Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie

2 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne 7 Budownictwo 8 Filologia 10 Fizjoterapia 12 Inżynieria środowiska 14 Mechanika i budowa maszyn 16 Pedagogika 18 Politologia 20 Praca socjalna 22 Turystyka i rekreacja 24 Wychowanie fizyczne 26 Zarządzanie 28 Rekrutacja krok po kroku 30 Nasza Uczelnia 31 Misja 31 Nasze atuty 31 Baza dydaktyczna 32 Współpraca z zagranicą 33 Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym 33 Blisko Solidnie Bezpłatnie Działalność naukowa 33 Przyjazny system stypendialny 34 Biuro Karier 34 Praktyki studenckie 34 Lektoraty 34 Życie studenckie 35 Sport 35 Biblioteka 36 Wydawnictwo 36 Wydarzenia 36 Studia podyplomowe 37

3 4 5 NOWOŚĆ zbezpieczeństwo wewnętrzne* zdietetyka* Informacje wkrótce * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci, z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce Informator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2013/2014, który prezentuje ofertę edukacyjną konińskiej uczelni. A jest to oferta atrakcyjna studia na trzech wydziałach, 11 kierunkach i 33 specjalnościach. Do wyboru mają Państwo kierunki licencjackie: filologia (angielska i germańska), pedagogika, politologia, praca socjalna, zarządzanie, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz kierunki inżynierskie: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn. Dyplom ich ukończenia jest przepustką do dalszej edukacji na studiach magisterskich, ale również, dzięki praktycznemu przygotowaniu do zawodu, otwiera furtkę do ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Uczelnia planuje uruchomienie kolejnych kierunków: bezpieczeństwa wewnętrznego i dietetyki. Do tej pory zaufało nam wiele tysięcy młodych ludzi. Obecnie w PWSZ w Koninie kształci się ponad 3 tys. studentów, a jej mury opuściło już ponad 8,5 tys. absolwentów. W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe, kursy i szkolenia. PWSZ w Koninie jest jedyną państwową uczelnią w mieście i regionie. Doskonała kadra dydaktyczna, nie tylko własna, lecz także wywodząca się z dużych ośrodków akademickich, nowoczesna baza lokalowa, rozbudowany system stypendialny oraz przyjazna studentom administracja gwarantują kształcenie na najwyższym poziomie. Ponadto każdy ze studentów ma szansę na studiowanie przez semestr w jednej z wielu partnerskich uczelni zagranicznych, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Turcji czy Włoszech. Uczelnia podąża za nowoczesnymi technologiami. We wszystkich budynkach funkcjonuje bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. Zrezygnowano z tradycyjnych indeksów i kart egzaminacyjnych i wprowadzono elektroniczny system obsługi studenta, a także elektroniczne legitymacje studenckie. W pełni zinformatyzowana jest nowoczesna biblioteka, przystosowana również do obsługi osób niepełnosprawnych. PWSZ w Koninie to przede wszystkim studenci, którzy realizują się nie tylko w studiowaniu, lecz działają także w samorządzie studenckim oraz w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Szczególnymi osiągnięciami na boiskach i parkietach krajowych, a także międzynarodowych, może poszczycić się Uczelniany Klub AZS. Sportowcy mają doskonałe warunki do treningów, ponieważ Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą sportową, na którą składają się: stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową, zespół boisk sportowych ze sztucznymi nawierzchniami do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, siatkówki plażowej, a także dwa korty tenisowe, sala sportowa, sala fitness oraz siłownia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, najważniejsza uczelnia w regionie konińskim, jest nowoczesna, przyjazna i otwarta. Jej misją jest tworzenie takiego miejsca do studiowania, które daje młodym ludziom szansę na rozwijanie talentów i realizację pasji oraz przygotowanie się do udanego startu zawodowego. Zapraszam do studiowania w PWSZ w Koninie. Czekamy na Was. Rektor PWSZ w Koninie prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak

4 6 7 Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Biuro Rekrutacji PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, hol B tel Terminy składania dokumentów: I nabór: od 17 czerwca do 31 lipca 2013 r. II nabór: od 1 sierpnia do 14 września 2013 r. Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: zbezpieczeństwo wewnętrzne* specjalności: bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne zbudownictwo zdietetyka* zfilologia (tylko studia stacjonarne) specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu, filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, filologia germańska z przedsiębiorczością i językiem biznesu, filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską zfizjoterapia zinżynieria środowiska zmechanika i budowa maszyn specjalności: automatyzacja urządzeń, konstrukcja i technologia maszyn, maszyny i urządzenia energetyczne, przygotowanie i organizacja produkcji zpedagogika specjalności: edukacja elementarna z edukacją biblioteczną, edukacja elementarna z informatyką szkolną, edukacja elementarna z językiem angielskim, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną zpolitologia specjalności: administracja europejska i zarządzanie projektami, administracja samorządowa, bezpieczeństwo społeczności lokalnych zpraca socjalna specjalności: asystent rodziny, menedżer w pomocy społecznej, praca socjalna z resocjalizacją, praca socjalna w pomocy społecznej zturystyka i rekreacja specjalności: menedżer turystyki i rekreacji, obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa, turystyka uzdrowiskowa, turystyka i rekreacja z językiem obcym zwychowanie fizyczne specjalności: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską zzarządzanie specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, komunikacja marketingowa, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie logistyką, zarządzanie przedsiębiorstwami * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne* Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są studiami licencjackimi i trwają 3 lata. Ich celem jest przygotowanie profesjonalistów od aktywnego uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz przygotowanie do pracy w organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i strażach. Specjalności: 1) bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych, 2) zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. zprzedmiot do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot): zprzedmiot wybrany. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie.

5 8 9 Kierunek: budownictwo Kierunek: budownictwo Absolwent zostaje wyposażony w umiejętności rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów budowlanych. Czas trwania studiów inżynierskich stacjonarnych 3,5 roku, a studiów niestacjonarnych 4 lata. zprzedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka. Przedmioty do konkursu: zjęzyk obcy (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot lub egzamin ustny lub ustny podstawowy lub ustny rozszerzony x 2 za przedmiot), zprzedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot). Absolwent budownictwa: zjest wyposażony w umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, zpotrafi łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki, zpotrafi kierować firmą budowlaną, zjest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie budownictwa. Zatrudnienie może znaleźć w: zprzedsiębiorstwach wykonawczych, zbiurach projektowych, zlaboratoriach budowlanych, zprzemyśle materiałów budowlanych, znadzorze budowlanym, zjednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, zplacówkach naukowo-badawczych i instytutach. Program studiów umożliwia absolwentom, po odbyciu stosownego stażu oraz zdaniu egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa, uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie. najwyższa jakość kształcenia szeroka oferta edukacyjna, kadra o najwyższych kwalifikacjach, własna baza dydaktyczna konferencje, sympozja, seminaria

6 10 11 Kierunek: filologia Kierunek: filologia Filologiczne studia stacjonarne licencjackie trwają 3 lata. Przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach, na których wymagana jest, zgodna z wymiarem zawodowym, umiejętność posługiwania się językami obcymi w mowie i piśmie. Przygotowują także, w ramach modułu kształcenia nauczycieli, przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r.). Wiedza przyswojona w czasie studiów, poza kompetencją językową, obejmuje znajomość struktury obydwu języków, ich historię, zróżnicowanie terytorialne i społeczne, literaturę i kulturę. Studia zapewniają również poznanie zagadnień psychologii uczenia się i nauczania. Stanowią znakomitą podstawę do kontynuowania studiów II stopnia (studia magisterskie). Specjalności: 1) filologia angielska z językiem niemieckim, 2) filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, 3) filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu, 4) filologia angielska z językiem rosyjskim, 5) filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, 6) filologia germańska z przedsiębiorczością i językiem biznesu. : zjęzyk angielski (dla filologii angielskiej) lub język niemiecki (dla filologii germańskiej) matura ustna lub matura pisemna. Jeśli kandydat nie zdawał matury z języka angielskiego (dla filologii angielskiej) lub języka niemieckiego (dla filologii germańskiej), to ocena końcowa z tego języka minimum dobry. W przypadku braku oceny na świadectwie dojrzałości, kandydat przystępuje do egzaminu ustnego. : (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot) zjęzyk angielski (dla filologii angielskiej) lub język niemiecki (dla filologii germańskiej). Jeśli kandydat nie zdawał matury z języka angielskiego (filologia angielska) lub języka niemieckiego (filologia germańska), to język polski (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot). przyjazny system stypendialny Absolwent specjalności filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu oraz filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską: zjest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego i potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, zjest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagane jest posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych w mowie i piśmie (np. opracowywanie dokumentów), zw zależności od wybranej specjalności absolwent ma wiedzę o społeczeństwie i edukacji europejskiej (stanowiska obsługi w administracji publicznej), wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i języka biznesu (stanowiska obsługi w sektorze państwowym i prywatnym), zpo ukończeniu modułu kształcenia nauczycieli absolwent ma uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Absolwent specjalności filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską oraz filologia germańska z przedsiębiorczością i językiem biznesu: zjest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego i potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli poziom C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, zjest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagane jest profesjonalne posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie (np. opracowywanie dokumentów), zw zależności od wybranej specjalności ma wiedzę o społeczeństwie i edukacji europejskiej (stanowiska obsługi w administracji publicznej), wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i języka biznesu (stanowiska obsługi w sektorze państwowym i prywatnym), zpo ukończeniu modułu kształcenia nauczycieli absolwent ma uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

7 12 13 Kierunek: fizjoterapia Kierunek: fizjoterapia Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia trwają 3 lata. Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, tzn. do kształtowania, podtrzymywania i przywracania ich sprawności fizycznej. zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Absolwent fizjoterapii znajdzie zatrudnienie w: PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA (SZPITALE SPECJALISTYCZNE, PRZYCHODNIE, GABINETY REHABILITACYJNE, OŚRODKI I SANATORIA REHABILITACYJNE). Przedmioty do konkursu (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. Podejmujący studia na kierunku fizjoterapia muszą dostarczyć do dnia r. zaświadczenie o szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. komfortowe warunki studiowania PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (PRZYSZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE OŚRODKI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, OŚRODKI WYCHOWAWCZO- REHABILITACYJNE, MEDYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE). WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ, UZDROWISKACH, PLACÓWKACH I KLUBACH SPORTOWYCH, GABINETACH ODNOWY BIOLOGICZNEJ, DOMACH OPIEKI SPOŁECZNEJ, DOMACH SPOKOJNEJ STAROŚCI, FITNESS-KLUBACH, HOTELACH ITD.

8 14 15 Kierunek: inżynieria środowiska Kierunek: inżynieria środowiska Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Studia inżynierskie stacjonarne trwają 3,5 roku; studia niestacjonarne 4 lata. zprzedmiot do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia lub geografia. Przedmioty do konkursu: zjęzyk obcy (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot lub egzamin ustny lub ustny podstawowy lub ustny rozszerzony x 2 za przedmiot), zprzedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka; (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot). bezpłatne studia stacjonarne Absolwent kierunku inżynieria środowiska może znaleźć zatrudnienie w: zzakładach przemysłowych jako specjalista ds. sieci, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, zprzedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych i eksploatacyjnych, zfirmach produkcyjno-handlowych, zsłużbach komunalnych, zbiurach projektowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ukończenie studiów I stopnia jest warunkiem do uzyskania uprawnień budowlanych i projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. prestiż uczelni Biuro Karier świetna lokalizacja

9 16 17 Kierunek: mechanika i budowa maszyn Kierunek: mechanika i budowa maszyn Studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 3,5 roku. Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Jest specjalistą od mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Instytut Techniczny prowadzi kształcenie w ścisłej współpracy z zakładami przemysłowymi regionu konińskiego na podstawie podpisanych porozumień. Mechanika i budowa maszyn jest kierunkiem tzw. zamawianym. Instytut realizuje projekt Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalności: 1) automatyzacja urządzeń, 2) konstrukcja i technologia maszyn, 3) maszyny i urządzenia energetyczne, 4) przygotowanie i organizacja produkcji. zprzedmiot wybrany. Przedmioty do konkursu (w przypadku matury na poziomie rozszerzonym x 2 za przedmiot): zmatematyka, zprzedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia lub informatyka. Mechanika i budowa maszyn to interesujący kierunek, a przede wszystkim konkretny. Nie jest łatwy, szczególnie dla dziewczyn, ale dający dużo satysfakcji. Niebagatelne znaczenie ma kontakt z wykładowcami-praktykami, którzy zadziwiają wiedzą praktyczną i przekazują ją w ciekawy sposób. Bardzo fajne są praktyki zawodowe, szczególnie w dużych zakładach pracy. Tam można naprawdę liznąć pracy inżyniera. Wszyscy, którzy chcą robić coś poza nauką, mają możliwość realizowania się w Uczelnianym Kole NOT. Organizujemy szkolenia, wyjazdy szkoleniowe do fabryk w Poznaniu, a także do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przede wszystkim jednak, ukończenie mechaniki i budowy maszyn to szansa na ciekawą pracę. Z całego serca polecam ten kierunek i tę uczelnię. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest przygotowany do: zprojektowania procesów technologicznych obróbki i montażu, a także do nadzoru nad realizacją procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn, zwykonywania prac konstrukcyjnych, w tym dokumentacji konstrukcyjnej części i zespołów maszyn oraz doboru materiałów konstrukcyjnych, znadzoru nad eksploatacją urządzeń mechanicznych, w tym także wyposażonych w elementy automatyki, zzarządzania pracą zespołu; koordynowania prac i oceny wyników, zsprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, zopracowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, nadzoru nad wytwarzaniem wyrobu, obsługi eksploatacyjnej wyrobu, obszaru recyklingu. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn może znaleźć zatrudnienie w: zprzedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, zjednostkach odbioru technicznego, akredytacyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, zprzedsiębiorstwach zajmujących się obsługą eksploatacyjną różnych urządzeń i działach głównego mechanika w przedsiębiorstwach produkcyjnych (absolwenci specjalności automatyzacja urządzeń), zdziałach (komórkach) przygotowania produkcji we wszystkich przedsiębiorstwach (absolwenci specjalności konstrukcja i technologia maszyn), zprzedsiębiorstwach branży energetycznej (absolwenci specjalności maszyny i urządzenia energetyczne), zmałych i średnich przedsiębiorstwach, które nie mają rozbudowanej struktury organizacyjnej w zakresie przygotowania produkcji, a zatrudniony inżynier jest zarówno projektantem dokumentacji, jak i bezpośrednio nadzoruje wykonanie produktu (absolwent specjalności przygotowanie i organizacja produkcji), zwszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza techniczna i informatyczna. Paulina, studentka mechaniki i budowy maszyn

10 18 19 Kierunek: pedagogika Kierunek: pedagogika Studia licencjackie na pedagogice trwają 3 lata. Podczas studiów realizowany jest program zgodny z krajowymi ramami kwalifikacji określonymi dla kierunku pedagogika oraz ze standardami kształcenia nauczycieli. Studenci mają możliwość wyboru dodatkowego modułu i uzyskują tym samym dodatkowe kwalifikacje. Absolwenci wszystkich specjalności są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia na kierunku pedagogika, z uwzględnieniem kompetencji w zakresie edukacji elementarnej dzieci oraz kompetencji w zakresie specjalności dodatkowej. Specjalności: 1) edukacja elementarna z informatyką szkolną, 2) edukacja elementarna z językiem angielskim, 3) edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, 4) edukacja elementarna z edukacją biblioteczną. zprzedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty do konkursu (w przypadku matury na poziomie rozszerzonym x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, informatyka lub język łaciński i kultura antyczna. zintegrowana sieć informatyczna i bezprzewodowa zabsolwent specjalności edukacja elementarna z językiem angielskim ma kwalifikacje oraz kompetencje do pracy na stanowisku nauczyciela dzieci w publicznych i/lub niepublicznych placówkach edukacji przedszkolnej oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ma też dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. zabsolwent specjalności edukacja elementarna z edukacją biblioteczną ma dodatkowe kwalifikacje do pracy na stanowisku bibliotekarza, zarówno w publicznych, jak i niepublicznych bibliotekach (w tym również w bibliotekach szkolnych) w dziale księgozbiorów dziecięcych. zabsolwent specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną ma dodatkowe kwalifikacje do projektowania, organizacji oraz realizacji zajęć z zakresu terapii pedagogicznej, zarówno w publicznych, jak i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach terapeutycznych (np. arteterapia, muzykoterapia, terapia zajęciowa). zabsolwent specjalności edukacja elementarna z informatyką szkolną ma dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych według założeń podstawy programowej kształcenia w przedszkolu, a także na I etapie edukacji w szkole podstawowej. Dysponuje też kompetencjami do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach IV VI szkoły podstawowej. Wszyscy kandydaci biorą dodatkowo udział w sprawdzianie predyspozycji muzycznych i plastycznych, poprawności wymowy i preferencji do zawodu nauczyciela. bufety studenckie, stołówka studencka

11 20 21 Kierunek: politologia Kierunek: politologia Studia licencjackie na kierunku politologia trwają 3 lata. Celem tych studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. szeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi Specjalności: 1) administracja europejska i zarządzanie projektami, 2) administracja samorządowa, 3) bezpieczeństwo społeczności lokalnych. zprzedmiot do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie, zza zdanie matury z WOS dodatkowe 10 punktów. Przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot): zprzedmiot wybrany, zza zdanie matury z WOS dodatkowe 10 punktów. bezpłatne korzystanie z komputerów Absolwent specjalności administracja europejska i zarządzanie projektami może znaleźć zatrudnienie w: zurzędach miast i gmin, zurzędach pracy, zagencjach rolnych, zagencjach rozwoju regionalnego, zagencjach rozwoju przedsiębiorczości, zorganizacjach turystycznych, zministerstwach. Absolwent specjalności administracja samorządowa może znaleźć zatrudnienie w: zstarostwach powiatowych, zurzędach marszałkowskich, zurzędach wojewódzkich, zpowiatowych urzędach pracy, zsłużbach inspekcyjnych i strażach, zorganizacjach społecznych, zsamorządowych jednostkach organizacyjnych, zagencjach rządowych, zpartiach politycznych, zministerstwach. Absolwent specjalności bezpieczeństwo społeczności lokalnych może znaleźć zatrudnienie w: zpolicji, zstraży pożarnej, zstraży miejskiej, zfirmach monitoringu, zwojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, zjednostkach obrony cywilnej, zagencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zagencji Wywiadu, zstraży Granicznej, zinspekcji Transportu Drogowego, zbiurze Ochrony Rządu, zbiurze Bezpieczeństwa Narodowego, zministerstwie Obrony Narodowej, zministerstwie Spraw Wewnętrznych. nowoczesne pracownie komputerowe

12 22 23 Kierunek: praca socjalna Kierunek: praca socjalna Studia licencjackie na kierunku praca socjalna trwają 3 lata. Nowocześnie rozumiana praca socjalna wymaga od absolwenta wysokich, opartych na szerokim zakresie wiedzy i umiejętności, kompetencji osobistych i społecznych, które zapewnią rozumienie problemów zróżnicowanych użytkowników pomocy społecznej oraz przygotują do wielorakich form pracy socjalnej i usług społecznych. Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do kompetentnego wykonywania zadań stawianych przez zmieniającą się sytuację społeczną oraz do kreatywnego kształtowania i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Specjalności: 1) asystent rodziny, 2) menedżer w pomocy społecznej, 3) praca socjalna z resocjalizacją, 4) praca socjalna w pomocy społecznej. zprzedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka z astronomią. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów lub ma możliwość przystąpienia do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (w przypadku matury na poziomie rozszerzonym x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, chemia lub fizyka z astronomią. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. biblioteka i czytelnia, katalog online Absolwent jest przygotowany do podejmowania takich zadań, jak: zidentyfikacja, kompleksowa diagnoza oraz przygotowanie planu i realizacja interwencji indywidualnej i środowiskowej, zpraca z jednostką nastawiona na przywrócenie jej kompetencji w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, zpodtrzymywanie samodzielności i zaradności życiowej przez zapewnienie dostępu do niezbędnych usług, ztworzenie oraz wspieranie istniejących organizacji społecznych i stowarzyszeń samopomocowych i pożytku publicznego, zreprezentowanie w samorządach lokalnych problemów grup najsłabszych, dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją społeczną, zpartnerstwo w tworzeniu kształtu lokalnej polityki społecznej, zkierowanie służbami społecznymi i inspirowanie zmian społecznych oraz inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom, zpowoływanie instytucji świadczących pomoc, zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym. Absolwent kierunku praca socjalna może znaleźć zatrudnienie w: zośrodkach pomocy społecznej, zpowiatowych centrach pomocy rodzinie, zregionalnych ośrodkach polityki społecznej, zplacówkach opiekuńczo-wychowawczych, zośrodkach adaptacyjnych, zdomach pomocy społecznej, zśrodowiskowych domach samopomocy, zwarsztatach terapii zajęciowej, zszpitalach, sądach i policji, zplacówkach resocjalizacyjnych, zorganizacjach pozarządowych oraz administracji państwowej i samorządowej.

13 24 25 Kierunek: turystyka i rekreacja Kierunek: turystyka i rekreacja Absolwent kierunku turystyka i rekreacja ma wiedzę przyrodniczą dającą podstawy zrozumienia relacji zachodzących między człowiekiem a środowiskiem; humanistyczną pozwalającą zrozumieć związki i procesy społeczne znajdujące odzwierciedlenie w turystyce i rekreacji; ekonomiczną oraz organizacyjno-prawną umożliwiającą ocenę oraz świadome i optymalne wykorzystanie mechanizmów gospodarki rynkowej do sterowania i zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku turystycznym. Studia licencjackie trwają 3 lata. Specjalności: 1) menedżer turystyki i rekreacji, 2) obsługa ruchu turystycznego, 3) rekreacja ruchowa, 4) turystyka uzdrowiskowa, 5) turystyka i rekreacja z językiem obcym (Nowość!). zprzedmiot do wyboru: geografia, historia, biologia, matematyka lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: geografia, historia, biologia, matematyka lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. BIURACH PODRÓŻY SEKTORZE TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ Absolwent kierunku turystyka i rekreacja może znaleźć zatrudnienie w: HOTELACH SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH OŚRODKACH WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

14 26 27 Kierunek: wychowanie fizyczne Kierunek: wychowanie fizyczne Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata. Absolwent, oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Zdobywa również wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i nauk o kulturze fizycznej oraz kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, a także środkami społecznymi na osobowość, w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Specjalności: 1) wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, 2) wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską. zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka lub geografia. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka lub geografia. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. Wychowanie fizyczne to nasz wymarzony kierunek. Miałyśmy wcześniej kontakt ze sportem, a w przyszłości chcemy prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego lub być instruktorkami sportu. Wybrałyśmy PWSZ w Koninie, bo wiedziałyśmy, że to dobra uczelnia. Teraz z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że warto tu studiować. Panuje tu przyjazna atmosfera, a studenci, dzięki zajęciom sportowym i obozom, są bardzo ze sobą zżyci. Wykładowcy są świetni wymagający, ale naprawdę serdeczni i otwarci; można się do nich zwrócić z każdym problemem. Jednym słowem: fajnie jest być studentem PWSZ w Koninie. Joasia i Kasia, studentki wychowania fizycznego Absolwent wychowania fizycznego: zjest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewolucji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz wypoczynkowi, zzna metody oceny, etiologię i podstawowe zasady korekcji wad postawy, zasady postępowania wobec osób z wadami postawy, działania profilaktyczne w kształtowaniu właściwej postawy ciała, zna specjalizacji instruktorskiej otrzyma kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Otrzyma tytuł instruktora wybranej dyscypliny sportowej, uprawniający do samodzielnego prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz samodzielnego prowadzenia zespołu sportowego. Absolwent wychowania fizycznego może znaleźć zatrudnienie w: zprzedszkolach, zszkołach podstawowych, zklubach sportowych, zstowarzyszeniach kultury fizycznej, zośrodkach sportu i rekreacji. zaplecze sportowe, elektroniczna legitymacja

15 28 29 Kierunek: zarządzanie Kierunek: zarządzanie Studia licencjackie na kierunku zarządzanie trwają 3 lata. Dają szeroką wiedzę ogólną z ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu. brak barier dla osób niepełnosprawnych Specjalności: 1) finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 2) komunikacja marketingowa, 3) zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, 4) zarządzanie logistyką, 5) zarządzanie przedsiębiorstwami. O przyjęciu na studia decyduje wskaźnik rekrutacyjny, a o jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura). zprzedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy, poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. gwarantowane stypendia Absolwent specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw może znaleźć zatrudnienie jako: zksięgowy we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, zanalityk i controller w przedsiębiorstwach i instytucjach rynku finansowego, zpracownik biur konsultingowych, zprowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych i doradczych. Absolwent specjalności komunikacja marketingowa może znaleźć zatrudnienie jako: zspecjalista ds. komunikacji i marketingu, ds. promocji produktów, marek i usług, zspecjalista ds. public relations, mediator i negocjator, zspecjalista ds. komunikacji wewnętrznej firmy oraz budowania relacji z klientami. Absolwent specjalności zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami może znaleźć zatrudnienie jako: zzarządca nieruchomości, zpośrednik w obrocie nieruchomościami w biurach obrotu nieruchomościami, zpracownik przedsiębiorstw i jednostek samorządowych zarządzających mieniem nieruchomym. Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami może znaleźć zatrudnienie jako: zmenedżer i specjalista niższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie, zkonsultant w procesach i projektach biznesowych oraz w procesach restrukturyzacyjnych, zprowadzący własną działalność gospodarczą. Absolwent specjalności zarządzanie logistyką może znaleźć zatrudnienie jako: zspecjalista ds. logistyki we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, zpracownik centrum logistyczno-dystrybucyjnego, zanalityk i projektant systemów logistycznych.

16 Rekrutacja krok po kroku Nasza Uczelnia Kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną na stronie internetowej: konin.edu.pl. Rekrutacja rozpoczyna się 17 czerwca 2013 r. Po wypełnieniu elektronicznego formularza (zadeklarowaniu kierunku/kierunków), zostanie wygenerowane podanie o przyjęcie na studia i druk opłaty rekrutacyjnej, które należy wydrukować. Po uiszczeniu opłaty dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, Konin. Kandydaci, którzy zainteresowani są podjęciem nauki na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne*, fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne, zobowiązani są dostarczyć oprócz w/w dokumentów orzeczenie od lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (skierowanie na badanie można pobrać w Biurze Rekrutacji PWSZ w Koninie lub może ono zostać wysłane na adres kandydata po uprzednim zgłoszeniu). Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: a) weryfikację złożonych podań na podstawie wyników matury, b) wyniki z egzaminu wstępnego, jeśli są wymagane w kryteriach naboru na określony kierunek, c) umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach PWSZ w Koninie. Następnie kandydat składa inne dokumenty wymagane do przyjęcia, w terminie podanym po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych. * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie. Nasza Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest jedyną państwową uczelnią w mieście i regionie. Oferuje kształcenie na najwyższym poziomie dzięki świetnej kadrze naukowej oraz kompetentnej i przyjaznej studentom administracji. Doskonała baza lokalowa i rozbudowany system stypendialny gwarantują studentom zdobywanie wiedzy w komfortowych warunkach. Każdy student PWSZ w Koninie ma szansę na studia za granicą, które pozwolą mu na poznanie innej kultury i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych oraz życiowych. Studenci PWSZ w Koninie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w licznych sekcjach sportowych, kołach zainteresowań i organizacjach studenckich. Poza uczelnią mogą spędzać czas w licznych klubach, a także ośrodkach turystycznych usytuowanych nad licznymi jeziorami. Misja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest publiczną uczelnią funkcjonującą od 1998 r. Jej misją jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, które umożliwia młodym ludziom rozwój talentów i realizację pasji. Dzięki doskonałej kadrze i nowoczesnej bazie dydaktycznej studenci mają szansę przygotowania się do udanego startu zawodowego. Znajdziesz nas na facebook.com/pwszkonin Nasze atuty znajwyższa jakość kształcenia szeroka oferta edukacyjna, kadra o najwyższych kwalifikacjach, własna baza dydaktyczna, zprestiż uczelni, zkonferencje, sympozja, seminaria, zkomfortowe warunki studiowania, zbezpłatne studia stacjonarne, zbrak barier dla osób niepełnosprawnych, zzintegrowana sieć informatyczna i bezprzewodowa, znowoczesne pracownie komputerowe, zbezpłatne korzystanie z komputerów, zelektroniczna legitymacja, zbiblioteka i czytelnia, katalog online, zakademiki, zbufety studenckie, stołówka studencka, zzaplecze sportowe, zszeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi, zprzyjazny system stypendialny, gwarantowane stypendia, zbiuro Karier, zświetna lokalizacja.

17 32 33 Nasza Uczelnia Baza dydaktyczna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, umożliwiającą studiowanie w komfortowych warunkach. Oprócz kilku nowocześnie wyposażonych budynków, uczelnia posiada profesjonalny stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową jedyny w tej części Wielkopolski; zespół boisk sportowych do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, boisko do siatkówki plażowej ze sztuczną nawierzchnią, a także dwa korty tenisowe. Uczelnia dysponuje dwoma akademikami. Dom studenta nr 1 przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 oferuje 117 miejsc w pokojach dwu- i trzyosobowych. Dom studenta nr 2 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego dysponuje 102 miejscami w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych. Są też pokoje jedno- i dwuosobowe o podwyższonym standardzie. Akademiki oferują mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu. Współpraca z zagranicą Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach wynikających ze studiowania za granicą. Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów i znają przynajmniej jeden język obcy, nie boją się wyzwań i lubią przygody, mogą studiować za granicą w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus. PWSZ w Koninie współpracuje z 42 uczelniami zagranicznymi z całej Europy, m.in. z Chorwacji, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch oraz Turcji. PWSZ w Koninie oferuje także stypendia umożliwiające wyjazd na praktyki zagraniczne. Jest to szansa zdobycia umiejętności zawodowych, możliwość poprawienia znajomości języka obcego oraz poznanie nowego kraju, jego mieszkańców i kultury. PWSZ w Koninie umożliwia także podjęcie nauki cudzoziemcom. Naszą uczelnię szczególnie upodobali sobie Turcy. Niedawno dołączyli do nich Portugalczycy. Obcokrajowcy mogą liczyć na pomoc w zakresie zakwaterowania, organizacji czasu wolnego i szybkiego zaaklimatyzowania się w nowym środowisku. Dla zagranicznych studentów prowadzony jest kurs języka polskiego. Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym Obiekty PWSZ w Koninie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach znajdują się specjalne windy, podjazdy i toalety. Dla osób z ograniczeniami sprawności wyznaczone są bezpłatne miejsca parkingowe blisko budynków uczelni. W Bibliotece PWSZ w Koninie można korzystać ze stanowiska komputerowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci mogą liczyć także na wsparcie pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Działalność naukowa Pomimo że wyższe szkoły zawodowe nie mają obowiązku prowadzenia działalności naukowej, w PWSZ w Koninie przywiązuje się dużą wagę do takich działań. Uczelnia jest od początku miejscem spotkań, konferencji, seminariów. Wśród cyklicznych konferencji, które mają już wieloletnią tradycję, należy wymienić: Autonomię ucznia w nauczaniu języków obcych, Ewaluację i innowację w edukacji, Kulturę Fizyczną stan i perspektywy, Mówienie w języku obcym, Profesjonalne praktyki profesjonalni nauczyciele.

18 34 35 Nasza Uczelnia Przyjazny system stypendialny Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać ponadto stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. Uczelnia przyznaje również zapomogi osobom, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo studenci PWSZ w Koninie mogą korzystać z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz stypendiów przyznawanych przez Towarzystwo Samorządowe oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają także możliwość skorzystania z kredytów studenckich przyznawanych przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Biuro Karier Biuro Karier PWSZ w Koninie powstało w 2002 r. Głównym celem jego działalności jest pomaganie studentom i absolwentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów między absolwentem a pracodawcą. Biuro Karier PWSZ w Koninie: zdostarcza informacji o rynku pracy, o możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zpozyskuje od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży, zprowadzi doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów, zprowadzi warsztaty z zakresu autoprezentacji oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Biuro monitoruje też, poprzez badania ankietowe, kariery zawodowe absolwentów PWSZ w Koninie. Udostępnia także studentom i absolwentom pozyskane oferty pracy. PWSZ Twoja przyszłość, nasze doświadczenie Praktyki studenckie Organizowane dla studentów PWSZ w Koninie praktyki studenckie są sprawdzeniem wiedzy teoretycznej w praktyce. Praktyki zawodowe przygotowujące do pracy zawodowej zależą zarówno od kierunku kształcenia, jak i zainteresowań studentów. Są obowiązkowe i obejmują określoną dla poszczególnych kierunków liczbę godzin. Studenci odbywają praktyki w różnych firmach i instytucjach oraz jednostkach oświatowych. Sami wybierają interesującą ich firmę lub korzystają z pomocy uczelni. Istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich poza granicami kraju. Na kierunkach pedagogicznych praktyki realizowane są także w ramach programu Profesjonalne praktyki profesjonalni nauczyciele, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Lektoraty PWSZ w Koninie realizuje w planie studiów każdego kierunku dużą liczbę godzin języka obcego. Organizacją zajęć z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego zajmuje się koordynator ds. lektoratów PWSZ w Koninie. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, na różnych poziomach zaawansowania. Lektorzy kładą nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności porozumiewania się w wybranych językach. Życie studenckie Najważniejszą organizacją studencką jest Samorząd Studentów PWSZ w Koninie. Aktywność w tej jednostce uczelnianej to możliwość realizowania pomysłów związanych z życiem studenckim. Przedstawiciele Samorządu są członkami Konwentu, Senatu, Rad Wydziałów oraz różnych komisji uczelnianych. Co roku Samorząd Studencki organizuje koncerty, przedstawienia, konkursy, wigilię studencką i inne imprezy tematyczne. Najważniejsze wydarzenie, za które studenci odpowiadają, to Juwenalia. Jest to czas, kiedy studenci mają dni wolne od nauki i bawią się na koncertach i innych zorganizowanych przez siebie imprezach. Działalność w Samorządzie Studenckim to doskonałe przygotowanie do późniejszych zadań związanych z pracą zawodową. W PWSZ w Koninie działa kilkanaście kół naukowych, dzięki którym studenci rozwijają swoje talenty, pasje naukowe i potrzebę działania na rzecz innych. Są to: Uczelniany Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Uczelniany Klub AZS, Uczelniane Koło NOT, Sekcja radiowa Radia Planeta audycja autorska Sonda Studencka, Sekcja SIFE PWSZ w Koninie, Koło Wolontariuszy PWSZ w Koninie, Akademickie Koło Turystyczne PTTK, Chór Camerata, Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów, Koło Naukowe Politologów, Studenckie Koło Naukowe Wizja, Studenckie Koło Naukowe Pegaz, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Controlling, Studenckie Koło Naukowe POP, Studenckie Koło Naukowe BOB. Sport PWSZ w Koninie prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych, zgodnie z planem studiów na danym kierunku. Przydziału do grupy dokonuje koordynator ds. wychowania fizycznego, na podstawie deklaracji złożonych przez studentów. W roku akademickim 2012/2013 zaproponowaliśmy naszym studentom 8 form aktywności ruchowej: naukę pływania, aerobik, zajęcia na siłowni, taniec, piłkę siatkową, tenis stołowy, samoobronę, futsal. Zajęcia realizowane są w sześciu obiektach sportowych, trzech własnych oraz trzech obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Zainteresowani studenci mogą dodatkowo uprawiać sport w Klubie Uczelnianym AZS.

19 36 37 Studia podyplomowe Biblioteka Biblioteka mieści się przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3C. Studenci mogą korzystać z: znowoczesnej wypożyczalni, czytelni tradycyjnych i czytelni komputerowej, zpokoju do pracy indywidualnej ze stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej, zośrodka informacji naukowej, zkilkudziesięciu tysięcy woluminów oraz kilku tysięcy innych zbiorów (multimedia, czasopisma, bazy danych), zdostępu do krajowych licencji publikowanych przez Wirtualną Bibliotekę Nauki, do czytelni online Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz czytelni online Ibuk Libra Wydawnictwa Naukowego PWN, z Galerii Pod Biblioteką, w której odbywają się wystawy, wernisaże i spotkania autorskie. Wydawnictwo Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie istnieje od 2000 r. Publikuje monografie naukowe, podręczniki i skrypty. Wydaje także magazyn uczelniany Szkiełkiem i Okiem, który ukazuje się zarówno w wersji drukowanej, jak i w formie e-gazety, dostępnej na stronie PWSZ w Koninie i na regionalnych portalach internetowych. Książki, które ukazują się nakładem wydawnictwa, są eksponowane każdego roku na Poznańskich Dniach Książki Naukowej oraz na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w Warszawie. W 2011 r. wydawnictwo brało udział w Wystawie Książki Naukowej w Paryżu. W 2006 r. otrzymało nominację do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki za wydanie książki Makroekonomia dla studiów licencjackich autorstwa dr. Marka Jagielskiego. Od 2006 r. Wydawnictwo PWSZ w Koninie jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Jego publikacje są dostępne w wielu księgarniach naukowych na terenie Polski, a także w czytelni internetowej ibuk. Wydarzenia PWSZ w Koninie jest miejscem wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych. Oprócz tradycyjnych wydarzeń uczelnianych: inauguracji i absolutoriów, wymienić należy mnóstwo imprez cyklicznych, jak np. wystawy w Galerii Pod Biblioteką oraz szereg spotkań z ciekawymi ludźmi, takimi jak Jan A.P. Kaczmarek, prof. Bralczyk czy znani politycy. Studenci mogą także bawić się podczas imprez współorganizowanych przez uczelnię, np. koncertów Nowe Brzmienie MSTR czy brać udział w takich projektach, jak Polska Światłoczuła czy Teatr USTA USTA Republika. PWSZ w Koninie ma w swojej ofercie szereg studiów podyplomowych, kierowanych do osób z wykształceniem wyższym, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku. Rekrutacja, ze względu na specyfikę kształcenia, ma charakter ciągły, a kryterium naboru stanowi kolejność zgłoszeń. Studia podyplomowe oferowane w roku akademickim 2013/2014: zadministracja samorządowa, zbankowość i analiza finansowa, zbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe*, zbusiness English, zfinanse i inwestycje samorządowe, zkompetencje pedagogiczne nauczyciela, zmenedżer rozwoju lokalnego i regionalnego, zodnawialne źródła energii i efektywność energetyczna*, zorganizacja i zarządzanie w sektorze publicznym, zpodatki i skarbowość, zprofilaktyka społeczna i resocjalizacja, zrachunkowość, zsuperwizja w pracy socjalnej*, ztranslacja z elementami biznesu język niemiecki, zwczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego, zzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zzarządzanie bezpieczeństwem informacji*, zzarządzanie jakością, zzarządzanie kadrami i prawo pracy. * studia planowane Uczelnia oferuje także kursy i szkolenia. Kursy językowe: hiszpański, rosyjski, włoski. Szkolenia: informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne, rysunek odręczny architektoniczny dla kandydatów na kierunek studiów architektura i urbanistyka. w zakładce studia podyplomowe

20 38 39

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo