Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie

2 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne 7 Budownictwo 8 Filologia 10 Fizjoterapia 12 Inżynieria środowiska 14 Mechanika i budowa maszyn 16 Pedagogika 18 Politologia 20 Praca socjalna 22 Turystyka i rekreacja 24 Wychowanie fizyczne 26 Zarządzanie 28 Rekrutacja krok po kroku 30 Nasza Uczelnia 31 Misja 31 Nasze atuty 31 Baza dydaktyczna 32 Współpraca z zagranicą 33 Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym 33 Blisko Solidnie Bezpłatnie Działalność naukowa 33 Przyjazny system stypendialny 34 Biuro Karier 34 Praktyki studenckie 34 Lektoraty 34 Życie studenckie 35 Sport 35 Biblioteka 36 Wydawnictwo 36 Wydarzenia 36 Studia podyplomowe 37

3 4 5 NOWOŚĆ zbezpieczeństwo wewnętrzne* zdietetyka* Informacje wkrótce * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci, z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce Informator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2013/2014, który prezentuje ofertę edukacyjną konińskiej uczelni. A jest to oferta atrakcyjna studia na trzech wydziałach, 11 kierunkach i 33 specjalnościach. Do wyboru mają Państwo kierunki licencjackie: filologia (angielska i germańska), pedagogika, politologia, praca socjalna, zarządzanie, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz kierunki inżynierskie: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn. Dyplom ich ukończenia jest przepustką do dalszej edukacji na studiach magisterskich, ale również, dzięki praktycznemu przygotowaniu do zawodu, otwiera furtkę do ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Uczelnia planuje uruchomienie kolejnych kierunków: bezpieczeństwa wewnętrznego i dietetyki. Do tej pory zaufało nam wiele tysięcy młodych ludzi. Obecnie w PWSZ w Koninie kształci się ponad 3 tys. studentów, a jej mury opuściło już ponad 8,5 tys. absolwentów. W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe, kursy i szkolenia. PWSZ w Koninie jest jedyną państwową uczelnią w mieście i regionie. Doskonała kadra dydaktyczna, nie tylko własna, lecz także wywodząca się z dużych ośrodków akademickich, nowoczesna baza lokalowa, rozbudowany system stypendialny oraz przyjazna studentom administracja gwarantują kształcenie na najwyższym poziomie. Ponadto każdy ze studentów ma szansę na studiowanie przez semestr w jednej z wielu partnerskich uczelni zagranicznych, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Turcji czy Włoszech. Uczelnia podąża za nowoczesnymi technologiami. We wszystkich budynkach funkcjonuje bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. Zrezygnowano z tradycyjnych indeksów i kart egzaminacyjnych i wprowadzono elektroniczny system obsługi studenta, a także elektroniczne legitymacje studenckie. W pełni zinformatyzowana jest nowoczesna biblioteka, przystosowana również do obsługi osób niepełnosprawnych. PWSZ w Koninie to przede wszystkim studenci, którzy realizują się nie tylko w studiowaniu, lecz działają także w samorządzie studenckim oraz w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Szczególnymi osiągnięciami na boiskach i parkietach krajowych, a także międzynarodowych, może poszczycić się Uczelniany Klub AZS. Sportowcy mają doskonałe warunki do treningów, ponieważ Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą sportową, na którą składają się: stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową, zespół boisk sportowych ze sztucznymi nawierzchniami do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, siatkówki plażowej, a także dwa korty tenisowe, sala sportowa, sala fitness oraz siłownia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, najważniejsza uczelnia w regionie konińskim, jest nowoczesna, przyjazna i otwarta. Jej misją jest tworzenie takiego miejsca do studiowania, które daje młodym ludziom szansę na rozwijanie talentów i realizację pasji oraz przygotowanie się do udanego startu zawodowego. Zapraszam do studiowania w PWSZ w Koninie. Czekamy na Was. Rektor PWSZ w Koninie prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak

4 6 7 Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Biuro Rekrutacji PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, hol B tel Terminy składania dokumentów: I nabór: od 17 czerwca do 31 lipca 2013 r. II nabór: od 1 sierpnia do 14 września 2013 r. Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: zbezpieczeństwo wewnętrzne* specjalności: bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne zbudownictwo zdietetyka* zfilologia (tylko studia stacjonarne) specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu, filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, filologia germańska z przedsiębiorczością i językiem biznesu, filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską zfizjoterapia zinżynieria środowiska zmechanika i budowa maszyn specjalności: automatyzacja urządzeń, konstrukcja i technologia maszyn, maszyny i urządzenia energetyczne, przygotowanie i organizacja produkcji zpedagogika specjalności: edukacja elementarna z edukacją biblioteczną, edukacja elementarna z informatyką szkolną, edukacja elementarna z językiem angielskim, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną zpolitologia specjalności: administracja europejska i zarządzanie projektami, administracja samorządowa, bezpieczeństwo społeczności lokalnych zpraca socjalna specjalności: asystent rodziny, menedżer w pomocy społecznej, praca socjalna z resocjalizacją, praca socjalna w pomocy społecznej zturystyka i rekreacja specjalności: menedżer turystyki i rekreacji, obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa, turystyka uzdrowiskowa, turystyka i rekreacja z językiem obcym zwychowanie fizyczne specjalności: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską zzarządzanie specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, komunikacja marketingowa, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie logistyką, zarządzanie przedsiębiorstwami * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne* Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są studiami licencjackimi i trwają 3 lata. Ich celem jest przygotowanie profesjonalistów od aktywnego uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz przygotowanie do pracy w organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i strażach. Specjalności: 1) bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych, 2) zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. zprzedmiot do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot): zprzedmiot wybrany. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie.

5 8 9 Kierunek: budownictwo Kierunek: budownictwo Absolwent zostaje wyposażony w umiejętności rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów budowlanych. Czas trwania studiów inżynierskich stacjonarnych 3,5 roku, a studiów niestacjonarnych 4 lata. zprzedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka. Przedmioty do konkursu: zjęzyk obcy (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot lub egzamin ustny lub ustny podstawowy lub ustny rozszerzony x 2 za przedmiot), zprzedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot). Absolwent budownictwa: zjest wyposażony w umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, zpotrafi łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki, zpotrafi kierować firmą budowlaną, zjest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie budownictwa. Zatrudnienie może znaleźć w: zprzedsiębiorstwach wykonawczych, zbiurach projektowych, zlaboratoriach budowlanych, zprzemyśle materiałów budowlanych, znadzorze budowlanym, zjednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, zplacówkach naukowo-badawczych i instytutach. Program studiów umożliwia absolwentom, po odbyciu stosownego stażu oraz zdaniu egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa, uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie. najwyższa jakość kształcenia szeroka oferta edukacyjna, kadra o najwyższych kwalifikacjach, własna baza dydaktyczna konferencje, sympozja, seminaria

6 10 11 Kierunek: filologia Kierunek: filologia Filologiczne studia stacjonarne licencjackie trwają 3 lata. Przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach, na których wymagana jest, zgodna z wymiarem zawodowym, umiejętność posługiwania się językami obcymi w mowie i piśmie. Przygotowują także, w ramach modułu kształcenia nauczycieli, przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r.). Wiedza przyswojona w czasie studiów, poza kompetencją językową, obejmuje znajomość struktury obydwu języków, ich historię, zróżnicowanie terytorialne i społeczne, literaturę i kulturę. Studia zapewniają również poznanie zagadnień psychologii uczenia się i nauczania. Stanowią znakomitą podstawę do kontynuowania studiów II stopnia (studia magisterskie). Specjalności: 1) filologia angielska z językiem niemieckim, 2) filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, 3) filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu, 4) filologia angielska z językiem rosyjskim, 5) filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, 6) filologia germańska z przedsiębiorczością i językiem biznesu. : zjęzyk angielski (dla filologii angielskiej) lub język niemiecki (dla filologii germańskiej) matura ustna lub matura pisemna. Jeśli kandydat nie zdawał matury z języka angielskiego (dla filologii angielskiej) lub języka niemieckiego (dla filologii germańskiej), to ocena końcowa z tego języka minimum dobry. W przypadku braku oceny na świadectwie dojrzałości, kandydat przystępuje do egzaminu ustnego. : (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot) zjęzyk angielski (dla filologii angielskiej) lub język niemiecki (dla filologii germańskiej). Jeśli kandydat nie zdawał matury z języka angielskiego (filologia angielska) lub języka niemieckiego (filologia germańska), to język polski (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot). przyjazny system stypendialny Absolwent specjalności filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu oraz filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską: zjest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego i potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, zjest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagane jest posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych w mowie i piśmie (np. opracowywanie dokumentów), zw zależności od wybranej specjalności absolwent ma wiedzę o społeczeństwie i edukacji europejskiej (stanowiska obsługi w administracji publicznej), wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i języka biznesu (stanowiska obsługi w sektorze państwowym i prywatnym), zpo ukończeniu modułu kształcenia nauczycieli absolwent ma uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Absolwent specjalności filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską oraz filologia germańska z przedsiębiorczością i językiem biznesu: zjest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego i potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli poziom C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, zjest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagane jest profesjonalne posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie (np. opracowywanie dokumentów), zw zależności od wybranej specjalności ma wiedzę o społeczeństwie i edukacji europejskiej (stanowiska obsługi w administracji publicznej), wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i języka biznesu (stanowiska obsługi w sektorze państwowym i prywatnym), zpo ukończeniu modułu kształcenia nauczycieli absolwent ma uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

7 12 13 Kierunek: fizjoterapia Kierunek: fizjoterapia Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia trwają 3 lata. Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, tzn. do kształtowania, podtrzymywania i przywracania ich sprawności fizycznej. zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Absolwent fizjoterapii znajdzie zatrudnienie w: PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA (SZPITALE SPECJALISTYCZNE, PRZYCHODNIE, GABINETY REHABILITACYJNE, OŚRODKI I SANATORIA REHABILITACYJNE). Przedmioty do konkursu (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. Podejmujący studia na kierunku fizjoterapia muszą dostarczyć do dnia r. zaświadczenie o szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. komfortowe warunki studiowania PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (PRZYSZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE OŚRODKI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, OŚRODKI WYCHOWAWCZO- REHABILITACYJNE, MEDYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE). WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ, UZDROWISKACH, PLACÓWKACH I KLUBACH SPORTOWYCH, GABINETACH ODNOWY BIOLOGICZNEJ, DOMACH OPIEKI SPOŁECZNEJ, DOMACH SPOKOJNEJ STAROŚCI, FITNESS-KLUBACH, HOTELACH ITD.

8 14 15 Kierunek: inżynieria środowiska Kierunek: inżynieria środowiska Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Studia inżynierskie stacjonarne trwają 3,5 roku; studia niestacjonarne 4 lata. zprzedmiot do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia lub geografia. Przedmioty do konkursu: zjęzyk obcy (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot lub egzamin ustny lub ustny podstawowy lub ustny rozszerzony x 2 za przedmiot), zprzedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka; (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot). bezpłatne studia stacjonarne Absolwent kierunku inżynieria środowiska może znaleźć zatrudnienie w: zzakładach przemysłowych jako specjalista ds. sieci, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, zprzedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych i eksploatacyjnych, zfirmach produkcyjno-handlowych, zsłużbach komunalnych, zbiurach projektowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ukończenie studiów I stopnia jest warunkiem do uzyskania uprawnień budowlanych i projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. prestiż uczelni Biuro Karier świetna lokalizacja

9 16 17 Kierunek: mechanika i budowa maszyn Kierunek: mechanika i budowa maszyn Studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 3,5 roku. Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Jest specjalistą od mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Instytut Techniczny prowadzi kształcenie w ścisłej współpracy z zakładami przemysłowymi regionu konińskiego na podstawie podpisanych porozumień. Mechanika i budowa maszyn jest kierunkiem tzw. zamawianym. Instytut realizuje projekt Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalności: 1) automatyzacja urządzeń, 2) konstrukcja i technologia maszyn, 3) maszyny i urządzenia energetyczne, 4) przygotowanie i organizacja produkcji. zprzedmiot wybrany. Przedmioty do konkursu (w przypadku matury na poziomie rozszerzonym x 2 za przedmiot): zmatematyka, zprzedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia lub informatyka. Mechanika i budowa maszyn to interesujący kierunek, a przede wszystkim konkretny. Nie jest łatwy, szczególnie dla dziewczyn, ale dający dużo satysfakcji. Niebagatelne znaczenie ma kontakt z wykładowcami-praktykami, którzy zadziwiają wiedzą praktyczną i przekazują ją w ciekawy sposób. Bardzo fajne są praktyki zawodowe, szczególnie w dużych zakładach pracy. Tam można naprawdę liznąć pracy inżyniera. Wszyscy, którzy chcą robić coś poza nauką, mają możliwość realizowania się w Uczelnianym Kole NOT. Organizujemy szkolenia, wyjazdy szkoleniowe do fabryk w Poznaniu, a także do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przede wszystkim jednak, ukończenie mechaniki i budowy maszyn to szansa na ciekawą pracę. Z całego serca polecam ten kierunek i tę uczelnię. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest przygotowany do: zprojektowania procesów technologicznych obróbki i montażu, a także do nadzoru nad realizacją procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn, zwykonywania prac konstrukcyjnych, w tym dokumentacji konstrukcyjnej części i zespołów maszyn oraz doboru materiałów konstrukcyjnych, znadzoru nad eksploatacją urządzeń mechanicznych, w tym także wyposażonych w elementy automatyki, zzarządzania pracą zespołu; koordynowania prac i oceny wyników, zsprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, zopracowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, nadzoru nad wytwarzaniem wyrobu, obsługi eksploatacyjnej wyrobu, obszaru recyklingu. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn może znaleźć zatrudnienie w: zprzedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, zjednostkach odbioru technicznego, akredytacyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, zprzedsiębiorstwach zajmujących się obsługą eksploatacyjną różnych urządzeń i działach głównego mechanika w przedsiębiorstwach produkcyjnych (absolwenci specjalności automatyzacja urządzeń), zdziałach (komórkach) przygotowania produkcji we wszystkich przedsiębiorstwach (absolwenci specjalności konstrukcja i technologia maszyn), zprzedsiębiorstwach branży energetycznej (absolwenci specjalności maszyny i urządzenia energetyczne), zmałych i średnich przedsiębiorstwach, które nie mają rozbudowanej struktury organizacyjnej w zakresie przygotowania produkcji, a zatrudniony inżynier jest zarówno projektantem dokumentacji, jak i bezpośrednio nadzoruje wykonanie produktu (absolwent specjalności przygotowanie i organizacja produkcji), zwszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza techniczna i informatyczna. Paulina, studentka mechaniki i budowy maszyn

10 18 19 Kierunek: pedagogika Kierunek: pedagogika Studia licencjackie na pedagogice trwają 3 lata. Podczas studiów realizowany jest program zgodny z krajowymi ramami kwalifikacji określonymi dla kierunku pedagogika oraz ze standardami kształcenia nauczycieli. Studenci mają możliwość wyboru dodatkowego modułu i uzyskują tym samym dodatkowe kwalifikacje. Absolwenci wszystkich specjalności są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia na kierunku pedagogika, z uwzględnieniem kompetencji w zakresie edukacji elementarnej dzieci oraz kompetencji w zakresie specjalności dodatkowej. Specjalności: 1) edukacja elementarna z informatyką szkolną, 2) edukacja elementarna z językiem angielskim, 3) edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, 4) edukacja elementarna z edukacją biblioteczną. zprzedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. Przedmioty do konkursu (w przypadku matury na poziomie rozszerzonym x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, informatyka lub język łaciński i kultura antyczna. zintegrowana sieć informatyczna i bezprzewodowa zabsolwent specjalności edukacja elementarna z językiem angielskim ma kwalifikacje oraz kompetencje do pracy na stanowisku nauczyciela dzieci w publicznych i/lub niepublicznych placówkach edukacji przedszkolnej oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ma też dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. zabsolwent specjalności edukacja elementarna z edukacją biblioteczną ma dodatkowe kwalifikacje do pracy na stanowisku bibliotekarza, zarówno w publicznych, jak i niepublicznych bibliotekach (w tym również w bibliotekach szkolnych) w dziale księgozbiorów dziecięcych. zabsolwent specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną ma dodatkowe kwalifikacje do projektowania, organizacji oraz realizacji zajęć z zakresu terapii pedagogicznej, zarówno w publicznych, jak i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach terapeutycznych (np. arteterapia, muzykoterapia, terapia zajęciowa). zabsolwent specjalności edukacja elementarna z informatyką szkolną ma dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych według założeń podstawy programowej kształcenia w przedszkolu, a także na I etapie edukacji w szkole podstawowej. Dysponuje też kompetencjami do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach IV VI szkoły podstawowej. Wszyscy kandydaci biorą dodatkowo udział w sprawdzianie predyspozycji muzycznych i plastycznych, poprawności wymowy i preferencji do zawodu nauczyciela. bufety studenckie, stołówka studencka

11 20 21 Kierunek: politologia Kierunek: politologia Studia licencjackie na kierunku politologia trwają 3 lata. Celem tych studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. szeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi Specjalności: 1) administracja europejska i zarządzanie projektami, 2) administracja samorządowa, 3) bezpieczeństwo społeczności lokalnych. zprzedmiot do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie, zza zdanie matury z WOS dodatkowe 10 punktów. Przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy lub poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot): zprzedmiot wybrany, zza zdanie matury z WOS dodatkowe 10 punktów. bezpłatne korzystanie z komputerów Absolwent specjalności administracja europejska i zarządzanie projektami może znaleźć zatrudnienie w: zurzędach miast i gmin, zurzędach pracy, zagencjach rolnych, zagencjach rozwoju regionalnego, zagencjach rozwoju przedsiębiorczości, zorganizacjach turystycznych, zministerstwach. Absolwent specjalności administracja samorządowa może znaleźć zatrudnienie w: zstarostwach powiatowych, zurzędach marszałkowskich, zurzędach wojewódzkich, zpowiatowych urzędach pracy, zsłużbach inspekcyjnych i strażach, zorganizacjach społecznych, zsamorządowych jednostkach organizacyjnych, zagencjach rządowych, zpartiach politycznych, zministerstwach. Absolwent specjalności bezpieczeństwo społeczności lokalnych może znaleźć zatrudnienie w: zpolicji, zstraży pożarnej, zstraży miejskiej, zfirmach monitoringu, zwojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, zjednostkach obrony cywilnej, zagencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zagencji Wywiadu, zstraży Granicznej, zinspekcji Transportu Drogowego, zbiurze Ochrony Rządu, zbiurze Bezpieczeństwa Narodowego, zministerstwie Obrony Narodowej, zministerstwie Spraw Wewnętrznych. nowoczesne pracownie komputerowe

12 22 23 Kierunek: praca socjalna Kierunek: praca socjalna Studia licencjackie na kierunku praca socjalna trwają 3 lata. Nowocześnie rozumiana praca socjalna wymaga od absolwenta wysokich, opartych na szerokim zakresie wiedzy i umiejętności, kompetencji osobistych i społecznych, które zapewnią rozumienie problemów zróżnicowanych użytkowników pomocy społecznej oraz przygotują do wielorakich form pracy socjalnej i usług społecznych. Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do kompetentnego wykonywania zadań stawianych przez zmieniającą się sytuację społeczną oraz do kreatywnego kształtowania i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Specjalności: 1) asystent rodziny, 2) menedżer w pomocy społecznej, 3) praca socjalna z resocjalizacją, 4) praca socjalna w pomocy społecznej. zprzedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka z astronomią. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów lub ma możliwość przystąpienia do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (w przypadku matury na poziomie rozszerzonym x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, chemia lub fizyka z astronomią. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. biblioteka i czytelnia, katalog online Absolwent jest przygotowany do podejmowania takich zadań, jak: zidentyfikacja, kompleksowa diagnoza oraz przygotowanie planu i realizacja interwencji indywidualnej i środowiskowej, zpraca z jednostką nastawiona na przywrócenie jej kompetencji w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, zpodtrzymywanie samodzielności i zaradności życiowej przez zapewnienie dostępu do niezbędnych usług, ztworzenie oraz wspieranie istniejących organizacji społecznych i stowarzyszeń samopomocowych i pożytku publicznego, zreprezentowanie w samorządach lokalnych problemów grup najsłabszych, dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją społeczną, zpartnerstwo w tworzeniu kształtu lokalnej polityki społecznej, zkierowanie służbami społecznymi i inspirowanie zmian społecznych oraz inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom, zpowoływanie instytucji świadczących pomoc, zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym. Absolwent kierunku praca socjalna może znaleźć zatrudnienie w: zośrodkach pomocy społecznej, zpowiatowych centrach pomocy rodzinie, zregionalnych ośrodkach polityki społecznej, zplacówkach opiekuńczo-wychowawczych, zośrodkach adaptacyjnych, zdomach pomocy społecznej, zśrodowiskowych domach samopomocy, zwarsztatach terapii zajęciowej, zszpitalach, sądach i policji, zplacówkach resocjalizacyjnych, zorganizacjach pozarządowych oraz administracji państwowej i samorządowej.

13 24 25 Kierunek: turystyka i rekreacja Kierunek: turystyka i rekreacja Absolwent kierunku turystyka i rekreacja ma wiedzę przyrodniczą dającą podstawy zrozumienia relacji zachodzących między człowiekiem a środowiskiem; humanistyczną pozwalającą zrozumieć związki i procesy społeczne znajdujące odzwierciedlenie w turystyce i rekreacji; ekonomiczną oraz organizacyjno-prawną umożliwiającą ocenę oraz świadome i optymalne wykorzystanie mechanizmów gospodarki rynkowej do sterowania i zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku turystycznym. Studia licencjackie trwają 3 lata. Specjalności: 1) menedżer turystyki i rekreacji, 2) obsługa ruchu turystycznego, 3) rekreacja ruchowa, 4) turystyka uzdrowiskowa, 5) turystyka i rekreacja z językiem obcym (Nowość!). zprzedmiot do wyboru: geografia, historia, biologia, matematyka lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: geografia, historia, biologia, matematyka lub fizyka. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. BIURACH PODRÓŻY SEKTORZE TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ Absolwent kierunku turystyka i rekreacja może znaleźć zatrudnienie w: HOTELACH SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH OŚRODKACH WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

14 26 27 Kierunek: wychowanie fizyczne Kierunek: wychowanie fizyczne Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata. Absolwent, oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Zdobywa również wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i nauk o kulturze fizycznej oraz kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, a także środkami społecznymi na osobowość, w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Specjalności: 1) wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, 2) wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską. zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka lub geografia. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (poziom podstawowy pisemny lub poziom rozszerzony pisemny x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka lub geografia. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku. Wychowanie fizyczne to nasz wymarzony kierunek. Miałyśmy wcześniej kontakt ze sportem, a w przyszłości chcemy prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego lub być instruktorkami sportu. Wybrałyśmy PWSZ w Koninie, bo wiedziałyśmy, że to dobra uczelnia. Teraz z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że warto tu studiować. Panuje tu przyjazna atmosfera, a studenci, dzięki zajęciom sportowym i obozom, są bardzo ze sobą zżyci. Wykładowcy są świetni wymagający, ale naprawdę serdeczni i otwarci; można się do nich zwrócić z każdym problemem. Jednym słowem: fajnie jest być studentem PWSZ w Koninie. Joasia i Kasia, studentki wychowania fizycznego Absolwent wychowania fizycznego: zjest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewolucji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz wypoczynkowi, zzna metody oceny, etiologię i podstawowe zasady korekcji wad postawy, zasady postępowania wobec osób z wadami postawy, działania profilaktyczne w kształtowaniu właściwej postawy ciała, zna specjalizacji instruktorskiej otrzyma kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Otrzyma tytuł instruktora wybranej dyscypliny sportowej, uprawniający do samodzielnego prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz samodzielnego prowadzenia zespołu sportowego. Absolwent wychowania fizycznego może znaleźć zatrudnienie w: zprzedszkolach, zszkołach podstawowych, zklubach sportowych, zstowarzyszeniach kultury fizycznej, zośrodkach sportu i rekreacji. zaplecze sportowe, elektroniczna legitymacja

15 28 29 Kierunek: zarządzanie Kierunek: zarządzanie Studia licencjackie na kierunku zarządzanie trwają 3 lata. Dają szeroką wiedzę ogólną z ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu. brak barier dla osób niepełnosprawnych Specjalności: 1) finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 2) komunikacja marketingowa, 3) zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, 4) zarządzanie logistyką, 5) zarządzanie przedsiębiorstwami. O przyjęciu na studia decyduje wskaźnik rekrutacyjny, a o jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura). zprzedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy, poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot): zprzedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów. gwarantowane stypendia Absolwent specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw może znaleźć zatrudnienie jako: zksięgowy we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, zanalityk i controller w przedsiębiorstwach i instytucjach rynku finansowego, zpracownik biur konsultingowych, zprowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych i doradczych. Absolwent specjalności komunikacja marketingowa może znaleźć zatrudnienie jako: zspecjalista ds. komunikacji i marketingu, ds. promocji produktów, marek i usług, zspecjalista ds. public relations, mediator i negocjator, zspecjalista ds. komunikacji wewnętrznej firmy oraz budowania relacji z klientami. Absolwent specjalności zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami może znaleźć zatrudnienie jako: zzarządca nieruchomości, zpośrednik w obrocie nieruchomościami w biurach obrotu nieruchomościami, zpracownik przedsiębiorstw i jednostek samorządowych zarządzających mieniem nieruchomym. Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami może znaleźć zatrudnienie jako: zmenedżer i specjalista niższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie, zkonsultant w procesach i projektach biznesowych oraz w procesach restrukturyzacyjnych, zprowadzący własną działalność gospodarczą. Absolwent specjalności zarządzanie logistyką może znaleźć zatrudnienie jako: zspecjalista ds. logistyki we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, zpracownik centrum logistyczno-dystrybucyjnego, zanalityk i projektant systemów logistycznych.

16 Rekrutacja krok po kroku Nasza Uczelnia Kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną na stronie internetowej: konin.edu.pl. Rekrutacja rozpoczyna się 17 czerwca 2013 r. Po wypełnieniu elektronicznego formularza (zadeklarowaniu kierunku/kierunków), zostanie wygenerowane podanie o przyjęcie na studia i druk opłaty rekrutacyjnej, które należy wydrukować. Po uiszczeniu opłaty dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, Konin. Kandydaci, którzy zainteresowani są podjęciem nauki na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne*, fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne, zobowiązani są dostarczyć oprócz w/w dokumentów orzeczenie od lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny przemysłowej o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (skierowanie na badanie można pobrać w Biurze Rekrutacji PWSZ w Koninie lub może ono zostać wysłane na adres kandydata po uprzednim zgłoszeniu). Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: a) weryfikację złożonych podań na podstawie wyników matury, b) wyniki z egzaminu wstępnego, jeśli są wymagane w kryteriach naboru na określony kierunek, c) umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach PWSZ w Koninie. Następnie kandydat składa inne dokumenty wymagane do przyjęcia, w terminie podanym po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych. * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie. Nasza Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest jedyną państwową uczelnią w mieście i regionie. Oferuje kształcenie na najwyższym poziomie dzięki świetnej kadrze naukowej oraz kompetentnej i przyjaznej studentom administracji. Doskonała baza lokalowa i rozbudowany system stypendialny gwarantują studentom zdobywanie wiedzy w komfortowych warunkach. Każdy student PWSZ w Koninie ma szansę na studia za granicą, które pozwolą mu na poznanie innej kultury i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych oraz życiowych. Studenci PWSZ w Koninie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w licznych sekcjach sportowych, kołach zainteresowań i organizacjach studenckich. Poza uczelnią mogą spędzać czas w licznych klubach, a także ośrodkach turystycznych usytuowanych nad licznymi jeziorami. Misja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest publiczną uczelnią funkcjonującą od 1998 r. Jej misją jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, które umożliwia młodym ludziom rozwój talentów i realizację pasji. Dzięki doskonałej kadrze i nowoczesnej bazie dydaktycznej studenci mają szansę przygotowania się do udanego startu zawodowego. Znajdziesz nas na facebook.com/pwszkonin Nasze atuty znajwyższa jakość kształcenia szeroka oferta edukacyjna, kadra o najwyższych kwalifikacjach, własna baza dydaktyczna, zprestiż uczelni, zkonferencje, sympozja, seminaria, zkomfortowe warunki studiowania, zbezpłatne studia stacjonarne, zbrak barier dla osób niepełnosprawnych, zzintegrowana sieć informatyczna i bezprzewodowa, znowoczesne pracownie komputerowe, zbezpłatne korzystanie z komputerów, zelektroniczna legitymacja, zbiblioteka i czytelnia, katalog online, zakademiki, zbufety studenckie, stołówka studencka, zzaplecze sportowe, zszeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi, zprzyjazny system stypendialny, gwarantowane stypendia, zbiuro Karier, zświetna lokalizacja.

17 32 33 Nasza Uczelnia Baza dydaktyczna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, umożliwiającą studiowanie w komfortowych warunkach. Oprócz kilku nowocześnie wyposażonych budynków, uczelnia posiada profesjonalny stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową jedyny w tej części Wielkopolski; zespół boisk sportowych do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, boisko do siatkówki plażowej ze sztuczną nawierzchnią, a także dwa korty tenisowe. Uczelnia dysponuje dwoma akademikami. Dom studenta nr 1 przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 oferuje 117 miejsc w pokojach dwu- i trzyosobowych. Dom studenta nr 2 przy ul. kard. S. Wyszyńskiego dysponuje 102 miejscami w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych. Są też pokoje jedno- i dwuosobowe o podwyższonym standardzie. Akademiki oferują mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu. Współpraca z zagranicą Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach wynikających ze studiowania za granicą. Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów i znają przynajmniej jeden język obcy, nie boją się wyzwań i lubią przygody, mogą studiować za granicą w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus. PWSZ w Koninie współpracuje z 42 uczelniami zagranicznymi z całej Europy, m.in. z Chorwacji, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch oraz Turcji. PWSZ w Koninie oferuje także stypendia umożliwiające wyjazd na praktyki zagraniczne. Jest to szansa zdobycia umiejętności zawodowych, możliwość poprawienia znajomości języka obcego oraz poznanie nowego kraju, jego mieszkańców i kultury. PWSZ w Koninie umożliwia także podjęcie nauki cudzoziemcom. Naszą uczelnię szczególnie upodobali sobie Turcy. Niedawno dołączyli do nich Portugalczycy. Obcokrajowcy mogą liczyć na pomoc w zakresie zakwaterowania, organizacji czasu wolnego i szybkiego zaaklimatyzowania się w nowym środowisku. Dla zagranicznych studentów prowadzony jest kurs języka polskiego. Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym Obiekty PWSZ w Koninie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach znajdują się specjalne windy, podjazdy i toalety. Dla osób z ograniczeniami sprawności wyznaczone są bezpłatne miejsca parkingowe blisko budynków uczelni. W Bibliotece PWSZ w Koninie można korzystać ze stanowiska komputerowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci mogą liczyć także na wsparcie pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Działalność naukowa Pomimo że wyższe szkoły zawodowe nie mają obowiązku prowadzenia działalności naukowej, w PWSZ w Koninie przywiązuje się dużą wagę do takich działań. Uczelnia jest od początku miejscem spotkań, konferencji, seminariów. Wśród cyklicznych konferencji, które mają już wieloletnią tradycję, należy wymienić: Autonomię ucznia w nauczaniu języków obcych, Ewaluację i innowację w edukacji, Kulturę Fizyczną stan i perspektywy, Mówienie w języku obcym, Profesjonalne praktyki profesjonalni nauczyciele.

18 34 35 Nasza Uczelnia Przyjazny system stypendialny Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać ponadto stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. Uczelnia przyznaje również zapomogi osobom, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo studenci PWSZ w Koninie mogą korzystać z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz stypendiów przyznawanych przez Towarzystwo Samorządowe oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają także możliwość skorzystania z kredytów studenckich przyznawanych przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Biuro Karier Biuro Karier PWSZ w Koninie powstało w 2002 r. Głównym celem jego działalności jest pomaganie studentom i absolwentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów między absolwentem a pracodawcą. Biuro Karier PWSZ w Koninie: zdostarcza informacji o rynku pracy, o możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zpozyskuje od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży, zprowadzi doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów, zprowadzi warsztaty z zakresu autoprezentacji oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Biuro monitoruje też, poprzez badania ankietowe, kariery zawodowe absolwentów PWSZ w Koninie. Udostępnia także studentom i absolwentom pozyskane oferty pracy. PWSZ Twoja przyszłość, nasze doświadczenie Praktyki studenckie Organizowane dla studentów PWSZ w Koninie praktyki studenckie są sprawdzeniem wiedzy teoretycznej w praktyce. Praktyki zawodowe przygotowujące do pracy zawodowej zależą zarówno od kierunku kształcenia, jak i zainteresowań studentów. Są obowiązkowe i obejmują określoną dla poszczególnych kierunków liczbę godzin. Studenci odbywają praktyki w różnych firmach i instytucjach oraz jednostkach oświatowych. Sami wybierają interesującą ich firmę lub korzystają z pomocy uczelni. Istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich poza granicami kraju. Na kierunkach pedagogicznych praktyki realizowane są także w ramach programu Profesjonalne praktyki profesjonalni nauczyciele, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Lektoraty PWSZ w Koninie realizuje w planie studiów każdego kierunku dużą liczbę godzin języka obcego. Organizacją zajęć z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego zajmuje się koordynator ds. lektoratów PWSZ w Koninie. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, na różnych poziomach zaawansowania. Lektorzy kładą nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności porozumiewania się w wybranych językach. Życie studenckie Najważniejszą organizacją studencką jest Samorząd Studentów PWSZ w Koninie. Aktywność w tej jednostce uczelnianej to możliwość realizowania pomysłów związanych z życiem studenckim. Przedstawiciele Samorządu są członkami Konwentu, Senatu, Rad Wydziałów oraz różnych komisji uczelnianych. Co roku Samorząd Studencki organizuje koncerty, przedstawienia, konkursy, wigilię studencką i inne imprezy tematyczne. Najważniejsze wydarzenie, za które studenci odpowiadają, to Juwenalia. Jest to czas, kiedy studenci mają dni wolne od nauki i bawią się na koncertach i innych zorganizowanych przez siebie imprezach. Działalność w Samorządzie Studenckim to doskonałe przygotowanie do późniejszych zadań związanych z pracą zawodową. W PWSZ w Koninie działa kilkanaście kół naukowych, dzięki którym studenci rozwijają swoje talenty, pasje naukowe i potrzebę działania na rzecz innych. Są to: Uczelniany Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Uczelniany Klub AZS, Uczelniane Koło NOT, Sekcja radiowa Radia Planeta audycja autorska Sonda Studencka, Sekcja SIFE PWSZ w Koninie, Koło Wolontariuszy PWSZ w Koninie, Akademickie Koło Turystyczne PTTK, Chór Camerata, Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów, Koło Naukowe Politologów, Studenckie Koło Naukowe Wizja, Studenckie Koło Naukowe Pegaz, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Controlling, Studenckie Koło Naukowe POP, Studenckie Koło Naukowe BOB. Sport PWSZ w Koninie prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych, zgodnie z planem studiów na danym kierunku. Przydziału do grupy dokonuje koordynator ds. wychowania fizycznego, na podstawie deklaracji złożonych przez studentów. W roku akademickim 2012/2013 zaproponowaliśmy naszym studentom 8 form aktywności ruchowej: naukę pływania, aerobik, zajęcia na siłowni, taniec, piłkę siatkową, tenis stołowy, samoobronę, futsal. Zajęcia realizowane są w sześciu obiektach sportowych, trzech własnych oraz trzech obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Zainteresowani studenci mogą dodatkowo uprawiać sport w Klubie Uczelnianym AZS.

19 36 37 Studia podyplomowe Biblioteka Biblioteka mieści się przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3C. Studenci mogą korzystać z: znowoczesnej wypożyczalni, czytelni tradycyjnych i czytelni komputerowej, zpokoju do pracy indywidualnej ze stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej, zośrodka informacji naukowej, zkilkudziesięciu tysięcy woluminów oraz kilku tysięcy innych zbiorów (multimedia, czasopisma, bazy danych), zdostępu do krajowych licencji publikowanych przez Wirtualną Bibliotekę Nauki, do czytelni online Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz czytelni online Ibuk Libra Wydawnictwa Naukowego PWN, z Galerii Pod Biblioteką, w której odbywają się wystawy, wernisaże i spotkania autorskie. Wydawnictwo Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie istnieje od 2000 r. Publikuje monografie naukowe, podręczniki i skrypty. Wydaje także magazyn uczelniany Szkiełkiem i Okiem, który ukazuje się zarówno w wersji drukowanej, jak i w formie e-gazety, dostępnej na stronie PWSZ w Koninie i na regionalnych portalach internetowych. Książki, które ukazują się nakładem wydawnictwa, są eksponowane każdego roku na Poznańskich Dniach Książki Naukowej oraz na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w Warszawie. W 2011 r. wydawnictwo brało udział w Wystawie Książki Naukowej w Paryżu. W 2006 r. otrzymało nominację do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki za wydanie książki Makroekonomia dla studiów licencjackich autorstwa dr. Marka Jagielskiego. Od 2006 r. Wydawnictwo PWSZ w Koninie jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Jego publikacje są dostępne w wielu księgarniach naukowych na terenie Polski, a także w czytelni internetowej ibuk. Wydarzenia PWSZ w Koninie jest miejscem wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych. Oprócz tradycyjnych wydarzeń uczelnianych: inauguracji i absolutoriów, wymienić należy mnóstwo imprez cyklicznych, jak np. wystawy w Galerii Pod Biblioteką oraz szereg spotkań z ciekawymi ludźmi, takimi jak Jan A.P. Kaczmarek, prof. Bralczyk czy znani politycy. Studenci mogą także bawić się podczas imprez współorganizowanych przez uczelnię, np. koncertów Nowe Brzmienie MSTR czy brać udział w takich projektach, jak Polska Światłoczuła czy Teatr USTA USTA Republika. PWSZ w Koninie ma w swojej ofercie szereg studiów podyplomowych, kierowanych do osób z wykształceniem wyższym, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku. Rekrutacja, ze względu na specyfikę kształcenia, ma charakter ciągły, a kryterium naboru stanowi kolejność zgłoszeń. Studia podyplomowe oferowane w roku akademickim 2013/2014: zadministracja samorządowa, zbankowość i analiza finansowa, zbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe*, zbusiness English, zfinanse i inwestycje samorządowe, zkompetencje pedagogiczne nauczyciela, zmenedżer rozwoju lokalnego i regionalnego, zodnawialne źródła energii i efektywność energetyczna*, zorganizacja i zarządzanie w sektorze publicznym, zpodatki i skarbowość, zprofilaktyka społeczna i resocjalizacja, zrachunkowość, zsuperwizja w pracy socjalnej*, ztranslacja z elementami biznesu język niemiecki, zwczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego, zzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zzarządzanie bezpieczeństwem informacji*, zzarządzanie jakością, zzarządzanie kadrami i prawo pracy. * studia planowane Uczelnia oferuje także kursy i szkolenia. Kursy językowe: hiszpański, rosyjski, włoski. Szkolenia: informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne, rysunek odręczny architektoniczny dla kandydatów na kierunek studiów architektura i urbanistyka. w zakładce studia podyplomowe

20 38 39

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo