RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:"

Transkrypt

1 LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu:

2 WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4 Najlepsze polskie uczelnie techniczne W roku 2011 uczelnie z Warszawy i Krakowa znów okazały się bezkonkurencyjne w rankingu szkół wyższych miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita. 8 Studenckie potyczki informatyczne Polska może być dumna z dotychczasowych osiągnięć naszych studentów w międzynarodowych konkursach programistycznych. Kolejne edycje właśnie rozpoczynają rejestrację uczestników. 11 Pracować u giganta O projektach i atmosferze pracy w siedzibie Microsoft w Redmond opowiada Piotr Nowojski, student V roku informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. 16 Perspektywy finansowe pracowników IT Wynagrodzenia specjalistów z branży IT należą do najwyższych. Rynek pracy w sektorze IT rozwija się dynamicznie, a płace systematycznie rosną. 18 Najlepiej zarabiają informatycy Jak wynika z ogólnopolskiego badania wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak, działy IT podobnie jak w latach ubiegłych są tymi, w których zarabia się najwięcej. 5 Inwestuj w naukę matematyki! Z raportu CareerCast.com wynika, że matematyk to jeden z najlepszych zawodów. Osoby go wykonujące pracują w bardzo komfortowych warunkach, nie są zestresowane, a co ważne, ich pensje należą do jednych z najwyższych. 10 Stać się częścią rewolucji Jacek Migdał, student V roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego opowiada nam o projektach, w jakich brał udział i atmosferze pracy, jaka panuje w Facebooku. RYNEK PRACY 12 W IT nietrudno o pracę Mimo zmieniającej się sytuacji na rynku pracy stale obserwujemy zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów IT. Wynagrodzenia także wciąż rosną. 14 Informatyk: zawód w cenie Wyższe w porównaniu do niemal wszystkich zawodów wynagrodzenie i duża liczba ofert pracy to główne powody, dla których wciąż warto zostać informatykiem. 20 W PRZEKROJU: BADANIE PŁAC COMPUTERWORLD Kim zostać w przyszłości Dziś praca w IT skierowana jest głównie do programistów, administratorów i managerów IT. Niebawem mogą ich zastąpić Cloud Computing Engineer, Website Acceleration Engineer i Cyber Security Specialist. 6 Programy dla studentów i wykładowców Na polskich uczelniach nie brakuje organizowanych przy wsparciu firm IT programów dla studentów zainteresowanych wybranymi technologiami. Do wielu z nich uczelnie mogą przystąpić również w trakcie roku akademickiego. 11 Przede wszystkim doświadczenie Staż zagraniczny w znanej, amerykańskiej firmie to możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania wyjątkowej kultury pracy. PARTNERZY PROJEKTU Politechnika Gdańska Politechnika Krakowska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Śląska Politechnika Warszawska Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

3 WYDAWCA International Data Group Poland SA PREZES ZARZĄDU Piotr Wtulich REKRUTACJA 24 Jak dostać wymarzoną pracę Wbrew pozorom ogłoszenia w prasie i w internecie wcale nie są najskuteczniejszą, a jedynie najbardziej znaną metodą poszukiwania pracy. Dlatego warto wyjść poza ramy serwisów pośrednictwa pracy i podejść do szukania pracy bardziej kreatywnie. Jak? Oto kilka podpowiedzi. 29 Freelancing w IT się opłaca Informatycy od lat są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku pracy. Popyt na ich usługi przewyższa podaż, a sami mogą przebierać w ofertach. Pod jednym warunkiem: że pracują jako freelancerzy! 44 Doradca biznesu Z Magdaleną Rempuszewską, konsultantem biznesowym w SAS Institute Polska rozmawiamy o jej ścieżce kariery. 45 Kobiety w branży IT Ich liczba jest wciąż daleka od parytetu. Podczas gdy jedni tłumaczą ten stany rzeczy naturalnym antytalentem kobiet do IT, czy ogólnie nauk ścisłych, inni argumentują, że spowodowane jest to dyskryminacją. COMPUTERWORLD REDAKCJA Warszawa ul. Jordanowska 12, skr. poczt. 73 tel , faks REDAKTOR PROWADZĄCY RAPORT Adam Jadczak REDAKTOR NACZELNY Tomasz Bitner ZESPÓŁ Andrzej Gontarz Marcin Marciniak Szymon Augustyniak Dorota Konowrocka Andrzej Maciejewski Monika Tomkiewicz Piotr Waszczuk Wanda Żółcińska Danuta Sass Konrad Karczewski WSPÓŁPRACOWNICY Jakub Chabik, Piotr Kowalski, Bogdan Pilawski, Piotr Rutkowski COMPUTERWORLD ONLINE I PROJEKTY SPECJALNE Adam Jadczak KONFERENCJE COMPUTERWORLD Mariola Rauzer Przemysław Gamdzyk Magdalena Szczodrońska Łukasz Grabczyński Lech Ważyński CUSTOM PUBLISHING Marek Rzewuski Jarosław Ochab Paweł Choiński OPRACOWANIE GRAFICZNE Sławomir Krajewski Monika Dyba Marcin Rosiczka BIURO REKLAMY Recepcja Marcin Renduda Joanna Gołaszewska Małgorzata Brudniak Włodzimierz Duszyk Agata Joseph Iwona Polowczyk Grażyna Skibniewska Ewa Jadczak Patrycja Dziedzińska materiały reklamowe ONLINE Agnieszka Śliwińska PROGRAMY ZINTEGROWANE LEAD GENERATION Agata Joseph PRODUKCJA Zbigniew Kowalski kierownik Małgorzata Majer, Aldona Rękawek, Agnieszka Fila, Michalina Nowakowska 26 Jak zacząć karierę w IT To, jaką ścieżkę kariery obierzemy, jest dużym wyzwaniem, gdyż wymaga dalekowzrocznego projektowania własnego rozwoju i znajomości rynku. 27 Profil kandydata w sieci Czy portale społecznościowe, które są w stanie rozpętać arabską wiosnę mogą wpływać na karierę pojedynczej osoby? Jak najbardziej mogą! PRACODAWCY 28 Zarządzanie talentami po polsku Niemal 40% polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w organizacjach wynika z badania przeprowadzonego przez GAVDI Polska i Controlling Partner. 32 Najatrakcyjniejsi pracodawcy oczami pracowników 33 Strategie zatrudnienia: Capgemini Polska 36 Strategie zatrudnienia: Intel Technology Poland 37 Strategie zatrudnienia: NextiraOne Polska 40 Strategie zatrudnienia: Tieto Poland 41 Strategie zatrudnienia: Xerox Polska KARIERA 42 Poszukiwane kompetencje To od wiedzy i umiejętności pracowników zależy potencjał oprogramowania biznesowego w firmie. Warto więc położyć nacisk na kompetencje pozwalające lepiej wdrożyć, a później wykorzystać systemy klasy ERP, CRM, czy BI. 46 Zarobki nie są najważniejsze Młodzi ludzie w pracy cenią sobie otwarte, innowacyjne środowisko, w którym można swobodnie korzystać z mediów społecznościowych i pracować zdalnie. Dla takich warunków pracy są gotowi na niższe zarobki. DZIAŁ PROMOCJI, PRENUMERATY I KOLPORTAŻU Beata Kołecka Jakub Zaskurski Adam Stachnik promocja Elżbieta Jezierska prenumerata Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Wydawnictwie IDG Poland SA, jednostkach kolportażu Ruch SA na terenie całego kraju, w urzędach pocztowych i u kolporterów m.in. Garmond Press SA, Kolporter SA. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzegając sobie prawo ich skracania i opracowywania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Adresy poczty elektronicznej pracowników redakcji i wydawnictwa IDG Poland SA tworzone są według wzoru Nakład 3650 egz. DRUK Miller Druk sp. z o.o. 47 Jak uaktualnić CV po 10 latach Podeślę Panu CV, jednak nie używałem go od 10 lat i potrzebuję czasu. Podobne komunikaty często słyszę od osób, które nie zmieniały stanowiska pracy od dekady, ale malejący poziom zadowolenia z pracy skłania je do poszukania nowych wyzwań.

4 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Najlepsze polskie uczelnie techniczne W roku 2011 uczelnie z Warszawy i Krakowa znów okazały się bezkonkurencyjne w rankingu szkół wyższych miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita. ADAM JADCZAK Do najbardziej innowacyjnych uczelni w Polsce należą: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (wskaźnik 100; patenty, prawa ochronne i licencje 97.2; pozyskane środki unijne 90.4; zaplecze innowacyjne uczelni 100.0) Politechnika Wrocławska (82.4; 100.0; 60.0; 71.6) Politechnika Warszawska (75.1; 42.7; 92.5; 86.2) Politechnika Gdańska (74.7; 43.9; 93.0; 81.2) Uniwersytet Jagielloński (62.3; 13.0; 100.0; 69.9) Politechnika Poznańska (57.0; 42.3; 62.1; 62.0) Politechnika Śląska w Gliwicach (55.6; 49.0; 62.8; 40.8) Politechnika Łódzka (53.0; 53.9; 49.6; 44.8) Uniwersytet Warszawski (52.6; 1.8; 96.9; 52.7) Uniwersytet Śląski w Katowicach (49.6; 5.5; 84.4; 56.2) Ranking zosta opracowany we wspó pracy z mi dzynarodowym wydawnictwem Elsevier i opiera si cz ciowo na analizach publikacji zawartych w bazie bibliograficznoabstraktowej Scopus. By mo e obecnym maturzystom u atwi wybór docelowej uczelni? Jak oceniano uczelnie Pierwsze miejsce w 12. rankingu szkó wy szych zaj Uniwersytet Warszawski, za nim uplasowa si Uniwersytet Jagiello ski, a na trzecim miejscu w tabeli najlepszych znalaz a si Politechnika Warszawska. W ród uczelni niepublicznych magisterskich niekwestionowanym liderem jest Akademia Leona Ko mi skiego w Warszawie. W ród trzech najlepszych uczelni technicznych i informatycznych s : Politechnika Warszawska, Politechnika Wroc awska i krakowskie AGH. W ród najbardziej innowacyjnych uczelni znalaz y si za te same trzy szko y wy sze, cho w odwrotnej kolejno ci. Ranking zosta oparty na 32. szczegó owych kryteriach, tworz cych sze grup, wedle których by y oceniane uczelnie. S to: presti, potencja naukowy, efektywno naukowa, innowacyjno, warunki studiowania oraz umi dzynarodowienie studiów. Publikacje, cytowania i h-index (wspó czynnik publikacji oraz ich cytowa mierzony wg metody Hirscha za lata ) s mocnymi pozycjami efektywno ci naukowej, która wraz z potencja em naukowym stanowi o sile naukowej uczelni. I w tym aspekcie wiedzie prym Uniwersytet Jagiello ski. Naukowcy tej uczelni opublikowali w ostatnim roku ponad 1500 artyku ów! W roku 2011 pod uwag by y brane publikacje z lat z bazy Scopus, która stanowi zbiór abstraktów i cytowa literatury naukowej. Scopus tematycznie ogarnia kolejne dziedziny wiedzy (m.in. nauki medyczne, przyrodnicze, in ynieri, chemi, fizyk, biologi, ekonomi ). Baza indeksuje ok. 18 tysi cy tytu ów czasopism. W porównaniu z Web of Science, baza Scopus indeksuje o ok. 70% czasopism wi cej, k ad c nacisk na publikacje europejskie, w tym polskie. i jakie kierunki wybierają maturzyści W roku akademickim 2010/2011 kierunki cis e studiowa o 24% wszystkich studentów w Polsce. Najcz ciej by y to kierunki in ynieryjno-techniczne, ale cz studentów wybiera tak e te zwi zane z architektur i budownictwem oraz produkcj i przetwórstwem. Do najlepszych uczelni technicznych i informatycznych w Polsce należą: Politechnika Warszawska (wskaźnik 100; ocena przez kadrę akademicką 100; preferencje pracodawców 100) Politechnika Wrocławska (77.1; 82.5; 73.6) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (72.1; 74.2; 75.8) Politechnika Śląska w Gliwicach (52.5; 44.4; 46.5) Politechnika Poznańska (47.8; 33.9; 33.2) Politechnika Gdańska (47.8; 33.9; 33.2) Politechnika Łódzka (41.4; 23.7; 25.8) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (34.4; 19.6; 30.5) Uniwersytet Warszawski (32.6; 17.2; 5.7) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (28.6; 7.9; 5.1) W rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 w ród najbardziej obleganych kierunków cis ych mo na wymieni informatyk, in ynieri rodowiska, zarz dzanie i in ynieri produkcji oraz mechanik i budow maszyn. Liczba osób ubiegaj cych si o indeks na tych kierunkach przekroczy a w ka dym przypadku 15 tys. podaje Sedlak & Sedlak. Zainteresowanie Polaków kszta ceniem na kierunkach z grup nauka oraz technika, przemys, budownictwo nie odbiega od redniej notowanej na Starym Kontynencie. Wed ug metodologii Europejskiego Urz du Statystycznego, w roku akademickim 2009/2010 tego typu kierunki cis e studiowa o 20% studentów Unii Europejskiej. Polska uzyska a wtedy bardzo zbli ony rezultat mo na przeczyta w raporcie Studia techniczne wci wybieraj nieliczni. Mocno odstawali my natomiast od krajów z czo ówki zestawienia: Finlandii oraz Grecji, gdzie udzia studentów kierunków cis ych w ogólnej liczbie aków wyniós odpowiednio 32% i 31%. Szczególnie s abo wypadli my w porównaniu liczb osób kszta c cych si na kierunkach in ynieryjno-technicznych (np. automatyka i robotyka, biotechnologia, czy mechanika i budowa maszyn). W Polsce takie osoby to zaledwie 7% studenckiej populacji. W Finlandii 19%, Grecji, Niemczech, S owenii po 11%.apple 4 29 listopada 2011

5 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA PIONIERZY BRANŻY IT Inwestuj w naukę matematyki! Z raportu CareerCast.com wynika, że matematyk to jeden z najlepszych zawodów. Osoby go wykonujące pracują w bardzo komfortowych warunkach, nie są zestresowane, a co ważne, ich pensje należą do jednych z najwyższych. KRZYSZTOF PIĄTEK Ogólne wnioski z badania można krótko podsumować mówiąc studiowanie kierunków ścisłych się opłaca, szczególnie tych związanych z matematyką i informatyką. Według CareerCast.com, trzy pierwsze miejsca wśród najlepszych zawodów na świecie w roku 2011 zajęły bowiem: inżynier oprogramowania, matematyk i aktuariusz. W pierwszej piątce znalazły się kolejne dwa zawody wymagające wiedzy matematycznej: statystyk i analityk systemów komputerowych. Na pozostałych miejscach są: meteorolog (6), biolog (7), historyk (8), audiolog zajmujący się w ramach medycyny nauką o odbieraniu dźwięków przez człowieka z otaczającego środowiska (9) i dentysta (10). Matematyka na maturze Kierunki matematyczne na polskich uczelniach cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród maturzystów. Tym bardziej że rok temu matematyka wróciła jako jeden z egzaminów obowiązkowych. Czyżby zaczęła wracać do łask? Prof. Paweł Walczak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego uważa, że co prawda, o matematyce mówi się ostatnio wiele, ale niestety w dużej mierze w kontekście negatywnym. Sytuacja w nauczaniu matematyki w Polsce jest postrzegana przez wielu jako katastrofa. Zdaje się to potwierdzać poziom wiedzy niektórych studentów kierunków ścisłych w tym matematyki którzy mają kłopoty z podstawowymi działaniami arytmetycznymi czy przeprowadzeniem najprostszego logicznego rozumowania mówi. Jego zdaniem, należy też zwrócić uwagę na powszechnie panujące przekonanie Polaków, że matematyka jest zbyt trudna, przez co zdaje się być niepotrzebna. Jednak przyczyna sukcesu Polski jako kraju o rosnącej pozycji w świecie informatycznym leży właśnie w wysoko wykwalifikowanej kadrze. Od momentu, kiedy matematyka ponownie stała się przedmiotem obowiązkowym na maturze, obserwowany jest także wzrost zainteresowania kierunkami technicznymi wśród przyszłych studentów. Dzięki zaś unijnemu wsparciu tzw. kierunków zamawianych, uczelnie zyskały dodatkową motywację do uatrakcyjniania programów nauczania na kierunkach technicznych i zwiększania liczby studentów. Liczby wokół nas Co jest najmądrzejsze? Liczba. Co jest najpiękniejsze? Harmonia. Czym jest cały świat? Liczbą i harmonią te słowa Pitagorasa znajdują doskonałe odzwierciedlenie w sztuce. Konstrukcje wielu największych pomników architektonicznych starożytnego świata stworzono opierając się właśnie na matematyce. Największym na świecie ostrosłupem prawidłowym czworokątnym jest piramida Cheopsa. Jej wysokość wynosi ponad 146 metrów, a krawędź podstawy mierzy 230 metrów. Materiał, z którego zbudowano piramidę mógłby posłużyć do budowy muru wysokiego na 3 metry i grubego na 25 centymetrów okalającego całą Polskę. Warto również zauważyć, że stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości piramidy wynosi 3,1416 co stanowi przy- 5 Pięć najlepszych zawodów na świecie ❶ Inżynier oprogramowania ❷ Matematyk ❸ Aktuariusz ❹ Statystyk ❺ Analityk systemów komputerowych Źródło CareerCast.com bliżenie liczby Pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Matematyka przeplata się ze sztuką. Szczególnie w kulturze islamskiej, gdzie związki królowej nauk ze sztuką daje się zauważyć zarówno okiem, jak i uchem. Warto zwrócić uwagę na rytm typowego arabskiego wiersza, który automatycznie kojarzy się z systemem binarnym: , gdzie 1 oznacza samogłoski, 0 spółgłoski. Z kolei mozaiki Alhambry są ilustracją piękna geometrii. Polscy matematycy znani na świecie Matematyka była uprawiana w Polsce co najmniej od czasów Mikołaja Kopernika i Jana Brożka, profesora Akademii Krakowskiej w XVI wieku. Mniej znany Adam Adamandy Kochański był matematykiem, astronomem i filozofem na dworze króla Jana III Sobieskiego. W XIX-wiecznej Europie wsławił się matematyk i filozof Józef Hoene-Wroński. Wspaniały rozkwit polskiej matematyki nastąpił po I wojnie światowej we Lwowie i w Warszawie. Młodzi wówczas matematycy postawili na uprawianie rodzących się działów matematyki. W ciągu kilku lat Polska stała się liczącym ośrodkiem badań matematycznych. Takie nazwy, jak przestrzeń Banacha, paradoks Banacha-Tarskiego, dywan Sierpińskiego, notacja polska w logice, a także twierdzenia nazywane imionami polskich odkrywców są powszechnie znane i stosowane przez matematyków na całym świecie. II wojna światowa brutalnie przerwała ten złoty okres. Wielu uczonych zginęło, inni opuścili kraj, kontynuując badania na uczelniach amerykańskich. Do najbardziej znanych należał Stanisław Ulam, współautor amerykańskiej bomby atomowej. Wysiłkom tych, którzy przeżyli wojnę w kraju zawdzięczamy solidną pozycję współczesnej polskiej matematyki.apple 2922 listopada grudnia

6 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Programy dla studentów Na polskich uczelniach nie brakuje programów dla studentów zainteresowanych wybranymi technologiami, organizowanych przy wsparciu firm IT. Do wielu z nich uczelnie mogą przystąpić również w trakcie roku akademickiego. DOROTA KONOWROCKA Firm, która najintensywniej inwestuje w rodowisko studenckie jest Microsoft. Od wielu lat udost pnia na korzystnych warunkach oprogramowanie, szkoli studentów, wyk adowców i organizuje konkursy. Programy akademickie maj równie IBM, Oracle, Cisco, HP, Intel i Google. Nie brakuje te konkursów dla studentów, w których mo na wygra nagrody pieni ne, sta e czy uczestnictwo w konferencjach technologicznych. Najbardziej powszechn form wspó pracy firm IT z uczelniami jest udost pnianie pomocy dydaktycznych, oprogramowania, sprz tu komputerowego, a w niektórych wypadkach równie specjalistów, którzy poprowadz cz wyk adów. Oto krótki przegl d mo liwo ci wspó pracy polskich uczelni zfirmami IT. Oracle Academy Oracle przygotowa ofert dydaktyczn dla uczelni w dwóch podstawowych wersjach: Zaawansowane Techniki Komputerowe (produkty bazodanowe, middleware, Java, Oracle Solaris) i Aplikacje Biznesowe. Firma udost pnia te uczelniom produkty do zarz dzania bazami danych, tworzenia oprogramowania i serwerów aplikacji. Dla uczelni koszt rocznego uczestnictwa w programie, niezale nie od ilo ci u ytkowników wynosi 500 USD (1642 z ). Uczestnicy programu Oracle Academy s uprawnieni do korzystania z ca odobowej pomocy technicznej Oracle, takiej samej, jak ta dla klientów korporacyjnych. Wyk ady Najbardziej powszechną formą współpracy firm IT z uczelniami jest udostępnianie pomocy dydaktycznych, oprogramowania, sprzętu komputerowego, a w niektórych wypadkach również specjalistów, którzy poprowadzą część wykładów listopada 2011

7 zwi zane z technologiami Oracle mog zosta wplecione w standardowy program nauczania lub stanowi odr bne zaj cia. Wyk adowcy mog zosta przeszkoleni po preferencyjnych stawkach (50% komercyjnej ceny szkolenia) w ramach programu Oracle University. Celem projektu jest wykszta cenie studentów, którzy wchodz na rynek pracy z wiedz na temat technologii Oracle. W programie uczestniczy ok. 50 polskich uczelni, a o cz onkostwo uczelnia mo e ubiega si w ka dej chwili mówi Barbara Czarnecka z Oracle Polska. Nie stawiamy sobie ilo ciowych celów zwi kszenia poda y specjalistów od technologii Oracle na rynku pracy, ale chcemy, by jak najwi ksza liczba studentów mia a okazj si z ni zetkn, tym bardziej e na kierunkach zamawianych pojawiaj si przedmioty przekrojowo traktuj ce ró ne technologie. Nie chcemy, by zabrak o na nich technologii Oracle dodaje. Uzupe nieniem programu Oracle Academy s wyk ady i dyskusje prowadzone przez zaproszonych specjalistów, które mog uatrakcyjni pojedyncze zaj cia lub organizowane przez rodowiska studenckie i ko a naukowe konferencje. Pracownikom i studentom, którzy zdecyduj si na uzyskanie specjalistycznej certyfikacji, przys uguj zni ki na wybrane egzaminy certyfikacyjne (40%) i materia y przygotowuj ce do egzaminów (50%). Cisco Networking Academy Program zainicjowany na wiecie w roku 1997 w Polsce ruszy trzy lata pó niej. Od tej pory uczestniczy o w nim 17 tys. studentów. Obecnie na kilku poziomach kursów dost pnych w programie akademii bierze udzia ponad 20 tys. uczniów i studentów kszta c cych si pod opiek 400 instruktorów w 300 placówkach edukacyjnych akademiach lokalnych Cisco w tym niemal na wszystkich uczelniach technicznych w Polsce. Program Cisco Networking Academy oferuje mo liwo uzyskania wiedzy teoretycznej Więcej informacji na temat programów akademickich: edukacja/ netacad/index.html academy.oracle.com i praktycznej z podstaw obs ugi komputera oraz w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Obok tradycyjnych wyk adów i zaj z instruktorem prowadzone s zaj cia laboratoryjne z wykorzystaniem sprz tu Cisco i mo liwo ci rozwi zywania realnych problemów. Program Cisco Networking Academy jest w zale no ci od wybranego kursu adresowany do studentów (g ównie uczelni technicznych) i uczniów szkó ponadpodstawowych (gimnazjów, techników, liceów i liceów profilowanych). Microsoft IT Academy Programy te maj kilka wymiarów. Po pierwsze, s to szkolenia dla nauczycieli i wyk adowców zapoznaj cych studentów z technologiami Microsoftu. W roku akademickim 2010/2011 odby o si 18 szkole z udzia- em 200 wyk adowców, a na polskich uczelniach przeprowadzono 1170 zaj. Po drugie, studenci i pracownicy naukowi zyskuj mo liwo uzyskania bezp atnej licencji na oprogramowanie, narz dzia i systemy operacyjne Microsoftu. W tym programie w ubieg ym roku akademickim wzi o udzia 450 wydzia ów i 5000 u ytkowników. Po trzecie, w ramach programu Faculty Connection pracownicy naukowi i wyk adowcy uzyskuj dost p online do materia ów edukacyjnych, dydaktycznych, programistycznych, publikacji naukowych, opracowa czy instrukta y. W ostatniej edycji Faculty Connection wzi o udzia 280 wyk adowców. IBM Inicjatywa Akademicka Jest to program stworzony w celu wspierania edukacji w zakresie nowoczesnych technologii serwerowych. W jego ramach IBM udost pnia do celów dydaktycznych 8-procesorowe serwery IBM Power System 570, oprogramowanie i materia y dydaktyczne. Cz onkostwo w programie daje dost p do podr czników i materia ów treningowych, umo liwia korzystanie ze zni- ek na egzaminy certyfikuj ce i konferencje, dost p do specjalistycznych forów i wsparcie techniczne. Studenci zyskuj te szans uczestniczenia w praktykach. W ramach inicjatywy na uczelniach uruchamiane s dodatkowe przedmioty zwi zane z technologiami serwerowymi IBM i realizowane s projekty studenckie w oparciu o wybrane programy operacyjne IBM. W programie uczestniczy 31 uczelni z Polski. Pod has em Let s build a smarter infrastructure odbywaj si raz w roku warsztaty w ramach Szko y Letniej Inicjatywy Akademickiej IBM, w których bior udzia pracownicy naukowi wydzia ów szkó uczestnicz cych w programie. SAP University Alliance W ramach tego programu SAP oferuje uczelniom mo liwo nieodp atnego korzystania z w asnego oprogramowania w celach edukacyjnych na podstawie tzw. umowy demo. W ramach takiej umowy uczelnia otrzymuje dowolne oprogramowanie wybrane przez uczelni, bezp atny serwis i zni ki na szkolenia w centrum szkoleniowym SAP. Uczelnia we w asnym zakresie musi przeprowadzi instalacj, konfiguracj i uruchomienie systemu. Warunkiem uzyskania dost pu do oprogramowania jest przedstawienie programu nauczania, w ramach którego wykorzystywane b dzie oprogramowanie SAP. Z umów demo korzystaj m.in. Uniwersytet Szczeci ski, Uniwersytet Wroc awski, Politechnika Krakowska, AGH, Uniwersytet im. Miko aja Kopernika, Politechnika Cz stochowska i Uniwersytet Gda ski, a tak e niektóre spo ród uczelni, które s klientami SAP. S to: Uniwersytet Jagiello ski, Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet l ski i Politechnika Warszawska. HP Academy Najbardziej intensywne dzia ania w rodowisku akademickim HP prowadzi we Wroc awiu, gdzie znajduje si jego Centrum Us ug Wspólnych. Cz sto zatrudniani s tam absolwenci bezpo rednio po studiach. HP Academy to seria szkole dla studentów, w szczególno ci Uniwersytetu Wroc awskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu. Szkolenia prowadzone w siedzibie HP dotycz zarz dzania czasem, komunikacji biznesowej, pracy zespo owej i pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Akademia HP obejmuje ka dorazowo najwy- ej 20 studentów, nie jest to wi c program o charakterze masowym. Na uwag zas uguje udzia HP w projekcie Wroc awski Absolwent. W ramach projektu zainicjowanego przez Urz d Miasta Wroc awia, lokalne firmy mia y mo liwo wp yni cia na program zaj prowadzonych dla wybranych Od wielu lat firmy informatyczne udostępniają na korzystnych warunkach oprogramowanie, szkolą studentów, wykładowców i organizują konkursy, w tym programistyczne. studentów w ramach regularnych zaj akademickich. Projekt sko czy si w ubieg ym semestrze. Zaproszone firmy wspó tworzy y tre zaj, które wpisywane by y pó niej podobnie jak inne zaj cia do indeksu. W projekcie brali udzia m.in. tacy partnerzy jak Bank Zachodni WBK, Siemens, McKinsey i Credit Suisse. Wszystkie te firmy na VI i V roku kszta towa y program takich zaj jak: efektywna komunikacja, wspó praca w zespole, znajomo biznesowego j zyka angielskiego, twórcze rozwi zywanie problemów i umiej tno ci numeryczne.apple 29 listopada

8 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Studenckie potyczki programistyczne Polska może być dumna z dotychczasowych osiągnięć naszych studentów w międzynarodowych konkursach programistycznych. Kolejne edycje właśnie rozpoczynają rejestrację uczestników. DOROTA KONOWROCKA Obok konkursów bardzo znanych, jak Microsoft Imagine Cup, Intel Challenge, TOP Coder, Google czy stricte polskie Potyczki Algorytmiczne organizowane s te konkursy nieco mniej rozpropagowane. One tak e stawiaj przez uczestnikami ambitne zadania, stwarzaj c jednocze nie mo liwo ci wygrania nagrody pieni nej, interesuj cego sta u czy bezp atnego udzia u w specjalistycznej konferencji. Konkurs i platforma Oracle ThinkQuest Darmowa platforma ThinkQuest zosta a stworzona przez Oracle dla uczniów przygotowuj cych projekty IT w zespo ach. Jako proste, niewymagaj ce znajomo ci zaawansowanych technologii narz dzie przez wiele lat s u y a uczniom do wymiany wiedzy, organizacji wspó pracy i przygotowywania pierwszych samodzielnych stron internetowych. Dawa a te mo liwo pierwszego kontaktu z technologiami informatycznymi, oferuj c przy tym nauczycielom mo liwo nadzoru nad prac grupy. Widz c du e ni zainteresowanie, Oracle zdecydowa si og osi bazuj cy na platformie ThinkQuest konkurs programistyczny. W 2010 r. mia a miejsce jego pierwsza polska edycja, w której wzi o udzia 70 osób. Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach, dla studentów i uczniów szkó wszystkich pozio- mów. Nagrody przewidziano dla uczniów, nauczycieli i szkó. Uczestnicy tego konkursu mog uczestniczy w trzech konkurencjach: ThinkQuest Projects, Digital Media i Application Development. We wszystkich konkurencjach zadaniem uczestników jest zdefiniowanie interesuj cego, wzi tego z ycia problemu, znalezienie jego rozwi zania i stworzenie pracy konkursowej, która zaprezentuje zarówno samo rozwi zanie, jak i proces jego powstawania. Zadaniem uczestników w konkurencji ThinkQuest Projects jest wykorzystanie rodowiska ThinkQuest Projects do stworzenia pracy konkursowej. Digital Media polega na wykorzystaniu nowoczesnych narz dzi medialnych do stworzenia bloga lub dziennika, strony internetowej, animacji, og oszenia stanowi cego cz kampanii spo ecznej, eseju fotograficznego, filmu lub wykonanie projektu b d cego po czeniem powy szych elementów. Z kolei w ramach konkurencji Application Development nale y opracowa aplikacj internetow za pomoc wybranego j zyka (lub j zyków) programowania, okre lonego zestawu aplikacji lub rodowiska programistycznego. Ma ona w prosty i elegancki sposób rozwi zywa problem b d cy tematem pracy. Wszystkie prace konkursowe w tegorocznej edycji wy cznie w j zyku angielskim musz zosta zg oszone do 25 kwietnia 2012 r. Do konkursu mog si zg asza zespo y (wraz z opiekunem) licz ce do 6 uczestników w wieku do 22 lat. W konkursie przewidziane s nagrody pieni ne i komputery przeno ne. Nagrod g ówn jest organizowany przez Oracle Education Foundation pi ciodniowy pobyt w rejonie Zatoki San Francisco i udzia w uroczysto ci ThinkQuest Live. Uczestnicy, którzy uko czyli 18 lat, a znajd si w gronie 10% najlepszych w konkursie, mog ubiega si o sta w Oracle Education Foundation. W ubieg orocznym konkursie uczestniczy o ponad 7600 zespo ów z 52 krajów. Google Online Marketing Challenge W poprzednich konkursach bra o udzia ponad 50 tys. studentów ze 100 krajów. Ka dy student otrzymuje bud et w wysoko ci 250 USD. W jego ramach ma opracowa strategi reklamy online dla prawdziwej firmy albo organizacji non-profit, która nie korzysta a z AdWords w ci gu ostatnich sze ciu miesi cy. Finalistom konkursu i ich mentorom fundowana jest wycieczka do centrali Google w Mountain View. Maj tam okazj spotka si z zespo em odpowiedzialnym za rozwój AdWords. Zwyci zcy na poziomie regionu jad do siedziby regionalnej Google. Zespo y konkursowe licz od 3 do 6 osób studiuj cych dowolny kierunek. Mentorzy, którzy chc wzi udzia wraz z zespo ami w konkursie, mog si ju rejestrowa na edycj Rejestracja studentów rozpoczyna si 31 stycznia 2012 r. Zwyci zcy na poziomie wiatowym i regionalnym zostan og oszeni pod koniec lipca 2012 r. Studenci z Polski kilkakrotnie trafili ju do cis ego fina u. W 2011 r. zwyci zcami w regionie zosta zespó ze Szko y G ównej Handlowej w sk adzie: Anna Bow yk, Marcin Pogroszewski, ukasz Lewandowski i Karol Chilimoniuk, pod opiek dr Tymoteusza Doligalskiego. Opracowa on kampani dla centrum sportów ekstremalnych Adrenalina Park. Online Marketing Challenge nie jest jedynym konkursem organizowanym przez Google. Drugim jest Więcej informacji na temat konkursów dla studentów acmcontes www-03.ibm.com/systems/ pl/konkurspower 8 29 listopada 2011

9 prawdopodobnie nawet bardziej znany konkurs programistyczny Google Code Jam. Zawodowcy i studenci maj w nim za zadanie w ograniczonym czasie rozwi za z o one problemy algorytmiczne. W 2005 r. konkurs wygra spo ród 14,5 tys. uczestników Marek Cygan, student Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. w konkursie wzi o udzia 30 tys. programistów. Zwyci zca z Japonii otrzyma 10 tys. USD. Trzecie miejsce zaj wówczas Jakub Pachocki. Fina y w 2012 roku odb d si we Francji. Cisco NetRiders Pod koniec lipca 2011 r. Cisco og osi a wynika konkursu International NetRiders przeprowadzonego w regionie EMEA oraz we Wspólnocie Niepodleg ych Pa stw. W klasyfikacji ogólnej, obejmuj cej 150 uczestników z 49 pa stw, a trzech Polaków uplasowa o si w pierwszej dziesi tce. Byli to: Maciej Deryng z Politechniki Wroc awskiej (4. miejsce), Rafa Klupa z Wy szej Szko y Zarz dzania i Bankowo ci w Krakowie (6) oraz Gabriel Szuter reprezentuj cy Instytut Technologii Informatycznych we Wroc awiu (7). W tym roku szkolnym planowana jest te lokalna, polska edycja NetRiders ITE przeznaczona dla ponad 5000 uczniów szkó rednich kszta c cych si w ramach kursu IT Essentials. IBM International Collegiate Programming Competition W zako czonych 30 maja 2011 r. zawodach najlepsi okazali si studenci z chi skiego Uniwersytetu Zhejiang. Laureaci wróc do domu z nagrodami rzeczowymi, stypendiami i gwarancj zatrudnienia lub sta u w IBM. Z polskich dru yn najlepszy by Uniwersytet Jagiello ski, który zaj 9. miejsce i zdoby br zowy medal. Na 13. miejscu znalaz si Uniwersytet Warszawski, a na 42. Uniwersytet Wroc awski. 105 dru yn uczestnicz cych w wia- towym Finale zosta o wy onionych z ponad zespo ów. W ci gu pi ciu godzin zawodnicy mieli za zadanie rozwi za problemy programistyczne. Gospodarzem fina ów edycji 2012 b dzie Uniwersytet Warszawski. Computerworld obj patronat nad tym wydarzeniem. IBM Power Konkurs ten skierowany jest do studentów wydzia ów informatycznych uczelni wy szych oraz wszystkich tych, dla których informatyka jest yciow pasj. Zadanie, które postawiono przed wszystkimi uczestnikami, to rozwój aplikacji na platformie serwerowej Power. Pierwszym etapem konkursu jest przes anie zg oszenia wraz z opisem planowanej aplikacji, do 31 grudnia 2011 r. Najlepsze projekty wezm udzia w kolejnym etapie polegaj cym na stworzeniu projektowanej aplikacji w wydzielonym przez IBM rodowisku serwerowym. Na zwyci zc czeka p atny sta w IBM Polska. Dla trzech najlepszych zespo ów przewidziano za bezp atny udzia w europejskiej konferencji stowarzyszenia COMMON w Wiedniu w czerwcu 2012 r. Microsoft Imagine Cup Ten wiatowy konkurs przeznaczony jest dla studentów, którzy w ramach prowadzonego projektu maj zaprojektowa urz dzenia i aplikacje rozwi zuj ce najwi ksze problemy ludzko ci. W ostatniej edycji wzi o udzia ponad 3000 studentów z Polski, a 21 dotar o do fina ów w Nowym Jorku. Polacy zaj li 1. miejsce w kategorii projektowania gier, 2. miejsce w kategorii wyzwa informatycznych i 3. miejsce w kategorii interoperacyjno ci. Przed dwoma laty fina Imagine Cup mia miejsce w Warszawie. Pod adresem com/registration rozpocz a si ju rejestracja na kolejn edycj konkursu. Jej fina odb dzie si latem 2012 roku w Australii.apple 29 listopada

10 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Stać się częścią rewolucji JACEK MIGDAŁ, student V roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego opowiada nam o projektach, w jakich brał udział i atmosferze pracy, jaka panuje w Facebooku. MONIKA TOMKIEWICZ Jak dzi opowiada, sta w Facebooku by dla niego szans udzia u w rewolucji, jakiej dokonuje dzi najwi kszy na wiecie serwis spo eczno ciowy. Trzymiesi czny wakacyjny sta w tej firmie da mu tak e mo liwo wykorzystania ju nabytych umiej tno ci, jak i nauczenia si czego nowego. Jak wi kszo firm z Doliny Krzemowej, Facebook organizuje p atne praktyki dla studentów. Jest to dla tej firmy zarówno droga poszukiwania i rekrutacji przysz ych pracowników, jak i wsparcie dla prowadzonych projektów IT. Przez trzy miesi ce firma ma szans dobrze pozna praktykanta. Jest to wi c W Facebooku pracowałem nad technologią HBase. Jest to system do przechowania danych klucz-wartość. Używany jest m.in. do wiadomości i chatów na Facebooku. Jest to projekt open source, dlatego mogę powiedzieć, że pracowałem nad efektywniejszym sposobem przechowywania danych. znacznie skuteczniejszy sposób rekrutacji ni seria rozmów kwalifikacyjnych. Dzia a to równie w drug stron, student ma szans pozna firm i przekona si, czy jego marzenia zgadzaj si z rzeczywisto ci, i chce tam pracowa po studiach. Sprawdzić się w nowym środowisku Z takiej mo liwo ci skorzysta Jacek Migda, który z o y podanie o sta do Facebooka i odby tam kilkumiesi czne praktyki. Facebook rozwija si bardzo szybko i potrzebuje du o «wie ej krwi». Udzia praktykantów w porównaniu do sta ych pracowników jest du y. Podejrzewam, e te proporcje s obecnie na najwy szym poziomie w rejonie Doliny Krzemowej opowiada. W dostaniu si na sta z pewno ci pomog o mi do wiadczenie z poprzednich praktyk, dobra uczelnia, zainteresowania i ciekawe projekty. Wcze niej dwa razy by em na praktykach w NVIDIA i zahaczy em si te o o rodki naukowe dodaje. Jacek Migda zg osi si na sta, bo jak sam mówi chcia wzi udzia w rewolucji, jak robi obecnie najwi kszy na wiecie serwis spo- eczno ciowy. Jego zdaniem, by a to dla niego równie szansa na wykorzystanie zdolno ci i nauczenie si czego nowego. Mo na si te sprawdzi w nowym rodowisku i zdoby cenne do- wiadczenie wyja nia. Jacek Migda pracowa nad HBase, systemem do przechowania danych klucz-warto, który jest u ywany m.in. do wiadomo ci i chatów na Facebooku. Jest to projekt open source, dlatego mog powiedzie, e pracowa em nad efektywniejszym sposobem przechowywania danych mówi. Na pocz tku nie móg uwierzy, jak bardzo odpowiedzialne projekty dostaj praktykanci w Facebooku. Co wa ne, ich praca jest najcz ciej wykorzystywana w stosowanych komercyjnie rozwi zaniach. Do tego niesamowicie dba si w tej firmie o pracowników. Dla praktykantów za organizowane s ró ne atrakcje i imprezy. Poznać specyficzny styl pracy Zdaniem Jacka Migda a, sta w Facebooku dostarcza wielu wyzwa. Mo na si wiele nauczy, obcuj c ze zdolnymi i do wiadczonymi informatykami, którzy pracuj tam na sta e. Cz sto organizowane s przez nich szkolenia, podczas których t umacz, jak dzia a wiele rzeczy. W ci gu tych trzech miesi cy na sta u w Facebooku mo na si bardzo du o nauczy. Poza wiedz i do wiadczeniem tak e specyficznego stylu pracy, który tam panuje stwierdza. Panuje tam technokracja. Zbiera si dane na temat wszystkiego, a decyzje s wnioskami powstaj cymi w oparciu o nie. Ludzie s niesamowicie skromni, nie maj problemów z przyznaniem si do b dów. Nawet zarz dzaj cy nie zak adaj, e «wiedz najlepiej». Oni po prostu regularnie pytaj, co i jak mo na zrobi lepiej opowiada. Atmosfera w Facebooku jest lu na i otwarta. Nie ma ci le okre lonych godzin pracy, ale wi kszo osób sp dza w firmie bardzo du o czasu. Cho w ocenie zarz du licz si bardziej efekty ni czas, jaki si na ich osi gni cie po wi ci o. Facebook wewn trz jest bardzo otwarty. Wspó pracownicy ch tnie t umacz innym to, na czym si znaj. Pracownicy s te regularnie informowani na temat tego, co si dzieje w firmie. Na pracownikach równie testuje si nowe produkty. Zwykle wi c maj oni du y wp yw na ich ostateczny kszta t. Panuje pewna doza twórczego chaosu. Nie spotka em si nigdy wcze niej z tym, aby tak wiele osób zajmowa o si czym, co nie wynika z ich obowi zków. W Facebooku jest to normalne. Uwa asz, e jeste w stanie zrobi co lepiej? Zrób to! konkluduje Jacek Migda.apple listopada 2011

11 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Przede wszystkim doświadczenie PIOTR NIEDŹWIEDŹ pracował zarówno dla Google, jak i Facebooka. MONIKA TOMKIEWICZ Dla Piotra Nied wiedzia, studenta V roku informatyki i III roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, tegoroczny, wakacyjny sta w Facebooku nie by pierwszym do- wiadczeniem pracy w zagranicznej firmie IT. Rok wcze niej odby on praktyki w Google, tak e w Dolinie Krzemowej. Na oba sta e dosta si dzi ki udzia owi w zawodach programistycznych sponsorowanych przez Google i Facebooka. Praktyki zazwyczaj trwaj trzy miesi ce. Zaczynaj si od szkole, gdzie poznaje si wyznawane w firmie warto ci i panuj c w niej kultur pracy. Nast pnie przechodzi si krótkie szkolenia techniczne, maj ce na celu zapoznanie si z wykorzystywanymi wewn trznie narz dziami. Kiedy praktykant zdob dzie podstaw wiedz, poznaje zespó, w ramach którego b dzie pracowa. Znajduje si w nim tak e bezpo redni manager, nazywany tak e hostem lub sensei opowiada Piotr Nied wied. Sta w Facebooku to by a szansa na zdobycie nowych do wiadcze. Wfirmie tej Piotr Nied wied pracowa nad infrastruktur sieciow. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakiej się nauczyłem, to praca zespołowa i poznanie wyjątkowej kultury pracy. Podkre la, e warto sprawdzi, jak si ma zdobyta na studiach wiedza do rzeczywisto ci i wymaga pracodawców. Jedn z najwa niejszych rzeczy, jakiej nauczy si Piotr Nied wied podczas sta u w Facebooku i Google to poza oczywi cie popraw zdolno ci czysto technicznych i programistycznych praca zespo owa i poznanie wyj tkowej kultury pracy. W Facebooku panuje du a otwarto i brak kontroli godzin pracy. Ka dy pracuje tyle ile chce, zaczynaj c prac o dowolnej porze. Z pozoru wygl da to troch nierozs dnie, ale w pracy intelektualnej bardzo liczy si wie o. Cz owiek wypocz ty jest w stanie zrobi dan rzecz kilka razy szybciej. Ka dy jest rozliczany z efektów, a nie ze sposobu, w jaki je osi gn opowiada. Piotr Nied wied ucz szcza dodatkowo na zaj cia z zarz dzania lud mi i kierowania projektami. Nie ukrywa jednak, e praktyki w Stanach Zjednoczonych to równie bardzo dobre ród o dochodu, szczególnie dla studenta. To równie szansa na zawarcie nowych znajomo ci i prze ycie ciekawej przygody. Cho po sko czeniu studiów Piotr Nied wied móg by wyjecha do pracy do jednej z firm, w której odby sta, to na razie chce spróbowa zrobi co w Polsce. Obecnie razem ze wspólnikami za o y portal clicxs.com.apple Pracowa u giganta O projektach i atmosferze pracy w siedzibie Microsoft opowiada PIOTR NOWOJSKI. MONIKA TOMKIEWICZ Piotr Nowojski, student V roku informatyki na UW wzi przyk ad z kolegów, którzy w poprzednich latach odbywali praktyk w Microsoft, i przez stron firmy wys a swoje CV i list motywacyjny. Odby dwie telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne i zosta zaproszony na seri rozmów z zespo em rekruterów w Monachium. Po tych rozmowach otrzyma ofert praktyk. Dla niego sta w Redmond by jak praca na pe ny etat, w czasie którego mo na zdoby do wiadczenie i zobaczy, jak pracuje si w wielkiej firmie. Zdaniem Piotra Nowojskiego, taki sta to okazja do zdobycie do wiadczenia, zobaczenia, jak pracuje si w tak du ej i znanej firmie i zwiedzenia kawa ka Stanów Zjednoczonych. Poza prac dla praktykantów organizowane s bowiem wycieczki, imprezy i inne atrakcje. Poza tym sta przypomina normaln prac na pe en etat. Piotr Nowojski tworzy, rozwija i testowa dwa projekty typu proof of concept prototype w zespole zajmuj cym si rozwijaniem Remote Desktop Protocol. By a to praca programistyczna, w której by em odpowiedzialny za sprawdzenie, czy pewne pomys y w ogóle maj szanse zadzia a i stwierdzenie, co trzeba zrobi, aby projekt móg sta si gotowym produktem, ewentualnie pokazania, dlaczego projekt jest niemo liwy do zrealizowania. Jeden z moich projektów by lep uliczk, a drugi by mo e kiedy zostanie zrealizowany opowiada. I dodaje, e b d c na sta u, nauczy si, jak dzia a zdalny pulpit i jaka jest jego architektura. Móg te zobaczy, jak jest zorganizowana praca, zespo y oraz jak podejmowane s decyzje projektowe i biznesowe w wielkiej korporacji. Microsoft to naprawd ogromna firma! W samym rejonie Seattle to ok. 60 tys. pracowników i 130 du ych budynków w kampusie Redmond. Ca a ta wielko naprawd robi spore wra enie! przyznaje Piotr Nowojski. Atmosfera pracy w Microsoft znacz co ró ni si pomi dzy zespo ami, a nawet projektami w ramach zespo u. W niektórych praca jest sformalizowana w taki sposób, e najpierw trzeba dok adnie wszystko zaprojektowa i opisa, w innych projektach najpierw si tworzy, a pó niej my li o dokumentacji. Zale y to od specyfiki danego projektu. Poza tym styl pracy jest lu ny, z elastycznymi godzinami pracy i swobodnym podej- ciem do tego, ile powinno si PIOTR NOWOJSKI tworzył, rozwijał i testował dwa projekty typu proof of concept prototype w zespole zajmującym się rozwijaniem Remote Desktop Protocol. pracowa. Trzeba jednak liczy si z tym, e ka dy pracownik jest oceniany na podstawie jego wydajno ci i od tego zale awanse oraz premie. Poza tym to styl pracy nie odbiega w znacz cy sposób od niektórych firm, w których do tej pory mia em przyjemno pracowa w Polsce mówi Piotr Nowojski. Nie wie jeszcze, czy zdecyduje si na prac za granic. Cho wielu kolegów, którzy byli razem z nim na sta u w Microsoft, zaakceptowa o ju ofert pracy w Redmond po studiach. Piotr Nowojski nie wyklucza jednak pozostania w Polsce i pracy dla kogo lub za o enia w asnego biznesu.apple 2922 listopada grudnia

12 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA W informatyce nietrudno o pracę Mimo zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, stale obserwujemy zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów IT. Wynagrodzenia także wciąż rosną. MONIKA TOMKIEWICZ Według wyników kilku cykli badania Antal Global Snaphot, IT jest jedną z branż, gdzie pracodawcy zatrudniają najbardziej dynamicznie. Ostatni rok pokazuje, że deklaracje zatrudnienia specjalistów IT roku są na poziomie blisko 70% przy umiarkowanym odsetku zwolnień (ok. 10%). Świadczy to o tym, że jest to branża, gdzie wykwalifikowanym specjalistom i menedżerom najłatwiej znaleźć pracę. Według badania wynagrodzeń, Antal International stawki w tej branży w Polsce wynoszą miesięcznie średnio 12 tys. zł brutto. Na etacie i kontrakcie Przykładowo, Java Developer w Warszawie może zarobić 8-11 tys. zł, Project Manager w dużej firmie IT otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości tys. zł, a konsultant SAP w zależności od doświadczenia zarabia od 12 do 17 tys. zł. Oczywiście wszystko zależy od doświadczenia, wielkości firmy i sektora mówi Monika Daczka, Team Leader Antal International, specjalizująca się w rekrutacji specjalistów i menedżerów IT. Stanowiska obsadzane w ramach współpracy kontraktowej (tzw. freelancing) ze względu na specyfikę wiążą się z wyższym wynagrodzeniem. Dla specjalistów IT może to być dodatkową zachętą do poszukiwania tego rodzaju współpracy. Przykładowo, kontraktowy programista Java może liczyć w Polsce na wynagrodzenie w wysokości zł/godz. W Niemczech jest to już zarobek rzędu euro/godz. Polscy informatycy są też coraz lepiej wykształceni, mają bardziej elastyczne podejście do pracy i są otwarci na częste zmiany. O ile kiedyś ważna była stabilna posada, o tyle teraz coraz więcej osób często zmienia pracę, zakłada własną działalność, jest otwartych na alternatywne formy współpracy. Polska jest znana z wysokiego poziomu edukacji i szkolenia specjalistów IT, dlatego też są oni cenieni na całym świecie. Znowu mamy do czynienia z rynkiem pracownika, co przekłada się na coraz większe oczekiwania wobec warunków zatrudnienia i pracodawcy zauważa Monika Daczka. Czego oczekują młodzi specjaliści IT? W badaniu Antal Inernational Najbardziej pożądani pracodawcy 2011 w opinii specjalistów i menedżerów dla 58% respondentów powodem, dla którego chcieliby podjąć zatrudnienie w danej firmie jest jej wielkość i prestiż, a dla 50% styl zarządzania i kultura organizacyjna. Dopiero na trzecim miejscu plasuje się wynagrodzenie i benefity (42%). Wynagrodzenie, które i tak w tej branży utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, odgrywa mniejszą rolę, zwłaszcza w przypadku pokolenia Y. Młodzi specjaliści IT cenią sobie work life balance, otwartą kulturę organizacyjną. Często wybierają elastyczne formy zatrudnienia, chcąc zgodnie z własnymi preferencjami zarządzać czasem, realizować swoje pasje, np. dalekie podróże komentuje Monika Daczka. Szerokie możliwości kariery i utrzymująca się wysoka dynamika zatrudnienia sprawiają, że informatyka jest też coraz 40% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydatów o niezbędnych kwalifikacjach. częściej wybieranym kierunkiem studiów. Informatyka jest jednym z najpopularnieszych kierunków studiów z liczbą kandydatów wynoszącą ponad 25 tys. rocznie. Same studia jednak nie wystarczają. Szczególne znaczenie ma wszechstronność pracowników, dlatego od programistów wymaga się nie tylko umiejętności programowania, ale również mile widziana jest wiedza biznesowa, umiejętności analityczne, łatwość nawiązywania kontaktów. Natomiast jeżeli programista planuje rozwijać się w kierunku zarządzania, nierzadko pożądane jest ukończenie studiów MBA, które dają wiedzę dotyczącą zarządzania, finansów i prawa mówi Monika Daczka.apple Dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów w branży IT 0 Lipiec 2011 Marzec 2011 Listopad 2010 Czerwiec 2010 Pracodawcy deklarujący zatrudnianie Pracodawcy deklarujący zwalnianie Źródło Andtal Global Snaphot 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów w Polsce Kategoria Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Inżynierowie Operatorzy produkcji Kierowcy Menedżerowie projektów Technicy Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni Kadra najwyższego szczebla Szefowie kuchni, kucharze Pracownicy działów IT Źródło raport Manpower Group Niedobór talentów listopada 2011

13 SAS Jak znaleźć i utrzymać utalentowanego pracownika Rozmowa z JOANNĄ PIETRUSIŃSKĄ, HR Manager w SAS Institute Polska. Niezwykły jest fakt, że w polskim oddziale SAS Institute jest wiele osób z prezes Alicją Wiecką na czele które pracują od początku lub mają w firmie kilkunastoletni staż Zgadza się. Pani Alicja Wiecka zakładała polski oddział SAS Institute i prowadzi go przez prawie 20 lat. Jest jeszcze kilka innych osób, które pracują w SAS Institute bardzo długo, niemal prawie od początku. Długi staż pracy jest czynnikiem, który wyróżnia naszą firmę na rynku. Możemy pochwalić się wyjątkowo niską rotacją pracowników. W tym roku wynosi ona 5%, a zwykle nie przekracza 11% i to pomimo wysokich wymagań pod względem celów i wyzwań, które stawiamy przed pracownikami. To oznacza, że pracownicy muszą znajdować satysfakcję ze stawianych przed nimi kolejnych zadań, jak i mieć możliwość rozwoju zawodowego Satysfakcja z pracy, którą regularnie mierzymy, jest rzeczywiście wysoka. Dużą wagę przykładamy też do rekrutacji właściwych osób i ich rozwoju. Młode osoby najczęściej rekrutujemy w ramach skierowanej do studentów i absolwentów Akademii Młodych Talentów. Osoby, które przejdą pozytywnie proces rekrutacyjny oraz program szkoleń otrzymują oferty pracy i często zostają u nas później na wiele lat. Stawiamy na szkolenie ich i umożliwienie im awansu zarówno pionowego, jak i poziomego. Mogą wybrać kilka ścieżek rozwoju technologiczną, biznesową, projektową, utrzymaniową, a także przejść z jednej na drugą. Nie zamykamy się na potrzeby pracowników. Jeśli widzą drogę rozwoju w innym miejscu, ułatwiamy im to. Sztandarowym przykładem jest fakt, że osoba z konsultingu technologicznego pracuje dziś w dziale HR i zajmuje się szkoleniami miękkimi. Stworzyliśmy dla niej specjalne stanowisko. Bywa też, że konsultanci przechodzą z jednego do drugiego działu biznesowego, jeśli swój rozwój zawodowy widzą w innym obszarze lub sektorze rynku niż dotychczasowy. Akademię Młodych Talentów SAS Institute prowadzi w Polsce od roku 2003 Co roku wybieramy do niej kilkunastu studentów lub absolwentów czołowych uczelni technicznych w Polsce. Cykl szkoleń trwa około sześciu tygodni. Pod koniec Akademii menedżerowie działów konsultingowych rozmawiają z kandydatami i wybierają osoby do swoich działów. Wcześniejszy, bardzo staranny proces naboru powoduje, że w zasadzie każdy z uczestników Akademii otrzymuje później u nas pracę. Jak wyglądają proponowane przyszłym i obecnym pracownikom ścieżki kariery? W SAS Institute posiadamy ustrukturalizowane ścieżki kariery dla działów konsultingowych. W ich ramach są określone wymagania kompetencyjne. Są to ściśle określone kroki, które pozwalają awansować na wyższe stanowisko zakres wiedzy, egzaminy i certyfikaty, udział i prowadzenie projektów, odbyte szkolenia. Jeśli np. konsultant chce awansować na system development konsultanta, powinien wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z zakresu technologii SAS. Musi to zostać potwierdzone właściwymi certyfikatami. Oczywiście poza znajomością technologii, powinien posiadać także odpowiednie kompetencje w zakresie współpracy, komunikacji czy elastycznego działania, aby móc występować u klienta jako ambasador marki SAS. Na stronie SAS Institute znajduje się informacja, że firma chce przyciągać i zatrzymywać najbardziej utalentowane osoby. Jak to się robi w praktyce? Największy czynnik motywujący to interesująca praca i ciekawe projekty. Nasi pracownicy prowadzą projekty IT dla największych firm i instytucji w Polsce. Mają kontakt z najnowszą technologią. Samo to, co robią jest dla nich motywatorem. Muszą jednak znaleźć się na odpowiednim dostosowanym do umiejętności i ambicji miejscu. Wówczas odnajdują pasję w pracy. Wewnętrzna motywacja, wypływająca z poczucia samorealizacji, jest najcenniejsza. To chyba nie zawsze wystarcza? To prawda, ważna jest też kultura organizacyjna i klimat panujący w organizacji. Atmosfera w pracy jest często niedoceniana, ale w mojej opinii ma duży wpływ na satysfakcję z niej. W SAS Institute stawiamy na zaufanie do pracowników, dając im możliwość samodzielnego działania na własnym odcinku. To powoduje wzrost zaangażowania i zwiększa poczucie satysfakcji. Przejawem tej samodzielności i inicjatywy pracowników jest także program Czas na SAS. Nasi pracownicy w znacznym stopniu określają kierunki zmian w polskim oddziale. Są grupy projektowe, które koordynują zmiany w całej firmie. Są i inicjatywy działowe. Przykładowo pracownicy jednego z Business Unitów zgłosili projekt wprowadzenia jednego dnia na naukę w miesiącu. I otrzymali zgodę na to od kierownictwa. W ramach programu Czas na SAS uruchomione zostały też sesje i portal wymiany wiedzy, gdzie prezentowane są ciekawe projekty, przekazywana jest wiedza technologiczna i projektowa, opisywane są studia przypadków. Gdy zostaliśmy właścicielem biurowca, również pracownicy głosowali nad wyborem firmy, która będzie prowadziła bar. Podobnie, gdy organizujemy wyjazd integracyjny, sami wybierają jedno z trzech proponowanych miejsc. Czy motywacją są też warunki finansowe? Na pewno. Jeśli nasza firma uzyska dobre wyniki, to każdy z pracowników to odczuwa. Mamy lepsze bonusy, samochody służbowe, więcej pieniędzy na szkolenia, itp. Ale zawsze jest to powiązane z indywidualnymi osiągnięciami pracownika. Dobre wyniki w pracy to możliwość szybszego awansu czy otrzymania znaczących nagród finansowych. Podkreślamy tym samym, że satysfakcja naszych klientów przekłada się zarówno na zysk firmy, jak i osobisty komfort pracowników. Staramy się też motywować i utrzymywać pracowników poprzez pomoc w realizacji ich indywidualnych potrzeb. Stąd np. wyprawki dla rodziców nowo narodzonych dzieci, bilety do kina i teatru... Wiele osób ceni sobie również balans między pracą a życiem osobistym dlatego staramy się nie zajmować wolnego czasu pracowników. Nawet wyjazdy integracyjne staramy się organizować tak, aby nie zajmowały dni wolnych. Istnieje też możliwość pracy zdalnej, jeśli sytuacja tego wymaga, choć nie wprowadziliśmy w tym zakresie formalnej polityki. Ułatwiamy kobietom powroty z urlopów macierzyńskich. Bardzo często pracują one po powrocie do pracy tylko na część etatu. Osobom zaś, które robią sobie przerwę w pracy, udzielamy dłuższych urlopów bezpłatnych, a podczas nieobecności zatrudniamy osoby na zastępstwo. SAS Institute wkrótce będzie obchodził 20-lecie działalności w Polsce. Czy, a jeśli tak, to jak zmieniały się Państwa wymagania co do przyszłych pracowników? Od początku stawialiśmy duże wymagania w zakresie tzw. umiejętności twardych. Dużą wydaje mi się, że z roku na rok coraz większą wagę przykładamy jednak również do umiejętności miękkich. Są to umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odpowiedzialności. Tego typu cechy coraz częściej decydują o tym, że dana osoba zostanie zatrudniona i będzie z sukcesem pracowała w SAS.

14 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Informatyk: zawód w cenie Wyższe w porównaniu do niemal wszystkich zawodów wynagrodzenie i duża liczba ofert pracy to główne powody, dla których wciąż warto zostać informatykiem. PRZEMYSŁAW HORTECKI Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, w roku akademickim 2010/2011 by to jeden z pi ciu najbardziej popularnych kierunków studiów w Polsce. O indeks na informatyce ubiega o si niespe na 25,5 tys. kandydatów! Wi kszym zainteresowaniem cieszy o si tylko zarz dzanie, budownictwo, pedagogika i prawo. Cho na podsumowanie tegorocznej rekrutacji, na rok akademicki 2011/2012 b dziemy musieli jeszcze poczeka, to ju teraz mo na przyj, e ch tnych by o równie wielu. 25,5 tys. kandydatów ubiegało się w roku akademickim 2010/2011 o indeks na wydziałach informatyki. Większym zainteresowaniem cieszyło się tylko zarządzanie, budownictwo, pedagogika i prawo. Polskie zagłębia informatyczne Największym i wciąż dominującym rynkiem pracy dla informatyków jest Warszawa. To tutaj dobry specjalista może też zarobić najwięcej. Jednak dystans, pomiędzy stolicą a pozostałymi dużymi polskimi miastami systematycznie maleje zarówno pod względem liczby miejsc pracy, jak i wysokości zarobków. Atrakcyjnymi rynkami pracy w branży IT są obecnie Kraków, w którym lokują się centra usług wspólnych, świadczące usługi informatyczne na rzecz korporacji oraz Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska siedziby mają takie marki jak Tieto, Nokia Siemens Networks i IBM. Do czołówki dołączają kolejne miasta. W Gdańsku pracy szukać można w oddziałach IT tak dużych korporacji jak Lufthansa i Sony Pictures, Reuters Thomson, Compuware, Zensar czy Intel. Z kolei w Łodzi działają firmy z branży telekomunikacyjnej Teleca, Mobica i Ericpol. Coraz większe zainteresowanie kierunkami technicznymi Mo na mia o powiedzie, e mieli my do czynienia nawet z pewnego rodzaju boomem rekrutacyjnym mówi prof. Leszek Pacholski, dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wroc awskiego. Przyj li my zg oszenia od 580 kandydatów. To o 250 ch tnych wi cej ni w roku ubieg ym. Co wa niejsze, wi kszemu zainteresowaniu towarzyszy niezwykle wysoki i wyrównany poziom wiedzy kandydatów. W efekcie pu ap punktów niezb dnych do tego, aby móc rozpocz studia dzienne pierwszego stopnia by w tym roku na Uniwersytecie Wroc awskim 2,5-krotnie wy szy. Tegoroczni maturzy ci byli do egzaminów przygotowani bardzo dobrze, co mo e nas tylko cieszy dodaje. Zdaniem prof. Leszka Pacholskiego, popularno informatyki mo na wpisa w szerszy trend, zwi zany z rosn cym zainteresowaniem m odych ludzi kierunkami cis ymi. Nie bez przyczyny w 2010 roku mieli my do czynienia z sytuacj, kiedy to po raz pierwszy od wielu lat wi cej osób ubiega o si o indeksy na prze ywaj cych renesans politechnikach ni uniwersytetach. Warto przy tym odnotowa, e informatyka nale y do tzw. kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, i wspieranych finansowo ze rodków Unii Europejskiej, w ramach listopada 2011

15 realizowanego od roku 2008 programu operacyjnego Kapita Ludzki. Dzi ki temu studenci mog liczy m.in. na dodatkowe stypendia. Poziom zarobków tuż po studiach G ównym powodem, dla którego warto pomy le w a nie o informatyce jako kierunku rozwoju zawodowego jest ogromne zapotrzebowanie na informatyków na rynku pracy. Wi e si z tym perspektywa atrakcyjnych zarobków, cz sto tu po zako czeniu edukacji. Specjali ci s zgodni, jeszcze d ugo nie zaspokoimy deficytu na dobrze wykwalifikowanych informatyków. Wed ug prowadzonego przez agencj doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak serwisu wynagrodzenia.pl, pracownik dzia u IT podpisuj cy pierwsz w yciu umow o prac mo e liczy na 2500 z. Osoba pracuj ca w dziale marketingu ju tylko 2000 z, a dzia u obs ugi klienta jedynie 1500 z miesi cznie. A przecie to tylko pocz tek mo liwo ci finansowych, przed jakimi staj wie o upieczeni absolwenci informatyki. Informatyka należy do tzw. kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i wspieranych finansowo ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego od roku 2008 programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z informacjami Banku Danych o In ynierach, rednie wynagrodzenie osób zatrudnionych w IT wynosi o w lutym br z brutto, a co drugi informatyk zarabia niespe na 4600 z. Dobrze radz sobie te osoby prowadz ce w asn dzia alno gospodarcz, zarabiaj cy cz sto ponad 5000 z miesi cznie (szczegó y na stronie 18). Jeszcze wi ksze zarobki czekaj na kierowników, wysoko wykwalifikowanych W 2010 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy po raz pierwszy od wielu lat więcej osób ubiegało się o indeksy na politechnikach niż uniwersytetach. specjalistów i do wiadczonych mened erów. Dobry programista mo e liczy na pensj w granicach 10 tys. z, a dyrektor IT nawet do kilkudziesi ciu tysi cy z otych. Informatyk to zatem jeden z najlepiej, je li nie najlepiej op acany, zawód w Polsce. Jak zostać informatykiem Aby zosta informatykiem najpierw musimy uko czy 3-letnie studia licencjackie lub nieco d u sze in ynierskie. Tytu magistra otrzymujemy po odbyciu 2-letnich studiów uzupe niaj cych. Pozostaje pytanie, czy wybra coraz popularniejsz w ostatnim czasie politechnik, czy te mo e uniwersytet? W pierwszym wypadku atwiej sprofilowa program studiów pod dan, interesuj c nas bran np. motoryzacj. Z kolei uniwersytety oferuj bardziej ogólne wykszta cenie, co rozszerza nasze mo liwo ci w trakcie pó niejszego poszukiwania pracy. Je li Polska bran a IT ma si dynamicznie rozwija, uczelnie wy sze musz nieustannie podnosi poziom kszta cenia studentów, m.in. poprzez wspó prac z o rodkami naukowymi i naukowcami z Europy Zachodniej czy USA mówi prof. Leszek Pacholski. Absolwentów studiów informatycznych podzieli mo na na dwie grupy. Pierwsza to twórcy, do których zaliczy mo na pomys odawców i autorów nowych rozwi za informa- tycznych oraz programistów. Zupe nie inne, ale równie wa ne zadania, stoj przed informatykami wdra aj cymi i obs uguj cymi oprogramowanie i procesy informatyczne w przedsi biorstwach. Z jednej strony musimy wi c inwestowa w wykszta cenie twórców, bo to oni b d pó niej decydowali o sile polskiej bran y informatycznej. Z drugiej, musimy pami ta, e polski rynek pracy oferuje w przewa aj cej mierze zaj cia dla informatyków wykonuj cych na co dzie rutynow, powtarzaln i niezbyt kreatywn prac. Uczelnie wy sze poprzez odpowiednio realizowany program studiów musz odpowiedzie tak e na to zapotrzebowanie. Oczywi cie dyplom i umiej tno ci to nie wszystko, by odnie zawodowy sukces. Trudno my le o rozwoju kariery i wy szych zarobkach bez znajomo ci jednego, a cz sto nawet kilku KOMENTARZ JOANNA KUCHARSKA, Dyrektor ds. HR i Komunikacji Sii Pomimo różnych nastrojów na rynku pracy, specjaliści IT są w dalszym ciągu tą grupą zawodową, która nie ma większych problemów ze znalezieniem pracodawcy. Wręcz przeciwnie, to firmy konkurują ze sobą o dobrego programistę, analityka systemowego czy kierownika projektów. Prywatna opieka medyczna - jako dodatkowy benefit dla pracownika - stała się już standardem, o atrakcyjności pracodawcy decyduje zaś wiele innych czynników pozapłacowych. W Sii od stycznia 2011 r. zatrudniliśmy ponad 400 inżynierów IT, i na tym nie koniec! Dynamiczny rozwój firmy generuje ogromne potrzeby rekrutacyjne i wzrost j zyków obcych. Polscy informatycy znaj cy j zyk niemiecki mog znale zaj cie chocia by na otwartym od 1 maja br. i niezwykle atrakcyjnym finansowo rynku niemieckim, na którym brakuje oko o 25 tysi cy specjalistów w tej dziedzinie zł na tyle może liczyć pracownik działu IT podpisujący pierwszą w swoim życiu umowę o pracę. Nawet je li nie my limy o emigracji, to i tak warto w trakcie studiów pomy le o ró nego rodzaju specjalistycznych szkoleniach i kursach. Wówczas praca w Polsce powinna nas znale sama.apple Tekst powsta we wspó pracy z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wroc awskiego. zatrudniania. Z takimi potrzebami - w obecnej sytuacji na rynku - musimy być pracodawcą idealnym i do tego dążymy. Dbamy o naszych Pracowników, oferując im przede wszystkim możliwości pracy przy różnorodnych projektach dla wielu branż - bankowość, telekomunikacja, ubezpieczenia, high-tech i wiele innych - i w różnych technologiach. Szanse rozwoju są u nas bardzo szerokie zarówno w kierunku technicznym, jak i biznesowym. Oferujemy również szkolenia, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w tym studia podyplomowe. Dbamy ponadto o zaangażowanie naszych pracowników, tworząc klimat organizacji otwartej na zmiany, elastycznej, słuchającej uwag i stale się rozwijającej. W Sii każdy się liczy, każdy z nas tworzy firmę i wpływa na jej rozwój. Nie bez znaczenia jest też kwestia utrzymywania odpowiedniego worklife balance poprzez organizowanie w Sii grup sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), wspólnych wyjść integracyjnych, czy cyklicznych spotkań w biurze w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji. 29 listopada

16 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Perspektywy finansowe pracowników IT Wynagrodzenia specjalistów z branży IT należą do najwyższych. Rynek pracy w sektorze IT rozwija się dynamicznie, a płace systematycznie rosną. ALEKSANDER BANACH Wroku 2010 zarobki osób zatrudnionych w profesjach zwi zanych z IT by y o 14% wy sze ni wynagrodzenia specjalistów od marketingu i a o 28% od p ac osób odpowiedzialnych za sprzeda wynika z badania przeprowadzonego przez firm Sedlak & Sedlak. Dlaczego jest tak dobrze? Rynek us ug IT w Polsce wci dynamicznie si rozwija, a co za tym idzie, wzrasta popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wielu informatyków korzysta z ofert pracy zagranicznych rynków, a liczba absolwentów kierunków informatycznych i wykszta conych ekspertów nadal jest niewystarczaj ca w stosunku do zapotrzebowania, dlatego zatrudnienie w bran y b dzie ros o. Z tego te powodu pracownicy bran y IT mog liczy na zarobki przekraczaj ce redni krajow. Jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak, najlepiej op acanymi specjalistami IT s ci, pracuj cy w du ych, mi dzynarodowych firmach, dzia aj cych w sektorze bankowym lub telekomunikacyjnym. rednio zarobki w korporacjach s a o po ow wy sze ni w ma ych firmach. Najgorzej op acani s natomiast pracownicy dzia ów w sektorze publicznym. Z danych Team Connect wynika za, e wynagrodzenia w bran y IT s równie bardzo zró nicowane ze wzgl du na zajmowane stanowisko. Kierownik projektu mo e liczy na zarobki na poziomie 11 tys. z netto miesi cznie, a administrator, projektant, architekt na ok. 8 tys. z netto. Z kolei programista reprezentuj cy najliczniejsz grup pracowników IT mo e zarabia 6 tys. z netto. rednia pensja testera oscyluje wokó 4 tys. z netto. Trzeba zaznaczy, e powy sze dane maj charakter orientacyjny i odnosz si raczej do realiów du ych miast. Musimy pami ta, e na finaln wysoko zarobków wp ywa równie wiele innych elementów. Zarobki pracowników IT ró ni si w zale no ci od: do wiadczenia, znajomo ci technologii, wiedzy, zakresu obowi zków, efektywno ci, warto ci realizowanego projektu. To s podstawowe kryteria, jednak wed ug nich mo na te zauwa y du e ró nice w zarobkach w zale no ci od wieku, wykszta cenia, miejsca zamieszkania czy chocia by znajomo ci j zyka angielskiego. Na najwy sze zarobki mog oczywi- cie liczy pracownicy du ych metropolii: Warszawy, Wroc awia, Krakowa i Poznania. Freelancing czy etat? Kolejnym czynnikiem ró nicuj cym zarobki informatyków jest forma zatrudnienia. W ostatnich latach mo emy obserwowa wzrost liczby freelancerów, którzy pracuj od projektu do projektu i którzy zazwyczaj mog liczy na wy sze zarobki ni pracownicy etatowi na tym samym stanowisku. Sk d bior zlecenia? Coraz cz ciej zostaj zatrudniani przez firmy zajmuj ce si outsourcingiem personalnym. Niektóre zatrudniaj po kilka tysi cy osób. Do nas zg aszaj si g ównie osoby z wi kszym do wiadczeniem, które w tej formie zatrudnienia upatruj mo liwo ci wy szych zarobków oraz realizowania ciekawych projektów w du ych, renomowanych firmach. Wynagrodzenia w ramach pracy na kontrakt s mniej wi cej o 20% wy sze od p ac na umow o prac. Specjali ci anga owani s do projektu, o którym sami tak naprawd rozstrzygaj, czy stanowi dla nich wyzwanie i stwarza mo liwo ci rozwoju. Ich zarobki wzrastaj równie, je li zdecyduj si na prac przy projekcie zagranicznym. Pracownicy coraz ch tniej podejmuj prac przy krótkoterminowych projektach, co daje im szanse cz stej zmiany rodowiska pracy, ci g ego rozwoju oraz wi kszego urozmaicenia realizowanych zlece. Z us ug firm outsourcingowych korzystaj g ównie firmy z bran y telekomunikacyjnej, finansowej, internetowej i obszaru Strategie wychodzenia z niedoboru talentów Liczba absolwentów kierunków IT i wykształconych ekspertów nadal jest w Polsce niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania. Dlatego pracodawcy zmieniają strategie zatrudnienia i przyciągnięcia najtrudniej dostępnych specjalistów. Oto najczęściej wybierane. 21% zapewnienie pracownikom dodatkowych szkoleń 13% rozszerzenie rekrutacji poza lokalny rynek 11% zmiany w sposobie rekrutacji/dotarcia do kandydatów przemys owego, które poszukuj do wiadczonych pracowników o bardzo w skiej specjalizacji oraz realizacji krótkoterminowych projektów. Najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie w IT Mo na si spodziewa, e w najbli szych latach pracy dla specjalistów IT nie zabraknie, zw aszcza e zapotrzebowanie pracodawców na coraz to nowsze umiej tno ci w tym obszarze ro nie. Wraz z rozwojem nowych technologii firmy b d generowa coraz wi kszy popyt na zupe nie nowych specjalistów. Jak wynika bowiem z badania Global Snapshot, przeprowadzonego przez firm Antal International, naj atwiej b dzie o zatrudnienie w a nie w bran y IT. W badaniu a 80% pracodawców deklaruje ch zatrudnienia w najbli szym czasie mened erów z bran y IT, a prawie po owa obecnie prowadzi rekrutacj. Wybieraj c studia, warto zorientowa si w aktualnych zapotrzebowaniach na rynku pracy, gdy podj cie rozs dnej decyzji i trafny wybór kierunku mog nam pomóc osi gn sukces zawodowy, a co za tym idzie, tak e satysfakcjonuj ce wynagrodzenie w przysz o ci. Nie jest tajemnic, e kluczem do tego, aby to praca znajdowa a ciebie, a nie odwrotnie, jest w ska specjalizacja oraz znalezienie niszy w bran y IT. Dzi po dana jest znajomo technologii, takich jak: TIBCO, Websphere, Python, JD Edwards, a tak e umiej tno programowania aplikacji mobilnych. Nie trzeba równie ba si freelancingu, gdy jak pokazuj ostatnie tendencje, jest to jedna z najlepszych i najszybszych metod awansu i decydowania o cie ce kariery, zw aszcza w bran y IT.apple Aleksander Banach jest cz onkiem zarz du firmy Team Connect zajmuj cej si outsourcingiem kadr IT listopada 2011

17

18 UCZELNIE RYNEK PRACY REKRUTACJA PRACODAWCY KARIERA Najlepiej zarabiają informatycy Jak wynika z ogólnopolskiego badania wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak, działy IT podobnie jak w latach ubiegłych są tymi, w których zarabia się najwięcej. MONIKA TOMKIEWICZ Pracownicy dzia ów IT nadal s w czo- ówce je li chodzi o zarobki. Mediana wynagrodze w dziale IT wynios a w 2010 r. prawie z. Pracownicy dzia ów IT zarabiali wi c 14% wi cej ni osoby w marketingu i 28% wi cej ni osoby zajmuj ce si sprzeda. Zarobki pracowników IT w znacznej mierze zale jednak od bran y. W 2010 r. najlepiej wiod o si informatykom pracuj cym w bankowo ci oraz telekomunikacji. Zarobki w tych bran ach waha y si w granicach z u pracowników szeregowych do z na stanowisku kierowniczym. Wśród pracowników w branży IT najwyższymi zarobkami mogli się pochwalić w 2010 r. administratorzy baz danych, programiści baz danych i testerzy oprogramowania. Najgorzej op acani byli pracownicy dzia ów IT w sektorze publicznym. Pracownicy szeregowi zarabiali tam w ubieg ym roku z, a osoby na stanowiskach kierowniczych z, czyli prawie z mniej ni w bankowo ci. Pod lup wzi to wynagrodzenia administratorów baz danych, programistów baz danych, testerów oprogramowania, webdeveloperów, webmasterów i grafików komputerowych. W ród nich najwy szymi zarobkami mogli si pochwali w 2010 r. administratorzy baz danych, programi ci baz danych i testerzy oprogramowania. Zarabiali oni mi dzy 6000 z a z. Zarobki webdeveloperów oscylowa y w granicy z, nieco mniej zarabiali webmasterzy, a poni ej 3000 z graficy komputerowi. Sedlak&Sedlak zbada te w jakich miastach zarobki informatyków s najwy sze. Ró nice w wysoko ci wynagrodzenia dla specjalisty IT w kilku polskich miastach ró ni si nawet o z. Specjalista IT w Warszawie móg w ubieg ym roku zarobi z, w Poznaniu i Gda sku z, a w odzi z. Z kolei z raportu Freelancer w Polsce 2010 przygotowanego przez wynika, e rednio tzw. wolni strzelcy osi gaj w Polsce, w skali miesi ca przychód w wysoko ci z, ale s i tacy, którzy zarabiaj nawet powy ej 100 tys. z. Co wa ne, dla prawie 70% respondentów zarobki na deklarowanym poziomie nie s satysfakcjonuj ce. S oni jednak w tej kwestii optymistami, oczekuj c z roku na rok coraz wy szego dochodu. Dowodzi to, i polscy freelancerzy to ludzie ambitni, d cy do sukcesu finansowego. Z tego samego raportu wynika, e polski freelancer ma rednio 34 lata i najcz ciej mo e si poszczyci wy szym wykszta ceniem. Prowadzi fir- m przewa nie nie d u ej ni trzy lata, dzia aj c w szeroko poj tych us ugach. Oferuje swoje us ugi g ównie na terenie kraju, ale zdarza si, e równie pracuje dla podmiotów zagranicznych. Lista bran, w których pracuj wolni strzelcy ca y czas si wyd u a. Przoduje handel i sprzeda (16,83%). Tu za nimi plasuje si w a nie informatyka/programowanie (14,60%) oraz doradztwo i konsulting (11,01%). Do licznie reprezentowane s równie budownictwo (8,79%) oraz grafika i projektowanie (8,17%). Do za o enia w asnej firmy polskich freelancerów najbardziej motywuje potrzeba niezale no ci oraz mo liwo osi gania wy szych zarobków. Natomiast najwi ksz przeszkod, z któr musz si zmierzy, s wysokie sk adki ZUS, ale tak- e niepewno finansowa. Polscy freelancerzy najcz ciej pracuj dla ma ych i rednich firm, ale znacz ca ich cz oferuje swoje 5100 zł to średnie wynagrodzenie w działach IT w Polsce. us ugi tak e sobie nawzajem. Przejawem ch ci wspó pracy jest fakt, e coraz bardziej popularny staje si coworking. Niejednokrotnie freelancerzy korzystaj te z pomocy znajomych lub poleconych wolnych strzelców. Najcz ciej wspó praca freelancerów z klientami opiera si na du ej dozie zaufania do zleceniodawców, poniewa wolni strzelcy przewa nie nie zabezpieczaj realizacji projektów przez pobieranie zaliczek. Taki optymizm ma swoje uzasadnienie, poniewa w znacz cej wi kszo ci p atno ci s regulowane, cho w po owie przypadków zdarzaj si opó nienia lub konieczne s ponaglenia.apple Średnie wynagrodzenia w działach IT w wybranych miastach miasto pracownik starszy specjalista szeregowy specjalista kierownik Warszawa Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Łódź ród o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodze przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak Średnie wynagrodzenia w IT w poszczególnych branżach miasto pracownik szeregowy specjalista starszy specjalista kierownik Bankowość Handel Media/reklama Administracja Firmy IT Telekomunikacja Usługi ród o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodze przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak listopada 2011

19

20 W PRZEKROJU BADANIE PŁAC COMPUTERWORLD 2011 W anonimowej ankiecie pytaliśmy o: warunki pracy; co jest w niej dla czytelników najważniejsze; poziom stresu; perspektywy rozwoju; doświadczenie zawodowe; płace; plany zawodowe na kolejne pięć lat; staż w branży IT; zatrudnienie w dziale IT firmy, w której pracują i plany jego rozwoju; wzrosty; uwarunkowania, które skłoniłyby czytelników do zmiany pracy. Czy Państwa praca jest stresująca? Trochę stresująca Stresująca Bardzo stresująca Nie bardzo stresująca Wcale nie stresująca Brak danych 16% 10% 3% 1% 39% Co chcieliby Państwo robić za pięć lat? Awans na wyższe stanowisko Podobna praca w innej firmie Ta sama praca w tej samej firmie Samozatrudnienie Założenie własnego biznesu Praca poza branżą IT Emerytura Brak danych 11% 7% 2% 3% 3% 39% 31% 16% 19% Jaka jest Państwa forma zatrudnienia? Zatrudniony na pełen etat Osoba działająca na własny rachunek/samozatrudniona Pracownik kontraktowy IT/konsultant Zatrudniony na część etatu Student studiów dziennych Student studiów zaocznych/wieczorowych Inny (nie-it) pracownik Jak bardzo są Państwo pewni zatrudnienia w obecnej firmie? Pewność Względna pewność Wysoka pewność Niska pewność Brak pewności Brak danych 1% 1% 1% 4% 3% 1% 2% 8% 4% 23% 38% 32% 83%

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Płace w IT Gdzie i na jakich stanowiskach można zarobić najwięcej Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Etat versus kontrakt Dobre i złe strony różnych form zatrudnienia pracowników

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 11 GRUDNIA 2013 NR 26/1014 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5% VAT)

MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 11 GRUDNIA 2013 NR 26/1014 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) COMPUTERWORLD MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 11 GRUDNIA 2013 NR 26/1014 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRACODAWCY IT Firmy informatyczne zwiększają

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.pl/wiedzapisane www.praktyki.eurostudent.pl październik 2013 Kariera CO NOWEGO W REKRUTACJI Raport ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DLA INŻYNIERÓW

WYDANIE DLA INŻYNIERÓW WYDANIE DLA INŻYNIERÓW www.praktyki.eurostudent.pl ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ STRONĘ KARIERY grudzień 2013 Raport KARIERA INŻYNIERA RYNEK PRACY DLA INŻYNIERÓW Raport specjalny BRANŻA IT ROŚNIE

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59

nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 nr 5 (6) wrzesień / październik 2012 (dwumiesięcznik) issn 2083-8867 Sprawdź szczegóły dystrybucji na rok 2013 str. 59 Reklama Reklama Reklama Reklama Drodzy Czytelnicy, Od redakcji Bezpłatny magazyn Redaktor

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY DOBRY A FOT. SŁAWOMIR SIKORA Niezwykły produkt WSB-NLU Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego procesu transformacji. 20 lat temu postawiliśmy przed sobą

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo