SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9"

Transkrypt

1 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego Stacjonarny Automat Biletowy musi umożliwiać: zakup papierowych biletów zdefiniowanych w taryfie Zamawiającego, zakup i kodowanie biletów okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych w systemie Zamawiającego. Zamawiający posiada system Municom Premium firmy PZI Taran z Mielca; kodowanie biletów okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego w systemie Zamawiającego. Konieczna integracja z systemem Zamawiającego; sprawdzenie ważności biletów okresowych zapisanych na elektronicznych kartach bezstykowych w systemie Zamawiającego; dokonanie płatności za bilety za pomocą stykowych kart płatniczych systemów Visa i MasterCard dokonanie płatności za bilety za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa PayWave i Mastercard PayPass wydruk potwierdzeń: udanej/nieudanej operacji zakodowania biletów okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych w systemie Zamawiającego, udanej/nieudanej operacji płatności kartą płatniczą oraz innych uzgodnionych z Zamawiającym; przyjęcie płatności i wydanie reszty monetami o wszystkich nominałach z zakresu 5 gr 5zł dokonanie płatności za pomocą banknotów 10, 20, 50, 100, 200 zł oraz wydawanie reszty w co najmniej dwóch wybranych nominałach możliwość przerwania realizacji transakcji w każdym momencie; zwrot wrzuconej kwoty po anulowaniu transakcji przez pasażera. Anulowanie transakcji, podczas której dokonano już częściowej płatności (monetami lub banknotami) musi być potwierdzone przez pasażera poprzez naciśnięcie na ekranie przycisku potwierdzającego chęć anulowania operacji obsługę automatu za pomocą wielofunkcyjnego ekranu dotykowego, dodatkowo automat musi być wyposażony w dodatkowe dynamiczne podświetlanie elementów aktywnych w poszczególnych etapach procesu sprzedaży; 1.2. Stacjonarny Automat Biletowy musi ponadto realizować następujące funkcje: rejestrować wszystkie zdarzenia związane z: wydawaniem biletów, stanem modułów i czynnościami serwisowymi na lokalnym nośniku danych; zapewniać wymianę danych, w tym przekazywanie raportów dla wybranego okresu ze sprzedaży do systemu centralnego; generować podczas operacji sprzedaży odpowiednie sygnały graficzne i dźwiękowe potwierdzające, negujące, ostrzegające pasażera o wykonanych operacjach; musi być wyposażony w system typu watchdog wymuszający restart automatu w przypadku zawieszenia się systemu operacyjnego lub aplikacji sterującej automatem; transmitować na bieżąco żądania obsługi serwisowej: awarie urządzeń, sygnalizację końca zapasu papieru, otwarcie obudowy oraz pozostałe niezbędne do pracy sygnały; oprogramowanie automatu powinno umożliwiać rozbudowę funkcjonalności urządzenia o obsługę elektronicznej portmonetki (opartej o kartę KKM) oraz inne dodatkowe opcje sprzedaży np. zakup doładowań telefonicznych rejestrować za pomocą wbudowanej w górną część obudowy kamerze o rozdzielczości poziomej min. 700 linii, obraz osoby obsługującej automat wraz czynnościami przez nią wykonywanymi. Obraz ma rejestrować się na lokalnym dysku i być przechowywane przez okres 5 dni blokować możliwość sprzedaży w przypadku braku papieru w drukarce; uniemożliwiać zakupu biletu okresowego na kartę KKM w przypadku karty zablokowanej - znajdującej się na czarnej liście w systemie Zamawiającego oprogramowanie automatów musi pracować przynajmniej w dwóch trybach: sprzedaży oraz serwisowym. W trybie sprzedaży funkcje serwisowe nie mogą być dostępne dla klienta, a oprogramowanie musi umożliwiać zakup wszystkich rodzajów biletów zgodnie z obowiązującą taryfą i według wymagań Zamawiającego z poziomu menu serwisowego musi istnieć możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania automatu m.in. w zakresie konfiguracji pracy automatu, taryfy, informacji o rozkładzie komunikacji miejskiej,

2 Strona 2/9 rozkładzie jazdy, wyświetlania innych informacji itp. Po dokonaniu aktualizacji automat musi wygenerować i wysłać informację o przebiegu aktualizacji i jej wyniku oraz informację, co zostało zaktualizowane i z jakiej wersji na jaką automat musi posiadać ryglowanie zabezpieczające przed wyjęciem wszystkich kaset końcowych i pośrednich, magazynów pośrednich na monety i banknoty, oraz dodatkowych pojemników Hopperów. Wszystkie kasety powinny posiadać własne niezależne zamki. 2. Elementy funkcjonalne automatu Stacjonarny Automat Biletowy musi być wyposażony przynajmniej w: przejrzysty interfejs użytkownika dostępny w minimum dwóch językach (polski, angielski) do obsługi automatu przy pomocy kolorowego wyświetlacza graficznego o rozmiarze min 15 i jasności min 600 cd/m 2 wraz z panelem dotykowym. Interfejs użytkownika (wygląd i treść wyświetlanych ekranów) powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wyświetlacz powinien zapewniać wygodne i bezproblemowe korzystanie z automatu w każdym oświetleniu. Panel dotykowy powinien umożliwiać obsługę dłonią, dłonią osłoniętą rękawiczką itp. Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w punkcie cztery niezależnie moduły drukujące przeznaczone do wydruku biletów papierowych (2 moduły przełączane automatycznie w przypadku awarii drukarki lub braku papieru) oraz potwierdzeń (2 moduły przełączane automatycznie w przypadku awarii drukarki lub braku papieru) lub dwa niezależnie moduły drukujące (jeden do wydruku biletów papierowych drugi do wydruku potwierdzeń) każdy z nich umożliwiający obsługę 2 rolek papieru. Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w punkcie czytnik kart zbliżeniowych w standardzie ISO14443A, umożliwiający odczyt oraz zakodowanie kontraktu na elektronicznej karcie bezstykowej Mifre DesFire EV1 w systemie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego następujące czytniki kart płatniczych: Czytnik zbliżeniowych kart płatniczych wraz z dedykowaną aplikacją płatniczą, umożliwiający transakcje kartami bankowymi minimum w standardzie Visa i Mastercard; rozwiązanie musi posiadać certyfikaty EMV Contactless Level 1, MasterCard PayPass M/Chip, Visa qvsdc oraz dla aplikacji płatniczej do współpracy z agentem rozliczeniowym Zamawiającego (First Data Polska) - certyfikaty qvsdc (Visa Europe) oraz TIP Contactless (MasterCard International) Czytnik stykowych kart płatniczych wraz z dedykowaną aplikacją płatniczą, umożliwiający transakcje kartami bankowymi minimum w standardzie Visa i Mastercard; rozwiązanie musi posiadać certyfikaty EMV Level 1 i Level 2 oraz dla aplikacji płatniczej do współpracy z agentem rozliczeniowym Zamawiającego (First Data Polska) - certyfikaty ADVT (Visa Europe) oraz TIP (MasterCard International). Klawisze PIN-padu, służącego do autoryzacji transakcji kodem PIN, wykonane mają być ze stali nierdzewnej Wykonawca przed uruchomieniem sprzedaży w pierwszym automacie powinien dostarczyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanego rozwiązania sprzętowego do obsługi płatności bezgotówkowych oraz aplikacji płatniczej agenta rozliczeniowego Zamawiającego (First Data Polska) z obowiązującymi wymaganiami organizacji Visa Europe oraz MasterCard International. Aplikacja płatnicza do współpracy z centrum rozliczeniowym, posiadająca aktualne certyfikaty, o których mowa w pkt oraz moduł obsługi banknotów przyjmujący wszystkie banknoty PLN (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł) wraz z wydaniem reszty w banknotach w co najmniej dwóch nominałach z możliwością zmiany konfiguracji na banknoty EUR. Moduł powinien być wyposażony również w samoblokującą się kasetę końcowa na banknoty o pojemności min. 600 banknotów z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Szczegółowe wymaganie techniczne dla modułu obsługi banknotów zostały określone w punkcie moduł obsługi płatności monetami akceptujący nominały PLN (5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) z możliwością zmiany konfiguracji na monety EUR. Moduł musi umożliwiać zarówno przyjmowanie płatności jak i wydawanie reszty w powyższych nominałach oraz zawierać samoblokującą się kasetę końcowa na bilon o pojemności min. 5 litrów, z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Szczegółowe wymaganie techniczne dla modułu obsługi monet zostały określone w punkcie podtrzymywany bateryjne zegar czasu do oznaczania daty i czasu zakupu biletu z dokładnością do jednej sekundy, z automatyczną synchronizacją z serwerem czasu podczas przekazywania danych o sprzedaży

3 Strona 3/9 (dokładność 1 sek. ma zostać zachowana przez 72 godziny), z automatyczną zmianą czasu na letni i zimowy; moduł transmisji danych w oparciu o sieć bezprzewodową spełniającą parametry min. GSM/GPRS/UMTS oraz dodatkowe złącze Ethernet. Karty SIM niezbędne do transmisji danych dostarczy Zamawiający. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji APN oraz inne szczegóły techniczne zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy moduł zasilający wyposażony we własny akumulator, podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego co najmniej na czas umożliwiający zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane zamknięcie systemu automat musi posiadać ryglowanie zabezpieczające przed wyjęciem wszystkich kaset końcowych i pośrednich, magazynów pośrednich na monety i banknoty, oraz dodatkowych pojemników hopperów automat musi być wyposażony w dodatkowy niezależny moduł pamięci nieulotnej np.: w formie karty Micro SD o pojemności min. 32 GB służący jako backupowe miejsce zapisu danych sprzedaży lub inne rozwiązanie zabezpieczające przed utratą danych sprzedaży oprogramowanie automatu musi być skonstruowane w taki sposób, aby w przypadku awarii dysku twardego automatu istniała możliwość wymiany dysku na dysk zapasowy. 3. Dane techniczne i wymagania jakie mają spełniać elementy urządzenia Obudowa i konstrukcja Automatu: automat powinien być zamknięty w odpornej na uszkodzenia (wandaloodpornej) i warunki otoczenia (m.in. wilgotność) obudowie spełniającej normę ochrony EN IP54 lub IP43 dla otworów, ze stali w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, mocowanej na stałe do podłoża w sposób uniemożliwiający kradzież automatu krawędzie zewnętrze i wewnętrzne obudowy ukształtowane tak, aby nie powodowały uszkodzenia odzieży lub zranienia użytkowników i serwisantów; obudowa powinna być zabezpieczona zamkiem patentowym i mechanizmem ryglowym z blokadą mechaniczną w co najmniej 5 punktach, który uniemożliwia otwarcie siłowe; na obudowie muszą zostać umieszczone informacje dotyczące obsługi automatu. Miejsca oraz treści do uzgodnienia z Zamawiającym automat powinien posiadać akustyczny alarm lokalny oraz alarm zdalny wysyłany do systemu centralnego Zamawiającego. Alarmy powinny być uruchamiane bezzwłocznie przy nieautoryzowanych próbach otwarcia automatu automat musi być wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia antyprzewierceniowe umieszczone w obszarach kaset końcowych na gotówkę. W przypadku przewiercenia uruchamiany będzie akustyczny alarm lokalny oraz wysyłany będzie natychmiastowy alarm do systemu centralnego Zamawiającego Wyświetlacz: automat powinien być wyposażony w kolorowy co najmniej 15 ekran dotykowy o rozdzielczości min x 768 punktów i jasności co najmniej 600 cd/m2, który spełnia zarówno funkcję wyświetlacza, jak i urządzenia przyjmującego polecenia od pasażerów i obsługi technicznej. Interakcja z użytkownikiem poprzez wyświetlacz z nakładką dotykową w technologii Infrared lub pojemnościowej. Ekran ten musi być odporny na działanie naturalnych czynników zewnętrznych (temperatura, wilgoć) i musi poprawnie umożliwiać obsługę dłonią, dłonią osłoniętą rękawiczką itp.. Dodatkowo musi być odporny na próby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz na zarysowania (wandaloodporny) pasażer powinien mieć możliwość obsługi w min. dwóch językach polskim, angielskim, w których odbywać się będzie operacja zakupu lub pozyskiwania informacji. Po wybraniu języka obcego nastąpi automatyczny powrót do języka polskiego po max. 30 sekundach bezczynności w przypadku braku aktywności (interakcji z pasażerem) na ekranie startowym przez ponad 30 sekund, wyświetlacz powinien przejść w tryb wygaszacza ekranu - wygaszacz w postaci plików graficznych wyświetlanych w pętli przez 5 sekund każdy. Parametry czasu przejścia w tryb wygaszacza i czasu wyświetlania pliku w pętli powinny być w łatwy sposób konfigurowalne. Pliki graficzne, które mają być wyświetlane w trybie wygaszacza będą przygotowane w rozdzielczości 1024x768 i będą znajdywać się w określonym folderze na dysku lokalnym w automacie, tak, aby można było w łatwy sposób zarządzać nimi oraz aby treści wyświetlane na różnych urządzeniach mogły być dostosowane przez Zamawiającego Moduł obsługi banknotów powinien spełniać następujące wymagania:

4 Strona 4/ wyposażony w elektroniczny czytnik banknotów przyjmujący banknoty we wszystkich 4 pozycjach, wykluczający możliwość przyjęcia fałszywych banknotów; przyjmujący wszystkie banknoty PLN (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł) z możliwością przeprogramowania na banknoty EUR, wydający resztę w banknotach o min. 2 konfigurowalnych nominałach wyposażony w kasetę pośrednią o pojemności min. 15 szt. banknotów, umożliwiający dokonanie płatności przy jednej transakcji, maksymalnie taką ilością banknotów jaka jest pojemność kasety pośredniej umożliwiający zwrot przyjętych banknotów (tych samych fizycznie) w przypadku przerwania transakcji wyposażony w min. 2 dodatkowe kasety na banknoty do wydawania reszty, samouzupełniające się podczas transakcji, o pojemności min. 60 szt. banknotów każda wyposażony w samoblokującą się kasetę końcową na banknoty o pojemności min. 600 banknotów z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Kaseta musi być zabezpieczona zamkiem patentowym. Każdorazowa wymiana kasety musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem wymiany, drukowanym przez automat oraz wysyłanym w formie elektronicznej do systemu centralnego. Kaseta powinna posiadać elektroniczny układ rozpoznawania zawierający w sobie niepowtarzalny nr identyfikacyjny kasety, zgodny z numerem zapisanym na tabliczce znamionowej kasety. Kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną, brak możliwości powtórnego założenia tej samej kasety. W przypadku napełnienia kasety końcowej na banknoty w 80%, automat biletowy wysyła informacje za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego. Kaseta końcowa na banknoty musi zamykać się samoczynnie podczas jej wyjmowania z automatu uzupełnienie banknotów do wydawania reszty w trybie serwisowym musi się odbywać poprzez podanie banknotów poprzez czytnik. Każdorazowe uzupełnienie banknotami musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem wpłaty, drukowanym przez automat oraz wysyłanym w formie elektronicznej do systemu centralnego w przypadku pozostawienia w czytniku banknotów wydawanej reszty powinny one zostać wciągnięte do kasety końcowej po upływie 30 sekund od momentu wysunięcia ich przez czytnik Moduł obsługi monet powinien spełniać następujące wymagania: wyposażony w elektroniczny akceptor monet wykluczający możliwość przyjęcia fałszywych monet; wyposażony we wlot monet z automatyczną osłoną wlotu i układem zapobiegającym wyciąganiu monet oraz systemem rozpoznającym kierunek ruchu monet; osłona wlotu powinna być otwierana tylko podczas procesu płatności oraz po zbliżeniu do wlotu przedmiotu metalowego. W pozostałych przypadkach wrzutnik musi być zamknięty uniemożliwiając włożenie obcych przedmiotów; wyposażony w programowalny czytnik monet przyjmujący monety PLN: 5gr, 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł, 2 zł, 5 zł z możliwością zmiany konfiguracji na monety EUR; wydający resztę monetami o konfigurowalnych nominałach określonych w punkcie Układ monetarny powinien być wyposażony w logikę optymalizacji zasobów monet zapewniającą automatyczne uzupełnianie zasobników do zaprogramowanego poziomu i optymalizowanie wydawania reszty nominałami których jest największa liczba; wyposażony w moduł samonapełniających się podczas transakcji zakupu kaset pośrednich na monety do wydawania reszty o pojemności min. 60 monet dla każdego z nominałów określonych w punkcie w ilości nie mniejszej niż 6 sztuk; każda z kaset pośrednich musi posiadać wskaźnik informujący serwisanta o statusie urządzenia; kasety pośrednie muszą być wyposażone w nieulotną pamięć rejestrującą ilość monet i ich rodzaj, muszą być identyczne i umożliwiać dowolne ich zmienianie; w przypadku anulowania transakcji automat musi zwrócić fizycznie te same monety. Podczas jednej transakcji automat powinien umożliwiać przyjęcie płatności max. 40 monetami; dodatkowo automat powinien być wyposażony w co najmniej 4 zamykane i zabezpieczone kluczem patentowym (identycznym dla wszystkich dostarczonych) hopper y wyposażone w nieulotną pamięć rejestrującą ilość monet i ich rodzaj, na monety do wydawania reszty o pojemności co najmniej 400 monet każdy. Nominał monet może być dowolnie konfigurowany przez Zamawiającego; w przypadku osiągnięcia minimalnego, definiowanego przez Zamawiającego, stanu monet w kasetach pośrednich oraz hopperach automat musi mieć możliwość sprzedaży biletów za odliczoną gotówkę lub kartą, informując o tym pasażera komunikatem na ekranie LCD; napełnienie monet w trybie serwisowym musi się odbywać poprzez: wrzut monet poprzez wlot monet do kaset pośrednich;

5 Strona 5/ wymianę hoppera; każdorazowe napełnienie monet każdą z powyższych metod musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem wpłaty, drukowanym przez automat oraz wysyłanym w formie elektronicznej do systemu centralnego wyposażony w samoblokującą się kasetę końcowa na monety o pojemności min. 5 litrów z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Kaseta musi być zabezpieczona za pomocą zamka patentowego. Kaseta powinna posiadać elektroniczny układ rozpoznawania zawierający w sobie niepowtarzalny nr identyfikacyjny kasety, zgodny z numerem zapisanym na tabliczce znamionowej kasety. Kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną, brak możliwości powtórnego założenia tej samej kasety. W przypadku napełnienia kasety końcowej na monety w 80%, automat biletowy wysyła informacje za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego. Kaseta końcowa na monety musi zamykać się samoczynnie podczas jej wyjmowania z automatu przy wymianie kasety końcowej na monety, kasety pośredniej lub hopper ów każdorazowo musi być drukowany dowód wymiany oraz wysyłany w formie elektronicznej do systemu centralnego w przypadku braku monet do wydawania reszty, automat musi mieć możliwość sprzedaży biletów za odliczoną gotówkę lub kartą, informując o tym pasażera komunikatem na ekranie LCD. Po osiągnięciu maksymalnej ilości monet w kasecie końcowej zablokowana zostaje gotówkowa sprzedaż biletów w biletomacie Drukarki powinny spełniać następujące wymagania: termiczne, monochromatyczne, z pełną obsługą grafiki, o rozdzielczości co najmniej 200 DPI umożliwiające druk tekstu oraz grafiki, w tym kodu 2D; obsługiwać papier o gramaturze od 80 g/m 2 do 120 g/m 2 zapewniający wydruk min biletów (przy gramaturze 100 g/m 2 ), z odcięciem pojedynczego biletu z krążka taśmy o szerokości 80mm +/-1mm. Papier do wydruku biletów powinien być zabezpieczony min. 3 rodzajami zabezpieczeń. Wykonawca minimum na miesiąc przed dostawą urządzeń przedstawi wykaz możliwych do zastosowania zabezpieczeń papieru obsługiwanych przez zastosowane drukarki; moduł drukujący musi zapisywać w dzienniku zdarzeń informację o udanym wydruku biletu, odcięciu biletu oraz o nieprawidłowym działaniu drukarki; z sygnalizacją końca i zbliżającego się końca papieru (min. 10% pozostałości), informacja ta musi zostać wysłana przez automat biletowy za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego z gilotyną samo ostrzącą o trwałości min cięć dla papieru o gramaturze g/m Bilety oraz sprzedaż: Automat powinien umożliwiać zakup wszystkich biletów (papierowych oraz elektronicznych) dostępnych w taryfie biletowej Zamawiającego Nadruk na biletach papierowych musi zawierać dane taryfowe biletu zgodnie z formatami przyjętymi przez Zamawiającego. Szczegółowe dane zostaną określone na etapie realizacji Automat powinien umożliwiać zdalną zmianę (poprzez sieć) taryfy biletowej wraz z terminami jej obowiązywania Maksymalna liczba i rodzaj biletów papierowych zakupionych podczas jednej transakcji powinna być w łatwy sposób definiowana przez Zamawiającego Automat nie może pozwalać na łączenie transakcji gotówkowych z bezgotówkowymi Automat musi wskazywać jakie są możliwości zapłaty (jakimi środkami płatniczymi oraz nominałami wraz z wizualizacją banknotów i monet) za daną transakcję, maksymalna suma jaką akceptuje automat przy jednej transakcji musi być dowolnie definiowalna przez Zamawiającego Automat musi mieć możliwość wizualizacji na wyświetlaczu nominałów potrzebnych do zrealizowania transakcji oraz możliwość określenia wartości monet lub banknotów do wrzucenia, aby transakcję zakończyć, Podczas zakupu biletu okresowego na kartę KKM, w przypadku wybrania przez pasażera biletu, którego termin ważności pokrywa się z aktualnie zapisanym biletem na karcie, automat powinien wyświetlić informację o zaistnieniu takiej sytuacji oraz wymagać dodatkowego potwierdzenia akceptacji terminu ważności aktualnie kupowanego biletu Automat musi mieć możliwość definiowania nominałów do zakupu biletów o określonej wartości, np. przy zakupie biletów o: wartości nie przekraczającej 5 zł można zrealizować transakcję tylko przy pomocy monet,

6 Strona 6/ wartości powyżej 5 zł, a nie przekraczającej 10 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotu o nominale 10 zł, wartości powyżej 10 zł, a nie przekraczającej 20 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł i 20 zł, wartości powyżej 20 zł, a nie przekraczającej 50 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł, wartości powyżej 50 zł, a nie przekraczającej 100 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł, wartości powyżej 100 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł, 3.7. System diagnostyczny Wbudowany system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii poszczególnych modułów poinformuje o niej za pomocą sygnalizacji świetlnej (dioda umieszczona na zewnątrz obudowy, informująca o stanie urządzenia (kolor czerwony urządzenie niesprawne, kolor zielony urządzenie sprawne), komunikatów na wyświetlaczu oraz rejestruje w pamięci kody błędów i wysyła je automatycznie za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego Automat będzie blokował możliwość sprzedaży, jeśli rolka z papierem do wydruków skończy się lub nie będzie założona System zasilania Automat powinien być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania z sieci 230V prądu zmiennego 50Hz. Pobór mocy nie wyższy niż 300W w standardowym trybie pracy i 1kW przy włączonym ogrzewaniu. Odbiornik prądu w automacie musi posiadać własny obwód z oddzielnym zabezpieczeniem (bezpiecznikiem) i układem różnicowoprądowym oraz podlicznik zużytej energii Automat powinien być wyposażony we własny akumulator, podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego, co najmniej na czas umożliwiający zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane zamknięcie systemu. Akumulator musi posiadać automatyczny układ ładujący w oparciu o zasilanie zewnętrzne o parametrach dostosowanych do jego charakterystyki Moduł rejestracji Urządzenia muszą być parametryzowane z poziomu plików konfiguracyjnych przygotowywanych na zewnętrznym komputerze i transmitowanych do urządzenia przy wykorzystaniu modułu transmisji Dane transmitowane z urządzenia do komputera zewnętrznego muszą zawierać szczegółowy rejestr aktywności urządzenia (dziennik zdarzeń) oraz parametry identyfikacyjne (nr sieci, nr punktu). Parametry identyfikacyjne urządzenia i dziennik zdarzeń muszą być przechowywane w pamięci nieulotnej urządzenia. Dane zapisane w rejestrze aktywności powinny być przechowywane jako archiwum w pamięci urządzenia po udanej transmisji do komputera przez okres co najmniej 3 miesięcy Tworzony przez urządzenie dziennik zdarzeń musi zawierać jednoznaczne rozpoznanie każdego zdarzenia oraz jego precyzyjne zorientowanie w czasie Automat powinien posiadać rejestr wszystkich zdarzeń związanych ze sprzedażą biletów, transakcjami kartami płatniczymi, wszelkimi działaniami związanymi z obiegiem finansowym (hoperami, kasetami pośrednimi, kasetami końcowymi) oraz zdarzeń technicznych (włączenia, usterki, ostrzeżenia) Raport w postaci pliku aktywności powinien być transmitowany do systemu centralnego. Raporty generowane w automacie oraz wszystkie inne operacje i komunikaty powinny być oparte o czas systemowy komputera automatu. Zegar komputera w automacie powinien być synchronizowany z serwerem czasu NTP przed każdorazowym uruchomieniem aplikacji sprzedażowej Moduł transmisyjny Automat powinien bezzwłocznie wysyłać informację do systemu centralnego o takich zdarzeniach jak awarie, kończąca się rolka taśmy z papierem biletowym, itp Urządzenie powinno być wyposażone w moduł transmisji w oparciu o sieć telefonii komórkowej (transmisja pakietowa GSM/GPRS/UMTS) oraz złącze Ethernet. Dodatkowo powinno posiadać możliwość przenoszenia danych przy pomocy przenośnych modułów pamięciowych podłączanych do złącza USB. Powyższe sposoby transmisji powinny być równoważne i pobranie danych jednym z nich powinno spowodować przeniesienie ich do archiwum (dane nie będą duplikowane). Moduł transmisji danych

7 Strona 7/9 powinien również mieć możliwość przesyłania danych konfiguracyjnych i aktualizacji z systemu centralnego do każdego automatu System Centralny Dane z automatów, łączących się automatycznie z systemem powinny być przesyłane do Systemu Centralnego System Centralny powinien być zlokalizowany na sprzęcie (urządzeniu) Zamawiającego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym oraz umożliwiającym stały, zdalny dostęp do systemu Zamawiającemu. Wykonawca powinien do oferty załączyć minimalne parametry sprzętu (urządzenia), na którym zostanie posadowiony System Centralny System Centralny ma umożliwiać zdalny dostęp do biletomatów za pomocą programu do zarządzania zdalnym pulpitem administrator po podłączeniu do danego urządzenia powinien mieć podgląd na aktualnie wyświetlane na ekranie informacje oraz dostęp do plików znajdujących się na lokalnym dysku automatu System Centralny powinien realizować następujące funkcjonalności: zbieranie danych o transakcjach, przesyłanie plików konfiguracyjnych, ściąganie na bieżąco wszystkich informacji o każdej transakcji w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji; umożliwiać tworzenie raportów sprzedaży (zbiorczych jak i z poszczególnych Automatów) za dowolny (definiowalny) okres czasu, z uwzględnieniem filtrowania wg cech biletów, formy płatności zakres raportów do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy umożliwiać eksport powyższych raportów do pliku CSV oraz PDF ma być w pełni zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem biletu elektronicznego integracja ma polegać na przenoszeniu szczegółowych danych sprzedażowych z Systemu Centralnego do systemu MUNICOM (w tym w szczególności przypisanie danych o sprzedaży biletów elektronicznych do odpowiednich pasażerów), pobieraniu z systemu MUNICOM aktualnych taryf i innych informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania automatów Dane z Systemu Centralnego, powinny być dostępne dla obsługi oraz serwisantów poprzez interfejs dostępny przez przeglądarkę www (w sieci LAN Zamawiającego), spełniający następujące wymagania: dostęp możliwy dopiero po zalogowaniu się przypisanym do osoby identyfikatorem oraz hasłem, przypisywanie osobom odpowiednich uprawnień dostępu przez administratora możliwość tworzenia grup i zarządzania użytkownikami; wyświetlanie aktualnych statusów automatów z dodatkowym oznaczeniem w przypadku zgłoszonej przez urządzenie usterki lub ostrzeżenia (np. o zużyciu papieru itp.); podgląd stanu wybranego automatu: konfiguracji stanu podzespołów, ilości monet i banknotów w zasobnikach, informacja o niedługim przekroczeniu wartości progowych itp.; w przypadku wystąpienia alarmu w urządzeniu powinna na wierzchu pojawić się stosowna informacja wymagająca reakcji obsługi (np. poprzez potwierdzenie odbioru alarmu); możliwość przeglądania historii stanów automatów, zgłaszanych usterek oraz ostrzeżeń, rejestru wykonanych przez serwisantów i innych zapisanych w rejestrach automatów; dla obsługi serwisowej musi istnieć wersja mobilna oprogramowania przeznaczona na telefon/smartfon/tablet umożliwiająca podgląd urządzeń i usterek oraz możliwość zaznaczenia przez obsługę serwisową urządzenia aktualnie serwisowanego. Wszystkie zmiany dokonane w tym oprogramowaniu muszą być natychmiast widoczne we wszystkich wersjach systemu; Pozostałe wymagania oraz zakres warunków środowiskowych pracy Automatu: Automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu Każdy Automat musi posiadać swój niepowtarzalny numer Dostarczone Automaty muszą być w pełni wyposażone, również w materiały eksploatacyjne umożliwiające przeprowadzenie testów (4 rolki białego papieru do każdego automatu) Automat biletowy powinien być przeznaczony do instalacji zarówno w budynkach jak i w warunkach zewnętrznych i funkcjonować prawidłowo w zakresie temperatur: od -30 C do +60 C. Automat powinien być wyposażony w funkcję podgrzewania w przypadku wystąpienia niskich temperatur oraz cyrkulacji powietrza i automatycznego wyłączania w celu ochrony przez przegrzaniem.

8 Strona 8/ Automat powinien prawidłowo działać w warunkach zwiększonej wilgotności podczas intensywnych opadów deszczu, a także opadów śniegu Klucze zastosowane do poszczególnych modułów, powinny być identyczne dla obydwu automatów ale różne dla każdego zastosowanego w urządzeniu zamka. Wykonawca dostarczy 4 komplety kluczy w zaplombowanej kopercie Dodatkowo wykonawca dostarczy Zamawiającemu następne elementy wymienne (obsługiwane tymi samymi kluczami co elementy dostarczone w Automacie): zestawy kaset końcowych (1 kaseta na monety, 1 kaseta na banknoty); sztuki hopperów 4. Obsługa serwisowa i eksploatacyjna 4.1. Obsługa automatu powinna być wykonywana przez pracowników Wykonawcy w zakresie wynikającym z przydzielonych uprawnień Wielopoziomowość uprawnień powinna być realizowana za pomocą identyfikacji pracownika jego kartą serwisową autoryzującą otwarcie automatu. Autoryzacja powinna zostać potwierdzona kodem PIN przypisanym do karty. 3-krotne błędne wprowadzenie kodu PIN skutkować będzie uruchomieniem alarmu akustycznego w urządzeniu oraz wysyłaniem natychmiastowego alarmu do systemu centralnego Zamawiającego Serwisant powinien mieć dostęp do ekranu statusu podzespołów, na którym wyświetlane będą szczegółowe dane o stanie poszczególnych urządzeń z oznaczeniem (na czerwono) urządzeń zgłaszających błędy oraz ostrzeżenia. Serwisant powinien mieć możliwość testowania poszczególnych modułów/urządzeń z opcją ponownej inicjalizacji Wszystkie czynności powinny generować w rejestrze stosowne zdarzenie oraz powodować natychmiastowe przesłanie informacji do systemu centralnego Poziomy dostępu to: Poziom serwisanta dostęp wyłącznie do podajników taśm z papierem biletowym i innych funkcji serwisowych; rejestrowana powinna być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz stanu podajników po interwencji Poziom inkasenta dostęp do elementów automatu zawierających środki pieniężne; rejestrowana powinna być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz stanu podajników po interwencji Poziom administratora pełny dostęp do konfiguracji automatu; rejestrowana powinna być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz stanu podajników po interwencji Wykonawca wraz z automatami zapewni oprogramowanie, które musi zapewnić Zamawiającemu w dowolnym czasie bez konieczności angażowania Wykonawcy i ponoszenia dodatkowych kosztów tworzenie oraz uaktualnianie interfejsu klienta oraz wprowadzanie i edycję zmian taryf. Taryfa musi być osobnym komponentem systemu, który można zmieniać bez ingerencji w oprogramowanie automatu. 5. Dokumentacja: 5.1. Wraz z dostawą automatów, Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, w tym: instrukcje obsługi, konserwacji, serwisowania i uruchomienia, instrukcja przeglądów planowych, korekcyjnych i napraw automatów z podaniem metod sprawdzenia i regulacji poszczególnych jego elementów oraz wymaganych parametrów. Instrukcja musi zawierać, kto może dokonać poszczególnych przeglądów i napraw oraz w jakim zakresie, jakimi narzędziami lub oprzyrządowaniem Dokumenty mają być dostarczone w języku polskim na nośnikach: papierowym i w formie elektronicznej CD- ROM lub DVD Wartość dokumentacji technicznej i oprogramowania (wraz z licencjami) oraz szkolenia jest uwzględniona w cenie dostawy W ramach dostawy, przed uruchomieniem automatów wraz z systemem centralnym Wykonawca oświadczy, że: jest uprawniony do udzielenia prawa do korzystania z oprogramowania do Automatów zapewniającego funkcjonalność określoną w pkt. 2 powyżej (zwanym dalej Oprogramowaniem ) osobom trzecim poprzez udzielanie licencji na Oprogramowanie przysługują mu prawa autorskie do Oprogramowania; niniejsze warunki licencji nie powodują przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji, polegającej na prawie używania Oprogramowania na zasadach określonych w pkt. 8.4 poniżej.

9 Strona 9/ Opłata licencyjna z tytułu udzielenia licencji uwzględniona jest w wynagrodzeniu za dostawę Automatów Prawo Użytkowania Oprogramowania. Licencja upoważnia Zamawiającego do korzystania z dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: odtwarzania Oprogramowania w Automatach; przechowywania Oprogramowania w Automatach; wyświetlania Oprogramowania na Automatach; publicznego odtwarzania Oprogramowania na Automatach; przesyłania Oprogramowania w sieciach teleinformatycznych;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator LEWsystem Apator to system kredytowo -przedpłatowy dający możliwość sprzedaży i zakupu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo