Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. Na podstawie art.247 ust.3 w związku z art.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) ; art.20 ust. 1-4, art.21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r., Dz.U. Nr 152, poz.1223; zm. Nr 165, poz ) zarządza się co następuje 1 Zasady przyznawania i korzystania z kart płatniczych wydanych przez bank, zwanych dalej służbowymi kartami płatniczymi, oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych stosuje się w: 1) jednostkach budżetowych, 2) samorządowym zakładzie budżetowym, 3) samorządowych instytucjach kultury zwanych dalej jednostkami Służbowe karty płatnicze przyznaje się tylko w uzasadnionych przypadkach. 2. Służbowe karty płatnicze mogą być przyznane tylko osobom będącym pracownikami jednostki, nie pozostającym w okresie wypowiedzenia. 3. Służbowe karty płatnicze mogą być wykorzystane wyłącznie przez osoby, wskazane w 2 ust Osobami uprawnionymi do korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetów jednostek są kierownicy jednostek wymienionych w załączniku nr Kierownicy jednostek, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez pracowników jednostek wyrażają zgodę na korzystanie ze służbowych kart płatniczych przez tych pracowników przy dokonywaniu wydatków z budżetów tych jednostek. 3. Kierownicy jednostek dla każdej osoby korzystającej z karty płatniczej określają okres na jaki przyznawana jest służbowa karta płatnicza oraz miesięczny limit wydatków, który dla jednostki nie może być większy niż limit określony w załączniku Nr 1 do Zarządzenia. 4. Po ustaleniu listy osób uprawnionych do korzystania ze służbowych kart płatniczych, kierownicy jednostek występują do banku z wnioskami o wydanie imiennych służbowych kart płatniczych.

2 5. Po otrzymaniu imiennych służbowych kart płatniczych, osoby uprawnione składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu nieprawidłowego wykorzystania służbowej karty płatniczej. 6. Odwołanie z pełnionej funkcji, wypowiedzenie stosunku pracy lub przeniesienie na stanowisko nie uprawniające do korzystania ze służbowej karty płatniczej powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu karty. 7. Za pomocą służbowej karty płatniczej można dokonywać wyłącznie operacji finansowych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. 8. Dopuszcza się możliwość wypłaty gotówki przy użyciu służbowej karty płatniczej, w przypadku, gdy nie ma możliwości dokonania płatności służbową kartą płatniczą lub przelewem. 9. Niewykorzystana kwota wypłaconej gotówki podlega zwrotowi na rachunek bankowy lub do kasy jednostki w ciągu 7 dni od dnia wypłaty gotówki przy użyciu służbowej karty płatniczej Każdą operację finansową dokonaną za pomocą służbowej karty płatniczej lub gotówki wypłaconej przy użyciu służbowej karty płatniczej użytkownik karty dokumentuje fakturą, rachunkiem lub innym dowodem księgowym. 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 użytkownik karty jest zobowiązany przedłożyć nie później niż w terminie wynikającym z instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych obowiązującej w jednostce. 3. Wykorzystanie służbowej karty płatniczej niezgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami prawa, powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu wydatkowanej przez użytkownika służbowej karty płatniczej kwoty wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją i odsetkami bankowymi naliczonymi od dnia i kwoty transakcji do dnia jej zwrotu. 4. W przypadku nie dokonania zwrotu lub dokonania go w nieprawidłowej wysokości należność podlega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia za pracę użytkownika służbowej karty płatniczej Rozliczenie płatności dokonywanych przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych odbywa się na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych oraz dowodów księgowych (faktur, rachunków itp.) potwierdzających dokonanie operacji gospodarczej. 2. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie gospodarcze i każdą płatność służbową kartą płatniczą za zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 6 Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe korzystanie ze służbowych kart płatniczych oraz ich rozliczanie są kierownicy jednostek.

3 7 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek. 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. Lp. Nazwa jednostki Adres Maksymalny miesięczny limit wydatków realizowanych przy użyciu wszystkich służbowych kart płatniczych 1. Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/ ,- 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marynarki Polskiej 134 a ,- 3. Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów ,- 4. Powiatowy Urząd Pracy ul. 3-go Maja ,- 5. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza ,- 6. Miejski Ogród Zoologiczny ul. Karwieńska ,- 7. Gdański Zarząd Nieruchomości ul. Partyzantów 74 Komunalnych ,- 8. Gdański Teatr Szekspirowski ul. Długa 50/ ,- 9. Miejski Teatr Miniatura Al. Grunwaldzka ,- 10. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/ ,- 11. Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/ ,- 12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta ,- 13. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich ul. 3-go Maja 9a Twierdza Gdańsk 6.000,- 14. Dom Pomocy Społecznej - Oliwa ul. Polanki Dom Pomocy Społecznej Orunia ul. Starogardzka ,- 16. Dom Pomocy Społecznej Ostoja Stogi ul. Hoża ,- 17. Ognisko Wychowawcze Nr 1 ul. Władysława IV Ognisko Wychowawcze Nr 3 ul. Głęboka ,- 19. Dom Integracyjno Rodzinny ul. Jaśkowa Dolina ,- 20. Przedszkole Nr 1 ul. Władysława IV ,- 21. Przedszkole Nr 2 ul. Malczewskiego ,- 22. Przedszkole Nr 7 ul. Zator Przytockiego ,- 23. Przedszkole Nr 35 ul. Wałowa ,- 24. Przedszkole Nr 41 ul. Głęboka ,- 25. Przedszkole Nr 42 ul. Michałowskiego ,- 26. Przedszkole Nr 62 Al. Rzeczpospolitej ,- 27. Przedszkole Nr 66 ul. Startowa ,- 28. Przedszkole Nr 86 ul. Dywizjonu ,- 29. Przedszkole Nr 88 ul. Meissnera ,- 30. Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Opacka Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74

5 34. Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Stroma Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformacka Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6 A 37. Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Modra Gimnazjum Nr 2 ul. Kartuska 32/ Gimnazjum Nr 3 ul. Chałubińskiego Gimnazjum Nr 8 ul. Żabi Kruk Gimnazjum Nr 11 ul. Kłosowa Gimnazjum Nr 23 ul. Cystersów Gimnazjum Nr 26 ul. Traugutta Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 ul. Wielkopolska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 ul. Burzyńskiego Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 ul. Startowa Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 ul. VII Dwór Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Meissnera Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 ul. Krasickiego XV Liceum Ogólnokształcące ul. Pilotów XX Liceum Ogólnokształcące ul. Dobrowolskiego Zespół Szkół Energetycznych ul. Reja Zespół Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/ Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego ul. Lastadia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 ul. Sobieskiego Bursa Gdańska ul. Podwala Staromiejskie 51/ ,- 58. Pałac Młodzieży ul. Ogarna ,- 59. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka ,- 60. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Krzemienieckiej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 ul. Wałowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ul. Krzemienieckiej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5 ul. Związku Jaszczurczego Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Specjalnych ul. Wałowa Pogotowie Opiekuńcze im. Karola ul. Leczkowa 1 A Borchardta

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2011 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo