin. 2. "Sprzedawca" Teatr Maska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Regulamin e-kś)

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Regulamin e-kś) REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Regulamin e-kś) 1 OBJAŚNIENIA OKREŚLEŃ I SKRÓTÓW Użyte w Regulaminie e-kś określenia

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 1 Definicje W ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Przed przystąpieniem do zakupu lub rezerwacji biletu za pośrednictwem Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminy REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie;

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie; I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.partnerakuna.pl, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. 1 Warunki ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. 1 Warunki ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 1 Warunki ogólne 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. Stan prawny na dzień 12.10.2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w portalu wizyt prywatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia REGULAMIN sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oraz rezerwacji biletów online na przedstawienia i wydarzenia artystyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24;

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24; I. Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i korzystania z kart podarunkowych Gino Rossi

Regulamin wydawania i korzystania z kart podarunkowych Gino Rossi Regulamin wydawania i korzystania z kart podarunkowych Gino Rossi 1 [Przedmiot regulaminu] Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych Gino Rossi, w szczególności prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO 1. Właścicielem i administratorem serwisu www za pośrednictwem którego nabyć można Bon Podarunkowy Ridero jest: Ridero IT Publishing Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A.

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A. Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A. Definicje 1. Organizator MKS Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie przy ul. Sportowej 4, 42-500 Będzin. NIP: 625 245

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: ZKM - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, ul. Browarna 90.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo