SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9"

Transkrypt

1 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego Stacjonarny Automat Biletowy musi umożliwiać: zakup papierowych biletów zdefiniowanych w taryfie Zamawiającego, zakup i kodowanie biletów okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych w systemie Zamawiającego. Zamawiający posiada system Municom Premium firmy PZI Taran z Mielca; kodowanie biletów okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego w systemie Zamawiającego. Konieczna integracja z systemem Zamawiającego; sprawdzenie ważności biletów okresowych zapisanych na elektronicznych kartach bezstykowych w systemie Zamawiającego; dokonanie płatności za bilety za pomocą stykowych kart płatniczych systemów Visa i MasterCard dokonanie płatności za bilety za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa PayWave i Mastercard PayPass wydruk potwierdzeń: udanej/nieudanej operacji zakodowania biletów okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych w systemie Zamawiającego, udanej/nieudanej operacji płatności kartą płatniczą oraz innych uzgodnionych z Zamawiającym; przyjęcie płatności i wydanie reszty monetami o wszystkich nominałach z zakresu 5 gr 5zł dokonanie płatności za pomocą banknotów 10, 20, 50, 100, 200 zł oraz wydawanie reszty w co najmniej dwóch wybranych nominałach możliwość przerwania realizacji transakcji w każdym momencie; zwrot wrzuconej kwoty po anulowaniu transakcji przez pasażera. Anulowanie transakcji, podczas której dokonano już częściowej płatności (monetami lub banknotami) musi być potwierdzone przez pasażera poprzez naciśnięcie na ekranie przycisku potwierdzającego chęć anulowania operacji obsługę automatu za pomocą wielofunkcyjnego ekranu dotykowego, dodatkowo automat musi być wyposażony w dodatkowe dynamiczne podświetlanie elementów aktywnych w poszczególnych etapach procesu sprzedaży; 1.2. Stacjonarny Automat Biletowy musi ponadto realizować następujące funkcje: rejestrować wszystkie zdarzenia związane z: wydawaniem biletów, stanem modułów i czynnościami serwisowymi na lokalnym nośniku danych; zapewniać wymianę danych, w tym przekazywanie raportów dla wybranego okresu ze sprzedaży do systemu centralnego; generować podczas operacji sprzedaży odpowiednie sygnały graficzne i dźwiękowe potwierdzające, negujące, ostrzegające pasażera o wykonanych operacjach; musi być wyposażony w system typu watchdog wymuszający restart automatu w przypadku zawieszenia się systemu operacyjnego lub aplikacji sterującej automatem; transmitować na bieżąco żądania obsługi serwisowej: awarie urządzeń, sygnalizację końca zapasu papieru, otwarcie obudowy oraz pozostałe niezbędne do pracy sygnały; oprogramowanie automatu powinno umożliwiać rozbudowę funkcjonalności urządzenia o obsługę elektronicznej portmonetki (opartej o kartę KKM) oraz inne dodatkowe opcje sprzedaży np. zakup doładowań telefonicznych rejestrować za pomocą wbudowanej w górną część obudowy kamerze o rozdzielczości poziomej min. 700 linii, obraz osoby obsługującej automat wraz czynnościami przez nią wykonywanymi. Obraz ma rejestrować się na lokalnym dysku i być przechowywane przez okres 5 dni blokować możliwość sprzedaży w przypadku braku papieru w drukarce; uniemożliwiać zakupu biletu okresowego na kartę KKM w przypadku karty zablokowanej - znajdującej się na czarnej liście w systemie Zamawiającego oprogramowanie automatów musi pracować przynajmniej w dwóch trybach: sprzedaży oraz serwisowym. W trybie sprzedaży funkcje serwisowe nie mogą być dostępne dla klienta, a oprogramowanie musi umożliwiać zakup wszystkich rodzajów biletów zgodnie z obowiązującą taryfą i według wymagań Zamawiającego z poziomu menu serwisowego musi istnieć możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania automatu m.in. w zakresie konfiguracji pracy automatu, taryfy, informacji o rozkładzie komunikacji miejskiej,

2 Strona 2/9 rozkładzie jazdy, wyświetlania innych informacji itp. Po dokonaniu aktualizacji automat musi wygenerować i wysłać informację o przebiegu aktualizacji i jej wyniku oraz informację, co zostało zaktualizowane i z jakiej wersji na jaką automat musi posiadać ryglowanie zabezpieczające przed wyjęciem wszystkich kaset końcowych i pośrednich, magazynów pośrednich na monety i banknoty, oraz dodatkowych pojemników Hopperów. Wszystkie kasety powinny posiadać własne niezależne zamki. 2. Elementy funkcjonalne automatu Stacjonarny Automat Biletowy musi być wyposażony przynajmniej w: przejrzysty interfejs użytkownika dostępny w minimum dwóch językach (polski, angielski) do obsługi automatu przy pomocy kolorowego wyświetlacza graficznego o rozmiarze min 15 i jasności min 600 cd/m 2 wraz z panelem dotykowym. Interfejs użytkownika (wygląd i treść wyświetlanych ekranów) powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wyświetlacz powinien zapewniać wygodne i bezproblemowe korzystanie z automatu w każdym oświetleniu. Panel dotykowy powinien umożliwiać obsługę dłonią, dłonią osłoniętą rękawiczką itp. Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w punkcie cztery niezależnie moduły drukujące przeznaczone do wydruku biletów papierowych (2 moduły przełączane automatycznie w przypadku awarii drukarki lub braku papieru) oraz potwierdzeń (2 moduły przełączane automatycznie w przypadku awarii drukarki lub braku papieru) lub dwa niezależnie moduły drukujące (jeden do wydruku biletów papierowych drugi do wydruku potwierdzeń) każdy z nich umożliwiający obsługę 2 rolek papieru. Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w punkcie czytnik kart zbliżeniowych w standardzie ISO14443A, umożliwiający odczyt oraz zakodowanie kontraktu na elektronicznej karcie bezstykowej Mifre DesFire EV1 w systemie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego następujące czytniki kart płatniczych: Czytnik zbliżeniowych kart płatniczych wraz z dedykowaną aplikacją płatniczą, umożliwiający transakcje kartami bankowymi minimum w standardzie Visa i Mastercard; rozwiązanie musi posiadać certyfikaty EMV Contactless Level 1, MasterCard PayPass M/Chip, Visa qvsdc oraz dla aplikacji płatniczej do współpracy z agentem rozliczeniowym Zamawiającego (First Data Polska) - certyfikaty qvsdc (Visa Europe) oraz TIP Contactless (MasterCard International) Czytnik stykowych kart płatniczych wraz z dedykowaną aplikacją płatniczą, umożliwiający transakcje kartami bankowymi minimum w standardzie Visa i Mastercard; rozwiązanie musi posiadać certyfikaty EMV Level 1 i Level 2 oraz dla aplikacji płatniczej do współpracy z agentem rozliczeniowym Zamawiającego (First Data Polska) - certyfikaty ADVT (Visa Europe) oraz TIP (MasterCard International). Klawisze PIN-padu, służącego do autoryzacji transakcji kodem PIN, wykonane mają być ze stali nierdzewnej Wykonawca przed uruchomieniem sprzedaży w pierwszym automacie powinien dostarczyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanego rozwiązania sprzętowego do obsługi płatności bezgotówkowych oraz aplikacji płatniczej agenta rozliczeniowego Zamawiającego (First Data Polska) z obowiązującymi wymaganiami organizacji Visa Europe oraz MasterCard International. Aplikacja płatnicza do współpracy z centrum rozliczeniowym, posiadająca aktualne certyfikaty, o których mowa w pkt oraz moduł obsługi banknotów przyjmujący wszystkie banknoty PLN (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł) wraz z wydaniem reszty w banknotach w co najmniej dwóch nominałach z możliwością zmiany konfiguracji na banknoty EUR. Moduł powinien być wyposażony również w samoblokującą się kasetę końcowa na banknoty o pojemności min. 600 banknotów z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Szczegółowe wymaganie techniczne dla modułu obsługi banknotów zostały określone w punkcie moduł obsługi płatności monetami akceptujący nominały PLN (5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) z możliwością zmiany konfiguracji na monety EUR. Moduł musi umożliwiać zarówno przyjmowanie płatności jak i wydawanie reszty w powyższych nominałach oraz zawierać samoblokującą się kasetę końcowa na bilon o pojemności min. 5 litrów, z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Szczegółowe wymaganie techniczne dla modułu obsługi monet zostały określone w punkcie podtrzymywany bateryjne zegar czasu do oznaczania daty i czasu zakupu biletu z dokładnością do jednej sekundy, z automatyczną synchronizacją z serwerem czasu podczas przekazywania danych o sprzedaży

3 Strona 3/9 (dokładność 1 sek. ma zostać zachowana przez 72 godziny), z automatyczną zmianą czasu na letni i zimowy; moduł transmisji danych w oparciu o sieć bezprzewodową spełniającą parametry min. GSM/GPRS/UMTS oraz dodatkowe złącze Ethernet. Karty SIM niezbędne do transmisji danych dostarczy Zamawiający. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji APN oraz inne szczegóły techniczne zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy moduł zasilający wyposażony we własny akumulator, podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego co najmniej na czas umożliwiający zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane zamknięcie systemu automat musi posiadać ryglowanie zabezpieczające przed wyjęciem wszystkich kaset końcowych i pośrednich, magazynów pośrednich na monety i banknoty, oraz dodatkowych pojemników hopperów automat musi być wyposażony w dodatkowy niezależny moduł pamięci nieulotnej np.: w formie karty Micro SD o pojemności min. 32 GB służący jako backupowe miejsce zapisu danych sprzedaży lub inne rozwiązanie zabezpieczające przed utratą danych sprzedaży oprogramowanie automatu musi być skonstruowane w taki sposób, aby w przypadku awarii dysku twardego automatu istniała możliwość wymiany dysku na dysk zapasowy. 3. Dane techniczne i wymagania jakie mają spełniać elementy urządzenia Obudowa i konstrukcja Automatu: automat powinien być zamknięty w odpornej na uszkodzenia (wandaloodpornej) i warunki otoczenia (m.in. wilgotność) obudowie spełniającej normę ochrony EN IP54 lub IP43 dla otworów, ze stali w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, mocowanej na stałe do podłoża w sposób uniemożliwiający kradzież automatu krawędzie zewnętrze i wewnętrzne obudowy ukształtowane tak, aby nie powodowały uszkodzenia odzieży lub zranienia użytkowników i serwisantów; obudowa powinna być zabezpieczona zamkiem patentowym i mechanizmem ryglowym z blokadą mechaniczną w co najmniej 5 punktach, który uniemożliwia otwarcie siłowe; na obudowie muszą zostać umieszczone informacje dotyczące obsługi automatu. Miejsca oraz treści do uzgodnienia z Zamawiającym automat powinien posiadać akustyczny alarm lokalny oraz alarm zdalny wysyłany do systemu centralnego Zamawiającego. Alarmy powinny być uruchamiane bezzwłocznie przy nieautoryzowanych próbach otwarcia automatu automat musi być wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia antyprzewierceniowe umieszczone w obszarach kaset końcowych na gotówkę. W przypadku przewiercenia uruchamiany będzie akustyczny alarm lokalny oraz wysyłany będzie natychmiastowy alarm do systemu centralnego Zamawiającego Wyświetlacz: automat powinien być wyposażony w kolorowy co najmniej 15 ekran dotykowy o rozdzielczości min x 768 punktów i jasności co najmniej 600 cd/m2, który spełnia zarówno funkcję wyświetlacza, jak i urządzenia przyjmującego polecenia od pasażerów i obsługi technicznej. Interakcja z użytkownikiem poprzez wyświetlacz z nakładką dotykową w technologii Infrared lub pojemnościowej. Ekran ten musi być odporny na działanie naturalnych czynników zewnętrznych (temperatura, wilgoć) i musi poprawnie umożliwiać obsługę dłonią, dłonią osłoniętą rękawiczką itp.. Dodatkowo musi być odporny na próby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz na zarysowania (wandaloodporny) pasażer powinien mieć możliwość obsługi w min. dwóch językach polskim, angielskim, w których odbywać się będzie operacja zakupu lub pozyskiwania informacji. Po wybraniu języka obcego nastąpi automatyczny powrót do języka polskiego po max. 30 sekundach bezczynności w przypadku braku aktywności (interakcji z pasażerem) na ekranie startowym przez ponad 30 sekund, wyświetlacz powinien przejść w tryb wygaszacza ekranu - wygaszacz w postaci plików graficznych wyświetlanych w pętli przez 5 sekund każdy. Parametry czasu przejścia w tryb wygaszacza i czasu wyświetlania pliku w pętli powinny być w łatwy sposób konfigurowalne. Pliki graficzne, które mają być wyświetlane w trybie wygaszacza będą przygotowane w rozdzielczości 1024x768 i będą znajdywać się w określonym folderze na dysku lokalnym w automacie, tak, aby można było w łatwy sposób zarządzać nimi oraz aby treści wyświetlane na różnych urządzeniach mogły być dostosowane przez Zamawiającego Moduł obsługi banknotów powinien spełniać następujące wymagania:

4 Strona 4/ wyposażony w elektroniczny czytnik banknotów przyjmujący banknoty we wszystkich 4 pozycjach, wykluczający możliwość przyjęcia fałszywych banknotów; przyjmujący wszystkie banknoty PLN (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł) z możliwością przeprogramowania na banknoty EUR, wydający resztę w banknotach o min. 2 konfigurowalnych nominałach wyposażony w kasetę pośrednią o pojemności min. 15 szt. banknotów, umożliwiający dokonanie płatności przy jednej transakcji, maksymalnie taką ilością banknotów jaka jest pojemność kasety pośredniej umożliwiający zwrot przyjętych banknotów (tych samych fizycznie) w przypadku przerwania transakcji wyposażony w min. 2 dodatkowe kasety na banknoty do wydawania reszty, samouzupełniające się podczas transakcji, o pojemności min. 60 szt. banknotów każda wyposażony w samoblokującą się kasetę końcową na banknoty o pojemności min. 600 banknotów z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Kaseta musi być zabezpieczona zamkiem patentowym. Każdorazowa wymiana kasety musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem wymiany, drukowanym przez automat oraz wysyłanym w formie elektronicznej do systemu centralnego. Kaseta powinna posiadać elektroniczny układ rozpoznawania zawierający w sobie niepowtarzalny nr identyfikacyjny kasety, zgodny z numerem zapisanym na tabliczce znamionowej kasety. Kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną, brak możliwości powtórnego założenia tej samej kasety. W przypadku napełnienia kasety końcowej na banknoty w 80%, automat biletowy wysyła informacje za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego. Kaseta końcowa na banknoty musi zamykać się samoczynnie podczas jej wyjmowania z automatu uzupełnienie banknotów do wydawania reszty w trybie serwisowym musi się odbywać poprzez podanie banknotów poprzez czytnik. Każdorazowe uzupełnienie banknotami musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem wpłaty, drukowanym przez automat oraz wysyłanym w formie elektronicznej do systemu centralnego w przypadku pozostawienia w czytniku banknotów wydawanej reszty powinny one zostać wciągnięte do kasety końcowej po upływie 30 sekund od momentu wysunięcia ich przez czytnik Moduł obsługi monet powinien spełniać następujące wymagania: wyposażony w elektroniczny akceptor monet wykluczający możliwość przyjęcia fałszywych monet; wyposażony we wlot monet z automatyczną osłoną wlotu i układem zapobiegającym wyciąganiu monet oraz systemem rozpoznającym kierunek ruchu monet; osłona wlotu powinna być otwierana tylko podczas procesu płatności oraz po zbliżeniu do wlotu przedmiotu metalowego. W pozostałych przypadkach wrzutnik musi być zamknięty uniemożliwiając włożenie obcych przedmiotów; wyposażony w programowalny czytnik monet przyjmujący monety PLN: 5gr, 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł, 2 zł, 5 zł z możliwością zmiany konfiguracji na monety EUR; wydający resztę monetami o konfigurowalnych nominałach określonych w punkcie Układ monetarny powinien być wyposażony w logikę optymalizacji zasobów monet zapewniającą automatyczne uzupełnianie zasobników do zaprogramowanego poziomu i optymalizowanie wydawania reszty nominałami których jest największa liczba; wyposażony w moduł samonapełniających się podczas transakcji zakupu kaset pośrednich na monety do wydawania reszty o pojemności min. 60 monet dla każdego z nominałów określonych w punkcie w ilości nie mniejszej niż 6 sztuk; każda z kaset pośrednich musi posiadać wskaźnik informujący serwisanta o statusie urządzenia; kasety pośrednie muszą być wyposażone w nieulotną pamięć rejestrującą ilość monet i ich rodzaj, muszą być identyczne i umożliwiać dowolne ich zmienianie; w przypadku anulowania transakcji automat musi zwrócić fizycznie te same monety. Podczas jednej transakcji automat powinien umożliwiać przyjęcie płatności max. 40 monetami; dodatkowo automat powinien być wyposażony w co najmniej 4 zamykane i zabezpieczone kluczem patentowym (identycznym dla wszystkich dostarczonych) hopper y wyposażone w nieulotną pamięć rejestrującą ilość monet i ich rodzaj, na monety do wydawania reszty o pojemności co najmniej 400 monet każdy. Nominał monet może być dowolnie konfigurowany przez Zamawiającego; w przypadku osiągnięcia minimalnego, definiowanego przez Zamawiającego, stanu monet w kasetach pośrednich oraz hopperach automat musi mieć możliwość sprzedaży biletów za odliczoną gotówkę lub kartą, informując o tym pasażera komunikatem na ekranie LCD; napełnienie monet w trybie serwisowym musi się odbywać poprzez: wrzut monet poprzez wlot monet do kaset pośrednich;

5 Strona 5/ wymianę hoppera; każdorazowe napełnienie monet każdą z powyższych metod musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem wpłaty, drukowanym przez automat oraz wysyłanym w formie elektronicznej do systemu centralnego wyposażony w samoblokującą się kasetę końcowa na monety o pojemności min. 5 litrów z system zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Kaseta musi być zabezpieczona za pomocą zamka patentowego. Kaseta powinna posiadać elektroniczny układ rozpoznawania zawierający w sobie niepowtarzalny nr identyfikacyjny kasety, zgodny z numerem zapisanym na tabliczce znamionowej kasety. Kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną, brak możliwości powtórnego założenia tej samej kasety. W przypadku napełnienia kasety końcowej na monety w 80%, automat biletowy wysyła informacje za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego. Kaseta końcowa na monety musi zamykać się samoczynnie podczas jej wyjmowania z automatu przy wymianie kasety końcowej na monety, kasety pośredniej lub hopper ów każdorazowo musi być drukowany dowód wymiany oraz wysyłany w formie elektronicznej do systemu centralnego w przypadku braku monet do wydawania reszty, automat musi mieć możliwość sprzedaży biletów za odliczoną gotówkę lub kartą, informując o tym pasażera komunikatem na ekranie LCD. Po osiągnięciu maksymalnej ilości monet w kasecie końcowej zablokowana zostaje gotówkowa sprzedaż biletów w biletomacie Drukarki powinny spełniać następujące wymagania: termiczne, monochromatyczne, z pełną obsługą grafiki, o rozdzielczości co najmniej 200 DPI umożliwiające druk tekstu oraz grafiki, w tym kodu 2D; obsługiwać papier o gramaturze od 80 g/m 2 do 120 g/m 2 zapewniający wydruk min biletów (przy gramaturze 100 g/m 2 ), z odcięciem pojedynczego biletu z krążka taśmy o szerokości 80mm +/-1mm. Papier do wydruku biletów powinien być zabezpieczony min. 3 rodzajami zabezpieczeń. Wykonawca minimum na miesiąc przed dostawą urządzeń przedstawi wykaz możliwych do zastosowania zabezpieczeń papieru obsługiwanych przez zastosowane drukarki; moduł drukujący musi zapisywać w dzienniku zdarzeń informację o udanym wydruku biletu, odcięciu biletu oraz o nieprawidłowym działaniu drukarki; z sygnalizacją końca i zbliżającego się końca papieru (min. 10% pozostałości), informacja ta musi zostać wysłana przez automat biletowy za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego z gilotyną samo ostrzącą o trwałości min cięć dla papieru o gramaturze g/m Bilety oraz sprzedaż: Automat powinien umożliwiać zakup wszystkich biletów (papierowych oraz elektronicznych) dostępnych w taryfie biletowej Zamawiającego Nadruk na biletach papierowych musi zawierać dane taryfowe biletu zgodnie z formatami przyjętymi przez Zamawiającego. Szczegółowe dane zostaną określone na etapie realizacji Automat powinien umożliwiać zdalną zmianę (poprzez sieć) taryfy biletowej wraz z terminami jej obowiązywania Maksymalna liczba i rodzaj biletów papierowych zakupionych podczas jednej transakcji powinna być w łatwy sposób definiowana przez Zamawiającego Automat nie może pozwalać na łączenie transakcji gotówkowych z bezgotówkowymi Automat musi wskazywać jakie są możliwości zapłaty (jakimi środkami płatniczymi oraz nominałami wraz z wizualizacją banknotów i monet) za daną transakcję, maksymalna suma jaką akceptuje automat przy jednej transakcji musi być dowolnie definiowalna przez Zamawiającego Automat musi mieć możliwość wizualizacji na wyświetlaczu nominałów potrzebnych do zrealizowania transakcji oraz możliwość określenia wartości monet lub banknotów do wrzucenia, aby transakcję zakończyć, Podczas zakupu biletu okresowego na kartę KKM, w przypadku wybrania przez pasażera biletu, którego termin ważności pokrywa się z aktualnie zapisanym biletem na karcie, automat powinien wyświetlić informację o zaistnieniu takiej sytuacji oraz wymagać dodatkowego potwierdzenia akceptacji terminu ważności aktualnie kupowanego biletu Automat musi mieć możliwość definiowania nominałów do zakupu biletów o określonej wartości, np. przy zakupie biletów o: wartości nie przekraczającej 5 zł można zrealizować transakcję tylko przy pomocy monet,

6 Strona 6/ wartości powyżej 5 zł, a nie przekraczającej 10 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotu o nominale 10 zł, wartości powyżej 10 zł, a nie przekraczającej 20 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł i 20 zł, wartości powyżej 20 zł, a nie przekraczającej 50 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł, wartości powyżej 50 zł, a nie przekraczającej 100 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł, wartości powyżej 100 zł można zrealizować transakcję za pomocą monet i banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł, 3.7. System diagnostyczny Wbudowany system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii poszczególnych modułów poinformuje o niej za pomocą sygnalizacji świetlnej (dioda umieszczona na zewnątrz obudowy, informująca o stanie urządzenia (kolor czerwony urządzenie niesprawne, kolor zielony urządzenie sprawne), komunikatów na wyświetlaczu oraz rejestruje w pamięci kody błędów i wysyła je automatycznie za pośrednictwem transmisji GSM/GPRS/UMTS do systemu centralnego Automat będzie blokował możliwość sprzedaży, jeśli rolka z papierem do wydruków skończy się lub nie będzie założona System zasilania Automat powinien być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania z sieci 230V prądu zmiennego 50Hz. Pobór mocy nie wyższy niż 300W w standardowym trybie pracy i 1kW przy włączonym ogrzewaniu. Odbiornik prądu w automacie musi posiadać własny obwód z oddzielnym zabezpieczeniem (bezpiecznikiem) i układem różnicowoprądowym oraz podlicznik zużytej energii Automat powinien być wyposażony we własny akumulator, podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego, co najmniej na czas umożliwiający zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane zamknięcie systemu. Akumulator musi posiadać automatyczny układ ładujący w oparciu o zasilanie zewnętrzne o parametrach dostosowanych do jego charakterystyki Moduł rejestracji Urządzenia muszą być parametryzowane z poziomu plików konfiguracyjnych przygotowywanych na zewnętrznym komputerze i transmitowanych do urządzenia przy wykorzystaniu modułu transmisji Dane transmitowane z urządzenia do komputera zewnętrznego muszą zawierać szczegółowy rejestr aktywności urządzenia (dziennik zdarzeń) oraz parametry identyfikacyjne (nr sieci, nr punktu). Parametry identyfikacyjne urządzenia i dziennik zdarzeń muszą być przechowywane w pamięci nieulotnej urządzenia. Dane zapisane w rejestrze aktywności powinny być przechowywane jako archiwum w pamięci urządzenia po udanej transmisji do komputera przez okres co najmniej 3 miesięcy Tworzony przez urządzenie dziennik zdarzeń musi zawierać jednoznaczne rozpoznanie każdego zdarzenia oraz jego precyzyjne zorientowanie w czasie Automat powinien posiadać rejestr wszystkich zdarzeń związanych ze sprzedażą biletów, transakcjami kartami płatniczymi, wszelkimi działaniami związanymi z obiegiem finansowym (hoperami, kasetami pośrednimi, kasetami końcowymi) oraz zdarzeń technicznych (włączenia, usterki, ostrzeżenia) Raport w postaci pliku aktywności powinien być transmitowany do systemu centralnego. Raporty generowane w automacie oraz wszystkie inne operacje i komunikaty powinny być oparte o czas systemowy komputera automatu. Zegar komputera w automacie powinien być synchronizowany z serwerem czasu NTP przed każdorazowym uruchomieniem aplikacji sprzedażowej Moduł transmisyjny Automat powinien bezzwłocznie wysyłać informację do systemu centralnego o takich zdarzeniach jak awarie, kończąca się rolka taśmy z papierem biletowym, itp Urządzenie powinno być wyposażone w moduł transmisji w oparciu o sieć telefonii komórkowej (transmisja pakietowa GSM/GPRS/UMTS) oraz złącze Ethernet. Dodatkowo powinno posiadać możliwość przenoszenia danych przy pomocy przenośnych modułów pamięciowych podłączanych do złącza USB. Powyższe sposoby transmisji powinny być równoważne i pobranie danych jednym z nich powinno spowodować przeniesienie ich do archiwum (dane nie będą duplikowane). Moduł transmisji danych

7 Strona 7/9 powinien również mieć możliwość przesyłania danych konfiguracyjnych i aktualizacji z systemu centralnego do każdego automatu System Centralny Dane z automatów, łączących się automatycznie z systemem powinny być przesyłane do Systemu Centralnego System Centralny powinien być zlokalizowany na sprzęcie (urządzeniu) Zamawiającego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym oraz umożliwiającym stały, zdalny dostęp do systemu Zamawiającemu. Wykonawca powinien do oferty załączyć minimalne parametry sprzętu (urządzenia), na którym zostanie posadowiony System Centralny System Centralny ma umożliwiać zdalny dostęp do biletomatów za pomocą programu do zarządzania zdalnym pulpitem administrator po podłączeniu do danego urządzenia powinien mieć podgląd na aktualnie wyświetlane na ekranie informacje oraz dostęp do plików znajdujących się na lokalnym dysku automatu System Centralny powinien realizować następujące funkcjonalności: zbieranie danych o transakcjach, przesyłanie plików konfiguracyjnych, ściąganie na bieżąco wszystkich informacji o każdej transakcji w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji; umożliwiać tworzenie raportów sprzedaży (zbiorczych jak i z poszczególnych Automatów) za dowolny (definiowalny) okres czasu, z uwzględnieniem filtrowania wg cech biletów, formy płatności zakres raportów do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy umożliwiać eksport powyższych raportów do pliku CSV oraz PDF ma być w pełni zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem biletu elektronicznego integracja ma polegać na przenoszeniu szczegółowych danych sprzedażowych z Systemu Centralnego do systemu MUNICOM (w tym w szczególności przypisanie danych o sprzedaży biletów elektronicznych do odpowiednich pasażerów), pobieraniu z systemu MUNICOM aktualnych taryf i innych informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania automatów Dane z Systemu Centralnego, powinny być dostępne dla obsługi oraz serwisantów poprzez interfejs dostępny przez przeglądarkę www (w sieci LAN Zamawiającego), spełniający następujące wymagania: dostęp możliwy dopiero po zalogowaniu się przypisanym do osoby identyfikatorem oraz hasłem, przypisywanie osobom odpowiednich uprawnień dostępu przez administratora możliwość tworzenia grup i zarządzania użytkownikami; wyświetlanie aktualnych statusów automatów z dodatkowym oznaczeniem w przypadku zgłoszonej przez urządzenie usterki lub ostrzeżenia (np. o zużyciu papieru itp.); podgląd stanu wybranego automatu: konfiguracji stanu podzespołów, ilości monet i banknotów w zasobnikach, informacja o niedługim przekroczeniu wartości progowych itp.; w przypadku wystąpienia alarmu w urządzeniu powinna na wierzchu pojawić się stosowna informacja wymagająca reakcji obsługi (np. poprzez potwierdzenie odbioru alarmu); możliwość przeglądania historii stanów automatów, zgłaszanych usterek oraz ostrzeżeń, rejestru wykonanych przez serwisantów i innych zapisanych w rejestrach automatów; dla obsługi serwisowej musi istnieć wersja mobilna oprogramowania przeznaczona na telefon/smartfon/tablet umożliwiająca podgląd urządzeń i usterek oraz możliwość zaznaczenia przez obsługę serwisową urządzenia aktualnie serwisowanego. Wszystkie zmiany dokonane w tym oprogramowaniu muszą być natychmiast widoczne we wszystkich wersjach systemu; Pozostałe wymagania oraz zakres warunków środowiskowych pracy Automatu: Automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu Każdy Automat musi posiadać swój niepowtarzalny numer Dostarczone Automaty muszą być w pełni wyposażone, również w materiały eksploatacyjne umożliwiające przeprowadzenie testów (4 rolki białego papieru do każdego automatu) Automat biletowy powinien być przeznaczony do instalacji zarówno w budynkach jak i w warunkach zewnętrznych i funkcjonować prawidłowo w zakresie temperatur: od -30 C do +60 C. Automat powinien być wyposażony w funkcję podgrzewania w przypadku wystąpienia niskich temperatur oraz cyrkulacji powietrza i automatycznego wyłączania w celu ochrony przez przegrzaniem.

8 Strona 8/ Automat powinien prawidłowo działać w warunkach zwiększonej wilgotności podczas intensywnych opadów deszczu, a także opadów śniegu Klucze zastosowane do poszczególnych modułów, powinny być identyczne dla obydwu automatów ale różne dla każdego zastosowanego w urządzeniu zamka. Wykonawca dostarczy 4 komplety kluczy w zaplombowanej kopercie Dodatkowo wykonawca dostarczy Zamawiającemu następne elementy wymienne (obsługiwane tymi samymi kluczami co elementy dostarczone w Automacie): zestawy kaset końcowych (1 kaseta na monety, 1 kaseta na banknoty); sztuki hopperów 4. Obsługa serwisowa i eksploatacyjna 4.1. Obsługa automatu powinna być wykonywana przez pracowników Wykonawcy w zakresie wynikającym z przydzielonych uprawnień Wielopoziomowość uprawnień powinna być realizowana za pomocą identyfikacji pracownika jego kartą serwisową autoryzującą otwarcie automatu. Autoryzacja powinna zostać potwierdzona kodem PIN przypisanym do karty. 3-krotne błędne wprowadzenie kodu PIN skutkować będzie uruchomieniem alarmu akustycznego w urządzeniu oraz wysyłaniem natychmiastowego alarmu do systemu centralnego Zamawiającego Serwisant powinien mieć dostęp do ekranu statusu podzespołów, na którym wyświetlane będą szczegółowe dane o stanie poszczególnych urządzeń z oznaczeniem (na czerwono) urządzeń zgłaszających błędy oraz ostrzeżenia. Serwisant powinien mieć możliwość testowania poszczególnych modułów/urządzeń z opcją ponownej inicjalizacji Wszystkie czynności powinny generować w rejestrze stosowne zdarzenie oraz powodować natychmiastowe przesłanie informacji do systemu centralnego Poziomy dostępu to: Poziom serwisanta dostęp wyłącznie do podajników taśm z papierem biletowym i innych funkcji serwisowych; rejestrowana powinna być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz stanu podajników po interwencji Poziom inkasenta dostęp do elementów automatu zawierających środki pieniężne; rejestrowana powinna być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz stanu podajników po interwencji Poziom administratora pełny dostęp do konfiguracji automatu; rejestrowana powinna być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz stanu podajników po interwencji Wykonawca wraz z automatami zapewni oprogramowanie, które musi zapewnić Zamawiającemu w dowolnym czasie bez konieczności angażowania Wykonawcy i ponoszenia dodatkowych kosztów tworzenie oraz uaktualnianie interfejsu klienta oraz wprowadzanie i edycję zmian taryf. Taryfa musi być osobnym komponentem systemu, który można zmieniać bez ingerencji w oprogramowanie automatu. 5. Dokumentacja: 5.1. Wraz z dostawą automatów, Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, w tym: instrukcje obsługi, konserwacji, serwisowania i uruchomienia, instrukcja przeglądów planowych, korekcyjnych i napraw automatów z podaniem metod sprawdzenia i regulacji poszczególnych jego elementów oraz wymaganych parametrów. Instrukcja musi zawierać, kto może dokonać poszczególnych przeglądów i napraw oraz w jakim zakresie, jakimi narzędziami lub oprzyrządowaniem Dokumenty mają być dostarczone w języku polskim na nośnikach: papierowym i w formie elektronicznej CD- ROM lub DVD Wartość dokumentacji technicznej i oprogramowania (wraz z licencjami) oraz szkolenia jest uwzględniona w cenie dostawy W ramach dostawy, przed uruchomieniem automatów wraz z systemem centralnym Wykonawca oświadczy, że: jest uprawniony do udzielenia prawa do korzystania z oprogramowania do Automatów zapewniającego funkcjonalność określoną w pkt. 2 powyżej (zwanym dalej Oprogramowaniem ) osobom trzecim poprzez udzielanie licencji na Oprogramowanie przysługują mu prawa autorskie do Oprogramowania; niniejsze warunki licencji nie powodują przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji, polegającej na prawie używania Oprogramowania na zasadach określonych w pkt. 8.4 poniżej.

9 Strona 9/ Opłata licencyjna z tytułu udzielenia licencji uwzględniona jest w wynagrodzeniu za dostawę Automatów Prawo Użytkowania Oprogramowania. Licencja upoważnia Zamawiającego do korzystania z dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: odtwarzania Oprogramowania w Automatach; przechowywania Oprogramowania w Automatach; wyświetlania Oprogramowania na Automatach; publicznego odtwarzania Oprogramowania na Automatach; przesyłania Oprogramowania w sieciach teleinformatycznych;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego. 1.1. Stacjonarny Automat Biletowy musi

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych

Wymagania dotyczące automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Automaty biletowe stacjonarne i mobilne Wymagania dotyczące automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Mobilny automat biletowy montowany w pojazdach komunikacji miejskiej

Mobilny automat biletowy montowany w pojazdach komunikacji miejskiej Mobilny automat biletowy montowany w pojazdach komunikacji miejskiej I II Podstawowe cechy funkcjonalne: 1. Automat przeznaczony do zastosowania wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej. 2. Automat musi

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju?

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Biletomaty stacjonarny Gotówka monety od 10gr do 5zł banknoty od10zł do 200zł Karta bankomatowa URBANcard Biletomaty mobilne Karta bankomatowa

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet jednorazowy, należy dotknąć w dowolnym miejscu ekran główny lub ikonę Start znajdującą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Mifare wraz ze stosownym oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Mifare wraz ze stosownym oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. ZOŚ.331.7.2.2015.KG Międzyzdroje 01.04.2015 r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 28 sztuk parkometrów, 7 sztuk mobilnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ załącznik do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa zestawu depozytorów kluczy dla obiektu WCPR w Poznaniu związana z dostosowaniem budynku do warunków przeciwpożarowych oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Zbigniew Rusak Waldemar Rokicki Nośniki biletów stosowane w Polsce bilety papierowe bilety z paskiem magnetycznym karty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej 1. TERMINAL WJAZDOWY Parametry ogólne urządzenia: 1. Rok produkcji - 2015. 2. Ogólnodostępność

Bardziej szczegółowo

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU System elektronicznych skrytek depozytowych na klucze do pomieszczeń z kontrolą dostępu. System

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ INFOKIOSKÓW DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZATWIERDZAM : Lębork, dnia 28.10.2008r. I. Zamawiający. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KASOWNIKÓW DWUFUNKCYJNYCH (KRG-8)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KASOWNIKÓW DWUFUNKCYJNYCH (KRG-8) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KASOWNIKÓW DWUFUNKCYJNYCH (KRG-8) 1. EKRAN STARTOWY: Po włączeniu zasilania na kasownikach pojawi się ekran: 2. SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO (KBE) 2.1. Przyłożenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ 1. Regulamin Kieleckiej Karty Miejskiej ( regulamin") określa

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Możliwość podłączenia do systemu maks. 14 czytników naściennych

Bardziej szczegółowo

KATALOG EASYACCESS ZAAWANSOWANY SYSTEM DOSTĘPU DO PŁATNYCH TOALET PUB- LICZNYCH NA STACJACH PALIW LUB W CENTRACH HANDLOWYCH

KATALOG EASYACCESS ZAAWANSOWANY SYSTEM DOSTĘPU DO PŁATNYCH TOALET PUB- LICZNYCH NA STACJACH PALIW LUB W CENTRACH HANDLOWYCH EASYACCESS ZAAWANSOWANY SYSTEM DOSTĘPU DO PŁATNYCH TOALET PUB- LICZNYCH NA STACJACH PALIW LUB W CENTRACH HANDLOWYCH KATALOG GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. EASYACCESS Nowa generacja elektronicznego systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Kasa Novitus Nano E Med

Kasa Novitus Nano E Med Kasa Novitus Nano E Med 1. Najnowocześniejsza, najbardziej zaawansowana technologicznie tego typu kasa na rynku, spełnia najnowsze wymagania Ministerstwa Finansów dotyczące urządzeń fiskalnych (kopia elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH I ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH I ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE Załącznik nr 11 do SIWZ SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH I ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE Założenia ogólne funkcjonowania systemu parkingowego: Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. planuje świadczyć usługi parkingowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia,

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia, Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. * Uwaga - W kolumnie pn. Oferowane parametry należy potwierdzić, iż proponowany sprzęt i oprogramowanie posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu inkubator) 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), Załącznik Nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, zainstalowanie, uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Multisejf XS, klasa S2

Multisejf XS, klasa S2 Zastosowanie: Multisejf jest urządzeniem antynapadowym przeznaczonym do bezpiecznego przechowywania wartości pieniężnych. Bezpieczna obudowa i elektronicznie kontrolowany dostęp do szuflad zapewniają bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SIECIOWEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SIECIOWEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SIECIOWEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU SPIS TREŚCI Wstęp Możliwości systemu -minimalne wymagania PC -ograniczenia techniczne Elementy systemu -architektura systemu -czytnik

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Nr postępowania: DZP.272-26/14 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i

Bardziej szczegółowo

Poprawiamy jakość życia

Poprawiamy jakość życia Poprawiamy jakość życia Idea RETAIL BOX Zastosowanie Ideą RetailBox jest usprawnienie procesu obsługi gotówki w małych punktach detalicznych i gastronomicznych. Personel nie musi martwić się o rozliczenia

Bardziej szczegółowo