ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, pz. 1945) Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, pz. 578, z późn. zm.) zarządza się, c następuje: ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategrie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą 2 Obiekty całrczne zlkalizwane w wielu budynkach pwinny być płączne stałymi zabudwanymi przejściami, zapewniającymi dstęp d wszystkich usług w biekcie Wymaganie t nie dtyczy biektów zlkalizwanych w miejscwściach charakterze wypczynkwrekreacyjnym, które uzyskały zaszeregwanie na pdstawie rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz ) I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 3 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz

2 4 Górna słna nad głównym wejściem, usytuwanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi autmatycznie twieranych 5 Górna słna nad pdjazdem d biektu na wyskści c najmniej 4,5 m 6 Oddzielne wejście i wydzielna drga bagażu gści 7 Wydzielna drga dstaw - nie dtyczy hteli *** w zwartej zabudwie miejskiej 8 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, świetlenie terenu i ddzielenie części gspdarczej d części dstępnej dla gści 9 Strzeżne garaże lub strzeżne parkingi, w mtelach zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m. Nie dtyczy hteli zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści 10 Parkingi lub miejsca pstjwe przy biekcie zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m. II. Instalacje i urządzenia techniczne 11 W części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja mechaniczna 1)

3 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* * ptwierdza się następującymi dkumentami: decyzją pzwleniu na użytkwanie biektu lub decyzją pzwleniu na zmianę spsbu użytkwania biektu, a w przypadku biektów wzniesinych przed r., które utraciły wymienine dkumenty, także pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw biektu 12 W części pbytwej - j.m.: 1)klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C, wilgtnść 45-60% 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* 13 Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. - dla ** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zapatrzeniu w ciepłą wdę, w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 14 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 15 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 16 Kmfrt akustyczny w całym biekcie zgdnie z Plską Nrmą 17 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń

4 18 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji 19 Dstęp d internetu w pkjach lub na drębnych stanwiskach 20 Instalacja radiw-telewizyjna przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 21 Dźwigi sbwe /ew. schdy ruchme/ w biektach: 1) pniżej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 3) pwyżej 2 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 4) pwyżej 3 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 5) pwyżej 4 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 22 Oddzielny dźwig twarw-sbwy, ile wymagany jest dźwig sbwy 23 Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu

5 24 Hall recepcyjny wielfunkcyjny: 1) pwierzchni minimum (w m 2 ) d 50j.m ) pwierzchni ddatkwej (w m 2 ) dla każdej j.m. pwyżej 50 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 25 Zespół higieniczn-sanitarny przy części gólndstępnej Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką, z górnym lub bcznym świetleniem 3) dzwnik d płynneg mydła 4) pjemnik na papier i dpady 5) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 6) wieszaki ścienne 7) WC ( w biektach kategrii *****, **** i *** - ddzielne dla kbiet i mężczyzn) 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 26 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy

6 4) pkój 4-sbwy ) pkój większy niż 4-sbwy - pwierzchnia 4- sbweg plus ddatkw w m 2 na każdą następną sbę. 4,5 4,5 4 4 W biektach * - ***, które pwstały w parciu przepisy bwiązujące d czasu wejścia w życie rzprządzenia Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, pz. 140, z późn. zm.), dpuszcza się dstępstw d 10% pwierzchni mieszkalnej pkju, zrekmpenswane pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania. 27 Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą pmcniczą z wydzielnym ddatkw WC 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 28 Zestaw wypsażenia meblweg (w biektach ***-***** jednlity kmplet, w biektach *-** dpuszcza się meble wielfunkcyjne): 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania

7 4) szafa lub zabudwana wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 5) wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 6) biurk lub stół 7) bagażnik 8 a) krzesł jedn na pkój 8 b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niż dwa na pkój) 9) stlik klicznściwy 10) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 11) lustr 12) wieszak ścienny na wierzchnią dzież 29 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa świetlająca miejsce d pracy (stół lub biurk) 3) świetlenie gólne 30 Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn

8 2) telewizr 3) radidbirnik lub mżliwść dbiru prgramu radiweg 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóżku 6) firany, żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny, rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) materiały infrmacyjne dtyczące usług htelu i bezpieczeństwa gści raz htelwe materiały piśmiennicze 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz na śmieci niepalny w pkjach bez w.h.s. 14) sejf 15) minibar 16) minibar lub ldówka - w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkwych 17) wda mineralna lub stłwa,

9 18) szklanki 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 31 Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką, z bcznym lub górnym świetleniem 3)WC 32 Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci /niepalny lub trudn palny/ 9) telefn 10) zestaw minimum dla jednej sby:

10 a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka lub kubeczek jednrazwy f) trba higieniczna 33 Prcent pki (minimum) z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym - w biektach nw budwanych - 100% bez względu na kategrię biektu Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej: 1) liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskwa c) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) ) wypsażenie ddatkwe: a) lustr b) dzwnik d płynneg mydła c) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku

11 d) pjemnik trudn palny na papier i dpady e) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 35 Zapewnienie sprzedaży gścim grących napjów przez całą dbę 36 Zapewnienie gścim sprzedaży grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 37 Budzenie 38 Pdawanie psiłków d j.m. - rmservice czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 39 Usługa bagażwa 40 Przechwywanie bagażu gści, także przed zajęciem i p zwlnieniu pkju, a także przechwywanie pieniędzy i przedmitów wartściwych gści - czynne całą dbę 41 Kwiaciarnia lub mżliwść dstarczenia kwiatów 42 Akceptacja kart płatniczych 43 Sprzedaż lub udstępnianie prasy cdziennej 44 Sprzedaż ksmetyków, śrdków higieny sbistej 45 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel recepcji przeszklny w pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej

12 46 Usługi gastrnmiczne: 1) restauracja; dpuszcza się w htelu ***, mtelu*** brak restauracji, jeżeli w dległści max. 200 m d biektu znajduje się restauracja 2) aperitif -bar lub bar kawwy 3) pdawanie śniadań 47 Zespół sal wielfunkcyjnych, dstswanych d charakteru biektu - knferencyjnych, klubwych, szkleniwych itp. 48 Przechwywanie sprzętu rekreacyjneg w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw-rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach przyrdniczych 49 Zespół dnwy bilgicznej: (basen kąpielwy, sauna, siłwnia, slarium, masaże i inne usługi rekreacyjne - minimum dwa rdzaje usług) w biektach *** wymagane w miejscwściach wypczynkwych 50 Sala klubwa z telewizrem Nie dtyczy biektów, które psiadają sale wielfunkcyjne 51 Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym 52 Usługi mtryzacyjne 53 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieży gści 54 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na życzenie gści 2) c trzy dni lub na życzenie gści VI. Inne 55 Jednlity ubiór dla pszczególnych służb htelwych

13 Objaśnienie znaków i skrótów: H - htel M - mtel * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j. m. - jednstka mieszkalna w. h. s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie; w salach knferencyjnych hteli *** wymagana jest klimatyzacja. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne. ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku wraz z infrastrukturą twarzyszącą. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku. Dpuszcza się usytuwanie części mieszkalnej w drębnych pawilnach, pd warunkiem należyteg infrmwania klientów I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Wydzielna drga dstaw 4 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, raz świetlenie djść i djazdu 5 Strzeżne garaże lub strzeżne parkingi. Nie dtyczy pensjnatów zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści.

14 II. Instalacje i urządzenia techniczne 6 Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść % w części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne 7 W części pbytwej - j.m.: - klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury 18-21, wilgtnść % 8 Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; w biektach** i* dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 2) mechaniczna 1) w części gólndstępnej 3) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej 9 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 10 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 11 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 12 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji 13 Instalacja radiw-telewizyjna przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 14 Dźwigi sbwe w biektach: 1) pniżej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 3) pwyżej 2 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści

15 4) pwyżej 3 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 5) pwyżej 4 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 15 Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 16 Hall recepcyjny wielfunkcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespół higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych, i w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub z półką 2) lustr nad każdą umywalką, z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik niepalny na papier i dpady 5) dzwnik d płynneg mydła 6) wieszaki ścienne 7) WC 8) pisuar w WC męskim

16 IV. Część mieszkalna 18 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niż 4-sbwy - pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw w m 2 na każdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10 %, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą z wydzielnym ddatkw w.h.s. 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 20 Zestaw wypsażenia meblweg - w kategrii*** -***** wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200 cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200 cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół

17 6) bagażnik 7a) krzesł jedn na pkój 7b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niż dwa na pkój) 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzież 21 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa d pracy przy stle lub biurku 3) świetlenie gólne 22 Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) mżliwść dbiru prgramów radiwych 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóżku 6) firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2)

18 7) zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 23 Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 24 Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną

19 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci niepalny lub trudn palny 9) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka f) trba higieniczna 25 Prcent pki z pełnym węzłem higienicznsanitarnym Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej (liczba miejsc nclegwych w pkjach (bez w.h.s. na jedn urządzenie): 1) umywalka z blatem lub półką ) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa ) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) Wypsażenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła

20 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 28 Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 29 Budzenie 30 Usługa bagażwa 31 Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 32 Akceptacja kart płatniczych 33 Dstarczanie prasy na życzenie gści 34 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 35 Pdawanie psiłków d j.m. - rm-service czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 36 Usługi gastrnmiczne: 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); w biektach* -*** mżna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach, w jadalni 2) aperitif - bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na życzenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na życzenie gści

21 37 Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw-rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach przyrdniczych: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. basen, sauna, siłwnia, slarium, masaże - minimum dwa rdzaje usług); w biektach***** wymagany także w pzstałych miejscwściach 38 Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym 39 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieży gści 40 Pralka lub mżliwść prania rzeczy gści 41 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na życzenie gści 2) c trzy dni lub częściej na życzenie gści VI. Inne 42 Jednlity ubiór dla pszczególnych służb Objaśnienia znaków i skrótów: * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne. ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) I PÓL BIWAKOWYCH

22 Lp. Wymagania Kategrie kempingów (campingów) Pla biwakwe **** *** ** * I. Zabezpieczenie terenu 1 Ogrdzenie terenu 1) 2 Oświetlenie terenu 3 Całdbwy dzór 4 Sprzęt przeciwpżarwy i instrukcja bezpieczeństwa pżarweg 5 Punkt pierwszej pmcy czynny całą dbę, w tym przeszklny pracwnik, apteczka i łącznść z pgtwiem ratunkwym 2) 2) II. Zagspdarwanie terenu 6 Bezklizyjny djazd 7 Wewnętrzne drgi główne nawierzchni utwardznej 8 Ścieżki piesze nawierzchni utwardznej 9 Stanwiska bzwania na terenie płaskim trawiastym 10 Teren stanwisk bzwania wydzielny 11 Zadrzewienie 12 Zasilanie w energię elektryczną 13 Parking przy recepcji - pwierzchnia w m 2 3) Urządzenia rekreacyjne i tereny d gier i zabaw - 15 Wewnętrzne znakwania 16 Pjemniki na śmieci III. Recepcja 17 Recepcja w drębnym pmieszczeniu 18 Przechwalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartściwych gści IV. Świetlica 19 Świetlica 4) 4) 5)

23 V. Stanwiska bzwania 20 Minimalna pwierzchnia 1 stanwiska w m Pdłącza elektryczne (% gólnej liczby stanwisk) Pnumerwane stanwiska bzwania 23 Wydzielne stanwiska lub grupy stanwisk bzwania 24 Zieleń dgradzająca stanwiska lub grupy stanwisk VI. Urządzenia higieniczn-sanitarne 25 Urządzenia sanitarne zlkalizwane nie dalej niż 100 m d stanwisk bzwania 26 Umywalnie sbne dla kbiet i mężczyzn: 6) - liczba użytkwników na 1 umywalkę liczba użytkwników na 1 natrysk Ustępy sbne dla kbiet i mężczyzn: 7) - liczba użytkwników na 1 ustęp dla kbiet liczba użytkwników na 1 ustęp dla mężczyzn liczba użytkwników na 1 pisuar Stanwisk d zlewu ustępów caravaningwych 29 Urządzenie d prania 30 Urządzenie d praswania 31 Pmieszczenie d suszenia bielizny 32 Wypsażenie szczegółwe: 1) ściany WC i natrysków wyłżne glazurą 2) pdłgi WC i natrysków wyłżne teraktą 3) urządzenia jednakwe i jednrdne

24 4) wieszaki na ręczniki i bieliznę 5) lustra nad umywalkami i półki 8) 8) 6) gniazda elektryczne 220 V 8) 8) 8) VII. Usługi gastrnmiczne 33 Stanwiska spżywania psiłków 9) 34 Stanwiska d zmywania naczyń 35 Zakład gastrnmiczny 36 Sklepik spżywczy i z artykułami higieniczn-sanitarnymi; nie bwiązuje, jeżeli sklep znajduje się bliżej niż 500 m VIII. Zapatrzenie w wdę 37 Punkty pbru wdy d picia i dla celów gspdarczych na stanwiskach lub grupach stanwisk bzwania 38 Punkty pbru wdy d picia na terenie bzwiska 39 Ciepła wda bieżąca 10) 11) 12) Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje * kemping (camping) kategrii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategrii dwie gwiazdki *** kemping (camping) kategrii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategrii cztery gwiazdki 1) Mże być prwizryczne. 2) C najmniej apteczka. 3) Parking nie bejmuje stałych miejsc pstjwych, a jedynie miejsce na czas przyjmwania gści. 4) Wypsażna w telewizr i prasę. 5) Udstępnine zadaszne pmieszczenie. 6) Dpuszcza się umywalnie zbirwe typu rynnweg niezadaszne. 7) Na terenach skanalizwanych ustępy spłukiwane wdą bieżącą, na terenach nieskanalizwanych - bitalety. 8) C najmniej 1 na dwa stanwiska. 9) Przynajmniej zadaszne stły lub ławy na stanwiskach bzwania. 10) Całą dbę. 11) C najmniej trzy razy dziennie, ustalnych gdzinach. 12) C najmniej dwa razy dziennie, ustalnych gdzinach. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA KEMPINGACH (CAMPINGACH) Lp. Wymagania Kategrie kempingu (campingu)

25 **** *** ** * Wypsażenie pkju lub dmku składająceg się z więcej niż jedneg pkju 1 Dpuszczalna liczba sób w każdym pkju 1) Pwierzchnia pkju na 1 sbę w m Wyskść pkju c najmniej 2,2 m 4 Łóżka wymiarach min. 90 x 200 cm 5 Oświetlenie górne 6 Oświetlenie przy łóżku 7 Pściel na każde łóżk 2) 8 Dywan lub wykładzina 9 Szafa 3) 3) 10 Stół 11 Krzesła lub inne meble d siedzenia, jedn na sbę, lecz nie mniej niż dwa na pkój 12 Lustr 13 Telewizr i mżliwść dbiru prgramów radiwych 14 Mżliwść dbiru prgramów radiwych 15 Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wdą 16 Umywalka z ciepłą i zimną wdą raz półką 17 Ściany i pdłgi w łazience wyłżne płytkami ceramicznymi lub pdbnym materiałem nienasiąkliwym Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje * kemping (camping) kategrii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategrii dwie gwiazdki *** kemping (camping) kategrii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategrii cztery gwiazdki 1) W przypadku dmku wielpkjweg w każdym pkju. 2) W przypadku braku pścieli - zdejmwany pkrwiec na materac, nadający się d prania. 3) Dpuszcza się wieszaki. ZAŁĄCZNIK Nr 4

26 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMÓW WYCIECZKOWYCH Lp. Wymagania Kategrie I II III I. Zagspdarwanie terenu 1 Bezpśrednie wejście d hallu 2 Parking lub mżliwść parkwania maksymalnie 200 m d biektu; w istniejących biektach na terenie parków nardwych warunki parkwania na dtychczaswych zasadach II. Instalacje w budynku 3 Ogrzewanie zapewniające w zimie temperaturę c najmniej 19 C 4 Bieżąca ciepła i zimna wda III. Recepcja 5 Hall recepcyjny z telefnem dstępnym dla gści 6 Kabiny telefniczne 7 Przechwalnia pieniędzy, rzeczy wartściwych, bagażu i sprzętu turystyczneg 8 Infrmacja turystyczna 1) 9 Budzenie IV. Inne usługi 10 Sprzedaż drbnych artykułów (ksmetyki, pamiątki turystyczne itp.) 11 Świetlica 12 Stanwisk d praswania wypsażne w żelazk 13 Stanwisk d drbnych napraw sprzętu sprtweg i turystyczneg V. Część mieszkalna 14 Minimalna pwierzchnia pkju w m 2 (bez wydrębninych łazienki, WC, przedpkju): 1) 1-sbweg ) 2-sbweg )

27 3) 3-sbweg ) 4) 4-sbweg ) 5) większeg niż 4-sbwy (pwierzchnia 4-sbweg pwiększna ddatkw na każdą następną sbę liczbę m 2) 2,5 2,5 2,5 2) 15 Maksymalna liczba miejsc nclegwych w pkjach wielsbwych Urządzenia higieniczn-sanitarne w pkjach 1- i 2-sbwych (% pki): 1) umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wdą raz z blatem lub półką ) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa raz WC Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne: 1) umywalnie sbne dla kbiet i dla mężczyzn 2) z bieżącą ciepłą i zimną wdą 3) liczba m.n. przypadających na 1 umywalkę w umywalniach zbirwych ) liczba m.n. przypadających na 1 natrysk ) WC sbne dla kbiet i sbne dla mężczyzn 6) liczba m. n. przypadających na: a) 1 WC damski b) 1 WC męski c) 1 pisuar w WC męskim Wypsażenie ddatkwe urządzeń higieniczn-sanitarnych: 1) wieszaki na ręczniki i bieliznę sbistą

28 2) lustr nad umywalką i półka 3) świetlenie nad lustrem 4) gniazd elektryczne uniwersalne z słną 5) ksz niepalny lub trudn zapalny 19 Meble w pkju 3) : 1) łóżk wymiarach min. 80 x 190 cm 2) stół (minimum jeden dla 8 sób) 3) krzesła (1 na sbę, nie mniej niż 2 na pkój) 4) 4) szafka, stlik lub półka przy każdym łóżku 5) szafa ubraniwa lub wnęka 5) 6) lustr 7) ksz na śmieci niepalny lub trudn zapalny i ppielniczka 8) lampka ncna (przy każdym łóżku w pkjach 1-4- sbwych) 9) wieszak ścienny na krycia wierzchnie 20 Wypsażenie ddatkwe pkju: 1) radi (w pkjach 1- i 2- sbwych) 2) dywan lub chdnik 3) firanki, żaluzje lub rlety przepuszczające światł 4) zasłny dzienne, żaluzje lub rlety zaciemniające 5) elementy dekracyjne

29 VI. Usługi gastrnmiczne: 21 Sprzedaż grących napjów, także z autmatów lub prwadzna przez recepcję 22 Wydzielna sala d przygtwywania psiłków we własnym zakresie i ich spżywania 23 Pdawanie śniadań 24 Jadłdajnia lub bar szybkiej bsługi 25 Restauracja Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje I dm wycieczkwy kategrii pierwszej II dm wycieczkwy kategrii drugiej III dm wycieczkwy kategrii trzeciej m.n. miejsce nclegwe 1) Udzielanie infrmacji imprezach turystycznych i kulturalnych, wypsażenie recepcji w rzkłady jazdy, plany miast i mapy reginów, książkę telefniczną itp. 2) Dpuszcza się łóżka piętrwe przy wyskści pkju c najmniej 2,5 m; pwierzchnia pkju mże być wówczas zmniejszna 20 %. 3) W kategrii I jednlity kmplet wyskiej jakści. 4) W pkjach więcej niż 4-sbwych dpuszcza się ławy. 5) W pkjach 1-4-sbwych - szafa ubraniwa, w pkjach więcej niż 4-sbwych p jednym zamykanym segmencie na ubranie i bieliznę pwierzchni c najmniej 0,25 m 2 na sbę. ZAŁĄCZNIK Nr 5 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH Lp. Wymagania Kategrie I II III I. Wymagania gólne 1 Samdzielny budynek lub wydzielna część budynku 2 Pmieszczenia nclegwe rganizwane draźnie (w internacie, w izbach lekcyjnych itp.) 3 Bieżąca zimna i ciepła wda przez całą dbę 4 Bieżąca zimna wda całą dbę i ciepła wda ustalnych prach ran i wieczrem 5 Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 19 C 6 Świetlica wypsażna w dpwiednie materiały i sprzęt 1) 2)

30 7 Przechwywanie pieniędzy, przedmitów wartściwych, bagażu i sprzętu turystyczneg 8 Pmieszczenie d suszenia dzieży 9 Apteczka zapatrzna w leki i artykuły sanitarne II. Część mieszkalna 10 Minimalna pwierzchnia sypialni na jedną sbę w m 2 : 1) przy łóżkach jednpzimwych 2,5 2,5 2,5 2) przy łóżkach piętrwych 1,5 1,5 1,5 11 Minimalny % miejsc nclegwych w salach mniejszych niż 8-sbwe Urządzenia higieniczn-sanitarne (maksymalna liczba miejsc nclegwych na 1 urządzenie) 3) : 1) umywalka z blatem lub półką i lustrem ) natryski ) WC Wypsażenie pkju: 1) łóżka lub stelaże wypsażne w materace 2) na sbę: pduszka, kłdra lub 2 kce 3) bielizna pścielwa 4) szafy ubraniwe 5) szafy ubraniwe lub wieszaki 6) szafki ncne lub półki przy każdym łóżku 7) stół 8) krzesła lub tabrety (p jednym na sbę) lub ławy 9) lustr i ksz na śmieci

31 III. Część gastrnmiczna 14 Kuchnia sambsługwa 4) 15 Jadalnia 5) 6) Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje I schrnisk młdzieżwe kategrii pierwszej II schrnisk młdzieżwe kategrii drugiej III schrnisk młdzieżwe kategrii trzeciej 1) Wypsażna w telewizr raz jedn z urządzeń typu magnetfn, rzutnik, aparat prjekcyjny lub wide, a także inny sprzęt d gier i zabaw. 2) Wypsażna w sprzęt d gier i zabaw. 3) W biektach nwych wskaźniki urządzeń higieniczn-sanitarnych pwinny być zgdne z warunkami technicznymi dla biektów zamieszkania zbirweg. 4) Wypsażna w sprzęt kuchenny (płyty d gtwania, garnki, czajniki, patelnie, ldówkę). 5) Zapatrzna w sprzęt stłówkwy (stły, krzesła lub ławy, talerze głębkie i płytkie, łyżki, widelce, nże, szklanki, kubki). 6) Zapatrzna jak w kategrii I schrniska młdzieżweg; w mniejszych schrniskach mże spełniać ddatkw funkcję świetlicy. ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA SCHRONISK Lp. Wymagania I. Instalacje w budynku 1 Ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pmieszczeniach nclegwych i świetlicy temperatury 18 C 2 Bieżąca zimna i ciepła wda 1) II. Recepcja 3 Telefn dstępny dla gści 4 Przechwywanie pieniędzy, przedmitów wartściwych, bagażu i sprzętu turystyczneg 5 Infrmacja turystyczna 2) III. Inne usługi 6 Sprzedaż pdstawwych drbnych artykułów higienicznych i ksmetycznych, słdyczy, pamiątek 7 Mżliwść suszenia dzieży we wskazanym miejscu 8 Stanwisk umżliwiające dknanie drbnych napraw sprzętu turystyczneg, czyszczenie dzieży i sprzętu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo